Prosjekt i Nmf våren Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt i Nmf våren 2010. Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse"

Transkript

1 Prosjekt i Nmf våren 2010 Fortsatt økt fokus på global og nasjonal helse Ved Kristine Husøy Onarheim og Hanne Lichtwarck Prosjektarbeid i Nmf omfatter et vidt spekter av aktiviteter og felter. I denne rapporten oppsummeres kort hva som har skjedd i de ulike delene av Nmfs prosjektarbeid våren Vi vil ikke gå detaljert inn i de ulike prosjektene, ettersom det finnes informasjon om prosjektene på Prosjektarbeid er variert; prosjektene dreier seg om alt fra markeringer av verdens røykfrie dag og fokus på organdonasjon til pasientsikkerhet og immigranters rett til helsehjelp. I ulike prosjektkomiteer, lokallagsstyrer, i nasjonale prosjekter eller på et mer internasjonalt nivå. Vi, Kristine Husøy Onarheim og Hanne Lichtwarck, er veldig stolte og glade for å få lov til å være en del av det flotte arbeidet som gjøres lokalt. Vi ser en økt kompetansebygging og et høyere kunnskapsnivå hos engasjerte tillitsvalgte. At prosjektene våre og insentivene våre får oppmerksomhet fra fakulteter, råd og utvalg, departement og helsedirektoratet så vel som Nmfs søsterorganisasjoner er spennende og inspirerende for oss og de aktive medlemmene. Vi gleder oss til videre arbeid og håper enda flere vil bli med på arbeidet. Lokallagsaktiviteter Bergen I Bergen har det gode prosjektengasjementet fortsatt; med ca 12 prosjektgruppemedlemmer er møtene både engasjerende og hyggelige. Lokal prosjektansvarlig har vært Johanne Helene Iversen. På Bergensstudentenes program stod:

2 - Global helse- tropemedisinkurs: I februar møtte 70 studenter opp på teorikurs/forelesninger på temaene introduksjon til global helse, parasittsykdommer og diarésykdommer hos barn. 15 studenter deltok også på mikrobiologikruset, og fikk bla se på malariaplasmodier og giardiaparasitter. Kenyaprosjektet hadde bakt boller som blei solgt utenfor auditoriet. - Mitt møte med helsevesenet: Et nytt prosjekt ble initiert våren 2010, med uttalt fokus på ulikheter i helse og utsatte helsegrupper. Prosjektet består i forelesningsrekker der det blirr satt fokus på en spesiell helsegruppe kvart møte. Vi inviterer en representant fra den aktuelle pasientgruppen og en lege som har lang er faring med denne spesifikke gruppa. Legen og pasientrepresentanten får 45 min kvar til å snakke om hvordan gruppen blir møtt av helsesystemet, før det etterpå kjøres debatt om temaet. I vår ble det arrangert møter om rus og psykisk helse. I høst blir det tre nye møter; fedme, innvandrerhelse og i forbindelse med AIDS- dagen. Det har vært svært godt oppmøte, rundt 50 deltakere. - Verdens røykfrie dag: Vi markerte verdas røykfrie dag på Årstad vgs, som er en av Noregs største yrkesfaglige skoler. Prosjektgruppen laget stand utenfor inngangen, der gruppen arrangerte KOLS- løp, delte ut epler og informasjonsmateriell. Rundt 80 stk deltok på KOLS-løpet og vi ga ut informasjon til enda flere. I tillegg ble utvekslingsprosjektene i Nmf presentert i sammenheng med fakultetets internasjonale dag. Oslo Lokal prosjektansvarlig har vært Nassima Dzair. I løpet av våren har det vært arrangert prosjektkveld med presentasjon av prosjekter og kurs, pleieassistentkurs og tropemedisinkurs. Gjennom filmkvelder er det blitt vist filmer med tematikk er knyttet opp i mot nasjonale eller globale helsetema) en metode for å sette fokus på temaene vi jobber med på en ny måte! Arbeidet til Medhum er blitt støttet oppom. Tromsø - Trondheim

3 Trondheims lokale prosjektkomité har vært ledet av Elise Sandsmark og Hanne Hoff Hansen, som lokale prosjektansvarlige, der Trondheimsstudenter og medlemmer av lokallagstyret har vært med på enkeltarrangementene. Våren startet med nyttårsmøte/pizzakveld hos Hanne. Gjennom promotering av utvekslingsprosjekter i Nmf (plakater, fellesmail), klesinnsamling til omsorgskafeen (januar) og markering av donordag (11.02) med utdelig av donorkort til alle kull har studentene i Trondheim satt fokus på global og nasjonal helse. Utland Nmf utland har mer sin lokale struktur andre utfordringer enn de andre lokallagene, også for lokal prosjektansvarlig og prosjektaktivitet. Lokal prosjektansvarlig har vært Miert Kinge Lindboe og fokus har i hovedsak vært oppfølging av prosjektideer (AHLR-kurs og IIMC). Nmf-utland sper informasjon om Nmfs prosjekter, og spesielt utvekslingsprosjektene, ved å sende ut informasjon på epost til medlemmene samt via KP.

4 Utvekslingsprosjekter Romaniaprosjektet Line Pedersen har vært koordinator for Romaniaprosjektet. Prosjektet har vært blæstet gjennom blant annet epostservere på de ulike fakulteter. Prosjektkoordinator har behandlet søknadene og fordelt søkere i de forskjellige byene. Over 20 studenter søkte om å få reis til Romania i 3 uker i sommer. Deltakerne jobbet ved barnehjemmene og tok med barna på utflukter. Mobile Meds Mobile Meds har bestått av fem aktive medlemmer i gruppen, der Karen-Eline Høstmark har ledet prosjektet. I høst går prosjektet inn i en viktig handover fase med nye styremedlemmer. Gjennom møter i prosjektgruppen i Mobile Meds er det sendt ut infomailer til deltakerne og man har jobbet med nye infohefter til deltakerne som skulle reise: praktisk hefte, klinisk hefte og preklinisk hefte, med gode tilbakemeldinger på disse fra deltakerne. Det ble også holdt et møte med noen av deltakerne i Oslo før avreise. Prosjektet har blitt promotert av prosjektet på lokal prosjektkveld, Nmf arrangementer nasjonalt og GA i mars. I februar ble deltakerne valgt ut for prosjektdeltakelse 2010 (12 kvalifiserte blant over 100 søkere). Kontinuerlig kontakt og oppfølging med samarbeidsorganisasjonen SHAWCO har foregått gjennom mail. Kenyaprosjektet Kenyaprosjektet er fortsatt ledet av Johanne Helene Iversen i Bergen, og gruppen består av 18 medlemmer. Prosjektet koordinerer kontinuerlig hospiteringen til Nairobi. I år er det 53 stk som har reist. Det er ei auke frå 30 i fjor. I sommar har vi utvidet tilbudet i Nairobi og har prøvd ut ei ny ordning. Studentane er 1 uke på klinikkane og en uke på Pumwani Maternal Hospital. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldingar fra studentene som fikk dette tilbudet. Det er blitt drevet fundrasing der det er blitt bakt boller som vi har solgt når vi har stått på stand for å promotere prosjektet kr er blitt donert til å bygge en liten operasjonssal ved en av klinikkene. Denne skal primært nyttes til å kunne utføre keisersnitt. I 2009 kom

5 endelig ny hjemmeside på plass, og gruppen jobber med å oppdatere innholdet på heimesida. Ny logo er på plass etter mange utkast. Prosjektkoordinator prøver å få kontakt med en gruppe i Danmark som har startet en Kenyaprosjektgruppe, der det reklameres for prosjektet og drives fundraising og informasjonsarbeid. Nasjonale prosjekter IHI Open School (For bedring) IHI Open School har nå lokallag i Oslo, Bergen og Trondheim ofr arbeidet koordineres av Jo Inge Myhre. I løpet av semesteret er det blitt jobbet med den kirurgiske sjekklisten i Oslo og det jobbes med å utvide sjekklisteprosjektet til Nevrokirurgisk avdeling på UUS (i gang). Det er blitt etablert lokallag i Trondheim og prosjektkoordinator har drevet lobbyvirksomhet for å få kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet inn i utdanningen. Vi har presentert prosjektet på NFKH sin kvalitetskonferanse, samt den nasjonale pasientsikkerhetskonferansen. Det er også blitt fremmet forslag til Nasjonalt Råd for Kvalitet og Prioritering og skrevet innspill til nasjonal helse- og omsorgsplan. Lokallaget i Trondheim, Bergen og Oslo har holdt temakvelder om pasientsikkerhet. 10 studenter skal dra til IHI sin internasjonale konferanse i Orlando, prosjektet fikk i støtte fra Dnlf. Helsehjelp for alle Adam Dhayyat, Ingrid Berre og Trine Dahlie har ledet en større gruppe i Oslo som jobber med fokus på papirløse immigranters rettigheter til helsehjelp. Gruppen har jobbet opp i mot pensum i medisinstudiet i Oslo, organisering av hospiteringsmuligheter og på policy nivå. Gruppen har vært i kontakt med Crossing Borders, IFMSA internasjonalt sitt prosjekt på tema. Helsehjelp for alle har laget en rapport på oppdrat fra helsedirektoratet om migrasjon og helse i medisinstudentutdannelsen. Farmafakta Prosjektkoordinator har vært Miert Kinge Lindboe. Arbeidet i Norge har vært fokusert på å prøve å verve flere til å bli med på prosjektet, i ulike lokallag. I tillegg har prosjektkoordinator

6 ledet et internasjonalt samarbeid mellom ulike initiativ, der alle jobber med bevisstgjøring rundt legemiddelindutrien i ulike land. Via skypemøter er det blitt samlet inn informasjon, ordnet samarbeidspartnere og søkt om status som endoresed project. Under GA i Montreal og på AMSA-Austrailas møte ble det informert om farmaindustrien til IFMSA sitt GA i Motreal i Canada, og Pharmafacts søkte om og ble godkjent som IFMSA endorsed project. Universities Allied for Essential Medicines - UAEM UAEM Bergen har fortsatt arbeidet fra 2009, med fokus på å innhente informasjon om tilgang til medisiner og spesielt på å se på forhold ved UiB og de ulike instituttene og utvikling og fokus i norsk forskning. Det har blitt innhentet informasjon fra det medisinsk odonologiske gfakultet. Lokal chapter leder i Bergen er Kristine Husøy Onarheim, og gruppen består av en kjernegruppe på 5 medlemmer, og kommer til å utvide aktiviteten ila høsten UAEM har også lokalt chapter i Oslo, og ila av høsten 2010 jobbes det med å starte nye chapters også i andre lokallag. Klima=helse Klima=helse har jobbet med planlegging av informasjons- og konkurransekampanje høst 2010 og vår 2011, og prosjektet har søkt og fått støtte av NORAD og Den norske legeforening. Arbeidet ledes av Linda Nguyen. I løpet av høsten startes informasjonskampanjen med film, nettsidelansering og klimaseminar i alle byer.

7 Internasjonalt arbeid Gjennom deltakelse på internasjonale møter, har Nmf markert seg som organisasjon og satt fokus på våre prosjekter. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger og også fått gode ideer med tilbake til det lokale arbeid. March meeting - GA: Hanne Lichtwarck, Knud Landsmark og Rasmus Bakken deltok på SCORP sessions. Hanne fasilitierte her en small woring group om klimaendringer og helse. Kristine Husøy Onarheim, Miert Kinge Lindboe og Maria Madland Skeie deltok på SCOPH sessions. Kristine og Miert hadde en presentasjon om global helse. Klima=helse, Mobile Meds og Kenyaprosjektet og IHI Open School ble presentert under project fair, Mobile Meds og Kenyaprosjektet også under project presentations. August meeting GA: Johanne Helene Iversen, Andrea Melberg, Maren Skorpen og Mari Krogh Skaugen deltok på SCOPH sessions. Johanne og Kristine snakket om Ulikhet i helse og fasiliterte også en small working group om tema. Klima=helse, Uaem/farmafakta og IHI Open School hadde stands udner project fair, og uaem/farmafakta presenterte også under project presentations. European Regional Meeting: Dipali Gulati, Mari Krogh Skaugen og Isabel Joly deltok på SCORP og SCOPH sessions. Flere av Nmfs medlemmer har også deltatt i IFMSAs internasjonale small working groups via epostservere ila året.

8 Prosjekthelg 2010 I april var det planlagt prosjekthelg i Bergen, med over 40 påmeldte. Dessverre måtte arrangementet utsettes pga askeskyen fra Island, som gjorde det vanskelig for de aller fleste av deltakerne å nå fram til arrangementet. I september ble helgen gjennomført med samling av over 45 deltakere med tema som krig og helse, prioritering av psykisk syke, mødre- og barnehelse globalt, tilgang til medisiner og klimaendringer og helse på programmet. Særlig godt oppmøte var det Oslo, Utland og Bergen. Vi takker prosjektgruppen i Bergen for uvurderlig hjelp i gjennomføringen av helgen og takker fantastiske deltakere for flott engasjement gjennom to lange dager. Oppsummeringsvis Nmfs prosjektarbeid fortsetter med god faglig forankring. Flotte prosjektfolk finnes over hele landet og mye lokalt engasjement. Planene for høsten virker lovende og vi lyst på prosjekthøsten med nye flotte prosjektmedlemmer og lokallagsledere med på laget. Vi ønsker oss utvikling i samme positive retning og håper på god oppslutning i lokallagene. Har du spørsmål om prosjektarbeid i Nmf, kommentarer eller ideer, ta gjerne kontakt: Kristine Husøy Onarheim Hanne Lichtwarck Tenke globalt, handle lokalt

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015

EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 EL A Tromsø Generalforsamling Vår 2015 1 Innkalling til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø har gleden av å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektens 7. Generalforsamlingen avholdes i

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april

Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april 1 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden

Detaljer

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November

EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November EL A Tromsø Generalforsamling Høsten 2014 24. November 1 Innkallelse til Generalforsamling Styret i ELSA Tromsø 2014/2015 har den glede å innkalle til Generalforsamling, i samsvar med vedtektenes 7, 1.ledd.

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 03.02.2012 Hemsedal Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, KA, VK, PK, Fag, MA, VK2, KVK, KVK2, SP, NA,

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT

RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT RAPPORT STEMMERETTSMARKERINGENE KVINNFORSK, UIT FORARBEIDET Søknaden I november 2012 søkte vi midler (kr. 160 000) fra Stemmerettskomiteen v/barne,- likestillingsog inkluderingsdepartementet (BLD) for

Detaljer

Rapport Utviklingsprosjekt

Rapport Utviklingsprosjekt Rapport Utviklingsprosjekt Veiledningsgrupper - Student Aktiv Modell (SAM) for 1.års sykepleierstudenter - kvalitet og læring i Et samarbeidsprosjekt mellom: Høgskolen i Bergen, Høgskolen Betanien, Haraldsplass

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport

Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektnr.: 2005/3/0373 Prosjektnavn: Medfødt feil, like heil Søkerorg.:Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sluttrapport Prosjektet Medfødt feil, like heil ble avsluttet med en samling for GUCH-ere

Detaljer

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser

Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser Kompetansesentrenes tilbud til personer med minoritetsbakgrunn og sjeldne og lite kjente diagnoser SLUTTRAPPORT FRA FASE 2 Innhold Prosjektets anbefalinger 3 Innledning 4 Målsetting og delmål 4 Gjennomføring

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen

pust passering av polarsirkelen s.4 Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Oktober 2011 I Lungekreftforeningen pust Oktober 2011 I Lungekreftforeningen s.4 passering av polarsirkelen Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2011 pust lungekreftforeningen

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06

Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge. Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 Side 1 av 18 Årsmelding 2005_HivNorge Årsmelding 2005 Vedtatt av styret i møte 09.03.06 og godkjent av Årsmøtet 25.3.06 FORORD 2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode

Tilstedeværende Sentralstyremedlemmer redegjør for aktivitet siste periode Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: 08.09.2011 Sted: BI Stavanger Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Fag, MA, NA, PK, VK, VK2, Web, SP, KVK Eva, ØA og KA. Sak

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Styret i debra Norge 2012 har bestått av:

Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit Hansen Styremedlem:

Detaljer

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei,

DEBRA NYTT. Desember 2009. Hei, Desember 2009 DEBRA NYTT Desember 2009 Hei, da er det på tide med det siste debra Nytt i år og det betyr at det er snart jul igjen Den kommer fortere for hvert år og mye skal gjøres på kortere og kortere

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Styret i debra Norge 2012 har bestått av: Leder: Heidi Ellingsen Silseth (permisjon) Kasserer: Kris Aaseth Sekretær: Judith Kristin Asche (konstituert leder) Styremedlem: Anne Marit

Detaljer