NANNESTAD MENIGHETSBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NANNESTAD MENIGHETSBLAD"

Transkript

1 NANNESTAD MENIGHETSBLAD Nr. 3 AUGUST Årgang Den stolte nyvoksne Glenn Runar Glesåen, her flankert av de som har hjulpet han fram til konfirmasjonen, sokneprest Arne Torkild Aasen og ungdomsdiakon Svein Arne Bergli.

2 Kirkevergens testamente Kirkeverge Per Egil Kirknes overleverte nøklene til Øyvind Sandholt fredag 29. juni, det var da naturlig å stille noen spørsmål ved en slik milepel. Hva jobber en kirkeverge med? Kirkevergestillingen er en administrativ stilling. Nannestad kirkelige fellesråd, som er et folkevalgt organ, ansetter kirkevergen som er daglig leder for fellesrådets virksomhet. Kirkevergen leder en stab som består av sekretær, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere, kantorer, diakon og trosopplærere. Det daglige ansvaret utgjør hovedsakelig budsjett- og resultatansvar, personalansvar og å sørge for at den daglige driften som staben står for går som den skal. Dessuten er kirkevergen leder av de prosjektene som gjennomføres i fellesrådets regi og å ivareta og forvalte bygg og eiendommer. Hvor lenge har du hatt stillingen som kirkeverge? Jeg begynte i stillingen sommeren Det blir ganske nøyaktig 9 år. Hvilke stillinger har du hatt tidligere? Jeg har arbeidet innen forskning med konstruksjonsoppgaver, innen industrien med produktutvikling og konstruksjon og innen skadeforsikring innenfor storkundesegmentet med ledelse og kunderelaterte oppgaver. Men ingenting innen kirken Hvorfor søkte du denne jobben? Min forrige arbeidsgiver, som var Storebrand Skadeforsikring, fusjonerte med skadeforsikringsselskaper i Sverige og Finland og dannet If Skadeforsikring. Da ble det mulig å søke førtidspensjon, noe mange benyttet seg av. Etter hvert også jeg. Da jeg sluttet hadde jeg ingen planer om å fortsette å arbeide. Jeg ble helt tilfeldig klar over at kirkevergestillingen i Nannestad var ledig, men tenkte egentlig ikke så mye over det til å begynne med. Noen sa til meg at «dette måtte vel være en fin jobb for deg». Da undersøkte jeg nærmere og fant ut at søknadsfristen straks var ute. Etter å ha tenkt litt sendte jeg inn en søknad, uten å ha noen store forhåpninger. Jeg begynte å få opp øynene for denne jobben og håpet etter hvert sterkt at jeg skulle få den. Er du kristen? Hva er definisjonen på det å være kristen? Jeg vil kanskje kalle meg alminnelig kristen, slik som folk flest er. Verken mer eller mindre. Jeg har stor respekt for det arbeidet kirken utfører og hva kirken står for. Jeg kan nok si at jeg har nærmet meg kirken åndelig sett i løpet av de årene jeg har arbeidet her, i forhold til mitt ståsted da jeg begynte i stillingen. Hvordan har du opplevet det å jobbe i kirken? Jeg har hatt en meningsfylt og trivelig jobb her. Meningsfylt fordi jeg oppfatter kirken som en viktig institusjon for alle, i større eller mindre grad. Det å få lov til å arbeide for at kirken skal fungere best mulig gir mening. Trivelig fordi jeg har arbeidet sammen med flinke og hyggelige kollegaer. Vi har m.a.o. et godt arbeidsmiljø. Fellesrådet og menighetsrådene har behandlet meg pent og jeg har følt at jeg har blitt verdsatt. Enkelte oppgaver har vært litt tunge p.g.a. at vi jobber med verneverdige kulturminner og er underlagt et strengt lovverk, så det har av og til gått på tålmodigheten løs. Men dette har skapt utfordringer og gitt inspirasjon til å løse oppgavene. Summen av det hele er at dette har vært en god arbeidsplass. Hva har du gjennomført mens du har vært i denne stillingen? Jeg har forsøkt å gjøre mitt for å få til et godt arbeidsmiljø. Dernest kan jeg nevne anskaffelsen av nytt orgel i Nannestad kirke, kjøleanlegg ved Bjørke kirke og. Fortsetter side 19 2

3 28. september kl Convita og Segakoor Kaleva fra Tallin har konsert (fransk musikk) i Holter kirke. Kr 200, forhåndsbestilling: DET KULTURELLE HJØRNET Torsdag 16 august starter Nannestad kammerkor opp igjen Sted: Holter kirke kl De ønsker alle nye medlemmer velkommen! Fredag 17. august kl Orgelkonsert i Nannestad kirke v/guy Popart Torsdag 30. august kl Historiske glimt v/bosse Tangen besøker klosteret i Skrukkelia, fremmøte ved Bygdemuseet. Søndag 9. september kl Setermesse på Økrisetra Ta med godes terreng sko, grillmat og/eller niste Torsdag 27. september kl i Eldreuken har Historiske glimt gamle bilder fra Nannestad som tema Tirsdag 16. oktober kl Lunsjkonsert i Nannestad kirke v/kulturskolen Alle er hjertelig velkommen 29.september kl Convita og Segakoor Kaleva fra Tallin har konsert med nyere repertoar i Nannestad kommunehus. Kr 200, forhåndsbestilling: Endelig frostfritt i Bjørke Det var rørleggermester Alf Østrem Eik som gjorde slutt på frosne vannrør i Bjørke kirke vinterstid. Nå er det trukket ny vannledning med innlagt varmekabel. Også kloakken er fornyet, og alt ser lyst ut for den kommende vinter. Salmeboka blir utgitt høsten 2013 Norsk salmebok 2013 inneholder 899 salmenummer med til sammen 1079 tekster. I tillegg kommer det et utvalg av bibelske salmer og liturgiske ledd på. Salmeboka har større sjangerbredde enn tidligere salmebøker i Den norske kirke og rommer den kjente og kjære salmeskatten så vel som nye salmer frå inn- og utland. 535 nummer i den nye boka er førte videre frå Norsk Salmebok (1985), og 124 nummer kommer fra Salmer Tallet på nye salmer er 240, og av disse var 174 med i høringsopplegget Salmebok Av salmene på norsk språk er 39,0 % på nynorsk og 61,0 % på bokmål. Det er også med 15 salmer på hvert av de tre samiske språka, og på kvensk. 3

4 Tilbud for store og små i bygdas menigheter Fra 10 år Hestegruppe og hobby/ matlagingsgruppe Vi møtes på Borhaug hos Irene og Steinar Melby annenhver tirsdag kl Kontaktperson Steinar Melby tlf Fra 14 år - KRIK. Er du glad i idrett? Har du lyst til å være med å spille fotball, bandy med mer. Trening onsdager kl (starter 5. september) (bortsett fra ferier) i gymsalen på Ungdomsskolen. En typisk KRIK-samling består av aktivitet + bibelord/samtale + sosialt fellesskap. Målet er å ha det trivelig sammen. Kontaktperson: Svein Arne Bergli tlf / , e-post: kommune.no Voksne - Nannestad Kammerkor. Sangøvelser, sosialt, konserter og opptredener. Leder: Trond Dahl tlf Epost: Vi trenger spesielt flere mannsstemmer: bass og tenor. Alle er hjertelig velkommen til å prøve en time. Vi har øvelse i Holter kirke hver torsdag kl og har en hyggelig pause underveis. Korets dirigent er: Linn Asak Andersen Kirkeringen Holter. Sosialt m.m. Hovedsakelig møter på sykehjemmet. Kontakt: Eva Østrem Eik, tlf Kirkeringen Bjørke. Vi synger - vi har gjerne en ekstern foredragsholder/kåsør - vi orienterer fra kirkelivet i bygda - bevertningen går på omgang - vi har det hyggelig sammen - vi har utlodning med fine gevinster som gir klingende mynt i kirkeutsmykkingskassa vår! Møtes på Betel andre onsdag hver måned, unntatt juli. Kontakt: Kari Sjølie tlf Kirkeringen Midtbygda Kontakt: Liv Elstad, tlf Familie - Norsk Luthersk misjonssamband. 2. søndag hver måned kl. 18 på Betel. Kontakt: Steinar Melby tlf Klippen Bedehus, Åsvegen 347 Klippen Normisjon: Ruth Lyshaug tlf Bibeltimene: Anny Krogh. Tlf Hyggetreffene: Ruth Nordby tlf Vestre Nannestad Misjonsforening NLM. Johan Arnt Nordby tlf Overraskelse Magne Lunde tlf Ord jeg er glad i. Gro Holter, Nannestad. Fager kveldsol smiler over heimen ned, jord og himmel kviler stilt i heilag fred. Berre bekken brusar frå det bratte fjell, høyr, kor sterkt det susar i den stille kveld! Ingen kveld kan læra bekken fred og ro, ingi klokke bera honom kvilebod. Så mitt hjarta stundar, bankande i barm, til eg eigong blundar i Guds faderarm Av August Heinrich Hoffman von Fallersleben, til norsk Peter Hognestad. Gro utfordrer Aashild Inga Bjerkek, Stensgård Trenger du minirenseanlegg? WehoMini/Kongsted Minireneanlegg For deg som vil verne om naturen. Et rimelig biologisk minirenseanlegg nedgravd i bakken i et lukket system, bare lokkene er synlige. Tilfredsstiller dagens strenge krav til rensing med god margin. Unødvendig med fordyrende etterpolering. Kun 110 cm gravedybde! Forhandler: Rørleggermester. Alf Østrem Eik Eikvegen 30, 2034 Holter Epost: Mob:

5 Setermesse på Låkesetra Alle konfirmantbildene er levert av: Denne årlige begivenheten er blitt tradisjon. Samtidig markeres skaperverkets dag. Spesielt av dette året var at alle salmene var av Elias Blix, som bruker naturen som metaforer i salmene sine. Etter gudstjenesten serverte menighetsrådet kirkekaffe, og for de fremmøtte ble det en ekstra hyggelig stund inne i seterhuset, siden regnet øste ned utenfor. Solveig Westbye hadde stelt i stand på setra og fyrt opp i peisen, Arne Torkild Aasen var prest, Svein Tormod Bekkhus spilte på sitt batteridrevne orgel, Hans Axel Sæther var tekstleser og kirketjener Halvard Hansen ringte inn og ut med en av setras kubjeller. Gudstjeneste for Alle - Nannestad festivalen Gudstjeneste for alle er blitt en tradisjon ja, nesten et begrep i Nannestad under Nannestad-festivalen og søndag 10. juni var det igjen duket for at alle - enten du er funksjonshemmet eller ikke - var invitert til å feire gudstjeneste på Nannestad videregående skole. Her er det flotte lokaler som egner seg bra og det er enkelt å komme inn. De fire menighetsrådene i kommunen går sammen om å arrangere denne gudstjenesten. Programmet var omfattende med drama rundt prekenteksten som denne søndagen var fra Apostlenes gj. Kap. 9, 1-9 og 10-19; som handler om Saulus ved Damaskus som ble blind men som fikk synet tilbake ved et kall fra Herren til en disippel som het Ananias. Det var Ellen, Kari, Mona og Else som har samlingssted på Bahus, som dramatiserte teksten sammen med Martin Prest. Arne Torkild hadde deretter prekenen. 5

6 Nannestad Kirkelige fellesråd 2012 Foran fra venstre; Alf Østrem Eik, Torill Tærud, Aashild Bjerkek, Morgan Ruste (leder), og Marit Sæter. Bak fra venstre; Bjørn Lundberg, Rogeir Emblemsvåg, Martin Ljønes (vara for sokneprest Arne Torkild Aasen) og Øyvind Sandholt (kirkeverge). Ikke tilsted: Bjørn Langerud (nestleder) og Eline Oserud (politisk representant) ENDELIG GJENNOMSLAG FOR HC- LØSNING VED NANNESTAD KIRKE Etter mange års arbeid med å finne en god atkomstløsning for rullestolbrukere og bevegelseshemmede, har vi nå endelig lykkes! Vår søknad om godkjenning er imøtekommet og forslaget til løsning er godkjent, både av Riksantikvaren og biskopen. Dette er en merkedag for oss i vår mangeårige streben etter å få dette til. Byggingen av en rullestolrampe vil i dette tilfellet medføre et relativt stort inngrep i terrenget og føre til en betydelig visuell forandring. Vi har i løpet av de siste årene hatt møter med Riksantikvaren for å prøve å finne en farbar vei å gå, slik at vi skulle slippe å ende opp i en blindgate, som ville ende med at vårt forslag til løsning ikke ville bli godkjent. Lang tid har gått p.g.a. at søknadene tidligere ikke har vært tilstrekkelig drøftet med Riksantikvaren og biskopen på forhånd. Møtene har vært konstruktive og Riksantikvaren har vist stor imøtekommenhet i diskusjonen om forskjellige løsninger. Fra Bygdemuseet I gammel tid (!) fantes det flere små bedrifter i bygda som produserte gravsteiner. Noe av utstyret er bevart på Bygdemuseet, bl.a., en innretning for å polere steinene. Det finnes også ulike maler for hvordan steinene skulle se ut. Man kan fort gjøre seg noen tanker om at dette var en langdryg prosess, og at utgifter til en gravstein kunne bli en betydelig byrde for de pårørende. Ytterligere opplysninger kan man få ved å henvendes seg til Bygdemuseet. BjL/red 6

7 Konfaction 2012 Torsdag 21.juni satte en forventningsfull gjeng med konfirmanter (67 stk. og ny rekord) og ledere (7 stk.) kursen mot Bø i Telemark. Der skulle vi delta på Konfaction 2012 i regi av KRIK. KRIK står for KRisten IdrettsKontakt og arrangerer hvert år en landsomfattende leir med ca konfirmanter fra hele Norge. Dette året var vi flere! Konfirmanter og ledere fylte og skapte stor stemning på Bø camping. Vel framme ble teltene, 21 stk. i alt (med god hjelp av KRIK-ledere), satt opp og området ble utforsket. Leirplassen med eget mattelt ble samlingspunktet og brød, pålegg, melk og juice forsvant inn i sultne konfirmanter gjennom hele leiren i tillegg til felles middagsservering i regi av KRIK. Program for dagen startet med vekking kl.08, frokost med felles samling kl.08.30, morgenmøte kl.09 og deretter rett på aktivitet fra kl Deretter middag og så rett til badeland fra kl.15 til Full fart altså og de fleste satte pris på ei ekstra brødskive etter badinga. Kl. 19 hadde vi vår egen samling og deretter bar det til Kveldsmøte i storteltet kl.19.30, KRIK miljøtorg (med masse aktiviteter) og kveldsmat. Kvelden ble avsluttet ved at KRIK-ledere gikk rundt til alle teltene for å prate med konfirmanter og skape ro i leiren. Mandag 25.juni gikk turen hjemover igjen til Nannestad, litt slitne og trøtte, men glade og fornøyde konfirmanter og ledere. Vi sitter igjen med gode minner om regn (utrolig sporty konfirmanter), litt sol (supert), kortspill (takk til Veronica og Kjell Arne), morsomme aktiviteter, badeland og møter i teltet med eget band, talere og mange flotte KRIK-ledere. Også dette året entret Nannestadkonfirmantene scenen under leirsangen på siste møte. Takk til dere konfirmanter for en flott leir. Dere er unike! Takk til Kjell Arne, Veronica, Vidar og Anne Louise, Idun og Martin som stilte som ledere fra Nannestad. Dere gjorde en kjempejobb! Ønsker dere alle en deilig sommerferie og velkommen tilbake på KRIK her i Nannestad (i høst) og til Action i Bø neste år! Svein, ungdomsdiakon 7

8 Tøffe damer på tur Skogbruk Utmark Velkommen på tur, sommer og vinter men vis hensyn til natur og eiendom. Selv om været ikke akkurat var på laget vårt, så gjennomførte 10 spreke damer sommerens Minipilegrimstur i regi av Bjørke menighetsråd i utmerket stil! Prosten stilte opp på Hovin for å gi damene litt historisk påfyll både med hensyn til pilegrimer og lokalhistorie fra Hovin. Dette satte damene stor pris på. Videre over Gardemoplatået sprengte de alle tidsrammer, og ankom til vaffelstoppen på Elstad langt før antatt tid. Der hadde Elstad-bonden selv, Jorunn Dale stilt stabbursloftet til fri disposisjon, og Ranveig Lundberg trakterte med både kaffe og vafler. Det var litt vanskelig å rive seg løs, for å ta fatt på siste etappe til målet på Risebro, men det gikk da etter hvert. Det var en unison oppfatning, om at dette ville de ha mer av, så det må nok legges opp til fortsettelse. Tanken da kan være å fortsette leden videre mot Eidsvoll. Målet kan jo være Nidaros Følg med! BjL/red Våre skoger dekker en tredjedel av kommunens skogareal! Du er naturligvis også velkommen til våre samarbeidspartnere! Vollaugdalen Mølle, Skog og landbruksprodukter romeriks-almenningene.no De lot seg ikke skremme av noen våte dråper og mørke skyer. Humøret behold de hele turen! 8

9 9

10 Sommerdag ved Stensgård En fin dag i sommer tok jeg med noen av barnebarna til Lima for å bade, og etterpå spurte jeg om de hadde lyst til å se noen av de gamle gravene på kirkegården. Kanskje de kjente noen av de som lå der. Vi bor så nær kirken at vi kan høre de ringer i klokkene ved de fleste anledninger. I vår generasjon og vår familie fikk vi etter hvert mye med kirken å gjøre. Med årene kom det fire barn det ble dåp, konfirmasjoner og brylluper. Store og små begivenheter høydepunkter i livet som nå følges opp av neste generasjon, og som gleder oss stort. Men det har vært mange tunge stunder ved kirken, særlig da mine foreldre og svigerforeldre, tanter og onkler gikk bort, og særlig da Steinar forlot meg så brått. Vi skulle helst finne noen av de gamle gravene, og gravplassen ble innviet i Kretsens gamle lærer Helset spør i sitt dikt før innvielsen av den nye kirken med gravplass - hvor mange vil vel få sitt hvilested her innen St. Hans? Peder Helset fikk sin utdannelse i Oslo, men drog tilbake til hjemstedet sitt i Romsdal og giftet seg med nabojenta. Så kom de tilbake hit og bosatte seg på Heimly. Her ble det drevet skole fra 1891 til den nye skolen sto ferdig i De hadde et veldig gjestfritt hjem, og alle eldre prater gjerne om Helset og frue. I mesteparten av sin tid var han kirkesanger og forsanger ved alle store sammenkomster. Peder Helseth Ingeborg Helseth Laura Helseth (datter, drev med barneskole og var sterkt knyttet til sitt folk.) Venner av kretsen reiste dette minnet. Johan Rud var lærer på den nye skolen da denne var ferdig i Han holdt på helt til 1960, kun avbrutt av 3 års evakuering. Etter noen år giftet Johan seg med lærerinne Olaug. Hun var også fra Stensgård, og begge var innstilt på å bygge og bo her oppe i mange år. Johan Rud var i likhet med Helset kirkesanger og forsanger i store anledninger. Johan Rud 10. des aug 1982 Olaug Rud 9. des aug Så hadde ettermiddagen gått, og vi hadde fått prata mye både om folk som har gått bort, og som de unge sikkert har kjent. Hvem tror at de unge kan ha glemt sine? Til slutt gikk barnebarnet og la en fin bukett til bestefar og en til Jørgen nabo. Det er et godt minne! CONNY 10

11 Nannestad ungdomsklubb Nannestad ungdomsklubb har startet opp igjen som et samarbeidsprosjekt mellom Nannestad kommune og Nannestad kirkelige fellesråd. Kontrakten ble underskrevet 5.mars Gjenåpningen av klubben ble behørig omtalt i media, Romerikes blad(6.mars) og Eidsvoll Ullensaker blad(7.mars). Informasjonsrunde på ungdomsskolen ble gjennomført onsdag 25.april ved John Rønning fra uteteamet og Svein Arne Bergli, ungdomsdiakon. Første klubbkveld ble arrangert torsdag 26.april med 35 ungdommer til stede. Idedugnad ble avholdt og foreløpig konklusjon er at ungdommene i stor grad ønsker seg en uformell møteplass hvor de kan få lov til å være seg selv, prate og spille spill sammen med noen organiserte «happenings» og aktiviteter innimellom. Eget ungdomsstyre ble etablert og dette består inntil videre av Magnus Bremseth, Oda Susanne Emilsen, Dennis Fjeldberg og Marius Eriksen. Denne våren har det vært avholdt 7 klubbkvelder, torsdager kl med inntil 40 ungdommer til stede hver klubbkveld. Klubben har vært ledet av Marianne Østli Nysveen og Svein Arne Bergli fra Nannestad kirkelige fellesråd i samarbeid med John Rønning, Frode og Marianne (helsesøster på ungdomsskolen) fra kommunens uteteam. I tillegg deltar frivillige medarbeidere (Morten fra Nannestad vgs. og ungdommer fra Nannestad paintballklubb). Torsdag 14.juni var det sommeravslutning med grilling ute og besøk av gruppen «tonna brix» med 40 ungdommer innom. Oppstart etter sommerferien er torsdag 23.august. Vi vil gjerne komme i kontakt med flere frivillige som er glad i, og trives sammen med ungdom! Svein Arne Bergli ungdomsdiakon Vandringsplanlegger for pilegrimer Vandringsplanleggeren på nettstedet er utstyrt med interaktive topografiske kart. Disse kartene er også laget for gratis utskrift til vandringsbruk. I Vandringsplanleggeren finner du omtale av pilegrimsledene og målet. For hver dagsetappe finnes fotoalbum, tjenestetilbud og informasjon om kulturminner. Kartene og informasjonen viser vandrerne smått og stort langs 2000 km i 45 kommuner. Ny kirketjener (i Bjørke og Stensgård) 1. august begynner Steinar Melby som ny kirketjener, med hovedansvar for Bjørke og Stensgård. Steinar ble ansatt blant 9 søkere til stillingen. Klokkene i Holter kirke Endelig kan det se ut som om perioden med dombjeller i Holter kirke kan gå mot slutten. I løpet av høsten har Nauen klokkestøperi lovet at den gamle klokkene skal være på plass igjen,. Årets pilegrimsvandring i Maura Over 70 elver og lærere fra Maura skole vandret før sommerferien sin årlige pilegrimsmatsj fra skolen til Stensgård kirke. Sjefsmunken, Bosse, fortalte om Olav den hellige, slaget ved Stiklestad, grunnleggingen av klosteret ved Hurdalssjøen og svartedauen. Det var en svært lydhør forsamling som lot seg berike. Før elevene fikk gå inn i kirken måtte alle legge sin medbragte stein på en anviste plass. 11

12 Trosopplæringstilbud i Nannestad BABYSANG OPPSTART: 24. August Babysang er rettet mot barn i første leveår. Babysangen inneholder vuggesanger, bevegelsessanger, rim og regler Sted: 2. etg på Nannestad kirkekontor Pris: 300,- pr. semester Tid: Fredager fra kl Påmelding til: Menighetskontoret eller til kursholder Idun Marie Ljønes Etter babysangstunden serverer vi lunch! FAMILIEMIDDAG OPPSTART: 3. September Vi starter med middag og fortsetter med familiesamling, en overraskelse, lek og hobbyaktiviteter for barna. Sted: Salen i 2. etg. på Kirkekontoret Tid: Torsdager Pris: 30,- pr voksen og 15,- pr barn Familiemiddager høsten 2012: 3/9, 15/10, 12/11, 10/12 Påmelding: ring eller send en melding med antall senest en dag før til : Idun Marie Ljønes Epost: BARNEKLUBB OPPSTART: 10. September Hovedsakelig for deg mellom 4 og 7 år (litt eldre eller yngre er helt greit) Vi synger, leker, hører historier fra Bibelen og har forskjellige morsomme aktiviteter. Barneklubb forts. Sted: Salen i 2.etg. på Kirkekontoret Tid: Annenhver mandag kl Påmelding ikke nødvendig. Vi gleder oss til å se deg!! Datoer høst 2012: 10/9, 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12 Turid Nordskag eller Eileen Winge Wahll BETWEENSKLUBB For deg mellom 11 og 13 år! Vi har aktiviteter, spill, lek, Ord for kvelden, kiosk, musikk og samtale rundt bordene. Sted: Salen i 2.etg. på kirkekontoret Tid: Kommer, følg med på hjemmesiden!! Kontaktperson: Anne Louise Bjerke OVERRASKELSE Overraskelseskvelder er for hele familien! Sted: Varierer fra gang til gang Tid: Søndag (en gang i mnd) Følg med på hjemmesiden, datoer kommer Kontaktperson: Magne Lunde, og Svein Arne Bergli KRIK Nannestad For deg fra 14 år og oppover, Sted: Gymsalen på ungdomsskolen Tid: Tirsdager Kontaktperson: Svein Arne Bergli, Morten Aalvik, Se også side 4 12

13 Tripp, trapp, tripp, trapp Barneføtter høres opp trappa, etterfulgt av litt tyngre skritt. Det er barn. Det er voksne. Det er torsdag. Det er middagstid. Det er familiemiddag. En torsdag i måneden samles mange familier til middag, lek, sang, samlingsstund, hobbyaktiviteter og en overraskelse. Igjennom året har vi spist pizza, taco, kjøttkaker og masse annet. Vi har laget drager, vesker, julepynt, påskepynt og bilder. Vi har lekt med togbane, dukker og duplo. Vi har sunget om livet, Gud og om kjærlighet. Vi har hørt om Jesus, Peter og andre i Bibelen. Hele familien er sammen med hverandre, og sammen med andre familier. På vårparten laget hver familie hvert sitt bilde med familiens fotavtrykk Hei, alle fireåringer i Nannestad! Vi vil invitere deg som fyller 4 år i 2012 til kirken for å få en fin bok. Boka du får kan du ta med deg hjem. Det blir spennende å treffe deg, og bli litt kjent med deg. Det er lurt om du kommer litt tidlig til gudstjenesten. Da får vi skrevet opp navnet ditt, sånn at du blir ropt opp og kan komme frem og få boka. Du kan godt ta med deg mamma, pappa, besteforeldre, en fadder eller fem hvis du ikke vil gå frem helt alene. Hvis du ikke kan komme i kirken akkurat den dagen det er hos deg, kan du møte opp i en av de andre kirkene når boka deles ut der, eller du kan komme på Menighetskontoret og få den. Lekedag Torsdagen før utdelingen av kirkeboka inviterer vi deg og familien din til lekedag i kirka du tilhører. Lekedagen er Torsdag 11. oktober kl Meld deg på hos Menighetskontoret Slik ser boka ut! I denne boka blir vi kjent med Are, Anna, Emma og enda flere. Det er fine historier, og fortellinger fra bibelen. Vi håper du kan bli glad i denne boka. Til den siste familiemiddagen var vi samlet i prestegården i Holter, med lek og grilling. Hele familien var med på lek som endte med å kaste svamper på pappaene. Utdeling av boka i din kirke: NANNESTAD 14.oktober kl HOLTER 14.oktober kl BJØRKE 14.oktober kl STENSGÅRD 2. desember kl

14 Ragnar Klingenberg ble pensjonist Samtidig som kirkevergen ble takket av, ble det også et like vemodig farvel med Ragnar Klingenberg. Han hadde nok ikke tenkt å gi seg ennå, men en litt tøff hjerteoperasjon gjorde at han likevel valgte å forlate sin post. Mange vel fortjente ord ble også Ragnar til del på denne dagen, kirkevergen takket han for innsatsen, og sokneprest Martin Ljønes laget et bilde av Ragnar som vi alle kunne kjenne oss igjen i, og som vi vil komme til å savne. Det skal mange vitse-bøker til for å fylle tomrommet etter Ragnar på pauserommet! Vi er redd det blir vanskelig. i Nannestad bo - og servicesenter på sykehjemmet. Telefon: BjL/red. Trenger du hjelp til praktisk arbeid eller sosial kontakt, så ring eller oppsøk oss! Åpent alle dager (mandag fredag) kl Kirkevergen takket av Ved en bedre middag i kirkens egen storstue, Salen på kirkekontoret ble kirkevergen gjennom nesten 10 år, Per Egil Kirknes takket av på høytidelig måte. Han fikk med seg en god dose godord på vei inn i pensjonisttilværelsen. Denne litt spesielle gaven ble overrakt av lederen i Nannestad Kirkelige Fellesråd, og var spesielt myntet på kirkevergens utrettelige kamp for å fornye bl.a. toalettforholdene ved hovedkirken vår. Det ser ut som om kampen etter mye arbeid blir kronet med seier! Takkeord kom også fra ordfører, menighetsrådene, prost Weider og sokneprest Aasen, som takket på vegne av personalet. Aasen overrakte også gave fra personalet, en unik slirekniv, produsert av lederen for fellesrådet, Morgan Ruste. På Menighetsbladets vegne må det være lov å legge til i en sådan stund, at man kanskje ikke i tilstrekkelig grad har forstått hvilken jobb Per Egil har utført, og at det kanskje vil ta litt tid før han får sin rettmessige plass i kirkebøkene. BjL/red 14

15 Prestens Hjørne v/arne Torkild Soknepresten på Madagaskartur. Stensgård menighet har som mange menigheter tatt utfordringen med å engasjere seg litt i kontakt med kirken i andre deler av verden. Som de andre menighetene i Nannestad, har de et misjonsprosjekt, og de har valg kirken på Madagaskar. I siste halvdel av april besøkte soknepresten i Nannestad, Arne Torkild Aasen, sitt barndomsland Madagaskar, og da benyttet han anledningen til å besøke den regionale presteskolen som Stensgård støtter.noe av midlene har blitt brukt til oppussing av skoleanlegget som snart var fullført. Menighetsrådet i Stensgård har også bestilt ny alterduk hos en av Arne Torkilds nære bekjente. Her har Arne Torkild fått et eksemplar av arten på skulderen. To av barna var med på turen, og siden en av dem er turnuslege, var det naturlig å besøke noen av kirkas helseinstitusjoner. En tur i regnskogen ble det også anledning til. Her ser vi Anne Marie og Arne Torkild sammen med Arne Torkilds søster Zety, som var med på hele turen. Zety vokste opp sammen med Arne Torkild, og som storesøster lærte hun han det gassiske språket, som kom inn før det norske. På bildet ser vi han sammen med Maria som syr duken, og hennes mann Rafama. I regnskogen lever bl.a. lemurene som er utryddingstruet. Økonomisk gjennomgang Nå er lokalbanken i Nannestad et rent rådgivningskontor. Ta kontakt med oss for en økonomisk gjennomgang. Ring til oss: 03000, mail til oss: eller se: 15

16 Andakt ved Arne Torkild Aasen Når jord og himmel møtes her. Salmedikteren Gerd Grønvold Saue besøkte Stensgård kirke19. juni og deltok på salmekvelden hvor hennes salmer var tema. Hun har noe av slekta si fra Stensgård og var glad for å komme på besøk. På salmekvelden fortalte hun litt om bakgrunnen for noen av sine salmer. En av salmene var en bestilling til åpningen av Ski nye kirke. Hun bodde på denne tiden i Ski, og før kirken var helt ferdig, tok en tur for å få litt inspirasjon til teksten. Men kirkerommet var fremdeles preget av å være en byggeplass, med støv og rot. Men så løfter hun blikket og ser vinduet i taket som strekker seg i hele kirkens lengderetning. Himmelens lys skinte inn og skapte et møte med mennesker på deres arbeidsplass. Med få ord beskrev Gerd Grønvold Saue denne opplevelsen, og vi som tilhørere fikk en liten åpenbaring om hva et kirkerom er og hva en gudstjeneste er: et sted hvor himmel og jord møtes, et sted der den evige, allmektige og allkjærlige Gud omslutter oss som ikke har disse egenskapene. Vi er av støv og etter kort tid blir til støv, og i vårt korte jordeliv opplever vi oss både maktesløse og fattige på kjærlighet. Men Guds handling med oss, med sitt ord og sine sakramenter, berører oss med den evige kjærlighet og tar oss inn i den evige verden. Det skal gjøre noe med oss, gi oss verdi og selvrespekt, gi oss et nytt syn på våre medmennesker og på alt Guds skaperverk. Gerd Grønvold Saue ga oss et glimt av det himmelske skinn denne kvelden og med denne salmen: Når Jord og himmel møtes her, når Jesu Kristus er oss nær, Da vet vi livets krefter gror i kirkens rom, ved alterbord. Vi bærer vår bønner frem og vet at Gud vil høre dem, Han tar oss trofast i sin favn, velsigner oss i Jesu navn. Han kjenner både gråt og smil, han ser vår tro, vet om vår tvil, Han er vår frelses offerlam, vår vei til fred er skjult i ham. Han åpner for oss nådens dør, og Ordet lever; kom og hør, Han hvisker om og om igjen: Du er mitt barn, jeg er din venn Når jord og himmel møtes her, når han i Ordet er oss nær, Da har vårt hjerte funnet fred i kirkens rom, på dette sted. 16

17 Konfirmasjonshelg i Holter Menighet En strålende og flott konfirmasjonshelg 26. og 27. mai i Holter er inntrykket en sitter igjen med når alt er over. Samlingen komplett Da har vi lyktes med å samle alle utgitte menighetsblader i Nannestad, både i bladformat og i form av pdf-filer. Takket være trofaste lesere/bidragsytere som Aashild Bjerkek, Rolf Ove Toftner, Conny Dal, Randi Økern og egne arkiver, er samlingen nå komplett. Selve bladutgaven vil bli samlet i en innbunden form på kirkekontoret, mens pdf-utgaven etter hvert vil bli forsøkt gjort tilgjengelig for alle på hjemmesiden. Takk for all hjelpen! BjL/red Emil Gjærum Berge heller vann i dåpsfatet. Nannestad Kammerkor ved sin dirigent Linn Asak Andersen Det var en flott helg i Holter kirke. deltok med vakker sang. Her ser vi tre av konfirmantene som tekstlesere. Holter menighet gratulerer og ønsker konfirmantene alt godt i tiden som kommer. Konfirmasjonshelg i Nannestad Tekst/foto; Rig Invitasjon til Åpen dag på MF - for alle som er interessert i faglige kommentarer til teologiske og aktuelle tema Det teologiske Menighetsfakultet inviterer lørdag 13. oktober kl til Åpen dag på MF. Dette er en unik mulighet til gratis å forsyne seg av et mangfoldig seminarprogram gruppert under fire parallelle temasøyler: Teologi og kirke, Tro og liv, Religion og samfunn og Religion og kultur. Kanskje dette kan være en hyggelig fellesopplevelse for vennegjengen, menighetsrådet eller bibelgruppa, eller du kan invitere med deg naboen? Kirkeskyss til Bjørke kirke Menighetsrådet i Bjørke tilbyr fortsatt kirkeskyss til de som måtte ha behov for det. Rolf Ove Toftner tar imot telefoner, og fordeler etter beste skjønn. Rolf må ha et par dagers varsel, og kan treffes på (helst) eller Bjørke menighetsråd Lørdag 26. og søndag 27. september ble til sammen 24 ungdommer konfirmert i Nannestad kirke. Det var tre høytidelige gudstjenester og en flott avslutning på ei meningsfylt og interessant konfirmanttid. Her kommer noen bilder fra lørdagens gudstjeneste. Kirken var vakkert pyntet med hvite roser, alle konfirmantene deltok, Maiken Kroken bidro med nydelig sang, både alene og sammen med to av sine elever, Julie Skrårudsæther og Maren Sæther, som også ble konfirmert denne helgen. Selv været viste seg fra sin beste side både pinseaften og første pinsedag. Takk til konfirmantene som har gjort en flott innsats på gudstjeneste gjennom året! Vi ønsker dere alt godt videre! 17

18 Ny gudstjenesteordning Som vel kjent, arbeides det med å vedta en ny gudstjenesteordning i kirkene våre. Menighetsrådene har lagt fram sine forslag, og disse legges igjen fram for menighetsmøtet (allmøte i menighetene) i tidlige høstuker. Forarbeidene gjør at Bjørke og Holter har gått for et nær identisk oppsett, og det samme med Nannestad og Stensgård. Våre prester, som har vært den faglige og samlende part i arbeidet, har satt opp resultatet i kolonnene til høyre. Etter lokal behandling oversender menighetsrådene, etter først å ha involvert de berørte ansatte, de vedtatte planer til prosten, og han videresender dem til biskopen. Biskopen skal ha satt sitt endelige stempel på planene, slik at de kan tas i bruk fra kirkeårets begynnelse, første søndag i advent Da vil selve liturgien være på plass. Neste del av prosessen er den musikalske. Der har menighetene noe lengre tid på å fatte sin beslutning, som skal gjennom en like omfattende saksbehandling, og vil i stor grad benytte seg av våre musikalske ressurser, kantorene. Gudstjeneste med dåp Gudstjeneste uten dåp Høytidsgudstjeneste Samling Samling Samling Forberedelse Forberedelse Forberedelse Inngangssalme Inngangssalme Inngangssalme Inngangsord Inngangsord Inngangsord Samlingsbønn Syndsbekjennelse Kyrie Kyrie Kyrie Gloria Gloria Gloria Dåp Dagens bønn Ordet Ordet Ordet Syndsbekjennelse Dagens bønn Første lesning Første lesning Første lesning Stillhet/ Kort salme Stillhet/ Kort salme Stillhet/ Kort salme Andre lesning Andre lesning Andre lesning Evangelium. Innledes og avsluttes med halleluja Evangelium. Innledes og avsluttes med halleluja Preken Preken Preken Trosbekjennelsen Den apostoliske Trosbekjennelsen Den apostoliske Salme Salme Salme Evangelieprosesjon Trosbekjennelsen Den nikenske Forbønn Forbønn Forbønn Vi minnes de døde Vi minnes de døde Vi minnes de døde Kunngjøringer Kunngjøringer Kunngjøringer Syndsbekjennelse Skjematisk forslag Bjørke og Holter menigheter Forbønn for kirken og verden Forbønn for kirken og verden Forbønn for kirken og verden Nattverd Nattverd Nattverd Forberedelse av måltidet, salme, takkoffer Forberedelse av måltidet, salme, takkoffer Forberedelse av måltidet, salme, takkoffer Takksigelse og bønn Takksigelse og bønn Takksigelse og bønn Fredshilsen Fredshilsen Fredshilsen Måltidet Måltidet Måltidet Måltidets avslutning Måltidets avslutning Måltidets avslutning Sendelse Sendelse Sendelse Salme Salme Salme Velsignelse Velsignelse Velsignelse Utsendelse Utsendelse Utsendelse Postludium Postludium Postludium 18

19 Slik blir den lokale behandling: Nannestad skal ha menighetsmøte på salen 26. august (etter gudstjenesten) der Nannestads forslag blir presentert for alle som vil høre.. Menighetsrådet sluttbehandler og oversender sitt forslag på MRmøte den 19. september. Bjørke arrangerer menighetsmøte i Bjørke kirke den 5. september kl , og vil etter dette møte umiddelbart ferdiggjøre sin oversendelse av planen. Holter har menighetsmøte i Holter kirke tirsdag 4. september kl Stensgård har bestemt seg for menighetsmøte ang. ny gudstj. reform etter presentasjonsgudstj Gudstjenesten begynner kl Menighetsrådenes frist for å sende inn sitt forslag er 1. oktober. Biskopen har siste ord! Skjematisk forslag Nannestad og Stensgård menigheter Samling Forberedelse Inngangssalme Inngangsord Samlingsbønn Syndsbekjennelse Kyrie Gloria Eventuell dåp Dagens bønn (bare på høytidsdager i Stensgård) Ordet Første lesning Salme Andre lesning Evangelium med evangelieprosesjon og hallelujavers Preken Trosbekjennelsen Den apostoliske (Den Nikenske på høytidsdager.) Salme Forbønn Forbønn for kirken og verden Vi minnes de døde Takkoffer Nattverd Salme Takksigelse og bønn Fredshilsen Måltidet Måltidets avslutning Sendelse Salme Velsignelse Kunngjøringer Utsendelse Postludium - Kirkevergens testamente fortsetter parktraktor for kirkegårdene. Vi har etablert et lite verksted og garasjeanlegg og foretar enkelt vedlikehold og klargjøring av vår maskinpark selv. Prosjekter for atkomstløsning for funksjonshemmede har vi hatt ved alle kirkene. Løsningen ved Stensgård kirke er ferdigstilt ved kommunens hjelp. Løsningen for Bjørke og Holter kirker er under arbeide og vil bli fullført i kommunens regi. For Nannestad kirkes vedkomne har fellesrådet hånd om atkomstprosjektet. Prosjekteringen er ferdig og finansieringen på plass Anbudsutlysningen er i gang og vi satser på å få anlegget fullført inneværende år. Vi har også prosjektert ferdig handikaptoalett inne i Nannestad kirke, nytt servicebygg med toaletter og fjerning av uthuset. Finansieringen er også her på plass og arbeidene igangsettes etter sommerferien. Ringemaskiner er anskaffet til Bjørke og Stensgård kirker. Et tilsvarende anlegg for Holter kirke er under arbeid. Økonomisk sett har vi klart å holde oss innenfor rammene tross trange tider. Vi har derfor unngått innskrenkninger. Hvilke oppgaver har du likt best? Økonomistyringen og prosjektledelsen har kanskje vært mest interessant. Det er jo hyggelig når man når målet. Er det noen oppgaver du ikke har likt? Egentlig ikke. Jeg kan ikke si at det er noen oppgaver jeg har mislikt. Hva mener du har vært din viktigste oppgave? Det må være å sørge for at vi har tilstrekkelige resurser gjennom en fullt bemannet stab, slik at kirken som sådan fungerer som den skal. De menneskelige resursene er viktigst. Har du noen planer for fremtiden? Det er som det var ved forrige korsvei, jeg har ingen planer om noen ny jobb. Men hvem vet, kanskje det dukker opp noe. Ellers blir det vel turer til hytta og kanskje en fisketur i ny og ne. Har du familie? Jeg er gift, har to voksne barn som har hver sin familie. I alt har det blitt 5 barnebarn. Alle er innen kort rekkevidde, så jeg har jo noe å bruke fritiden min på der. MENIGHETSMØTER Nannestad, 26.8 kl Bjørke, 5.9 kl Holter, 4..9 kl Stensgård, kl

20 Annonser BEGRAVELSESBYRÅ Fuglerud Begravelsesbyrå Nannestad Åsvegen 231, 2034 Holter Tlf / Østengen Begravelsesbyrå Nannestad Gjerdrum Ullensaker Tlf / TRELAST Stangeskovene Bjerke AS Ronald Wiik 2032 Maura Tlf BYGGMESTER Johs. Granås 2030 Nannestad Tlf Bjarne Sollien 2032 Maura Tlf Aas & Nordal 2032 Maura Tlf AN-Bygg A/S Ringtrostvn 11, 2032 Maura Tlf: BENSINSTASJONER Sandholt Bensinstasjon AS 2032 Maura Tlf Hydro Texaco 2032 Maura Tlf MARKISER Romerike Markiseservice AS Morten Skjennum, 2032 Maura Tlf / STØTT VÅRE TROFASTE ANNONSØRER! MASKINENTREPRENØR Åsvegen 309, 2033 Åsgreina Tlf: DAGLIGVARER Chr. Kaxrud / Nærbutikken 2030 Nannestad, Tlf RIMI Eltonåsen 2034 Holter Tlf ELEKTRISK NORDENGEN 2031 Nannestad Tlf FRISØR Maura Frisørsenter Aud Hoff, 2032 Maura Tlf BLIKKENSLAGER Alf Johan Hoff 2032 Maura Tlf : DIVERSE SERVICE HELSE 2030 Nannestad Tlf REGNSKAP Aktiva Regnskap AS 2032 Maura Tlf Arfs. Roger Toftner AS PB 115, 2032 Maura Tlf / fax Nannestad Regnskapslag B/A Nordengengården Pb Nannestad Tlf / fax TANNLEGE MNTF Arne Thomassen 2022 Gjerdrum FOTPLEIE/FOTTERAPI Holter fotklinikk Tlf

21 SLEKTERS GANG Døpte: Holter: Agnes Emilie Haugen Sigrid Kristiansen Ringstad Adam Sandlie Hovin kirke Julian Rædergård Nora Marie Tronrud Liam Jensen Reidar Jacobsen Hovde Erling Mørk-Dahl Nannestad: Anne Marit Hansen Holter Linea Skulbru-Holmen Matilde Nettum Viken Bjørke: Ida Marie Nyhus Nicoline Lillemæhlum Noah Balstad Gilhoff Tavares De Moraes Thea Madelen Ruud Olsen Emmalin Person Sofie Marie Nygård Sjølie Stensgård: Leah-Taline Aasheim Østli Grønvold Erlend Langfjord Døde: Holter: (fødselsår og begr.dato) Ingeborg Johanne Larsen (1920) Holter kirke Randi Aslaug Hvattum (1929) Holter kirke Øyvind Rustad (1924) Holter kirke Ivar Peder Røtterud (1948) Holter kirke Einar Eriksen (1922) Holter kirke Ola Øverby (1945) Holter kirke Nannestad: (fødselsår og begr.dato) Helmine Astrid (1923) Nannestad kirke Karen Maria Birkeland (1927) Nannestad kirke Reidun Karlotte Johansdottir Stamnestrø (1927) Nannestad kirke Ida Lisbeth Laugerud Kvam (1948) Nannestad kirke Knut Olav Eggen (1950) Hovin kirke Eddy Rolf Bråthen (1951) Nannestad kirke Per Johannes Slettedal (1916) Nannestad kirke Even Engh (1921) Nannestad kirke Anni Marit Mostue (1939) Nannestad kirke Helen Margrethe Hushagen (1946) Nannestad kirke Bjørke: (fødselsår og begr.dato) Rigmor Solveig Steen (1924) Bjørke kirke Per Waage (1941) Bjørke kirke Reidar Johannes Stensrud (1920) Bjørke kirke Stensgård: Gerd Bamrud (1922) Stensgård kirke Vigsel: Bjørke Kjersti Marie Melby Nordsveen og Ole Andreas Torvmark Nina Veiåker Johansen og Knut Erik Stanger Holter: Frøydis Valland Fjeld og Michael Simon Arntzen Mari Cathrine Halstensen og Kenneth Myrdal Bekkevar Hege Birgitte Myrvang og Jan Vidar Olsen Nannestad Kari Anne Hove og Terje Opsahl Vibeke Christine Ryen Sundet og Andreas Wiik Stensgård: Jannecke Wikøren og Robert Nordbakken Østengen Begravelsesbyrå Stig-A. Østengen Tlf Hele døgnet Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd Smånytt I løpet av august vil byggmester Granås sørge for at spiret på Nannestad kirke igjen vil peke rett oppover. Det ble sterkt bøyd under Dagmars herjinger ved nyttårstider. Samme byggmester Granås har fått anbudet på det nye servicebygget ved Nannestad kirke, oppstarten er anslått til 1. september. Anbudsdokumentene på den etterlengtede handikaprampen m.m. i selve kirken ventes å bli sendt ut i løpet av august. Det skal legges forsterket strømkabel til Stensgård kirke, samtidig skal det også settes opp belysning på parkeringsplassen. Vår medarbeider bosatt i Nannestad Merete Rustad Tlf Hele døgnet 21

22 Trenger du hjelp i sorgen? Dersom sorgprosessen blir vanskelig, kan det søkes hjelp på Ahus, Seksjon for sorgstøtte. Henvisning dit, går via fastlegen. Sorgstøttesenteret tilbyr sorggrupper, men også individuelle samtaler. Rus- og psykisk helsetjeneste i kommunen gir hjelp til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblem. Hjelp til bearbeidelse av sorg etter dødsfall, gis dersom sorgreaksjonene utvikler seg til psykisk lidelse. Ta kontakt med RUS- OG PSYKISKHELSETJENESTEN Telefon: Møteoversikt - Menighetsråd og Fellesråd Alle møtene både i Nannestad kirkelige fellesråd og alle menighetsrådene er åpne møter: Nannestad kirkelige fellesråd: 19. september og 28. november kl.19 på Kirkekontoret. Nannestad Menighetsråd 22. august og 12. september og 10. oktober kl på Kirkekontoret Stensgård menighetsråd 29.august, møte holdes hos Åshild Bjerkek, 26. september hos Elisabeth T. Hem. Begge møtene begynner kl Holter menighetsråd 14. august, 2.oktober, 2..november og 4.desember. alle kl Holter kirke Bjørke menighetsråd 15. august, 5. september (18.00) og 24. oktober kl i kirken Møteprogram for Klippen Torsdag, 16. aug. kl Normisjonsmøte Tirsdag, 21. aug. kl NLM misjonsmøte Onsdag, 29. aug. kl Bibeltime Torsdag, 30. aug. kl Normisjonsmøte Torsdag, 6. sept. kl Normisjonsmøte Tirsdag, 11. sept. kl Hyggetreff Tirsdag, 18. sept. kl NLM misjonsmøte Torsdag, 20. sept. kl Normisjonsmøte Onsdag, 26. sept. kl Bibeltime Torsdag, 4. okt. kl Normisjonsmøte Tirsdag, 9. okt. kl Hyggetreff Onsdag, 26. sept. kl Bibeltime Møter på Betel Maura Sønd kl 18: Åpningsfest (NLM) Tirsd kl 19: Gnisten Torsd kl 19: Evangelisk Orientmisjon (EOM) Torsd kl 19: Samtalemøte Sønd kl 18: NLM Tirsd kl 19: Gnisten Onsd kl 19: Kirkeringen (KR) Torsd kl 19: EOM GRAVMONUMENTER Tlf STEINHUGGING OG OPPUSSING AV GRAVMINNER utføres av oss ved alle kirkegårder i Nannestad, ta kontakt med: RØVIK AS SKIFERHUGGING 6490 EIDE FAX: Tlf MOBIL: Torsd kl 19: Samtale Tirsd kl 19: Gnisten Onsd kl 19: KR Sønd kl 18: NLM Torsd kl 19: EOM Torsd kl 19: Samtal Sønd kl 18: NLM Tirsd kl 19: Gnisten Onsd kl 19: KR Lørd kl 11: Julemesse? Torsd kl 19: EOM Torsd kl 19: Samtale Sønd kl 18: Adventsfest (NLM) Tirsd kl 19: Gnisten? Onsd kl 19: KR? 22

23 NAVN-ADRESSER-TLF-EPOST-KONTORTIDER-BANK MENIGHETSKONTORET/ KIRKEVERGEKONTORET Tlf Faks: Tirsdag, onsdag og torsdag kl , Det gamle kommunehuset Nannestadvegen Nannestad Kirkeverge Øyvind Sandholt Tlf Privat: E-post: kommune.no Sekretær Liv Heidi Embre Tlf E-post: Sokneprest Arne Torkild Aasen Tir kl Tlf /90 Mob E-post: kommune.no Sokneprest Martin Ljønes Tir og tor kl Tlf /90 Mob E-post: (www.facebook.com/martinpresten) og (www.twitter.com/martinpresten) Kantor Polina Pedersen Tlf /90 E-post: Kantor Svein Tormod Bekkhus Tlf / Mobil: E-post: nannestad.kommune.no Ungdomsdiakon Svein Arne Bergli Tlf / E-post: kommune.no Hjemmesider for alle menigheter: Trosopplærere Idun Marie Vilberg Ljønes Tlf (babysang) E-post: Anne Louise Bogetvedt Bjerke Tlf E-post: nannestad.kommune.no Prostiprest Øivind Haugli Tlf E-post: HOLTER KIRKE Rådsleder: Rigmor Lerengen Mobil Gamle Åsvegen 17, 2034 Holter NANNESTAD KIRKE Rådsleder: Marit Sæther Tlf Bidsler, 2030 Nannestad BJØRKE KIRKE Rådsleder: Bjørn Lundberg Tlf Røyvegen 13A, 2032 Maura STENSGÅRD KIRKE Rådsleder: Torill Tærud Tlf Vestre Hurdalsveg 173, 2032 Maura Kirketjener / kirkegårdsarbeider Bjørn Slattum Mobil Halvard Hansen Mobil Steinar Melby Mobil: Kirkegårdsarbeider/ driftsansvarlig : Alf Kværner Mobil: NANNESTAD KIRKELIGE FELLESRÅD Leder: Morgan Ruste Tlf E-post: NANNESTAD MENIGHETSBLAD Redaktør: Bjørn Lundberg Røyvegen 13, 2032 Maura Mobil: Redaksjonskomité: Arne Torkild Aasen Martin Ljønes Korrektur og bistand: Berit Skjennum Kasserer: Halvard Hansen Mobil Styreleder: Hans Elstad Mobil: Trykkeri: Sand Trykkeri, Jessheim Tlf Menighetsbladets Bankkonto: Menighetsbladet Nannestadvn Nannestad Stoff til neste blad sendes: Menighetsbladet v/bjørn Lundberg, Røyvegen 13, 2032 Maura Utgivelsesplan 2012 Utgivelsesplanen for 2012 er ikke endelig, men hvis det ikke skjer store revolusjonerende endringer i planene så vil planen se slik ut: Oktober, deadline ca. 20. sept. Utgis ca. 10. oktober Desember, deadline ca. 20. nov. Utgis ca. 5. desember 23

24 SØNDAG ER KIRKEDAG DATO NANNESTAD STENSGÅRD BJØRKE HOLTER Se i lokalavisen, eller for eventuelle endringer Konfirmasjon Ljønes 12. søndag i treenighetstiden 19. august Konfirmasjon Aasen Konfirmasjon Ljønes 13. søndag i treenighetstiden 26. august Gudstjeneste Aasen Menighetsmøte m/kirkekaffe Gudstjeneste Vikar 2. september Gudstjeneste Vikar Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden Konfirmasjonsleir Økrisetra Ljønes 15. søndag i treenighetstiden 9. september Gudstjeneste Aasen Gudstjeneste Presentasjon Ljønes Kirkekaffe 16. søndag i treenighetstiden 16. september Gudstjeneste Presentasjon Ljønes Gudstjeneste Presentasjon Aasen Menighetsmøte m/kirkekaffe 17. søndag i treenighetstiden 23. september Gudstjeneste Presentasjon Aasen Gudstjeneste Vikar 18. søndag i treenighetstiden 30. september Gudstjeneste Aasen Gudstjeneste Gullkonfirmanter Ljønes 19. søndag i treenighetstiden 7. oktober Gudstjeneste Høsttakkefest Aasen Familiegudstjeneste årsbok Høsttakkefest Kirkekaffe Ljønes Familiegudstjeneste årsbok Høsttakkefest Ljønes 20. søndag i treenighetstiden 14. oktober Gudstjeneste årsbok Aasen 21. søndag i treenighetstiden 21. oktober Gudstjeneste Gullkonfirmanter Kirkekaffe Ljønes Bots- og bønnedag 28. oktober Gudstjeneste Gullkonfirmanter Aasen Gudstjeneste Ljønes Gudstjeneste Ljønes Gudstjeneste Aasen Allehelgensdag 4. november Gudstjeneste Aasen 24

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle

Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter. L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle I. SAMLING 1 Forberedelse Foreløpig ordning for Hovedgudstjeneste i Flakstad og Moskenes menigheter L = Liturg (prest), ML = Medliturg (tekstleser, andre), A = Alle Klokkeringing Informasjon om dagens

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Gudstjenesteordning 2012

Gudstjenesteordning 2012 DEN NORSKE KIRKE I LINDESNES Gudstjenesteordning 2012 www.lindesnes.kirken.no Hjertelig velkommen til gudstjeneste! I snart 2000 år har den kristne kirke feiret gudstjenester. Formen på denne har variert

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»):

Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): Lista sokn FORSLAG sept 2012 Lokal grunnordning for Familiegudstjenester uten nattverd (både «Sprell levende» og «Gubba»): SAMLING Forberedelse Klokkeringing Informasjon/Kunngjøring (evt. på storskjerm)

Detaljer

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE

gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE gjennom livet ORDNING FOR HØYMESSEN Menighetene i Folldal 2012 DEN NORSKE KIRKE I SAMLING Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste 3 klokkeslag Preludium Inngangssalme (se nummertavle) Inngangsord

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

Gudstjeneste med dåp og nattverd

Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjeneste med dåp og nattverd Gudstjenesten er menighetens hoved- samling om Guds ord og sakramentene (dåp og nattverd). I gudstjenesten gir vi uttrykk for vår tro, tilbedelse, takk og bønn. I gudstjenesten

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning

Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen menighetsråd - vedtak om lokal grunnordning Velfjord og Tosen sokn Ordning for hovedgudstjeneste lokal grunnordning Vedtatt i Velfjord og Tosen_ menighetsråd 02.09 2015 A Hovedgudstjeneste

Detaljer

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet

Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Utkast til lokal grunnordning for gudstjenester i Hakadal menighet Hakadal menighet opprettet et gudstjenesteutvalg 14. november 2011 for å arbeide frem et forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenester

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd»

Gudstjeneste uten dåp. Gudstjenester på med eller uten nattverd. med nattverd (Kneling rundt. alterringen) «Forenklet gudstjeneste. Høymesse nattverd» A Hovedgudstjeneste Menighetsrådet foreslår i alt fire ordninger: Gudstjeneste med dåp og Temagudstjeneste med med eller uten med (Kneling rundt eller uten dåp og med 1 eller uten (Inkl. gudstjenester

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE

ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE ORDNING FOR HOVEDGUDSTJENESTE I SAMLING 1 Forberedelse Klokkeringing Informasjon om dagens gudstjeneste La oss være stille for Gud Kort stillhet. Tre klokkeslag 2 Preludium / Inngangssalme 3 Inngangsord

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE

NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE 1 NY GUDSTJENESTEORDNING I ØSTENSTAD KIRKE I SAMLING 1. Forberedelse Informasjon om dagens gudstjeneste v/ klokker. Inneholder: - Fullt navn på dåpsbarna - Om dagens offer og hvordan det samles inn - Om

Detaljer

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder:

Gudstjenestehefte. Gudstjenesteheftet inneholder: Gudstjenestehefte Navn: Adresse: Tel: Mob: E-post: Gudstjenesteheftet inneholder: 1. De åtte gudstjenestene 2. Hva er det å delta på gudstjeneste? 3. Informasjon om gudstjenesten 4. Gudstjenesteskjemaer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20

Korpsnytt. Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012. Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 12. januar - 31. mars. 2012 1 Johannes åpenbaring, Kap. 3 vers 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet

Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet Ny Hovedgudstjeneste i Lambertseter menighet (L = Liturg, ML = Medliturg, A= Alle) I SAMLING 1. Forberedelse Det bør være stille i kirkerommet ca. 10 min. før gudstjenesten begynner, med mulighet for stille

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 KM 06/17 Ordning for Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 2017 I løpet av handlingen kan det gis rom for medvirkning av ulike slag. Det kan være medvirkning

Detaljer

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn

Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Hovedgudstjeneste i Holla og Helgen sokn Forslag til ordning for hovedgudstjenesten for Holla og Helgen menighet Utarbeidet av liturgiutvalget 28. august 2012.; Revidert ettes gudstjeneste 25. september

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR FAMILIEGUDSTJENESTE (G3) Familiegudstjenestene kan ha dåp eller nattverd, men ikke begge deler. Gudstjenestene bør være korte, ikke over 1 time. L = liturg ML = medliturg

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke

Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke Ordning for hovedgudstjeneste i Tveit kirke I. samling 1 Forberedelse Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte i stillhet, i ettertanke og bønn. Klokkeringing

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE

Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 1 Sak NFG 46/07. Samling, Forbønn og Sendelse Innstilling til NFG fra UU1 Bearbeidet etter siste behandling i UU1 1.nov 2007 SE 22.11.07 SENDELSE I. STRUKTUREN I SENDELSESDELEN II. VELSIGNELSER III. UTSENDELSER

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer