medlemsmagasin for private barnehagers landsforbund #02/09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "medlemsmagasin for private barnehagers landsforbund #02/09"

Transkript

1 medlemsmagasin for private barnehagers landsforbund #02/09 RØMMER regjeringspartiene Småbarnsforeldre og barnehageansatte straffer de rødgrønne i en fersk undersøkelse. Velgerflukten rammer SV hardest. SIDE 8-11 Årets inspirator Sonja Kibsgaard ble kåret til årets barnehageinspirator. SIDE Ikke bruk kjeft Barn kan oppleve det like ille som fysisk vold, sier dansk pedagog. SIDE Solhjell satser Fem år med fokus på kvalitet. Ikke alle gleder seg. SIDE 15-19

2 Årgang 15 Heri opptatt PBL-Nytt. medlemsmagasin for private barnehagers landsforbund #02/09 cover Hoppensprett barnehage underholdt PBLs landsmøte. FOTO: FRODE ANTONSEN barnehage.no gis ut av Private Barnehagers Landsforbund. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en interesse- og serviceorganisasjon for private barnehager i Norge. PBL ønsker bedre barnehager, til beste for barn, foreldre, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig. Årets inspirator Sonja Kibsgaard ble kåret til årets barnehageinspirator. SIDE RØMMER regjeringspartiene Småbarnsforeldre og barnehageansatte straffer de rødgrønne i en fersk undersøkelse. Velgerflukten rammer SV hardest. SIDE 8-11 Ikke bruk kjeft Barn kan oppleve det like ille som fysisk vold, sier dansk pedagog. SIDE Solhjell satser Fem år med fokus på kvalitet. Ikke alle gleder seg. SIDE Private Barnehagers Landsforbund Postboks 23, Stormyra 8088 Bodø E-post: Nettside: pbl.no Telefon: Faks: E-post innhold #02/09 08 Valgslakt for regjeringen I fersk undersøkelse blant foreldre og ansatte. 24 PBLs nye styreleder Er trebarnsmor og heter Linda Øygarden. Ansvarlig redaktør Frode Antonsen Redaksjon Marius Iversen Hanne Osmo Reindal Fredrik Sørensen Erna lover likhet Med 100 prosent offentlig finansiering. 12 Styrkende satsing Tilrettelegger for positivt mangfold. 14 Matrefs fra tv-kokk Charlotte Mohn kurset småbarnsforeldre. 26 Nav-kaos gir trøbbel Også barnehagene sliter. 28 Kutt kjeften Anbefaler anerkjent dansk pedagog. 32 Hopp og sprett Aktivitetsbarnehage med egen turnhall. Grafisk formgivning Frode Antonsen MILJØMERKET 15 Endrer fokus Nå skal det satses på kvalitet og innhold. 38 Spør våre eksperter Om friluft og lov og rett. Trykk Forretningstrykk Annonseansvarlig Mari-Ann Willumsen Abonnement 250 kroner for 4 utgaver (ett år) 241 TRYKKERI Årets inspirator Sonja Kibsgaard gir bort premien. 22 Årets kommune Stavanger vant på likebehandling. 40 Barnehagenytt Slik feiret barna barnehagedagen. barnehage.no skal utøve uavhengig, saklig og kritisk journalistikk forankret i Private Barnehagers Landsforbunds formålsparagraf, Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. barnehage.no betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i elektronisk form. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Bidrag som ikke er bestilt honoreres ikke Redaksjonen avsluttet 26. mai 2009 ISSN (trykt utgave) ISSN (elektronisk utgave) OPPLAGSKONTROLLERT

3 Under press. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell og paragraf 14 i barnehageloven. ILLUSTRASJON: STINE LYNGMO/SVOVEL.NO leder Fortjent juling? En undersøkelse barnehage.no har gjennomført viser at småbarnsforeldre, ansatte, daglig ledere og eiere i barnehager snur ryggen til regjeringspartiene. Hadde det vært valg i dag, ville SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet fått en dramatisk lavere oppslutning blant disse velgerne. Det er nok bare én årsak til det. Regjeringen har ikke levert på løftet om økonomisk likeverdig behandling av barn i barnehager. Og da nytter det ikke å slå seg på brystet med at man endelig har innfridd det snart antikvariske valgløftet om barnehageplass til alle. For dersom man ikke også innfrir løftet om likebehandling, er det overhengende fare for at små private barnehager ikke lenger klarer driften og da må man børste støvet av de gamle løftet igjen snart. 19. mai aksjonerte et tusentall private barnehager over hele landet mot regjeringens forslag om å fjerne paragraf 14 i barnehageloven, som sikrer likeverdig behandling av barn. Det virket. Etter aksjonen begynte regjeringspartiene i familie- og kulturkomiteen på Stortinget å røre på seg. I den politiske debatten på PBLs landsmøte gikk Trond Lode (Sp), Gunn Karin Gjul (Ap) og May Elisabeth Hansen (SV) de private barnehagene langt på vei i møte. De innrømmer at de ikke innså hvor stor betydning paragrafen hadde for barnehagene. Nå har de samme politikerne bedt regjeringen og Finansdepartementet om den milliarden som trengs til å oppfylle også løftet om likebehandling. Med et positivt utfall der, kan regjeringspartiene trolig se bort fra undersøkelsen barnehage.no har gjennomført. som sagt Likhetstanken står sterkt i Norge, og når noen forteller foreldre at barna er urettferdig behandlet, så reagerer de. Og det er en urettferdighet i systemet, det er det ingen tvil om. Gunn Karin Gjul (Ap), familie- og kulturkomiteen på Stortinget

4 styrelederen har ordet Å sette punktum Det er ikke enkelt å sette punktum uten å mimre over historien som ligger foran. Min tid og min historie sammen med og for PBL har vært lang. En historie som for min del startet med at jeg kom inn i styret i mars 1994, på et tidspunkt hvor medlemstallet var under 100, administrasjonen besto av en 50-prosentstilling og organisasjonen sto i startgropa i forhold til det meste. Noen år som styremedlem før jeg tok en selvvalgt pause, ble hentet inn igjen og ble så overtalt til å ta over ledervervet på kort varsel rett før landsmøtet i Det var for et kvantesprang å regne for en førskolelærer og barnehageeier fra en relativt liten barnehage i Trøndelag. Men de som trodde jeg skulle bli et lite blaff i en mellomperiode tok feil. Landsmøtet har gitt meg tilliten til å ta ansvar for å fylle ledervervet i hele åtte år. Og det har vært åtte fantastiske år! Mye har skjedd i disse årene. PBL har styrt unna skjær i sjøen, organisasjonen har blitt bygd opp stein for stein. Medlemstallet økte sakte de første årene, for så å akselerere kraftig de siste sju-åtte årene. Vi har bygd opp en solid organisasjon både politisk og administrativt, som er velfungerende, smidig og handlekraftig. Medlemmenes behov og innspill er fortsatt den røde tråden og bærebjelken i alt arbeid som utføres, enten det gjelder politisk arbeid eller medlemsfordeler og medlemspleie. Vi har klart det de fleste spådde var umulig vi har samlet det private barnehage-norge til ett rike. I skrivende stund nærmer vi oss medlemmer, og vi favner over hele spekteret av det mangfold av barnehager vi har til lands. Vi har klart å holde stramt fokus på vår formålsparagraf og at det er medlemmene som er våre ubestridte eiere og oppdragsgivere. Vi har holdt dette høyt hevet i alle diskusjoner, beslutningsprosesser og veivalg. Det betyr enormt mye for meg når jeg nå skal sette punktum. Det er ikke enkelt å sette punktum for et langvarig, variert og spennende samarbeid med det brede spekter av politisk valgte i styrende organer, med flotte fagpersoner og personligheter i vår administrasjon. Takhøyden i diskusjonene har Anne Berit Lyng Malmo, Styreleder PBL vært stor, prosessene grundige, engasjementet for barn, foreldre, ansatte og eiere upåklagelig. Vi har vært mye dyktigere enn de som styrer landet, for vi har klart kunststykket å forene engasjement, erfaring, ulike innfallsvinkler og perspektiv fattet enstemmige vedtak og stått samlet og urokkelig i vårt arbeid til beste for våre medlemsbarnehager. Det er mange å savne men jeg velger å ta dere alle med meg på veien videre. Dere har alle lært meg mye. Dere har gitt meg mye. Det er ikke enkelt å sette punktum for en tilværelse hvor man kan sette dagsorden og få være med å påvirke det som i mitt hjerte står som det viktigste i vårt samfunn nemlig barns oppvekstvilkår. Dette brenner jeg for, innimellom brenner jeg nesten for mye for det. Selv om jeg nå setter punktum for å kunne påvirke dette fra en sentral posisjon i PBL, kommer jeg nok ikke til å sette punktum for mitt engasjement. Men jeg vil engasjere meg på andre måter, og fra andre posisjoner. Når det er så vanskelig å sette punktum, er jeg heldig som i løpet av de siste ukene har fått mulighet til å erstatte punktumet med mange utropstegn. Den ekstremopplevelsen som både forarbeidet og selve gjennomførelsen av aksjonsdagen 19.mai har vært er helt ubeskrivelig. Å oppleve det massive engasjementet fra barnehager, foreldre, ansatte og media som jeg har fått oppleve de siste ukene har vist meg at her settes absolutt ikke punktum! Vi er overveldende mange som nekter å la oss blir overkjørt private barnehager og PBL går med et utropstegn inn i framtida! Jeg ønsker oss alle lykke til med det videre arbeidet for barn, foreldre, ansatte og samfunnet for øvrig. Private barnehager viser veien inn i framtida! Når punktum er satt er det viktig for meg å få takke for alle møter med og inspirasjon fra engasjerte barnehagefolk over hele landet! Takk for den tilliten dere har vist meg i alle disse årene! min mening Vil ikke tilbake til barneh Førskolelærere som har forlatt barnehagen fristes ikke til å komme tilbake. Det ble tydelig da Fylkesmannen i Rogaland inviterte førskolelærere utenfor barnehagen til informasjonsmøte for å få disse tilbake. Bare sju møtte opp. Prosjektansvarlig Margot Bergesen mener dette i hovedsak er et lønnsproblem. Dette mente leserne på nettstedet barnehage.no: En mer spennende arbeidsplass Hvis det skal være interssant å jobbe i barnehagen, må barnehagen som organisasjon være i utvikling og endring! Det må være et sted der både barn og voksne sammen kan skape noe nytt og spennende. Det handler om akseptabel lønn for et viktig arbeid, men det handler også om noe mer. Nå må fokus vekk fra økonomi og heller rettes mot barnehagens innhold og aktiviteter sett i lys av samfunnsutviklingen og tanker om framtida! Hos oss har vi siden 2005 jobbet inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Personalet er mer enn noen gang inspirert til å ta barn på alvor, lytte til dem, tilrettelegge for lek og læring. Det er mulig å skape en spennende arbeidsplass - men det gjør seg ikke selv. Gi slipp på gamle tradisjoner tenk nytt! Anne Aasgaard, Eikenga barnehage i Lier Føler meg mer verdsatt nå er ikke bare i Rogaland vi ikke vil tilbake. Jeg jobbet 10 år i barnehage i Bergen inntil for ett år siden. Pga stadig mangel på folk, rovdrift på personalet, dårlig lønn og enda dårligere utviklingsmuligheter fikk jeg nok. I dag jobber jeg mindre, trives bedre og har bedre lønn og andre goder jeg bare kunne drømme om i barnehagen. Nå føler jeg meg verdsatt, og har det i tillegg bedre med meg selv både privat og på alle andre måter i livet Kommer nok aldri tilbake til barnehagen. I hvert fall ikke som ansatt Utflagget førskolelærer Trenger nye utfordringer Det er helt klart nødvendig å legge til rette for videreutdanning og karrieremuligheter også innenfor barnehagesektoren! Spørsmålet er bare hvordan man skal få det til? For store tunge aktører og kommunene bør og er dette mulig, men for små enkeltforetak blir det langt vanskeligere. Alle kan ikke avansere til ped.ledere eller styrere, så det begrenses ganske naturlig hvor langt den enkelte kan nå i en barnehage! Da er karrieremulighetene utenfor barnehageporten, og 4 barnehage.no

5 agen den veien velger også muligens jeg å ta om ikke så lenge? Jeg har tenkt på hva som skal til for å holde meg i barnehagen, for jeg trives virkelig her! Samtidig så må jeg ha noe å strekke meg etter, nye utfordringer, noe som gir meg ny giv! Det tror jeg ikke barnehagen klarer å gi meg på sikt. (Innlegget er noe fortkortet. Red.) Styrer, pedagog og mann Har du noe på hjertet? Send ditt bidrag til: barnehage.no Pb 23, Stormyra 8088 Bodø NB! Skriv kort. Innsendte innlegg bør ikke overstige 350 ord. barnehage.no forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Vil heller flytte papirer Jeg tror det er mer enn lønn som må til for å få førskolelærer til å bli i barnehagene. Jeg var ferdig utdannet for 10 år siden. Jeg ønsket da å jobbe med barn, legge til rette for at barn skal utvikle seg og lære, undre seg og oppleve ting sammen med barna. Men jeg føler at det er noe helt annet jobben i barnehage går ut på. Halvparten av tida går med til rydding og vasking, diskusjoner i forhold til rutiner om orden og struktur. Når barna kommer med ønsker om noe de har lyst til: «Nei ikke nå, vi har ikke tid!»! Flere ansatte i barnehagene, flere fagfolk og ansette «kjøkkenassistenter» til å ta seg av maten, rydding og vasking! Slik at vi får mer tid til å være sammen med barna, - og generelt mere fokus på fag i det daglige i barnehagen, ikke bare når planene skrives! Da kunne jeg tenke meg å bli i barnehagen. Men slik det er nå vil jeg heller flytte på en bunke papirer enn å være i barnehagen for å diskutere personlige holdninger til oppdragelse og husarbeid. Førskolelærer Faller utenfor barnehagegarantien Jeg synes det er fryktelig urettferdig. Det er ingen god følelse å vite at vi kanskje må vente et helt år til før Ruben kan begynne i barnehage, sier Hanne Urdal, mamma til Ruben. Fordi Ruben er født fire dager for sent for å være omfattet av regjeringens barnehagegaranti, må han trolig vente til august 2010 for å få barnehageplass. Dette mente leserne på nettstedet barnehage.no: Bør avskaffes Hele datosurret fortjener tildeling av dusteforbundspris, og bør avskaffes før det gjør ytterligere skade på samfunnet. Christian Ulstad Kan umulig ha skjønt hva de vedtok Her skal det selvfølgelig klages til departementet, de kan jo umulig ha skjønt hva de har vedtatt. Eller så har de bevisst gjort dette for å kunne si at de tilbyr plass til alle som har krav på plass, altså full barnehagedekning. Mens faktum er at det er mest sannsynlig hundrevis som ikke får plass før de er nesten 2 år. Kevin Burde fulgt skolereglene Hvis argumentet er at et kull med barn begynner på skolen burde man i det minste fulgt samme regler som for skolestart - nemlig alle som er født fram til 31. desember. Da hadde man fått med alle som vil ha plass til barna sine. Er vel ikke så overraskende at september barn ønsker plass fra august - har man hatt 100% permisjon så er jo gjerne permisjonen ferdig i august. Anniken Har ikke krav på plass Dette er så idiotisk som det kan bli.. Jeg har 80%permisjon, og fødte i desember. Det vil si, at inkludert ferie, er jeg i jobb igjen i september. Men jeg har ikke krav på noen barnehageplass? Nei, dette er for dumt! Jeg tviler på at Solhjell har tenkt særlig på dette her... Regine R. barnehage.no 5

6 min mening Forbud mot hettegenser Hettegensere er for farlige, mener Gulskogen barnehage i Drammen. Barnehagen har nå gitt foreldrene forbud mot å ikle barna hettegenser. - Vi har gjennomført en risikoanalyse av heng- og kvelningsfare knyttet til barns klær under lek. Vi ønsker å være i forkant, vi har tross alt ansvar for andres barn, sier styrer i Gulskogen, Vivi Rulluth. Dette mente leserne på nettstedet barnehage.no: Sikkerhetsregime Burde det ikke innføres hjelmpåbud både inne og ute også?? Stoppet omstridt evaluering av barn Med kartleggingsverktøyet «Her kommer jeg «ville to bydeler i Oslo gjennomføre mappeevaluering av barna i overgangen fra barnehage til skole. Evalueringen ble møtt med massive protester, og ble til slutt stoppet av Oslos politikere. Dette mente leserne på nettstedet barnehage.no om kartleggingen: Stigmatiserende Dette verktøyet motarbeider et syn på barn som kompetente, hele mennesker som har en viktig rolle i fellesskapet, her og nå. Dette bringer oss tilbake til et rent utviklingspsykologisk syn på barn, som jeg tror mange i feltet har forlatt for lenge siden. Kategorisering er stigmatiserende. I tillegg strider dette mot eksisterende lovverk og selv om Oslo kommune tror de kan gjøre som de vil innen vår sektor, er de vel ikke hevet over loven? Jeg støtter dere som boikotterr dette matrialet og ønsker en bred debatt om denne typen «verktøy». Hege Kat. Løberg Støtter boikott Kanskje vi kunne ha prøvd det ut i kommunesektoren i stedet - men der ville vel alle ha havnet i spesialklassen! Jeg støtter dere som boikotter! Mor Prosjekt i Stavanger Vurderinger og evalueringer er ofte av det gode. Men i barnehagesektoren skal vi nå legge kreftene inn på å lage gode og utviklende hverdager for barn og voksne. I disse dager hvor mange sliter med å få hverdagen til å henge sammen - skal vi være forsiktig med å pålegge så mye mer enn det vi har. I Stavanger er vi med i et langtids prosjekt som heter Stavanger prosjektet. Barn som er 2,5 år skal observeres i forhold til språk, sosial/emosjonell, motorisk og før-matematiske begreper. Vi får full opplæring av UiS (gratis)og det er et fantastisk lærerikt samarbeid. Her er både private og kommunale barnehager sammen. Men dette fungerer ikke som en tall vurdering/sluttvurdering av barna. Vi skal være forsiktig med å sette et stempel på barnet - uansett hvilken vei det går. Else-Marie Sandvoll, Trollberget AS I mot å sette barn i bås Det er absolutt ting som kan gjøres bedre i overgangen bhg og skole, men å sette barn i bås på denne måten er jeg meget sterkt imot. Og jeg er ganske opptatt av at barn skal få det de trenger fra offentlige instanser for å kunne utvikle seg etter eget individuelt nivå, derfor veldig opptatt av gode evalueringsverktøy. Men... Slik jeg har forstått denne høyrevridde evalueringen på nåværende tidspunkt, så tilsier min fornuft og lærerbakgrunn at den bør boikottes i bøtter og spann, ellers tror jeg det kan få katastrofale tilstander i neste generasjoners oppvekst som igjen vil skade samfunnet vårt. Trodde aldri jeg skulle ta følgende ord i min munn men...dette ER stigmatiserende! Jorunn Tar av hetten i barnehagen Det er forskjell på hjelm og polstret barndom kontra risikable klær som ikke er egnet for barn i det store og hele. Det er i grunnen helt utrolig at klær til små barn selges med eksempelvis hette som ikke kan tas av. Det finnes ikke noe mer upraktisk enn slike hettegensere på barn:-( Det er ikke bare denne bhg som ser bla. hettegensere som en trussel. Det er bare det at denne bhg har faktisk gjort noe med problematikken som faktisk er ganske reell. I vår bhg tar personalet av Narkodømt blotter jobb Med en dom for grovt tyveri, heleri, promillekjøring, kjøp av narkotika og blotting, fikk mannen likevel jobb i en barnehage i Grimstad. Dette mente leserne på nettstedet barnehage.no om saken: Lykke til! Gratulerer med å klare å bryte et sånt «kjør». Som ansvarlig for en barnehage ser jeg ingen problemer med at du er barnehageansatt så lenge du har brutt med din fortid. Ønsker deg lykke til Agder-mann og håper livet gir deg det du søker! Kirsti Reagerer på blotting Flott at folk blir gitt nye sjanser, men så lenge blotting er en av sakene mannen er dømt for synes jeg det er svært betenkelig at han får jobbe med barn. s Glad ikke sønnen min går der Hva i all verden tenkte Grimstad-barnehagen på da de ansatte denne mannen? Glad for at ikke sønnen min går der... Mor 6 barnehage.no

7 i barnehagen evt. hette dersom det går an og det er helt ok for meg. Jorunn For dumt Dette blir for dumt! Har dere hørt om bomullsbarna? Hvordan skal det gå når barna ikke skal lære seg hva fare er for noe? Barn trenger erfaringer for å kunne tilegne seg ny kunnskap. Og det å fjerne alle former for faremomenter, gir ikke barna erfaringer til å reassumere seg fram til eventuelle farer. Skal en også nekte barn i å klatre i trær? Barnet kan faktisk være så uheldig at det faller ned og KAN pådra seg livstruende skader. Og hvor er de voksne når det er kvelningsfare fra en hettegenser som uroer dagen deres? Eller kanskje det aller beste hadde vært at vi satt barna inn i en vattert boks, slik at de ikke kunne skade seg på noen måte. Anja Kalvik Haugen Har du noe på hjertet? Send ditt bidrag til: barnehage.no Pb 23, Stormyra 8088 Bodø NB! Skriv kort. Innsendte innlegg bør ikke overstige 350 ord. barnehage.no forbeholder seg retten til å forkorte innlegg. Mener barn må lære selv Jeg syns det er viktig at barna lærer hva som er farlig og ikke, og at de lærer seg gode måter å takle dette på. Barn må - slik som vi har lært gjennom knall og fall da vi var små - sine egne begrensinger og muligheter. Pakker vi dem inn i en helt «trygg» barndom tror jeg vi får en generasjon med voksne som vil få store problemer - de vil ikke ane hvor grensen går for hva de kan gjøre eller ikke. Det er andre ting vi kan bekymre oss mer for enn hettegensere! Eier av barnehage og mor er i barnehage Fått orden på livet Det som har skjedd har skjedd. Fortid er fortid. Om en mann er dømt for aldri så mye narkobruk og innbrudd og andre lovbrudd, men har brutt med dette og får orden på livet sitt, så er det vel bare kjempeflott? Fagarbeider Ikke greit Tja, er dette et forsøk på å få til likestillingsarbeid? Er det virkelig greit for alle at en blotter jobber med små barn... Det er det ikke for meg. Og 9 måneder uten narkotika virker ikke lenge nok for denne type arbeid. Sikkert bare meg. Streng Har positive erfaringer Høyst sannsynlig visste ikke barnehagen om mannens fortid dersom han ikke har vært dømt eller er under etterforskning for seksuelle krenkelser overfor barn? Det er jo kun dette politiattesten går ut på. En person kan være hardbarket kriminell og narkoman uten at dette vil komme frem på attesten. Men når det er sagt, så er det flott at personer greier å rette på livet sitt og gis en sjanse. Det med blotting gjør også meg skeptisk til det å jobbe tett med barn. Men jeg har ingen dyptgående kunnskaper på det område. Forøvrig har jeg positiv erfaring med å gi personer som er motivert til å snu livet sitt en sjanse. Det har vært blant de mest lojale medarbeiderne jeg har, er veldig motiverte, stiller punktlig og er så og si aldri borte fra jobb! Får veldig gode tilbakemeldinger fra foreldre også. Men det er en balansegang dette som det meste annet! Sylvi Haftorn barnehage.no 7

8 Opposisjonen talte for Oslo-barnehagene I Oslo samlet et hundretalls barnehage ansatte seg i barnehagen Ragnas Hage. Der fikk de høre opposisjonspolitikerne Erna Solberg (H), May-Helen Molvær Grimstad (KrF), Trine Skei Grande (V) og Ulf-Erik Knudsen (Frp) støtte aksjonen og love likeverdig behandling av barn i barnehager. Hvis regjeringen hadde trodd at de kunne overføre ansvaret til kommunene i stillhet, uten å sikre likebehandling, da har de undervurdert folk i sektoren, sa Molvær Grimstad. Ulf-Erik Knudsen ble selv rammet av aksjonen, og måtte ha med seg sønnen sin under markeringen i Ragnas Hage. politikk Tekst: FREDRIK SØRENSEN OG FRODE ANTONSEN Foto: FRODE ANTONSEN Regjeringen får valgslakt En fersk undersøkelse viser at småbarnsforeldre og barnehageansatte rømmer fra regjeringspartiene. Velgerflukten rammer SV hardest. barnehage.no spurte foreldre, ansatte, styrere og eiere hva de stemte ved forrige stortingsvalg, og hva de ville stemt dersom det var valg i dag. Det gikk særdeles hardt utover barnehagepartiet SV. Partiet var tydelige på barnehagepolitikken i forrige valgkamp, og med Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal i spissen gjorde partiet et godt valg med god oppslutning blant de med tilknytning til barnehagesektoren og havnet i regjering for første gang. Skuffet. Undersøkelsen viser at stemningen definitivt har snudd. Og det har den gjort til tross for at SV i regjering er svært nær ved å oppfylle tidenes lengstlevende valgløfte full barnehagedekning og at de har redusert foreldrebetalingen. 13,3 prosent av totalt 1755 personer svarte at de stemte på SV forrige valg. Kun 4,2 prosent ville stemt på partiet dersom det var valg i dag. Sånn er politikken. Jeg er uansett stolt av det SV har oppnådd i regjering, sier May Elisabeth Hansen (SV) i familieog kulturkomiteen på Stortinget om resultatet. Hun er selvsagt skuffet over at foreldre og barnehageansatte ikke har satt pris på den jobben partiet har gjort for barnehagesektoren. Full barnehagedekning har vært Kristin Halvorsens viktigste sak. Nå er vi nesten kommet i mål, og foreldre har den tryggheten at de vet de får barnehageplass. I tillegg har vi maksprisen, som SV har kjempet for i mange år. SV kjemper for småbarnsforeldre hver eneste dag, og har allerede oppnådd mye, kommenterer Hansen og legger til: Jeg håper folk setter pris på det vi gjør, og at vi får bedre oppslutning i september enn de tallene du viser meg nå. Det er trist om velgerne ikke ser at vi kjemper for dem. Ikke overrasket. Også Arbeiderpartiet får sin dose med juling i undersøkelsen. Fra at 27,7 prosent oppgir at de stemte på partiet, faller de til en oppslutning på 17,7 prosent dersom respondentene måtte ta et valg i dag. Undersøkelsen viser at partiet mister oppslutning i alle kategorier. Blant foreldrene synker oppslutningen fra 25,4 til 19,1 prosent. Blant ansatte går de fra 29,7 til 19,2 prosent. Blant eiere går de fra 24,5 til 7,5 prosent, og blant daglig ledere går de fra 33,4 til 19,2 prosent. Gunn Karin Gjul (Ap) mener svarene i undersøkelsen er helt som forventet tatt i betraktning velgergruppen. Likhetstanken står sterkt i Norge, og når noen forteller foreldre at barna er urettferdig behandlet så reagerer de. Og det er en urettferdighet i systemet, det er det ingen tvil om, sier Gjul. 8 barnehage.no

9 Tusen aksjonerte mot regjeringens lovforslag I Trondheim møtte om lag tusen personer opp for å protestere mot den rødgrønne regjeringen. Flere hundre av de fremmøtte var sinte og engasjerte foreldre. Politikerne bør våkne når de ser det voldsomme engasjementet her. På en dag som dette er det helt uproblematisk å ta fri fra jobb. Jeg støtter aksjonen fullt ut, sier Iselin Mikkelsen mor til fem år gamle Emily Mari (bildet). PBL har 85 medlemsbarnehager i Trondheim. Totalt stengte nærmere 150 barnehager dørene for å markere sin misnøye mot regjeringens forslag om å fjerne det øremerkede statlige driftstilskuddet, stryke prinsippet om økonomisk likebehandling. Uten tillit. Regjeringspartiene taper voldsomt i en valgundersøkelse barnehage.no har gjennomført. Her forlater Sps Trond Lode (fra venstre), May Hansen i SV og Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul PBLs landsmøte etter den politiske debatten. Setter seg på gjerdet Har levert. Hun mener likevel at regjeringen har levert resultater på barnehageområdet. Den største urettferdigheten var at alle ikke fikk plass i barnehage. Nå er full dekning på plass, men det er mye som gjenstår, sier Gjul og nevner økonomisk likeverdig behandling av barn og flere opptak i året. Alle disse sakene koster penger. Det er en kamp om budsjett, kommenterer hun. Fortjener dere den julingen dere har fått? Jeg synes ikke det. Vi har oppfylt det mest prekære som er full dekning. Men fordi vi har levert på den jobben, så har folk skiftet fokus til de tingene som gjenstår. Hvordan skal dere vinne tilbake tilliten til disse velgerne? Vi må vise hva vi har gjort, og være ærlige på at det gjenstår en jobb. Vi skal fortsette å levere på barnehagesektoren, sier Gjul. NB! Av de 3,3 prosent som stemte Senterpartiet ved forrige valg, svarer kun 1,4 prosent at de ville stemt på partiet dersom det var valg i dag. Opposisjonen kaprer få av de stemmene regjeringspartiene mister i undersøkelsen til barnehage.no. Høyre går fra en oppslutning på 19,7 prosent ved forrige stortingsvalg til 20,3 prosent hvis det hadde vært valg i dag. Fremskrittspartiet øker fra 12,4 til 14,9 prosent. Totalt kaprer Høyre og Frp marginale 1,9 prosent av de 20,9 prosent av velgerne som ikke ville stemt på regjeringspartiene som de gjorde ved forrige stortingsvalg. Hvor går så stemmene? En gjennomgang viser at hele 28,1 prosent ikke vet hva de ville stemt hvis det var valg i dag, mens 1,9 prosent ikke ville ikke stemt. Det betyr at 30 prosent av de som avga stemme ved forrige stortingsvalg nå sitter på gjerdet. >> barnehage.no 9

10 Vi er forberedt på å stille opp igjen og igjen Over 1500 barn, foreldre og ansatte møtte opp på Torgallmenningen i Bergen for å markere sin motstand mot regjeringens lovforslag. Det har vært et enormt engasjement. Responsen på stengingen har vært overveldende, sier aksjonsleder for Bergensbarnehagene, Nina Kårdal. Aksjonen har engasjert mange foreldre, og tilbakemeldingene på stengingen har vært udelt positive. Foreldrene forstår vår sak og støtter aksjonen, sier direktør for Vappusbarnehagene, Cathrine Haugen, som stengte alle sine 26 barnehager. Totalt stengte over 100 barnehager i Bergen på aksjonsdagen. politikk Tekst og foto: FRODE ANTONSEN Likebehandling klart viktigst 86 prosent av de spurte i undersøkelsen oppga at barnehagepolitikken var viktig for deres valg av parti. På spørsmål om hva som er viktigst i barnehagepolitikken, kunne respondentene velge flere alternativer. Her er sakene rangert etter hvilken velgerne synes er viktigst: 85,8 prosent krysset av for økonomisk likeverdig behandling 56,8 prosent mener likeverdige lønns- og arbeidsvilkår er viktigst 52,8 prosent gikk for full barnehagedekning 51,4 prosent krysset for høyere pedagogtetthet 33,6 prosent mener lav pris er viktig 19,6 prosent vil hindre muligheten til å ta utbytte fra barnehagedrift 11,6 prosent krysset for obligatorisk barnehage for 5-åringer 8,3 prosent vil ha gratis kjernetid for minoritetsspråklige fakta Undersøkelsen Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mai respondenter Alle som er med i undersøkelsen mottar ukentlige nyhetsbrev fra barnehage.no 48 prosent av respondentene er foreldre, 25.3 prosent er daglig leder eller styrer i barnehage, 12.5 prosent er ansatt i barnehage, 11.6 prosent er eiere, mens 2.6 prosent har annen tilknytning til barnehagen. Erna scorer på likebehandling Høyre-leder Erna Solberg er ikke overrasket over at regjeringspartiene, med SV i spissen, får juling i barnehage.nos valgundersøkelse. Undersøkelsen gir et klart signal om at stemningen fra forrige valg er snudd til betydelig skepsis blant småbarnsforeldre og barnehageansatte og spesielt til SV, sier Solberg til barnehage.no og gir følgende forklaring: SV gir uttrykk for at de er barnehagenes beste venn, men det er bare halve sannheten. Det gjelder nemlig bare de offentlig barnehagene, og jeg tror folk reagerer på det som nå skjer med de private barnehagene. Står støtt. Solberg vet hvordan det er å få dårlig oppslutning i meningsmålinger. Partiet har i vår måttet tåle en rekke historisk lave resultater, men i undersøkelsen til barnehage.no står partiet fjellstøtt både blant foreldre, ansatte, daglig ledere og eiere. Partiet går noe tilbake blant småbarnsforeldre, men blant barnehageansatte tar partiet sjumilssteg i positiv retning. 9,6 prosent av de ansatte oppga at de stemte Høyre ved forrige valg. Hadde det vært valg nå ville partiet fått en oppslutning på 15,5 prosent i denne velgergruppen. Endelig et gledelig resultat for Høyre Ja, og det er jeg glad for. De har nok sett hva vi står for. Vi vil sikre en lovfestet likebehandling av offentlige og private barnehager med 100 prosent offentlig finansiering til private barnehager. Dessuten har vi tatt kjeften for at vi ønsker det skal koste litt mer for en barnehageplass, mot at barnehagene får litt bedre råd, sier Høyres statsministerkandidat. Støttet aksjonen. Under barnehageaksjonen 19. mai, holdt Solberg appell for de fremmøtte i barnehagen Ragnas Hage i Oslo. I tillegg møtte hun pressen i Seilduken barnehage, barnehagen finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen i sin tid var med å etablere. Og Solberg ga sin fulle støtte til aksjonen. Mange private barnehager sliter med økonomien, og det blir verre hvis finansieringen overføres til kommunene uten garantier for likebehandling. 50 prosent av barnehagene er private, de får best skussmål blant foreldrene, står for mangfoldet i sektoren og så truer vi eksistensgrunnlaget deres Vi må sørge for at de barnehagene som skaper mangfoldet sikres, oppfordret Solberg. Har råd. Det velgerne i undersøkelsen kanskje har glemt, er at det var Høyre i regjering med KrF og Venstre som innførte den utskjelte finansieringsmodellen for private barnehager. Solberg erkjenner at de ikke kom i mål sist, men 10 barnehage.no

11 Strålende aksjonsvær i Bodø I strålende sol møtte 300 barnehageeiere, ansatte og foreldre i Bodø opp til aksjonstog. Med trommemarsj, slagord, faner, og plakater toget de gjennom byens grønne lunge, Rensåsparken, og ned mot byen med politibil i front! 22 barnehager deltok i aksjonstoget, som endte på torget i byen. Her ble det holdt appeller fra foreldre, barnehageeiere, politikere og representanter fra Private Barnehagers Landsforbund. Vi har fått god dekning i lokalmedia og må si oss vel nøyd med dagen. Det gode været gjorde bok at noen foreldre prioriterte aksjonen bort, vi opplever massiv støtte for at vi deltar i aksjonen, sier aksjonsleder Elin Westernes. å få gjennomslag hos flertallet. Dessuten er det greit å registrere at SV i regjering måtte innta den samme politikken som vi førte på barnehageområdet, kommenterer Solberg. Regjeringen anslår at det vil koste en milliard kroner å oppfylle løftet om likeverunderstreker samtidig at de i det minste hadde et mål om å trappe opp finansieringen av private barnehager. Sammen med opposisjonen på Stortinget har de ved flere anledninger i inneværende periode foreslått å øke tilskuddene til private barnehager uten Lover likhet. Høyre-leder Erna Solberg vil sikre lovfestet rett til likebehandling, med 100 prosent offentlig finansiering av private barnehager. Her er hun på besøk i Seilduken barnehage. dig behandling av barn i barnehager Nå skal ikke jeg gå god for regjeringens regnestykker, men hvis det er det likebehandling koster, må vi ta oss råd til det. barnehage.no 11

12 Klokkeklare kamprop i Kongsberg Beskjeden fra Kongsberg på aksjonsdagen var klar: «Denne kampen vil vi vinne, ellers vil vi helt forsvinne! Paragraf 14 må bestå, Stortinget hør oss nå». Det var det fengende kampropet de 300 ansatte og foreldre i Kongsberg fremførte, da de under barnehageaksjonen samlet seg i byens gågate. 13 av Kongsbergs private barnehager deltok i aksjonen. På markeringen ble det blant annet holdt appell fra Britt Børke, som driver tre barnehager i Kongsberg og som har sittet i PBLs sentralstyre. Foran tilhørerne framførte hun skarp kritikk av regjeringens lovforslag. Dette gir vi oss ikke på, var Børkes klokkeklare melding. Mange allergibarn lider unødvendig barns helse Tekst: FREDRIK SØRENSEN Om lag barn er nå allergiske, melder Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Styrer Martin Reiersen i Brumlebassen Spesialbarnehage mener mange barn lider unødvendig. De fleste fastleger er for lite flink til å henvise videre til spesialister. De tror de er eksperter på området, og har en enorm yrkesstolthet, sier han til barnehage.no. Slet selv med astma. Reiersen har drevet Oslo-barnehagen Brumlebassen, en spesialbarnehage for astmatikere og allergikere, i fire år. Selv har han slitt med kraftig anstrengelsesastma siden han var ti. Nå tar Reiersen et kraftig oppgjør med stempelet «infeksjonsbarn», som han mener fastleger i alt for stor grad tyr til. I stedet for å si at «beklager, men du har et infeksjonsbarn», så bør fastlegene lytte mer til foreldrene. De bør ta seg tid til å høre hvordan sykdomsbildet for barnet faktisk er, sier han. Barnehage i vekst. Brumlebassen Spesialbarnehage åpnet i september I dag har barnehagen 28 barn, og to av tre plasser i barnehagen satt av til astmatikere og allergikere, men fra høsten av vil fordelingen være 50/50. Det er ikke tilfeldig. Reiersen er nemlig opptatt av å «kle av sykdomsbiten», og inkludere alle barn. Stigmatisering er et ikke-ord i Brumlebassen. Ungene sitter ved samme bord når de spiser, og de som må ha medisiner daglig får ha vennene sine med inn på medisinrommet, sier han. Fra høsten vil ikke Brumlebassen kalle seg spesialbarnehage lenger. Vi vil ikke skremme bort søkere som av ulike grunner ikke vil ha barna sine i en «spesialbarnehage». Derfor blir vi en vanlig barnehage, med en avdeling for barn med astma, allergi og eksem sier Reiersen. rekruttering Tekst: MARIA BORKHUS Rekruttering so Monssveen barnehage på Gjøvik rekrutterer utradisjonelt. Seks av 30 ansatte er på ulike tilretteleggingsordninger. Slik sikrer vi oss både nok personale og en arbeidsplass preget av positivt mangfold, sier styrer Berit Rydland. De siste fem årene har hun i nært samarbeid med NAV rekruttert ansatte blant personer som har behov for tilrettelegging for å fungere i jobb. To av hennes ansatte i dag har psykiske problemer. Holdninger. Arbeid er viktig for den psykiske helsen vår. Det gir oss noe betydningsfullt å gjøre hver dag og en følelse av mestring. 19 prosent av sykefraværet i Norge skyldes psykiske problemer. En stor andel av disse vil inn i arbeidslivet, men mange arbeidsgivere er tilbakeholdne fakta Arbeid og psykisk helse Mellom og personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet i lengre eller korte perioder. For en fjerdedel av disse er psykiske problemer en vesentlig årsak. Mange arbeidsgivere vegrer seg for å ansette folk med psykiske problemer. I år arrangerer Rådet for psykisk helse, NAV og Helsedirektoratet fylkesvise gjestebud rettet mot arbeidsgivere med tema arbeid og psykisk helse. Regjeringen satser nå på å hindre utstøting og lette inkludering i arbeidslivet for personer med psykiske problemer. NAV har ulike tilbud og tiltak som skal: hjelpe arbeidsgivere å tilrettelegge for inkluderende rekruttering. hjelper personer med psykiske problemer inn i arbeidslivet. NAV har egen fylkeskoordinatorer for arbeid og psykisk helse i hvert fylke, som bistår arbeidsgivere og brukere. Kilder: med å ansette personer med psykiske problemer. Det å ansette personer på tiltak fra NAV gjør det økonomisk mulig for oss å ha flere voksne i avdelingene. Slik kan vi ta vare på barna på best mulig måte. I tillegg får vi ansatte med ulike bakgrunner og erfaringer, noe både vi voksne og barna har positivt utbytte av, sier Rydland. Hun mener dessuten at denne type rekruttering bygger opp under barnehagens verdigrunnlag. Det pedagogiske grunnlaget er menneskelig likestilling, likeverd og toleranse. Vi skal lære barna at alle er like mye verdt. Det viser vi i praksis, sier hun. Tilbakemeldingene Rydland får fra både sine andre ansatte og foreldrene til barna har kun vært positive. Stabile og lojale medarbeidere. Steinar J. Olsen, daglig leder i turtøyprodusenten Stormberg, er kjent for å jobbe hardt for at alle ansatte skal trives på jobben. Det henger ofte sammen med det å gjøre en god jobb. Stormberg har som målsetting at hver fjerde ansatt skal være en person som sliter med å få seg en jobb. Olsen mener uvitenheten bidrar til at arbeidsgivere kvier seg for å ansette personer med psykiske problemer. Arbeidsgivere må tørre å gi folk en sjanse. Som leder føler jeg det verken vanskelig eller belastende å ha ansatte med psykiske problemer, snarere tvert i mot. Et inkluderende arbeidsmiljø bidrar til stabile og lojale medarbeidere, som gjør en formidabel jobb, sier Olsen. 12 barnehage.no

13 Stort oppmøte i Sandnes Også i Sandnes var det stor oppslutning om aksjonen mot regjeringens lovforslag. Barnehager og foreldre hadde tatt turen til kulturhuset. Her fikk de støtte både fra Utdanningsforbundet og opposisjonspolitikere. «Likeverd», «barn er like mye verd» og «gi oss forutsigbarhet og trygghet» var noe av det som stod skrevet på aksjonistenes hvite skjorter. Aksjonsleder Katrine Langheim er godt fornøyd med aksjonen og måten den gikk for seg på. Vi fikk sunget ut og markert vår motstand mot regjeringens forslag som vil føre til større forskjellsbehandling av private og offentlige barnehager. Nå håper vi regjeringen har tatt signalet, sier hun. m styrker Skaper trygghet. Vær åpen og ta raskt opp vanskeligheter. Det skaper trygghet og et godt arbeidsmiljø for hver enkelt ansatt, sier styrer Berit Rydland i Monssveen barnehage på Gjøvik. FOTO: RUNE AKSELSEN, APELAND INFORMASJON Vinnere. Å tørre å rekruttere folk som sliter er en vinn-vinnvinn-situasjon, det er bra for den asatte, det er bra for arbeidsgiver og det er bra for samfunnet, sier Steinar J. Olsen, Stormberg. FOTO: STORMBERG AS barnehage.no 13

14 Aksjonerte utenfor rådhuset Selv om de protesterte mot sentrale myndigheter, hadde private barnehagene på Askøy samlet seg utenfor kommunens rådhus i Kleppestø for å markere sin motstand mot regjeringens lovforslag. Med seg hadde de fått lokalpolitikere fra de borgerlige partiene, som alle ville vise sin støtte og forståelse for aksjonen. Ordfører Knut Hanselmann (Frp) fikk blant annet overlevert underskriftslister mot forskjellsbehandling av barn. Taler, appeller og sang ble det også. Det var et stort oppmøte og en vellykket markering av aksjonen på Askøy, forteller Anita Bruntveit, daglig leder Lillebror barnehage om aksjonen. kosthold Tekst: HANNE OSMO REINDAL Ingen unnskyldning for å gi barn søppelmat TV-kokk Charlotte Mohn sparte ikke på kruttet da hun nylig ga foreldre og ansatte i Lia barnehage råd og tips om barn og kosthold. Hvordan lage sunn og god mat som barna liker? Hvordan overliste tidsklemma på kjøkkenet? Hvordan skape god stemning rundt familiens middagsbord? Dette var bare noen av spørsmålene som ble diskutert da TV-kokk Charlotte Mohn nylig møtte et femtitalls foreldre og ansatte ved Lia barnehage i Kongsvinger, for å gi råd og tips om barns matvaner. Serverer «død» mat. Kurset var en del av en temakveld for foreldrene i Lia barnehage. Og både foreldre og barnehageansatte fikk mange nyttige tips til hvordan de kan forme barns matvaner. Barn som må vokse opp med posesupper og frossenpizza får en dårligere start på livet enn mange foreldre er klar over. De tenker ikke over at de gir barna sine «død» mat full av tilsetningsstoffer og med dårlig smak, hevdet Mohn og gikk langt i å antyde at et dårlig kosthold i hjemmet kan ses på som en form for mishandling. Jeg har ingen fanatisk tilnærming til temaet sunt kosthold og forstår at det kan være vanskelig å få tiden til å strekke til mellom jobb, skole og fritidsaktiviteter. Men sannheten er at kvaliteten på hverdagsmaten kan heves mange hakk ved hjelp av relativt enkle og raske grep. Du må heller Besøkte Lia barnehage. TV-kokk Charlotte Mohn viste foreldre og ansatte i Lia barnehage hvordan man kan lage sunn og enkel mat. FOTO: PRIVAT ikke være utdannet kokk for å lykkes, det holder lenge at du tar deg bryet med å lære noen få grunnleggende ting om matlaging, forklarte hun. Tilbyr kurs. TV-kokken, som blant annet er kjent fra TV 2-serien «Smaken av Norge» tilbyr nå sine foredrag til barnehager og skoler over hele landet. Mohn håper at hun på denne måten skal bidra til å øke norske foreldres bevissthet rundt barn og matvaner. Mange foreldre bruker mye tid og krefter på å følge opp barnas skolegang og fritidsaktiviteter, men når det kommer til det viktigste av alt nemlig maten kan det virke som om en del gir fullstendig blaffen. Hvorfor gi barna tomatsuppe laget på pose, når det er vel så raskt og enkelt å lage en skikkelig velsmakende suppe basert på ekte råvarer? spurte Mohn. Deretter hentet hun frem kasserollene, og demonstrerte for de ansatte og foreldrene hvordan man kan tilberede enkle og gode måltider uten å ty til usunne halvfabrikater. 14 barnehage.no

15 lek og læring Tekst: FREDRIK SØRENSEN Foto: JENS-PETTER GRAVÅS Voksen satsing Voksne som bryr seg. Som pappa ønsker kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell seg barnehageansatte som bryr seg om og er opptatt av barna. De voksne i barnehagen er det desidert viktigste for kvalitet i barnehagen. Det sier Bård Vegard Solhjell i et intervju med barnehage.no. Solhjell har selv to barn i barnehage, og kunnskapsministeren er klar på hvilken type kvalitet han ønsker for sine egne barn. For det første må det være en flink leder på avdelingen. Det er en viktig årsak til at vi er fornøyd med vårt barnehagetilbud. De ansatte må også bry seg og være opptatt av ungene. Og så er gode uteområder kjempeviktig, sier han. Lang vei å gå. Solhjell betegner kvaliteten i norske barnehager som god. Men han erkjenner samtidig at den langt fra er god nok. Hvor langt unna er vi der vi skal være? Vi er i alle fall førskolelærere unna. Vi kan ikke si oss fornøyd ennå, for å si det sånn, sier han. Solhjells viktigste oppgave fremover, er å få på plass nok pedagoger i barnehagene. Dernest kommer kompetanseheving for andre ansatte i barnehagen. De store utfordringene til tross, kunnskapsministeren advarer sterkt mot det han omtaler som svartmaling av norske barnehager. Stor tilfredshet. Vi har mange undersøkelser der foreldre blir spurt om de er fornøyd med barnehagen. Disse undersøkelsene viser at en veldig stor andel er fornøyd med barnehagetilbudet sitt. Det er langt større tilfredshet med barnehagen enn for eksempel med skole og helse, men det betyr selvfølgelig ikke at vi skal lene oss tilbake og være fornøyde, understreker han. Han avviser blankt at de siste års tunge satsing på utbygging og makspris har gått ut over kvaliteten i barnehagene. Både foreldreundersøkelsene og NAVOrapporten, som er grunnlag for kvalitetsmeldingen, dokumenterer dette. Jeg har derfor belegg for å si at vi har vel så høy kvalitet som for noen år siden. Når det er sagt, er det nødvendig å øke ressursene til innhold i barnehagen. Og det er jo det vi varsler med denne meldingen, sier Solhjell. Vil du kalle denne satsingen en slags krisepakke? Alle satsinger kan kalles en krisepakke, men de fleste tingene i Norge er ikke krise, sier han. >> barnehage.no 15

16 Varsler fem år med kvalitet og innhold I fem år har vi satset tungt på utbygging og pris. Nå skal vi ha fem år med kvalitet og innhold i barnehagen. fakta Det sier kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell. I begynnelsen av juni legger han frem en stortingsmelding om kvalitet i barnehagen. Her er hovedpunktene: Større satsing på rekruttering av førskolelærere Opprettelse av pedagogisk tilbud som en del av gratis kjernetid Klarere regler for kartlegging Mer forskning på de minste barna Styrking av foreldrenes rolle Bakgrunnen for kvalitetsmeldingen, er at det er ti år siden sist det ble gjort en grundig gjennomgang av innholdet i norske barnehager. Det har på mange måter skjedd en revolusjon i sektoren siden 1999, og vi syntes derfor det var nødvendig med en ny gjennomgang nå, sier Solhjell. Fra kvantitet til kvalitet. Kvalitetsmeldingen markerer på mange måter en overgang fra kvantitetssatsingen på full barnehagedekning og lavere pris, til en bevisst satsing på kvalitet og innhold. Det vil fortsatt være kommuner der det er behov for nye barnehager, og vi skal holde løftet om makspris. Men den store satsingen nå må være på innhold, Kvalitetsmeldingen Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en stortingsmelding om kvalitet og innhold i barnehagen. Målet er å sette kvaliteten i sektoren i fokus. Stortingsmeldingen skal oppsummere utviklingen av barnehagesektoren over tid, og gi en orientering om status i sektoren med vekt på kvalitet og innhold i tilbudet. Meldingen vil også ta for seg hva som har betydning for kvalitet i barnehagen, og stake ut den videre kursen for barnehagepolitikken. Regjeringen ønsker å slå fast hvilken posisjon barnehagen skal ha i utdanningssystemet, og hvilket ansvar barnehagen har for omsorg, læring, sosial utjevning og forebyggende arbeid. Stortingsmeldingen legges fram for Stortinget før fellesferien. Kilde: for der er det mange ting som må bli bedre, sier kunnskapsministeren. Flere førskolelærere. Det viktigste punktet i kvalitetsmeldingen er rekruttering av førskolelærere. I dag er regjeringen førskolelærere unna å oppfylle sin egen norm på hvor mange det skal være. Det er ekstremt viktig for kvaliteten i barnehagen at vi har et pedagogisk kvalifisert personale, sier Solhjell. Derfor varsler han også en oppkvalifisering av de som allerede jobber i barnehage. På den måten kan de som er assistenter i dag ta videreutdanning, mens ansatte med andre høgskoleutdanninger kan ta videreutdanning i barnehagepedagogikk, sier Solhjell. I år har regjeringen opprettet bortimot 500 flere studieplasser, i form av vanlige tradisjonelle studieplasser ved førskolelærerutdanningen, samt videreutdanning for ansatte. Denne satsingen skal bidra til å øke den pedagogiske kompetansen i barnehagen, håper han. Gratis kjernetid. Et annet hovedpunkt i kvalitetsmeldingen, er at barnehagen skal være en god læringsarena. I en rapport som ble offentliggjort i begynnelsen av mai, foreslår Fordelingsutvalget gratis kjernetid med pedagogisk innhold. Dette er et forslag jeg kom med i fjor, som vi vil gå videre med nå, opplyser Solhjell. Han røper også at det fortsatt skal legges vekt på systematisk og god språkkartlegging i barnehagen. I kvalitetsmeldingen vil det komme klare retningslinjer for når og hvordan kartlegging skal brukes, for å unngå feilbruk. Vi vil varsle faglige krav til gjennomføringen. Det foregår en del kartlegging og eksperimenter som etter min mening er uheldig, og derfor varsler vi en gjennomgang av verktøyene som er i bruk, sier Solhjell og utdyper: Kartlegging av barn for kartleggingens skyld har ingen verdi. Det skal bare brukes i tilfeller hvor et barn kanskje kan ha forsinket språkutvikling, og ved hjelp av kartlegging kan få et bedre tilbud. 16 barnehage.no

17 Kommunenenes barnehagekompetanse skal under lupen Barnehagefaglig kompetanse kan bli lovpålagt i kommunene. Det bekrefter kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell. Rapporten «Alle teller mer» slakter kunnskapen hos de som sitter med hovedansvaret for å godkjenne og utvikle det lokale barnehagetilbudet nemlig kommunene. For mens kravene til kompetanse i kommuneadministrasjonen er lovfestet på skoleområdet, er det ikke lovfestet krav til barnehagefaglig kompetanse innen kommunens barnehagekontor. Kompetansen på kommunalt og fylkesnivå grenser til det uforsvarlige, sier en av forskerne bak «Alle teller mer»-rapporten, Solveig Østrem ved Høgskolen i Vestfold. Ifølge Solhjell, blir spørsmålet om hvordan den barnehagefaglige kompetansen skal sikres tatt opp i kvalitetsmeldingen. Dette er en veldig viktig utfordring. Nå har de fleste store kommunene brukbart med barnehagefaglig kompetanse, men vi ser at dette kan være et problem i mindre kommuner, erkjenner han. Fem år med kvalitet. Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) presenterer snart regjeringens kvalitetsmelding. Her besøker han Elias, Henny og Otilie i Melkeveien barnehage. Forskning på de minste. Et av de viktigste satsingsområdene i den kommende femårsperioden, er å skape et godt tilbud til de minste barna. Det blir stadig flere barn i alderen 1-3 år i barnehagen, og kunnskapsministeren erkjenner at dette er en stor utfordring. Vi vet for lite om hvordan vi skal tilby et godt barnehagetilbud til de minste. Vi legger derfor opp til mer forskning på dette, slik at vi kan utvikle mer kunnskap og dermed skape et bedre tilbud, sier Solhjell. Han kan også avsløre at foreldrenes rolle vil bli satt under lupen. Jeg har selv to barn, og merker at vi som foreldre blir mer obs på innholdet i barnehagen. Kvalitetsmeldingen tar for seg flere punkter som vil styrke foreldrenes rolle og gi dem en klarere mulighet for input, uten at jeg kan gå mer i detalj på dette. >> barnehage.no 17

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal

Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal Ta ikke skolen fra meg Reagerer på hørendes maktmisbruk En vanlig dag på Ål folkehøyskole DM i futsal 2 Mars 2011 Side 4-15 Døves Tidsskrift 2-2011 Side 03 Kunnskapsdepartementet uten kunnskap Side 04

Detaljer

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015 Forsidefoto: June Witsøe Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 8-2015 SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: www.fagbladet.no LÆRING FOR LIVET SIDE 10 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD Frokostvert

Detaljer

Å være eller ikke være førskolelærer

Å være eller ikke være førskolelærer Å være eller ikke være førskolelærer Pedagogikk-3900 Monica Jenssen Mastergradsoppgave i pedagogikk Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Universitetet i Tromsø Våren 2013 Forord

Detaljer

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal.

Presidenten: Det blir oppfølgingsspørsmål Øystein Djupedal. 2238 19. mars Muntlig spørretime 2003 Møte onsdag den 19. mars kl. 10 President: Ø yvind Halleraker Dagsorden (nr. 61): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime (nr. 16) 2. Referat Presidenten:

Detaljer

Ulike barn like muligheter

Ulike barn like muligheter Ulike barn like muligheter ISBN nr 978-82-92952-06-1 Ulike barn. Like muligheter. Skoleringshefte om SVs politikk på oppvekst, barnehager og skole. Geir S. Malmedal (red) www.sv.no Trykket på resirkulert

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Mangfold i Barnevernet

Mangfold i Barnevernet Mangfold i Barnevernet Temahefte nr. 22 For medlemmer av Fagforbundet INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill:

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2013 Partilederne svarer på SFAs valgspørsmål s. 11 Hjemme hos Dag-Olav s. 20 Blodprøve til besvær s. 22 Sterk og synlig Stolthetsparade s. 37 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

5. JUNI 2015 Master gjør mester?

5. JUNI 2015 Master gjør mester? Mitt tips 20 Mobiliserer foreldrene Reportasje 22 Forsker på elev-lærer-relasjoner Fotoreportasje 38 Starten på sykkellivet Frisonen 43 Døgnet rundt med hunder 11 5. JUNI 2015 utdanningsnytt.no Master

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 3 2013 Klart for Vi sprenger grenser s. 6 Kautokeino kommune på ville veier s. 10 På valgkurs med Hagebakken s. 16 De vanskelige sakene s. 24 Punktdemonstrasjon

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06.

Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB. Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune. Stjørdal Rådhus 02.06. Stjørdal kommunale foreldreutvalg for barnehage SKFUB Referat fra Stormøte/Dialogmøte Barnehager Stjørdal kommune Stjørdal Rådhus 02.06.14 Tema: Drøftingsmøte om barnehage, med fokus på; Innlegg fra FUB

Detaljer

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme

kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme kvinner&familie Medlemsblad for Norges Kvinne- og Familieforbund Nr. 1/2010 Grasrotfeminisme Norges Kvinneog Familieforbund Norges Kvinne- og Familieforbunds handlingsplan for landsmøteperioden 2008 2010

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet

PENSJON. Bytter jobb for å beholde. Side 10. www.fagbladet.no. Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Nr. 4-2014 < For medlemmer i Fagforbundet Bytter jobb for å beholde PENSJON Side 10 Samferdsel og teknisk Innhold Forvalter millioner

Detaljer