2011 Kroner % - andel Kroner % - andel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2011 Kroner % - andel Kroner % - andel"

Transkript

1 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 211 Vedlegg 1 Alle tall i 1 Tildelinger til AFT Tildeling 21 - Prisjustert Estimat tildeling 211 Endring i kroner Endring i % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Tildeling hovedfordeling ,1 % Svart skrift = Input her Estimat velferdsmidler Estimert tildeling AFT ,1 % Tildeling fordelt på (nom. kr, ikke prisjustert) Kroner % - andel Kroner % - andel Ramme Program (RP) ,3 % , % Ramme Dekanstab (RD) ,9 % ,5 % Ramme Felleskostnader (FK) ,8 % ,4 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) ,7 % ,4 % Ramme Støttebevilgning (SB) ,4 % 862,7 % Reserve (R) -, % -, % Sum tildelinger , % , % Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) ktrl Støttebevilgning (SB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. 28- budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) (1 197) Bioingeniør (BIO) Bygg og Miljø (BYG) Elektro-og datateknikk (EDT) Kjemi og materialteknikk (KMT) (233) Maskinteknikk og logistikk (MAL) Matteknologi (MAT) Radiograf (RAD) SUM Program AFT (1 43) AFT fellesposter Dekanstab (ADM) SUM AFT Vekstbegrensning 15, % Nominelt Prisjustert Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) ,5 % , % Bioingeniør (BIO) ,6 % ,6 % Bygg og Miljø (BYG) ,1 % ,9 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,8 % ,5 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,5 % , % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,6 % ,4 % Matteknologi (MAT) ,3 % ,2 % Radiograf (RAD) ,2 % , % SUM program AFT ,3 % ,1 % AFT fellesposter ,4 % ,9 % Dekanstab (ADM) ,1 % ,9 % SUM AFT ,5 % ,1 %

2 HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Budsjett 211 Alle tall i 1 Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB Ramme Program (RP) Støttebevilgning (SB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) ,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % 12,5 % 4,2 % 23,1 % 2, % Bioingeniør (BIO) ,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % 13,9 % 13, % 3,8 % 13,2 % Bygg og Miljø (BYG) ,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % 13,9 % 3,8 %,7 % 1,7 % Elektro-og datateknikk (EDT) ,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % 18,4 % 4,6 % 4,4 % 14,2 % Kjemi og materialteknikk (KMT) ,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % 9,1 % 15,9 % 42,8 % 12,5 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) ,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % 12,4 % 1,5 % 11, % 9,6 % Matteknologi (MAT) ,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % 1,5 % 16,3 % 14,3 % 12,2 % Radiograf (RAD) ,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % 9,3 % 4,7 %, % 7,7 % Sum , % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % 1, % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d Samlet andel RP

3 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET Budsjett UNDERVISNING Budsjett 211 Andeler 6 % 4 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 6,8 % 21,4 % 12,6 % BIO 14,1 % 12,5 % 13,5 % BYG 14,8 % 11,7 % 13,6 % EDT 21,7 % 13,7 % 18,5 % KMT 9,6 % 13,7 % 11,2 % MAL 13,3 % 1,5 % 12,2 % MAT 1,7 % 7, % 9,2 % RAD 9, % 9,6 % 9,2 % Sum 1, % 1, % 1, % Andeler 7 % 25 % 5 % 1 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 12,6 % 47,7 % 13,4 % 21,4 % BIO 13,5 % 1,6 % 9, % 12,5 % BYG 13,6 % 3, % 3,4 % 1,4 % EDT 18,5 % 4,1 % 2,9 % 14,1 % KMT 11,2 % 12,3 % 33,1 % 12,6 % MAL 12,2 % 1,8 % 13,8 % 9,7 % MAT 9,2 % 14,1 % 17, % 1,8 % RAD 9,2 % 6,4 % 7,4 % 8,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 1, % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 1 % % 1 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 6,8 % 6,8 % 6,8 % ALM 21,4 % 21,4 % BIO 14,1 % 14,1 % 14,1 % BIO 12,5 % 12,5 % BYG 14,8 % 14,8 % 14,8 % BYG 11,7 % 11,7 % EDT 21,7 % 21,7 % 21,7 % EDT 13,7 % 13,7 % KMT 9,6 % 9,6 % 9,6 % KMT 13,7 % 13,7 % MAL 13,3 % 13,3 % 13,3 % MAL 1,5 % 1,5 % MAT 1,7 % 1,7 % 1,7 % MAT 7, % 7, % RAD 9, % 9, % 9, % RAD 9,6 % 9,6 % Sum 1, % 1, %, 1, % Sum 1, %, % 1, %

4 HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Budsjett 211 Andeler 2 % 8 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 26,6 % 53, % 47,7 % BIO 19,8 % 8,3 % 1,6 % BYG, % 3,7 % 3, % EDT 14,7 % 1,4 % 4,1 % KMT 16,2 % 11,4 % 12,3 % MAL 5,9 %,8 % 1,8 % MAT 16,9 % 13,4 % 14,1 % RAD, % 7,9 % 6,4 % Sum 1, % 1, % 1, % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 1 % 1 % Andeler 5 % 5 % 1 % Enhet Førstestillinger Andel Enhet FoUinntekter Publisering Andel ALM 26,6 % 26,6 % ALM 72,2 % 33,8 % 53, % BIO 19,8 % 19,8 % BIO 2,3 % 14,3 % 8,3 % BYG, %, % BYG 1,4 % 6, % 3,7 % EDT 14,7 % 14,7 % EDT,2 % 2,6 % 1,4 % KMT 16,2 % 16,2 % KMT 4,7 % 18, % 11,4 % MAL 5,9 % 5,9 % MAL,1 % 1,6 %,8 % MAT 16,9 % 16,9 % MAT 18,6 % 8,3 % 13,4 % RAD, %, % RAD,4 % 15,4 % 7,9 % Sum 1, % 1, % Sum 1, % 1, % 1, % 3. KURS/EVU (BOA) Budsjett 211 Andeler % 1 % 1 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,4 % 13,4 % BIO 9, % 9, % BYG 3,4 % 3,4 % EDT 2,9 % 2,9 % KMT 33,1 % 33,1 % MAL 13,8 % 13,8 % MAT 17, % 17, % RAD 7,4 % 7,4 % Sum, % 1, % 1, % Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet

5 Ramme Dekanstab (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Dekanstab Budsjett 211 Alle tall i 1 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 6 72 Drift (beregnet etter årsverk) 1, Drift enhet - Grunnbeløp 1, a

6 HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Internasjonalisering Personalarrangement Markedsføringskostnader Eksamensavvikling Studentinitierte tiltak Avdelingsstyret AFT Investeringer Dekanens strategiske disposisjoner Diverse felles Semesteravgift studenter Fornybar energi og miljøteknologi Lønnsoppgjør Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt Prosjektakvisisjon BOA Sum felleskostnader (FK)

7 HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger Budsjett 211 NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD ADM nr Tiltak Driftskostnader laboratorier Forkurs Undervisningsandel stipendiatstillinger Utveksling studenter/ansatte Yrkesfaglærerutdanning (YFL) Praksiskostnader Støtte arr. av internasjonal konferanse 2 2 Kurs i ingeniørdidaktikk Strategiske satsingsområder FoU 2 2 Tildeling undervisnings- og forskningsutstyr Sum særskilte tildelinger (ST)

8 ALM - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 27, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 8 Kjøp av fag fra program ved AFT a Ekskl. stipendiater Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 5 29 Salg av fag til program ved AFT 444 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 75 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

9 BIO - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 17, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 1 2 Kjøp av fag fra program ved AFT 53 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 1 2 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 87 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 25 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 581 e

10 BYG - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 381 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiater a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 381 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 646 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 27 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

11 EDT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 18, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 415 Kjøp av fag fra program ved AFT 84 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 415 Salg av fag til program ved AFT 515 Anslag på inntekter fra prosjekt 143 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 73 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

12 KMT - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 14, Drift enhet - Grunnbeløp 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 689 Kjøp av fag fra program ved AFT 353 Ekskl. stipendiat 1 78 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 689 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 132 Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

13 MAL - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 13, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 21 Kjøp av fag fra program ved AFT 224 Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 21 Salg av fag til program ved AFT 22 Anslag på inntekter fra prosjekt 985 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d e

14 MAT - Støttenevilgning (SB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 16, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 39 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 39 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 1 6 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 97 e

15 RAD - Støttebevilgning (SB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Budsjett 211 1) Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett Drift (beregnet etter årsverk) 12, Drift enhet 1, Felles kostnader belastet enheten (FK) Spesialbehov underv. og FoU (ST) 692 Kjøp av fag fra program ved AFT Ekskl. stipendiat a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK Bidrag fra ST 692 Salg av fag til program ved AFT Anslag på inntekter fra prosjekt 353 Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) Jfr. eget oppsett Sum dekning utenom RP/SB 1 45 b Beregning av eventuelt behov for støttebevilgning Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) c d 184 e

16 Modell utvidet- Endelig Vedlegg 8 Budsjettmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab (RD) Felles- Felles-kostnader kostnader (FK) (FK) Særskilte tildelinger (ST) Støttebevilgning (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Nivå 1 Undervisning 7 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Nivå 2 Basis 6 % Resultat 4 % Resultat 1 % Basis 2 % Resultat 8 % Nivå 3 Måltall opptak studenter 1 % Studiepoeng 9 % Utveksling 1 % Inntekter 1 % Førstestillinger 1 % * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 * 1. lektor FoU-inntekter 5 % * EU-midler (E ) x 2 * Øvrige eksterne FoU-midler (N) Publisering 5 %

Tildeling Realendring i kroner. Endring. kroner Endring i % Utjevningsbevilgning. Ramme Avd.stab. (RD) Felleskostnader

Tildeling Realendring i kroner. Endring. kroner Endring i % Utjevningsbevilgning. Ramme Avd.stab. (RD) Felleskostnader HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til AFT Tildeling 2013 Tildeling 2013 - justert Tildeling 2014 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i

Detaljer

Tildeling 2017 Endring i kroner Endring i %

Tildeling 2017 Endring i kroner Endring i % HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2016 Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2016 - Prisjustert Tildeling 2017 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring

Detaljer

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng

Nominell endring Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng HiST, AFT Tildeling og fordeling - Budsjett 2014 Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til AFT Tildeling 2014 - justert Tildeling 2015 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/2765 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 10.12.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 34/10 BUDSJETTFORDELING 2010 Vedlegg: 1. Oversikt

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2011/3462 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.12.2011 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 25/11 BUDSJETTFORDELING 2012 Vedlegg: 1. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/2765 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 10.12.2010 Tid: 09.00 Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyret: divisjonsleder Hallgrim Hjelmbrekke

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2011/3462 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 16.12.2011 Tid: 09.00 Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør

Detaljer

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising

Til: Fakultetsstyret Møtedato: Saksbehandler: Rolf Krey Dising 1 av 23 Dato Referanse SAKSNOTAT Fakultetsstyremøte ved Fakultet for teknologi Til: Fakultetsstyret Møtedato: 07.10.2016 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising RO-sak 04-16f Budsjettfordeling Fakultet

Detaljer

BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2008

BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2008 Til styret ved AFT BUDSJETTFORDELING AVDELING FOR TEKNOLOGI 2008 Vedlegg: Oversikt over AFTs budsjettmodell Budsjettfordeling tabell 1-7 1. Bevilgning fra HiST til AFT Den foreslåtte bevilgningen til AFT,

Detaljer

"AFTs budsjettildeling for 2014 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000):

AFTs budsjettildeling for 2014 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000): Arkiv: 2013/3001 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 13.12.2013 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 22/13 BUDSJETTFORDELING 2014 Vedlegg: 1. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

"AFTs budsjettildeling for 2015 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000):

AFTs budsjettildeling for 2015 fordeles slik mellom budsjettfordelingsmodellens rammer (alle tall i 1 000): Arkiv: 14/15192 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 12.12.2014 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak 26/14 BUDSJETTFORDELING 2015 Vedlegg: 1. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2012/3177 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Sted: Statoil, Stjørdal Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen

Detaljer

REVISJON AV AFTS BUDSJETTFORDELINGSMODELL: FOU-KOMPONENTEN

REVISJON AV AFTS BUDSJETTFORDELINGSMODELL: FOU-KOMPONENTEN AFT-sak 15/2009 Vedtatt styremøte AFT 29.5.2009 Til: Avdelingsstyret ved AFT Versjon: 3.3 REVISJON AV AFTS BUDSJETTFORDELINGSMODELL: FOU-KOMPONENTEN 1. Bakgrunn Vi viser til vedtatt budsjettfordelingsmodell

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 14/15192 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 12.12.2014 Tid: 09.00 Sted: 3. etasje, Bispegata 9B, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 15/01592 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 05.06.2015 Tid: 09.00 Sted: Bispegata 9B, 3. etasje Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør Eileen Andersen

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 22/8-2008 Kl: 0830-1100 Sted: R303 Retorten Møteleder: Sissel Referent: Olve Ledermøte, referat Til stede: Ketil, Roar, Hallstein,

Detaljer

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring

Budsjettramme 2016 per Faktultet for teknologi. Institutt for informatikk og e-læring Budsjettramme 2016 per 26.11.2015 Faktultet for teknologi Institutt for informatikk og e-læring Fakultet for helse- og sosialvitenskap Fakultet for lærer- og tolkeutdanning Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport for Avdeling for teknologi

Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport for Avdeling for teknologi Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport for 2013 Avdeling for teknologi 1 1) Innledning Pågående og kommende byggeprosjekter som involverer eller berører avdelingen ble i 2013 satt mer i fokus; dette har

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2013/715 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 15.03.2013 Tid: 09.00 Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 7. februar 2011 A 03/11 Budsjettfordeling 2011 ALT Vedlegg: Forslag til budsjettfordeling 2011 1 Oppsummering Budsjettet for 2011

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2013/1270 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 2013-06-07 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 09/2013 - Handlingsregel ved mindreforbruk

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 14/10538 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 21.3.2014 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 02/14 Årsregnskap for AFT Vedlegg: 1. AFT

Detaljer

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF

Langtidsbudsjett GRUNNLAG - BVF Langtidsbudsjett 2016-2018 GRUNNLAG - BVF Tall i hele 1 000 Budsjett 2015 Prognose 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger -64 893-66 343-69 507 Tilskudd

Detaljer

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466

NOTAT Vår dato: Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Saksbehandler: Telefon: Rolf Krey Dising 73558992 NOTAT Vår dato: 07.02.2008 Vår ref.: Deres dato: 2008/466 Vedlegg 1 REGNSKAP PR. 31.12.2007 - KOMMENTARER 1. Innledning AFTs regnskap kan splittes opp

Detaljer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer

O-sak Økonomi fordelt på studieprogrammer Notat Vår saksbehandler Arve Sletten, tlf. 73 55 94 85, arve.sletten@hist.no 1 av 6 Vår dato Vår referanse O-sak 08-2015 Økonomi fordelt på studieprogrammer Avdelingsstyret ved Handelshøyskolen i Trondheim

Detaljer

Sak til Fakultetsstyret

Sak til Fakultetsstyret Sak til Fakultetsstyret Til: Det medisinske fakultets styre Sakstittel: Fordeling 2020 Sakstype: Diskusjonssak Saksbehandler: Gaute Frøisland Arkivsaksnummer: 2019/xxxx Møtedato: 11. juni 2019 Innledning

Detaljer

Plandokument AFT 2013

Plandokument AFT 2013 Plandokument AFT 2013 AFT skal utdanne: Fremtidsrettede eminente teknologer Dette skal ivaretas med fokus på: 1. Lærekrefter 2. Studenter 3. Rammebetingelser 4. Fremtid 5. FoU Primærfokus i 2013: Studentaktive

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009

NOTAT. Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 01.03.2009 Ref.: 2010/616 Deres dato: Vedlegg 1 KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2009 1. Oppsummering Økonomisk har 2009 vært et godt år for AFT.

Detaljer

ILU 3/17 Budsjett 2017

ILU 3/17 Budsjett 2017 1 av 6 Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Institutt for lærerutdanning Notat Til: Utvidet ledergruppe for Institutt for lærer utdanning Kopi til: Fra: Signatur: Instituttleder MP og KJ ILU 3/17

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2013/715 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 15.3.2013 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Krey Dising Sak 02/13 Årsregnskap for AFT Vedlegg: 1. Regnskap

Detaljer

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER

HøgskoleniSør-Trøndelag. Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER HøgskoleniSør-Trøndelag Kvalitetsrapport del 2 Avdeling for teknologi - AFT 2005-2006 NOEN TABELLER Indikatorer inntakskvalitet Indikator 1-7: tallene er på programnivå Indikator Program for bygg og miljø

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILOS

Budsjett og fordeling for ILOS Budsjett og fordeling for 2012 -ILOS 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner Det vises til diskusjonssak i styret 26.09.11 og diskusjonssak i styret 24,10.11 samt vedtakssak i fakultetsstyret 29.10.2011

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 3/4-009 Kl: 0830-30 Sted: R303 Retorten Ledermøte, referat Til stede: Roar, Tomas, Rolf Edvard, Ketil, Eirik Sundby (for Hallstein),

Detaljer

Utredning av internstruktur; Fakultet for Teknologi og Informatikk

Utredning av internstruktur; Fakultet for Teknologi og Informatikk 2015-03-09 Utredning av internstruktur; Fakultet for Teknologi og Informatikk Rektors bestilling: «I lys av høgskolestyrets vedtak del 1 i HS-V-21/14 ber rektor hvert av de nye fakultetene å utrede ny

Detaljer

Budsjettfordeling ved HiST

Budsjettfordeling ved HiST Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport for 2012 Avdeling for teknologi

Helse, miljø og sikkerhet - årsrapport for 2012 Avdeling for teknologi Helse, miljø og sikkerhet - srapport for 2012 Avdeling for teknologi Helse-, miljø og sikkerhet srapport for 2012 Avdeling for teknologi - utkast per 8.3.2013 for fremlegg styret 1 1) Innledning For 2012

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/616 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 19.03.10 Tid: NB! 08.30 Sted: E 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Deltakere: avdelingsstyrets medlemmer, dekan og

Detaljer

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen!

Allmøte Fakultet for helsefag 25. april Velkommen! Allmøte Fakultet for helsefag 25. april 2013 Velkommen! Resultater 2012 Måloppnåelse og videre tiltak Agenda Kort om bakgrunn Universitetssatsing Hvor står vi, hvor går vi Utdanning FoU Andre institusjoner,

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 16.02.2009 O 01/09 Regnskap pr 31.12.08 kommentarer Vedlegg: 1. Regnskap pr 31.12.08, ALT totalt 2. Regnskap pr 31.12.08, bevilgningsfinansiert

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 15 Møtedato: 03.12.2013 Notatdato: 26.11.2013 Saksbehandler: Ole Jørgen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR

NOTAT KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR NOTAT Saksbehandler: Rolf Krey Dising, 73558992 Vår dato: 12.02.2009 Ref.: 2009/500 Deres dato: KOMMENTARER TIL REGNSKAP PR 31.12.2008 1. Oppsummering Økonomisk har 2008 vært et godt år for AFT. Avdelingens

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Resultater. Oppdatert AMF

Resultater. Oppdatert AMF Resultater Oppdatert 18.3.14 AMF 3 2,5 Antall kvalifiserte førstevalgsøkere pr studieplass 2 1,5 1 HiOA UiS UiA UiN St.høgskoler,5 21 211 212 213 13 HiOA: Produksjon av studiepoengenheter (SPE) 128 126

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi NOTAT Til: Avdelingsstyret Dato: 23.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising Sak: 18/2008 Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2008 Dok: Vedlegg 1: Kommentarer

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Ledermøte, referat Møtedato: Til stede: Tomas, Hallstein, Roar, Rolf Edvard, Ketil, Sissel 26/2-2009 Kl: 0830-1130 Sted: R303 Retorten Til

Detaljer

Forslag til budsjett 2019

Forslag til budsjett 2019 NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 27.11.2018 Notatdato: 21.11.2018 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2019 I disposisjonsskriv

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 13.06.12 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-10/12 Rektor Orienterer Utdanningsrelaterte saker Søkertall De aller fleste studieprogram

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Ansvarlig for innhold: Terje Hegge seksjonssjef for økonomi Desember 2011 2 FORDELINGSMODELLEN 2012 Fordelingsmodell ved SV SV mottar midler fra

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold

HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold HMS årsrapport 2008 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Innhold 1. Innledning... 2 2. AFTs HMS-organisasjon... 2 3. SAMU-møter... 2 4. Mål og handlingsplan... 2 5. Sykefravær... 4 6. Ulykker og nestenulykker...

Detaljer

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene?

Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Strukturprosessen i UH-sektoren Akademisering av profesjonsutdanningene? Hallstein Hemmer, Instituttleder kjemi og materialteknologi Prodekan for utdanning Fakultet for Teknologi (FT), NTNU Kunnskap for

Detaljer

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB

Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Realistiske mål og påtrengende krav for UMB Forhold styret ikke kan gjøre noe med: Eierstruktur og overordnede rammevilkår Frihetsgrader for disponering av ressurser lik for universitetene Konkurransearenaene

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi

MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Arkiv: 2012/1105 MØTEINNKALLING Avdelingsstyremøte Avdeling for teknologi Møtedato: 08.06.2012 Tid: 09.00 Sted: R 303, 3. etasje, Retorten, Kalvskinnet Til avdelingsstyrets representanter: Produksjonsdirektør

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orientering Dato: 11.06.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor O-sak HS-O-14/14 Rektor orienterer Utdanningsrelaterte saker Gründerstipend 2014 For 11. gang ble HiST

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi 7004 TRONDHEIM Møtedato: 6/5-2010 Kl: 0830-1130 Ledermøte, referat Til stede: Hallstein, Kari, Roar, Rolf Edvard, Tomas, Atle og Sissel Til stede under

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Dato: 17.09.08 Fra: Dekan Saksbehandler: Olve Hølaas RO-sak d Samarbeidsprosjekt Tilhørighet med Byåsen videregående skole Det har

Detaljer

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet Senter for teknologi, innovasjon og kultur Det samfunnsvitenskapelige fakultet NOTAT Til: Styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: 15/2011 Møtedato: 06.12.2011 Notatdato: 30.11.2011 Saksbehandler:

Detaljer

Langtidsbudsjett IKOS

Langtidsbudsjett IKOS Langtidsbudsjett IKOS 2005 2014 2005 2006 Langtidsbudsjett 2007 2009 20 IKOS 10 2011 2010-2014 0-2014 2012 2013 2014 Inntekter 45937,5 46775,6 50345,01 57957 59824,48 59458,29 59565,47 58906,97 60301,88

Detaljer

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall

Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter. Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall Delprosjekt Studie Respondenter Brukerundersøkelse Studenter Kjønn Antall Prosent Studieprogram AHS Antall totalt ved AHS Mann 224 45,3 % Audiograf 7 1,4 % 9,2 % Kvinne 270 54,7 % Barnevernspedagog 6 1,2

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET BUDSJETT INTERN RAMMEFORDELING DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 28-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 26.10.2012 Arkivref.: 2012/1902 BUDSJETT 2013 - INTERN RAMMEFORDELING Innledning Forslaget til budsjett

Detaljer

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag:

ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG. Fakultetsstyret fastsetter følgende endring av budsjettmodellen for Fakultet for samfunnsfag: Til fakultetsstyret Dato: 10. januar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 6/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang ENDRING AV BUDSJETTMODELL FOR FAKULTET FOR SAMFUNNSFAG I. FORSLAG TIL

Detaljer

HFs budsjettmodell. IAKHs styreseminar

HFs budsjettmodell. IAKHs styreseminar HFs budsjettmodell IAKHs styreseminar 11.02.2013 Budsjettmodellen UiO innførte en ny budsjettmodell i 2008 (med virkning fra 2009) HF innførte ny budsjettmodell i 2009 (med virkning fra 2010) HFs modell

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for mat- og medisinsk teknolog AMMT STRATEGISK PLAN 2005-2015 Revidert november 2006 STRATEGISK PLAN FOR AVDELING FOR MAT- OG MEDISINSK TEKNOLOGI, HiST, 2005-2015 Revidert

Detaljer

Plan- og måldokument AFT; 2014

Plan- og måldokument AFT; 2014 Plan- og måldokument AFT; 2014 Utdannings -kvalitet Utdanne fremtidsrettede eminente teknologer Campus Kalvskinnet Fremtidsfokus Samarbeid internt og eksternt Internasjonalisering AFT skal utdanne: Fremtidsrettede

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2015/00953 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 2015-03-20 Fra: Dekan Saksbehandler: Dekan RO-sak 02-15/b Ledelsens status HMS Det er så langt i

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fordelingsmodellen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Finansieringsmodellen ved SV SV mottar midler fra UiO fordelt etter UiOs finansieringsmodell. Universitetsstyret vedtar fakultetenes planrammer

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

HMS årsrapport 2009 HiST, Avdeling for teknologi (AFT)

HMS årsrapport 2009 HiST, Avdeling for teknologi (AFT) Arkiv: 2010/616 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 19.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Gunnhild Oftedal Sak 09/10 HMS årsrapport 2009 Forlag til vedtak:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

120010 Fakultetssekretariat

120010 Fakultetssekretariat Sted 120010 Fakultetssekretariat Budsjett År Tiltak Art 2015 0 3960 Refusjon av indirekte kostnader, overhead -3 862 994 3963 Refusjon av eksternt fin overheadkostnader -4 027 000 Totalt 0-7 889 994 000000

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag.

2. Budsjettforslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt opp følgende budsjettforslag. C BUDSJETT 2011 LU 1. ildeling 2011 Vedlegg: 1. Detaljert budsjett for grunnbevilgningen 2011 2. Prosjektbudsjetter for 2011 2. forslag 2011 For å kunne gjennomføre aktivitetene i årsplanen er det satt

Detaljer

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte

Regnskap 2009 Det medisinske fakultet. Styremøte Regnskap Det medisinske fakultet Styremøte 23.02.2010 Ordinær driftsramme Ordinær bevilgning 222,8 mill kroner (inkl. bevilgning til utenlandsplasser på 4,6 mill samt til andel dekning av internhusleie

Detaljer

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet

IMB - endelig budsjett per avdeling Bevilgningsfinansiert virksomhet 05.02. IMB - endelig budsjett per avdeling - Bevilgningsfinansiert virksomhet Inntekter og kostnader Artsrapport styringskart IMB Felles* KPM MolMed Ernæring Atferd Biostatistikk Sum IMB Inntekter Inntekt

Detaljer

Inntektsfordelingsmodellen IFM

Inntektsfordelingsmodellen IFM Inntektsfordelingsmodellen IFM Studierelatert inntekt på IET Department of Electronics and Telecommunications! 1! IFM 2009 - Modellforklaring TOTALOVERSIKT (kkr) Referanse: 1 2a 2b 3a 3b 3c 4 5 6 1 7 8

Detaljer

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon?

Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget. Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Forholdet mellom utdanning, forskning, formidling og andre deler av samfunnsoppdraget Hvordan balansere ulike hensyn internt ved en institusjon? Dialogkonferanse Gardermoen 16. september 2014 Assisterende

Detaljer

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt

Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi. Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt Oslofjordalliansen - Pilotprosjekt teknologi Budsjettforslag 2010 UTKAST til styringsgruppen 13. okt 1. Bakgrunn Pilotprosjekt teknologi er opprettet august/september 08 etter styresak i Oslofjordalliansens

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.:D-1 Møtenr. 5/217 Møtedato: 23.1.17 Notatdato: 16.1.17 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: GROSA/JANUN

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Styret Fra: Senterleder Sakstype: Vedtekstssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger:

Kommentarer fra BYG/AFT Programmet har gjennomgått utkast til forskrift og har følgende viktige bemerkninger: Vedlegg 4 Innspill fra Program for allmennfag, Program for bygg og miljø, Program for elektro- og datateknikk, Program for Kjemi og Materialteknikk, Program for maskinteknikk og logistikk, alle ved AFT,

Detaljer

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje.

Møtedato: 25. april Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 4/2001 INNKALLING Møtedato: 25. april 2001. Møtested: Avdeling for økonomisk- administrativ utdanning, møterom 4. etasje. Møtetidspunkt: Kl 09.00 15.30. Kl. 09.00 kl 12.00: Styringsdialog

Detaljer

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999.

Orienteringssak: Notat fra Gunnar Egil Røv vedrørende lokale lønnsforhandlinger 1999. Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret 13.12.99/KR PROTOKOLL MØTE I HØGSKOLESTYRET 09.12.1999 Møtested: Scandic Hotel, Trondheim. Tilstede fra Høgskolestyret: Rektor Nina Kath. Ford Prorektor Thorleif

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

Trondheimsregionen

Trondheimsregionen Trondheimsregionen 27.04.2012 Kort om HiST Norges nest største høgskole 8000 studenter 750 ansatte 1600 kandidater/år En bred profesjonshøgskole i utvikling og vekst En rekke flere mastertilbud Doktorgradsakkreditering

Detaljer

V5-Beregning av studieplassendringer xls

V5-Beregning av studieplassendringer xls Effekt av helårsvirkning som følge av opprettelsen av 500 studieplasser i lærerutdanningene i 2006 Avdeling Studieretning Antall studieplasser Basispris Fra KD Kr 60% av basis til avd. Til avdelingene

Detaljer

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren

Universitetet i Oslo. Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Sakstype: Fakultetsstyret Fakultetsdirektøren Økonomi Saksnr: V-sak 8 Møtedato: 10. desember 2015 Notatdato: 1. desember 2015 Saksbehandler:

Detaljer