Når barn og foreldre blir fanget i konflikt etter samlivsbrudd. Hvordan kan samfunnet gripe inn i denne private sfæren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når barn og foreldre blir fanget i konflikt etter samlivsbrudd. Hvordan kan samfunnet gripe inn i denne private sfæren"

Transkript

1 Når barn og foreldre blir fanget i konflikt etter samlivsbrudd. Hvordan kan samfunnet gripe inn i denne private sfæren Professor Frode Thuen Høgskolen i Bergen

2 Samfunnet kan «gripe inn» på ulike måter Gjennom lovverket (Barneloven og Barnevernsloven) Gjennom rettsapparatet Gjennom barnevernstjenesten Gjennom meklingsordningen Gjennom helse- og sosialtjenesten (PPT, Barnesentraler, helsestasjoner, etc.) Gjennom skoler og barnehage Gjennom opplæringstiltak (Fortsatt Foreldre, Ser du meg?) Gjennom interesseorganisasjoner (F2F, Aleneforeldreforeningen)

3 Mange barn blir utsatt for foreldrekonflikter Men det er ofte mer alvorlig når foreldrene ikke bor sammen fordi; Konfliktene som regel handler om barna (mål) Barna brukes i konfliktene (middel) Reparasjonsatferd er begrenset

4 Hvordan går det med skilsmissebarna? De aller fleste klarer seg bra. Som gruppe under ett har de litt mer problemer enn andre barn. Blant de som har problemer: Dobbelt så ofte skilsmissebarn. Mange rapporterer om savn og sorg selv om de klarer seg bra.

5 Robert Emery: «Noen får et sår som aldri blir leget, for de fleste barna vil såret gro, men selv sår som gror etterlater seg vanligvis arr».

6 Skilsmissebarn vs. andre barn Prosent Dårlig helsetilstand: Irritable og dårlig humør: Manglende livslyst: 15-7 Selvmordstanker: 7-3 Daglige røykere: Prøvd narkotika: 8-2 (Breidablikk & Meland, 1999)

7 Figure 1: Mean values on the dependent variables within each of the residence arrangement groups compared with grand mean (Zero)

8 Voksne skilsmissebarn vs. andre barn Høyt alkoholforbruk; Depresjon Prosent (menn 32 år) (kvinner -32 år) (Huurre et al., 2006) Selvmord Relativ Risiko 2.4 (Unge kvinner) 1.8 (Unge menn) (Weitoft et al., 2003)

9 Andel med dårlig forhold til foreldrene (SSB) Gift Skilt S-M D-M S-F D-F

10 Skilsmissebarn over tid Metaanalyse 1991: 0.14 SD i forskjell (Amato & Keith, 1991) Metaanalyse 2001: 0.29 SD i forskjell (Amato, 2001)

11 Faktorer som kan ha betydning (modererende effekter) Hvem man bor med Delt omsorg kan se ut til å være best (Bauserman, 2002) Forutsatt at foreldrene blir enige om det Holdepunkter for at delt omsorg har konfliktdempende effekt Barnets kjønn Tidlig forskning: Gutter reagerer mest på foreldrebrudd, jenter mest på nye kjærester/steforeldre. Nå: Mer usikkert. Barnets alder ved skilsmissen Små barn mer utsatt for å føle skyld, men ingen konsistente funn mht alder

12 Faktorer som kan ha betydning (forts.) Tid siden skilsmissen De fleste barn reagerer sterkt med en gang Effekter kan vise seg etter hvert - ifm utviklingsoppgaver Generelt sett betydelige langtidseffekter Barnets tilstand før skilsmissen Barn som har hatt symptomer på problemer før bruddet kan vise bedring - på kort sikt Barn som har hatt det bra viser økning i problemer etter bruddet, men bedre på sikt

13 Grunner til at skilsmissebarna har mer problemer (medierende effekter) Vedvarende konflikter!!! Dårligere økonomi Mer ustabil livssituasjon Flyttinger mellom to hjem Flytting til andre steder Endringer mht daglig omsorg Nye samlivspartnere/stesøsken/halvsøsken Nye brudd

14 Grunner til at skilsmissebarna har mer problemer (forts.) Dårligere foreldrekvalitet (parenting) Mht omsorg (støtte, ros, oppmuntirng, bekreftelse, etc.) Mht regulering (grensesetting, monitorering, sanksjoner, etc.) Foreldrenes psykiske helsetilstand En av tre får psykiske problemer (spesielt depresjon) To år etter bruddet: 25-30% har psykiske problemer Verst for den som er forlatt

15 Foreldres samspill etter bruddet Virkelige venner Korrekte kolleger Sure samhandlere Kampkåte krigere Splittet spann (Ahrons/Moxnes, 1990)

16 Konflikter etter samlivsbrudd % har vedvarende høyt konfliktnivå Blant deltidsforeldre: 56% har i perioder hatt store konflikter 9% har for tiden svært store konflikter 5% har for tiden nokså store konflikter 18% har for tiden konflikter til en viss grad (Thuen, 2004)

17 Konflikttema Spørsmål om delt omsorg Hvor barna skal bo Hvor mye samvær det skal være Hvordan samværene fungerer Hvem skal bestemme hva Fritidsaktiviteter/skolegang Regler/krav/forventninger Bidrag og økonomi Gamle konflikter

18 En ulykke kommer sjelden alene.. Intakt familie Splittet familie Fysisk mishandling 8% 17% Seksuelt misbruk 6% 13% Omsorgssvikt 1% 7% Vitne til vold 9% 26% (Afifi et al., 2009)

19 En ulykke kommer sjelden alene Intakt ok Splittet Dårlig intakt Splittet og familie ok familie familie dårlig Suicidale tanker 8% 12% 23% 28% Suicidforsøk 3% 3% 7% 15%

20 Ett av tre barn som vokser opp med foreldre som over tid har omfattende konflikter med hverandre, utvikler psykososiale vansker. (Ware et al., 2001)

21 Hvorfor konflikter er skadelig? Tapper foreldre for krefter Gir opphav til, eller reflekterer, psykiske problemer Virker skremmende på barna og etterlater utrygghet eller en trykket stemning i etterkant Identifisering med aggressor eller med offer eller begge parter?

22 Ulike roller som barn inntar Østers Balansekunstner Mekler Splitt og hersk Distansering Alliert (Tjersland, 2007)

23 Tre grunner til å velge side En normal reaksjon uten at det foreligger alvorlige feil eller mangler ved den som ikke foretrekkes At den utstøtte forelderen har foretatt klart kritikkverdige handlinger overfor barnet eller den andre forelderen At det foreligger foreldrefiendtlighetssyndrom

24 Bakgrunn for begrepet Utviklet av den amerikanske psykiateren Richard Gardner på 1980-tallet. Har høstet mye kritikk og diskusjon Likhetstrekk med folie à deux, paranoide tilstander og psykopati

25 Hvorfor blir noen barn fiendtlige? Eksternalt nivå: Utenforstående bidrar til å øke motsetningene mellom foreldrene Interpersonlig nivå: Videreføringen av en samlivskonflikt eller resultatet av et spesielt opprivende samlivsbrudd Intrapersonlig nivå: Foreldrene er ikke i stand til å takle og integrere negative følelser i forbindelse med bruddet Individuell sårbarhet hos barnet

26 Hvordan differensiere fra reelle overgrep/omsorgssvikt Generalisering Manglende ambivalens Meddelelsesbehov Uklar/lite overbevisende begrunnelse Polarisert og fastlåst posisjon

27 Et nyttig tiltak: Fortsatt Foreldre Et program for foreldre som ikke lever sammen Foreldrene deltar hver for seg Målsetning: Å bidra til best mulig samarbeid med den andre forelderen og ivaretakelse av barna Tilnærming: Øke bevisstheten om samspillet og kommunikasjonen og gi redskaper for endring Omfang: ca. 8 timer Fleksibel anvendelse Drives hovedsakelig i regi av familevernet

28 Konflikter i forhold til barnet/barna Prosent I svært stor grad 15.8 I nokså stor grad 17.9 Til en viss grad 33.3 I nokså liten grad 19.6 I svært liten grad 13.3

29 Vurdering av Fortsatt Foreldre Jeg tror at Helt Litt Verken Litt Helt enig enig eller uenig uenig Vi vil samarbeide bedre Jeg vil forholde meg bedre Barnet/barna vil ha nytte av det

30 Konklusjoner I de aller fleste tilfellene er det mulig å oppnå positive resultater Viktig med et bredspektret tilbud Viktig å bygge tillit og aksept Viktig med samarbeid på tvers av etater og instanser

31

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER

BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER BARNETS BESTE VED SAMLIVSBRUDD RÅD TIL FORELDRE OM SAMVÆRSORDNINGER OG BOSTEDSLØSNINGER SAMARBEID OM BARN FORELDRES ANSVAR De fleste foreldre som går fra hverandre kommer til enighet om ordninger vedrørende

Detaljer

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv

Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Betydning av delt bosted for barns hverdagsliv Gunhild Sandal Bastlien Veileder Solveig Sagatun Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av

Detaljer

FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER BARN OG BRUDD. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd

FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER BARN OG BRUDD. Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd FORELDREUTVALGET FOR BARNEHAGER b BARN OG BRUDD Barnehageansatte i møte med barn og foreldre ved samlivsbrudd Å rlig opplever over 20 000 barn at foreldrene skiller seg eller blir separert. I tillegg

Detaljer

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012

BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 BACHELOROPPGAVE VÅREN 2012 Barn og samlivsbrudd reaksjoner og langtidseffekter Kandidatnummer: 2052 Kull: SOS 09 Eksamen: Bachelor SOS3 - FOR Gjeldende semester: Vår 2012 Dato for innlevering: 7.mai 2012

Detaljer

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre

Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Fingrene av fatet? En studie av barneverntjenestens tematisering av og arbeid med konflikter mellom foreldre Vibecke Ulvær Vallesverd Masteroppgave i barnevern Høst 2009 Senter for barnevernstudier Det

Detaljer

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet!

Kunnskapsmangel ødelegger barn for livet! Rune Fardal, studerer psykologi Personlighetsforstyrrelser med hovedvekt på narsissistisk problematikk i relasjon til barn http://www.sakkyndig.com mail: rune@fardal.no Kunnskapsmangel ødelegger barn for

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Spesielle dødsfall Foreldres død

Spesielle dødsfall Foreldres død Spesielle dødsfall Noen dødsfall kan ramme barn hardere enn andre, vi skal se på hvilke reaksjoner som er vanlig for barn i disse situasjonene og hvilke konsekvenser ulike dødsfall kan få for barnet ut

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI

Sorg uten blomster. En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd. Sluttrapport. Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Sorg uten blomster En undersøkelse av omfanget av sykefravær og annet fravær ved samlivsbrudd Sluttrapport Foreningen 2 Foreldre - Synovate MMI Forord Omlag 50 % av alle samliv ender med brudd. Årlig omfatter

Detaljer

Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch

Samvær i barnelovsaker. Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch Samvær i barnelovsaker Barnevernsdagene 2014 Psykologspesialist Katrin Koch MEKLING Mekling potensiale og begrensninger Samvær - kunnskapsstatus Familiene i barnelovsaker Ulike former for mekling, potensiale

Detaljer

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD

FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD Hanne Pedersen FORELDRESAMARBEID VED SAMLIVSBRUDD - En kvalitativ studie av tre foreldres opplevelse av samarbeidet med barnehagen ved samlivsbrudd Master i Spesialpedagogikk Våren - 2011 DET HUMANISTISKE

Detaljer

Astrid Selset Diakonhjemmet Høgskole. Masteroppgave. Mafam 2011. Veileder: Ottar Ness. Antall ord: 27133

Astrid Selset Diakonhjemmet Høgskole. Masteroppgave. Mafam 2011. Veileder: Ottar Ness. Antall ord: 27133 Helsesøstres møter med familier i konflikt etter samlivsbrudd En kvalitativ studie av helsesøstres erfaringer fra møter med familier som lever i konfliktfylte relasjoner etter samlivsbrudd Astrid Selset

Detaljer

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag

Innst. 160 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag Innst. 160 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 14 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 104 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer

Detaljer

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER

ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN. fo r b ar n. VeILEDER ORGANISASJONEN VOKSNE FOR BARN else eh ung ki sk g o w w w. h v e m k a n h j e l p e j e s p e r. n o fo r b ar n VeILEDER es psy VOKSNE FOR BARN er organisasjonen for deg som er opptatt av barn og unges

Detaljer

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom

Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Barn som pårørende når foreldre har revmatisk sykdom Masteroppgave i sosialt arbeid. Bente Fridtjofsen, sosionom mars 2014 Bakgrunn for valg av tema Egne praksiserfaringer Foreldrenes egne betraktninger

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Ung i Oslo 2015. Patrick Lie Andersen Anders Bakken HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS rapport nr /1 rapport nr /1 skolen, er aktive på fritiden, har god helse, ruser seg lite og begår ikke kriminalitet. Et hovedfunn er at Oslo er et godt og trygt sted å vokse opp for de aller fleste av

Detaljer

rapport 2013:6 Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt en kunnskapsoversikt www.fhi.no Ingrid Borren Siri Saugestad Helland

rapport 2013:6 Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt en kunnskapsoversikt www.fhi.no Ingrid Borren Siri Saugestad Helland rapport 2013:6 Intervensjoner for å dempe foreldrekonflikt en kunnskapsoversikt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

BAKGRUNN 12.02.2013. Barna og familiene vi møter ved Familievernkontoret. Arbeidet med brukerrettet kvalitetsutvikling i familievernet

BAKGRUNN 12.02.2013. Barna og familiene vi møter ved Familievernkontoret. Arbeidet med brukerrettet kvalitetsutvikling i familievernet ERFARINGER MED Å VOKSE OPP MED TO HJEM - En kvalitativ studie, 2012 Fagdager for helsesøstre Trondheim 31. Januar 2013 Ottar Ness ottar.ness@hibu.no BAKGRUNN Barna og familiene vi møter ved Familievernkontoret

Detaljer

Hvordan opplever foreldre at veiledningen fra kurset Fortsatt Foreldre har bidratt til å styrke foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd?

Hvordan opplever foreldre at veiledningen fra kurset Fortsatt Foreldre har bidratt til å styrke foreldresamarbeidet etter samlivsbrudd? SAMMENDRAG Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie som baserer seg på semistrukturert intervju med fire personer som har erfaring med å være deltakere på kurset Fortsatt Foreldre. Et kursprogram om

Detaljer

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd

Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd Barns erfaringer med konfliktfylte samlivsbrudd Problemforståelse og følelsesmessige reaksjoner Publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening 5-2008 Per Arne Rød, Høgskolen i Bergen Tor-Johan Ekeland,

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS?

ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS? ER DET NOEN SOM VIL SNAKKE MED OSS? Barneperspektiver på samlivsbrudd. Slik barn ser det Og slik terapeuter i familievernet ser det. Nordisk kongress i familieterapi Bergen 29.8.08 Bodil Lervik, Familiekontoret

Detaljer