~.. ~,... :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ... ~.. ~,... :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857"

Transkript

1 Nr. 1. Mai Løssalg kr Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai argang.... r-- \.... ' ~ ''" ~,... ~.. : Sandvikstorget er blitt for lite : :. så eksersisen må foregå på skoleplassen. :......

2 JUBILEUMS-TIDER Etter hvert begynner vi i bataljonen å forstå at det er jubileum. Av Kurt Nilsen har vi fått noen flotte heuebarder. Damegarden har kommet med en megafon som vi skal bruke når trafikken i Sjøgaten blir for stor. Dessuten har vi også fått to fine trommer fra de samme damer. Geir de Lange (Foto: R.J.).';~ ; ~'$ ~~'.! ~ t::;; t :i}~,1 Støtt bladet Bli fast annonsør 2 ALT PA ETT GULV OG ALT TIL LAVESTE PRIS Vi kan tilby et stort utvalg i BrØd. Kjøtt - Kolonial -Melk -Delikatesser - Frukt Tobakk - Sjokolade - Øl og mineralvann etc. Selvbetjening. TELEFON Varer sendes. FOKUS Bankhuset I HELLEVEIEN %/df"j~ LAVPRIS - Helleveien,". :.:.:

3 Sj.\~'DVIK.S, GU~r~rE~' Utgiver Sandvikens BataljonsRåd I redaksionen Redaktør: Arne Lynngård Trollia 20, 5082 Eidsv.neset Uf Geir de Lange Sandviksveien Bergen -Sandviken tlf Fotograf Karl Kristian Marthinussen Vinkelsmuget 2 tlf Sandvikens Bataljons sjef Trond Ingebrigtsen Kirkegt. 49 Tlf Free lance medarbeider Per Jordan Rollandslien 114 Uf Forretningsfører Roald Jønsson Søre Almenning 8 Tlf. arb Bladets adresse Grensegrenden Bergen. Sandviken Trykket i offset hos AlS Fotosentrum, 5265 Ytre Arna Bladets bankgirokonto Bergen Bank ~',.~~.. ",,- In, Redaksjonelt Så er våren endelig kommet. l Bergen kan man ikke unngå å merke' den. Det er nemlig ikke bare fra naturens side våren gjør sitt inntog. Først med buekorpsene mars.jerende i gatene, blir vårens bilde komplett. Et årlig fenomen som er like sesongbetont som buekorpserie selv, er den negative kritikken buekorpsene blir utsatt for i avisenes lese spalter. Der blir begevelsene kalt for både militaristisk og fascistisk, - en kritikk som vitner om manglende forståelse og innsikt i hva buekorps går ut på. l de samme spaltene leser man om det «skrikende» behov der er for aktivitetstilbud for barn og ungdom. Hva er det man egentlig vil? Rakke ned på de bestående fritidstilbud, derunder burkorpsene, som gir barn og ungdom et godt og trygt miljø. Jeg skal ikke gå videre i denne debatt, men bare håpe at de tre 125-års-jubilantene vil dempe og helst forstumme røstene på disse uvitende kritikere. Som sikkert mange har observert, er alle de tre jubileums-korpsene blitt presentert i byens aviser. Og alle tre korpsene har fått mulighet til å komme med sine patriotiske og kanskje humoristiske uttalelser. Likevel reagerte jeg litt, da jeg leste en uttalelse fra en av Nygaards Bataljons representanter. Han mente at både Sandvikens og Fjeldets Bataljoner måtte regne med å komme i bakgrunnen når et av lørdagskorpsene jubilerte. Vi vet jo alle at Nygaards Bataljon er «lillebror» i kompani med Dræggens og Nordnæs, og der er kanskje derfor at de vil «tøffe» seg litt mot Sandvikens og Fjeldets Bataljoner.. Denne uttalelsen blir jo også litt komisk, når vi vet at både Sandvikens og Fjeldets Bataljoner samler flere gutter under fanen. Og jeg vet at Sandvikens Bataljon har vel så mye å tilby guttene i jubileums-året, som både Nygaard og Fjeldet. Nei! Sandvikens Bataljon skal ikke komme i bakgrunnen, men heller bevise at uttrykket lørdagskorps og søndagskorps er et foreldet uttrykk. Arne Liljedahl Lynngård 3

4 SANDVIKSFOLK vær med og støtt de averterende forretninger og bedrifter! AUTONOWI LIEN 7 - POSTBOKS BERGEN - NORWAY TIf.lPhone: (05) «Den Gullkantede Metallbehandler» i energien og miljoets tjeneste BERGENBETONG Bernh. Ellingsen DAGLIGVARER Ekrengt. 15- Ekrenbakken 9 Tlf Industri-, hus- og skipsinstallasjoner HETLAND OG ~-- STf/NSBUA/S Elektroinstallatror Telefon Søre Almenning 2 (ved Sandvikstorget) -Bergen Sandvikens varemagasin EkrenQaten 15 TELEFON Den lille butikk med det store utvalg TOBAKK- SJOKOLADE- BLADER TIPPING - LEKER- GAVEARTIKLER LYDPOTTE-SER VICE VåTt TasjonelIe opplegg git Dem gunstigste ptis Montering/utskiftning. - Kan foretas mens D~ venter. Vennligst konferer med oss pr. telefon for time avtale. O. INGEBRIGTSEN & SØNN Elsero - Telefon LH~ BBROB Sand.llt.bod., 65a BÅTER-FLÅ TER-MOTORER tl P4~~ftI Sandviksboder 15.17! Telefon ', Bergen - Sandviken I VENTILASJON - TAKRENNER BLIKKENSLAGERMA TRIELL A.S OLJEFYRING INDU5TRI- OG VILLAVARME SANDVIKSVElEN 30 I i I 4 RØR HANDEL - V.V.S.SENTER C. SUNDTSGATE 39, 5000 BERGEN - SENTRALVARME VARMLUFTSANLEGG INDUSTRIBRENNERE KAMINER OLJETANKER A UTOMA T ANL.

5 ~ v-.j7-?( ~*~~."">,,n / f Kårdekorpsperioden. " - _voo!!i_~

6 LEKTE BUEKORPSGUT'J SOM 2-ÅRING Av Arne L. Lynngård Foto: Roald Jønsson., De aller fleste Sandviksfolk og Sandviksinteresserte kjenner Egil Larsen - og det er ikke uten grunn. Han har i så og si hele sitt liv vært med og støttet Sandvikens Bataljon og bydelen. Hans humør og entusiasme har vært en inspirasjon for alle som arbeider for bydelen. Og det er personer som han som bidrar til at bydelen beholder særpreg som andre misunner oss. Egil Larsen begynte i bataljonen i 1934, 10 år gammel, en alder man forøvrig måtte ha for å begynne i korpset. Men hvorfor begynte du i korpset, Egil? - Min mor har fortalt meg at jeg begynte å leke buekorps da jeg var 2 år gammel, så interessen ble tidlig vakt, og det var en selvfølge at jeg begynte. - Hvor mange år måtte man gå før man ble offiser? - Det kunne variere litt, men man måtte regne med å gå i 3-4år før man ble halvtroppsjef. (Egil ble forresten adjutant i 1940, så man måtte gå i ca. 6 år før man ble ordentlig offiser). - Var det stor forskjell på lørdags- og søndagskorpsene på den tiden? - Ja, det var nok en del forskjell i utrustning og slikt. Men forøvrig begynte Sandvikens Bataljon å gå om lørdagen i Og Egil Larsen legger til at S.B. var fult på høyde med de andre lørdagskorpsene i Var det noe samarbeid mellom de forskjellige buekorpsene før i tiden? -Sandvikens Bataljon, Verftets Kompani og Skansens Bataljon hadde i alle år før og etter krigen en allianse, populært kalt SVS-alliansen. De arrangerte fellesutmarsjer, fellesoppvisninger o.s.v. (La meg bare legge til at Verftets Kompani er gått inn, og at alliansen i dag består av Sandvikens Bataljon, Skansens Bataljon og Sydnes Bataljon). - Ellers drev idrettslaget DROTT i mange år med idrettsarrangementer for søndagskorpsene. Likeledes gikk alle buekorpsene sammen om BUE- KORPSENES DAG i Vi opplever i dag at interessen for buekorpsene går i bølgedaler. Noen år er tilslutningen stor og andre år dårligere. - Hadde dere noen problemer med rekrutteringen av gutter? - Vi opplevde også de samme problemene med at interessen steg og sank. Men etter krigen hadde Sandvikens Bataljon ingen problemer med å få gutter. Dette skyldes bla. 90-årsjubileumet og Osloturen som ble holdt i Egil forteller at S.B. det året kunne ha vært over 300 gutter, men at korpset ikke hadde kapasitet til å ta imot så mange. Det året var ingen gutter under år, og standarden var meget høy. - Fungerte S.B. på noe vis under den 2. verdenskrig? Ble det f.eks. holdt offisersvalg? - Selvfølgelig ble kameratskapet blandt bataljonsguttene holdt i hevd, men jeg kan ikke huske at det ble holdt offisersvalg under krigen. - Hvor gjorde dere a v effektene til korpset under krigen? - Rifler og andre effekter ble lagt i kasser og gjemt vekk på forskjellige plasser. Noe ble borte under krigen, men det meste dukket opp igjen. - Tok det lang tid før S.B. igjen begynte å marsjere etter krigen? - Bataljonen begynte faktisk å marsjere i frigjøringsdagene, ca. 12. mai. - Du nevnte Oslo-turen i Var det vanlig å reise på så lange turer den gang? - Selvfølgelig ble det mest turer i nærheten av byen, men alt i 1945 begynte vi å lufte tanken på en Oslo-tur i forbindelse med 90-årsjubileet i Ellers ble ofte landturene lagt til hytten og andre steder rundt Bergen by. Om søndagene var korpset på tur til Munkebotten. - Ble S.B. den gang drevet på en annen måte enn ~ i dag? - Leken var den samme, men det var vel litt mer alvor og disiplin. eksersis. Det måtte til for å få en skikkelig - Ble det drevet med flere aktiviteter innen korpset den gang enn det gjøres i dag? - Bataljonen var med og plantet trær på Sandviksfjellet i nærheten av hytten. Ellers var det samme opplegget, men det var vel flere turer opp til «UTSIKTEN» - hytten vår. Kameratskapet ble kjempegodt på den måten. - Hva var ditt største øyeblikk som aktiv buekorpsgutt? - Det var som sjef i 1947 med flere høydepunkter, bla. jubileumsdagen i Sandviken i forbindelse med 90 års-jubileet. Men fremfor alt eksersisen guttene gjorde på Frogner stadion i Oslo. Mye folk og stor jubel. Jeg hadde noen fantastiske gutter som kunne sine saker. - Har du følt kameratskapet som ble opprettet i korpstiden har fortsatt etter at dere måtte slutte som buekorpsgutter? - Kamertaskapet har fortsatt gjennom medlemska kc va da m. ste de. fa 6

7 i Sandviksguttenes Forening. De sammener vi har i foreningen frisker opp minner om tive tid i korpset. 'ror du det er vanskeligere å drive Bataljonen i n da du var sjef? a, det er det absolutt. Vi seilte i en voldsom ind etter krigen. og da var interessen meget ynes du at S.B. av 1982 har endret seg mye sin tid som bataljonsmedlem? eg savner den disiplinen vi hadde. Da kunne vi ettet så mye mer. Det var mer futt og fart tidligere. I leken må det være litt alvor og disiplin. - Ser du fram til125-årsjubileet? - Som nevnt satt jeg selv som jubileumssjef i 1947 og opplevde store dager med korpset. men jeg gleder meg veldig til jubileet. Jeg kjenner til alt arbeidet som er nedlagt foran denne store dagen. - Har du til slutt noe du vil si til jubileumsårets offiserer og soldater? - Som jeg har sagt før må det være et visst alvor i leken, slik at dere kan representere vårt kjære korps utad med den heder og verdighet jeg mener må være til stede. 7

8 SANDVIKSFOLK vær med og støtt de averterende forretninger og bedrtfteri =» BERGEN :D BANK Sandvikstorget - Telefon SANDVIKSFOLK BESØKER Sandvikens Herrefrisørsalong Nye Sandviksvei73 - Telefon KATTENSOM MALERI ALLEFARGER Ekrengaten Snackbar " Ekrengt. 11 SJ O KO LADE-TO BAKK-FRU KT -IS Spesialitet - HOT DOG.rIDD D. MALERMESTER Tlf Et bad å bli glad i! Føres av VVS-forhandlere Agent: Ingebrtgtsen VVS-Agenturer KIrkegt. 49 Tlf j"jf. )4l{seli CO:~ :mmmm~ ~. j ~ "~o - ".J Godt utvalg i Stoffer og Garn Barnetøy Duker-Servietter Nye Sandviksvei 73 TLF o,uo...(... V-' ',"'f". v.' lo.", ttr"..."...~. ''''9"""",.." CI" ".o' \ "...~.'0" ",.o,. "...,....,,.''''' ØNSKEBDI~I """" "".''9' 18,.. 1"15t... KongOscarsgt. 18- tlf

9 BINGOKVELD I HUSET Lørdag 30. januar 1982 Hyttestyret hadde denne lørdagen invitert til «Bingoaften med noko attåt» i huset. Hyttesjef Kurt Nilsen ønsket velkommen med få, men utvalgte ord. Vi tok så fatt på «Bingoen». Noen få problemer var det nok for noen i første runde, bla. for undertegnede, men spenningen var likevel stor etter hvert som vi nærmet oss «Bingo». Etter to runder ble det en pause. Vi fikk da servert gryterett a. la. Stroganoff med ris og brød til. Maten smakte fortreffelig og hyttestyret takker Inger, Wenshe, Tordis og Edel for velvillig assistanse og utmerket hjelp. Da kaffen ble servert fortsatte «Bingoen». Det ble spilt 4 fulle spill a. 3 rekker. Spenningen var til å ta og føle på, og det ble etter hvert mang en lykkelig vinner. Kl startet dansen. Vi hadde ikke danset mange dansene før Kurt Nilsen dukket opp med en loddbok og annonserte at det ville bli aftentrekning. Før kl var trekning foretatt og gevinstene utdelt. Gevinstenes totale verdi denne kvelden lå på ca. kr ,00. Det var møtt fram 39 personer som koste seg til ut i de små timer. Jeg har vel alle med meg når jeg ønsker at dette må bli en snarlig gjentagelse. Etter samtale jeg har hatt med Kurt Nilsen, var kvelden også meget vellykket for hyttekomiteen. Kveldens nettoutbytte ble hele kr ,00, som er kjærkomne penger i hyttekassen. Hyttestyret takker for god oppslutning om kvelden. Asbjørn MOidestad Foto: Geir de Lange. 9

10 \"..: ~ "- StI"., 11.",.; 1851 Komiteenfor r~'---~i\ SandvikensBataijons125-årsjubileum; ~~~,~Ff; Dugnad på hyttebrønnen Søndag 21/3-82 var vi samlet et 20 talls personer på hytten til dugnad. Denne gangen var det brønnen som skulle klargjøres. Været var ideelt, skyet, stille og 4-5 plussgrader. Etter en kopp kaffe og en liten prat kom vi i gang ca. kl Noen begynte å grave etter stein, mens andre bar fram til brønnkanten. De øvrige tappet brønnen og begynte deretter å grave den dypere. Det ble jobbet hardt frem til ca. kl Da hadde vi en halv times spisepause. Etter pausen var det store øyeblikket kommet da kumringen skulle ned i brønnen. Vi rigget oss til med slisker og tau, og ved felles kommando og mange gode råd fikk vi ringene på plass. Det ble så fylt på med stein og sand. Vi jobbet til ca. kl , men da var det ikke mer tilgjengelig stein, så vi bestemte oss for å avslutte dagen. Gamlekarer, offiserer, slagere og soldater gjorde en strålende innsats. Hyttesjefen takker for den, og håper på like god oppslutning ved senere dugnader. Kurt Nilsen Hyttesjef.. \, ',~ i.64i.,..'. ',,(: :~).'.. < ~. Jubelsesongen - nei, jubileumssesongen 1982er i full gang! Jubileumsdagen 9. mai nærmer,skritt, og vi er nu inne i innspurten. seg med storm- Alle strever med sitt - helt fra den yngste soldat med sin eksersis, til gamlekarene med sitt arbeid i komiteene. Alle arbeider mot samme mål - at 9. mai skal bli en dag som lenge vil huskes i Sandviken. Bataljonen - som det hele dreier seg om - stiller med bra antall gutter under sin fane. De arbeider hardt med å perfeksjonere «Bataljoneksessisen» og tar seg meget godt ut i sine nye vindjakker, rifler og luer. Gave på forskudd har de fått: Nye «elegante» hellebarder! og to trommer! Komiteene arbeider hver med sitt, og hittil ser det ut til at de mål vi har satt skal oppnåes. Historieboken «Sandviken - bydelen og Bataljonen» er i skrivende stund i arbeid hos bokbinder. Boken kan bestilles hos Gunnar Ellingsen, telf og vil selges for ca. kr. 100,-. Turkomiteen har Englandsturen under kontroll, avreise 20. juni med gutter i rekkene. Finanskomiteen bruker «alle midler» for å samle kroner m-! Og har ennå mere plass i «pengekisten»! Overgang s. 12 Driftsregnskap 1981 Inntekter: Renter Loddpenger for Oppvisning Loddpenger Utlevering av blanketter Kontigent Overskudd juletrefest Gaver ,00 400, ,20 500, ,00 706,50 150, ,75 Bankinnskudd 440,72 440,72 Egenkapital 31/ ,87 + Årsregnskap 7.610,15 440,72 Utgifter: Trommeutstyr 811,80 Uniformer 6.059,70 Porto, trykk ,70 Tilstellinger ,55 Medaljer, pokaler ,00 Gaver ,00 Div. konto ,70 Underskudd:... Balansekonto 31/ , ,15 Eidsvåg 22/1-82 Terje Kallestad Kasserer

11 John Nordrehaugs Kjøtt" og Pølseforretning Sandviksveien 47 Telefon Eftf. ' cyy1ulen cqjlomster ØVRE SANDVIKSVEI50 Innehaver: Aud Nagel Larssen Tlf. (05) Martha Eldholm Sandviksveien 4:9b Melk - Brød - Frukt - Grønnulcer ø. Korskirkealmenning 5 Telefon , Aad Gjell~gt Bergen - Tlf ,jeg kjlm' med blomster hverdag; byenog distrikjel. ~TIL ALLE ARSTIDER BERGENS SPAREBANK I tl1kr med l T)'('JZop: tidm -en tnu (is/oh i Oller 150 dr. Vi utfører alt i glassreparasjoner. Vinduer i ny og gammel stil. Innramming av bilder, broderier. Utvalg i metallrammer. ~~&GLASSI Stølegaten 13 a, 5000 Bergen, Telefon (05) I min forretning får du alt BUEKORPSUTSTYR- Dresser, frakker, benklær, luer og bånd. m fierfanj & Co. Telefon Strandgaten 76 Tronsport & Spedision A/.S Kontor: t!redsgården 1, P.boks 4047, 5015 Bergen Tlf. (05) Telex HAUK N Sped Jager: Sandviksboder 3-4 Tlf. (05) Postgiro: Bankgiro: Vi utfører alt i transport, Partilaster fra dør til dør Fotolling.Spedisjon.Lagring Kontakt oss og vi vil gjøre hva vi kan for å løse deres - transportproblem Stein Ella/ICft Auto...,... Trafikkopplæri!\9. kl. B.teorikurs. fornyelser.fase Il F)osangerveoen 45. soon Bergen Tlf. (05) 291'652 Prov c..'..l.-)... fl

12 I ~ 'Jang~ 0ratt~ 6000 j2 rjjvveri Herved ønsker jeg et årsabonnement for kr. 15~. på bladet Sandviksgutten Navn... Adresse Poststed Adr. Grensegrenden, 5035 Bergen. Sandviken. Send ingen penger- vi sender giro. Fra side 10 Vedlikehold/nyanskaffelseskomiteen har effektene under kontroll - og «Damegarden» nedlegger godt arbeid i div. «syarbeid» og lørdagsbevertning i «HUSET» når korpset marsjerer og trener. Festkomiteen er på full opptrapping med å arrangere først og fremst en verdig «soldatmiddag» på «SAS Royal Hotell» 9. mai, og dernest gamlekarenes fest lørdag 15. mai samme sted. Komiteen som i øyeblikket har den største belastning er Aktive komite - som har ansvaret for den praktiske avvikling av selve jubileumsdagen. Mye skal huskes på, helt fra arrangering av frokostbord til spiker i veggen til bekransning ved «Nilsehuset». Imildlertid - alt ser ut til å være i godt gjenge. Jeg vil også nevne den positive innstilling vi møter fra alle hold - - og kan ikke la være å framheve politiet. Etter søknad har politiet innvilget at vi får total stengning av Sjøgaten forbi Sandvikstorget under hovedarrangementet om ettermiddagen 9. mai!!! Nesten utrolig! Dette har gitt oss i komitee-. ne en ekstra «innsprøytning» til ytterligere innsats for et vellykket jubileumsarrangement. Festen for gamlekarene går av stabelen på «SAS Royal Hotell» lørdag 15. mai kl til en pris av kr. 230,- pr. kuvert. Bindende tegning kan foretas til:. Alf J. Hansen tlf. privat Per Pedersen tlf. privat Henning A. Madsen tlf. privat kontor lokal Antrekk: Smoking/mørk dress. Orienteringsmøte om Englandsturen mandag 3. mai kl på Sandviken Skole med etterfølgende bingo og underholdning. Jubileumsklubb vil bli åpnet i «HUSET» tirsdag 4. mai kl , og vil holde åpenr uken ut fra samme klokkeslett. Her kan gamle korps gutter og interesserte Sandviksbeboere stikke innom å slå aven prat. Det blir anledning til å få en lettere servering og forfriskninger. Til slutt vil jeg henstille til alle Sandviksbeboere at de. som ved tidligere jubileer. pynter Sandviken til ære for Sandvikens Bataljons 125 årsjubileum. Gamlekarer - møt mannsterk frem! Med «Sandvikshilsen» Henning A. Madsen formann 12 SANDVIKSCiUTTEN PORGRAM FOR 125 ÅRs JUBILEET 9. mai 1982 Kl : Gamlekarene stiller i Garmannsgt. Bataljonen stiller på Sandvikstorget. Kl : Gamlekarene marsjerer inn på Sandvikstorget. Kl : Flaggheising : Sandvikstorget Sandvikspilen «Huset» TALE FOR DAGEN Kl : Avmarsjering fra Sandvikstorget etter utvidet rute med bekransninger. Kl : Frokost skole. for Bataljonen på Sandvikens Kl : Bekransning av graver. Kl : Gamlekarene stiller i Garmannsgt. Bataljonen stiller på Sandvikstorget. Kl : Gamlekarene marsjerer inn på Sandvikstorget. HOVEDTALE OPPVISNING Kl : Innmarsj av gratulanter. Komplimentasjon. Defilering. Parade. Kl : Soldatfest på S.A.S.-hotellet.

Sj.\f'IDVIKS.. GU"r"rEf'1

Sj.\f'IDVIKS.. GUrrEf'1 Sj.\f'DVKS.. GU"r"rEf'1 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 11,.årgang Helikopter fra Westving frakter materiell til Sandvikshytten ved «Utsikten" på Sandviksfjellet. i Sandviksgutten

Detaljer

St\f'IDVIKS, G U'8f'8f E f'i. Løssalg kr. 5.00. Nr. 1, mars/april 1983 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. 16.

St\f'IDVIKS, G U'8f'8f E f'i. Løssalg kr. 5.00. Nr. 1, mars/april 1983 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. 16. St\f'IDVIKS, G U'8f'8f E f'i Nr. 1, mars/april 1983 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Løssalg kr. 5.00 16. årgang I!I ij.; I!i - Foto: Svein Johannessen. :::.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;

Detaljer

Organ for Sandvikens~31aljon - Stiftet 17. mai 1857. 15. årgang. Nr. 2..Juli /98~ Løssalg kr. 4.00 -... :... ,. ~... ... Sjef Trond Ingebrigtsen :

Organ for Sandvikens~31aljon - Stiftet 17. mai 1857. 15. årgang. Nr. 2..Juli /98~ Løssalg kr. 4.00 -... :... ,. ~... ... Sjef Trond Ingebrigtsen : Organ for Sandvikens~31aljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 2..Juli /98~ Løssalg kr. 4.00 15. årgang.......,. ~....... i.~.. -..... :... Sjef Trond ngebrigtsen : Utmarsjen. 6. juni 1982 Korpset møtte på Sandvikstorget

Detaljer

BLI MED PÅ NYE EVENTYR

BLI MED PÅ NYE EVENTYR BLI BUEKORPSGUTT DU OGSÅ! BLI MED PÅ NYE EVENTYR FJELDETS BATALJON ER IKKE SOM ANDRE BUEKORPS, VI ER SÅ MYE, MYE MER En av grunnene til dette er at i tillegg til marsjeringen, får du lære mange spennende

Detaljer

= Nr. 1. April/Mai 81 14 årgang = Løssalgkr. 4.00. İ Møtes vi igjen 24. mai på Sandvikstorget'!

= Nr. 1. April/Mai 81 14 årgang = Løssalgkr. 4.00. İ Møtes vi igjen 24. mai på Sandvikstorget'! Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 = Nr. 1. April/Mai 81 14 årgang = Løssalgkr. 4.00.. = /' /, '", 't" ',,, ',....... İ Møtes vi igjen 24. mai på Sandvikstorget'!.. e Husker du ut i Sand

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857

Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 3. Okt. 1982 Løssalg kr. 4.00 15. årgang. --, Trommeslagerne med Ste/an i spissen. 2 SERØS Garnlekarer! Nok en gang vil jeg komme med et «sjefen

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

S~\f"DV'KS.. GU~r~rEf" I Foto Roald Jønsson [4~ 1Tinnerlaget i fotball. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857

S~\fDV'KS.. GU~r~rEf I Foto Roald Jønsson [4~ 1Tinnerlaget i fotball. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 S~\f"DV'KS.. GU~r~rEf" Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr. 3. Sept./Okt. 80. Løssalg kr. 3.00. 13. årgang.;.:.:.:.:.:... :.:.;.:.:.:..~:.:,:,::: - 1Tinnerlaget i fotball Foto Roald

Detaljer

Leder. Fra skrivegruppen

Leder. Fra skrivegruppen Leder Etter 7,5 år som direktør ved Fundacion Betanien er det mange bånd som er blitt knyttet. Det er derfor med mange ulike følelser jeg nå slutter. TAKK: Beboere, ansatte, pårørende, samarbeidspartnere

Detaljer

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget.

Korpset feirer 80 år. Kjell Rosendal, sjef og Gunnar Forthun, adjutant på Sandvikstorget. 1937 Dette året ble valget avholdt i Sandvikens Skoles gymnastikksal den 26/2-1937. Korpset var jo uten hus, og man må uten videre slå fast at skolens overlærer var meget imøtekommende overfor korpset

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ JUNI 2014 Hei alle sammen! Tenk at nå er året deres på Brynjå over. Tiden har gått så alt for fort. Vi har opplevd veldig mye fint sammen. Turer, prosjektarbeid, førskolegrupper,

Detaljer

S;.\NDVIKS.. G u"r"r E ~I. Vi ønsker-alle'-zesereog annonsører er vezoverstått jul og et godt nytt år. Nr... Du. BOIJan. Bl Lø88alg kr. :l.00.

S;.\NDVIKS.. G urr E ~I. Vi ønsker-alle'-zesereog annonsører er vezoverstått jul og et godt nytt år. Nr... Du. BOIJan. Bl Lø88alg kr. :l.00. S;.\NDVKS.. G u"r"r E ~. Organ-for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 Nr... Du. BOJan. Bl Lø88alg kr. :l.00. 18. årgang Hyttens faste inventar i "bokstavelig forstand Foto: Roald JønS80D Vi ønsker-alle'-zesereog

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997

ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997 ÅRSBERETNING FOR SYDNÆ S BATALJON SESONGEN 1997 Valget. Valget av Styret 1997 var selveste stiftelsesdagen, som vi feiret 8/6-96. Styret `97 ble følgende: Sjef Helge Karlsson 1.kp. Jan Terje Bjørdal Faneb.

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR 2013. Hei alle sammen! Takk for en innholdsrik og flott måned sammen med deres barn. Vi har hatt en fin måned sammen med flere kjekke og lærerike aktiviteter sammen.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 3

Glenn Ringtved Dreamteam 3 Glenn Ringtved Dreamteam 3 Hola Manolo Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

S;.\NDVIKS, G U'r'rEN ... 14.årgang... Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. . Løssalg kr. 4.00. = Nr. 2/3 Sept./Okt.

S;.\NDVIKS, G U'r'rEN ... 14.årgang... Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. . Løssalg kr. 4.00. = Nr. 2/3 Sept./Okt. S;.\NDVKS, G U'r'rEN Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. = Nr. 2/3 Sept./Okt. -81. Løssalg kr. 4.00.... Ị 14.årgang..... Ị... Ị. Ị....! Komiteen for Sandvikens Bataljons 125-årsjubileum

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

4. Turdag Varmmat. 7. Språkgrupper. 5. Førskolegruppe Prosjekt- blomsterkasser. 3. Filosofisamling. Turdag Varmmat

4. Turdag Varmmat. 7. Språkgrupper. 5. Førskolegruppe Prosjekt- blomsterkasser. 3. Filosofisamling. Turdag Varmmat Månedsplan for Haukene MARS 2014 Tema: Små forskere - store oppdagelser! Vi vil, kan og våger Mål: Barn lærer bedre ved å erfare selv, prøve selv - enn å bli fortalt ting, derfor får alle barna mulighet

Detaljer

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program

GENERALFORSAMLING Stavanger 5. 7. juni. Invitasjon. og program 2015 GENERALFORSAMLING 5. 7. juni Invitasjon og program Rørentreprenørene Norge og Rørentreprenørene Norge Rogaland inviterer til Generalforsamling og lokal 100 års markering Velkommen til Clarion Hotel

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

S~\f'IDVIKS, G U'8f'8f E f'i. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. Nr. 4, des. 1982 Løssalg kr. 4.00. 15. årgang.

S~\f'IDVIKS, G U'8f'8f E f'i. Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857. Nr. 4, des. 1982 Løssalg kr. 4.00. 15. årgang. S~\f'DVKS, G U'8f'8f E f' Nr. 4, des. 1982 Løssalg kr. 4.00 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 15. årgang. Julens kvist og rotskudd "En kvist skal skyte frem av sais stubb, og et skudd

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

S~\f'IDVIKS, GO"r"rEf'1~,:

S~\f'IDVIKS, GOrrEf'1~,: S~\f'DVKS, GO"r"rEf'1~,: Nr. 2. Juni/Juli 80. Løssalg kr. 3.00 Organ for Sandvikens Bataljon - Stiftet 17. mai 1857 13. årgang Nå er benken på plass. Foto Roald Jønsson "--.-- o., Arsmøte l Buekorpsmuseet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten

Teskjekjerringa Februar Oppvekst- og kulturetaten Da er enda en vintermåned forbi og vi gleder oss over at Mars banker på døra og vil inn. Vi har kost oss masse i Februar. Det har vært karneval. Alle som deltok syntes at dette var en artig fest. Vi startet

Detaljer

3. Skal pengene fra tidligere år stå mens pengene fra i år bli delt?

3. Skal pengene fra tidligere år stå mens pengene fra i år bli delt? 1935 Søndag 26/2-1935 ble det avholdt va1g i "Sprøytehuset". Ca. 50 gutter var fremmøtt. Rådsformann Christen Tvedt ledet valget. Flere av de tidligere offiser takket nå av og de unge guttene fikk slippe

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1

Invitasjon. Gymnastikkfestivalen 2013. Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni. Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Invitasjon Gymnastikkfestivalen 2013 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Dette blir nytt, lærerikt og spennende! Side 1 Larvik, lørdag 1. og søndag 2. juni Hei alle turnvenner! Vi i Stag Turn og Stokke

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015

MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 MÅNEDSRAPPORT FOR MARS 2015 Vi har startet opp med barnesamtaler, og det er noe barna på Askeladden liker. Mange har mye på hjertet mens andre ikke er fullt så pratsomme. De får alle sagt noe om barnehagedagen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere!

Kjære Nytt Liv faddere! Kjære Nytt Liv faddere! Da er det tid for fadderbrevet for Mai måned. Som vanlig har det vært mange ting som har skjedd. Her er noe av det Som dere sikkert har fått med dere, gjennom de siste fadderbrevene,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Juni 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Juni 2014 Heisann! Sommerværet fortsatte i juni, og vi kunne tilbringe kjempemasse tid ute, og finne på masse kjekke aktiviteter som ofte faller ut resten av året på grunn

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Arbeidsplan for Tyrihans november 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 5 6 7 Vi ønsker Theon velkommen til Tyrihans Egenskap: trygghet Vi jobber med synliggjøring av matematikk gjennom eventyr.

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG

INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG INNKALLING ÅRSMØTE HELLEBUKLIA LØYPELAG Tid: Skjærtorsdag 24. mars 2016 KL. 10:00. Sted: Hellebekk turistseter AGENDA 1. Godkjenning av innkalling og valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen.

Detaljer

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet!

Endre forspist seg! OBS! Dette er en tullenyhet! OBS! Dette er en tullenyhet! Endre forspist seg! Endre forspiste seg på Espen sin bursdag! På bildet ser du at han har spist så mye muffins at han har blitt litegrann tjukk! Han stapper i seg muffins!

Detaljer

Forretningsfører redaktør sekretær annonsørenes representant medarbeider "

Forretningsfører redaktør sekretær annonsørenes representant medarbeider 1934 1934 går inn med like stor entusiasme som tidligere, men dette året får man en del utskiftninger av folk, både i korps og komiteer, noe som ikke alltid styrket samarbeidet fremover. Spesielt kunne

Detaljer

Prosjekt. Hei alle sammen

Prosjekt. Hei alle sammen Hei alle sammen Finværet fortsatte i oktober, og selv om det ble kaldere morgener, så steg temperaturen ut over dagen, og vi kunne være mye ute sammen. Vi prøver selvsagt å være ute uansett vær, men det

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene.

Nyhetsbrev Høsten Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Nyhetsbrev Høsten 2017. Heisann alle sammen! Da var det på tide med en ny oppdatering på det som har skjedd hos oss de siste månedene. Vi har feiret MANGE bursdager, til både store og små. Det er tydelig

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2017. Hei alle sammen! Da er jammen mai måned over og vi har hatt noen fine stunder og kost oss sammen med deres barn. Måneden har bydd på lek og læring og nye opplevelser.

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet September 2013

Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Månedsbrev fra Revehiet September 2013 Viktige datoer i september: 4. 9: foreldremøte for Storefotforeldre på Sundvolden oppvekstsenter kl. 19. 10.9: Foreldremøte i Naturbarnehagen. 10.9: Bjørnehuletur

Detaljer

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra

Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag. Sykkel- og snowboardløype på Myra Nr. 1-2011. Opplag: 750. Årgang 33 Ansvarlig redaktør.vanja Grut Utgitt av MUIL: Myra ungdoms-og idrettslag vanja.grut@gmail.com www.muil.no Sykkel- og snowboardløype på Myra Myra UIL har fått bevilget

Detaljer

Livet i et lite korps

Livet i et lite korps 16 Tjenesten i Frelsesarmeen er livet for Kari Mariussen. Hun er en ildsjel i Sandnessjøen. tekst og foto: kjell-richard landaasen Livet i et lite korps I Sandnessjøen er de ett stort, kristent fellesskap.

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for mobil

Kidsmonitor tutorials for mobil Kidsmonitor tutorials for mobil Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Spiren I februar har vi jobbet med: I februar har vi ved siden av å jobbe med prosjekter og hverdagsliv, hatt fokus på forberedelser til årets karneval og fastelavn.

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2016/2017 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer