Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte. Askøy Seilforening. Tirsdag 17. februar 2009. Kl 19:00. Askøy Seilsportsenter"

Transkript

1 Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 17. februar 2009 Kl 19:00 Askøy Seilsportsenter 1

2 Saksliste årsmøte 2008 Askøy Seilforening 17. februar 2009 kl 19:00 Askøy Seilsportsenter Årsmøtet behandler følgende saker: 1. Valg av møteleder, referenter, tellekorps og 2 til å underskrive protokollen 2. Årsmelding for Regnskap for 2008 i revidert stand 4. Innkomne forslag og saker 1. Fra styret 2. Fra medlemmer 5. Kontingent for Budsjett og arbeidsprogram for Valg Askøy Harald Gjøsæter Leder 2

3 Innholdsoversikt Innholdsoversikt... 3 Årsmelding for Styrets beretning for 2008:...4 Årsrapport fra komité Seiling Årsrapport fra Komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem Årsrapport for Regattakomiteen Årsrapport for Komité for havn og anlegg Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen Årsrapport Sekretær Årsrapport fra Økonomikomiteen for Årsregnskap Økonomi...26 Regnskap 2008 med budsjett Sak 3 Innkomne forslag og saker Sak 3a fra styret:...32 Sak 3b fra medlemmer:...32 Sak 4 Kontingent Sak 5 Arbeidsprogram og budsjett for Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen LOV FOR ASKØY SEILFORENING

4 Årsmelding for 2008 Styrets beretning for 2008: Styret og andre tillitsvalgte Styret Leder: Harald Gjøsæter Nestleder: Alice Syslak Sekretær: Harald Svardal Kasserer: Gunnar Eriksen Styremedlem arbeidsområde regatta: Øyvind Skogen Styremedlem arbeidsområde havn og anlegg: Svein Hol Styremedlem arbeidsområde seiling: Sverre Valeur Styremedlem arbeidsområde aktivitet, kurs og sosial samkvem: Rolf Nordeide Styremedlem arbeidsområde PR og sponsor: Hans Ole Benonisen Revisorer: Geir Synnevåg og Tove Kjelbrott Revisorer vararepr.: Tove Hol Haugen og Terje Knudsen Valgkomite: Cato Ellingsen (valgt av årsmøtet 2007) Finn Espeseth (foregående leder) Harald Gjøsæter (sittende leder) Komiteer: Havn- og anleggskomité Thorvald Haarberg komiteleder - havnesjef Svein Hol styremedlem med ansvarsområde havn og anlegg Helge Askvik Terje Soltvedt Helge Økland Knut Erik Hjort Anders Jamne Thorvald Ornell Myhre Edgar Torgersen Komité for seiling Sverre Valeur- styremedlem ansvarsområde seiling og komiteleder Jollegruppe: Peter Thomas Hansen Ynglinggruppe: Nils Olav Handegard 4

5 Gruppe for integrert seiling: Tom Lauritz Haaland Regattakomité: Øivind Skogen styremedlem med ansvarsområde seiling - regattasjef Bengt Vaage Åshild Skogen Chris T. Skogen Odd Bergesen Morten Lystrup Torbjørn Halvorsen Steinar Dahle Aktivitet, Kurs & Sosialt Samkvem: Rolf Nordeide styremedlem med ansvarsområde AK&SS - komitéleder Onar Nilsen Per Ivar Thorsen Agnete Skog Vertskap for klubbhuset: Therese Sandvik Beate Soltvedt Komité Økonomi & Regnskap: Gunnar Eriksen kasserer komitéleder Britt Hol Anne Berit Apold Komité PR & Sponsor: Hans Ole Benonisen styremedlem med ansvarsområde PR&S - komitéleder Stig Eriksen Sindre Benonisen Trond J. Hansen Sprek og Blid Askøy Rundt 2008 Landkomité: Alice Syslak - arrangementsleder Seilmakeren Doublehanded 2008: Helge Ivarsøy - arrangementsleder Medlemmer med autorisasjon ut over nivå I: Forbundsdommer: Thorvald Haarberg Forbundsdommer Match: Thorvald Haarberg Kretsdommer: Rolf Martin Nesse - Øyvind Skogen 5

6 Regattasjef III: Thorvald Haarberg Sverre Valeur Finn Espeseth Trener II: Stian Soltvedt Jon Lystrup Peter Thomas Hansen Klassemåler: Helge Askvik Representasjon: Askøy Seilforening er tilsluttet: Norges Idrettsforbund gjennom Hordaland Idrettskrets og Idrettsrådet i Askøy Norges Seilforbund gjennom Hordaland Seilkrets Askøy Seilforening er medlem av : Norsk Optimistjolleklubb Ekstern representasjon og deltakelse i ulike sammenhenger: På Hordaland Seilkrets sitt årsmøte var vi representert ved Harald Gjøsæter, Alice Syslak og Øyvind Skogen På årsmøtet i Idrettsrådet i Askøy var vi representert ved Hans Ole Benonisen og Rolf Nordeide Andre Farstad er leder for Shetland Race-komiteen og Svein Aaland, Anne-Lise Myklebust, Jon Amtrup, Anders Offerdal oganita Karlsen er medlemmer. Morten Lystrup er styremedlem i Hordaland Seilkrets Øyvind Skogen er medlem i HSK T/H-komiteen Styrets virksomhet Det har vært avholdt 14 styremøter i perioden. I tillegg har styret hatt løpende kontakt pr telefon og e-post. Styret har arrangert et medlemsmøte der temaet var hvordan få til eg større seilarrangement i regi av foreningen i Denne beretningen er strukturert etter arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet i oktober For hvert punkt i det vedtatte arbeidsprogrammet utarbeidet styret en tiltaksplan. 6

7 Programpunkt 1: Intensivere rekrutteringstiltak for alle aldersgrupper og begge kjønn. Deri holde nybegynnerkurs med hovedformål å rekruttere hele familier og fortsette å skape et aktivt jollemiljø. Kommentarer: Det ble holdt nybegynnerkurs for voksne våren 2008, og planlegges et nytt kurs våren Det ble arrangert sommerleir sommeren 2008 og kretsleir våren 2008 med 41 deltakere. Det er inngått avtale med Erdal Idrettsskole om samarbeid om et arrangement sommeren Programpunkt 2: Fortsette utnyttelse av Seilsportsenteret, med fokus på detaljplanlegging og oppstart på byggingen av nytt servicebygg samt utbygging av havn da denne er fullbooket. Opparbeide rutiner og holdning til vedlikehold og drift av anlegg og eiendeler. Kommentarer: Byggingen av servicebygget har foregått med stor intensitet gjennom hele året. I desember var det tett tak på huset.for detaljer, se rapporten fra komite H&A. Programpunkt 3: Styrke miljø og aktivitetsskapende tiltak på seilsportsenteret, for deri å stimulere og styrke det sosiale samvær i foreningen Kommentarer: Komiteen har arrangert fire klubbkvelder, med variabelt oppmøte, og en godt besøkt årsfest. Det har videre vært holdt diverse kurs, og landarrangement ved enkelte seilaser. Se for øvrig rapport fra komite Aktivitet, Kurs og Sosialt Samkvem. Programpunkt 4: Konsolidere og videreutvikle foreningens regattaer i alle grupper. Det er behov for å satse på økt aktivitet innen konkurranseseiling for tur/hav. Kommentarer: Alle de terminfestede regattaene som ASF hadde ansvaret for ble gjennomført. I tillegg tok foreningen på seg å arrangere kretsmesterskapet for T/H, da kretsen ville avlyse mesterskapet etter at de som skulle arrangere ikke kunne gjennomføre arrangementet. Se for øvrig regattakomiteens rapport. Programpunkt 5: Videreutvikle foreningens treningsseilaser i alle grupper, gjerne i samarbeid med andre foreninger i kretsen 7

8 Kommentarer: Samarbeidet med Åsane og BSI seiling om Byfjordtrimmen og med RAN om Hjeltefjordtrimmen har fortsatt. Særlig Hjeltefjordtrimmen ble i 2008 videreutviklet med nye løp, ny klasseinndeling, dedikert startbåt etc, og denne regattaen har fortsatt å vokse i antall deltakere. Se for øvrig rapport fra regattakomiteen. Programpunkt 6: Legge til rette for god drift og vedlikehold, oppjustering av jolle og kjølbåter, herunder utvide bruken av fadderordninger og stimulere til at medlemmene selv kjøper egne seiljoller. Kommentarer: Det ble i 2008 en fornyet satsing på ynglingmiljøet og det ble inngått nye fadderkontrakter for samtlige ynglinger. Båtene er blitt opprustet noe. Ynglinggruppen har hatt sine egne samlinger (torsdager). Jollemiljøet har hatt en downperiode i 2008 og har p.t. bare 5 delvis aktive seilere. Det foreligger planer om å satse på nytt materiell og 2 tomannsjoller av typen RS Feva bestilt. Styret har, ved hjelp av et entusiastisk medlem, foretatt en fornyet satsing på integrert seiling, først og fremst gjennom opprustning av foreningens to 2,4mR-båter Kaggegutt og Kaggeline. Det foreligger videre planer om å anskaffe minst en båt til av denne typen i privat regi, eventuelt også andre jolletyper velegnet for seiling av personer med et fysisk handicap. Se for øvrig rapport fra komite Seiling. Programpunkt 7: Gjennomføre kurs med formål å øke medlemmenes kompetanse innen seiling, regatta og sjømannskap Kommentarer: Seiling for voksne nybegynnerkurs gjennomført. Båtførerkurs ble ikke gjennomført, grunnet for få påmeldte. Et kombinert kurs for regattaseiling/regattaarrangering er avholdt jan/febr Se for øvrig rapport fra komite aktivitet, Kurs og Sosialt Samkvem. Programpunkt 8: Arbeide for økte inntekter til foreningen i form av forskjellige tilskudd, sponsoravtaler og fra andre kilder. Kommentarer: Det er inngått sponsoravtaler med firmaene Tino AS og TB Fitness AS om sponsing av hhv SprekOgBlid.no Sjøslaget for perioden og SprekOgBlid.no Askøy Rundt for perioden Avtalen med Seilmaker Iversen om sponsing av Seilmakeren Doublehanded videreføres. Det er videre inngått sponsoravtale med Bryggen Båt og Villa Service AS for jolleregattaen Thorvalden i Det er søkt om relevante tilskudd fra ulike kilder. Videre er foreningen registrert i det nye frivillighetsregisteret, som gir mulighet for å motta såkalte grasrotmidler fra Norsk Tipping AS. Se for øvrig rapport fra komité Seiling og PR&Sponsor. Programpunkt 9: Videreføre arbeidet med komitéstrukturen og utvikling av organisasjonen, samt drøfte tjenlige driftsmodeller 8

9 Kommentarer: Det er gjennomført en full revisjon av mandater for alle komiteer. Det er dessuten utarbeidet mandat for den nye økonomikomiteen, som ble vedtatt opprettet av årsmøtet 2007 (sak 3.a.3). Det er nedsatt en ad hoc gruppe for å utrede en ny driftsmodell for foreningen. Denne komiteen har i skrivende stund ikke levert noen rapport til styret. Programpunkt 10: Styret skal arbeide for minst et nasjonalt og/eller internasjonalt arrangement i 2009 i foreningens 30 års jubileumsår. Kommentarer: Seilmakeren doublehanded blir videreført med ny samarbeidspartner og nytt pitstop i Skudeneshavn. Det er inngått avtale om at foreningen skal stå som arrangør av militært nordisk mesterskap i juni Styret vil videre berette om følgende: Vedtak i sak 3.a.2 på årsmøtet: Styret har årsmøtets fullmakt til å oppta lån inn til kr Årsmøtet pålegger styret å arbeide for alternativ finansiering for om mulig å redusere låneopptaket. Dette punktet er fulgt opp av styret/økonomikomiteen i samarbeid med Havn og Anleggskomiteen ved at det er utarbeidet en ordning for at medlemmer kan yte et gratis lån til foreningen ved å kjøpe lånebevis a kr for å avhjelpe likviditetsbehovet under byggingen av servicebygget. Styret/økonomikomiteen har i samarbeid med Havn- og Anleggskomiteen ferdigstilt prosjektregnskap for Klubbhus - Garderober. Rest tippemidler for dette prosjektet utgjør kr ,- som vil bli utbetalt når regnskapet er godkjent, senest ved ferdigstillelse av bygget. Videre er prosjektregnskap for Jolleanlegget under arbeid. Når dette er godkjent vil tippemidler kr ,- bli utbetalt. God planlegging fra Havn- og Anleggskomiteen for fremdriften av byggearbeidene har gjort det mulig å unngå permanent låneopptak i For å opprettholde en tilfredsstillende likvid reserve var det imidlertid nødvendig med et midlertidig lån kr ,- våren Dette ble innfridd 30. juli I desember 2008 ble opptatt et nytt midlertidig lån kr ,- som skal inndekkes 30. juni 2009 ved utbetaling av tippemidler kr ,- for Jolleanlegget. Når det gjelder foreningens økonomi forøvrig, henvises det til Årsberetningen fra Økonomikomiteen. Eiendelsliste I referatet fra årsmøtet i 2007, under revisors beretning til revidert regnskap for 2007, heter det: Revisors beretning godkjent med følgende kommentar; En eiendelsliste må på plass og årsmøtet pålegger kommende styre å fremskaffe dette. Styret har fått laget liste over alt inventar i klubbhuset, og over foreningens båter. Havn- og Anleggskomiteen utarbeider en liste over eiendeler på anlegget. Askøy Seilforening inngikk også i 2008 avtale med festivalen Lost Weekend om leie av klubbhuset og deler av anlegget. Samarbeidsforum med Askøy Kommune som vertskapskommune for Fylkesidrettsanlegget Askøy Seilsportsenter Det har i perioden vært avholdt 2 møter i dette forumet, hvor Harald Gjøsæter, Gunnar Eriksen, Thorvald Haarberg og Peter Thomas Hansen har møtt på vegner av foreningen. 9

10 Foreningen er medlemsdrevet og tuftet på dugnadsinnsats Det blir hver eneste uke, året rundt gjort en imponerende innsats av foreningens medlemmer med tilrettelegging og gjennomføring av regattaer, med vedlikehold, drift og bygging på seilsportsenteret, med jolle og ynglingsseiling, med kurs, klubbkvelder og andre aktiviteter, og i styret og komiteene for øvrig. Det er også imponerende hvilke verdier enkeltmedlemmer tilfører foreningen på ulike måter. Andre tar på eget initiativ ansvar på ulikt vis og passer på foreningens anlegg og eiendeler. Ikke alt er like synlig verken for styret eller andre medlemmer, men det er summen av alt dette som gjør det mulig å drive en forening som vår. Styret vil derfor takke hver enkelt av dere og håper at denne dugnadsinnsatsen kan bestå også i årene som kommer. Strålende seilprestasjoner fra medlemmer i ASF Sverre Valeur har hevdet seg godt i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Han fikk en 2. plass i ORC EM, 8, 12, og 18 plass i NORC, og vant Larvik Race Weekend. Jon Lystrup fra Askøy Seilforening er mannskap hos Valeur. Anna Sophie Hansen har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Under Junior Nordisk mesterskap i Sverige i Optimist eldste klasse jenter, fikk hun en 24. plass totalt og ble 4. beste norske jente. I lagseilingen tok det norske laget med Anna Sophie en sølvmedalje. Under StorNM avviklet av KNS i Fredrikstad Seilforening representerte Anna Sophie Hansen ASF i optimist eldste klasse for jenter og seilte seg til en 12. plass i et meget sterkt felt av sisteårs deltakere i klassen. Askøy Seilforening er stolt av innsatsen og gratulerer! Styret vil til slutt benytte anledningen til å takke hvert enkelt medlem for et begivenhetsrikt år. Styret i Askøy Seilforening 2007/2009 Harald Gjøsæter - Alice Syslak - Gunnar Eriksen - Svein Hol - Øyvind Skogen Rolf Nordeide - Harald Svardal - Hans Ole Benonisen - Sverre Valeur 10

11 Årsrapport fra komité Seiling 2008 Komiteen har bestått av Sverre Valeur styremedlem med ansvarsområde seiling Peter Thomas Hansen jolle Nils Olav Handegard yngling Tom Lauritz Haaland integrert seiling Komiteen har ikke fungert som en komité i rapportperioden, da styremedlem med ansvarsområde seiling ikke har deltatt på et eneste styremøte og heller ikke har tatt noe initiativ for å få sin komité bemannet og i funksjon. Styret har forholdt seg til Peter Thomas Hansen som har vært jolletrener, til Nils Olav Handegard som har ledet arbeidet i ynglinggruppen, og til Tom Haaland som har tatt initiativet til en satsing på integrert seiling. Jolleseiling: Barne- og ungdomsarbeidet har ikke fungert etter sin hensikt i 2008, og det har vært et stort frafall av utøvere fra både yngste og eldste gruppe. Det er ingen nyere deltakere klare til 2009-sesongen. Treningstilbudet i 2008 har måttet reduseres til et minimum da det bare har vært en trener tilknyttet. Det har kunnet tilbydes trening de fleste torsdager samt noen helger, fra mars til juni og august til oktober. Jollegruppen har i skrivende stund 5 delvis aktive seilere. Laser R: Anna Sophie Hansen Europa: Frida A. Lereng, Simon Furnes Optimist: Ida Emilie Jensen To-Kronaren: Agnethe Sofie Nyhammer Arrangementer og mesterskap: Junior Nordisk Mesterskap 2008: Anna Sophie Hansen representerte NSF/ASF i JNoM i Sverige i Optimist eldste klasse / jenter, med en akseptabel 24. plass totalt og 4. beste norske jente. I lagseilingen tok det norske laget med Anna Sophie en sølvmedalje. Thorbjørn Thomas Hansen deltok på Young Team Norway i kameratslig 2 dagers dyst med danske og finske venner i samme aldersklasse. Norgesmesterskap 2008 : Årets StorNM ble avviklet av KNS i Fredrikstad Seilforening. Anna Sophie Hansen representerte ASF i optimist eldste klasse for jenter og seilte seg til en 12. plass i et meget sterkt felt av sisteårs deltakere i klassen. NorgesCup 2008 : Gjennom sesongen har Anna Sophie seilt 2 av årets 4 arrangementer. HordaCup 2008: Thea Vestad og Thorbjørn Thomas Hansen har deltatt på foreningens eget HC arrangement Thorvalden på våren Kretsmesterskap 2008: 11

12 Foreningen har ikke hatt deltakere i årets KM. Klubbmesterskap 2008: Klubbmesterskap 2008 er ikke avholdt. Kretsleir høst 2008: Kretsleiren vår 2008 ble igjen i år en suksess med 41 deltakere fra HSK området. Hans Ole og Stig med venner, samt Tormod og Morten samorganiserte hele arrangementet, herunder landbasen og fikk bemannet sikringsbåter på en aldeles utmerket måte. God servering og god service alledagene. Totaltilbudet ble litt justert etter erfaringene fra i fjor slik at selve samlingen igjen har fått en kjernetid på dagtid lørdag og søndag 10:00 til 17:00. I tillegg er der gitt et overnattings /sosialt tilbud for de som ønsket det. Av 41 deltakere valgte 24 overnatting lørdag og 9 overnatting også fredag. Arrangementet er støttet økonomisk av HSK. Dette gjør at vi kan knytte til oss mye kompetent trenerkapasitet. I år er trenersiden bemannet med lokale krefter. Der er fortsatt brukt en crossovertankegang. Deltakende foreninger stiller i tillegg velvillig trenerbåter til rådighet, hvilket er helt avgjørende for gjennomføringen av et meget vellykket arrangement. Nytt av året ble bruk av GPS sporing med Kattack som pedagogisk verktøy. Foreningen bør vurdere om der er kapasitet til å gjennomføre arrangementet for Sommerleir: I skoleferiens andre siste uke arrangerte Therese og Peter Sommerleir. Dette er foreningens tredje sommerleir i nyere tid og deltakerantallet var noe ned i forhold til i fjor. Som nevnt i forrige årsrapport, sommerleiren måtte i år klemmes inn mellom skolestart og et meget seint StorNM arrangement. Deltakere ble derfor bare våre egne seilere og deres venner, samt en gjeng av lokalt tilknyttet barn og unge, som kjente vårt tilbud fra tidligere år. Utstyr: Ingen endring fra i fjor. Trenere Gruppen har hatt tilknyttet 1 trener i sesongen, Peter Thomas Hansen, som har hatt treneransvar for de som har ønsket trening. Reglement for økonomisk støtte til barn og unges utvikling innenfor seilsporten og for deltakelse i seilarrangementer. Reglement for støtte vedtatt av styret på våren 2007 er videreført i 2008 av årsmøtet Årsrapport fra Ynglinggruppa 2008 Det har vore bra aktivitet i Ynglinggruppa i 2008 i Askøy Seilforening Vi har hatt ein fadder til kvar Yngling. Sjøkrigsskulen har hatt to fadderskap, og ASF har hatt 10, og samarbeidet med sjøkrigsskulen har fungert godt. Ynglinggruppa har med god hjelp frå resten av foreininga innreia snikkarbua, og vi har oppgradert krybbene og anna infrastruktur. Ynglinggruppa har møtt kvar torsdag til ein uformell regatta, og mot slutten av sesongen var det vanleg med 6-7 båtar kvar torsdag. Dette er ei kjekk ordning for medlemmer som ynskjer å segla regatta i eintypebåt. I 2009 er målet å få endå fleire båtar på sjøen. For å få til vert det arrangert ein offisiell Yngling regattaserie i

13 Ynglinggruppa arrangerte ei helgesamling for Ynglinginteresserte, og det var svært vellukka. Vi overnatta på seilsportsenteret, og vi hadde ei sosial helg med mykje segling, diskusjonar og god mat. Video og GPS sporing vart brukt aktivt, og la grunnlaget for mange gode diskusjonar utover kvelden. Planen er å arrangera minst ei slik samling kvart år. For 2009 har vi p.t. to ledige fadderskap. Ta kontakt med Ynglinggruppa dersom du vil vera med i eit aktivt eintypemiljø. Det er rom for nybyrjar og vidarekomne, så lenge ein har interesse og tid til å vera med. Og ein ting til: Det nyttar ikkje å skulda på LYS-talet i Ynglinggruppa. Integrert seiling: I februar 2008 tok Tom Lauritz Haaland kontakt med ASF for å undersøke muligheten for å drive med integrert seiling i foreningen, etter å ha fått kjennskap til at foreningen disponerte 2 stk 2.4 mr båter som er en av to båttyper som benyttes aktivt av handikappede i regattaer. Styret var positiv til dette og inngikk en fadderordning for den ene av båtene, Kaggegutt. Med god hjelp av Terje S. og Petter H. fikk han samlet deler og seil nok til at han kunne sette Kaggegutt på sjøen. Dessverre var forseilet så dårlig et det måtte bestilles et nytt. Det gikk nærmere tre måneder før seilet ble levert, så seilsesongen var over før den egentlig hadde begynt. Han fikk allikevel noen turer på sjøen for å lære seg å bruke båten. Styret søkte om midler til å drive med integrert seiling ved ASF og fikk kr ,- fra et fond hos NSF. Midlene skal gå til opprusting av Kaggegutt og Kaggeline. Haaland representerte ASF i 2,4 mr klassen i Norgescupen i Tønsberg siste helga i juni og fikk en 6. plass. Styret vedtok formelt i oktober å satse videre på integrert seiling. Dette er kunngjort på foreningens hjemmeside, og Haaland jobber nå aktivt mot interesseorganisasjoner for handikappede for å gjøre tilbudet kjent. Årsrapport fra Komite for aktivitet, kurs og sosialt samkvem2008 Komiteen har bestått av: Rolf Nordeide (leder) Per Ivar Thorsen Onar Nilsen Agnete Skog Komiteen har i løpet av året arbeidet med følgende arrangementer: Klubbkvelder (med tema): 28.02: Fotografering av båter og sjø 03.04: Gourmetkveld med sjømat 14.10: Sikkerhet i seilbåt 11.11: Knuter og spleis Klubbkveldene har svært variabelt oppmøte fra medlemmene, med gjennomsnitt på 15 personer. Kurs: Februar: Seilkurs for voksne. Teorikurs over tre kvelder, med Cato Ellingsen som instruktør. Kurset ble fulltegnet av deltagere, 26 personer. Litt over halvparten av deltagerne var (eller ble) medlemmer i ASF. Mars: Båtførerkurs ble annonsert, men avlyst p.g.a. få deltagere. 13

14 April: Praktisk oppfølging av seilkurs for voksne. Gjennomført med en lørdag i Hauglandsosen, med 20 deltagere, fordelt på 4 båter. Januar 2009: Annonsert Regattakurs. Dette anholdes over en weekend, med Trygve Bernhardsen som instruktør. Ved gjennomført kurs får deltagerne NSF kursbevis som Regattaarrangør I. Kollevågdugnad: 19.04: Dugnad med rydding av Kollevåg Friluftsområde ble gjennomført. Ca 50 personer deltok og sørget for at området ble klargjort for badesesongen. Stor takk til Anne Berit Apold og Kjell Arne Meyer som tok seg av gjennomføringen. Årsfest: 01.11: Arrangert årsfest i klubbhuset for 44 deltagere Landarrangement for seiling: 26.04: Matservering etter Vårbløyta, regatta for Tur&Hav, for ca 50 personer : Matservering i forbindelse med Seilmakeren Doublehanded, for deltagere og funksjonærer : Matservering etter KM for Tur&Hav, for ca 40 personer Vertskap for klubbhus : Komiteen ble oppnevnt med følgende medlemmer: Therese Sandvik Beate Soltvedt Bruk av klubbhuset: Klubbhuset har vært mye brukt. For bruk til egne arrangementer kan nevnes: April: Kretsleir for jolleseiling Mai: Seilmakeren Doublehanded I tillegg kommer avholdte kurs, samlinger for jolle / yngling, styremøter, komitemøter og spising i forbindelse med dugnadsarbeid. Av ekstern utleie kan nevnes: Januar / Februar: NSH / HSK Samling for Zoom-seiling (3 helger) Mai: Bruk for skoleopphold fra Erfurt Juli / August: Backstage for Lost Weeekend Oktober: Seminar for elevrådet ved Askøy Videregående Skole 5 ganger utleid for privat selskap Rolf Nordeide Leder Komite Aktivitet, kurs og sosialt samkvem 14

15 Årsrapport for Regattakomiteen 2008 Regattakomiteen har bestått av: Bengt Vaage, Åshild Skogen,Chris T. Skogen, Øyvind Skogen, Odd Bergesen, Steinar Dale, Torbjørn Halvorsen og Morten Lystrup Ansvar for regattaavikling er blitt fordelt som følger: Byfjordtrimmen Morten Lystrup Hjeltefjordtrimmen Øyvind Skogen Vårbløyta Øyvind Skogen Seilmakeren Doublehanded Øyvind Skogen Aker Kværner Regatta Morten Lystrup Thorvalden Øyvind Skogen Sprekog Blid.no Askøy Rundt Øyvind Skogen Klubbmesterskap Øyvind Skogen Kretsmesterskap Thorvald Haarberg Byfjordtrimmen: Byfjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS, onsdager på Byfjorden. Seilasene er fordelt over hele sesongen, og er et smarbeid mellom Askøy, B.S.I og Åsane seilforeninger. Vi har i år seilt 12 seilaser der deltakerene seilte i tre Klasser. Med egen egen Crussing Klasse Seilasen seiles etter LYS- tall. Totalt er det 37 båter som har deltatt, og av disse er 11 båter fra Askøy. ASF har i år hatt ansvaret for 5 regattaer, som ble arrangert av Morten Lystrup, Chris T. Skogen, Torbjørn Halvorsen, Morten Solheim. Byfjordtrimmen premieres med 1/3 premiering som Askøy har ansvaret for i år. Nikita med Øyvind Skogen vant Klasse 1.24 og under. Hjeltefjordtrimmen: Hjeltefjordtrimmen er en trimregatta som seiles i LYS tirsdager i området Hauglandsosen / Hjeltefjorden. Seilasene er fordelt over hele sesongen og gjennomføres i et samarbeid mellom Askøy Seilforening og Ran Seilforening. 14 seilaser er gjennomført med 2 klasser i LYS, og egen rekruteringsklasse for båter uten lysbevis. Totalt er det 74 båter som har deltatt, og av disse er 25 båter fra Askøy. Hjeltefjordtrimmen premieres med 1/3 premiering som Askøy har ansvaret for i år. Vi har seilt 14 seilaser der ASF i år hatt ansvaret for 7 regattaer som ble arrangert av. Tormod Strømsnes, Ole Jørgen Michelsen, Harald Gjøsæter, Chris Thomas Skogen, Bernt Svendsen. Wiplash med Andre Farstad vant Klasse 1.15 og under. Vårbløyta: Vårbløyta ble arrangert 26. april i Hauglandsosen. Respittsystem LYS med og uten spinnaker. 24 båter totalt og 16 fra Askøy Seilfforening. 15

16 Etter regattaen var det sosialt samvær, bespisning og premieutdeling på Seilsportsenteret. Klassevinnere. Doublehanded Bellmar med Håvard Espeseth Klasse Lys 1.15 Wiplash med Andre Farstad Klasse Lys 1.16 og over Scirocco III med Bernt Svendsen. Lys u spinn Tina Helge Bruvik Seilmakeren Doublehanded: Seilmakeren Doublehanded ble arrangert 23. mai. Regattaen er et samarbeid mellom Askøy Seilforening, Seilmagasinet og Stavanger Seilforening. Det seiles fra Hauglandsosen - Stavanger - Hauglandsosen. Det er bare tillatt med to personer ombord. Det var 110 påmeldte båter, 94 båter startet og 19 båter var fra Askøy Seilforening. Klassevinnere. Lys-< 1.16 Schmelnick Kjell Magnus Økland Ran Seilforening Lys Spin Off Børre Børresen Ran Seilforening Lys Easy One Kjetil Eriksen Os Seilforening Lys 1.31-> Virgina Michael Nygaard Stavanger Seilforening Mini 650 Lilleville Erik Brunborg CSF Sprek og blid.no Sjøslaget: Sprek og blid.no Sjøslaget ble i år arrangert 7 juni. Det var 14 påmeldte båter og 8 av disse var fra Askøy Seilforening. Denne spesielle regattaen er blitt årets høydepunkt for mange bedrifter. Den startes etter Gundermetoden. Etter regattaen var det sosialt samvær og premieutdeling. I år var Regattaen delt inn i 4 klasser Klassevinnere. Klasse 1 Amante Terje Sætre NHS Klasse 2 Nikita Øyvind Skogen Askøy Klasse 3 Flyfisk Thomas Johannesen Austevold Klasse 4 Mammy Pål Edvardsen Askøy Thorvalden: Thorvalden ble arrangert lørdag 12 april i Hauglandsosen og var årets første jolleregatta i Hordacup. Antall Deltagere 22 totalt. Fra Askøy deltok det 2 i Optimist A og 2 i Yngling Optimist A klasse deltok 8 båter Optimist g klasse deltok 3 båter ZOOM 8 klassen deltok 6 båter Europa klassen deltok 0 båter Laser klassen deltok 1 båt 29 er Klassen deltok 1 båt Yngling klassen deltok 3 båter Alle fikk premie i Optimist B Sprek og Blid Askøy Rundt: Svett og Blid Askøy Rundt ble i år arrangert den 16. og 17. august for 30 gang, det var 131 påmeldte båter, som er en økning på 9 båter fra i fjor. Det var 52 båter med fra Askøy Seilforening som er en nedgang på 8 båter fra i fjord. Deltakerene ble delt inn i 8 klasser og det ble seilt i LYS m/spinnaker, LYS u/spinnaker, Doublehanded klasse, TUR og katamaran. 16

17 Pokaler ble vunnet av følgende: Sprek og Blid Askøy Rundt Feilin Linn Erdal Bergens Seilforening Nodea pokalen Jr Roar Teige Åsande Seilforening Verktøy og Maskin pokalen Mammy Pål Edvardsen Askøy Seilforening Svett og Blid Askøy Rundt Nikita Chris T. Skogen Askøy Seilforening Thorvaldpokalen Whiplash Yngve Thuen Bergens Seilforening Sprek og Blid Askøy Rundt Flyfisk Thomas Johannesen Austevoll Seilforening Klubbmesterskapet: Klubbmesterskap ble i år arrangert i samarbeid med Ran Seilforening. Ran Seilforening arrangerte i år for Tur og Hav lørdag 27. september Tur og Hav seilte på faste merker i Hjeltefjorden og det var 11 båter fra Askøy som deltok. Det ble servert suppe i klubbhuset og utdelt premier. Vinner ble Ollie Royal Svein Andre Hol Kretsmesterskap: Kretsmesterskapet ble arrangert 19 oktober i år av Askøy Seilforening etter at Hordaland seilkrets avlyste det. Helge Ivarsøy og Thorvald Haarberg tok på seg og arrangere KM for Tur og Hav Det var 25 deltagere og 11 båter fra Askøy Seilforening Lys 1.15 Bellmar med Håvard Espeseth Askøy Seilforening Lys Nikita med Øyvind Skogen Askøy Seilforening Det ble servert suppe i klubbhuset Takk til alle som har gjort en god innsats for regattakomiteen, slik at årets regattaer er blitt arrangert på en tilfredstillende måte. Øyvind Skogen Regattasjef 17

18 HordaCup 2008 Sammenlagt ASF Andre Regattaer 1: Neglespretten - 2: Snøføyken - 3: Isbjørnen - 4: Vårbløyta - 5: Huftarøy Rundt 20: Shetland Race - 21 Haugesund Race Weekend 6-Byfjordseilasen 7: Øygarden Rundt - 8: Mildeskvetten - 9: Stord Rundt - 10: Sunnhordland Race 22: Seilmakeren Doublehanded - 23: Sjøslaget 11: ASF Rundt - 12: Askeladden - 13: Korsfjordtrimmen - 14: Hjeltefjordtrimmen 24: Sommerregatta RAN - 25: Dameseilasen 26: KLM - 27: ORC EM - 28: NORC - 29 Larvik RW : Byfjordtrimmen - 16: Høststormen - 17: KM - 18: Windjammer - 19: Nisseseilasen Ferderseilasen Seilaser Rank Seilnr Båt Rormann Poeng LYS 1,15 og under Totalt 73 båter Whiplash (Express) Farstad, Andre Bellamar (Maxi 999) Espeseth, Håvard Elena (Trio 96) Økland, Helge Wavedancer (Elan 33) Tveit, Fredrik O Anna Bavari (Bavaria 32) Heimstad, Kjell MINSANN (OPUS 34) Haarberg, Thorvald 11 6 His Lordship II (Beneteau Oc ) Strømsnes, Roald Lipse (Bavaria 36) Skjoldal, Roald Yr (Albin Alpha) Skaug, Sturla Huahine (Dufour 3800) Benonisen, Hans Ole LYS 1,16-1,24 Totalt 65 båter Nikita (Banner 28) Skogen, Øyvind Gleden (Maxi 1050) Espeseth, Finn Ollie Royal (Finngulf 38) Hol, Svein Amaryllis (First 38s5) Utåker, Inge Andre Juba Juba (J/80) Ivarsøy, Helge Sasha (Banner 28) Lystrup, Morten BanZai (Banner 28) Solheimsnes, Pål Atle Gjøseter, Anne Båtenvår (First 31.7) Gurine Rasputin (Banner 28) Solheim, Morten Ekko II (First 31.7) Nilsen, Onar Alna II (Hanse 341) Skog, Kjetil Tina (Bavaria 42) Bruvik, Helge Aries (Bavaria 42) Dæhli, Per-Ørnulf Potemkin (Banner 28) Hjemgaard, Jan : Neglespretten - 2: Snøføyken - 3: Isbjørnen - 4: Vårbløyta - 5: Huftarøy Rundt 20: Shetland Race - 21 Haugesund Race Weekend

19 6-Byfjordseilasen 7: Øygarden Rundt - 8: Mildeskvetten - 9: Stord Rundt - 10: Sunnhordland Race 22: Seilmakeren Doublehanded - 23: Sjøslaget 11: ASF Rundt - 12: Askeladden - 13: Korsfjordtrimmen - 14: Hjeltefjordtrimmen 24: Sommerregatta RAN - 25: Dameseilasen 26: KLM - 27: ORC EM - 28: NORC - 29 Larvik RW : Byfjordtrimmen - 16: Høststormen - 17: KM - 18: Windjammer - 19: Nisseseilasen Ferderseilasen Seilaser Rank Seilnr Båt Rormann Poeng Sisu (FINNGULF 31) Ellingsen, Cato Gemini (Bavaria 39) Paulsen, Jonas Bella Donna (Dufour 445) Kjelby, Mona-Karin Upbeat (Elan 333) Syslak, Ivar Breiflabb (Bavaria 38 CR) Myhre, Thorvald 0 17 LYS 1,25-1,30 Totalt 39 båter Cigno (Cenit 40) Røyseth, Rune Caprice (Sun Odyssey 42) Breyholtz, Christin LYS 1,31 og over Totalt 29 båter Scirocco III (Grand Soleil 45) Svendsen, Bernt Mammy (Mumm 30) Edvardsen, Pål Obelix (X-37) Hjorth, Knut Erik USA Pacalolo (Mumm 36) Nikolaisen, Ståle Team Bergen (Grand Soleil 42) Valeur, Sverre NED191 Snuppa (F18) René Tofte Farvide (First 44.7) Høgelid, Arvid Phineas (First 40.7) Øvretvedt, Ivar Consensus (Wasa Atlantic) Jensen, Johnny LYS uten spinnaker Totalt 28 båter Olivia (Sun Odyssey 43) Sætre, Tor Feliz Oceana (Bavaria 38) Stigen, Gerry Atle Tina (Bavaria 42) Bruvik, Helge Føn (Bavaria 38) Danielsen, Tom Anna Bavari (Bavaria 32) Heimstad, Kjell Aries (Bavaria 42) Dæhli, Per-Ørnulf Ikaros (Bavaria 32) Misund, Ole Arve Lipse (Bavaria 36) Skjoldal, Roald

20 1: Neglespretten - 2: Snøføyken - 3: Isbjørnen - 4: Vårbløyta - 5: Huftarøy Rundt 20: Shetland Race - 21 Haugesund Race Weekend 6-Byfjordseilasen 7: Øygarden Rundt - 8: Mildeskvetten - 9: Stord Rundt - 10: Sunnhordland Race 22: Seilmakeren Doublehanded - 23: Sjøslaget 11: ASF Rundt - 12: Askeladden - 13: Korsfjordtrimmen - 14: Hjeltefjordtrimmen 24: Sommerregatta RAN - 25: Dameseilasen 26: KLM - 27: ORC EM - 28: NORC - 29 Larvik RW : Byfjordtrimmen - 16: Høststormen - 17: KM - 18: Windjammer - 19: Nisseseilasen Ferderseilasen Seilaser Rank Seilnr Båt Rormann Poeng Doublehanded Totalt 58 båter Bellamar (Maxi 999) Espeseth, Håvard Gleden (Maxi 1050) Espeseth, Finn Farvide (First 44.7) Høgelid, Arvid Nova (Wasa 38 ) Bekkenes, Kristian Whiplash (Express) Farstad, Andre Båtenvår (First 31.7) Gjøseter, Anne- Gurine Amaryllis (First 38s5) Utåker, Inge Andre Sasha (Banner 28) Lystrup, Morten Scirocco (Bavaria 42) Pettersen, Arne Lipse (Bavaria 36) Skjoldal, Roald Lurifax (Gib Sea 364) Gilberg, Arne Martin Embla III Helge Ivarsøy Team Bergen Sverre Valeur Team Bergen Sverre Valeur 1 Team Bergen GS42R Sverre Valeur 8 Team Bergen Farr 40 Sverre Valeur 12 Team Bergen X - 41 Sverre Valeur Team Bergen Sverre Valeur Pakalolo Ståle Nikolaisen 36 20

21 Årsrapport for Komité for havn og anlegg 2008 Komiteen har hatt en rekke møter og som vanlig et ukjent antall konstruktive diskusjoner på seilsportssenteret og pr telefon. Servicebygget: Vi har i de siste årene lagt tilrette for bygging av det nye servicebygget vårt. Hordaland Fylkeskommune har lagt press på foreningen for å få bygget ferdigstilt noe som medfører at vi nå har forsert utbyggingen. Arbeidet er godt i gang, det vesentligste av bygget er nå under tett tak og utvendige vegger er under ferdigstilling. Tømrerlinjen ved Askøy Videregående skole har også i 2008 arbeidet på bygget. Fremdriften for elevene har i midler tid vært noe lavere enn på foran antatt. For å kompensere dette noe har vi benyttet oss noe innleide profesjonelle tømrere som er medlemmer av foreningen. Det må forventes at vi må ta opp lån for delvis finansiering av bygget. Videre arbeider som prioriteres i løpet av vinteren er å få lagt taket ferdig med takstein og ferdigstilt yttervegger, sette in vinduer og ytterdører. Flytebryggeanlegget: Vi har nå liggende 3 flytekaier den nordre A (blå brygge), midtre B (rød brygge) og den søndre C (gul brygge). Dette året er det blitt kjøpt inn nye brygge-element på 12,5 meter, og det er produsert noen nye gangveier og fortøyningsbommer. Vi har hatt stor pågang fra seilere som vil ha plass i Kaggevikane. Vi vil til våren kun ha noen få ledige plasser, men har avsatt ca 10 plasser for utleie, og til evt. fremtidig entypebåt satsning, dette når vi tar med gjesteplasser og når områder avsatt til fremtidige flytende båthus er disponert. Kostnadene knyttet til materialer for bygging og utlegging av flytebryggene har steget kraftig i den senere tid. Havneleien ble økt fra , og innskuddet er økt i takt med økte innkjøpskostnader, leien er ikke justert for Jolleanlegg: Jolleanlegg nord på området fungerer bra, men det gjenstår en del mindre arbeid knyttet til skruing av dekke med mer. I tilknytning til dette anlegget er det montert en ny kran med wll (weight load limit) på 1500 kg, og vi har hatt en del innkjøringsproblem med kranen som vi nå håper vil fungere tilfredsstillende. Denne skal kunne brukes av medlemmer etter kort opplæring og derved stå til disposisjon for mindre kjølbåter og trailbare båter. Strøm og vann til båtene: På brygge A(blå) gjenstår det å legge fast strøm opplegg til de 3 ytterste bryggene, de får foreløpig strøm via midlertidig opplegg. På brygge B(rød) er permanente strømuttak ferdig.. Det er kjøpt inn både skap for sikringer og kontakter for å kunne tilby strøm til alle båter i anlegget, men det gjenstår å montre noen av skapene. Det skal monteres vannuttak på C-bryggen og grønne lanterner skal settes opp ytterst på hver brygge. Rabattordning / Dugnadsinnsats.: Rabattordningen for inntekts skapende arbeid fungert rimelig bra. Dugnadsaktiviteten har tatt seg noe opp etter at det ble innført dugnadsplikt. Vi vil anmode alle om å registre timer når de arbeider dugnad, da dette har stor betydning for byggeregnskapene. Det har vært en klar økning i 21

22 aktiviteten etter at dugnadsplikten ble innført. Container og plasthaller.: Vi låner en rubbhall som er midlertidig plassert ved klubbhuset. Videre har vi en egen plasthall som opprinnelig var på 240 kvm (nå ca. 200 kvm), som midlertidig er montert ved nedkjørselen til området. Denne er nå avsatt hovedsakelig til jolleaktiviteten. I den forbindelse bør hallen løftes rundt 0,5 meter slik at optimistjollene kan kjøres inn her med mast på. Det er god plass til reklame på plasthallen. Vi tar gjerne imot tips og hjelp til dette arbeidet. Midlertidig klubbhus: Det gjenstår fortsatt en del arbeider på det midlertidige klubbhuset. Dette omfatter noe isolasjon på loftet, rampe opp til inngangen og noe mindre elektriske arbeider, samt en del malerarbeid utvendig. Det er kjøpt inn et brukt ventilasjonsanlegg som er klart for montering. Vi registrerer at det er stor slitasje på klubbhuset, spesielt ved utleie til eksterne og svinn av bestikk, glass og kjørler har vært svært stort. Det er skaffet nytt møblement til huset, men som dessverre fortsatt stor på lager umontert. Teknisk bygg: Det tekniske bygget er nå så godt som ferdig. En del mindre arbeider gjenstår, bl. annet montering av vask og varmt og kalt vann. Flomlys: Flomlysanlegg skal oppgraderes med ytterligere 2 nye lyskastere på de eksisterende søylene og med en ny mast og lyskastere nord for jollekaien, og en mindre mast for C-kaien. Lyset er regulert med skumrings relé. Selve flomlyset vil derved være over 4 master. Naboene ønsker at lyset skal skjermes noe dersom det er praktisk mulig. Båtopptak: Bruken av kranen har vært økende i år og utnyttelsen har vært god. Godkjente kranførere som er aktive som kranvakter får lov å ta opp egen båt uten kostnader og har fått dugnadstimer for den tid de bruker som kranvakt. Kran har behov for noe maling. Det ble innført nytt prissystem for opptak fra 2006 som er differensiert mellom mindre og større båter og mellom medlemsbåter og ikke medlemmer dette ser ut til å fungere godt. Sjøhusene: 9 av foreningens medlemmer har inngått skriftlig avtale med foreningen og bygget et tilsvarende antall sjøhus. Hvert hus rommer innkvartering for minimum 4 personer, inklusiv toalett og dusj, kjøkken og spiseplass. Husene er foreningens eie, men bygges på dugnad av de 9 avtalepartene. Disse skal også dekke alle kostnader knyttet til oppføring, drift og vedlikehold. Foreningen har disposisjonsretten til nøstene regulert i egen avtale med byggerne. Sjøhusene er nå godkjent og der er gitt brukstillatelse for alle enhetene. Sjøhusene har vist seg å være en stor resurs for foreningen. Driftsformen for nøstene byr i midler tid på utfordringer og har behov for en fullstendig gjennomgang, og noen formaliteter gjenstår å få på plass i forhold til dem som har bygget nøstene. 22

23 Nytt startfartøy: Viksund båt ga oss i 2007 et meget godt tilbud på kjøp av en 1050 speedsjark. Tilbudet var så godt at vi har kjøpt båten. Båten er et halvfabrikat som det er planer om at vi skal ferdigstille selv. Dessverre har vi ikke fått teknisks godkjenning på den fra departementet for om mulig å få tippemidler til den, noe som betyr at en må finnen annen form for å full finansiere og ferdigstille båten. Det synes om NSF aldri har tatt signalet om viktigheten av å ha gode startfartøy i foreningene, og således har foreningen nokså ensidig måtte arbeide med dette. NSF har videresendt de dokument som vi har utarbeidet men dessverre ikke lagt særlige resurser ut over det i prosjektet. Ferdigstilling av båten vil ikke bli prioritert med det første. Videoovervåkning av anlegget: Det har over noe tid vært arbeidet med å få til en video - overvåking koplet mot web av området. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i år men må nå tas opp igjen. Fremdriftsplaner.: I all hovedsak er det ferdigstilling flyterbyggeanlegget og strømopplegg til flytebryggene som vil prege arbeidet i nærmeste tiden fremover i havnen. Ut over det vil servicebygget bli prioritert (båthaller og klubbdel). Nøkkelsystem: Nøkkelsystemet har vært nødvendig for å styre og begrense tilgangen til enkelte områder. Alle medlemmer som ønsker det kan få nøkkel mot et depositum på NOK 200,-. Denne gir adgang til klubbhuset og høytrykk spyler. Gjennom den senere tids bruk synes det dessverre som om å være nødvendig å avstenge ytterligere rom, for å sikre foreningens eiendeler, lager og arkiver. Samarbeid med Askøy Videregående skole og elver fra Erfurt i Tyskland: I samarbeid med AVS har vi hatt 4 meget vellykkede prosjekt der vi har tatt i mot skoleungdommer fra Erfürt i Tyskland i perioder på 3 uker. De har bodd og arbeidet på seilsportssenteret. Gruppe 1 bygde kildesorteringshus, benker og fundament for trekaien og riggekaien mot C-bryggen. Gruppe 2 bygde benker, mer trekai og platting rundt flaggstangen. Gruppe 3 la skiferheller rundt det nye servicebygget. Gruppe 4 utførte en del tømrerarbeid på servicebygget. Arbeidene er godt utført og har tilført foreningen anlegg vi ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre på egenhånd nå. Der vil komme en ny gruppe til ASF, 3 uker i mai 2009, bestående av tømrer, stål og maler lærlinger. Økonomi: Vi har hatt tilfredsstillende likviditet i året som er gått, dette som følge av at vi ikke har satt i gang større aktiviteter enn vi har sett økonomisk forsvarlig. Foreningen har i 2008 ikke hatt løpende lån eller annen gjeld i forbindelse med anlegget. Som tidligere år nyter vi godt av at flere av medlemmene benytter egne innkjøpsordninger og rabatter slik at vi får deler og materialer til sterkt rabatterte priser. Mange takk til disse. Det er sendt inn fornyet søknad på tippemidler til båthall på ,-. 23

24 Tilskudd for jolleanlegg på skal være klar for utbetaling straks vi har levert inn og fått godkjent regnskapet. Startfartøyet er foreløpig ikke godkjent for tippemidler og av den grunn ble det sendt egen søknad om dette via NSF til Kirke og undervisningsdepartementet. NSF prioriterer ikke dette tilstrekkelig og derfor søkte foreningen direkte til departementet i håp om å få fortgang i saken. Søknaden ble avslått. Søknadene for båthall og jolleanlegg er teknisk godkjent, men når beløpene kommer til utbetaling er fortsatt usikkert. Inntil det må søknaden fornyes årlig. Innskuddet bør for fremtiden reguleres videre tilsvarende de reelle kostnader for nye havneplasser. Thorvald Haarberg Leder Havn og Anleggskomiteen Årsrapport fra PR og Sponsorkomiteen 2008 Komiteens medlemmer har vært Hans Ole Benonisen, Trond J. Hansen (Trykte medier) og Helge Ivarsøy(Seilmakeren Doublehanded). Sindre Benonisen (Web) ASF har arrangert 3 store regattaer i 2008 (Tur og Havklassen) hvor vi har godt samarbeid med sponsorene: Sprek og Blid, Askøy Rundt Seilmakeren Doublehanded Sprek og Blid Sjøslaget regatta. I tillegg ble det ytt sponsormidler fra Victoria Arbeidsklær i forbindelse med Kretssamling for Joller i 2008 og det er inngått en intensjonsavtale med Pelle P for Thorvalden i 2009 Seilmakeren Doublehanded er blant Skandinavias største doublehanded regatta og ble i 2008 arrangert med Stavanger Seilforening som medarrangør og SEILmagasinet som mediapartner. Samarbeidet med Stavanger Seilforening vil ikke fortsette i 2009 da nytt Pitstop er blitt Skudeneshamn og ny samarbeidspartner er da Karmøy Seilforening. I forbindelse med Seilmakeren Doublehanded 2008 har vi hatt en flott omtale av regatta og forening i SEILmagasinet både før og etter arrangementet. Regattaen ble dekket av egen stab fra SEILmagasinet hvor redaktør Morten Jensen og journalister hadde base på Seilsportsenteret under arrangementet. Herfra ble det produsert nyheter, lydfiler og bilder til de svært mange som fulgte med arrangementet på SEILmagasinets websider. Medieomtale: ASF har siste år fått omtale i flere store mediekanaler: SEILmagasinet redaksjonell omtale av Seilmakeren Doublehanded og Sprek og Blid Askøy Rundt. Children At Risk Foundation sine nettsider Sprek og Blid sine nettsider Seilas.no Batnytt.no Askøyværingen Bergens Tidende Bergensavisen NRK Hordaland ASFs internettsider blir ivaretatt av foreningens medlemmer og webredaktør. 24

25 Nettsidene er hyppig besøkt av både leverandører og andre seilinteresserte noe som fremkommer fra nettstedets logg. Sidene bør forbedres og tilpasses endringer i teknologi i samarbeid med leverandør i årene som kommer, mye har skjedd på Webfronten siden løsningen ble laget og i dag henger nettløsningen litt etter i utviklingen. Årboken ble ikke utgitt i 2008 pga manglende tid blant komiteens medlemmer. Informasjon til medlemmer: Askøy Seilforening har egne medlemssider i SEILmagasinet hvor vi har en fast spalte som ASF sin leder produserer stoff til. Ansvaret for siden hos SEILmagasinet har Trond J. Hansen har tatt seg av. Det har vært diskusjon om å utvide denne siden til to sider med tekst/bilder både for å få mer informasjon ut og for å kunne selge mer reklameplass. I 2008 har dette strandet på for lite ressurser til å samle sammen stoff men ideen viderebringes til kommende Pr & Sponsor komité. Å profilere foreningen er en tidkrevende aktivitet. Det medgår mye tid for å produsere stoff til både web og SEILmagasinsidene. Informasjon til nye medlemmer: Det sendes en velkomstpakke med informasjon til alle nye medlemmer. Hans O. Benonisen Årsrapport Sekretær 2008 Sekretærs oppgave i styreperioden har vært å skrive referat fra styremøtene samt stå for utsendelse av informasjon til medlemmene via mail. Årsrapport fra Økonomikomiteen for 2008 Etter Årsmøte 2007 er det opprettet en komite for økonomi, og det er utarbeidet mandat for denne. For 2008 har komiteen bestått av Gunnar Eriksen Britt Hol Anne Berit Apold kasserer/leder med arbeidsområde knyttet til føring av regnskap, fakturering, avstemming, m.v. med arbeidsområde knyttet til medlemsregisteret og ajourhold av dette administrering av foreningens abonnement med Seilmagasinet. Komiteen har hatt arbeidsmøter i forbindelse med utfakturering av medlemskontingent, havneleie, m.v. samt opprydding i medlemsregisteret og purring på utestående kontingent. I tillegg har komiteens medlemmer hatt hyppig kontakt pr. telefon og mail. 25

26 Opprydding i medlemsregisteret og purring på utestående kontingent har vært svært resurskrevende. For regnskapsåret er det avskrevet medlemskontingent med ca. kr ,-. Dette er krav på medlemskontingent som er eldre enn 2 år, og som tross flere purringer fremdeles er ubetalt. Etter gjeldende regnskapsbestemmelser for idretten skal fordringer eldre enn 2 år avskrives. Prosjektregnskap for delprosjekt Klubbhus er ferdigstillet og oversendt Hordaland Fylkeskommune. Etter godkjenning vil dette utløse rest-utbetaling av Tippemidler med kr ,- som er knyttet til denne delen av byggeprosjektet. Prosjektregnskap for Jolleanlegget er under utarbeidelse og forventes ferdigstillet i løpet av mars måned. Dette vil utløse utbetaling av Tippemidler med kr ,-. Utbetalingene forventes å skje i løpet av sommeren-09. I samsvar med vedtak på Årsmøte 2007 er sendt ut skriv til medlemmene med anmodning/forespørsel om et medlemslån til finansiering av Klubbhus/Servicebygg. Medlemslånet vil bli knyttet til lånebevis a kr ,-. Det arbeides videre med denne saken. Årsregnskap Økonomi Årsmøte for 2007 vedtok at seilforeningens årsregnskap skulle følge kalenderåret. Omlegging av regnskapsåret fra avvikende regnskapsår til kalenderåret medfører at årsregnskapet for 2008 omfatter 14 mndr., Seilforeningens regnskap føres etter regnskapsprinsippet med en kontoplan som er tilnærmet lik anbefalt kontoplan for idretten. Alle investeringer utgiftsføres fortløpende i sin helhet. Askøy Seilforening har hatt tilfredsstillende økonomi i regnskapsåret. Høyt aktivitetsnivå for utbygging har medført at likvid reserve på sparekonto er brukt i sin helhet. Høy investeringstakt og forsinket utfakturering av bl.a. medlemskontingent, havneleie m.v. har imidlertid medført stram likviditet i perioder. For å opprettholde en tilfredsstillende likvid reserve ble det tatt opp et banklån stort 26

27 kr ,- våren Dette ble innfridd av egne midler Forsert byggeaktivitet utover høsten, bl.a. for å få tett tak m.v. før vinteren, nødvendiggjorde nytt låneopptak stort kr ,- ultimo desember-08. Dette lånet løper avdragsfritt frem til , og vil bli innfridd ved utbetaling av Tippemidler for Jolleanlegget. Vedtak på årsmøtet 2007 ga styret fullmalt til et låneopptak inntil kr. 2 mill. til finansiering av Klubbhus/Servicebygg. Et usikkert finansmarked med stigende rentenivå gjennom høsten 2007/vinteren 2008, gjorde at styret valgte mindre og kortsiktige låneopptak for å begrense rentekostnadene. Årsregnskapet for 2008 viser totale inntekter med kr ,-. Dette er ca. kr ,- høyere enn budsjettert for Av det positive avvik skyldes kr ,- innbetaling for manglende dugnadsplikt, samt høyere havneleie enn budsjettert. Totale driftskostnader utgjør kr ,-, som er ca. kr ,- høyere enn budsjettert. Det negative avvik knytter seg i det vesentlige til økte strømutgifter, økte forsikringspremier og tap på fordringer. (medlemskontingent.) Finans viser et positivt avvik til budsjett med ca. kr ,-. Dette har sammenheng med lavere renteutgifter, samt at renteinntekter også omfatter renteinntekter for (Som kjent kapitaliseres disse pr , mens regnskapsåret ble avsluttet pr ) Regnskapet viser således et overskudd på driften med kr ,-, ca. kr ,- bedre enn budsjettert. I 2008 er det gjennomført investeringer i anlegg m.v. for i alt kr ,-. Inntekter knyttet til gjennomførte investeringer utgjør kr ,-. Netto har således investeringer belastet regnskapet for 2008 med ca. kr. 1.8 mill. Samlet resultat av drift og investeringer i 2008 er et underskudd på kr ,- Underskuddet er inndekket ved egenkapital. I balansen fremkommer kundefordringer med et relativt stort beløp. Av kundefordringer knytter ca. kr ,- seg til utfaktureringer fra vår/sommer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 23. februar 2011 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Lars Jønsson Askøy Rundt 2010 Bilde fra Herdla Havn lørdag ettermiddag. Årsberetning 2010 Saksliste årsmøte

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1

Årsmøte Askøy Seilforening. Tirsdag 23 Februar 2010 Kl 18:00. Seilsportsenteret. Årsberetning 2009. Side 1 Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag Februar Kl 8: Seilsportsenteret Årsberetning Side Saksliste årsmøte Askøy Seilforening. Februar kl 8: Seilsportsenteret Årsmøtet behandler følgende saker:. Årsmelding

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 17. november kl 18 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 12/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10

Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 Forslag Ran Seilforening 2010 fremmes på Årsmøte 26/1-10 1. Utvalg for å vurdere forvaltning av Rans oselvere Dette forslag ble fremmet for årsmøte i 2009 og vedtatt, men ble ikke gjennomført i 2009. Styret

Detaljer

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2007 Saksliste årsmøte 2007 Askøy Seilforening 21. november 2007 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe

Årsrapport 2010. Arendals seilforening jollegruppe Arendals seilforening jollegruppe Årsrapport 2010 2010 har vært et godt år for jollegruppa hvor rekruttering og oppbygging av et godt miljø har vært prioritert. Etter en aktiv 2009 sesong med både pinseleir

Detaljer

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november.

Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Referat fra medlemsmøte avholdt i Expressklubben Hordaland, torsdag 01. november. Til stede: 15 personer med tilknytning til følgende båter: Seilnr Båtnavn Forening Havn NOR 4 Mille BSI Dikkedokken NOR

Detaljer

Askøy Seilforening Referat

Askøy Seilforening Referat fra styremøte: 06/10 Mandag 10.mai Møtestart: 18,30 Møteslutt: 22,15 Til stede: Til stede: Thorvald, Petter, Torbjørn, Finn, Ingve, Arne Fravær: Nils, Knut Erik. Referent: Arne Nilsen Askøy Seilforening

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening

Årsmøte. Askøy Seilforening Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no Årsmøte Askøy Seilforening Tirsdag 22. november 2005 kl 19:00 Seilsportssenteret Årsberetning 2005 Saksliste årsmøte 2005 Askøy

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret

Årsmøte. Askøy Seilforening. Onsdag 22. november 2006 kl 19:00. Seilsportsenteret Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsberetning 2006 1 Saksliste årsmøte 2006 Askøy Seilforening 22. november 2006 kl 19:00 Seilsportsenteret Årsmøtet har følgende

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015

Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Årsregnskap 2014 for Haugesund Seilforening med budsjett for 2015 Utarbeidet av Svein Louis Bersaas Haugesund 08.02.2015 Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2014 DRIFTREGNSKAPET 2014 2013 2012 Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening

Årsberetning. Malvik og Stjørdal seilforening 2013 Årsberetning Malvik og Stjørdal seilforening 05.03.2014 Styrets sammensetning Styret har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlem(mer) Varamedlemmer: Valgkomité:

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Protokoll NORLYS årsmøte

Protokoll NORLYS årsmøte Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne

Detaljer

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013

INFOMØTE NYE JOLLESEILERE. Nørvevika Båthavn 10.04.2013 INFOMØTE NYE JOLLESEILERE Nørvevika Båthavn 10.04.2013 Hvem er vi som prater? Peter L. Larsen Leder i jollestyret Roy Sund Materialforvalter Håkan Dahl Optimistjolletrener nybegynnere Fakta om Ålesunds

Detaljer

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret

Saksliste årsmøte 2002. Askøy Seilforening. Seilsportsenteret Saksliste årsmøte 2002 Askøy Seilforening Tirsdag 19. november 2002 kl 19:00 Seilsportsenteret Til behandling på årsmøtet er følgende saker 1. Behandle årsmelding 2. Behandle regnskap i revidert stand

Detaljer

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011

Askøy Seilforening. Årsmøte. Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00. Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsmøte Askøy Seilforening Onsdag 15. februar 2012 Kl 19:00 1 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter Start Seilmakeren doublehanded 2011 Årsberetning 2011 Saksliste årsmøte 2012 Askøy Seilforening Onsdag 15.

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2014 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Navn Leder: Morten Bjerkholt Nestleder:

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2017 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 23. februar 2017 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING

REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING REFERAT FRA STYREMØTE 2/2015 ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 16. mars 2015 kl 19 Sted Gamle klubbhuset Styremøte nr. 2/2015 Innkalt Styreleder Andre Farstad, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Harald

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai

TOM BRYGGE. Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Lørdag 4.mai TOM BRYGGE Lørdag 4.mai Møt nye og gamle venner, ute på fjorden og på land! Alle deltagerene er med i trekningen om en Seilreise til Kroatia i regi av; TOM BRYGGE Alle mann på fjorden! I samarbeid med

Detaljer

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no

Askøy Seilforening www.askoy-seilforening.no post@askoy-seilforening.no REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Tirsdag 1. april kl 18 Sted: Servicebygget, 3. etg Styremøte nr: N3/2014 Tilstede: Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre Valeur,

Detaljer

Foreldremøte. Åsane Seilforening

Foreldremøte. Åsane Seilforening Foreldremøte Åsane Seilforening Foreldremøte Status Feva gruppen Status Optimist gruppen Treningstider Planer for jollegruppen utover høsten Planer for nye båter og båtstrategi Gjennomgang av båttyper

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset

Saksliste årsmøte 2001. Askøy Seilforening. Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Saksliste årsmøte 2001 Askøy Seilforening Årsmøtet holdes tirsdag 20. november kl. 19.00 i klubbhuset Til behandling er følgende saker: 1) Behandle årsmelding 2) Behandle regnskap i revidert stand 3) Behandle

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Årsmøte Protokoll. Sakliste

Årsmøte Protokoll. Sakliste Årsmøte 2012 - Protokoll Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll 3. Godkjenning av årsmelding 4. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen

Åsane Seilforening Årsmelding Jollegruppen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Jollegruppen Årsmelding Jolle gruppen Jolle gruppen har nå sitt tredje år fra Storøen og vi har allerede den største barne og ungdomsgruppen i Hordaland. I vår 5 år strategiplan

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING

REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING REFERAT STYREMØTE I ASKØY SEILFORENING Tidspunkt: Mandag 15. desember kl 1830 Sted Servicebygget, 3. Etg Styremøte nr. 13/2014 Innkalt Styreleder Kees Oscar Ekeli, Styremedlemmene, Espen Rosmer, Sverre

Detaljer

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen

2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 1 Godkjenning av innkallelse 2 Valg av ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3 Styrets årsberetning 2008 Blir utdelt på årsmøtet 4 Regnskap 2008 Blir utdelt på årsmøtet 5 Fastsettelse

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell).

Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Årsmøte 2012 Det innkalles til årsmøte i Sørreisa skilag søndag 8. januar kl. 20.00 i møterom 1 på kommunehuset (inngang mot Shell). Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder,

Detaljer

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL

ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG KL ÅRSMØTE SALTNES BÅTFORENING SKEIE SKOLE ONSDAG 11.02.15 KL. 18.30 SAKSLISTE 1. Godkjenning av innkallelse og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til undertegning av

Detaljer

Jollegruppen Ran Seilforening

Jollegruppen Ran Seilforening Jollegruppen Ran Seilforening 2009 Sesongen 2009 Største og flotteste jollegruppe i Hordaland 37 påmeldt til nybegynnerkurset 17 Optimister og 6 Zoomer aktive i høst Gode trenere Fin kombinasjon av erfarne

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon

VM2011 Bemanningsoversikt Versjon VM2011 Bemanningsoversikt Versjon 3 26.07.2011 Kontaktinfo til kontaktpersoner som er listet opp i oversikten: Arve Refsnes!! arve.refsnes@kystverket.no! Tlf: 99 22 96 80 Arnt Kamperud!! arnt.kamperud@kystverket.no!

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter -

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE i Askøy Seilforening - saksdokumenter - SAK 4 / EKSTRA: Seilforeningens økonomiske situasjon, prognoser og kalkyler, og dialog omkring låneopptak med banken. BAKGRUNN FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Seilforeningen har store økonomiske utfordringer:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår.

Bergens Fekteklubb. Stiftet 1936. Årsmøte 2005. 3. Mars 2006. Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Årsmøte 2005 3. Mars 2006 Sakspapirer for det 65. ordinære årsmøte, det 70 driftsår. Vedlagt følger: Saksliste Årsmelding 2005 Regnskap 2005 Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Budsjettforslag

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2012 Askøy Seilforening Tysdag 19.februar 2013 kl 19.00 Klubbhuset,

Detaljer

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp

Sportsleg opplegg Det vert segla inntil 10 seglasar på Hjeltefjorden/Hauglandsosen. Laurdag: inntil 6 løp. Sundag: inntil 4 løp RAN Seilforening inviterer med dette til RAN Eintype Regatta (RER) for F18, Melges 24, Albin Express, Knarr, Snipe, Yngling, Oselvar, 2,4M og Laser. Regattaen vil ha KM-status for dei klassane som oppfyller

Detaljer

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013

Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Referat fra årsmøte Steinbrygga båthavn for sesongen 2013 Åpning: Styrets leder ønsket velkommen til årsmøte og presenterte styret for sesongen 2013 Dagsorden for årsmøtet:. 1. ÅPNING. 2. KONSTITUERING:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2014

Innkalling til årsmøte 2014 Innkalling til årsmøte 2014 Idrett gir styrke til daglig yrke Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 7. februar 2014, kl. 19.00 Sted: Making Waves, Kristian IVs gate 13 SAKSLISTE 1. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Årsberetning 2013. Halden Seilforening

Årsberetning 2013. Halden Seilforening Halden Seilforening Postboks 93, 1751 Halden E-mail: post@haldenseilforening.net Internett: www.haldenseilforening.net Årsberetning 2013 Halden Seilforening Årsmøte 29. mars 2014 Fra startlinjen på Iddefjordsregatta

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening tirsdag 29.04.2014 kl 1900 på Sanitetshuset Ankenes. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte.

Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Handlingsplan Haugesund Seilforening 2016 og fremover Denne handlingsplan er vedtatt av årsmøtet 25. februar 2016 og gjelder til den blir endret ved et senere årsmøte eller ekstraordinære årsmøte. Foreningen

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016

Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening. for 2016 20.01.2017 Årsrapport, Tur & Hav, Arendals Seilforening for 2016 Tur og Hav styret i 2016 har bestått av: Feda Grebovic (leder) Kim Reinfjord Tor Dahl Allan Larsen Hovedfokus for T&H styre var å holde

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden godkjennes Tromsø Seilforening s dagsorden for årsmøte 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Forslag til vedtak: innkallingen, sakliste og forretningsorden

Detaljer

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no

ÅRSMØTE. Askøy Seilforening. Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00. Servicebygget, Askøy Seilsportsenter. www.askoy-seilforening.no ÅRSMØTE Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget, Askøy Seilsportsenter www.askoy-seilforening.no SAKLISTE - årsmøte 2013 Askøy Seilforening Tysdag 20.februar 2014 kl 19.00 Servicebygget,

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING

ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING ÅRSMØTE BANGSUND BÅTFORENING TIRSDAG 28.02. 2017. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Styrets årsberetning 3. Regnskap 4. Planer og budsjett for 2017 5. Innkomne forslag/styrets forslag 6. Valg Styrets årsberetning

Detaljer

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret

Åsane Seilforening. Nye Sjøsprøyt. Innhold. Formannen har roret Åsane Seilforening Medlemsblad for Åsane Seilforening, 25 årgang, April 2005 - Redaksjon: Ulrik Bertelsen, Børre Z. Jensen og Georg Solvåg S j ø s p r ø y t Nye Sjøsprøyt Åsane Seilforening vil forsøke

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i sykkel. Tirsdag 7. februar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i sykkel Tirsdag 7. februar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Saksliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede 4.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget Årsmøte Onsdag 15. februar 2017 Klubbhus på Kokkenes 1. Godkjenne de stemmeberettigete Asle Åsmul åpner Årsmøte og ønsker alle hjertelig velkommen. Vi er 13 medlemmer fra LSF på årsmøte, alle er stemmeberettiget

Detaljer

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011

Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 Årsrapport BB-11 Gruppen ASF 2011 BB-11 Gruppen i Arendals Seilforening kan se tilbake på femten sesonger med jevn vekst av seilere, aktivitet, vinteropplag, vennskap og kunnskap. Nettopp vennskap og økt

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc.

Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Milde Båtlag Felles Bergens Seilforening SOMMER - ENTYPEREGATTA 2014 JOLLER, BRETT, OSELVAR, KNARR, EXPRESS, YNGLING etc. Lørdag 14. og søndag 15. juni, kl. 11.00 Fanafjorden - Korsfjorden Arrangør: Milde

Detaljer

Dette er et av Norges beste områder for seiling

Dette er et av Norges beste områder for seiling Hvorfor er det bra å seile i Åsgårdstrand? Slagentangen og Bastøya skjermer mot bølger og for mye vind. Strømforholdene er ikke så vanskelige som lenger nord ved Horten. Regattabanene kan legges nær havna.

Detaljer

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2017 1.1.2016 31.12.2016 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 9. mars 2017 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb Velkommen og kort redegjørelse fra klubbens leder 1. Godkjenning

Detaljer

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012

Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Seilingsbestemmelser for Hjeltefjordtrimmen 2012 Regler Seilasene er underlagt reglene slik de er definert og beskrevet i Kappseilingsreglene for 2009-2012. Seilaser Det seiles 14 tirsdagsseilaser i henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014

Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Årsplan 2014 oppdatert 16.02.2014 Måned / Dato DESEMBER 2013 AKTIVITET/AKSJON Torsdag 5. Styremøte 1, kl 1900 Mildenøstet 1. Konstituering av nytt styre 2. Møteplan 3. Arbeidsfordeling 4. Årsplan 5. Fastlegge

Detaljer

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010

Tenvik båtforening Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Innkalling til årsmøte 8. april 2010 Sted: Brattås skole Tidspunkt: Torsdag 08.04.2010 kl. 19:00 Saksliste: Sak 2010-1 Konstituering Valg av møteleder Valg av referent Valg av to personer til å undertegne

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

NM i Formula Windsurfing

NM i Formula Windsurfing NM i Formula Windsurfing Arrangeres av Larvik Seilforening 29. 30. august 2009 1. Konkurranse Norgesmesterskap i brettseiling avholdes i tidsrommet 29. 30. august 2009. Stedet er Viksfjord og disiplinen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008

ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 ÅRSMØTE 2008 LØRDAG 1. MARS 2008 SAKSLISTE: 1.ÅPNING 2.VALG AV REFERENT 3.ÅRSBERETNING 2007 4.REGNSKAP 2007 5.FORSLAG 6.KONTINGENT 7.VALG 8.BUDSJETT 2008 ÅRSBERETNING 2007 ASKIM STYRKELØFTKLUBB STYRET.

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening

Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet 2015 for Haugesund Seilforening Årsregnskapet for Haugesund Seilforening - 2015, hovedtall DRIFT, VEDLIKEHOLD, ANSKAFFELSE REGNSKAP 2015 2014 2013 2012 Inntekter 805 456 651 174 605 946 516

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015

Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Malvik og Stjørdal Seilforening Årsberetning 2015 Styrets sammensetning i perioden Styret og foreningens komitéer har i perioden hatt følgende sammensetning: Funksjon Leder: Nestleder: Styremedlemmer Varamedlemmer:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer