Markedsstrategi for Frankrike

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsstrategi for Frankrike 2012 -"

Transkript

1 Markedsstrategi for Frankrike

2 Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring i form av økonomisk bærekraftige bedrifter, og verdifulle for turistene i form av unike naturopplevelser. I antall kommersielle gjestedøgn er Frankrike det 6. største utenlandsmarkedet, og det franske markedet av stor betydning for mange reiselivsbedrifter over hele landet. Derfor er det svært viktig å sørge for at Franskmenn også i fremtiden velger å legge ferien sin til Norge. Optima undersøkelsen (jan 2009) viser at Norge oppleves som et land med flott natur, men at mange franskmenn mangler kunnskap om hva de kan se og oppleve på ferie i Norge i tillegg til at Norge oppleves som langt borte. Derfor er det viktig å øke kunnskapsnivået og vise frem spennende og relevante opplevelser som kan få Norge opp på prioriteringslisten til reiseglade franskmenn. I løpet av de siste fem årene har vi sett et skifte mot forbrukerorientert markedsføring. Dette til tross, bransjebearbeidelsen er fortsatt svært viktig i det franske markedet. 2

3 Formål og avgrensning Denne strategien omhandler primært hvordan vi bør kommunisere for å øke reiselyst og interesse for norske opplevelser i det franske ferie- og fritidsmarkedet. Markedskommunikasjonen skal tilrettelegge for økt salg for aktørene som er med i kampanjene. Strategien gir føringer for hvordan Innovasjon Norge (IN) skal kommunisere hvilke typer opplevelser vi skal fokusere på, og hvilket nivå kommunikasjonen skal ligge på. Samarbeidet mellom IN og næringsaktørene skal være innenfor rammen av Merkevaren Norge og finansieringsmodellen som regulerer sammensetning og struktur på kampanjene. Det finnes flere produkt- og distribusjonsutfordringer som f.eks å øke omfanget av helhetlige bookbare opplevelser/pakker, tydeliggjøre at Norge ikke bare er dyrt, men har en rekke opplevelser det er verdt å betale for og en større grad av differensiering. Det bør være en større sammenheng mellom hva som markedsføres og hva næringsaktørene leverer. Det er en forutsetning at disse produktrelaterte utfordringene møtes på en tilfredsstillende måte for at vi skal lykkes enda bedre totalt sett. Hvordan dette skal løses omfattes ikke av denne strategien. 3

4 Strategi for Frankrike - Sammendrag: Posisjonere Norge som et reismål med: Eksotiske opplevelser i vakker natur Overordnet målgruppe: Naturinteresserte utforskere Felles for målgruppen i Frankrike er at de har følgende motivasjon for å reise på ferie i Norge - Oppleve et nytt land/ ny kultur - Se mange nye steder - Oppleve vakker norsk natur Overordnet kommunikasjonsstrategi: Lik kommunikasjon uansett målgruppe Kommunikasjonstema er «powered by nature» Norge kan tilby nye og annerledes naturopplevelser Kun i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett tilgjengelige Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på en ferie i Norge Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur Gjøre naturen mer sosial Utvalgte målgrupper: Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper: - Ferieform + emosjonell motivasjon for å reise på ferie Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring Aktive vinteropplevelser Byferie 4

5 Innholdsfortegnelse 1. Analyse - Situasjonsanalyse - SWOT - Hovedutfordringer 2. Målsetninger (Hvor skal vi?) 3. Strategi - (Hvordan skal vi nå målene?) - Overordnet målgruppe - Overordnet kommunikasjonsstrategi - Definering av ulike målgrupper (basert på emosjonell motivasjon + ferieform) 4. Delstrategier per ferieform - Posisjon Hva skal Norge være for denne målgruppen? - Målgruppe Hvem skal vi rette oss mot og hvilke behov har de? - Produkt Hvilke produkter og opplevelser kan tilfredsstille målgruppens behov? - Kommunikasjon Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? 5. Markedstiltak 6. Vedlegg Strategien danner grunnlaget for aktivitetsplanen 5

6 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Situasjonsanalyse

7 Markedssituasjonen I - markedstrender Kunnskap Kun 14 % vurderer egen kunnskap om Norge som ferieland som god Manglende kjennskap til hva man kan se og oppleve Manglende kunnskap om hvordan man kan bestille Norgesferie Tilfredshet (Kilde: Optima 2009) Andelen som oppgir å være svært tilfreds med Norgesferien reduseres Andelen som oppgir å være misfornøyd med maten i Norge øker Reisemønster Franskmenn er mer opptatt av valuta for pengene nå enn før (Kilde: TØI) 54 % anser ferie som et nødvendig gode Destinasjoner som ligger nært prioriteres Kortferier (i tid) er spontane og har stadig kortere bookingvindu (Kilde: Guy Raffour) Norge er ikke med i EU, faller automatisk litt utenfor det mentale verdensbildet 7

8 Markedssituasjonen II - Barrierer Største barrierer i Frankrike er mangel på kunnskap, men Norge oppleves også som utilgjengelig. Dette er trolig fordi Norge oppleves som både fysisk og mentalt langt unna Manglende kunnskap til hva man kan se og oppleve Manglende kunnskap om hvordan bestille Norgesferien Dårlig tilgjengelighet Høyt prisnivå i Norge (Kilde: Optima 2009) 8

9 Bransjesituasjonen I - Frankrike Trender i bransjen: - Antallet turoperatører (TO) og reisebyrå (RB) minsker - Brorparten av RB er organisert i kjeder (+ 70%) - RB mer aktive ifht forespørsler på Norge enn tidligere Ca 65 tur-operatører med Norgesprogram nye operatører på skreddersømsiden til Norge i Bransjeaktiviteter er viktig for nyrekruttering - Potensial for bearbeidelse av reisebyråer Betydningen av WEB øker - 72% av franskmenn bestiller via nettet (påvirker bransjen negativt) - Kundene kjenner tilbud og priser shopper hos operatørene - Sterkere fokus på inntjening 9

10 Konkurransesituasjonen I: De viktigste konkurrentene for naturbaserte ferier er hjemmemarkedet og Canada... Norge Canada /N-Am Frankrike Canada/ N-Am Frankrike Norge Italia Norge Spania Active nature Recreation Cruise Irland Canada /N-Am Frankrike Sveits Frankrike Østerrike Frankrike Italia Spania Winter Local culture Hiking Canada/N-Am Frankrike Italia Frankrike Italia UK Sightseeing City break og Norge er mest attraktivt for aktive naturopplevelser og cruise (hvor Norge leverer med Hurtigruten) 10

11 Konkurransesituasjonen II Totalimaget av Norge på det Franske markedet er sterkt og preges av oppfatningen om store åpne landskap, imponerende natur, fjell og isbreer, fjorder, rent og klart vann, friskt og naturlig. (Kilde: Optima -2009) Våre hovedkonkurrenter i markedet i forhold til naturbaserte ferier er: Frankrike Irland New Zealand Canada Island Finland Østerrike Sverige 11

12 Konkurransesituasjonen III En oversikt over våre konkurrenter i forhold til ferieform: Aktive natur opplevelser Vandring Vinter uten ski Lokal kultur og historie Arktiske opplevelser Frankrike X X - x - Irland X X - X - Canada X X X X X NZ X X Island X X - - X Østerrike X X - X - Finland X - X X X Sverige X - X X X 12

13 Konkurransesituasjonen IV: Norge har sterkest posisjon for arktisk ferie, vandring og aktive naturopplevelser 80 Interesse for en slik ferie UANSETT LAND ( %) Interesse for en slik ferie I NORGE Andel franskmenn som har svart at de trolig eller helt sikkert kommer til å reise på en slik ferie de neste 3 årene Vandring i Aktive Rekreasjon og Vinter med snø Lokal kultur og Arktisk ferie naturen naturopplevelser avslapning i historie naturen

14 Hva skiller det franske markedet fra andre land? Viktigheten av kultur. Vi kan ikke konkurrere på rene kulturferier, men kulturopplevelser er likevel viktig for franskmenn på ferie Franskmenn forventer høy kvalitet på mat også når de er på ferie Franskmenn er generelt kravstore og forventer topp service og kvalitet i alle ledd! Er ikke sparsomme når de reiser på ferie Opptatt av å komme tett på og snakke med lokalbefolkningen Aktiviteter må være tilrettelagt Dette gjelder også for aktiviteter i naturen 14

15 SWOT analyse Styrker - strengths Scorer høyt på vakker natur Sør/Midt -Norge har god tilgjengelighet Positivt image Eksotisk og uutforsket Befolket natur / spredt bosetting Stort mangfold Oppleves som rent og urørt Store tilgjengelige naturområder Politisk stabilt Muligheter - opportunities Potensial for å øke gjenkjøp Økt bruk av internett Uutnyttet load capacity Økt fokus på bærekraftig turisme og miljøvern Nye/alternative medier kan gi nye målgrupper Tendensen til å velge short-haul Bransjebearbeidelse gjennom reisebyråer Svakheter - weaknesses Norge er kostbart Pris / kvalitetsforholdet Nord-Norge har ikke direkteruter Sesongmessig mis-match Manglende kunnskap om hva man kan se og oppleve Oppleves som fjernt og langt unna Misforhold mellom forventet og opplevd kvalitet Trussler threats Overload både sesongmessig og destinasjon Langtidseffektene av økonomisk ustabilitet Økende arbeidsledighet Økte priser / avgifter på transport Nye anlegg for energiutvinning (eks oljeboring i Lofoten) Endring av flyruter Mangel på langsiktighet på flytilbudet Sterk kronekurs 15

16 Markedspotensial I Våre muligheter Kan tilby nye og annerledes opplevelser som kun finnes i Norge Unike og annerledes opplevelser som er lett tilgjengelige (Sør/Midt Norge) Norge og norske produkter har et positivt image Miljøspørsmål og hensynet til miljøet er viktig Franskmenn prioriterer fortsatt hovedferien Vår målgruppe påvirkes i mindre grad av konjunkturen Potensial ifht sesonger Fortsatt godt vekstpotensial i hovedsesongen Økende interesse for å oppleve Norge om vinteren Stor interesse for å oppleve nordlys Høst kan gi vekst avhengig av bruk av prismekanismer 16

17 Markedspotensial II 48 % av den delen av den voksne franske befolkningen som er interessert i naturbaserte ferier har vært på utenlandsreise i løpet av de siste tre årene 66 % av den naturbaserte målgruppen vurderer å reise på ferie til Norge Franskmenn gir Norge høy score for ferieformene arktiske opplevelser, cruise og aktive naturopplevelser 16 % av den naturbaserte målgruppen oppgir at de planlegger en feriereise til Norge neste 1-2 årene 3 % oppgir at de har konkrete planer om en Norgesferie (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Optima -2009) (Kilde: Ad Check sommer ) (Kilde: Ad Check sommer ) 17

18 Markedspotensial III - regioner med muligheter Paris og Île de France - nærmere 80% av målgruppen befinner seg her - har i dag relativt god tilgjengelighet Rhône Alpes - Lyon nest største by i Frankrike - rik region med et klima/landskap som kan sammenlignes med Norge (Østlandet) - høy tetthet av aktive og naturinteresserte Strasbourg og Nord Øst - områder med god økonomi og stor befolkningstetthet 18

19 Utfordringer: De største utfordringene for det franske markedet er: Mangel på kunnskap om hva Norge kan tilby hva kan man gjøre og hva kan man oppleve? Mangel på kunnskap om hvordan bestille Norgesferien Norge oppleves som langt vekk (både mentalt og fysisk) 19

20 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Målsetninger

21 Overordnede målsetninger Målsetting/årstall Kilde: Kommersielle gjestedøgn(volum) SSB Overnattingsstatistikk Posisjonsmål Norge* (Vurdering av Norge som reisemål) 5,28 5,28 5,28 AdCheck (sommer) Planlegger en feriereise til Norge i løpet av de neste 1-2 årene? ** 16 % 18 % 20 % AdCheck (sommer) Andel som har planlagt Norgesferie (lagt konkrete planer om tidspunkt, reiserute etc.) ** Besøk visitnorway.no % 3 % 4 % AdCheck (sommer) INs analyseverktøy Unike besøk Visitnorway.no Gjenbesøk Visitnorway.no 37 % 40 % 43 % 45 % INs analyseverktøy INs analyseverktøy Videretrafikk/klikk til Book Norway Første måling i 2011 Mål fastsettes i 2012 Mål fastsettes i 2012 INs analyseverktøy Næringsbidrag NOK INs regnskapssystem * Viser et gjennomsnitt av 3 påstander om Norge som reisemål. På en skala fra 1 til 7, der 7 er svært enig og 1 er Svært uenig ** Basert på den naturbaserte målgruppen som er 52 % av den franske befolkningen + geografisk området hvor vi har kampanjer 21

22 Kommentarer til målsetningene Gjestedøgn Ut fra SSB tallene per august 2011 har vi valgt å legge oss på en noe mer moderat linje ifht. forventede gjestedøgn. Fra 2010 anslår vi en vekst på totalt 2%, tilsvarende også for veksten fra 2011 til Vi tror det forestående presidentvalget vil påvirke trafikken til Norge. Franskmenn er opptatt av politikk og vil således kunne redusere utferden som følge av at de vil holde seg hjemme og følge med. Vi har derfor tro på at utviklingen fra 2012 til 2013 vil kunne ta seg opp igjen. Posisjonering Norge som reisemål har i dag en sterk posisjon i Frankrike. Norge er drømmedestinasjonen for mange og utfordringen er snarere knyttet til å ta potensialet ut i faktiske bestillinger og reiseplaner enn i å styrke destinasjonens posisjon. Reiseplaner Det forventes at andelen blant de naturinteresserte som faktisk bestiller reise vil øke noe fremover, men av samme årsak som for kommersielle gjestedøgn er vi moderate i forhold til å anslå veksten. Vi tror på fortsatt vekst innenfor bruk av internett som formidlingskanal. Bruken av internett er sterkt økende, og samtidig ser vi at nettet bli stadig viktigere som følge av våre endrede forutsetninger. Internett vil måtte overta en stor del av turistinformasjon og kundedialog som tidligere ble gitt per brev og telefon. Vi regner med økt gjenbesøk som følge av at tilpasses og blir et verktøy for å skape reiselyst, for å få ideer til reiseruter etc. og for å til slutt booke reisen selv gjennom book Norway funksjonen. Næringsbidrag 2011 har et lavere næringsbidrag enn 2010, større partnere på transportsiden (fly) har valgt å redusere sin innsats i Frankrike til fordel for investering i andre markeder. Samtidig har året vært preget av interne utfordringer som igjen har ført til at vi ikke har hatt samme mulighet til kundepleie og innsalg. Vi er positive til utviklingen i markedet og har tro på å øke næringsbidraget for kommende kampanjeperiode. 22

23 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Markedsføringsstrategi

24 Naturinteresserte utforskere - Overordnet målgruppe på tvers av alle ferieformer 1. Vi henvender oss til personer med en interesse for naturbaserte ferier 2. Felles for disse personene i Frankrike er at de har følgende motivasjon for å reise på ferie i Norge: Oppleve et nytt land og en ny kultur Se mange nye steder Oppleve vakker norsk natur Naturbasert målgruppe Motivasjonen deres er: Oppleve et nytt land og ny kultur, se mange nye steder, oppleve vakker norsk natur Utforskere 3. Felles for alle «Utforskere» (enten ved å bruke kroppen eller søke ro og fred) er: Utforske naturen Utforske sine egne grenser Lære om nye eller gamle norske utforskerne

25 Visjon (overordnet for Innovasjon Norges reiselivssatsning) År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur For satsningen i Frankrike betyr dette å posisjonere Norge som et reisemål med: Eksotiske opplevelser i vakker norsk natur Bygger på: Franskmenns interesse for å oppleve noe nytt og annerledes i Norge Franskmenns interesse for å oppleve vakker norsk natur Franskmenns interesse for kultur (for Norge i kombinasjon med natur) Bidrar til å bryte ned barrierene: Jeg vet ikke hva jeg kan gjøre der, hvordan jeg kan bestille en reise og Norge er langt borte 25

26 Overordnet kommunikasjonsstrategi: «Stimulante par nature /Powered by nature» - Hvordan skal dette tas ut i Frankrike? Norge kan tilby nye og annerledes opplevelser kun i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett tilgjengelige Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre på ferie i Norge Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur Gjøre naturen mer sosial Dette skal tilpasses for alle målgrupper uavhengig av hvilke funksjonelle og emosjonelle behov de søker tilfredsstilt på ferie 26

27 Ferieformer Frankrike vi har definert følgende ferieformer Sesong Ferieform Prosjekt Vår/ Sommer/ Høst Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring (tema) Norgeskampanjen Vinter Aktive vinteropplevelser Vinter (i hele Norge) Hele året Byferie (Oslo) Norgeskampanjen 27

28 Hvordan skal dette tas ut i kommunikasjonen til ulike målgrupper? Det er viktig å forstå hvilke emosjonelle motiv som driver målgruppene. Hvorfor velger de en slik ferie? Hva gjør disse feriene med målgruppen? Hvilke følelser og inntrykk skal turistene sitte igjen med etter ferien? Figuren på neste side viser åtte grunnleggende emosjonelle motiv som vil bli lagt til grunn i kommunikasjonen mot målgruppene. I hver enkelt av delstrategiene har vi definert hvilke motiv som antas å være sentrale per aktivitet. Modellen går langs to akser: Horisontal (Lilla til brun): Sosial dimensjon - Det lilla handler om individuell prestasjon, mens det brune handler om det sosiale Vertikal (Oransje til svart): Graden av kontroll - Det svarte handler om å ha kontroll, mens det oransje handler om å gi slipp på kontroll 28

29 Kommunikasjon: Ulike motivasjoner som er viktige for valg av ulike typer ferier i eller nær naturen Frigjøring Individuell prestasjon Nye krefter og ny energi Teste grenser, nå mål og føle stolthet Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Slippe seg løs / ha det moro FERIE NÆR NATUREN Forutsigbar het og kontroll Fellesskap med andre Sette egne behov til side Klarhet, stillhet og sinnsro Oppofrelse Forsikring 29

30 Strategi for Frankrike Sammendrag: «Eksotiske opplevelser i vakker norsk natur» Turisten Ferieform: Hvem? 1. Overordnet målgruppe Naturbaserte målgruppe Motivasjonen deres er: Oppleve et nytt land og ny kultur, se mange nye steder, oppleve vakker norsk natur Utforskere Hva? Hvorfor? 2. Ferieform + Emosjonell motivasjon - Tilpasset kommunikasjon til ulike målgrupper Emosjonell motivasjon Nye krefter og ny energi Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Den store Norgesferien Aktive naturopplevelser Vandring Aktive vinteropplevelser Byferie IN Hvordan? 3. Strategisk retning/posisjonering Strategisk viktig å fokusere på utforskere - Nå bredden gjennom spissen! Lik kommunikasjon uansett målgruppe 4. Overordnet kommunikasjonsstrategi (Fundament for all kommunikasjon) «Stimulante par nature / Powered by nature» Norge kan tilby nye og annerledes Øke kunnskapsnivået om hva man kan se og gjøre naturopplevelser Kun i Norge på en ferie i Norge Vise at Norge og norske naturopplevelser er lett Fokusere på naturopplevelser i kombinasjon med kultur tilgjengelige Gjøre naturen mer sosial Fylle Norge og naturen med relevante opplevelser 30

31 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Delstrategier

32 Den store Norgesferien Volumpotensial: Høyt Ønsket posisjon Jeg får oppleve naturfenomener i rene og friske omgivelser; lokalsamfunn, mat på lokale råvarer og nye impulser binder det hele sammen. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve Norges fyrtårn og ikoner med unik norsk natur. Dype, smale og lange fjorder, åpne fjellandskap eller arktisk natur. Byer, tettsteder samt lokal kultur og historie er med på å gi ferien innhold. Reiseperiode Vår, sommer og høst. Bookingperiode 15 til 2 måneder før utreise, blir stadig kortere (Nord-Norge oppleves som et ekstremt produkt og kan ha en lengre bookingperiode) *Sosiodemografi Se vedlegg Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Besøke fjorder, oppleve kysten, lokal mat, Hurtigruten, byer og tettsteder - Tilrettelagte og organiserte aktiviteter, innslag av lokal kultur og historie, aktiviteter i naturen (myke), midnattssol, kongekrabbe/hval/fuglesafari Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Hurtigruten, Norway in a nutshell, Fjord Tours, Rundreise produkter, Bergen, Ålesund, Nasjonale Turistveger, Flåmsbanen, Nordkapp, Rorbuferie i Lofoten, Helgeland, Tromsø, Sommarøy m.fl. Distribusjon Tur-operatører, direkte bookinger og Hurtigruten Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Flere steder som på UNESCO s liste for kultur- og naturarv Utenfor allfarvei og tett på elementene Fjordene, midnattssolen, Nordkapp og «verdens ende» 32

33 Utløse salg Bygge profil Den store Norgesferien Kommunikasjons-/salgsutfordringer Kjennskap Middels 79 % (2 %(32 Top % of Top mind) of mind) Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Høy Fjordene: Både «top of mind» go viktigste «reason to go»! Høy? % Avgjørende for valg SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal inneholde både profilelementer og en taktisk hale med boookbare produkter salgsutløsende Fordi: Fjordene er det som appellerer mest til franskmenn både når det gjelder top of mind og hva som er avgjørende for å velge en norgesferie. Etter fjordene er det midnattssolen som appellerer mest (men bare 2 % nevner midnattssolen som top of mind). For Nord-Norge er det lavere kjennskap, færre som har vært der og færre som svarer at det er avgjørende enn for valg av Norgesferie. På grunn av den høye interessen bør det være fokus på hente ut potensialet i markedet i faktisk salg (salgsutløsende aktiviteter). MEN: Vi vet samtidig at en av de største barrierene er mangel på kunnskap. Det er derfor viktig å vise hva en slik ferie kan inneholde (både ved å bygge kunnskap hva en slik feire kan inneholde og gjennom profilbygging). Få frem de norske ikonene i Fjord Norge regionen (Geirangerfjorden og Nærøyfjorden som profilbærende) og i Nord-Norge Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på Oppleve fjorder og Reise med Hurtigruten 33

34 Aktive naturopplevelser Volumpotensial: Middels Ønsket posisjon Jeg får oppleve et bredt spekter av aktive opplevelser i spektakulær natur; utforskeren i meg stimuleres og jeg kommer hjem full av nye krefter og ny energi. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Nye krefter og ny energi Ved å gjøre (funksjonelle behov) De som er interessert i aktiviteten, men ikke lidenskapelige tilhengere (special interest). 1)Noen ønsker å vandre/sykle i norsk natur (destinasjonsturist) 2)Andre ønsker å teste ut nye aktiviteter i norsk natur (opplevelsesturist). Disse kan gjøre mange ulike aktiviteter på en reise sykling en dag, rafting den neste. Begge gruppene er drevet av å være aktiv i naturen og motivasjonen for å være aktiv i naturen er den samme (nye krefter og ny energi) Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Vandreturer, dagsturer. kortere fotturer, kajakk, kano, rafting og sykkel -Ikke ekstremsport eller fiske -Alle former for tilrettelagte produkter og aktiviteter, gjerne med guide Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Rallarvegen på sykkel, gå på blåisen m/guide, Telemarkskanalen på sykkel, Smøla havkajakk og sykkel, Fjordruta med kajakk (M&R), havkajakk i Sognefjorden/Aurland, Geirangerfjorden og Nordsjøruta, Rogaland. Reiseperiode Hele året, med hovedvekt på sommer sesongen Bookingperiode Fra ni til to måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Distribusjon Tur-operatører and direkte booking (internett) Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Tilgjengelighet; raskt og enkelt fra Frankrike, også innad i Norge. Nærhet; ren og urørt natur rett utenfor stuedøra Mangfold; aktiviteter langs kysten og i fjellet i ett og samme besøk 34

35 Aktive naturopplevelser: Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of mind) Middels Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Middels Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre: - Bygge profil og virke aspirerende (vi skal tørre å vise litt mer utfordrende aktiviteter) Fordi: Størst interesse for vandring og med unntak av vandring har vi ingen profil for slike opplevelser i Frankrike. Middels høy kjennskap, få som har opplevd og middels høy interesse for disse aktivitetene i Norge. Men: Aktive naturopplevelser er strategisk viktig for å fylle den norske naturen med innhold. I tillegg vet vi at interessen for aktive naturopplevelser generelt er økende Vi skal henvende oss mot de interesserte (og ikke de dedikerte). Grad av involvering må kobles mot hva en slik reise gjør med den reisende. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige aktive opplevelser som oppleves å gi god verdi for pengene. Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på vandring i naturen, vannbaserte aktiviteter, Ekstremsport og Sykkeltur i naturen 35

36 Vandring (special interest) Volumpotensial: Middels Ønsket posisjon Jeg får oppleve et bredt utvalg av spennende, utfordrende turer i et unikt landskap. Utforskeren i meg stimuleres og jeg kommer hjem full av nye krefter og ny energi. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Nye krefter og ny energi Ved å gjøre (funksjonelle behov) Dedikerte vandrere som først og fremst kommer til Norge for å dyrke sin lidenskap/interesse for vandring. Det er naturen som skaper en unik ramme for vandreturene og som gjør vandring i Norge til en unik opplevelse Reiseperiode Sommer og tidlig høst Booking periode Fra ni til en måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: langturer, hytte til hytte i fjellheimen, toppturer, vandreruter (pilegrimsleden), skiltede og tilrettelagte turer, pakketurer/ organiserte turer, guidede turer, breturer Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Jotunheimen, Rondane, Sogn, Nordfjord, Hardangervidda. DNT har over km oppmerkede turstier og arrangerer også turer. Norske Bygdeopplevelser arrangerer turer der bagasjen fraktes til overnattingsstedet, Vandring i Hemsedal med topp 10 og topp 20, vandring i Aurlandsdalen Distribusjon Spesialiserte tur-operatører and individuelt Prosjekt: Tema Key Selling points: Et land preget av kontraster: nord/syd, kyst/fjell, skog/åpne vidder Lange dager og lyse netter Nasjonalparker & Naturreservat og allemannsretten 36

37 Vandring Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of Lav mind) Har opplevd/benyttet Lav Meget interessert Middels Lav? % Avgjørende for valg (special interest) SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre: Fokus på salgsutløsende aktiviteter i medier rettet mot dedikerte vandrere. Synliggjøre helhetlige, gode og mangfoldige opplevelser i unike omgivelser FORDI: Vandreprosjektet retter seg mot dedikerte vandrere som primært velger reisemål ut i fra muligheten til å utøve sin interesse for vandring. Må vise hvordan Norge kan tilby vandring i unike omgivelser og dermed gjøre vanding i Norge til en unik opplevelse. Kommunikasjonen skal være aspirerende. Henvende oss mot de dedikerte, men også treffe flere enn bare dedikerte vandrere (nå bredden gjennom spissen) Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på vandring i naturen 37

38 Aktive vinteropplevelser Volumpotensial: Middels til lite Overordnet posisjon Bli bergtatt! Opplev samspillet mellom mennesket og hund på en sledetur gjennom et snøkledt vinterrike, jakt nordlyset på en mørk vinterhimmel og lær mer om hvordan vinteren påvirker den norske leve- og væremåten. Du får erfaringer som er verdt å dele når du kommer hjem. Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve nye og spennende aktiviteter med både høy og lav puls. Ønsker å se og oppleve mye av det spesielle ved den norske (arktiske) vinteren, unik norsk natur, spennende aktiviteter, kultur, attraksjoner og mat-tradisjoner. Reiseperiode Medio desember ultimo mars/primo april Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Nordlyssafari, Kongrekrabbesafari, hundesledetur, snøscootertur, besøke ishotell - Inkluderer ikke ski Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Lofoten, Oslo, Tromsø, Alta, Røros, Lillehammer, Hurtigruten vinter Distribusjon Tur-operatører, og for den arktiske vinteren Hurtigruten Booking periode Opp mot 12 måneder før utreise *Sosiodemografi Se vedlegg Prosjekt: Vinter Key Selling points: Lev vinteren på den Norske måten; aktiviteter utendørs & kos innendørs Utendørs vinter aktiviteter er tilgjengelige fra byer og tettsteder Vinterlyset; utrolige solopp og nedganger, flotte farger og trolsk nordlys 38

39 Aktive vinteropplevelser Kommunikasjons- og salgsutfordringer - Vi har ikke data til å lage kommunikasjonstrakt for vinteropplevelser Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Kampanjer skal ha fokus på profilbyggende elementer med en taktisk hale med boookbare produkter (salgsutløsende) Fordi: Behov for å bygge kjennskap til- og interesse for en aktiv ferie i Vinter-Norge. I tillegg skal kommunikasjonen bidra til å fylle den norske naturen med innehold ved å synliggjøre konkrete produkter. 39

40 Byferie Volumpotensial: Relativt lite Ønsket posisjon En by-opplevelse gir meg kulturelt påfyll, ny innsikt og nye impulser gjennom et mangfold av tilbud. Naturen, kyst- og kystkulturen er aldri langt unna! Målgruppe Hvem er turisten? - Merkevareløftet i merkevaren Jeg vil sitte igjen med (emosjonelle behov/motiv) Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap Ved å gjøre (funksjonelle behov) Oppleve hovedstaden, spise god mat, museer og shopping. Se og oppleve noe nytt og annerledes og få nye impulser. Reise periode Hele året Booking periode Fra ni til en måneder før utreise Produkter Hva kan Norge tilby? - Merkevareverdier Følgende opplevelser kan tilfredsstille: Restauranter, kaféer, by og uteliv, attraksjoner, bygninger, museer, gallerier, severdigheter, arkitektur, design, shopping, konserter m.m. Derfor kan de f.eks. kjøpe/besøke: Oslo (Operaen, Vigelandsparken, Munch, Vikingskipene, Holmenkollen)- Enten som en reise i seg selv eller som del av en Norgesferie. De andre norske byene vil være en del av en Norgesferie Distribusjon Tur-operatører and direkte booking (internett) Prosjekt: Norgeskampanjen Key Selling points: Nærhet og tilgjengelighet til naturen By ved kysten Vennlig og trygg 40

41 Byferie Kommunikasjons- og salgsutfordringer Bygge profil Utløse salg Kjennskap 79 % (2 % Top of Lav mind) Har opplevd/benyttet Meget interessert Lav Lav Lav Avgjørende for valg? % SALG? Hvilken jobb skal kommunikasjonen gjøre? Fokus på profilerende aktiviteter ved å løfte frem konkrete tilbud. Viktig å vise tilgjengelighet (direkte transportlinjer). FORDI: Norges byer oppleves ikke som attraktive sammenlignet med andre Europeiske byer (ref. Optima undersøkelsen), men franskmenn på ferie i Norge ønsker også å oppleve de norske byene. Oslo er viktig som en del av en totalopplevelse og derfor er Oslo viktig også for det franske markedet (til tross for relativt liten interesse sammenlignet med andre typer Norgesferie). Kilde: Ad-Check sommer 2010 (N=699) basert på besøke byer 41

42 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Markedstiltak

43 Hvordan vi vil selge Norge (I) Forbrukermarkedsføring - krever stor synlighet for image og profilbygging Kanaler vi bruker: plakater/boards i trafikkbildet i større byer tv/radio web og sosiale medier nyhetsbrev kinoreklame (særlig nordlys) innstikk / norgesbilag publikumsmesser norgesuke / norgesdager (omdømmebygging) 43

44 Hvordan vi vil selge Norge (II) Bransjebearbeidelse - til tross for at vi har opplevd et skift fra et rent bransjemarked til et marked der fordelingen er 40% bransje salg og 60% egne bookinger er bransjen fortsatt viktig for å lykkes i det franske markedet. Roadshows Bearbeide nisjeoperatører innen kulturreiser Opplæringsprogrammer motivasjonsprogrammer Norgeskvelder Nyhetsbrev og bransjefora på web Studieturer 44

45 Hvordan vi vil selge Norge (III) Pressebearbeidelse - det franske folket er storforbrukere av aviser, journaler og magasiner. Det leses svært mye innenfor våre målgrupper, noe som understreker betydningen av målrettet og proaktivt pressearbeid Tilrettelegge for flere pressereiser til Norge Jobbe aktivt mot Film / TV som er særlig virkningsfullt for profilbygging Magasiner / tidsskrift / Aviser Pressereiser - tematiserte Jevnlige pressearrangement og kommunikeer Tiltak overfor bransjen i Norge seminarer workshops koblende aktiviteter 45

46 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Veien videre

47 Viktig for veien videre - I Vektlegge at Norge er nærmere enn du tror - Nye og eksotiske opplevelser venter mindre enn 2,5 timers flytur fra flere større byer i Frankrike Vise at Norge kan tilby nye og annerledes naturopplevelser Kun i Norge I Norge kan aktive naturopplevelser lett kombineres med kulturelle innslag takket være spredt bosetting, tett på naturen Norge er anerkjent som en miljødestinasjon dette imaget skal ivaretas Videreføre synlighet også i provinsen primært i Rhône Alpes og det nordlige Frankrike Økt satsning på Internett dette harmonerer med trender i markedet 47

48 Viktig for veien videre - II Heve kunnskapsnivået gjennom synlighet og tilstedeværelse - profilerende gjennom tradisjonelle medier og på web Fokusere møtet med det ekte Norge gjennom lokal kultur og historie - herunder flette inn det moderne, levende Norge Legge vekt på tilgjengeligheten både fra Frankrike og innad i Norge - Norge har en spredt bosetting, og et godt utbygget fly og veinett 48

49 Markedsstrategi for Frankrike 2011 Vedlegg

50 Den store Norgesferien Demografi Geografi Interesseområder Medie vaner Budskap og motivasjonssegment Produkt typer Hovedmålgruppe : - CSP + - Høyere utdanning - Høy inntekt - Par med barn over 12 Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år - reiser uten barn Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internett Self Discoverers Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes Sekundær budskap: Nye krefter og ny energi fra naturen - Skjem deg bort - Sette pris på - Refleksjon - Oppdag ditt sanne jeg - Sinnsro - Cruise - Rundreiser - Byer & kultur - Museer - Severdigheter - Arkitektur & Design - Gastronomi - Camping - Bed & Breakfast Sekundære målgrupper - Par - Single - Nyutdannede - Middels til høy inntekt -Studenter hjemmeboende lav inntekt Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internett - men mer vekt på Internett, sosiale medier, gratisaviser og ukeblader Self Discoverers Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes -Cruise - Rundreiser - Byer & kultur - Museer - Severdigheter - Arkitektur & Design - Gastronomi - Camping - Bed & Breakfast - Ungdomsherberg med mer vekt på fysiske aktiviter, å gå ut på byen, festivaler og aktiviteter egnet for barn 50

51 Aktive vinteropplevelser Demografi Geografi Interesse områder Medie vaner Budskap og motivasjons segment Produkt typer Primær målgruppe: CSP+ Høyere utdannelse Høy inntekt Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap år Reiser uten barn Ile de France, Paris og større byer i provinsen Gastronomi, kultur, teater, utstillinger, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Dagsaviser, gratisaviser, ukeblader, livsstil og spesial interesse magasiner, Internet Self Discoverers - Learning through discovering Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes - Våg / tør Sekundær budskap: Nye krefter og ny energi fra naturen - Skjem deg bort - Sette pris på - Refleksjon - Oppdag ditt sanne jeg - Sinnsro - Cruise - Wildlife safari - Hundekjøring - Rundturer - Byer & Kultur - Juleforberedelser - Is & snø hotell - Nordlys - Snøscooter - Truger Sekundær målgruppe: - CSP+ - Studenter på høyere nivå - Ny utdannede - Lav til middels inntekt år Reiser med venner eller I par Ile de France, Paris og større byer i provinsen Kultur, musikk, kino, kunst & design, politikk, sport, miljøvern og miljøspørsmål Gratisaviser, ukeblader, Internett Sosiale Medier Primær budskap: Anerkjennelse, berikelse og ny kunnskap - Oppdag - Utforsk - Utvid - Erfaring - Annerledes - Våg / tør - Cruise - Wildlife safari - Hundekjøring - Rundturer - Byer & Kultur - Juleforberedelser - Is & snø hotell - Nordlys - Snøscooter - Truger 51

52 Vandring Demografi Geografi Interesse områder Medie vaner Motivasjons-segment og budskap Produkter Primærmålgruppe: - CSP+ - Høyere utdanning - Høyere inntekt - Fulltids ansatte år Par med barn over 12 år, men reiser uten barna Reiser I par eller med venner Paris, and île de France området Større byer NØ Frankrike er sterkt representert Sport og aktiviteter Natur og miljøspørsmål, kultur, velvære, gastronomi Tema magasiner (Trek Magazine, Nat Geo, Grds rep, sciences) Livsstil, dagsaviser regionale og nasjonale Nye krefter og ny energi fra naturen - ren og urørt natur for din din egen velvære, - ny energi fra varierte natur opplevelser - lær nye kulturer å kjenne - nye vyer - nytt landskap - Hytter på fjellet -Gårdsturisme -Høyfjellshotell -Nasjonalparker -Økoturisme -Tematiserte turer (Pilegrimsleden, Peer Gynt veien etc.) Single deltar på organiserte turer Nye krefter og ny energi The Active Explorer - Energy thru exploring 52

53 Bransjesituasjonen II Norge - Dette er produktrelatert og derfor ikke del av markedsstrategien Behov for kompetanseheving hos leverandører Servicegraden heves vertskapsrollen taes på alvor i alle ledd Bedre produktkunnskapen Forstå markedet kundenes særegenheter og behov Pakking og samarbeid Levere totalpakker / totalopplevelser Tilby opplevelsespakker på plass Språk Internett: hjemmesider og bookingdatabaser må gjøres tilgjengelige på minimum engelsk Attraksjoner, museer og besøkssentra: informasjonen må minimum gjøres tilgjengelig på fransk via handouts eller audioguide Økt fokus på mat, velvære og høykvalitetsprodukter 53

54 Markedssituasjonen III tilgjengelighet med fly Ca 85 % av alle franske besøkende ankommer Norge med fly Direkte ruter fra flere større byer i Frankrike Gode forbindelser med Air France, KLM, Lufthansa og Bruxelles Airlines fra flere provinsbyer (krever mellomlanding i respektive land). 54

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - >

Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Markedsstrategi for Storbritannia 2012 - > Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk

Detaljer

Markedsstrategi NORGE 2012 -

Markedsstrategi NORGE 2012 - Markedsstrategi NORGE 2012 - Bakgrunn Regjeringen er opptatt av å ha levedyktige distrikter, et bærekraftig reiseliv og at Norge skal fylles med verdifulle opplevelser. Verdifulle for norsk reiselivsnæring

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Markedsplan for Telemarkreiser 2013

Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Markedsplan for Telemarkreiser 2013 Versjon 07.11.2012 1 Dokumenteier: Godkjent av: Godkjent dato: Telemarkreiser AL Styret i Telemarkreiser Utskrift per 15.11.12 Bjørn Quentin Kvamme Telemark ny merkevare

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010

Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Sluttdokument november 2006 Reiselivsplan for Vesterålen 2006 2010 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) På oppdrag fra Vesterålen reiseliv Reiselivsplan for Vesterålen 2006-2010 2 Innledning Reiselivsplanen

Detaljer

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12

Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Optima 2012 Fullstendig rapport Det russiske markedet 17.10.12 Grunnleggende motivasjonsfaktorer for å reise på ferie Behovsbasert segmentering Censydiam Utviklet for: Innovasjon Norge 4. mai 2012 2012

Detaljer

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it

Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i nl, uk, ty, it RAPPORT Kartlegging av markedet for opplevelsesturisme i Nederland, UK, Tyskland og Italia MENON-PUBLIKASJON NR. 8/2011 Mars 2011 av Anniken

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. TERJE NESTHUS/FJORD NORWAY 2 Innholdsfortegnelse FELLES MARKEDSFØRING OG SALG GIR RESULTATER 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter

Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Reiselivet i Lyngenregionen skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen naturbaserte aktiviteter Sammen mot fremtiden Reiselivsplan for Lyngenregionen 2011-2015 2 1. BAKGRUNN, FORMÅL OG PLANPROSESSEN...

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Grønt reiseliv Østfold. Hvem er kundene dine? Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, 9.-10.jan 2013

Grønt reiseliv Østfold. Hvem er kundene dine? Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, 9.-10.jan 2013 Oppsummering av kursinnhold på Dillingøy, Hvem er kundene dine? Grønt reiseliv Østfold 20. mars 2013 Torill Olsson, Mimir as Ingrid Solberg Sætre, Drivkraften as Innledning Et kompetansetiltak i prosjektet

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

Ustabile markeder krever økt innsats

Ustabile markeder krever økt innsats Ustabile markeder krever økt innsats Frykten for terroraksjoner, urolighetene i Midt-Østen, SARS og en svekket verdensøkonomi har skapt endringer i internasjonalt reisemønster - noe som har ført til nedgang

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025?

Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? RAPPORT Har vandring potensial til å være bærende tema for reiselivssatsingen i Sogn og Fjordane 2012 2025? MENON-PUBLIKASJON NR. 38/2012 Oktober 2012 av Anniken Enger, Rasmus Sandnes, Gunhild Lundblad

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020

Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen i Trøndelag mot 2020 Høringsutkast 25.02.2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag: Strategier for utvikling av reiselivsnæringen

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com VISSTE DU AT... «Kun hver 6000. jordboer har muligheten til å se Aurora i sitt eget hjemland. Resten av menneskeheten må reise for

Detaljer

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi...

Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD. Året 2014... 5. Om NordNorsk Reiseliv AS... 7. Prosjekter, råd og utvalg... 9. Økonomi... ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD Terje Rakke / Nordic Life / www.nordnorge.com INNHOLD Reiselivet på terskelen til en spennende fremtid!... 3 Året 2014... 5 Om NordNorsk Reiseliv AS... 7 Prosjekter, råd og utvalg...

Detaljer

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010

Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 Hvor attraktivt er egentlig Norge, og hvordan skal vi nå de potensielle turistene? Mo i Rana, 18. februar 2010 1. Hva og hvorfor Optima? Mer kunnskap om Norges konkurransesituasjon Mer kunnskap om reisemålet

Detaljer

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com

Fransk vandreturisme. CH - Visitnorway.com Fransk vandreturisme CH - Visitnorway.com Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Vandring i Frankrike 4 3. Kartleggingsfase I: Research 5 4. Kartleggingsfase II: Telefonintervjuer 6 4.01: Etterspørselstrend

Detaljer

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell

Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell Forstudie Reisemålsutvikling på Tyin/Filefjell 05.05.08 Ove Gjesdal, Mimir as FORORD Forstudien har hatt som formål å avklare sentrale problemstillinger knyttet til den fremtidige utviklingen av Tyin /

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge.

NordNorsk Reiseliv ønsker å jobbe aktivt for å få økt redaksjonell omtale av Nord-Norge. NORGE: Norge er vårt største og viktigste marked og utgjør to tredjedeler av alle registrerte overnattinger i Nord-Norge. Det er viktig å fortsette jobben med å øke kjennskap til og kunnskap om Nord Norge.

Detaljer