Karl Klingsheim, Prof.II, Dr.Ing. Adm.dir. Karl Klingsheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Karl Klingsheim, Prof.II, Dr.Ing. Adm.dir. www.tto.ntnu.no. Karl Klingsheim"

Transkript

1 Innovasjon og kommersialisering TPG4140 Naturgass, NTNU, 5. september 2005 Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier PLUSS en skisse til studentoppgave, Prof.II, Dr.Ing. Adm.dir.

2 Innovasjon Hva? Innovasjon := Noe som er både nytt og nyttig. Hvorfor? Sikre overlevelse i Kongeriket! I Norge er vi gode på oppdagelser og oppfinnelser, men... Kontinuerlig fornyelse er eksistensielt for enhver organisasjon innovate or die!

3 Gründer Definisjon: "gründer (av ty.), grunnlegger, stifter; person som tar initiativet til nye industrielle foretak. Bet. oppstod under den økon. blomstringstiden, gründer-tiden, i Tyskland etter Den fr.-ty. krig , og har sterke bibetydninger av aksjespekulasjoner og smartness. (www.caplex.no) Ærbart eller odiøst? Entreprenør: av fr. entrepreneur, person el. firma som påtar seg å administrere og utføre et større teknisk arbeid, særlig innen bygge- og anleggsbransjen. (www.caplex.no)

4 Risiko Hvordan forholder ulike mennesker seg til risiko? Unngår den? (långivere/banker) Minimerer den? (linjeledere i etablert virksomhet) Garderer seg mot den? ( hedge -investorer) Priser den? (venture kapitalister og ågerkarler) Blir stimulert av oppside/risiko? (gründere)?? (hva med deg?)

5 Entreprenørskap krever kunnskaper og ferdigheter som kan læres på tilsvarende vis som for andre profesjoner krever egenskaper og tenkemåter som kan utvikles på tilsvarende vis som for andre profesjoner innebærer å ta risiko og det er DER det stopper for de fleste! eller kan hvem som helst bli gründer, bare man VIL det nok og lærer seg det som skal til?

6 Gründere vs linjeledere Drives av visjoner og ser stadig nye muligheter. Verdibasert og resultatorientert. Aksjonsorientert og tar raske beslutninger Løser utfordringer undervegs. Villig til å leve fra hånd til munn. Flat organisasjon og utstrakt bruk av nettverk. Fokuserer på optimal ressursutnyttelse. Ressursbasert og prosedyreorientert. Opptatt av å forankre alle beslutninger tjenestevei. Helhetlig plan for hele prosjektet før oppstart. Ressurstilgang pr godkjent budsjett ovenfra. Formell, hierarkisk organisasjon med avtaler.

7 Entrepenørskap eksternt vs internt Etablering av nytt, uavhengig selskap. Typisk drevet fram bottomup av gründere som ser nye muligheter. Ingen top-down begrensninger i handlings-rom eller valg av partnere. Større utfordringer og større begrensninger i å skaffe finansiering. Lage ny virksomhet innenfor eksisterende selskap/konsern. Typisk prosjekt som er nytt for selskapet og som har høyere risiko enn vanlig. Derfor organiseres og ledes prosjektet normalt adskilt fra kjernevirksomheten. Det betyr likevel begrenset handlefrihet men også sikker finansiering. Begge krever gründere som både kan og vil!

8 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

9 The Law of Zeros (tm) Each new generation shifts the zeros: Product: Selling price: Units sold per year: MF $0,000,000 0,000 MI $000,000 00,000 WS $00, ,000 PC $0,000 0,000,000 PDA $000 00,000,000 CPH $00 000,000,000 TBD $0 0,000,000,000 Kilde: John Nesheim

10 Tidligere antakelser... Lord Kelvin, President Royal Society, 1885: - Heavier than air flying machines are impossible. CH Duell, US Patent Office, 1899: - Everything that can be invented has been invented. HM Warner, Warner Bros. Pictures, 1927: - Who the hell want to hear actors talk? TJ Watson, Chairman of IBM, 1943: - I think there is a world market for about 5 computers. Ken Olsen, President of DEC, 1977: - There is no reason for an individual to have a computer in their home.

11 Building a Better Mousetrap. Build a better mousetrap and the world will beat a path to your door. R.W. Emerson Første patent i 1903 (Woodstream Corp.) Ca 40 nye patent hvert år... Kun 24 av patenter har generert inntekter til sine oppfinnere...

12 Radikale endringer i næringslivet Konkurransekraft: effektiv produksjon Konkurransekraft: effektiv innovasjon

13 Innsatsfaktorer og verdiskaping Før i verden: I dag: Arbeidskraft + energi produksjon Fokus: fysisk kapital & materialflyt Kunnskap + nettverk innovasjon Fokus: intellektuell kapital & informasjon

14 Industrisamfunnet vs kunnskapsøkonomien Industrisamfunnet: Kostbart/vanskelig å skaffe seg informasjon Konkurransefortrinn ved å sikre seg tilgang til informasjon som andre ikke har Lokal næringsutvikling Landegrenser og tollbarrierer Kunnskapssamfunnet: Informasjon er allemannseie Konkurransefortrinn gjennom effektiv organisering/filtrering av relevant informasjon Fri flyt av kapital Åpne, globale markeder

15 16.september 2004 Vi bruker allerede nok penger på utvikling av tekniske duppeditter. Men veldig lite på kommersialisering av produktet. Det er ikke nok å ha en god idé. Gode ideer er som London-bussen, det kommer alltid en ny en, - Eilert Hanoa, gründer og adm.dir.

16 Imagination at work We're measuring GE's top leaders on how imaginative they are. Imaginative leaders are the ones who have the courage to fund new ideas, lead teams to discover better ideas, and lead people to take more educated risks. - Jeffrey Immelt, GE juli 2005

17 Innovasjonssenter Gløshaugen 1000 m 2 gründervirksomhet på campus

18 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

19 Nasjonale utfordringer Vårt tradisjonelle næringsliv taper terreng til sine konkurrenter i stadig mer globale markeder. Høyt kunnskapsinnhold er eneste mulige konkurransekraft for nye produkter, tjenester og virksomheter i Norge. Samfunnets INVESTERINGER i forskning må gi ØKT AVKASTNING for samfunnet!

20 Verdiskapingsgapet Norge mister tusen eksportrettede arbeidsplasser/år Vi skaper ca nye bedrifter pr år (ref Brønnøysund) 50% deltidsforetak 40% enkeltmannsforetak Dvs ca 2500 med >1 ansatt, hvorav 75% basert på videregående skole (frisør, rørlegger, varesalg, etc) 20% basert på eksisterende kunnskap og kjent teknologi (ingeniører) Dvs kun ca 100 bedrifter/år som i utgangspunktet har potensiale til å bidra til nytt, bærekraftig næringsliv i Norge og disse har typisk lavere veksttakt (1-2 nyansatte/år) enn i andre land. Mulighetene ligger i de 0,5%... Trøsten er at andre land opplever samme utfordring og forsøker de samme løsningene.

21 Utfordringer Vi klarer ikke å beskytte oss til velstand. Vi må konkurrere oss til velstand. - Jan Petersen, DN 15.august 2005 Omfattende kutt i IT- og telebransjen kan føre til at mellom 800 og årsverk forsvinner. Telenor kan komme til å stå for en stor del av nedbemanningen. - DN 20.august 2005 Helt siden 1997 har Kina utdannet flere ingeniører enn USA, Japan og Tyskland til sammen. Å tro at Vesten skal tenke og Østen produsere, er derfor en nyimperialistisk idé. Det er bare et tidsspørsmål før land som Kina og India er fullt på høyde med Vesten når det gjelder høyteknologi og avansert elektronikk. - John O. Egeland, Dagbladet 22/8

22 Depressivt utgangspunkt? De med nybrottsvilje emigrerte til Amerika for 150 år siden? Norge med lavest FoU av BNP innenfor hele OECD? Mangler nasjonale lokomotiv-bedrifter for innovasjon? Mangler risikovillig og kompetent venture kapital? Få forbilder og dårlig infrastruktur for innovasjon? Mangler gründere som kan og vil? Janteloven og husmannsånden rår fremdeles? Vi har det for godt noen andre ordner med fremtiden? Skoler og universitet skaper job takers, ikke job makers? Dårligere skattebetingelser enn andre?

23 ENORMT potensiale! Over kr i cash (inkl. oljefondet). Grenser og geografi ikke lenger noen begrensning. Høyt utdanningsnivå og mange early adopters. Lavt lønnsnivå i Norge for utdannet arbeidskraft. Norge har positiv image i utlandet. Norsk lederstil og bedriftskultur er fremtidsrettet: Fokus på team og empowerment (ikke kontroll) Fokus på knowledge management og OU Investorene forbereder seg på ny oppgang. Økende oljepris..

24 Verden går i bølger s s s 2000s Semiconductors Computers Biotech Workstations Computer aided engineering etc. Kilde: John Nesheim

25 Waves have phases 4. Mania 3. Overtrading 2. Euphoria 1. Displacement starts it all 5. Financial Stress 6. Revulsion ends it all Kilde: John Nesheim

26 Dot Com followed the pattern 1. Displacement = Internet technology 2. Euphoria = Anyone can be CEO! 3. Overtrading = VCs poured $billions in 4. Mania = Herd mentality took over 5. Financial Stress = Markets too small, biz models too weak 6. Revulsion = Bust! Lesson learned: Do not experiment with everything at the same time!! Business Model = Change the world Management = Experience not wanted Unfair Advantage = Later Kilde: John Nesheim

27 NASDAQ Composite indeksen

28 Globalt perspektiv Easy comes; easy goes på Nasdaq Composite indeksen: 10 mars 2000: 5048,62 ( all time high ) 7 oktober 2002: 1119,40 (tilsv. august 1996) Dvs i løpet av 1 år tapte aksjonærene i verdens 10 største teknologiselskap (dvs AOL, Cisco, EMC, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Nortel, Oracle og Sun) ca ,00 kroner, eller ½ million kroner hvert sekund...

29 Venture-investeringer i USA 30,0 28,6 in 1,000,000,000 US$ 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 4, Kilde:

30 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

31 Utgangspunkt for nyskaping Nødvendig for å overleve f.eks. Nidar Lur idé på flat mark dvs Petter Smart type inspirasjon Kamerater i en garasje f.eks. Bill Hewlett & Dave Packard (1938) Jeg kan gjøre det bedre f.eks. Amazon.Com Oppfyllelse av et udekket behov f.eks. ostehøvelen Konkrete forskningsresultater f.eks. Nokia Avskalling fra eksisterende virksomhet ( spin-out ) f.eks. Opera Software

32 The Innovator s Dilemma To typer innovasjon (ref Clayton M. Christensen) : Sustaining: Adresserer neste generasjon kunders behov ut fra kunnskap om dagens kunder Kontinuerlig forbedring av verdikjedene Disruptive: Nytt produkt eller tjeneste, ofte dårligere enn eksisterende teknologi ved introduksjonen! Fører til paradigmeskift når mange nok kunder tar det ibruk Etablerte selskaper flinke på de første, har ikke de siste. Dvs en utfordring for etablerte bedrifter og en mulighet for gründere!

33 Technology Push

34 Enhver, suksessfull nyskaping er tuftet på at noen er villige til å betale for å få tilfredsstilt sine (eller andres) behov! Behovene kan variere fra de helt basale (dvs mat og klær) til de emosjonelle (ref f.eks. Maslow) og ubevisste (ref f.eks. Creative Man og Behovene vil variere med mange faktorer, for eksempel kulturelle, geografiske, sosiale, demografiske, økonomiske, etc etc Kunsten er å identifisere og utnytte andres behov!

35 Sjekkliste (1): Kundebehov Voksende marked Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Hvem skal KJØPE produktet? Hvilke behov har de EGENTLIG? Hvordan klarer deg seg uten idag? Hvem er det som bare MÅ ha det? Compelling reason to buy? Why should they care? Kompetent kapital Unik teknologi

36 Value Proposition Hvilke problemer/behov har kunden/brukeren? Hvordan løser/dekker vi dem på en bedre/enklere/billigere måte enn alle andre? Kundebehov Produktegenskaper Eksempel fra Nidar? Eksempel fra Giant Leap? Sett deg i kundens/brukerens sted! WIFM prinsippet:: What s in it for me? Why should I care?

37 Sjekkliste (2): Markedet Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi Er markedet tilstrekkelig stort? Hvem betjener markedet idag? Hvordan skal jeg komme meg inn? Markedsanalyse (ref Michael Porter): Fasttømrede verdikjeder? Trussel fra alternative løsninger? Obstruksjon fra dagens aktører? Tilgang til underleverandører? Fungerende tilbud-etterspørsel? Teknologi-drevne skift i adferd?

38 Konseptutvikling Value proposition Kunden er opptatt av sine behov, ikke av produktets egenskaper. Markedsanalyse Hvor mange kunder har samme bare MÅ ha det behov, og hvor mange penger er de til samme villige til å betale? Hvilke trender gjelder i markedet? Hvem er aktørene? (bruk WWW!!) Markedsføringsplan Distributører, OEM, VAR, markedsføring, salg, etc Teknisk analyse Hvor lang tid og hvor mange penger trengs for å ha noe å selge?

39 Først på ballen eller en god nr 2? Risikabelt å være først! Prototype problemer Må brøyte løype i ulendt terreng Opplæring av kunder/brukere Viktig å være den første til å få det til! Lære av pionerenes prøving og feiling Bedre timing av angrepet på pionerene Lettere å posisjonere produktet i.f.t. kundens egentlige behov Hvem var: Visicalc og Lotus 1-2-3? Newton? Hvem lagde den første PC en?

40 Sjekkliste (3): Gründerteamet Hvor interessert er jeg, egentlig? Er jeg tilstrekkelig motivert og kommittert? Hvorfor er JEG den rette? VIL jeg dette NOK? Hvor interessert er andre i konseptet? Hvem ANDRE kan jeg overbevise? Partnere, kolleger, leverandører, etc. Hvorfor meg? Har jeg gode nok forutsetninger? Hvilken kompetanse MANGLER teamet? Hvorfor nå? Er jeg for sent ute eller for tidlig? Hvorfor er akkurat NÅ riktig tidspunkt? Er det noen som vil betale for produktet? Er det mange nok av de? Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi

41 Sjekkliste (4): Produktet Voksende marked Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Hvilke konkurransefortrinn gir mitt produkt? Hvilke unike egenskaper har det? Hvordan kan jeg utnytte mine fortrinn? Hvordan beskytter jeg min svakheter? Kompetent kapital Unik teknologi

42 Beskytte teknologien skal / skal ikke? Fordeler med patent: Dokumentere/bevise unikhet overfor investorer Forhandlingskort overfor partnere og/eller konkurrenter Men hvor mye beskyttelse gir et patent egentlig? Ulemper med patentering: Konkurrentene får vite alt om din unike teknologi Koster mye tid og penger Må vedlikeholdes og følges opp Gode IP-advokater er vanskelig å få tak i

43 Sjekkliste (5): Kompetent kapital Profesjonelle investorer og kompetent kapital er en finansiell aktør som har: Tilstrekkelig domene-kunnskap til å vurdere risiko i prospektet. Evne og vilje til å ta kalkulert risiko. Nettverk, evne og vilje til å sikre selskapet videre finansiering. Realistiske planer for og forventninger til exit og/eller avkastning. Ulike typer/kategorier med ulike mål, krav og forventninger! Kapital er en nødvendig råvare for kommersialisering av teknologi, og den finnes i ulike valører og til ulik pris! Voksende marked Kompetent kapital Gründere som både KAN og VIL Betalende kunder Unik teknologi

44 Innovasjon Dagens meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike kommersialiseringsstrategier

45 Ulike kommersialiseringsstrategier Venture-finansiert start-up Mål = børsnotering = kvitt eller dobbelt Lage ny vogn til et industrielt lokomotiv Mål = bli kjøpt opp av en stor aktør = industrielt salg = M&A Lisensiering Mål = selge bruksrett til unik teknologi ikke hele selskapet Lykkelig som liten (aka levekårsbedrift ) Mål = lønnsom drift Diversifisering Mål = overlevelse og vekst gjennom kontinuerlig innovasjon

46 Forretningsplanen Forretningsplan = salgsdokument Unfair advantage er essensielt! Value Proposition! Tidsplan og milepæler! Tre varianter/utgaver: 30 sekunders elevator pitch 3 minutters executive summary 30 minutters everything you ever wanted to know Må være et levende dokument. Prosessen er det viktigste Du må ha planen i hodet ikke (bare) på papiret.

47 Finansiering Venture kapitalister krever raskt vekst og rask exit. Strategiske investorer vil ha synergi med egen virksomhet, m/tilhørende begrensninger (og muligheter). Finansielle investorer krever utbytte fra driften, men har gjerne et langsiktig og hands-off perspektiv. Banker ønsker å sikre sin leverandørposisjon, men uten å ta risiko. Leverandørkreditt og leasing bør utnyttes maksimalt! Bootstrapping er ofte nødvendig. Fools, friends, and family har sin egen dynamikk...

48 Andre former for finansiering Egne sparepenger, lån, kredittkort, etc etc ( boot strapping ) Business Angel investorer Ulike stipendordninger (f.eks. etablererstipend) Inkubatorer (f.eks. Innovasjonssenter Gløshaugen) Såkorn-kapital (nye fond er under etablering!!) Offentlige tilskudd (f.eks. Skatte FUNN ) Finansielle mekanismer (f.eks. leie/lease i steden for å kjøpe)

49 Oppsummering: Innovate or die (hva er da mest risikabelt, egentlig?) Innovasjon må dekke behov ( produktegenskaper) Need to have vs Nice to have Elevator pitch (30 sek og 3 min) Voksende marked Betalende kunder Gründere som både KAN og VIL Kompetent kapital Unik teknologi

50 Teknologibasert nyskaping i praksis Ta utgangspunkt i eksisterende (men gjerne ny) teknologi: Beskriv teknologien, dens fortrinn og ulemper ift en type anvendelser. Kan den teknologien brukes til andre anvendelser eller på nye måter som ingen andre har tenkt på enda? Hvilke konkrete produkter og/eller tjenester er det denne teknologien gjør mulig? Hva er det du skal selge? Hvilke fortrinn og ulemper har din løsning ift andre løsninger? Hva er det unike ved ditt opplegg?

51 Marked og kundebehov Hvem er (eller burde være) interessert i din løsning? Hvilke problemer/behov/utfordringer har disse menneskene? Hvordan fyller disse (potensielle) kundene sine behov i dag? Er din løsning need to have eller bare nice to have? Hvilken (mer-)verdi tilfører din løsning? (Økte inntekter, reduserte kostnader, tilfredsstille lovpålegg, økt trivsel, feels better ) Hvor stort er markedet (i de geografier du adresserer)?

52 Ambisjon og lønnsomhet Hvor mye betaler kundene/brukerne for dagens løsninger? Hvor mye (mer) kan du ta betalt for din løsning? Hva slags profittmargin sitter du igjen med da? Hvilken ambisjon har du? (Overleve, bygge imperium, kjøpe Koenigsegg, gjøre verden til et bedre sted, vise at jeg kan, bli berømt..)

53 Velge forretningsmodell Ta med ideen til en eksisterende bedrift Mål = bli ansatt i en trivelig (og trygg?) jobb med OK lønn Venture-finansiert start-up Mål = bli rikest mulig = børsnotering = kvitt eller dobbelt Lage ny vogn til et industrielt lokomotiv Mål = bli kjøpt opp av en stor aktør = industrielt salg = M&A Lisensiering Mål = selge bruksrett til unik teknologi ikke hele selskapet Diversifisering Mål = overlevelse og vekst gjennom kontinuerlig innovasjon Lykkelig som liten med full kontroll (aka levekårsbedrift ) Mål = lønnsom drift

54 Kontrollspørsmål: HVEM skal du selge til? HVA er det de vil være villige å betale for? HVOR MYE vil de akseptere å betale? HVORDAN skal du levere det til dem? HVA/HVEM trenger du da? Hva er viktig for DEG? Hva skal DU få ut av det? Hva skal DU bli når du blir stor? Eller skal du aldri bli stor? Kan du? Vil du (nok)? Tør du?

Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006

Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006 Innovasjon og kommersialisering TPG 4140 Naturgass, 19. september 2006 Meny: I. Innovasjon og entreprenørskap II. Stadig nye muligheter! III. Nasjonale utfordringer IV. Utgangspunkt for nyskaping V. Ulike

Detaljer

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap.

Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap. Innoventus Sør Sørlandets innovasjonsselskap 13 Patenter søkt i 2016 Over 1500 Ideer behandlet siden 2001 3,5 Milliarder kroner Akkumulert i omsetning fra inkubatorstartups (2001-2014) 25 Nye produkter

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter

Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Innovasjonsseminar Hvordan innoverer bedrifter? Eksempler fra subsea og biotech bedrifter Åpningsuken ved HIB, 26.09.2014 Førsteamanuensis Inger Beate Pettersen, Senter for nyskaping Avdeling for ingeniør-

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess

Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Kunnskapsbasert nyskaping- hvem tør satse pengene sine og hva kreves av ledelsen for internasjonal suksess Nyskaping alltid risikofylt, kunnskapsbasert nyskaping enda mer, oftest teknologidrevet, ikke

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1

www.ipark.no Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing 6. oktober 2009 Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing Side 1 Ipark Inkubator - En vellykket inkubatorsatsing? Regional forankring Kompetanse inkubasjon Tilgang på faglig kompetanse - forskning Dedikert team

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011

Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI. IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Førsteamanuensis Per Ingvar Olsen, Handelshøyskolen BI IT-startups: Store behov, få midler? Forskningsparken, 30. september 2011 Smart i hvilken forstand? Smart for hvem? Å være smart forretningsmann i

Detaljer

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge

Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Fra forretningsidé til marked Gründerseminar Steinar Johnsen, Innovasjon Norge Våre tilbud til gründere Etablerertilskudd Mentorordning Gründerseminaret Fra idè til marked Forretningsmodellering hvordan

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem?

Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Investorer: Hvem er de og hvordan kan man finne dem? Mo irana 31. januar2011 Roger Sørheim hhb, Helgeland Agenda 1. Om ulike finansieringskilder 2. Hva investorer ser etter? 3. Hvordan finne sin investor

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

TTO - Technology Transfer Office

TTO - Technology Transfer Office - echnology ransfer ffice Nyskaping er en nasjonal utfordring! Derfor er tech transfer core business for universitetene. er et element i universitetenes formidlingsoppgave med formål å skape nytt næringsliv

Detaljer

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no

Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no. www.investinor.no Jon Øyvind Eriksen jon.eriksen@investinor.no www.investinor.no Dette er Investinor AS Statlig, landsdekkende investeringsselskap 3,7 mrd kroner under forvaltning Er aktiv eier i 29 norske vekstbedrifter

Detaljer

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen

Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen for rådgivning, investering og aktiv forvaltning Gründertreff 15 oktober 2014 Mess&Order Næringsforeningen 1 Wahlberg skal investere i SMB, et attraktivt segment som har stor dealflow Såkorn Venture Private

Detaljer

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II

Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Studententreprenørskap Pilot FORNY StudENT 2016-II Agenda Praktisk informasjon om FORNY StudENT Studentenes rolle Universitetets/høyskolens rolle Prosjekteksempler Vurderingskriterier Utforming av søknad:

Detaljer

Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin

Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin April 2017 Innovasjon i etablerte selskaper Ramtin Matin Utvikle samhandlings løsninger Påstand Det er vanskeligere for store selskaper å etablere (og vedlikeholde) innovasjon Fordi Mangel på innovasjonsstrategi

Detaljer

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia

Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge. Paul Chaffey, Abelia Behov, utfordringer og forutsetninger for kunnskapsbasert innovasjon i Norge Paul Chaffey, Abelia Antall bedrifter i Abelia 2001-05: 420 370 Nå: 448 medlemsbedrifter 320 270 220 170 Start: 187 medlemsbedrifter

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Reisen til Indre Østfolds framtid Take-off - 4. april 2011. Presentasjon av Lars U. Kobro Telemarksforsking

Reisen til Indre Østfolds framtid Take-off - 4. april 2011. Presentasjon av Lars U. Kobro Telemarksforsking Reisen til Indre Østfolds framtid Take-off - 4. april 2011 Presentasjon av Lars U. Kobro Telemarksforsking Endringer 1977 2012 2050 1977 RADIONETTE SM 250 GC 2050? Hvilke endring(er) er du helt sikker

Detaljer

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars

Internasjonale kompetanseprogrammer. Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen. Molde, 3. mars Internasjonale kompetanseprogrammer Anne-Mette Hoel Gründerdivisjonen Molde, 3. mars 2016 www.innovasjonnorge.no 3 delmål Delmål 1: Flere gode gründere Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter Delmål 3:

Detaljer

Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer?

Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer? Hva skal til for å attrahere Investor kapital til Såkorn/ Venture investeringer? Trond Husjord, 11. September 2012 1 Det finnes et investeringsunivers med millioner av ulike stjerner 2 Investerings universet

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Finansiering, lånekapital eller

Finansiering, lånekapital eller Finansiering, lånekapital eller risikokapital? Photo: Shutterstock Det skal være lett å starte opp i Norge Forretningsplan = oppstart satt i system Photo: Shutterstock Photo: Shutterstock Forretningsplan

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012

Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Hvordan tiltrekke seg venture kapital? Johan Gjesdahl Januar 2012 Agenda 1. Introduksjon til Springfondet 2. Hva er venture-kapital? 3. Hva ser investor etter? 4. Hvordan finner jeg en investor? About

Detaljer

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen

Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Utviklingsmuligheter sett fra mobilnæringen Er potensialet om merverdi i samsvar med partenes forventninger? Peter Thornér 20/10-2011 NMA - Development of sustainable and competitive value netwoks Vad

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Innovasjon og kommersialisering på IFE

Innovasjon og kommersialisering på IFE Innovasjon og kommersialisering på IFE Østfold Nyskapingsnettverk, september 2014 Presentert av Terje Johnsen Avdelingssjef Programvareteknologi Institutt for energiteknikk IFEs Innovasjonsprosess Innovasjon

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT

Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Cisco Small Business Veiledning for finansiering og kjøp av IT Finanskrisen rammer økonomien fortsatt. Men det trenger ikke å sette en stopper for alle forretningsinvesteringer. Når økonomien er trang,

Detaljer

Lars Ueland Kobro Samling 1: Kunnskapsjakt Komplett.no Arena 9.11.2 9.1 011 01

Lars Ueland Kobro Samling 1: Kunnskapsjakt Komplett.no Arena 9.11.2 9.1 011 01 Lars Ueland Kobro Samling 1: Kunnskapsjakt Komplett.no Arena 9.11.2011 09.00 Velkommen 09.15 Hvordan kan vi fornemme framtiden? 10.00 En liten tankeøvelse 10.15 Hvordan står det til? 10.45 Plenumsdialog

Detaljer

Dette er viktig for unge arbeidstakere når de skal velge bolig!

Dette er viktig for unge arbeidstakere når de skal velge bolig! Dette er viktig for unge arbeidstakere når de skal velge bolig! Ronny Hamre Olsen Regiondirektør, Sysco AS Ressursgruppe, U37 Bakgrunnene for innspill Egne erfaringer 8 år i utlandet pluss mye reiseaktiviteter

Detaljer

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse?

Klynger som Omstillingsmotor for Norge. Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Klynger som Omstillingsmotor for Norge Hvordan kan de bidra med sin motorkraft til omstilling transformasjon fornyelse? Store utfordringer store muligheter Oljepris Produktivitet Kostnadsnivå Bærekraft

Detaljer

Migrasjon: nye byer, nye steder. Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering

Migrasjon: nye byer, nye steder. Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering 1 1 Norsk planmøte 2006 Migrasjon: nye byer, nye steder 21. 22. september 2006 Mobilisering til nyskaping et virkemiddel for integrering Zahra Moini - leder Norsk senter for flerkulturell verdiskaping

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

Grønn innovasjon på digital trampoline

Grønn innovasjon på digital trampoline Grønn innovasjon på digital trampoline Håkon Haugli, Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. 11. mai 2017 #DetSkjer 2 Taktskifte i norsk næringsliv 3 Smart grønn vekst 4 "That's one

Detaljer

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort!

En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! En lysende idé på det store verdensmarkedet. - Hvordan tørre tenke stort! Hvem er jeg? Siri Damsleth Skøien (30) Gründer av Comlight AS- Daglig leder Diplommarkedsfører BI, spesialisering bedriftsutvikling

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

i m m a t e r i e l l e

i m m a t e r i e l l e i m m a t e r i e l l e v e r d i e r o g IPR En innføring 2 x 45 min d e f i n i s j o n e r (Hva legger dere i begrepene) Patent Varemerke Design Opphavsrett Markedsføringsloven Know-how Hva er og hvordan

Detaljer

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011

Kunsten å lykkes. Elisabeth Gullner. Narvik. 25. Januar 2011 Kunsten å lykkes Narvik 25. Januar 2011 Elisabeth Gullner Lykkes med egen bedrift? Ny-etablerer Har bedrift i dag Ønsker vekst Finne lykkeformelen. Hvem? Hva? Hvordan? Styrende prinsipper Motivasjon Energi

Detaljer

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering

ENT 4000. Øvingstime 1 Idé generering ENT 4000 Øvingstime 1 Idé generering Willkommen! Emnets mål er å gi dere en teoretisk og praktisk forståelse av hvordan en forretningsidé skapes og hvordan slike ideer kan danne grunnlaget for konkrete

Detaljer

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge

Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Kopling mellom forskning og næringsliv i Norge Knut Haanæs - Diskusjonsmateriale, Produktivitetskommisjonen 14.desember 2015, Utgangspunkt: En betydelig innovasjonsutfordring Innovasjonsutfordring Få lokomotiver

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS

Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2 i 2012 bare lisenser, ingen selskapsetableringer. Hvorfor og hvordan? Jørund Sollid, MSc, PhD Forretningsutvikler Inven2 AS Inven2: "TURNING TOP SCIENCE INTO BUSINESS" Inven2 AS er kommersialiseringsaktøren

Detaljer

Essential Business Builder Program

Essential Business Builder Program Essential Business Builder Program Tenk fremover for en suksessfull framtid. Tor Lie Bedriftsobservasjon AS 23 og 24. mars 2011 you can Agenda Canons forretningsutviklingsprogram, hva er det? Hva er målsettingen

Detaljer

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini

Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics. Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Analyse av kundeavgang IBM Watson Content Analytics Oslo, 19. november, 2015 Mons Nørve, Capgemini Agenda Prosjektet: Kundeavgang Prosess og metode Teknisk «demo» Resultater Erfaringer Copyright Capgemini

Detaljer

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S.

Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering. Arild S. Big data - bare for de store? Hva legges i begrepet Big Data Hvilke muligheter eller betydning vil dette ha for den enkelte virksomhet Bruksområder Oppsummering Arild S. Birkelund IT Arkitekt - Atea Hva

Detaljer

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering?

Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Kommersialisering av forskning er det samsvar mellom forskningssatsingen og tilrettelegging for kommersialisering? Knut Allum Vice President Business Development 26. februar 2015 Om Inven2 Vi bygger bro

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer

Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Virkemidler for omstilling av biobaserte næringer Gunn Ovesen, administrerende direktør Verdikjedekonferansen 2013 Hvordan realisere Norges potensial i bioøkonomien, Oslo 13. november 2013 Mat Vann Miljø

Detaljer

Nye landsdekkende såkornfond

Nye landsdekkende såkornfond Nye landsdekkende såkornfond Felles fylkesutvalg for Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Stein Jodal, Fondsforvaltning 24. januar 2013 2 Fra gryende idé til markedssuksess Oslo børs Business Angels Såkornfond

Detaljer

Våre tjenester. Nettverk

Våre tjenester. Nettverk Drivkraft Nytt næringsliv Næringslivet vi skal leve av i fremtiden er ikke skapt ennå. Gründere med gode ideer, drivkraft og store visjoner kommer til å skape nye bedriftseventyr. Nyskapning og innovasjon

Detaljer

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter

Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Innovasjonstjenestens betydning for små og mellomstore bedrifter Adm.dir. Gunn Ovesen, Innovasjon Norge. LO Miniseminar Regjeringens arbeid med ny Innovasjonsmelding. 16. august 2007 Verden er ett marked!

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Endring, ledelse, kultur

Endring, ledelse, kultur Endring, ledelse, kultur 21.09.2016 Visjonen: Store, lille Trondheim Innovasjon fordrer endring Endring fordrer ledelse De viktigste ledelsesprosessene skjer i samspill med brukere, øvrige innbyggere,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år

ltshop Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år A7 ltshop 2022 Altshop 7 nye satsingsområder de neste 7 år Hvis du kunne investere i din egen drømmefremtid - Ville du gjort det? Med Altshop sine planer vil du kunne sikre din egen økonomiske fremtid

Detaljer

Akademisk frihet under press

Akademisk frihet under press Akademisk frihet under press 17.November 2015 Unni Steinsmo October 2015 Dette er SINTEF Overgangen til en bærekraftig økonomi Our responsibility: To take care of the environment, To manage the resources,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

GE Healthcare. A GE Growth Engine

GE Healthcare. A GE Growth Engine GE Healthcare GE Healthcare A GE Growth Engine $14B* global business unit of GE GE Healthcare Technologies GE Healthcare Bio-Sciences $1B in R&D 42,500 employees worldwide Headquartered in Chalfont St.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Inkludering er samfunnsansvar på høyeste nivå og gir i tillegg vinn-vinn. Kjersti Fløgstad, GoodBusiness om mening, makt og muligheter

Inkludering er samfunnsansvar på høyeste nivå og gir i tillegg vinn-vinn. Kjersti Fløgstad, GoodBusiness om mening, makt og muligheter Inkludering er samfunnsansvar på høyeste nivå og gir i tillegg vinn-vinn Kjersti Fløgstad, GoodBusiness om mening, makt og muligheter They want to make a difference in life so they look for companies

Detaljer

Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon

Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon Dagens utfordring og filosofien bak Censydiam : Hvordan man skaper merkevarevekst gjennom å forstå dypere menneskelig motivasjon

Detaljer

Nok en krise? - sårbarhet og muligheter. www.nhh.no. Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012

Nok en krise? - sårbarhet og muligheter. www.nhh.no. Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012 Nok en krise? - sårbarhet og muligheter Professor Lasse B. Lien, lasse.lien@nhh.no Vestlandskonferansen 16.02.2012 www.nhh.no Hvordan få store problemer under en krise? Egenskaper ved bransjen Egenskaper

Detaljer

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa

På lag med det nye Norge. Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa På lag med det nye Norge Elisabeth Svanholm Meyer, Regiondirektør Europa Formål Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes virkemiddel for lønnsom næringsutvikling over hele landet Hovedmål Innovasjon

Detaljer

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf

egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf egen bedrift fra a til å John Ivar Halvorsen Bedriftsrådgiver i DNB Tlf 97046895 john.ivar.halvorsen@dnb.no Det skal være lett å starte opp i Norge Hva er en gründer? Mange ser for seg visjonære mennesker

Detaljer

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef

Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter. Ivan C. Burkow Konsernsjef Forskningsbasert næringsutvikling i nord med nye instrumenter Ivan C. Burkow Konsernsjef www.norut.no Satsing i nord for hele nasjonen Nasjonen forsker for 42 mrd (1,8% av BNP og finansiert 46% fra det

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober

Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Velkommen til seminar om: Kvinner, innovasjon og verdiskaping Stortinget, 20. oktober Mål 20. oktober: Få frem et kvinneperspektiv på verdiskaping og internasjonalisering. Nettverk for kvinner og innovasjon

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Næringslivets utfordringer og muligheter

Næringslivets utfordringer og muligheter Regional plan for «Verdiskaping og næringsutvikling» Næringslivets utfordringer og muligheter Innspillmøte, Gol 26.4.2013 Torkil Bjørnson NCE SE, Kongsberg 1 Innretning & konkurranse 26.04.2013 Ulike bedrifter

Detaljer

INNOVASJON NORGE Mathias Bakke Haugen.

INNOVASJON NORGE Mathias Bakke Haugen. INNOVASJON NORGE Mathias Bakke Haugen www.innovationnorway.no Mathias Bakke Haugen Master i Markedsføring Forsvaret Gründer Innovasjon Norge siden 2012. 2 Muligheter og utfordringer Omstilling av norsk

Detaljer

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping

Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping www.pwc.no Samfunnsansvar - Fra Regulering til verdiskaping Øistein Jensen, Bergen Næringsråd 20.09.2011 Agenda 4 tema: 1. Hva er samfunnsansvar? 2. Utvikling og regulering 3. Krav og forventninger 4.

Detaljer

Fra idé til forretning

Fra idé til forretning Fra idé til forretning - Forskningens rolle Litteraturhuset 16/6-2010 Divisjonsdirektør Lars Espen Aukrust, Forskningsrådet OECDs utfordring til Norge (rapport 2008 om norsk innovasjonspolitikk)) The key

Detaljer

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE

DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE DESIGN FOR ALLE - STRATEGI FOR NYSKAPING OG KONKURRANSEFORTRINN ONNY EIKHAUG PROGRAMANSVARLIG, DESIGN FOR ALLE Agenda Om Norsk Designråd Om Design for alle Design for alle som strategi for nyskaping Cases

Detaljer

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst

Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Lean markedsutvikling en raskere og tryggere vei til internasjonal vekst Urmas Lepik Region Europa Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Norway: a small open economy Too fast or too slow? In the front

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. April 2012

Innovasjon og nyskaping. April 2012 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

UNKNOWN A1 / open seating

UNKNOWN A1 / open seating UNKNOWN A1 / open seating Innovasjon uten en idé [Innovasjon] Intraprenør, entraprenør og rådgiver og snart 2 barns far #1 Hvordan kan konsulenter skape et bedre samfunn og tjene penger? Min rolle: Intraprenør

Detaljer

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2

Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway. Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Understanding innovation in a globalizing economy: the case of Norway Globally distributed knowledge networks Workpackage 2 Hvorfor fokusere på globale kunnskaps/verdinettverk? 1. Strukturelle endringer

Detaljer

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag?

Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258. Hvorfor er innovasjoner viktige? Hva er en innovasjon (II) Forslag? 1 2 Hva er en innovasjon? Introduksjonsforelesning TIØ4258 Forslag? Ola Edvin Vie Førsteamanuensis NTNU 3 Hva er en innovasjon (II) Nye produkter Nye tjenester Nye prosesser og rutiner Nye ideer Nye markeder

Detaljer

Skape konkurransekraft

Skape konkurransekraft Skape konkurransekraft Kunde og konsern i endring Konserndirektør Glenn Sæther Forretningsstøtte og utvikling BANKENS HOVED- UTFORDRING Videreutvikle tradisjonell forretningsmodell Investere i «ny» forretningsmodell

Detaljer

«Markedsorientering vegen til suksess»

«Markedsorientering vegen til suksess» «Markedsorientering vegen til suksess» IN skal gjøre Norge og norske bedrifter kjent Pådriver for økt verdiskaping: Et godt omdømme gjør deg attraktiv for : -Kompetanse -Kunder -Kapital Pådriver Et sterkt

Detaljer

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no

NKF frokostmøte. Innovasjon Norges finansielle virkemidler. 28. mai 2015. www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte Innovasjon Norges finansielle virkemidler 28. mai 2015 www.innovasjonnorge.no NKF frokostmøte 28.05.15 «Finansielle tjenester og erfaringer» www.innovasjonnorge.no Drømmeløftet 3 Fra særstilling

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013

Innovasjon og nyskaping. Sept. 2013 1 Innovasjon og nyskaping 2 Nyskapingsmål Drivkraft for omstilling og nyskaping. Internasjonalt fremragende innenfor forskningsbasert innovasjon og samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning. Bidrag

Detaljer

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015

Fagråd Kommersialisering av Teknologi. Strategiplan. September 2015 Fagråd Kommersialisering av Teknologi Strategiplan September 2015 1 Teknologihovedstaden «Genibyen» «Nordens Silicon Valley» «Nordens beste studentby» «Norges vennligste by» «Landets største universitet»

Detaljer

Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge www.innovasjonnorge.no Formål : Få kunnskap som øker sjansen for å lykkes som gründer. Få informasjon om etablerertilskudd. Vår strategi 2013-2016 Formål: Innovasjon Norges formål er å

Detaljer