Markedsstrategi for Frankrike

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsstrategi for Frankrike 2012 -"

Transkript

1 Markedsstrategi for Frankrike

2 Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring i form av økonomisk bærekraftige bedrifter, og verdifulle for turistene i form av unike naturopplevelser. I antall kommersielle gjestedøgn er Frankrike det 6. største utenlandsmarkedet, og det franske markedet av stor betydning for mange reiselivsbedrifter over hele landet. Derfor er det svært viktig å sørge for at Franskmenn også i fremtiden velger å legge ferien sin til Norge. Optima undersøkelsen (jan 2009) viser at Norge oppleves som et land med flott natur, men at mange franskmenn mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve på ferie i Norge i tillegg til at Norge oppleves som langt borte. Derfor er det viktig å øke kunnskapsnivået og vise frem spennende og relevante opplevelser som kan få Norge opp på prioriteringslisten til reiseglade franskmenn. I løpet av de siste fem årene har vi sett et skifte mot forbrukerorientert markedsføring. Dette til tross, bransjebearbeidelsen er fortsatt svært viktig i det franske markedet. 2

3 Formål og avgrensning Denne strategien omhandler primært hvordan vi bør kommunisere for å øke reiselyst og interesse for norske opplevelser i det franske ferie- og fritidsmarkedet. Markedskommunikasjonen skal tilrettelegge for økt salg for aktørene som er med i kampanjene. Strategien gir føringer for hvordan Innovasjon Norge (IN) skal kommunisere hvilke typer opplevelser vi skal fokusere på, og hvilket nivå kommunikasjonen skal ligge på. Samarbeidet mellom IN og næringsaktørene skal være innenfor rammen av Merkevaren Norge og finansieringsmodellen som regulerer sammensetning og struktur på kampanjene. Det finnes flere produkt- og distribusjonsutfordringer som f.eks å øke omfanget av helhetlige bookbare opplevelser/pakker, tydeliggjøre at Norge ikke bare er dyrt, men har en rekke opplevelser det er verdt å betale for og en større grad av differensiering. Det bør være en større sammenheng mellom hva som markedsføres og hva næringsaktørene leverer. Det er en forutsetning at disse produktrelaterte utfordringene møtes på en tilfredsstillende måte for at vi skal lykkes enda bedre totalt sett. Hvordan dette skal løses omfattes ikke av denne strategien. 3

4 Strategi for Frankrike - Sammendrag: Posisjonere Norge som et reismål med: Eksotiske opplevelser i vakker natur Overordnet målgruppe: Naturinteresserte utforskere Felles for målgruppen i Frankrike er at de har følgende motivasjon for å reise på ferie i Norge - Oppleve et nytt land/ ny kultur - Se mange nye steder - Oppleve vakker norsk natur Overordnet kommunikasjonsstrategi: Lik kommunikasjon uansett målgruppe Kommunikasjonstema er «powered by nature» Norge kan tilby nye og annerledes naturopplevelser Kun i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett tilgjengelige Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på en ferie i Norge Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur Gjøre naturen mer sosial Utvalgte målgrupper: Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper: - Ferieform + emosjonell motivasjon for å reise på ferie Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring Aktive vinteropplevelser Byferie 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Analyse - Situasjonsanalyse - SWOT - Hovedutfordringer 2. Målsetninger (Hvor skal vi?) 3. Strategi - (Hvordan skal vi nå målene?) - Overordnet målgruppe - Overordnet kommunikasjonsstrategi - Definering av ulike målgrupper (basert på emosjonell motivasjon + ferieform) 4. Delstrategier per ferieform - Posisjon Hva skal Norge være for denne målgruppen? - Målgruppe Hvem skal vi rette oss mot og hvilke behov har de? - Produkt Hvilke produkter og opplevelser kan tilfredsstille målgruppens behov? - Kommunikasjon Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? 5. Markedstiltak 6. Vedlegg Strategien danner grunnlaget for aktivitetsplanen 5

6 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Situasjonsanalyse

7 Markedssituasjonen I - markedstrender Kunnskap Kun 14 % vurderer egen kunnskap om Norge som ferieland som god Manglende kjennskap til hva man kan se og oppleve Manglende kunnskap om hvordan man kan bestille Norgesferie Tilfredshet (Kilde: Optima 2009) Andelen som oppgir å være svært tilfreds med Norgesferien reduseres Andelen som oppgir å være misfornøyd med maten i Norge øker Reisemønster Franskmenn er mer opptatt av valuta for pengene nå enn før (Kilde: TØI) 54 % anser ferie som et nødvendig gode Destinasjoner som ligger nært prioriteres Kortferier (i tid) er spontane og har stadig kortere bookingvindu (Kilde: Guy Raffour) Norge er ikke med i EU, faller automatisk litt utenfor det mentale verdensbildet 7

8 Markedssituasjonen II - Barrierer Største barrierer i Frankrike er mangel på kunnskap, men Norge oppleves også som utilgjengelig. Dette er trolig fordi Norge oppleves som både fysisk og mentalt langt unna Manglende kunnskap til hva man kan se og oppleve Manglende kunnskap om hvordan bestille Norgesferien Dårlig tilgjengelighet Høyt prisnivå i Norge (Kilde: Optima 2009) 8

9 Bransjesituasjonen I - Frankrike Trender i bransjen: - Antallet turoperatører (TO) og reisebyrå (RB) minsker - Brorparten av RB er organisert i kjeder (+ 70%) - RB mer aktive ifht forespørsler på Norge enn tidligere Ca 65 tur-operatører med Norgesprogram nye operatører på skreddersømsiden til Norge i Bransjeaktiviteter er viktig for nyrekruttering - Potensial for bearbeidelse av reisebyråer Betydningen av WEB øker - 72% av franskmenn bestiller via nettet (påvirker bransjen negativt) - Kundene kjenner tilbud og priser shopper hos operatørene - Sterkere fokus på inntjening 9

10 Konkurransesituasjonen I: De viktigste konkurrentene for naturbaserte ferier er hjemmemarkedet og Canada... Norge Canada /N-Am Frankrike Canada/ N-Am Frankrike Norge Italia Norge Spania Active nature Recreation Cruise Irland Canada /N-Am Frankrike Sveits Frankrike Østerrike Frankrike Italia Spania Winter Local culture Hiking Canada/N-Am Frankrike Italia Frankrike Italia UK Sightseeing City break og Norge er mest attraktivt for aktive naturopplevelser og cruise (hvor Norge leverer med Hurtigruten) 10

11 Konkurransesituasjonen II Totalimaget av Norge på det Franske markedet er sterkt og preges av oppfatningen om store åpne landskap, imponerende natur, fjell og isbreer, fjorder, rent og klart vann, friskt og naturlig. (Kilde: Optima -2009) Våre hovedkonkurrenter i markedet i forhold til naturbaserte ferier er: Frankrike Irland New Zealand Canada Island Finland Østerrike Sverige 11

12 Konkurransesituasjonen III En oversikt over våre konkurrenter i forhold til ferieform: Aktive natur opplevelser Vandring Vinter uten ski Lokal kultur og historie Arktiske opplevelser Frankrike X X - x - Irland X X - X - Canada X X X X X NZ X X Island X X - - X Østerrike X X - X - Finland X - X X X Sverige X - X X X 12

13 Konkurransesituasjonen IV: Norge har sterkest posisjon for arktisk ferie, vandring og aktive naturopplevelser 80 Interesse for en slik ferie UANSETT LAND ( %) Interesse for en slik ferie I NORGE Andel franskmenn som har svart at de trolig eller helt sikkert kommer til å reise på en slik ferie de neste 3 årene Vandring i Aktive Rekreasjon og Vinter med snø Lokal kultur og Arktisk ferie naturen naturopplevelser avslapning i historie naturen

14 Hva skiller det franske markedet fra andre land? Viktigheten av kultur. Vi kan ikke konkurrere på rene kulturferier, men kulturopplevelser er likevel viktig for franskmenn på ferie Franskmenn forventer høy kvalitet på mat også når de er på ferie Franskmenn er generelt kravstore og forventer topp service og kvalitet i alle ledd! Er ikke sparsomme når de reiser på ferie Opptatt av å komme tett på og snakke med lokalbefolkningen Aktiviteter må være tilrettelagt Dette gjelder også for aktiviteter i naturen 14

15 SWOT analyse Styrker - strengths Scorer høyt på vakker natur Sør/Midt -Norge har god tilgjengelighet Positivt image Eksotisk og uutforsket Befolket natur / spredt bosetting Stort mangfold Oppleves som rent og urørt Store tilgjengelige naturområder Politisk stabilt Muligheter - opportunities Potensial for å øke gjenkjøp Økt bruk av internett Uutnyttet load capacity Økt fokus på bærekraftig turisme og miljøvern Nye/alternative medier kan gi nye målgrupper Tendensen til å velge short-haul Bransjebearbeidelse gjennom reisebyråer Svakheter - weaknesses Norge er kostbart Pris / kvalitetsforholdet Nord-Norge har ikke direkteruter Sesongmessig mis-match Manglende kunnskap om hva man kan se og oppleve Oppleves som fjernt og langt unna Misforhold mellom forventet og opplevd kvalitet Trussler threats Overload både sesongmessig og destinasjon Langtidseffektene av økonomisk ustabilitet Økende arbeidsledighet Økte priser / avgifter på transport Nye anlegg for energiutvinning (eks oljeboring i Lofoten) Endring av flyruter Mangel på langsiktighet på flytilbudet Sterk kronekurs 15

16 Markedspotensial I Våre muligheter Kan tilby nye og annerledes opplevelser som kun finnes i Norge Unike og annerledes opplevelser som er lett tilgjengelige (Sør/Midt Norge) Norge og norske produkter har et positivt image Miljøspørsmål og hensynet til miljøet er viktig Franskmenn prioriterer fortsatt hovedferien Vår målgruppe påvirkes i mindre grad av konjunkturen Potensial ifht sesonger Fortsatt godt vekstpotensial i hovedsesongen Økende interesse for å oppleve Norge om vinteren Stor interesse for å oppleve nordlys Høst kan gi vekst avhengig av bruk av prismekanismer 16

17 Markedspotensial II 48 % av den delen av den voksne franske befolkningen som er interessert i naturbaserte ferier har vært på utenlandsreise i løpet av de siste tre årene 66 % av den naturbaserte målgruppen vurderer å reise på ferie til Norge Franskmenn gir Norge høy score for ferieformene arktiske opplevelser, cruise og aktive naturopplevelser 16 % av den naturbaserte målgruppen oppgir at de planlegger en feriereise til Norge neste 1-2 årene 3 % oppgir at de har konkrete planer om en Norgesferie (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Ad Check sommer ) (Kilde: Ad Check sommer ) 17

18 Markedspotensial III - regioner med muligheter Paris og Île de France - nærmere 80% av målgruppen befinner seg her - har i dag relativt god tilgjengelighet Rhône Alpes - Lyon nest største by i Frankrike - rik region med et klima/landskap som kan sammenlignes med Norge (Østlandet) - høy tetthet av aktive og naturinteresserte Strasbourg og Nord Øst - områder med god økonomi og stor befolkningstetthet 18

19 Utfordringer: De største utfordringene for det franske markedet er: Mangel på kunnskap om hva Norge kan tilby hva kan man gjøre og hva kan man oppleve? Mangel på kunnskap om hvordan bestille Norgesferien Norge oppleves som langt vekk (både mentalt og fysisk) 19

20 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Målsetninger

21 Overordnede målsetninger Målsetting/årstall Kilde: Kommersielle gjestedøgn(volum) SSB Overnattingsstatistikk Posisjonsmål Norge* (Vurdering av Norge som reisemål) 5,28 5,28 5,28 AdCheck (sommer) Planlegger en feriereise til Norge i løpet av de neste 1-2 årene? ** 16 % 18 % 20 % AdCheck (sommer) Andel som har planlagt Norgesferie (lagt konkrete planer om tidspunkt, reiserute etc.) ** Besøk visitnorway.no % 3 % 4 % AdCheck (sommer) INs analyseverktøy Unike besøk Visitnorway.no Gjenbesøk Visitnorway.no 37 % 40 % 43 % 45 % INs analyseverktøy INs analyseverktøy Videretrafikk/klikk til Book Norway Første måling i 2011 Mål fastsettes i 2012 Mål fastsettes i 2012 INs analyseverktøy Næringsbidrag NOK INs regnskapssystem * Viser et gjennomsnitt av 3 påstander om Norge som reisemål. På en skala fra 1 til 7, der 7 er svært enig og 1 er Svært uenig ** Basert på den naturbaserte målgruppen som er 52 % av den franske befolkningen + geografisk området hvor vi har kampanjer 21

22 Kommentarer til målsetningene Gjestedøgn Ut fra SSB tallene per august 2011 har vi valgt å legge oss på en noe mer moderat linje ifht. forventede gjestedøgn. Fra 2010 anslår vi en vekst på totalt 2%, tilsvarende også for veksten fra 2011 til Vi tror det forestående presidentvalget vil påvirke trafikken til Norge. Franskmenn er opptatt av politikk og vil således kunne redusere utferden som følge av at de vil holde seg hjemme og følge med. Vi har derfor tro på at utviklingen fra 2012 til 2013 vil kunne ta seg opp igjen. Posisjonering Norge som reisemål har i dag en sterk posisjon i Frankrike. Norge er drømmedestinasjonen for mange og utfordringen er snarere knyttet til å ta potensialet ut i faktiske bestillinger og reiseplaner enn i å styrke destinasjonens posisjon. Reiseplaner Det forventes at andelen blant de naturinteresserte som faktisk bestiller reise vil øke noe fremover, men av samme årsak som for kommersielle gjestedøgn er vi moderate i forhold til å anslå veksten. Vi tror på fortsatt vekst innenfor bruk av internett som formidlingskanal. Bruken av internett er sterkt økende, og samtidig ser vi at nettet bli stadig viktigere som følge av våre endrede forutsetninger. Internett vil måtte overta en stor del av turistinformasjon og kundedialog som tidligere ble gitt per brev og telefon. Vi regner med økt gjenbesøk som følge av at tilpasses og blir et verktøy for å skape reiselyst, for å få ideer til reiseruter etc. og for å til slutt booke reisen selv gjennom book Norway funksjonen. Næringsbidrag 2011 har et lavere næringsbidrag enn 2010, større partnere på transportsiden (fly) har valgt å redusere sin innsats i Frankrike til fordel for investering i andre markeder. Samtidig har året vært preget av interne utfordringer som igjen har ført til at vi ikke har hatt samme mulighet til kundepleie og innsalg. Vi er positive til utviklingen i markedet og har tro på å øke næringsbidraget for kommende kampanjeperiode. 22

23 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Markedsføringsstrategi

24 Naturinteresserte utforskere - Overordnet målgruppe på tvers av alle ferieformer 1. Vi henvender oss til personer med en interesse for naturbaserte ferier 2. Felles for disse personene i Frankrike er at de har følgende motivasjon for å reise på ferie i Norge: Oppleve et nytt land og en ny kultur Se mange nye steder Oppleve vakker norsk natur Naturbasert målgruppe Motivasjonen deres er: Oppleve et nytt land og ny kultur, se mange nye steder, oppleve vakker norsk natur Utforskere 3. Felles for alle «Utforskere» (enten ved å bruke kroppen eller søke ro og fred) er: Utforske naturen Utforske sine egne grenser Lære om nye eller gamle norske utforskerne

25 Visjon (overordnet for Innovasjon Norges reiselivssatsning) År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur For satsningen i Frankrike betyr dette å posisjonere Norge som et reisemål med: Eksotiske opplevelser i vakker norsk natur Bygger på: Franskmenns interesse for å oppleve noe nytt og annerledes i Norge Franskmenns interesse for å oppleve vakker norsk natur Franskmenns interesse for kultur (for Norge i kombinasjon med natur) Bidrar til å bryte ned barrierene: Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre der, hvordan jeg kan bestille en reise og Norge er langt borte 25

26 Overordnet kommunikasjonsstrategi: «Stimulante par nature /Powered by nature» - Hvordan skal dette tas ut i Frankrike? Norge kan tilby nye og annerledes opplevelser kun i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett tilgjengelige Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur Gjøre naturen mer sosial Dette skal tilpasses for alle målgrupper uavhengig av hvilke funksjonelle og emosjonelle behov de søker tilfredsstilt på ferie 26

27 Ferieformer Frankrike vi har definert følgende ferieformer Sesong Ferieform Prosjekt Vår/ Sommer/ Høst Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring (tema) Norgeskampanjen Vinter Aktive vinteropplevelser Vinter (i hele Norge) Hele året Byferie (Oslo) Norgeskampanjen 27

28 Hvordan skal dette tas ut i kommunikasjonen til ulike målgrupper? Det er viktig å forstå hvilke emosjonelle motiv som driver målgruppene. Hvorfor velger de en slik ferie? Hva gjør disse feriene med målgruppen? Hvilke følelser og inntrykk skal turistene sitte igjen med etter ferien? Figuren på neste side viser åtte grunnleggende emosjonelle motiv som vil bli lagt til grunn i kommunikasjonen mot målgruppene. I hver enkelt av delstrategiene har vi definert hvilke motiv som antas å være sentrale per aktivitet. Modellen går langs to akser: Horisontal (Lilla til brun): Sosial dimensjon - Det lilla handler om individuell prestasjon, mens det brune handler om det sosiale Vertikal (Oransje til svart): Graden av kontroll - Det svarte handler om å ha kontroll, mens det oransje handler om å gi slipp på kontroll 28

29 Kommunikasjon: Ulike motivasjoner som er viktige for valg av ulike typer ferier i eller nær naturen Frigjøring Individuell prestasjon Nye krefter og ny energi Teste grenser, nå mål og føle stolthet Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Slippe seg løs / ha det moro FERIE NÆR NATUREN Forutsigbar het og kontroll Fellesskap med andre Sette egne behov til side Klarhet, stillhet og sinnsro Oppofrelse Forsikring 29

30 Strategi for Frankrike Sammendrag: «Eksotiske opplevelser i vakker norsk natur» Turisten Ferieform: Hvem? 1. Overordnet målgruppe Naturbaserte målgruppe Motivasjonen deres er: Oppleve et nytt land og ny kultur, se mange nye steder, oppleve vakker norsk natur Utforskere Hva? Hvorfor? 2. Ferieform + Emosjonell motivasjon - Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper Emosjonell motivasjon Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring Aktive vinteropplevelser Byferie IN Hvordan? 3. Strategisk retning/posisjonering Strategisk viktig å fokusere på utforskere - Nå bredden gjennom spissen! Lik kommunikasjon uansett målgruppe 4. Overordnet kommunikasjonsstrategi (Fundament for all kommunikasjon) «Stimulante par nature / Powered by nature» Norge kan tilby nye og annerledes Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre naturopplevelser Kun i Norge på en ferie i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur tilgjengelige Gjøre naturen mer sosial Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser 30

31 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Delstrategier

32 Den store Norgesferien Volumpotensial: Høyt Ønsket posisjon Jeg får oppleve naturfenomener i rene og friske omgivelser; lokalsamfunn, mat på lokale råvarer og nye impulser binder det hele sammen. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve Norges fyrtårn og ikoner med unik norsk natur. Dype, smale og lange fjorder, åpne fjellandskap eller arktisk natur. Byer, tettsteder samt lokal kultur og historie er med på å gi ferien innhold. Reiseperiode Vår, sommer og høst. Bookingperiode 15 til 2 måneder før utreise, blir stadig kortere (Nord-Norge oppleves som et ekstremt produkt og kan ha en lengre bookingperiode) *Sosiodemografi Se vedlegg Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Besøke fjorder, oppleve kysten, lokal mat, Hurtigruten, byer og tettsteder - Tilrettelagte og organiserte aktiviteter, innslag av lokal kultur og historie, aktiviteter i naturen (myke), midnattssol, kongekrabbe/hval/fuglesafari Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Hurtigruten, Norway in a nutshell, Fjord Tours, Rundreise produkter, Bergen, Ålesund, Nasjonale Turistveger, Flåmsbanen, Nordkapp, Rorbuferie i Lofoten, Helgeland, Tromsø, Sommarøy m.fl. Distribusjon Tur-operatører, direkte bookinger og Hurtigruten Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Flere steder som på UNESCO s liste for kultur- og naturarv Utenfor allfarvei og tett på elementene Fjordene, midnattssolen, Nordkapp og «verdens ende» 32

33 Utløse salg Bygge profil Den store Norgesferien Kommunikasjons-/salgsutfordringer Kjennskap Middels 79 % (2 %(32 Top % of Top mind) of mind) Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Høy Fjordene: Både «top of mind» go viktigste «reason to go»! Høy? % Avgjørende for valg SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal inneholde både profilelementer og en taktisk hale med boookbare produkter salgsutløsende Fordi: Fjordene er det som appellerer mest til franskmenn både når det gjelder top of mind og hva som er avgjørende for å velge en norgesferie. Etter fjordene er det midnattssolen som appellerer mest (men bare 2 % nevner midnattssolen som top of mind). For Nord-Norge er det lavere kjennskap, færre som har vært der og færre som svarer at det er avgjørende enn for valg av Norgesferie. På grunn av den høye interessen bør det være fokus på hente ut potensialet i markedet i faktisk salg (salgsutløsende aktiviteter). MEN: Vi vet samtidig at en av de største barrierene er mangel på kunnskap. Det er derfor viktig å vise hva en slik ferie kan inneholde (både ved å bygge kunnskap hva en slik feire kan inneholde og gjennom profilbygging). Få frem de norske ikonene i Fjord Norge regionen (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden som profilbærende) og i Nord-Norge Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på Oppleve fjorder og Reise med Hurtigruten 33

34 Aktive naturopplevelser Volumpotensial: Middels Ønsket posisjon Jeg får oppleve et bredt spekter av aktive opplevelser i spektakulær natur; utforskeren i meg stimuleres og jeg kommer hjem full av nye krefter og ny energi. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Nye krefter og ny energi Ved å gjøre (funksjonelle behov) De som er interessert i aktiviteten, men ikke lidenskapelige tilhengere (special interest). 1)Noen ønsker å vandre/sykle i norsk natur (destinasjonsturist) 2)Andre ønsker å teste ut nye aktiviteter i norsk natur (opplevelsesturist). Disse kan gjøre mange ulike aktiviteter på en reise sykling en dag, rafting den neste. Begge gruppene er drevet av å være aktiv i naturen og motivasjonen for å være aktiv i naturen er den samme (nye krefter og ny energi) Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Vandreturer, dagsturer. kortere fotturer, kajakk, kano, rafting og sykkel -Ikke ekstremsport eller fiske -Alle former for tilrettelagte produkter og aktiviteter, gjerne med guide Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Rallarvegen på sykkel, gå på blåisen m/guide, Telemarkskanalen på sykkel, Smøla havkajakk og sykkel, Fjordruta med kajakk (M&R), havkajakk i Sognefjorden/Aurland, Geirangerfjorden og Nordsjøruta, Rogaland. Reiseperiode Hele året, med hovedvekt på sommer sesongen Bookingperiode Fra ni til to måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Distribusjon Tur-operatører and direkte booking (internett) Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Tilgjengelighet; raskt og enkelt fra Frankrike, også innad i Norge. Nærhet; ren og urørt natur rett utenfor stuedøra Mangfold; aktiviteter langs kysten og i fjellet i ett og samme besøk 34

35 Aktive naturopplevelser: Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of mind) Middels Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Middels Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre: - Bygge profil og virke aspirerende (vi skal tørre å vise litt mer utfordrende aktiviteter) Fordi: Størst interesse for vandring og med unntak av vandring har vi ingen profil for slike opplevelser i Frankrike. Middels høy kjennskap, få som har opplevd og middels høy interesse for disse aktivitetene i Norge. Men: Aktive naturopplevelser er strategisk viktig for å fylle den norske naturen med innhold. I tillegg vet vi at interessen for aktive naturopplevelser generelt er økende Vi skal henvende oss mot de interesserte (og ikke de dedikerte). Grad av involvering må kobles mot hva en slik reise gjør med den reisende. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige aktive opplevelser som oppleves å gi god verdi for pengene. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på vandring i naturen, vannbaserte aktiviteter, Ekstremsport og Sykkeltur i naturen 35

36 Vandring (special interest) Volumpotensial: Middels Ønsket posisjon Jeg får oppleve et bredt utvalg av spennende, utfordrende turer i et unikt landskap. Utforskeren i meg stimuleres og jeg kommer hjem full av nye krefter og ny energi. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Nye krefter og ny energi Ved å gjøre (funksjonelle behov) Dedikerte vandrere som først og fremst kommer til Norge for å dyrke sin lidenskap/interesse for vandring. Det er naturen som skaper en unik ramme for vandreturene og som gjør vandring i Norge til en unik opplevelse Reiseperiode Sommer og tidlig høst Booking periode Fra ni til en måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: langturer, hytte til hytte i fjellheimen, toppturer, vandreruter (pilegrimsleden), skiltede og tilrettelagte turer, pakketurer/ organiserte turer, guidede turer, breturer Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Jotunheimen, Rondane, Sogn, Nordfjord, Hardangervidda. DNT har over km oppmerkede turstier og arrangerer også turer. Norske Bygdeopplevelser arrangerer turer der bagasjen fraktes til overnattingsstedet, Vandring i Hemsedal med topp 10 og topp 20, vandring i Aurlandsdalen Distribusjon Spesialiserte tur-operatører and individuelt Prosjekt: Tema Key Selling points: Et land preget av kontraster: nord/syd, kyst/fjell, skog/åpne vidder Lange dager og lyse netter Nasjonalparker & Naturreservat og allemannsretten 36

37 Vandring Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of Lav mind) Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Middels Lav? % Avgjørende for valg (special interest) SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre: Fokus på salgsutløsende aktiviteter i medier rettet mot dedikerte vandrere. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige opplevelser i unike omgivelser FORDI: Vandreprosjektet retter seg mot dedikerte vandrere som primært velger reisemål ut i fra muligheten til å utøve sin interesse for vandring. Må vise hvordan Norge kan tilby vandring i unike omgivelser og dermed gjøre vanding i Norge til en unik opplevelse. Kommunikasjonen skal være aspirerende. Henvende oss mot de dedikerte, men også treffe flere enn bare dedikerte vandrere (nå bredden gjennom spissen) Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på vandring i naturen 37

38 Aktive vinteropplevelser Volumpotensial: Middels til lite Overordnet posisjon Bli bergtatt! Opplev samspillet mellom mennesket og hund på en sledetur gjennom et snøkledt vinterrike, jakt nordlyset på en mørk vinterhimmel og lær mer om hvordan vinteren påvirker den norske leve- og væremåten. Du får erfaringer som er verdt å dele når du kommer hjem. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve nye og spennende aktiviteter med både høy og lav puls. Ønsker å se og oppleve mye av det spesielle ved den norske (arktiske) vinteren, unik norsk natur, spennende aktiviteter, kultur, attraksjoner og mat-tradisjoner. Reiseperiode Medio desember ultimo mars/primo april Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Nordlyssafari, Kongrekrabbesafari, hundesledetur, snøscootertur, besøke ishotell - Inkluderer ikke ski Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Lofoten, Oslo, Tromsø, Alta, Røros, Lillehammer, Hurtigruten vinter Distribusjon Tur-operatører, og for den arktiske vinteren Hurtigruten Booking periode Opp mot 12 måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Prosjekt: Vinter Key Selling points: Lev vinteren på den Norske måten; aktiviteter utendørs & kos innendørs Utendørs vinter aktiviteter er tilgjengelige fra byer og tettsteder Vinterlyset; utrolige solopp og nedganger, flotte farger og trolsk nordlys 38

39 Aktive vinteropplevelser Kommunikasjons- og salgsutfordringer - Vi har ikke data til å lage kommunikasjonstrakt for vinteropplevelser Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på profilbyggende elementer med en taktisk hale med boookbare produkter (salgsutløsende) Fordi: Behov for å bygge kjennskap til- og interesse for en aktiv ferie i Vinter-Norge. I tillegg skal kommunikasjonen bidra til å fylle den norske naturen med innehold ved å synliggjøre konkrete produkter. 39

40 Byferie Volumpotensial: Relativt lite Ønsket posisjon En by-opplevelse gir meg kulturelt påfyll, ny innsikt og nye impulser gjennom et mangfold av tilbud. Naturen, kyst- og kystkulturen er aldri langt unna! Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve hovedstaden, spise god mat, museer og shopping. Se og oppleve noe nytt og annerledes og få nye impulser. Reise periode Hele året Booking periode Fra ni til en måneder før utreise Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Restauranter, kaféer, by og uteliv, attraksjoner, bygninger, museer, gallerier, severdigheter, arkitektur, design, shopping, konserter m.m. Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Oslo (Operaen, Vigelandsparken, Munch, Vikingskipene, Holmenkollen)- Enten som en reise i seg selv eller som del av en Norgesferie. De andre norske byene vil være en del av en Norgesferie Distribusjon Tur-operatører and direkte booking (internett) Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Nærhet og tilgjengelighet til naturen By ved kysten Vennlig og trygg 40

41 Byferie Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of Lav mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Lav Lav Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Fokus på profilerende aktiviteter ved å løfte frem konkrete tilbud. Viktig å vise tilgjengelighet (direkte transportlinjer). FORDI: Norges byer oppleves ikke som attraktive sammenlignet med andre Europeiske byer (ref. Optima undersøkelsen), men franskmenn på ferie i Norge ønsker også å oppleve de norske byene. Oslo er viktig som en del av en totalopplevelse og derfor er Oslo viktig også for det franske markedet (til tross for relativt liten interesse sammenlignet med andre typer Norgesferie). Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på besøke byer 41

42 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Markedstiltak

43 Hvordan vi vil selge Norge (I) Forbrukermarkedsføring - krever stor synlighet for image og profilbygging Kanaler vi bruker: plakater/boards i trafikkbildet i større byer tv/radio web og sosiale medier nyhetsbrev kinoreklame (særlig nordlys) innstikk / norgesbilag publikumsmesser norgesuke / norgesdager (omdømmebygging) 43

44 Hvordan vi vil selge Norge (II) Bransjebearbeidelse - til tross for at vi har opplevd et skift fra et rent bransjemarked til et marked der fordelingen er 40% bransje salg og 60% egne bookinger er bransjen fortsatt viktig for å lykkes i det franske markedet. Roadshows Bearbeide nisjeoperatører innen kulturreiser Opplæringsprogrammer motivasjonsprogrammer Norgeskvelder Nyhetsbrev og bransjefora på web Studieturer 44

45 Hvordan vi vil selge Norge (III) Pressebearbeidelse - det franske folket er storforbrukere av aviser, journaler og magasiner. Det leses svært mye innenfor våre målgrupper, noe som understreker betydningen av målrettet og proaktivt pressearbeid Tilrettelegge for flere pressereiser til Norge Jobbe aktivt mot Film / TV som er særlig virkningsfullt for profilbygging Magasiner / tidsskrift / Aviser Pressereiser - tematiserte Jevnlige pressearrangement og kommunikeer Tiltak overfor bransjen i Norge seminarer workshops koblende aktiviteter 45

46 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Veien videre

47 Viktig for veien videre - I Vektlegge at Norge er nærmere enn du tror - Nye og eksotiske opplevelser venter mindre enn 2,5 timers flytur fra flere større byer i Frankrike Vise at Norge kan tilby nye og annerledes naturopplevelser Kun i Norge I Norge kan aktive naturopplevelser lett kombineres med kulturelle innslag takket være spredt bosetting, tett på naturen Norge er anerkjent som en miljødestinasjon dette imaget skal ivaretas Videreføre synlighet også i provinsen primært i Rhône Alpes og det nordlige Frankrike Økt satsning på Internett dette harmonerer med trender i markedet 47

48 Viktig for veien videre - II Heve kunnskapsnivået gjennom synlighet og tilstedeværelse - profilerende gjennom tradisjonelle medier og på web Fokusere møtet med det ekte Norge gjennom lokal kultur og historie - herunder flette inn det moderne, levende Norge Legge vekt på tilgjengeligheten både fra Frankrike og innad i Norge - Norge har en spredt bosetting, og et godt utbygget fly og veinett 48

49 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Vedlegg

50 Den store Norgesferien Demografi Geografi Interesseområder Medie vaner Budskap og motivasjonssegment Produkt typer Hovedmålgruppe : - CSP + - Høyere utdanning - Høy inntekt - Par med barn over 12 Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år - reiser uten barn Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internett Self Discoverers Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes Sekundær budskap: Nye krefter og ny energi fra naturen - Skjem deg bort - Sette pris på - Refleksjon - Oppdag ditt sanne jeg - Sinnsro - Cruise - Rundreiser - Byer & kultur - Museer - Severdigheter - Arkitektur & Design - Gastronomi - Camping - Bed & Breakfast Sekundære målgrupper - Par - Single - Nyutdannede - Middels til høy inntekt -Studenter hjemmeboende lav inntekt Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internett - men mer vekt på Internett, sosiale medier, gratisaviser og ukeblader Self Discoverers Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes -Cruise - Rundreiser - Byer & kultur - Museer - Severdigheter - Arkitektur & Design - Gastronomi - Camping - Bed & Breakfast - Ungdomsherberg med mer vekt på fysiske aktiviter, å gå ut på byen, festivaler og aktiviteter egnet for barn 50

51 Aktive vinteropplevelser Demografi Geografi Interesse områder Medie vaner Budskap og motivasjons segment Produkt typer Primær målgruppe: CSP+ Høyere utdannelse Høy inntekt Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år Reiser uten barn Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internet Self Discoverers - Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes - Våg / tør Sekundær budskap: Nye krefter og ny energi fra naturen - Skjem deg bort - Sette pris på - Refleksjon - Oppdag ditt sanne jeg - Sinnsro - Cruise - Wildlife safari - Hundekjøring - Rundturer - Byer & Kultur - Juleforberedelser - Is & snø hotell - Nordlys - Snøscooter - Truger Sekundær målgruppe: - CSP+ - Studenter på høyere nivå - Ny utdannede - Lav til middels inntekt år Reiser med venner eller I par Ile de France, Paris og større byer i provinsen Kultur, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Gratisaviser, ukeblader, Internett Sosiale Medier Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes - Våg / tør - Cruise - Wildlife safari - Hundekjøring - Rundturer - Byer & Kultur - Juleforberedelser - Is & snø hotell - Nordlys - Snøscooter - Truger 51

52 Vandring Demografi Geografi Interesse områder Medie vaner Motivasjons-segment og budskap Produkter Primærmålgruppe: - CSP+ - Høyere utdanning - Høyere inntekt - Fulltids ansatte år Par med barn over 12 år, men reiser uten barna Reiser I par eller med venner Paris, and île de France området Større byer NØ Frankrike er sterkt representert Sport og aktiviteter Natur og miljøspørsmål, kultur, velvære, gastronomi Tema magasiner (Trek Magazine, Nat Geo, Grds rep, sciences) Livsstil, dagsaviser regionale og nasjonale Nye krefter og ny energi fra naturen - ren og urørt natur for din din egen velvære, - ny energi fra varierte natur opplevelser - lær nye kulturer å kjenne - nye vyer - nytt landskap - Hytter på fjellet -Gårdsturisme -Høyfjellshotell -Nasjonalparker -Økoturisme -Tematiserte turer (Pilegrimsleden, Peer Gynt veien etc.) Single deltar på organiserte turer Nye krefter og ny energi The Active Explorer - Energy thru exploring 52

53 Bransjesituasjonen II Norge - Dette er produktrelatert og derfor ikke del av markedsstrategien Behov for kompetanseheving hos leverandører Servicegraden heves vertskapsrollen taes på alvor i alle ledd Bedre produktkunnskapen Forstå markedet kundenes særegenheter og behov Pakking og samarbeid Levere totalpakker / totalopplevelser Tilby opplevelsespakker på plass Språk Internett: hjemmesider og bookingdatabaser må gjøres tilgjengelige på minimum engelsk Attraksjoner, museer og besøkssentra: informasjonen må minimum gjøres tilgjengelig på fransk via handouts eller audioguide Økt fokus på mat, velvære og høykvalitetsprodukter 53

54 Markedssituasjonen III tilgjengelighet med fly Ca 85 % av alle franske besøkende ankommer Norge med fly Direkte ruter fra flere større byer i Frankrike Gode forbindelser med Air France, KLM, Lufthansa og Bruxelles Airlines fra flere provinsbyer (krever mellomlanding i respektive land). 54

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år

Sannsynligheten for å reise på ferie neste 3 år Hvorfor Optima? Mer kunnskap om konkurransesituasjonen Mer kunnskap om reisemålet Norges styrker og svakheter Mer kunnskap om hvem som er potensielle Norgesturister Mer kunnskap om hva som er viktig for

Detaljer

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - >

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk

Detaljer

Markedsstrategi NORGE 2012 -

Markedsstrategi NORGE 2012 - Markedsstrategi NORGE 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad

Optima Kick-off Margrethe Helgebostad Optima Kick-off 2017 Margrethe Helgebostad 1 2 3 4 5 50 Best Places to Travel in 2017 6 7 Norge blir sett på som en attraktiv destinasjon, men assosiasjonene er for ensidig natur, alene og fjernt 8 Hva

Detaljer

Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande

Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande Optima Hvilke behov, ønsker og interesser har morgendagens turister? Balestrand 4. februar - John M. Aurtande Agenda 13.30 14.15 Presentasjon av Optima undersøkelsene - Hovedutfordringer for reisemålet

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november

Norge i ny drakt. Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt Sigrid Oterholm Hoem, Avdelingsleder Innovasjon Norge Narvik 14. november Norge i ny drakt 1) Innledning og bakgrunn. Trenger vi ny drakt? 2) Hvordan oppfattes Norge som reisemål i dag

Detaljer

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 1. Hva og hvorfor Optima? Mer kunnskap om Norges konkurransesituasjon Mer kunnskap om reisemålet

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Stein Ove Rolland Kampanjeansvarlig Innovasjon Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Internasjonalt markedsarbeid krever samarbeid Stein Ove Rolland Balestrand,

Detaljer

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015

Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon. Angvik, 6. mai 2015 Visit Nordmøre og Romsdal: Felles strategisk posisjon Angvik, 6. mai 2015 Nytt destinasjonsselskap - felles strategisk plattform Basis for visuell profil, markedskommunikasjon - og utvikling av destinasjonen

Detaljer

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet;

Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Nederland Utført på oppdrag av VisitSweden, 2010 Rapporten i sin helhet behandler det Nederlandske markedet; Økonomisk utvikling Befolkning/ demografi Kultur Reiser og reisevaner Trender Nordland Nederland

Detaljer

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring?

Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Hva er potensialet i det europeiske markedet for vandring? Vandring som kommersielt reiselivsprodukt Lillehammer 21.-22.10. 2009 Rolf E. Akselsen, Kaizen AS/HiL Hva er vandring? Byvandring med guide Byvandring

Detaljer

Markedsstrategi for Sverige 2012 -

Markedsstrategi for Sverige 2012 - Markedsstrategi for Sverige 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Merkevaren Norge Reiseliv

Merkevaren Norge Reiseliv Merkevaren Norge Reiseliv 2011 Hva er en merkevare? En merkevare: Målet er at målgruppen for merkevaren skal ha sammenfallende assosiasjoner, erfaringer og inntrykk - og forventninger - til opplevelsen.

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument

Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument Strategi Sverige 2011-- Bilaga 1a till anbudsdokument Verdifulle og annerledes opplevelser svenskenes store interesse for aktiviteter og opplevelser i naturen. de største barrierene for svenskene mot å

Detaljer

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen

Opplevelsesturisme. Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Skagastølsryggen, Hurrungane i Jotunheimen Honne, 5. november 2008 Truls Korsæth Hva er opplevelsesturisme? Ligge på ei strand? Nye en caffe latte på en fortausresturant? Kjøretur i et flott landskap?

Detaljer

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger

Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Heller fornøyelsespark enn kulturattraksjoner? Av: Anniken Enger Utfordringene: Turistene vet for lite om museenes tema og innhold! Kulturproduktene er ikke tilrettelagt ift. markedets behov Turistene

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Kristian B. Jørgensen Administrerende direktør Fjord Norge AS Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Fjord Norge AS hvem er vi? NCE Tourism - Fjord Norway Hva

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda

Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda Hold i torsken; en real fiskehistorie. Bygging av merkevaren Lofoten. Lofotprodukt/TRY/Apt/MEC/Pravda SITUASJONSBESKRIVELSE Merkevaren Lofoten består av en rekke produkter av foredlet fisk og ble lansert

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene?

Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Nord-Norge, et reisemål i verdensklasse og hvordan er det med trendene? Tromsø 15 januar 2016 Ann Kristin Gjelsten finansieringsrådgiver DK-Troms & Svalbard www.innovasjonnorge.no Agenda 1. Fakta om reiselivsnæringen

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER?

TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? TEMASATSNINGER NYE MÅLGRUPPER NYE MULIGHETER? Tradisjonelt har vi i reiselivet vært veldig opptatt av en ting. 2 3 GEOGRAFI VI ER OPPTATT AV Å FÅ KUNDENE TIL Å DRØMME OM STEDET VÅRT Vi har brukt mye energi

Detaljer

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13

Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark. Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Naturbasert reiseliv - Temasatsing Hedmark Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Hedmark, 06.06.13 Agenda Trender Norge som reisemål Utfordringer og muligheter Temastrategien Foto: Sveinung

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS

Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS Konkurrentanalyse for Nord-Norge Markedsundersøkelser for NordNorsk Reiseliv AS gjennomført av Konkurrentanalysen Hvem er konkurrentene? Hvilke land satser de i? Hvilket strategiske budskap har de? Hvilke

Detaljer

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06

Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet. Arne Trengereid 27.11.06 Økoturismen gir nye muligheter for samspill mellom primærnæringene og reiselivet Arne Trengereid 27.11.06 Agenda Hva ligger i begrepet økoturisme Hvordan utnytte de nye reiselivsstrategiene i samspill

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET

KORTFERIER i Hordaland. Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET KORTFERIER i Hordaland Rosendal 10. april 2008 Tobby Sander Tomassen, markedssjef Bergen Reiselivslag prosjektleder KORTFERIEPROSJEKTET PROSJEKT BAKGRUNN Kortferier = 3-5 dager Økende trend nasjonalt og

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5224. Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway ZA5224 Flash Eurobarometer 291 (Survey on the Attitudes of Europeans towards Tourism in 2010) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 291 TOURISM (2010) Q1. I løpet av 2009, hvor mange ganger har du

Detaljer

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap

INNLEDNING. Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region. Glad for å være her i regionen. Godt samarbeid. Gode aktører Godt vertskap INNLEDNING Glad for å være her i regionen Godt samarbeid Gode aktører Godt vertskap Spennende fremtid! Opplevelser viktigste driveren for vekst i vår region Opplevelse - experience, adventure 1. begivenhet

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012

Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 Markedsstrategi for Trøndelag 2009-2012 02.03.09. 1. Innledning Markedsstrategien er utviklet for perioden 2009 2012 som ledd i oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020. Dette dokumentet

Detaljer

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013

Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge. Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Seterbedriftenes betydning for reiselivet i Fjell Norge Per Øyvind Voie, seniorrådgiver Røros, 10. nov 2013 Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006

Markedspotensiale Nord-Norge vinter. Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Markedspotensiale Nord-Norge vinter Forbrukerundersøkelse i Tyskland, UK og Frankrike Januar 2006 Om undersøkelsen Formålet med undersøkelsen har vært å undersøke markedspotensialet for Hurtigruten på

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Telemark kommunikasjonsstrategi

Telemark kommunikasjonsstrategi Telemark kommunikasjonsstrategi 1 2 Kontraster som strategi Den overordnede ideen for den den visuelle identiteten til Telemark er kontraster som utfyller hverandre. I fargelæren heter det komplementære

Detaljer

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad

Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge. Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad Norges Turistbarometer Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Vintersesongen 2017 Margrethe Helgebostad 1 Innovasjon Norges prognoser er klartale; Med to gode vintersesonger

Detaljer

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Frankrike 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Frankrike 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015

REISEPULS Sommerferien 2015. 23.Juni 2015 REISEPULS Sommerferien 2015 23.Juni 2015 Innhold Forventninger til sommerferien 2015 Nordmenns feriebudsjett Hva påvirker valget av ferie? Kald vår ga hett chartersalg Bransjens forventninger til sommeren

Detaljer

Segmentering internasjonale markeder - vinter

Segmentering internasjonale markeder - vinter Segmentering internasjonale markeder - vinter Workshop Norsk Opplevelseskonferanse Svolvær - 29.10.15 Agnete Ryeng Bakgrunn - segmentering Mange små aktører som gjør det meste selv Stort sett samme produkt

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv

Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv. Alta, Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv Sykkelturisme i et bærekraftsperspektiv Alta, 10.10.17 Haaken Christensen Seniorrådgiver naturbasert reiseliv I dag skal jeg snakke om: Trender og utviklingstrekk Opplevelser i utvikling Bærekraftig sykkelturisme

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike

IPP møte 2 desember i Oslo. Delphine Vallon Frankrike IPP møte 2 desember i Oslo Delphine Vallon Frankrike Markeds oversikt Antall aviser, magasiner, tv stasjoner osv. Hva er de viktigste media for oss? 17 nasjonale og 69 regionale dagsaviser Ca. 400 ukeblader

Detaljer

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING)

Sp. 2: Hva er din alder? 18+ Sp. 3: Kjønn Sp. 4: Geografisk lokalisering (POSTNUMMER om mulig; BEST FOR IDENTIFISERING) FILTRERINGSSPØRSMÅL Sp. 1: Hvilken av følgende påstander passer best for deg? SINGLE (ett svar mulig) 1. Jeg pleier å reise på ferie i vinterhalvåret til steder med snø 2. Det hender jeg reiser på ferie

Detaljer

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke

naturen, kystmiljøene og kulturen Petra Wöbke VI TAR DEG NÆRMERE naturen, kystmiljøene og kulturen Bestill nå! PÅ REISER I 2014 Peder Sognedal Morten Sagen Elisabeth Reeson Stein J Bjørge En reise med Hurtigruten er den beste måten å oppleve norskekysten

Detaljer

Markedsplan Ferie & Fritid 2011

Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS Markedsplan Ferie & Fritid 2011 Kortversjon av markedsplan, dvs uten generell markedsinformasjon på hvert marked 01.11.2110 1 Situasjonsbeskrivelse: Haugesund har

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Sykkelturisme Hva skal til for å lykkes? Tromsø, 3.6.2014 Rolf E. Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016

Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Oslo, Norge Reiselivsåret 2015 og forventinger til 2016 Margrethe Helgebostad 1 Innhold 1. Reiselivsåret 2015 2. Økte interesse for Norge som ferieland 3. Sommersesongen 2015, Turistundersøkelsen 4. Prognose

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15.

REISEPULS Sommerferien Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. REISEPULS Sommerferien 2016 Line Endresen Normann, direktør Reise Norge og Sverre McSeveny-Åril, direktør Reise Utland 15. juni 2016 Hvordan ser det ut i norsk reiseliv? Forventninger til sommerferien

Detaljer

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS

Kjennskapen til Telemark blant dansker. En kartlegging gjennomført sommeren 2012. Kaizen AS Kjennskapen til Telemark blant dansker En kartlegging gjennomført sommeren 2012 Kaizen AS Forord På oppdrag fra Telemark fylkeskommune har Kaizen AS utarbeidet denne rapporten som innholder en kartlegging

Detaljer

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko

Fiskeprosjekt Russland 2015. Olga Philippenko Fiskeprosjekt Russland 2015 Olga Philippenko Innhold Reiseliv i Russland Fiske (målgrupper, trender) Eksempler på markedstiltak Bedriftsnettverk Fiske prosjekt i Russland 2 Reiseliv Russland Nedgang i

Detaljer

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON

FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON FORPROSJEKT VILLREIN SOM REISELIVSATTRAKSJON Lillehammer 20 september 2011 OPPGAVE OG MANDAT Vurdere sannsynligheten for at opplevelsesutvikling knyttet til villrein kan være en fremtidig og realistisk

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark

Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Markedsanalyse Haldenkanalen Regionalpark Børre Berglund, BBR AS 19.11.14 Hva selger 3 Noe som er verdt å stoppe for 2 Noe som er verdt å ta en omvei for 1 Noe som er verdt å komme for Side 2 Oppdraget

Detaljer

Norge framtidas reisemål?

Norge framtidas reisemål? Norge framtidas reisemål? Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Geiranger 1. desember 2009 Agenda 1. Hva skjer på markedene? status 2. Utfordringer for AS Reiselivs-Norge 3. Strategier for helårsturisme Foto:

Detaljer

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06

Bærekraftig kystturisme i Finnmark. Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Bærekraftig kystturisme i Finnmark Kristin T. Teien WWF- Norge Kongsfjord Gjestehus, 16.06.06 Hvorfor jobber WWF med turisme? WWF vil bevare natur Turisme kan brukes som et verktøy som: Fremmer og støtter

Detaljer

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway

ZA5478. Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway ZA5478 Flash Eurobarometer 328 (Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism in 2011) Country Questionnaire Norway Questions for Eurobarometer FLASH-survey (February 2011) Q1. I løpet av 2010,

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong

Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Positiv reiselivsnæring foran årets sommersesong Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin Presseseminar 05.06.2014 Foto: Johan Wildhagen, C H, Anders Gjengedal, www.visitnorway.com Agenda 1. Tilbakeblikk på 2013

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge

Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Diskusjon om formatet på og innhold i møtene til Markedsråd Nord-Norge Fungerer Markedsrådet slik det er i dag? Hvilken informasjon viktig? Hvordan jobber vi sammen? Bør markedsrådet deles opp: Reiselivssjefsmøte

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)

Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon. Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Utviklingen av Norge som sykkeldestinasjon Voss, 12.9.2014 Rolf E Akselsen Stiftelsen Sykkelturisme (STIN) Hva er Stiftelsen Sykkelturisme (STIN)? Etablert av SND, Norges Turistråd, Statens landbruksbank

Detaljer

Halvårsrapport Frankrike 2013

Halvårsrapport Frankrike 2013 Halvårsrapport Frankrike 2013 Tendenser i det franske MICE markedet 2013 2013 er preget av sosiale og økonomiske spenninger. Frankrike er gått inn i resesjon med en ventet BNP på - 0.1%, økt arbeidsledighet

Detaljer

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett

Resultater fra undersøkelsen Sydenturistene brosjyrer samtale med reisebyrå-ansatte By-ferie i Europa Internett Ferie utenfor Europa Internett Ferieplanlegging og bruk av informasjonskilder, utdrag fra reiselivsundersøkelse i 2. Undersøkelsen inngår i et prosjekt støttet av reiselivsprogrammet i Norges Forskningsråd. Forfatter: Ingvar Tjøstheim,

Detaljer

Kartlegging av opplevelsesmarkedet i TY, NL, UK og IT. Av: Anniken Enger

Kartlegging av opplevelsesmarkedet i TY, NL, UK og IT. Av: Anniken Enger Kartlegging av opplevelsesmarkedet i TY, NL, UK og IT Av: Anniken Enger Agenda 1. Bakgrunn og formål 2. Prosessdesign Segmentet Formidlingskanal Marked Målgruppen Pakkene 3. Forslag - pakker 1. Hvorfor

Detaljer

Hvalsafari AS, Andenes

Hvalsafari AS, Andenes 1989-2016 av Sara Mesi1 Guide Koordinator 1981: To svensker på ferie i Vancouver for å se hvaler får vite at man også kan se hvaler i Norge. 1983-88: Senter for studium av hvaler og delfiner etableres.

Detaljer

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet

Nordland. - opplev verdens vakreste kyst - 1/ Bakgrunn for prosjektet Nordland - opplev verdens vakreste kyst - 1/12-2005 Bakgrunn for prosjektet Konkurrerer med begrensede ressurser innenfor verdens største næring Oslo Amsterdam; NOK 590,- Utvikle tydelige og relevante

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre

Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Muligheter, tilrettelegging og inspirasjon fra andre Motforestillinger: Mørkt og kaldt Lite sikre sykkelveier, mange tunneler og oppoverbakker Høye priser f.eks. på service som bagasjetransport Hvis Norge

Detaljer

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland

Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Fjord Norge Møteplass reiseliv Hordaland Bergen, 2. april 2009 Produktsjef Åse Marie Evjen 1 Fjord Norges internasjonale markedsarbeid Noen utviklingstrekk (statistikk) Markedsprioriteringer Investeringene

Detaljer

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan?

DE 4 TRINN I PROSESSEN. Analyse Hvordan ønsker vi å fremstå? Visjonen Hva vil vi fortelle og hvorfor? Planlegging Hva skal gjøres og hvordan? Vi profilerer vårt lokalsamfunn når vi forteller andre at vi har et godt bosted. Det kan resultere i at vi kan tiltrekke oss nye innbyggere, eller gjøre flere oppmerksomme på f.eks. områdets fine natur

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig

Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig Presentasjon av Anne-Line Aaslund, europarådgiver kultur/reiseliv og kommunikasjonsansvarlig 1 Grønn turisme i EU Hva er grønn turisme? Bruken av natur- og kulturressurser skal skje på en bærekraftig måte,

Detaljer