Overtar Fagforbundet. Jubel: Et enstemmig landsmøte klappet Mette Nord inn som ny leder i Fagforbundet og tok et vemodig farvel med Jan Davidsen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Overtar Fagforbundet. Jubel: Et enstemmig landsmøte klappet Mette Nord inn som ny leder i Fagforbundet og tok et vemodig farvel med Jan Davidsen."

Transkript

1 oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte november nr. 9 /2013 Årgang 11 B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Overtar Fagforbundet Landsmøtet i bilder Landsmøtet er mer enn ledervalg. Oss tillitsvalgte oppsummerer en uke i en fire siders bildekavalkade. Les mer om landsmøtet på: fagforbundet.no/fflm13 Midten foto: per flakstad, fagbladet Jubel: Et enstemmig landsmøte klappet Mette Nord inn som ny leder i Fagforbundet og tok et vemodig farvel med Jan Davidsen. Alt om landsmøtet side 2-5 Jan Davidsen ser framover I sin siste kommentar maner Fagforbundets avgåtte leder Jan Davidsen til fortsatt kamp. Verving, organisasjonsbygging og alliansebygging er avgjørende for å styrke fagbevegelsen, mener han. Side 6 Solidaritet hjemme og ute Fagforbundet har lang tradisjon for solidaritetsarbeid. Landsmøtet støttet miljøvennlig matproduksjon, helsehjelp til papirløse, tørkerammede i Zimbabwe, tyfonofre på Filippinene og syriske flyktninger. Side 7 foto: per flakstad, fagbladet

2 side 2 oss tillitsvalgte nr. 9/2013 nyhet Jubel for Mette Til unison applaus ble Mette Nord valgt inn som Fagforbundets nye leder. Etter 25 år i fagbevegelsens tjeneste overtar hun nå en av dens mest innflytelsesrike stillinger. Den nyvalgte lederen fortalte at hun hadde hatt sommerfugler i magen, nesten like store som dem som pyntet taket i kongressalen. Det å få lov til å lede en organisasjon med nesten medlemmer og tillitsvalgte er en stor ære og jeg går til jobben med stor ydmykhet. Jeg må takke Jan Davidsen som overlater en organisasjon i vekst. Den er godt organisert og har et solid politisk fotfeste, sa Nord. Likestilling i revers I et forbund hvor 80 prosent av medlemmene er kvinner, blir likestilling og kampen for heltid viktige saker. Høyre og Frp-regjeringen har allerede startet en reversering av likestillingspolitikken. Gjennom det de har signalisert i barnehagepolitikken, fedrekvote og kontantstøtte, har de levert klare virkemidler for å holde kvinner hjemme, sa Mette Nord til Fagbladet Dette gjelder også for de varslede arbeidstidsendringene. Det er et alvorlig signal om kvinner som vil ha hele faste stillinger må jobbe lange vakter. Det er virkelig grunn til bekymring. Går tøffe tider i møte Den nye mørkeblå regjeringens ønsker om mer konkurranseutsetting av velferdstjenestene kan ramme Fagforbundets medlemmer hardt. Når vi ser hva de mørkeblå har signalisert innenfor områder som påvirker våre medlemmer, vet vi at vi går tøffe tider i møte. De kaller det en oppmyking. Men for mange av våre medlemmer betyr det en forverring både når det gjelder åpning for midlertidige ansettelser og arbeidstidsordninger som i praksis betyr at folk skal jobbe lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling. Enstemmig vedtatt Valgkomiteens innstilling til både den politiske ledelsen og hele landsstyret ble enstemmig vedtatt. Kandidatene ble klappet inn i vervene sine, én eller én. Først Mette Nord, deretter nestlederne Odd-Haldgeir Larsen og Sissel M. Skoghaug, så alle de andre i arbeidsutvalget. Nye i ledelsen, ved siden av nestleder Sissel M. Skoghaug fra Troms, er Roger Heimli fra Hordaland og seksjonslederne Raymond Turøy i SHS og Britt Silseth i SKA. Hovedkasserer Elin Veimo og AUmedlem Jan Helge Gulbrandsen ble gjenvalgt. Fra før er seksjonslederne Stein Guldbrandsen i SST og Mette Henriksen Aas i SKKO gjenvalgt av sine seksjoner. Fakta om Mette Nord Født i 1959 i Porsgrunn Utdannet hjelpepleier Fylkesleder i Norsk Helse- og Sosialforbund i Telemark fra 1988 Nestleder i Telemark da Fagforbundet ble etablert i 2003 I Fagforbundets politiske ledelse fra 2005 Valgt til nestleder på landsmøtet i 2009 Statssekretær ved statsministerens kontor fra november 2012 til september 2013 marianne billing Glad: Etter tre måneder i karantene etter jobben hos Stoltenberg, er Mette Nord glad for å være på banen igjen nå som leder i Fagforbundet. Tillitsvalgte: Det er nå det gjelder Dere tillitsvalgte bygger grunnmuren for arbeidslivet når dere hjelper medlemmene på jobben, sa LO-leder Gerd Kristiansen til Fagforbundets landsmøte. Hun innledet om den faglig-politiske situasjonen. Først og fremst var LO-lederen stolt over det Fagforbundet har fått til, og ga de tillitsvalgte æren. Jeg er stolt av alle dere som gjør jobben hver dag ute på arbeidsplassene. Dere står midt i et arbeidsliv som blir stadig mer komplisert for tillitsvalgte. Jobben dere gjør, blir stadig viktigere. Ha takken min i tankene når bunka med sakspapirer vokser og det blir mange kvelder borte fra familien, sa hun. Lar vanlige folk slippe til Gerd Kristiansen mente Fagforbundets styrke er evnen til å se framover. Vi må klare å fornye oss, selv om det ikke er lett. Når folk får bruk for hjelp på arbeidsplassene, må vi være i stand til å gi dem det. Det som teller, er den enkeltes sak, på sin arbeidsplass, i hvert eneste tariffområde, understreket hun. Den faglige jobben tillitsvalgte gjør ute på arbeidsplassene, kalte hun grunnmuren i arbeiderbevegelsen. Vi gjør mer enn å støtte medlemmene i tvistesaker og kjempe for ei anstendig lønn. Gjennom LO og forbundene får vanlige folk sjansen til å ta ansvar og påvirke samfunnet. Hvis ikke folk som lever av arbeidet sitt går sammen for å styre utviklinga, vil andre gjøre det for oss, advarte LO-lederen. Størst er best Det er på arbeidsplassene vi skal slåss for de rettighetene vi har opparbeidet oss, og utvikle dem videre. Derfor må vi må være til stede, og sterke, på alle tariffområder. Helst skal vi være størst! Vi vet jo at dersom organisasjonsgraden går På landsmøtet: Gerd Kristiansen mener at bare hele, faste stillinger gir folk friheten som ligger i muligheten til å forsørge seg sjøl. ned i ett område, øker presset på arbeidsvilkårene. Det er helt avgjørende at vi greier å få opp andelen organiserte, for da styrker vi tariffavtalene våre. Heltid er hjertesaken Jeg ønsker meg arbeidsgivere som sier at hos oss jobber vi heltid fordi det gavner den enkelte arbeidstaker, arbeidsgiver, og ikke minst gavner det mottakerne av tjenestene. Fagforbundet må fortsette det gode arbeidet sitt for at heltid og fast jobb blir hovedregelen i arbeidslivet. Her har alle tillitsvalgte en stor og viktig oppgave, sa hun. Kloke hender Alle som utfører praktisk arbeid renholdere, helsefagarbeidere, bussjåfører, barne- og ungdomsarbeidere har kompetanse i kroppen. De har «kloke hender». De som ikke skjønner dette eller har tillit til fagligheten deres, må lage telle- og målesystemer som skal kontrollere, rapportere og standardisere i stedet for å gi ansvaret til dem som faktisk gjør jobben. foto: kari-sof ie jenssen Det må bli slutt på at det rynkes på nesa av de kloke hendene. Vi skal være stolte av fagarbeiderne, og fagarbeiderne skal være stolte av faget sitt. Velferd er ikke forbruk I et eget avsnitt om konkurranse i regjeringserklæringa, skriver regjeringa at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester». Solberg-regjeringa ser altså ikke forskjell på å drive omsorg og selge cappuccino, sa Gerd Kristiansen. Vi må skille mellom produksjon av velferd og produksjon av varer. Arbeiderbevegelsens grunnlag var kampen mot uverdige arbeidsforhold og dårlig lønn. Vi kan ikke godta at dårligere lønn og pensjon, utstøting av eldre arbeidstakere og redusert kvalitet blir brukt som konkurransefortrinn. Det viktigste for oss er at innbyggerne i norske kommuner skal få så gode velferdstjenester som mulig. Der høyrekreftene vil bryte ned, skal vi satse på faglighet hos de ansatte og bygge opp god velferd. Fornyelse må gå hånd i hånd med kvalitet og trygghet for mottakerne av tjenestene. Det er de som jobber med tjen estene hver dag, som er ekspertene. De vet best, sa LO-lederen. Du kan se hele talen på (landsmøtet) og hos FagforbundetNorge på youtube. maria wattne

3 nr. 9/2013 oss tillitsvalgte side 3 nyhet Jens på hjemmebane Min erfaring er at livet er lettere når man er enig med Fagforbundet, enn når man er uenig, hilste Jens Stoltenberg landsmøtet med et smil. Og fikk applaus tilbake. Han takket de tillitsvalgte for de valgene som ble vunnet, og for innsatsen under det siste valget. Valget 2013 var krevende. Det er ingen selvfølge å klare noe som aldri før har skjedd i Norge i fredstid, nemlig å vinne tre valg på rad. Nå må vi erkjenne nederlaget, men ikke bli nedslått. Vi har fått et valgresultat det står respekt av, og ferske meningsmålinger peker oppover, sa Jens Stoltenberg. Han mener hele arbeiderbevegelsen har opptrådt på en god måte etter valget, og ikke vært sure og bitre. Han minnet om noen store framskritt under de rødgrønne. I en periode med økonomiske tilbakeslag over hele verden, bidro den rødgrønne regjeringa til å skape over nye arbeidsplasser. Vi lyktes med det viktigste, nemlig arbeid til alle. Kommunene fikk over 60 milliarder mer, og det ble flere ansatte i kommunene. Vi var en regjering som leverte på kravene dere kom med i 2005, understreket Ap-lederen. Massive løftebrudd Vanligvis går meningsmålinger rett etter et valg sterkt i favør av vinnerne, fortalte Stoltenberg. Men ikke denne gangen. Frp går tilbake og Høyre står stille. Det kan tyde på at mange velgere ikke innså at de ville få en regjering til høyre for høyre. De ville bare ha en forandring, ikke nødvendigvis en ny politikk. Stoltenberg nevnte noen mulige grunner til at høyresida går tilbake. De har sittet kort, men allerede rukket å Takknemlig: Jens Stoltenberg takket Fagforbundets tillitsvalgte for innsatsen i valgkampen. bryte veldig mange løfter: Frps garanti til velgerne om bomfrie veier, har blitt til flere bommer. Alle de fire partienes løfte om redusert egenkapitalkrav til boligkjøpere har blitt til et brev til Finanstilsynet. 12 milliarder til sykehusene i valgkampen, har blitt en uforpliktende tekst i plattformen deres. Selv om mye av det egentlig er bra for oss, er det like fullt løftebrudd. Og statsbudsjettet fører oss i gal retning, bort fra felleskapet og mot et samfunn med økte forskjeller. Det er ikke våre verdier. I et Europa med sterke krefter som trekker mot økte forskjeller, klarte vi i løpet av åtte år å bryte trenden og redusere forskjellene, sa Stoltenberg. Umoderne familiepolitikk I tillegg mener Stoltenberg at høyresida står for en umoderne familiepolitikk, med kutt i pappaperm, mer kontantstøtte og dyrere barnehager. Det hindrer likestilling og gir dårligere integrering. Det mørkeblå prosjektet slipper taket i målet om en prosent av BNP til bistand, og de mangler klimaambisjoner. Det er nå vi må ivareta og styrke det faglig-politiske samarbeidet, sier Stoltenberg. Han mener Jan Davidsen er selve menneskeliggjøringa av dette samarbeidet. Når han nå går av, er det beste vi kan gjøre for å hedre ham å videreføre et sterkt faglig-politisk samarbeid, oppfordret Ap-lederen. Det første valget som kommer er i kommunene, og da trenger vi den enorme kraften som ligger i at vi samarbeider. Ved kommunevalget i 2015 skal vi sammen sørge for å vinne nye kommuner, avsluttet Stoltenberg. ellisiv solskinnsbakk selnes Hva er det viktigste for deg å få ut av landsmøtet? Jenny Marie Håland, Sogn og Fjordane Det er mykje som er viktig framover, og eg gler meg veldig til å jobbe med eigen organisasjon. Ellers er heile faste stillinger veldig viktig for oss, og at alle medlemane skal vera så fornøyde med Fagforbundet at dei stolte går ut og vervar alle kollegaene. Kim Håkon Pedersen, Troms Jeg er opptatt av at politikken vår må bli mer spissa og konkret. Et eksempel er at vi kan gi tydelig beskjed om urett som skjer, for eksempel ved utsending av asylbarn. Vi må også ha vedtak som utvikler organisasjonen til å bli så god at alle velger Fagforbundet. Astrid Isene, Buskerud oss fire på landsmøtet Barnebyens støtter Viktigste politisk sak for meg er heltid! Dette må vi få til. Jeg sa det fra talerstolen og sier det igjen: «Det er i år 100 år siden vi fikk stemmerett, nå må vi få rett til 100 prosent stilling» Christina er en av tolv mødre i Fagforbundets SOS-barneby i Angola. De er bærebjelkene i den lille landsbyen med 120 smilende barn. For Christina starter hverdagene klokka fem med husarbeid og klargjøring av barn til barnehage og skole. De skal vekkes, spise frokost, pusse tenner og motta godklemmer fra mor før de drar av sted. Mødrene i landsbyen skal være barnas nærmeste omsorgspersoner og følge dem i lek og alvor fram til de tar fatt på voksenlivet. Og når noen store flytter ut, flytter noen små inn. Barnebymoren fikk jobben i 2010 og ble straks innført i hvilke oppgaver som ventet henne som første omsorgsperson til ti barn. Hun er overbevist om at hun har valgt rett vei i livet. Familielykke: Ti barn, ti velsignelser. Mor Christina sier hun alltid finner en hyggelig løsning på utfordringene i huset. Lykkelig Jeg er svært lykkelig. Tidligere følte jeg at noe manglet inni meg. Da jeg møtte mine barn i landsbyen, kjente jeg at jeg hadde kommet til rett sted. Det er fantastisk å kunne gi av min kjærlighet til dem, sier Christina. Til å begynne med var jeg ikke sikker på om jeg kunne vinne barna over på min side, men det ble raskt klart at det ble et godt samspill mellom oss. De oppfattet meg som mor. Jeg forsto at dette var mer enn en vanlig jobb, sier hun. Barna og Christina har på et vis fått en livsforsikring gjennom barnebyen en forsikring om at livet skal by på flere lykkeøyeblikk enn motbakker. Stort nok Familien bor i Rogaland-huset. Hvert av de tolv husene i landsbyen har navn etter ett eller to norske fylker for å vise at bidragsyterne kommer fra hele Norge. Barna har ikke enerom. Det er trygt og godt å legge seg for natta når storesøster eller storebror ligger i overkøya. Det kan til tider være litt i overkant tøft å oppdra ti barn, men Christina mener det ikke er noe problem. Vi har selvsagt våre opp- og nedturer i huset, men vi finner alltid en hyggelig utgang på det. Ti barn er ingen belastning, det er en velsignelse, understreker hun. En hovedoppgave for mor Christina er å hjelpe barna med leksene. Hun kan mye, men hun forteller at det også er godt å utveksle erfaring og kunnskap med de andre mødrene. Jeg blir veldig glad når jeg ser barna gjøre det bra på skolen, og at de utvikler seg slik barn skal gjøre, sier Christina. jan tore skjelbek God oppvekst Barnebyen pluss en barnehage og en skole åpnet i Det drives også et SOS-familieprogram hjelp til selvhjelp i lokalsamfunnet. Ca bidragsytere gir mer enn barn i Angola en trygg og god oppvekst. foto: jan tore skjelbek Vidar Evje, Oslo Spørsmålet om boikott av Israel er den saken som betyr mest for meg. Det har vært brukt mye ressurser på å finne fram til et omforent forslag som landsmøtet kan stille seg bak. 20 år etter Osloavtalen er situasjonen for palestinerne verre enn noen gang. For å få til en diplomatisk løsning må Israel settes under kraftigere press. Det bør derfor jobbes for en internasjonal handelsboikott av Israel. Boikott lyktes overfor apartheidregimet i Sør-Afrika. Det kan også lykkes overfor staten Israel. Spar regnskogen Får du OSS e-post-nyhetsbrev, kan du reservere deg mot å få papirutgaven. Fyll ut medlemsnummer og navn her for bare å få nyhetsbrev på epost og lese OSS på nett:

4 side 4 oss tillitsvalgte nr. 9/2013 nyhet Varm og tydelig Det har vært en fantastisk reise, og jeg går av med vemod, men mest med takknemlighet og stolthet, sier AU-medlem og leder for Seksjon kontor og administrasjon. Etter 40 år med tillitsverv blir Gerd Eva Volden pensjonist. Synlig, nær og stolt Smilet er aldri langt unna når du møter Geir Mosti, en av Fagforbundets to nestledere. Han er heller ikke redd for å stikke hodet fram og si meninga si. Et varmt hjerte banker for LO og Fagforbundet. Geir er stolt av LO og Fagforbundet. Karrieren starta sommeren 1973 i Hurum kommune. Etter ei uke på jobb var hun medlem i Hurum kommunale forening, og etter noen måneder ble hun plasstillitsvalgt. Det var den gang kommunekassereren var kasserer i foreninga og det var ordning og reda, ler Gerd Eva. Støtte hjemme Med mann, to døtre og møter både i fagforeninga og Arbeiderpartiet var det viktig med støtte på hjemmebane. På den tida var både fagbevegelse og politikk mannsdominert. Da var det godt å komme hjem, få klapp på skuldra og beskjed om å stå på. Dette klarer du, sa mannen min bestandig. Gerd Eva er evig takknemlig for at hun aldri ga opp. Jeg har et liv med minner og erfaringer jeg aldri ville vært foruten, sier hun nesten rørt. Yrkesfag og kompetanse Etter 20 år i kommune- og fylkespolitikken og mange år i lokal fagforening ble det verv som fylkesleder i Kommuneforbundet i Buskerud fra Fra 2003 kom Fagforbundet der det yrkesfaglige arbeidet i SKA fikk en stor plass i Gerd Evas hjerte. Som kontoransatt er jeg stolt over alt vi har klart på 10 år, sier hun. Kontorfaget har fått økt status og blitt synliggjort gjennom arkivarer, økonomer, NAV-ansatte og andre. Vi har fått på plass utdanningsmuligheter og samarbeidsavtaler med høyskoler og universitet som gir våre medlemmer karrieremuligheter. Et privilegert liv Hun roser medarbeidere i seksjonsadministrasjonen, kolleger og samarbeidspartnere i Norge, og hun er opptatt av det internasjonale arbeidet. Jeg blir stolt inni meg over barnebyen og Palestina-jobbinga. Fagforbundet har omtanke, solidaritet og samhold som mantra. Jeg lever selv etter det i møte med enkeltmennesker lokalt, nasjonalt og globalt. Jeg har det med meg i alt det jeg gjør, sier Gerd Eva Volden. tekst: randi tevik Nå takker Geir av som tillitsvalgt for å vende nesa hjemover til Fauske som pensjonist. Kanskje tar han fram sag og hammer for å friske opp gamle snekkerferdigheter? Sjøl om Geir er først og fremst er brannmann, har han også jobba som snekker, anleggsrørlegger og maskinkjører. Lang fartstid Geir kan se tilbake på en lang yrkeskarriere, det meste av tida som tillitsvalgt. I 1974 ble han ansatt i brannvesenet i Fauske, gikk brannskolen og ble etter hvert underbrannmester. Han ble plasstillitsvalgt i Fauske kommunale forening og etter hvert i Norsk Kommuneforbund i Nordland. Fagbevegelse på heltid I 1988 ble han tillitsvalgt på heltid, hovedtillitsvalgt i Fauske kommune. Samtidig ble han valgt inn i kommunestyre og formannskap for Arbeiderpartiet. I 1993 ble han valgt til leder i Norsk Kommuneforbund i Nordland. Samme året ble han en del av ledelsen i forbundet sentralt. Til Youngstorget På LO-kongressen i 2005 ble han valgt til 2. nestleder LO. Da Roar Flåthen overtok ledervedervervet etter Gerd-Liv Valla i 2007 fikk Geir vervet som 1. nestleder i LO. Geir var arkitekten bak LOs profilerings- og vervekampanje Synlig nær og stolt. Avslutter hjemme I 2009 vendte Geir tilbake til Fagforbundet som nestleder i forbundet, også da med et særlig ansvar for organisasjon. Geir har reist land og strand rundt. Det er ikke få medlemmer og tillitsvalgte i Fagforbundet som har fått oppleve Geir sin lune humor, hans glødende engasjement og omfattende kunnskaper. Geir vil bli husket som den store organisasjonbyggeren. Takk for innstasen. tekst: kari-sofie jenssen Plogspiss og verver Sissel M. Skoghaug ble valgt som nestleder på forbundets landsmøte med akklamasjon. Hun går derfor av som nestleder for Seksjon helse og sosial. Grønne fing Det er ingen nybegynner la Larsen fra Akershus ble valg supplerlingsvalg i Hun er fra Oksfjord i Nordreisa, er både hjelpepleier og sykepleier og har sittet åtte år i styret i SHS og i Landsstyret. Hun har gjort seg bemerket gjennom plogs pissarbeid og verving av sykepleiere. Resultatet er en medlemsvekst for yrkesgruppa fra 970 i 2007 til nærmere i dag. Yrkesfaglig og organisatorisk arbeid bidrar til at flere og flere yrkesgrupper oppdager at Fagforbundet er riktig for dem, sier Skoghaug. Først og fremst er det medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår vi skal sikre. Jeg er stolt av å være en del av et stort forbund med godt skolerte og dyktige tillitsvalgte, sier hun. Sykepleierne har blitt en mer synlig gruppe i forbundet de siste åra, og Skoghaug er opptatt av at dette ikke er en profesjonskamp. Det handler om samspill mellom yrkesgrupper, og hun mener det er naturlig at yrkesstolthet og god samhandling går hånd i hånd. Det gjelder samtlige yrkesgrupper Fagforbundet organiserer. Samarbeid på tvers Alle forbundets medlemmer har viktig kompetanse. På arbeidsplasser med mange yrkesgrupper jobber ansatte sammen mot felles mål. Tilstrekkelig bemanning og riktig flerfaglig kompetanse er avgjørend. Skoghaug har god erfaring med samarbeid på tvers i helsesektoren. Dette tjener pasienten, og de ansatte får den daglige bekreftelsen på at de gjør en god og nyttig jobb. Det er også avgjørende for rekrutteringen til helseyrkene, sier Sissel Skoghaug. tekst: jan tore skjelbek Han kan alt om grønne vekster. Spennende somre på gården hos bestemor inspirerte ham til å bli agronom. Sitt første tillitsverv fikk han i 1984, heltidsverv fra 1998 i Norsk Kommuneforbund. Han opplevde sammenslåinga som en styrkende faktor. Grønne fingre til tross, under skjorta hamrer et hjerte for de svakeste i samfunnet, og ikke minst for den jobben som både nasjonal og internasjonal fagbevegelse gjør for likhet og rettferdighet. Fagbevegelsen er hans store politiske prosjekt. Ingen bremsekloss Vi har makt. Fagforbundet kan være med å utvikle samfunnet. Velferdsstaten er målet og middelet, vi har en sterk fagbevegelse, selv om den utfordres av de mørkeblå nå. Han er uenig med dem som hev-

5 nr. 9/2013 oss tillitsvalgte side 5 Farvel Fagforbundet Det er ei fargerik, raus og inkluderende dame som slutter. Jeg har lært mye av Kjellfrid. Det er mange av oss som kommer til å savne henne, sier nyvalgt seksjonsleder og AU-medlem Raymond Turøy. I ti år har milepælene kommet tett for Seksjon helse og sosial under Kjellfrid Blakstads ledelse. Heltid En av hovedkampene har handlet om å sikre medlemmene rett til hel stilling. En barriere ble brutt i juni i år. Da vedtok Stortinget et lovforslag som sikrer ansatte rett til stillinger tilsvarende det de faktisk har jobbet det siste året. Dette er svært gledelig. Nå kan de ansatte, med loven i hånd, kreve større stillinger. Våre tillitsvalgte skal passe på at de får det, sier Blakstad. re rødt hjerte Fagbrev en fanesak Den avtroppende seksjonslederen har stått på for medlemmene på en rekke felter. Blakstad trekker selv fram noen av gullsakene. Etablering av fagbrev og autorisasjonsordning for helsefagarbeidere, yrkesfaglige merkedager, utvikling av fagskoletilbud til mange av seksjonens yrkesgrupper og økt fokus på verdighet for de gamle. Denne verdigheten kommer spesielt godt fram i prosjektet Kreativ Omsorg, som best vises gjennom den årlige konferansen med samme navn. Se kreativomsorg.no Yrkesfag internasjonalt Vi har konkretisert og prioritert høyt det yrkesfaglige arbeidet. Den jobben handler i første rekke om Norge, men vi har også vært i gode samtaler med søsterforbund i Europa. Blakstad har vært med på å bygge opp seksjonen som nå teller mer enn helse- og sosialmedlemmer. Hun kom fra Helse- og sosialforbundet og har vært leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet i ti år. Blakstad valgte selv å gi seg som seksjonsleder. Hun ønsker å legge inn mer kvalitetstid på sine hjemtrakter i utkanten av Molde. Hun gleder seg. Jeg er ikke pensjonist. Jeg er optimist, understreker hun. tekst: jan tore skjelbek ndsmøtet har valgt til nestleder. Odd-Haldgeir t inn i Fagforbundets arbeidsutvalg gjennom et der at Fagforbundet og LO er bremseklosser i utviklinga av samfunnet. Det er galt, vi er med der det skjer. Våre tillitsvalgte tenker utvikling og bidrar mer enn gjerne til omstilling hvis arbeidsgiver vil ha oss med, forsikrer han. Jeg er stolt av den jobben våre tillitsvalgte over hele landet gjør, vi har sterke motkrefter. Sammen ivaretar vi lønns- og arbeidsvilkår, smiler han. Den landsmøteperioden vi går inn i kommer til å bli krevende. Vi er et sterkt forbund, men vi har fått en regjering som jobber mot oss, ikke med oss. Vi skal være konstruktive, men kritiske til utspill fra denne regjeringen og forsvare de ordningene vi har kjempet oss fram til, sier Odd- Haldgeir Larsen. tekst: kari-sofie jenssen Anne Grethe Krogh, leder for Omstillingsenheten i Fagforbundet, og Knut Stranden, styreleder i stiftelsen IMTEC, med bok om partssamarbeid i kommunen. Ny bok om trepartsamarbeid Trepartssamarbeidet er suksessfaktoren for den norske modellen. Fagforbundet har i en årrekke jobbet for at denne arbeidsmetoden skal bli grunnsteinen for alt arbeid i offentlig sektor. Det lønner seg å satse på egne ansatte, det er grundig dokumentert i Fagforbundets nyeste bok «Partssamarbeid». Da New Public Management på slutten av nittitallet ble lansert av den borgelige regjeringen som et effektiviseringsverktøy i kommunal sektor ble dette møtt med stor motstand fra fagbevegelsen. De borgelige møtte kritikken ved å etterlyse et alternativ til deres løsninger for kommunal sektor. Det tok vi på strak arm, sier leder for Omstillingsenheten i Fagforbundet, Anne-Grethe Krogh. Alternativet og svaret var trepartssamarbeid. I over 16 år har denne arbeidsmetoden blitt utviklet, tatt i bruk og dokumentert, og er nå samlet mellom to permer i den nylanserte boken Partsamarbeid Kommuneutvikling gjennom involvering og deltakelse. Grunnmuren i utviklingsarbeidet Lokaldemokratiutvikling, et humanistisk menneskesyn og organisatoriske læringsmuligheter skulle ligge som grunnmur for utviklingsarbeidet, og dette gjenspeiles i metodikken som brukes i dag. Trepartssamarbeid er den eneste arbeidsmetoden som tar på alvor de ansattes kompetanse og legger til rette for jobbing på tvers i organisasjonen. Vi har også vært opptatt av å ta utgangspunkt i kommunenes egen virkelighet, og at metodikken vår skulle være fleksibel og ubyråkratisk. Målet er å skape reell endring gjennom dialog, sier Krogh. Knut Stranden fra IMTEC har forfattet boken i samarbeid med Omstillingsenheten i Fagforbundet. Stranden og IMTEC har samarbeidet tett med NKF/Fagforbundet gjennom 16 år for å utvikle og videreutvikle modellkommemetodikken. Modellkommunemetodikken praktiseres etter avtale i ni kommune/bydeler. Oppskrift på trepartssamarbeid I boken får man presentert selve metodikken, eksempler på hvordan arbeidsmetoden blir brukt i kommunene og en praktisk veiledning i bruk av metodikken. Boka viser oss at utviklingsprosesser der de ansatte er aktive medspillere fungerer bedre enn konsulentstyrt omstilling. De som vet hvor skoen trykker skal få lov til å utvikle sin egen arbeidsplass, sier Krogh. Boken henvender seg først og fremst til de som jobber med utvikling og omstilling i det offentlige, og tillitsvalgte og ansatte i kommunal sektor. Dette er en bok som du som tillitsvalgt eller ansatt kan henvise til når politikere eller rådmenn undrer seg over hva trepartssamarbeid innebærer. Internasjonal interesse Som er resultat av den økonomiske situasjonen i Europa er det mange som ser til Norden. Land i krise ser nå samarbeid etter norsk modell som en realistisk vei ut av problemene. Vi har nå lang erfaring med trepartssamarbeidbåde på nasjonalt og lokalt nivå. Interessen vi opplever fra andre land i Norden, EU land og til og med Kina er en bekreftelse på at vårt alternativ imøteser et behov om logiske samarbeidsløsninger basert på nettopp et humanistisk menneskesyn, avslutter Krogh. omstillingsenheten Fakta om modellkommunemetodikken Modellkommunemetodikken var inspirasjonskilde til Kvalitetskommuneprogrammet som består av 138 kommuner og Saman om ein betre kommune hvor 109 kommuner deltar. Det er stor interesse for metodikken i Norden, de nye EU-landene og i Kina.

6 side 6 oss tillitsvalgte nr. 9/2013 PERSPEKTIV illustrasjon: trude tjensvold jan davidsen tidligere leder av Fagforbundet kommentaren Kampen fortsetter Da Fagforbundet ble stiftet i 2003 var visjonen at vi skulle skape et forbund som var rustet til å møte det nye arbeidslivet. I ord og handling skulle vi være en offensiv kamporganisasjon for medlemmenes interesser. Vi kan se tilbake på forbundets ti første år med stolthet. Vi er en betydelig samfunnsaktør og maktfaktor. Mye ville vært annerledes uten oss. Likevel høyresiden i norsk politikk har lagt premissene for verdidebatten. Dette har vært styrende for de politiske vedtak som legger føringer for samfunnsretningen. Med utgangspunkt i utviklingen i samfunnet, beskriver dokumentet som ble laget til landsmøtet, «Fagforbundet 2017 En handlekraftig kamporganisasjon», hva som blir viktig i neste landsmøteperiode. Analysen av våre omgivelser gir oss en retning for det som kommer, og en felles forståelse av hva som blir viktig for oss. Vi ser at nyliberalistisk ideologi har festet grepet, og påvirker i stor grad det organiserte arbeidslivet. Arbeidet for å opprettholde et anstendig arbeidsliv blir fagbevegelsens største utfordring framover. Konkurranseutsetting åpner for kommersielle selskap i offentlig sektor. Konsekvensene er manglende tariffavtaler, tariffspredning, sosial dumping og fagforeningsknusing. Vi må utvikle en mer robust organisasjon. Dette vil kreve nytenking når vi skal drøfte organisering og fordeling av de ressurser vi har til rådighet. Innenfor våre områder er det et medlemspotensiale på minst medlemmer. Lykkes vi med denne muligheten for nye medlemmer vil dette gi oss enda større kraft og innflytelse. For er det noe som vil avgjøre vårt handlingsrom for medlemmene de neste årene, så er det styrken vi får gjennom størrelsen på organisasjonen. Men det alene er ikke nok. Vi må ruste oss ideologisk. Kunnskap er makt vi må fortsette vårt arbeid med å skolere oss og øke forståelsen for sammenhengene i utviklingen. I Fagforbundet er alle medlemmer like viktige. Vi organiserer både yrkes- og høyskolegrupper, ufaglærte, elever og studenter. Vår styrke ligger blant annet i det mangfoldet dette representerer og gjennom bredden i medlemsmassen evne nettopp å ivareta helheten. Vi er mot privatisering av skattefinansierte oppgaver. Men vi skal ivareta alle våre medlemmer, også de som jobber i de privatiserte og private virksomhetene. En svekket fagbevegelse betyr på lang sikt at veien åpnes for de gjennomgripende samfunnsendringer som er varslet av høyresiden. Dette krever en mer handlekraftig organisasjon. En ny politisk retning vil kreve økt tyngde også i alliansepolitikken. Skal vi oppnå resultater som ivaretar våre medlemmer og helheten blir alliansebyggingen viktig. Det er i motgang vi ser verdien av sterke fagforeninger. Utviklingen i samfunnet forteller oss at det er der vi er nå. Skal vi vinne de neste slag må vi starte aktiv handling nå! Organisasjonsbygging blir derfor et avgjørende strategisk valg i landsmøteperioden oss dommen har falt Prinsipiell dom om taushetsplikt En lege ble frifunnet for brudd på straffeloven etter å ha gnidd en pose med narkotika mellom hendene for å fjerne pasientens DNA. Dette gjorde legen for å overholde sin taushetsplikt etter helsepersonelloven 21. Posen med narkotika ble funnet på en bevisstløs pasient. Sykehusets retningslinjer fastsetter at narkotika skal overleveres anonymisert til politiet. Objektivt sett hadde legen overtrådt strl. 132 første ledd om bevisforspillelse. Høyesterett kom allikevel til at han hadde handlet innenfor taushetsplikten. Fjerningen av DNA fra posen hadde da et lovlig formål og ble ikke rammet av strl. 132 første ledd. Utgangspunktet for saken er at politimesteren i Troms utferdiget et forelegg mot legen for overtredelse av straffeloven 132 første ledd. I grunnlaget heter det: «Lørdag 7. januar 2012 ble politiet anmodet om å komme til Universitetssykehuset for Nord-Norge for å ta hånd om en pose som formodentlig inneholdt narkotika. Etter at politibetjenten forklarte at politiet ønsket å gjøre undersøkelser av nevnte pose med tanke på DNA, tok legen tak i posen og gned den mellom hendene og spurte politibetjenten om det var dette politiet mente med DNA på posen.» Anket lovanvendelsen Legen vedtok ikke forelegget, og saken ble sendt til Nord-Troms tingrett. I dommen la tingretten til grunn at legen uhindret av sin taushetsplikt kunne ha overlevert posen til politiet, og at han dermed ikke handlet rettmessig ved å forholde seg som nevnt i forelegget. Han ble likevel frifunnet fordi han etter tingrettens syn ikke hadde handlet med den nødvendige hensikt. Påtalemyndigheten anket over lovanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, først til Hålogaland lagmannsrett, som frifant legen med samme begrunnelse som tingretten, så til til Høyesterett. Dilemma for helsepersonell Funn av narkotika på en pasient utgjør et dilemma for helsepersonell. I et rundskriv fra Statens helsetilsyn heter det: «Hovedregelen er derfor at legen og dennes medhjelpere har taushetsplikt overfor politiet, også i forbindelse med narkotikasaker. Taushetsplikten vil omfatte alle opplysninger legen får om pasienters misbruk, herunder faktiske funn av narkotika.» Legen var klar over at han hadde taushetsplikt og visste at narkotika etter retningslinjene skulle overleveres anonymisert. Sykehuset hadde ikke sørget for en fullgod anonymisering før politiet kom for å hente posen, og politibetjenten stilte spørsmål om pasientens identitet og om helsepersonells rapporteringsplikt. Identiteten til pasienten kunne enkelt beskyttes gjennom å gni posen mellom hendene før overlevering. Taushetsplikten begrunnes også med at pasienten skal få behandling. Dersom leger eller annet helsepersonell ikke hadde taushetsplikt, kunne pasienter unnlate å oppsøke hjelp. Høyesterett konkluderer slik: «Fjerningen av DNA fra posen hadde etter dette et lovlig formål og rammes ikke av straffeloven 132 første ledd. Tiltalte må på denne bakgrunn frifinnes, og det er ikke nødvendig for meg å gå inn på de andre grunnlagene som er anført for frifinnelse. Anken blir å forkastes.» marrianne billing

7 nr. 9/2013 oss tillitsvalgte side 7 NYHET Fagforbundet siden sist Levende bygder Fagforbundets landsmøte ga kroner til Norges Bygdeungdomslag og til Natur og Ungdom. Norge trenger et levende landbruk, hvor vi kan produsere mat som er både miljøvennlig og solidarisk, sa Fagforbundets avtroppende leder Jan Davidsen. Bygdeungdomslaget skal bruke pengene på en jordvernkampanje i Natur og Ungdom driver «Grønt spatak» sammen med Norges Bonde- og småbrukarlag. Organisasjonen inviterer ungdom til å oppleve miljøvennlig og solidarisk matproduksjon. De kan flytte inn på en gård eller seter, og får være med å gjete sauer, lage ost eller høste grønnsaker. Alt dette er fullstendig gratis for deltakerne. Nødhjelpsstafett for Syria Fagforbundets landsmøte vedtok å støtte en ny nødhjelpsstafett for syriske flyktninger med kroner, og sender stafettpinnen videre til sine foreninger og andre forbund. Verden sitter og ser på undertrykkelsen av palestinerne, og på lidelsen i Syria. Dere gjør ikke det, sa Liv Tørres i sin tale til Fagforbundets landsmøte. Norsk Folkehjelp har et nytt innsamlingsverktøy som heter «Start din egen innsamling», på minaksjon.folkehjelp.no/syria.aspx Sabona fikk Sultkatastrofe og tørke truer livet til 2.2 millioner mennesker i Zimbabwe. Sabona er en liten organisasjon som arbeider for hjelp til selvhjelp i Zimbabwe. Det er den eneste norske hjelpeorganisasjonen som er til stede i de hardest rammede områdene. Sabona har systemene og mannskap på plass, men mangler midler for å gjennomføre hastetiltak som kan redde enda flere liv. Det er derfor en glede, ja nesten en ære for Fagforbundet å støtte Sabonas arbeid med kroner, sa Jan Davidsen på Fagforbundets landsmøte. Tusen, tusen takk for deres gave til Sabona. Det betyr enormt mye for oss. Det er en begynnende krise i Zimbabwe, og med disse midlene kan vi handle nå, ikke vente til vi må dele ut mat i form for nødhjelp. Midlene vil gå uavkortet til å ruste opp flere brønner slik at flere tusen mennesker får tilgang på rent vann. Vi vil lage flere grønnsakshager, og det betyr at vi får ut mat blant annet til pasientene på sykehusene og barna i skolene. Sammen kan vi gjøre så mye, og vi er så fantastiske stolte av å ha dere med på lag, sa daglig leder i Sabona, Ynghild Solholm. Støtt ofrene på Filippinene Norsk Folkehjelp har startet en innsamlingsaksjon for å støtte ofrene etter tyfonen Haiyan på Filippinene. Store deler av Filippinene ligger i grus etter den kraftigste tyfonen som noensinne er registrert. Fire millioner mennesker er berørt. Antall døde og savnede stiger. Overalt søker desperate mennesker etter sine savnede i håp om å finne dem i live. Nå haster det å få inn hjelp til de skadde, og de som har mistet hjemmene sine i katastrofen. Det er svært vanskelig å ta seg fram og faren for epidemier øker for hver dag. Du kan støtte tyfonofrene ved å sende NØDHJELP til 2160, eller ringe givertelefonen på Da gir du 200 kroner, som går til mat, rent vann og medisiner. Filippinske samarbeidspartnere Norsk Folkehjelp samarbeider med Olof Palme-senteret om støtten til tyfonofrene. De har jobbet i Filippinene gjennom partnerorganisasjoner i 25 år. Deres filippinske samarbeidspartner, stiftelsen Active Citizenship Foundation (ACF), jobber døgnet rundt for å få nødhjelp inn til de hardest rammede områdene. Les mer om aksjonen på Norsk Folkehjelps nettsider Arbeiderbevegelse i andre land vil også mobilisere støtte for at ACF slik at de får hjulpet så mange som mulig. Situasjonen er desperat. De trenger din støtte nå det haster! Fagforbundet har 1200 medlemmer i Elverum, og har medlemmene fordelt på 75 bedrifter i kommunen. Den 30. oktober ble det delt ut kake på nesten alle disse stedene, i anledning 80-årsdagen til Fagforbundet i Elverum. Det gamle vaktmesteryrket er snart historie. Fra høsten 2014 har Kunnskapsdepartementet vedtatt at man skal innføre det nye yrket «byggdrifter» med fagbrev. Fagforbundet har lenge kjempet for å få godkjent det nye faget Siw Østerdal, leder i Fagforbundet Rana, er redd for jobbene til de ansatte i kommunen. Hun sier hun aldri har jobbet mot er verre budsjett, og at det politisk styret vil sjekke hva de kan privatisere og konkurranseutsette av tjenester som kommunen ikke trenger å drive selv. Mange ansatte i barnehagene i Oslo får nye eiere og en ny arbeidshverdag. Fagforbundet liker ikke at det borgerlige byrådet legger ned de offentlige barnehagene. Vi mener at kommunen bør drifte barnehagene selv fordi det er et offentlig ansvar. Vi vil at de offentlige midlene skal brukes i barnehagene, og ikke tas ut i utbytte, sier Roger Dehlin. Legehjelp til papirløse Fagforbundets landsmøte ga helsesenteret for papirløse migranter økonomisk støtte på kroner. Helsesenteret er et samarbeid mellom Kirkens Bymisjon i Oslo og Oslo Røde Kors og gir tilbud om grunnleggende helsetjenester. Helsesenteret åpnet i I dag drives senteret av tre ansatte og ca 120 frivillige helsearbeidere som yter helsehjelp. De frivillige er blant annet leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører, farmasøyter og fysioterapeuter. I dag har senteret 2130 registrerte pasienter fra 85 ulike land. De har gjennomført over 6500 konsultasjoner. oss faglig kokebok Ta vervesjekken Fagforbundet har fått ny ledelse, landet har fått ny regjering, og med utfordringene som står foran oss er verving fremdeles en sentral oppgave. For å hjelpe medlemmene våre trenger vi forhandlingsstyrke, påvirkningskraft og økonomi til å bygge kompetanse. Vi trenger flere medlemmer for å kunne stå imot konkurranseutsetting, sentralisering og eventuelle tvangssammenslåinger av kommuner. Flere medlemmer betyr rett og slett mer makt bak krava om et anstendig arbeidsliv. Her er en Høyt sykefravær ikke gjengangernes skyld Det stemmer ikke at en liten og permanent gruppe i befolkningen står for en stor del av sykefraværet hvert år. En ny studie avsanner denne myten. Det stemmer derimot at en stabil andel på prosent av de sysselsatte står for ca. 80 prosent av sykefraværet hvert år. Men denne andelen består av ulike personer fra år til år. Derfor finnes det ingen stor gruppe av gjengangere å rette oppmerksomheten mot for å få fraværet ned. Dette kommer frem i en ny studie utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet. vervesjekk til hjelp for fagforeninga til å bli en bedre vervende fagforening. Vervesjekken har ja/nei spørsmål. Svarer dere ja på et spørsmål, må dere også si hva dere gjør og vurdere om det er tilstrekkelig. Svarer dere nei, må dere lage en egen sak til fagforeningsstyret og vedta konkret hvordan dere skal bli bedre. Er Fagforeninga synlig 1. Har vi oversikt over alle tjenestesteder på alle tariffområder i vårt organisasjonsområde? 2. Har vi synlig informasjon om Fagforbundet og hvem den lokale tillitsvalgte er på alle arbeidsplassene? 3. Har vi rutiner for rask oppfølging av alle nyansatte innenfor alle tariffområder? 4. Har vi egen sak på alle styremøter om medlemskap og medlemsutvikling? En ung gutt bærer hjelperasjon med mat. Medlem? Logg inn på I medlemsportalen finner du tariffavtalene dine, hvem som er dine tillitsvalgte og mye mer Er Fagforeninga stolt 1. Har alle våre tillitsvalgte og kontaktpersoner fått nødvendig opplæring og trygghet slik at de er stolte representanter for Fagforbundet? 2. Tør vi i fagforeninga og alle i Fagforbundet å skryte av oss selv? 3. Bruker vi de lokale sakene vi jobber med og de seirene vi oppnår som verveargumenter? Er Fagforeninga nær 1. Har vi tillitsvalgte (kontaktpersoner) på alle arbeidsplasser innenfor alle tariffområder? 2. Har vi faste og gode nok rutiner for oppsøkende virksomhet påarbeidsplassene? 3. Har vi eget materiell som forteller medlemmene om oss,og hva vi jobber med? 4. Har vi rutiner for å ta personlig kontakt med medlemmer som melder seg ut? marianne billing foto: ap photo/aaron favila Advokat Alexandra Bech Gjørv har gjort undersøkelser og forteller at inn - byggere i Halden ikke tør kritiserer kommunen av frykt for represalier. Råd - mann Gudrun Haabeth Grindaker ser dette som svært alvorlig. HTV og fagforeningsleder i Fagforbundet Kirsti Rørmyr forteller at folk, både ansatte og innbyggere, ikke tør stå fram med kritikk fordi de frykter konsekvensene. Slik har det vært uansett hvem som har hatt makta, sier hun. Fagforbundet Telemark krever en generell lønnsøkning på kr ,- for alle til vårens tariffoppgjør. De aksepterer ikke prosenttillegg. Videre sier de at kampen for å beholde normalarbeidsdagen er viktig for alle ansatte. Her vil de mørkeblå få krig hvis de endrer dagens arbeidsmiljølov! Fagforbundet har i dag totalt medlemmer, en økning på 229 siste uke, og i år. Det er yrkesaktive medlemmer, en økning på 86 siste uke og en nedgang på 540 i år. 20. november 2013: medlemmer

8 side 8 oss tillitsvalgte nr. 9/2013 utgiver: Fagforbundet oss på nett: oss.fagforbundet.no ansvarlig redaktør: fagredaktør: i redaksjonen: layout: redaksjonen avsluttet: 22. november 2013 opplag: trykk: Aktietrykkeriet issn: MILJØMERKET Trykksak foto:sidsel hjelme, fagbladet Sara Bell Jeg syns egentlig dette er et ganske beskjedent krav. Det skulle bare mangle at Fagforbundet tar denne kampen, og tar den på alvor. Vi har kommet langt i kamp en for likestilling i Norge, men vi er langt fra framme. Sara Bell begynte med fagforeningsarbeid i Nå er 36-åringen leder av Fagforbundet Bergen. Landsmøtet var enige med Bell. Fagforbundet går inn for å lovfeste retten til heltid. Vi ville aldri klart å skape en velferdsstat uten den høye deltakelsen av kvinner i det norske arbeidslivet. Det er ikke oljeformuen, men vår egen arbeidsinnsats som er grunnlaget for velferdsstaten. Det er det som er den økonomiske garantien velferden vår. Likevel arbeider oss nytt om navn Ambulansesjåfør hans martin aase er nyansatt på Sykehuskontoret. Han har blant annet vært leder for faggruppa for prehospitale tjenester og sekretær i Fagforbundet Ullevål Univer sitetssykehus fagfor ening. veronica lunde er ny praksiskandidat på medlemsregisteret. hilde johnsen er ny hovedtillitsvalgt (HTV) i Fagforbundet, avdeling Andøy. oss nytt forbundsstyre nesten halvparten av norske kvinner deltid, påpekte Bell. Deltidsarbeidsledig Å være deltidsansatt er å være deltidsarbeidsledig. Kvinner, og for den saks skyld menn, som jobber deltid mangler økonomisk selvstendighet. Det virker inn på muligheten til å få lån, forsørge barn, skaffe seg utdanning eller for den saks skyld skille seg. Dessuten får deltidssysselsatte kvinner en uforutsigbar fritid og blir pensjonstapere. Hvorfor skal vi finne oss i dette, spurte hun. Trappe opp kampen Personlig skulle jeg ønske at Fagforbundet trappet opp kampen for 6-timersdagen. Jeg vet at 6-timersdagen er mari sanden, Oslo svend morten voldsrud, Oppland oddbjørg strømme, Østfold merete dahl, Vestfold trond helland, Rogaland ralf einar johannessen, Sogn og Fjordane tillitsvalgt mitt landsmøte Lovfestet heltid: På landsmøtets siste dag fikk Sara Bell gjennomslag for skjerping av kvinneprofilen i Fagforbundets handlingsprogram. Heltid må bli det normale, deltid unntaket, sa Bell da hun entret landsmøtets talerstol for å argumentere for saken. et krav i handlingsprogrammet, men det virker ikke som det jobbes så veldig mye med det. Bedre arbeidsliv Sara Bell tar til motmæle mot de som mener en slik reform er for dyr. Vi må huske at svært mange av de som jobber i pleie- og omsorgsyrker ender opp som uføre. Hele åtte av ti faller ut av arbeidslivet før de når ordinær pensjonsalder. Det er også slik at hver fjerde deltidsarbeider oppgir forhold på jobben som grunn for at de velger deltid. Jobbene er ofte tunge, med lav bemanning, ubekvem arbeidstid og høyt tempo. Derfor er dette et viktig likestillingskrav, sa Sara Bell. geirmund jor mariann brandstad, Møre og Romsdal bjørg tapio, Finnmark helge sporsheim, Oslo eddie whyte, Vestfold christina beck jørgensen ungd.t.v. bjørg hageløkken pensjonisttillitsvalgt Internasjonal boikott av Israel Fagforbundet vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Et overveldende flertall på landsmøtet vedtok dette inn i prinsipp- og handlingsprogrammet for Solidaritetsarbeidet med Palestina og palestinske flyktninger i Libanon fortsetter i den neste fireårsperioden, i samarbeid med Norsk Folkehjelp. 18 millioner kroner ble bevilget til samarbeidsprosjektet for palestinere i Midtøsten. Anerkjenn Palestina som stat Landsmøtet vedtok en uttalelse som utdyper Fagforbundets standpunkt i Palestina-spørsmålet: Fagforbundet mener at israelske myndigheter må bære ansvaret for konflikten mellom Israel og Palestina, og kjernen i konflikten er Israels ulovlige okkupasjon av palestinsk område, som påfører den palestinske befolkningen store lidelser. Fagforbundet vil jobbe for en selvstendig palestinsk stat med grenser fra 1967 og med alle de funksjoner som naturlig tilfaller en suveren stat. Det må fastsettes en tidsfrist og legges press på Israel for å få fortgang i saken. Israels vedvarende blokade av Gaza har medført store lidelser for befolkningen og umuliggjort økonomisk utvikling. Fagforbundet krever at blokaden oppheves. Palestinske områder på Vestbredden og i Øst- Jerusalem splittes opp av israelske bosettinger, muren og kontrollpunkter. Disse er til hinder for fredsforhandlinger. Forby import Norske myndigheter må forby import av varer fra de israelske bosettingene og industrisonene på Vestbredden. Et slikt forbud må inneholde et krav om dokumentasjon om at israelske varer ikke er produsert på okkupert område. Fagforbundet mener at import av krigsmateriell fra Israel må forbys. Norge bør kreve eksplisitt garanti for at krigsmateriell som eksporteres til andre land ikke videreselges til Israel. Videre må statens pensjonsfond utland trekke seg ut av alle selskap som bidrar til okkupasjon, og bidra til at Norge går inn for å ekskludere Israel fra OECD hvis Israel ikke skiller sin egen økonomi fra okkupasjonsøkonomien. Fagforbundet ønsker at all forbindelse med bedrifter som tjener penger på okkupasjonen brytes. Det er viktig med informasjonsarbeid, slik at det for hver enkelt forbru ker er lettere å velge bort produkter fra selskaper som tjener penger på okkupasjonen. Fagforbundet vil arbeide for en internasjonal handelsboikott av Israel. Les hele uttalelsen på oss redaksjonen Send oss en e-post og si din mening og kom med tips!

9 Fagforbundets 3. ordinære landsmøte Folkets Hus, november 2013 Mette Nord på talerstolen for første gang som nyvalgt forbundsleder 1

10 Dekor: Sommerfugler i Fagforbundets farger var tema i landsmøtedesignen. foto:randi tevik Gripende åpning: Noe som får et fagforeningshjerte til å slå er synet av mange fagforeningsfaner. Under åpninga av landsmøtet 2013 fikk to fagforeninger fra hvert fylke ta med seg sine faner. Her ser vi delgatene synge Internasjonalen som første allsang på dette landsmøtet. foto:kari-sofie jenssen Minnemarkering: Fagforbundets landsmøte minnet medlemmer og tillitsvalgte som har gått bort i landsmøteperioden. Debatt: Diskusjonenen blant delegatene foregikk både i landsmøtesalen og i pausene. I front: Brannmann Jørn Davidsen, sønnen til Jan Davidsen, bar Bergen Brannkorpsforenings emblem i fanemarkiringa ved åpningen av landsmøtet. Kortreist: Levende bygder og kortreist mat står på dagsordenen til Bygdeungdomslaget og Natur og Ungdom. De mottok kroner hver i støtte fra landsmøtet. foto: ellisiv solskinnsbakk foto: per flakstad, fagbladet I salen: Line Tollefsen fra Nordland og Kim Pedersen fra Troms er delegater og aktive tillitsvalgte med glimt i øyet. Vemodig: Avtroppende leder av Seksjon helse og sosial, Kjellfrid Blakstad, er på sitt siste landsmøte som aktiv tillitsvalgt. Medlemmer: Ranghild Jordheim fra Fagforbundet ungdom i Buskerud underholdt med Joakim Hansen Solbakken på gitar. Innbringende: Pengedusjen til Sparebank1 ble flittig brukt i pausene. Inntekten gikk til Fagforbundets barneby i Angola. Hilsen: Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete hilste landsmøtet. Storform i møte med Fagforbundet: Når vi bruker mer oljepenger blir vi da mer eller mindre oljeavhengige? Jeg lar dette spørsmålet henge litt i lufta, sa Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg, til full applaus og latter fra salen. 2

11 Fargerikt: Palestinere fra Vestbredden sørget for fargerike, solidariske gaver under delegatenes juletrær i år. foto:geirmund jor Hjelp: Anita fra IKT sørget for at blant annet fylkesleder Mari Sanden fra Oslo fikk opp riktige dokumenter på skjermen på Fagforbundets papirløse landsmøte. Orden: Dirigenter og sekretærer sørger for et verdig og godt gjennomført landsmøte. Rørende: Organisasjonen Sabona fikk kroner i støtte fra Fagforbundet. Med pengene kan daglig leder Ynghild Solholm til venstre, og programkoordinator Anette Ruud Hennum sikre rent vann til tusenvis av mennesker i de tørkerammede områdene i Zimbabwe. Vennskap: Pausene ble benyttet til å knytte vennskap. Flott og fargerikt: Veggteppe vevet av Raija Riekki var et av mange flotte utstilte kunstverk som var sendt inn av medlemmene. foto: marianne billing Kunst: Smilende Signe har også på dette landsmøtet hatt ansvar for å vise fram alle de innsendte bidragene til kunstutstillinga. Hyllest: Fagforbundets fylkesledere hyllet Jan Davidsen med egen sang og bildekavalkade fra Jans aktiviteter i forbundets regi gjennom 20 år. Morsom: Kulturprogrammet på landsmøtet gjenspeiler Fagforbundets forhold til kultur. Kulturen har stor betydning i menneskers liv og samhandling, sa Jan Davidsen, da han takket Ingrid Bjørnov for morsomt innslag. foto: geirmund jor foto: per flakstad, fagbladet Rødstrømpeaksjon: Første dag på landsmøtet markerte mange sin motstand mot regjeringas forslag om at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Glad gutt: Den skal tidlig krøkes som glad LO-gutt skal bli. Kristian Tangen med sin blide gutt på armen. Nullprofittprinsipp: Velferdsstaten skal tjene mennesker, ikke penger, sa Audun Lysbakken, da han hilste landsmøtet. Humør: Hvis noen tror det bare er kjedelig på landsmøtet er dette bevis på at de tar skammelig feil. foto: sidsel hjelem, fagbladet 3

12 Nordnorsk engel: Hovedverneombud i Nordkapp kommune, Elin Adolfsen, ønsket å bli elev ved engleskolen. Skolen var full. Fornøyde: Østfoldbenken med nestleder Tore-Leif Gundersen i spissen hadde en fantastisk uke med mye latter, glede og politikk. Vår Gerd: LO-lederen hyllet blant annet fagkunnskapen. Erfaring og innsikt blir skjøvet til side av et teoretisk bilde av verden, sa hun. Gruer seg litt: Anette Dahl Wiig, Rogaland og Torill H. Herigstad, landsstyret er klare til å ta ordet etter LO-leder Gerd Kristiansen. Wiig var opptatt av hvordan vi skal forsvare offentlig sektor mot de mørke blå og Herigstad ønsket å slå et slag for rettferdighet for dem som av forskjellige grunner faller utenfor arbeidslivet, helt eller delvis. Agderfylkene: Roy Gyberg, leder i Fagforbundet Vest-Agder og Doris Standal, leder for Fagforbundet Aust-Agder. Filippinsk gjest: Landsmøtet vedtok å bevilge kroner til tyfonrammede medlemmer i søsterforbundet vårt på Filippinene Lærerikt: Gerd Liv Valla tok landsmøtet med på en historisk reise i likestilling. Uansett konjunkturer og politisk klima har kvinner vært reservearbeidskraft. Buskeruddamer: Kristine Bjella Stavn og Margaret Wilthil er to blide representanter fra landsstyret i Fagforbundet kroner: Daglig leder ved helsesenteret for papirløse migranter, Solveig Holmedal Ottesen, mottok pengestøtte til helsearbeid for de papirløse. Kultur: To flinke representanter for Skedsmo kulturskole. Etter å ha spilt hvert sitt pianostykke mottok de til kulturskolen sin. Fornøyd: Lene-Britt Johannessen fra fylkesstyret i Vestfold stortrives på landsmøtet. Hurra: Eddie Whyte, nestleder i Fagforbundet Vestfold, ble valgt som første innvandrer i Fagforbundets forbundsstyre. Eddie er fra Irland. Tolking: Åtte simultantolker har vært i aktivitet under hele landsmøtet. De har tolket til engelsk, russisk, fransk og spansk. 4 Sparedusjresultat: Etter stor innsats fra landsmøtedelegatene overrakte Sparebank kroner til Fagforbundets barneby i Angola. Konsentrert: Det har vært mange teknikere i gang under hele landsmøtet. Sammen med mange andre fra Fagforbundets administrasjon har de sørget for at gjennomføringen av det papriløse landsmøtet har gått knirkefritt.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG

Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Vår tids kontorsekretær SELVSTENDIG, ALLSIDIG, ANSVARLIG Fagforbundet tar utfordringen med å styrke kontorsekretærens yrkesstatus Rapporten Den nye sekretæren handler om kontorsekretærens arbeidssituasjon

Detaljer

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet

Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Velkommen som uføre- og pensjonisttillitsvalgt i Fagforbundet Hvordan drive pensjonistarbeid lokalt Informasjon, råd og veiledning Deltakere fra landskonferansen for pensjonister 2015 omtanke solidaritet

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Juni 2009 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 9: Diverse saker - uttalelser Side 2 Forslagsnr: Fra: 73 (9 - Uttalelser) 701 SOSIALE INSTITUSJONERS

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms

Seksjonsarbeid. Samlinger i Troms Seksjonsarbeid Samlinger i Troms Slik begynte det! 10. august 1998: Avtale mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund om utredning av grunnlaget for å etablere en ny form for organisering

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02333-A, (sak nr. 2013/877), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02333-A, (sak nr. 2013/877), straffesak, anke over dom, (advokat Pål M. Andreassen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02333-A, (sak nr. 2013/877), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torstein Hevnskjel) mot A (advokat

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 2: Konstituering Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 2: Konstituering Innsendte forslag Dagsordens punkt 2: Konstituering Side 2 Innhold 2.2 Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden... 3 Dagsorden:... 3 Forretningsorden:...

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Stiftelseserklæring.

Stiftelseserklæring. 1 Stiftelseserklæring. I dag, 28.februar 2008, ble Fagforbundet Trondheim stiftet. Fire fagforeninger går sammen til en. De fire er Trondhjem kommunale tjenestemenns Forening, som ble stiftet i 1918, Trondhjem

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker

Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker Åpen post: innmeldte saker og aktuelle saker KURS ATV-VGO 15.-16.3.2011 Kurs ATV-VGO 24.-25.mars 2010, Tromsø E-post og sikkerhet Seniortiltak Medlemstall og verving Medlemsundersøkelsen Ny e-postløsning

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009

Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Kampanjeplanlegger - for Svaneby kommune i stortingsvalget 2009 Vi skal vinne valget Svaneby Arbeiderparti vil bidra til at den rødgrønne regjeringen fortsetter. Det er til det beste for vår kommune og

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg

NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING. Desember 2012. Sven Ivar Skodjevåg NTL NAV SIN SPØRREUNDERSØKELSE OM PARTNERSKAPET I NAV OPPSUMMERING Desember 2012 Sven Ivar Skodjevåg Innledning NTL NAV har helt siden etableringen av NAV fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer og tillitsvalgte

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Forventninger til offentlig sektor

Forventninger til offentlig sektor Forventninger til offentlig sektor Arbeidsmiljøkonferansen i Molde Mette Nord, nestleder i Fagforbundet. www.fagforbundet.no Forventninger til offentlig sektor (i verdens beste land...) Formålet med offentlig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene

Akershus. Nordland, Troms og Finnmark. Stavanger. Bergen. Agderfylkene. Hordaland, Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene UNG I ARBEID FORORD Denne rapporten tar for seg den nåværende situasjonen til våre medlemmer som nettopp har startet sin karriere i arbeidslivet. Tallene er hentet fra lønnsundersøkelsen til Econa som

Detaljer

Fagforbundet for deg som jobber i kirke- og gravferdssektoren

Fagforbundet for deg som jobber i kirke- og gravferdssektoren Fagforbundet for deg som jobber i kirke- og gravferdssektoren Foto: Jan Lillehamre Foto: Jan Lillehamre Sammen for kvalitet En sterk offentlig sektor og kvalitativt gode tjenester er en motvekt mot markedskreftene

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Mediestrategi for Fagforbundet

Mediestrategi for Fagforbundet Mediestrategi for Fagforbundet omtanke solidaritet samhold 2 omtanke solidaritet samhold Hovedmål Fagforbundet har satt seg ambisiøse overordnede politiske mål, har sterke meninger på mange samfunnsområder.

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004

Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 IO-nummer A-2 Seksjon for intervjuundersøkelser Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo Telefon 800 83 028, Telefaks 21 09 49 89 Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen 2004 Til den intervjuede:

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER Mai 2013 LEDEREN HAR ORDET Vi som har laget denne informasjonsfolderen er stolte over å være tillitsvalgte i Norges største arbeidstakerorganisasjon.

Detaljer

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte.

HORDALAND Arrangerte en 2-dagers konferanse i samarbeid Kommunal Kompetanse med 39 påmeldte. Aktiviteter på Sekretærens dag 2009 AKERSHUS Flere markeringer med kaffe og kake. En lokalforening hadde laget en morsom spørrequiz, med lenke til Fagforbundets hjemmeside hvor de fleste svarene var å

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Partiet du savnet ved forrige valg

Partiet du savnet ved forrige valg Partiet du savnet ved forrige valg Mange har følt seg litt hjemløse. Vi har lukket ett øye, og stemt med halve hjertet. Men i år blir det annerledes: I år kan du stemme med både hjerte og hode, i trygg

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Hvordan kan vi bli enda bedre?

Hvordan kan vi bli enda bedre? Vi forstod vår tid, og hadde løsninger som folk trodde på - Trygve Bratteli Hvordan kan vi bli enda bedre? Arbeiderpartiet er Norges kraftigste politiske organisasjon; vi har 56.000 medlemmer fra hele

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk.

Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Arbeidstidsordninger og konsekvenser ved endring av lovverk. Nettverkssamling Sammen om en bedre kommune Gardermoen 17.09.2013 Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, Fagforbundet Retten til heltid er en viktig

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

II TEKST MED OPPGAVER

II TEKST MED OPPGAVER II TEKST MED OPPGAVER NORSKE KVINNER FIKK STEMMERETT I 1913 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk rett til å stemme på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte.

Leders tale 2007 16 02 07. Kjære fylkesårsmøte. Leders tale 2007 16 02 07 Kjære fylkesårsmøte. Velkommen til et nytt toppmøte i Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Det er en glede for meg å møte dere for en meningsutveksling, en politisk diskusjon og for

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER

FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER FAGFORBUNDET SALANGEN INFORMASJON TIL VÅRE MEDLEMMER November 2015 LEDEREN HAR ORDET Som medlemmer i Norges største arbeidstakerorganisasjon skal vi ha trygghet og stabilitet i arbeidshverdagen vår. Fremtidsrettet

Detaljer