HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST"

Transkript

1 HØSTSEMESTERET 2007 SEMESTERPLAN BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET KUNSTHØGSKOLEN I OSLO FAKULTET FOR VISUELL KUNST Oppdatert pr

2 INTRODUKSJON... 3 ÅPNINGSUKE... 6 BA PROGRAM... 8 FØRSTESEMESTER PROGRAM... 8 Faglig spesialisering... 8 Teori Kunstnerisk praksis Evaluering av første semester OG 3. STUDIEÅR Faglig spesialisering Fordypningsgrupper Gruppeveiledning Workshop/seminar Tekniske kurs Kunstnerisk praksis Individuell veiledning BA/MA FELLESPROGRAM Kunstnerisk praksis Utstillinger Teori MA PROGRAM Mastergradsoppgave Kunstnerisk praksis Workshop, seminar og individuelle veiledninger ÅPENT FORUM GJESTELÆRERE FAGPERSONAL BIBLIOTEK ADMINISTRASJON SIKKERHETSINSTRUKS

3 INTRODUKSJON Billedkunst Kunstakademiet. Treårig bachelorutdanning: 180 studiepoeng Bachelorutdanningen i billedkunst er et selvstendig og avsluttende studium der målet skal være å gi den enkelte student tilstrekkelig innføring i faget til at studenten skal kunne bruke kompetansen for å etablere seg som selvstendig billedkunstner. Studiet omfatter fordypningsområdene kunstteori, maleri, foto-film/video, skulpturinstallasjon/performance og digital kunst. Innenfor rammen av disse fordypningsområdene gir studiet innføring i kunstrelaterte teoretiske emner, faglig spesialisering gjennom profesjonsorienterte kurs og seminarer som gir innføring i kunstneriske verktøy og metoder, samt kunstnerisk praksis som omfatter studentenes eget atelierarbeid. Bestått utdanning gir studenten kompetanse til å søke opptak til mastergradsstudier enten ved Kunsthøgskolen i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. I bachelorstudiet i billedkunst skal studentene utvikle en individuell kunstnerisk uttrykksform og samtidig forstå hvordan deres kunstneriske integritet kan fungere som en kraftfull og integrert del av samfunnet i dag. Studiet er variert, komplekst og fleksibelt slik at det kan forholde seg til en kunstscene som er i stadig forandring. Studiet fremmer en konseptuell forståelse av hva en kunstnerisk produksjon innebærer. I studiets faglige profil legges vekt på intellektuelle, metodiske og analytiske ferdigheter. Den tekniske siden av utdanningen lærer studentene hvordan de skal bearbeide og virkeliggjøre sin kunnskap og kompetanse i mange forskjellige områder av samfunnet. Deler av studiet kan tas i utlandet via skolens utvekslingsavtaler. Studiet er bygget opp av et første semester med en sammensetning av obligatoriske og valgfrie emner, deretter av åpne programmer, og et program for siste semester. Studiet er basert på ulike arbeids- og undervisningsformer, fra forelesninger til individuelt arbeid. Studentenes kunstneriske arbeid er kjernen i studiet og støttes av forskjellige former for veiledning, individuelt og i grupper, og av den teoretiske undervisningen som danner grunnlag for den intellektuelle utvikling. Kunstteori I kunstteori inngår kunsthistorie og andre humanistiske og estetiske disipliner som filosofi, psykoanalyse, semiologi og mediateori. Samtidig er kunstteori i samspill med estetisk praksis til enhver tid. Teoriundervisningen skal bygge opp metodiske og analytiske ferdigheter og studentenes forståelse for sin egen kunstneriske virksomhet i samfunnet. Maleri Maleriet er den todimensjonale framstilling av kunstneriske problemstillinger. Maleriet har en unik posisjon som den moderne kunstens hukommelse og har en basisfunksjon i studiet av billedkunst. Foto video/film Foto video/film er de mest fremtredene todimensjonale formene for representasjon både som hovedkomponenter innen mediet og som dokumentasjon og uttrykksformer innen kunsten. Som et medium for kunstnerisk uttrykk kan de fungere både som et verktøy for representasjon og som et kunstverk i seg selv. 3

4 Skulptur installasjon - performance Skulptur er den tredimensjonale fremstilling av kunstneriske problemstillinger. Rom- og formproblematikk er sentrale studieområder. Installasjonens utvidelse av skulpturbegrepet svarer til behovet for et større betydningsregister som åpner for flermediale løsninger. Performance/happening er en tredimensjonal framstilling som innebærer en scenisk plassering av subjektet i verket. Digital kunst Kunst formidlet gjennom teknologi. Kunstnere som arbeider innenfor dette feltet har ofte en interdisiplinær tilnærmingsmåte. Det kunstneriske uttrykket kan formidles gjennom en rekke former fra bilderedigering til robotikk. Vi tilbyr konseptuel, estetisk undervisning i datateknologi, bilde, video- og lydmanipulasjon, 3D modellering, animasjon, programmering, webteknologi, mobile media, interfacing, diverse interaktive verktøy og real time teknikker. Opptak For å bli tatt opp til studiet kreves generell studiekompetanse og beståtte opptaksprøver. Opptaksprøven er todelt. Til første del leveres det inn selvstendig utførte arbeider. Opptaksjuryen vurderer de innsendte arbeidene, og et begrenset antall av søkerne tas ut til neste ledd som består av en praktisk opptaksprøve som foregår ved skolen i en uke. Det gjennomføres intervju av den enkelte kandidat. Det foretas opptak til studiet som helhet, og studenten tas opp uavhengig av teknikk og materialer. Årlig opptak ca. 25 studenter. Søknadsfrist er 1. april hvert år. Opptaksprøven til studiet gjennomføres i juni måned. Søknadsskjema kan lastes ned på eller fås ved henvendelse til Seksjon for studier og etterutdanning. Billedkunst Kunstakademiet. Toårig masterstudium: 120 Studiepoeng: Fullført utdanning gir rett til graden master i billedkunst. (Master of Fine Art) Mastergradsstudiet i billedkunst utdanner kunstnere som er selvstendige, aktive bidragsytere i samtidskunst og relaterte samfunnsområder. Studiet kvalifiserer for kunstnerisk virksomhet på internasjonalt nivå, og for annen virksomhet i samfunnet der det stilles krav til estetisk kompetanse og innovasjon. Mastergradsstudiet sikter mot utvidelse av studentenes erfaringsområde kombinert med en fordypning i teoretiske problemstillinger. Kjernen i studiet er studentens eget kunstneriske arbeid og et teoretisk prosjekt knyttet til dette. Studiet innebærer fordypning innenfor kunstteori, maleri, foto, skulptur installasjon performance og digital kunst med fokus på ett område eller flere områder i kombinasjon, samt fordypning i teoretiske emner. Det legges vekt på en transdisiplinær orientering og aktivt samarbeid med andre institusjoner, nasjonalt og internasjonalt. 4

5 Studiet kombinerer selvstudium, teoretisk undervisning, kunstnerisk praksis og forskning. Mastergradsstudiet i billedkunst består av tre hoveddeler: - Teoretiske emner og seminarer - Kunstnerisk praksis - Et teoretisk arbeid, mastergradsoppgaven, relatert til det kunstneriske prosjektet. Teoriemnene bygger opp under kunstnerisk praksis og arbeid med mastergradsoppgaven. Studentenes deltakelse i utformingen av programmet inngår i studiet. Kunstnerisk praksis: Studenten skal videreutvikle et sammenhengende kunstnerisk arbeid som uttrykker selvstendighet og innovativ kreativitet. Emnegruppen omfatter atelierarbeid, veiledning, workshops, utstillinger, forestillinger og presentasjoner. Det forventes at studenten skal sette sin virksomhet i en internasjonal kontekst ved aktivt å oppsøke internasjonalt kunstmiljø og arbeide med å bygge opp egne nettverk Mastergradsoppgaven som velges kan være knyttet til eget kunstnerisk prosjekt, eller det kan være et selvvalgt teoretisk prosjekt. Tema for mastergradsoppgaven presenteres ved søknad til studiet. I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt. Opptak: Krav for opptak er bestått bachelorgrad i billedkunst eller annen relevant utdanning tilsvarende 180 studiepoeng Søkerne vurderes ut fra en prosjektbeskrivelse for masterprosjektet, dokumentert arbeid, kvalifikasjoner og intervju. Opptak foretas av en jury sammensatt av interne og eksterne medlemmer. Søknadsfrist er 1.februar hver år. 5

6 ÅPNINGSUKE MANDAG 27.august Kl Kl Semesteråpning på Seilduken. Rektor Cecilie Broch Knudsen holder åpningstale. Semesteråpning på Akademiet i St.Olavsgate. Taler ved studieleder, informasjon til 1.årsstudentene., servering i bakgården. TIRSDAG 28.august Kl Kl Kl Introduksjon til Akademiets historie, ved Universitetsbibliotekar Åse Markussen. Sted: Auditoriet Introduksjon til biblioteket for 1.årsstudentene 3 grupper Gruppe I Gruppe II Gruppe III Beskrivelse: Introduksjonen skal gi en første oversikt over bibliotekets samling av bøker, kataloger, tidsskrifter, videoer, CD-ROM, lyd/musikk og annet. Kurset gir en kort innføring i hvordan man finner frem til ønsket materiale og hvordan studentene kan bruke biblioteket. Introduksjonen er obligatorisk. Presentasjon av verkstedene for 1.årsstudentene, ved Dirkjan van der Linde og Germain N goma ONSDAG 29.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Tiril Schrøder Onsdag kl Anne Katrine Dolven Onsdag kl Per Gunnar Tverbakk Onsdag kl Bodil Furu Onsdag kl Anne Gudmundsdottir Onsdag kl Henrik Plenge Jakobsen Onsdag kl Thomas Kvam Onsdag kl Dirkjan v. der Linde Onsdag kl Line Løkken Onsdag kl

7 TORSDAG 30.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Eline Mugaas Torsdag kl Germain Ngoma Torsdag kl Hege Nyborg Torsdag kl Elise Storsveen Torsdag kl Gard Olav Frigstad Torsdag kl Petr Svarovsky Torsdag kl Marianne Selsjord Torsdag kl Jan Skomakerstuen Torsdag kl Stian Grøgaard Torsdag kl Janne Talstad Torsdag kl FREDAG 31.august Lærerpresentasjoner Sted: Auditoriet Aeron Bergman Fredag kl Gunter Reski Fredag kl Michael O Donnell Fredag kl Presentasjon av servicefunksjoner og obligatorisk brannvernkurs/øvelse Sted: Auditoriet Kl Presentasjon av servicefunksjoner ved Oddvar Røsten og Steinar Bang. Kl Brannvernkurs/øvelse i auditoriet, St. Olavsgt. 32. (ansv. Oddvar Røsten) Øvelsen er obligatorisk for alle ansatte og alle studenter. Det er viktig at samtlige som har sitt virke i denne bygningen vet hva som skal gjøres dersom det oppstår brann. Det dreier seg om å ta ansvar for seg selv og hverandre. Fritatt er studenter og ansatte som har gjennomgått kurset tidligere. Gjennomført kurs gir rett til lån av nattnøkkel, etter gjeldende forskrifter og anvisning av en faglig ansatt. Ansvar for brannsikkerheten er et felles ansvar, derfor bes alle om å delta på øvelsen. MANDAG 3. september Ordinær undervisning begynner. Informasjonsmøte for alle studenter hver uke mandag kl

8 BA PROGRAM FØRSTESEMESTER PROGRAM Ansvarlig: Hege Nyborg, Elise Storsveen og Eline Mugaas FAGLIG SPESIALISERING Uke 36: Presentasjon av 1. årsstudenter Tid: september, kl Sted: auditoriet Den enkelte student presenterer sitt arbeid for diskusjon i plenum. Innhold: Presentasjon av studentenes eget kunstneriske arbeid. Organisering og arbeidsformer: Egenpresentasjon av arbeider ved hjelp av AV-midler eller originalarbeider der dette er hensiktsmessig. Uke 36-49: Fordypningsgruppe Tid: Mandager kl og tirsdager kl Første gang: mandag 3. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gjennom forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og utstillingsrunder introduseres 1. årsstudentene til sentrale kunstneriske og kunstteoretiske problemstillinger. Det forutsettes at studentene leser tekstene i kompendiet med tilknytning til tema og problemstillinger som tas opp i løpet av semesteret. Oppgave: Hver student presenterer en kunstner: Beskriver genre og teknikk, analyserer plassering, genealogi, kontekst. Hovedansvarlige lærere velger kunstner for hver student. Organisering og arbeidsform: Studenten benytter de ressurser biblioteket disponerer over. Lærer seg å systematisere og analysere et materiale, research, velge presentasjonsform og kommunisere et materiale til medelever. Hver student gir ca. 20 minutters presentasjon av en gitt kunstner i løpet av høstsemesteret. Skriftlig oppgave på maks 3 A4 sider leveres hovedansvarlige samtidig med presentasjonen. Uke 39, 44 og 49: Gruppeveiledning Hver student skal i løpet av høstsemesteret presentere tre arbeider for hele gruppen. Det forventes at alle studentene deltar aktivt i diskusjonen. Tid: Torsdag og fredag kl i uke 39, 44 og 49 Sted: rom 309, hovedbygningen 8

9 Uke 40-43: Praktisk innføringskurs/ introduksjon til verkstedene Studenten velger 1 kursalternativ pr. uke, minimum 3 kurs for hele perioden. All verkstedspraksis forutsetter gjennomførte innføringskurs. Generelt innhold: Studiopraksis med vekt på grunnleggende teknikker og verktøy for fremstilling og bearbeidelse av de ideer studentene bringer med seg inn i studiesituasjonen. Det vil bli gitt oppgaver basert på studentenes eget arbeid, og det vil bli opprettet en gruppepraksis hva gjelder gjennomgang og diskusjon av arbeidet i tillegg til individuell veiledning. Dersom ingen annen beskjed er gitt følger alle kurs følgende tidsplan: Tirsdag kl og onsdag fredag kl Oversikt: Uke 40: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Metall: plastkutting og sveising ved Germain Ngomah, antall: 8 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 41: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 42: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Foto ved Line Løkken, antall: 5 studenter Video ved Bodil Furu, antall: 4 studenter Digital studio ved Petr Svarovsky og Christian Tviberg., antall: 7 studenter Uke 43: Datamodellering Form Z ved Dirkjan van der Linde, antall: 2 studenter Silketrykk ved Jan Skomakerstuen, antall: 4 studenter Støping; plast og gips: Germain Ngomah, antall: 8 studenter Maleriets oppbygging og materialer ved Marianne Selsjord, antall: 12 studenter 9

10 Mer om det enkelte kurs: Silketrykk: Jan Skomakerstuen Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Teknisk innføringskurs i silketrykk. Sted: Silketrykkverksted Metall. Platekutting og sveising: Germain Ngomah Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Electro and autogen, introduction to equipment, cutting of metal with plasma and gas, welding of different metals: thin plates, thick rods and angle irons, welding techniques for gas and electro. Sted: Sveiseverksted, Hovedbygningen. U.etg. Støping; plast og gips: Germain Ngomah Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Making simple moulds from clay and rigid objects for plastic, plaster and cement castings, alginate and plaster bandage for quick body-cast, body parts, faces, arms and hands, flexible moulds for multi-casting, silicone and Gel-flex for making flexible moulds from several materials for casting of multiple materials; plaster, plastic, rubber, cement and wax. Sted: Gipskjeller, Hovedbygningen. U.etg. Foto: Line Løkken Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober. Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Innføring i analog og digital kamerabruk, enkel Photoshop, gjennomgang av skolens scannere og printere, lyssetting med blitz og avfotografering. 10

11 Sted: Rom 225, Fotostudio. Maleriets oppbygging og materialer: Marianne Selsjord Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober Kurset vil gi en praktisk og teoretisk gjennomgang av maleriets forskjellige sjikt; underlag, grundering, bindemidler og pigmenter, samt fernisser. Forskjellige maleteknikker vil bli diskutert og prinsippene for disse, samt fordeler og ulemper ved forskjellige metoder og materialbruk. Sted: Materialverkstedet, Mølleparken. Introduction to Digital Studios: Petr Svarovsky and Christian Tviberg Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Sted: Media Classroom Group A (beginners) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Sted: Media Classroom Group B (intermediate) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Sted: Media Classroom Group C (experienced) Introduction to digital labs: file system, network system, 2D, 3D, video and sound studio. Datamodellering Form Z: Virtual studio & the real world: Dirkjan van der Linde Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Uke 43: Tirsdag 23. oktober - fredag 26. oktober The intention of this course is to make the students familiar with digital modelling in connection with real world installation and construction. The general idea with this tool is to draw something, in order to understand it: 11

12 Understanding the relationship between different elements and what consequences they have in space; understanding how to construct and install something in real space. We will look at: modelling a simple space, placing yourself in it, placing your work in it. The outcome of this course will for some have an effect on their studio practice and for all be the start of using the available tools and workshops freely. Sted: Annekset, U.etg. (ved snekkerverksted). Introduksjon til video: Bodil Furu Uke 40: Tirsdag 2. oktober - fredag 5. oktober Uke 41: Tirsdag 9. oktober - fredag 12. oktober Uke 42: Tirsdag 16. oktober - fredag 19. oktober Vi går igjennom videokamera, ulike opptakssituasjoner, lydopptak, lyssetning, Final Cut Pro og DVD Studio Pro, samt ulike presentasjonsformer av video. Kurset vil være basert på arbeid i grupper, tekniske øvelser og forelesning. Kurset er en forutsetning for lån av videokamera og bruk av videolab. Sted: Videolab TEORI Uke 36 39: Lesegruppe i kunstteori, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (4 uker) Første gang: mandag 3. september Sted: rom 309, hovedbygningen Gruppen skal lese tekster i moderne kunstteori. Tema: Den amerikanske etterkrigsdiskusjonen. Det dreier seg om tekster fra Clement Greenberg, Donald Judd, Robert Morris, Michael Fried, Rosalind Krauss, Joseph Kosuth, Hal Foster. Gruppen fungerer som et kollokvium der lærer legger fram tekstene i samarbeid med en eller flere av studentene. Samtlige forutsettes å ha lest teksten på forhånd. Uke 36 43: Skrivekurs, ledet av Gard Frigstad. Tirsdager: t.o.m. 25.september, deretter mandager (8 uker) Første gang: tirsdag 4. september Sted: rom 309, hovedbygningen Skrivekurset er obligatorisk for 1. årsstudenter. 12

13 Egentlig går det ikke an å lære å skrive, derfor er vi nødt til å gå omveien via alle de egenskapene man er nødt til å aktivisere for å skrive en god tekst. Gjennom dette arbeidet forsøker vi å realisere målsettingen som er at kursdeltakerne skal få en håndverksmessig grep om tekst, hvilket i praksis vil bety en skjerpet evne til å lese. En godt skrevet tekst krever en skjerpet leser, og en god leser ser hvilke implikasjoner en tekst har (altså hva som er sant hvis teksten er sann) og hvilke betingelser eller forutsetninger som teksten bygger på. Når det gjelder det siste, kan det uttrykkes slik: Hvis du tror på det som står i denne teksten, hva er det du da holder for sant? En tekst vil alltid ha en forfatterstemme, som direkte og indirekte sier noe om seg selv og "den verden" vedkommende lever i. Og da gjelder det å vite hva denne forfatteren sier. Ikke minst er dette viktig for forfatteren selv. I og med at en tekst i prinsippet kan ha en ukjent forfatter, vil det være vesentlig for leseren å bygge opp tillit til forfatteren. Derfor vil det være viktig for forfatteren å vinne oversikt over uttrykket, ved å lære seg grep som tillater at man evner å kikke seg selv i dødvinkelen. Av den grunn er skrivekurset like mye et tenkekurs som det er et skrivekurs. Og i og med at skrivekurset langt på vei dreier seg om lesning av tegn og tegnproduksjon, så er ikke gevinsten av kurset begrenset til verbalkommunikasjon, men kan ha anvendelse til andre typer tegnproduksjon. Ulike typer meningsdannelse har flere trekk felles, enn trekk som skiller dem. Siden en god tekst er avhengig av tillit, er vi ikke bare interessert i hvordan man formulerer seg, men også i innholdet i teksten. Derfor forholder vi oss i denne omgang ikke til fiksjonale tekster. Kurset baserer seg på "learning by doing". Det betyr at vi tar mål av oss å lære det skriftspråklige håndverket. Uke 44 49: Kunsthistorie, ledet av Stian Grøgaard. Mandager: (6 uker) Første gang: mandag 29. oktober Sted: rom 309, hovedbygningen Kunsthistorieundervisningen følger opp lesegruppa i kunstteori med en 6 ukers fordypelse i et relevant spesialemne. Den avsluttes med en skriftlig hjemmeeksamen i desember som vurderes av faglærer. Oppgaven oppsummerer teoriundervisningen for 1.året og skal øve studentene i å gi et analytisk utrykk for sin faglige forståelse. KUNSTNERISK PRAKSIS Kunstnerisk praksis omfatter selvstendig atelierarbeid, individuell veiledning, samt gjennomføring av semesterutstilling (Åpent Akademi, uke 50). Flere individuelle samtaler hovedansvarlige i løpet av semesteret. 13

14 Uke 45 og 46: To individuelle samtaler med andre faglærere (Michael O Donnell, Petr Svarovsky, Henrik Plenge Jakobsen, Gunter Reski, Anne Katrine Dolven, Aeron Bergman, Lars Ramberg). For øvrig anbefales det at alle studentene følger forelesningsrekken, Åpent Forum, mandager kl i auditoriet. EVALUERING AV FØRSTE SEMESTER Studentenes første studiesemester vurderes med ekstern sensor ved avslutning av høstsemesteret i uke 50. Studentene skal presentere semesterets arbeid og gi en muntlig egenevaluering. Dette skjer individuelt med sensor, førsteårsansvarlig og student til stede. Sensor gir muntlig oppsummering. 2. OG 3. STUDIEÅR Alle studenter må oppnå 30 studiepoeng i løpet av semesteret innenfor de tre hovedområdene kunstnerisk praksis, teori og faglig spesialisering. Noe av programmet er obligatorisk og noe valgfritt. Den individuelle studieplanen eget skjema må levers til administarsjonen innen 15. august - vil danne grunnlag for godkjenning av semester, sammen evalueringsskjema og intern vurdering i uke 50. FAGLIG SPESIALISERING FORDYPNINGSGRUPPER Fordypningsgruppe i digital media / lyd: Aeron Bergman Tid: Mandager kl Sted: Media Classroom Første gang: 3. september 3. September: Introduction to study course. Lecture about my work 10. September: Digital audio tools: Pro Tools. Recording devices 17. September: Sound Art: early to mid 20th century 24. September: Sound Art: mid 20th century to contemporary 1. October: Guest Lecture: Alfredo Jaar (Chile / USA) Heri Dono (Indonesia) Not confirmed 8. October: Sound Art: non western 15. October: Mid-term group crtitique 22. October: TBA 29. October: Radio topics 5. November: Internet topics 12. November: Installation topics: intermedia 14

15 19. November: Issues in digital presentation and representation 26. November: Group critique 3. December: Group critique Fordypningsgruppe in Maleri: Gunter Reski / Anna Gudmundsdottir About Contemporary Painting & Collaborative Drawing Project Tid: Mandager kl Sted: Mølleparken Projectroom / Mezzanine Første gang: 3. september This Fordypningsgruppe will consist of three parts: First I will continue with short lectures and slide-shows about interesting contemporary positions and their recent forerunners. Like Andreas Hofer, Erik van Lieshout, Raymond Pettibon, Amy Sillman, Maria Lassnig, Lee Lozano, Rene Daniels, Johanna Kandl, Joe Coleman, Paula Rego, Uwe Hennecken, Anselm Reyle, Michel Majerus Second part of each session will be a student selfpresentation about recent works and projects under construction. Thirdly, last semester several times different levels and/or qualities of illustration had been discussed: It doesn t matter what it is called as long as its interesting. Or are there subtle borders to explore where classical applied illustrative moments can be used as fine art tool without being or end up as only oldschool arts & crafts? So the idea is to start an ongoing drawing collaboration and practise those different illustrative-like ways of drawing. Starting point could be a fairy tale, just a song or a short story like Lady into fox by David Garnett. (A british upperclass lady turns slightly into a fox and this is getting very tricky for her husband because the lady really loves to be a fox.) At the end hopefully these common mixed results can be used for a little show or a small publication. Fordypningsgruppe i foto/video: Anne Katrine Dolven Tid: Mandager kl Sted: rom 225 Første gang: 3. september Fordypningsgruppe i skulptur/installasjon/performance: Michael O Donnell Tid: Mandager kl Sted: Auditoriet Første gang: 3. september GRUPPEVEILEDNING Ledet av Michael O Donnell This is a forum where each week a student will present, within a lecture format, a subject- In addition the student or students will present their current exhibitions in the Galleries personally. Both situations will be followed by questions and discussions. 15

16 This is a forum, which is a talking shop and exchange of ideas for students in the international art language, English. MA students and all staff are invited to take part. Tid: Tirsdager kl Sted: Auditoriet Første gang: Tirsdag 5. september. Studentpresentasjoner: 4/9 Lars Brekke; Andrea Schille 11/9 Paneldiskusjon 18/9 Knut Benjaminsen; Malin Hjort 25/9 Sara Christensen Korshøy; Frode Halvorsen; Iselin Hauge 2/10 Petter Buhagen; Jack Bangerter 9/10 Paneldiskusjon 16/10 Abdullah Shirad; Kjersti Solbakken 23/10 Kenneth Alme; Torid Gide; Hilde Honerud 30/10 Shi Li; Jumana Mana; Silje F. Sandøy 6/11 Paneldiskusjon 13/11 Kristoffer Myskja; Arild Tveito; Øystein Odden 20/11 Bodil Paus; Ulrik Westergren; Tone Wolf Kalstad 29/11 Serina Erfjord; Richard Alexanderssen 4/12 Petter Mohall; Jon Erik Kopperud; Emmanuel Svedin WORKSHOP/SEMINAR Collective Strategies Tid: Mandager kl Start: 3. september We live in a transition era, when all the important paradigms are changing. Along to changes of social and cultural paradigms, also art creation, distribution and perception paradigms are changing. 16

17 Seminar series organised by Grim Erland Svingen and Petr Svarovsky that explores collective strategies in art production, collaborative art practices and the implications of concepts such as open organisation, creative commons and free culture for cultural production and management. Participators will be invited to shape the progression of the seminar to great extent and we aim to engage with projects related to the ideas we present in the seminar as well as venues, forums and groups working with similar projects. A suggested reading list will be available at the beginning of the semester, we will actively use the Academy open website to collect information and a dedicated mailing list will be set up to introduce participators to a broad range of related projects and initiatives. Looking forward! For information about what we did in the first part of the seminar: Workshop: Lars Ramberg Tid: uke 37, 42 og 46 Sted: rom 309 Maks 10 studenter. Workshop: Patterson Beckwith Tid: uke 38, september Sted: videolab / rom 226 Workshop: Karel Dudesek Tid: september Sted: media classrom / videolab Based on student's ideas the workshop is about rapid prototyping of student's ideas in video and than in the real space with real objects. The emphasis is not to achieve high polished edited videos or work but rather to understand the creative experience in the process from idea to the actual work and the possible involvement of technology. What does the artist's understand, what is his/her actual idea how is the perception of the visitor, what is actually going on? Sustainability in the final stage to build the installation, analyse interactive processes, what are you communicating? Basic know how of editing and shooting a video (in I movie or final cut) necessary. Students will work in pairs of two or bigger groups Film workshop: Anne Katrine Dolven og Maxa Zoller Tid: uke 40 og 43 Sted: rom 225 Første gang: 2. oktober 2 ukers prosjekt delt i to perioder ledet av A K Dolven baset på tema FILM. 17

18 Del 1, 1-5 oktober: Through the Looking Glass: Abstraction in Film and Video Art. This one week workshop explores the ideas and concepts behind some of the most important artists' films of the 20th Century. The course will study films from the 1960s onwards, including contemporary works. The aim of the course is to introduce the political, social and cultural contexts of film and video art. Foredrag av Maxa Zoller. En fast gruppe følger en ukes jobbing med daglig morgen møte m/visning/diskusjon. Egen ny produksjon denne uken av korte eksperimentelle verk som vises siste dag. Dokumentasjon av prosjektet gis biblioteket. Del 2, oktober: Kunstneres bruk av FILM nå. Den samme gruppen følger en ukes videre jobbing med daglig morgen møte m/visning/diskusjon av samtidskunstnere som jobber med film. Gruppen produserer nye verk denne uken, individuell veiledning og felles visning siste dag. Whose stories are being told? Tid: uke 42, 18.oktober (ikke bekreftet) Sted: (ikke bekreftet) A collaboration between The National Museum of Art, Architecture and Design and The Oslo National Academy of the Arts. Project group; Michael O Donnell, Marith Hope, Milumbe Haimbe, Marte Johnslien Skin Skill Painting Workshop: Gunter Reski Tid: uke 43, oktober Sted: Mølleparken Projectroom / under the Mezzanine This workshop will show different ways how to create images of `living skins by painting. This classical subject of painting is very representative for wellknown problems inside the painting skill universe. We will explore and practise how to handle very sensitive, minimal complementary and warm/cold colour contrasts with acrylic and oil paints. For example this impression of breathing or sweating human skin can be done by many thin painted layers or with a creamy thick paint and brush handling. Sound, Art and Documentary: Aeron Bergman Tid: Uke 43 og 44 Sted: Media classroom Første gang: 23.oktober Sound, Art and Documentary: Aeron Bergman Time: Weeks 43 and 44 Location: Media classroom First session: 23 October This course will present philosophical, cultural and aesthetic implications of using sound as a means to document. Concepts such as memory, power structures, ritual and public space will provide a theoretic framework for students to use in making audio works in- and outside the traditional art space. How does venue and medium change perception and meaning in the 18

19 work? Radio and recording technologies such as vinyl and compact disc have historically been important mediums to diffuse sound. Currently, net radio, MP3 and other online technologies have taken a major role in the distribution of audio works. The museum provides an idyllic surrounding in which to absorb ideas and atmospheres presented by sound installation, sound based video and film works, but it is wrapped with inherent problems such as institutional assumptions and audience expectations. Post-structuralist analysis tells us of the historical connections between anthropology and nationalism, and its reinforcement of obsolete values. The course aims to provide critical analysis: who is doing the recording and for what purpose? There will be instruction in field recording techniques, equipment demonstrations, and audio editing. Each student will make a new work or continue work on an ongoing project followed by group critiques on the works. Workshop: Corrado Morgana Tid: uke 45, november Sted: Auditoriet Open, Collaborative and Participatory Practice These sessions explore Open, Collaborative and Participatory strategies in Arts practice and more general cultural production by examining a series of key texts and looking at existing organizations and practitioners. How can these collaborative practices be ported and applied to other activities? What technologies and tools can foster such activities? What are the implications of such practice on the institutions that they operate within? These sessions hope to provide answers and provoke a few more questions Lyssetting for film : Filmfotograf Askild Vik Edvardsen Tid: uke 46, november Sted: Videolab/Skulptursalen Maks 6 studenter Praktisk kurs i filmlyssetting. Vi titter på lysets rolle i filmen, og den praktiske lyssettingen. Vi jobber i større og mindre grupper, i studio og på location, interiørt og eksteriørt. Påmelding 14.september til Bodil Furu, med info om hva man jobber med og motivasjon for kurset. Krigspropaganda i kunstnerisk søkelys: Lars Ramberg m.fl. Tid: 20. november Sted: HL-senteret Hvor ligger grensen mellom krigsreportasje og krigspropaganda? Seminaret stiller spørsmålet ved hvordan medienes retorikk og bildspråk i sammenheng med moderne kriger bidrar til å skape forestillinger av den avhumaniserte andre. [Hvordan] kan kunst fungere som kritikk i forhold til disse prosesser? 19

20 Seminaret er et tverrfaglig og arrangeres som samarbeidsprosjekt av Kunsthøgskolen i Oslo, HL-senteret og Institutt for statsvitenskap. Seminarleder: Lars Ramberg (KHIO) Koordinasjon: Claudia Lenz (HL-senteret) Kontakt: TEKNISKE KURS Ettårskurs i lyd, lydbehandling og kunstuttrykk Målet med kurset er at deltakerne skal utvikle evnen til å uttrykke seg kunstnerisk med lyd i forskjellige sammenhenger, som komposisjon, lydkunst, installasjon, scenefremføringer, og i tverrfaglige sammenhenger. Kurset tar i første semester for seg lytting og lyttestrategier, akustikk, psykoakustikk, opptaksteknikker, signalbehandling og forskjellige verktøy - med andre ord mye av det som trengs for å kunne operasjonalisere kunstneriske ideer. I annet semester tar kurset for seg de kunstneriske utfordringer bruk av lyd har i møtet med publikum, og gir opplæring i elektroakustisk metode for bruk i musikk, lydkunst, video, internettformidling, dataspill, gestisk kontroll, installasjoner m.v. Én forelesning er også viet akustikk. Kurset er organisert som en kombinasjon av forelesninger, verksteder og ekskursjoner med eksperimenter. Deltakerne vil få flere konkrete oppgaver som skal innleveres, og en liste med artikler, tekster og lydeksempler som vil utgjøre pensum. 17 sept klokken sept klokken okt klokken okt klokken okt klokken nov klokken nov klokken des, innleveringsfrist Om NOTAM Norsk senter for Teknologi, Akustikk og Musikk er et produksjonssted for nyskapende arbeid med lyd - i komposisjon, forskning, utdanning og formidling. NOTAM gir vederlagsfri arbeidsmulighet til komponister og kunstnere, og yter hjelp til selvhjelp gjennom individuell veiledning og undervisning i kurs og verksteder. Komponister og kunstnere arbeider gratis med NOTAMs ressurser, og NOTAM disponerer to studioer og to datalaber. Kalenderen over studiobruken ligger på nettsidene, og man kan reservere ledig tid gjennom epost til 20

21 Model Drawing: Gunter Reski Tuesday (approximately 8 times) Mølleparken Projectroom / under the Mezzanine Start Tuesday, Etableringskurs: Anne Wiland Tid: Onsdag 26. oktober Sted: Auditoriet Maya for viderekomne: Marianne Selsjord Tid og sted vil bli annonsert senere Maks 5 studenter Maya for begynnere: Marianne Selsjord Tid og sted vil bli annonsert senere Maks 5 studenter After Effects: Thomas Kvam Tid: Uke 43, tirsdag kl 13-17, Onsdag Fredag kl Sted: videolab Antall studenter: 6 Introduksjon After Effects. Forkunnskaper: høy kompetanse i videoredigering og Photoshop Praksis i fotostudio: Yann Aker Tid: uke 44 Sted: Fotografens fotostudio i Østerdalsg. 1 G, Oslo Tre dagers kurs i fotostudio, digital fotografering og etterbehandling. Beginner Course in Internet Publishing: Petr Svarovsky Media Classroom, 13th - 16th Nov Max: 7 students The Internet publishing is a very low cost, effective and easy way of publishing. It s social effect is also often underrated. The course will cover basics of the web publishing. Students will be introduced to the essentials of the Internet communication and concept of WWW design. Various web design strategies will be discussed. Focus will be given to the creation of students own web portfolio (website) and social aspect of web technology. Participating students are required to pass Introduction to digital lab for 1st year or to have equivalent knowledge. 21

22 Internet Publishing Advanced (with Adobe Flash): Petr Svarovsky Media Classroom, 20th - 23th Nov Max: 7 students The Internet publishing is a very low cost, effective and easy way of publishing. It s social effect is also often underrated. The course will focus on advanced techniques of the web publishing, mostly using Adobe Flash software. Introduction to Flash functions will be given, basic conceptual knowledge behind the surface will be discussed. Participating students are required to pass Introduction to digital lab for 1st year or to have equivalent knowledge. Beginner Course in Programming for Artists: Petr Svarovsky Media Classroom, 27th - 30th Nov Max: 7 students When Photoshop, FinalCut and other basic tools are not enough to express the artistic ideas, there is time to try something a bit more flexible. The workshop will provide fundamental theoretical and practical knowledge on writing simple computer programs using Processing. Focus will be given on understanding basic logic principles and visual and sound aspects. Avansert Final Cut Pro HD: Bodil Furu Tid: uke 48 Sted: videolab 6-8 studenter. Fra ide til screening. Praktisk/teknisk kurs, vi går igjennom ulike ledd i videoproduksjon, med fokus på manus, kamera, klipp, lyd og presentasjonsformer. Ta med egne prosjekter. Forkunnskaper: Final Cut. KUNSTNERISK PRAKSIS INDIVIDUELL VEILEDNING Veiledningslister med hovedansvarlige vil bli gitt senere. Teori på Verkstedgulvet er planlagt med flere gjester. Jean Fisher m.fl. vil bli bekreftet senere. Detaljer vil bli annonsert. Føgende gjestelærere tilbyr individuell veiledning. Listen vil bli kontinuerlig oppdatert: Uke 40: Doc. Illona Németh 22

23 Uke 41: Uke 42: Uke 43: Uke 45: Lars Ramberg Georgina Starr Jukka Korkeila Raima Stange Lars Ramberg 23

24 BA/MA FELLESPROGRAM KUNSTNERISK PRAKSIS UTSTILLINGER Galleri 21:24/ Galleri 21:25 Utstillingsåpning: Torsdager, kl Åpningstid: Fredag, lørdag, søndag; kl Følgende tirsdag går Group tutorials i Galleri 21:24/ Galleri 21:25. Utstillingen tas ned på tirsdag ettermiddag. Søknadsfrist: Utstillinger januar - juni 2008: Mandag 22. oktober. Galleri 21: 25 Galleri 21:24 Galleriet disponeres Utstillingsperiode Lars Brekke Andreas Schille Sommer Knut Benjaminsen Malin Hjort Petter Buhagen Jack Bangerter Kjersti Solbakken Cecilia Jimenez Jumana Manna Silje F. Sandøy Serina Erfjord Richard Alexandersson Andre Tehrani Ayman Alazraq Åpent Akademi Vil foregå i uke 50. Mer informasjon vil bli gitt senere. 24

25 TEORI Teorikurs med Robert Pfaller Tid: september Sted: Auditoriet Seminar i tegnteori: Gard Frigstad Tid: Mandager (8 uker) Sted: Auditoriet Første gang: Mandag 10. september Ingen er uenig i at kunst i en eller annen forstand baserer seg på bruk av tegn. Ved nærmere undersøkelse er det imidlertid ikke helt klart hva slags type tegn kunst benytter seg av. Det er sikkert mange typer og vi tar sikte på å se hvilke funksjoner vi står overfor. Kurset tar sikte på å gå igjennom tegn- og meningsteorier for å se hvilke intensjonale størrelser vi må ta høyde for. Innen verbal tegnteori inkalkulerer man størrelsene uttrykk mening referanse. Billedkunst skiller seg fra andre kunstarter i at man direkte kan bruke referenten (ready-made-en, for eksempel) til å gi en ny meningsflate. Vi skal prøve å se hva man trekker veksel på for å få dette til, og på hvilken måte denne meningsdannelsen skiller seg fra andre. Seminaret er arbeidsintensivt og baserer seg på aktiv deltakelse. Det innebærer bl.a. ukentlige skriftlige tekstsammendrag utarbeidet av eksterne kollokviegrupper og lagt frem av studentene. Essayinnlevering mot slutten av kurset. Practical use of Computers: Lev Manowich Tid: september Sted: Auditoriet The class will cover the practical use of computers by visual artists and designers, the theoretical concepts which underlie the use of computers in visual arts and the trends in digital culture. In addition to visual arts, we will also look at how computers used in cinema, architecture and design. We will view examples of how artists and designers are using computers to create interactive multimedia works, "software art," special effects, interactive installations, information visualizations, network projects new forms in architecture and design, and other still to be defined forms of art. We will discuss the key theoretical concepts which underlie the use of computers in visual arts and design such as human-computer interface. Finally, we will also explore some of the key new intellectual and cultural concepts or "themes" introduced by computers such as interactivity, artificial intelligence, artificial life, databases, and networks. The larger part of the lectures will be devoted to watching and discussing particular projects presented via web sites, DVDs, video tapes, and other visual material. 25

26 Bilder av tenkning: Arild Utaker og Stian Grøgaard Tid: 30. oktober 2. november Sted: Auditoriet En kort innføring i filosofiens grunnlagsproblemer. Kurset tar sikte på en elementær innføring i filosofi med utgangspunkt i Gilles Deleuze/ Félix Guattaris bok: Hva er filosofi? På en av kursets dager vil professor Arlid Utaker, UiB, forelese om filosofiske grunnlagsproblemer. Utdrag fra Hva er filosofi? og Utakers bok Å lese filosofi vil bli delt ut i forkant av kurset til de studentene som melder seg på. Drawing the line: Anders Eiebakke og Stian Grøgaard Tid: Mandager (5 uker) Sted: Auditoriet Første gang: Mandag 5. november Seminar lead by Stian Grøgaard and Anders Eiebakke. The seminar will be a continuation from last semester. Drawing is usually conceived as either a tool for preliminary layouts, or as a medium of its own often expanded into an obscure metaphysics. The use of drawing, at least the term, has risen to new heights in the Art world the last years. The seminar aims to discuss practical and theoretical problems appearing in the wake of this trend. We will examine the conditions behind the new interest in drawing, emphasizing on the relationship between text and image/icon throughout history. In this search we will dig into the iconographicalization of text both in new technologies and Hip Hop graffiti, eventually bringing us all the way back to the dark Middle Ages. We will simultaneously attempt to present valid definition(s) of drawing, trying to grasp the core of its nature(s) through combining theory and practise. The key part of the seminar will focus on the participating student s own works, discussed in the group and in one-on-one studio visits. We ll meet once a week, discussing drawing from theoretical and practical angles. This seminar will definitely be work-intensive. It will be bilingual and open for all SKA students. 26

27 MA PROGRAM Dette programmet er åpent for alle studenter ved Billedkunst Kunstakademiet, men MA studenter vil bli prioritert ved de individuelle veiledningene. Det vil bli invitert en rekke gjester. Studentene melder seg på via lister på oppslagstavlen. For mer informasjon og oppdaterte gjestelister, følg med på oppslagstavlen eller besøk MA studenter skal velge teoriseminar fra tilbudet ovenfor. BA programmets gruppeveiledning, seminar, workshop og alle tekniske kurs er også åpent for MA studenter. MASTERGRADSOPPGAVE I mastergradsoppgaven skal studenten vise sin evne til å anvende teori og metode i et prosjekt, formulere problemstillinger og gjennomføre et selvstendig faglig utviklingsarbeid. Første semester legges grunnlag for arbeidet gjennom bearbeiding av tema og problemstilling. I løpet av første år skal valg av teori og metode være avklart og presenteres. Studenten knyttes til en hovedveileder. KUNSTNERISK PRAKSIS Studietur til documenta/kassel: September Student presentasjoner: September kl i auditoriet Gjestelærer presentasjoner: Følg med på ukentlige oppslag, normalt onsdager kl i auditoriet WORKSHOP, SEMINAR OG INDIVIDUELLE VEILEDNINGER Følg med på ukentlige oppslag. Stephane Calais, Artist, Paris. Stephane Calais, works with sculpture, installation and Painting. Calais has a broad experience which spans from public commissions, wallpaintings, sculpture and paintings using references from literature, cartoons and pop culture. Simon Starling, artist, Copenhagen (sep/oct) is fascinated by the processes involved in transforming one object or substance into another. He makes objects, installations, and pilgrimage-like journeys which draw out an array of ideas About nature, technology and 27

28 economics. Starling describes his work as the physical manifestation of a thought process, revealing hidden histories and relationships. Mike Nelson, Artist ; London (Dec) His installations exist only for the time period of the exhibition which they were made for. They are generally extended labyrinths, which the viewer is free to find their own way through, and in which the locations of the exit and entrance are often difficult to determine. Adam Carr, Curator (Oct) Adam Carr, born in 1981 (Chester, UK), is an independent Curator and writer based in London and Paris.Some of the exhibitions he has curated include: The Show Will Be Open When The Show Will Be Closed (STORE Gallery and various locations, London, 2006 & Kadist Art Foundation and various locations, Paris, 2006); Just For One Day (Kadist Art Foundation, Paris); Post Notes (ICA, London & Midway Contemporary Art, Minneapolis, 2005); EN ROUTE: VIA ANOTHER ROUTE (Tans- Siberian train: Moscow to Beijing, 2005). Johanna Billing, artist, Stockholm ( September / October) Billing is an artist working primarily with video, music and performance. In her projects, Johanna Billing often works with people who participate as themselves and contribute their experiences in a mixture of scenes, both staged and documentary in form. Lena Berg, Artist, filmmaker, Oslo Sep/Oct. Works with film, photography, text and installation. Berg often use existing documentary material as a base for her projects. Some of her later project are Picturing Hegel at Hegelhaus in Stuttgart og Darwin in Warsaw, Warsawa i 2005 and Gentlemen & Arseholes shown at No 9 i Eksil in Oslo. Knut Åsdam Sep/Oct. uses film, video, photography, text, sound and architecture to probe the borders between subject and setting. Life in the contemporary urban scene is one of the recurring themes in Åsdam's experimental work which seeks to exhume the subconscious layers of city life and their affect on people's individual personality. Camille Norment, Artist, Oslo, Oct, Nov Her inter-disciplinary activities span the realms of fine art and interaction design with over 12 years of experience. Utilizing both a critical artistic approach and a rigorous design methodology, Camille combines creative ideation and vast technological expertise towards extending artistic practice through fine arts into extra-disciplinary realms. Areas of extended praxis have included scientific research, city planning, interaction design, architectural, sound synthesis and production, and mobile computing to name a few. Jakob Kolding, Artist, Berlin. Kolding works with collages usning references to the present urban development, Modern architecture and minimalist art mix with cartoon figures as well 28

29 as elements from skater, music and football culture. In his works he examines ideas of space and how life in the public space seems to be orchestrated. Matias Faldbakken, Artist & Writer, Oslo, Nov, Dec, January. Faldbakken works as a visual artist and as a writer. He has published several novels such as Macht und Rebel, the Cocka Hola Company and latest the play Kaldt Produkt, et Dukkehjem. Faldbakken work as a visual artist with medias such as posters, sculpture and objects. Faldbakken is stand in for Henrik Plenge Jakobsen in November, December and January since Plenge will be on paternity leave during this period. MA programmet er ledet av kunstner og professor Henrik Plenge Jakobsen, assistert av kunstner Janne Talstad. For mer informasjon, se: 29

30 ÅPENT FORUM Åpent forum Høstsemesteret 2007 Uke 36: Mandag 3. september kl. 1900: Uke 37: Mandag 10. september kl. 1900: Uke 38: Mandag 17. september kl. 1900: Patterson Beckwith Uke 39: Mandag 24. september kl. 1900: Uke 40: Mandag 1. oktober kl. 1900: Uke 41: Mandag 8. oktober kl. 1900: Uke 42: Mandag 15. oktober kl. 1900: Jukka Korkeila Uke 43: Mandag 22. oktober kl. 1900: Uke 44: Mandag 29. oktober kl. 1900: Uke 45: Mandag 5. november kl. 1900: Uke 46: Mandag 12. november kl. 1900: Uke 47: Mandag 19. november kl. 1900: Uke 48: Mandag 26. november kl. 1900: Uke 49: Mandag 3. desember kl. 1900: 30

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET INFORMASJON OM 3-ÅRIG BACHELORUTDANNING I BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET Bachelorutdanningen (BA) i billedkunst ved kunstakademiet er et selvstendig og avsluttende 3-årig studium. Målet med utdanningen er

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283 Er du? Er du? - Annet PhD Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014

MUS Musikk, teknologi og produksjon. 22 august 2014 MUS4830 - Musikk, teknologi og produksjon 22 august 2014 Om emnet (Fra emnebeskrivelsen) Målet for emnet er å videreutvikle ferdigheter, innsikt og refleksjon om teknologi tilknyttet musikkfeltet og muliggjøre

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

STUDIEORIENTERING 2015-2016

STUDIEORIENTERING 2015-2016 STUDIEORIENTERING 2015-2016 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

Søknadsfrist

Søknadsfrist NO EN MBA Ønsker du økt kompetanse innen ledelse og økonomi? Er du opptatt av nettverksbygging og ønsker å ha mulighet til å kombinere studier og jobb? Vårt MBA studium gir deg innsikt i økonomi- og ledelsesfaglige

Detaljer

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator

KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser. Presentasjon i portefølje fellesmøte Anders Mørch, KDL koordinator KDL utvikling av 4 emnebeskrivelser Presentasjon i portefølje fellesmøte 08.05.17 Anders Mørch, KDL koordinator Medlemmer i KDL gruppen Jan Dolonen Per Hetland Anders Kluge Sten Ludvigsen (dekan, permisjon)

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø

STUDIEPLAN. Samtidskunst. 180 studiepoeng. Tromsø STUDIEPLAN 180 studiepoeng Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Det kunstfaglige fakultet den 27.01.2017 Navn på studieprogram Oppnådd grad Målgruppe Opptakskrav Anbefalte forkunnskaper Faglig

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode

Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Sosialantropologisk institutt Eksamensoppgave i SANT2100 Etnografisk metode Faglig kontakt under eksamen: Trond Berge Tlf.: 73598214 Eksamensdato: Mandag 26. mai 2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D

Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES Professor Øystein Haugen, room D Øystein Haugen, Professor, Computer Science MASTER THESES 2015 Professor Øystein Haugen, room D1-011 1 Hvem er jeg? Øystein Haugen, nytilsatt professor i anvendt informatikk på Høyskolen i Østfold, avdeling

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE

ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Læreverk: New flight 3, Cappelen. 34-35 ÅRSPLAN I ENGELSK 10. TRINN, 2012 2013 FAGERTUN SKOLE Week Chapter, themes, grammar Mål for perioden Projects, tests, etc. Vurdering My summer 2012/My trip to Drøfte

Detaljer

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database

WWW.CERT.DK. Introduction to DK- CERT Vulnerability Database Introduction to DK- CERT Vulnerability Database By Peter Rickers and Mikael Stamm 1 Fundamental Idea Securing of networks, in-house and externally Savings for the costumers Making admission to the correct

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

inf 1510: bruksorientert design

inf 1510: bruksorientert design inf 1510: bruksorientert design våren 2011 Tone Bratteteig design av informasjonssystemer + i:d (informatikk: design, bruk, interaksjon) Roger Antonsen: studielaben & Åpen Sone i dag: velkommen & introduksjon

Detaljer

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng?

Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? INF102 Hvor fornøyd er du med kurset? Hvor mye har du lært på kurset? Hvordan er arbeidsmengden i forhold til omfanget i studiepoeng? Har du savnet forkunnskap? Hvis ja, hva har du savnet forkunnskaper

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned

Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen. Last ned Last ned Norwegian mountains - Per Roger Lauritzen Last ned Forfatter: Per Roger Lauritzen ISBN: 9788281691933 Format: PDF Filstørrelse: 25.40 Mb NORWEGIAN MOUNTAINS have been the basis of existence for

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun.

I can introduce myself in English. I can explain why it is important to learn English. I can find information in texts. I can recognize a noun. Pets and vets The key to communication The key to communication 34-35 36 Kommentere eget arbeid med å lære engelsk emner Uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset formål og situasjon Uttrykke og begrunne

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for treårig bachelorstudium i billedkunst 180 Studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 25.03.03 Revidert etter styrevedtak 15.11.05 Revidert av

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET

STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET 1 STUDIEPLAN BACHELORGRADEN I KUNST VED AVD. KUNSTAKADEMIET Fastsatt av styret ved KHiB med hjemmel i Uhl. 3.3(3), og i samsvar med Gradsforskrift ved KHiB jfr. Uhl. 3-3 (2). 1. STUDIEPROGRAMMETS HOVEDLINJER

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING

TEMA LÆRESTOFF/MÅL ARBEIDSMÅTAR/OPPGÅVER EVALUERING Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faks 56375055 FOR: 2016 2017 KLASSE: 9 A og B FAG: Engelsk FAGLÆRAR: Vibeke Kessner og Anne Julie Hetland ÅRSPLAN Mål: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=10&gmi=58547

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne Innovation at Martin Fuhr Bolstad From sail to water jet experience and knowledge built through 125 years. Innovation is a focus area in our strategy towards 2025. INNOVAtiON «We are known for our innovative

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid

Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Hva kreves? 1 semester = 5 måneders full tids arbeid Veiledning er obligatorisk Et originalt bidrag: rent beskrivende og refererende oppgave holder ikke Formen skal være profesjonell BYRÅKRATISKE TING:

Detaljer

STUDIEORIENTERING

STUDIEORIENTERING STUDIEORIENTERING 2016-2017 GENERELT Kunstakademiet i Trondheim (KIT) tilbyr treårig bachelorstudium (BFA), og toårig masterstudium (MFA), i billedkunst. Akademiet er et institutt ved Fakultet for arkitektur

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.

Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art. 180 Studiepoeng. Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06. Studieplan for bachelorstudium i billedkunst Bachelor in Fine Art 180 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (18.12.2012) Endret av dekan (19.06.2013) Innholdsfortegnelse: DEL 1...2 1.1. KORT OVERSIKT OVER

Detaljer

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen

Bjørnar Hovemoen Helge Jansen Bjørnar Hovemoen bjornarh@microsoft.com 90536763 Helge Jansen V-hejans@microsoft.com 97016760 Agenda Live@Edu og Skoleportal Office 2010 Academic Tool Kit Programmering for alle Andre skoleverktøy Sang

Detaljer