ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND"

Transkript

1 ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr årgang Duevennen

2 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf E-post: Bergen Praktdueforening Formann Per Nielsen, Linhaugen 12, 5357 Fjell tlf , mobil E-post: Buskerud Rase & Flyvedueforening Barinder Singh Frydenlund Lier Tlf Haugesund Rasedueforening Formann Jan Oksnes, Stordalsveien Haugesund Tlf E-post: Rasedueforeningen Bergen Formann Jan Bødtker, Hordnesveien 277, 5244 Fana Tlf Mobil E-post: Stavanger og Jæren Rasedueforening Formann Sturle Assersen, Sjukehusveien 27, 4370 Egersund Tlf Mobil Østfold Rasedueforening Formann Bjørn Carlo Andersen Lundeheim Allé 4, 1636 Gamle Fredrikstad Mobil Vestfold og Telemark Rasedueforening Formann Bjørn E. Winnem, Laskenveien 71, 3221 Sandefjord Tlf E-post: Tegning av abonnement og bestilling av annonser: NRF v/gunnar Brandal Rehaugveien 17, 4262 Avaldsnes Konto: Leder side 3 Tanker etter en landsutstilling side 5 Dommerkritikker etter landsutstilling side 7 Dommerkritikker etter høstutstilling side 21 Dommerkurs side 28 Per Lillestraum 60 år side 28 Hønsedue-utstilling side 28 Duevennen framover side 29 Forsiden: Best in show Afrikansk Mefikk, hvit, 0,1 kat. nr. 545 Oppdretter: Hans Petter Nernes Stoff til Duevennen nr bør være tilsendt redaktør (Jørgen Eljervik) innen 15. mai E-post: Annonsepriser: 1/4-side pr. år kr /2-side pr. år kr. 1000,- 1/1-side pr. år kr. 1500,- 1/4-side pr. gang kr. 150,- 1/2-side pr. gang kr. 250,- 1/1-side pr. gang kr. 500,- Tillegg for farge: 50% Rubrikkannonse opp til 20 ord er gratis. Duevennen

3 Norsk Rasedueforbund Formann: Johan Ebeltoft Madlavegen Stavanger Tlf Mob Viseformann: Sturle Assersen Se adresse under SJRF Kasserer: Gunnar Brandal Rehaugveien Avaldsnes Tlf Sekretær: Jørgen Eljervik Grønstad 5590 Etne Tlf Mob Redaktør: Styret i NRF Dommerringens styre: Formann: Yngve Øvstedal Njordsgt Haugesund Tlf Mob Leder Redaktør av Duevennen er fortsatt ledig for den av våre medlemmer som ønsker å påta seg oppgaven. I nesten 3/4 år har styret informert om at vi fra og med Duevennen nr mangler en redaktør. Så langt har vi ikke maktet å fremskaffe en redaktør. Duevennen er en av bærebjelkene i vår organisasjon. Det har flere ganger vært enighet om dette på representantskapsmøter. Det burde da også være medlemmenes ansvar i å medvirke til at Duevennen kommet ut. Vi startet året 2008 uten en redaktør av Duevennen.Styret ser seg nå nødt til å påta seg oppgaven som redaktør. Redaktør blir nå NRF styre ved styrets formann som ansvarlig. Det er styrets håp at medlemmene blir fornøyd med Duevennen anno 2008 og at det blir et blad som man fortsatt gleder seg over og gir inspirasjon i den enkeltes duehold. Å hoppe etter Wirkola er vanskelig. Det blir nå en stor oppgave for styret å levere et Duevennen som har den samme standard som det Duevennen vi har hatt gleden av å motta de siste år. Jan Heldal har som redaktør levert et Duevennen det står respekt av og med en høy standard. Det har vært et blad som vi har gledet oss til å motta. Bladet har også blitt godt mottatt av våre utenlandske duevenner. Sekretær: Jan Oksnes Duevennen

4 Jan har som redaktør av Duevennen, international dommer og oppdretter vært med å få norsk dueoppdrett synlig i dueverden. Vi takker Jan for den store innsats som redaktør og alt arbeid nedlagt i å få det Duevennen vi alle setter så pris på. Utstillingene er over. Høstutstillingen og Landsutstillingen er nå historie. Nå sitter vi igjen med minnene. Det har vært noen weekender med godt kameratskap og mye dueprat. La oss alle og enhver ta vare på dette og ta det med oss til Høstutstillingen og Landsutstillingen i Arendal neste år. Vi takker også HRF og SJRF for innsatsen med å arrangere utstillingene. Mange gode duer ble vist og ifølge utenlandske dommere på Landsutstillingen så er noen av duene som ble vist noe av det beste i Europa. Dueavl er utfordrene. Det er viktig å holde fast i at dueavl først og fremst er å velge avlsdyr som har egenskaper som forbedrer rasen. Seleksjon på det ønskede og posetive er hovedbudskapet. Helse og sunnhet er viktig fokusering i en stadig mer globalisert verden. Smittsomme sykdommer kan spres lettere i dag enn tidligere som følge av vår store aktivitet med duene. Det er her det blir viktig å tenke forebyggende. Kunnskap om mulige smitteveier er forbyggende tiltak til å hjelpe til med å sikre en god dyrehelse. Ha en god avl. Johan Ebeltoft Avlsråd norske dueraser: Formann Magne Sætersdal Kringlebotn Nesttun Spesialklubber : Norsk Tomler Klubb Formann Svein Harald Vikse Eidsbakkane Sand Spesialklubben for Bergens Tomler Formann Magne Sætersdal Kringlebotn Nesttun Norsk Petent klubb Formann Robin Arnesen Svaneveien Rolvsøy Dansk Tomler Klubb Formann Bjørn Kjetil Guldbrandsen Vollerheia Rykene Norsk Hønsedueklubb Formann Odd Helge Vågen Alvanutveien Aksdal International kontakt Jan Heldal Dyngelandsveien 111B 5226 Nesttun Duevennen

5 Tanker etter en landsutstilling Så er landsutstillingen over for denne gang. Stavanger og Jæren Rasedueforening kan se tilbake på en vel gjennomført utstilling, et arrangement som de har all grunn til å være stolte av. Lyse og romslige lokaler rammet inn med vakre blomsteroppsatser, skapte en lun og trivelig atmosfære rundt utstillingen. Og i tilstøtende rom var det mulig å avholde diverse møter og ikke minst ha en hyggelig dueprat med andre oppdrettere. Det er to forhold som gjør at jeg og mange med meg har raseduer som hobby: Det ene er gleden over å eie og oppdrette disse vakre fuglene, og det andre er kameratskapet blant duefolket. Det siste ble til fulle demonstrert under festen lørdag kveld. Makan til flott stemning skal en lete lenge etter! Vertene skal ha sin del av æren, men alle bidro hver på sin måte til å skape en vellykket og svært så hyggelig kamerataften. Den gode stemningen viste at samholdet og vennskapet står sterkt blant oppdrettere her i landet. Og våre utenlandske gjester var også helt samstemte om dette: Festen lørdag kveld viste at duefolket i Norge er en trivelig og humørfylt gjeng som har mye moro sammen, som er opptatt av felleskapet og som deler erfaringer med hverandre. Og da er jeg kommet til sakens kjerne: Det gode miljøet vi nå opplever i foreningen vår må vi ta vare på for alt hva det er verdt! Vi må verne om det, og dyrke det! For slikt no kjem ikkje av seg sjøl! En forening der kameratskapet blomstrer, er ingen selvfølge. Spesielt i hverdagen kreves det at hver og en av oss har som overordnet mål å bidra til at Tor Meland Tor Mæland vår hobby blir så attraktiv som mulig. Og da er trivselen i den enkelte forening og samholdet på tvers av lokalforeningene helt avgjørende. Jeg vil i all beskjedenhet peke på noen forhold som jeg mener det er viktig å være litt bevisst på når vi snakker om hvordan vi skal bevare den gode stemningen, det gode miljøet i vår forening. Jeg gjør det med fare for å bli oppfattet som en som tror han vet bedre enn andre. Den sjansen får jeg ta. Alle må føle at de er verdifulle og har noe å bidra med. Det betyr at du lytter med respekt til det andre har å komme med. Så kan du heller argumentere imot på saklig grunnlag, dersom du er uenig. Gå ikke i den fellen at du bevisst overser eller kommer med nedlatende kommentarer eller på annet vis demonstrerer at vedkommende ikke har peiling! Det virker bare sårende. FOTO: Jan H Duevennen

6 For at alle skal være trygge på hverandre og kunne si sin mening til hverandre, må en kunne gjøre det uten å være redd for å bli misforstått, angrepet eller utsatt for tisking og hvisking bak ryggen. Baksnakking og det å slenge med leppa når vedkommende ikke er til stede, er dessverre et utbredt fenomen i mange foreninger. Uenigheter og konflikter er en del av livet. En familie, en arbeidsplass eller en forening som aldri opplever konflikter, finnes ikke. Skal konflikter løses, må de komme opp på bordet og ikke stikkes under en stol. Enda viktigere: Når de har kommet frem i lyset, må vi alle, selv i kampens hete, forsøke å tenke sak og unngå personlige angrep. Dette er selvfølgelig vanskelig, men svært nødvendig hvis konflikter skal kunne løses på en god måte. Noen har mer greie på duer enn andre, på et eller flere områder. Slik er det bare. De som sitter inne med mye kunnskap om et tema, må selvfølgelig kunne vise dette uten å bli oppfattet som arrogante eller dominerende. Vi må være åpne for å lære av andre. Det er slik vi utvikler oss. Men det å ha kunnskap og være god til å prate for seg kan også virke motsatt, når dette brukes for å holde andre nede. Alle har vi møtt verdensmesteren, han som vet alt og kan alt. Han som prater i vei og belærer oss andre, uten å lytte til hva andre har å si, og uten å tenke på om hans egen oppførsel kan virke provoserende på andre og gjøre andre usikre. Å møte folk som har kunnskap og erfaring og som på skikkelig vis kan formidle dette, er alltid spennende og bidrar til å skape god stemning. Å møte verdensmesteren, som bare er opptatt av sin egen klokskap og fortreffelighet og som elsker å finne feil i andres argumenter, skaper mistemning og fører på sikt til et dårlig miljø. Jeg har forsøkt å peke på noen feilskjær som de fleste av oss tar i blant, og som lett kan føre til mistrivsel. Jeg har også prøvd å peke på hva som kan styrke trivselen og samholdet i en forening. I fare for å fornærme flere av mine gode duevenner, vil jeg trekke frem en person som etter min mening har betydd svært mye for miljøet i duesporten. Jeg tenker på duesportens grand old man, Bjørn Rikter Svendsen en miljøskaper av ypperste klasse. Bjørn formidler kunnskap og erfaring om duer og duehold på en måte som gjør at du lytter og lærer. Han kan ha klare meninger om mangt, og han kan være faglig uenig i mange ting. Men i alle de samtaler jeg har hatt med han, har jeg aldri opplevd at han har snakket negativt om andre personer, andre oppdrettere. I tillegg kommer hans raushet og gavmildhet, som svært mange oppdrettere i inn og utland har nytt godt av opp gjennom årene. Måtte han være et forbilde for oss alle! Selv faller jeg nok for fristelsen til både å belære, dominere og slenge litt dritt om andre i blant. Men jeg prøver å forbedre meg. Jeg jobber med saken! Jeg ønsker alt godt for miljøet i Norsk Rasedueforening i årene som kommer! Tor M. Duevennen

7 Dommerkritikker - Hans Schipper (Nederland) Landsutstillingen 08 i Stavanger problem utelukkende for denne rasen, mange raser har denne feilen. Thorvald Sætersdal beste var en ung hunn som fikk 96 poeng og sertifikat. FOTO: Jan H Hans Schipper - Nederland Jeg vil først og fremst takke for invitasjonen som dommer til denne utstillingen. Jeg likte bedømmelsen ikke minst på grunn av den avslappede atmosfæren og hyggelige oppdrettere. Takk for vennlige og hyggelige samtaler. Tillat meg å gi følgende råd, nemlig at mange av de utstilte duene skulle hatt større oppmerksomhet når det gjelder stell og vask i god tid før utstillingen fjærene skal være tørre, ikke rufsete. 14 Lahore var utstilt av to oppdrettere. 5 svarte med god figur, farge og tegning. Det er ønskelig med rødere øyenrender og bedre rygglukning (åpen rygg). Per Nielsens gamle hann var den beste med 96 poeng. 4 Lahorer i sølv, med forskjellig figur, størrelse, holdning, sokker og farge som ønskes jevnere, god tegning. Den beste var en ung hunn på 96 poeng utstilt av Per Nielsen. En av de påmeldte røde viste seg å være svart og denne skulle hatt større figur. De to første utstilte røde ønskes litt høyere og med en absolutt bedre, horisontal holdning. Den tredje utstilte røde ble beste Lahore med god type, farge, tegning og sokker dog ett ønske, rødere øyenringer eier: Øyvind Vågen, 96 poeng og sertifikat. Formduer En Cauchois utstilt av Terje Martiniussen. Det ønskes bedre rygglukning (åpen rygg) og en bedre, jevnere hvit månemarkering noe som kan rettes med mer pynting 93 poeng. Neste rase var 6 Damascenere. En god samling, men i henhold til dagens standard, skal øyenranden være mørkere blågrå. Noe som ellers ofte bemerkes er bedre rygglukning (åpen rygg). Vingespissene skal berøre hverandre på ryggen. Dette er ikke et Sort Lahore. Eier Per Nielsen FOTO: Per N Duevennen

8 Stærduene silverschuppen Var alle forskjellige med hensyn til ønsker om nakke- og finketegning samt utstillingskondisjon 93 poeng til utstiller Jan Skipstad. FOTO: Per N Show Racer Den ene utstilte Show Raceren skal ha bedre holdning. 4 Luchs gule hvitbåndet. Ikke den enkleste varianten, men utstillingskondisjonen kunne vært en del bedre. Ønsker med hensyn til båndavgrensing, rygglukning (åpen rygg) og vingeføring. Beste due 94 poeng oppdretter Svein Knudsen. Fargeduer 15 Koppergimpler utstilt av Bjørn Carlo Andersen og Magne Sætersdal. En heller ujevn samling hvor de fleste generelle ønsker for varianten er gyldige. Det ønskes en mer ildfull, jevnere og glansfull farge. Duene var generelt for gråaktige med mørk hodefarge og svarte flekker i kopperfargen i hode, buk eller nakke. Enkelte dyr ønskes med høyere spisskappe - uten rosetter. Sætersdal vant med en ung, komplett hann med fin, jevn, glansfull kopperfarge og god, grønn glans 97 poeng. Han stilte også en ung hunn hvor det ønskes litt mer glans i buk og kile 95 poeng. Deretter 13 Nürnberger Svaleduer herav 8 svarte utstilt av Per Nielsen. Fine duer, men hjertetegningen trenger oppmerksomhet. De fleste burde vise rødere øyenringer. Fargede fjær i hjertetegningen som er helt skjult av hvite fjær skal fjernes. Dersom dette er vanskelig, la de være da det er bedre med for mange hvite fjær enn en ujevn farget hjertetegning. Den unge hannen og en eldre hunn fikk derfor 95 poeng. En eldre hann, en flott due, manglet fjær i hjertegningen. Sokkene på en flott ung hunn kunne vært mer avrundet og fyldigere 96 poeng og sertifikat. En flott blå uten bånd 96 poeng, men det ønskes rødere øyenringer - eier Ole Gunnar Torp. Denne oppdretteren stilte tre blå svaleduer med svarte bånd. Den første var en fin due, men manglet litt utstillingskondisjon. Den beste var en eldre hunn 94 poeng. Sokkene må ikke bli lengre da de tenderer til Sachs. FOTO: Per N Nürnberger Svaledue, sort. Eier Per Nielsen Duevennen

9 Svaleduer - ca. 5 cm lengde er bra. En rød hunn med god figur og farge, men det ønskes bedre utstillingskondisjon, men pass på hårfjær. Frankiske Skjoldduer Det var utstilt 9 svarte fra Gunnar Vestre som var svært forskjellige i type og størrelse. Farge og tegning var god. En eldre hann fikk 96 poeng og sertifikat ønske; smalere hale. En eldre hunn fikk også 96 poeng, med ønske om smale øyenringer. Øyenringene skal være doble, men ikke så vide at det ikke er fjær mellom øyenringen og nebbet. Grove øyenringer er en ofte forekommende feil i likhet med svak figur, holdning og kondisjon. Thüringer Snippduer De fire utstilte duene fra Cate Hansen virket trette med hengevinger noe som for øvrig er en feil. Ellers akseptabel farge og avgrensing på gompen, men hodetegningen (spots) var ujevn samt at det ønskes rødere øyenringer. Både en ung hann og en ung hunn fikk 94 poeng. Isduer Det var utstilt 4 sokkede Isduer, eier Ingvar Møller. Gode figurer, holdning og sokker. Den hohlige hannen viste mørkt hode og nakke mens hunnen viste bronsefarge i brystet, begge grove feil. Den skjellvingede, unge hannen var imidlertid av topp klasse og fikk 97 poeng uten nøling og ble for øvrig den tredje beste duen på utstillingen. Den utstilte hohlige hunnen viste mørke fargeflekker i hodet og en merkelig kilefarge halvt isfarge og halvt farget. Sachs. Vingeduer 4 sølv med hvite bånd og 4 sølv med svarte bånd, alle utstilt av Gunnar Brandal. Det var ønskelig med bedre pyntede spots samt kraftigere rosetter. Best var en ung, hvitbåndet hann med ønske om bredere bryst (sachsertype) 95 poeng. En eldre hunn på 94 poeng viste grissling samt hvite fjær i sokkene og tendenser til 3. bånd. Den lavest bedømte med svarte bånd (93 poeng) hadde farget undernebb. En ung hunn fikk 95 poeng med ønsker om bedre pyntet spot samt bedre lukkede sokker. Sachs. Skjoldduer, glatthodet blå Jeg kunne bemerke det samme som min avdøde venn Andreas Meyer gjorde. Den utstilte hannen er meget attraktiv å se på, men anlegg for dominant-opal genet kan ruinere avlsstammen, så vær forsiktig. Typemessig flott samt gode sokker. To av de utstilte skjoldduene viste altfor fargede sider hvorav den ene var pyntet i overkant. Båndene skal være paralelle og adskilte. Eier Alf Knudsen. Gammel Hollandske Tomlere Som hollender måtte jeg jo dømme Gml. Holl. Tomlere 10 hvite og 1 blå. De hvite hadde rufsete fjær og var ikke i beste utstillingsform. En ofte forekommende feil i denne rasen er et forskjelling antall slagfjær. En due viste 9x11, en annen 10x11 samt delt hale. Figuren skal være kompakt, vidt bryst, horisontal holdning med halen litt oppad (boatshape). Den beste, en ung hunn fikk 95 poeng. Den utstilte blå hunnen 94 poeng ønskes med bedre blåfarge og lysere perleøyne. Hans Schipper. Duevennen

10 Dommerkritikker - Hans Ove Christiansen (Danmark) Landsudstilling i Stavanger-Norge Landsudstilling i Stavanger-Norge Jeg havde i lang tid set frem til at skulle bedømme på den norske landsudstilling i Stavanger. Som en af de heldige har jeg haft den ære at få lov at dømme i Norge både i Bergen, Haugesund og Fredrikstad. Det har her gang været en stor oplevelse, så forventningerne var som sædvanlig store. Sammen med Claus Jensen, Henrik Pedersen og Verner Larsen fløj jeg fra København til Stavanger torsdag aften den 24. januar. Billetter var på forhånd sendt til os alle med afgangstider, så det var bare om at møde op på de angivne tidspunkter. I Stavanger Lufthavn blev vi hentet af selveste formand Johan Ebeltoft, som sørgede for at vi blev vel indkvarteret på Quality Airport Hotel. Det var et luxushotel, hvor alle duevenner fra Norge, dommerne fra Danmark, en dommer fra Holland og en fra Irland var indkvarteret. Endnu bedre var det, at udstillingen også fandt sted på Hotellet. Torsdag aften var der mulighed for at træffe de mange norske duevenner, jeg har lært at kende gennem årene. Af frygt for at glemme nogen, vil jeg ingen nævne. Det skal lige nævnes, at torsdag aften blev der serveret det fineste måltid for os dommere. Efter et overdådigt morgenmåltid gik vi så i gang med bedømmelsen fredag formiddag. Ingen af os dommere blev overbebyrdet, så der var god tid til de tildelte duer. Verner Larsen var sat til Danske Tumlinger. Henrik Pedersen var sat til FOTO: Jan H Hans Ove Christiansen - Danmark Tyske Modenesere (Henrik havde dog et pænt stort tal). Claus Jensen dømte Trommere og jeg selv dømte Svabere og Mæfikker. Fredag aften var vi inviteret til dommermiddag, stadig på hotellet. Her fik vi igen et meget fint måltid. Jeg benyttede lejligheden til at sende en hilsen fra Danmark til alle norske duevenner. Efter dommermiddagen var der kammeratligt samvær på hotellet, men mest på rummet, som de siger på norsk. Det betyder, at man går på værelserne for at få en lille en, og selvfølgelig også for at få en god duesnak. Det med rummet er en norsk tradition. Det kan man godt forstå, når en lille fadøl koster 58 n.kr. Om lørdagen var der god tid til se de ca. 700 udstillede duer. Der er mange dygtige opdrættere i Norge. Og der er mange Duevennen

11 gode duer. Jeg vil især fremhæve topdyr i følgende racer: Norske Tumlinger, Vorteduer, Modena, Tyske Modenesere, Farveduer, Mæfikker og Udenlandske Tumlinger. Men i de andre grupper var der gode dyr, som lige manglede det sidste i at nå 97 point. Om lørdagen fik vi besøg af vor redaktør Chr. Hansen, som af sin søn havde fået foræret en rejse til den norske landsudstilling. Lørdag aften var der kammeratskabsaften med ca. 90 deltagere. Det er helt fantastisk, at så mange udstillere møder op. Her fik vi igen et overdådigt måltid. Da maden var indtaget blev dommerne bedt om en kommentar til deres arbejde. Aftenens højdepunkt var uddeling af diverse præmier. For os danskere var det interessant at opleve den begejstring nordmændene viste, når et medlem fik tildelt en præmie. Her blev råbt og klappet, så det mindede om en situation under en fodboldkamp, når et hold har scoret et mål. Efter middagen var der igen kammeratligt samvær ledsaget af god musik. Søndagen blev igen brugt til at se duer og gode samtaler med duevenner. Om eftermiddagen skulle vi med flyet først til Oslo og så videre til København. Her tog vi danskere afsked med hinanden, og vi kunne se tilbage til nogle dejlige dage i Stavanger. Tak til alle I dejlige Nordmænd. Som tidligere nævnt dømte jeg Svabere og Mæfikker. Her er min beretning af de dømte duer. Svabere En samling meget fine blåsvabere med højeste udmærkelse 1 x 97 point. Desuden 1 x 96 og 2 x 95 point. Desværre stod de fleste med åben ryg/ manglende rygdækning. Den gamle 1,0 var perfekt, med lidt bedre rygdækning kunne den opnå højeste bedømmelse. Den unge 0,1 havde den bedste rygdækning, derfor blev den vinderen. Et par stykker stod med lidt urene vingeskjold. Svaberen er en sjælden race, og specielt de 2-farvede er meget sjældne. Derfor er det interessant at se vor nationale farvedue i god kvalitet i Norge. Der findes også Sølvsvabere i Norge. Dem ville jeg godt have set. Smerler En fantastisk samling, der ikke findes større og bedre noget sted i Verden. Den gamle sorte han havde et perfekt hoved, og den kunne med lidt bedre fjerkvalitet opnå højeste bedømmelse. Den rødbåndede 0,1 i kat. Nr. 510 var også tær på højeste bedømmelse. Desværre havde mange af de gode dyr enten lidt dårlig fjerkvalitet eller også havde de fjer på ben. De røde og de rødternede kunne ønskes bedre i farve. Gl. tysk Mæfik De sorte var lidt for lange i figur og havde lidt tør farve. De blå var en god samling, alle var typiske. Men de fleste stod med en for lav kappe. En ung han toppede med 97 point. Afrikanere En god samling Afrikanere af internationalt format. Det betyder ikke, at alle skal have toppoint. En eldre perfekt hun fik 97 point. De andre hvite havde små ønsker som: Bedre nakke/ tyrenakke, mere horn på overnæb, bedre næbstilling og lidt kortere i figur. En sort han var fin i figur, men havde desværre Duevennen

12 meget sjældne, og de skal bedømmes med største varsomhed. Men der må forlanges lidt bedre næbindbygning for at komme højere op på pointskalaen. FOTO: Hans Petter Best in show Afrikansk Mefikk, hvit, 0,1 kat. nr. 545 Oppdretter: Hans Petter Nernes Blondinetter. Til sidst en lille samling Blondinetter, som var i en utrolig god utstillingskondition. Det er dejligt at se. Den første røde unge hun imponerede mig, den fik 96 point. Den var perfekt i figur og hoved størrelse, men farven skal være lidt bedre for at få højeste point. De gule var pæne dyr uden et absolut topdyr. De fleste kunne have lidt bedre næbstilling og lidt mere fylde i front. Den sidste havde for en hun et godt stort hoved og god figur, men lidt bedre næbdrej. Hans Ove Christiansen lidt dårlig næbindbygning. De blå var alle dyr med store udfyldte hoveder. Men de er lidt for lange i figur, og en del havde lidt åben ryg. Vi må huske på, at vi har 2 størrelser: 1) Afrikaneren med meget kort figur og 2) Engelsk Ovl, som er meget stor. Man skal kunne se om det er den ene eller anden race. Der stod en perfekt blåskimlet eldre han med et perfekt udfyldt hoved og et fantastisk godt næb. Lidt kortere i figur og den havde fået højeste point. Der stod en rød med en god farve (for denne sjældne farve). Den havde for svagt forhoved og for dårlig næbindbygning. Til sidst en sortbroget, som kunne have lidt bedre næb. Tysk skjoldmæfikker. Der stod 3 Tysk Skjoldmefikker. De er FOTO: Jan H Blondinett, rød. Duevennen

13 Dommerkritikker - Jan Oksnes Landsutstillingen 2008, Sola Utenlandsk tomler og Norsk Petent av Jan Oksnes Jeg vil takke Geir og gjengen i SJRF for en topp helg hvor vi ble tatt godt vare på alle måter. Jeg dømte Norske Petenter og Utenlandske Tomlere. Jeg startet med 17 Petenter i fire farger. Best var de røde med to eldre hunner som best. Litt svak farge gjorde at den beste stoppet på 96p og sertifikat. Cato Iris viste en hel del dyr som var rasetypiske. Spesielt imponert var jeg av to unge hanner med flott holdning, meget god farge og den riktige kronen som ligger helt inntil hodet. H O Christiansen hadde denne gang ingen problemer med å se hvor de Gammel Tyske startet. Men fortsatt er det en del å jobbe med. Mange manglet brystbredde og noen var litt lange i figuren. Litt for mange var feiltegnet. Dvs. for mange eller for få hvite slagfjær og da blir det 92 eller mindre poeng. Utenlandske Tomlinger: 2 Stargarder Zitterhals i sort fra Robin Arnesen hadde begge problemer med å holde den vannrette holdningen mens de sitret, derfor ble det kun 94p denne gangen. 11 Wiener Hvitvinget i to farger. Mange med flotte typer og gode figurer. Flere med meget god farge, men en del var lyse ytterst på slagfjærene. Ingen hadde god nok øyenrandsfarge. Best en eldre rød han med 96 p og sertifikat. 12 blå Wiener Tomlere i jevn god kvalitet. Alle fra Olav Hermod Kydland. De fleste FOTO: Jan H Jan Oksnes med den riktige holdningen. En ung hann og en ung hunn oppnådde begge 96p. Flotte typer men begge med for lyse øyenrender. 3 Engelsk Long Faced har alle blitt for små og smale i hodene. Brystbredde manglet også på to av dyrene. Best en ung hann med 95p. Engelsk Short Faced. En ung han, kite farget. 95p. God type og holdning, men manglet litt i pannehøyde. Tysk Nonne, alle sorte. Alle fra Sigurd Haukås. Glatthodet: En flott eldre han fikk velfortjent 97p. Et imponerende hode/ panne og en imponerende øyenrand på en eldre due. 4 kronet med en eldre hun som best med 96p. Litt smalere hale og den hadde oppnådd topp poeng. 2 sorte Kormonere med meget god farge Duevennen

14 og meget god øyenrandsfarge. Litt lange i figuren. En eldre han best med 95p. 11 Felegyhazere fra to oppdrettere. Alle røde. Anbjørg Rødland hadde de beste. Gode duer hvor alt var på plass, men ikke på den samme duen. To unge hunner på 95p var best. To røde Hamburg Kalotter. Begge fra William Midteide. Best en ung hunn som ble en flott ung han med 96p. Et lite ønske i fargen gjorde at den ikke fikk Am. Helmet. En helt ny rase her til lands som har fått en ivrig oppdretter i Johnny Larsen på Askøy. Allerede etter to år har han fått fram ungdyr som er like gode som utgangsdyrene. Fortsatt mangler det litt i krone og farge men velfortjent fikk en ung hann 96p og sertifikat. FOTO: Per N Tysk nonne, glatthodet, sort. Eier: Sigurd Haukås FOTO: Per N Helmet (rød) Eier: Johnny Larsen Wiener Høytflyger, blå, han, 96 poeng. Utstiller: Olav Hermod Kydland. Foto: Duus Duevennen

15 Dommerkritikker - Sturle Assersen Landsutstillingen 2008, Sola Strukturduer Først gl. hollandsk kupuziner. 3 stk sorte av god kvalitet. Best burnr p. og sert. Så over til engelsk høystjert. 5 stk hvite, meget god type. Best her burnr 467, 1 eldre hunn, 97p, med en herlig rund kropp, super hale, korte ben og utmerket balanse. ikke minst god burdressur. 3 sorte av middels kvalitet, kun en med brukende farge, ellers var gjennomgangstonen forlite bukfyll og dårlig balanse. Burdressuren er spesielt viktig når det gjelder høystjerter, nytter ikke om de er aldri så gode, når de ikke viser det. Så en ekstra hyggelig opplevelse: 3 indiske høystjerter, hvite med blå haler, spisskappet med gode hoder, bra kropp og god stilling. Best her burnr 472, 1 ung hunn, 95p. FOTO: Jan H Sturle Assersen I motsetning til engelske høystjerter, skal den indiske ha trakteformet hale, men ikke for mye, dvs: halen skal rage ca 4 cm over hodet. Regner med når duene blir noe eldre, blir kroppen kraftigere og brystet bredere. Dermed sannsynligvis en høyere poengsum. Over til kinesere. 8 stk blåternet. Her ønskes på samtlige høyere flipper, mer fyll i puten, og kraftigere lårdusker (bukser). Ellers hadde de fleste korte, pene kropper. 2 røde best her, 1 harmonisk eldre hann på 95 p. Så til den beste samlingen, nemlig de gule som har mer av det som de blåternete manglet. Best her, 1 meget bra due i burnr p. Duen hadde god struktur, riktige flipper og bra kineserkropp og stilling Engelsk høystjert, hvit. Eier: Tor Meland Den kinesiske mefikken er en due med svært mange punkter og alle må stemme for å få en riktig helhet, dette krever mye av oppdretteren. Lykke til! Stå på! Duevennen

16 Dommerkritikker - Yngve Øvstedal Landsutstillingen 2008, Sola Norske Tomlere Jeg hadde gleden av å dømme noen av disse på utstillinga. Hvite Det var utstilt 15 hvite tomlere fra 5 oppdrettere. Mange hadde sterke hoder, noen hadde god figur og en del hadde god krone og gode rosetter. En av duene hadde alt i orden, en ung han fra Sigurd Haukås. Den fikk 97 p. og ble også best i rasen.gode duer også fra Svein Harald Vikse, Jan Heldal, Gunnar Brandal og Simen og Bjørn Rikter-Svendsen. Det ser ut til at avlsgrunnlaget er godt så det skal bli spennende å se hva som kommer på neste års utstillinger. Blå Det var utstilt 12 blå tomlere fra 3 oppdrettere. God kvalitet på duene men her er det plass for flere oppdrettere i fargen. En gammel han fra Chris Andre Tollaksen oppnådde 96p. Den fikk sitt 3. sertifikat og oppnådde dermed Championat. Gratulerer! Gode duer også fra William Midteide. Perleblå En sjelden variant utstilt av Sigbjørn Johannessen var god i fargen men noen ønsker her og der gjorde at den fikk 94p. Rødbåndet. 3 duer fra Sigbjørn Johannessen. Bra kvalitet på duene og oppdretteren har avlsgrunnlag til å jobbe videre med varianten.den beste fikk 94 p. FOTO: Jan H Yngve Øvstedal Norsk Tomler, hvit. Eier: Sigurd Haukås Gulbåndet. 6 duer fra 2 oppdrettere i denne sjeldne varianten. En pen eldre han fra Sigbjørn Johannessen fikk 95 p. En bra han fra Ole Gunnar Torp fikk 94 P. Tigret ( svart ) En eldre han var møtt opp. Den hadde en god figur og et godt hode men krone og rosetter var dårlig så da ble det 94 p. Duevennen

17 Dommerkritikker - Henrik Pedersen (Danmark) Landsutstillingen 2008, Sola Tyske Modenesere Det var første gang jeg dømte på Jeres landsudstilling. Alt var helt perfekt. Rejsen var helt igennem planlagt til mindste detalje. Der var udstillet 87 tyske modeneser, som var en rigtig flot samling. Opdrætterne var få og virkelige seriøse. 13,9 Sorte schietti: En flot samling elegante dyr, men mangler lige det sidste. En elegant han fra Gisle fik 96 point, lækker figur. Generale ønsker: Mere brystfylde, bedre vingeføring (krydser), mørkere slagfjer, pas på benstilling (x-ben). FOTO: Per N Henrik Pedersen (Danmark) 3,3 Blå ubåndet schietti: En middelgod samling med en 1,0 fra Jan Oksnes på 95 point. Typerne og hovederne var gode. Generale ønsker: Skjoldfarverne skal være lysere. Fjerstrukturen strammere og øjenrandsfarven mørkere. 2,2 Blå med sorte bånd schietti: Middelgod samling. Typerne var gode og hovederne fine. En 1,0 fra Arne som den bedste med 94 point. Generale ønsker: Lysere skjoldfarve, bedre båndføring, bånd og skjoldfarven skal være i orden, på så stærk en varietet. 4,2 Blå skimlet: En flot samling, med gode typer, hoved og skimmeltegning. En 1,0 fra Arne på 96 point som den bedste. Det er små Tysk Moderneser Schietty, sort tigret Eier: Jan Heldal Duevennen

18 ting der mangler, så ryger duerne helt til tops. Flot avlsarbejde. Generale ønsker: Hunnerne bedre båndfarve og hannerne bedre hovedform. 4,5 Blå ternet: De gamle duer var helt fantastiske. De kan få tilfredshedssmilet frem på selveste Kurt Haagh. De unge var ikke helt færdigfældet, derfor for løse i fjerstrukturen, de var også for lyse i øjenranden. Den gamle 0,1 fra Trond på 97 point er fantastisk. Generale ønsker: De unge duer bør nok komme ud og se den flotte Norske natur, for at få bedre fjerstruktur og mørkere øjenrande. 4,3 Gule hvidbåndet schietti: God samling i en så svær varietet. God hals og benlængde, god kropsfarve og flere med gode bånd. En 0,1 på 96 point fra Arne som den bedste. Generale ønsker: Mere brystdybde, strammere hasefjer og bedre hovedform. Pas på slagsfjerfarven på dem med de flotte hvide bånd. FOTO: Per N Tyske Modenesere, blå ternet. Eier: Trond Børseth 7,6 Gule lysskjoldssømmet schietti: Det var flot at se så mange udstillet. Der sad enkelte dyr med god skjoldfarve, sømtegning og fjerstruktur. En 0,1 fra Bent på 96 point som den bedste. Generale ønsker: Hvidere skjold samt bedre sømtegning. Lidt bedre hovedform og mere brystdybde. 0,2 Rødfahlet tavlet: De to 0,1 fra Ronald var fantastiske i typerne. Den ene manglede lidt brystdybde. Den anden var på 97 point, var en lækker lille due. Generale ønsker: At se nogle hanner. FOTO: Per N Tyske Modenesere, rød falet Eier: Ronald Drotningsvik Duevennen

19 Pas på skævt brystben. Det accepteres let buet, men s-formet er fejl. 2,7 Sort tigret - Sort tjekket: Det var den helt store oplevelse, det var en fantastisk samling. Jeg ville vurdere efter mine evner og kendskab til de tyske duer, at de simpelthen ikke er bedre i Tyskland. Flot avlsarbejde fra de to udstillere. En 0,1 fra Jan Heldal på 97 point er nok den bedste 97 jeg har givet i min tid som dommer. Men de må absolut ikke blive større. En hun fra Odd Helge på 96 point, var en utrolig lille fiks hun, men er også det mindste man acceptere. Generale ønsker: Bedre vingeføring (krydser for meget). På enkelte bedre benstilling (x-ben). 4,3 Sorte gazzi: De sorte gazzier er rigtig gode, men mangler lige det sidste point. En 1,0 fra Odd Helge på 96 point fantastisk i typen, men lidt klejn i hovedet af en 1,0. Generale ønsker: Pas på benstilling (x-ben).enkelte bedre vingeføring (krydser). 1,1 Bronze tricolor: To pæne dyr med gode skjoldfarver, tavletegninger og rimelige hoveder. De kunne desværre ikke få mere end 92, da de ikke var pyntede. Der må ikke være farvede fjer i den hvide tegning. De skal være pyntet lige så flot som de sorte Gazzier. Generale ønsker: Mere hals og benlængde samt strammere hasefjer. Tilsidst vil jeg gerne takke arrangørerne og alle duefolk for en fantastisk weekend. Hotellet og maden var fremragende. Jeres gode sammenhold og måde at hylde hinanden på ved præmieuddellingen på kammeratskabsaftenen var en oplevelse i særklasse. Dommerkritikker - Verner Larsen (Danmark) Landsutstillingen 2008, Sola Danske Tomlere Det var igen en stor fornøjelse at få lov at dømme de Danske tumlinger på den Norske Landsutstilling. Kender ikke noget sted hvor man bliver mødt med den store gestfrihet og forplejning som der. Men til duerne. Røde skader En meget velplejet samling som stod med godt ansatte næb, fin tegning, men FOTO: Per N Verner Larsen (Danmark) Duevennen

20 det kniber med halefarven, flere også vel lange i hale. Ældre 0.1 fikk 96 p, fin farve, tegning og udstråling men manglede lige lidt forhoved. Der var også en 0,1 ung som skilte sig ud, men desværre havde den sort korn på næb, 95p og flere 94 til 1,0, men som sagt, pas på halefarven. Gule skader 95p til bedste 0,1 ung, som havde prima figur, godt næb og fin glød i rande, men her kneb det også med halefarve. Ung 1,0 også med fin figur og godt hoved, men igen korn på næb, ærgerligt. Ensfarvede Hvide Her manglede figur, med slanke halse, men de havde generelt god næbstyrke, men desværre blege i rande. 94p til bedste. Sorte Den største samling. Her var det problemer med for mørke næb, løseog brede haler og manglende paradestilling, og generelt meget løse i hals. 1.0 ung med 95 p, som havde en god paradestilling og farve. Røde Her var en samling med godt syn og god næbstyrke, desværre kneb det med farven i slag og hale. En dejlig 1,0 fikk 96p for god udståling og harmoni samt fin farve, men desværre lidt løs i hale. Også en tiltalende 0,1 ældre, men desværre hvide fjær bag næbvorten. Stænkede Grå 1,0 ung med virkelig fin tegning, næbstyrke og glød i rande, men den måtte nøjes med 96p, da iris kunne være bedre. Flere andre med fornuftig tegning, men manglede halefjæør og var løse i fjærdragt. Brun 1,0 ældre var blevet for mørk såvel i slag som i hale Gul kroede Desværre manglede der nogle dyr, så der var kun 1,1 ældre som manglede halsfarve, lidt chattering og renere bånd. Det var det jeg har valgt at skrive i denne omgang, vil ønske de Norske opdrættere en god sæson FOTO: Jan H Dansk Tomler, rød skade. Duevennen

21 Dommerkritikker - Jan Heldal Høstutstillingen i Haugesund 2007 Norsk Tomler Det var overveiende ungdyr som ble stilt denne gangen, og mange av de sterkeste dyrene fra Landsutstillingen 2007 deltok ikke. For dommeren gjorde det oppgaven mer interessant og spennende. FOTO: Jan H Kat,nr. 14, Jan H. Oksnes, 96 poeng FOTO: Jan H Kat.nr. 4, Svein Harald Vikse, 95 poeng. 11 hvite fra tre utstillere (alle fra HRF). Her var det ingen absolutte toppdyr, men to unge hanner fra Brandal og Vikse var gode. Dessverre hadde begge usymmetriske rosetter og stoppet på 95 poeng. Haukås viste to eldre hanner som begge hadde noen detaljer som kan forbedres, og felles var ønske om sterkere nebb. Best ble en eldre han fra Oksnes. Denne hadde fin type, og med helt rent nebb (skal være rent voksfarget) hadde toppkarakter vært innenfor rekkevidde. 11 sorte fra fire utstillere var en jevn samling. Hannen var presset av to unge hunner fra Brandal og Vikse, begge med 95 poeng. Disse hadde fin holdning, men manglet den tette, kraftige figuren til vinneren. Som eldre hann hadde også vinneren en fordel med et kraftig, velformet nebb. Det er ting som tyder på at det nå kan bli skikkelig konkurranse i sort, og ryktene forteller at det er blitt bedre samarbeid mellom oppdretterne. Bare seks røde var en skuffelse, men til gjengjeld var kvaliteten god. En eldre han fra Johnny Larsen kunne ikke skjule at den har nære slektninger i Greåker- Hanestad området. Den kvalifiserte etter sammenligning i felles bur til 96 poeng. Det ene ønsket som ble valgt (for å kunne gi 96) var sterkere figur. Duen var spesielt flott i rosetter, iris og nebb. Brandal hadde to pene unge hanner og en ung hun som alle fikk 95. Duevennen

22 Kat.nr. 26, Johnny Larsen, 96 poeng. Kat.nr. 40, Chris Andre Tollaksen, 95 poeng. Overraskende var blå den største gruppen med 17 duer. Her varierte kvaliteten mye og det stod både velstelte dyr, og dyr som ikke var i utstillingskondisjon. Problemer som går igjen er grå iris, lav og knapp krone, manglende rosetter, dårlig vingeføring, bred hale og lang figur. FOTO: Jan H FOTO: Jan H FOTO: Jan H Kat.nr. 30, Gunnar Brandal, 95 poeng. Gule hadde også få deltakere, og igjen var Brandal frempå med en ung han med 95 og usedvanlig flott figur. Som han var den lovlig liten i hodet, med det er i ettertid antydet at det er en hun! I denne fargen var også Birkeland godt med, og Johnny Larsen hadde en pen eldre hun, også den med 95 poeng. FOTO: Jan H Kat.nr. 56, Ole Gunnar Torp, 94 poeng. Duevennen

23 best i iris og i farge. Sigbjørn fortalte søndagen at den var trukket på båndet dansk Tumling. Det skal bli spennende å se hvordan dette kan utvikle seg. FOTO: Jan H Kat.nr. 55, Sigbjørn Johannessen, 91 poeng. Når det er sagt skal det også påpekes at junioren Chris André Tollaksen, Kenneth Knutsen, Midteide, Birkeland og S. Johannessen hadde utstilt duer som viste fremgang fra tidligere. Den beste, en hun fra Tollaksen manglet fjær på gumpen og så ut til å være pyntet i overkant, noe oppdretteren avkreftet. I rød og gulbåndet stod det duer med fin type, men her er det spesielt problemer med iris som til dels er mørkt grå. En eldre gulbåndet han som ikke kunne skjule at den hadde utlendinger i familien var En kontrollmåling av nebb-lengde viste at kravet om minimum 15mm ser ut til å være urealistisk. Et par nebb var rundt 15 millimeter fra munnvik til nebbspiss, men disse virket utypiske. Flertallet lå mellom 12.5 og 14.5 mm. Dette betyr nok at kravet bør minskes, og at et krav om lengre nebb, dersom det er det vi virkelig ønsker, i alle fall bør innføres gradvis. Det samme gjelder for så vidt også rosettenes plassering, med den forskjell at det her står typiske dyr med rosetter plassert ved ørene. Likevel er det etter mitt syn rimelig at oppdretterne får tid på seg til å justere utvelgelsen av avlsdyr. Vi må heller ikke glemme at det er hele duen som vurderes på en utstilling, og at nebb og rosetter bare er to av mange punkter. Det samlete inntrykk er at Norsk Tomler er inne i en svært god periode med stor interesse og mange ivrige oppdrettere. Det er ekstra gledelig at det kommer til nye oppdrettere som gjør seg gjeldende. Ved siden av Gunnar Brandal som nå er veletablert, kommer også yngre krefter som Birkeland og Undahl. FOTO: Per N Haraldshallen - Haugesund Duevennen

24 Dommerkritikker - Jan Bødtker Høstutstillingen i Haugesund 2007 Hvite Bergenstomlere For første gang ble det til denne utstillingen benyttet to dommere i rasen; Ådne Olsen tok seg av de gule og røde mens undertegnede hadde fått ansvaret for de hvite. Fortsatt har vi meget gode hvite Bergenstomlere, men bredden skjemmes av mange kryssningsprodukter, som kan ødelegge rasens særpreg hvis dommerne ikke gir oppdretterne av denne uønskede typen klare signaler om at den ikke er ønsket. Det er helt i orden, sett fra mitt ståsted, at man krysser inn en annen rase med det for øyet å forbedre enkelte detaljer i den nåværende rasen. Men det blir helt feilt hvis man med innkryssing lager en helt ny rase! Dessverre var det utstilt to typer hvite Bergenstomlere i Haugesund den nette, lavstilte typen og den altfor kraftige og utypiske varianten. Så godt som alle duene av den uønskede typen ble satt til 90 poeng, og med teksten på kortet Utypisk Bergenstomler! Et ufravikelig punkt i bedømmelsen av Bergenstomler (konfr. standarden), er at den skal være så lavstilt som mulig og at ryggen skal være vannrett. Slank og elegant hals med et ovalt hode med god panne er også krav som skal vektlegges høyt. Når det da står utstilt duer som ikke har disse kardinalpunktene, er man på feil kurs. Med så varierende typer i burene var det litt overraskende at utstillerne som var tilstede i hallen ikke tok kontakt med FOTO: Per N Bergenstomler - hvit. undertegnede. Det er bare gjennom en åpen og meningsfylt diskusjon mellom alle som har interesse av rasen som fører oss videre i arbeidet med å skape den perfekte Bergenstomler. Selv om Bergenstomler-standarden er skrevet om en del ganger de siste årene, i forsøket på å gjøre den klarere for oppdrettere og dommere, sliter vi med savnet av en god standardtegning. Som sagt så fantes det meget gode og typiske Bergenstomlere på utstillingen. Spesielt tre duer skilte seg helt klart ut med flott figur, lav stilling, elegant hals, godt hode og akseptable perleøyner. Felles for de alle var litt ujevn benbefjæring. Bur nr. 86, en eldre hunn fra Jan Heldal fikk 97 poeng og ble vinner i gruppen. Jan Heldal hadde også en eldre hann som fikk 96 poeng (bur nr. 68). Kåre Larsen har også den nette, fine typen, Duevennen

25 og hans beste fikk 96 poeng. Det var en eldre hunn. Ujevne Kinesere For en del år tilbake var Kineserne en av våre større grupper på utstillingene. Nå er det dessverre bare et par oppdrettere igjen. Det merkes helt klart på kvaliteten. I Haugesund var det denne gang bare utstilt fem duer, hvorav fire kom fra Thor Svendsbø. De gule var klart de beste fin type og bra med fjær. Den beste, en ung hann, ble belønnet med snille 96 poeng. Men pass på lengden! Fremdeles bærer noen preg av å ha vært krysset med parykk. De blå og blåternede var ikke av samme klasse som de gule. Her kniper det både i fjærstrukturen, svak skillelinje og altfor lave flipper. Her er det et stykke arbeid som må gjøres for å få Kineserne opp på gammel, godt nivå. Fine Hvitvingete Wienere Det lå også i mitt lodd å sette poenger på noen av rasene innenfor gruppen, Utenlandsk Tomler. Rolf Tollaksens stamme av Hvitvinget Wiener er et flott syn, og gir i alle fall undertegnede gode opplevelser langs burrekken. Etter mange års arbeid med rasen har Rolf fått frem en stamme som virkelig er noe å vise frem. Spesielt i rødt har han topp duer med god farge og tegning. Det eneste som mangler er litt mer panne. Når det er på plass er det ingenting å trekke og 97 poeng er en realitet. En god hann fra 2007 fikk 96 poeng (bur nr. 412), og ble vinner i rasen. En meget bra due! En eldre hunn fra 2005 ble også belønnet med 96 poeng. Litt mer bredde i bryst og den hadde gått helt til topps. En eldre hunn i gult fikk 94 poeng, den mangler litt i figur og hode i forhold til de røde....og gode Wiener Tomlere Wiener Tomler er en vanskelig rase å dømme, fordi det som regel er bare meget så detaljer som skiller duene fra hverandre. Derfor er rasen den jeg alltid bruker mest tid på. Heldigvis var det bare utstilt seks duer denne gang, alle i blått. Det er mulig det er en svakhet fra dommerens side at det ikke ble skilt bedre, ettersom to duer fikk 96- og to fikk 95 poeng? Men det understreker bare hvor små marginene er. I alle fall har Olav Hermod Kydland en god stamme av denne elegante og litt sarte rasen. Vinner ble en ung hunn (bur nr. 421) mens en ung hann i bur nr. 419 fulgte like etter. Selv om blåfargen er akseptabel bør man likevel passe på at den ikke blir for mørk. Å få en Wiener til å stå korrekt er ofte vanskelig, ettersom duene i denne rasen er litt engstelige og urolige av natur. Men med litt tålmodighet klarer man å få duene til å vise den rette strekken i halsen, som igjen gjør at hodeprofilen kommer godt til sin rett. I Kydlands stamme finnes alt som trengs for å gå helt til topps. Utfordringen er å få samlet alt i en og samme due. Zitterhals på det jevne Det hører faktisk med til sjeldenhetene at det stilles ut Stargarder Zitterhals på våre utstillinger. Denne gang kom Robin Arnesen med to eldre eksemplarer, en hann og en hunn. Brukbar kvalitet, men ikke noe mer. De to utstilte viste god sitring, men bedre vannrett stilling, renere iris og nebbfarge ønskes. 93 poeng til begge. Duevennen

26 Dommerkritikker - Ådne Olsen Høstutstillingen i Haugesund 2007 Bergens Tomler: Røde: 2 stk. Uklar iris, høystillet samt ønskes litt bedre farge. 94p for den beste. Gule: 6 stk. Noen hadde feil som grå iris, høystillet og blålig farge. 2 eldre hunner var gode, 95p. Gauchois: 3 stk. Hannen var kantet i vingeskjold, manglet fyll i bryst samt bred hale. Hunnene var pene i farge tegning, gode i figur og form. 95p for den beste. Lahore: Sorte: 4 stk. Her var toppduer, 97p på den beste. Alle var fine form og størrelse. Det var tegningen som avgjorde. Sølv: 4 stk. En var god, 95p. Alle hadde tendens til dårlig tygg-lokking. Røde: 4 stk. Gode i form, størrelse og farge. En due manglet slagfjær, ellers var den meget god. Det var tegningen som skilte. 96p på den beste. Tysk skjønnhetsbrevdue: 2 stk. Gode duer med prima øyne. 96p. Nurnberg Lerge: Lerkefarget. God i farge og tegning, men for liten. Kobbergimpel: Sorte 10 stk. Mange gode dyr, men en må passe på at en ikke får fiolett i vingeskjold. Ellers feil: tørr under bug, dårlig brilleglans, svak kappe samt blass i slag. Ellers var en del for unge for utstilling. Best 96p. Indisk Høystjert: Blåhalet, 4 stk. En pen samling. Noen var litt for unge, men gode dyr. En due hadde det meste i orden. Den hadde særdeles pen stilling på hale og kropp, samt halsføring, 96p. FOTO: Per N Knallhard diskusjon mellom Johnny Larsen og Trond Børseth. Duevennen

27 Dommerkritikker - Johnny Larsen Høstutstillingen i Haugesund 2007 Tyske Modenesere Først, takk til HRF som gav meg anledning til å få bedømme Tyske Modenesere. Jeg fikk tildelt 38 duer som utgjorde ca. halvparten av de Tyske. I blå ternet var det 6 stk. som alle var av god kvalitet. Best ble en hunn fra 06 fra Trond Børseth som fikk 97 poeng, og ble beste Tysker på utstillingen. Trond fulgte videre opp med en hann i 96 og en hunn i 95. Gratulerer Trond med en sterk prestasjon. I sort var det 17 duer. Best ble en hann fra Odd Helge Vågen med 96 poeng. Meget god farge og fjærdrakt ble avgjørende. Gisle Eide oppnådde samme poengsum og fulgte like bak. I sort tigret og tjekket var det 6 stk. Den beste på 96 poeng var nesten fullkommen, men duen stresset hele tiden med å holde vingene fint på halen. En ung hunn fikk også 96, men var litt svakere i figuren. Det samme gjaldt en hann i 96 poeng. Flotte duer som tilhørte Odd Helge Vågen. Tilslutt var det 9 gazzi. Det var en sort hann fra Odd Helge Vågen som skilte seg ut og fikk fortjent 97 poeng. Ustoppelige Odd Helge Vågen fulgte opp med 96 poeng med en fin hunn. De 3 blå uten bånd var ikke av samme kvalitet, men kunne nok skåret et poeng ekstra med litt mer pynting. 94 poeng til den beste. Der var to fine bronse tri gazzi fra Bent A. Ingebriksen. Fint å se denne varianten som begge ble belønnet med 95 poeng. Dommerkritikker - Yngvar A. Haugsnes. Kropperter - Pustere Brunner Kroppert Kun 2 stk. var utstilt, men begge to av meget god kvalitet, 2 x 96 poeng. Ballongen på begge kunne vært noe rundere i fasong. Ellers topp duer. Vinner med sert. ble kat. nr Begge duer eies av Hans Petter Nernes. 6 stk. Norwich Puster, samtlige fra William Midteide. 3 duer på 96 poeng og vinneren, kat. nr. 227, en rød ung hun med 97 p. og sert., hadde en meget god pust, figur og holdning, god strekk i bena og god tegning. 13 stk. Hollandsk Ballong, 6 hvite - 3 sorte og 4 blå. Alle fra samme oppdretter, Steinar Sætre. En meget god samling duer. Hos de hvite var det spesielt en eldre hun som skilte seg ut, kat. nr. 234 som ble vinner med 97 p. En meget god due på alle punkter. I den sorte gruppen var det en ung hun kat. nr. 236 som fikk 96 p. Denne duen var meget god på de fleste punkter, men kunne hatt noe bedre farge. Hos de blå var det 2 stk. på 96 poeng. En ung han og en ung hun. Ønsker alle et godt nytt avlsår i Duevennen

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2008 69. årgang Duevennen 2-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 1-2014 75. årgang Duevennen 1-2014 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 1-2015 76. årgang Duevennen 1-2015 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 1-2013 74. årgang Duevennen 1-2013 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 4-2008 69. årgang Duevennen 4-2008 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Paul Øyvind Jensen, Skogheimåsen 4821 Ryken. Tlf. 37 09 37 40 E-post:

Detaljer

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 4-2010 71. årgang Duevennen 4-2010 1 NRFs lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65 4817 His tlf. 40 29 69 48 Bergen Praktdueforening

Detaljer

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1

Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 3-2009 70. årgang Nytt liv... Duevennen 3-2009 1 NRFs lokalforeninger Innhold: Aust-Agder Rasedueforening Formann Bjørn Kjetil Gulbrandsen Vollerheia 1 4821 Rykene E-post:

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 4-2013 74. årgang Duevennen 4-2013 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 3-2014 75. årgang Duevennen 3-2014 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2013 74. årgang Duevennen 2-2013 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2014 75. årgang Duevennen 2-2014 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.no

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 2-2015 76. årgang Duevennen 2-2015 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Detaljer

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND

DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND DUEVENNEN ORGAN FOR NORGES RASEDUEFORBUND Nr. 3-2015 76. årgang Duevennen 3-2015 1 NRF lokalforeninger Aust-Agder Rasedueforening Formann Kenneth Knutsen Kirkevn. 65, 4817 His Tlf. 402 96 948 E-post: kurtjohandalen@gmail.com

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Afrika. Skaff nye medlemmer! Sjekk hva gruppe 8 gjør. Artikkelen om Kenneth Sikebækken fortsetter (del 2) Reisebrev, duerace i

Afrika. Skaff nye medlemmer! Sjekk hva gruppe 8 gjør. Artikkelen om Kenneth Sikebækken fortsetter (del 2) Reisebrev, duerace i Årgang 102 Nummer 2 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Skaff nye medlemmer! Sjekk hva gruppe 8 gjør. Artikkelen om Kenneth Sikebækken fortsetter (del 2) Reisebrev, duerace i Afrika Sjekk Tips og råd

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 5 juli / august / september 2009 Fra innholdet : Faste spalter SBU One Loft Race 2009 FCI One Loft Race 2009 Slipprapport gruppe 6 Annonser Superspeed over

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 94 nummer 6 september - oktober 2007 Brevduesport Norsk tidsskrift for Fra innholdet: Maren & faren Kåre Christiansen Info om årsmøtet i Kristiansand februar 2008

Detaljer

Organ for Norges Brevdueforbund

Organ for Norges Brevdueforbund Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 96 nummer 1 januar / februar 2009 Fra innholdet : Sommerferie på Hvaler. Brevduens tilpasning til rovfugl (fortsettelse) Magnetisme og orientering Sommervisitt i

Detaljer

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7.

Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Årgang 101 nummer 1 2014 Organ for Norges Brevdueforbund Norgesmester Thormod Fjellheim, Rolvsøy BF, gruppe 7. Fra innholdet: Utstilling Haugesund januar 2014, referat NBF representatsskapmøte, årsberetning

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund

Norsk tidsskrift for Brevduesport årgang 102 nummer 1 2015 Side 1. Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 1 Årgang 102 Nummer 1 2015 Organ for Norges Brevdueforbund Side 2 Norges Brevdueforbund (NBF): President: Ragnar Lyssand tlf: 915 35 075 Heien 28, 5211 Os E-post: ragnar.lyssand@gmail.com Sekretær:

Detaljer

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund. Fra innholdet: Årgang 95 nummer 1 januar / februar 2008. Norsk tidsskrift for

Brevduesport. Organ for Norges Brevdueforbund. Fra innholdet: Årgang 95 nummer 1 januar / februar 2008. Norsk tidsskrift for Organ for Norges Brevdueforbund Årgang 95 nummer 1 januar / februar 2008 Brevduesport Norsk tidsskrift for Bildet over viser brevdua Sleipner som ble NBF s distansevinner på 500 kilometer i 1952. Bildet

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet

Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet 1 Bruksegenskaper rasetypiskhet og utvikling av rasen Siberian Husky Kommentarer på Kari Granaas Hansen s innlegg i Husky bladet Christen Rose-Anderssen Jeg har med interesse lest Kari Granaas Hansen s

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790

aktivt hundeliv nytt retriever medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 aktivt hundeliv retriever nytt nummer 1-2015 medlemsblad for norsk retrieverklubb ISSN:1501-3790 retriever nytt Leder Norsk Retrieverklubb/ ansvarlig redaktør Retrievernytt: Dag Wennesland Grimsvolden

Detaljer

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening

ISLANDSHESTFORUM. Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling. Medlemsblad for Norsk Islandshestforening ISLANDSHESTFORUM Medlemsblad for Norsk Islandshestforening Pinsestevnet 2013 Hovedutstillingen i Seljord Møte med Inger-Marie Haaland Alt om følling Nordens største bitt utvalg SLIPP SKULDRENE FRI Ingen

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke.

Fotografi 2005. fotografiet lever i beste velgående, vi må bare jobbe bedre og bedre sammen for å ta vare på vårt yrke. NFT-info Nyheter fra Fotografiens Hus og Norges Fotografforbund Nr. 2-2005 Stiftet 1912. Årgang 91. Organ for norsk profesjonell fotografi. ISSN: 0332-8597 www.fotografisk.no Jo Benkow æresmedlem i Norges

Detaljer

Brevduesport. Fra innholdet: Forsidebildet: Herlof G. Herlofsen, fra brevdueforeningen Lyn. Norges Brevdueforbund. Organ for. Norsk tidsskrift for

Brevduesport. Fra innholdet: Forsidebildet: Herlof G. Herlofsen, fra brevdueforeningen Lyn. Norges Brevdueforbund. Organ for. Norsk tidsskrift for Organ for Norges Brevdueforbund Norsk tidsskrift for Brevduesport Årgang 95 nummer 5 august / september 2008 Fra innholdet: VM i brevduesport i Tyskland 2008 Referat fra styremøte i NBF Dyrenes dag på

Detaljer