Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater"

Transkript

1 HV bladet Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater nr TMSK: Samvirke i Bodø Omslag kopi.indd :36:53

2 // leder HVbladet 60. årgang nr. 1 mars 2007 Forsiden Alle HVs våpengrener i tett samarbeid om å beskytte Bodø flystasjon under TMSK Foto: Vegar Schwartz, fotograf HVST P&I Vi er ett heimevern GIHV Brovold Redaksjonen Heimevernsbladet Oslo mil/grev wedelsplass 9, 0015 OSLO e-post: Tlf: Fax: I forkant av øvelse Cold Response i februar gjennomførte Heimevernet en øvelse med troppeprøver i Bodø hvor oppdraget var å sikre Bodø Hovedflystasjon. Det spesielle med denne øvelsen var at for første gang samarbeidet alle Heimevernets grener om å løse oppdraget. Målet var å trekke ut synergieffekt fra det beste av Heimevernets forskjellige kapasiteter under ledelse av én kommando en kommando vi kaller taktisk mobil samvirkekommando (TMSK). TMSK ble etablert i en av våre mobile containere, i dette tilfelle inne på Bodø Hovedflystasjon. Fra containeren ledes det aktuelle oppdraget. Vi har et Luftheimevern som spesialiserer seg på beskyttelse av Luftforsvarets baser, et Sjøheimevern som kontrollerer sjøterritorie, kaianlegg og skipstrafikk, og et allsidig Landheimevern med kapasiteter på alt fra sanitet til hundetropper og skarpskyttere. Sammen innehar våre tre grener kapasitetene vi trenger for å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner og det er sammen våre tre grener skal virke for å gjøre dette på en best mulig måte. Erfaringene fra Bodø danner grunnlaget for videre utvikling og viste at dette er veien å gå. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle oss, slik at vi kan sette inn kapasiteter der det er behov, og at disse kan virke sammen. Det er ikke lenger snakk om at luft, sjø eller land løser oppdraget. Vi er ETT heimevern, med felles materiellpark, og oppdrag som vi løser best i fellesskap. Sjøheimevern og landheimevern er gjensidig avhengige av hverandre, og er å betrakte som siamesiske tvillinger. Jeg vil også berømme alle som deltok under øvelse Cold Response. Heimevernet gjennomførte sine oppdrag på en utmerket måte. Samtidig som det er viktig at vi utvikler samarbeidet mellom grenene, er det også viktig å utvikle de individuelle styrkene. Derfor ønsker jeg nå og tilføre Sjøheimevernet to større fartøyer som kan utgjøre en operativ kapasitet. Tidligere har vi benyttet fartøyer fra støtteforeninger og enkelte havnefartøyer til å løse oppdrag, men disse tilfredsstiller ikke dagens krav. Vi har seks flerbruksfartøyer, ytterligere seks kommer i 2008, og danner basis i vår struktur, men behovet for to større fartøyer som kan bidra med overvåkning, kontroll og logistikk er der. Som kommandofartøy vil disse fartøyene være et moderne kommando-, kontroll og informasjonssenter med muligheter for overvåking av kystområdene. I tillegg vil det kunne fungere som operasjonssenter for TMSK. Som logistikkfartøy vil hver av de to fartøyene sørge for økt utholdenhet i en operasjon, og de vil kunne frakte et områdes materiell i container om bord. Fartøyene vil også kunne transportere to flerbruksfartøy på hekken. I tillegg til en økt operativ kapasitet vil fartøyet også brukes som skolefartøy for gjennomføring av treninger og kurs ved behov. Områdelagere slik vi kjenner det i SHV vil være over. I fremtiden vil dette lagres i container om bord i de store fartøyene. Fartøyet vi vurderer er det samme som Kystvakten benytter og er av Nornenklassen dog med enkelte justeringer for å tilpasse det Heimevernets bruk. Til slutt vil jeg oppfordre alle skyteinteresserte i Heimevernet til å delta på landskytterstevnet. Vi gjorde rent bord under militært NM i fjor, og jeg tror ikke vi skal gjøre det noe dårligere i år. For å utvikle skyteferdighetene hos HVsoldatene ytterligere har vi nå innlemmet det norske landslaget i skyting for militære grener i innsatsstyrken. Dette er skyttere i verdenstoppen og som kan bidra med sin kompetanse. Jeg ser frem mot dette samarbeidet og et nytt strålende resultat for Heimevernet under Landsskytterstevnet. Legg dere i trening. Verner Vokter Virker Ansvarlig redaktør Brigader Geir Olav Kjøsnes redaktør / REDAKSJONEN Stian B. Støvland RedaksjonskomitÉ Brigader Geir Olav Kjøsnes Kommandør Vidar Tollefsen Oberst Karl Egil Hanevik Gen. sekr. Kolbjørn Schei Major Harald Rist Aamot FASTE BIDRAGSYTERE: Rune Haartstad Opplag Vpl fotograf Vegar Schwartz Tor Sandø Jarle O. Mauritzen Ansvarlig Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til: Annonsering For priser og betingelser for annonsering ta kontakt på tlf: Grafisk produksjon John Grieg AS - Bergen Vpl grafiker Kenneth Austrått Vpl journalist Oddbjørn Vistnes Trond Setså Elisabeth Eikeland HVbladet // mai oktober Side 2-17_.indd :33:58

3 // innhold // 26 stopper kulene i luften På et laboratorium på Kjeller sitter Forsvarets forskningsmiljø for terminalballistisk testing. Laboratoriet har vært sentrale i Forsvarets valg av nytt kaliber for sin nye angrepsrifle og beskyttelse for sine soldater. // 34 Mediefokus på HV-soldater Medietrening er ett av momentene det legges vekt på denne gangen, og interessen fra «skarpe» medier har heller ikke vært fraværende. // 38 HV-02 kurser Garden Innsatsstyrken Derby sammen med Distriktsstaben ved Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt holder denne uken kurs for Gardens befalselever. // Øvelse Våpenvalget Christiania er tatt Heimevernet velger 5,56 kaliber når den nye angrepsriflen bestilles. De aktuelle kandidatene er testet ut og det er med forventning Forsvaret Quipisit, venter på vel testresultatene. dunt am inibh eummolor sis acipisl dolore modolen dreetue raesecte feugiam ad tie modionu llandreet do consequat luptate consequ ipsummo diamcorem amconsequi ex eu facidunt nissenit, sim irit duissequisi eleniam irit lute dolobor sim dion veliquate eum velit veliquis nim ex eugiat utat. oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :34:07

4 HV-norge på kryss og tvers I dialog Forsvarspolitisk utvalg fikk viktig innsikt i Heimevernets kapasiteter. Utvalget er oppnevnt av Regjeringen, og satt sammen av samtlige politiske partier i tillegg til medlemmer fra fagmiljøene, og skal forberede grunnlaget for fremtidens forsvar. Et viktig fokus er rett og slett Forsvarets som viktig bidragsyter til samfunns- sikkerheten. AV: Kapt. Rune Haarstad PIO, region 3 OVERREKKELSE: Oblt. Knut Vold overrekker 40 års tjenestetegn til Reidar Skaret. Foto: Johannes Stadheim Støtteforeningen i Hedmarken: Markering av Heimevernets første år Støtteforeningen for Heimevernet på Hedmarken arrangerte markering av Heimevernets første 60 år på Hamar 24. februar i år. Markeringen ble gjennomført etter støtteforeningens årsmøte. Støtteforeningen ble startet i 1972, er aktiv og høyst oppegående. Blant støtteforeningens medlemmer er det flere med mange års innsats for Heimevernet, hvorav 4 med innsats f.o.m 1947, og 2 med innsats f.o.m Disse har til sammen 364 års erfaring fra Heimevernet, og er fortsatt medlemmer av støtteforeningen. Under markeringen deltok medlemmer fra støtteforeningen med til sammen ca 1100 års innsats for Heimevernet. Alle er forsatt villige til å ytye en innsats for Heimevernet. Under markeringen deltok oblt Knut Vold, oblt Nils Arne Skaret og major Tone Andersen for Opplandske HV-distrikt 05, Politimesteren i Hedmark, Tormod Bakke, ordfører Einar Busterud, Hamar by, og ordfører Jan Tyriberget, Stange kommune. Under markeringen veer det overrekkelse av 35 års og 40 års tjenesteårstegn, og GIHVs plakett i sølv. Oblt Knut Vold var GIHVs representant. Støtteforeningens medlemmer er en del av Heimevernets egenart, og den bør det tas vare på.ß Generalinspektør Brovold ønsket komiteens medlemmer velkomme, og sørget for at de fikk en statusrapport fra jobben med å videreutvikle Heimevernet. Sjefen for HVUV, Torbjørn Mæhlumssveen gav en innføring i aktiviteten på Værnes. De fikk blant annet se nærmere på Heimevernets egenutviklede konsept «Live-skytebane». Og utdanningen av både soldater og befal på HVUV. Av kommandør Lyder Karlsen i HV-12 fikk komiteen en status på omstillingen i Heimevernet, og et viktig innblikk i driften av et av heimevernets 13 distrikter med territorielt ansvar, og stor innsats i å trene og sette lokale militære kapasiteter. Viktige momenter var også Heimevernets rolle i totalforsvaret og de kapasitetene det nye Heimevernet har. Sjef SHV Midt-Norge, orlogskaptein Bjørn Snåsøy fremhevet det betydelige bidraget til økt sikkerhet, som flerbruksfartøyene gir langs kysten. Og fortalte videre om et Sjøheimevernet som er spesialisert på overvåking og kontroll langs vår lange kyst, og er tilstede langs hele kysten med sine kystmeldeposter og hurtigbåter. Utviklingen av Forsvaret i Norge basert på en bred politisk enighet om hovedlinjene. Dette utvalgets anbefalinger vil sammen med forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 utgjøre de mest sentrale innspillene til den neste langtidsplanen. TERRITORIELT ANSVAR: Kommandør Lyder Karlsen informerte om kapasitetene til et HV-distrikt. 4 4 HVbladet Mai 07 //HVbladet oktober 06 Side 2-17_.indd :34:13

5 Verdig avslutning Farewell Banquet var siste punkt på programmet og markerte avslutningen på flotte dager i Camp Ripley for HV-ungdom og soldater fra I-styrkene. AV: Kapt. Rune Haarstad PIO, region 3 14 dager med opplevelser, nye vennskap og militærfaglig påfyll er over for 105 nordmenn som har fått et innblikk i det amerikanske forsvaret og dagliglivet i Minnesota. Hele oppholdet i Camp Ripley vil være et minne for resten av livet, sier Kim Stian Fjellvang fra Ballangen. Bunadshistorie Tilstede i salen var de norske deltakerne, de amerikanske instruktørene, representanter fra ambassaden og fra lokalsamfunnet i området rundt Little Falls. Mange av vertsfamiliene som tok inn en HV-ungdom for en helg var også samlet på avslutningsbanketten. Det er tradisjon at HV-ungdommene tar med seg egne bunader over til Camp Ripley. De bunadskledde samlet seg på scenen til en kort presentasjon av egen bunad, sammen med Heimevernets «heraldiker» - oberst Eide ga de amerikanerne en kort innføring i norsk bunadshistorie. Kontingenten vil fortsatt være samlet et par dager til, før tårer og dimisjon på Værnes. Utvidet horisont Årets utveksling ble gjennomført med HV-14 i tet, på en glimrende måte. Neste år tar HV-16 over stafettpinnen for den 35. utveksling med den amerikanske nasjonalgarden. En utveksling som direkte har berørt over HV-ungdommer og soldater fra USNG siden starten i Sammen med støttespillere, instruktører, vertsfamilier og pårørende har mange personer fått utvidet sin horisont. Årets vinner av North Star Stake var Blue platoon i hard konkurranse med de andre to troppene.ß Ledig stilling som områdesjef Forsvaret Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08) lyser ut stilling som områdesjef i Øyane heimevernsområde HV for snarlig tilsetting. Stillingen som områdesjef er et åremål for inntil 5 år, men med mulighet for forlengelse. Områdesjef er tillagt grad som kaptein/kapteinløytnant og kan søkes av yrkes-, vernepliktig, utskrevet og HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke. Søker bør være bosatt innenfor området eller i nærheten av områdets geografiske grense. Søkere måvære sikkerhetsklarert for Hemmelig eller kunne klareres før tilsetting, og i tillegg være godkjent i lokal heimevernsnemnd før tilsetting. Det er en gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder. Stillingen som områdesjef avlønnes med 7-9 % av lønnstrinn 43 i statens lønnstabell A, avhengig av størrelse på avdelingen. Fast ansatte i Forsvaret, og personell som er gått av på AST, avlønnes med B tillegg i lønnstrinn 43. I tillegg til lønn gis et skattefritt administrasjonstillegg som for tiden utgjør B tillegg i lønnstrinn 24. Ltr43 i Statens A-tabell er kr pr år Ltr24 i Statens B-tabell er kr 1600 pr mnd Ltr43 i Statens B-tabell er kr 2866,70 pr mnd I tillegg lønnes tjeneste utover dette etter gjeldende regulativ. HV-08 stiller kontor og nødvendig lager til disposisjon for områdestabens administrasjon, samt nødvendig kontorrekvisita. Det er en forutsetning at søker har nødvendig tid til stillingen. Henvendelse om stillingene kan gjøres til HV-08, Major Geir Lunde, tlf Skriftlig søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester stiles til: Generalinspektøren for Heimevernet og sendes til: Rogaland heimevernsdistrikt 08 Postmottak 2617 LILLEHAMMER Søknadsfrist: 1 juni 2007 Mars 07 // HVbladet VERNER - VOKTER - VIRKER Side 2-17_.indd :34:22

6 // rype Avtalen er signert: Fra venstre, representanten fra Aimpoint AB; sjef FLO investering, Asle Johan Kjelsberg; salgsdirektør i Heckler & Koch, Ingo Sahlmann Våpenvalget er tatt I midten av april offentliggjorde Forsvaret valget av nytt håndvåpen. Arvtageren til AG-3 blir HK416, produsert av tyske Heckler & Koch. Tekst: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Forsvaret har inngått en avtale om kjøp av 8200 nye angrepsrifler. Kontrakten, som er verdt rundt 100 millioner norske kroner, ble undertegnet under en seanse ved Oslo Militære Samfund torsdag 12. april. Samtidig skrev Forsvaret under en avtale om kjøp av siktemidler fra svenske Aimpoint AB verdt 50 millioner norske kroner. Lang prosess - Vi har jobbet med dette i mer enn 10 år, og føler oss sikre på at vi nå har tatt et riktig valg. HK416 er det beste tilgjengelige våpenet på markedet, fastslo sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon investering, Asle Johan Kjelsberg da han signerte kontrakten. Heckler & Koch har tidligere levert AG-3 og MP-5 til det norske Forsvaret. Salgsdirektør Ingo Sahlmann er glad for at partene kan bygge videre på det gode samarbeidet. - Dette er et stort øyeblikk. Vi er veldig fornøyd med avtalen, uttalte Sahlmann i forbindelse med avtaleinngåelsen. I Heimevernet er det i første omgang innsatsstyrken som får stifte bekjentskap med det nye våpenet. Der skal både MP-5 og AG-3 byttes ut. - I et langt perspektiv skal vi bytte ut alle våpnene, men nå først blir det innsatsstyrken som får det, sier kaptein Trond Gehrken. Fordel for Heimevernet Gehrken har selv vært med og testet ut ulike våpen underveis i prosessen, og er glad for at Forsvaret har besluttet å gå for HK Dette våpenet skal gjøre det lettere å skyte hurtigere og treffe bedre, også i mørket. Det er en fordel for oss i Heimevernet, siden utdanningstiden er kort for våre soldater. Innsatsstyrken er samlet 25 dager i året, og da har en ikke lang tid på seg til å lære å skyte, sier Gehrken En annen viktig forandring som vil bidra til å redusere opplæringstiden på våpenet, er skifte av kaliber. 7,62 blir nå byttet ut med 5,56, noe som også innebærer en kraftig vektreduksjon og en lettere hverdag for soldatene. - Vi har erfart at AG-3 ikke er et enkelt våpen å lære å skyte med både på grunn av vekt og rekyl. Dette våpenet har mindre kaliber og sikte, og vil kreve kortere utdanning. I tillegg er ammunisjonen lettere å bære med seg, så den enkelte soldat kan ha flere patroner eller bære lettere. Faktisk veier 5.56-ammunisjonen bare halvparten av det 7,62-ammunisjonen gjør, opplyser Gehrken. Fordeling etter behov Gehrken forteller at Heimevernet vil motta 4650 eksemplarer av HK av EKSPERT: Kaptein Trond Gehrken har vært prosjektansvarlig for innkjøp av nytt våpen 6 HVbladet // // november mai oktober Side 2-17_.indd :34:38

7 // Kurs disse vil være en kort versjon som vil bli benyttet av MP-tjenesten, Hundetjenesten og HV Noen vil ha behov for et kortere våpen, og de vil få det nye våpenet, men med en kortere pipe. Det vil gi en noe lavere effekt på prosjektilet, men likevel bedre enn MP- 5, forteller Gehrken. Enkelte vil imidlertid ikke ta HK416 i bruk i det hele tatt. - Bordingslagene i SHV vil beholde MP5, fordi de trenger et våpen med lite gjennomslagskraft. Et skudd med AG-3 SAMARBEID: Tyske Heckler & Kock har produsert våpen for det norske Forsvaret siden 1960-tallet. om bord på et fartøy vil potensielt kunne ødelegge materiell og skade personell utilsiktet, forklarer Gehrken.ß // Fakta om HK416 Vekt: ca. 3,5 kg Lengde: 778/886 mm (kolbe inn / kolbe ut) Ammunisjon: 5.56 x 45 mm Skuddtakt: skudd / min Magasinkapasitet: 30 skudd Innbydelse Militært NM i Skyting Sted: Steinkjer Dato: juli. Arrangør: DFS v/ lokal arrangør Mer informasjon om arrangementet finnes på Alle skyter innledende skytinger: Bane, Minneskyting, Felt, Stangskyting og Felthurtigskyting. Minneskyting og felthurtigskytingen, teller ikke med i Mil NM. NYHET finale: De 15 skytterne som etter tre tellende øvelser har laveste plassiffer, kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først FELT, deretter BANE og til slutt STANG. Finalen gjennomføres på elektronisk feltfigur (C-20) på 100 m. Avdelingskonkurranse de tre beste teller. Grunnlag for uttak av lag er selvstendige administrative avdelinger/garnisoner på bataljonsstørrelse (ca 600), så som bataljon, skole, FLO base, sjøforsvarsbase, flystasjon, HV-distrikt etc. Påmelding frist 5. juni En kontaktperson for hver avd. sørger for en samlet web-påmelding av sine utøvere. Kode for webpåmelding fås ved henvendelse til Den enkelte skytter betaler premieinnskudd kr 455,- ved oppmøte. Avhengig av beordring bestemmes evt. refusjon av innskudd av avdelingssjefene. Følgende data må oppgis ved påmelding: Grad, fornavn, etternavn, fødselsår, avdeling. Transport til og fra MIL NM Hjemmeavdeling er ansvarlig for transport til og fra NM, og skal dekke alle utgifter ifm reisen. Behov for felles flytransport (avreisedato er satt til 26. juli med retur 28. juli) er meldt inn til FLO/trans. Mil NM ligger inne på listen over prioriterte oppdrag, men vil først bli endelig godkjent 6 uker før avreise (det er pr dags dato bare 50 % sjanse for lufttransportstøtte). Reiserute og tidspunkt for avreise vil bli kunngjort på senere tidspunkt (etter innmeldte behov). Forlegning, forpleining og transport under MIL NM Det vil bli muligheter for busstransport til øvelsene, forpleining og militær forlegning på Værnes. Utgifter ifm forlegning, forpleining og transport under MIL NM skal dekkes av hjemmeavdelingen. Deltakere som har behov for transport, forlegning og forpleining på Værnes melder dette til hjemmeavdelingens kontaktperson. Behovet sendes samlet Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 (HV-12) på Fisbasisadresse: HV-12 Kontakt eller mailadresse inernett: med spesifisering av følgende opplysninger: - Grad, etternavn, fornavn - Avdeling - Ankomsttid og avreisetid - Behov for innkvartering/ forpleining - Behov for transport - WBS nummer fra hjemmeavdeling for fakturering av kost, forlegning og transport Prosjektkoordinator Forsvarets støtte LS2007 Kaptein Morten Kroken, Adresse: Trøndelag Heimevernsdistrikt 12. Værnes MIL, Postboks VÆRNES. Telefon: / november oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :34:44

8 Krevende, men utbytterikt Julius, Vegard og Magnus ønsket å få noe mer ut av førstegangstjenesten, og bestemte seg for å søke UB. Det første halvåret gikk med til opplæring. Siden nyttår har trioen praktisert som befal. I farens fotspor - Jeg ville få noe mer ut av førstegangstjenesten enn bare å vaske rom, smiler Julius Berg Kaasin. Han fortsetter: - Foreldrene mine rådet meg også til å gå denne veien. Faren min var USK-korporal (nå: UB-korporal) i sin tid, og mente at dette var noe jeg burde prøve, sier Kaasin. Kaasin er glad for at han fulgte i farens fotspor: - Jeg har aldri angret, forsikrer 19-åringen. Det første halvåret gikk med til opplæring. De siste månedene har han fått utfolde seg som befal ved kompani Bravo Værnes Garnison. - Det første halvåret ga oss en uvurderlig ballast, men vi blir aldri ferdig utlært. Vi er i en kontinuerlig utdanningsprosess, 8 HVbladet // // mai oktober presiserer Kaasin. UB-korporalene deltok på et kurs i regi av HVUV i siste halvdel av april. Der sto ledelses- og organisasjonsteori på programmet. - Selv om vi nå er ute i praksis, trenger vi påfyll underveis. Seminaret varer ut april måned. Deretter returnerer vil til avdelingene hvor vi er utplassert, forteller Kaasin. Han legger ikke skjul på at han syntes det var deilig å komme i gang med praksisperioden etter jul. - Nå står vi mye mer fritt til å gjøre ting på vår måte, i motsetning til forrige halvår da vi måtte følge et opplegg slavisk, forklarer Kaasin. 19-åringen har kun få måneder igjen av førstegangstjenesten, og kan se tilbake på et innholdsrikt år. - Det har vært utfordrende og lærerikt. Du utvikler deg som person, og stifter mange nye bekjentskaper, forteller han. Kaasin har ingen planer om å forlenge den militære karrieren utover dette ene året. - Jeg har planlagt å studere sivilt etter endt tjeneste. Dette året gir meg 30 studiepoeng innen ledelse, som kvalifiserer til videreutdanning på høgskole eller universitet. På spørsmål om hva han kan tenke seg å bli svarer han: - Jeg synes diplomati og UD-tjeneste høres Julius Berg Kaasin 87 (19) Lagfører kompani Bravo Værnes garnison Side 2-17_.indd :34:54

9 spennende ut, avslutter Kaasin. Lokket av mulighetene Magnus Jenshus Ravlo 22 år instruktør IFO HV12. Magnus Jenshus Ravlo forklarer hvorfor han valgte å bli UB-korporal. - Tanken på å få noe mer ut av førstegangstjenesten virket forlokkende. Her får jeg en lederutdanning i tillegg til studiepoeng som jeg kan dra nytte av i det sivile også, sier Ravlo. 22-åringen forteller om en innholdsrik tilværelse som UB-korporal. - Utfordringene står i kø. Det er veldig mye å holde styr på, og man blir aldri ferdig utlært. I praksisperioden handler det om å være nysgjerrig. Det er alltid noe man kan fordype seg i, sier Ravlo. Ravlo utdannet seg innenfor kroppsøvingsfaget før han gikk inn i militæret. Når 22-åringen er ferdig med praksisperioden til sommeren, vil han fortsette å studere, med litt flere studiepoeng i bagasjen. - Jeg vil bruke poengene jeg får på en bachelorgrad sivilt. Jeg er ennå usikker på hva jeg vil bli, men dette året vil uansett Vegard Jenshus Ravlo 85 (22 år) HV12 instruktør være verdifullt, og ta seg godt ut på en CVen. Jeg har tenkt litt på politi, men vi får se, avslutter Ravlo. Ivarson: - Vil ta flere år i grønt Magnus Ivarson - HVUV kompani A tropp 4 For Magnus Ivarson har året i Heimevernet gitt mersmak. 20-åringen regner med å fortsette i Forsvaret et par år til etter endt førstegangstjeneste. - En venn anbefalte meg å søke. Jeg fikk høre det var en bra tjeneste, svarer Ivarson. Han lot seg overtale, og har aldri angret på valget. - Det har vært krevende og lærerikt. Jeg har lært mye om meg selv, forteller Ivarson. Og legger til: - Jeg har utviklet meg mest i nytteperioden. Som UB-elev fikk jeg kun være lagfører to ganger. Nå er jeg lagfører hele tiden. Nå er det ikke lenger tvil om hvem som har hvilke roller. Vi har bredere faglig tyngde enn soldatene. For dem er det meste nytt, og det er heller ingen tvil om hvem som bestemmer. I skoleperioden skulle alle prøve å være ledere, og alle skulle ha et ord med i laget. Det var ikke helt enkelt, innrømmer Ivarson. Han fikk mange kamerater under skoleperioden, og synes det er kjekt å treffe dem igjen på kurset. Men hadde Ivarson fått velge, ville han heller vært sammen med soldatene. - Det blir feil å avholde kurset midt i nytteperioden. Jeg mener det er viktigere å være sammen med soldatene, nå som de er inne i en læreperiode. Vi går glipp av en øvelse ved å være her. Det er veldig uheldig, mener Ivarson. Ivarson er ferdig med praksisperioden til sommeren, men året i Forsvaret har gitt mersmak. Nå kan han godt tenke seg å ta flere år i grønt. - Jeg vil gjerne fortsette som lagfører en plass i kongeriket i hvert fall et par år til. Dette er noe som utfordrer lederskapet mitt, og som jeg vil vokse på, mener Ivarson. Vegard Jenshus Ravlo 85 (22 år) HV12 instruktør Gode råd fra mentor Kaptein Morten Kroken har et særskilt ansvar for UB-korporalene, og innehar rollen som mentor. - Jeg gjennomførte et mentor-kurs i regi av HVUV for noen år tilbake. Der fikk jeg en innføring i rammeplanen til UButdanningen. Min oppgave som mentor innebærer å legge til rette å sørge for at denne planen blir fulgt opp. UBkorporalene har krav på et system som følger dem opp aktivt, sier Kroken. Han gir UB-korporalene gode skussmål, og anbefaler gutter og jenter som skal avtjene verneplikten å gå den samme veien. - Det er en god måte å utnytte tiden i førstegangstjenesten på. Som UB-elev får man lære å være leder innenfor en militær ramme. For elevene vil dette være en bonus når de senere skal søke jobb og studier. De får en verdifull ballast med seg, og lærer mer om seg selv. Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra elevene jeg har hatt med å gjøre, bedyrer Kroken.ß november oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :35:05

10 COLD RESPONSE // / LS utdanning fra Bergen DELTOK: Innsatsstyrken i HV-09 tok turen nordover og deltok i øvelse Cold Response 108 soldater fra Bergenhus HV-09 gjorde en formidabel innsats under øvelse Cold Response. AV: Tor Sandø PIO, Region 4 Alf-Inge Nyland, Børge Haugsbø, Christian Selland og Andrè Olsen var fire av de 108 vestlandssoldatene som kom nordover til øvelsen i mars. De ble inkvartert ved Sanitetsbataljonen i Setermoen leir før det bar ut i felt. Jegertropp Soldatene satte straks i gang med å løse sine oppdrag. Vi traff dem i leiren til HV-18 sin innsatsstyrke Delfin. Fullt påkledd med vinterlig utstyr, var de klare til action. - Vi tilhører en jegertropp og vår viktigste oppgave er å observere, patruljere og oppklare, sier Nyland som vi treffer under klargjøring av en snøskuter. Den er det god bruk for under dagene i snørike Troms. De 8500 soldatene fra 18 nasjonene som utgjorde deltakerne på øvelse Cold Response hadde litt av noen utfordringer, noe vossingene Nyland, Haugsbø, Selland og Olsen ikke er helt ukjente med. - Nå skal vi til fjells og det gleder vi oss til, sier Haugsbø som sammen med sine medsoldater trivdes som plommen i egget under øvelsen langt hjemmefra. Det er jo dette vi har trent på og for i tiden vi har vært med i Bjørn West, sier han. Tre innsatsstyrker HV-09 sin innsatsstyrke samarbeidet med to andre innsatsstyrker under øvelsen. De to andre er Ida&Lyra fra HV-17 og Delfin fra HV-18. Sammen har de tre lenge forberedt seg på øvelsen. Utstyret som ble brukt under øvelsesdagene ble kjørt ned fra Finnmark, nærmere bestemt Porsangmoen i Lakselv, Vestleiren og GSV i Sør-Varanger. De to styrkene fra Finnmark og den ene fra Hordaland omfattet de olivianske styrkene som skulle drive ut fienden, de mazzeratiske styrkene fra sitt territorium. Felles for alle tre innsatsstyrkene er at de gjerne tar i mot flere motiverte mennesker som har lyst til å få en meningsfylt tilværelse i grønt. Sjefen for Bjørn West, major Gaute Gunnarskog, er svært engasjert og fornøyd og mener at øvelsen var som skapt for hans soldater. - Dette har vi alle forberedt og gledet oss til så lenge. Det er stort for oss og en viktig lærdom for soldatene. En øvelse er en viktig motiveringsfaktor for våre gutter og jenter, sier Gunnarskog. - Vi trenger flere Sjefen for innsatsstyrke Delfin i HV-18, major Per Arne Kjøtrød, er i gang med en rekrutteringskampanje for å få flere soldater med i styrken. - Fram mot opptaket i uke 17 (siste uka i april), skal vi kjøre i gang med annonsekampanjer og på annen måte få unge kvinner og menn interesserte i det vi driver med, sier Kjøtrød. Han håper at både pengene og det de driver med skal få folk til å bli med. Nå er det sånn at de soldatene som ønsker å være med i HVs innsatsstyrker får 5000 kroner for å skrive under på en kontrakt og nye kroner når tre år er fullført. Soldatene skal da tjenestegjøre i styrkene i inntil 25 dager i året. - Vi tror at dette skal være nok til å få rekruttert flere, men befolkningsgrunnlaget i Øst-Finnmark, rundt , er ikke akkurat noe å rope hurra for. Andre deler av landet, der det bor flere, er litt heldigere stilt sånn sett, sier Kjøtrød og oppfordrer flere norske kvinner og menn til å melde seg til innsatsstyrkene.ß «Det er stort for oss og en viktig lærdom for soldatene» 10 HVbladet // oktober mai Side 2-17_.indd :35:09

11 // INNRYKK // statsrådsbesøk // samarbeid COLD RESPONSE Innsatsstyrke fikk statsrådsbesøk BESØK: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen besøkte HV-17 og innsatsstyrken Ida&Lyra De var nylig kommet seg i orden på Sundlia i indre Tronds, innsatsstyrken til HV-17, Ida & Lyra. Så kom forsvarsministeren. Av: Tor Sandø PIO, region 4 Anne-Grete Strøm-Eriksen (Ap) er en populær statsråd. Hun er oppriktig interessert i forsvarets ve og vel, og så ut til å trives i finnmarkssoldatenes selskap under hennes besøk under øvelse Cold Response. Første stopp var Bodø. før det var øvelsesskyting og så besøket hos HV-17 sin egen innsatss- tyrke. Kommandoplass Etter å ha passert kontrollposten, med to soldater fra HV-09 sin innsatsstyrke, Bjørn West fra Bergen, ble bergenseren Strøm-Eriksen tatt i mot av distriktssjef for HV i Nord-Norge, oberst Bror Sundstrøm og sjefen for Ida&Lyra, major Johan Rist. De redegjorde for oppdrag, innsatsstyrkens historie og opprinnelsen for HVs innsatsstyrkers navn fra krigens dager. Rist fortalte hvilken rolle de hadde under øvelsen, før de gikk inn i kommandokontaineren. Statsråden fikk vite at Bjørn West, Ida&Lyra og Delfin var innsatsstyrkene som under øvelse CR var satt til å være de nord-olivianske styrkene, som skulle drive ut fienden, Mazzerati, fra landet deres. Strøm- Eriksen fikk vite at HVs oppdrag under øvelsen var å sikre sin egen fremste linjer mot de mazzeratiske områdene. De skulle sikre de bakre områdene, overgangene over Målselva og spesielt broene på Olsborg. HV skulle spesielt konsentrere seg om hovedforsyningsområdene og på ordre rykke fram og overta sikring av de vitale deler av oliviansk territorium, sa Rist. Han og de andre innsatsstyrkesjefene var travelt opptatt med å forberede et avgjørende angrep for å drive Mazzerati tilbake. Noe de lyktes bra med. Godt utstyrt Major Rist holdt et godt innlegg om HV- 17 og den rollen Ida&Lyra og de andre innsatsstyrkene i HV spiller. - Jeg har min bakgrunn fra Hæren og er svært glad for å være en del av et Heimevern som har fått nærmest det vi har ønsket oss av utstyr de siste årene. Dette har vært et eventyr å være en del av, sa Rist og skrøt spesielt av generalinspektøren for HV, Generalmajor Bernt I. F. Brovold. - Han og hans folk har gjort en kjempejobb, repliserte ministeren og sa at også regjeringen har den holdning at HV skal være godt utstyrt, sier Strøm-Eriksen. Etter briefen gikk det celebre følget ut igjen til tre-fire kuldegrader og en klar marskveld i indre Troms. - Dere er heldige med været, sa forsvarsstatsråden til noen soldater som jobbet med å klargjøre noe av utstyret som skulle brukes under øvelsen. Trives på øvelsen Før hun dro vekslet forssvarsministeren noen ord med sine bysbarn fra Bergen. Hun fikk blant annet vite at mye av øvingen til Bjørn West foregår ved Ulven og at de vel 100 soldatene som kom fra Vestlandet til øvelsen i nord i begynnelsen av øvelsesuken føler det er kjekt å øve i et område så langt nord. - Dere får noe å bryne dere på med all snøen, men så lenge været er bra, så blir vel øvelsen bra også, sa statsråden før hun ønsket soldater og befal en god øvelse og takket for seg.ß oktober mars //HVbladet 11 Side 2-17_.indd :35:14

12 // skrpskyttere LS 06 OPERATIVT: FOHK evaluerte HV-07 under øvelse Agder, og belønnet heimevernsdistriktet med operativ status 3 HV-07 fikk bestått I uke 17 gikk øvelse Agder av stabelen. Øvelsen tok utgangspunkt i et scenario der et fiktivt terrornettverk utgjør en trussel mot militære mål på sørlandskysten. Tekst: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Oppdraget gikk ut på å lokalisere, isolere og pågripe motparten. Situasjonen satte krav til økt beredskap(beredskapsnivå bravo), og til å hjelpe seg med å bekjempe motparten hadde Agder Heimevernsdistrikt (HV07) fått hjelp fra 230 gardister fra HMKG. I tillegg medvirket Sjøheimevernet (SHV), militær politi (MP), lokalt politi og tollvesen. Øvelsen var konsentrert rundt Kjevik, Evjemoen og Arendal havn. Totalt deltok 1400 mann på øvelsen, får HV-bladet opplyst. Mektig imponert Gardistene fra Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) var satt til å overvåke havneområdet i Arendal. Sjef for Agder Heimevernsdistrikt, Stein Borgersen, ble imponert over måten ungguttene håndterte oppdraget på. - De gjennomførte oppdraget med stil og hadde en stå på-vilje og et kunnskapsnivå som var veldig imponerende tatt i betraktning at de har kort fartstid i Forsvaret, skryter Borgersen. Sjøheimevernet deltok også på øvelsen til stor glede for distriktssjefen. - De har ikke deltatt på et par år, så det var et etterlengtet og gledelig gjensyn. De patruljerer kystområdene, og gjør en veldig god jobb, mener Borgersen. Tettere MP-samarbeid Parallelt med øvelse Agder ble det avholdt et lagførerkurs for militær politi i regi av FMPA (Forsvarets Militærpolitiavdeling). - Det er i henhold til GIHVs intensjon (jmf. kvalitetsreformen) at den praktiske gjennomføringen av et fagkurs blir lagt inn un- «De gjennomførte oppdraget med stil og hadde en stå på-vilje» IMPONERT: Distriktssjefen lot seg imponere over innsatsen til HMKG 12 HVbladet // oktober november mai Side 2-17_.indd :35:24

13 // Øvelse // Oslo SHV der en øvelse. Vi ønsker å knytte oss tettere opp mot FMPA på Sessvollmoen, og dra nytte av deres kompetanse på lagførerkurs, troppskurs og stabskurs. De er nemlig veldig profesjonelle på utdanning, skryter major Øystein Omholt i HVSKS. NK i FMPA, Terje Myhre, mener at omorganiseringen av Forsvaret gjør det nødvendig å inngå et tettere samarbeid om MP-tjenesten. - Hovedhensikten med at FMPA samarbeider tett med HV og de andre våpengrenene er at Forsvaret er under utvikling, og ressurstilgangen er redusert. Fagmiljøene innenfor HV og de andre våpengrenene må samordne ressursene for å utnytte dem bedre, slik at vi blir mer effektive, og får bedre kvalitet på det vi gjør, sier Terje Myhre. Myhre fortsetter: - Det at vi samarbeider tettere er en dyd av nødvendighet for at vi skal klare å løse de oppgavene vi er pålagt av Forsvarssjefen. Det gjelder både MP i HV, og MP i Forsvaret generelt, forklarer han. Sjef for HV07 understreker hvor viktig MPtjenesten er for Heimevernet. - Jeg vil fremheve fordelen ved å ha et MP-kurs her. Det gir mulighet til å utvikle oppgavene MP skal ha når de skal støtte territoriell sjef. MP er en utrolig viktig ressurs, mener Borgersen. Operativ status 3 Han er godt fornøyd med øvelsen i sin helhet. - Øvelsen har vært bra. Det har vært en komplisert øvelse, men det har heldigvis ikke vært noen skader eller uhell. Det er det aller viktigste, presiserer sjefen for Agder Heimevernsdistrikt. HV07 ble også grundig evaluert av et team på syv mann fra Felles Operativt Hovedkvarter i Stavanger(FOHK), og belønnet med karakteren operativ status 3 på en skala fra 1-6. det vi fikk påpekt, altså det som ikke var helt på plass ennå, sier Borgersen. Han berømmer samtidig FOHK, som med sin grundige evaluering bidrar til å gjøre jobben enklere for HV07. - De var ganske strenge, men det setter jeg pris på. De gjorde en grundig jobb, og skrev utfyllende kommentarer. Nå har vi noe konkret å forholde oss til, og vi vet eksakt hva vi må forbedre. Det liker jeg, avslutter Borgersen.ß - Det vil si at vi har oppnådd en god operativ status, og et resultat som vi kan være fornøyde med. Nå skal vi jobbe videre med SAMARBEID: HMKG og Heimevernet samarbeidet tett under øvelse Agder november oktober mai // HVbladet 13 Side 2-17_.indd :35:35

14 // tester Tester soldatene Forsterkningsstyrken i Malvik HV-område var i midten av april samlet til trening på Værnes. Nytt av året var at soldatene i løpet av uken skulle gjennomføre diverse prøver for å avgjøre hvem som fortjener å smykke seg med tittelen «Godkjent HV-soldat». AV: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I - Vi i Malvik begynte med disse prøvene i fjor. Grunnen var at disse prøvene er motiverende, de er noe å strekke seg etter. Også får du et merke som du skal sy på feltuniformen din. Da er det synlig for alle, at du er GODKJENT HV- SOLDAT, sier områdesjef Per-Arild Lyng. Roper varsku Lyng hilser den nye ordningen velkommen. Han mener det ligger prestisje i å motta en slik utmerkelse, og tror at det vil føre til at soldatene yter det lille ekstra. Områdesjefen er opptatt av den fysiske formen til soldatene, og gir uttrykk for at nordmenn generelt er for late. - Aktivitetsnivået til oss nordmenn er lavere enn det burde være. Det er trist å se tendensen med barn og unge som bruker mye tid foran PC og Playstation. Tenk hvilken belastning dette vil føre til for helsevesenet om noen år, sier Lyng. HV-bladet var tilstede da en av troppene gjennomførte styrketester i idrettshallen på Værnes. Armhevinger, kroppshevinger og sit-ups sto på programmet. Kjell Arild Bersås er en del av Forsterkningsstyrken, og han stiller seg positiv til den nye ordningen. - Det er artig å sammenlikne seg med andre og med kravene, sier Bersås. 26-åringen har imidlertid liten tro på at han selv klarer å bli «Godkjent HV-soldat». - Kravene skal være overkommelige for dem som trener regelmessig. Jeg er lastebilsjåfør, og det setter sine begrensninger i forhold til fysisk aktivitet. Jeg er heller GOD TRENING: - De fleste sliter med å klare kroppshevinger i bom. Det er den som skiller klinten fra hveten, sier områdeansvarlig Per Arild Lyng. ikke veldig atletisk, og om jeg ikke klarer kravene vil det ikke være noe stort tap, sier Bersås før det hele braker løs. Første hinder er push-ups. Bersås går ned på alle fire. Etter 15 repetisjoner sier det stopp. - Det får være nok. Jeg skal jo klare å løfte kaffekoppen også, spøker Bersås. Tid for ettertanke Etter å ha gjort seg ferdig med de resterende testene er det tid for ettertanke: - Jeg kunne gjort det bedre, men det handler om å sette seg mål om trening, og det har ikke jeg gjort. Han legger til: - Det er kanskje et tegn på at jeg bør gjøre noe. Som en del av HVs forsterkningsstyrke må man tross alt kunne yte litt, fastslår Bersås. Han lot seg imponere over den fysiske formen til sine troppskollegaer. - Nivået er bra. Jeg tror vi som er her ligger over gjennomsnittet, vurderer Bersås. Trives i Heimevernet Som medlem av forsterkningsstyrken er man pålagt å stille til trening en gang i året. Bersås har aldri angret på at han valgte å gå inn i Heimevernet. - Det er ikke alltid det passer like bra med min jobbsituasjon, men jeg prøver å legge forholdene til rette. Det er et fint avbrekk i hverdagen, og det er artig å treffe karene igjen. Det eneste som er negativt er at det er mye venting, avslutter Bersås. - Hele Malvik HV- område har i løpet av to år, vært igjennom alle testene. Fra jeg som sjef via mitt befal, og ned til den enkelte geværmann i laget, forteller Lyng.ß «Hele Malvik HV-område har i løpet av to år, vært igjennom alle testene» 14 HVbladet // mai HVbladet // oktober 06 Side 2-17_.indd :35:39

15 // Besøk HV-14: Øvelse Vinterdrill // prøvene er: 1. PULSÅREBLØDNING. Bestått er : at du må du legge en korrekt trykk bandasje innen 5 minutter. 2. HJERTE OG LUNGE REDNING. Bestått er: kontakt med pasienten, frie luftveier,2 innblåsninger og 15 kompresjoner( trykk på hjertet) 2 inblåsninger og 15 kompresjoner. I det sivile (Røde kors) bruker mann nå 2 innblåsninger og 30 kompresjoner. 3. VERNEMASKEDRILL. Bestått er: Øyne og munn lukket; å få på seg masken korrekt innen 9 sekunder, ta tetthets kontroll, rope GASS, GASS, GASS, og tildekke all bar hud innen 15 sekunder. 4. MARSJTJENESTE. Bestått er: å gå 15 km med AG-3, stridssekk/ ryggsekk og GRU i felt 1 eller 2. Avhengig av været. I sekken skal være teltduk, kokekar, tykk genser, 1 par grå sokker og 5 metersnøre. Tid innen 2 timer og 15 minutter. HERON: Innsatsstyrken i HV-14 gjennomførte øvelse for de troppene som ikke deltok på øvelse Cold response 5. FYSISK STYRKE. Bestått er: Armhevinger( push upps) 16 stk, Sit upps 20 stk og hang upps 4 stk. 6.SKYTING MED AG-3. Bestått er når du er testet i korrekt NEDSPRANG, ILD- HÅNDGREP, ØYEBLIKKSSKUDDET, OG NÆRSTRIDSSKYTING. 7. KART OG KOMPASS. Bestått er: Uttak av korrekt 6- sifret rutetilvisning og uttak av korrekt kompasskurs.1 minutt på rutetilvisning og 2 minutter på kompasskurs. 8. TEORIPRØVE. Bestått er: når soldaten gir korrekt svar på, hjemmelsgrunnlaget og vilkår for militære vakters bruk av våpen i freds tid. Tid til disp er 20 minutter. Med en forsmak av påskevær gjennomførte Heron trening på Drevjamoen. Øvelsen var i all hovedsak for de troppene som ikke deltok på NATO øvelsen Cold Responce i år. AV: Erlend Pedersen Befalet møtte dagen før mannskapene for å få tid til å gjøre de nødvendige forberedelsene før treningen startet. Første dag ble brukt til utdanning og forberedelser til feltøvelsen i Blåfjell, her fikk troppene i oppdrag å forflytte seg til et baseområde i Blåfjell. Humøret i troppene var bra. For noen var første gang de prøvde truger. Skredøvelse Marsjen opp gikk veldig bra, hver tropp hadde fått en grov rute de skulle følge opp på fjellet. Planlegging av denne ruten og orientering ble styrt av troppssjef. For noen ble det en tung marsj opp på fjellet, men alle kom seg velberget opp. Resten av dagen gikk til etablering og drift av troppsbaser. Neste dag startet med riving av base for så å samles i stab Herons kommandoplass i Blåfjell. Her ble det gjennomført leksjon i vintertjeneste, som innbefatter skredtjeneste, søk i skred, kameratredning, valg av trygg marsjvei og snøprofil. Denne økten ble avsluttet med en skredøvelse. Alarmen går og troppen må organisere seg for effektivt å starte søket i skredet som er gått Ildoverfall Før avmarsj ned igjen ble det gitt ny ordre troppene skal gjennomføre et ildoverfall med skarp ammunisjon. Troppene skulle selv gjennomføre all planlegging og gjennomføringen av denne aktiviteten. Trening før oppdraget er en vesentlig del av forberedelsene. Siste del av treningen bestod av troppsvis utdanning og materiellvedlikehold samtidig som det var signering av de nye kontraktene til Innsatstyrken. Sjef for Innsatsstyrke Heron, major Tor Edvard Aal, var fornøyd med hva troppene gjennomførte under treningen. Selv med en marsj som dette, som er relativt kort, ser man nødvendigheten av god planlegging og forberedelse for at troppen skal fungere som en velsmurt maskin. ß mai 07 // HVbladet 15 oktober 06 // HVbladet 15 Side 2-17_.indd :35:45

16 // feltkurs Av: Kapt Trond Setså PIO, HVSKS 16 HVbladet // oktober mars 0706 Side 2-17_.indd :35:53

17 // JURISTER Teknisk samvirke Tekst: Stian B. Støvland Redaktør, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Med samme situasjonsbilde i feltvogn, fartøy,på kystmeldepost og i HK har Heimevernet god kontroll på objektet. For første gang har land-, sjø- og luftheimevernet samlet seg om et oppdrag og nytt utstyr testes i prosessen. I et fartøy utenfor Bodø ligger sjøheimevernets dykkere og venter. De skal sjekke havnen i Bodø og fartøyene som ligger der for eksplosiver under vann, men først har de bedt om assistanse fra innsatsstyrke Herons jegertropp som sikrer kaia. Inne på basen har luftheimevernet opprettet en VKP, og fra en Mercedes feltvogn kan de følge med på hva som skjer på havna via en skjerm. Det samme gjør de i operasjonens hovedkvarter inne på basen, eller Taktisk Mobil Samvirke Kommando (TMSK) som Heimevernets nye baby er døpt. Heimevernets grener trener sammen for første gang, og oppdraget er i god Heimeverns-ånd beskytt Bodø hovedflystasjon. - Det spesielle med denne øvelsen er at Heimevernet skal gjennomføre prøver med et nytt konsept som innebærer at styrkene ledes av en kommando (TMSK) hvor det inngår elementer fra både land, sjø og luft, sier nestkommanderende i HV-14, major Magne Larsen. Nytt teknisk utstyr - Samvirke og kommunikasjon mellom de ulike elementene som deltar er helt avgjørende for at de skal kunne fungere sammen, fortsetter Larsen. Kommunikasjonen blir ivaretatt av nytt utstyr som Heimevernet tester sammen med eksisterende utstyr. Målet er å bygge opp et felles taktisk overflatebilde som dekker behovet til både land, sjø og luft. Dette gjøres ved at hver enhet får delt ut en BMS (Battelfield Management System) som sender signaler om egen posisjon via MRR (Multi Rolle Radio) inn til TMSK. TMSK sender bildet videre til Distriktsstab HV-14 og videre til Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger. Det nye kommunikasjonssystemet som Heimevernet tester ut skal gjøre samarbeidet mellom grenene bedre og enklere og monitorere. Ved Luftheimevernets VKP inne på flystasjonen sitter Jan Solhaug, sambandsmann i Luftheimevernets område 14301, i sin Mercedes feltvogn. Han kan fra sin plass følge med på hva som skjer på havna. - Dette er genialt i forhold til den gamle 77en, sier han. Det fungerer meget bra. Foran seg har han skjermen og mellom setene står selve datamaskinen. Solhaug sitter med en hånd på begge og vil nødig ut av bilen. - Må passe godt på. Vil nødig skrive TS på denne, ler han. Havnen sikret Tilbake på havnen i Bodø ser det ut til at samarbeidet fungerer. Jegertroppen fra innsatsstyrke Heron har sikret landsiden, og dykkerne fra SHV-kommandoene Vestog Midt-Norge har uforstyrret fått gjøre jobben sin. Havnen er sikret. - Det var dette som var hele hensikten med øvelsen, sier orlogskaptein Knut Honve, leder av utvikling og utdanning i Sjøheimevernet. Han tenker på samarbeidet mellom «grenene». - Nå er havnen kontrollert før større fartøy kommer inn. Vi ser jo blant annet at amerikanerne stiller strenge krav til denne typen sikring av havner før de kommer inn, og Heimevernet er i stand til å ta oppdraget med styrkebeskyttelse, fortsetter han. Dykkerne er også fornøyd. De har søkt havner og fartøyer i flere dager og er fornøyde med støtten de har fått fra Heron. - Det har vært et bra samarbeid som har gjort jobben vår enklere. Helt topp, sier sjef for dykkertroppen i SHV-kommando vest, løytnant Bjørn Konopka. Øvelsen, som er en tjuvstart av øvelse Cold Response avsluttes fredag 2. mars. ß oktober mars // HVbladet 17 Side 2-17_.indd :36:00

18 // brannøvelse Vellykket test Gjennom bruk av moderne utstyr forener Heimevernet sine tre grener for å løse selvstendige oppdrag. I Bodø ble nytt utstyr testet ut for å bedre kommunikasjonen mellom styrke-enheter en test som kommer flere enn Heimevernet til nytte. TEKST: Stian Støvland Redaktør, HVST P&I FOTO: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I - Dette er helt nytt. Både konseptet med oppdragssløsing sammen og på den tekniske siden, sier major Trond Haakenstad. Haakenstad er til vanlig G-6 i Oslofjord HV-distrikt 01, men har også en finger med i spillet under testingen av det nye utstyret i Bodø. Heimevernet trener alle sine grener sammen i et oppdrag som går ut på å beskytte Bodø Hovedflystasjon, og testingen av nye infosystemer er en viktig del av øvelsen. Sammen med den nye multirolleradioen (MRR) som er en del av Heimevernets nye utstyr tester de nå Battle Management System (BMS) som gjør det mulig for de forskjellige kapasitetene som deltar i et oppdrag å kommunisere med hverandre. Utstyret består av enheter som sender posisjon til KO, som dermed får et oppdatert situasjonsbilde. Situasjonsbildet vises på skjerm i KO, i feltvogner, i fartøyer og på kystmeldeposter. - Tidligere gikk mye av trafikken på radio ut på rapportere posisjon. Det er borte nå. Samtidig er det vanskeligere å snappe opp signalene fra BMS, som også er kryptert, sier Haakenstad. I tillegg til å rapportere hvor egne styrker befinner seg, gir systemet også muligheter for å rapportere hvor en eventuell fiende befinner seg. Et par enkle tastetrykk, og alle enheter får en potensiell trussel frem på skjermen. Det gir et nøyaktig og detaljert situasjonsbilde. Utfordringer BMS er inne i en testfase og det er ikke bestemt at Heimevernet skal anskaffe systemet, men så langt er erfaringene positive til tross for enkelte utfordringer. - Det er klart vi får noen utfordringer i forhold til kompetansenivå. Vi vil få behov for et stort teknisk apparat, sier Haakenstad. Så langt i øvelsen har imidlertid utstyret vist seg som et godt verktøy, uten store problemer. - Vi har hatt noe støy fra andre elektroniske komponenter. For eksempel ombord i fartøy, men det er nettopp dette vi bruker testen til. Finne ut hvor skoen trykker. Vi skal gjøre en grundig evaluering, forteller Haakenstad. I forkant av øvelsen ble det gjennomført fire dager med opplæring av 150 mann i Bodø. - Vi hadde 150 mann fra alle Heimevernets grener inne til opplæring på MRR og BMS. De to henger sammen, sier Haakenstad. Fungerer i praksis Ute i teig virket det som om kurset hadde oppfylt sin misjon. Tilbakemeldingene fra brukerne er positive. - Dette fungerer bra, og vi er mer koordinerte og sammenspleiset, sier troppsjef i Luftheimevernet i HV-14, fenrik Meista. - Vi er mer ett, legger han til. Etter endt øvelse sendes evaluatorer ut for å høre hva brukerne synes. Så langt så godt, men det er viktig for Forsvaret å gjøre en nøye vurdering av utstyret. Det vil også andre avdelinger enn Heimevernet nyte godt av. - Dette er troppeprøver som også skal benyttes under internasjonale operasjoner, så det er flere enn Heimevernet som får nytte av denne testen, avslutter Haakenstad.ß MONITOR: Fra kjøretøyene hadde HV-soldatene oversikt over situasjonsbildet 18 HVbladet // august mai Side 18-33_4.indd :22:07

19 // TMSK - Behovet er identifisert BESØK: GIHV besøker TMSK I perioden 23. februar 4. mars gjennomførte Heimevernet troppeprøve Taktisk Mobil Samvirke Kommando (TMSK) på Bodø Hovedflystasjon. Selve eksperimenteringsfasen var fra den 27. februar til 2. mars. Dette er første gang TMSK ble testet ut i full skala. AV: Trond Setså PIO - HVSKS TMSK er kort fortalt en taktisk nettverksbasert ledelsesplattform for integrert ledelse av oppdragsbaserte styrker fra alle grenene i Heimevernet. Hensikten med TMSK er å trekke synergi fra de respektive fagfelt i Heimevernet under en enhetlig ledelse, organisert og utrustet på en optimal måte for å gi sjefen best mulige forutsetninger for å løse oppdraget. Prinsippene rundt TMSK kan i utgangspunktet brukes på alle nivåer i Heimevernet, men har opphav i kommandonivået i LHV, LUHV og SHV. Bakgrunn - Hovedhensikten med denne troppeprøven var således å gjøre erfaringer for å videreutvikle TMSK til en mest mulig hensiktsmessig ledelsesplattform, åpner oberstløytnant Bengt Fasteraune fra Heimevernets Skole- og kompetansesenter sitt resymé av HVs troppeprøve i Bodø. - Vi var veldig godt fornøyd med selve øvelsen og hvordan de øvende avdelingene bidro til en god gjennomføring av troppeprøven, forteller han. - I tillegg må jeg få fremheve at troppeprøveorganisasjonen både teknisk og konseptuelt la ned en fenomenal innsats. Viktig å ta høyde for kulturforskjell - Et par uker før storøvelsen gjennomførte vi en forøvelse på Drevjamoen, hvor vi testet ut sambandsmidler, systemer og planprosesser, fortsetter Fasteraune. - Det vi da opplevde var at for å få til et samspill mellom de forskjellige Heimevernsgrenene, så var faktisk kultur like viktig som det tekniske. Det å ha en stab som skal fungere med elementer «Jeg har aldri opplevd maken til situasjonsforståelse på stridsteknisk nivå» fra Sjø, Luft og Land er en spennende utfordring som krever at man respekterer hverandres måte å gjøre ting på, poengterer han. - I stor grad løser Landheimevernet og Luftheimevernet konkrete sikringsoppdrag. Denne situasjonen ga alle en felles forståelse for at SHV kanskje var den viktigste aktøren i dette sikringsoppdraget - i og med at Bodø faktisk har 70 % sjøside, forklarer han. - Og det er klart at med KYPer, kontrolldykkere, boringslag og fartøyer er SHV en utrolig viktig premissleverandør for at man skal kunne løse et slikt oppdrag. Det å få til en felles forståelse og kultur er således meget viktig skyter han inn. Grunnlag - Ledelsesplattformen tar per i dag utspring i en felles organisert stab, den standard 3-i-1kommandoplasscontaineren til innsatskommandoene, med NORTaC K2IS og BMS tilknyttet alle underenhetene, referer Fasteraune. - For fremtiden vil de prosjekterte ledelsesfartøyene til SHV inneha tilsvarende kapasiteter og kunne utgjøre kommandoplassen for TMSK. august mai //HVbladet 19 Side 18-33_4.indd :22:12

20 // TMSK TMSK ledelse og stab - Det er viktig her å presisere at dette var en styrt øvelse, sier han videre. - Vi hadde dermed kontroll på øvelsen fra A til Å. HV- Staben etablerte øvingsledelsen og HVSKS styrte markørspillet med fokus på å teste ut systemet både teknisk og konseptuelt. Vi fikk da den responsen som vi ønsket til en hver tid. Det er jo et suksesskriterium når man driver med troppeprøver, nemlig å ha kontroll med hva som skjer og således få det optimale ut av øvelsen, påpeker han. - Stab TMSK under troppeprøvene var organisert som en integrert stab med utgangspunkt i innsatskommando HERON fra HV-14, SHV kommando Waxving fra Midt-Norge og elementer fra LUHV kommandogruppe 143. Staben var organisert med en sjef, stabssjef/nk, lederstøtte, herunder jurist, og fagseksjoner fra 1 til 6, summerer Fasteraune mens han blar i papirene. I tillegg satte HV-14 en liten stab i Mosjøen som overførte situasjonsbildet til FOHK, supplerer han. Kompetanse - Troppeprøven identifiserte et behov for å forstå hvilke kapasiteter, rutiner og behov de enkelte grener i Heimevernet har, utbryter han. - Det må etableres felles rutiner og forståelse for de oppdrag som TMSK skal løse på alle nivåer. Kompetanse om Heimvernets kapasiteter må legges inn i kurser uansett nivå i HV og de som tiltrer som sjefer på kommando og distriktsnivå må oppdateres i forhold til dette. Land, Sjø og Luft - TMSK oppleves som en hensiktsmessig måte å drive fellesoperasjoner på og er godt egnet for å lede operasjoner der statiske styrker inngår, sier han videre. - Kolokalisering gir god funksjonalitet sett opp mot effektiv informasjonsflyt og kommunikasjon. Samvirke med SHV krever effektiv utnyttelse av tid til utvikling til strid (UTS) herunder planlegging, rolleavklaring, prosedyreavklaring, koordinering, «krigsspill» og samtrening mot oppdrag. Flerbruksfartøy, dykkere, KYP og bordingslag er en stor ressurs som lett kan Flerbruksfartøy: SHV gjør klar til operasjon oppdragsorganiseres i en TMSK, visjonerer Fasteraune ivrig. God situasjonsforståelse på taktisk nivå - TMSK gir distriktet et meget godt og oppdatert situasjonsbilde. Det gir videre gode muligheter for å følge opp at gitte oppdrag blir løst etter intensjonen. Det oppdaterte situasjonsbilde frigjør tid fra å spørre om posisjon og situasjonsrapport til å fokusere på oppdragsløsing, forteller han. - Med BMS (batlefield management system) MRR (mullti rolle radio) og LFR (lett feltradio) så har man mulighet til å få et sanntidsbilde og en situasjonsforståelse på stridsteknisk nivå som jeg aldri har opplevd maken til i min militære karriere som infanterist, konstaterer Fasteraune. - Dette skaper unike muligheter for å flate ut organisasjonen hvor du faktisk kan kutte ut en del ledd som vil forsinke en «Alle aktørene som var med på denne troppeprøven gjorde en kjempejobb» hver planprosess ikke minst hva gjelder operativ ledelse. Man opplever da at man kan følge med på en skjerm og du ser at avdelingene beveger seg på kartet samtidig som du hører praten på sambandet i «klart språk», og i og med at sambandet er kryptert, og man får derved en helt unik opplevelse av hva som foregår, forklarer han. - Det betyr at sjefene har en unik mulighet til å kunne ta raske beslutninger og få endret kurs dersom det er nødvendig. Den store utfordringen her er at det kreves en meget god fagkompetanse og at det er klare retningslinjer for hvem som tar beslutninger. Her tenker vi med andre ord nytt nettopp fordi at teknologien gir oss muligheter til å utøve en fleksibel ledelse på en annen måte. Skal vi teste ut TMSK er vi nødt til å teste ut yttergrensene, legger han til. - Den balansegangen med å drive intensjonsbasert ledelse og samtidig kunne styre en operasjon, er nettopp den balansen man må finne. Og i 20 HVbladet // august mai Side 18-33_4.indd :22:16

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig

Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Heimevernet som del av den kommunale beredskap i fred, krise og krig Jørgen Roaldset GENERALSEKRETÆR LANDSRÅDET FOR HEIMEVERNET Heimevernet Innhold Historien Organisering og oppdrag HVs egenart HV-tjenesten

Detaljer

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO

SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO Forsvarets Spesialkommando/ Hærens Jegerkommando SPESIALJEGER WWW.FALLSKJERMJEGER.NO SPESIALJEGER Er dette deg? Lærer raskt Liker utfordringer Løsningsorientert Selvstendig Fysisk robust Psykisk sterk

Detaljer

Totalforsvaret i et nytt lys?

Totalforsvaret i et nytt lys? Totalforsvaret i et nytt lys? Trussebilde Sivilt-militært samarbeid FSJs Fagmilitære råd «Vi hadde forsømt å forberede oss også på det verste alternativet, hvilket et suverent rike må gjøre» Jens Chr Hauge

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Orientering til Fylkesberedskapsrådet Oppland 3 mai 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Vi trener for din sikkerhet

Vi trener for din sikkerhet Viktig informasjon 6000 NATO-soldater skal trene under øvelse Noble Ledger fra 15. til 24. september Vi trener for din sikkerhet Internasjonalt samarbeid og øvelser forbereder Forsvaret på å løse oppdrag

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 6. november 2006 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Status og utfordringer

Detaljer

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12

Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer. Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Stjørdal kommune som vertskommune for en militær avdeling muligheter og utfordringer Ebbe Deraas Oberst SJ HV 12 Innhold 1. Historikk 2. Værnes Garnison og HV 12 i dag 3. Muligheter 4. Utfordringer Historikk

Detaljer

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14

Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14. Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 Jan Tore Sæterstad Major G-5/9 HV-14 Innhold Fakta om Heimevernet HV-14 Sivilt-militært samarbeid lokalt VERNER VOKTER VIRKER De enkle fakta om HV 45 000 soldater.

Detaljer

Fremtidens Heimevern

Fremtidens Heimevern Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 7. februar 2005 1 ved Generalmajor Bernt Iver Ferdinand Brovold Generalinspektør for Heimevernet Fremtidens Heimevern Heimevernet har siden 1993 tilpasset den operative

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Fremside. Samling for kommunene i Trøndelag - Samfunnssikkerhet og beredskap 26 okt 16. Heimevernet Trøndelag heimevernsdistrikt 12

Fremside. Samling for kommunene i Trøndelag - Samfunnssikkerhet og beredskap 26 okt 16. Heimevernet Trøndelag heimevernsdistrikt 12 Samling for kommunene i Trøndelag - Samfunnssikkerhet og beredskap 26 okt 16 Fremside Bente Rosenberg Andersen Major G-5/9 HV-12 2016.11.30 1 Agenda Sjef HV-12s oppgaver og organisasjon Værnes garnison

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

bladet Nytt våpen: Velger kaliber 5.56 Øvelse Langnes: Vidt samarbeid mot terror

bladet Nytt våpen: Velger kaliber 5.56 Øvelse Langnes: Vidt samarbeid mot terror HV bladet Øvelse Langnes: Vidt samarbeid mot terror 16: Fagkurs for jurister og prester 20: Befalsutdanning 34: Midt i trafikken 36: Leteaksjon i Storlidalen nr. 1 2007 Nytt våpen: Velger kaliber 5.56

Detaljer

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014

Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 UGRADERT Oslofjord heimevernsdistrikt 01 Oslofjord Heimevernsdistrikt-01(HV- 01) Oppdrag, kapasiteter og evner Beredskapsdagen 18. juni 2014 Innhold Heimevernet Hva og hvem er HV-01? Daglig virksomhet

Detaljer

Orientering fra HV-08

Orientering fra HV-08 Orientering fra HV-08 Firas Brahimi Kaptein Ass G-9 SIMIS 2013.10.29 1 Agenda Heimevernets historie oppgaver og egenart Organisasjon Heimevernets bistand til det sivile samfunn HV kapasiteter 2013.10.29

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Storsjøen, Fylkeshuset, Hamar Dato: 09.01.2012 kl. 11.00 Forfall meldes snarest til tlf. @ eller @ Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. HEDMARK FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ØVELSE GJALLARHORN INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017

ØVELSE GJALLARHORN INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017 INTERNAVIS FOR INNSATSSTYRKE BJØRN WEST, BERGENHUS HEIMEVERNSDISTRIKT-09. JULI 2017 Innhold Sjefens ord Personellinfo Øvelse Bjørgvin Hilsen fra S-4 Lagførerkurs Gjallarhorn ØVELSE GJALLARHORN Vil du si

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Hvorfor Sjøheimevern?

Hvorfor Sjøheimevern? Hvorfor Sjøheimevern? Jens Christian Mikkelsen Områdesjef Nærmere 66.000 anløp skjer inn til Norske havner løpet av ett år Over 70% av verdiene transporteres inn og ut av landet over kjøl Brorparten av

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier

MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48. (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier MANUS TIL PRESSEKONERANSE-BRIEF VED FREMLEGGELSEN AV ST. PRP. NR. 48 (1) Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier FN er og blir selve grunnpilaren i vår sikkerhets- og utenrikspolitikk

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT

UGRADERT. Forsvarssjefens landmaktutredning. Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 UGRADERT Konseptuelle alternativer Fredag 17. februar 2017 Forsvarssjefens landmaktutredning Agenda Grunnlag Mandatet i kortversjon Metode og militærteori Referansegruppen Utfordringer med dagens landmakt Presentasjon

Detaljer

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad

Orientering om Sjøheimevernet. Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Orientering om Sjøheimevernet Ved sjef SHVUKS, Kommandørkaptein Johan Lefstad Heimevernets hovedoppgaver Å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner, herunder: Styrkebeskyttelse uttak/rullering

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013

REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 REFLEKSJONSBREV FOR SLEIPNER FEBRUAR 2013 Ås kommune Gjennom arbeidet med karnevalet, opplevde vi at fokusområde ble ivaretatt på flere måter, gjennom at barna delte kunnskaper, tanker og erfaringer, og

Detaljer

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13

Svarskjema for kurset 'Databaser' - evalueringsrunde 2 - Antall svar på eval: 13 Kurs: Databaser(10stp) Faglærer: Edgar Bostrøm Dato: 05.05.2009 1. Hvilke forventningen hadde du til kurset på forhånd? At det skulle være vanskelig og mye å gjøre, men at det også ville være spennende

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva er forskjellen på å trene mye og lite? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse

Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Spørsmål 1: Er det mulig å se spørreskjemaet benyttet tidligere for denne undersøkelsen? Spørreskjema Forsvarets innbyggerundersøkelse Alt i alt, hvor godt eller dårlig inntrykk har du av det norske Forsvaret?

Detaljer

HEIMEVERNET I OMSTILLING

HEIMEVERNET I OMSTILLING Foredrag i Oslo Militære Samfund 21. oktober 2002 ved Generalinspektør for Heimevernet Generalmajor Odd Frøise Tangen HEIMEVERNET I OMSTILLING Stortingsbehandling av prop 45 (2000-01) 13-14 juni 01 og

Detaljer

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark

Vristsparket. Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark Vristsparket Jan Sverre er trolig blant de høyest utdannede trenere i fotballgruppa, og helt sikkert den med mest kompetanse på loddrett vristspark I Trenerhjørnet 06.01.2008 hadde Tor en flott artikkel

Detaljer

Støttet grensevakten. bladet. Øvelse grense: forsvaret. Forsvaret viser seg frem: Militært NM i skyting

Støttet grensevakten. bladet. Øvelse grense: forsvaret. Forsvaret viser seg frem: Militært NM i skyting HV bladet nr. 4 2008 Forsvaret viser seg frem: Militært NM i skyting 06: LS 2008 13: Øvelse Mørejarl 42: US Army med støtte fra HV Øvelse grense: Støttet grensevakten november 2008 // HV-bladet 1 forsvaret

Detaljer

Referat fra møte i kretsstyret mandag 22. mai 2017 kl i Speiderhuset, Steinkjer

Referat fra møte i kretsstyret mandag 22. mai 2017 kl i Speiderhuset, Steinkjer Referat fra møte i kretsstyret mandag 22. mai 2017 kl. 18.30 i Speiderhuset, Steinkjer Til stede: Inger Fjellhaug (1. Vinne), Dagfinn Wie (Egge), Bjørn Kåre Skogaker (1. Sandvollan), Georg Fosså (Mære-Sparbu),

Detaljer

2.1 Sentrale opplæringstiltak

2.1 Sentrale opplæringstiltak 1. FORMÅL Heimevernet (HV) og Det frivillige Skyttervesen (DFS) har som formål å tjene hverandre i den virksomhet som har til hensikt å styrke skyttersaken og landets forsvar. 1.1 Innhold Denne samarbeidsavtale

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf /

Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks Bardufoss Tlf / Journalist Morten Kasbergsen Bardufoss 14. januar 2003 Postboks 1016 9326 Bardufoss Tlf 77 83 20 00 / 95 90 98 40 Til SKUPSs prisjury Institutt for journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad Operasjon

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget

Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget Skogsløp med skyting en aktivitet for skytterlaget SKOGSLØP MED SKYTING ER MORO! Sjelden er det så mye latter og glede på skytebanen som når det arrangeres skogsløp med skyting. Skogsløp med skyting er

Detaljer

Snake Expert Scratch PDF

Snake Expert Scratch PDF Snake Expert Scratch PDF Introduksjon En eller annen variant av Snake har eksistert på nesten alle personlige datamaskiner helt siden slutten av 1970-tallet. Ekstra populært ble spillet da det dukket opp

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071

Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kopi til Brigade Nord Kunngjøring grenaderopptak vår 2015 OPO 15003 DOCULIVE 2015000071 Kunngjøring av grenaderopptak i Hæren vår 2015 1 Innledning Hæren gjennomfører opptak til grenader med ansettelse

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer

Intervjuobjektene kom fra følgende studieretninger: Bygg Bygg Maskin Drift av datasytemer 1. Hvilke tiltak har du deltatt på? Kollokviegruppe Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta Jentekveld 2. Hvilket av disse likte du best? Kollokviegrupper Jentelunsj Hyttetur Studenterhytta 3. Tror du frafallet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET SEPTEMBER 2012 Hei alle sammen Nå er høsten kommet, og med den faller løvet fra trærne og det er mye vått og surt vær. I den forbindelse oppfordrer vi alle til å sjekke

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage, oktober, november og desember 2015 «Høsten den kommer, bladene faller ned, fuglene flyver, de drar så langt av sted. Vi må ta votter på, regnet faller

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken»

Line sier at det er lurt å ha fiskene ved brettet slik at de ikke blir borte. Da snur jentene mot meg og Andrine sier: «Vi skal koke fisken» Marsnytt på Månen. Ruben Tobias leker i kjøkkenkroken da pappaen hans kommer for å hente. «Spise is», sier Ruben Tobias og på den måten spør han om pappa vi ha. «Kan jeg få?» spør pappa. Ruben Tobias bøyer

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå.

ÅRSRAPPORT 2012. Agdesiden Garnisons Compagnie. Kristiansand Veterankompani. Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. ÅRSRAPPORT 2012 Veterankompaniene ved NATO Joint Warfare Center, Jåttå. Agdesiden Garnisons Compagnie Kristiansand Veterankompani Kompaniet har i året hatt 14 trenings/sosiale kvelder på Odderøya. Medlemstallet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg.

vanskelig å forstå for kelneren klokken 11:00 på en formiddag. Men egentlig ganske smart skulle det vise seg. Bremen nok en gang Da var årets Brementur gjennomført. Igjen sitter man med mange gode minner og ennå rikere på motorhistoriske opplevelser opplevd sammen med motorhistoriske venner. Jeg har ved flere

Detaljer

En dag for fremtidens soldater i Gompen.

En dag for fremtidens soldater i Gompen. En dag for fremtidens soldater i Gompen. Torsdag 13 november 2008 I dag skal to hele 10ende klasse elever være med på en dag i Gompen, det er lagt opp en gjennomført plan for dagen fylt av aktiviteter,

Detaljer

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig.

Vi er i gang å utarbeide program som kan passe for vandrere hvor vi bl.a. forteller om det forbudte speiderarbeidet under 2. verdenskrig. Nytt fra VESTERLEN SPEIDERMUSEUM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Opplandske heimevernsdistrikt 05

Opplandske heimevernsdistrikt 05 Opplandske heimevernsdistrikt 05 Kontaktmøte for beredskapsansvarlige Oppland 21 mars 2012 1 Agenda - Heimevernets organisasjon og oppgaver - Opplandske heimevernsdistrikt 05 - Sivil - militært samarbeid

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer