Journaldato: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: Klassering: TR/JGB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 28.10.2013-03.11.2013, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 23.10.2013. Klassering: TR/JGB"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <> Premiefaktura Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 11 Försäkringsproduktion i Sverige AB Forsikring snøscooter EX 2507 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Försäkringsproduktion i Sverige AB Jan Gunnar Brattli Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Våtvoll kraftverk i Kvæfjord kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Side: 1 av 19

2 Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Moelv kraftverk i Kvæfjord kommune 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Lysåelva kraftverk i Kvæfjord kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Kobbedalselva kraftverk i Lødingen kommune 2009/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Vasskruna kraftverk i Lødingen kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Side: 2 av 19

3 Tilleggsuttalelse til småkraftpakke på Hinnøya i Nordland og Troms fylker Dalelva kraftverk i Tjeldsund kommune 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO FNF Troms Godkjente siidaandeler (48) i Troms reinbeiteområde pr. Diverse forespørsler 2013 X 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Bergquist TR/BB Angående søknader om gjeterhytter ved Altevatn, Saarivuoma Anders Sikku og Jon Sikku/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Altevatn i Bardu kommune 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statskog Oversendelse av søknad om dispensasjon for fradeling av areal rundt eksisterende fritidsbolig, gnr. 74 bnr. 2, Tømmeråsen. Harstad kommune gnr 74/bnr 2 i Tømmeråsen - søknad om dispensasjon for fradeling av areal rundt eksisterende fritidsbolig 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kongsvikdalen rbd. v/odd Vemund Henriksen Side: 3 av 19

4 Harstad kommune gnr 74/bnr 2 i Tømmeråsen - søknad om dispensasjon for fradeling av areal rundt eksisterende fritidsbolig Harstad kommune gnr 74/bnr 2 i Tømmeråsen - søknad om dispensasjon for fradeling av areal rundt eksisterende fritidsbolig 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Harstad kommune Ledere i reinbeitedistriktene i Troms reinbeiteområde pr Diverse forespørsler 2013 X 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Beathe Bergquist TR/BB Ang. bekymringsmelding - rein i Tamokdalen - Blind-gruppen Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngsfjord Adventure Jan Gunnar Brattli Befaringsrapport 25. oktober 2013 Karlsøy kommune - kommuneplanens arealdel X 2006/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 4 av 19

5 Søknad om bygging av landbruksveg på Kvernmo i Gratangen kommune Gratangen kommune gnr 48/bnr: flere - søknad om bygging av landbruksveg på Kvernmo 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gratangen kommune Bardu kommune - høring - Nils Per Partapuoli/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Altevatn Nils Per Partapuoli/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Altevatn i Bardu kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Statskog SF Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving garasje/uthus gnr. 19 bnr. 2 Lenvik kommune gnr 19/bnr 2 - søknad om tillatelse til riving av garasje/uthus 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Lenvik kommune Camp Tamok - oppreisning av klagefrist - anmodning om underinstansbehandling av klage Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/EME Fylkesmannen i Troms Side: 5 av 19

6 Forsikring snøscooter EX 2507 Konkurransegrunnlag - snøscooter til Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Försäkringsproduktion AB Kunngjøring av planvedtak, reguleringsplan Prestegårdsjordet, barnehager, kulturminner, vei m.m. Lødingen kommune gnr 28/bnr: flere - reguleringsplan for Prestegårdsjorda 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Lødingen kommune Klage vedtak sak 32/13 - innvilget dispensasjon til fradeling - klager: Reindriftsforvaltningen Troms Salangen kommune gnr 35/bnr 10 i Øvre Salangen - søknad om dispensasjon for oppføring av fritidshus 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Fylkesmannen i Troms Anmodning om sluttbefaring av gjeterhytte ved Takvatn i Målselv kommune sak Tore Oskal/Mauken/Tromsdalen rbd - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Takvatnet i Målselv kommune 2008/ /2013 ALTA/JYK 606 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tore Oskal Side: 6 av 19

7 Klage på etablering av privat fritidshytte øst for E8 i Skibotndalen Storfjord kommune - kommuneplanens arealdel 2004/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helligskogen reinbeitedistrikt Oversendelse pr. e-post: Ang. bekymringsmelding - rein i Tamokdalen - Blind-gruppen Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngsfjord Adventure Jan Gunnar Brattli Revidert tildeling 2013 Regnskapsåret 2013 X 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Jan Gunnar Brattli Beathe Bergquist TR/BB Angående deres brev av, oversendt til oss pr. e-post i dag Balsfjord kommune gnr 43/bnr 24 i Tamokdalen - reguleringsplan for Camp Tamok 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lyngsfjord Adventure AS Side: 7 av 19

8 Etablering av nytt gårdstun på Rotli Balsfjord kommune gnr 43/bnr 19, 54 og 96 - søknad om dispensasjon og omdisponering for nyetablering av nytt gårdstun 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Balsfjord kommune Berg kommune - Strategisk næringsplan Berg kommune - strategisk næringsplan / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Berg kommune Ole-Jakob Kvalshaug Adresser og telefonnummer til alle ledere i reinbeitedistriktene i Troms reinbeiteområde Overføring av Reindriftsforvaltningen Troms til Fylkesmannen i Troms 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms Beathe Bergquist TR/BB Møteinnkalling - Regionalt planforum Troms - møte 7. november 2013 Diverse forespørsler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune Ole-Jakob Kvalshaug Side: 8 av 19

9 Referat fra distriktsledermøte datert 21. oktober 2013, ved Bardufosstun Distriktsledermøte i Troms reinbeiteområde 2013 N 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Ole-Jakob Kvalshaug Søknad om dispensasjon fra LNF formålet i kommuneplanen - tilbygg hytte gnr 21 bnr 23 i Tranøy kommune Tranøy kommune gnr 21/bnr 23 ved Storvatnet - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Tranøy kommune Høring: Søknad om dispensasjon for fradeling av parsell til bolig eiendommen 36/4 Tranøy kommune gnr 36/bnr 4 ved Rubbestad - søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 36/bnr / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Tranøy kommune Side: 9 av 19

10 Balsfjord kommune gnr 36/bnr 12 ved Hølvatnet - klage på vedtak om omdisponering og dispensasjon for bygging av hytte Balsfjord kommune gnr 36/bnr 12 ved Hølvatnet - søknad om omdisponering og dispensasjon for bygging av hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Balsfjord kommune Ole-Jakob Kvalshaug Oversendelse pr. e-post av møtereferatet Distriktsledermøte i Troms reinbeiteområde / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reinøy rbd v/johan Daniel Turi Ringvassøy rbd v/liane Päiviö Rebbenesøy rbd v/johnny Mathis Mikkelsen Sara Nord-Senja rbd. v/per Mathis Skum Sør-Senja rbd. v/anne-berit Påve Kristiansen Mauken/Tromsdalen rbd. v/tore-anders Oskal Lakselvdal/Lyngsdal rbd. v/henrik H. Gaup Hjerttind rbd v/helge Oskal Gielas rbd. v/johan Anders Eira Kongsvikdalen rbd. v/odd Vemund Henriksen Helligskogen rbd v/per Gustav Bål Rendalen rbd. v/mikkel sak Kemi Kanstadfjord/Vestre Hinnøy rbd. v/lars Roger Hansen Tjeldøy rbd. v/anders Huva Side: 10 av 19

11 Oversendelse pr. post av referat fra distriktsledermøte Distriktsledermøte i Troms reinbeiteområde / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vannøy rbd v/asbjørg Kitti Kvaløy rbd v/per Lars Kitti Grovfjord rbd v/britta Olsen Tranøy kommune gnr 36/bnr 4 ved Rubbestad - søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 36/bnr 9 Tranøy kommune gnr 36/bnr 4 ved Rubbestad - søknad om dispensasjon for fradeling av en tilleggsparsell til boligeiendommen gnr 36/bnr / /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tranøy kommune Lenvik kommune gnr 107/bnr 10 ved Gamneset - søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig Lenvik kommune gnr 107/bnr 10 ved Gamneset - søknad om tillatelse til oppføring av fritidsbolig 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lenvik kommune Side: 11 av 19

12 Dispensasjonssak fra arealplan Skånland kommune Skånland kommune gnr 5/bnr 150 ved Sandvatnet - søknad om dispensasjon for utvidelse og tilbygg/ombygging av eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 5 Skånland kommune Lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge (VNN) Lokalisering av Veterinærinstituttet i Nord-Norge (VNN) 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Veterinærinstituttet Ole-Jakob Kvalshaug Kjøring i forbindelse med sanking av rein i Årøybukt Kjøring i forbindelse med sanking av rein i Årøybukt i Lyngen kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/EME Lyngen kommune Dispensasjonssak fra arealplan Skånland kommune på eiendommen gnr 5/bnr 150 Skånland kommune gnr 5/bnr 150 ved Sandvatnet - søknad om dispensasjon for utvidelse og tilbygg/ombygging av eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Skånland kommune Ole-Jakob Kvalshaug Side: 12 av 19

13 Tromsø kommune gnr 91/bnr 7 i Tromvik - søknad om dispensasjon for fradeling av tre ubebygde boligtomter med tilhørende nausttomter, samt to tilleggsparseller til boligeiendommen gnr 91/bnr 96 - til sammen åtte parseller Tromsø kommune gnr 91/bnr 7 i Tromvik - søknad om dispensasjon for fradeling av tre ubebygde boligtomter med tilhørende nausttomter, samt to tilleggsparseller til boligeiendommen gnr 91/bnr 96 - til sammen åtte parseller 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tromsø kommune Lenvik kommune gnr 88/bnr 12 ved Lysnes på Senja - søknad om fradeling av en parsell til fritidsformål Lenvik kommune gnr 88/bnr 12 ved Lysnes på Senja - søknad om fradeling av en parsell til fritidsformål 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lenvik kommune Tranøy kommune gnr 21/bnr 23 ved Storvatnet - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte Tranøy kommune gnr 21/bnr 23 ved Storvatnet - søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tranøy kommune Side: 13 av 19

14 Bardu kommune - svar høring: Anders Sikku og Jon Sikku/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Altevatn Anders Sikku og Jon Sikku/Saarivuoma sameby - søknad om tillatelse til oppføring av gjeterhytte ved Altevatn i Bardu kommune 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Statskog Saarivuoma sameby - svar høring - søknad om godkjenning for oppføring av gjeterhytte og forrådsbygg - Coalmeoaivi i Mannencearru Saarivuoma sameby - søknad om godkjenning for oppføring av gjeterhytte og forrådsbygg ved Coalmeoaivi i Mannencearru i Bardu kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Statskog Kvæfjord kommune gnr 32/bnr 7 - søknad om utbedring/bygging av Hemmestadveg parsell 3 Kvæfjord kommune gnr 32/bnr: flere - søknad om bygging av Hemmestad landbruksveg 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kvæfjord kommune Side: 14 av 19

15 Søknad om deling av en hyttetomt fra eiendommen, gnr. 106, bnr. 28 i Lenvik. Dispensasjon fra Pbl 1-8. Lenvik kommune gnr 106/bnr 28 - søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Lenvik kommune Gnr 30 bnr 2 - tillatelse til deling av eiendommen - formål: egen tomt rundt eksisterende fjellhytte Kvæfjord kommune gnr 30/bnr 2 - tillatelse gitt til fradeling av tomt til eksisterende fjellhytte 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kvæfjord kommune Offentlig ettersyn - reguleringsendring del av gnr 16 bnr 15 i Sørreisa Sørreisa kommune gnr 16/bnr 15 - reguleringsplan for forretningsbygg, leiligheter, parkering og naustgrend 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Sørreisa kommune Lenvik kommune gnr 106/bnr 28 - søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte Lenvik kommune gnr 106/bnr 28 - søknad om fradeling av tomt til eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Lenvik kommune Side: 15 av 19

16 Søknad om bygging av landbruksveg på Kvernmo i Gratangen kommune Gratangen kommune gnr 48/bnr: flere - søknad om bygging av landbruksveg på Kvernmo 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gielas rbd. v/johan Anders Eira Merkenemnda i Troms - innkalling til møte 12. november 2013 Merkenemnda i Troms / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ole Thomas Baal Johan Anders Oskal Maret Ravdna Buljo nnkalling og saksfremlegg møte 12. nov 13 Merkenemnda i Troms 2013 X 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oversendelse av uttalelse av fra reinbeitedistriktet Vegavannvegen i Sørreisa kommune 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TO Dyrøy kommune Side: 16 av 19

17 Klage på vedtak i sak 87/13, innvilget dispensasjon for fradeling av hyttetomt på Tjeldøya Tjeldsund kommune gnr 85/bnr 59 i Valvåg på Tjeldøya - søknad om dispensasjon for fradeling av en parsell til fritidsformål 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tjeldsund kommune Søknad om dispensasjon til å bygge anneks på eiendommen 21/12. Tiltak uten ansvarsrett. Tranøy kommune gnr 25/bnr 12 - søknad om dispensasjon for oppføring av anneks i tilknytning til eksisterende hytte 2013/ /2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 2 Tranøy kommune Nyheter fra prosjekt Dyr i Drift "Dyr i drift" - prosjekt i region 8 Troms og Finnmark / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms Søknad om reguleringsendring for deler av Hesten gnr/bnr 19/10, 11 Lødingen kommune gnr 19/bnr 10 og 11 - reguleringsendring for deler av Hesten til naustformål 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kanstad Trelast AS Side: 17 av 19

18 Overføring av driftsenhet - ønskes behandlet i områdestyret Overføring av siidaandel fra Else Kåsa Granath i Kvaløy reinbeitedistrikt til Risten Turi Aleksandersen 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TR/EME Risten Turi Aleksandersen Nyheter fra prosjekt Dyr i Drift "Dyr i drift" - prosjekt i region 8 Troms og Finnmark / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Fylkesmannen i Troms Regionalt planforum 7.nov - påminnelse og dokument til sak 1 Diverse forespørsler / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Troms fylkeskommune Olovlig uppehälle i Duoipalområdet Reinbeiting ved Duoipalområdet 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Könkämä sameby Side: 18 av 19

19 Olovlig uppehälle Reinbeiting ved Duoipalområdet 2013/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Könkäma sameby Jan Gunnar Brattli Side: 19 av 19

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok.

Journaldato: 07.03.2011-11.03.2011, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03.2011 -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.03.2011 Oversendelse av manuskart/arealbrukskart for redigering og oppdatering

Detaljer

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012.

Journaldato: 10.05.2010-14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 10.05.2010. Klassering: 012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 14.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 18.05.2010 Områdestyremøte 20. - 21. mai d.å. Områdestyret for Troms - møte

Detaljer

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 03.05.2010-07.05.2010, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 E8 Riksgrensen - Skibotn Storfjord kommune - reguleringsplan for vegutbedring i Halsebakkan

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221

Journaldato: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.11.2011-4.12.2011, Adm.enhet: ØF, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2011 nnhold: SØKNAD OM GODKJENNNG AV GJETERHYTTE Nils Johannes

Detaljer

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510.

Journaldato: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 27.04.2012. Klassering: 510. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.05.2012 Notat - Forslag om endringer i forskrift om tilskudd

Detaljer

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414.

Journaldato: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 30.07.2013. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.8.2013-18.8.2013, Adm.enhet: NL, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.08.2013 Forslag til landbruksplan for Leirfjord 2013-2020. Leirfjord

Detaljer

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær

Marit Oskal Sara MEDL meldt forfall Varamedl. Innkalt, men møtte ikke. Reindriftsagronom. Sekretær BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Alta Thon Hotell Vika Dáhton/Dato: 05.12.2013 og 06.12.2013 Áigi/Tid: Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Johan Martin Eira

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Pettersen Inga Leder BEAVDEGIRJI/MØTEBOK ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Scandic hotell, Tromsø Dáhton/Dato: 14.04.2011 Áigi/Tid: 9:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arild

Detaljer

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012.

Journaldato: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 16.01.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.01.12-03.02.12, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 06.02.2012 nnhold: Opprettelse av isfiskeløype for snøscooter mellom

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604.

Journaldato: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221, Adm.enhet: NT. Dok.dato: 13.04.2010. Klassering: 604. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.05.10-14.05.10, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221, Adm.enhet: NT 27.05.2010 Overføring av siidaandel fra Per Jonas Aksel Toven til Per

Detaljer

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010.

Journaldato: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 23.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.7.2014-13.7.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.07.2014 Søknad på ressurser til spesialundervisning/hjelp for Barnehagemappe - 2009/1249-15

Detaljer

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE

Offentlig journal HØRING - SØKNAD OM BYGGING AV TRAKTORVEG PÅ BAKKEJORD, KÅFJORD KOMMUNE Offentlig journal Seleksjon: Raort generert: 28.5.2009, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttye:,, Status: J,A 02.06.2009 HØRNG - SØKNAD OM BYGGNG AV TRAKTORVG PÅ BAKKJORD, KÅFJORD KOMMN Høring - søknad om bygging

Detaljer

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014

Offentlig journal. Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag. Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag. 2014/81-1 618/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.4.2014-14.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.04.2014 Vedhogst i vegetasjonssoner langs vassdrag Skjøtsel av vegetasjonssoner mellom dyrka mark og vassdrag.

Detaljer

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.10.12, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 29.10.2012 Svar på forespørsel om journalopplysninger/relevant

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON.

Offentlig journal. Eltilsyn - Brannstasjon. Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 04.09.2015 TEKN/OYVJON 17.04.2015 TEKN/OYVJON. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 06.09.2015, Dokumenttype:,, Status: J, 11.09.2015 Eltilsyn - Brannstasjon Eltilsyn - Brannstasjon 2012/2381-4 3494/2015 17.04.2015 TEKN/OYVJON 614 Avs./mottaker:

Detaljer

Čoahkkingirji/Møtebok

Čoahkkingirji/Møtebok Čoahkkingirji/Møtebok ČOAHKKINDIEĐUT/MØTEINFORMASJON Čoahkkinbáiki/Møtested: Kirkenes, Thon Hotel Dáhton/Dato: 27.10.2011 Áigi/Tid: 10.00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egil

Detaljer

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2014, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 04.02.2014 Oversendelse av journaldokumenter

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010.

Journaldato: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.04.2010. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.4.2010, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.04.2010 Fordeling av kommunale avgifter for våre eiendommer

Detaljer

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS

Journaldato: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 21.07.2010. Klassering: NL/YGS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.7.2010-30.7.2010, Adm.enhet: NL, Dokumenttype: I,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 20.08.2010 SØKNAD OM GODKJENNING AV PLAN FOR NYDYRKNING, GNR 84, BNR

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11)

Inger Marit Eira-Åhren Nestleder (møtte på behandling av ST 31/11) MØTEBOK MØTEINFORMASJON Møtested: Snåsa Dato: 14.12.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Hans Martin Storø Leder Inge Staldvik Medlem Albert Jåma Medlem Inger Marit Eira-Åhren Nestleder

Detaljer

Journaldato: 19.9.2014, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 18.09.

Journaldato: 19.9.2014, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 18.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.9.2014, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 23.09.2014 Retur av samhandlingsavvik til Hjerte-, lunge-

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer