EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig 25.10.11"

Transkript

1 EIKEN SKEIE mulighetstudie foreløpig

2 1 LESNING Lesningen består av tre elementer; kartlegging av flater, kartlegging av funksjoner og en skissering av det som kan være aktuelle behov for innbyggere og besøkende. VANN, SKOG, ÅKER Stedets identitet er tett knyttet til de tre naturgitte elementene som er mest fremtredende; vannet, de skogkledde fjellskråningene rundt og den smale stipen fruktbar jord langs vannet. Tettstedets bebyggelse ligger hovedsaklig på denne stripen og opplevelsen av stedet er at det er et sted mellom fjell og vann. På de følgende sider er det en kartlegging av flaten til de tre elementene vann, skog og åker. Kartleggingen forteller om tettstedets ressurser og kvaliteter. FUNKSJONER Hvordan stedet oppleves av innbyggere og besøkende er knyttet til de funksjoner og attraksjoner stedet har. Vi har konsentrert oss om funskjoner knyttet til tettstedet. Kartleggingen av funksjoner og attraksjoner peker ut tyngdepunktene i tettstedet. AKTIVITETER Videre har vi forsøkt å sirkle inn tema i folks hverdagsliv, innbyggere og besøkende som kan være emne for planlegging. Det er en form for kartlegging som skisserer behov og peker mot program som kan svare på disse.

3 BLÅTT Lygnevannet utgjør en stor blå flate som er godt synlig fra rundt om i tettstedet. Det er en visuell referanse som bidrar til stedsidentiteten. Vannet er et aktivum gjennom sitt brukspotensiale. Kombinasjonen av god badetemperatur om sommeren og is om vinteren åpner for rike bruksmuligheter. En innsjø av denne størrelsen er sjelden kvalitet med et stort potensiale. Eksempeler på dette kan være innsjøene i innlands Europa som har gitt byer og tettsteder deres identitet som turistmål. VANN

4 KUPERT Tettstedet er omkranset av skog. Den strekker seg helt ned til bebyggelsen, noen steder på tvers av denne og helt ned til vannet. Skogen er levende og en dynamisk størrelse fordi den drives der felt snauhogges. Skogen kler fjellene rundt tettstedet. Opplevelsen av fjellenes romlighet er tett knyttet til skogens tekstur. Skogens romlighet og struktur bidrar til den stedlige identitet. Den definerer overgangen og er selv del av de enorme friområdene som omgir tettstedet. SKOG

5 DYRKET Det tredje naturgitte elementet er den smale stripen fruktbar jord som ligger mellom vann og de skogkledde fjellsidene. Størstedelen av dette arealet er åker som dyrkes med ulike formål. På denne stripen er også tettstedets bebyggelse, veier og utfoldelsesrom. Det er et begrenset areal, under begynnende press. Det ligger en utfordring i å beholde arealet som en jordbruksressurs dersom tettstedet opplever stor aktivitets- og befolkningsvekst. ÅKER

6 KVINESDAL 42 TYNGDEPUNKT: EIKEN SKULE/BEDEHUS STEINKORSA EIKEN TYNGDEPUNKT: KYRKJEODDEN LYGNE TYNGDEPUNKT: FERIESENTERET SKEIE UTSIKT TYNGDEPUNKT: INDUSTRI/NÆRING EVJE/KRISTIANSAND HEDDAN GÅRD 43 FLEKKEFJORD/STAVANGER STEDET Vannet er et romlig definerende element i tettstedet. Denne delen at stedets funksjoner ligger hovedsaklig på landstripen på vannets østside, med tyngdepunkt i bebyggelsen rundt Eiken og Skeie. TINGVATN Det er fire tyngdepunkt som peker seg ut: Eiken skole, Kyrkjeodden, Feriesenteret og Skeie. Innholdet er tildels ulikt, med innslag av arbeidsplasser og servicefunksjoner flere steder. MYDLAND GÅRD ATTRAKSJONER BIRKELAND/KRISTIANSAND

7 42 Eiken bedehus Eiken skole, barnehage og bibliotek naturlig klatrevegg idrettsplass Eiken kirke Badestrand Eikås hytter og hus Askeladdsenteret Eiken hytter Steis næringshage Speiderplass nedlagt barnehage Eiken feriesenter Regulert for næring helt ned til vannet Badestrand 751 Coop Prix Frisør/solarium/bakeri/gaver MØTESTEDER De fire tyngdepunktene er også tettstedets viktigste møtesteder. - Eiken skole; skole, barnehage og bibliotek, lekeområde og idrettsplass. - Kyrkjeodden; Kirken, offentlig strand, næring og servicefunksjoner. - Feriesenteret; hotell og bevertning, speiderplass og strand. - Skeie; Dagligvare, bensin, service, bedehus, industri, riding, rehabiliteringssenteret, friområde med tursti og strender. På grunn av begrenset arealtilgang og stort fortettingspotensiale er det sannsynlig at fremtidig utvikling og vekst vil skje i disse tyngdepunktsområdene. Badestrand Tursti m/utvidelsesmuligheter Riding Sørlandets rehabiliteringssenter Bunnpris/Esso Eiken mekaniske verft Bedehus STEDETS FUNKSJONER Ungdomshus

8 SKOLE HJEM SOSIAL ARENA MENNESKER OG AKTIVITETER Til nå er det gjort en kartlegging av de naturgitte forutsetninger og kvaliteter, samt av stedets funksjoner og attraksjoner. Disse må ses i sammenheng med det som er behov blant innbyggerne. Vi har derfor skissert behovene til 4 ulike brukere av tettstedet. Til hjelp har vi hatt rapporten Langs Lygne, kommunens planprogram, vår egen observasjon av tettstedet og møte med folk i bygda. Arne (10 år) bor i det nye boligområdet i Osevika. Han går på Eiken Skule, og spiller fotball i Eiken IL. Når han har fri liker han å sykle, gjerne for å kjøpe en is på Skeie. Han skulle gjerne hatt noen flere ting å gjøre med venner, og en sikrere sykkelsti. ADSPREDELSE FERDSEL Det er kun skisser - som kan videreutvikles. PROGRAMBEHOV - Sykkelsti - Opprydding av strendene, og steder hvor det kunne vært strender - Utbedring av eksisterende lekeplasser o.l. - Kiosk/wc ved Kyrkjeodden - Gratis aktiviteter, som f.eks. bmx-bane, volleyballbane og stupetårn - Opprusting av speiderhuset ved Feriesenteret - Større område for snøscooterkjøring - Et sted å være - en sosial arena(for begge kjønn) - Gode turmuligheter *Basert på rapporten langs Lygne laget av Vest-Agder fylkeskommune BARN

9 ARBEID HJEM SOSIAL ARENA FRITID Ola(55) bor langs med veien ved Skobekken, og han jobber på Eiken mekaniske verft. Han er aktiv på bedehuset, og er en god skytter. Ola er enslig, og skulle ønske det var noen flere sosiale arenaer i bygda hvor han kunne møte en dame. Flere snøscooterløyper står også på ønskelisten. PROGRAMBEHOV - Flere sosiale arenaer/uformelle møtesteder - Et bredere friluftstilbud - Arbeidsplasser for kvinner - Fritidsaktiviteter for kvinner - Bredere tilbud innen motorsport - En god, opparbeidet gangsti langs Lygne - Lokaler for feiring av store begivenheter - Festivaler o.l. som drar folk til bygda VOKSNE

10 FERDSEL HJEM MIDDAG ÅNDELIG FØDE Olga(78) bor på Vatne. Hun kjører ikke bil, og må derfor gå med rullatoren langs veien når hun skal i kirken, på søndagsbuffet på Feriesenteret eller se om det er noen kjente ved Coopen. Hun skulle ønske det var en bedre gangsti, og at flere folk oppholdt seg på torget ved Coopen. SOSIAL ARENA PROGRAMBEHOV - Offentlige steder hvor mange møtes - Velfungerende gangsti - Aktiviteter for eldre - Lokaler til abeidsstue/eldretreff - God belysning langs vei og gangsti - Tilgjengelighet for alle på badeplassene - Kiosk på Kyrkjeodden - Konditori PENSJONISTER

11 STRANDLIV KANOUTLEIE HYTTE Marit(43) har hytte ute på Digreneset. Ungene liker seg godt her på sommeren når de kan bade, men de skulle gjerne hatt litt flere aktiviteter for både vinter og sommer. Nå drar de ofte på utflukter utenfor kommunen. PROGRAMBEHOV - Kanoutleie - Sykkelutleie - Arrangerte rideturer - Akebakker - Gode turstier og skiløyper - Scooterløyper - Godt dagligvaretilbud - Lekeplasser TURISTER

12 2 SCENARIER PLANLEGGING Planer lages for å håndetere en forventet utvikling. Det planlegges som oftest for en endring, men det kan også være det motsatte, dvs bevaring. Når kommunen lager planer er det for å styre innbyggere og utbyggeres handlinger. Det kan være å legge til rette for eller stimulere til ny aktivitet som er ønskelig - eller begrense utfoldelsen av det en anser som negativt. For å kunne planlegge er det nødvendig å definere hva som skal være mål man ønsker å oppnå med planene. Et viktig element er å vurdere hvordan målene kan oppnås. Derfor kan det være nyttig å undersøke mulige strategier parallelt med defineringen av mål. Når kommunen nå skal lage ny kommunedelplan for Eiken og Skeie handler målene om å sikre kvaliteter for de som bor her og åpne muligheter for næringsutvikling. HVA OM...? Å definere mål handler om å se for seg en mulig fremtid. Vi har forsøkt å se flere ulike mulige fremtider; scenarier. Hensikten er å undersøke tettstedets muligheter, vurdere disse i forhold til stedets ambisjoner og på den måten få et grunnlag for å definere mål og midler i planleggingen. Scenariene er en profilering der stedets kvaliteter og funksjoner, eksisterende og latente, er dyrket hver for seg i ulike profiler. Scenariene diskuteres i forhold til - drivere; hvorfor og hva som skal til - aktiviteter; hva scenariet innebærer - programpotensiale; hvilke fysiske tiltak som kan bli konsekvens av scenariet

13 SNØSCOOTERLØYPER/ARENA RALLY LYGNA RUNDT DRIVERE Det er en er generell motorinteresse i tettstedet, kanskje over gjennomsnittet, spesielt for snøscootere og 4-hjulinger. Interessen kan utnyttes som en ressurs; tettstedet profileres som motorbygda der det er action sommer og vinter, i fjell, langs vei og på vann. PIT-STOP FIRHJULING- LØYPER AKTIVITETER a) Snøscooter: Det årlige arrangementet Hekkfjell Nuts kan utvides med flere samlinger og mesterskap. Dette kan i sin tur tiltrekke seg relaterte motorbaserte vintersport aktiviteter (iscross, skogsveirally osv) VANNSCOOTER MOTORCROSSBANE b) Vannscooter: I sommerhalvåret kan arrangementene bygges rundt vannscooteraktivitet med løp og løyper på Lygna. c)motorsport: Også bilsport hører inn i konseptet. Det kan arrangeres billøp a la monte carlo rundt vannet, der alle veier til stenges og hele bygda er tilskuere, sammen med en god del tilreisende. Motorcross kan arrangeres på skogsveiene eller på egne crossbaner. Det kan bygges go-cartbane eller trailbane for sykkel. PIT-STOP GOCARTBANE PROGRAMPOTENSIALE - Baner og løyper, faste og temporære arenaer - Base camp; møtested, visning og informasjon - Matserveing - Turistfasiliteter og overnatting - Pit stops; verksted og mekking - Elektronisk spillarena; motor - Evt tribuner langs vann og i fjell TYNGDEPUNKT FOR UTVIKLING PIT-STOP BILRACE PÅ IS MOTORBYGDA

14 AKEBAKKER DRIVERE Tettstedet har en fantastisk stor naturtilgang, med flotte fjell og et vakkert stort vann. Mulighetene er mange for rekreasjon og idrett både sommer og vinter. Det finnes planer for en laksetrapp som skal gi laks i Lygna, og det arbeides med å redusere småfiskbestanden slik at det blir et bedre fiske. BADEANLEGG KLATRING RIDING AKTIVITETER a) Laksetrappen gir laks i Lygne og økt fiskerinteresse som kan utnyttes til arrangement; fiskekonkurranse, fluekastmesterskap og samlinger. (Norges Castingforbund; castingforbundet.no/ og Norsk Fluefiskerforening; fluefiske.net) FISKE SVØMMING BADESTRAND RIDING b) Riding er en aktivitet med økende interesse, spesielt å ri tur i natur. Eksisterende ridesenter kan utvikle sine aktiviteter gjennom økt satsing; leir, kurs, stall, stevner, turer, konkurranser og mesterskap c) Lokale behov som kan vokse på seg I rapporten Langs Lygne kommer det frem ønsker om baner for bmx og sykkelcross. Ved å etablere disse og videre dyrke arenaer for klatring og buldring, kanskje en liten skatepark, legge til rette for stuping etableres det attraksjoner for sommerhalvåret. Med skøytearena og akebakke er det et utgangspunkt for vinterhalvåret. Sammen danner disse kvaliteter som styrker bosettingen og som også kan tiltrekke seg turisme, som del av eller egne mål. NY TYPE CAMPING BADESTRAND PADLING SKØYTEBANE BADESTRAND TYNGDEPUNKT FOR UTVIKLING BMX-BANE d) Vannaktivitet Padling: Forholdene ligger tilrette for kano og kajakk (Norges padleforbund; roing (Norges Roforbund; og det bør undersøkes nærmere om det også er mulig med rafting. STUPING RIDING BADESTRAND SKATEPARK e) Base camp for (med tilrettelegging av aktiviteter): - Langrenn - Skitrekk - Skogsturer; fugler og sopp (?) - Jakt FRIOMRÅDE FISKE PROGRAMPOTENSIALE - Fiskeplasser, ridesenter, div aktivitetsflater og arenar - Matservering og after-fiske uteliv - Overnatting (hytter og hotell) - Utstyrsbutikker - Kopling tog + buss; Snartemo er stasjon på det nasjonale nettet. Den har 7-8 daglige anløp, i hver retning. FISKE BADESTRAND FRILUFTSBYGDA

15 DRIVERE En videreutvikling av de to eksisterende virksomhetene; Sørlandets rehabiliteringssenter (http://www.sorlandetsrehab.no/ee/index.php) og Askeladdensenteret (http://www. askeladdsenter.no/) - enten ved at de øker sitt aktivitetsvolum eller ved knoppskyting. TERAPI I det siste ligger en mulighet for utvikling av næringsklynge som svarer på økende behov i samfunnet; både fysisk og mental helse, samt den store eldrebølgen. AKTIVITETER a) Rehabilitering og terapi; potensiale I tillegg til pasientbehandlingens mange vekstmuligheter ligger det muligheter til å utvikle parallelle aktiviteter innen teambuilding og organisasjonsutvikling, som også er en vekstnæring. Aktivitetene kan brandes gjennom egen tematisk festival eller konferanse; Love Camp eller Ona Fyr TYNGDEPUNKT FOR UTVIKLING TEAMBUILDING HELSEHOTELL b) Helse og velvære; økende interesse Stadig flere bruker mer tid og penger på å holde seg i form. Fasiliteter hvor trening og fitness kan intensivt dyrkes i kortere eller lengre opphold (intervaller med repetisjon) kan være attraktivt. Det kan danne grunnlag for etablering av eget spa og kurbad. c) Eldre som bølge; småkommune-utfordring De eldre blir stadig eldre. Å bygge opp et apparat for å håndtere eldrebølgen er en stor utfordring for både små og større kommuner. Tettstedet kunne satse på å bli gamlebyen med sentre som rommer boliger, helse- og servicetilbud, spesialakompetanse og trening. De eldre kunne bli en ressurs, for hverandre og andre, gjennom et senioruniversitet med fokus på tradisjoner og håndverk. Dette kunne i sin tur danne grunnlag for såvel senior- som vanlig turisme. PROGRAMPOPTENSIALE - Vekst i eksisterende virksomheter og etablering av nye - Sosiale møteplasser - Tur og treningsfasiliteter - Helsehotell - Restaurant - Badeanlegg ved Lygne - Overnatting for pårørende og besøkende - Butikker, kafe - Kopling tog + buss SVØMMING YOGA KURBAD VARME BAD SPABEHANDLING MENTAL HELSE TRENING/ REHABILITERING HELSEBYGDA

16 EKSISTERENDE BEDEHUS DRIVERE Skeie og Eiken har 2 bedehus og 1 kirke som avspeiler en religiøsitet i befolkningen. Interessen kan videreutvikles. Til eksempel har nabokommunen Sarons Dal med tradisjon for store arrangementer. En annen interessant referanse er Brunstadsenteret. Det eies av Smiths Venner og var campingplass for menigheten fra 1950-tallet. En omfattende dugnadsinnsats fra rundt 2000-tallet fikk på plass fasiliteter for ulike publikumsarrangementer som konserter og konferanser, slik at senteret også henvendte seg til publikum utenfor menigheten. I dag rommer senteret restauranter, butikker og marina og har overnattingsmulighet for 5000 personer og et konferansesenter med 6800 sitteplasser i storsalen (http://oslofjord.com/no/forside/). AKTIVITETER a) I tråd med eksempelet over etableres et feriested med arrangementer for interessefellesskap. I begynnelsen med enkle fasiliteter som kan vokse etter behov og suksess. b) Et årlig, stort arrangement som fronter satsingen: Det kan være et møte, en messe eller en festival. c)etterhvert flere arrangement, relaterte aktiviteter; åndelig camp, sjelesørging osv. PROGRAMPOTENSIALE - Camping + scener - Flere bedehus - Hytter og andre overnattingsfasiliteter - Konferansesenter - Rekreasjonsfasiliteter; fjell og vann - Tog + buss STEINKORSA KIRKEN PILGRIMSVALFART TYNGDEPUNKT FOR UTVIKLING NYTT BRUNSTAD KRISTENT FELLESSKAP EKSISTERENDE BEDEHUS TELTMØTER KRISTENBYGDA

17 DEN NORSKE BYGDA; DET UVENTEDE KLATREMILJØ UTVIKLES DRIVERE Scenariet åpner for det vi ikke kan forutse her og nå. Det kan være tilfeldige hendelser eller prosjekt(er) som blir initiert. Det kan være personer utenfra, med tilknytning, som vil gjøre noe godt for stedet, eller virksomhet som har uventet suksess i næringslivet eller oppdagelser i natur eller kulturlag BYGDAS RIKE SØNN BYGGER BADELAND AKTIVITETER a) Bygdas rike sønn vil gjøre noe godt for bygda og bygger et badeland ved Lygne. Dette inspirerer en annen med kapital og tilknytning til å bygge et museum. Disse to utgjør en såpass stor satsing at en tredje kan bidra med et stort hotell. b) Et klatremiljø finner unike forhold for klatring. Det begynner som en uformell sommercamp og attraherer etter hvert flere og flere. En video på youtube gjør det internasjonalt; og det vokser på seg med paragliding og store arrangement (http:// ekstremsportveko.no/) c) Et nytt kulturhistorisk funn som er større enn noen tidligere. Det danner grunnlag for rekonstuksjon av en jernalderlandsby med besøkssenter, hotell osv Eiken, Hægebostad NY MERKEVARE REVITALISERER BYGDA d) En ny eller eksisterende virksomhet utvikler ny merkevare merd stor suksess PROGRAMPOTENSIALE - Turismefasiliteter; badeland, kulturtilbud osv - Hotell, hytter, camping - Bevertning osv - Tog + buss EN STOR SKATT BLIR FUNNET

18 HYTTEFELT MED 4000 NYE HYTTER OPPFØRES DRIVERE Det planlegges inntil 4000 nye hytter i fjellet over Skeie og Eiken. Det er usikkert hvor mange av disse som vil bli bygget, og evt når. Men grunnlaget er der. Ser man på nabokommunene har Sirdal 3200 hytter, hvor 1000 er bygget siste 10 år. Åseral har 1800, hvor 500 er bygget siste 10 år, mens Kvinesdal har 1100 og økning på 200 fra år PRESS PÅ LYGNA Det er flere faktorer som avgjør hytteplanenes suksess; hyttenes kvaliteter som snø, skifasiliteter, reisetid, nærhet til annet tilbud er viktige, sammen med måten markedskommunikasjonen blir utviklet. Skulle hytteplanene slå til vil det bety endring og utvikling i sentrumsområdet Eiken Skeie. Utfordringene kan bli både å legge til rette for ny utvikling og demme opp for de mest negative konsekvenser. AKTIVITETER a) Hyttefolk; dagligvarer, sportsutstyr, klær/mote, interiør, byggvare, eiendomsmegling, byggefirma TYNGDEPUNKT FOR UTVIKLING b) Skitrekk (hvis forholdene finnes og det blir mange nok hytter); dags tilreisende, tog + buss c) Turister; base camp; overnatting, service, mat og underholdning. PROGRAMPOTENSIALE - Flere matbutikker, sports- og interiør - Byggvare, byggefirma, leverandører, meglere - Hotell og bevertning - Sosiale møteplasser PRESS PÅ VEI HYTTEBYGDA

19 engasjement og samarbeid I Eidfjord i Hordaland kan man se rekker med trær der stammene er dekket av strikkede klær med fantasifulle mønster og fine farger.dette er resultat av bygdutviklings- og kunstprosjektet "Graknitti", et samarbeid mellom voksne og skoleelever (http://graknitti. blogspot.com/2011/02/eidfjordnorway-2007.html). identitet Se til Sokndal som er med i citta slow : *Leve uten stress - skynde seg langsomt. *Søke det unike, det spesielle. *Respektere det lille og lokale i en globalisert verden. *Søke humane, miljøvennlige og holdbare løsninger. dugnad og eierskap I kommunesenteret Inndyr fikk ungdommen være med å utforme sitt eget lokalmiljø. Resultatet ble en opprusting av hele tettstedet, en folkelig dugnad, lokal næringsutvikling og en kommune som ikke er til å kjenne igjen. Stor entusiasme og innsatsvilje fra lokalbefolkningen har bidratt til 21% av den totale finansieringen av tettstedet. SKOLE/FORELDRE: OPPARBEIDELSE AV TVEITEN FOR SKOLENS BRUK LOKALLAG/FRIVILLIGE: VIDEREUTVIKLING AV FRIOMRÅDENE PÅ KYRKJEODDEN GRUNNEIERE/FRIVILLIGE: OPPARBEIDELSE AV SYKKELSTI (FØRSTE STEG-KOMMUNEN TAR OVER) SPEIDEREN: OPPRUSTING AV DEN NEDLAGTE BARNEHAGEN NÆRINGSDRIVENDE/ FRIVILLIGE: OPPGRADERING AV MØTE- PLASS VED BUTIKKEN DRIVERE Alle foregående scenarier er basert på en eller flere aktørers investeringsvilje og pågangsmot; gründere. Hva om de uteblir? Hva om hyttene ikke slår til? I dugnadsbygda er innbyggerne selv aktører. Ikke alene, men som et viktig initierende element. Med innsats fra innbyggerne lar flere ting seg realisere. DUGNADSBYGDA

20 3 - PLAN og STRATEGIER PLANPRINSIPPER Scenariene bygger under de eksisterende tyngdepunktene i tettstedet. Den videre planleggingen bør basere seg på en videreutvikling av disse. Kommunedelplanen bør legge to planprinsipper til grunn; Rød Tråd og Blått & Grønt - disse utdypes under. I tillegg er det nødvendig å utvikle et plankonsept som rommer strategiske elementer. FORBINDELSER For at tettstedets tyngdepunkt skal fungere best mulig er det viktig å etablere to typer forbindelser: a) Den langsgående som forbinder punktene. Det er nødvendig med mer enn hovedveien som forbindelse gjennom tettstedet. Gang- og sykkelveien må kompletteres snarlig for å få en trafikksikker løsning; en forbindelse for alle de andre brukerne som ikke kjører bil. I tillegg eller som del av, gang-/sykkelveien er det behov for en forbindelse som er knyttet tettere på stedets naturkvaliteter; til rekreasjon som turvei og til hverdags som snarvei. Deler av denne finnes allerede i turveien rundt odden. b) Forbindelser på tvers Det er behov for å knytte tyngdepunktene bedre på omgivelsene; det grønne og det blå. Forbindelsene kan være de ordnende elementene i hvert tyngdepunkt. Når punktene utvikles vil dette sikre kvaliteter og gi en lett leselig situasjon. RØD TRÅD

21 FLETTING Vekst og utvikling i tettstedet bør basere seg på at eksisterende naturgitte kvaliteter forsterkes og tydeliggjøres, slik at de fortsatt kan være viktige identitetsbærere. I stedet for en bebyggelse som fortrenger naturen kan det grønne brukes som et aktivt formende element i bebyggelsen. Ved å trekke det grønne inn i bebyggelsen sikres tilgjengelighet til friområder og naturkontakt. Tilsvarende kan det blå tydeliggjøres som et aktivum ved videre utvikling av tettstedet. Det kan gjøres ved tilrettelegging og opparbeidelse av stadig flere områder langs vannet, og sikre tilkomster til disse. BLÅTT & GRØNT

22 EKSISTERENDE BYGGEOMRÅDER NYE BYGGEOMRÅDER INSTITUSJON NATUROMRÅDER MED PROGRAM STRANDSONE MED PROGRAM BOLIG UTVIDELSE AV BYGGEOMRÅDE BOLIG KIRKE HYTTER NÆRING NÆRING VEKST OG KOPLING Tettstedet har gode utviklingsmuligheter, både gjennom fortetting i eksisterende bebyggelse og i nye områder i tilknytning til denne. BOLIG HYTTER For å sikre en videre utvikling av tettstedets kvaliteter er det nødvendig å kople ny bebyggelse til opparbeidelse av leke- og rekreasjonsområder. Dette kan gjøres gjennom krav til husbygger satt fra kommunen (rekkefølgekrav), som oppfølges gjennom dugnadsinnsats og økonomiske bidrag. BOLIG NÆRING BOLIG Ved å la ny bebyggelse bidra til å utvikle omkringliggende områder, sikres en raskere og mer forutsigbar realisering av friområdene. HYTTER De ulike byggeområdene får et lokalt eierforhold til friområdene de omkranses av, noe som bidrar til å styrke den stedlige identitet. Et viktig virkemiddel er at byggeområdene får delta i planleggingen av friområdenes program og utførelse. INSTITUSJON BOLIG STRATEGI

23 MER VARIERT TILBUD I FRILUFTSOMRÅDENE UTNYTTE naturlige aktivitetsområder NYE AKTIVITETER OG PROGAM I SKOGSOMRÅDENE SKOLENS OMRÅDE BEVARES OG FÅR MER PROGRAM SKOGEN SOM KVALITET I boligområder DELOMRÅDER I de ulike delområdene defineres det kvaliteter og program som skal sikres i friområdene. Det kan også utvikles tema og prinsipper for ny bebyggelse. BADEPLASS/ ISBANE FOR SKOLEN SKOLEVIKA Området rundt skolen er i dag et viktig møtested for barn og unge. En videreutvikling bør sikre et rikere aktivitetsprogram i friområdene ved skolen og inn i det grønne; klatring, aking, flere typer ballspill osv. Vika i nordre del av vannet bør gjøres tilgjengelig og aktiviseres for bruk både i sommer og vinterhalvåret gjennom badehus, brygger og isbane. AKTIVISERE VANNET MED FOR EKSEMPEL SJØBADEANLEGG SKOLEVIKA

24 ARRANGERTE RIDETURER UTGANGSPUNKT FOR TURLØYPER AKTIVITETER FOR DE MINSTE PARKEN Kyrkjeodden er allerede utviklet med gode fasiliteter som møtested. Badestranden har fått lekeutstyr og fellesgrill og tilløp til universell utforming. Det er imidlertid behov for videre utvikling. Aktiviteter for de minste, større og bedre strand, kiosk og en tilkopling til kontinuerlig tursti kan være aktuelle tema. For friområdet inn mot det grønne bør det legges tilrette for aktiviteter tilpasset terreng og ny bebyggelse. NY KIOSK/WC VED BADEPLASSEN KYRKJEODDEN OPPRYDDING AV BADESTRAND KONTINUERLIG TURSTI MED BEARBEIDET UNDERLAG

25 AKTIVITETESLØYPER I SKOGEN KONTINUERLIG TURSTI MED BEARBEIDET UNDERLAG OVERNATTING I SKOGEN VELKOMMEN Friområdene rundt Feriesenteret bør utvikles til et tyngdepunkt for tilreisende. En konsentrasjon i dette området vil kunne bidra til å revitalisere turismen. Funksjonene vil være attraksjoner både for den besøkende, og for bygdas beboere. Tiltakene kan være en sterkere tilknytning til naturen gjennom aktivitetsløyper og overnatting i skogen. Det kan være tiltak som forsterker opplevelsen av vannet, som bedre tilgjengelig og opparbeidet strand, båtplasser og båtutleie m.m. TURISTSENTRUM BÅTPLASSER BÅTUTLEIE OPPRYDDING AV BADESTRAND

26 MØTEPLASS:CAF É AKEBAKKER MØTEPLASS:TORG MOTORSPORT SYKKELBANE OFFENTLIG ROM Skeie sentrum er tettstedets viktigste møtested i dag, og vil sannsynligvis fortsette å være det i takt med utvikling av handel og andre funksjoner. Derfor er det viktig å sikre gode, offentlige rom. Møteplassene kan være i form av et tydeligere og bedre opparbeidet torg - og i form av kafe eller forsamlingshus. Friområdene bør utvikles med aktivitetsmuligheter for flere grupper slik at området samlet kan bli en møteplass for hele bygda. SENTRUM FORSAMLINGSHUS/STED

27 KONTINUERLIG TURSTI MED BEARBEIDET UNDERLAG BRUKE LYGNE OPPRYDDING AV BADESTRAND LYSSETTING ODDEN Odden representerer en helt spesiell landskapsform i tettstedet. Den har kvaliteter som inviteter til en rikere bruk en dagens. Det er allerede opparbeidet en gangvei langs vannet rundt odden. Neste skritt vil være å forstreke stedlige kvaliteter, legge tilrette for attraktive funksjoner og øke tilgjengeligheten ytterligere. TURSTIEN STUPETÅRN

28 OPPRYDDING AV BADESTRAND HESTEAKTIVITETER BEARBEIDE TERRENG REKREASJON Området rundt Sørlandets rehabiliteringssenter har flotte kvaliteter, men disse er kun delvis utnyttet. Koplingen til vannet kan bli rikere gjennom landskapsbearbeiding, opprusting av strand og etablering av nye program. ALTERNATIVE AVKOBLINGSMULIGHETER Samtidig som rehabiliteringssenteret sikres utviklingsmuligheter, kan det søkes etter synergieffekter med andre virksomheter, feks dyr og terapi. BEARBEIDE TERRENG KURBADET

29 POTENSIALE OG IDENTITET Friområdene og utbyggingsområdene flettes sammen med skog, vann og åker. Flettingen sikrer kvaliteter til bebyggelsen og viderefører tettstedets romlige identitet; det grønne og det blå. Tettstedet bindes sammen av nye og eksisterende forbindelser. En kontinuerlig, bearbeidet tursti kan bli en attraksjon i seg selv, sammen med koplinger på tvers som gir god tilgjengelighet til skog, vann og stedets attraksjoner. Rekkefølge og utbyggingstakt i friområdene følger utbyggingsområdene, og de lokales involvering i utviklingen sikrer eierskap og lokal identitet som beriker tettstedet. Det er i tillegg et poeng å definere noen nøkkelprosjekt som kan startes opp umiddelbart. Noen eksempler på nøkkelprosjekt kan være opprusting av Kyrkjeodden, med ny kiosk, ny giv til feriesenteret og området rundt eller kanskje en felles innsats for oppførelse av stupetårn på Odden? Det er nå dugnaden begynner! PLAN

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage

Soma-arena, mulighetenes teater. Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena, mulighetenes teater Innendørs velodrom, bmx, treningssenter, restaurant, møtested, idrettsbarnehage Soma-arena er Norges nye storstue for innendørs sykkelsport. Et mulighetens teater for unge,

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Urbant friluftsliv i Oslo

Urbant friluftsliv i Oslo Urbant friluftsliv i Oslo Oslo Europas sunne og grønne hovedstad Byen med sunt hjerte, grønne lunger og blå årer Historisk tilbakeblikk 1875-1916 - Oslo har et beplantningsvæsen - Hovedfokus er forskjønnelse

Detaljer

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011

Surnadal sentrum. Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum Jostein Bjørbekk 1. Desember 2011 Surnadal sentrum 4 SKEIVEGEN SENTRUM PRESENTERER SEG SENTRUM ROMSLIG - MULIGHETER FOR FORTETTING V I S J O N: Surnadal sentrum skal bli et STED med LANDSBYENS

Detaljer

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene.

Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06. Hva forventer turistene. Hyttebygging og bruk en gullkalv for lokalsamfunnet? Norsk kommunalteknisk forening Oslo 13/11-06 Jan Velvin Høgskolen i Buskerud Jan.velvin@hibu.no Hva forventer turistene Begeistring Underholdning Opplysning

Detaljer

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg

Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Retningslinjer for lekeareal og nærmiljøanlegg Byplan Sortland Blåbyen 2014-2026 Retningslinjene er utarbeidet i forbindelse med Byplan Sortland B. GENERELT 1. Definisjon Med lekeområder menes både opparbeidede

Detaljer

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012

Fornebu forventninger, planer og realiteter. Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu forventninger, planer og realiteter Forum for miljø og helse, Årskonferanse 07.05.2012 Fornebu før 8.10.1998 Fornebu 2020! 6000 boliger 12-15000 beboere 20-25000 arbeidsplasser VISJONER OG MÅL

Detaljer

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007

Nærmiljøanlegg. Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Nærmiljøanlegg Fylkeskommunal samling for Hedmark og Oppland Honne 28-08 2007 Jeg skal si noe om: Hvorfor tenker Gjøvik kommune... Hvordan tenker Gjøvik kommune... Hvem tenker i Gjøvik kommune... når det

Detaljer

Stille område; rekreasjon og helsebot

Stille område; rekreasjon og helsebot Stille område; rekreasjon og helsebot Kartlegging og implementering i planlegging Elisabeth Sæthre, Direktoratet for naturforvaltning Verdien av stillhet I hverdagslivet Bolig, skole, lekeplass, park,

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål

Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025. Sammendrag viktige momenter. Kommentarer til visjon, føringer og mål Kommuneplan for Rælingen, arealdelen 2014-2025 Oslo og Omland Friluftsråd har lest Rælingens arealdel av kommuneplanen, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen.

Detaljer

Godt urbant miljø i «framtidens byer»?

Godt urbant miljø i «framtidens byer»? Godt urbant miljø i «framtidens byer»? En økende andel av befolkningen bor og arbeider i byer. Hva som utgjør et godt bymiljø, er et sentralt tema i samfunnsdebatten. Idealet er den tette, urbane byen

Detaljer

Budafjellet Boligområde

Budafjellet Boligområde Naturskjønt område på Roald, Vigra - 9 km fra Ålesund sentrum Budafjellet Boligområde Gled deg til en enklere hverdag i din nye bolig! www.baarevika.no Her skal vi bygge en boligblokk med 16 leiligheter,

Detaljer

Fjerdingby vår aktive møteplass. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren

Fjerdingby vår aktive møteplass. Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Fjerdingby vår aktive møteplass Trivselskommunen med nærhet til Østmarka og Øyeren Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt sentrum for hele kommunen med et mangfold i aktivitet og tilbud og gi innbyggerne

Detaljer

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet

Presentasjon av områdetyper. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet OMRÅDETYPER Kode Områdetype Kartfigur LR Leke- og rekreasjonsområde Flate NT Nærturterreng Flate

Detaljer

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE

FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE FJELLET OVER BYEN OVER FJORDEN OVER VERDEN OVERVELDENDE AKTØRENE BAK SATSINGEN Narvikfjellet Eiendom AS ble stiftet 2. juli 2014 og eies av Forte Narvik Invest 1 AS (50,1%) og Narvikgården AS (49,9%).

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE

14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 14.6.2010: MØTE MED TEMAGRUPPE 1 SANDE SOM NATURBASERT OPPLEVELSESKOMMUNE 1: Sandes ressurser og aktiviteter: Hvilke konkrete ressurser / arealer og aktiviteter skal danne utgangspunkt for å utvikle Sande

Detaljer

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering.

Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer, lekearealer og parkering. Narvik kommune Dato for siste revisjon: 20.08.2007 Vedtatt av Narvik bystyre:.0.2007 Trer i kraft fra kunngjøring: 0..2007 Vedtekter til plan- og bygningslovens 69 nr. 3 om krav til felles utearealer,

Detaljer

HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN?

HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN? HVORDAN ARBEIDES DET MED UTFASINGEN AV EKSISTERENDE OMRÅDELØFT I FORHOLD TIL Å FÅ VIDEREFØRT TILTAK MED GODE RESULTATER ETTER SATSINGEN? Eierskap eierskap eierskap Eierskap befolkningen Eierskap bydelen

Detaljer

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL

Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra Vingar IL Kommunedelplan 2014-2017 Innspill / Endringer til Kommunedelplan for perioden 2014 2017 fra fremsender herved innspill til «KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE 2014-2017» som er på 1.gangs

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog

Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Politikerverksted 17. juni oppsummering fra cafédialog Spørsmål 1: Det er behov for en mer helhetlig samfunnsplanlegging og -utvikling på tvers av kommunegrenser. Hvordan bør dette løses på Nedre Romerike?

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

Om Fjord Tours AS. To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv. Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10 personer.

Om Fjord Tours AS. To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv. Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10 personer. Om Fjord Tours AS To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv Norge i et nøtteskall Fjord Pass - Norges største hotellpass (ca 150 hoteller) Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum

SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM. Måløy - utvikling av bysentrum SØKNAD OM MIDLER TIL TETTSTEDSFORMING MÅLØY SENTRUM Måløy - utvikling av bysentrum PROSJEKT: Videreutvikling og konkretisering av arbeid med områdeplan for Måløy Sentrum. Prosjektleder: Arne Åsebø, Vågsøy

Detaljer

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10

Slik har vi det på Nordseter Bilde tatt av Tove Røysted Aker 2013-11-10 Hva skal til for å øke antallet overnattingsdøgn i fritidsboligene? Hvordan motivere til kjøp av varer, tjenester og opplevelser i regionen? Budskap fra Nordseter - Jørgen Erik Galtestad Nordseter Slik

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4668 INFORMASJON OM VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Skolene presenterer sine innspill til planarbeidet for Vikersund sentrum

Detaljer

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2

OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM. 1 Innledning...1. 2 Workshop/arbeidsseminar...2. 3 Plangrep for sentrum...2 Oppdragsgiver: Froland kommune Oppdrag: 532442 Osedalen helhetsplan Dato: 2013-07-17 Skrevet av: Espen Evensen Reinfjord Kvalitetskontroll: Roar Melsom OPPSUMMERING HELHETSVURDERING OSEDALEN SENTRUM INNHOLD

Detaljer

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden

- i hjertet av fantastiske Åsenfjorden - i hjertet av fantastiske Åsenfjorden 95 hyttetomter håndplukket for optimale forhold! 13 tomter i byggetrinn 1 legges nå ut for salg DJUPVIKA EN FANTASTISK BELIGGENHET Nærhet til byen, et panorama mot

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013

BAB Omsorg AS sommertilbud 2013 sommertilbud 2013 Sommerleir til Tromøy 8 22. juli 2013 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Av aktiviteter kan vi nevne strandliv, turstier, lekeplasser og tur til Dyreparken. Alt

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Om Fjord Tours AS. To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv. Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10 personer.

Om Fjord Tours AS. To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv. Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10 personer. Om Fjord Tours AS To av de mest kjente merkevarene i norsk reiseliv Norge i et nøtteskall Fjord Pass - Norges største hotellpass (ca 150 hoteller) Fjord Tours skreddersyr gruppeturer for grupper over 10

Detaljer

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10

KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 KURS & KONFERANSE kursv1.indd 1 2015-04-30 15:10 Sirdal Høyfjellshotell w w w. h o t e l s i r d a l. n o OPPLEV VÅRE KONFERANSER SOMMER & VINTER 2 kursv1.indd 2 2015-04-30 15:10 EN OPPLEVELSE UTENOM DET

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015

Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Barn og unges kommunestyre (BUKS) kafedialog 4. juni 2015 Spørsmål 1: Vil Fet være del av en større kommune i 2020? Ja Ja/nei Kanskje Vil ikke! Vet ikke Ja, kanskje Spørsmål 2: Hvilken kommune eller kommuner

Detaljer

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv Klima- og miljødepartementet Ny stortingsmelding om friluftsliv Erlend Smedshaug Lillestrøm, 15. mars 2016 Ny stortingsmelding om friluftsliv Forankret i regjeringens politiske plattform fra oktober 2013

Detaljer

Vinterland Helgeland Prosjektskisse

Vinterland Helgeland Prosjektskisse Vefsn Kommune Plan og Utvikling Vinterland Helgeland Prosjektskisse Innledning: Området Kjemsåsen/Sjåmoen er et snøsikkert og populært utfartsområde spesielt på vinterstid. Her har vinteridretten i kommunen

Detaljer

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010

Det finns berre ein. Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Det finns berre ein Marit-Solveig Finset og Bård Eiliv Oppigard 2010 Ser det svart ut? Bygda er 25 km lang, 12 km med gjørmeveg 75 % av lokal kraftproduksjon lagt ned Butikken, posten og ungdomsskolen

Detaljer

Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet

Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet 1 Attributter ved det naturbaserte reiselivsproduktet Førsteamanuensis Sjur Baardsen Oversikt over foredrag Generelt om goder/produkter (varer og tjenester) Klassifisering av goder Naturbaserte reiselivsprodukter

Detaljer

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid

Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Stedsutvikling gjennom offentlig og privat samarbeid Marit Sunde Gjøvik Stedsanalyser Formål: Utvikle stedets særtrekk og kvaliteter og gjøre stedet funksjonelt og attraktivt for de som bor, bruker og

Detaljer

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer?

Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Miljøledelse Hvordan bor, jobber og reiser vi i framtida? Hvordan skape best mulig samspill mellom individuelle og kollektive systemer? Petter Eiken, adm.dir. ROM Eiendom ROM Eiendom i tall: Eiendommer

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg Sør AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon

Grimstad. Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad Sykkelby og Syklist velkommen destinasjon Grimstad - intro Kystby sør i Norge 22 000 innbyggere, 2 500 studenter, 1800 hytter, øker sommer Rederier, teknologi, hagebruk, service, handel, turisme

Detaljer

Hvordan gjøre Tvedestrand ENDA mer attraktiv?

Hvordan gjøre Tvedestrand ENDA mer attraktiv? onsdag 21. januar 2015 Hvordan gjøre Tvedestrand ENDA mer attraktiv? Referat fra temakveld på Tvedestrand rådhus JO!...ved SAMARBEIDSKULTUR, fordi... ...det er FOLK som skaper steder! Telemarksforsking

Detaljer

1 Innledning...1 2 Prosess og besvarelser.. 2-6 3 Oppsummering og konklusjon 7-8

1 Innledning...1 2 Prosess og besvarelser.. 2-6 3 Oppsummering og konklusjon 7-8 Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: KU Detaljregulering Nordkjosbotn Sør Tema: Barn og Unge Dato: 2011-03-09 Skrevet av: Rakel Fredriksen Kvalitetskontroll: Hanne Skeltved WORKSHOP BARN OG UNGE INNHOLD

Detaljer

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR:

PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: SIRDAL SENTERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2011 2015. STEM SENTERPARTIET DA STEMMER DU FOR: Fornøyde innbyggere som har trygghet i alle livets faser Boligtilbud for alle og forventning om økning av folketallet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup

Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup Noen innspill i utviklingen av sentrumsområdet på Sunndalsøra ark.stud. Ingeborg U. Barlaup industrimuseum (hydro) folk møteplasser bevegelse kultur mixed use Flere møteplasser ute, tenke samarbeid, fl

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Oppsummering og rapport for barnetråkk registrert 5., 18. og 19. juni 2013 2., 5. og 8. klasse på Hallingby skole Nr. Navn på kryss, strekning eller område

Detaljer

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo

Levedyktig sentrum. Mulighetsstudie kvartal 10-11 og 20-21 Mosjøen - April 2012. AtelierOslo Levedyktig sentrum Innhold - Bakgrunn for prosjektet - Urban analyse - Nye parkeringsmuligheter i Mosjøen Sentrum - Mosjøen nye almenning - Hvaslags program kan styrke Sentrum - Foreslått nytt program

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1:

Stord kommune. Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder. Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) 2013-2017 DEL 1: DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Stord kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr 31.12.2011) Antall innbyggere Ant innbyggere per km 2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011 BAB-Omsorg AS sommertilbud 2011 Sommerleir til Tromøy 11.- 25. juli 2011 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt

Detaljer

Velkommen til et år på. Motorsykkel

Velkommen til et år på. Motorsykkel Velkommen til et år på Motorsykkel Forsiden Nyheter Galleri Ansatte Fag Informasjon Søknad Kontakt er linja der fart og spenning preger hverdagen. Vi skal være ville i vettet til å tørre, men samtidig

Detaljer

Samfunnsverksted Fornebu

Samfunnsverksted Fornebu Samfunnsverksted Fornebu 4. april 2017 Møteplass Fornebu Oppsummering av innspill fra verkstedet til videre oppfølging Sandvika 27.april 2017 1 Kultur og fritid Om møteplasser Kultur og fritid kan handle

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen 2014 Svarprosent 93 svar av 540 17 % 0,5 0,45 Husstandsmedlemmenes alder 0,43 0,4 0,35 0,3 0,275 0,25 0,2 0,204 0,15 0,1 0,092 0,05 0 1. 0-17 år 2. 18-39 år 3. 40-66 år 4. 67 år

Detaljer

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012

BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 BAB-Omsorg AS sommertilbud 2012 Sommerleir til Tromøy 9.- 23. juli 2012 Tromøya ligger fantastisk flott i skjærgården ved Arendal. Alt fra ridning, blindesti og strandliv. Alt meget godt tilrettelagt for

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10

ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 ROMMEN BARNE OG UNGDOMSSKOLE 16.11.10 HVORFOR ER GODE UTEROM VIKTIG? Et variert og godt tilrettelagt uteareal gir muligheter for : - et variert opplæringsmiljø - allsidige bevegelsesaktiviteter - sosial

Detaljer

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY

TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - DEN INVITERENDE BY TILGJENGELIGE SENTRUM - ER OPPLEVELSESRIK sanselig variasjon attraktiv sjøkant fortelling møteplasser byrom flerkulturelt gjestfrihet sosial temagate intimt fjordbyen

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013

Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Folkemøte Sandhornøy 27.11.2013 Sted: Sandhornøy skole Tid: 19:00 21:30 27 oppmøtte. Tilstede fra Kommunen: Møteleder Petter Jørgen Pedersen (Ordfører), Laila Kildahl (Nestleder planutvalget), Iren Førde,

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Drammen Park videre utvikling.

Drammen Park videre utvikling. Drammen Park videre utvikling. Komité for idrett, kultur og byliv 11.11.2014 Planarbeid i 2011 la vekt på å oppnå medvirkning og engasjement. aktiv? historisk eller moderne? multikulturell park? Klipp

Detaljer

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner

Vestkantsvømmernes bestemmelser for leirer og stevner s bestemmelser for leirer og stevner S i s t e r e v i s j o n : 2 0 14-11 - 10 V e r s j o n 1. 0 Innhold Stevnepåmeldinger... 2 Påmelding til stevne etter utgått frist... 2 Leirer og utenbys stevner

Detaljer

En investering i familielykke

En investering i familielykke En investering i familielykke Har dere tenkt å bygge hus i Selbu? Ti eksklusive eneboligtomter står endelig klare for salg på toppen av Mebonden. De første tomtene på rundt ett mål, er starten på det som

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024

henrik ibsen skien norway strategier 2015-2024 Henrik Ibsen 1828: født 20.mars i Skien sentrum (Stockmansgården) 1835: familien Ibsen flytter til Venstøp 1843: familien flytter til Snipetorp 1843: Henrik drar fra Skien til Grimstad 1849: gir ut sitt

Detaljer

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller

Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Bærekraftig stedsutvikling Visjon, virkemidler og roller Hamar 20.januar 2017 Øystein Bull-Hansen arkitekt, byplanlegger og Fagansvarlig i BYLIVsentret Jeg skal snakke om: Folkevalgtopplæring i KS regi

Detaljer

Prospekt. Nyheim Boligområde. Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune

Prospekt. Nyheim Boligområde. Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune Prospekt Nyheim Boligområde Brevika Gård, Gnr 216 Bnr 12 Tustna, Aure Kommune Det perfekte utgangspunkt for den aktive familie! Ønsker du å bo i grønne omgivelser på landet, men likevel i rimelig nærhet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Utskrift A3 Arealplankart

Utskrift A3 Arealplankart Kommuneplan: Tegnforklaring Reguleringsplan: 0 200 m Utskrift A3 Arealplankart Med forbehold om feil i kartgrunnlaget. Produktet er etablert med data fra Skedsmo kommune og Geovekst. Kartet kan ikke brukes

Detaljer

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

«Allemannsretten» FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV «Allemannsretten» Historie og betydning Gammel sedvanerett til bruk av naturen Viktig også for landbruket og hytteeiere (de må ofte gå/ferdes over annen manns grunn for å komme til egen eiendom) Lovfestet

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer