MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør"

Transkript

1 2014 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

2 MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2014 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Verdens ledende aksjemarkeder har gjennom første halvår blitt kraftig stimulert av et vedvarende lavrenteregime i USA og sentralbanksjef Draghis signaler om nye kvantitative stimulanser innenfor eurosonen. Selv om amerikansk økonomi er på god vei mot normal vekst og den amerikanske sentralbankens tilbakekjøp av obligasjoner går mot slutten, vil svake vekstimpulser og faretruende lav EU-inflasjon sørge for å holde både korte og lange renter nede, enda lengre enn tidligere antatt. Etter at styringsrenten i praksis ble satt ut av spill og erstattet med såkalte kvantitative lettelser i USA for nærmere seks år siden, har finansmarkedene over hele den vestlige verden nærmest blitt «dopet» med billige penger og en overflod av likviditet. Den amerikanske sentralbanken (FED) holder fortsatt styringsrenten på null, og i begynnelsen av juni vedtok den europeiske sentralbanken (ECB) faktisk å senke innskuddsrenten helt ned til minus 0,10 prosent. Det kan med rene ord for pengene kalles et parkeringsgebyr, og dermed tvinges både bankene og deres innskytere i enda større grad enn tidligere til å lete etter alternative plasseringsmuligheter. I den lange enden av rentekurven har FED siden januar i år trappet ned sine tilbakekjøp av obligasjoner fra 85 til 45 milliarder dollar per måned, og fra juli måned skal de kvantitative lettelsene (QE3) trappes videre ned til 35 milliarder dollar. Sentralbankens tilbakekjøp av obligasjoner, som hele tiden har vært finansiert ved bruk av seddelpressen, bidrar rent teknisk til å presse kursene oppover og derved markedsrentene nedover. Statsobligasjoner med 10 STYRINGSRENTER PÅ NULLNIVÅ BORTSETT FRA NORGE års rentebinding gir for øyeblikket en avkastning på rundt 2,6 prosent, bare marginalt over inflasjonstakten på 2,0 prosent. Lang siktige forvaltere (pensjonsfond og lignende) tvinges dermed over til investeringsalternativer med høyere forventet avkastning for å opprettholde kjøpe kraft og møte sine fremtidige forpliktelser. Da finnes det nesten ikke andre alternativer enn aksjeplasseringer, og det forklarer den uvanlig sterke kursutviklingen de seneste årene. MER ENN TREDOBLET Når vi inkluderer aksjeutbyttene som er betalt underveis, er verdien av selskapene som inngår i verdens største aksjeindeks Norge Eurosonen USA Sverige Styringsrenter. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning (S&P 500) i gjennomsnitt mer enn tredoblet siden høsten Det har nærmest vært en uavbrutt og lineær stigning, spesielt i perioden etter 2011, men det synes ikke å skremme flokkorienterte aksjeinvestorer bort fra nettopp denne aktivaklassen. VIX-indeksen, en børsnotert indikator som gjenspeiler graden av usikker het og frykt i det amerikanske aksjemarkedet, befinner seg for tiden på et historisk lavt nivå, og der har den holdt seg lenge. Risikopremien er med andre ord lav, noe som kan tyde på at investorene er i ferd med å bli fartsblinde og i overkant komfortable med at trenden i aksje markedet bare vil fortsette langs en rett linje oppover Landkreditt Forvaltning AS

3 FREMVOKSENDE MARKEDER FORTSATT PÅ VENT Mens verdens ledende aksjebørser har tiltrukket seg «all» oppmerksomhet og kapital fra globale investorer de siste par årene, har det nærmest vært en kollektiv flukt bort fra de fremvoksende markedene med Kina i spissen. Investorene trives åpenbart bedre i et vestlig nullrenteregime hvor sentralbankene systematisk overstimulerer markedet ved hjelp av pengetrykking, enn i et sentralstyrt vekstregime hvor de nye lederne er i ferd med å implementere en mer edruelig økonomisk politikk enn sine forgjengere. Da president Xi Jinping offentliggjorde hovedpunktene i sin nye reformplan 18. november i fjor, skapte det først en begeistringsbølge på de kinesiske børsene, for deretter å bli avløst av en tilsynelatende unison pessimisme blant investorer som «plutselig» begynte å fokusere sterkere på ledernes reduserte vekstambisjoner. På tvers av sterke kjøpsanbefalinger fra verdens REKORDLAVE MARKEDSRENTER PÅ 10 ÅRS STATSOBLIGASJONER Tyskland USA Norge Italia Spania Markedsrente på statsobligasjoner med 10 år til forfall. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning NOEN AKSJEINDEKSER HAR STEGET MER ENN ANDRE DE SISTE ÅRENE Hong Kong (Hang Seng H-aksjer) USA (S&P 500) MSCI World Index Oslo Børs (OSEFX) Rebaserte aksjeindekser målt i lokal valuta. Kilde: Reuters Ecowin, Landkreditt Forvaltning «Vi har i den senere tid observert en tydelig preferanse for utbyttebetalende aksjer.» ledende investeringsbanker stupte kinesiske aksjer i Hong Kong med over 20 prosent fra begynnelsen av desember og frem til påsketider. Denne salgsbølgen må skrives på kontoen for politisk og økonomisk usikkerhet, men etter vår oppfatning har man ikke grunn til å frykte at de nye lederne vil sette en vellykket reform prosess på spill. Ifølge president Xi handler det mer om å venne seg til en ny «normal» på en noe lavere veksttakt enn tidligere, men fortsatt tilstrekkelig vekst til å videreføre reformene og skape verdifulle arbeidsplasser. Det har i det siste kommet signaler som tyder på at industriproduksjonen er i ferd med å ta seg opp igjen, og innkjøpssjefsindeksen PMI (ledende indikator) utvikler seg positivt på oversiden av den viktige 50-streken. Det kan etter hvert vise seg å bli begynnelsen på et vendepunkt i aksjemarkedene, hvor globale investorer igjen får øynene opp for solide kinesiske selskaper som er godt posisjonert for å ta del i den økonomiske veksten blant Kinas 1,3 milliarder innbyggere. Basert på velkjente nøkkeltall som viser aksjekurser i forhold til inntjening (price/earnings), og i forhold til bokført egenkapital (pris/bok) er aksjene som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen bortimot 50 prosent høyere priset enn aksjene på Shanghaibørsen. UTBYTTEBETALENDE SELSKAPER STADIG MER POPULÆRE Vi har i den senere tid observert en tydelig preferanse for utbyttebetalende aksjer, spesielt i selskaper som har demonstrert både inntjeningsevne og vilje til å levere økende aksjeutbytter år etter år. Slike selskaper har en lavere risikoprofil enn typiske vekstselskaper, noe som i årene etter finanskrisen har blitt verdsatt med en 3

4 klart sterkere kursutvikling enn gjennomsnittet av de selskapene som inngår i S&P 500-indeksen. Vi ser for tiden en tiltagende interesse for utbyttebetalende aksjer også her hjemme og tror det kan være starten på en mer langsiktig trend. Selskaper som har en godt etablert forretnings modell og konsekvent styrer sin virksomhet mot en målsetting om å generere høyest mulige kontantoverskudd, som regelmessig utbetales til aksjonærene, kan forventes å oppnå god verdiutvikling også i tiden fremover. STERK UTVIKLING FOR HIGH YIELD FORETAKSOBLIGASJONER Som en konsekvens av et vedvarende lavrenteregime og økende risikoappetitt blant investorene, har høyt forrentede foretaksobligasjoner (high yield) også gjennom første halvår i år tiltrukket seg sterkt økende etterspørsel fra likvide investorer på jakt etter renteavkastning. Det har resultert i stadig lavere kredittpåslag (risiko premien som utstederne må betale), noe som avleires i form av kursgevinster på obligasjonene. High yield obligasjoner gir fortsatt betydelig høyere avkastning enn lavt forrentede bank- og statsobligasjoner, og selv om potensialet for ytterligere fall i risikopåslagene begynner å nærme seg et naturlig konsolideringsnivå, forventer vi fortsatt god avkastning innenfor denne aktivaklassen i tiden fremover. EUROSONEN VIL SØRGE FOR LAVE RENTER ENDA LENGRE Nullrentepolitikken til ECB har kommet for å bli, i alle fall de nærmeste par årene, noe som kan komme til å bli en stor utfordring for rentepolitikken i USA fremover. På bakgrunn av sterkere vekst og høyere inflasjons takt forventes den første renteøkningen der å komme neste år, noe som vil kunne slå ut i en sterkere dollar på bekostning av amerikansk konkurranseevne. Det blir uansett en hårfin balansegang når sentralbanksjef Janet Yellen skal reversere de siste årenes eksperimentelle pengepolitikk, for gradvis å bringe rentemarkedet tilbake til «normalen». Inntil videre vil de dårlige tidene i Europa være en garanti for vedvarende lave renter i hele den vestlige verden, noe som ble grundig understreket av den svenske Riksbanken da styringsrenten 3. juli ble satt ned fra 0,75 til 0,25 prosent. Her hjemme vil det legge nytt press på Norges Bank frem mot neste rentemøte 18. september, og forventninger om rentekutt kommer tydelig til uttrykk i valutamarkedet, hvor norske kroner har svekket seg betydelig i det siste. 4. juli 2014 Landkreditt Forvaltning Dagfinn Hopsdal God sommer!! AVKASTNING FOR FONDENE Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Landkreditt Avkastning Kina Norge Utbytte Aksje Global Høyrente Extra Første 6 mnd i ,9 % 8,0 % 13,8 % 6,6 % 2,2 % 3,8 % ,3 % 21,5 % 13,5 %* 36,2 % 4,0 % 7,2 % ,6 % 8,0 % 6,8 % 5,7 % 1,0 %** ,9 % -26,4 % 4,3 % 4,0 % ,9 % 23,1 % 10,9 % 4,5 % ,6 % 83,3 % 4,6 % 7,2 % Oppstartsdato * Avkastning for 2013 viser utbyttejustert avkastning fra oppstartsdato ** Avkastning for 2012 viser avkastning fra oppstartsdato Landkreditt Forvaltning AS

5 OM FONDENE Landkreditt Kina Landkreditt Kina oppnådde en verdistigning på 4,6 prosent i juni, mye som følge av at norske kroner ble svekket 2,8 prosent mot Hong Kong. På bakgrunn av signaler om en mulig oppmyking av bankenes primær reservekrav, og sentrale stimulansetiltak i form av infrastrukturinvesteringer, har kinesiske aksjer notert i Hong Kong fått et markant løft to måneder på rad, men andelsverdien ligger fortsatt 5,9 prosent under verdien ved siste årsskifte. Landkreditt Kina har en betydelig overvekt av typiske konsumaksjer, som hittil har vist en relativt treg kursutvikling. Globale investorer har fortsatt en av ventende holdning til de nye ledernes gjennom føringsevne, spesielt i forhold til implementeringen av en mer edruelig økonomisk politikk enn sine forgjengere. Da president Xi Jinping offentliggjorde hovedpunktene i sin nye reformplan 18. november i fjor, skapte det først en begeistringsbølge på de kinesiske børsene, for deretter å bli avløst av en unison pessimisme blant globale investorer som «plutselig» begynte å fokusere sterkere på ledernes reduserte vekstambisjoner. Sterke kjøpsanbefalinger fra verdens ledende investeringsbanker, med Goldman Sachs og Citigroup i spissen, ble neglisjert av globale forvaltere. Kinesiske aksjer notert i Hong Kong falt med over 20 prosent fra begynnelsen av desember og frem til påsketider, en salgsbølge som må skrives på kontoen for politisk/økonomisk usikkerhet. Etter vår oppfatning har man ikke grunn til å frykte at Kinas ledere vil sette en vellykket reformprosess på spill, etter mer enn tredve år med høy vekst og økende levestandard. Ifølge president Xi handler det mer om å venne seg til en ny «normal» på en noe lavere veksttakt enn tidligere, men fortsatt tilstrekkelig vekst til å videreføre reformene og skape verdifulle arbeids plasser. FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,08 kr Innløsningskurs pr ,53 kr LANDKREDITT KINA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner På den andre siden står sentralmyndighetene overfor store utfordringer i sine forsøk på å dempe en overdreven sterk investeringsbølge innenfor eiendomssektoren de seneste tre årene. Provinsmyndighetene har i enkelte regioner drevet sin egen politikk, ofte i konkurranse med hverandre, og i denne sammenheng har investeringsprosjekter av «ymse» kvalitet vært en viktig drivkraft. Finansieringen har i stor grad funnet nye veier utenfor det gjennomregulerte banksystemet, via de såkalte skyggebankene som har sørget for ubegrensede «kredittlinjer». Dette er en av de største bekymringene sett med internasjonale øyne, noe sentralmyndighetene i Beijing er veldig bevisste over. Det vil åpenbart ta tid å konsolidere boligmarkedet i verdens mest folkerike land og samtidig sørge for en myk landing i skygge banksektoren. Kina har store finansielle muskler å sette inn hvis det skulle komme en bølge av mislighold, og det er ingen fare for kapitalflukt fra et marked som ennå ikke har fri kapital flyt. Industriproduksjonen er i ferd med å ta seg opp igjen, mens innkjøpssjefsindeksen PMI utvikler seg positivt på oversiden av den viktige 50-streken. Det kan etter hvert vise seg å bli begynnelsen på et vendepunkt i aksjemarkedene, hvor globale investorer igjen får øynene opp for solide kinesiske selskaper som er godt posisjonert for å ta del i den sterke veksten blant Kinas 1,3 milliarder innbyggere. Basert på velkjente nøkkeltall som viser aksjekurser i forhold til inntjening (price/earnings), og i forhold til bokført egenkapital (pris/bok) er aksjene som inngår i den amerikanske S&P 500-indeksen nå bortimot 50 prosent høyere enn aksjene på Shanghai-børsen. 5

6 Landkreditt Norge Aksjefondet Landkreditt Norge har gitt 27,7 prosent avkastning det siste året og åtte prosent avkastning hittil i år. Den siste femårsperioden har fondet levert nærmere 80 prosent avkastning til andels eierne, tilsvarende et årlig gjennomsnitt på 12,4 prosent. Oslo Børs Fondsindeks har til sammenligning økt 29,1 prosent det siste året og 16,9 prosent årlig, regnet som et gjennomsnitt over den siste femårs perioden. Den siste tiden har investorenes risikovilje vært økende. Dette forholdet gjenspeiles både i aksje- og rentemarkedene. Med en finanskrise friskt i minne har både for brukere og foretak vært mer interessert i å «høste» enn å «så» de siste årene. Vi ser nå en økende ubalanse mellom sparing og realinvesteringer, som har ført til betydelig oppmagasinering av overskuddskapital. Sammen med pengepolitiske stimulanse tiltak har dette resultert i en sterkt økende etterspørsel etter finansaktiva, noe som i sin tur har presset avkastningsmulighetene på lavrisikoinvesteringer ned til nivåer der investorenes kjøpekraft blir redusert, justert for skatt og inflasjon. Som en konsekvens av dette «spareoverskuddet» har investorene blitt «tvunget» ut i mer risikable investeringer, noe den sterkt voksende interessen for investe ringer i i foretaksobligasjoner er et eksempel på. Foretak som har vært aktive i dette lånemarkedet en stund, har sett en markert nedgang i sine lånekostnader; både som følge av et fall i pengemarkedsrentene men også som følge av en reduksjon i markedets prising av kredittrisiko. En økende risikoappetitt har også gitt kursoppgang i aksjemarkedene, anført av New York-børsen der den toneangivende S&P 500-indeksen har gitt 230 prosent avkastning den siste femårsperioden. I parentes bemerket har risikofrie statssertifikater knapt gitt positiv avkastning i perioden. Dette illustrerer en utvikling der kapitalens kjøpekraft har blitt redusert etter å ha vært eksponert FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,13 kr Innløsningskurs pr ,71 kr LANDKREDITT NORGE VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner i lavrisikoinve steringer, mens aksjeinvesteringer i gjennomsnitt har mer enn tredoblet sin verdi på New York-børsen siden våren Verdiutviklingen på Oslo Børs gjenspeiler utviklingen i verdensøkonomien og de globale finansmarkedene. Utsikter til et vedvarende lavt rentenivå bidrar stimulerende til interessen for aksjeinvesteringer. En opprettholdt oljepris bidrar også positivt til stemningen blant investorene i flere av selskapene og sektorene på Oslo Børs. Et økt kostnadsfokus i oljeselskapene blant dem Statoil har på den andre siden skapt økt usikkerhet knyttet til utsiktene for leverandørindustrien. Det er mildest talt utfordrende å si noe sikkert om når aksjeinvesteringer gir avkastning. Kursendringer kommer ofte «som julekvelden på kjerringa». Det er derfor nødvendig å være investert i markedet og ikke vente på et antatt «riktig» kjøpstidspunkt. Det er dessuten viktig å ha is i magen i perioder med kursnedgang. For det vil komme dager med ruskevær og nye stormkast på børsene. For mange vil det være mest fornuftig å etablere en avtale om månedlig sparing i aksjefond. 6 Landkreditt Forvaltning AS

7 Landkreditt Utbytte Aksjefondet Landkreditt Utbytte har levert 29,6 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 13,8 prosent avkastning hittil i år. Siden fondet ble etablert 28. februar i fjor har det levert 29,1 prosent avkastning. Avkastningstallene er justert for utbyttebetalinger. Det ble utbetalt 5,50 kroner per andel som utbytte i juni i år og 5,00 kroner per andel i juni i fjor. Fondet har vist en bedre verdiutvikling enn Oslo Børs Fondsindeks, både siden oppstart og hittil i år. Fondsindeksen har økt 10,5 prosent i år og 28,3 prosent siden 28. februar i fjor. Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hoved sakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen. Investorenes jakt på kontant avkastning har preget utviklingen i finansmarkedene de siste årene. Dette gjenspeiles både i rentemarkedene og i aksjemarkedene. Ekspansiv pengepolitikk i hele den vestlige verden har presset renten på risikofrie plasseringer til nivåer som forutsigbart vil redusere kapitalens kjøpekraft over tid. De siste fem årene har vi sett sterkt økende markedsverdier, både på aksjebørsene og i markedene for foretaksobligasjoner. Kursoppgangen har vært spesielt kraftig for aksjer i selskaper med en erklært og troverdig utbyttepolitikk. Målt ved den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har dollar investert våren 2009 nå vokst til 330 dollar. Det tilsvarer en årlig avkastning nær 25 prosent. Etter en tilsvarende investering i utbytteaksjer ville resultatet vært 365 dollar og en gjennomsnittlig avkastning oppunder 28 prosent årlig i perioden. Den samlede renteavkastningen fra risikofrie plasseringer har til sammenligning knapt vært positiv i perioden. Konsumprisindeksen i USA har økt godt og vel 11 prosent siden våren Mengden varer FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 1,00 % Innløsningsomkostninger inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a. 1,50 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,17 kr Innløsningskurs pr ,87 kr LANDKREDITT UTBYTTE VERDIUTVIKLING og tjenester som kan kjøpes for en gitt sum kontanter har blitt redusert tilsvarende, og dette illustrerer tydelig at vi har bak oss en periode med et særdeles ugunstig klima for investeringer i risikofrie plasseringer. Landkreditt Utbytte har hatt og har fortsatt en relativt høy eksponering i bankaksjer og egenkapitalbevis. Norske banker har nå et sterkt fokus på å styrke egenkapitalen for å kunne tilfredsstille nye og strengere myndighetskrav til kapitaldekning. Dette har i en overgangsperiode begrenset deres mulighet til å utbetale utbytte til eierne. Sett under ett har fondets eksponering i egenkapitalbevis og bankaksjer bidratt positivt til årets avkastning, men andre deler av porteføljen har gitt høyere avkastning Verdiutvikling i norske kroner BW Offshore, verdens største operatør i markedet for utleie og drift av fartøyer for produksjon av olje og gass til havs, er nå representert i Landkreditt Utbytteporteføljen med en eksponering tilsvarende åtte prosent av fondets tilgjengelige midler. BW Offshore har vært blant de viktigste bidragsyterne til fondets avkastning i år, med en samlet avkastning på nærmere 30 prosent i perioden. Blant øvrige viktige bidragsytere til periodens avkastning kan nevnes investeringsselskapet Ocean Yield, entreprenørselskapene AF Gruppen og Veidekke, havbruksselskapene Lerøy Seafood Group og Salmar, meglerselskapet ABG Sundal Collier og IT-selskapene Atea og Evry. 7

8 Landkreditt Aksje Global Landkreditt Aksje Global oppnådde en verdi stigning på 6,6 prosent i første halvår 2014, en avkastning som kommer på toppen av en verdiøkning på hele 36 prosent gjennom fjoråret. Kronesvekkelsen mot euro og dollar bidro til fondets avkastning i første halvår. Regnet fra årsskiftet har verdens indeksen steget 6,5 prosent uttrykt i dollar og 7,9 prosent omregnet til norske kroner. Inntil videre vil de dårlige tidene i Europa være en garanti for vedvarende lave renter i hele den vestlige verden, noe som ble grundig understreket da Sveriges Riksbank i sitt rentemøte 3. juli kuttet styringsrenten fra 0,75 til 0,25 prosent. Én måned tidligere vedtok den europeiske sentralbanken (ECB) nok en gang å senke sin styringsrente, helt ned til minus 0,10 prosent innskuddsrente overfor bankene. Globale finansinvestorer fortsetter å strømme i flokk til de ledende aksjemarkedene i den vestlige verden, på jakt etter avkastning i form av utbytter og kursgevinster. Aksjeinvesteringer har blitt stående igjen som det eneste reelle plasserings alternativet for langsiktige investorer, i en periode hvor hovedtyngden av de store børsselskapene fortsetter å generere rekordhøye resultater. Lav investerings vilje kombinert med stadig lavere gjelds- og rentebelastning har sørget for svulmende kontantstrømmer som igjen har dannet grunnlag for høye utbyttebetalinger. Så lenge utbyttene regnet i prosent av aksjekursene alene overstiger renteavkastningen på lange statsobligasjoner, har valget vært enkelt. I motsetning til obligasjoner inneholder aksjer som kjent et ubegrenset vekst- og verdistigningspotensial, i tillegg til de løpende utbyttene. Børsverdien av selskapene som inngår i S&P 500, verdens største aksjeindeks, er i gjennom snitt mer enn tredoblet siden høsten 2008, inkludert aksjeutbyttene som er utbetalt underveis. Den stigende trenden har nærmest vært uavbrutt, spesielt i perioden etter 2011, og i løpende pengeverdier har det aldri tidligere 8 Landkreditt Forvaltning AS FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 3,00 % Innløsningsomkostninger inntil 1,25 % Forvaltningshonorar p.a. 1,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,18 kr Innløsningskurs pr ,82 kr LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner vært skapt større verdier i aksje markedene på så kort tid. På den andre siden er det litt bekymringsfullt at investorene synes å være i overkant komfortable med at trenden bare skal fortsette langs en rett linje oppover. Det kan man lese direkte ut fra VIX-indeksen, et børsnotert instrument som gjenspeiler graden av usikkerhet og innebygget frykt i det amerikanske aksje markedet. VIX-indeksen befinner seg for tiden på et historisk lavt nivå, noe som indikerer at frykten for en korreksjon er bortimot helt fraværende. Før eller siden vil de vestlige aksjemarkedene nødvendigvis bli utsatt for negative krefter, for eksempel i form av gevinstsikring eller geopolitiske spenninger, selv om det ikke virker veldig sannsynlig på helt kort sikt Basert på dagens aksjekurser og analytikernes estimater for gjennomsnittlig inntjening pr. aksje de nærmeste 12 måneder, prises selskapene som inngår i S&P 500-indeksen til godt over sitt gjennomsnittlige price/earnings-nivå de seneste 30 årene. Det indikerer at verdens ledende aksjemarked ikke er spesielt billig lengre, men i den grad selskapene får medvind fra en ytterligere bedring i amerikansk økonomi og en begynnende optimisme i eurosonen, Japan og Kina vil aksjekursene kunne fortsette å stige gjennom andre halvår.

9 Landkreditt Høyrente Rentefondet Landkreditt Høyrente har levert 3,9 prosent avkastning til andelseierne det siste året og 4,8 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning den siste femårsperioden. I årets første halvår har fondet levert 2,2 prosent avkastning. Norges Banks signalrente den såkalte styringsrenten er fortsatt 1,5 prosent, som den har vært det siden våren Sannsynligheten for at Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen kommer til å redusere styringsrenten i andre halvår har økt etter at Sveriges Riksbank nylig reduserte den svenske styringsrenten med et halvt prosentpoeng til 0,25 p rosent. Det norske markedet for foretaksobligasjoner med høy rente og høy forventet avkastning preges av optimisme, økende kurser og fallende kredittmarginer. Dette kan låntakerne glede seg over; deres lånekostnader faller i takt med kredittmarginene så lenge pengemarkeds rentene ikke endres i nevneverdig grad. Ved utgangen av juni var den norske tremånedersrenten NIBOR 1,75 prosent. Investorer som har investert i foretaksobligasjoner har kunnet glede seg over utviklingen i markedet. Når kredittmarginene faller, øker verdien på «gamle» obligasjoner og kurseffektene øker i takt med gjenværende periode til låneforfall. Forvaltet kapital i norske fond som fokuserer på investeringer i foretaksobliga sjoner (high yield-obligasjoner) er firedoblet de siste to årene. Det forventes at interessen for investeringer i foretaksobligasjoner vil være opprettholdt den nærmeste tiden. Landkreditt Høyrente investerer i bankog finansobligasjoner med inntil fem års gjenværende periode til innfrielse, mens det ved plasseringer i foretaksobligasjoner begrenser gjenværende tid til forfall til maksimalt tre år. Ved utgangen av juni var 70 prosent av midlene investert i FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger 0,00 % Innløsningsomkostninger 0,00 % Forvaltningshonorar p.a. 0,25 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,61 kr Innløsningskurs pr ,61 kr LANDKREDITT HØYRENTE VERDIUTVIKLING rente bærende papirer (bankinnskudd, serti fikater og obligasjoner) utstedt av finansinstitusjoner, mens knapt 30 prosent av midlene var plassert i foretaksobligasjoner. En gjennomsnittlig periode til renteregulering på syv uker gir fondet en begrenset rentefølsomhet. Dette sikrer at fondets kurs pr. andel bare i beskjeden grad vil bli påvirket av endringer i det norske rentenivået. Ved utgangen av juni var den gjennomsnittlige perioden til endelig forfall for investeringene i Landkreditt Høyrente 1,4 år. Det ventes fortsatt en positiv verdiutvikling i Landkreditt Høyrente. Denne Verdiutvikling i norske kroner vurderingen er basert på en forventning om at markedsaktørenes krav til kompensasjon for akseptabel kredittrisiko ikke vil øke den nærmeste tiden. Et redusert kreditt påslag vil alt annet like øke verdien av obligasjonsporteføljen i fondet. Et eventuelt økt kredittpåslag vil ha motsatt effekt på verdiutviklingen i fondet. Landkreditt Høyrente investerer kun i obligasjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fonds obligasjoner eller ansvarlige lån. 9

10 Landkreditt Extra Rentefondet Landkreditt Extra har levert 7,5 prosent avkastning til andelseierne det siste året. Fondet ble etablert i oktober 2012 og har levert 7,2 prosent årlig avkastning siden etableringstidspunktet. I årets første halvår har fondet gitt 3,8 prosent avkastning. Siden årsskiftet har det norske markedet for foretaksobligasjoner med høy rente og høy forventet avkastning vært preget av optimisme, økende kurser og fallende kredittmarginer. Dette har resultert i langt høyere avkastning fra investeringer i foretaksobligasjoner enn det som har vært mulig å oppnå ved tradisjonell banksparing og andre former for tilnærmet risikofrie renteplasseringer. Investorer som har investert i foretaksobligasjoner har kunnet glede seg over utviklingen i markedet. Reduserte markedsrenter og fallende kredittmarginer bidrar til å øke verdien av obligasjonsinvesteringer. Når kredittmarginene faller, øker verdien på «gamle» obligasjoner og kurseffektene øker i takt med gjenværende periode til låneforfall. Avkastningen i Landkreditt Extra har i årets første halvår blitt positivt påvirket av kursoppgang på verdipapirer som følge av oppkjøp. Et eksempel på dette er obligasjoner utstedt av boligprodusenten BWG Homes. Investeringer i BWG Homes økte markert i verdi etter at OBOS nylig gjennomførte et oppkjøp av selskapet. Forvaltet kapital i norske fond som fokuserer på investeringer i foretaks obligasjoner (high yield-obligasjoner) er fordoblet det siste året. Veksttakten har økt den siste tiden. Det kan følgelig forventes at interessen for investeringer i foretaksobligasjoner vil være opprettholdt den nærmeste tiden. Landkreditt Extra investerer alle tilgjen gelige midler i foretaksobligasjoner i høyrente segmentet. Fondets portefølje består hovedsakelig av rentebærende obligasjoner utstedt av foretak innenfor diverse industri-, olje- og oljeservice, FAKTA OM FONDET Minstebeløp ved tegning Minstebeløp mnd. sparing Kjøpsomkostninger inntil 0,50 % Innløsningsomkostninger inntil 0,50 % Forvaltningshonorar p.a. 0,75 % Antall utstedte andeler pr Andelskapital pr kr Basiskurs pr ,94 kr Innløsningskurs pr ,94 kr LANDKREDITT EXTRA VERDIUTVIKLING Verdiutvikling i norske kroner eiendom og transport. Fondet investerer ikke i obligasjoner med mer enn tre år til forfall. Ved utgangen av juni var perioden til innfriels av «gjennomsnittsinvesteringen» i fondet cirka 1,8 år. Landkreditt Extra investerer kun i obligasjoner som er utstedt i norske kroner. Fondet investerer ikke i strukturerte produkter, konvertible obligasjoner, fondsobligasjoner eller ansvarlige lån. Det ventes fortsatt en positiv verdiutvikling i Landkreditt Extra. Denne vurderingen er basert på en forventning om at markedsaktørenes krav til kompensasjon for akseptabel kredittrisiko ikke vil øke den nærmeste tiden. Et redusert kredittpåslag vil alt annet like øke verdien av obligasjonsporteføljen i Landkreditt Extra. Et eventuelt økt kreditt påslag vil ha motsatt effekt på verdien. Landkreditt Extra hadde ved utgangen av juni vel 94 prosent av tilgjengelige midler eksponert i foretaksobligasjoner med kort rentebinding. Vel fem prosent av midlene var da midlertidig plassert på bankkonti uten noen form for rentebinding. Fondet har følgelig en begrenset rentefølsomhet, med en gjennomsnittlig periode til renteregulering på seks uker. Dette sikrer at fondets andelsverdi i beskjeden grad påvirkes av endringer i det generelle rente nivået i Norge. 10 Landkreditt Forvaltning AS

11 FONDENES PORTEFØLJER LANDKREDITT KINA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn China Life Insurance Ltd HKD ,97 % Sum finans/livforsikring ,97 % Lenovo Group Ltd HKD ,83 % Travelsky Technologyh HK ORD HKD ,43 % Sum teknologi ,26 % Bejing North Star Co HKD ,43 % China Travel International Investment Ltd HKD ,49 % Shangri-La ASIA HKD ,90 % Sum eiendom og hotell ,83 % China Shineway Pharmaceutical Group Ltd HKD ,23 % CSPC Pharmaceutical Group HKD ,17 % Sum farmasi ,40 % China Mobile Ltd HKD ,37 % China Unicom Ltd HKD ,81 % Sum mobiltelefoni ,19 % Beijing Enterprises Holdings Ltd. 000 HKD ,02 % China Water Affairs Group HKD ,02 % Citic Pacific Ltd HKD ,48 % Sum utilites og konglomerat ,52 % Chaoda Modern Agriculture** HKD ,41 % China Agri Industries Holdings Ltd HKD ,63 % China Resources Enterprise Ltd HKD ,68 % Giordano Intl Ltd HKD ,34 % Goodbaby International HKD ,40 % Lianhua Supermarket Hldgs Co Ltd HKD ,18 % Pacific Andes International Hldgs Ltd HKD ,94 % Parkson Retail Group HKD ,67 % Tsingtao Brewery Co Ltd HKD ,11 % Wumart Stores Inc HKD ,41 % Sum konsumorientert ,76 % Byd Company Ltd HKD ,26 % Great Wall Motor 000 HKD ,05 % Guangzhou Automobile Group Co Ltd HKD ,31 % Sum bilindustri ,62 % Chu Kong Pet and Nat Gas Steel Pipe HKD ,08 % Petro China Co Ltd HKD ,50 % ReneSola Ltd.* USD ,51 % Sum energirelatert ,09 % Cosco Pacific Ltd HKD ,32 % Sum havner/logistikk/shipping ,32 % Sum verdipapirer ,94 % Sum kontanter ,06 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er notert på New York Stock Exchange. Øvrige verdipapirer er notert i Hong Kong. ** Verdipapiret har vært suspendert fra notering siden Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 11

12 LANDKREDITT NORGE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Storebrand ASA NOK ,26 % Sum finans/forsikring ,26 % Oter Invest AS* NOK ,33 % Sum teknologi/kommunikasjon ,33 % Fastighets AB Balder B** SEK ,80 % Sum eiendom div ,80 % Marine Harvest ASA NOK ,89 % Royal Caribbean Cruises Ltd NOK ,26 % Schibsted ASA NOK ,56 % Sum konsumrelatert ,71 % Statoil ASA NOK ,16 % Sum energi ,16 % BW Offshore Ltd NOK ,96 % DOF ASA NOK ,24 % Havila Shipping ASA NOK ,70 % Odfjell Drilling Ltd NOK ,96 % Petroleum Geo-Services ASA NOK ,26 % Sevan Drilling ASA NOK ,64 % Subsea 7 SA NOK ,50 % TGS-NOPEC Geophysical Company ASA NOK ,63 % Sum oljeservice ,88 % Aurora LPG Holding AS* NOK ,61 % BW LPG Ltd NOK ,36 % Odfjell SE A NOK ,12 % Ship Finance International Ltd.*** USD ,25 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,79 % Sum shipping ,13 % Havyard Group AS NOK ,47 % Höegh LNG Holdings Ltd NOK ,98 % Norsk Hydro ASA NOK ,52 % Norwegian Air Shuttle ASA NOK ,30 % Yara International ASA NOK ,03 % Sum industri og råvarer ,30 % Sum verdipapirer ,58 % Sum kontanter ,42 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. ** Verdipapiret er notert på Stockholmsbørsen. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. *** Verdipapiret er notert på New York Stock Exchange. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 12 Landkreditt Forvaltning AS

13 LANDKREDITT UTBYTTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn ABG Sundal Collier Holding ASA NOK ,83 % DNB ASA NOK ,18 % Gjensidige Forsikring ASA NOK ,69 % Pareto Bank ASA* NOK ,32 % Sparebank 1 Nord-Norge NOK ,08 % Sparebank 1 Ringerike Hadeland NOK ,59 % Sparebank 1 SMN NOK ,26 % Sparebank 1 SR-Bank ASA NOK ,23 % Sparebank 1 Østfold Akershus NOK ,32 % Sparebanken Møre NOK ,55 % Sparebanken Vest NOK ,69 % Sparebanken Øst NOK ,38 % Sum finans/forsikring ,11 % Atea ASA NOK ,09 % Bouvet ASA NOK ,61 % EVRY ASA NOK ,01 % Sum IT ,71 % Telenor ASA NOK ,08 % Sum telekom ,08 % Lerøy Seafood Group ASA NOK ,17 % SalMar ASA NOK ,78 % Sum konsumrelatert ,96 % EAM Solar ASA NOK ,74 % Statoil ASA NOK ,11 % Sum energi ,85 % BW Offshore Ltd NOK ,04 % Ocean Yield ASA NOK ,12 % Prosafe SE NOK ,77 % Sum oljeservice ,93 % Wilh. Wilhelmsen ASA NOK ,52 % Sum shipping ,52 % AF Gruppen ASA NOK ,21 % Havyard Group AS NOK ,67 % Veidekke ASA NOK ,80 % Sum industri og råvarer ,68 % Sum verdipapirer ,84 % Sum kontanter ,16 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapiret er unotert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs. Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet 13

14 LANDKREDITT AKSJE GLOBAL VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Antall Valuta Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Vanguard Global Stock Index Fund EUR ,12 % Sum verdipapirer ,12 % Sum kontanter ,88 % Sum andelskapital ,00 % 14 Landkreditt Forvaltning AS

15 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Bamble og Langesund Spb FRN 19/ ,22 2,38 % ,20 % Blaker Spb FRN 10/ ,0272 2,19 % ,66 % Blaker Spb FRN 22/ ,1439 2,02 % ,55 % BN Bank ASA FRN 07/ ,1907 2,10 % ,85 % Brage Finans AS FRN 20/ ,1397 2,71 % ,28 % Eiendomskreditt AS FRN 08/ ,1066 2,14 % ,53 % Eiendomskreditt AS FRN 14/ ,0436 2,39 % ,10 % Eika Gruppen AS FRN 16/ ,2114 2,48 % ,76 % Fornebu Sparebank FRN 28/ ,248 2,18 % ,10 % Hegra Spb FRN 24/ ,0657 2,48 % ,55 % Hønefoss Spb FRN 19/ ,1348 2,38 % ,11 % Indre Sogn SPB FRN 07/ ,1903 2,25 % ,65 % Kredittforeningen for spb FRN 08/ ,1903 2,06 % ,65 % Kvinesdal Spb FRN 03/ ,1766 2,27 % ,10 % Lillestrøm Spb FRN 06/ ,9 2,04 % ,10 % Lom og Skjåk Spb FRN 03/ ,1777 1,89 % ,74 % Opdals Spb FRN 14/ ,2095 2,22 % ,65 % Opdals Spb FRN 24/ ,1532 2,27 % ,64 % Pareto Bank ASA FRN 03/ ,0082 2,59 % ,10 % Pareto Bank ASA FRN 09/ ,0241 2,59 % ,69 % Rygge Vaaler Spb FRN 11/ ,1148 1,80 % ,65 % Sandnes Spb FRN 04/ ,0109 2,04 % ,31 % Santander Consumer Bank FRN 18/ ,1339 2,37 % ,84 % Selbu Spb FRN 21/ ,1415 2,12 % ,65 % Skandiabanken AB FRN 23/ ,0629 1,95 % ,10 % Spb 1 Buskerud Vestfold FRN 11/ ,199 2,06 % ,20 % Spb 1 Midt Norge FRN 20/ ,1395 1,82 % ,84 % Spb 1 Modum FRN 30/ ,2521 1,96 % ,42 % Spb 1 Modum FRN 9/ ,1936 2,21 % ,20 % Spb 1 Nordvest FRN 03/ ,1778 1,87 % ,41 % Spb 1 Rogaland FRN 12/ ,1177 1,80 % ,74 % Spb Bien FRN 29/ ,1644 1,88 % ,74 % Spb Sør FRN 04/ ,0957 1,80 % ,65 % Sum bank og finans ,77 % Neste rentereg. * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,13. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,37. Forts. neste side. 15

16 LANDKREDITT HØYRENTE VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Cegal Holding AS FRN 26/06-17* ,2411 7,25 % ,42 % Color Group ASA FRN 16/ ,1306 4,06 % ,36 % DOF ASA FRN 09/ ,1908 3,71 % ,25 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,0393 4,09 % ,16 % Electromagnetic Geoservices FRN 26/ ,2377 6,85 % ,11 % Havila Shipping ASA FRN 02/ ,1727 3,84 % ,15 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ ,0187 5,20 % ,08 % Kistefos AS FRN 16/ ,2078 7,58 % ,92 % Norwegian Air Shuttle FRN 13/ ,0374 3,64 % ,71 % Odfjell ASA FRN 03/ ,173 4,74 % ,91 % Prosafe ASA FRN 22/ ,1497 3,47 % ,79 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,2194 3,13 % ,22 % StormGeo Holding AS FRN 31/01-17* ,083 6,33 % ,36 % Teekay Corporation FRN 09/ ,0241 4,44 % ,61 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,0671 4,23 % ,25 % Volstad Subsea AS FRN 05/ ,0186 6,49 % ,35 % Sum industri og eiendom ,64 % Neste rentereg. Sum verdipapirer ,41 % Sum kontanter ,59 % Sum andelskapital ,00 % * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,13. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1, Landkreditt Forvaltning AS

17 LANDKREDITT EXTRA VERDIPAPIRBEHOLDNING 30. JUNI 2014 Beløp i kroner Selskapets navn Pålydende Påløpte renter Durasjon Eff. rente** Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst/tap Andel av fondet Aker ASA FRN 16/ ,2067 4,28 % ,76 % Aker ASA FRN 23/ ,1488 4,07 % ,39 % Atlantic Offshore AS FRN 29/ ,2375 4,76 % ,42 % Atlantic Offshore AS FRN 31/ ,2434 6,26 % ,05 % Austevoll Seafood ASA FRN 07/ ,0995 3,69 % ,53 % BOA OCV AS FRN 27/ ,0748 5,58 % ,96 % Bonheur ASA FRN 15/ ,2093 2,97 % ,58 % BW Offshore Limited FRN 15/ ,2048 4,67 % ,72 % BWG Homes ASA FRN 12/ ,1909 3,09 % ,15 % Cegal Holding AS FRN 26/06-17* ,2411 7,25 % ,58 % Color Group ASA FRN 25/ ,148 4,97 % ,20 % Det Norske Oljeselskap FRN 28/ ,0739 5,73 % ,01 % DNO International ASA FRN 14/ ,0292 7,14 % ,63 % DOF ASA FRN 07/ ,098 6,16 % ,85 % DOF Subsea ASA FRN 15/ ,0393 4,09 % ,69 % DOF Subsea ASA FRN 29/ ,0766 4,88 % ,78 % Dolphin Group ASA FRN 14/ ,1188 7,55 % ,03 % Electromagnetic Geoservices FRN 26/ ,2377 6,85 % ,83 % Farstad Shipping ASA FRN 15/ ,1222 4,51 % ,91 % Fred Olsen Energy ASA FRN 12/ ,1137 3,75 % ,01 % Golden Energy Offshore FRN 28/05-17* ,1615 8,88 % ,87 % Grieg Seafood ASA FRN 21/ ,221 5,24 % ,27 % Havila Shipping ASA FRN 02/ ,1727 3,84 % ,71 % Havila Shipping ASA FRN 30/ ,2509 6,06 % ,40 % Havila Shipping ASA FRN 30/08/ ,1535 6,33 % ,34 % Havyard Group ASA FRN 13/06-17* ,211 7,22 % ,08 % Host Hoteleiendom AS FRN 20/ ,2297 8,64 % ,87 % Hurtigruten ASA FRN 20/ ,0539 5,93 % ,09 % Island Offshore Shipholding FRN 05/ ,0187 5,20 % ,23 % Kistefos AS FRN 16/ ,2078 7,58 % ,61 % Norwegian Air Shuttle FRN 03/ ,2603 5,51 % ,87 % Odfjell ASA FRN 11/ ,0292 6,04 % ,30 % Olympic Ship AS FRN 09/ ,1134 3,75 % ,20 % Prosafe ASA FRN 08/ ,1034 3,99 % ,34 % Prosafe ASA FRN 22/ ,1497 3,47 % ,15 % Rem Offshore ASA FRN 27/ ,0758 4,08 % ,55 % Selvaag Gruppen AS FRN 16/ ,2112 3,48 % ,76 % Solstad Offshore ASA FRN 25/ ,1489 3,97 % ,29 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 19/ ,2194 3,13 % ,77 % Stolt-Nielsen Ltd FRN 22/ ,2205 3,89 % ,66 % StormGeo Holding AS FRN 31/01-17* ,083 6,33 % ,79 % Teekay Corporation FRN 09/ ,0241 4,44 % ,91 % Teekay LNG Partners FRN 03/ ,0911 4,84 % ,50 % Teekay Offshore Partners L.P. FRN 25/ ,0671 4,23 % ,78 % Thon Reitan AS FRN 17/10-16* ,0462 2,69 % ,82 % Volstad Subsea AS FRN 05/ ,0186 6,49 % ,35 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 01/ ,1729 2,64 % ,90 % Wilh. Wilhelmsen ASA FRN 28/ ,1616 2,58 % ,86 % Sum verdipapirer ,35 % Sum kontanter ,65 % Sum andelskapital ,00 % Neste rentereg. * Verdipapirer merket med * er unoterte eller søkes notert. Øvrige verdipapirer er notert på Oslo Børs/ABM. ** Effektiv rente er den gjennomsnittlige årlige avkastningen på et rentepapir fram til det forfaller. Nøkkeltall porteføljen: Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,12. Forventet modifisert durasjon: 0,15. Vektet gjennomsnittlig løpetid: 1,75. 17

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2013 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2013 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør

MARKEDSKOMMENTAR. Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør 2015 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2015 Dagfinn Hopsdal

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente 2012 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente MARKEDSKOMMENTAR Oslo, 6. juli 2012 Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Etter en

Detaljer

Indeksforvaltning en høyrisikosport?

Indeksforvaltning en høyrisikosport? Fagseminar for meglere Bjørvika, 5. november 2014 Morten Hvistendahl, leder Indeksnær forvaltning Indeksforvaltning en høyrisikosport? Den lange historien i kortversjon 1896 1957 1973 1976 Dow Jones S&P

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014

Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : 31. januar 2014 Modellportefølje Avkastning Oppstart : 31. desember 1999 C/O SR-Forvaltning 4001 Stavanger Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 166 519,99 4,11 AKSJER 3 310

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 563 174,43 11,45 AKSJER 3 811 748,97 77,53 EGENKAPITALBEVIS 541 489,25 11,01

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2016 Blandet utvikling I oktober hadde fondskursen til SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,11 prosent, mens indeksen falt med 0,07 prosent. Kredittpåslaget

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 155 736,27 3,42 AKSJER 3 241 755,70 71,19 EGENKAPITALBEVIS 1 156 032,20 25,39

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mars 2017 Ser til andre kontinenter I mars hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,36 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,09 prosent. Kursgevinster

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2016 Post-Brexit rentefall Juli ble en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,41 prosent i juli, mens indeksen var opp 0,11 prosent. Rentene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2017 Portugal i vinden I mai hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var opp 0,37 prosent. Det var kursgevinster på den utenlandske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 281 596,08 5,63 AKSJER 3 825 557,38 76,42 EGENKAPITALBEVIS 898 602,15 17,95

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport september 2016 Blandet utvikling I september utviklet fondskursen til SKAGEN Avkastning seg omtrent flatt med en månedsavkastning på -0,03%, mens indeksen falt med 0,43

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2016 En knallbra måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,73 prosentpoeng i mars. Indeksen økte med 0,36 prosentpoeng i samme periode. Som ventet kom det mer

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

HALVårsrapport 2011. Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HALVårsrapport 2011. Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente HALVårsrapport 2011 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Halvårsrapport 2011 Landkreditt Forvaltning Mens Japan slikker sårene etter jordskjelvet,

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 564 455,97 11,29 AKSJER 3 884 601,27 77,67 EGENKAPITALBEVIS 552 331,00 11,04 TOTALT 5 001 388 100.0

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport pr august 2016 God avkastning på norske bankpapirer August ble også en god måned for fondet. Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,38 prosent, mens indeksen falt med

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente

HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente HalvÅrsrapport 2010 Verdipapirfondene: Landkreditt Kina Landkreditt Norge Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Halvårsrapport 2010 Landkreditt Forvaltning Sell in May and go away er et velkjent

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport januar 2017 Økte renter i periferien I januar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på -0,13 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,14 prosent. Årsaken

Detaljer

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003

Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Utbytte Avkastning Oppstart : 26. mai 2003 Rapport pr. : BEHOLDNINGSSAMMENDRAG Markedsverdi Andel (%) INNSKUDD / PENGEMARKED 236 745,14 4,92 AKSJER 3 723 298,84 77,31 EGENKAPITALBEVIS 855 907,25 17,77

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016

Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 Skagen Avkastning Statusrapport april 2016 En god måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning var opp 0,22 prosentpoeng i april. Norske lange statsrenter økte i takt med statsrentene globalt, noe som førte

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2017 Et lettelsens sukk i Europa I april hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,35 prosent, mens referanseindeksen var omtrent uendret. Det var kursgevinster

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport juli 2015 En roligere måned SKAGEN Avkastning hadde en god måned med en avkastning på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,6 prosentpoeng i samme periode. Rentene falt på alle

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2016 Stigende renter I november hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,19 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,14 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016

SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 SKAGEN Avkastning Statusrapport desember 2016 Stigende renter I desember hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,03 prosent, mens referanseindeksen falt med 0,08 prosent. Det norske bankmarkedet

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017

SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 SKAGEN Avkastning Statusrapport februar 2017 Hellas tilbake i sporet I februar hadde SKAGEN Avkastning en månedsavkastning på 0,46 prosent, mens referanseindeksen fikk en avkastning på 0,39 prosent. Fallende

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.09.15 : 100,79 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016

Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Markedsrapport SR-Utbytte Mars 2016 Kort om fondet Historisk avkastning siste 12 måneder SR-Utbytte passer for deg som vil ha en portefølje med verdiutvikling som i aksjemarkedet. Vi investerer i utvalgte

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016

Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 Skagen Avkastning Statusrapport februar 2016 En volatil måned Fondskursen til SKAGEN Avkastning endte måneden omtrent uendret sammenlignet med utgangen av januar. Indeksen økte med 0,30 prosentpoeng i

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra

HALVÅRSRAPPORT. Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra 2017 HALVÅRSRAPPORT Verdipapirfondene Landkreditt Utbytte Landkreditt Aksje Global Landkreditt Høyrente Landkreditt Extra MARKEDSKOMMENTAR Oslo, juli 2017 Sigurd Klev Investeringsdirektør Vi har nå bak

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/ Finansforvaltning. Rapportering pr 31.12.15 og 30.04.16 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Finansutvalg 31.05.2016 Saksbehandler: Roger Frisholm Erlandsen Arkivsaknr.: 2014/4201-17 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017

Hordaland på Børsen. Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 2017 Hordaland på Børsen Selskaper og aksjonærer fra Hordaland BENTE A. LANDSNES, 24. AUGUST 217 Selskapene fra Hordaland Hordaland på Børsen 19 SELSKAPER VERDT XXX MILLIARDER KRONER Sektorer Energi 6,7 mrd.

Detaljer

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS. Årsrapport beholdning DANSKE INVEST HORISONT RENTE PLUS - AKKUMULERENDE KL Urev ideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2017 Nøkkeltall pr 31. januar Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning januar 0,26 % 0,05 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,09 % 0,57 % 1,06 % 3 mnd.

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer