Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt. 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater"

Transkript

1 HV bladet Forsvaret har valgt: Våpenvalget er tatt 10: Cold Response 28: Fryser kulene i lufta 28: Skarpskytterlag i HV-05 34: Mediefokus på HV-soldater nr TMSK: Samvirke i Bodø Omslag kopi.indd :36:53

2 // leder HVbladet 60. årgang nr. 1 mars 2007 Forsiden Alle HVs våpengrener i tett samarbeid om å beskytte Bodø flystasjon under TMSK Foto: Vegar Schwartz, fotograf HVST P&I Vi er ett heimevern GIHV Brovold Redaksjonen Heimevernsbladet Oslo mil/grev wedelsplass 9, 0015 OSLO e-post: Tlf: Fax: I forkant av øvelse Cold Response i februar gjennomførte Heimevernet en øvelse med troppeprøver i Bodø hvor oppdraget var å sikre Bodø Hovedflystasjon. Det spesielle med denne øvelsen var at for første gang samarbeidet alle Heimevernets grener om å løse oppdraget. Målet var å trekke ut synergieffekt fra det beste av Heimevernets forskjellige kapasiteter under ledelse av én kommando en kommando vi kaller taktisk mobil samvirkekommando (TMSK). TMSK ble etablert i en av våre mobile containere, i dette tilfelle inne på Bodø Hovedflystasjon. Fra containeren ledes det aktuelle oppdraget. Vi har et Luftheimevern som spesialiserer seg på beskyttelse av Luftforsvarets baser, et Sjøheimevern som kontrollerer sjøterritorie, kaianlegg og skipstrafikk, og et allsidig Landheimevern med kapasiteter på alt fra sanitet til hundetropper og skarpskyttere. Sammen innehar våre tre grener kapasitetene vi trenger for å beskytte mennesker og viktige samfunnsfunksjoner og det er sammen våre tre grener skal virke for å gjøre dette på en best mulig måte. Erfaringene fra Bodø danner grunnlaget for videre utvikling og viste at dette er veien å gå. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle oss, slik at vi kan sette inn kapasiteter der det er behov, og at disse kan virke sammen. Det er ikke lenger snakk om at luft, sjø eller land løser oppdraget. Vi er ETT heimevern, med felles materiellpark, og oppdrag som vi løser best i fellesskap. Sjøheimevern og landheimevern er gjensidig avhengige av hverandre, og er å betrakte som siamesiske tvillinger. Jeg vil også berømme alle som deltok under øvelse Cold Response. Heimevernet gjennomførte sine oppdrag på en utmerket måte. Samtidig som det er viktig at vi utvikler samarbeidet mellom grenene, er det også viktig å utvikle de individuelle styrkene. Derfor ønsker jeg nå og tilføre Sjøheimevernet to større fartøyer som kan utgjøre en operativ kapasitet. Tidligere har vi benyttet fartøyer fra støtteforeninger og enkelte havnefartøyer til å løse oppdrag, men disse tilfredsstiller ikke dagens krav. Vi har seks flerbruksfartøyer, ytterligere seks kommer i 2008, og danner basis i vår struktur, men behovet for to større fartøyer som kan bidra med overvåkning, kontroll og logistikk er der. Som kommandofartøy vil disse fartøyene være et moderne kommando-, kontroll og informasjonssenter med muligheter for overvåking av kystområdene. I tillegg vil det kunne fungere som operasjonssenter for TMSK. Som logistikkfartøy vil hver av de to fartøyene sørge for økt utholdenhet i en operasjon, og de vil kunne frakte et områdes materiell i container om bord. Fartøyene vil også kunne transportere to flerbruksfartøy på hekken. I tillegg til en økt operativ kapasitet vil fartøyet også brukes som skolefartøy for gjennomføring av treninger og kurs ved behov. Områdelagere slik vi kjenner det i SHV vil være over. I fremtiden vil dette lagres i container om bord i de store fartøyene. Fartøyet vi vurderer er det samme som Kystvakten benytter og er av Nornenklassen dog med enkelte justeringer for å tilpasse det Heimevernets bruk. Til slutt vil jeg oppfordre alle skyteinteresserte i Heimevernet til å delta på landskytterstevnet. Vi gjorde rent bord under militært NM i fjor, og jeg tror ikke vi skal gjøre det noe dårligere i år. For å utvikle skyteferdighetene hos HVsoldatene ytterligere har vi nå innlemmet det norske landslaget i skyting for militære grener i innsatsstyrken. Dette er skyttere i verdenstoppen og som kan bidra med sin kompetanse. Jeg ser frem mot dette samarbeidet og et nytt strålende resultat for Heimevernet under Landsskytterstevnet. Legg dere i trening. Verner Vokter Virker Ansvarlig redaktør Brigader Geir Olav Kjøsnes redaktør / REDAKSJONEN Stian B. Støvland RedaksjonskomitÉ Brigader Geir Olav Kjøsnes Kommandør Vidar Tollefsen Oberst Karl Egil Hanevik Gen. sekr. Kolbjørn Schei Major Harald Rist Aamot FASTE BIDRAGSYTERE: Rune Haartstad Opplag Vpl fotograf Vegar Schwartz Tor Sandø Jarle O. Mauritzen Ansvarlig Ansvarlig for Heimvernsbladet utgivelse og redaksjon: Generalinspektøren for Heimevernet. Redaksjonen påtar seg ikke ansvar for artikler og foto som sendes inn uoppfordret. Manus til HV Bladet sendes til: Annonsering For priser og betingelser for annonsering ta kontakt på tlf: Grafisk produksjon John Grieg AS - Bergen Vpl grafiker Kenneth Austrått Vpl journalist Oddbjørn Vistnes Trond Setså Elisabeth Eikeland HVbladet // mai oktober Side 2-17_.indd :33:58

3 // innhold // 26 stopper kulene i luften På et laboratorium på Kjeller sitter Forsvarets forskningsmiljø for terminalballistisk testing. Laboratoriet har vært sentrale i Forsvarets valg av nytt kaliber for sin nye angrepsrifle og beskyttelse for sine soldater. // 34 Mediefokus på HV-soldater Medietrening er ett av momentene det legges vekt på denne gangen, og interessen fra «skarpe» medier har heller ikke vært fraværende. // 38 HV-02 kurser Garden Innsatsstyrken Derby sammen med Distriktsstaben ved Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt holder denne uken kurs for Gardens befalselever. // Øvelse Våpenvalget Christiania er tatt Heimevernet velger 5,56 kaliber når den nye angrepsriflen bestilles. De aktuelle kandidatene er testet ut og det er med forventning Forsvaret Quipisit, venter på vel testresultatene. dunt am inibh eummolor sis acipisl dolore modolen dreetue raesecte feugiam ad tie modionu llandreet do consequat luptate consequ ipsummo diamcorem amconsequi ex eu facidunt nissenit, sim irit duissequisi eleniam irit lute dolobor sim dion veliquate eum velit veliquis nim ex eugiat utat. oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :34:07

4 HV-norge på kryss og tvers I dialog Forsvarspolitisk utvalg fikk viktig innsikt i Heimevernets kapasiteter. Utvalget er oppnevnt av Regjeringen, og satt sammen av samtlige politiske partier i tillegg til medlemmer fra fagmiljøene, og skal forberede grunnlaget for fremtidens forsvar. Et viktig fokus er rett og slett Forsvarets som viktig bidragsyter til samfunns- sikkerheten. AV: Kapt. Rune Haarstad PIO, region 3 OVERREKKELSE: Oblt. Knut Vold overrekker 40 års tjenestetegn til Reidar Skaret. Foto: Johannes Stadheim Støtteforeningen i Hedmarken: Markering av Heimevernets første år Støtteforeningen for Heimevernet på Hedmarken arrangerte markering av Heimevernets første 60 år på Hamar 24. februar i år. Markeringen ble gjennomført etter støtteforeningens årsmøte. Støtteforeningen ble startet i 1972, er aktiv og høyst oppegående. Blant støtteforeningens medlemmer er det flere med mange års innsats for Heimevernet, hvorav 4 med innsats f.o.m 1947, og 2 med innsats f.o.m Disse har til sammen 364 års erfaring fra Heimevernet, og er fortsatt medlemmer av støtteforeningen. Under markeringen deltok medlemmer fra støtteforeningen med til sammen ca 1100 års innsats for Heimevernet. Alle er forsatt villige til å ytye en innsats for Heimevernet. Under markeringen deltok oblt Knut Vold, oblt Nils Arne Skaret og major Tone Andersen for Opplandske HV-distrikt 05, Politimesteren i Hedmark, Tormod Bakke, ordfører Einar Busterud, Hamar by, og ordfører Jan Tyriberget, Stange kommune. Under markeringen veer det overrekkelse av 35 års og 40 års tjenesteårstegn, og GIHVs plakett i sølv. Oblt Knut Vold var GIHVs representant. Støtteforeningens medlemmer er en del av Heimevernets egenart, og den bør det tas vare på.ß Generalinspektør Brovold ønsket komiteens medlemmer velkomme, og sørget for at de fikk en statusrapport fra jobben med å videreutvikle Heimevernet. Sjefen for HVUV, Torbjørn Mæhlumssveen gav en innføring i aktiviteten på Værnes. De fikk blant annet se nærmere på Heimevernets egenutviklede konsept «Live-skytebane». Og utdanningen av både soldater og befal på HVUV. Av kommandør Lyder Karlsen i HV-12 fikk komiteen en status på omstillingen i Heimevernet, og et viktig innblikk i driften av et av heimevernets 13 distrikter med territorielt ansvar, og stor innsats i å trene og sette lokale militære kapasiteter. Viktige momenter var også Heimevernets rolle i totalforsvaret og de kapasitetene det nye Heimevernet har. Sjef SHV Midt-Norge, orlogskaptein Bjørn Snåsøy fremhevet det betydelige bidraget til økt sikkerhet, som flerbruksfartøyene gir langs kysten. Og fortalte videre om et Sjøheimevernet som er spesialisert på overvåking og kontroll langs vår lange kyst, og er tilstede langs hele kysten med sine kystmeldeposter og hurtigbåter. Utviklingen av Forsvaret i Norge basert på en bred politisk enighet om hovedlinjene. Dette utvalgets anbefalinger vil sammen med forsvarssjefens Forsvarsstudie 07 utgjøre de mest sentrale innspillene til den neste langtidsplanen. TERRITORIELT ANSVAR: Kommandør Lyder Karlsen informerte om kapasitetene til et HV-distrikt. 4 4 HVbladet Mai 07 //HVbladet oktober 06 Side 2-17_.indd :34:13

5 Verdig avslutning Farewell Banquet var siste punkt på programmet og markerte avslutningen på flotte dager i Camp Ripley for HV-ungdom og soldater fra I-styrkene. AV: Kapt. Rune Haarstad PIO, region 3 14 dager med opplevelser, nye vennskap og militærfaglig påfyll er over for 105 nordmenn som har fått et innblikk i det amerikanske forsvaret og dagliglivet i Minnesota. Hele oppholdet i Camp Ripley vil være et minne for resten av livet, sier Kim Stian Fjellvang fra Ballangen. Bunadshistorie Tilstede i salen var de norske deltakerne, de amerikanske instruktørene, representanter fra ambassaden og fra lokalsamfunnet i området rundt Little Falls. Mange av vertsfamiliene som tok inn en HV-ungdom for en helg var også samlet på avslutningsbanketten. Det er tradisjon at HV-ungdommene tar med seg egne bunader over til Camp Ripley. De bunadskledde samlet seg på scenen til en kort presentasjon av egen bunad, sammen med Heimevernets «heraldiker» - oberst Eide ga de amerikanerne en kort innføring i norsk bunadshistorie. Kontingenten vil fortsatt være samlet et par dager til, før tårer og dimisjon på Værnes. Utvidet horisont Årets utveksling ble gjennomført med HV-14 i tet, på en glimrende måte. Neste år tar HV-16 over stafettpinnen for den 35. utveksling med den amerikanske nasjonalgarden. En utveksling som direkte har berørt over HV-ungdommer og soldater fra USNG siden starten i Sammen med støttespillere, instruktører, vertsfamilier og pårørende har mange personer fått utvidet sin horisont. Årets vinner av North Star Stake var Blue platoon i hard konkurranse med de andre to troppene.ß Ledig stilling som områdesjef Forsvaret Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 Rogaland heimevernsdistrikt 08 (HV-08) lyser ut stilling som områdesjef i Øyane heimevernsområde HV for snarlig tilsetting. Stillingen som områdesjef er et åremål for inntil 5 år, men med mulighet for forlengelse. Områdesjef er tillagt grad som kaptein/kapteinløytnant og kan søkes av yrkes-, vernepliktig, utskrevet og HV-befal. Personell som har gått av på avgangsstimulerende tiltak (AST) fra Forsvaret kan også søke. Søker bør være bosatt innenfor området eller i nærheten av områdets geografiske grense. Søkere måvære sikkerhetsklarert for Hemmelig eller kunne klareres før tilsetting, og i tillegg være godkjent i lokal heimevernsnemnd før tilsetting. Det er en gjensidig prøvetid ved tilsetting i stillingen på 6 måneder. Stillingen som områdesjef avlønnes med 7-9 % av lønnstrinn 43 i statens lønnstabell A, avhengig av størrelse på avdelingen. Fast ansatte i Forsvaret, og personell som er gått av på AST, avlønnes med B tillegg i lønnstrinn 43. I tillegg til lønn gis et skattefritt administrasjonstillegg som for tiden utgjør B tillegg i lønnstrinn 24. Ltr43 i Statens A-tabell er kr pr år Ltr24 i Statens B-tabell er kr 1600 pr mnd Ltr43 i Statens B-tabell er kr 2866,70 pr mnd I tillegg lønnes tjeneste utover dette etter gjeldende regulativ. HV-08 stiller kontor og nødvendig lager til disposisjon for områdestabens administrasjon, samt nødvendig kontorrekvisita. Det er en forutsetning at søker har nødvendig tid til stillingen. Henvendelse om stillingene kan gjøres til HV-08, Major Geir Lunde, tlf Skriftlig søknad med CV og nødvendige kopier av vitnemål og attester stiles til: Generalinspektøren for Heimevernet og sendes til: Rogaland heimevernsdistrikt 08 Postmottak 2617 LILLEHAMMER Søknadsfrist: 1 juni 2007 Mars 07 // HVbladet VERNER - VOKTER - VIRKER Side 2-17_.indd :34:22

6 // rype Avtalen er signert: Fra venstre, representanten fra Aimpoint AB; sjef FLO investering, Asle Johan Kjelsberg; salgsdirektør i Heckler & Koch, Ingo Sahlmann Våpenvalget er tatt I midten av april offentliggjorde Forsvaret valget av nytt håndvåpen. Arvtageren til AG-3 blir HK416, produsert av tyske Heckler & Koch. Tekst: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Forsvaret har inngått en avtale om kjøp av 8200 nye angrepsrifler. Kontrakten, som er verdt rundt 100 millioner norske kroner, ble undertegnet under en seanse ved Oslo Militære Samfund torsdag 12. april. Samtidig skrev Forsvaret under en avtale om kjøp av siktemidler fra svenske Aimpoint AB verdt 50 millioner norske kroner. Lang prosess - Vi har jobbet med dette i mer enn 10 år, og føler oss sikre på at vi nå har tatt et riktig valg. HK416 er det beste tilgjengelige våpenet på markedet, fastslo sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon investering, Asle Johan Kjelsberg da han signerte kontrakten. Heckler & Koch har tidligere levert AG-3 og MP-5 til det norske Forsvaret. Salgsdirektør Ingo Sahlmann er glad for at partene kan bygge videre på det gode samarbeidet. - Dette er et stort øyeblikk. Vi er veldig fornøyd med avtalen, uttalte Sahlmann i forbindelse med avtaleinngåelsen. I Heimevernet er det i første omgang innsatsstyrken som får stifte bekjentskap med det nye våpenet. Der skal både MP-5 og AG-3 byttes ut. - I et langt perspektiv skal vi bytte ut alle våpnene, men nå først blir det innsatsstyrken som får det, sier kaptein Trond Gehrken. Fordel for Heimevernet Gehrken har selv vært med og testet ut ulike våpen underveis i prosessen, og er glad for at Forsvaret har besluttet å gå for HK Dette våpenet skal gjøre det lettere å skyte hurtigere og treffe bedre, også i mørket. Det er en fordel for oss i Heimevernet, siden utdanningstiden er kort for våre soldater. Innsatsstyrken er samlet 25 dager i året, og da har en ikke lang tid på seg til å lære å skyte, sier Gehrken En annen viktig forandring som vil bidra til å redusere opplæringstiden på våpenet, er skifte av kaliber. 7,62 blir nå byttet ut med 5,56, noe som også innebærer en kraftig vektreduksjon og en lettere hverdag for soldatene. - Vi har erfart at AG-3 ikke er et enkelt våpen å lære å skyte med både på grunn av vekt og rekyl. Dette våpenet har mindre kaliber og sikte, og vil kreve kortere utdanning. I tillegg er ammunisjonen lettere å bære med seg, så den enkelte soldat kan ha flere patroner eller bære lettere. Faktisk veier 5.56-ammunisjonen bare halvparten av det 7,62-ammunisjonen gjør, opplyser Gehrken. Fordeling etter behov Gehrken forteller at Heimevernet vil motta 4650 eksemplarer av HK av EKSPERT: Kaptein Trond Gehrken har vært prosjektansvarlig for innkjøp av nytt våpen 6 HVbladet // // november mai oktober Side 2-17_.indd :34:38

7 // Kurs disse vil være en kort versjon som vil bli benyttet av MP-tjenesten, Hundetjenesten og HV Noen vil ha behov for et kortere våpen, og de vil få det nye våpenet, men med en kortere pipe. Det vil gi en noe lavere effekt på prosjektilet, men likevel bedre enn MP- 5, forteller Gehrken. Enkelte vil imidlertid ikke ta HK416 i bruk i det hele tatt. - Bordingslagene i SHV vil beholde MP5, fordi de trenger et våpen med lite gjennomslagskraft. Et skudd med AG-3 SAMARBEID: Tyske Heckler & Kock har produsert våpen for det norske Forsvaret siden 1960-tallet. om bord på et fartøy vil potensielt kunne ødelegge materiell og skade personell utilsiktet, forklarer Gehrken.ß // Fakta om HK416 Vekt: ca. 3,5 kg Lengde: 778/886 mm (kolbe inn / kolbe ut) Ammunisjon: 5.56 x 45 mm Skuddtakt: skudd / min Magasinkapasitet: 30 skudd Innbydelse Militært NM i Skyting Sted: Steinkjer Dato: juli. Arrangør: DFS v/ lokal arrangør Mer informasjon om arrangementet finnes på Alle skyter innledende skytinger: Bane, Minneskyting, Felt, Stangskyting og Felthurtigskyting. Minneskyting og felthurtigskytingen, teller ikke med i Mil NM. NYHET finale: De 15 skytterne som etter tre tellende øvelser har laveste plassiffer, kvalifiserer seg til finale. Ved plassifferlikhet etter innledende skyting rangeres først FELT, deretter BANE og til slutt STANG. Finalen gjennomføres på elektronisk feltfigur (C-20) på 100 m. Avdelingskonkurranse de tre beste teller. Grunnlag for uttak av lag er selvstendige administrative avdelinger/garnisoner på bataljonsstørrelse (ca 600), så som bataljon, skole, FLO base, sjøforsvarsbase, flystasjon, HV-distrikt etc. Påmelding frist 5. juni En kontaktperson for hver avd. sørger for en samlet web-påmelding av sine utøvere. Kode for webpåmelding fås ved henvendelse til Den enkelte skytter betaler premieinnskudd kr 455,- ved oppmøte. Avhengig av beordring bestemmes evt. refusjon av innskudd av avdelingssjefene. Følgende data må oppgis ved påmelding: Grad, fornavn, etternavn, fødselsår, avdeling. Transport til og fra MIL NM Hjemmeavdeling er ansvarlig for transport til og fra NM, og skal dekke alle utgifter ifm reisen. Behov for felles flytransport (avreisedato er satt til 26. juli med retur 28. juli) er meldt inn til FLO/trans. Mil NM ligger inne på listen over prioriterte oppdrag, men vil først bli endelig godkjent 6 uker før avreise (det er pr dags dato bare 50 % sjanse for lufttransportstøtte). Reiserute og tidspunkt for avreise vil bli kunngjort på senere tidspunkt (etter innmeldte behov). Forlegning, forpleining og transport under MIL NM Det vil bli muligheter for busstransport til øvelsene, forpleining og militær forlegning på Værnes. Utgifter ifm forlegning, forpleining og transport under MIL NM skal dekkes av hjemmeavdelingen. Deltakere som har behov for transport, forlegning og forpleining på Værnes melder dette til hjemmeavdelingens kontaktperson. Behovet sendes samlet Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 (HV-12) på Fisbasisadresse: HV-12 Kontakt eller mailadresse inernett: med spesifisering av følgende opplysninger: - Grad, etternavn, fornavn - Avdeling - Ankomsttid og avreisetid - Behov for innkvartering/ forpleining - Behov for transport - WBS nummer fra hjemmeavdeling for fakturering av kost, forlegning og transport Prosjektkoordinator Forsvarets støtte LS2007 Kaptein Morten Kroken, Adresse: Trøndelag Heimevernsdistrikt 12. Værnes MIL, Postboks VÆRNES. Telefon: / november oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :34:44

8 Krevende, men utbytterikt Julius, Vegard og Magnus ønsket å få noe mer ut av førstegangstjenesten, og bestemte seg for å søke UB. Det første halvåret gikk med til opplæring. Siden nyttår har trioen praktisert som befal. I farens fotspor - Jeg ville få noe mer ut av førstegangstjenesten enn bare å vaske rom, smiler Julius Berg Kaasin. Han fortsetter: - Foreldrene mine rådet meg også til å gå denne veien. Faren min var USK-korporal (nå: UB-korporal) i sin tid, og mente at dette var noe jeg burde prøve, sier Kaasin. Kaasin er glad for at han fulgte i farens fotspor: - Jeg har aldri angret, forsikrer 19-åringen. Det første halvåret gikk med til opplæring. De siste månedene har han fått utfolde seg som befal ved kompani Bravo Værnes Garnison. - Det første halvåret ga oss en uvurderlig ballast, men vi blir aldri ferdig utlært. Vi er i en kontinuerlig utdanningsprosess, 8 HVbladet // // mai oktober presiserer Kaasin. UB-korporalene deltok på et kurs i regi av HVUV i siste halvdel av april. Der sto ledelses- og organisasjonsteori på programmet. - Selv om vi nå er ute i praksis, trenger vi påfyll underveis. Seminaret varer ut april måned. Deretter returnerer vil til avdelingene hvor vi er utplassert, forteller Kaasin. Han legger ikke skjul på at han syntes det var deilig å komme i gang med praksisperioden etter jul. - Nå står vi mye mer fritt til å gjøre ting på vår måte, i motsetning til forrige halvår da vi måtte følge et opplegg slavisk, forklarer Kaasin. 19-åringen har kun få måneder igjen av førstegangstjenesten, og kan se tilbake på et innholdsrikt år. - Det har vært utfordrende og lærerikt. Du utvikler deg som person, og stifter mange nye bekjentskaper, forteller han. Kaasin har ingen planer om å forlenge den militære karrieren utover dette ene året. - Jeg har planlagt å studere sivilt etter endt tjeneste. Dette året gir meg 30 studiepoeng innen ledelse, som kvalifiserer til videreutdanning på høgskole eller universitet. På spørsmål om hva han kan tenke seg å bli svarer han: - Jeg synes diplomati og UD-tjeneste høres Julius Berg Kaasin 87 (19) Lagfører kompani Bravo Værnes garnison Side 2-17_.indd :34:54

9 spennende ut, avslutter Kaasin. Lokket av mulighetene Magnus Jenshus Ravlo 22 år instruktør IFO HV12. Magnus Jenshus Ravlo forklarer hvorfor han valgte å bli UB-korporal. - Tanken på å få noe mer ut av førstegangstjenesten virket forlokkende. Her får jeg en lederutdanning i tillegg til studiepoeng som jeg kan dra nytte av i det sivile også, sier Ravlo. 22-åringen forteller om en innholdsrik tilværelse som UB-korporal. - Utfordringene står i kø. Det er veldig mye å holde styr på, og man blir aldri ferdig utlært. I praksisperioden handler det om å være nysgjerrig. Det er alltid noe man kan fordype seg i, sier Ravlo. Ravlo utdannet seg innenfor kroppsøvingsfaget før han gikk inn i militæret. Når 22-åringen er ferdig med praksisperioden til sommeren, vil han fortsette å studere, med litt flere studiepoeng i bagasjen. - Jeg vil bruke poengene jeg får på en bachelorgrad sivilt. Jeg er ennå usikker på hva jeg vil bli, men dette året vil uansett Vegard Jenshus Ravlo 85 (22 år) HV12 instruktør være verdifullt, og ta seg godt ut på en CVen. Jeg har tenkt litt på politi, men vi får se, avslutter Ravlo. Ivarson: - Vil ta flere år i grønt Magnus Ivarson - HVUV kompani A tropp 4 For Magnus Ivarson har året i Heimevernet gitt mersmak. 20-åringen regner med å fortsette i Forsvaret et par år til etter endt førstegangstjeneste. - En venn anbefalte meg å søke. Jeg fikk høre det var en bra tjeneste, svarer Ivarson. Han lot seg overtale, og har aldri angret på valget. - Det har vært krevende og lærerikt. Jeg har lært mye om meg selv, forteller Ivarson. Og legger til: - Jeg har utviklet meg mest i nytteperioden. Som UB-elev fikk jeg kun være lagfører to ganger. Nå er jeg lagfører hele tiden. Nå er det ikke lenger tvil om hvem som har hvilke roller. Vi har bredere faglig tyngde enn soldatene. For dem er det meste nytt, og det er heller ingen tvil om hvem som bestemmer. I skoleperioden skulle alle prøve å være ledere, og alle skulle ha et ord med i laget. Det var ikke helt enkelt, innrømmer Ivarson. Han fikk mange kamerater under skoleperioden, og synes det er kjekt å treffe dem igjen på kurset. Men hadde Ivarson fått velge, ville han heller vært sammen med soldatene. - Det blir feil å avholde kurset midt i nytteperioden. Jeg mener det er viktigere å være sammen med soldatene, nå som de er inne i en læreperiode. Vi går glipp av en øvelse ved å være her. Det er veldig uheldig, mener Ivarson. Ivarson er ferdig med praksisperioden til sommeren, men året i Forsvaret har gitt mersmak. Nå kan han godt tenke seg å ta flere år i grønt. - Jeg vil gjerne fortsette som lagfører en plass i kongeriket i hvert fall et par år til. Dette er noe som utfordrer lederskapet mitt, og som jeg vil vokse på, mener Ivarson. Vegard Jenshus Ravlo 85 (22 år) HV12 instruktør Gode råd fra mentor Kaptein Morten Kroken har et særskilt ansvar for UB-korporalene, og innehar rollen som mentor. - Jeg gjennomførte et mentor-kurs i regi av HVUV for noen år tilbake. Der fikk jeg en innføring i rammeplanen til UButdanningen. Min oppgave som mentor innebærer å legge til rette å sørge for at denne planen blir fulgt opp. UBkorporalene har krav på et system som følger dem opp aktivt, sier Kroken. Han gir UB-korporalene gode skussmål, og anbefaler gutter og jenter som skal avtjene verneplikten å gå den samme veien. - Det er en god måte å utnytte tiden i førstegangstjenesten på. Som UB-elev får man lære å være leder innenfor en militær ramme. For elevene vil dette være en bonus når de senere skal søke jobb og studier. De får en verdifull ballast med seg, og lærer mer om seg selv. Jeg har kun fått positive tilbakemeldinger fra elevene jeg har hatt med å gjøre, bedyrer Kroken.ß november oktober mai // HVbladet Side 2-17_.indd :35:05

10 COLD RESPONSE // / LS utdanning fra Bergen DELTOK: Innsatsstyrken i HV-09 tok turen nordover og deltok i øvelse Cold Response 108 soldater fra Bergenhus HV-09 gjorde en formidabel innsats under øvelse Cold Response. AV: Tor Sandø PIO, Region 4 Alf-Inge Nyland, Børge Haugsbø, Christian Selland og Andrè Olsen var fire av de 108 vestlandssoldatene som kom nordover til øvelsen i mars. De ble inkvartert ved Sanitetsbataljonen i Setermoen leir før det bar ut i felt. Jegertropp Soldatene satte straks i gang med å løse sine oppdrag. Vi traff dem i leiren til HV-18 sin innsatsstyrke Delfin. Fullt påkledd med vinterlig utstyr, var de klare til action. - Vi tilhører en jegertropp og vår viktigste oppgave er å observere, patruljere og oppklare, sier Nyland som vi treffer under klargjøring av en snøskuter. Den er det god bruk for under dagene i snørike Troms. De 8500 soldatene fra 18 nasjonene som utgjorde deltakerne på øvelse Cold Response hadde litt av noen utfordringer, noe vossingene Nyland, Haugsbø, Selland og Olsen ikke er helt ukjente med. - Nå skal vi til fjells og det gleder vi oss til, sier Haugsbø som sammen med sine medsoldater trivdes som plommen i egget under øvelsen langt hjemmefra. Det er jo dette vi har trent på og for i tiden vi har vært med i Bjørn West, sier han. Tre innsatsstyrker HV-09 sin innsatsstyrke samarbeidet med to andre innsatsstyrker under øvelsen. De to andre er Ida&Lyra fra HV-17 og Delfin fra HV-18. Sammen har de tre lenge forberedt seg på øvelsen. Utstyret som ble brukt under øvelsesdagene ble kjørt ned fra Finnmark, nærmere bestemt Porsangmoen i Lakselv, Vestleiren og GSV i Sør-Varanger. De to styrkene fra Finnmark og den ene fra Hordaland omfattet de olivianske styrkene som skulle drive ut fienden, de mazzeratiske styrkene fra sitt territorium. Felles for alle tre innsatsstyrkene er at de gjerne tar i mot flere motiverte mennesker som har lyst til å få en meningsfylt tilværelse i grønt. Sjefen for Bjørn West, major Gaute Gunnarskog, er svært engasjert og fornøyd og mener at øvelsen var som skapt for hans soldater. - Dette har vi alle forberedt og gledet oss til så lenge. Det er stort for oss og en viktig lærdom for soldatene. En øvelse er en viktig motiveringsfaktor for våre gutter og jenter, sier Gunnarskog. - Vi trenger flere Sjefen for innsatsstyrke Delfin i HV-18, major Per Arne Kjøtrød, er i gang med en rekrutteringskampanje for å få flere soldater med i styrken. - Fram mot opptaket i uke 17 (siste uka i april), skal vi kjøre i gang med annonsekampanjer og på annen måte få unge kvinner og menn interesserte i det vi driver med, sier Kjøtrød. Han håper at både pengene og det de driver med skal få folk til å bli med. Nå er det sånn at de soldatene som ønsker å være med i HVs innsatsstyrker får 5000 kroner for å skrive under på en kontrakt og nye kroner når tre år er fullført. Soldatene skal da tjenestegjøre i styrkene i inntil 25 dager i året. - Vi tror at dette skal være nok til å få rekruttert flere, men befolkningsgrunnlaget i Øst-Finnmark, rundt , er ikke akkurat noe å rope hurra for. Andre deler av landet, der det bor flere, er litt heldigere stilt sånn sett, sier Kjøtrød og oppfordrer flere norske kvinner og menn til å melde seg til innsatsstyrkene.ß «Det er stort for oss og en viktig lærdom for soldatene» 10 HVbladet // oktober mai Side 2-17_.indd :35:09

11 // INNRYKK // statsrådsbesøk // samarbeid COLD RESPONSE Innsatsstyrke fikk statsrådsbesøk BESØK: Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen besøkte HV-17 og innsatsstyrken Ida&Lyra De var nylig kommet seg i orden på Sundlia i indre Tronds, innsatsstyrken til HV-17, Ida & Lyra. Så kom forsvarsministeren. Av: Tor Sandø PIO, region 4 Anne-Grete Strøm-Eriksen (Ap) er en populær statsråd. Hun er oppriktig interessert i forsvarets ve og vel, og så ut til å trives i finnmarkssoldatenes selskap under hennes besøk under øvelse Cold Response. Første stopp var Bodø. før det var øvelsesskyting og så besøket hos HV-17 sin egen innsatss- tyrke. Kommandoplass Etter å ha passert kontrollposten, med to soldater fra HV-09 sin innsatsstyrke, Bjørn West fra Bergen, ble bergenseren Strøm-Eriksen tatt i mot av distriktssjef for HV i Nord-Norge, oberst Bror Sundstrøm og sjefen for Ida&Lyra, major Johan Rist. De redegjorde for oppdrag, innsatsstyrkens historie og opprinnelsen for HVs innsatsstyrkers navn fra krigens dager. Rist fortalte hvilken rolle de hadde under øvelsen, før de gikk inn i kommandokontaineren. Statsråden fikk vite at Bjørn West, Ida&Lyra og Delfin var innsatsstyrkene som under øvelse CR var satt til å være de nord-olivianske styrkene, som skulle drive ut fienden, Mazzerati, fra landet deres. Strøm- Eriksen fikk vite at HVs oppdrag under øvelsen var å sikre sin egen fremste linjer mot de mazzeratiske områdene. De skulle sikre de bakre områdene, overgangene over Målselva og spesielt broene på Olsborg. HV skulle spesielt konsentrere seg om hovedforsyningsområdene og på ordre rykke fram og overta sikring av de vitale deler av oliviansk territorium, sa Rist. Han og de andre innsatsstyrkesjefene var travelt opptatt med å forberede et avgjørende angrep for å drive Mazzerati tilbake. Noe de lyktes bra med. Godt utstyrt Major Rist holdt et godt innlegg om HV- 17 og den rollen Ida&Lyra og de andre innsatsstyrkene i HV spiller. - Jeg har min bakgrunn fra Hæren og er svært glad for å være en del av et Heimevern som har fått nærmest det vi har ønsket oss av utstyr de siste årene. Dette har vært et eventyr å være en del av, sa Rist og skrøt spesielt av generalinspektøren for HV, Generalmajor Bernt I. F. Brovold. - Han og hans folk har gjort en kjempejobb, repliserte ministeren og sa at også regjeringen har den holdning at HV skal være godt utstyrt, sier Strøm-Eriksen. Etter briefen gikk det celebre følget ut igjen til tre-fire kuldegrader og en klar marskveld i indre Troms. - Dere er heldige med været, sa forsvarsstatsråden til noen soldater som jobbet med å klargjøre noe av utstyret som skulle brukes under øvelsen. Trives på øvelsen Før hun dro vekslet forssvarsministeren noen ord med sine bysbarn fra Bergen. Hun fikk blant annet vite at mye av øvingen til Bjørn West foregår ved Ulven og at de vel 100 soldatene som kom fra Vestlandet til øvelsen i nord i begynnelsen av øvelsesuken føler det er kjekt å øve i et område så langt nord. - Dere får noe å bryne dere på med all snøen, men så lenge været er bra, så blir vel øvelsen bra også, sa statsråden før hun ønsket soldater og befal en god øvelse og takket for seg.ß oktober mars //HVbladet 11 Side 2-17_.indd :35:14

12 // skrpskyttere LS 06 OPERATIVT: FOHK evaluerte HV-07 under øvelse Agder, og belønnet heimevernsdistriktet med operativ status 3 HV-07 fikk bestått I uke 17 gikk øvelse Agder av stabelen. Øvelsen tok utgangspunkt i et scenario der et fiktivt terrornettverk utgjør en trussel mot militære mål på sørlandskysten. Tekst: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Oppdraget gikk ut på å lokalisere, isolere og pågripe motparten. Situasjonen satte krav til økt beredskap(beredskapsnivå bravo), og til å hjelpe seg med å bekjempe motparten hadde Agder Heimevernsdistrikt (HV07) fått hjelp fra 230 gardister fra HMKG. I tillegg medvirket Sjøheimevernet (SHV), militær politi (MP), lokalt politi og tollvesen. Øvelsen var konsentrert rundt Kjevik, Evjemoen og Arendal havn. Totalt deltok 1400 mann på øvelsen, får HV-bladet opplyst. Mektig imponert Gardistene fra Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) var satt til å overvåke havneområdet i Arendal. Sjef for Agder Heimevernsdistrikt, Stein Borgersen, ble imponert over måten ungguttene håndterte oppdraget på. - De gjennomførte oppdraget med stil og hadde en stå på-vilje og et kunnskapsnivå som var veldig imponerende tatt i betraktning at de har kort fartstid i Forsvaret, skryter Borgersen. Sjøheimevernet deltok også på øvelsen til stor glede for distriktssjefen. - De har ikke deltatt på et par år, så det var et etterlengtet og gledelig gjensyn. De patruljerer kystområdene, og gjør en veldig god jobb, mener Borgersen. Tettere MP-samarbeid Parallelt med øvelse Agder ble det avholdt et lagførerkurs for militær politi i regi av FMPA (Forsvarets Militærpolitiavdeling). - Det er i henhold til GIHVs intensjon (jmf. kvalitetsreformen) at den praktiske gjennomføringen av et fagkurs blir lagt inn un- «De gjennomførte oppdraget med stil og hadde en stå på-vilje» IMPONERT: Distriktssjefen lot seg imponere over innsatsen til HMKG 12 HVbladet // oktober november mai Side 2-17_.indd :35:24

13 // Øvelse // Oslo SHV der en øvelse. Vi ønsker å knytte oss tettere opp mot FMPA på Sessvollmoen, og dra nytte av deres kompetanse på lagførerkurs, troppskurs og stabskurs. De er nemlig veldig profesjonelle på utdanning, skryter major Øystein Omholt i HVSKS. NK i FMPA, Terje Myhre, mener at omorganiseringen av Forsvaret gjør det nødvendig å inngå et tettere samarbeid om MP-tjenesten. - Hovedhensikten med at FMPA samarbeider tett med HV og de andre våpengrenene er at Forsvaret er under utvikling, og ressurstilgangen er redusert. Fagmiljøene innenfor HV og de andre våpengrenene må samordne ressursene for å utnytte dem bedre, slik at vi blir mer effektive, og får bedre kvalitet på det vi gjør, sier Terje Myhre. Myhre fortsetter: - Det at vi samarbeider tettere er en dyd av nødvendighet for at vi skal klare å løse de oppgavene vi er pålagt av Forsvarssjefen. Det gjelder både MP i HV, og MP i Forsvaret generelt, forklarer han. Sjef for HV07 understreker hvor viktig MPtjenesten er for Heimevernet. - Jeg vil fremheve fordelen ved å ha et MP-kurs her. Det gir mulighet til å utvikle oppgavene MP skal ha når de skal støtte territoriell sjef. MP er en utrolig viktig ressurs, mener Borgersen. Operativ status 3 Han er godt fornøyd med øvelsen i sin helhet. - Øvelsen har vært bra. Det har vært en komplisert øvelse, men det har heldigvis ikke vært noen skader eller uhell. Det er det aller viktigste, presiserer sjefen for Agder Heimevernsdistrikt. HV07 ble også grundig evaluert av et team på syv mann fra Felles Operativt Hovedkvarter i Stavanger(FOHK), og belønnet med karakteren operativ status 3 på en skala fra 1-6. det vi fikk påpekt, altså det som ikke var helt på plass ennå, sier Borgersen. Han berømmer samtidig FOHK, som med sin grundige evaluering bidrar til å gjøre jobben enklere for HV07. - De var ganske strenge, men det setter jeg pris på. De gjorde en grundig jobb, og skrev utfyllende kommentarer. Nå har vi noe konkret å forholde oss til, og vi vet eksakt hva vi må forbedre. Det liker jeg, avslutter Borgersen.ß - Det vil si at vi har oppnådd en god operativ status, og et resultat som vi kan være fornøyde med. Nå skal vi jobbe videre med SAMARBEID: HMKG og Heimevernet samarbeidet tett under øvelse Agder november oktober mai // HVbladet 13 Side 2-17_.indd :35:35

14 // tester Tester soldatene Forsterkningsstyrken i Malvik HV-område var i midten av april samlet til trening på Værnes. Nytt av året var at soldatene i løpet av uken skulle gjennomføre diverse prøver for å avgjøre hvem som fortjener å smykke seg med tittelen «Godkjent HV-soldat». AV: Oddbjørn Vistnes Journalist, HVST P&I - Vi i Malvik begynte med disse prøvene i fjor. Grunnen var at disse prøvene er motiverende, de er noe å strekke seg etter. Også får du et merke som du skal sy på feltuniformen din. Da er det synlig for alle, at du er GODKJENT HV- SOLDAT, sier områdesjef Per-Arild Lyng. Roper varsku Lyng hilser den nye ordningen velkommen. Han mener det ligger prestisje i å motta en slik utmerkelse, og tror at det vil føre til at soldatene yter det lille ekstra. Områdesjefen er opptatt av den fysiske formen til soldatene, og gir uttrykk for at nordmenn generelt er for late. - Aktivitetsnivået til oss nordmenn er lavere enn det burde være. Det er trist å se tendensen med barn og unge som bruker mye tid foran PC og Playstation. Tenk hvilken belastning dette vil føre til for helsevesenet om noen år, sier Lyng. HV-bladet var tilstede da en av troppene gjennomførte styrketester i idrettshallen på Værnes. Armhevinger, kroppshevinger og sit-ups sto på programmet. Kjell Arild Bersås er en del av Forsterkningsstyrken, og han stiller seg positiv til den nye ordningen. - Det er artig å sammenlikne seg med andre og med kravene, sier Bersås. 26-åringen har imidlertid liten tro på at han selv klarer å bli «Godkjent HV-soldat». - Kravene skal være overkommelige for dem som trener regelmessig. Jeg er lastebilsjåfør, og det setter sine begrensninger i forhold til fysisk aktivitet. Jeg er heller GOD TRENING: - De fleste sliter med å klare kroppshevinger i bom. Det er den som skiller klinten fra hveten, sier områdeansvarlig Per Arild Lyng. ikke veldig atletisk, og om jeg ikke klarer kravene vil det ikke være noe stort tap, sier Bersås før det hele braker løs. Første hinder er push-ups. Bersås går ned på alle fire. Etter 15 repetisjoner sier det stopp. - Det får være nok. Jeg skal jo klare å løfte kaffekoppen også, spøker Bersås. Tid for ettertanke Etter å ha gjort seg ferdig med de resterende testene er det tid for ettertanke: - Jeg kunne gjort det bedre, men det handler om å sette seg mål om trening, og det har ikke jeg gjort. Han legger til: - Det er kanskje et tegn på at jeg bør gjøre noe. Som en del av HVs forsterkningsstyrke må man tross alt kunne yte litt, fastslår Bersås. Han lot seg imponere over den fysiske formen til sine troppskollegaer. - Nivået er bra. Jeg tror vi som er her ligger over gjennomsnittet, vurderer Bersås. Trives i Heimevernet Som medlem av forsterkningsstyrken er man pålagt å stille til trening en gang i året. Bersås har aldri angret på at han valgte å gå inn i Heimevernet. - Det er ikke alltid det passer like bra med min jobbsituasjon, men jeg prøver å legge forholdene til rette. Det er et fint avbrekk i hverdagen, og det er artig å treffe karene igjen. Det eneste som er negativt er at det er mye venting, avslutter Bersås. - Hele Malvik HV- område har i løpet av to år, vært igjennom alle testene. Fra jeg som sjef via mitt befal, og ned til den enkelte geværmann i laget, forteller Lyng.ß «Hele Malvik HV-område har i løpet av to år, vært igjennom alle testene» 14 HVbladet // mai HVbladet // oktober 06 Side 2-17_.indd :35:39

15 // Besøk HV-14: Øvelse Vinterdrill // prøvene er: 1. PULSÅREBLØDNING. Bestått er : at du må du legge en korrekt trykk bandasje innen 5 minutter. 2. HJERTE OG LUNGE REDNING. Bestått er: kontakt med pasienten, frie luftveier,2 innblåsninger og 15 kompresjoner( trykk på hjertet) 2 inblåsninger og 15 kompresjoner. I det sivile (Røde kors) bruker mann nå 2 innblåsninger og 30 kompresjoner. 3. VERNEMASKEDRILL. Bestått er: Øyne og munn lukket; å få på seg masken korrekt innen 9 sekunder, ta tetthets kontroll, rope GASS, GASS, GASS, og tildekke all bar hud innen 15 sekunder. 4. MARSJTJENESTE. Bestått er: å gå 15 km med AG-3, stridssekk/ ryggsekk og GRU i felt 1 eller 2. Avhengig av været. I sekken skal være teltduk, kokekar, tykk genser, 1 par grå sokker og 5 metersnøre. Tid innen 2 timer og 15 minutter. HERON: Innsatsstyrken i HV-14 gjennomførte øvelse for de troppene som ikke deltok på øvelse Cold response 5. FYSISK STYRKE. Bestått er: Armhevinger( push upps) 16 stk, Sit upps 20 stk og hang upps 4 stk. 6.SKYTING MED AG-3. Bestått er når du er testet i korrekt NEDSPRANG, ILD- HÅNDGREP, ØYEBLIKKSSKUDDET, OG NÆRSTRIDSSKYTING. 7. KART OG KOMPASS. Bestått er: Uttak av korrekt 6- sifret rutetilvisning og uttak av korrekt kompasskurs.1 minutt på rutetilvisning og 2 minutter på kompasskurs. 8. TEORIPRØVE. Bestått er: når soldaten gir korrekt svar på, hjemmelsgrunnlaget og vilkår for militære vakters bruk av våpen i freds tid. Tid til disp er 20 minutter. Med en forsmak av påskevær gjennomførte Heron trening på Drevjamoen. Øvelsen var i all hovedsak for de troppene som ikke deltok på NATO øvelsen Cold Responce i år. AV: Erlend Pedersen Befalet møtte dagen før mannskapene for å få tid til å gjøre de nødvendige forberedelsene før treningen startet. Første dag ble brukt til utdanning og forberedelser til feltøvelsen i Blåfjell, her fikk troppene i oppdrag å forflytte seg til et baseområde i Blåfjell. Humøret i troppene var bra. For noen var første gang de prøvde truger. Skredøvelse Marsjen opp gikk veldig bra, hver tropp hadde fått en grov rute de skulle følge opp på fjellet. Planlegging av denne ruten og orientering ble styrt av troppssjef. For noen ble det en tung marsj opp på fjellet, men alle kom seg velberget opp. Resten av dagen gikk til etablering og drift av troppsbaser. Neste dag startet med riving av base for så å samles i stab Herons kommandoplass i Blåfjell. Her ble det gjennomført leksjon i vintertjeneste, som innbefatter skredtjeneste, søk i skred, kameratredning, valg av trygg marsjvei og snøprofil. Denne økten ble avsluttet med en skredøvelse. Alarmen går og troppen må organisere seg for effektivt å starte søket i skredet som er gått Ildoverfall Før avmarsj ned igjen ble det gitt ny ordre troppene skal gjennomføre et ildoverfall med skarp ammunisjon. Troppene skulle selv gjennomføre all planlegging og gjennomføringen av denne aktiviteten. Trening før oppdraget er en vesentlig del av forberedelsene. Siste del av treningen bestod av troppsvis utdanning og materiellvedlikehold samtidig som det var signering av de nye kontraktene til Innsatstyrken. Sjef for Innsatsstyrke Heron, major Tor Edvard Aal, var fornøyd med hva troppene gjennomførte under treningen. Selv med en marsj som dette, som er relativt kort, ser man nødvendigheten av god planlegging og forberedelse for at troppen skal fungere som en velsmurt maskin. ß mai 07 // HVbladet 15 oktober 06 // HVbladet 15 Side 2-17_.indd :35:45

16 // feltkurs Av: Kapt Trond Setså PIO, HVSKS 16 HVbladet // oktober mars 0706 Side 2-17_.indd :35:53

17 // JURISTER Teknisk samvirke Tekst: Stian B. Støvland Redaktør, HVST P&I Foto: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I Med samme situasjonsbilde i feltvogn, fartøy,på kystmeldepost og i HK har Heimevernet god kontroll på objektet. For første gang har land-, sjø- og luftheimevernet samlet seg om et oppdrag og nytt utstyr testes i prosessen. I et fartøy utenfor Bodø ligger sjøheimevernets dykkere og venter. De skal sjekke havnen i Bodø og fartøyene som ligger der for eksplosiver under vann, men først har de bedt om assistanse fra innsatsstyrke Herons jegertropp som sikrer kaia. Inne på basen har luftheimevernet opprettet en VKP, og fra en Mercedes feltvogn kan de følge med på hva som skjer på havna via en skjerm. Det samme gjør de i operasjonens hovedkvarter inne på basen, eller Taktisk Mobil Samvirke Kommando (TMSK) som Heimevernets nye baby er døpt. Heimevernets grener trener sammen for første gang, og oppdraget er i god Heimeverns-ånd beskytt Bodø hovedflystasjon. - Det spesielle med denne øvelsen er at Heimevernet skal gjennomføre prøver med et nytt konsept som innebærer at styrkene ledes av en kommando (TMSK) hvor det inngår elementer fra både land, sjø og luft, sier nestkommanderende i HV-14, major Magne Larsen. Nytt teknisk utstyr - Samvirke og kommunikasjon mellom de ulike elementene som deltar er helt avgjørende for at de skal kunne fungere sammen, fortsetter Larsen. Kommunikasjonen blir ivaretatt av nytt utstyr som Heimevernet tester sammen med eksisterende utstyr. Målet er å bygge opp et felles taktisk overflatebilde som dekker behovet til både land, sjø og luft. Dette gjøres ved at hver enhet får delt ut en BMS (Battelfield Management System) som sender signaler om egen posisjon via MRR (Multi Rolle Radio) inn til TMSK. TMSK sender bildet videre til Distriktsstab HV-14 og videre til Fellesoperativt Hovedkvarter i Stavanger. Det nye kommunikasjonssystemet som Heimevernet tester ut skal gjøre samarbeidet mellom grenene bedre og enklere og monitorere. Ved Luftheimevernets VKP inne på flystasjonen sitter Jan Solhaug, sambandsmann i Luftheimevernets område 14301, i sin Mercedes feltvogn. Han kan fra sin plass følge med på hva som skjer på havna. - Dette er genialt i forhold til den gamle 77en, sier han. Det fungerer meget bra. Foran seg har han skjermen og mellom setene står selve datamaskinen. Solhaug sitter med en hånd på begge og vil nødig ut av bilen. - Må passe godt på. Vil nødig skrive TS på denne, ler han. Havnen sikret Tilbake på havnen i Bodø ser det ut til at samarbeidet fungerer. Jegertroppen fra innsatsstyrke Heron har sikret landsiden, og dykkerne fra SHV-kommandoene Vestog Midt-Norge har uforstyrret fått gjøre jobben sin. Havnen er sikret. - Det var dette som var hele hensikten med øvelsen, sier orlogskaptein Knut Honve, leder av utvikling og utdanning i Sjøheimevernet. Han tenker på samarbeidet mellom «grenene». - Nå er havnen kontrollert før større fartøy kommer inn. Vi ser jo blant annet at amerikanerne stiller strenge krav til denne typen sikring av havner før de kommer inn, og Heimevernet er i stand til å ta oppdraget med styrkebeskyttelse, fortsetter han. Dykkerne er også fornøyd. De har søkt havner og fartøyer i flere dager og er fornøyde med støtten de har fått fra Heron. - Det har vært et bra samarbeid som har gjort jobben vår enklere. Helt topp, sier sjef for dykkertroppen i SHV-kommando vest, løytnant Bjørn Konopka. Øvelsen, som er en tjuvstart av øvelse Cold Response avsluttes fredag 2. mars. ß oktober mars // HVbladet 17 Side 2-17_.indd :36:00

18 // brannøvelse Vellykket test Gjennom bruk av moderne utstyr forener Heimevernet sine tre grener for å løse selvstendige oppdrag. I Bodø ble nytt utstyr testet ut for å bedre kommunikasjonen mellom styrke-enheter en test som kommer flere enn Heimevernet til nytte. TEKST: Stian Støvland Redaktør, HVST P&I FOTO: Vegar Schwartz Fotograf, HVST P&I - Dette er helt nytt. Både konseptet med oppdragssløsing sammen og på den tekniske siden, sier major Trond Haakenstad. Haakenstad er til vanlig G-6 i Oslofjord HV-distrikt 01, men har også en finger med i spillet under testingen av det nye utstyret i Bodø. Heimevernet trener alle sine grener sammen i et oppdrag som går ut på å beskytte Bodø Hovedflystasjon, og testingen av nye infosystemer er en viktig del av øvelsen. Sammen med den nye multirolleradioen (MRR) som er en del av Heimevernets nye utstyr tester de nå Battle Management System (BMS) som gjør det mulig for de forskjellige kapasitetene som deltar i et oppdrag å kommunisere med hverandre. Utstyret består av enheter som sender posisjon til KO, som dermed får et oppdatert situasjonsbilde. Situasjonsbildet vises på skjerm i KO, i feltvogner, i fartøyer og på kystmeldeposter. - Tidligere gikk mye av trafikken på radio ut på rapportere posisjon. Det er borte nå. Samtidig er det vanskeligere å snappe opp signalene fra BMS, som også er kryptert, sier Haakenstad. I tillegg til å rapportere hvor egne styrker befinner seg, gir systemet også muligheter for å rapportere hvor en eventuell fiende befinner seg. Et par enkle tastetrykk, og alle enheter får en potensiell trussel frem på skjermen. Det gir et nøyaktig og detaljert situasjonsbilde. Utfordringer BMS er inne i en testfase og det er ikke bestemt at Heimevernet skal anskaffe systemet, men så langt er erfaringene positive til tross for enkelte utfordringer. - Det er klart vi får noen utfordringer i forhold til kompetansenivå. Vi vil få behov for et stort teknisk apparat, sier Haakenstad. Så langt i øvelsen har imidlertid utstyret vist seg som et godt verktøy, uten store problemer. - Vi har hatt noe støy fra andre elektroniske komponenter. For eksempel ombord i fartøy, men det er nettopp dette vi bruker testen til. Finne ut hvor skoen trykker. Vi skal gjøre en grundig evaluering, forteller Haakenstad. I forkant av øvelsen ble det gjennomført fire dager med opplæring av 150 mann i Bodø. - Vi hadde 150 mann fra alle Heimevernets grener inne til opplæring på MRR og BMS. De to henger sammen, sier Haakenstad. Fungerer i praksis Ute i teig virket det som om kurset hadde oppfylt sin misjon. Tilbakemeldingene fra brukerne er positive. - Dette fungerer bra, og vi er mer koordinerte og sammenspleiset, sier troppsjef i Luftheimevernet i HV-14, fenrik Meista. - Vi er mer ett, legger han til. Etter endt øvelse sendes evaluatorer ut for å høre hva brukerne synes. Så langt så godt, men det er viktig for Forsvaret å gjøre en nøye vurdering av utstyret. Det vil også andre avdelinger enn Heimevernet nyte godt av. - Dette er troppeprøver som også skal benyttes under internasjonale operasjoner, så det er flere enn Heimevernet som får nytte av denne testen, avslutter Haakenstad.ß MONITOR: Fra kjøretøyene hadde HV-soldatene oversikt over situasjonsbildet 18 HVbladet // august mai Side 18-33_4.indd :22:07

19 // TMSK - Behovet er identifisert BESØK: GIHV besøker TMSK I perioden 23. februar 4. mars gjennomførte Heimevernet troppeprøve Taktisk Mobil Samvirke Kommando (TMSK) på Bodø Hovedflystasjon. Selve eksperimenteringsfasen var fra den 27. februar til 2. mars. Dette er første gang TMSK ble testet ut i full skala. AV: Trond Setså PIO - HVSKS TMSK er kort fortalt en taktisk nettverksbasert ledelsesplattform for integrert ledelse av oppdragsbaserte styrker fra alle grenene i Heimevernet. Hensikten med TMSK er å trekke synergi fra de respektive fagfelt i Heimevernet under en enhetlig ledelse, organisert og utrustet på en optimal måte for å gi sjefen best mulige forutsetninger for å løse oppdraget. Prinsippene rundt TMSK kan i utgangspunktet brukes på alle nivåer i Heimevernet, men har opphav i kommandonivået i LHV, LUHV og SHV. Bakgrunn - Hovedhensikten med denne troppeprøven var således å gjøre erfaringer for å videreutvikle TMSK til en mest mulig hensiktsmessig ledelsesplattform, åpner oberstløytnant Bengt Fasteraune fra Heimevernets Skole- og kompetansesenter sitt resymé av HVs troppeprøve i Bodø. - Vi var veldig godt fornøyd med selve øvelsen og hvordan de øvende avdelingene bidro til en god gjennomføring av troppeprøven, forteller han. - I tillegg må jeg få fremheve at troppeprøveorganisasjonen både teknisk og konseptuelt la ned en fenomenal innsats. Viktig å ta høyde for kulturforskjell - Et par uker før storøvelsen gjennomførte vi en forøvelse på Drevjamoen, hvor vi testet ut sambandsmidler, systemer og planprosesser, fortsetter Fasteraune. - Det vi da opplevde var at for å få til et samspill mellom de forskjellige Heimevernsgrenene, så var faktisk kultur like viktig som det tekniske. Det å ha en stab som skal fungere med elementer «Jeg har aldri opplevd maken til situasjonsforståelse på stridsteknisk nivå» fra Sjø, Luft og Land er en spennende utfordring som krever at man respekterer hverandres måte å gjøre ting på, poengterer han. - I stor grad løser Landheimevernet og Luftheimevernet konkrete sikringsoppdrag. Denne situasjonen ga alle en felles forståelse for at SHV kanskje var den viktigste aktøren i dette sikringsoppdraget - i og med at Bodø faktisk har 70 % sjøside, forklarer han. - Og det er klart at med KYPer, kontrolldykkere, boringslag og fartøyer er SHV en utrolig viktig premissleverandør for at man skal kunne løse et slikt oppdrag. Det å få til en felles forståelse og kultur er således meget viktig skyter han inn. Grunnlag - Ledelsesplattformen tar per i dag utspring i en felles organisert stab, den standard 3-i-1kommandoplasscontaineren til innsatskommandoene, med NORTaC K2IS og BMS tilknyttet alle underenhetene, referer Fasteraune. - For fremtiden vil de prosjekterte ledelsesfartøyene til SHV inneha tilsvarende kapasiteter og kunne utgjøre kommandoplassen for TMSK. august mai //HVbladet 19 Side 18-33_4.indd :22:12

20 // TMSK TMSK ledelse og stab - Det er viktig her å presisere at dette var en styrt øvelse, sier han videre. - Vi hadde dermed kontroll på øvelsen fra A til Å. HV- Staben etablerte øvingsledelsen og HVSKS styrte markørspillet med fokus på å teste ut systemet både teknisk og konseptuelt. Vi fikk da den responsen som vi ønsket til en hver tid. Det er jo et suksesskriterium når man driver med troppeprøver, nemlig å ha kontroll med hva som skjer og således få det optimale ut av øvelsen, påpeker han. - Stab TMSK under troppeprøvene var organisert som en integrert stab med utgangspunkt i innsatskommando HERON fra HV-14, SHV kommando Waxving fra Midt-Norge og elementer fra LUHV kommandogruppe 143. Staben var organisert med en sjef, stabssjef/nk, lederstøtte, herunder jurist, og fagseksjoner fra 1 til 6, summerer Fasteraune mens han blar i papirene. I tillegg satte HV-14 en liten stab i Mosjøen som overførte situasjonsbildet til FOHK, supplerer han. Kompetanse - Troppeprøven identifiserte et behov for å forstå hvilke kapasiteter, rutiner og behov de enkelte grener i Heimevernet har, utbryter han. - Det må etableres felles rutiner og forståelse for de oppdrag som TMSK skal løse på alle nivåer. Kompetanse om Heimvernets kapasiteter må legges inn i kurser uansett nivå i HV og de som tiltrer som sjefer på kommando og distriktsnivå må oppdateres i forhold til dette. Land, Sjø og Luft - TMSK oppleves som en hensiktsmessig måte å drive fellesoperasjoner på og er godt egnet for å lede operasjoner der statiske styrker inngår, sier han videre. - Kolokalisering gir god funksjonalitet sett opp mot effektiv informasjonsflyt og kommunikasjon. Samvirke med SHV krever effektiv utnyttelse av tid til utvikling til strid (UTS) herunder planlegging, rolleavklaring, prosedyreavklaring, koordinering, «krigsspill» og samtrening mot oppdrag. Flerbruksfartøy, dykkere, KYP og bordingslag er en stor ressurs som lett kan Flerbruksfartøy: SHV gjør klar til operasjon oppdragsorganiseres i en TMSK, visjonerer Fasteraune ivrig. God situasjonsforståelse på taktisk nivå - TMSK gir distriktet et meget godt og oppdatert situasjonsbilde. Det gir videre gode muligheter for å følge opp at gitte oppdrag blir løst etter intensjonen. Det oppdaterte situasjonsbilde frigjør tid fra å spørre om posisjon og situasjonsrapport til å fokusere på oppdragsløsing, forteller han. - Med BMS (batlefield management system) MRR (mullti rolle radio) og LFR (lett feltradio) så har man mulighet til å få et sanntidsbilde og en situasjonsforståelse på stridsteknisk nivå som jeg aldri har opplevd maken til i min militære karriere som infanterist, konstaterer Fasteraune. - Dette skaper unike muligheter for å flate ut organisasjonen hvor du faktisk kan kutte ut en del ledd som vil forsinke en «Alle aktørene som var med på denne troppeprøven gjorde en kjempejobb» hver planprosess ikke minst hva gjelder operativ ledelse. Man opplever da at man kan følge med på en skjerm og du ser at avdelingene beveger seg på kartet samtidig som du hører praten på sambandet i «klart språk», og i og med at sambandet er kryptert, og man får derved en helt unik opplevelse av hva som foregår, forklarer han. - Det betyr at sjefene har en unik mulighet til å kunne ta raske beslutninger og få endret kurs dersom det er nødvendig. Den store utfordringen her er at det kreves en meget god fagkompetanse og at det er klare retningslinjer for hvem som tar beslutninger. Her tenker vi med andre ord nytt nettopp fordi at teknologien gir oss muligheter til å utøve en fleksibel ledelse på en annen måte. Skal vi teste ut TMSK er vi nødt til å teste ut yttergrensene, legger han til. - Den balansegangen med å drive intensjonsbasert ledelse og samtidig kunne styre en operasjon, er nettopp den balansen man må finne. Og i 20 HVbladet // august mai Side 18-33_4.indd :22:16

Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier

Terrortrussel i Nord. bladet. Øvelse Nordland: Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier HV bladet Sanitetstroppen i innsatsstyrken: Osprey går nye veier 16: Styrkebeskyttelse Trondheim havn 19: Sivilmilitært samarbeid 20: Deby gjorde det igjen 38: Internasjonal konkurranse for HVU i Sverige

Detaljer

H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner

H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner HV bladet H. M. Kong Harald overrakte: HVs nye faner 04: Forsvarsveteran hedret 08: Diesen besøkte Rype 25: HV-gutta blandt proffe 38: Velkjent polfarer på HV-trening nr. 5 2006 Øvelse Oslo // leder 26

Detaljer

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen

«Avkrefter fordommer» bladet. Vera i HV-12: Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen HV bladet Stockholm: Svenskene kjøper liveskytebanen 06: De politiske partiene om HV 12: Innsatsstyrken innen rekkevidde nr. 3 2007 Vera i HV-12: «Avkrefter fordommer» juni 07 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

bladet USA-utvekslingen Treffer blink SHV Navn på nye fartøyer

bladet USA-utvekslingen Treffer blink SHV Navn på nye fartøyer HV bladet SHV Navn på nye fartøyer 21: Påmelding til Nijmegen 22: Bosnia-soldater kommer hjem 30: Oppkledning av HV-kvinner nr. 1 2008 USA-utvekslingen Treffer blink mars 08 // HVbladet 1 // leder HVbladet

Detaljer

Første hund ut. bladet

Første hund ut. bladet HV bladet LS 2007: HV gjorde rent bord 06: Alt om LS 2007 14: Skrev bok med pris på hodet 20: Toppdommer og innsatsstyrkesjef 24: Nytt utstyr til HV nr. 4 2007 HV i INTOPS: Første hund ut september 07

Detaljer

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor

Nr 1-2005. 5 Søker etter de beste. 13 Vinterkurs på Dombås. 14 Mobil trening og ledelse. 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor Nr 1-2005 5 Søker etter de beste 13 Vinterkurs på Dombås 14 Mobil trening og ledelse 16 Egne fly i HV? 28 I Amundsens fotspor HV-BLADET/januar 2005 1 GIHVs LEDER Gjennom over et år har vi i Heimevernet

Detaljer

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector

bladet LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector HV bladet nr. 3 2008 P4 Michael: Live fra Heistadmoen 14: Øvelse Mjøsa 20: 13 opperasjoner 24: Tester Sea Protector LTP vedtatt i Stortinget: GIHV fornøyd juli 08 // HVbladet 1 Leder Stortinget har konkludert

Detaljer

Storøvelse på Sørlandet

Storøvelse på Sørlandet HV bladet nr. 4 2010 Gjallarhorn: Storøvelse på Sørlandet Olav Tryggvason klar til innsats Skjøt til gull forsvaret Heimevernet i vinden GIHV - Generalmajor Kristin Lund HV bladet Redaksjonen Denne høsten

Detaljer

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp BLADET 07: Voktet USAs forsvarsminister 28: Innsatsstyrkene kurses 37: Øvelse Barents Rescue 40: På fallskjermkurs hos tsjekkerne Omorganisering: Vi er i mål nr.4 2005 HV Flom i Bergen HV-09 ga krisehjelp

Detaljer

RELEVANT OG ETTERSPURT

RELEVANT OG ETTERSPURT HV bladet nr. 3 2011 Heimevernet RELEVANT OG ETTERSPURT forsvaret HV bladet Redaksjonen GIHV - Generalmajor Kristin Lund Heimevernsbladet Oslo mil/langkaia, 0015 OSLO E-post: siv.brand@hvbladet.no Tlf:

Detaljer

Vel gjennomført utveksling

Vel gjennomført utveksling HV bladet nr. 1 2011 Minnesota: Vel gjennomført utveksling Faremo møtte redningsmenn Rekonstruerte krigsdrama forsvaret Heimevernet i endring Min årsrapport til Landsrådet for Heimevernet er ferdig og

Detaljer

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin

GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin HV bladet nr. 4 2009 GIHV først ute 12: HELmaks haldning i HV 18: Færre soldater til Landskytterstevnet 26::HV i Afghanistan Bergenhus: Øvelse Bjørgvin forsvaret HV bladet Redaksjonen Vi er på rett vei

Detaljer

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1

Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 Nr 4-2004 6 ØVELSE BLUE GAME 8 LANGTIDSPLANEN FOR HV 10 HVS SPESIAL- KAPASITETER: MP 13 ØVELSE NIDAROS 28 HV VISTE MUSKLER JULI 2004/HV-BLADET 1 GIHVs LEDER BERNT IVER FERDINAND BROVOLD, GENERALMAJOR/GIHV

Detaljer

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013

HEIMEVERNET. Partiene om HV Side 6. Gullgrossisten Side 14. Bidro under flommen Side 25 NR. 2 2013 NR. 2 2013 HEIMEVERNET Partiene om HV Side 6 Gullgrossisten Side 14 Bidro under flommen Side 25 Stadig bedre GIHV inspiserte øvelse Nidaros. Her har hun akkurat hilst på vaktsoldat Aage Nordahl som var

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse F FORSVARETS

Detaljer

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28

HEIMEVERNETHØST HV-HISTORIEN. fra verdenskrig til kald krig KRIGSHELTEN HEIMEVERNEREN. HV-TRENING REDDET LIV f 52. f 6. f 14. f 28 HV-HISTORIEN fra verdenskrig til kald krig f 6 KRIGSHELTEN med hjerte for Heimevernet f 14 HEIMEVERNEREN bli kjent med Tor Rune Raabye f 28 HEIMEVERNETHØST 2014 HV-TRENING REDDET LIV f 52 Planene om å

Detaljer

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2007 årgang 60 ffi sersbladet 1947-2007 60 år Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 Orion på storøvelse i Scotland

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013

HEIMEVERNET. NOREX Side 6. Spellemann Side 14. Ingen lek Side 26 NR. 1 2013 NR. 1 2013 HEIMEVERNET NOREX Side 6 Spellemann Side 14 Ingen lek Side 26 HV bladet Heimevernsbladet postboks 800 postmottak 2617 lillehammer e-post: siv.brand@hvbladet.no tlf: 400 28 135 REDAKSJONEN GIHV

Detaljer

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon!

ffisersbladet Øvelse Deysar Stor artikkel om Heimevernet: FRYKTER REDUKSJON OG SAMMENSLÅING MED HÆREN! Ett yrke en organisasjon! ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 4 juni 2010 årgang 63 BFOs omstillingskonferanse Side 26-30 Nytt soldatmateriell Side 16-19 Nå skal veibombene tas! Side 58-59 Stor artikkel

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I. 18 månaders teneste på vardøhus. 16ICold response

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I. 18 månaders teneste på vardøhus. 16ICold response Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 04-2014 35. årgang 8 I 12 I 18 månaders teneste på vardøhus 16ICold response TMO RÅDET RÅR INNHOLD APRIL............... Grunde Almeland Jo Anders Alm

Detaljer

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER

69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER 69. ÅRGANG NR.3 // 2014 NÅR NATO ØVER BLI MED GARDEN PÅ ØVELSE NOBLE LEDGER INNHOLD SAMBAND I OSLO SENTRUM ØVELSE NOBLE LEDGER SAMARBEID MED POLITIET ÉN DAG GARDIST, ALLTID GARDIST INNHOLD ANSVARLIG UTGIVER:

Detaljer

Gardister og gardevenner!

Gardister og gardevenner! Ansvarlig utgiver Ole Anders Øie Redaksjonssjef Lars Magne Hovtun Grafisk utforming Olav Linnestad Aasrum Redaksjon David Hortman Bøe Thomas Iversen Olav Linnestad Aasrum Knut Johan Heyeraas Ansvarlig

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 11-2014 35. årgang LEDELSEN HAR SNUDD! ØVELSE COLD MATRIX DYKKERSENTERET

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 11-2014 35. årgang LEDELSEN HAR SNUDD! ØVELSE COLD MATRIX DYKKERSENTERET INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 11-2014 35. årgang 12 14 16 LEDELSEN HAR SNUDD! ØVELSE COLD MATRI DYKKERSENTERET TMO RÅDET RÅR INNHOLD NOVEMBER REDAKSJONELT En verdig start for allmenn

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND

INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND INFORMASJONSBLAD FOR VERNEPLIKTIGE I FORSVARET Nr. 03-2014 35. årgang 8 I 11 I GRÅERE HVERDAG RELIGIØS I FORSVARET 16IPÅ ISLAND TMO RÅDET RÅR INNHOLD MARS............... Grunde Almeland Jo Anders Alm Thoen

Detaljer

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO

B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

bladet God Jul & Godt Nytt År! Ett yrke én organisasjon BFOs lederkonferanse Hærens nye tjenesteuniform s.16-17 Våre to hovedflystasjoner s.

bladet God Jul & Godt Nytt År! Ett yrke én organisasjon BFOs lederkonferanse Hærens nye tjenesteuniform s.16-17 Våre to hovedflystasjoner s. bladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 7 desember 2009 årgang 62 BFO God Jul & Godt Nytt År! Ett yrke én organisasjon BFOs lederkonferanse 2009 s.12-14 Hærens nye tjenesteuniform s.16-17

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 FEBRUAR 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 FEBRUAR 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang. Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 10 I 12 I.

Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang. Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 10 I 12 I. Informasjonsblad for vernepliktige i Forsvaret Nr. 09-2014 35. årgang 10 I 12 I Verneplikt på overtid rekrutter, rett! 16 IBlod og tårer TMO RÅDET RÅR INNHOLD September Redaksjonelt Suksess med delte rom...............

Detaljer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer

PANSERBATALJONEN. Kunnskap er makt! - Kavaleriet får etterlengtede oppdateringer OFFISERSBLADET Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon 1 2015 Litt av hvert Kjekt å ha! Hva skjer? Portrettintervju med leder BFO - Hvem er Jens Jahren? FOS Felles opptak og seleksjon til befalsutdanning

Detaljer