Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formålet med Ka skal vi gjømme på?"

Transkript

1

2 Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig å ta vare på både materielle og immaterielle kulturminner. Gjennom prosessen med å velge ut kulturminner fra sitt dagligliv og nærmiljø og forberede dem til utstilling på museum skal elevenes nysgjerrighet og interesse for kulturarven vekkes. Ka skal vi gjømme på? dekker følgende mål i kunnskapsløftet: Prosjektet vil kunne inngå i historiefaget, norsk, religion og etikk, og samfunnsfag for videregående skole, og prosjektet samsvarer både med flere av fagenes formål og enkelte kompetansemål. Her er et utdrag fra K-06 hvor Ka skal vi gjømme på? dekkes: Formål med historiefaget: Historiefaget skal bidra til økt forståelse mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt i menneskers tanker, liv og handlinger i ulike tidsepoker og kulturer. Opplæringen i faget skal gi innsikt i mangfoldet av leveforhold og livsbetingelser for mennesker i fortiden. Formål med samfunnsfag: Faget skal stimulere til utvikling av kunnskap om det kulturelle mangfoldet i verden i fortid og nåtid.. Faget skal også medvirke til at elevene utvikler bevissthet om at mennesker inngår i en historisk sammenheng. Formålet med Relgion og etikk Religiøse, etiske og filosofiske spørsmål berører den enkelte og samfunnet som helhet, både som grunnlag for felleskap og som kilde til splid. Gjensidig toleranse på tvers av ulikheter i religion og livssyn er en forutsetning for fredelig sameksistens i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Formålet med Norskfaget Norskfaget forholder seg til et bredt spekter av tekster, både muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, der skrift, lyd og bilder spiller sammen. Et norskfag for vår tid bygger på et utvidet tekstbegrep som inkluderer alle disse tekstformene. Faget skal hjelpe elevene til å orientere seg i mangfoldet av tekster og gi rom for opplevelse, læring, refleksjon og vurdering. I tillegg skal faget stimulere til utvikling av gode læringsstrategier og evne til kritisk tenkning og motivere til utvikling av lese- og skrivelyst og gode lese- og skrivevaner. Gjennom lesing og skriving kan barn tidlig utvikle tanker, utforske nye verdener og stå fram med egne meninger og vurderinger. Etter hvert vil de unge få orientere seg i og tolke skjønnlitteratur og sakprosa fra fortid og samtid og fordype seg i selvvalgte emner. Slik får de mulighet til å utvikle perspektiv på teksthistoriens lange linjer, brudd og konflikter.

3 Forarbeid for skoler som besøker Ka skal vi gjømme på? Før besøket på Tromsø museum ønsker vi at elevene skal ha gjort noe forarbeid før et besøk hos oss. Antageligvis vil ikke dette forarbeidet ta mer en 1-2 skoletimer. Det kommer litt an på hva man vil bidra med, og hvor mye tid den enkelte lærer og klasse ønsker å bruke. Det første vi ønsker at lærerne skal gjennomgå med elevene er å ha en muntlig samtale med elevene hvor man kan komme inn på følgende punkter: Hva er et kulturminne? o Begrepsavklaring o Hvorfor er kulturminner viktige? o Hva finnes av kulturminner lokalt, nasjonalt og internasjonalt? o Er det kun det fysiske som er kulturminner? Hva med dans, leker, muntlige fortellinger? Her kan det være lurt å gå nettstedet: for å se hva som er utpekt til ukas kulturminne. Her kan man også se tidligere ukes kulturminne.. Hva kan et kulturminne fortelle oss? o Kulturminner kan tolkes forskjellig En spade i en potetåker kan fortelle mer enn at den bare er der. Det er fortellingene/opplysningene rundt kulturminne som gir oss mening. Ka skal vi faktisk gjømme på? o Skal vi ta vare på alt vi etterlater oss? o Hva skal vi ta vare på? Skal vi kaste skiiten? o Hvilke spor etterlater dagens ungdom seg? Skal vi ta vare på absolutt alt? Skal vi ta vare på vonde minner? F.eks nazi minner. Hva om du finner en nazimedalje i din bestemors smykkeskrin? Kulturarv o Hvorfor/hvorfor ikke skal vi ta vare på det aktuelle kulturminne? o Er kulturarv de gjenstander og verdier som eldre vil overføre til de yngre? o Er det en arv som kan gis ny mening og bli skapt på nytt? o Er kulturarv noe vi har eller skal ha felles, gjelder det for bare noen av oss? o Kan felles kulturarv romme mangfold? o Hva tenker du på når du hører ordet kulturarv eller kulturminne?

4 o Hva kan være ditt viktigste kulturminne? Andre mulige refleksjoner omkring et kulturminne? Når blir noe et kulturminne? o Fordi det er gammelt nok? o Fordi det ikke lages eller brukes lenger? o fordi det ikke bare forteller ett menneskes historie, men representerer et helt samfunn? Og hvorfor skal det bevares? o Fordi det er uvanlig eller sjeldent? o Fordi det forteller om en viktig hendelse? o Fordi det har tilhørt en berømt person? o Fordi det forteller om vår historie og kultur? o fordi? Disse punktene er i hovedsak ment som et forslag til forarbeid. Det vil være opp til den aktuelle lærer og klasse å vurdere hvilke punkter man vil vektlegge og hvor lang tid man vil bruke. Hovedsaken er at elevene har startet en refleksjon omkring Ka vi skal gjømme på?. Det viktigste vi ønsker oss i anledning besøket er at klassene på forhånd diskuterer hvilke kulturminner de skal bidra med til utstillingen Ka skal vi gjømme på?. Disse kulturminnene tar de med når de besøker museet. Vi er ute etter bidrag som ungdommene ønsker skal representere deres generasjon/gruppe i framtiden. Bidragene skal fortelle noe om hva som er viktig for dagens ungdom, slik at framtidens mennesker skal få en innsikt i hva ungdommer i år 2009 anså for deres arv til framtiden. Kulturminnene kan gjerne representere alt fra ungdommens aktiviteter, til handlinger og gjenstander som de gjør. Vi har lagt opp til en stor valgfrihet i forhold til dette, så lenge bidraget gjenspeiler det ungdom anser som viktig og gir dem identitet, og skal gjømmes på for framtiden. Håpet er at dere er kreative i forhold til valg av kulturminnebidragene slik at vi får et stort mangfold i bidrag til utstillingen. Videre skal disse kulturminnene/bidragene være et viktig innspill i hva vi faktisk skal gjømme på. Bidragene fra skoleelevene i den videregående skolen skal representere hva de anser som viktige minner for framtiden, og hvilke minner skal representere dem som gruppe og generasjon. Det som blir levert til museet fra dere blir å forme framtidens menneskers syn på hvordan ungdom tenkte og levde en høstdag i år Husk at vi både ønsker oss immaterielle kulturminner og fysiske kulturminner, da begge representerer viktige bidrag. I forhold til immaterielle kulturminner tar vi svært gjerne i mot film og lydklipp. Her har vi gjort en avtale med ungdomshuset Tvibit i forhold til utlån av videokamera og redigeringsutstyr. Ta kontakt med dem på telefon om dette er av interesse. Evt også meg på

5 Hver klasse skal bidra med maks fem kulturminner. Det som er viktig er at det skrives to tekster til hvert kulturminne. Den første teksten er den såkalte publikumsteksten som skal fortelle hva bidraget er, hvem det kommer fra, og kort hvorfor det er viktig. Lengden på denne teksten er begrenset til maks 8 linjer fordi den må ha plass på et skilt som skal stå ved siden av kulturminnet. Den andre teksten, heretter kalt dokumentasjonstekst, skal være en litt lengre tekst som inneholder navn på eier av kulturminnet og hvorfor det er viktig for han/henne. Her er det opp til dere hvor mye dere vil skrive. Publikumsteksten skal helst sendes til før besøket gjennomføres. Ta kontakt om dere ikke rekker dette. Alle bidrag som blir innlevert blir dokumentert i museets arkiver slik at det oppbevares for framtiden. Dermed blir dokumentasjonsteksten også lagt i museets arkiver. Alle gjenstander blir levert tilbake til eieren etter at utstillingen er over i oktober. Husk! Det viktigste er at elevene snakker igjennom og kommer fram til hva de skal bidra med av sine kulturminner til oss. Som nevnt tidligere ønsker vi fem kulturminner pr klasse og tilhørende publikumstekst på maks 8 linjer. Denne teksten skal inneholde fornavn på eier, skolenavn og hvorfor dette minne er valgt som bidrag. I tillegg hadde det vært flott at man hadde snakket igjennom punktene som tok for seg kulturminner. Bakgrunnsmateriale: Jeg har også lagt med noen linker til dere som ønsker litt bakgrunnsmateriale til temaet: Jeg kan også gi mer info om det skulle være behov for det. Det er bare å ta kontakt! Besøket på museet På museet blir det først en samling i vår museumssal hvor jeg blir å gå i gjennom planene for besøket. Videre blir jeg å forelese om kulturminnebegrepet, samt å skape en refleksjon omkring kulturminner og ka skal vi gjømme på? Arbeidsmåten i denne sesjonen blir lagt opp variert slik at det blir en veksling mellom elevmedvirkning og forelesning. Vi blir også å benytte oss av den den pedagogiske søppelkassa som tilhører museet. Her skal få elevene lov til å rote rundt i museumssøppelkasse som inneholder objekter som ikke er kulturminner og er kulturminner. Etter at den første sesjonen er over skal elevene få møte en kulturforsker som skal snakke om av kulturminnebegrepet innenfor sitt fag. Her blir kulturforskeren å ta opp ulike temaer som berører han/hennes fag. Kulturforskerne har bakgrunn fra blant annet arkeologi, nyere kulturhistorie eller samisk etnografi.

6 Til slutt skal elevene være med å dokumentere sine bidrag til museet, samt plassere sine bidrag/kulturminner i utstillingen. Alt dette gjennom veiledning fra museumsansatte. Hvis det blir tid, så oppsummerer man besøket på museet i museumssalen. Tidsrammen for dette besøket er satt til ca 2,5 klokketime Forslag til mulig etterarbeid: Et forslag til etterarbeid er at elevene kan skrive tekster om sine egne personlige kulturminner. Dette gjennom egenrefleksjonstekster, artikler eller f.eks kåserier. I tillegg er det også mulig å legge ut disse fortellingene på for eksempel og Til slutt er det bare å ønske vel møtt! Og ikke nøl med å ta kontakt om det er noe dere lurer på! Med vennlig hilsen Roy Arne Henriksen Tromsø Museum- Universitetsmuseet

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144

Flere konkrete tips og opplegg knyttet til emnet finner du her: http://www2.regnmakerne.no/regnmaker/content.ap?thisid=1144 side 1 av 19 Energi og miljø Dette er et forslag til et rikt undervisningsopplegg hvor elevene får mange varierte oppgaver underveis. Elevene kan for eksempel arbeide med tekster, produsere tekster og

Detaljer

Jødene som nasjonal minoritet

Jødene som nasjonal minoritet Jødene som nasjonal minoritet Opplegg for barnehage og skole Forankring Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.1.Barnehagens verdigrunnlag Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap,

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010

LÆREPLAN I NORSK. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 LÆREPLAN I NORSK Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2010. Gjelder fra: 1. august 2010 Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Undervisningsopplegg for grunnskolen

Undervisningsopplegg for grunnskolen Bokmål Kulturarven Undervisningsopplegg for grunnskolen Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet - Vern gjennom bruk - KULTURARVEN Undervisningsopplegg for grunnskolen Utarbeidet av

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15

ÅRSPLAN. Annen Etasje barnehage 2014/15 ÅRSPLAN Annen Etasje barnehage 2014/15 INNHOLD s 1-3 s 4-19 s 19 s 20 S 22 Innledning, formål, visjon og serviceerklæring Annen Etasje som læringsarena Vår forståelse og prioritering av viktige områder

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER. Plan for Tindlund ungdomsskole. Sarpsborg kommune Valgfritt STRATEGI FØR UNDER ETTER TRINN lesing lesing lesing BISON X 8. Begreper/ord/Begrepskart X X X 8. Tankekart med 2 farger X X 8. Strukturert tankekart X X X 8. Faktasetninger X X 8. Nøkkelord X

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg

Filmstudieark - Hokus Pokus Albert Åberg Sida 1 av 6 Hokus Pokus Albert Åberg Innhold: Handlingen Om filmen Oppgaver til filmen Hva rammeplanen og læreplanen sier Handlingen Albert Åberg bor alene sammen med sin pappa i en blokkleilighet. Han

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009

Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram. Gyldig fra 01.08.2009 Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Gyldig fra 01.08.2009 Formål Historiefaget skal bidra til økt forståelse av sammenhenger mellom fortid, nåtid og framtid og gi innsikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

3STSSA/3STREA 2011/2012

3STSSA/3STREA 2011/2012 3STSSA/3STREA 2011/2012 3. klasse studiespesialiserende er en sammensveisa gjeng bestående av 24 elever. Kontaktlærere er Øyvind Sirnes og Mattis Rønning. Under vil vi presentere de fagene vi har i år.

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014

Årsplan - Oterhaugen barnehage august 2012 juli 2014 Årsplan - august 2012 juli 2014 Hovedmål: Vi skal gi et kvalitativt godt tilbud til fornøyde barn og foreldre. Vi skal ha et læringsvillig personale som er positive til utvikling og endring Visjon: Gjennom

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Barnehageåret 2012-2013

Barnehageåret 2012-2013 Barnehageåret 2012-2013 Hei. Velkommen til et nytt barnehageår! Så er sommeren snart slutt og vi forbereder et nytt barnehage år. Vi ønsker alle nye og «gamle» barn og voksne velkommen, og velkommen tilbake.

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Den humanitære Nansen

Den humanitære Nansen HAR DU EN NANSEN ELLER AMUNDSEN I DEG? Undervisningsopplegg for vgs. LÆRERVEILEDNING Den humanitære Nansen Undervisningsopplegget er utviklet på oppdrag fra Utenriksdepartementet og på vegne av den nasjonale

Detaljer