~.. ~,... :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... ~.. ~,... :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857"

Transkript

1 Nr. 1. Mai Løssalg kr Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai argang.... r-- \.... ' ~ ''" ~,... ~.. : Sandvikstorget er blitt for lite : :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :......

2 JUBILEUMS-TIDER Etter hvert begynner vi i bataljonen å forstå at det er jubileum. Av Kurt Nilsen har vi fått noen flotte heuebarder. Damegarden har kommet med en megafon som vi skal bruke når trafikken i Sjøgaten blir for stor. Dessuten har vi også fått to fine trommer fra de samme damer. Geir de Lange (Foto: R.J.).';~ ; ~'$ ~~'.! ~ t::;; t :i}~,1 Støtt bladet Bli fast annonsør 2 ALT PA ETT GULV OG ALT TIL LAVESTE PRIS Vi kan tilby et stort utvalg i BrØd. Kjøtt - Kolonial -Melk -Delikatesser - Frukt Tobakk - Sjokolade - Øl og mineralvann etc. Selvbetjening. TELEFON Varer sendes. FOKUS Bankhuset I HELLEVEIEN %/df"j~ LAVPRIS - Helleveien,". :.:.:

3 Sj.\~'DVIK.S, GU~r~rE~' Utgiver Sandvikens BataljonsRåd I redaksionen Redaktør: Arne Lynngård Trollia 20, 5082 Eidsv.neset Uf Geir de Lange Sandviksveien Bergen -Sandviken tlf Fotograf Karl Kristian Marthinussen Vinkelsmuget 2 tlf Sandvikens Bataljons sjef Trond Ingebrigtsen Kirkegt. 49 Tlf Free lance medarbeider Per Jordan Rollandslien 114 Uf Forretningsfører Roald Jønsson Søre Almenning 8 Tlf. arb Bladets adresse Grensegrenden Bergen. Sandviken Trykket i offset hos AlS Fotosentrum, 5265 Ytre Arna Bladets bankgirokonto Bergen Bank ~',.~~.. ",,- In, Redaksjonelt Så er våren endelig kommet. l Bergen kan man ikke unngå å merke' den. Det er nemlig ikke bare fra naturens side våren gjør sitt inntog. Først med buekorpsene mars.jerende i gatene, blir vårens bilde komplett. Et årlig fenomen som er like sesongbetont som buekorpserie selv, er den negative kritikken buekorpsene blir utsatt for i avisenes lese spalter. Der blir begevelsene kalt for både militaristisk og fascistisk, - en kritikk som vitner om manglende forståelse og innsikt i hva buekorps går ut på. l de samme spaltene leser man om det «skrikende» behov der er for aktivitetstilbud for barn og ungdom. Hva er det man egentlig vil? Rakke ned på de bestående fritidstilbud, derunder burkorpsene, som gir barn og ungdom et godt og trygt miljø. Jeg skal ikke gå videre i denne debatt, men bare håpe at de tre 125-års-jubilantene vil dempe og helst forstumme røstene på disse uvitende kritikere. Som sikkert mange har observert, er alle de tre jubileums-korpsene blitt presentert i byens aviser. Og alle tre korpsene har fått mulighet til å komme med sine patriotiske og kanskje humoristiske uttalelser. Likevel reagerte jeg litt, da jeg leste en uttalelse fra en av Nygaards Bataljons representanter. Han mente at både Sandvikens og Fjeldets Bataljoner måtte regne med å komme i bakgrunnen når et av lørdagskorpsene jubilerte. Vi vet jo alle at Nygaards Bataljon er «lillebror» i kompani med Dræggens og Nordnæs, og der er kanskje derfor at de vil «tøffe» seg litt mot Sandvikens og Fjeldets Bataljoner.. Denne uttalelsen blir jo også litt komisk, når vi vet at både Sandvikens og Fjeldets Bataljoner samler flere gutter under fanen. Og jeg vet at Sandvikens Bataljon har vel så mye å tilby guttene i jubileums-året, som både Nygaard og Fjeldet. Nei! Sandvikens Bataljon skal ikke komme i bakgrunnen, men heller bevise at uttrykket lørdagskorps og søndagskorps er et foreldet uttrykk. Arne Liljedahl Lynngård 3

4 SANDVIKSFOLK vær med og støtt de averterende forretninger og bedrifter! AUTONOWI LIEN 7 - POSTBOKS BERGEN - NORWAY TIf.lPhone: (05) «Den Gullkantede Metallbehandler» i energien og miljoets tjeneste BERGENBETONG Bernh. Ellingsen DAGLIGVARER Ekrengt. 15- Ekrenbakken 9 Tlf Industri-, hus- og skipsinstallasjoner HETLAND OG ~-- STf/NSBUA/S Elektroinstallatror Telefon Søre Almenning 2 (ved Sandvikstorget) -Bergen Sandvikens varemagasin EkrenQaten 15 TELEFON Den lille butikk med det store utvalg TOBAKK- SJOKOLADE- BLADER TIPPING - LEKER- GAVEARTIKLER LYDPOTTE-SER VICE VåTt TasjonelIe opplegg git Dem gunstigste ptis Montering/utskiftning. - Kan foretas mens D~ venter. Vennligst konferer med oss pr. telefon for time avtale. O. INGEBRIGTSEN & SØNN Elsero - Telefon LH~ BBROB Sand.llt.bod., 65a BÅTER-FLÅ TER-MOTORER tl P4~~ftI Sandviksboder 15.17! Telefon ', Bergen - Sandviken I VENTILASJON - TAKRENNER BLIKKENSLAGERMA TRIELL A.S OLJEFYRING INDU5TRI- OG VILLAVARME SANDVIKSVElEN 30 I i I 4 RØR HANDEL - V.V.S.SENTER C. SUNDTSGATE 39, 5000 BERGEN - SENTRALVARME VARMLUFTSANLEGG INDUSTRIBRENNERE KAMINER OLJETANKER A UTOMA T ANL.

5 ~ v-.j7-?( ~*~~."">,,n / f Kårdekorpsperioden. " - _voo!!i_~

6 LEKTE BUEKORPSGUT'J SOM 2-ÅRING Av Arne L. Lynngård Foto: Roald Jønsson., De aller fleste Sandviksfolk og Sandviksinteresserte kjenner Egil Larsen - og det er ikke uten grunn. Han har i så og si hele sitt liv vært med og støttet Sandvikens Bataljon og bydelen. Hans humør og entusiasme har vært en inspirasjon for alle som arbeider for bydelen. Og det er personer som han som bidrar til at bydelen beholder særpreg som andre misunner oss. Egil Larsen begynte i bataljonen i 1934, 10 år gammel, en alder man forøvrig måtte ha for å begynne i korpset. Men hvorfor begynte du i korpset, Egil? - Min mor har fortalt meg at jeg begynte å leke buekorps da jeg var 2 år gammel, så interessen ble tidlig vakt, og det var en selvfølge at jeg begynte. - Hvor mange år måtte man gå før man ble offiser? - Det kunne variere litt, men man måtte regne med å gå i 3-4år før man ble halvtroppsjef. (Egil ble forresten adjutant i 1940, så man måtte gå i ca. 6 år før man ble ordentlig offiser). - Var det stor forskjell på lørdags- og søndagskorpsene på den tiden? - Ja, det var nok en del forskjell i utrustning og slikt. Men forøvrig begynte Sandvikens Bataljon å gå om lørdagen i Og Egil Larsen legger til at S.B. var fult på høyde med de andre lørdagskorpsene i Var det noe samarbeid mellom de forskjellige buekorpsene før i tiden? -Sandvikens Bataljon, Verftets Kompani og Skansens Bataljon hadde i alle år før og etter krigen en allianse, populært kalt SVS-alliansen. De arrangerte fellesutmarsjer, fellesoppvisninger o.s.v. (La meg bare legge til at Verftets Kompani er gått inn, og at alliansen i dag består av Sandvikens Bataljon, Skansens Bataljon og Sydnes Bataljon). - Ellers drev idrettslaget DROTT i mange år med idrettsarrangementer for søndagskorpsene. Likeledes gikk alle buekorpsene sammen om BUE- KORPSENES DAG i Vi opplever i dag at interessen for buekorpsene går i bølgedaler. Noen år er tilslutningen stor og andre år dårligere. - Hadde dere noen problemer med rekrutteringen av gutter? - Vi opplevde også de samme problemene med at interessen steg og sank. Men etter krigen hadde Sandvikens Bataljon ingen problemer med å få gutter. Dette skyldes bla. 90-årsjubileumet og Osloturen som ble holdt i Egil forteller at S.B. det året kunne ha vært over 300 gutter, men at korpset ikke hadde kapasitet til å ta imot så mange. Det året var ingen gutter under år, og standarden var meget høy. - Fungerte S.B. på noe vis under den 2. verdenskrig? Ble det f.eks. holdt offisersvalg? - Selvfølgelig ble kameratskapet blandt bataljonsguttene holdt i hevd, men jeg kan ikke huske at det ble holdt offisersvalg under krigen. - Hvor gjorde dere a v effektene til korpset under krigen? - Rifler og andre effekter ble lagt i kasser og gjemt vekk på forskjellige plasser. Noe ble borte under krigen, men det meste dukket opp igjen. - Tok det lang tid før S.B. igjen begynte å marsjere etter krigen? - Bataljonen begynte faktisk å marsjere i frigjøringsdagene, ca. 12. mai. - Du nevnte Oslo-turen i Var det vanlig å reise på så lange turer den gang? - Selvfølgelig ble det mest turer i nærheten av byen, men alt i 1945 begynte vi å lufte tanken på en Oslo-tur i forbindelse med 90-årsjubileet i Ellers ble ofte landturene lagt til hytten og andre steder rundt Bergen by. Om søndagene var korpset på tur til Munkebotten. - Ble S.B. den gang drevet på en annen måte enn ~ i dag? - Leken var den samme, men det var vel litt mer alvor og disiplin. eksersis. Det måtte til for å få en skikkelig - Ble det drevet med flere aktiviteter innen korpset den gang enn det gjøres i dag? - Bataljonen var med og plantet trær på Sandviksfjellet i nærheten av hytten. Ellers var det samme opplegget, men det var vel flere turer opp til «UTSIKTEN» - hytten vår. Kameratskapet ble kjempegodt på den måten. - Hva var ditt største øyeblikk som aktiv buekorpsgutt? - Det var som sjef i 1947 med flere høydepunkter, bla. jubileumsdagen i Sandviken i forbindelse med 90 års-jubileet. Men fremfor alt eksersisen guttene gjorde på Frogner stadion i Oslo. Mye folk og stor jubel. Jeg hadde noen fantastiske gutter som kunne sine saker. - Har du følt kameratskapet som ble opprettet i korpstiden har fortsatt etter at dere måtte slutte som buekorpsgutter? - Kamertaskapet har fortsatt gjennom medlemska kc va da m. ste de. fa 6

7 i Sandviksguttenes Forening. De sammener vi har i foreningen frisker opp minner om tive tid i korpset. 'ror du det er vanskeligere å drive Bataljonen i n da du var sjef? a, det er det absolutt. Vi seilte i en voldsom ind etter krigen. og da var interessen meget ynes du at S.B. av 1982 har endret seg mye sin tid som bataljonsmedlem? eg savner den disiplinen vi hadde. Da kunne vi ettet så mye mer. Det var mer futt og fart tidligere. I leken må det være litt alvor og disiplin. - Ser du fram til125-årsjubileet? - Som nevnt satt jeg selv som jubileumssjef i 1947 og opplevde store dager med korpset. men jeg gleder meg veldig til jubileet. Jeg kjenner til alt arbeidet som er nedlagt foran denne store dagen. - Har du til slutt noe du vil si til jubileumsårets offiserer og soldater? - Som jeg har sagt før må det være et visst alvor i leken, slik at dere kan representere vårt kjære korps utad med den heder og verdighet jeg mener må være til stede. 7

8 SANDVIKSFOLK vær med og støtt de averterende forretninger og bedrtfteri =» BERGEN :D BANK Sandvikstorget - Telefon SANDVIKSFOLK BESØKER Sandvikens Herrefrisørsalong Nye Sandviksvei73 - Telefon KATTENSOM MALERI ALLEFARGER Ekrengaten Snackbar " Ekrengt. 11 SJ O KO LADE-TO BAKK-FRU KT -IS Spesialitet - HOT DOG.rIDD D. MALERMESTER Tlf Et bad å bli glad i! Føres av VVS-forhandlere Agent: Ingebrtgtsen VVS-Agenturer KIrkegt. 49 Tlf j"jf. )4l{seli CO:~ :mmmm~ ~. j ~ "~o - ".J Godt utvalg i Stoffer og Garn Barnetøy Duker-Servietter Nye Sandviksvei 73 TLF o,uo...(... V-' ',"'f". v.' lo.", ttr"..."...~. ''''9"""",.." CI" ".o' \ "...~.'0" ",.o,. "...,....,,.''''' ØNSKEBDI~I """" "".''9' 18,.. 1"15t... KongOscarsgt. 18- tlf

9 BINGOKVELD I HUSET Lørdag 30. januar 1982 Hyttestyret hadde denne lørdagen invitert til «Bingoaften med noko attåt» i huset. Hyttesjef Kurt Nilsen ønsket velkommen med få, men utvalgte ord. Vi tok så fatt på «Bingoen». Noen få problemer var det nok for noen i første runde, bla. for undertegnede, men spenningen var likevel stor etter hvert som vi nærmet oss «Bingo». Etter to runder ble det en pause. Vi fikk da servert gryterett a. la. Stroganoff med ris og brød til. Maten smakte fortreffelig og hyttestyret takker Inger, Wenshe, Tordis og Edel for velvillig assistanse og utmerket hjelp. Da kaffen ble servert fortsatte «Bingoen». Det ble spilt 4 fulle spill a. 3 rekker. Spenningen var til å ta og føle på, og det ble etter hvert mang en lykkelig vinner. Kl startet dansen. Vi hadde ikke danset mange dansene før Kurt Nilsen dukket opp med en loddbok og annonserte at det ville bli aftentrekning. Før kl var trekning foretatt og gevinstene utdelt. Gevinstenes totale verdi denne kvelden lå på ca. kr ,00. Det var møtt fram 39 personer som koste seg til ut i de små timer. Jeg har vel alle med meg når jeg ønsker at dette må bli en snarlig gjentagelse. Etter samtale jeg har hatt med Kurt Nilsen, var kvelden også meget vellykket for hyttekomiteen. Kveldens nettoutbytte ble hele kr ,00, som er kjærkomne penger i hyttekassen. Hyttestyret takker for god oppslutning om kvelden. Asbjørn MOidestad Foto: Geir de Lange. 9

10 \"..: ~ "- StI"., 11.",.; 1851 Komiteenfor r~'---~i\ SandvikensBataijons125-årsjubileum; ~~~,~Ff; Dugnad på hyttebrønnen Søndag 21/3-82 var vi samlet et 20 talls personer på hytten til dugnad. Denne gangen var det brønnen som skulle klargjøres. Været var ideelt, skyet, stille og 4-5 plussgrader. Etter en kopp kaffe og en liten prat kom vi i gang ca. kl Noen begynte å grave etter stein, mens andre bar fram til brønnkanten. De øvrige tappet brønnen og begynte deretter å grave den dypere. Det ble jobbet hardt frem til ca. kl Da hadde vi en halv times spisepause. Etter pausen var det store øyeblikket kommet da kumringen skulle ned i brønnen. Vi rigget oss til med slisker og tau, og ved felles kommando og mange gode råd fikk vi ringene på plass. Det ble så fylt på med stein og sand. Vi jobbet til ca. kl , men da var det ikke mer tilgjengelig stein, så vi bestemte oss for å avslutte dagen. Gamlekarer, offiserer, slagere og soldater gjorde en strålende innsats. Hyttesjefen takker for den, og håper på like god oppslutning ved senere dugnader. Kurt Nilsen Hyttesjef.. \, ',~ i.64i.,..'. ',,(: :~).'.. < ~. Jubelsesongen - nei, jubileumssesongen 1982er i full gang! Jubileumsdagen 9. mai nærmer,skritt, og vi er nu inne i innspurten. seg med storm- Alle strever med sitt - helt fra den yngste soldat med sin eksersis, til gamlekarene med sitt arbeid i komiteene. Alle arbeider mot samme mål - at 9. mai skal bli en dag som lenge vil huskes i Sandviken. Bataljonen - som det hele dreier seg om - stiller med bra antall gutter under sin fane. De arbeider hardt med å perfeksjonere «Bataljoneksessisen» og tar seg meget godt ut i sine nye vindjakker, rifler og luer. Gave på forskudd har de fått: Nye «elegante» hellebarder! og to trommer! Komiteene arbeider hver med sitt, og hittil ser det ut til at de mål vi har satt skal oppnåes. Historieboken «Sandviken - bydelen og Bataljonen» er i skrivende stund i arbeid hos bokbinder. Boken kan bestilles hos Gunnar Ellingsen, telf og vil selges for ca. kr. 100,-. Turkomiteen har Englandsturen under kontroll, avreise 20. juni med gutter i rekkene. Finanskomiteen bruker «alle midler» for å samle kroner m-! Og har ennå mere plass i «pengekisten»! Overgang s. 12 Driftsregnskap 1981 Inntekter: Renter Loddpenger for Oppvisning Loddpenger Utlevering av blanketter Kontigent Overskudd juletrefest Gaver ,00 400, ,20 500, ,00 706,50 150, ,75 Bankinnskudd 440,72 440,72 Egenkapital 31/ ,87 + Årsregnskap 7.610,15 440,72 Utgifter: Trommeutstyr 811,80 Uniformer 6.059,70 Porto, trykk ,70 Tilstellinger ,55 Medaljer, pokaler ,00 Gaver ,00 Div. konto ,70 Underskudd:... Balansekonto 31/ , ,15 Eidsvåg 22/1-82 Terje Kallestad Kasserer

11 John Nordrehaugs Kjøtt" og Pølseforretning Sandviksveien 47 Telefon Eftf. ' cyy1ulen cqjlomster ØVRE SANDVIKSVEI50 Innehaver: Aud Nagel Larssen Tlf. (05) Martha Eldholm Sandviksveien 4:9b Melk - Brød - Frukt - Grønnulcer ø. Korskirkealmenning 5 Telefon , Aad Gjell~gt Bergen - Tlf ,jeg kjlm' med blomster hverdag; byenog distrikjel. ~TIL ALLE ARSTIDER BERGENS SPAREBANK I tl1kr med l T)'('JZop: tidm -en tnu (is/oh i Oller 150 dr. Vi utfører alt i glassreparasjoner. Vinduer i ny og gammel stil. Innramming av bilder, broderier. Utvalg i metallrammer. ~~&GLASSI Stølegaten 13 a, 5000 Bergen, Telefon (05) I min forretning får du alt BUEKORPSUTSTYR- Dresser, frakker, benklær, luer og bånd. m fierfanj & Co. Telefon Strandgaten 76 Tronsport & Spedision A/.S Kontor: t!redsgården 1, P.boks 4047, 5015 Bergen Tlf. (05) Telex HAUK N Sped Jager: Sandviksboder 3-4 Tlf. (05) Postgiro: Bankgiro: Vi utfører alt i transport, Partilaster fra dør til dør Fotolling.Spedisjon.Lagring Kontakt oss og vi vil gjøre hva vi kan for å løse deres - transportproblem Stein Ella/ICft Auto...,... Trafikkopplæri!\9. kl. B.teorikurs. fornyelser.fase Il F)osangerveoen 45. soon Bergen Tlf. (05) 291'652 Prov c..'..l.-)... fl

12 I ~ 'Jang~ 0ratt~ 6000 j2 rjjvveri Herved ønsker jeg et årsabonnement for kr. 15~. på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse Poststed Adr. Grensegrenden, 5035 Bergen. Sandviken. Send ingen penger- vi sender giro. Fra side 10 Vedlikehold/nyanskaffelseskomiteen har effektene under kontroll - og «Damegarden» nedlegger godt arbeid i div. «syarbeid» og lørdagsbevertning i «HUSET» når korpset marsjerer og trener. Festkomiteen er på full opptrapping med å arrangere først og fremst en verdig «soldatmiddag» på «SAS Royal Hotell» 9. mai, og dernest gamlekarenes fest lørdag 15. mai samme sted. Komiteen som i øyeblikket har den største belastning er Aktive komite - som har ansvaret for den praktiske avvikling av selve jubileumsdagen. Mye skal huskes på, helt fra arrangering av frokostbord til spiker i veggen til bekransning ved «Nilsehuset». Imildlertid - alt ser ut til å være i godt gjenge. Jeg vil også nevne den positive innstilling vi møter fra alle hold - - og kan ikke la være å framheve politiet. Etter søknad har politiet innvilget at vi får total stengning av Sjøgaten forbi Sandvikstorget under hovedarrangementet om ettermiddagen 9. mai!!! Nesten utrolig! Dette har gitt oss i komitee-. ne en ekstra «innsprøytning» til ytterligere innsats for et vellykket jubileumsarrangement. Festen for gamlekarene går av stabelen på «SAS Royal Hotell» lørdag 15. mai kl til en pris av kr. 230,- pr. kuvert. Bindende tegning kan foretas til:. Alf J. Hansen tlf. privat Per Pedersen tlf. privat Henning A. Madsen tlf. privat kontor lokal Antrekk: Smoking/mørk dress. Orienteringsmøte om Englandsturen mandag 3. mai kl på Sandviken Skole med etterfølgende bingo og underholdning. Jubileumsklubb vil bli åpnet i «HUSET» tirsdag 4. mai kl , og vil holde åpenr uken ut fra samme klokkeslett. Her kan gamle korps gutter og interesserte Sandviksbeboere stikke innom å slå aven prat. Det blir anledning til å få en lettere servering og forfriskninger. Til slutt vil jeg henstille til alle Sandviksbeboere at de. som ved tidligere jubileer. pynter Sandviken til ære for Sandvikens Bataljons 125 årsjubileum. Gamlekarer - møt mannsterk frem! Med «Sandvikshilsen» Henning A. Madsen formann 12 SANDVIKSCiUTTEN PORGRAM FOR 125 ÅRs JUBILEET 9. mai 1982 Kl : Gamlekarene stiller i Garmannsgt. Bataljonen stiller på Sandvikstorget. Kl : Gamlekarene marsjerer inn på Sandvikstorget. Kl : Flaggheising : Sandvikstorget Sandvikspilen «Huset» TALE FOR DAGEN Kl : Avmarsjering fra Sandvikstorget etter utvidet rute med bekransninger. Kl : Frokost skole. for Bataljonen på Sandvikens Kl : Bekransning av graver. Kl : Gamlekarene stiller i Garmannsgt. Bataljonen stiller på Sandvikstorget. Kl : Gamlekarene marsjerer inn på Sandvikstorget. HOVEDTALE OPPVISNING Kl : Innmarsj av gratulanter. Komplimentasjon. Defilering. Parade. Kl : Soldatfest på S.A.S.-hotellet.

GU"r"rEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.

GUrrEf'1. Sj.\NDVIKS, Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt Nyttår! Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3. Sj.\NDVKS, GU"r"rEf'1 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 4 - Desember1978 Løssalg kr. 3.- 1. årgang Sandviksgutten ønsker alle sine lesere og annonsører En riktig God Jul og et Godt

Detaljer

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011

Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011. Willy Hovland. Nr. 1 august 2011 Nr. 1 august 2011 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 41. årgang Willy Hovland 1935 2011 Se omtale inne i bladet Bataljonen på Fellesutmarsjen med Skansens og Sydnæs 30. april 2011 Terminliste

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857. Løssalg kr. 40, God sommer! Nr. 1 juni 2013 Organ for Sandvikens Bataljon og Sandviksguttenes Forening Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 40, 43. årgang God sommer! Terminliste høsten 2013, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag 23.

Detaljer

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON

ORGAN FOR SKANSENS BATALJON ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 1, APRIL 2006 53. ÅRGANG 2 SKANSEGUTTEN 1/2006 Foreldregruppen slo til Stokker: Brit Moldestad fra Foreldregruppen overrekker trommestokker under jubileet på Skansen. I

Detaljer

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen 2 Buekorpsene i Bergen Mandag 22. februar 2010 FOTO: HANS JØRGEN BRUN Gratulerer med dagen Gratulerer til dere som er aktiv e, gratulere til gamlekarene og gratulere til hele byen. På buekorpsenes dag

Detaljer

Årsberetning Sydnæs Bataljon Sesongen 1999

Årsberetning Sydnæs Bataljon Sesongen 1999 Årsberetning Sydnæs Bataljon Sesongen 1999 Juleverksted/Bingo: Lørdag 5/12 og søndag 6/12 arrangerte foreldregruppen juleverksted i lokalet. Her kunne guttene ta med seg hele familien for bl.a. å male

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer!

Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer! Nr. 1. Juni 2009 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 39. årg. «Lahnetreet», «Kvammetreet»: Bladene springer ut. God sommer! Terminliste høsten 2009, Gamlekarene Dato Tema Ansvarlig Fredag

Detaljer

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14

Brushytten får bygge. Utenlandstur side 6-7. Martins siste dag side 14-15. Superverver side 13. Gamlekarene 75 år side 16. Sukkersnop side 14 ORGAN FOR SKANSENS BATALJON NR. 2, DESEMBER 2006 53. ÅRGANG Brushytten får bygge side 2 Utenlandstur side 6-7 Superverver side 13 Sukkersnop side 14 Martins siste dag side 14-15 Gamlekarene 75 år side

Detaljer

Vi gratulerer med 110-års jubileet

Vi gratulerer med 110-års jubileet Vi gratulerer med 110-års jubileet Tlf. 55 34 86 00 www.stoltz.no 2 ST.HANS LAKSEVÅG 2004 ONSDAG 23. JUNI KL. 18.00 Kl. 18.00 - Kl. 18.45 - Kl. 19.30 - Kl. 20.00 - Kl. 20.55 - Kl. 21.00 - Kl. 21.15 - Kl.

Detaljer

God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 38. årg.

God Sommer! Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 38. årg. Nr. 1. Juni 2008 Organ for Sandvikens Bataljon Stiftet 17. mai 1857 38. årg. God Sommer! Foreningens formann Kjell Lervik holder talen for markering av 75 års flaggheising på Sandvikspilen. Foto: Ragnar

Detaljer

Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998. Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857. 28. årg. Her gikk vi i 7 år.

Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998. Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857. 28. årg. Her gikk vi i 7 år. Løssalg kr.20.- NR. 3. NOVEMBER 1998 Organfor SandvikensBataljon-Stiftet17.mai 1857 28. årg Her gikk vi i 7 år. Terminliste for aktiviteter i Huset januar - april 1999 Dato: Fredag 15. januar Fredag 29.

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

**** ST.HANS PÅ LAKSEVÅG. Torsdag 23. juni 2005 Kl. 18:00. MØT DE 3 IDOLSTJERNENE i bandet BWY DAVID TRUNG THOMAS MILLETS JØRN FLUGS ORKESTER GRUPPEN

**** ST.HANS PÅ LAKSEVÅG. Torsdag 23. juni 2005 Kl. 18:00. MØT DE 3 IDOLSTJERNENE i bandet BWY DAVID TRUNG THOMAS MILLETS JØRN FLUGS ORKESTER GRUPPEN ST.HANS PÅ LAKSEVÅG **** MØT DE 3 IDOLSTJERNENE i bandet BWY DAVID TRUNG THOMAS KLOVNEN EDDY MARVIN GRUPPEN MILLETS JØRN FLUGS ORKESTER Torsdag 23. juni 2005 Kl. 18:00 VERDENS STØRSTE TØNNEBÅL FINALE I

Detaljer

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank

Fra Manila til Guayaquil. Los Aandstads ett år etter. 02 D-Miro-volontørene. #2/2014 21. årgang. Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank amitadnytt 02 D-Miro-volontørene #2/2014 21. årgang Visjon: Nestekjærlig pengesluk - ekte HjerteBank 09 Fra Manila til Guayaquil 10 Los Aandstads ett år etter giro: 7058.05.59806 www.lamitad.no misjonsalliansens

Detaljer

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37

Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL. Rebekkaloge nr 37 Nr. 3, september 2011 YGGDRASIL Rebekkaloge nr 37 KJÆRE SØSTRE! En sommer er over, synger Kirsti Sparbo. Selv blir jeg alltid litt vemodig når jeg hører denne sangen. Sommeren med sitt forlokkende innhold

Detaljer

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8

Veteranspecial. I dette nummer: Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Nr. 1-15. mars - 2012 - årgang 8 Veteranspecial Gardeveteran Ole Peder Aanensen som tjenestegjorde i Kp 4, 24. august 1945 til 22. mars 1946, har gitt et meget verdifullt fotoalbum til OAGF fra sin tid

Detaljer

Vi støtter Laksevågs Bueskyttere

Vi støtter Laksevågs Bueskyttere Vi støtter Laksevågs Bueskyttere Tlf. 55 34 86 00 www.stoltz.no www.stoltzbolig.no 2 ST.HANS LAKSEVÅG 2008 MANDAG 23. JUNI KL: 18.00 KL. 18.00 - KL. 19.00 - KL. 19.45 - KL. 20.55 - KL. 21.00 - KL. 21.15

Detaljer

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef 1 8 9 6-9 8 forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert

Detaljer

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset.

HøySt AKTUELT. Høsten 2012. Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24. Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL. Høybråten Stasjon med Vel-Huset. Høsten 2012 Høybråten Skole Høybråten Stasjon med Vel-Huset Nr. 2 Oktober 2012 Årg. 24 Foto: Dag O. Jensen Side 19-26 Er medlemsavis for HSIL HøySt AKTUELT Holmsens Magasin er borte, men vi har jo Bengts

Detaljer

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen

det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen J U N I / J U L I / A U G U S T 2 0 1 0 Å R G A N G 9 2, N U M M E R 3 det Centrale - å hjelpe mennesker til å erfare Guds kjærlighet Metodistkirken ved Fløibanen T R O E N S O M F L Y T T E R F J E L

Detaljer

********************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I

********************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I ********************************************************************************************************** INFORMASJONSBLAD FOR MEDLEMMENE I TRONDHEIM TURMARSJFORENING NR. 1 Mars 2015 32. ÅRGANG **********************************************************************************************************

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28

Parkinson. bladet. Grov uforstand, side: 39. Dyre påfunn fra det offentlige, side :11. Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 Parkinson Nummer 3. sept. 2009 årgang 9 bladet Grov uforstand, side: 39 Dyre påfunn fra det offentlige, side :11 Langs Rallarveien med Parkinson på bagasjebrettet, side: 26-28 MEDLEMSBLAD FOR Namdal og

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Afrikas framtid! magasin. 1 Nytt Håp magasin. Kunst-auksjon - Gi bud! Lidia har uendelig rom. Gategutt blir murer. www.nytthaap.

Afrikas framtid! magasin. 1 Nytt Håp magasin. Kunst-auksjon - Gi bud! Lidia har uendelig rom. Gategutt blir murer. www.nytthaap. magasin www.nytthaap.com Nr. 2-2009 14. årgang Afrikas framtid! Gategutt blir murer Lidia har uendelig rom Kunst-auksjon - Gi bud! 1 80-årsgaven ble til et hus for Francisco Tor Bratgjerd fylte 80 år i

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE. Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juni 2015 Kjære medarbeidere! I slutten av april hadde Svalene sitt årsmøte. Som vanlig var det gjennomgang av årsmelding og regnskap. Til valget hadde

Detaljer

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert

Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/07 April 2007 Kontrakten om bygging av Vel-Huset er nå endelig signert Et langvarig, tidkrevende arbeide med å få det aller mest grunnleggende på

Detaljer

Vinteren er et faktum i år også

Vinteren er et faktum i år også LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Vinteren er et faktum i år også N Og vi var i år som tidligere år akkurat like uforberedt. Det ble klaget på brøyting, og snømengde allerede før brøytemannskapene

Detaljer

v / å"4 d "-' " ",r\.

v / å4 d -'  ,r\. v / å"4 d "-' " ",r\. 7V VIKTIGE ADRESSER KampenVel Styret: Erik Mevold, Sonsgt. 5 468 70 33 Hanne Sletten, Bøgata 10 419 23 60 Sverre Syversen, Bøgata 30 AD 27 40 Anne Ditlefsen, Nannestadgt. 5D A67 63

Detaljer

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop

RUSS 2009 Avgangsgruppa i Svanviken barnehage arrangerer barnehagedag og øver nå på årets russerop LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 2/09 Mai 2009 17. Mai Program for Leirsund og Leirsunds arrangementer Igjen gleder vi oss til en flott sesong på Stampen, hvor det nye stupebrettet

Detaljer