FOTBALLTRENEREN 1/2003 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOTBALLTRENEREN 1/2003 3"

Transkript

1 O ffisielt organ for Norsk FotballTrenerforening 17. årgang Nr 1 - Februar 2003 Medlem av

2 2 FOTBALLTRENEREN 1/2003

3 FOTBALLTRENEREN 1/2003 3

4 Ansettelser, fratredelser og kompetanse Av Cato Holm, leder NFT NFT har det seneste året opplevd at mediene har satt søkelyset på kompetanse i forbindelse med ansettelser av trenere på elitenivå i norsk fotball. Vinklingene som blir gjort er vel i stor grad styrt av opplagstall og populisme. Sensasjoner og ytterligheter preger jo hverdagen også for norsk idrett kontra mediene. I så måte er fotball ikke i noen særstilling. En annen årsak til fokus på kompetanse kan være at også vi i NFT - som talerør for faget - har benyttet anledningene til å presisere betydningen av formell kompetanse når dette har vært tema i mediene. Vi har lagt vekt på å få frem betydningen av at trenere er utstyrt med den formelle trenerstigen fra NFF. Videre har vi lagt vekt på betydningen av at trenere tilbys etter- og videreutdanningstilbud som en viktig del av en slik utdanningspyramide. Etter- og videreutdanningstilbudene vil etter min oppfatning bli de viktigste kildene for den videre trenerutdanningen både hos oss og i utlandet. Det vi trolig bør rette fokus mot i tiden fremover,er nettopp kompetansebegrepet og den mer uformelle kunnskapen som trenere er i besittelse av. Hva legger vi egentlig i kompetansebegrepet? Realkompetanse Da utdanningsreformen og forskrifter til ny opplæringslov så dagens lys i det norske utdanningssystemet, ble begrepet realkompetanse benyttet aktivt i teksten. Det skal legges mer vekt på en helhetlig forståelse der både formell og uformell kompetanse ses i sammenheng. Definisjonen av begrepet har gjennomgått flere slankekurer og er nå rimelig smal. Nå heter det: Den formelle og uformelle kompetansen den voksne har. Oversatt til vårt yrke vil NFTs søkelys måtte rettes i større grad mot helheten i kompetanse-begrepet. Fortsatt bør fundamentet være at formell kompetanse er viktig, men det er avgjørende å få frem at også uformell kompetanse er av like stor betydning. Skikketheten gjelder - som uttrykt i Toppidrettsmodellen for utøvere og for trenere - det hele mennesket. Referansesystem Således blir det viktig at en fremtidig arbeidsgiver har klart for seg, helst i formelle styringsdokumenter, hva slags trenertype en er ute etter. Det betinger at klubben har utviklet et referansesystem som den følger uavhengig av folk som kommer og går, både i administrasjon og på styreplan. Referansesystemet velger jeg å kalle et KS-system for klubben. Der inngår selvsagt mer enn det sportslige. Men at et eget kapittel omtaler det sportslige, som da vil ligge til grunn for blant annet ansettelser. Hva kan et slikt verktøy føre til? Ja, en åpenbar mulighet er at bevisste ansettelser fører til større grad av kontinuitet på trenersiden. Det fører til at eventuelle tiltak for å forbedre prestasjoner og resultatet fattes i et kollegium der treneren ikke er hovedtema, men innholdet i virksomheten. Hva kan vi nå forbedre? Hvilke avvik ser vi, og hva er forslag til avviksbehandling? En slik praksis ville trolig medføre at ansvaret for prestasjonene også flyttes bredere ut i organisasjonen. Flere bak Kravspesifikasjonene for dagens og morgendagens trenergjerning er betydelig endret i forhold til for få år siden. Det gjelder alt fra sertifikater for trening på EU-nivå, samarbeid med partnere og sponsorer, framveksten av ulike spesialiserte trenerroller og teambuilding - til det rene taktiske lagsarbeidet i form av teknologibruk og avansert vitenskaplig begrepsapparat. Bare for å illustrere noe. En svært kompleks hverdag der mange roller og egenskaper trengs. Også ren praktisk erfaring. Det betyr at trenertyper som i dag har noe manglende formell kompetanse selvsagt kan ha fryktelig mye i seg av det som kreves i dagens situasjon. Og dette er kan hende viktigere for en klubb enn den formelle biten. For treneren selv blir det imidlertid viktig å sørge for at den formelle kompetansen snarest mulig oppgraderes til EU-nivå (Profflisens A eller B). Jeg tror det er viktig for oss som steller med konfliktsaker å få sagt tydelig ifra til alle involverte at det helhetlige bildet som danner grunnlaget for en ansettelse også må komme frem ved fratredelser. Da blir det trolig færre av dem. Ganske enkelt fordi et velutviklet KS-system fanger opp at treneren ikke leverer resultatet alene! Og at det for ut for en fratredelse kanskje ligger et møysommelig arbeid for å endre avvik som oppdages. Jeg jobber selv med å utvikle et slikt KS-system på det fag-lige for en tippeligaklubb. Det skal bli interessant å se hva vi får ut av det. Kanskje kan erfaringene fra det arbeidet bringes videre til nytte for andre. - hilsen Cato Våre samarbeidspartnere: 4 FOTBALLTRENEREN 1/2003

5 Fotball- TRENEREN Organ for Norsk Fotballtrenerforening 17. Årgang Forsidefoto: Wayne Rooney, Everton i kamp mot Ivan Campo, Bolton Foto: Martin Rickett, AP/Scanpix Leder: Cato Holm, Gamle Kløfta 3, 2040 Kløfta Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Fax: Nestleder: Karl Johan Haavaag, Halvardstunet 49, 5515 Haugesund Tlf. privat: Arbeid: Mobil Fax: Tiltaksleder: Rolf Teigen, Bergensveien 64, 0963 Oslo Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Fax: Styrem.: Terje Skarsfjord, Balsfjordgt. 37, 9007 Tromsø Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Fax: Styrem.: Lena Tyriberget, Kjelsåsveien 114, leil. 307, 0491 Oslo Tlf. mobil: varam.: Dag Opjordsmoen, Elgveien 36, 2830 Raufoss Tlf. arbeid: Mobil: Fax: varam.: Marius Gisvold, Bjørneveien 75B, 0773 Oslo Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Fax: Administrasjon - Norsk Fotballtrenerforening (NFT): NFT, Postboks 8069 Vågsbygd, 4675 Kristiansand Tlf Fax: Mobil: Organisasjonsnummer: NO mva NFT kjøper adm. tjenester av Teddy Moen Sportsservice: Teddy Moen Sportsservice, Bosmyrv. 7, 4621 Kristiansand. «Fotballtreneren» - Redaksjon: Redaktør: Kjetil Elvebakken, Skogveien 32A, 1440 Drøbak Tlf. privat: Mob Redaksjonskomite: Øyvind Larsen, Kildeveien 28C, 0590 Oslo Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Kjartan Bay, Schøyenbrynet 7, 0671 Oslo.Tlf. mobil: E.mail: Alf Gustavsen,Vinjesv. 9B, 1605 Fredrikstad Tlf. privat: Arbeid: Mobil: Teddy Moen (se administrasjon) Annonsekonsulent: Kurt Hegre, Eskemyrv. 12, 4310 Hommersåk Tlf.: Fax: Mobil: Juridisk konsulent:aasmund Sandland. Privat: Langviksv. 17, 0286 Oslo.Arbeid: Bygdøynesv. 35, 0286 Oslo. Tlf. arbeid: Fax Tlf. privat: Mobil: Våre samarbeidspartnere: Indre Østfold Reisebyrå AS, ved Kai Heier, daglig leder Postboks 134, 1851 Mysen.Tlf Fax Internett: PosiCom AS, Postboks 787, 3603 Kongsberg, ved Einar W. Bolin. Tlf Internett: Kappa Norge AS / Sportsprofil, Postboks Kristiansand Kontaktpersoner: Helge Homme eller Kai Hauge Telefon: Faks: Trykk: Color Print Sandnes AS. Sjøvegen 34, 4315 Sandnes Tlf Fax: Lay-out: Bjørn Egeland. Opplag: Neste nr kommer ca 15. april. Stoffrist: 10. mars. Innhold Engelsk spillerutvikling 6 Breddekonferansen Fotballbibliotek i Mjøndalen 17 Fotballfabrikken 22 Fransk spillerutvikling 28 Kappa med klær til medlemmer 32 PosiCap-verktøy for trenere 34 Leserinnlegg:Trøndermodellen 35 Drillo på turne 36 Faste spalter: Leder: Ansettelser, fratredelser og kompetanse 4 Fagforening: Nytt nett, NFF-kurs 9 Studiereisen 10 Smått og stort 11 Innspill fra NFF: Rett fokus på utvikling 12 Fornøyd med treneren 13 Gjestetribunen: Monopol på trenerkløkt? 14 Midtsideøvelser: Trond Nordsteien 20 I bakrommet: De skriftlærde? 38 Neste nummer kommer i april! Da kan du blant annet lese om: - Årets trenere 2002: Normark og Fagermo - Spillerutvikling nasjonalt, regionalt og lokalt - Mer fra Frankrike - Nye favorittøvelser Sjekk vår interaktive nettside: for informasjon om NFT, aktuelle saker, stoff fra tidligere blader, nyttige lenker og annet. Vi legger nå ut nye saker flere ganger i uka! FOTBALLTRENEREN 1/2003 5

6 Football Academies - spillerutvikling i engelsk fotball Av Teddy Moen Det har gjennom 2002 vært gjort gjentatte forsøk i norske medier på å skape en debatt rundt spiller- og talentutvikling i norsk fotball. Dette er en debatt som ble initiert av Norges Fotballforbund på Toppfotballkonferansen i januar 2002, men som først fikk stor nasjonal oppmerksomhet etter Europamesterskapet for U-19 landslag i Norge forrige sommer, et mesterskap Norge til de grader mislyktes i. I den pågående debatten har trenere, spillere og journalister trukket fram organiseringstrekk ved talentarbeidet i engelsk fotball som et eksempel på hvordan man bør organisere arbeidet her hjemme. Mye av den informasjonen og argumentasjonen som benyttes er dog preget av mangelfull innsikt i den engelske modellen og gir derfor grunnlag for myter og feilinformasjon. Det er nødvendig at man holder i live en gjennomgående debatt rundt utviklingen av norsk fotball. Gjennom engasjement, diskusjon og endringer drives norsk fotball framover. I en slik prosess er det viktig å gjøre seg kjent med hvordan fotballutviklingsarbeid gjøres i andre nasjoner gjerne i fotballnasjoner som Norge naturlig kan sammenligne seg med. Målet med NFT`s Studiereise (uke 49 og 50) var å gjøre norske fotballtrenere kjent med den engelske modellen for spiller- og trenerutvikling samt gravlegge en rekke av de mytene som finnes her hjemme om engelsk fotball. Turen ble en stor suksess (se egen artikkel i bladet) bl.a fordi de norske trenerne fikk ny og utvidet innsikt i en spiller- og talentutviklingsmodell i flere engelske toppklubber (bl.a i Liverpool, Everton, Blackburn Rovers og Manchester City) som de knapt kjente til. Vi i NFT er likevel ikke så naive at vi tror at norsk fotball kan kopiere den engelske modellen for utvikling av fremtidige toppspillere.til det har engelsk fotball en helt annen tradisjon, kultur, ressurser og målperspektiv i sin streben etter å få fram unge spillere til sin toppfotball enn hva vi har i Norge. Dessuten er det 10 ganger så mange mennesker i England enn her hjemme! Det blir derfor direkte kunnskapløst å tro at Norge kan konkurrere med England på utvikling av talenter verken på kvalitet eller på kvantitet. Men vi er av den oppfatning at norsk fotball kan bli bedre enn den er i dag! Francis Jeffers er et produkt av det glimrende akademiet i Everton FC. Han ble solgt til Arsenal for 10 mill. pund Foto: Alastair Grant, AP/Scanpix Hva kan vi lære? Gjennom tilgang på informasjon og kunnskap om hvordan de organiserer spiller- og talentutviklingen i England, kan vi høste erfaringer som vi i neste omgang kan forsøke å tilpasse vår egen norske modell. NFThar de senere år knyttet sterkere bånd til engelsk fotball, spesielt gjennom kontakter med sentrale ressurspersoner i det engelske fotballforbundet (The Football Association). Dette har gitt foreningen innsikt i det målrettende arbeidet som i dag gjøres i det engelske forbundet og klubbene. England er i dag er foregangsland i Europa på spiller- og talentutvikling sammen med Frankrike og Spania, noe resultatene i internasjonal ungdomsfotball viser. Inntrykket forsterkes også gjennom en rekke spennende inntredener i engelsk toppfotball denne sesongen, hvor spillere som Wayne Rooney i Everton (17 år), og James Milner i Leeds (16 år) er personifiseringen av dette arbeidet. 6 FOTBALLTRENEREN 1/2003

7 Charter for Quality Dette er resultater av et arbeid som ble initiert i 1997 da Howard Wilkinson (nå manager i Sunderland AFC) ble utnevnt til teknisk direktør (Technical Director) i FA (se artikkel i FT nr.1.02). Det førte umiddelbart til iverksetting en rekke tiltak for å snu den negative trenden som kom til å prege engelsk fotball gjennom 80- og inngangen på 90-tallet (stort frafall, mindre uorganisert fotballaktivitet, dårligere resultater i klubb- og landslagsfotball og en fallende interesse for spillet blant tv-seerer og tilskuere). De nye tankene og ideene ble lansert i mai 1997 gjennom et nasjonalt strategidokument, The Charter for Quality. Strategien ble til gjennom et omfattende arbeid hvor alle deler av engelsk fotball (forbund, klubber, skolesystemet) ga sin tilslutning til den videre prosessen. Og sentralt i det videre utviklingsarbeidet skulle være en ny og forbedret satsing på utvikling av talenter gjennom opprettelsen av en rekke Football Academies i de engelske toppklubbene. Tid inne for endringer Lite hadde skjedd på spillerutviklingssiden i engelsk fotball i moderne tid inntil Wilkinson inntok stolen i FA. Skolesystemet hadde hånd om alle spillerne fram til de var 15 år og toppklubbene fikk kun trene dem inntil 1 time pr. uke. Dette var et uholdbart system for toppklubbene som innså at de store begrensingene som lå i muligheten til å velge ut og påvirke talenter for framtidig toppfotball. Parallelt var den gamle ordningen med læregutter (fra år) fortsatt gjeldene i proffklubbene hvor ungguttene oftere ble tilbudt arbeid med skopussing og toalettvasking enn tilpasset og målrettet trening. Og fortsatt var det viktigere å spille mange og tøffe kamper enn å trene fotballferdighet! FA og toppklubbene forlangte endringer og fikk dem gjennom introduksjonen av Football Academies i Målet var å oppette en rekke uviklingssentre i tilknytning til toppklubbene hvor man skulle legge til rette for utdanning av fremtidens toppspillere. Disse utdanningsinstitusjonene skulle lisensieres gjennom FA som fremmet høye krav om fasiliteter, trenerkrefter og ivaretakelse av sosiale og skolemessige tilbud. Målet var å få til et tilbud i 6-8 toppklubber, men det viste seg snart at flertallet at klubbene ønsket å ha sine egne akademier. Hva er fotballakademier? Fotballakademier er spesielle utviklingssentre som blir organisert av alle FA Premier- og Football League klubber. Det finnes to typer av disse; Football Academies og Centres of Excellences.Klubber i The Premier League kan titulere sitt tilbud Academies, mens de øvrige klubber må bruke den andre betegnelsen. Forskjellen på disse to institusjonene er i første rekke navnet, men det er nok en kjensgjerning at fasilitetene er bedre og antall profesjonelle trenere er høyere i akademiene. Det er som kjent 92 profesjonell fotballklubber i England. 20 av disse er organisert i The Premier League og de øvrige 72 klubbene er organisert gjennom 3 divisjoner i Nationwide League. Alle disse 92 klubbene driver enten Football academies eller Centres of excellences. Det finnes totalt over spillere som er organisert gjennom arbeidet i disse institusjonene. Dette er et høyt antall, og kun et fåtall av disse tilbys læringskontrakt når de blir 16 år. De som ikke får muligheten prioritere gjerne videre skolegang for å få seg et annet yrke, noen begynner som læringer i annen virksomhet og selvfølelig har man en gruppe unggutter som opprettholder drømmen om en karriere som spiller selv om de ikke får læringskontrakt i første omgang. De prøver å få kontrakt et annet sted. Mytene om at et flertall av de som ikke får tilbudet videre, faller utenom, er selvfølgelig overdrevet. Erfaringene fra akademiene er at de som har gjennomført et utdanningsprogram i klubbene har tilegnet seg gode holdninger holdninger som gir dem et fortrinn ved andre karrierevalg. Hva slags tilbud gis i fotballakademiene? En rekke lovende og utvalgte spillere gis et tilbud om oppfølging og trening i disse akademiene. Felles for disse er at man ser på fotballtreningen som en utdanning hvor spillerne skal gjennom et læringsprogram som skal går over 11 år (+ 3år). Spillerne som er mellom 6 år og 19 år går under betegnelsen Academy Students. De spiller også kamper i en egen Akademi-serie for sin klubb på nivåer som går under betegnelsen U9 (8-9 år), U10, U11, helt opp til U16 (15-16 år). En U9-spiller vil være i sitt 4.år på akademiet, en U10- spiller i sitt 5.år og en U16-spiller i sitt 11.år som fotballstudent. Man har kun ett lag på hvert nivå, dvs spillere i hver aldersgruppe. Akademiene spiller inne kamper i helgene (U17/U19 lørdag og U9/U16 søndager) hvor de møter andre akademier. Det betyr at Liverpool spiller mot Manchester United og Leeds spiller mot Blackburn Rovers i forskjellige årsklasser selvfølgelig i klubbens offisielle drakter! Endret fokus på talentutvikling Det er en tøff konkurranse om talentene i engelsk fotball. Det høye antall profesjonelle klubber, de relative korte avstandene mellom klubbene og det endrede synet på spillerog talentutvikling, har forsterket denne konkurransen. Mens man tidligere var opptatt av å importere billige spillere fra utlandet samt hente spillere fra de lavere divisjonene, stilles i dag klubbene overfor en helt annen virkelighet. Økonomien er begrenset for de fleste, og flere managere ser verdien i å forme egne spillere fra en tidligere alder som tilegner seg de ferdigheter, ressurser og holdninger som klubben ønsker å se. Betydingen av å utvikle spillere i en egen klubbkontekst basert på en spesiell kultur og egenart, har i disse dager fått en spesiell status i fotballen. Den stolthet og entusiasme som skapes i en klubb når man lykkes med å dyrke fram en unggutt til førstelaget er uvurderlig. Ikke noe gleder supporteren, klubbformannen eller trenerne i en klubb enn når en spiller som har gått veien gjennom klubbens akademi en dag debuterer på A-laget. Se hvordan Everton FC blomstrer i kjølvannet av Wayne Rooneys suksess og se på hvordan Michael Owen inntreden på Liverpools A-lag løftet klubben på slutten av 90-tallet etter en lang mørketid. Hva må til for å få plass på et fotballakademi? Konkurransen klubben imellom om talentene har gjort at man stadig vekk har senket aldersgrensen for når man velger ut spillere som skal få tilbud på akademiet. Allerede fra 6-årsalderen har klubbene et utbygd nett av speidere (scouts) som har i oppgave å kartlegge spillere Knap, Opjordsmoen, Flovik og Sandstø flankerer to Everton-coacher som vet å skape toppspillere foto: T. Moen FOTBALLTRENEREN 1/2003 7

8 med spesielle kvaliteter som kan bety at de har forutsetninger for å bli toppspillere. Hva speiderne vektlegger er nok litt forskjellig, men felles for dem alle er at de vet at de har en krevende oppgave; Hvordan velge ut de spillerne som har potensialet? Det er ikke kun konkurranse klubbene imellom som fører til at aldersgrensen er så lav for utvelgelse. Klubbene syn på fotballopplæring som en utdannelse preger også deres syn på spillerutvikling. Og i tråd med en slik filosofi ønsker de å få elevene inn tidligst mulig slik at de kan utvikle dem etter en spesiell mønsterplan som klubben har initiert. Det er en felles oppfatning akademiene imellom at det må tilrettelegges for minst 7-8 år med målrettet fotballutdanning for å skape en toppspiller. I den engelske modellen er det etter hvert blitt lite rom for tilfeldigheter. Klubbene antar at 95% (Craig Simmons, foredrag ) av spillerne i framtiden vil være et produkt av arbeidet i akademiene, mens det fortsatt vil være en 5% som vil slå gjennom i toppfotballen med bakgrunn fra den engelske amatør- og pubfotballkulturen. I arbeidet med å knytte til seg talenter er det visse restriksjoner: Spillere under 12 år kan ikke bo lengre unna enn en time fra fotballakademiet. Spillere mellom år kan ikke bo lengre enn en og en halv time (90 min) fra fotballakademiet Spillere fra utlandet (dette inkluderer også Wales, Skottland, Nord-Irland) kan ikke tilbys plass på akademiet før de er fylt 16 år Bakgrunnen for slike restriksjoner er at klubbene ønsker at spillerne skal bo i kjente omgivelser sammen med sin familie og gå på skole i sitt nærområde.all trening foregår på ettermiddag og kveldstid etter skoleslutt. Det er først nå spillerne har fylt 16 år og de tilbys lærlingkontrakt at de flytter på hybel eller på et eget klubbinternat i nærheten av klubben. Fra da av får fotballen førsteprioritet, men det gis fortsatt et skoletilbud til spillerne et par ganger i uka. Hvordan er veien fram til profesjonell fotball? Når ungguttene på mellom 6-8 år blir lagt merke til av en speider, blir gjerne han og hans foreldre invitert av klubben til prøvespilling. Dette er en uforpliktende periode som kan vare opp til 6 uker hvor spillerne trener sammen med andre lovende spillere i samme aldersgruppe. Er spilleren blitt 8 år kan hans foreldre skrive under en kontrakt med klubben som varer for ett år. Gjennom dette året vil spilleren delta i klubbaktivitet 2-3 ganger i uke hvor det primære er å utvikle individuell teknikk. All aktivitet er basert på lek med ball. Fram til spilleren er 12 år inngås det avtaler for ett år. foto: Teddy Moen Howard Wilkinson - tidligere teknisk direktør i FA Mellom år inngås det avtaler på minimum 2 år. Nå blir treningsinnholdet endret noe til mer relasjonell og kamplik trening. Man begynner å spille kamper mot andre akademier. Aktiviteten er mellom 4-6 ganger i uka. Spillere mellom 17 og 19 år får tilbud om en læringskontrakt. Denne avtalen går over tre år (minimum to år med fotballopplæring og et skoletilbud på tre år). Nå får spillerne også betalt i henhold til klubbens satser i denne aldersgruppen. Denne gruppen av spillere trener hver dag, gjerne to ganger om dagen et par ganger i uka. Når spilleren fyller 18 år, vil klubben bestemme seg for om de ønsker å tilby han en standard, profesjonell kontrakt. Etter dette vil den enkeltes utvikling avgjøre om han får en plass i A-stallen. Satser på høy trenerkompetanse Fotball-akademiene er forpliktet til å tilby sine spillere høyt kvalifiserte trenere og andre personer i staben. De fleste er heltids- eller deltidsansatte fotballtrenere med gode kvalifikasjoner, gjerne lærerutdannet i tillegg til nødvendige trenerkurs initiert av forbundet. I tillegg tilbys spillerne de beste banene og andre fremragende treningsfasiliteter. Det gis også en god oppfølging fra et bredt støtteapparat bestående av fysioterapeuter, leger og lærere. Sistnevnte har ansvaret for å følge opp i forhold til skolearbeid samt være rådgiver i framtidige skolevalg. Hvert akademi har en utnevnt akademi-direktør (Academy Director) som er hovedansvarlig for virksomheten. Han må ha bakgrunn fra profesjonell fotball på et høyt nivå (som spiller, trener eller manager) og kompetanse på hvordan man utvikler unge fotballspillere. Med god hjelp fra sine assistenter (Assistant Academy Directors) som også må inneha solide trener-kvalifiksjoner, organiserer de fotball-studentenes trening og kamp-program. Tommelfingerregelen er at man skal ha 4 treninger for hver kamp som spilles. På den måten skal ikke spillere bli fysisk overbelastet eller bli utsatt for et for tidlig konkurransepress. Akademi-direktøren er ansvarlig for hvilke spillere som skal gis et tilbud på akademiet og hvilke kvaliteter som er nødvendig for å få plass. Hva koster det å drive et fotballakademi? Klubbene opererer med ulike budsjetter for sine akademier. En klubb som Everton bruker ca. 1,8 millioner årlig (tilsvarende ca millioner norske kroner). De har en stab på 16 i full jobb og ca. 200 trenere, speiderer og andre som bidrar til arbeidet med å utvikle spillere. Liverpool har brukt ca. 12 millioner (tilsvarende ca millioner norske kroner) på å etablere sitt akademi i Kirkby på utsiden av sentrum. Klubben er kjent for sine flotte fasiliteter og har satt standarden for hva mange andre klubber nå forsøker å bygge i England. Disse summene forteller alt om at det brukes enorme summer for å utvikle fremtidige toppspillere. Er dette vel anvendte penger? De fleste managere mener det, selv om man ikke forventer at klubben skal produsere mange toppspillere hvert år. Klarer de å få fram en unggutt årlig til A-stallen, så er svært mange klubber tilfreds med investeringen. Everton har allerede mottatt et tilbud på 10 millioner pund ( millioner norske kroner) på Wayne Rooney, men ønsker likevel ikke å selge gullkalven. En liten klubb som Crewe Alexandra har de senere år solgt spillere for nærmere 15 millioner pund og har gjennom dette finansiert et nytt stadion og topp moderne akademi selv om de er plassert i Nationwide div.2 med sitt førstelag. All deres virksomhet er tuftet på utvikling av talenter og salg av disse. Klarer de å få fram en lovende 16 åring, vil sannsynligvis en toppklubb betale de for denne spilleren. Så det er enkelt å se at det er god butikk å drive bevisst spillerutvikling. 8 FOTBALLTRENEREN 1/2003

9 ANTALL UTDANNINGSINSTITUSJONER Alle de 92 profesjonelle klubbene i England driver ulik ungdomsvirksomhet som er lisensiert gjennom fotballforbundet (FA) i to kategorier; Det finnes 38 academies : - 19 i Premier League - 15 i Nationwide League div. 1-4 i Nationwide League div. 2 Og 54 centres of excellences : - 1 Premier League - 53 Nationwide league Kalle på nett! Navn: John Martin Kalle Kallevik Tlf: Mail: Dette er de opplysningene du trenger for å kontakte Kalle, som har overtatt redaktøransvaret for NFTs nettsider! For det skal du vel? At nettsidene har skiftet adresse til trenerforeningen.no - håper vi medlemmene for lengst har registrert. I den forbindelse lover Kallevik som for øvrig ellers er Registrerte ungdomsspillere i et utdanningsprogram (the F.A, 2002): The Premier League: spillere i alderen 9-16 år The Nationwide League: spillere i alderen 9-16 år Øvrige Centres of excellences klubber: spillere i alderen 9-16 år. Til sammen over gutter i alderen 9-16 år er altså involvert i et opplæringsprogram/utdanningsprogram i fotball i engelske proffklubber. daglig leder og hovedtrener for Heming å legge ut nye saker flere ganger i uka. Men skal det gå, og ikke minst bli saker av kvalitet, trenger han din hjelp. Mail eller ring ham! Helst med skrevet stoff,men sørg i alle fall om at han får vite om det når det skjer noe viktig. Kjetil i bladet og Kalle på nettet samarbeider, og kan hjelpe til med å finne ut hvor stoffet bør havne og hvem som kan gjøre sakene ferdig. Utlysning av trener II- og trener III-kurs På nettsidene finner du også NFFs utlysning av trener II- og III-kurs for denne sommeren og til høsten. Der kan du sette deg inn i hvilke krav som gjelder for å komme i betraktning, nøyaktig når og hvor kursene går. Trener II-kurssteder er Sandefjord, Setermoen, Sola (i sommer), Bø, Raufoss og Stjørdal (til høsten). Trener III-kurset finner sted sommerstid i Porsgrunn, gitt at minst 16 kvalifiserte melder seg på. - Men få ut fingeren!: - Søknadsfrist for II-kursene er 28. februar, mens III-kurset må søkes innen 7. mars. Gutter og jenter fra 10 til 16 år For mer informasjon: Telefon eller 6. til 12. juli 2003 FOTBALLTRENEREN 1/2003 9

10 Studiereisen til England ble en knallsuksess! Av Teddy Moen - Foto: Kjetil Elvebakken Nærmere 70 trenere valfartet til Liverpool og Manchester i desember på tre ulike turopplegg initiert av Norsk Fotball- Trenerforening i samarbeid med Indre Østfold Reisebyrå. Og hvilken suksess det ble! Gjennom et tett samarbeid med det engelske fotballforbundet (the F.A.) og representanter fra en rekke av de klubbene som ble besøkt, fikk deltakerne anledningen til å stifte et nærmere bekjentskap med den engelske spillerutviklingsmodellen Gjennom debatten i norsk fotball det siste året rundt vår egen spillerutviklingsmodell, er det i mange sammenhenger blitt trukket fram eksempler fra England når man skal prøve å beskrive tanker og ideer som bør være aktuelle for vår hjemlige modell.spesielt er organiseringen rundt de såkalte Football Academies blitt nevnt. Gjennom NFT-opplegget fikk deltakerne anledning til å tilegne seg kunnskap om akademi-strukturen i engelsk fotball. Og diskusjonen om dets innhold satt løst på kveldstid over en pint på den lokale pub en! Målsettingen for turen Norsk Fotball-Trenerforening ønsket å signalisere gjennom årets turopplegg at: - England kanskje er den mest spennende fotballnasjonen i Europa når det kommer til satsing på spiller- og trenerutvikling. - England og Norge har sterke kulturelle- og faglige bånd innenfor fotballen som bør styrkes med tanke på en videre utvikling av norsk fotball. Tilbakemeldingene fra deltakerne tydet på at NFT lyktes med å formidle dette gjennom vårt program. Sosialt ble også turen svært vellykket. Man fikk anledning til å bli kjent med nye trenerkollegaer, samt utveksle erfaringer på tvers av jobbnivå og faglig bakgrunn. Et knippe NFT-trenere på Boltons treningsfelt Endret syn på engelsk fotball Myten om at engelsk fotball som bakstreversk og konservativ, med liten vilje til nytenkning, har også norske medier vært med på å forsterke.det er derfor kanskje ikke så rart at mange norske fotballtrenere de senere år ikke har følt at det har vært viktige impulser å hente fra britisk fotball. Etter denne turen tror vi mange norske fotballtrenere har endret sitt syn på utviklingsarbeidet i engelsk fotball. Rapporten fra turen er tilgjengelig Det er utarbeidet en svært innholdsrik rapport fra turen som kan fås kjøpt for kr. 200,- ved henvendelse til NFTs administrasjon, eller ved å sende inn et eget bestillingsskjema som alle NFT-medlemmer fikk tilsendt sammen med Success in Soccer -utgaven i januar.vi anbefaler rapporten på det varmeste! Gjennom andre artikler i Fotballtreneren i dette nummeret og i de neste utgavene utover våren vil vi også formidle en del av de inntrykkene som vi fikk under oppholdet i Liverpool og Manchester i desember. Ny tur til høsten NFT har allerede besluttet å arrangere en ny studiereise til England til høsten. Hvor hen turen vil gå, og hvordan den skal organiseres, er det for tidlig å si noe om allerede nå. Men hvis du er blant dem som ikke vil gå glipp av muligheten til å få være med på en innholdsrik fagtur til høsten, kryss av uke 49 (1.uke i desember) i din kalender allerede nå! «Cup o tea, lads?» - Denne tea-ladyen i Boltons kantine får symbolisere gjestfriheten vi møtte Haugesund - Tlf e-post: 10 FOTBALLTRENEREN 4/2003

11 Smått og stort! Husk å betale medlemskontingenten for 2003 Kontingenten ble sendt ut til alle medlemmer ca. 20.januar med 14 dagers forfall. Ikke alle medlemmer er like flink til å gjøre opp for kontingenten ved forfall, og dette er en påminning om å gjøre dette. Administrasjonen bruker store ressurser på kontingentinnkreving hvert år, og det vil gjøre arbeidet mye lettere om medlemmene fulgte dette pålegget. Utmeldelser av NFT I følge NFT s statutter gjelder følgende: Medlemmer som ikke ønsker å være medlem av NFT, er selv ansvarlig for skriftlig å melde seg ut av foreningen. Dersom årsavgiften ikke er betalt innen seks måneder etter fristen, som er 1.1, kan medlemmet strykes og regnes som utmeldt av NFT. Skyldig årsavgift kan inndrives etter sivilrettslige regler. Ingen kan tas opp som medlem av NFT uten at tidligere økonomiske forpliktelser er gjort opp. Cupfinaleseminaret 2003 Cupfinaleseminaret vil det bli avholdt helgen november på Norges Idrettshøgskole. Et eget programkomite under ledelse av tiltaksleder Rolf Teigen, vil bli nedsatt i mars. De vil sette sammen et fruktbart program hvor målet på ny er å tilby NFT`s medlemmer Nordens beste fagtiltak. Men komiteen er interessert i gode forslag til forelesere og tema, så meld inn gode forslag. Benytt deg av NFT har gjennom store deler av året arbeidet med å få på plass en mer interaktiv hjemmeside med mer oppdatert informasjon og fagstoff. Vi håper i tiden framover at flere av våre medlemmer benytter seg av de mulighetene som finnes på Kjøp rapporten fra Cupfinaleseminaret 2002 Det er utarbeidet en egen rapport fra årets Cupfinaleseminar. Av innhold finner du sammendrag av de ulike forelesningene og work-shopene under seminaret. Rapporten kan bestilles ved henvendelse til NFTs administrasjon. Prisen er kr. 200,-. Meget vellykket visningstur til Danmark I helgen ( januar) arrangerte NFT`s samarbeidspartner Indre Østfold reisebyrå AS en kombinert trener- og visningstur til Jylland for rundt 35 fotballtrenere og ledere. Turen ble meget vellykket hvor det faglige innslagene ble gitt av tidligere Superligatrener Peter Rudbæk og administrativ leder i NFT, Teddy Moen. Daglig leder i IØR, Kai Heier hadde lagt opp et travelt program som innbefattet visning på flere av Jyllands flotte steder for treningsleire og turneringer. Det er i denne tiden av året klubbledere og trenere bestemmer seg for vårens- og sommerens reisemål, så en slik tur har en viktig hensikt; De får inngående kjennskap til aktuelle reisedestinasjoner. Været var meget bra og besøkene til Skagen, Løkken, Nørresundby og Sæby ble gjennomført på en fortreffelig måte. Peter Rudbæk om norsk fotball Under IØR`s visningstur holdt Peter Rudbæk et foredrag om norsk fotball. Peter Rudbæk er en av Danmarks mest profilerte trenere. Han har mange års erfaring som chefstrener i både AGF og senest AaB. Dessuten er han instruktør i DBU (det danske fotballforbundet) og en flittig benyttet ekspertkommentator i dansk TV. Rudbæk må sies å ha god innsikt i norsk fotball, for mange av hans påstander om fotballen her hjemme ble det godt argumentert for. Samtidig la han ikke skjul på at danskene synes det var moro å "tirre" nordmennene ved å stille spørsmålstegn ved den norske spillestilen og norske treningsmetoder. Men Rudbæk la samtidig til sin beundring av de mange sterke sidene ved norske spillere og trenere. Spesielt savnet han i Danmark den diskusjons-kulturen i det faglig miljøet som han opplevde fra Norge. Landslagstrenere NFF 2003 Norges Fotballforbunds styre har engasjert og/eller fortsetter engasjementet for følgende hovedtrenere for landslagene i 2003: A landslag menn: Hovedtrener: Nils Johan Semb Ass. trener: Harald Aabrekk Ass. trener: Ståle Solbakken / Ass. trener: Erik Thorstvedt U21-landslag, menn (født etter ): Hovedtrener: Per-Mathias Høgmo Ass. trener: Hallvar Thoresen / Ass. trener: Kurt Hegre G19-landslaget ( ): Hovedtrener: Egil Olsen Ass. trener: Espen Steffensen Ass. trener (keepere): Tore Kaspersen G18-landslaget ( ): Hovedtrener: Espen Steffensen Ass. trener: Stig Nord / Ass. trener (keepere): Paul Gabor U21-landslag, kvinner ( ): Hovedtrener: Per Brogeland Ass. trener: Trond Nordsteien / Ass. trener: Gjermund Østby J19-landslaget ( ): Hovedtrener: Jarl Torske Ass. trener: Espen Kirknes / Ass. trener: Jon T. Konstad J17-landslaget ( ): Hovedtrener: Jan Roar Saltvik Ass. trener: Roger Finjord Ass. trener (keepere): Oppnevnes senere G17-landslaget ( ): Hovedtrener: Bård Flovik Ass. trener: Stein Hanssen Ass. trener (keepere): Jan Erik Stinessen G16- ( ) og G15-landslaget ( ): Hovedtrener: Øivind Nilsen Ass. trener: Stig Winsnes / Ass. trener keepere: Dan Riisnes Hovedtrener, J19: Jarl Torske A-landslag, kvinner: Hovedtrener: Åge Steen Ass. trener. Hans Knutsen / Ass. trener: Jerry Knutsson FOTBALLTRENEREN 1/

12 Spillerutvikling med rett fokus Av Andreas Morisbak, utviklingssjef NFF Ønsket og ambisjonen om å få fram gode fotballspillere er latent og naturlig i de fleste fotballmiljøer. For det er jo et av fotballens/nffs sentrale utviklingsmål. Men det er også å rekruttere flere aktive på flere plan, beholde flere aktive i organisasjonen over lengre tid og skape trivsel og fellesskap i fotballmiljøene! Målenes innbyrdes betydning Litt for ofte,og i for mange sammenhenger, blir trolig kvalitetsmålet i forhold til prestasjonstenkning for dominerende i forhold til både det en kan kalle rekrutteringsmålet, opplevelsesmålet og trivselsmålet. Denne skjevheten i vektlegging kan føre til en del uheldige konsekvenser, som for eksempel uønsket frafall, missforstått elitetenkning og fallende entusiasme hos for mange. Spillerutvikling og helhetlig fotballutvikling I forhold til det forsterkede fokuset som har vært mot spillerutviklingen den senere tid, i forhold til en konsentrert prosess sentralt i NFF om temaet senhøstes og i forhold til den forberedende kommuniseringen med resten av organisasjonen og omverdenen for øvrig i den sammenhengen blir det svært viktig med noen grunnleggende tydeliggjøringer. Det betyr at noen faktorer er mer grunnleggende og betydningsfulle enn andre, og derfor alltid bør danne basis for vurdering, avgjørelser og valg i forhold til andre mer perifere og enkeltstående faktorer og forslag. Det igjen er en klar forutsetning for at en skal få en både helhetlig, prioritert, enkel og tung nok oppfølging i praksis. Her følger derfor en slags oppsummering av de grunnlagsfaktorene som alle forslag til enkelttiltak bør vurderes opp i mot før en tar beslutninger om oppfølging eller forkastelse. Noen av dem er ufravikelige sannheter, mens andre kan betraktes som sikre, velbegrunnende føringer og retningslinjer for en positiv tilnærming og oppfølging. Mengde fotballaktivitet i unge år avgjørende Selve hovedfundamentet for å bli en god fotballspiller er en ganske omfattende mengde fotballaktivitet fra ganske tidlig barnealder og opp gjennom ungdomsalderen. Intet talentutviklingssystem,eller en utmerket trening med en utmerket trener 2-3 ganger i uka kan kompensere for dette! Vi vet at alle gode og meget gode fotballspillere nasjonalt og internasjonalt har akkurat det til felles.vi vet også at dette kom ganske naturlig for mange for to-tre tiår tilbake og før, men i vårt moderne samfunn er det kommet så mange konkurrerende oppmerksomhetsfaktorer som appellerer mer til stillesitting enn fysisk aktivitet generelt og fotball spesielt. Det er viktig å se på den uorganiserte og organiserte fotballaktiviteten som et komplementært hele i fotballutviklingen og i forhold til at mengden aktivitet er avgjørende. Et endret samfunn krever at en i stor grad må vektlegge en bedre organisering av mulighetene for en type mer frivillig og egendirigert aktivitet basert på indre motivasjon og at dette er moro slik den uorganiserte aktiviteten bidro vesentlig til tidligere. Type aktivitet ferdighetsgrunnlaget Det nødvendige ferdighetsgrunnlaget kan bare tilegnes gjennom nevnte mengde spesifikk fotballaktivitet, som igjen vil si mengder av smålagsspill, supplert med skudd-på-mål-spill og mot-ett-mål-spill i ulike varianter - samt ulike teknikkaktiviteter, teknikk-konkurranser, egenaktivitet mot vegg etc., etc. Fotballens grunnlagsspill: 4 mot 4 + keeper Derfor vil NFF i den nærmeste fremtid fokusere sterkt på 5 er fotball i ovennevnte ramme som selve hovedspillet for de aller yngste, og et like så viktig suppleringsspill for alle andre i mange varianter og sammenhenger. Det vil bli markedsført som det ypperste og mest læringsfremmende av smålagsspillene fordi det har alt i seg av dimensjoner som det ferdige spillet har, men alt foregår så mye oftere og mer intenst enn i 11-mot-11- og 7-mot-7-spillet. Tilrettelegging og tidsperspektivet Grunnet fotballens egenart som en åpen ferdighet, med en mengde faktorer som virker sammen i en uendelighet av variasjoner, vil altså mengden av aktivitet og dermed en fornuftig tilrettelegging, organisering og alltid et langt tidsperspektiv bli avgjørende. Tilretteleggingen går mye på anleggsmuligheter og varianter: Kunstgress, binger, haller o.a. utbygging samt utnyttelse av dagene, ukene og hele året av disse. Tidsperspektivet går på at læringen tar svært lang tid for at den skal bli en varig endring av adferd, og krever dermed kontinuitet og bevisst oppfølging over år fra tidlig alder av, noe som igjen forutsetter tålmodighet og forståelse for at det er og må være slik. De få topputøverne og alle de andre Det er et uomtvistelig faktum at bare et begrenset antall fotballutøvere blir, kan bli eller egentlig vil velge det som må til (om de har forstått hva som må til og som allerede er nevnt!) for å bli en fotballspiller på høyt nivå. Da må vi for all del ikke legge opp noe for alle, eller de mange, som innebærer at mange heller kan komme til å slutte med fotball for tidlig, enn at en får fram noen enere! Det betyr blant annet at lyst, motivasjon, moro, inkludering og frivillighet må veie mye tyngre i det vi gjør for barn og unge enn kvasitoppidrettslige føringer for elitetenkning, utvelgelse, ekskludering og følelsen av å misslykkes! Differensiering Differensiering må bli et nøkkelbegrep for å ivareta ulike forutsetninger, lyst og behov: Differensiering i forhold til mestring og utfordringer i treningshverdagen og i kampaktivitet. Differensiering i forhold til ønske og lyst om mengde o.s.v. Differensiering i forhold til enkeltspillere og matching. Jo nærmere utviklingen kommer mot et toppnivå, jo mer må man i tråd med forannevnte i mye større grad tenke i retning av enkeltspillere enn lag eller større grupperinger av spillere når det gjelder differensieringen. Til det beste for enkeltspillerens utviklingsmuligheter må en ta hensyn til forutsetninger, ambisjoner, trivsel og tidsinvolvering i forhold til blant annet: - hvilket klubbmiljø er optimalt i forhold til stadiet i utviklingen samarbeid og helhetlig tenkning innad i en klubb og mellom klubber - hospiteringsordninger i egen klubb og mellom klubber koordineringssamarbeid og fornuftig enkeltindividtenkning mellom mindre klubb, større klubb og NFF s spillerutviklingsorganisering som katalysator - samt et godt samarbeid med skoleverket. Det enkle og grunnleggende eneste som duger! I diskusjoner om tiltak og treningsinnhold for å fremme spillerutvikling, kommer det ofte fram mange forslagsvarianter og altfor mange perifere faktorer som må komme langt ut i rekka i forhold til prioritering. De virker bare forstyrrende, forvirrende og forkludrende i forhold til de mest grunnleggende faktorene. Når for eksempel generell koordineringsaktivitet blir et alternativ til spesifikk fotball-aktivitet, når generell løpsskolering blir et alternativ i felles fotballtrening, når kvalitet i fotballtrening for barn og unge knyttes for sterkt til omfattende trenerutdanning, når en tror det finnes spesielle hemmeligheter andre steder vi ikke har oppdaget da er vi på vei mot avsporingen! - Det er de enkle grunnleggende tingene vi hele tiden må holde oss til,stadig må gjenta og gjenta og stadig bør minne hverandre på ikke å miste fokus på. For det er bare da vi kan få en bred nok, tung nok og effektiv oppfølging som fungerer i praksis og som på sikt vil gi gode og hensiktsmessige resultater! 12 FOTBALLTRENEREN 1/2003

13 92 prosent fornøyd med treneren Av Stig-Ove Sandnes, breddesjef NFF Treneren scorer høyt hos barn og ungdom mellom 8 og 24 år i den organiserte idretten. 91 prosent av guttene og 93 prosent av jentene er fornøyd med treneren, viser MMIs Barne- og ungdomsundersøkelse fra Trenerens kunnskap, egen dyktighet i idretten og at treneren skaper et godt miljø og inkluderer alle, er det som teller mest for de unge. Utgangspunktet for MMIs undersøkelse er idrett generelt, ikke fotball spesielt. Men med den store oppslutningen som fotballen har, er det nok et betydelig antall fotballgutter og jenter mellom 8 og 24 år som har svart på denne undersøkelsen. De ferske MMI-tallene viser videre at rundt 70 prosent av de som driver organisert idrett i alderen 8 til 24 år ikke har fått tilbud om kurs som trener, dommer eller leder. 28 prosent ville sagt ja om de hadde fått tilbud om opplæring. Verdipåstander Under NFFs Breddekonferanse den november 2002 ble 150 deltakere fra kretser og klubber stilt overfor 22 «verdipåstander» som hver enkelt skulle ta stilling til. Deltakerne på Breddekonferansen fikk presentert påstander om miljø og trivsel i fotballen, samt om Fair Play. Etter at først hver enkelt skulle ta stilling til verdipåstandene, ble påstandene diskutert og vurdert i grupper. Ungdom er en viktig ressurs! Oppsummeringen fra Breddekonferansen stemmer overens med MMIs undersøkelse i forhold til: - Barne- og ungdomsfotballen drives i all hovedsak på en god måte, det vil si: fotballen er åpen og inkluderende, barn og unge får et godt tilbud i sin lokale klubb. Selvsagt finnes det unntak - og selvsagt finnes det mange utfordringer i årene som kommer. - Ungdom er en ressurs som i liten grad blir benyttet. MMIundersøkelsen og oppsummeringen fra Breddekonferansen konkluderer med at ungdom både ønsker og vil delta mer aktivt i fotballklubbene. Her kommer oversikten over alle de 22 «verdipåstandene» som deltakerne på NFFs Breddekonferanse tok stilling til: Følgende «utsagn» var deltakerne på Breddekonferansen svært enig i: - Medienes «kritiske» søkelys på dommerne skaper en uheldig uthenging av kamplederne. - Ungdom er en ressurs fordi de tenker annerledes enn voksne. - Det er viktig at fotballen er åpen, inkluderende og for alle. - Det må være et mål å inkludere funksjonshemmede i fotballorganisasjon. Følgende «utsagn» var deltakerne på Breddekonferansen enig i: - Vi er fornøyde med hvordan barnefotballen drives. - Foreldre og foresatte føler seg sikre på at klubben er en trygg plass å sende ungene. - «Fotballen er fargeblind!» Alle er like velkomne uavhengig av hvor de kommer fra. Følgende «utsagn» var deltakerne på Breddekonferansen delte i oppfatningen av, dels enig og dels uenig: - Alle involverte i norsk fotball har et bevisst forhold til idrettens og fotballens grunnverdier. - Trenere, ledere, dommere og spillere på alle nivåer har et bevisst forhold til sin funksjon og atferd og alle er med på å fremme Fair Play. - Våre mediefokuserte topputøvere forstår i liten grad sin betydning som viktige forbilder for unge utøvere. - Topping av lag i barnefotballen skjer i liten grad. - Fotballklubbene er stort sett opptatt av å få fram det beste i både enkeltmennesker og grupper. - Trenere og spillere tar i stor grad ansvar for å fremme Fair Play. - Svært mange klubbledere mener fortsatt at fotball er en «gutteidrett». - Foreldrene sender ungene ukritisk til fotballklubbene for å ha en plass å sende dem. Følgende «utsagn» var deltakerne på Breddekonferansen uenig i: - Barnefotballen skjemmes av kyniske trenere. - Jenter og gutter får samme prioritet i klubbene. - Ungdommen når fram og blir hørt med sine synspunker i klubbene. foto: Bjørn Egeland Sjansen er stor for at disse gutta fra Hana IL er fornøyd med treneren Følgende «utsagn» var deltakerne på Breddekonferansen svært uenig i: - Ungdom kan ikke nok om fotball til å bli tatt på alvor i utviklingen av klubben vår. - Det er enkelt å skaffe nok dommere. - Dagens ungdom ønsker det samme som ungdommen gjorde for 30 år siden. - Hos oss er det viktigste å vinne, og derfor er det nødvendig å toppe laget. FOTBALLTRENEREN 1/

14 «GJESTETRIBUNEN»: Kan trenerkløkt monopoliseres? Bengt Eriksen Av Bengt Eriksen Formannen i NFFs topptrenerkomité, Vidar Davidsen, uttrykte misnøye med VIF-trener Kjetil Rekdals manglende vilje til å dele informasjon med sine kollegaer. Den holdningen Rekdal står for er noe vi forlot for lenge siden. Her er vi opptatt av begreper som å dele, være lojale og stå sammen også i en forening, skrev han (åpent brev på NFFs nettside, desember 2002). En måned senere, klinte NFT-leder Cato Holm til med strak vrist mot ansettelsen av Mons Ivar Mjelde som Branntrener. [ ] faglig sett kunne jeg i hvert fall ha kommet opp med ti bedre kvalifiserte navn til jobben, sa han (VG, ).Og:Om kort tid trolig fra 2004 kreves trenersertifikat for å kunne trene norske elitelag. For NFF vil (må?) innføre UEFAs krav til personell/administrasjon. Jeg får si det som det er: Enkelte med stor innflytelse på utviklingen av treneres kompetansenivå, ser selv ut til ha nådd sitt inkompetansenivå. Annerledes ser jeg det ikke, når de gir til kjenne at de vet alt om trenerkløkt og -ansettelser og opphever seg til representanter for trenerfaglig formynderi. I stedet for å stimulere trenere til å dele kunnskap, til å delta i et fellesskap og til å ta formell utdannelse, så innføres pisken. Med det settes en utvidet tolkning av postulatet det nytter ikke å skremme noen til å bli gode fullstendig til side.det er tilsynelatende mer høyverdig å være lojal mot tidens norm og kollegaer enn mot sin egen overbevisning. Don t rock the boat, for den er sjøsatt i vitenskapens navn. Før var det mange veier til Rom.Nå virker alle så nær som to sperret for trenerspirer: De skal delta i fellesskapet (NFT, NFF-samlinger mv.) og de må ta formell trenerutdannelse. UEFA-kravet åpner for at man kan trene elitelag dersom man som alternativ til Trener-III-sertifikat (D-kurs) har fem års trenerpraksis på samme nivå (og/eller UEFA-lisens),men okke som er kravet ekskluderende. Er de gode nok så er de gamle nok, sier vi om spillerne. Når de evalueres, teller både deres egenskaper (talent) og ferdigheter. Ingen vettug trener vil bryskt spørre hvor og hvordan har du blitt så god, da?, for så å hive ut dem som svarer feil! Er det ikke beroligende hvor ofte det gjentager seg at sprogprofessorene ikke kan skrive? De vaager over sproget, som evnucherne over pigerne, men tilbringer livet i afmægtigt arrigskab mod dem som kan. Det var Alexander L. Kiellands bitende dom over språkformynderne. Jeg er langt rundere i kantene, men likevel er det ravende galt at kravene til fotballtreneren sammenlignes med eksakthetskravene til vitenskapsmannen. For med det blir personlige egenskaper,erfaring,teft,egen resonnering og overbevisning forkastet. Det er bare trist. Fotball er et dynamisk spill, og som for spillerne kommer ikke trenernes dynamiske ferdigheter til sin rett i en statisk tilstand. Men jo før formynderne innser at kunnskaps- og ferdighetskravene ikke kan måles med reagensglass, jo bedre. Selv er jeg tilhenger av både involvering i et fellesskap og formell trenerutdannelse. Min innvending er fordømmelsen av trenere som velger litt annerledes og forherligelsen av formell trenerutdannelse. Sistnevnte er snart opphøyet til det eneste fordi enkelte fagfolk merkelig nok betrakter det som sin eksklusive rett å monopolisere trenerkløkt. Formell utdannelse og vandel er visstnok lik egnethet. Tenk om en autodidakt røver trener Lofoten opp i eliteserien på kortest mulig tid. Da bør han svinge seg i sertifikatvalsen, ellers er det over og ut når UEFA-kravet gjøres gjeldende. Jeg vet for lite om Trener-III-tettheten i Lofoten, men jeg vil tro situasjonen blir kinkig. Om ikke annet blir den meningsløs. I stedet for å tre krav nedover ørene på stakkaren, burde det vurderes om hans virke var egnet til å endre kravene. Trenerformyndere er riktig nok ikke alene om å lene seg på mentale krykker, men det styrker ikke saken deres. For en stund siden leste jeg at kokken Lars Barmen ikke er veldig glad for den britiske tv-kollegaen Jamie Olivers kulinariske suksess. Grunn: Oliver er visstnok ikke utdannet kokk! Forleden spurte jeg min datter (3 år) om hun hadde lært noe den dagen.nei,svarte hun.noen timer i forveien hadde hun brent hånden sin på kokeplata. Hun har vært forsiktigere ved komfyren siden, og jeg vil tro det skyldes læring. Det er en enkel forklaring på det, ifølge Harvard-professor Theodore Levitt: Man behøver ikke å vite hva man kan for å kunne noe. Kunnskap som følge av skjult læring er naturlig nok helt spesiell. Den er eksklusiv, autentisk og har noen særegne kvaliteter eller trekk som er utviklet på merkelig vis over tid og formet av erfaring. Problemet er at slik kunnskap er vanskelig, for ikke å si umulig, å lære bort. Men det forhindrer ikke at man kan lede andre til å gjøre det som må gjøres. Det er et større problem at trenerformynderne ikke vil skjønne det normalbegavede mennesker intuitivt forstår og som også anerkjente forskere mener å kunne bevise. Men det kan jo ha noe med å legitimere sin posisjon å gjøre! foto: Bjørn Erik Larsen, Scanpix 3 NFT-trenere som en gang var et team. Hvem er egentlig best kvalifisert av disse? 14 FOTBALLTRENEREN 1/2003

15 nå kan du trene med de virkelig store klubbene I samarbeid med The International Academy tilbyr vi dette unike FIFA-lisens-produktet for individuelle og lag: Liverpool: april gutter kr 7.990,- Fullham: april gutter kr 7.990,- Leeds: juni jenter/gutter kr 9.860,- Chelsea: august jenter/gutter kr 9.650,- Også muligheter hos en rekke andre toppklubber i Europa. Unikt treningsopplegg! Ta kontakt for nærmere informasjon - E-post: International Academy, se internett: international-academy.com FOTBALLTRENEREN 1/

16 Breddekonferansen 2002 i Bergen: Klubber, binger og fleksibilitet Basert på NFFs nettsider og rapport fra NFTs representant Karl-Johan Haavaag NFFs breddekonferanse var i år arrangert av Hordaland Fotballkrets 8. til 10. november. Bærende temaer på konferansen var målet om fortsatt vekst i barne- og ungdomsfotballen, spilleren foran resultatene, tilhørighet og identitet, flere binger og store kunstgressbaner, satsing på klubbmiljø rundt klubbhus, femmerfotball, flere jentelag i småklubbene og større fleksibilitet i tilbudet til voksne I sin åpningstale til konferansen trakk visepresident Jan Halstensen fram målet om vekst på 10 % i antall lag som det viktigste. I tillegg ønsker man flere anlegg, bedre klubbmiljøer og en organisering av kretsene som enda bedre tjener klubbenes breddevirksomhet. Halstensen meldte at det vil bli bygd 800 nye binger i løpet av 2-3 år.dette er udelt gledelig,selvsagt.mer kontroversielt er det at NFF nå kun anbefaler bygging av kunstgressbaner for breddefotballen. Helst i tilknytning til klubbhus. Det skaper gode, tette miljøer og øker bruksfrekvensen radikalt. Voksne? Barnefotballen øker, mens voksenfotballen går tilbake i antall lag. Hordaland fotballkrets har igangsatt tiltak som innebærer kortere reiseavstander, flere avdelinger i 6 og 7 divisjon og 7 er fotball i 8 divisjon, rapporterte kretsleder Audhild Skare. Hun fikk støtte av andre i NFF og kretsene i at tilbudet til voksne må gjøres mer fleksibelt. Færre ønsker å binde seg til serier med utstrakt reising over en hel sesong. Flere vil spille løkke- og helgecuper med kompisene. Andy Roxburgh skrøt av Norge Hjerte De som har vært en del rundt på internasjonale seminarer og konferanser har møtt skotten Andy Roxburgh før. Nå kom han som representant for UEFA og avslørte at han også brenner for breddefotballen. Grassroot football kaller han det. Fotballens hjerte og sjel, mente han.aktivitet preget av fair play, rettferdighet og likeverd. Med eldre spillere som kontinuitetsbærere som ledere, trenere og dommere. I arbeidet med denne delen av fotballfamilien holdt han Norge som et foregangsland, for eksempel i satsingen på binger. Skotten skrøt samtidig av våre framganger i eliten - kvinnenes OL, VM og EM- gull, mennenes VM og EM-kvalifiseringer - som han mente var bemerkelsesverdige sett i lys av det beskjedne folketallet vårt binger og talentsatsing Fotballpresident Per Ravn Omdal tok også for seg både bredde- og sportslig utvikling. Han la vekt på anleggsutbygging og talenttiltak som de to viktigste satsningsområdene for NFF framover. Omdal vil ha 50 nye, store kunstgressbaner i året og 4000 nye binger i løpet av noen år.målet om en binge i hver kommune er nå forlatt til fordel for målet om en binge på hver skole! Presidenten mente at innføringen 7 er fotballen og nedtoningen av konkurranseelementet har vært viktige reformer som ligger bak veksten i barnefotballen. Men nå skal man et steg videre med 5 er fotball og større satsing på talenter som selv ønsker det fra års alder. Flere jentelag Forbundsstyremedlem Mette Hammersland rapporterte fra Prosjekt fotballjenter som har involvert 75 klubber i et direkte samarbeid med NFF. I tillegg har 200 klubber vært med via lokale prosjekter i kretsene. Man har ønsket å stimulere og tilrettelegge tilbud for jenter under 13 år. Det trengs, kanskje særlig i småklubbene. En spørreundersøkelse avslørte nemlig at omtrent halvparten av klubbene manglet, eller hadde få, jentelag/jentemiljø, men at det var stor interesse for å starte opp lag for jenter. Klubbene og nye fotballtilbud NFFs generalsekretær Karen Espelund oppsummerte breddekonferansen gjennom å slå fast at klubbene er basisen i vår virksomhet. Kretsene må derfor utvikle seg slik at enda mer av ressursene går til utvikling av klubbene. Espelund mente at framveksten av nye fotballtilbud utenom NFF bar bud om at vi må utvikle våre aktiviteter. Tenke mer på hva folk ønsker, enten det måtte være flere løkkecuper eller innendørsfotball. Generalsekretæren framholdt at fotball er nærmiljøpolitikk i praksis og at NFF skal være en åpen og inkluderende organisasjon. Fotball er for alle. NFFs generalsekretær Karen Espelund mener fotballen må utvikle nye aktiviteter 16 FOTBALLTRENEREN 1/2003

17 Mjøndalen Idrettsforening: Åpner fotballfaglig bibliotek Av Kjetil Elvebakken (tekst og foto) Alle fotballgrupper med respekt for seg sjøl har noen bøker, fagblader og videoer som trenere og spillere kan låne for å skolere seg videre. Men hvor er de, hvem har de akkurat nå? Hele tida blir verk borte. I bokhylla på klubbhuset er det kaos som vanlig Men nå har noen framtidsretta ildsjeler i MIF funnet løsningen. I samarbeid med det lokale kommunale biblioteket systematiseres, katalogiseres, fornyes og lånes fotball-litteraturen ut. Nå vet alle hvem som har boka eller videoen. For nå er det fagfolk som passer på! Hvorfor har ingen tenkt på dette før? Det er jo så logisk. Oppmenn og stressa sportslige ledere egner seg ikke som bibliotekarer. Men slike fins jo rett i nabolaget! Mandag 2. desember var NFT ved Cato Holm og FT invitert til åpningen av fotballfaglig avdeling/hylle ved Nedre Eiker Folkebibliotek. Bak invitasjonen stod initiativtaker Jon Opdahl (leder sportsutvalget). På biblioteket traff vi styrer Pål Ødemark og Arne Sivertsen, leder i hovedstyret i MIF. Begge virket kjempefornøyde med at dette samarbeidet nå var kommet i stand. MIF-gutta forteller at bibliotektanken har vokst ut fra en større strategi for organisasjons- og kompetansebygging: - Vi har ingen rik, snill onkel i ryggen. Derfor er vi helt avhengige av intern fagutvikling.tilbake i 96 var den økonomiske ryggraden brukket. Det innebar 4 år knallhard gjeldsakkord og prioriteringer etter vår sportsplan fra -93. Nå betaler hovedstyret for all utdanning og godkjenner/underskriver trenerkontraktene, ikke gruppene. Bare i aldersbestemt har vi nå 60 trenere, og vi tar sikte på å få fram 2-3 C- trenere hvert år. I et slikt perspektiv er et fotballfaglig bibliotek et sentralt virkemiddel. I et brev til forteller Jon Opdahl: - Vi forsøkte å finne en løsning internt i klubben,men fant at Smått og stort! Initiativtaker Jon Opdahl - leder av sportsutvalget i Mjøndalen IFs fotballavdeling. T.h.: Cato Holm (NFT), Arne Sivertsen (MIF) og bibliotekbestryrer Pål Ødemark, synes alle fotballbibliotek er en glimrende idé Adresseendringer Fra tid til annen får NFTs administrasjon melding om adresseendringer blant våre medlemmer. Noen er flinke til å sende en melding om dette, mens vi andre ganger må ha hjelp av posten til å finne fram til ny adresse når noen av våre medlemmer flytter. Dette medfører mye ekstraarbeid. Den beste forutsetningen for at du skal få den servicen du fortjener er at du melder rett adresseforandring til NFTs administrasjon umiddelbart. dette ville bli både tidkrevende, vanskelig og lite tilgjengelig. Vi tok derfor kontakt med Nedre Eiker folkebibliotek. Her ble vi møtt med velvilje for opprettelsen av en avdeling med fagbibliotek for fotball. I denne forbindelsen har MIF gått til innkjøp av ca. 40 videoer.videre har vi gjennomgått bibliotekets litteratur,og kvalitetssikret de bøkene vi ønsker i dette fagbiblioteket. I startfasen har man brukt kroner på oppdatering av titler. Man regner med å bidra med noen tusen hvert år framover for å holde kvaliteten. Ja, disse ildsjelen nekter seg ingenting. De har faktisk meldt biblioteket inn i NFT! For å få fagbladene og oppdateringa vi kan bidra med. Ødemark fra folkebiblioteket ser profesjonelt på dette: - Vi har alt på data. Åpent på kveldstid og utstrakte muligheter for å låne inn kilder fra andre biblioteker.vi har ingenting i mot at klubben bidrar med faglig kontroll. Selvsagt tar vi gjerne inn rapporter fra D-kurs og NIH-arbeider hvis slike er praktisk retta og kan skaffes. Da er det ikke mer å si enn takk for ideen, Mjøndalen. Og til dere andre gakk hen og gjør likeså! Ta kontakt med Mjøndalen hvis dere ønsker konkrete råd. Sjekk for eksempel nett- siden mif.no der du finner liste over verker biblioteket har, sportsplan og diverse adresser. Ny samarbeidsavtale med Fotball-Import Norsk Fotball-Trenerforening og Fotball-Import har forlenget samarbeidsavtalen med ytterligere to år ( ). Gjennom samarbeidet håper NFT at foreningens medlemmer skal få tilgang på aktuell faglitteratur og instruksjonsfilmer i tillegg til annet utstyr som trenere har behov for. Gjennom samarbeidsavtalen vil alle NFT-medlemmer få 5% på alle Fotball-Imports produkter ved å oppgi sitt medlemsnummer ved bestilling. For mer informasjon, besøk Fotball-Import sin internettadresse: FOTBALLTRENEREN 1/

18 18 FOTBALLTRENEREN 1/2003

19 FOTBALLTRENEREN 1/

20 Favorittøvelser: Angrepsøvels Øvelse 1: Av Trond Nordsteien, trener Trondheims/Ørn og U21 kvinner Øvelse for å utvikle angrepsferdigheter innen: pasningskvalitet innleggskvalitet igangsetting fra keeper avlutninger generell ballbehandling Beskrivelse: Keeper setter i gang på X1. X1fører ball hurtig opp i banen og spiller opp på X2. X2 kontrollerer ballen, og spiller deretter langpasning ut på X3 X3 kontrollere ball, og slår innlegg til X4 X4 avslutter mot mål. Øvelse 1: Visualisert av: DataCoach Øvelse 2: 20 FOTBALLTRENEREN 1/2003

21 er med mange muligheter Spillerne kan rullere posisjoner, og det er da mulig å bruke 8-15 spillere. Spillerne kan ha faste posisjoner (rolletrening), og da får X1 øvd på sidebackrollen osv. Hvorfor: Jeg bruker denne øvelse som rolletrening. Her vil spillerne få arbeidsoppgaver som innebærer bruk av virkemidlene gjentakelse og gjenkjenning. Det er da muligheter å la spilleren øve på detaljer som bedrer rollebeherskelsen, samt at samhandlingsmønstret sammen med nærliggende roller blir forsterket. Øvelsen er også lett å bygge ut med å øke antall involverte spillere, samt at det er lett å legge inn begrensninger (f.eks antall touch eller taktiske valg) som er tilpasset ønsket spillestil. Øvelse 2: Beskrivelse: Bane uten mål, størrelse 40 m x 30 m (avhengig av antall spillere). Utgangspunkt her er 16 spillere, hvorav 12 røde og 4 gule. De røde spiller med maks to touch. De gule må vinne ballen 3 ganger før bytte av roller. Fokus for de røde kan være: pasningskvalitet, kort og lang mottaksferdighet taktiske valg i forhold til når vri spillet taktiske valg i forhold til antall touch for best å ta av press Fokus for de gule kan være: 1.F. rollen samhandling defensivt ( 1F og 2F) Hvorfor: Morsom - og gir treneren mange coaching -muligheter. Ved defensiv god jobbing kommer belønninga fort! Lett å legge inn forskjellige betingelser for å få fram ønsket handling. Et eksempel er at det skal alltid slås langt etter 2 korte pasninger på rad. Instruksjonsfilmer og utstyr Coaching Youth Soccer: Kr 150 Peter Schreiner Ny bok for barn/ungdom. Enkle, morsomme og effektive øvelser. Illustrert med enkle diagram, fotografier og instruksjoner, inneholder bl.a.: øvelser og spill for oppvarming/ innendørsspill, koordinasjon osv. Apparatur: Vi leverer Schreiners utstyr: Swingsball (lette/tunge) kr 345 / 395. Swingsball Halter (stativ for oppheng) kr 1285 (be om priser på andre artikler. Koordinasjons- og bevegelighetstrening (filmer og bøker - Peter Schreiner): Coordination and Agility Training with a Soccer Ball, VHS/DVD - kr 299 Coordination, Agility and Speed Training for soccer to filmer a 50 min. VHS/DVD - kr 499 Soccerrobics - Kr 299 Øvelser for, rytme, balanse, koordinasjon, ballfølelse etc. Pendulum Training for Soccer: Kr 299 Øvelser spesielt for hodespill og pasninger, skudd, volley, osv., lagt opp på en enkel og morsom måte Kwik Back: Hjelpemiddel for keepere og keepertrenere. Ypperlig for egentrening 1,6 m x 1,2 m aluminiumsramme. Veil pris: kr 2795 Agility ladder: To delt nylon stige, ca 9 m lang med 20 trinn. Leveres m 4 plugger. Veil pris: kr 745 Hekker Leveres i sett m 10 hindre. Veil. pris: kr 995 Fotball-Import - Postboks 4169, 3005 Drammen.Tlf , fax FOTBALLTRENEREN 1/

22 Studiereise til England: Fotballfabrikken Av Kjetil Elvebakken (tekst/fotos) Det er lenge siden England vant VM i fotball. Virkeligheten i Premier League er at profilene på Arsenal, Liverpool og Chelsea kommer fra Frankrike, Nederland og Argentina. Britiske lag sliter, og har gjort det lenge, i internasjonale klubb- og landslagsturneringer. Enda tydeligere er dette hvis vi ser på aldersbestemt fotball. De ansvarlige i FA skjønte at noe måtte gjøres. De dro til utlandet og studerte hvordan talentene ivaretas i de kulturene som lykkes med å produsere gode ballspillere år etter år. Resultatet ble planen Charter of Quality og verktøyet Academy-modellen. De mest lovende mellom 8 og 18 får nå grundig, profesjonell, systematisk oppfølging minst 2 ganger i uka. Det vil også si at de allerede som 8-åringer tegner kontrakt med en proffklubb. Vi i Norge sliter selv med å forbedre ferdighetslæringen hos unge spillere. Og det pågår en debatt om veivalg. Teddy Moen og NFT mener at vi mangler en nasjonal strategi. Hva skal de unge lære? Hvor tidlig, med hva slags styring og av hvem? NFT tok i alt 3 grupper med til sammen 65 deltakere over i desember for å se på hvordan engelskmennene nå gjør det. Vi fikk se mange dyktige coacher som jobbet iherdig og til dels forbilledlig pedagogisk og fotballmessig. Men vi møtte også en kultur der Alex Ferguson smigrer foreldre til ballglade åtteåringer med julekort, på fisketur etter signaturer. En kultur der nåløyet kommer tidlig og trangt. En fotballindustri der barn er råstoff. Der unger advares mot å spille fotball med venner utenfor fabrikken. Og der det gjenstår å se om investeringene vil gi avkastning. Får man virkelig tak i de beste, og får de sjansen i den andre enden? Bli med på besøk i Crewe Alexandra, Bolton og Manchester City - og les om våre inntrykk fra engelsk fotballproduksjon Redaktøren dro over til øya en sur desembertorsdag. Sammen med andre pulje NFT-medlemmer. Vi skulle treffe første pulje topptrenerne og NIH-gjengen - i Crewe. De hadde dratt over allerede mandag for å få med seg hvordan ting gjøres i Liverpool FC, Everton FC - og for å se på forskningssiden ved det meriterte John Moores University. Grunnen til at vi skulle møtes akkurat i Crewe, har å gjøre med at FA anser denne beskjedne klubben for å være et utstillingsvindu og modell for hvordan arbeid med unge spillere bør foregå. Her har man nemlig jobbet slik man skal også lenge før Academy-betegnelsen ble tatt i bruk. Arkitekten, håndverksmesteren og håndlangeren er den legendariske Dario Gradi. Håndverksmesteren Dario Gradi Siden 1981 har Gradi vært manager i Crewe. Den lengstlevende i en klubb i England. Over 1000 ligakamper. Og hele tiden aktiv med yngre spilleres utvikling. - Jeg intervjuet en kandidat som var aktuell som min assistent en gang. Det han fortalte at han ikke kunne jobbe på søndager (kamper yngre), var det på hodet ut kjøpt opp av klubber med mer penger enn de har her.gradi har i sin tid solgt spillere for 15 millioner pund og kjøpt for 2 mill. Det sier alt. Her lærer de faget fra barnsben av, og her vet de at a-laget lar dem slippe til. Crewe Alexandra og Dario lovprises av Graig Simmons Player Developement Advicer i FA. Han har ansvar for forbundets talentidentifiserings- og utviklingsprogram. Og det er han og Gradi som tar varmt i mot oss og loser oss inn i treningsanleggets kantine for en orientering. Dario åpner med å fortelle at klubben, som ligger midt mellom Manchester og Liverpool, befinner seg i a great area for recruitement - 1 time unna alt! Han forteller også at kontinuiteten på trenersiden i Crewe henger sammen med kontinuitet i styret. Det er nesten det samme som for 20 år siden, det også. Styret og Dario er tydeligvis enige om det meste blant annet at inntektene fra spillersalg har blitt pløyd inn i anlegg og langsiktige leieavtaler for fasilitetene. Gressbaner, kunstgressbane, hall, kontorer, styrkerom, fysioterapirom. Man bygger fremdeles. Nøkternt og funksjonelt. Trenernes kontorer er små og spartanske, ser vi. Her sitter Gradi hver søndag og redigerer videoanalysen. At dette med egenproduksjon ikke er tomt prat, underbygger manageren med at 9 av 16 i dagens a-stall har gått gradene i klubben. Unge profiler blir med opp i a-laget, til tross for tilbud fra storklubber, fordi de vet at i CA får de spilletid. Dessuten kjøper man aldri inn eldre spillere. Slike tar man utelukkende på Bosman-overganger. Man prioriterer spillerutvikling, men har ikke penger til et reservelag. Istedenfor spiller man privatkamper og leier ut spillere til non league clubs. Men de trener her. Håndverksmesteren Dario Gradi! Resultatet er blant annet 5 år på rad i 1.div. (rykket ned i fjor). Men ikke minst en endeløs rekke av unge spillere som senere er Crewe har et holiday programme for å bli kjent med unge spillere og holde barna i gang i feriene. På søndagene har man et opplegg for 6/7- åringer. Talentene får kontrakt og trening 2 ganger i uka, pluss kamp (søndager) fra de er 9. Fra 12 års alder spiller de 11 er fotball. Som 16-åringer signerer de proffkontrakt og trener hver dag i klubben. Man 22 FOTBALLTRENEREN 1/2003

23 Ungene til Dario øver.... og øver.... og øver! holder seg med spillere i hver årsklasse. I alt bruker Crewe pund på akademiet sitt i året. Hele tiden blir de fulgt opp av profesjonelle trenere. Spillere og eks-spillere trener de minste. Dario trener selv U 14, mens ass.manageren trener U 16. Dario gjestetrener alle lag av og til. I kveld er vi invitert til å se ham lede økta for 11-åringene. Vi får høre at trenerne får holde på uten for mye innblanding fra sentralt hold. Men selvsagt har Gradi og klubben en filosofi med utviklingsarbeidet: - Vi vil ha tobeinte spillere! Og alle spillere må lære å dra med seg ballen og skjerme den. - Vi kjører mye Wiil Coerver liknende øvelser, men forlanger at teknikkene skal komme til anvending i det fulle spillet, ellers er man på ville veier. We want to see the tricks in the game. - Vi vektlegger enkle ferdigheter og øve, øve, øve! Alle kan lage show-treninger, men det blir tull uten resultater i spillet.vi vil vise så mye som mulig action practice. Ungene lærer lite av å lytte! - Og så spiller vi! Vi coacher lite under spill, men ber ungene gjøre ting enkelt.vi vektlegger ikke posisjoner/formasjoner. Gradi er enormt engasjert, folkelig og konkret. Den brokete samlingen nordmenn suger til seg hvert ord han sier. Det meste er overførbart til vår hverdag. Og det er moro å møte en senior proff som er så engasjert i yngre. Derfor varer det heller ikke lenge før forsamlingen begynner å spørre. For eksempel om hva Crewe og speiderne deres ( 2 på lønn, men flere får utgifter dekket) ser etter når de skal signe 9- åringer? - Vi ser etter bevegelser med og rundt ballen. Særlig avleveringer og generelle ballferdigheter. Er de myke? På dette tidspunktet spanderer klubben te til sandwich ene vi pga.diverse forsinkelser hadde med oss.deretter overtar Simmons fra FA og sier noe om talentarbeid generelt og i England spesielt (se artikler i FT 6/02 og side 6 i dette nr.). Men hele tiden er Gradi der. Og på tampen blir det en ny spørsmålsrunde/diskusjon der begge to deltar. Da kommer tanker som mange i Norge vil se på som kontroversielle. For eksempel Gradi om spesialisering og mengde/kvalitet: - Mange driver med mye før de er 12.Da spisses det.vi lar de som er født seint spille ett år under sin klasse,og vi prøver å få med alle fysiske størrelser i utvalgene.våre unger har little practice outside the club. Husk at de får en stor sjanse når de tas inn i academy-systemet.vi liker ikke at de spiller skolefotball that s silly football. Der lærer de uvaner og kan lett bli skadet. De får en ball hver av oss og gjerne hjemmelekser. Hver lørdag morgen tilbyr vi også en frivillig ekstratrening. Men de spiller ikke fotball hver dag. Simmons supplerer: - It has to be quality practice! Før Gradi begir seg til hallen for å trene 11-åringene ( født 90/91) kommer han med noen metodetips: - Vi lar eldre spille 1-touch mot yngre som spiller fritt.vi er forsiktige med taklinger på alle treninger. Gode yngre kan godt spille i årsklassen over hvis de tåler det fysisk. Mesteren i verkstedet En del er slitne, og vel forsynt etter dagevis med økteksempler. Men vi som er ferske i landet, blir igjen for å se bestefar i praksis (kanskje skulle jeg heller skrevet Santa Claus Dario har nemlig den vanen at når han blir engasjert og vil gripe inn i aktiviteten, signaliserer han dette med høylytte ho, ho, ho! mens han stormer inn på banen). Og la meg si det med en gang jeg angrer ikke et sekund på de to timene jeg frøys som en hund mens jeg iakttok mesteren og ungene. For dette var en av de beste treningene jeg har overvært. Imponerende i sin konsentrasjon hos coacher (to trenere + en halvvoksen spiller?) og unger. Velorganisert.Vanvittig mange gjentakelser/berøringer i forhold til tida. Tilslag og presisjon på ball som er få voksne spillere i Norge forunt. Finter, rykk og kombinasjoner. En rød tråd fra svært enkle spark på vegg og parvis, til lagspill. Hele tiden med vising og egenaktivitet i sentrum. Få, men konsise verbale instruksjoner. Stanset bare aktivitet på sentrale punkter. Trenere i ustoppelig vandring fra spiller til spiller, istedenfor å tale til hele gruppen. En fysioterapeut som trente halvskadde spillere med diverse bevegelsesimitasjoner ved siden av. Proft i ordets beste forstand. Punkt for punkt registrerte vi: - Etter hvert som ungene ankommer med ballen sin (pumpes hvis for slakk!) starter de å slå den i vantet. Langs bakken helst, med vrista, annenhver fot, ganske hardt ingen lomper! Noen holder på med dette nesten 30 minutter! - Så det samme parvis på 30 meter - Det samme, men med vendinger, finter, Coerver-tricks mellom hver pasning - Pasninger førsteberøring ut i vinkel hardt tilbake med utsida - Harde direkte pasninger innsida - Harde direkte, bare utsida, annenhver fot - En og en i serier med diverse vendinger (Coerver-likn.) - Holde ballen i lufta, men med skikkelige vristtouch (2-4 meter opp!), annenhver fot selvsagt - Etter hvert slike høye hæppinger kombinert med pasninger til hverandre. Deretter i kombinasjon med brystmedtak. FOTBALLTRENEREN 1/

24 Selv om de jobber parvis er det flyr og rytme, mye løping og distinkte bevegelser og vinkler. Du verden så mange gjentakelser, du verden så tydelig at gutta har øvd! Bang på ballen full konsentrasjon! - Så skal ferdigheten tas i bruk i lagspill. Man starter med å spiller 8 mot 4 på ca. 40 x 40 meter. Etter 4 balltap byttes de 4. Vektlegger tydeligvis retningsbestemte mottak og forskjellige bevegelser sentralt versus kant - Etter denne sekvensen går man tilbake til småskalaøving igjen: Først 1 mot 1 pluss målvakt i syvermål. Angriper spilles opp feilvendt og skal vende/skjerme og utfordre for å komme til avslutning. - Deretter det samme, men nå spilles angriperen opp rettvendt. Ingen utålmodighet å spore hos ungene. Bare beinhard øving. Men dette hadde ikke vært trening etter Darios hjerte uten en skikkelig spilløkt til slutt: - 5 mot 5 pluss målvakter. Først med oppspill fra coachene i en hjørneposisjon, deretter fritt. Til tross for at man nå har holdt på i en og en halv time får vi se spill i høyt tempo. Med knallharde pasninger og trøkk i bevegelsene. Vi ser at momentene fra deløvelsene virkelig kommer til anvendelse. Dario sklir ut mot tribunen og kommenterer for oss: Now they are expressing themselves! I like the noise! (Han sikter til lyden av engasjerte guttestemmer og rene treff på ballen) The important question is have you persued a theme?. Ja, Dario de norske trenerne som observerte denne økta måtte gi deg ubetinget rett i at det hadde du! Leiesoldater i Bolton Dagen etter bar det til Bolton Wanderers FC. Et drøyt steg opp økonomisk og i ambisjoner. En helt annen verden i forhold til talentbehandling og kortsiktige poengkrav. Vi dro dit for å høre om klubbens Youth Academy og forholdet til a- laget. Og for å se U 17 og U 19 trene samtidig på feltet ved siden av a-stallen. Det ble en lekse i realisme sett fra managernes side.vi fikk riktignok se en masse ungdommer trene samtidig med seniorene, men på netthinnen vår ligger synet av innleide Campo, Djorkaeff, og Okocha. Samtidig som vi husker Big Sams ord om at such quality må hvis klubben skal overleve in the premiership. De har ikke råd til å kjøpe dem, men de får ikke spille der de egentlig er. Derfor får Bolton leie dem mot å betale lønna deres (deler?). Vi ble virkelig tatt godt i mot og behandlet som kolleger av klubb og trenerstab. Først av fysio Mike Forde, som sa noen ord om treningen og vårt program. Så fikk vi kaffe og te i en funksjonell og veldrevet kantine, før vi styrtet ut for å se på gutta som var kommet i gang på feltet. På vanvittig flotte gressbaner.vi myste på alt og alle, men ikke uventet endte det med at de fleste så mest på siste a-trening før Blackburnkampen ledet av assistent Phil Brown og sjefsmanager Sam Allardyce. Rart å se stjernene i jordnære avlutningsøvelser, formasjons- og dødball-drill: Bergsson, Frandsen, Warhurst, Ricketts, Armstrong, Tøfting, Hendry. Selveste Colin, ja! Og så foran nevnte spanjol, franskmann og nigerianer. Her ligger banen åpen for unggutter på vei inn Etter økta fikk vi ny oppvartning sandwiches, tea and soup. Så tok Brown og Big Sam i mot oss i nytt konferanse/videorom. Bolton forbereder seg på derby mot Blackburn (som forøvrig endte 1-1) En forkjølet Sam på vei hjem til senga var først: - Første gang jeg kom hit var jeg 15 år gammel. Derfor var det spesielt å overta som manager for 3 år siden.vi satte da i gang en snuoperasjon i retning av et helt nytt ledelses- og treningsregime. Målet har vært å endre mentaliteten og skaffe oss topp kompetanse innen alle felt.det har vært en bratt læringskurve for alle. Men jeg har fått medarbeidere som er bedre på sitt felt enn det jeg alene er. I tillegg har vi fått et nytt stadion Reebok som vi har 35 mill. pund gjeld på.vi har bygd nye kontorer og spesialrom her ved treningsfeltet. Den økonomiske situasjonen innebærer at vi har solgt for 12 mill. pund (også nødvendig å kvitte seg med spillere av andre grunner. Ikke alle holdt mål/hadde rett innstilling) og kjøpt for 2,5. Vi må nå utvikle de nest beste sjøl eller leie storspillere vi ikke har råd til å kjøpe.det er en kamp illustrert gjennom at vi i fjor for første gang i vår historie overlevde i PL. Allardyce kraker seg hjem og ass.man. Phil Brown overtar. Han holder på med UEFAs Pro Liscence og er helt tydelig positivt innstilt til skandinavisk fotballs holdninger og organiseringskompetanse: - Jeg har vært i Sverige for å studere svenskenes mentalitet. Boltons Phil Brown og NFTs Tony Knap 24 FOTBALLTRENEREN 1/2003

25 Deres selvtillit, ro og tro på eget. Enelskmenn tror det holder med fight, fight, fight.vi trenger virkelig å studere hva som gjøres i utlandet! Det blåser en ny vind i engelsk fotball. Det er ikke lenger nok å ha et navn som tidligere spiller for å lede et lag. Men det er mine tanker. Brown sier ikke noe om dette. I følge Brown har de innleide stjernene vist utmerkete holdninger hos dem. Han mener de må til i et lag som etter hans mening framfor alt mangler å sette sjansene. Men han sier ingenting om problemene disse skaper for de egenproduserte ungdommene. Og jeg stusser også når han forteller at laget har problemer med å motivere seg mot små lag, the bread and butter games. Hvordan rimer det med stjernehjelpa? Er det et utslag av profesjonalitet og humor, eller en flik av tvil rundt egen strategi, som ligger bak at man har lagd en motivasjonsvideo til bruk i tunge perioder av sesongen? Ennå har man ikke brukt den på spillerne, men laget slåss rundt nedrykksplass allerede. Så det varer kanskje ikke så lenge. Derfor får også vi se den. Videoen kombinerer Al Pacinos stemme fra filmen Any given sunday med bilder fra fjorårets derby mellom Bolton og Blackburn. Der lå man under 0-2, men greide å snu til 2-2 (Pacino spiller treneren for et am. fotball-lag. Holder tale i garderoben før en viktig kamp. Er den karismatiske motivatoren med human touch ). Vi får en presentasjon av en vanlig treningsuke.velkjente toner mht. restitusjon, evaluering, oppbygning til neste kamp. Slik assistentmanageren framstiller det er video og datarapporter svært viktige i kampanalyse og forberedelser.ved hjelp av programmet Prozone analyseres eget lag, motstandere og aktuelle spillere (speiding). Analysene har betydning for arbeidet gjennom treningsuka. Noe informasjon og klipp vises for hele laget, noe dryppes til enkeltspillere. I tillegg benyttes pulsmålere og intensitetsstyring bevisst (ulike pulsnivåer): - Vi har ingen treninger uten et vitenskaplig element.vi har ingen treninger uten ball. Det er tydelig at Brown er stolt av det faglige nivået.ved siden av ham sitter en ung dataoperatør med en lap-top i fanger. Men det sies lite om sammenheng mellom analyser og spillestil /strategi, utover funn knyttet til mål for og i mot. Eksempelvis at Bolton scoret 4 av 10 mål i fjor på dødball. Og at dødballer kan bety være eller ikke være i for et bunnlag. Det er også påfallende at han heller ikke knytter verktøyene til spillerutvikling. Sammen-hengen mellom a-lag og academy blir da heller ikke noe tema før en av nordmennene bringer det opp i spørsmålsrunden. Da kommer det fram at 6 u-spillere debuterte på a-laget i fjor. Pr. i dag spiller 1 av dem i 11 eren.a-laget vil dessuten gjerne ha de eldste ungdommene samtidig med seg på feltet. Vi tar farvel med en svært sympatisk og åpen Phil Brown i det han påpeker at stemningen i klubben er god.ikke typisk for et bunnlag. De har tro på egen trenerstab og stall. Men når man ikke kan kjøpe som Inter må man bruke mer tid på læring. Og det har han jo helt rett i. Debatt i Manchester Fra Bolton drar vi tilbake til Manchester der vi på tidlig kveldstid har en avtale om å bivåne City s 9-12 åringer trene på deres Youth Academy. Når vi kommer ut der tas vi på typisk engelsk maner i mot med et do you want a cup of tea, lads?. Bloody nice. Heldigvis har de kaffe til de avhengige også. Så kommer academy-direktør Jim Cassell og trener/koordinator for 9 til 16-åringene Paul Power.Vi får høre at de selv mener de har de beste trenerne i systemet.alle er tidligere spillerere og alle har a- eller b-lisens i FA. De slår i bordet med at U 17 og U 19 lagene til Manchester City topper landsserien. Også i City møtes ungene til trening 2 ganger i uka i tillegg til kamp. Men hadde det ikke vært for at anlegget er kommunalt og disponert av andre ellers, ville de hatt dem oftere. Academy-budsjettet er på 1,2 mill. pund årlig. Som ellers signeres avtaler med foreldre når spillerne er 9 år. Før den tid følges 7 og 8-åringene opp i satelite centres og kommer til klubben på søndager. Cassell legger ikke skjul på den beinharde konkurransen om talenten i området. Som Gradi snakker han om alle storklubbene innen 1 times reise: - 7 og 8- åringer, eller deres foreldre, får telefoner eller julekort fra Alex Ferguson! Paul Power og Frank Dunn fra trenerskolen i Manchester Citys Academy Smålagsspill for Citys 9-åringer FOTBALLTRENEREN 1/

26 Paul Power forteller at ungene for så vidt ikke møter faste temaer hver kveld. De er heller innom litt av alt. Mest med ball. De yngste spiller 8 mot 8 ( før 11 år) i eller formasjon. De eldre spiller , eller Ellers ikke for strenge rammer for trenerne. De trenger frihet. Man vektlegger kontinuitet i arbeid og stab. Cassell understreker at de vil ha folk som er gode i rollene sine. Ulike typer er gode i ulike grupper. I City følger samme trenere samme aldersgrupper år etter år. Power påpeker det paradoksale i at det foreløpig er slik at du må ha lisens for å trene ungene, mens a-lagets manager ikke trenger det! (Red. må antakelig ha UEFA s Pro Liscence i framtida). Cassell sier at de ønsker at det skal bli lettere å kvalifisere seg for a-laget fra academy-systemet enn det er i dag: - Dessverre er det managere og styremedlemmer som ikke liker academi ene. Men innen 10 år skal våre resultater tale for oss. Garantert! Så skal vi se på trening. 4 grupper fordelt over en full fotballbane, 1 mindre bane og en hall medium size. Alt på kunstgress. Alle er enige om at kvaliteten i ballbehandling, øvelser og coaching er god. Men vi som har sett Dario i Crewe synes han var bedre. Spillerne hans fikk mange flere touch på ball (involveringer ikke mange pr gang!). De trenerne vi nå får se avbryter mye oftere for verbal feedback og snakker mye mer til hele gruppa av gangen. Likevel - dette er bra. Det som også er bra, er at det midt ute på treningsfeltet til MC startes en prinsipiell debatt. Hva kan vi ta med oss til Norge av denne modellen? Hvilken etikk og hvilke mål gjelder i academy-modellen i forhold til den norsk idrettsbevegelsen? Fungerer modellen får man tak i de beste? Havner de i eliten som voksne? Det sprekker nemlig litt for Otto Ulseth og Stig Winsnes. De har sittet og ristet litt på hodet av nyfrelste academy-direktører: Leif K. Larsen, Jotye Luis Sanchez, Roar Wold, Bjørge Rannestad og Jon A. Flesjå fra NFT, ville gjerne avbildes sammen med (Real Madrids) utlånte Jorge Campos Prinsippdebatt på Citys treningsfelt - Otto Ulseth og Stig Winsnes prøver å overbevise Torgeir Lind og Odd Erik Sundbakken - Æ bi provvosert! Det hær e darwinisme av værste skoffe! Æ tru heiller itj at du får tak i de bæstan! Korsen kainn du vite kæm som bi bæst når dæm e 8 år? Ungan har det bæst sammens me vænnan sine i hjæmblubben. Å det e dær dæm bi bæst også. Det gå godt ann å fram goe spællera gjænnom å diffransier på træning. Det fins ein færsk svensk undersøkels som vise at de voksne suksessan på internasjonalt nivå kjæm fra småklubba og at dæm har hoillt på me fleire idrætta når dæm va ynger! Andre i følget liker det de har hørt og sett - og vil nyansere. Synes at Stig og Otto er alt for negative når det gjelder å tilby unger elitemodeller. Ungene kan godt trene mer fotball, og det er viktig at de trener med andre gode for selv å bli bedre. Plukk gjerne ut elitegrupper og gi dem egne tilbud tidligere! Om ikke annet kan man vel gi et ekstratilbud til de talentene som selv ønsker det? Noen påpeker at den engelske modellen er mye forsiktigere færre treninger i uka, ingen internater/flytting før du er 16 enn en del av det vi kjenner fra kontinentet. Dessuten de er profesjonelle forretningsvirksomheter og legger ikke skjul på det. Deres oppgave er ikke sosial trygghet og trivsel. Selv argumenterer jeg for at hvis vi i Norge ikke greier å gi unge talenter tilbud, som innebærer tidligere høykvalitets ferdighetstrening med en etisk/sosial forankring, vil andre aktører med mer kommersielle interesser gjøre det. Les gjerne eliteserieklubbene. Jeg mener dessuten det er reelt at norske toppspillere henger etter franskmenn, nederlendere og spanjoler i ballbehandlingen. Uansett årsklasse. Det er på andre områder vi har greid å ta opp konkurransen. Spørsmålet er hvor langt vi er villige til å gå for å få klubblag videre i e-cupen og landslag til sluttspill. Dessuten vet vi egentlig nok om hva som virker? Redaktøren setter med dette sluttstrek for beretningen fra de engelske academi ene. I det han innser at grensene for reportasjen ble tøyd mot kommentaren. - Debatten fortsetter også i våre spalter. 26 FOTBALLTRENEREN 1/2003

27 FOTBALLTRENEREN 1/

28 Spillerutvikling - grunnlaget for den franske suksessen Av Teddy Moen Fransk fotball fremkaller varme følelser. Ikke noe fotball-land i Europa har det siste årene utviklet flere verdensstjerner enn Le Bleus. Eric Cantona, Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Nicholas Anelka, Patrick Vieira, Thierry Henry og Robert Pires er alle spillere som er verdige rollemodeller for dagens internasjonale toppspillere. Dette er spillere med fotballferdighet, kraft, hurtighet og ikke minst personlighet. Alle blant de fremste i sin bransje. Hvordan kan det ha seg at et Frankrike, et lite fotballand sammenlignet med Spania, Italia, Tyskland og England, har lykkes med å utvikle så mange dyktige fotballspillere de siste tiårene? Dette var et av de spørsmålene vi ønsket å få svar på da undertegnede og tiltaksleder i NFT, Rolf Teigen, dro på UEFTsymposium i Paris dagene 3.-6.november. Temaet for symposiet var en presentasjon av det omfattende arbeidet som er blitt gjort i fransk fotball gjennom to tiår et arbeid som er blitt kronet med VM-gull på hjemmebane i 1998 og Europamesterskapet i Et meget vellykket symposium Undertegnede har deltatt på en rekke UEFT-symposium (London 1999, Frankfurt 2000, Bratislava 2001), men samlingen i Paris er så langt den mest vellykkede for min del i den europeiske trenerunionen (UEFT). Slike samlinger har en tendens til å få et visst nostalgisk trekk over seg,hvor posisjonering og framvisning av meritter langt overstiger interessen for faglige utbytte hos mange delegater. Men oppholdet i Paris ble en opplevelse, både faglig og sosialt. Gjennom et sosialt program med kveldstur i båt på Seinen og show på kjente LIDO,var standarden satt for opplevelser og utveksling av historier med andre trenerrepresentanter. Det faglige ble på en meget profesjonell måte ivaretatt av den rikholdige staben av personligheter i det franske fotballforbundet (FFF). Vårt første riktige møte med fransk fotball ga oss enkle svar på hvorfor de i dag er Europas ledende fotballnasjon; Ydmykhet, lærevillighet, struktur, teamwork og knallhard jobbing med trener- og spillerutvikling! En serie av artikler i Fotballtreneren Gjennom flere artikler i Fotballtreneren i det kommende året vil vi forsøke å gi en beskrivelse av den franske spillerutviklingsmodellen. Artikkelen denne gang vil gi en overordnet beskrivelse av modellen.vi vil skissere opp de 5 ulike nivåene som det franske fotballforbundet (FFF) tar utgangspunkt i når de beskrive utviklingsløpet til en spiller fra løkkeaktivitet til profesjonell fotball. I Fotballtreneren nr.2 vil vi ta for oss aldersgruppen år og se nærmere på hvordan FFF organiserer virksomheten Franske 14-åringer driller ball i et system som er mer omfattende enn det engelske med sine talenter gjennom sine nasjonale treningssentre (Institut National du Football). I den siste artikkelen (Fotballtreneren nr.3) vil vi se nærmere på Clairefontaine som er det franske fotballforbundets nasjonale treningssenter (Centre Technique du Football) og som på mange måter er selve hjertet (og hjernen?) i fransk fotball. Historiske utviklingstrekk Skal man søke å finne svar på bakgrunnen for den franske fotballsuksessen må man gå litt tilbake i tid. I 1972 etablerte det franske fotballforbundet (FFF) The Institut National du Football (INF) i Vichy. I denne perioden var fransk fotball på sitt laveste nivå, og det var nødvendig å gjøre endringer i utviklingen av spillere. Ideen var å etablere en holdning til fotballopplæring som en egen form for utdanning, dvs. at det var nødvendig å gå gjennom en egen, tilpasset utdanning innen fotball hvis man skulle ha forutsetning for å bli profesjonell fotballspiller. Instituttet i Vichy ble en pilot-modell for en rekke av de andre fotballakademier (Centre de Formation) som etter hvert ble etablert i de profesjonelle klubbene.instituttet ble midt på 80-tallet flyttet til Clairefontaine, i utkanten av Paris og fikk navnet Centre Technique National Fernand Sastre (CTNFS) etter en tidligere president i FFF (Sastre var den som tok initiativet til det første senteret i Vichy). Den franske modellen for spillerutvikling Suksessen i fransk fotball er basert på svært systematisk spillerutviklingsmodell. På midten av 80-tallet lanserte FFF sitt Préformation -konsept hvor lovende unggutter i alderen år skulle få spesialoppfølging direkte fra forbundets stab. Dette skulle være et ledd i arbeidet med å perfeksjonere utviklingen av basisferdighetene spillerne allerede hadde tilegnet seg fram til 12 års alderen. I følge den franske modellen går en spillers utvikling mot en framtidig profesjonell fotballkarriere gjennom fem ulike nivåer (se modell): Eveil ( oppdagelse ) - Oppdagelse av fotballspillet gjennom smålagsaktiviteter - 4 mot 4-spill - Trenere involverer seg svært lite. Ungene skal selv gjennom erfaring oppdage spillets karakter - Ansvaret for aktiviteten ligger i de lokale klubbene - Aldersgruppe 6/7-8/9 år Initiation - Basis-trening - Innlæring av individuell teknikk/del-ferdigheter - Innlæring gjennomføres i henhold til en strukturert skoleringsplan 28 FOTBALLTRENEREN 1/2003

29 Thierry Henry har utviklet ekstreme ferdigheter - Ansvaret for aktiviteten ligger i de lokale klubbene - Aldersgruppe 9/10-11/12 år Préformation - Forberedende trening; Intensivert praksis, fokus på maksimal ferdighetstilegning. Perfeksjoneringsfase. - Det franske fotballforbundet (FFF) tar nå over ansvaret for utvelgelsen og trening av de mest lovende spillerne i dere nasjonale treningssentre (Centres de Préformation). - Aldersgruppe 12/13-15/16 år Formation - Trening i en profesjonell klubb ( akademi ). - Det er proffklubbens ansvar å sørge for utvelgelse og opplæring av spillerne på veien mot en profesjonell karriere. - Forberedende fysisk og mental trening samt bevisstgjøring av sosiale og holdningsskapende faktorer. Også vektlegging på utdanningsdelen. - Aldersgruppe 15/16-20 år Foto: Odd Andersen, EPA/Scanpix de utvikler en solid lagfølelse.trygghet og trivsel er en forutsetning for å skape et godt læringsmiljø. De har sin egen trener som følger dem gjennom de tre årene.treneren har bakgrunn fra profesjonell fotball og innehar de nødvendige trenerlisenser og har pedagogisk utdannelse. Spillerne må bo på senteret gjennom uken (i dobbeltrom på campus), men får reise hjem i helgene hvor de spiller kamper for sine lokale lag. Det siste året må de også være på senteret i en del helger fordi de da deltar i en nasjonal ungdomsserie som et eget lag. I alle skoleferier bor spillerne hjemme og trener med sine respektive klubber. All trening foregår på ettermiddag og kveldstid, så guttene går på vanlig skole på dagtid. På senteret har de tilgang på egne lærere/rådgivere som hjelper dem med skolearbeidet og andre sosiale gjøremål. Spillerne gjennomfører en treningsøkt på ca. 2 timer hver dag. Hvert år søker ca. 700 spillere om å få plass på ett av de nasjonale treningssentrene. Spillerne kan ikke bo lengre unna enn 200 kilometer fra senteret. Utvelgelsen skjer først ved at de ulike regionene innstiller overfor FFF. Gjennom en 10- ukers periode (hver onsdag) skjærer man antallet ned til ca. 45 spillere i årsklassen. Disse spillere gjennomfører så en tre-dagers testbatteri hvor man undersøker fotballferdigheter, fysiske ressurser, psykologiske ressurser i tillegg til en medisinsk undersøkelse samt undersøkelser av beinstruktur og skjelett. Ved siden av senteret i Clairefontaine er det seks andre tilsvarende treningssentre med ansvar for Préformation-nivået i Frankrike. Disse finner vi i nord (nær Lille), i vest (Brittany), i sør-vest (Toulouse), sentralt (Vichy og Clateauroux) og i øst (Metz). Disse er først blitt etablert de senere år med senteret ved Clairefontaine som en modell. FFF har ansvaret for sentrene. Finansieringen av disse blir gjort gjennom en delingsmodell hvor FFF, de profesjonelle klubbene og departementet for ungdom og idrett deler kostnadene. Spillernes foreldre dekker kost og losji. Foto: Miguel Riopa, AP/Scanpix Elite Pro - Målet er at spillerne skal gå fra Formation-nivået ( akademi ) til det Elite Pro-nivået (Fransk 1. og 2.divisjon) - 95% av de profesjonell spillerne i Frankkrike er utdannet i klubbenens akademier - Aldersgruppe 20 år og oppover Préformation her legges grunnlaget Grunnlaget for en framtidig karriere i profesjonell fotball legges gjennom Préformation-nivået. Ideen er å samle de beste talentene i alderen år på egne treningssentre hvor de blir underlagt et treningsregime som skal forberede dem optimalt før de evt. tar steget inn i de profesjonelle klubbenes egne fotballakademier. Hvert år tas det opp 24 gutter i 13-årsklassen. Sammen med 14- og 15-åringene blir det ca.60 spillere til sammen på hvert senter.disse holder sammen de tre årene de får tilbud om opplæring på senteret. På den måten kan de arbeide målrettet med sin fotballutdanning over tid (3 år), bli skikkelig sammensveiset med de andre spillerne samtidig som Zinedine Zidane - også nøye med det enkle FOTBALLTRENEREN 1/

30 Formation - finpussing på vei mot en karriere I Frankrike er det to profesjonelle ligaer (samt en semi-pro liga), og nær sagt alle disse klubbene er forpliktet av FFF til å drive sitt eget Centre de Formation ( fotballakademi ). Det er 36 fotballakademier i Frankrike.Disse rapporterer og er delvis underlagt FFF og dets tekniske direktør Aime Jacquet når det gjelder trening og treningsinnhold. Spillerne som blir tatt opp ved akademiene blir rekruttert fra de 6 nasjonale treningssentrene (INF). Rekrutteringen skjer gjerne underveis i Préformation-nivået da klubbene tar kontakt med spillerne og hans foreldre for å diskutere en evt. overgang til deres akademi. INF involverer seg ikke i denne prosessen, men gir råd og veiledning til spilleren ved behov. Spilleren får tilbud om en 4-årig læringkontrakt hvor de blir tilbudt et helhetlig (trening, bosted, lønn og studier) opplegg som skal forberede dem på framtidig profesjonell fotball. Et fotballakademi må oppfylle følgende kriterier: Eget hybelhus/bosted for læreguttene Eget anlegg (fotballbaner, garderober, innendørsfasiliteter, etc.) En kvalifisert trener (med en spesiell trenerlisens innen talentutvikling) Eget støtteapparat bestående av fysioterapeut, lege, massør etc. Et tilpasset utdanningsopplegg ledende fotballnasjon. Brasil er riktignok verdensmester, men de kan på ingen måte sammenligne seg med den franske strukturen når det kommer til spiller- og trenerutvikling. I dag heter fransk fotballs tekniske direktør (Le Directeur Technique National),Aimé Jacquet (bildet). Han var mannen som ledet Frankrike til VM-gull på hjemmebane i Det forteller mye om mannen at han har valgt å vende tilbake til fransk fotball sine røtter for å lede arbeidet med å utvikle deres fotball videre. Som teknisk direktør har han det overordnete ansvaret for både landets bredde- og toppfotball. I tillegg har han også ansvaret for trenerutdanningen. I følge han selv er dette en naturlig måte å organisere virksomheten på.alle tre områder er gjensidig avhengig av hverandre, og ved at en person har overoppsynet med alle tre avdelingene sørger man for at de alle arbeider mot et felles mål. Og visjonen er klar; Frankrike skal også i framtiden være en stormakt i fotball Og storheten skal bygges gjennom å være best på spillerutvikling. Fra Clairefontaine Lite overlatt til tilfeldighetene Helt siden oppstarten i 1972 i Vichy har fransk fotball tatt mange steg framover. I dag er Frankrike kanskje verdens 30 FOTBALLTRENEREN 1/2003

31 FOTBALLTRENEREN 1/

32 Ny og spennende samarbeidsavtale på utstyrssiden Av Teddy Moen Norsk Fotball-Trenerforening inngikk før nyttår en ny samarbeidsavtale med utstyrsimportøren Kappa Norge AS og forhandleren Sportsprofil Norge AS for de kommende 4 år ( ). Hensikten med samarbeidsavtalen er å inngå en avtale med synergiske muligheter gjennom at NFTs medlemmer får muligheten til å handle div. sports/fritidsutstyr gjennom NFTs nettverk, samtidig som Kappa/Sportsprofil kan utnytte NFTs kredibilitet, nettverk og arrangementer i sin markedsføring. Kappa er et velrennomert sport- og fritidsmerke internasjonalt, hvor det italienske fotballandslaget nok er deres mest kjente samarbeidspartner. Kappa s hovedkvarter ligger i Torino og deres utstyr bærer et klart preg av italiensk design og eleganse.andre brukere av Kappa-produkter er bl.a. AC Roma, Werder Bremen, Auxerre, Tottenham Hotspur og Blackburn Rovers. Wales er et annet landslag som bærer Kappa-merket. - Det italienske landslaget er sannsynligvis et av verdens dyreste landslag å sponse, forteller daglig leder i Kappa Norge AS, Eilert Windgaard. - Fordi Italia er det landslaget som er det mest image-byggende laget i verden, legger Eilert til og smiler litt stolt over det. Han har ansvar for selskapet, som holder til i idylliske omgivelser like på utsiden av Kristiansand sentrum. - Hvorfor har Kappa Norge AS valgt å inngå en samarbeidsavtale med Norsk Fotball-Trenerforening? - Kappa Norge AS ønsker å få et bedre fotfeste innefor norsk fotball som vi anser som vårt viktigste marked. Gjennom et samarbeid med NFT når vi fram til svært mange fotballtrenere på ulike nivåer gjennom produktinformasjon og markedsføring i Fotballtreneren, via internett og på NFT`s arrangementer som bl.a Cupfinaleseminaret. Og fotballtrenere er jo som kjent en viktig rollefigur og påvirkningsagent i sine miljøer. Ved å gjøre våre produkter synlige blant fotballtrenere, tror vi flere i fotballmiljøet vil bli mer oppmerksom på at Kappa har mye spennende å tilby! Nye muligheter for NFT-medlemmer Sportsprofil Norge AS er et annet firma med postadresse Kristiansand. Som forhandler innen sports- og profileringsprodukter er de i dag en bedrift med 6 ansatte. Sportsprofil Norge AS vil stå for salget og distribusjonen av den egne NFT-kolleksjonen som er utarbeidet sammen med Kappa Norge AS. I tillegg vil Sportsprofil tilby en rekke andre produkter innen sports- og fritidstøy, samt profileringsartikler til NFT-medlemmer, deres familier og til de andre samarbeidspartnerne i NFT-familien. - Dette er produkter som vil bli markedsført og solgt gjennom en egen Nettbutikk (web-shop) som blir å finne på NFT s hjemmeside (www.trenerforeningen.no). NFT-medlemmer vil ha en passordbeskyttet tilgang til nettbutikken, forteller Salgssjef Helge Homme til Fotballtreneren. - Gjennom nettbutikken vil man kunne handle Kappa-varer fra en egen NFT-kolleksjon som vil bli forandret litt to ganger i året (vår/sommerkolleksjon og høst/vinterkolleksjon). Helge Homme er opptatt av å presisere at man ikke trenger tilgang til datanettet eller at NFT-medlemmer er nødt til å handle over internett for å få tilgang på varer til gunstige priser: - Medlemmer kan enten ringe oss, sende fax eller sende bestilling i posten hvis de ikke er på nettet.alle varer vil deretter bli i løpet av kort tid bli sendt direkte hjem til den enkelte gjennom sine kanaler. Vårt mål er at NFT-medlemmer skal føle at de på en enkel og effektiv måte får tilgang på gode produkter produkter som både er eksklusive for dem som NFT-medlemmer og klart billigere enn det de kan få andre plasser! Helge forteller at man i samarbeid med NFT-administrasjonen vil tilby ulike produkter for NFT-medlemmer og deres familier. - Dette kan være fotballrelaterte ting som taktikktavler, sportsur, fløyter, dokumentmapper eller andre produkter som sko, jakker, bagger, reiseeffekter, termoser eller en sovepose (!).Vi kan levere det meste! Viktig for NFTs profil Et mangeårig samarbeid med adidas Norge AS tok slutt da NFT besluttet at de for de 4 neste årene vil samarbeide med Kappa/Sportsprofil på utstyrssiden. For foreningen var det viktig å finne en samarbeidspartner som kunne bidra til å gjøre et NFT-medlemsskap enda mer attraktivt. - Ved at medlemmer nå direkte kan handle ulike produkter i egen NFT/Sportsprofil nettbutikk er med på å styrke et medlemskap i NFT, sier leder Cato Holm. - Ved å tilby en egen NFT-kolleksjon vil også samarbeidet bidra til å styrke NFT`s egen identitet. Vårt mål er å gjøre Kappa`s produkter bedre kjent i Norge. Det er jeg overbevist om at vi skal lykkes med. Cupfinaleseminaret og andre arrangement Kappa/Sportsprofil vil også være svært synlige på ulike NFTarrangementer hvor de vil tilby salg av ulike produkter til seminardeltakerne. Man satser på å ha en stor salgsbod under høstens Cupfinaleseminar på NIH (7.-9. november). - Det er viktig for oss å være synlige og tilgjengelige for NFT-.medlemmene. På den måten kan vi få tilbakemeldinger og tips på hva NFT-medlemmer ønsker av oss som samarbeidspartner, sier Helge Homme. Eilert Windgaard bekrefter at Kappa Norge AS har en jobb å gjøre hvis man skal lykkes i samarbeidet med Norsk Fotball-Trenerforening. - Cupfinaleseminaret er Norges viktigste arena for fotballtrenere. Det er viktig for Kappa å være tilstede der hvor fotballtrenerne er.vi vil gjøre vårt ytterste for at NFT-medlemmene skal se at Kappa er en seriøs samarbeidspartner som kan tilby dem attraktivt fotball- og fritidsutstyr. Hvordan gå fram for å bestille sports- og fritidsprodukter: - Logg deg inn på - Gå inn i meny på vestre side og dobbeklikk på NFT/ Sportsprofil WEBSHOP - Du er nå inne på nettbutikken - Sett inn ditt brukernavn og passord (tilsendt sammen med medlemskontingenten i januar 2003) - Du er nå klar for å bestille produkter i nettbutikken. Du kan også bestille produkter ved å ta kontakt med (oppgi medlemsnr.): Sportsprofil Norge AS. Postboks Kristiansand Telefon: Telefaks: Kontaktpersoner: Helge Homme eller Kai Hauge 32 FOTBALLTRENEREN 1/2003

33 FOTBALLTRENEREN 1/

34 PosiCap - et verktøy for den moderne fotballtreneren! Av Teddy Moen Norsk Fotball-Trenerforening har innledet et samarbeid med PosiCom AS som har utviklet. verktøyet PosiCap. Dette er et enkelt og billig verktøy som gjør at du som fotballtrener kan redigere video på din egen laptop-pc. Endelig er det utviklet et videoredigeringssystem som også miljøer under toppfotballen kan benytte seg av! NFT er svært tilfreds med avtalen som er inngått med det Kongsberg-baserte firmaet og er av den oppfatningen at et samarbeid med PosiCom vil kunne styrke den faglige siden av foreningens arbeide for å gjøre hverdagen bedre for norske fotballtrenere. NFT har testet PosiCap i en tid og finner at det virkelig er et verktøy som vil virkelig vil kunne gjøre det pedagogiske arbeide til fotballtrenere mer effektivt og systematisk. Det forenkler og forbedrer videojobbingen og vil gjøre det mer aktuelt å benytte seg av video som hjelpemiddel. PosiCap egner seg meget godt bl.a til visualisering av enkeltspilleres prestasjoner og ikke minst hvordan lag og lagdeler funger i spillet. Dessuten er kvaliteten på billedgjengivelsen imponerende. Her får du mye for kronene! Undertegnede har god oversikt på markedet for slike produkter og registrerer at prisen på PosiCap er ca en fjerdedel av hva de billigste konkurrentene opererer med. Det gjør at NFT trygt kan anbefale applikasjonen til våre medlemmer. For ca. kr. 7500, eksl. mva får du tilgang på markedets kanskje mest funksjonelle system. I denne prisen ligger også gratis support og oppgraderinger for hele Her får en mye valuta for pengene! PosiCap har bl.a følgende egenskaper: - Tar opp video rett inn på din PC, gjerne den bærbare som du har med deg kampen eller treninga. Fra digital eller analog kilde (videokamera, videospiller,tv) - Du kan markere hendelser ved hurtigknapper mens spillet pågår eller i ettertid. Du kan endre/forbedre dine markeringer i ettertid. - Fleksibel avspilling av videoen, med meget hurtig hopping mellom markerte hendelser - Rapportgenerator (HTML) med statistikk og video fra markerte hendelser, fra kamp eller grupper av kamper - Taktikkbrett og tekstkommentarer for hver hendelse - Enkelt å distribuere kampdata, rapporter m.m via , internett eller CD - Enkelt å administrere spillere, lag og hendelser - Analyse av spillere, lag og kamper Hvordan startet det hele? I 2001 ble et prosjekt mellom PosiCom AS og NIH etablert. Man ønsket å utvikle et system som sammen med video kunne registrere bevegelsesinformasjon. Man kom til at det var viktig å kunne ta video rett inn på bærbar PC (laptop). Andre systemer som f.eks MasterCoach har ikke gitt denne muligheten ( stasjonære ). Samarbeidet resulterte i verktøyet PosiCap-fotball, som ble lansert på NFTs Cupfinaleseminar høsten Responsen fra de fotballmiljøene man har vært i har vært veldig gode. Fotballtrenere finner systemet enkelt å benytte, funksjonelt og ikke minst prisen er svært lav sammenliknet med andre systemer.dessuten kan man redigere LIVE fra kamper.det gjør at man umiddelbart etter kamp (eller i pausen) kan gi feedback til spillere direkte gjennom å vise sekvenser fra lap-top`en. Hvem benytter seg av produktet? PosiCap er nettopp blitt introdusert og er naturlig nok ikke solgt til så mange ennå. Men det er solgt til og benyttes av NIH, Fyllingen, Strømsgodset og Mandalskameratene. PosiCom vil utover året i samarbeid med NFT forsøke å få innpass i ulike fotball-miljøer på forskjellig nivå for å presentere PosiCap. Hva er selskapets prioriteringer for 2003? I 2003 har PosiCom AS følgende prioriteringer: Utvikling: PosiCap-fotball skal videreutvikles med blant annet bedre videokvalitet og statistikkdel. Vi vil søke å innarbeide kommentarer fra tidlige brukere. PosiCap er også utviklet for håndball og basketball. Ishockey er under utvikling og andre idretter vil komme. Alle versjoner vil bli videreutviklet. Salg: I Norge er det salg over internett og direkte salg fra Kongsberg. Målet er at PosiCap blir det mest brukte videoverktøy innen fotball, håndball, basketball og ishockey. Man vil etablere et distributørnett på primærmarkedet: Norden, De britiske øyer, Be-Ne-Lux. I Tyskland, Østerrike, Sveits og Danmark er distributører på plass. PosiCom vil søke å delta på større seminarer og turneringer for å demonstrere produktene. Hvis noen medlemmer ønsker at PosiCom skal delta på trenertiltak eller trenerforum av ulik karakter ta kontakt med NFT`s administrasjon for en nærmere avtale. Hvor finner jeg mer informasjon? - Artikkelen ( Hvordan utnytte digitale hjelpemidler i utviklingen av fotballferdigheter? ) av Glenn-Egil Torgersen i NFTs Cupfinalerapport Gå til hjemmesiden Til v.: Utstyret som trengs for opptak, redigering, rapportering osv! Sjekk produktarket på: posicom.no/ productsheet.html Til h.: Skjermen med markerte hendelser, video, taktikkbrett og spillere 34 FOTBALLTRENEREN 1/2003

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 29.01.2014 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012

Retningslinjer - Sport. Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 Retningslinjer - Sport Introduksjon Sist oppdatert 21.08.2012 For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015

ABC-Lagleder FUTSAL barn. 5. Oktober 2015 ABC-Lagleder FUTSAL barn 5. Oktober 2015 Velkommen! Knut Norstrøm Tore Bråteng Tone Holm Dagsvold Serie og kamp. adm Daglig leder Klubbutvikler Program NFF verdigrunnlag Hvorfor lagleder? Administrativ

Detaljer

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen

Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Råd og retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen i IL Holeværingen Fra NFFs Handlingsplan 2004-2007 Barnefotball 6-12 år Hovedmål Gi så mange barn som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse

Detaljer

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011!

UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! Til kretser og klubber! 29/4-2011 UEFA GRASSROOTS DAY 2011 = NFFs FEMMERFOTBALLDAG FOTBALLDAG 2011! UEFA har i brev til all nasjonale Fotballforbund rettet oppmerksomheten mot det de betrakter som en meget

Detaljer

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg

Klubbhåndbok FK Sparta Sarpsborg Klubbhåndbok 2017 FK Sparta Sarpsborg Innhold Visjon og mål... 2 Mål... 2 Visjon... 2 Verdier... 3 Den røde tråden:... 4 Side 1 av 4 Visjon og mål Visjonen er grunnlaget for å skape fotballglede, hvor

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat

Instruktørsamling. Hensikt. Ønsket resultat TineFotballskole Instruktørsamling Hensikt Kjennskap til hva som er viktig å ha fokus på for å legge til rette for en god fotballskole Bli kjent med TineFotballskole DVD en: En hjelp til klubben og klubbens

Detaljer

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN FOR MELØY FOTBALLKLUBB Innledning Oppdatert 30.03.2017 Sportsplanen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trener og lagleder. Med utgangspunkt i klubbens verdier og målsetting legger

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Innhold Overordnede mål:... 2

Innhold Overordnede mål:... 2 Innhold Overordnede mål:... 2 Plan for Seniorlag:... 2 Damelag:... 2... 2... 2... 2 Herrelag:... 3... 3... 3... 3 Rekruttering/barnehåndball:... 3 Trenere i klubben... 4... 4... 4 Strategi for måloppnåelse...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere

Sesongen lag i seriesystemet (7 er) 2 lag i seriesystemet (9 er G03) Cuper Treningskamper 50 spillere AGENDA Kort gjennomgang av sesongen Oversikt over lederroller/struktur Kommunikasjon G2004 Økonomi/budsjett 2016/2017 (Anders M) Sesongen 2017 planer Treninger i vinter - Sportslig og sosial utvikling

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2017... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med?

LYN 2016-2020. 5årsplan blir du med? LYN 2016-2020 5årsplan blir du med? Den rød-hvite tråden LYN Fotball og LYN Toppfotball er først og fremst LYN Oslos største fotballklubb og blant de store i Norge Tett samarbeid i alle ledd skal bringe

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

3v3 Norge - Skjetten Fotball

3v3 Norge - Skjetten Fotball 3v3 Norge - Skjetten Fotball Skjetten Stadion 27 august 2011. Del laget ditt opp i 3 mannslag og spill samme teknisk hurtige fotball som akademier og profflag over hele verden! Masse action, høyere scoringsfrekvens

Detaljer

Flest mulig, lengst mulig, best mulig.

Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Velkommen til oss! Flest mulig, lengst mulig, best mulig. Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag, der 190.000 gutter og 90.000 jenter fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 LOGO HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA 2013-2017 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.2. Ungdomsfotball 3.3. Junior/rekrutteringsfotball

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes

EMBLEM IL. 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole. Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes bli med da vel EMBLEM IL 650 aktive medlemmer Favner grenene Fotball Orientering Ski Trim Idrettskole Nedslagsfelt i skolekretsene Emblem og Flisnes FOTBALLEN I ÅLESUND ELLINGSØY SKARBØVIK AAFK/GUARD ROLLON

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Vi skulle til topps og kom dit!

Vi skulle til topps og kom dit! Vi skulle til topps og kom dit! Kan et lag fra en bygd på 4000 innbyggere etablere seg blant de 14 beste håndballagene i en av verdens ledende håndballnasjoner over en 10-års periode? Svar: JA!!! Selbu

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020

Sportsplan. Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Sportsplan Fredrikstad Fotballklubb 2014-2020 Innhold 1. Klubbpolitiske retningslinjer Side 4 2. Spill og-utviklingsfilosofi Side 5 3. Spillerlogistikk Side 5 4. Kamparena Side 5 5. Anleggsutvikling Side

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET

LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET LØRENSKOG IF AKADEMIET VÅR IDENTITET Innhold. Om denne brosjyren.2 Hva er Lørenskog Fotball sitt Akademi?..3 Hva vil vi oppnå?......3 Hva er Akademiet best på?...... 3 Hvem deltar på Akademiet?......4

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1

Ås IL Fotball, Mål- og handlingsplan 2015 2018 Side 1 Side 1 Innhold HENSIKTEN MED VIRKSOMHETEN I ÅS IL FOTBALL... 3 KLUBBENS VISJON... 3 OVERORDNEDE MÅL / ARBEIDSBETINGELSER... 3 VÅR KULTUR OG VÅRE HOLDNINGER... 4 MÅL FOR 2016... 5 MÅL LANG SIKT (innen år

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

AJAX PLAYER CAMP OKTOBER

AJAX PLAYER CAMP OKTOBER AJAX PLAYER CAMP 2016 7.-9. OKTOBER Det er med stor glede at KIL kan ønske de ivrigste spillerne velkommen til helgen den 7.10 til 9.10 fylt med trening etter modellen fra Ajax Football Academy. Det vil

Detaljer

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2

PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 PAPA prosjektet pilot B: Kursing av trenerinstruktører del 2 Vidar Kaldhol Ertesvåg NIH 20-21 august 2010 Add your Uni logo here Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing IL Manglerud Star fotball Handlingsplan mot mobbing Hvorfor har vi en handlingsplan mot mobbing: MS Fotball skal være et trygt sted å være. Vår målsetning er å skape verdier og leveregler som sikrer at

Detaljer

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund

Telenor Xtra. Telenor Xtra. Norges Fotballforbund Telenor Xtra Norges Fotballforbund 1 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor toppog breddefotball. Telenor er stolt over å være hovedsamarbeidspartner for Telenor

Detaljer

Strategiplan Strategiplan

Strategiplan Strategiplan Strategiplan 2016-2018 Strategiplan 2016-2018 1 2 Strategiplan 2016-2018 1 Innledning Elverum Fotball er en av Norges største fotballklubber, med over 1100 spillende medlemmer fra 35 ulike nasjoner. Tilbud

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra

Bakgrunn. Flint AKADEMIET Telenor Xtra 1 Bakgrunn Norges Fotballforbund og Telenor samarbeider på mange områder innenfor topp og breddefotball. Flint Fotball er stolt over å være en de utvalgte klubbene til Telenor Xtra, et landsomfattende

Detaljer

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen

Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt. mellom. Team Strømmen. Akershus Fotballkrets. Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig prosjektbeskrivelse: Samarbeidsprosjekt mellom Team Strømmen og Akershus Fotballkrets Tittel: Publikumsoppsving for Team Strømmen Foreløpig versjon 4. mars 2007 1 Utgangspunkt Team Strømmen og

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

Lang og bred dagligvareerfaring. Skeids holdning til private fotballtilbud for barn

Lang og bred dagligvareerfaring. Skeids holdning til private fotballtilbud for barn Lang og bred dagligvareerfaring Skeids holdning til private fotballtilbud for barn Det har de siste årene dukket opp diverse private fotball tilbud i tillegg til de etablerte tilbudene gitt på klubb, krets

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag:

Utfra dette har NFF utviklet følgende hovedmål for landslagsskolen og den aktiviteten vi har på aldersbestemte landslag: Norge vs Tyskland på aldersbestemte landslag på jentesiden: Etter å ha trent aldersbestemte aldersbestemte landslag på J15 J17 nivå sammen i fire år har vi nå lyst til å dele noen av de inntrykk og er

Detaljer

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb

Innledning. Organisering av Bergen Badmintonklubb Innledning Vi vil først få berømme NBF for initiativet om å sette i gang en konkurranse om å kåre årets ungdomsklubb 2015. Dette er et flott tiltak på flere måter. For det første vil det gi anerkjennelse

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Innhold: 1. Innledning s. 1 2. Klubbens formål s. 2 3. Visjon og verdigrunnlag s. 3 4. Virksomhetsområder s. 4 6. Strategi og hovedmålsetninger s. 5 6.1 Breddefotball s. 6 6.2 Toppfotball

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball

Filosofi. S p o r t s p l a n. Ranheim fotball Filosofi Definisjonen av fotballfilosofi er forstått som den ønskelige atferden laget har for å utvikle spillerne, underholde alle i fellesskapet og vinne kamper. For å utvikle spillerne og spillet, som

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball

Sportsplan Våg FK. SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan Våg FK SU Utvikling og SU Ressurs Våg Fotball Sportsplan for Våg FK styrevedtatt 24.09.2012 Innhold Innledning... 3 Visjon og målsetting... 4 Visjon:... 4 Resultatmål:... 4 Utviklingsmål:...

Detaljer

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010.

Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Kursholder: Dato Copyright University of Birmingham, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Bergen 2010. Dagens plan Oppsummere fra i går Hvordan skape et MOTIVERENDE TRENER KLIMA i barne- og ungdomsfotball?

Detaljer

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen

trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen trenerforum 01/12 tirsdag 24. januar 2012 ved Inge Lauritzen Hvorfor sportsplan? Et styringsverktøy for klubben. En verktøykasse og hjelp for trenere. Klubben bestemmer retningslinjene. Barnefotball Fotball

Detaljer

Her lærer TIL-talentene noe helt avgjørende om de skal lykkes. På kjøkkenet

Her lærer TIL-talentene noe helt avgjørende om de skal lykkes. På kjøkkenet Her lærer TIL-talentene noe helt avgjørende om de skal lykkes. På kjøkkenet Artikkeltags TIL NTG TROMSØ FOTBALL SPILLERUTVIKLING Av TORJE DØNNESTAD JOHANSEN Publisert: 31. januar 2017, kl. 14:25 Sist oppdatert:

Detaljer

Bakgrunn for prosjektet/målsetting

Bakgrunn for prosjektet/målsetting Sammendrag Prosjektets målsetting var å kunne tilby et godt friidrettstilbud til barn i alderen 7-15 år med nedsatt syn og funksjonsevne. Dette for å øke den enkeltes livskvalitet ved å kunne få være fysisk

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby:

Dahle IL satser på gode trenings og kampanlegg for medlemmene og kan tilby: Dahle IL er bydelsklubben for barn, ungdom og voksne som hører hjemme i Dale boområde i Kristiansund. Klubben har en visjon om ha et godt tilbud til alle sine medlemmer, med mål om å skape et livslangt

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan for Flint Fotball

Sportsplan for Flint Fotball Sportsplan for Flint Fotball Revidert 24 mai 2014 Flint for alle! - Vi vinner SAMMEN gjennom stolthet, samhold og glede. Innhold www.ilflint.no 1 Organisasjonen side 3 1.1 Fotballstyret side 3 1.2 Sportslig

Detaljer