VGO-Kontakten Nr årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VGO-Kontakten Nr. 2 2009 8. årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS»"

Transkript

1 VGO-Kontakten Nr årgang Tema: VGO-Kontakten - «Utvikling på HS»

2 Lederen har ordet Leder Nsf/vgo-kontakten oktober 2009, Bjørg Ranang Velkommen tilbake etter sommeren! Nytt skoleår og andre utfordringer. Inntrykket jeg har fått av «mine» elever så langt i år er at de har mer behov for endring i løpet av skoledagen. Variasjon og aktivitet ser det ut for at de trives med. Her blir det ikke mye lysark og gruppearbeid. Dette vil gi meg en klar utfordring og jeg vil nok føle behov for litt inspirasjon og ideer. Kanskje det er flere enn meg som følger med på TV på søndagskveldene. Læringsstiler som er mye av basis for de tankene som ligger bak krafttaket med disse elvene, var faggruppens fokus på konferansen i Er det noen av dere som har fulgt opp noe av dette på HS, hadde det vært fint om vi kunne dele erfaringer. Elevene må finne strategier som vil gi dem bedre læring og jeg må være den som skal inspirere dem. Dette er kanskje et behov jeg vil dele med andre? Nettsidene er under stadige forbedringer og vi håper at vi i løpet av høsten kan ta de medlemsaktive sidene i bruk. Disse sidene vil være et ypperlig medium til diskusjonsforum og erfaringsdeling. Her må dere følge med på nettsiden for å se om de er aktive, se - faggrupper - videregående opplæring. 2 av medlemmene i styret skal på ny opplæring i slutten av september. Konferansen 2010: januar i Bergen: TEMA «skole og samfunn». Styret er nå i full fart mot en ny fagkonferanse. Vi planlegger neste konferanse i Bergen. Endelig ut av Oslo igjen, etter utallige oppfordringer. Lokalgruppen i Hordaland har fått utfordringen med å være med styret i å legge opp konferansen og det ser ut til at de tar den på strak arm. All honnør til lokalgruppen i Hordaland! Det er også tid for generalforsamling (GF). Alle medlemmer oppfordres til å finne noen, deg selv eller andre som vil stille til valg til styret. Vi trenger også medlemmer til valgkomiteen. Konferansen som kommer i januar kan gi litt inspirasjon for variasjon. Vi har bl.a. invitert NDLA som vil vise bruk av egne nettsider. Vi håper at flere vil synes dette er nyttig. Andre tema vil være voksenpedagogikk, realkompetanse og skikkerhet m.m. Håndboka. I vår har styret forberedt en håndbok for alle medlemmer. Selve håndboka inneholder kalender, en del sykepleierprosedyrer og nyttig lovverk for deg som sykepleier og lærer. Ved siden av denne har vi laget et hefte som skal brukes som innstikk til håndboka. Dette heftet vil ha to hensikter. Den ene er som forside til håndboka og den andre hensikten vil være som vervemateriell. Alle medlemmer av faggruppen får heftet, men vi sender det også ut til alle sykepleiere som er i NSF og står registrert med arbeidsplass i videregående skole. Hele håndboka derimot vil bare sendes til medlemmer av gruppen. Håndboka ble dessverre forsinket, men håper den vil komme til nytte allikevel. Dette er et prosjekt vi har lyst til å følge opp videre, altså gi ut årlig. Dette må vi ta opp på generalforsamlingen. Generalforsamling januar Generalforsamlingen er planlagt til Bergen sammen med fagkonferansen 28. og 29. januar. Styret må ha saker innsendt fra medlemmer og lokalgrupper 3 måneder før generalforsamlingen. Fristen for innsending av saker til GF er 1. november Vi trenger saker som er av interesse for medlemmene. Korrekt adresse til deg. En oppfordring til alle medlemmene: GÅ INN PÅ NSFs NETTSIDER OG OPPDATER MEDLEMSREGISTERET MED DIN E-POSTADRESSE. 2 VGO-KONTAKTEN

3 SETT AV DATOENE! NSFs faggruppe i videregående opplæring inviterer til Fagkonferanse 28. og 29. januar 2010 Rica Hotell Bergen og Grand Selskapslokaler Målgrupper: Lærere i videregående skole og bedrift, undervisningssykepleiere, opplæringssykepleiere, opplæringskontor og andre interesserte Faggruppen har fagkonferanse en gang i året. I 2010 vil vi fokusere på voksne elever og deres utfordringer, men har temaer som kan være til inspirasjon også for de som arbeider med unge elever og lærlinger. Temaer som vil bli berørt er: Skikkethet for elever og lærlinger Voksenpedagogikk - «Voksne i en læringssituasjon muligheter og utfordringer» Vurdering av elever og lærlinger, ny vurderingsforskrift Digitale hjelpemidler, praktisk bruk Fagskolen HS Program og påmeldingsskjema vil snart komme på faggruppens nettside. Påmeldingsfrist er 7. desember Videregående opplæring VGO-KONTAKTEN 3

4 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I NSFS FAGGRUPPE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Generalforsamlingen 2010 vil bli holdt i Bergen 28. januar Sted: Grand Kurs og konferansesenter, Olav Kyrres gate 11 Tid: Saker til GF må være styret i hende 1. november 2009 NSF/VGO- STIPEND GF-08 vedtok at medlemmer i NSF/VGO kan søke stipend på opptil kr 2000,- Enkeltmedlemmer kan søke om midler til for eksempel: Pedagogisk utviklingsarbeid Utdanning og styrking av kompetanse rettet mot videregående opplæring Ta i bruk nye metoder og veiledere NSF/VGO-stipendet er ikke ment brukt til å dekke reiseutgifter. Det må leveres dokumentasjon/rapport over hva stipendet brukes til. Søknadsfrist 1. september og 1. november Søknaden sendes NB: Vær obs på at også «moder»-nsf samt fylkeskontorene har stipendmidler. NSF/VGOS LOKALGRUPPEARBEID Lokalgruppene kan søke på midler på inntil kr 5000,- til oppstart/drift/prosjekter. Tildelingen skjer på bakgrunn av prosjektsøknad fra lokalgruppene. Styret ønsker spesielt å fremkalle den lokale kreativiteten. Gruppene må dokumentere hva midlene ble brukt til, evt skrive rapport. Søknadsfrist 1. september og 1. november Søknaden sendes 4 VGO-KONTAKTEN

5 BLI MED I STYRET, DA VEL :) INFORMASJON OM VALG PÅ NYTT STYRE I NSF/VGO: Nå er det igjen tid for å tenke på valg av nytt styre i NSF/VGO. Å sitte i styret i faggruppen gir deg mulighet for å påvirke og være en driver for fagene i helse- og sosialfag. Du får innblikk i planer og evt. endringer som skjer innen HS. I tillegg vil styret være høringsinstans som opptrer på vegne av NSF i saker som angår VGS innen HS. Leder i faggruppen sitter i sentralt fagråd, som jobber tett opp mot forbundsstyret. Det avholdes 5 styremøter pr. år. Dette er arbeidsmøter hvor styret selv forbereder og gjennomfører oppgavene. I styremøtene blir det ofte friske og spennende diskusjoner. Mye av jobbingen rettes mot planlegging av den årlige fagkonferansen, lokalgruppeleder-konferansen og medlemsbladet. Styret har også vært på ekskursjoner og studiebesøk til «søsterorganisasjoner» i naboland. Det inspirer å treffe kolleger som jobber mot felles mål. Vi oppfordrer alle interesserte å stille til valg. La oss få et reelt valg med mange dyktige kandidater! På GF i Bergen stilles følgende plasser til valg: Leder (eget valg) 4 styremedlemmer (eget valg) 2 varamedlemmer (eget valg) Kandidater meldes til oss innen Meld fra hvilket valg du ønsker å stille til. Du vil da få tilsendt skjema hvor du forteller litt om deg selv og dine interesser. Ved spørsmål angående det å være styremedlem, kontakt: Bjørg Ranang, leder i NSF/VGO, tlf / eller Nora Frydendal Hoem, medlem i valgkomiteen, tlf / VGO-KONTAKTEN 5

6 SKOLESTAFETTEN VURDERING FOR LÆRING Holtet vgs i Oslo er så heldig, sammen med 6 andre vidergående skoler i Oslo, å få være pilotskole i forhold til et prosjekt som kalles «Vurdering For Læring» (VFL). Vurdering for læring, er det noe nytt? Vurdering har man jo til alle tider bedrevet i skolen, så hva kan være hensikten med å sette i gang et slikt prosjekt? Torill Gaarder som trener og dommer. Hovedfokus i prosjektet «Vurdering for læring» er hvordan vi vurderer. 3 lærere fra samme team på Holtet pluss en/to representanter fra ledelsen deltar i prosjektet. Den første vanskelige oppgaven vi i prosjektgruppa har jobbet med, er å lære forskjellen på «Vurdering For Læring» og «Vurdering av Læring». Klarer vi å skille mellom disse? Jeg vil illustrere denne problemstillingen med bilder av en av lærerne på Holtet. Sentrale spørsmål i VFL: 1. Vet elevene når vi lærere er dommere og når vi er trenere? 2. Er det slik at våre elever ikke våger å stille såkalte «dumme» spørsmål i klasserommet, fordi de er redde for å få dårlig karakter? 3. Er elevene våre redde for å vise hva de ikke kan i vanlige undervisningstimer, fordi vi vil komme til å bruke deres manglende kunnskap til å gi en dårlig karakter? Prosjektet har blitt en stor inspirasjonsfaktor for oss som er så heldige å få være en del av det. Idègrunnlaget kommer fra Canada og London. Utdanningsetaten i Oslo startet for 3 år siden et lignende pilotprosjekt i 10 skoler på barne- og ungdomstrinnet. Det er laget en film etter dette prosjektet som viser hva man kan få til hvis man jobber systematisk med «Vurdering for læring». Vi blir stadig bevisstgjort på at elevene skal ha masse tid inne i klasserommet til å øve seg med veiledning av læreren som trener, uten at de blir vurdert med karakter. Dette må eleven føle seg trygge på. Så blir det planlagte prøver, tidspunkt som klart er avtalt med elevene, at læreren skal være dommer. Vi opplever at både vi lærere og elevene trenger avlæring i forhold til denne tenkningen! Veldig ofte får vi følgende spørsmål fra elevene: «Hva får vi i karakter?» eller «Hvis vi ikke får karakter er det ingen vits å jobbe med dette!» Og vi lærere kan lett tenke: «Vi må gi karakterer for å få flest mulig karakterer når underveis og standpunktkarakterer skal settes!» 6 VGO-KONTAKTEN

7 Pedagogikken i VFL er svært enkel og består av 4 hovedelementer: 1. Mål 2. Vurderingskriterier 3. Egenvurdering 4. Kameratvurdering Mål: Elevene må kjenne til hvilke mål de skal nå, både på kort og lang sikt. Dette er ikke ny kunnskap for noen av oss som jobber i skolen, men kanskje kan noen av oss bli enda flinkere til å jobbe med mål? Vi i pilotgruppa startet først opp med å skulle lage klare mål for undervisningstimene. Vi starter nå alle timene våre med å skrive opp på tavlen hva målet for «økten» med vår undervisning består av. Da vil det være nødvendig å bryte ned læreplanmålene, gjøre de konkrete og forståelige for elevene. På slutten av timen/timene bruker vi noen minutter for å oppsummere hva vi har lært og ser om vi har nådd målene. Vi bruker også enkle tilbakemeldinger fra elevene for å få en pekepinn på om de har nådd målet, enten ved å bruke røde, grønne og gule kort eller ved muntlig eller skriftlig tilbakemelding fra elevene. Vurderingskriterier: Vi jobber mye med å lage klare og forståelige vurderingskriterier slik at elevene skal vite hva de skal vurderes etter. Dette gjør vi nå til alle prøver, oppgaver, prosjekt og muntlige fremføringer. Vi er utfordret til å få elevene til å delta i å lage vurderingskriterer. Her har vi foreløpig ikke kommet så langt. Egenvurdering: Å lære elevene til å evaluere seg selv er en krevende men svært nyttig prosses. Vi vet at det er svært utviklende for elevene Dette gjør vi ved å la de for eksempel sette karakter på seg selv, før de får vår karakter og vurdering. Vi jobber helt bevisst med å få elevene til å vurdere seg selv, men på dette området har vi mye å lære enda. Vi har et stort forbedringspotensiale. Kameratvurdering: Elevene skal systematisk lære å vurdere hverandre. Dette krever trygghet og mye kunnskap også fra medelever. Og masse tid! Vi er ca midt i prosjektet. Det er faglig meget inspirerende å få delta i dette, fordi vi regelmessig treffer de andre vgs. skolene i Oslo som er med i prosjektet. Vi deler erfaringer med hverandre. I tillegg får vi faglig påfyll fra Utdanningsetatens representanter eller eksternforelesere. På Holtet vgs. har vi hatt flere undervisningsøkter om VFL med hele personalet på skolen. Vi har nettopp nå opprettet et fagfoum bestående av representanter fra alle avdelingene ved skolen, som skal bidra til at hele skolemiljøet skal bli gjennomsyret av tenkningen i VFL. Og det blir satt av jevnlige møtetider for hele personalet til å jobbe med VFL. Jeg har med dette forsøkt å gi en kort om langt vi er kommet med prosjektet, VFL. Kanskje kommer jeg tilbake om et år og forteller mer fra prosjektet? Ingrid Matheussen, lærer på Holtet vgs VGO-KONTAKTEN 7

8 NSF/VGOS NYE NETTSIDER - KOM MED INNSPILL! Av Bodil M Sørlie Også NSFs faggruppe i videregående opplæring lager nå nye nettsider. NSF har som kjent fått nytt nettsidesystem. I dette systemet vil også vår nettside i NSFVGO bli enklere å oppdatere og redigere. Fortsatt er vi i oppstartfasen med opplæring og utprøving. Men vi legger ut en del nytt stoff. Vær oppmerksom på at en del av stoffet på våre sider bare vil være tilgjengelig for medlemmer. Gå inn på så på Faggrupper og til Videregående opplæring. Se hva som ligger der. Logg deg inn med medlemsnummer og fødselsnummer og få tilgang til medlemsdelen. Gå gjerne inn sjekk om dine data i NSFs medlemsregister er korrekte. Et annet tilbud på våre nettsider blir opprettelsen av «arbeidsrom». Her kan vi invitere inn andre medlemmer til diskusjoner, samle dokumenter eller lage mindre grupper. Ennå er det bare de med publiseringsrettigheter som kan opprette arbeidsrom. Det blir spennende å se hvordan denne delen kan videreutvikles. 2 medlemmer fra styret, leder Bjørg Ranang og styremedlem Bodil M Sørlie var nylig i NSFs lokaler på et kort opplæringskurs i hvordan publisere på de nye nettsidene. Nå ønsker vi innspill fra medlemmene. Hva ønsker DU av informasjon på våre nettsider? Send forslag til eller til AKTUELLE NETTSTEDER BRØNNØYSUNDREGISTRENE her finner dere hovedblanketten for registrering i Brønnøysundregistrene. Lokalgruppene må registreres her for å kunne opprette konto i banken. LÆREPLANER i helse- og sosialfag REALKOMPETANSEVURDERING og skoletilbud til voksne HELSEPERSONELLOVEN HELSEFAGLIG LITTERATUR 8 VGO-KONTAKTEN

9 RETT TIL INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG UTVIDET RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING M.V. RUNDSKRIV UDIR INNLEDNING Dette rundskrivet omhandler retten til inntak til videregående opplæring og utvidet rett til videregående opplæring i inntil fem år. Rundskrivet tar også for seg de særlige reglene som gjelder i forbindelse med inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn RETT TIL INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.1 Innledning Opplæringsloven 3-1 har bestemmelser om rett til videregående opplæring. Det går frem av bestemmelsens første ledd at ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, etter søknad har rett til tre års heltids videregående opplæring. Retten til videregående opplæring gjelder uansett hvilke kunnskaper eller ferdigheter søkeren har tilegnet seg i løpet av grunnskolen. Også elever som har fått hele sin grunnskoleopplæring i form av trening i grunnleggende ferdigheter har rett til videregående opplæring. 2.2 Ordinært inntak Søkere med rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1 første ledd har rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på videregående trinn 1.I forskrift til opplæringsloven kapittel 6 er det gitt regler om inntak til videregående opplæring. Paragrafene 6-9 til 6-12 har bestemmelser om vilkår for inntak, og i 6-13 til 6-17 er det gitt bestemmelser om inntaksrekkefølgen for søkere med lovfestet rett til videregående opplæring etter opplæringsloven 3-1. Fylkeskommunene har ikke anledning til å fastsette andre regler for inntak enn de som er fastsatt i forskriften kapittel 6. Dette innebærer bl.a. at eventuelle inntaksreglementer som legger vekt på avstand mellom hjem og skole i forbindelse med inntak ikke vil være gyldige. Inntak til videregående opplæring er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen, jf. fvl. 2 og opplæringsloven 15 2 tredje ledd. Fylkesmannen kan imidlertid ikke overprøve et vedtak i fylkeskommunen om hvilket utdanningsprogram på videregående trinn 1 eller programområde på videregående trinn 2 og 3, eller hvilken skole en søker skal tas inn på. For slike vedtak gjelder reglene om klageinstans i 28 i forvaltningsloven. Det betyr at disse vedtakene kan påklages til fylkeskommunen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsatt som forskrift og er bindende, jf. forskrift til opplæringsloven 1-1 og 1-3. I videregående opplæring skal alle søkere tas inn til ett av utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3. Elevene skal få sin opplæring etter gjeldende læreplaner for det aktuelle utdanningsprogrammet og etter gjeldende fag- og timefordeling, jf. forskrift til opplæringsloven 1-1 og 1-3. Det innebærer at alle tabellene som er vist i F-12 og vedlegg 1 og 2 har status som forskrift og er rettslig bindende. Det som for øvrig står i F-12 er tolkninger, veiledninger, informasjon med mer, dvs. forhold som ikke i seg selv er bindende for skoleeier og som ikke utløser rettigheter for elevene, men som skal bidra til forståelsen av det som er fastsatt i forskriftsbestemmelsene. VGO-KONTAKTEN 9

10 2.3 Spesialundervisning sakkyndig vurdering Retten til spesialundervisning etter 5-1 gjelder elever i videregående opplæring som ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringen. Retten gjelder alle typer lærevansker og årsaken til lærevanskene har ikke betydning for denne rettigheten. Når fylkeskommunen tar stilling til elevens rett til spesialundervisning etter 5-1, er dette et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen, jf. fvl. 2 og opplæringsloven Før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning skal det foreligge en sakkyndig vurdering, jf. opplæringsloven 5-3. Fylkeskommunens pedagogisk-psykologiske tjeneste er sakkyndig instans, jf. opplæringsloven 5-6. I forbindelse med særskilt inntaket blir det utarbeidet sakkyndige vurderinger etter forskrift til opplæringsloven kapittel 6. Disse sakkyndige vurderingene kan ikke legges til grunn for enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Det er viktig å merke seg at sakkyndige vurderinger fra grunnskolen ikke kan legges til grunn for et tilbud om spesialundervisning i videregående opplæring. Den kommunale PP-tjenesten har til vanlig ikke tilstrekkelig kjennskap til videregående opplæring til å kunne vurdere hva som skal til for at elevene får et forsvarlig opplæringstilbud. Dette vil også kunne gjelde der PP-tjenesten er felles for grunnskole og videregående opplæring. De sakkyndige vurderinger fra grunnskolene kan bare legges til grunn for et midlertidig vedtak om spesialundervisning i videregående opplæring. Unntak fra læreplanen og fag- og timefordeling kan bare gjøres for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1, jf Utgangspunktet er at også disse elevene skal, så langt det er mulig, ha sin opplæring etter ordinære læreplaner. I tillegg har de rett til det samme timetallet som andre elever. 10 VGO-KONTAKTEN

11 2.4 Organisering av elevene i grupper Elevene skal deles inn i grupper/klasser etter behov, jf. opplæringsloven 8-2. Gruppene må ikke være større enn det som er pedagogisk og sikkerhetsmessig forsvarlig. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Denne rettigheten må ses i sammenheng med opplæringsloven 1-3 om tilpasset opplæring. Et av de viktigste målene på om gruppestørrelsen er forsvarlig, er om opplæringen i tilstrekkelig grad er tilpasset de enkelte elevers forutsetninger. 3. RETT TIL INNTAK TIL SÆRSKILT PRIORITERT UTDANNINGSPROGRAM PÅ VIDEREGÅENDE TRINN Innledning Opplæringsloven setter rammer for utvelgelsen til de enkelte utdanningsprogram. Søkere som etter kapittel 5 i opplæringsloven har rett til spesialundervisning, og som på grunnlag av sakkyndig vurdering har særlig behov for ett bestemt utdanningsprogram, har rett til dette. Søkeres rett til inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1 er regulert i opplæringsloven 3-1 sjette ledd. 3.2 Vilkår for inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1 Det er forskriften 6-20 som oppstiller vilkårene for inntak til et særskilt prioritert utdanningsprogram på videregående trinn 1. For å kunne bli tatt inn til særskilt prioritert utdanningsprogram må søkeren for det første ha rett til vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1 første ledd. For det andre må søkeren ha rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1. I tillegg må søkeren ha behov for spesialundervisning pga en eller flere av disse vanskene: a) sansedefektar og motoriske defektar b) store lærevanskar c) emosjonelle eller sosiale problem d) store samansette funksjonshemmingar a) andre funksjonshemmingar. Søkeren har rett til inntak til det særskilte prioriterte utdanningsprogrammet på videregående trinn 1 når han eller hun har valgt på grunnlag og i samsvar med den sakkyndige vurderingen, se dog Fylkeskommunen kan ikke ta inn flere søkere enn de som oppfyller de strenge vilkårene. Det vil være i strid med 6-13 hvor karakterene danner grunnlaget. VGO-KONTAKTEN 11

12 3.3 Sakkyndig vurdering Forskrift til opplæringsloven 6-19 har regler om den sakkyndige vurderingen. Denne sakkyndige vurderingen har andre innholdskrav enn en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven 5-3. Det er fylkeskommunens ansvar å se til at det foreligger en sakkyndig vurdering i samsvar med reglene i Paragraf 6-19 bestemmer at PP-tjenesten skal sørge for at det foreligger en tilstrekkelig sakkyndig vurdering, jf. forskriften Den sakkyndige vurderingen skal vurdere følgende: a) behovet som søkeren har for spesialundervisning b) problemene som ligger til grunn for søknaden c) føresetnader og muligheter som søkeren har for å mestre de utdanningsprogrammene på videregående trinn 1 han eller hun har søkt d) vurdering av om søkeren eventuelt har føresetnader for å mestre andre utdanningsprogrammer på videregående trinn 1 enn det utdanningsprogrammet på videregående trinn 1 som han eller hun har ført opp sitt primære valg e) opplysninger om tidligare tiltak og behov for tiltak i videregående opplæring f) utviklingsmulighetene for søkeren g) om en regner med at det kan bli behov for opplæring utover 3 år etter opplæringslovaen 3-1 femte ledd. Søkere som fyller vilkårene har rett til inntak på ett bestemt utdanningsprogram. Det innebærer at søkeren bare kan mestre ett utdanningsprogram. Det er et fylkeskommunalt ansvar å se til at det er gjort og at innholdskravenei 6-19 er oppfylt. 3.4 Saksbehandlingsregler Inntak til særskilt utdanningsprogram på videregående trinn 1 er et enkeltvedtak, jf forskriften 6-6 og kan påklages til Fylkesmannen, jf. fvl. 2 og opplæringsloven Hvilket utdanningsprogram søkeren kan tas inn til Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsatt som forskrift og er bindende, jf. forskrift til opplæringsloven 1-1 og 1-3. I videregående opplæring skal alle søkere tas inn til et av utdanningsprogrammene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, jf. forskrift til opplæringsloven 1-3. Elevene skal få sin opplæring etter gjeldende læreplaner for det aktuelle utdanningsprogrammet og etter gjeldende fag- og timefordeling, jf. forskrift til opplæringsloven 1-1 og 1-3. Det innebærer at alle tabellene som er vist i F-12 og vedlegg 1 og 2 har status som forskrift og er rettslig bindende. Unntak fra læreplanen og fag- og timefordeling kan bare gjøres for elever med rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1, jf Utgangspunktet er at også disse elevene skal, så langt det er mulig, ha sin opplæring etter ordinære læreplaner. I tillegg har de rett til det samme timetallet som andre elever. 12 VGO-KONTAKTEN

13 «HEILE SKULEN» TEK VIDAREUTDANNING I IKT Høgskulen i Sogn og Fjordane og Øyrane vidaregåande skule samarbeider om vidareutdanning. 45 lærarar ved Øyrane skule starta i januar 2009 på studiet IKT i skulen «IKT i skulen» Over halvparten av pedagogisk personale ved Øyrane skule går på IKT- studiet. På skulen si heimeside står det: Kvifor så god oppslutning? Det skuldast truleg fleire faktorar : Målbevisst satsing på IKT-kompetranseheving ved skulen Tilrettelegging for tilsette. Studiet føregår på skulen, og tilsette får nytte ein arbeidsdag til kvar 10 poengsmodul Relevant emneplan Datamaskiner er på full fart inn i vidaregåande opplæring. Truleg vil alle elevar i VG1 i Sogn og Fjordane ha eigen PC frå skuleåret Deretter kjem VG2 og VG3 Studiet «IKT i skulen» gjev 30 studiepoeng. Studiet er tilrettelagt for tilsette ved Øyrane skule denne gongen. Det kan verte aktuelt å tilby studiet til andre vidaregåande skular seinare Modul 1: Her skulle vi lage digitalt collage. Film med musikk og lyd og sist, men ikkje minst, skrive ei utgreiing om korleis vi skulle bruke IKT i undervisninga vår. EKSEMPEL PÅ EI INNLEVERINGSOPPGÅVE: Denne innleveringa var delt inn i ein A-del og ein B-del. Del A vart delt i to, ein del der vi skulle bruke IKT som reiskap, og ein rein tekstdel, med didaktisk og fagleg refleksjon. Del B er ei rein tekstoppgåve. DEL A: Digital collage 1) Du skal lage ein digital collage der du skal presentere eit emne frå faget ditt. Det kan til dømes vere ein presentasjon eller ein instruksjon av eit emne. Minst tre av bileta du brukar skal vere manipulert og bileta skal til saman skape ein heilskap. Du skal formidle emnet kun med bilete, utan tekst. Biletfila skal leverast i jpg-ilformat. 2) I tillegg til dette skal du levere inn eit tekstdokument. Dette skal innehalde følgjande: Ei forklaring på korleis du arbeidde med dette stoffet, kva problem som dukka opp og korleis de løyste dei. Kva er fokus i collagen din og korleis kjem dette fram, kva teknikkar har du brukt for å framheve fokus. Ei utgreiing der du forklarer kvifor dette er fagleg relevant og på kva måte det kan nyttast i undervisninga. Ca teikn (utan mellomrom,dvs ca. 2 sider). VGO-KONTAKTEN 13

14 DEL B: Fagleg- didaktisk del om bruk av IKT i undervisning Ta utgangspunkt i kapittelet Hvordan kan IKT påvirke roller, kunnskaps- og læringssyn? s i boka Didiktikk av Vibeke Bjarnø m.fl. (Fagbokforlaget 2008, pensumbok). Du skal altså levere inn del A, som er ei grafisk fil + eit tekstdokument, pluss del B, som er ei tekstfil, evt. med illustrasjonar. Dersom du leverer med illustrasjonar i del B, må du hugse å komprimere dei så fila ikkje blir for stor. Her kjem eit lite utdrag frå mi oppgåve i modul 1: «I seinare år har eg brukt IKT i undervisninga etter bl.a. tema i helsefremjande arbeid: Livsstil, ulike livsstilsjukdommar og levemåtar vert meir levande i ei oppgåve der ein brukar IKT som verktøy. Bilete og filmar, biletstoryar og collage er med på å gjere lærarane gode og elevane får meir variasjon i måten å lære på.» KONKLUSJON: Her i denne oppgåva har eg prøvd å beskrive korleis eg har lært å bruke IKT i undervisninga i kvardagen min som lærer på Helse- og sosialfag,vg2 helseservice. Eg har vore lærar lenge nok til å følge utviklinga av IKT i skulen. Frå å bruke datamaskina som ei skrivemaskin, til å gjelde mappe og fronter som innleveringar og prøver i alle fag. Til å jobbe med rettingar på dataen istadenfor «bunkane». Kanskje dette er eit godt resultat av utviklinga innan IKT? Vi må finne nye vegar i helsevesenet som fangar interessen til dagens ungdom. Entrepeenørskapstanken skapar gründerar til å tenke i nye baner. Tradisjonen i helsevesenet er i endring, men faget er likevel unikt. Legar og sjukepleiarar skriv journalnotat og epikriser mykje sjølv. Istadenfor den unike kompetansen helsesekretærane hadde aleine på 90-talet, har vi fått igjen ei nytenking som langt på veg kan takke utviklinga innan IKT-faget. Med auka kunnskap i IKT i alle fag, kan vi effektivisere og dele informasjon og lage konkurranser. I dag er eg framleis lærar på denne lina og ser at det er sjeldan eg må vise elevane kor dei finn stoff, eller korleis dei skal finne dette. Vi finn stadig nye vegar å nå ungdommane på. Facebook, msn og diskusjonar via bloggar på «nettet, er nye kommunikasjonsformer i kvardagen. Men eg ser framleis at sjølv flinke elevar manglar grunnleggande kunnskap innanfor IKT i skulen i dag. Kan det vere fordi IKT-utviklinga har gått for fort? Får vi med oss dei grunnleggande ferdigheitane vi treng så vel i data som i helsefaget forøvrig? Svaret på dette får vi når dei første fagarbeidarane kjem ut i arbeidslivet denne hausten og neste, alt ettersom dei har gått læretid eller treårig løp i skulen. Ein annan konsekvens av utviklinga i skulen er at vi om nokre år manglar fagarbeidarar. Dette ser vi utifrå mengden av elevar som aldri går ut i lære, men vel studiespesialisering for å få studiekompetanse. 14 VGO-KONTAKTEN

15 Refleksjonsnotatene vi skulle legge ved, gjorde til at vi måte skrive ned kva vi gjorde undervegs, og prøve fleire gonger for å sjå at dette stemte. Ein genial ide frå høgskulen, som gjer at vi hugsa dette til seinare bruk i undervisninga vår. Ja, mange utfordringar og timar seinare, lærte vi mykje av desse oppgåvene. Ein variasjon på klipp- og limcollage frå aviser og vekeblad, bilete av ulike tema, ser «proffe ut» på veggen i klasserommet og ikkje minst, slepp ein å samle stoff på førehand. Alt ligg på nettet. Både lærarane på kurs og elevane, har i ettertid kosa seg med tema som: «kva er helse?» og «yrkene våre». Neste utfordring i gruppa vår, var å lage eit undervisningopplegg med bilete, tekst og zooming av bilete, heilt til dette såg ut som ein film. Vi på HS valde å lage ein framgangsmåte på lefsebaking «Frå emne til lefse», og ei oppgåve på «Vegen vidare». Her filma vi og tok bilete av elevane våre. Elevane tykte det var kjekt å hjelpe oss med oppgåva, og var spente på resultatet. Vi oppnådde nye undervisningsmetodar samstundes som elevane var i elevmerknad. Dei kom med forslag til oss og vi avslutta modul 1 på IKT med bollar i klassen, med filmframvisning av oppgåva vår. Sosialt sett eit koseleg tiltak og at elevane engasjerte seg, såg vi i etterkant at dei oppnådde kompetansemåla sine både på den generelle læreplan og i programfaga. Eg ser at vi lærarane som tar dette studiet ilag her på skulen, får meir info på tvers av fag og liner, enn dei vi underviser i til dagleg. Vi er no godt igang med modul 2. Det er lettare å ta ein vidareutdanning når vi er så mange som er opptatt av det same. Skrevet av Nina Dyngen, IKT-student v/ Øyrane vgs, lærar på Helseservice VG2 VGO-KONTAKTEN 15

16 Presentasjon av styret Leder Bjørg Ranang holtet.vgs.no Nestleder og fagbladansvarleg Nina Dyngen Nettansvarleg Bodil Sørlie Kasserer Ingrid Matheussen holtet.vgs.no Sekretær Aase Westergaard 1. vara Lise Frodesen Vi ønskjer alle våre medlemmar ein riktig god haust! Sekretær (permisjon) Arild Berland 16 VGO-KONTAKTEN Firda Media AS, Førde

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010

Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole. Orienteringsmøta hausten 2010 Loven og prosedyrar ved søking til vidaregåande skole Orienteringsmøta hausten 2010 Inntaksforskrifta til opplæringslova 6-7 Søknadsfrist og kunngjering, første ledd: Søknadsfristen for inntak på grunn

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga

ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER Utdanningsavdelinga ORIENTERINGSMØTE NOVEMBER 2011 Utdanningsavdelinga PROGRAMMET FOR DAGEN 9.30 10.00 Registrering med kaffi/te og noko å bite i 10.00 10.15 Velkommen og kort gjennomgang av programmet 10.15 11.00 Tverrfagleg

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring.

Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. Rådgjevarkonferansen 2014 Gjennomføring i vidaregåande opplæring. www.sfj.no Sysselsetting av ungdom mellom 16 og 25 år Verken fullført og bestått eller deltar i videregående opplæring, ikke sysselsatt

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring 4. samling for ressurspersoner i pulje 3 Oslo 21. og 22. januar 2013 Første dag 21.01.13 Evaluering av mål 3. samling 23. og 24. oktober 2012 Deltakerne skal Få

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Spørsmålsrunde

Spørsmålsrunde Spørsmålsrunde 02.11.16 Kvifor har ikkje Sogn og Fjordane søkbare tilbod for alternativ opplæring? I Norge har fellesskolen lange tradisjoner. Fellesskolen er gjennomsyret av prinsippene om inkludering,

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring

Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring Regelverk og skolens muligheter for tilrettelegging for elever berørt av 22.juli - ved grunnskole og videregående opplæring ved juridisk rådgiver Jon Kristian Sørmo og seniorrådgiver Liv Maria Dalheim

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG?

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med UTDANNINGSVALG? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus

Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus Om plikt og rett til utdanning korleis kan utdanninga bli tilpassa einsleg mindreårige med avgrensa opphald? 17. mars 2017 Statens hus 1 Rett og plikt i alderen 6 15 år Retten slår inn når det er sannsynleggjort

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn

Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Foreldremøte Stortangen skole 11.mai 2016 Foreldre i neste skoleårs 8.årstrinn Organisering av ungdomstrinnet Sammenslåing i grupper Sammenslåing i fag Vurdering karakterer Språkdag, språkvalg, valgfag

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 8. Spesialundervisning etter 4A-2 Voksne som har rett til grunnskoleopplæring etter 4A-1 kan ha rett til spesialundervisning

Detaljer

Inntak av elever til vgs

Inntak av elever til vgs Inntak av elever til vgs Utdrag frå opplæringsloven 3-1.Rett til vidaregåande opplæring for ungdom «...Søkjarar har rett til inntak til eitt av tre alternative utdanningsprogram på vidaregåande trinn 1

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM

ETABLERING AV TOPPIDRETTSLINJE PÅ YRKESFAGLEGE UTDANNINGSPROGRAM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200804110-4 Arkivnr. 522 Saksh. Mjelstad, Torbjørn Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 27.01.2009 18.02.2009-19.02.2009 ETABLERING

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING-

VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- Vest-Agder fylkeskommune VELKOMMEN TIL KURS - SLUTTVURDERING- PRØVENEMNDSOPPLÆRING 2010 www.vaf.no Foto: Peder Austrud Vest-Agder fylkeskommune HOVEDMODELLEN INNENFOR FAGOPPLÆRING: 2 ÅR I SKOLE OG 2 ÅR

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10.

ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller innen 12.01.10. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Temabasert hjemmeeksamen i Naturfag 2, NA230 230-D 30 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 15. des 2009 kl 10.00 18. des 2009 kl 10.00 Sensur faller

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND

FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND FELLES NASJONALT TILSYN FRISKOLESAMLING 19.01.16 HJALMAR ARNØ, FYLKESMANNEN I ROGALAND 1 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Utdanningsdirektoratet og fylkesmennene skal i 2014-2017 gjennomføre et felles

Detaljer

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17.

MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. MER OM SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING I GRUNNSKOLEN, VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG VOKSENOPPLÆRINGEN Kompetanse for mangfold Regelverksamling 17. Januar 2018 Ved Jannicke Haaland Haarr seniorrådgjevar, Fylkesmannen

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer