Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ser mot tinget. Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Lever i håpet"

Transkript

1 Fergefritt uten bom Side 12 Ser mot tinget Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi er tilbake i politikken. Portrettet, side 8 og 9 Landsstyremøte Siv Jensen langet ut mot Ap-staten Side 2 og 3 Lørdag 16. mars Nr årgang Lever i håpet For fem år siden opplevde Odd Petter Magnussen marerittet. Hans datter Martine ble funnet drept i London. Drapet er fortsatt ikke oppklart, men det ble fremgang i saken etter at FrPs Åse Michaelsen tok tak i den. Jeg håper vi snart får en slags avslutning, sier Magnussen. Side 6 og 7 Svikter ungdommen Stadig flere ungdommer melder om redsel for tvangsekteskap. Disse ungdommene får ikke den tryggheten de fortjener, sier FrPs Per Sandberg. Side 14 Konkurranse i Austevoll Liten kommune er ingen unnskyldning for ikke å konkurranseutsette. Side 11 På frierferd i Spania Side 15

2 2 Leder Lørdag 16.mars Gallup hopp. Siste gallup fra Norsk Markedsdata viser en oppslutning for Fremskrittspartiet på 2,7 prosent. Dette kan virke unaturlig høyt, men også de andre gallupene viser at FrP øker sin oppslutning. Hadde det vært kommunevalgresultat, ville FrP øket sin representasjon i kommunestyrene fra ca. 50 til anslagsvis representanter. På rett vei Like før Fremskritt ble sendt i trykken, kunne vi notere oss for nok en positiv meningsmåling. Norstats måling som er utført for NRK viser en oppslutning for på 20,4 prosent. Det er gode tall å ta med seg når det sakte men sikkert nærmer seg påskeferie. Det er likevel viktig å merke seg at målingene spriker svært mye, og minne om det selvsagte; at valget ikke vinnes gjennom gode målinger. Til tross for at målingene er tvetydige, synes mars gjennomsnittelig å bli den beste måneden for FrP siden juni i fjor. Det er verd å merke seg at målingene som er publisert i mars kommer etter at FrP har vært svært tydelige på hva som er partiets strategi. Som kjent ble denne vedtatt i landsstyre i fjor høst etter en svært omfattende og bred medvirkningsprosess som involverte hele partiorganisasjonen. Vi tolker det slik at partiets vedtatte strategi fungerer i praksis, og at det er svært viktig at den følges ytterligere opp i tiden frem mot høstens valg. Like etter påske inviterer FrP til bursdagsfest. I den anledning oppfordrer vi alle lokallag til å lage sine egne bursdagsfeiringer rundt omkring i landet. Som det fremgår av annonse i denne avisen, har partiet lagt til rette for at man kan bestille materiell gratis for bruk på stands i forbindelse med jubileét. I 40 år har FrP stått på sine grunnleggende prinsipper prinsipper som er like aktuelle i dag som de var for 40 år siden. I neste nummer kommer vi til å se tilbake på årene som har formet partiet til dagens parti. Vi vil også vise eksempler på hvordan partiets politikk gjennom årene ofte har blitt utskjelt og latterliggjort av både politiske motstandere og konkurrenter for deretter i flere tilfeller å bli adoptert av de samme partiene og deretter gjennomført. FrP har på svært mange områder vist vei i den politiske utviklingen, slik partiet fortsatt gjør på en rekke områder. Det kan derfor være på sin plass at alle bruker lørdag 06. april til nettopp å minne velgerne om dette. «40 år for folk flest» er med andre ord verd en markering landet rundt! Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Hjelp oss å lage et bedre Fremskritt. Vi ønsker alle en riktig Utgitt av: Fremskrittspartiet, Karl Johans gate 25, 0159 Oslo God påske Kam Finn Egil Holm, Ansv. redaktør Børge Sandnes, Redaktør Ansvarlig redaktør: Finn Egil Holm Forretningsfører: Erland Vestli Redaktør: Børge Sandnes, I sin tale til partiets landsstyre utfordret Siv Jensen Ap-statens overkjøring av vanlige folk. Monique Watne, Journalist Journalister: Monique Watne Redaksjonen: Tlf: , Faks: , Abonnement: Telefon , Abonnementpris ikke medl.: Helår kr 350, Halvår kr 225, Bankgiro: Design/produksjon: Modul Reklamebyrå AS Partikontoret holder stengt i perioden 25. mars til 2. april Følg Fremskrittspartiet i de sosiale mediene: facebook.com/fremskrittspartiet twitter.com/frp_no youtube.com/fremskrittspartiet Staten er til for innbyggerne, ikke motsatt. Det må Arbeiderpartiet snart forstå, sa Jensen (bildet). Garantier Hun trakk frem en rekke eksempler på politikkområder hvor vanlige folk blir møtt av en stat som ikke leverer det man har krav på. Verdighetsgarantien i eldreomsorgen, ventetidsgarantien og kreftgarantien.

3 Lørdag 16.mars Blind og døv. - Hvis man ikke kan se den klare venstrevri i både ungdommens Radioavis, «Halv Sju» i fjernsynet og en del andre ungdomsprogrammer, må man være både blind og døv, og når jeg er klar over at kringkastningssjef Bjartmar Gjerde ikke er noen av delene, må jeg gå ut i fra at han fullt ut støtter den metodiske venstredreide forfalskningen av det norske samfunnet som lytter og seer blir presentert for, sa Carl I. Hagen i en debatt om NRK etter Libertas-rapporten Inspirerende kurs. Flere deltakere på FrPs første elitekurs, satt igjen med gode erfaringer. Det var et veldig inspirerende kurs. Jeg lærte utrolig mye jeg kan nyttiggjøre meg både som styremedlem i fylkeslaget og som leder av lokallaget, og ikke minst i det utadrettede arbeidet for FrP, uttaler en fornøyd kursdeltaker, Siv Jensen (bildet). INNKASSOPRINSIPP: Under partileder Siv Jensen tale til landsstyremøte, slo hun fast at vedlikeholdsetterslepet har vokst til nye høyder. Regjeringen lar rett og slett være å betale regningene for vedlikehold av blant annet veier. (Illustrasjonsfoto. Børge Sandnes). p mot Ap-staten Regjeringen har rett og slett ødelagt innholdet og betydningen av ordet «garanti», sa partilederen. Hun viste videre til en rekke bompengeprosjekter som er blitt dyrere enn antatt. Oslopakke 3 er blitt dobbelt så dyr siden man fattet vedtak om utbygging. Det er nesten 50 milliarder i tilleggsregning til vanlige arbeidere, småbarnsfamilier og næringsliv. Økte bompenger uten vedtak og debatt. Dette får ingen konsekvenser for politikere, byråkrater og «fagfolk». Etterslep De siste ukene har det kommet frem at vedlikeholdsetterslepet i offentlig sektor har vokst til nye høyder. Bare på vann- og avløp er regningen 500 milliarder kroner. Oslopakke 3 er blitt dobbelt så dyr siden man fattet vedtak om utbygging. Siv Jensen Dette fikk Jensen til å trekke sammenligning med vanlige folk som ikke betaler regningene sine. Hvis du ikke betaler regningene dine får du purregebyrer og inkassovarsel. Når regjeringen ikke betaler regningene for vedlikehold av veier, vann- og avløp, skolebygg, kirker og sykehus, blir regningen større og større. Jens driver Norge etter inkassoprinsippet, og det er en fryktelig uansvarlig politikk. I 2012 ble oljefondets overskudd på nesten 500 milliarder kroner. Jensen vil bruke litt mer av overskuddet på å bygge eget land. Bare med overskuddet i 2012 kunne man bygget ferjefri E39 uten bompenger, Inter-City på Østlandet og fjernet alt vedlikeholdsetterslep på veier i hele landet. Det sier noe om handlingsrommet i norsk økonomi, dersom man er villig til å skille mellom forbruk og investeringer. Valgkamp Strategien til partiet har lenge vært klar, og det var et samstemt landsstyre som sluttet seg til partilederens vurderinger. Vår hovedkonkurrent er Arbeiderpartiet. Men samtidig skal velgerne vite at det utgjør en forskjell om man velger FrP eller Høyre. Det er bare FrP som vil bygge veier uten bompenger. Det er bare vi som mener man må lovfeste retten til sykehjemsplass når behovet inntreffer, og at staten må ta regningen. Hun viste videre til innvandrings- og asylpolitikken, justispolitikken og behovet for lavere skatt- og avgifter for vanlige folk. Mange eksperter og velgere mener at Høyre og Arbeiderpartiet i grunnen er ganske like. Vi skal være tydelige på at et sterkt FrP skal utgjøre en forskjell, og det skal vi vise velgerne hver eneste dag frem til valget. Under landsstyremøtet ble også valgkomiteens innstilling på landsstyrets representanter i stortingsgruppen valgt. Disse er. Hans A. Limi (Akershus), Morgan Langfeldt (Buskerud), Arild Birkenes (Vest-Agder), Gunnar Bakke (Hordaland) og Leif Eriksen (Østfold). Ole Berget >

4 4 Lørdag 16. mars 2013 Fikk rett igjen FrP har tidligere tatt til ordet for at utenlandske veiarbeidere kunne flys inn for å jobbe såkalte nordsjøturnus ordninger. Den gang ble forslaget møtt med latter. Nå arbeider utenlandske veiarbeidere nordsjøturnus langs Mjøsa. Veiutbyggingen langs E6 og Dovrebanen går så det griner, og årsaken er enkel: Hver annen uke blir det fløyet inn utenlandske arbeidere som jobber 14 dager og så har 14 dager fri. Vanlig arbeidstid er lengre enn normal arbeidstid her til lands; arbeiderne jobber 12 timer om dagen. De spiser stort sett på brakkene de bor på, sier Einar Søberg, kommunikasjonsrådgiver i Fellesprosjektet til VG. Ett sted Det var akkurat dette Carl I. Hagen (bildet) ønsket da han skrev en kronikk i Aftenposten i Oslo FrPs gruppeleder skrev at utenlandske arbeidere ikke ville skape press i norsk økonomi, og at det heller ville gi mye mer veiutbygging. Dette mener jeg fortsatt. Arbeiderne både jobber og bor på brakkene, så deres arbeid vil ikke skape press i norsk økonomi. En slik aktivitet berøres derfor ikke av handlingsregelen, forklarer Hagen. Vil ikke innrømme Statsminister Jens Stoltenberg er tydeligvis også enig. Han hyller nå arbeidet ved Mjøsa. Han sier følgende til VG: Norge har hatt stor glede av at mange utlendinger har kommet til Norge for å jobbe. Det har gjort det mulig for oss å ha rekordinvesteringer i vei og bane. Uten den arbeidskraften ville vi måtte hatt lavere aktivitet i norsk økonomi. Stoltenberg vil imidlertid ikke innrømme at Hagen har hatt rett. Nei. Vi har alltid vært for et felles europeisk arbeidsmarked, sier han videre til avisen. Alle drar nytte Hagen blir ikke irritert når han hører Stoltenbergs argumenter. Tvert imot. Det er gledelig at han har tatt til fornuft. Det viktigste nå er hans innrømmelse om at dette er viktig for veiutbyggingen, og at det nå gjennomføres. Det er bra at han endelig har oppfattet at jeg har rett, repliserer Hagen. FrPs tidligere formann håper nå at stortingsgruppen skal lage egne forslag hvor de navngir prosjekter som kan finansieres ved hjelp av utenlandske arbeidere i nordsjøturnus. Det er i dag masse ledig arbeidskraft i Europa, eksempelvis i Spania og Tyskland. Disse personene er kjempeglade for å komme hit for å jobbe. I tillegg til å tjene masse penger, får de også mat og et sted å sove. Alle drar nytte av dette, forklarer Hagen. Det er i dag masse ledig arbeidskraft i Europa, eksempelvis i Spania og Tyskland. Disse personene er kjempeglade for å komme hit for å jobbe. Carl I. Hagen UTENFOR: FrPs Carl I. Hagen mener store statlige investeringer i infrastruktur ikke bør begrenses av handlingsregelen for bruk av oljepenger. (Foto: Børge Sandnes). Handlingsregelen Ketil Solvik-Olsen, FrPs finanspolitiske talsperson, har tidligere uttalt at store statlige investeringer i infrastruktur ikke bør begrenses av handlingsregelen. Man kan på denne måten få flere milliarder kroner mer å rutte med hvert år. Det hadde det blitt mye vei av, utdyper Hagen. Stoltenberg sier for øvrig at Hagen i sin kronikk ikke hadde rett, i og med at han hadde sagt at «lønnstariffer skulle baseres på hjemlandets satser og regler». Dette poenget er irrelevant. Hvilke tariffer som er gjeldende er underordnet. Alle de ansattes utgifter blir værende i hjemlandet, svarer Hagen. Monique Watne >

5 Lørdag 16. mars 2013 Annonse 5 Valg CaMP 2013 Kristiansand 27. juni 30. juni Foto: Anders Martinsen Foto: Anders Martinsen Foto: Arne Lunde Overnatting pr døgn, pr familie fra: kr 330.-* For alle priser se Sommerleker FrPs tradisjonsrike sommerleker arrangeres også på årets Valgcamp, sommerlekene 2013 skal være for hele familien, det vil være volleyball, bassengaktiviteter, badminton, golfturnering (torsdag) og andre muligheter for de som måtte ønske å aktivisere seg litt fredag og lørdag. Det hele foregår i nærheten av hotellets basseng, slik at også de som ikke selv skal delta har mulighet til å heie i komfortable omgivelser. All deltagelse er selvsagt helt kostnadsfritt. Valgcamp for alle! Kombiner politikk, familie og ferie og start ferien i Kristiansand sammen med FrPfamilien. Vi passer barna mens du er på kurs. Vi sørger for aktiviteter som engasjerer barna på kveldstid. Det blir satt opp barnehage for barn i alle aldre med mange spennende og trygge aktiviteter, mens du er med på kursaktiviteter. Og hva er vel bedre enn å avslutte valgcampen med en tur i dyreparken? FrP spanderer inngangsbilletten for alle barn under 18 år, både til park og bassenganlegg. Kurstilbud i Kristiansand: Torsdag 27. juni Medietrening for Stortingskandidater Fredag 28. juni Politiske kurs på FrPs valgkampsaker Lørdag 29. juni Politiske kurs på FrPs valgkampsaker De fagpolitiske kursene er åpen for alle og kjøres i fellessesjoner. Barnas Hotel på Quality Park Hotel Utendørs aktiviteter: Funball ved bassenget Fotball Volleyball Diverse leker og konkurranser i og rundt bassenget Hinderløype Natursti Innendørs aktiviteter: Ansiktsmaling TV-spill Hinderløype i hoppeslottet Skattejakt Tegning Maling Kveldsaktiviteter: Superdisco med barn og voksne, hvor man lærer nye danser, har ulike dansekonkurranser m.m. Trylleshow Familiequiz Kino Familie, sol, sommer og politikk!

6 6 Lørdag 16. mars 2013 Fremgang etter FrPmøte Odd Petter Magnussen ønsker ikke hevn, men rettferdighet for datteren Martine. Jeg er veldig takknemlig for FrPs hjelp, sier han. Det er gått nøyaktig fem år siden Odd Petter Magnussen mistet datteren Martine. 23-åringen ble funnet voldtatt og drept i kjelleren til medstudenten Farouk Abdulhaks leilighet i London, storbyen hvor Martine studerte. Abdulhak, som kjapt ble mistenkt for drapet på den norske jenta, flyktet til hjemlandet Jemen bare få timer etter at drapet på Martine ble kjent. Han befinner seg fortsatt der. Jeg føler fortsatt en bunnløs fortvilelse, og sorgen kan plutselig komme. Det kan komme når jeg gjør helt hverdagslige ting, sier en tydelig preget Odd Petter Magnussen. Avtale med familien For fem år siden tok Martines far et valg. Han kunne velge å engasjere seg i oppklaringen av drapet på datteren, eller han kunne vente på at det ordnet seg. Han valgte det første. Jeg satte meg ned og gjorde en avtale med familien. Jeg sa at jeg skulle engasjere meg, men at resten av familien skulle skjermes. Jeg sa at de måtte være klar over at jeg måtte bruke media, og at de derfor måtte tåle å se Martines ansikt gjentatte ganger. De godtok dette. Magnussen har aldri vært i tvil om at han valgte det rette. Jeg gjør dette for Martine, og jeg gjør dette for mine to andre barn. Som far må jeg kunne vite at jeg har gjort alt jeg har kunnet gjøre. I tillegg gjør jeg det for alle våre fremtidige utenlandsstudenter, fortsetter han. Tre land Det har likevel gått fem år, og Farouk Abdulhak er fortsatt i Jemen. Trolig er han hos faren sin, Shaher Abdulhak, som er en av Jemens rikeste menn. Magnussen hadde ikke trodd at det skulle ta så lang tid. Årsaken er at tre land er involvert i saken. En norsk statsborger er funnet drept i Storbritannia, og personen som er mistenkt er en jemenittisk statsborger som ikke lenger er i landet hvor drapet er begått. Det er Storbritannia som har ansvaret for etterforskningen av saken, og også en eventuell rettssak. Problemet er at Storbritannia ikke har noen utleveringsavtale med Jemen. En av de mest basale menneskerettighetene er ikke å bli drept. Dette gjelder over hele verden, og det skal også gjelde når en sak faller mellom ulike lands jurisdiksjoner. Martine fortjener den rettferdigheten, sier Magnussen. Utvikling Martines far føler det har blitt gjort for lite i denne saken. Samtidig har han nå begynt å øyne mer håp. Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) har i lang tid engasjert seg i Martine-saken, og ordnet for kort tid siden et møte med Scotland Yard og den britiske etterforskningslederen Jessica Wadsworth, samt hennes medarbeidere i etterforskningsteamet. Jeg ønsket å få en orientering om hvor saken lå i systemet og få innspill på hva jeg som stortingsrepresentant kunne hjelpe til med, forklarer Michaelsen. Etter dette møtet begynte ballen å rulle. Det var rene dominoeffekten, sier Magnussen, og forklarer at det nå er oppnevnt en person i det norske UD-systemet som på fulltid skal ta seg av Martine-saken. Videre har de britiske etterforskerne vært i samtaler med en juridisk representant for den drapssiktede de siste ukene. Dette har ikke skjedd tidligere. Faren til Abdulhak har hele tiden ønsket at etterforskerne skulle formidle kontakt gjennom ham, men etterforskerne har hele tiden avvist dette. Jeg har arbeidet i fem år for å få på plass disse tingene, og nå skjer det endelig. Jeg er så takknemlig for deres hjelp, sier Magnussen når han møter FrPs justispolitikere Åse Michaelsen, Ulf Leirstein og Hans Frode Asmyhr på Stortinget. Han tror ikke at alt dette hadde skjedd uten FrPs hjelp. Dere viser handlekraft ut i fra deres posisjon som parlamentarikere, og ut i fra hvilke verdier dere har uavhengig av politisk ståsted. Jeg er veldig takknemlig for det dere har gjort, fortsetter han. Nytt nivå Michaelsen mener det er helt naturlig for henne å engasjere seg i saken. Jeg føler at dette er min plikt som folkevalgt, som ombudsperson og som mamma. Dette forferdelige drapet kunne ha rammet hvem som helst. At pårørende i tillegg skal måtte ta opp kampen alene, finner jeg helt vanvittig. Jeg tror jeg personlig aldri hadde vært så sterk som faren til Martine har En av de mest basale menneskerettighetene er ikke å bli drept, og det skal også gjelde når en sak faller mellom ulike lands juridiksjoner. Martine fortjener den rettferdigheten. Odd Petter Magnussen vært. Jeg hadde nok jaget denne personen til «the end of the world», sier hun. Michaelsen har nå vært involvert i denne saken i et par år. Jeg leste et intervju med faren. Mellom linjene forstod jeg at han følte at saken ikke bar noen steder. Jeg tenkte derfor at jeg måtte gjøre alt DOMINOEFFEKT: Ballen begynte å rulle etter at Åse Michaelsen (FrP) hadde et møte med de britiske etterforskerne i Martine-saken. Det er nå oppnevnt en person i det norske UD-systemet som skal ta seg av Martine-saken på fulltid, og det er også endelig opprettet kontakt mellom etterforskerne og den mistenkte. (Foto: Monique Watne) som sto i min makt for å få fortgang i den. Man hadde da prøvd både diplomatiet, utenriksministernivået, næringslivet og Oslosenteret. Jeg tenkte derfor at man burde involvere et nytt nivå; nemlig nivået med parlamentarikere. Michaelsen har derfor fått kontakt med jemenittiske parlamentarikere, og hun kommer trolig til å be dem til Norge om ikke så lenge. I tillegg ønsker jeg å dra til Jemen eller muligens Egypt, men vi får se hvordan det blir. Håp Faren til Martine øyner nå et håp om at rettferdigheten vil seire. Jeg ønsker at det nå kan komme på plass en rettferdig rettssak. Jeg ønsker at denne

7 Lørdag 16. mars Bare FrP stilte Hverken Ap eller Høyre ønsket å være med da FrP var i møte med etterforskerne i Martine-saken i London. Justiskomiteen var for kort tid siden på offisiell komitereise til London, og Åse Michaelsen (FrP) mente dette var en ypperlig anledning til å få til et møte med Scotland Yard om utvikling og informasjon rundt Martine-saken. Jeg tok opp dette i komiteen før vi dro, men fikk lite tilslutning, sier Michaelsen. Blande seg inn Høyres Anders B. Werp sa eksempelvis til NRK at det ikke er naturlig å blande seg Fakta: Martine Vik Magnussen (23) fra Nesøya i Asker ble funnet drept i en kjeller i sentrum av London 16. mars Hun hadde da vært savnet i to dager. Hun ble sist sett sammen med Farouk Abdulhak (21), med opphav fra Egypt og Jemen. De to studerte sammen på Regent s College. inn i en sak som er uoppklart. Det blir litt feil at han sier dette. Vi ønsket ikke info om selve saken, vi ønsket å gi støtte til det britiske politiet som har nedlagt et enormt godt arbeid. Videre ønsket vi å få informasjon om hva vi kan bidra med som stortingsrepresentanter. Vi er valgt til å gjøre en jobb for folk og fedreland, sier Michaelsen. Uopplyst Aps Jan Bøhler sa på sin side mannen skal stå for retten i Storbritannia. Dette skylder vi våre barn, våre fremtidige barn og alle våre utenlandsstudenter. Jeg ønsker at denne saken skal skape presedens for andre saker, forklarer han. Magnussen tror den siste tids utvikling kan føre til en løsning på saken. Jeg tror det nå er 70 prosent sannsynlighet for at vi får en løsning innen et par år, kanskje allerede i løpet av et halvt år. Jeg tror det videre er 50 prosent sannsynlighet for et positivt resultat hvis det skulle ta lenger tid enn dette. Magnussen tror uansett at faren til den mistenkte snart kommer til å gi etter for presset fra alle kanter. Det har vært demonstrasjoner i Jemen rundt denne saken, og sponsorer som Coka Cola, Philips, Mercedes og Whirlpool har trukket seg fra Shaher Abdulhaks arbeid i Midt-Østen. Han har nok trodd at saken skulle roe seg, men det har den ikke gjort. Som forretningsmann er han avhengig av sitt renommé, så jeg er derfor overbevist om at han han etter hvert ser seg best tjent med å velge riktig side i denne saken. Selv om faren til Martine nå håper på en slags slutt på saken, så gleder han seg ikke til en eventuell rettssak. Jeg gruer meg. Det er en viktig avslutning, men jeg gruer meg til å høre om alle detaljene. Monique Watne > til VG at han ikke hadde hørt noe om dette møtet. Det er jo dumt for Bøhler at han ikke blir orientert av sine partikollegaer om hva som blir tatt opp i Justiskomiteen når han selv ikke møter. Han burde i det minste tatt initiativet til å skaffe seg informasjon når han har forfall, sier Michaelsen. Monique Watne > Farouk er sønn av en av Jemens rikeste menn Shaher Abdulhak. Farouk er politiets eneste mistenkte, og flyktet til Jemen via Kairo få timer etter drapet. Den mistenkte skal fremdeles oppholde seg i Jemen beskyttet av sin rike far. Kilde: Martine-stiftelsen og VG Spennende tider Om en uke tar mange velfortjent påskeferie. Og når påsken er over, er det vår. Da går tiden fort til sommer og ferietid. Så plutselig er vi der: Midt i valgkampen. La meg understreke at det gjenstår mye hardt arbeid for å overbevise mange nok velgere om at det trengs et sterkt FrP for å gå i regjeringsforhandlinger. Men, de siste meningsmålinger viser at vi er på rett vei! Det vil være en glede den dagen en regjering der FrP spiller en toneangivende rolle, kan avløse den rødgrønne flertallsregjeringen - som åpenbart er preget av styringsslitasje, er tom for ideer og ikke har redskap i verktøykassen. For FrP er regjeringsdeltakelse et virkemiddel fordi vi ønsker å fornye Norge med nye løsninger. Vi vil selvsagt ikke i regjering for enhver pris. Men, vi vil gjerne ha en hånd på rattet, slik at vi kan bringe landet fremover gjennom et realt samferdselsløft og trygge rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter. FrP vil også redusere skattetrykket for folk flest og sikre verdigheten i helseog eldreomsorgen. I tillegg må det føres en streng og rettferdig innvandrings- og integreringspolitikk og det må settes mer fokus på bekjempelse av hverdagskriminaliteten. Frihet, trygghet og handlekraft er det vi ønsker å formidle til velgerne, det er ikke tomme ord, det er ord som representerer Fremskrittspartiets sjel. Det håper vi velgerne vil verdsette når de går til stemmeurnene i september. Vi står foran partiets 40-årsjubileum. Mandag 8. april er det nøyaktig fire tiår siden Anders Langes Parti (ALP) ble stiftet på det etter hvert så berømte møtet på Saga kino i Oslo. Jubileet skal markeres gjennom et nytt møte samme sted, samt gjennom landsomfattende FrP-stands og markeringer lørdagen i forkant. Mye fokus vil i tiden fremover også være rettet mot partiets landsmøte, som avholdes mai på Gardermoen. Der skal programmet for kommende stortingsperiode vedtas, og det vil bli fruktbare diskusjoner. Det er der vi skal diskutere og gjerne være uenige til vedtak er fattet. Deretter sendes alle trofaste FrP-ere ut i valgkampen for å spre budskapet om partiets gode, politiske løsninger. Og for at alle som trenger det skal få faglig påfyll, og for å sveise FrP-familien enda tettere sammen, inviterer partiet for tredje gang til sommerens vakreste eventyr; valgcamp i år i Kristiansand juni. Det blir et politisk verksted, et treff- og samlingssted for «teambuilding», skolering, sosialt samvær og mye moro. Målet er at våre kandidater skal være best mulig skolert - og hele fremskrittbevegelsen topp motivert når sommerdagene i Kristiansand er over. Da er det bare drøyt to måneder til valget. Vi går sannelig spennende tider i møte facebook.com/siv.jensen.frp twitter.com/siv_jensen_frp BLOGG:

8 8 Portrettet Lørdag 16.mars år var nok for Hans Andreas Limi. Han klarte ikke lenger å holde seg unna politikken. Det var en ellevill tid, sier Hans Andreas Limi, fylkesleder i Akershus FrP, mens han tar en slurk av kaffen og lener seg tilbake i sofaen. Tiden han snakker om er 80-tallet. For mange er dette tiden synonymt med jappetid og Ball-gensere, men for FrP er dette tiden hvor partiet fortsatt var i sin spirende ungdom, uten noe særlig partiapparat, gjennomarbeidet partiprogram eller mengder av stortingsrepresentanter hastende rundt i gangene på Løvebakken. 15 på tinget Frem til høsten 1985 hadde partiet fire representanter på Stortinget, og formann Carl I. Hagen var selvfølgelig en av dem. Limi var generalsekretær. Vi hadde lite penger og derfor få ansatte. Mye av arbeidet var derfor basert på ren ideologi og frivillig innsats. Samtidig var vi veldig i medvind, og jeg var selv med på å fronte at vi skulle få 15 representanter ved stortingsvalget det året. Jeg trodde fullt og helt på det. Det viste seg at vi hadde mistet fullstendig bakkekontakten. Vi bommet totalt, sier en lattermild Limi. Partiet fikk ikke 15 representanter, men derimot 3,7 prosent. Det førte til at antallet stortingsrepresentanter ble halvert. FrP hadde nå bare to stortingsrepresentanter. Det var en litt tøff tid etter dette. Vi mistet partistøtte, og vi satt igjen med en gjeld på 2,2 millioner kroner. Samtidig førte dette til at vi ble enda mer sammensveiset, og vi ble om mulig enda mer sugne på å gjøre et brakvalg neste gang. Revansj Det viste seg at arbeidet bar frukter. På valgnatten ved kommunevalget i 1987 ble det raskt klart at FrP hadde reist seg igjen. Partiet endte opp med 12,3 prosent oppslutning. Jeg møtte Carl på natten, og da sa han: «Det var verdt det», erindrer Limi, som også husker andre ting: Jeg husker at flere journalister sa at vi hadde fortjent det. Da ble jeg glad. Bolkesjø Oppslutningen skulle vedvare i flere år, inntil det skulle bli store interne uenigheter om partiets politikk i Partiet halverte sin oppslutning ved stortingsvalget, og det store oppgjøret kom under landsmøtet på Bolkesjø i Det endte med at markerte liberalister meldte seg ut. Tilbake igjen

9 Lørdag 16.mars 2013 Portrettet 9 Det var veldig vondt der og da, spesielt siden jeg var generalsekretær. Det er opprivende å se folk komme gråtende ut av landsmøtesalen, og jeg håper at vi aldri kommer til å oppleve dette igjen, sier Limi ettertenksomt. Samtidig mener han det var et uunngåelig oppgjør. Vi trengte en politisk avklaring. Det handlet om partiets sjel og hvilke politiske saker vi skulle profilere, sier han. Også i andre partier På den annen side mener han at partiet har lært. Man har lært at man må ta problemene ved roten, og at man må ta tak i dem med en gang de kommer opp. Da unngår man slike situasjoner. I tillegg er han rask på å legge til at et slikt oppgjør ikke er unikt. Mange partier har opplevd lignende oppgjør, blant andre Ap og Venstre. Han sier også at det er noe man ofte glemmer når det kommer opp slike saker: Man glemmer at det ofte er like ille for dem som blir igjen. De blir preget av det som skjer, forklarer han, og legger til: Partiet har uansett kommet seg godt ut av dette. Mange av dem som gikk ut den gang, er tilbake igjen. STØDIG: Tidligere generalsekretær Hans Andreas Limi husker godt første gangen han skulle kjøre med Carl. Han spurte meg om jeg var flink til å holde meg på veien, og jeg sa ja. Da sa han: Godt, fortsett med det, sier Limi. (Foto: Monique Watne) Thon og Hagen Du ga deg som generalsekretær og også i politikken i Var det på grunn av Bolkesjø? Det er en tid for alt her i verden, og jeg mente det var på tide å gjøre noe annet. Jeg hadde da allerede vært i partiet i mange år, blant annet som generalsekretær i FpU før jeg var generalsekretær i FrP. Jeg hoppet av utdannelsen for å ha tid til politikken. Jeg mente derfor at det nå var på tide å gå ut av politikken og gjøre noe helt annet, forklarer Limi. Limi gikk over til å jobbe for Olav Thon, en mann som Limi hadde kjennskap til da han var generalsekretær i partiet. Det var han som eide lokalene FrP leide da vi flyttet ned til Youngstorget. Jeg husker at han humret godt da FrP fikk opp den svære logoen sin ved siden av logoene til Ap og LO, sier Limi smilende. Senere har han jobbet for en annen profilert forretningsmann: Stein Erik Hagen. Limi sier for øvrig det er flere likheter mellom både Carl I. Hagen, Olav Thon og Stein Erik Hagen. De ligner hverandre. De er gründere, og det på både godt og vondt. Man må akseptere deres måte og jobbe på hvis ikke må man finne noe annet å gjøre. Mer tid Limi har mer eller mindre holdt seg unna politikken fra 1994 og frem til 2010, og i 2011 ble han fylkesleder. Hvorfor valgte du å komme inn i politikken igjen? Det er vanskelig å holde seg unna politikken når man først har vært med. Det følger deg hele tiden. I tillegg er barna mine voksne, og de har flyttet ut for å studere og jobbe. Jeg har derfor bedre tid, sier han. Det viste seg at vi hadde mistet fullstendig bakkekontakten. Vi bommet totalt. Navn: Hans Andreas Limi Tittel: Fylkesleder i Akershus. Står også på andreplass på FrPs stortingsliste i Akershus. Alder: 52 år. Sivilstatus: Gift, tre barn. Favorittbok: Ken Follett: The Pillars of the Earth. Favorittfilm: Gudfaren. Favorittmusikk: Supertramp. Samtidig innrømmer han at han også ble påvirket av kona Vibeke. Hun er FrPs gruppeleder i fylkestinget i Akershus, og var veldig aktiv da mannen hennes valgte å engasjere seg i politikken igjen. Politikk tar mye tid, spesielt når man er fylkesleder. Akershus er et stort fylke, og vi har 22 lokallag. Det er viktig at man er der det skjer. Det går derfor med mye kvelds- og helgejobbing. Jeg er nå i den perioden i livet hvor jeg har mer tid til slike aktiviteter. Det var for øvrig ikke planlagt at Limi skulle bli fylkesleder. I politikken er det ofte sånn at ting ikke blir planlagt, det bare skjer. Samtidig stortrives jeg med denne jobben. I tillegg er jeg så heldig at jeg har mitt eget konsulentfirma, med én stor oppdragsgiver. Oppdragsgiveren er veldig fleksibel, så jeg kan langt på vei bestemme dagene mine selv, forklarer han. Stortinget Limi står for øvrig også på andreplassen på stortingslisten i Akershus, og hvis målingene har rett, så er han sikret plass på Stortinget fra neste høst. Hvorfor ønsker du deg inn dit? Det finnes ikke noe bedre sted å jobbe hvis man ønsker å jobbe med politikk. Det er der det skjer, repliserer han. I tillegg legger han ikke skjul på at det er ekstra morsomt å stille som kandidat nå til høsten. Vi er et mulig regjeringsparti, og det er meget spennende å se hvilken regjering vi ender opp med etter valget. Jeg kommer i hvert fall til å gjøre alt jeg kan, og jeg håper virkelig at Akershus FrP klarer å få inn fire stortingsrepresentanter også ved dette valget. FrP-saker FrP-politikeren er for øvrig ikke interessert i at FrP skal gå inn i regjering for alt det er verdt. Det spørs veldig hvor stor oppslutning vi får, og hvilket gjennomslag vi får under eventuelle forhandlinger. Det er viktig at vi får igjennom FrP saker. Våre velgere og vår organisasjon må oppleve at FrP får gjennomslag for en ny politikk. En regjeringsdeltakelse er ikke et mål i seg selv, forklarer han. Limi er klar på hvilke saker han mener er viktigst: Infrastruktur og næringsutvikling. Når det gjelder infrastruktur her i Akershus, så er det eksempelvis veldig viktig at man får til mer baneutbygging til Fornebu og også får på plass en ny E18 vestover. Videre er det viktig at vi legger forholdene til rette for næringslivet lokalt. Vi må sikre de små og mellomstore bedriftene, sier han. I tillegg mener han at helse, politi, kriminalitet og innvandring også er viktige merkesaker for partiet. Jeg er uansett overbevist om at man trenger et sterkt FrP i en borgerlig regjering. En borgerlig regjering uten FrP vil bli en Ap-light-regjering, konkluderer Limi. FrP i samfunnet Limi mener for øvrig at FrP allerede har satt sitt preg på det norske samfunnet, til tross for at partiet ikke har sittet i regjering. På syttitallet utviklet det norske samfunnet seg i en korporativ retning, men dette har snudd blant annet fordi ALP til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep ble stiftet i FrP har satt fokus på større individuell frihet, åpenhet og markedsøkonomi, og jeg tror samfunnet hadde sett ganske annerledes ut i dag hvis ikke vi hadde eksistert og frontet dette. FrP har fanget opp holdninger og strømninger i befolkningen, og vi har eksempelvis vært en pådriver for å løse opp medie- og telemonopolet. FrP kan være veldig stolt av dette, utdyper han. Styringsdyktig For både Limi og andre virket det noen ganger rimelig håpløst å tro at partiet skulle bli et mer etablert parti da de sto på stands på 80-tallet. Vi måtte tåle mye dritt. Vi ble beskyldt for de mest usaklige ting, og vi ble sett på som en del av det ikke-etablerte. Nå er situasjonen en annen. FrP blir av de fleste sett på som en del av de etablerte partiene. Kanskje ikke blant alle, men det er heller ikke målet vårt, sier Limi. Fylkeslederen mener også at FrP gjentatte ganger har fått bevist at partiet er styringsdyktig. Vi ser dette gjennom alle våre ordførere. Se bare på hva ordfører Harald Espelund i Ullensaker har fått til. Ingen kan her betvile FrPs evne til å styre. Han blir gjenvalgt og får nærmere 50 prosent oppslutning. Dette er heller ikke så rart, for Espelund kan vise til gode resultater både når det gjelder økonomi, skole, omsorg og idrett, forklarer Limi. Stå-på-stemning Limi håper nå at FrP får vist at partiet er styringsdyktig også på nasjonalt plan, og han gleder seg til valgkampen. Stemningen i partiet har snudd. Folk var litt skuffet etter at vi gjorde det ganske dårlig ved forrige valg, men nå har motet og positiviteten kommet opp til overflaten igjen. Her i Akershus skjedde dette høsten 2012, forteller han. Det var særlig en tur til København som fikk stemningen til å snu. Det ble da mye prat om politikk, men også fokus på det sosiale. Det er uhyre viktig at vi også har fokus på det sosiale. Mange lokalpolitikere vier store deler av sin fritid til politikken, og da er det viktig at dette også er en arena hvor man liker å være sammen sosialt, sier han. Storfamilien Selv om politikken tar mye tid, så passer Limi også på å ha tid med sine nære og kjære. Vi prøver å tilbringe mye tid på Tynset. Vi har hatt et gammelt tømmerhus der i 10 år, og både Vibeke, barna og jeg stortrives med å bruke mye tid der oppe. Vibeke er stadig flink til å finne på nye prosjekter som jeg kan utføre, og det synes jeg er spennende. Samtidig blir det lite snakk om politikk på Tynset, selv om både Limi og kona er engasjerte begge to. Vi har storfamilien i nærheten, og mange har forskjellig politisk ståsted. Vi er kjempegode venner, og vi ønsker å fortsette med det, sier en munter Limi. Monique Watne >

10 10 Lørdag 16. mars 2013 TIL OSLO: Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H) og byråd for byrådsavdelingen for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (FrP), fløy til Oslo og Stortinget for å få rikspolitikerne til å sette fokus på utfordringene Tromsø lufthavn har. (Foto: Børge Sandnes). Ba for Tromsø lufthavn Vi har ikke tog. Fly er vårt kollektivmiddel, og det skal vi «tyne» dere på, erklærte byråd Britt-Hege Alvarstein da hun møtte sine egne på Stortinget. Deler av flyplassutvalget i Tromsø hadde forrige uke lagt turen til Oslo og Stortinget. Årsaken er at Tromsø lufthavn Langnes står overfor store utfordringer i årene som kommer. Lufthavnen har de siste årene erfart et aktivitetsnivå som ligger betydelig over forventet trafikk. Delegasjonen med Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort (H), og byråd for byrådsavdelingen for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (FrP) møtte lite motstand hos FrPs tran-sport- og kommunikasjonsfraksjon. Vi ba om å få møte posisjonen på Stortinget på denne turen, men de kunne ikke ta i mot oss. Men vi setter pris på at opposisjonen tok seg tid. Vi får håpe at dere utgjør posisjonen når vi møter dere igjen til høsten, innledet ordfører Hjort. Rullebane Hovedutfordringen til lufthavnen i Tromsø er blant annet at det er for få flyoppstillingsplasser og at det må bygges ut en avisingsplattform. Slik det ligger an i dag, kan vi heller ikke ta i mot utenlandsreisende på en god måte, forklarte Hjort, som også varslet om at rullebanen må forlenges på sikt. Lufthavnen i Tromsø er et knutepunkt for hele Nord- Norge. Til tross for at flyplassen er fremholdt som det viktigste infrastrukturtiltaket for å understøtte den positive utviklingen i regionen, er det ikke satt av midler i Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden Avinor Dersom vi ikke har en flyplass stopper hele utviklingen i nordområdene opp. Dette må gjennomføres, vi har ikke råd til å la være. Vi hadde møte med ledelsen i Avinor. Vi har tatt opp flyplassen i Tromsø. Vi har ved flere anledninger besøkt flyplassen, og sett de utfordringene som dere står overfor. I forbindelse med statsbudsjettet så tok opp situasjonen. Både FrP og Høyre har vært på denne saken, så det er ikke oss det står på, slo Bård Hoksrud, samferdselspolitisk talsmann for FrP, fast. I FrPs alternative statsbudsjett gikk partiet inn for at det ikke skulle tas utbytte fra Avinor. Dette utgjør 438 millioner kroner. Begrunnelsen er at Avinor står overfor enorme investeringer i årene som kommer. Tromsø Lufthavn er en av flyplassene som sårt trenger penger for å ruste opp til å møte den kraftige passasjerveksten som vil komme i årene fremover. Vi skulle ønske at vi fikk med oss flere partier på dette, legger Hoksrud til. Dårlige forhold Fremskrittspartiet har vært på besøk på flyplassen og har med egne øyne sett de dårlige forholdene for utenlandsreisende og passasjerer som flyr mellom fastlandet og Svalbard. Vi foreslo derfor i forbindelse med statsbudsjettet for 2013 å sette av 70 millioner kroner for å komme i gang med nødvendige utbedringer på flyplassen, forteller Hoksrud videre. Vi har ikke jernbane. Vi har ikke tog. Dette er vår kollektivtransport. Skal man på forretningsreiser eller på ferie, er Hurtigruten meningsløs å prate om. Vi vet dere er klar over dette, men ikke glem at dette er vår måte å reise kollektivt på. Dette kommer vi til å «tyne» dere på, avsluttet Alvarstein med et smil. Børge Sandnes > Nathan-dom l FrP-nestleder Per Sandberg mener tingrettens dom i Nathan-saken kan bidra til mer ulovlig innvandring. VANT: Nathan Eshete i rettsal 250 sammen med moren Zinash Tedila Assefa og faren Asfaw Eshete. (Foto: Scanpix) Oslo tingrett slo tidligere denne uken fast at Utlendingsnemndas (UNE) vedtak i den såkalte Nathan-saken skal kjennes ugyldig. Retten mente familiens avslag på oppholdstillatelse i Norge ikke var lovlig fordi UNE ikke hadde tatt nok hensyn til barnets beste. Får bli UNE har nå besluttet at de ikke ønsker å anke dommen, og Nathan (7) og familien får dermed bli i Norge.

11 Lørdag 16. mars Austevoll FrP utfordrer myte Austevoll FrP har avlivet myten om at det ikke har noe for seg å konkurranseutsette pleie- og omsorgssektoren i små kommuner. Det har vært svært lite konkurranseutsetting i Norge. De få eksemplene som finnes, er fra større byer og mellomstore kommuner i nærhet av byer. Argumentet som politikere ofte blir møtt med, er at det ikke er noe marked for konkurranseutsetting i disse kommunene. Dette har Austevoll ønsket å gjøre noe med. Skepsis Vi liker å avlive myter, noe vi beviselig har gjort i Austevoll, sier FrPs Jostein Blænes (bildet), utvalgsleder for helseutvalget i Austevoll kommune. I 2011 fattet FrP-kommunen Austevoll vedtak om å konkurranseutsette hele pleie- og omsorgssektoren. Kommunen var først ute i landet med å gjøre noe slikt, og politikerne ble møtt med stor skepsis, og argumenter om at dette ikke er mulig. Oppskriften vår var å Fakta: Kommunestyret i Austevoll vedtok høsten 2011 å konkurranseutsette driften av PO-senteret. Det vil si drift av sykehjem og somatiske hjemmetjenester. Forespørselen omfattet følgende tjenester: Plasser i sykehjem Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Utrykning til trygghetsalarm Matombringing Forespørselen omfattet ikke dagsenter for eldre, boligtjenester for psykisk utviklingshemmede eller tilbud innen psykisk helse. skape en interessant konkurranse gjennom å kople både sykehjemsdriften og hjemmebaserte tjenester i en og samme kontrakt. Målet var å få den stor nok, forklarer Blænes. Han sier videre at det var viktig for kommunen å bygge opp et profesjonelt bestillerkontor, som kommunen døpte «Helseservicekontor». Profesjonell Dette kontoret skal være den profesjonelle motparten overfor den private aktøren. Kontoret skal påse at austevollingene får tildelt riktige tjenester, og ikke minst skal det kontrollere at den private aktøren leverer de tjenestene den skal, utdyper Blænes. I følge utvalgslederen har man nå et helt nytt system, hvor de virkelig har full kontroll. Han ramser opp en rekke fordeler som denne organiseringen åpner for. Dette gjør det mye lettere for oss å stille krav til andre enn oss selv. Vi kan bli gode på samme måte som de private kan rendyrke det å bli gode til å levere god eldreomsorg. Hele fire årsverk ble helseservicekontoret bemannet med, for å ha en robust og faglig god kompetanse til å følge opp kontrakten. Det aller viktigste har likevel vært kvalitet på tjenestene, ifølge Blænes. Kvalitet I tillegg til å bevise at myt-en om at små kommuner ikke kan gjennomføre dette, har det viktigste for oss vært at kvaliteten skal bli bedre og prisen lavere, forklarer han. Administrasjonen ble bedt om å gjennomføre en konkurranse på pris og kvalitet, med 60 prosent vekt på kvalitet og 40 prosent på pris. Aleris vant konkurransen og oppstart er satt til 9. juni. Blænes oppfordrer andre FrPkommuner til å tenke nytt. Dere må gjerne komme på besøk til oss for å erfare hva vi har fått til, og se at selv en liten kommune som Austevoll har mye å hente på konkurranseutsetting, inviterer Blænes. Børge Sandnes > øser ingen problemer 40 år for folk flest På Saga kino 8. april 1973 stiftet Anders Lange sitt parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Dette partiet ble senere til Fremskrittspartiet. Partiet har altså i år vært til for folk flest i 40 år. Standsaksjon 6. april 2013 håper vi ditt lokallag vil være med på å markere 40 år for folk flest med Fremskrittspartiet. Det utarbeides brosjyre og plakat for bruk på stands. Alle lokallag oppfordres til å benytte anledningen til å markedsføre partiets politikk og historie denne dagen. Sandberg uttaler at partiet vil ha et langt raskere saksbehandlingssystem, hvor en forvaltningsdomstol fatter en endelig avgjørelse, uten ytterligere ankemuligheter. Dette viser behovet for en ny regjering der FrP er med. Vi må få på plass en betydelig innstramming i innvandringspolitikken. Det at Nathan nå får bli i Norge, betyr i realiteten at foreldrene hans som er ulovlige innvandrere, også får opphold. Entydig Sandberg slår entydig fast at ulovlige innvandrere som skyver barna foran seg ikke skal belønnes med opphold. Når man snakker om barns beste i slike sammenhenger, betyr det i praksis at voksne personer som ikke skal ha opphold, får bli i Norge. Nathan-saken er et bevis på at bare man trenerer lenge nok, så får man opphold man etter loven egentlig ikke skulle hatt, sier Per Sandberg. Børge Sandnes > Materiell kan bestilles gratis før 21. mars. Fyll ut bestillingsskjemaet på denne nettsiden: Spørsmål vedrørende standsaksjonen kan rettes til eller telefon

12 12 Lørdag 16.mars 2013 Limerick-hilsen til Hadia Med selvskrevet limerick og spørsmål om NRK-lisens, ønsket Ib Thomsen kulturminister Hadia Tajik velkommen som spørretimedebutant. Men svaret hennes var han ikke helt fornøyd med. -Jeg var ikke helt fornøyd med svaret. Hun var veldig vag, og ville ikke gi noen løfter. For en FrP-er, som gjerne skulle sett at hele lisensordningen forsvant, var det skuffende at hun ikke går klart mot en eventuell utvidelse, sier Thomsen. Hele limericken kan du lese på frp.no. Ny kommunikasjonssjef i FrP Ole Berget er konstituert som kommunikasjonssjef i FrPs stortingsgruppe. Han tar over etter Fredrik Färber som begynner i ny jobb i Norges Rederiforbund. Berget kommer fra stillingen som informasjonsleder i stortingsgruppen. Han begynte som politisk rådgiver i 2006, og ble kommunikasjonsrådgiver i Han har ledet arbeidet i kommunikasjonsavdelingen siden nyttår, da Färber har hatt pappapermisjon. Raner bilistene Fergefritt vestland og ny E39 lar seg fint realisere uten bompenger. I stedet blir bilistene ranet av staten, sier Bård Hoksrud og Ketil Solvik- Olsen. De to FrP-politikerne er glade for at det nærmer seg valg. For da kommer rødgrønne løftebruddpolitikere på banen og strør om seg med det ene løftet etter det andre. Mange av dem er tidligere FrP-forslag, som etter en tid på bakrommet hos de rødgrønne tas frem og fremmes som regjeringens politikk. Skamme seg Regjeringen ville aldri kommet opp med tanken om et fergefritt vestland uten kontinuerlig press på utviklingen av infrastruktur fra vår side, sier Hoksrud, som er FrPs samferdselspolitiske talsperson. Han sier FrP er bekymret for at bomavgiftene skal bli så høye at de færreste vil bruke veien. Alle er enige om at det er viktig å få bygget en ferjefri vei, men vi er bekymret på Alna FrP bilistenes vegne. Bare det å kreve inn bomavgiftene vil koste milliarder av kroner. I stedet for å sole seg for at man fremmer dette prosjektet, burde regjeringen skamme seg over at man stikker av fra regningen og velter den over på bilistene, sier Hoksrud. Målet med prosjektet er inviterer til medlemsmøte hvor temaet er helsepolitikk Vi får besøk av Jon Georg Dale, FrPs rådgiver for helsefraksjonen, som vil snakke om den sittende regjerings feilslåtte helsepolitikk. Tirsdag 19. mars kl 1830 i BU-salen på Furuset Senter, over Deichmanske bibliotek. (Trygve Lies pl. 1). Nærmere veibeskrivelse se og lokallag/alna Påmelding skjer til Berit Merg på e-post: eller sms mob: Vel møtt! Styret reduksjon i transporttid på syv timer mellom Kristiansand og Trondheim, en strekning på 1100 kilometer. Kostnadene beløper seg til 150 milliarder kroner. Startskuddet skal gå senest i 2015 med byggingen av tunnel under Boknafjorden. Dette prosjektet får alene en pris på 10 milliarder kroner. Tunnelen blir verdens lengste og dypeste, med sine 25 kilometers lengde og et nivå på 390 meter under havflaten på det dypeste. Målet er at hele prosjektet skal ferdigstilles på 20 år. Forslaget for Rogfast-prosjektet inngår i Nasjonal transportplan (NTP), som legges frem for Stortinget 12. april. I planen inngår også kryssing av Sognefjorden, men der tar regjeringen forbehold om at det lar seg gjøre rent teknisk. Lønnsomt 150 milliarder kroner er mye penger, men med tanke på at oljefondet tjente 500 milliarder kroner bare i fjor, bør staten realisere dette prosjektet uten å loppe bilistene for enda mer penger. Slik det ser ut nå, vil bilistene betale 90 prosent av hva prosjektet koster, sier Hoksrud. Han peker på at beregninger viser at prosjektet samlet sett er samfunnsmessig lønnsomt, og en bedre måte å bruke penger på enn å investere i usikre aksjer og obligasjoner. Også finanspolitisk talsmann, Ketil Solvik-Olsen, er fornøyd for at Vestlandet skal få et lenge etterlengtet samferdselsløft, men undrer seg over regjeringens sommel i saken: Hovedveinettet er hovedpulsåren i samfunnet. Det er utrolig at regjeringen har klart å somle i åtte år før den kommer på banen og vil ta noen grep i positiv retning. SVs ærlige motstand mot prosjektet viser hvor handlingslammet regjerningen har vært når ingen har klart å skjære gjennom, sier han. Lånerenter Solvik-Olsen er opptatt av fremdriften i prosjektet: Nå må vi sikre rask fremdrift og fornuftig finansiering. E39 er samfunnsøkonomisk lønnsom og staten bør finansiere hele investeringen gjennom et eget veiselskap. Oljefondet får én prosent rente når oljepenger lånes til Danmark. Utbygging av norske veier må være en langt bedre investering, sier han. De to FrP-politikerne er skuffet over at Høyre så klart signaliserer at partiet nå er for bompenger når nye veiprosjekter skal realiseres: NEI TIL BOM: Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud (t.v.) og Ketil Solvik-Olsen mener E39- prosjektet på Vestlandet kan realiseres uten bompenger. De mener regjeringen stikker av fra regningen, og velter den over på bilistene. (Foto: Børge Sandnes). Det er meningsløst når Høyre og Ap skal realisere E39 med stor grad av bompengefinansiering. Da låner de penger fra utlandet til en rente som er langt høyere enn hva oljefondet tjener på sine utlån til utlandet. Samferdselsministeren bekreftet nylig at gjennomsnittlig lånerente i norske bomprosjekt er 3,51 prosent, altså 2,5 prosent høyere enn renten oljefondet tar for å låne ut penger til Danmark. Det er uansvarlig økonomisk politikk å drive med slikt, sier Solvik-Olsen. Rom Bård Hoksrud sier at regjeringens og de andre partienes omfavnelse av bompengefinansiering, viser viktigheten av at FrP blir sterkest mulig ved valget: Det heter seg at alle veier fører til Rom, men de andre partiene i norsk politikk gjør bare at alle veier fører til bom. Folk må skjønne at de ikke får FrP-politikk om de stemmer på Høyre. Kun med et sterkest mulig FrP i regjering vil man ha mulighet til å unngå bompenger, sier Hoksrud. Morten Wold >

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord

Endeløs psykiatrikø FrP krever handling fremfor ord Medlemspleie og organisasjonsutvikling Side 10 og 11 FrP-byen Jessheim Jessheim ble forleden landets by nummer 101. Side 14 og 15 Pleiepenger Foreldre med alvorlig syke barn bør få pleiepenger og permisjon

Detaljer

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund.

Blir lastebildirektør. Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende direktør i Norsk Lastebileier-Forbund. Kunstskatter støver ned Ib Thomsen vil åpne Slottets skattkammer, og la folk ta del i de kongeliges kunst. Side 16 Blir lastebildirektør Etter 22 år slutter Geir A. Mo i FrP. Nå blir han administrerende

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet.

Tråkker på gassen. Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Portrettet Partibyråkrat og USA-fanatiker Espen Teigen. Side 8 og 9 Tråkker på gassen Fremskritt presenterer det FrP-styrte samferdselsdepartementet. Side 6 og 7 Eldre prioritert I Austevoll kommune får

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer

Veier i rekordfart. Til AfrikA. Spesiell ferie. Skremmende. Fremskritt mener Side 2. Følg med på www.frp.no for generelle oppdateringer Spesiell ferie Morten Ø. Johansen har feriert hos politiet denne sommeren. Side 10 og 11 Skremmende Norsksomaliske Kadra Yusuf tar et oppgjør med somaliere som misbruker velferdssystemet. Side 4 Til AfrikA

Detaljer

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12

Historisk halvår på Stortinget. Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Finnmark FrP farget Alta blått Kombinerte rådsmøte med verveaksjon. Side 14 Historisk halvår på Stortinget Parlamentarisk leder Harald T. Nesvik oppsummerer. Side 12 Takket FrP med kake En olympisk mester

Detaljer

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang

Veteranfiendtlig. Uteliggerpåske. FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9. Lørdag 7. mai 2011. Nr. 9. 37. årgang FrP-byen mellom fjellene Side 8 og 9 Jan Arild Ellingsen slakter ny lov for krigsveteraner. Side 13 Veteranfiendtlig Uteliggerpåske Christer Kjølstad (FpU) valgte bort høyfjellet i påsken og ble uteligger

Detaljer

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14

Suksess i Ålesund. FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess. Side 14 Må granskes Legeforeningen går hardt ut og krever granskning av Oslo-sykehusene. Får full støtte fra FrP. Side 4 og 5 Suksess i Ålesund FrPs nasjonale valgkampåpning i Ålesund ble en dundrende suksess.

Detaljer

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18

Ny valgkampleder. Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 Flytopper på besøk Side 4 og 5 Ny valgkampleder Ronny Røste fra Fet skal lede valgkampen. Side 18 FrPbonden i Lier Side 10 og 11 Lørdag 26. januar 2013. Nr. 1. 39. årgang Spennende FrP-år 2013 er så vidt

Detaljer

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis

Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4. Mer ære til Dissimilis Mer ære til Dissimilis Den gjeve Peer Gynt-prisen er tildelt Dissimilis. Side 3 Løftet innfridd FrP i Nittedal har holdt valgløftet sitt: Eiendomsskatten er fjernet. Side 4 FrP, Høyre og KrF sammen om

Detaljer

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret

Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4. Monsteropprøret Siri Yvonne En av få Side 14 Uverdig av NAV Robert Eriksson reagerer sterkt på NAVs behandling av cp-rammede Henrik Nygård Nilsen. Side 4 Kostbart sameting Side 8 Lørdag 5. februar 2011. Nr. 2. 37. årgang

Detaljer

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt

Formueskatten. Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side 5. Tamt og usosialt FpU vil doble BSU Boligsparing for ungdom må styrkes sier FpU og får støtte fra moderpartiet. Side 9 Formueskatten Siv Jensen tror ingenting på LOs Roar Flåthens utspill om å justere formueskatten. Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest

En enklere hverdag for folk flest FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Kjempet for skolene Kongsberg FrP kjempet for grendeskolene. Og vant. Side 6 Unge bør stemme FrP Ungdomskandidat Lavrans Kierulf kjemper for at unge lettere skal komme inn på

Detaljer

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin

Gir seg på topp. Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Mister jobben sin Subutex reddet livet mitt Side 9 Gir seg på topp Fremskritt har besøkt ordfører Knut Hanselmann og FrP-kommunen Askøy. Side 6 og 7 Bare Bente er Bente Side 10 og 11 Lørdag 16. april 2011. Nr. 7. 37. årgang

Detaljer

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang

Slår alarm. Sjokotopp. Lørdag 10. desember 2011. Nr. 27. 37. årgang FrP et kulturparti Kulturpolitisk talsmann Ib Thomsen har fått nok av kulturkritikk. FrP er faktisk det eneste kulturpartiet i Norge, slår han fast. Side 4 Slår alarm Kristian Dahlberg Hauge rister på

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang

Lørdag 22. mai 2010. Nr. 9 36. årgang Vil ha fengselsutbygging Justisminister Knut Storberget må følge opp løftene sine, og bygge ut Skien fengsel, mener FrP-er og førstebetjent Knut Morten Johansen. Side 10 12 Horribelt To politibetjenter

Detaljer

Arne ble tvangspensjonert

Arne ble tvangspensjonert Moralpoliti på Grønland Per Willy Amundsen frykter for Rosengård tilstander på Grønland. Side 9 Full forvirring om asylsøkere i Odda Side 14 og 15 SIV ÅPNER DØREN FOR TAIWAN En FrP-delegasjon med Siv Jensen

Detaljer

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9

Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Tas ikke alvorlig Kari Kjos reagerer på at tre av fem saker blir henlagt av barnevernet. Side 9 Sommerbyen Hvaler FrP-ordfører Eivind Normann Borge kan glede seg over gode resultater. Side 10 og 11 Politikk

Detaljer

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul

Sløret ut av skolen. Gleder seg til jul Gleder seg til jul Siv Jensen gleder seg både til jul og til valgåret 2011. Side 3 Juleøl til besvær «Øl for klippfisk», «pommes frites-øl fra Arendal» og «smaker som Nordkoreansk risøl». Kommentarene

Detaljer

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18

tryggere veier Høyre vil ha flere, bedre og Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Nr. 2:2011 høyremagasinet muligheter En mester i inspirasjon side 14 Blå vårløsning side 18 Høyre vil ha flere, bedre og tryggere veier Høyremagasinet / Muligheter 2-10 / 1 Flere, bedre og tryggere veier

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer