LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER"

Transkript

1 LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER

2

3 KILAB AS HOVEDKATALOG

4 2 KILAB AS

5 Forord Kilab AS er et norsk firma som startet opp i 1988, med utvikling og salg av laboratorieinnredning og avtrekkskap. Fra en beskjeden omsetning i starten har vi vokst sakte, men sikkert, og er i dag en av Norges største leverandører innen vårt felt. Vi har siden vi startet opp alltid hatt fokus på våre kunder, og deres behov og ønsker. I samarbeid med kunden, det være seg sluttbruker, entreprenør, byggherre eller arkitekt, jobber vi for å forstå behovet og å tilpasse våre løsninger etter dette. Vi lytter, tenker, gir råd, tegner, prosjekterer, leverer, monterer og ferdigstiller. Preface Kilab AS is a Norwegian company founded in 1988, with development and sales of laboratory furniture and fume cupboards. From a modest turnover in the beginning we have grown slowly, and today we have become a major supplier in Norway in our field. We have since the beginning always been focused on our customers, with their needs and wants. In cooperation with the customer, whether it is end user, contractor, the builder or architect, we try to understand the requirements and adapt our solutions accordingly. We listen, think, give advice, designs, delivers, installs and finalizes. Besøksadresse: Kilab AS, Industriveien 13, 2050 Jessheim Postadresse: Kilab AS, PB 207, 2051 Jessheim Web: Mail: Telefon: (+47) Fax: (+47) KILAB AS 3

6 LABORATORIE INNREDNING MODUL INNREDNING AVTREKKSSKAP TILBEHØR Laboratorieinnredning 6-37 Innredning system A-C og K 6-13 teknisk Energibro Trillebord Høye skap teknisk Underseksjoner oversikt Overskap oversikt Modulinnredning Modul høyskap Modul underseksjoner Modul overskap Reoler for bakker og kurver 65 Trillebord og transportvogner 66 Bakker og kurver Tilbehør Avtrekkskap Avtrekkskap standard Avtrekkskap syrefast Avtrekkskap polypropylen Underskap Spjeldstyring Avtrekkskap lav arbeidshøyde Avtrekkskap walk-in Avtrekkskabinett 90 Tilbehør Giftskap 91 Armaturer 92 Arbeidsplater Biologisk sikkerhetsbenk 95 Ultradypfryser, inkubator 96

7 Laboratory furniture 6-37 Furniture system A-C and K 6-13 technical Energy bridge Trolleys Tall cabinets technical Underbench cabinets overview Wall cabinets overview Modular furniture Storage cabinets Underbench cabinets Wall cabinets Racks for modular trays and baskets 65 Trolleys and transport trolleys 66 Modular trays and baskets Accessories Fume Cupboard Fume Cupboard standard Fume Cupboard stainless steel Fume Cupboard polypropylene Underbench cabinets Fumehood controllers Fume Cupboard lowered working height Avtrekkskap walk-in Fumehood 90 Accessories Toxic cabinets 91 Taps 92 Worktops Biologic safety cabinet 95 Ultra low freezer, incubator etc 96 LABORATORY FURNTURE MODULAR FURNTURE FUME CUPBOARDS ACCESSORIES

8 6 KILAB AS

9 System A vårt mest solgte system gjennom tidene. Solid og stabilt understell på ben (endebukker formet som en A), hvor underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Leveres i høyde 90 cm for stående arbeid og 75 cm for sittende arbeid. Disse høydene kan selvfølgelig også kombineres på ett og samme bord. Systemet er modulbasert og fleksibelt, og kan bygges så langt som du ønsker. Endebenk med vask og underskap, installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, lys og overskap. System A - our best-selling system of all time. Solid and stable base on legs (the frames shaped like an A) for cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Available in 90 cm height for standing work and 75 cm for seated work, these heights can of course also be combined in one table. The system is module based and flexible, and can be as long as you want. End bench with sink and underbench cabinets, installation unit over the countertop with integrated electrical outlets, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System A leveres som løse frittstående bord, midtbord og langs vegg. Understell for vegg leveres som standard i 2 forskjellige høyder og dybder, høyde 75 cm og 90 cm, dybde inntil 60 cm og inntil 80 cm. Understell for midtbord leveres som standard i høyde 75 cm og 90 cm, dybde 120 cm og 150 cm. System A is supplied as freestanding table, island table and along the wall. Frame for wall comes standard in 2 different heights and depths, height 75 cm and 90 cm, depth up to 60 cm and up to 80 cm. Frames for island tables as standard in height 75 cm and 90 cm, and depth 120 cm and 150 cm. KILAB AS 7

10 8 KILAB AS

11 System C som supplement til System A, eller som eget system. Understell på ben (endebukker formet som en C), hvor underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Benyttes ofte i kombinasjon med System A for å utnytte sitteplassen mellom underseksjoner og i forbindelse med hjørneløsninger. Leveres i høyde 90 cm for stående arbeid og 75 cm for sittende arbeid. Systemet er modulbasert og fleksibelt, og kan bygges så langt som du ønsker. Installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, lys og overskap. System C - as a supplement to System A, or as a separate system. Frame on legs (the frames shaped like a C), for cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Often used in combination with System A to utilize the space between under bench sections, and in corners. Available in 90 cm height for standing work and 75 cm for seated work. The system is module based and flexible, and can be as long as you want. Installation unit over the worktop, with integrated electrical outlets, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System C leveres både som frittstående bord, midtbord og langs vegg. Understell for vegg leveres som standard i 2 forskjellige høyder og dybder, høyde 75 cm og 90 cm, dybde inntil 60 cm og inntil 80 cm. Understell for midtbord leveres som standard i høyde 75 cm og 90 cm, dybde 120 cm og 150 cm. System C is supplied as freestanding table, island table and along the wall. Frame for wall comes standard in 2 different heights and depths, height 75 cm and 90 cm, depth up to 60 cm and up to 80 cm. Frame for the island table comes standard in height 75 cm and 90 cm, and depth 120 cm and 150 cm. KILAB AS 9

12 10 KILAB AS

13 System K helt uten ben, hvor bordplaten og bærerammen henges opp på installasjonspanelet. I likhet med System A og C er systemet modulbasert, og underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Installasjonspanelet leveres i høyde 90 cm, hvor bærerammen kan monteres for stående arbeid (90 cm) eller sittende arbeid (75 cm). Halvrund og fritt hengende endevask gir en delikat avslutning på benken, og er brukervennlig og praktisk i en travel hverdag. Installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, datauttak, lys og overskap. System K - no legs, the table top and carrying frame fixed on the installation panel. Similar to System A and C, the system is module based, and cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Installation panel comes in 90 cm height where the carrying frame can be mounted for standing work (90 cm) or seated work (75 cm). The semi circular and free hanging end sink gives a delicate finish on the bench, and is very user friendly and practical during a busy working day. Installation bridge over the worktop with integrated electrical outlets, data ports, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Systemet leveres både som frittstående øy og for veggfeste. Løsningen uten ben verdsettes av både brukere så vel som rengjøringspersonell. Tekniske føringer kan også skjules ved at de legges inne i installasjonspanelet, som kles igjen med dekkplater. Dekkplater kan også lett demonteres, eller forsynes med inspeksjonsluker ved behov for service og ettersyn. The system is supplied both as island table and wall mounted. The solution without legs is most appreciated by both users as well as cleaning personnel. Technical constraints can also be hidden by being placed inside the installation panel, and then hidden with cover plates. Cover plates can also be disassembled or fitted with inspection hatches for future service and maintenance. KILAB AS 11

14 12 KILAB AS

15 System K, med elektrisk høyderegulering - helt trinnløst. Optimaliserer arbeidsplassen for den enkelte bruker og gir stor fleksibilitet. Minnefunksjon med to programmerbare høyder. Løsningen bygger på samme prinsipper som System K, og den er også mulig å ettermontere. Plasseringen av løfteanordningen gjør at arbeidshøyden kan varieres trinnløst mellom 75 cm og 100 cm. Det er også mulig å henge opp sideveis forskyvbare underseksjoner i stålrammen. Installasjonspanelet leveres i høyde 90 cm, hvor du fritt kan velge mellom hev-senk og rammer for stående (90 cm) eller sittende arbeid (75 cm). Løsningen er tilgjengelig for frittstående midtbord og veggmonterte bord. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System K, with electric heigt adjustment - completely variably. Optimizes the workplace for the individual user and provides great flexibility. Memory function with two programmable levels. The solution is based on same principles as the System K, and it is also possible to retrofit. The location of the lifting device allows the working height to vary infinitely between 75 cm and 100 cm. It is also possible to attach underbench cabinets in the frame. Installation panel comes in 90 cm height where you are free to choose between electric height adjustment or standard frames for standing (90 cm) or seated work (75 cm). The solution is available for island- and wall mounted benches. KILAB AS 13

16 14 KILAB AS

17 Energibro for installasjon av elektriske uttak, datapunkter, telefon, lys, vann og gass. For midtbord leveres broen som et frittstående stativ med påmontert elektrokanal. Det er med andre ord ikke kanalen som bærer belastningen fra overskapene. Energibro for vegg leveres som standard uten ben, og festes direkte på vegg. Overskap monteres til slutt, etter at alle tekniske føringer er lagt. Elektrokanaler utrustes etter ønske med stikkontakter, telefonuttak, datapunkter og lysbryter, hvis det ønskes lys under skapene. Energy bridge - with electrical outlets, data points, telephone, light, water and gas. For island benches the bridge comes as a standalone steel frame with fixed trunking. This way it is the steelframe that carries the load from the overhead lockers. Energy bridge for wall comes standard without legs, and is fixed directly to the wall. Top cabinets are fitted last, after all the technical constraints have been added. Equipment on request with sockets, telephone sockets, data points and light switch, when light under the cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Armaturer for vann og gass kan monteres hengende i energibroen eller på bordplaten, avhengig av hvor tilførselen kommer fra, gulv eller tak. Ved tilførsel fra tak kan egen nedføringskasse leveres. Vi leverer armaturer for de fleste typer vann og gasser, for montering i energibro eller på benk. Fittings for water and gas can be suspended in the energy bridge or on the table, depending on where the supply comes from, floor or ceiling. When the supply comes from the roof a special cupboard for this purpose can be delivered. We provide fixtures for most types of water and gas, for mounting in the energy bridge or on the bench. KILAB AS 15

18 16 KILAB AS

19 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Trillebord Vi leverer trillebord i samme utførelse som standard innredning System A. Små mobile arbeidsplasser, eller større bord for instrumenter. Bordene kan på samme måte som System A bygges til ønsket lengde. Dette kan være aktuelt for deg som har instrumenter langs vegg og ønsker enkel tilgang i bakkant. Våre standard trillebord kan leveres med underseksjoner eller hyller. Underseksjoner kan også utstyres med hjul og topplate til små mobile enheter. Trillebord for svært tung belastning lages etter mål på forespørsel. I vårt utvalg av trillebord finnes også flere modeller i rustfritt stål. Disse bordene har ikke mulighet for oppheng av våre underseksjoner, men kan leveres med hyller i ett eller to plan. Trolleys We supply trolleys in the same design as standard furniture System A. Small mobile workstations, or larger tables for instruments. The tables may be expanded to the desired length, in the same way as System A. This may be relevant for those with instruments along the wall who want easy access at the rear. Our standard trolleys can be equipped with underbench cabinets or shelves. Under bench cabinets themselves, may also be equipped with wheels and worktop to become small mobile devices. Trolleys for very heavy loads are made by measure on request. In our range of trolleys are also several models of stainless steel. These tables do not have the opportunity of underbench cabinets, but may be supplied with shelves in one or two levels. KILAB AS 17

20 18 KILAB AS

21 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Høye skap Skap for oppbevaring av utstyr, instrumenter, forbruksmateriell, permer, bøker og annet, og også garderobeskap. Høyskap leveres i flere størrelser og utførelser, enkeltvis med sokkel, i rekke på felles sokkel, på stativ, med tett dør, dør med glass, uten dør eller med skuffer nede. Mulighetene er mange. Skapene leveres standard med en fast og fire flyttbare hyller. Hyllebærere i metall har pigger som går opp i hyllene og sikrer at hyllene ligger stabilt og ikke sklir ut. Når Kilab utfører montasjen blir skap med sokler alltid fuget mot gulv og 15 cm opp mot vegg på sider og i bakkant, med mindre annet er avtalt. Tall cabinets Cabinet for storage of equipment, instruments, supplies, binders, books and other items, as well as closets. Our tall cabinets come in several sizes and designs, with single plinth, on a common plinth when several units side by side, with legs, with door or glass-door, without door, or with drawers beneath. Several combinations available. The cabinets come with four adjustable shelves, and one fixed shelf. Metal supports secures that the shelves are stable, and do not slip out by accident. When assembly of cabinets are carried out by Kilab, the plinth is always grouted to the floor and to the wall on the sides and rear (15 cm above floor level), unless otherwise has been agreed. KILAB AS 19

22 System A bordstativer / System A bench frames 726/ Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525, 590 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Bredde Width Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525, 590 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525, 590 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add- on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525, 590 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. 20 KILAB AS

23 System A bordstativer for midtbord / System A bench frames for island tables LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 726/ /1480 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add-on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. KILAB AS 21

24 System C bordstativer / System C bench frames 726/ /675 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add-on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. 22 KILAB AS

25 System C bordstativer for midtbord / System C bench frames for island tables LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 726/ /1480 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. KILAB AS 23

26 System K INSTALLASJONSPANEL / System K Service Panels Bredde 300 Width Bredde Width Installasjonspanel veggfeste Dybde 150 mm, komplett med demonterbar frontplate og fotlist. Panelet er tilpasset for både fastmontert bæreramme og bæreramme med elektrisk høydejustering. Fastmontert bæreramme kan monteres i høyde 750 eller 900 mm. Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Installasjonspanel midtbord Dybde 300 mm, komplett med demonterbare frontplater og fotlist. Panelet er tilpasset for både fastmontert bæreramme og bæreramme med elektrisk høydejustering. Fastmontert bæreramme kan monteres i høyde 750 eller 900 mm. Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Service panel wall mounted Depth 150m, complete with removable front plate and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Service panel island table Depth 300 mm, complete with removable front plates and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. 24 KILAB AS

27 Bæreramme fastmontert / Suspension frame fixed height Bæreramme med elektrisk høydejustering / Suspension frame electric height adjustable LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 625 Bredde 625 Width Bredde Width Bæreramme for installasjonspanel, fast høyde Dybde 625 mm, for montering i høyde 750 mm eller 900 mm Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Bæreramme med elektrisk høyderegulering Dybde 625 mm, trinnløs høydejustering mellom 720 og 1000 mm Bredde: 870, 1170, 1470 og 1770 mm. Suspension frame for service panels, fixed height Depth 625 mm, complete with removable front plates and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Suspension frame with electric elevation adjustment Depth 625 mm, infinitely variable between 720 and 900 mm Width: 870, 1170, 1470 and 1770 mm. KILAB AS 25

28 Underseksjoner for System A, C og K sittende arbeid 750 mm / Underbench cabinets for System A, C and K seated work 750 mm Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2DS00712 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:705xD:522 mm Article: US2DS00712 Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf H:450xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:830xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00708 Venstrehengslet, varenr: US1DS00709 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00708 Left hinged, article: US1DS00709 Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2DS00713 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:830xD:522 mm Article: US2DS00713 Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00710 Venstrehengslet, varenr: US1DS00711 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00710 Left hinged, article: US1DS00711 Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:705xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2DS00714 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2DS KILAB AS

29 Underseksjon 2 skuffer H:450xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:415xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:415xD:522 mm Article: US2S LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon 2 skuffer H:450xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:565xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:565xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:705xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:705xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:830xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:830xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2S KILAB AS 27

30 Underseksjoner for System A, C og K stående arbeid 900 mm / Underbench cabinets for System A, C and K standing work 900 mm Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2DS00169 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:705xD:522 mm Article: US2DS00169 Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf H:600xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:830xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00157 Venstrehengslet, varenr: US1DS00158 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00157 Left hinged, article: US1DS00158 Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2DS00171 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:830xD:522 mm Article: US2DS00171 Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00159 Venstrehengslet, varenr: US1DS00160 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00159 Left hinged, article: US1DS00160 Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:705xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2DS00174 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2DS KILAB AS

31 Underseksjon 2 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US3S LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon 2 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US3S KILAB AS 29

32 Underseksjon 4 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US5S KILAB AS

33 Underskap for vask / Sink cabinets Underseksjon for vask 1 dør H:600xB:585xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: USFV Venstrehengslet, varenr: USFV Sink cabinet 1 door H:600xW:585xD:522 mm Right hinged, article: USFV Left hinged, article: USFV Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:705xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:705xD:522 mm Article: USFV Underskap på hjul / Cabinets on castors Underskap på hjul leveres også med arbeidsplate. Arbeidsplaten har grep i underkant front for lettere håndtering. Fremre hjul leveres med brems. Hjul leveres i to størrelser, diameter 50 mm og 100 mm. Leveres som et tillegg til underseksjonene, og har egne varenummer. Sett med hjul og arbeidplate underseksjon bredde 415 mm, varenr: USTRTPL597 Sett med hjul og arbeidplate underseksjon bredde 565 mm, varenr: USTRTPL598 Andre størrelser leveres på forespørsel. Cabinets on castors are also supplied with worktop. The worktop comes with a grip underneath in front for easier handling. Front castors with breaks. Castors comes in two sizes, diameter 50 mm and 100 mm. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:830xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:830xD:522 mm Article: USFV Delivered as an add on with dedicated article numbers. Unit for cabinet 415 mm wide with castors and worktop, article: USTRTPL597 Unit for cabinet 565 mm wide with castors and worktop, article: USTRTPL598 Other sizes available on request. Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:1130xD:522 mm Article: USFV Underseksjon for vask 3 dører H:600xB:1415xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 3 doors H:600xW:1415xD:522 mm Article: USFV KILAB AS 31

34 Høye skap / Tall cabinets Høyt skap H:2100xB:450xD:400 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:450xD:400 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:450xD:420 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0842 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0841 Tall cabinet H:2100xW:450xD:420 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0842 Left hinged, article: HSTSLD0841 Høyt skap H:2100xB:450xD:580 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:450xD:580 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0844 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0845 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0844 Left hinged, article: HSTSLD0845 Høyt skap H:2100xB:600xD:400 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:600xD:400 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:600xD:420 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0840 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0841 Tall cabinet H:2100xW:600xD:420 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0840 Left hinged, article: HSTSLD0841 Høyt skap H:2100xB:600xD:580 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:600xD:580 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0341 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0342 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0341 Left hinged, article: HSTSLD KILAB AS

35 Høyt skap H:2100xB:450xD:420 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSGSLD0836 Venstrehengslet, varenr: HSGSLD0837 Tall cabinet H:2100xW:450xD:420 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0836 Left hinged, article: HSTSLD0837 Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0185 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0186 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0185 Left hinged, article: HSTD5S0186 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0838 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0839 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0187 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0188 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0838 Left hinged, article: HSTSLD0839 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0187 Left hinged, article: HSTD5S0188 Høyt skap H:2100xB:600xD:420 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0834 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0835 Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 glass dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0189 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0190 Tall cabinet H:2100xW:600xD:420 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0834 Left hinged, article: HSTSLD0835 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 glass-door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0189 Left hinged, article: HSTD5S0190 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0339 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0599 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 glass dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0191 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0192 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0339 Left hinged, article: HSTSLD0599 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 glass-door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0191 Left hinged, article: HSTD5S0192 KILAB AS 33

36 Overskap for oppheng på vegg / Wall cabinets for suspension Overskap H:700xB:600xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:330 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:330 mm glass dør Høyrehengslet, varenr: OSGD Venstrehengslet, varenr: OSGD Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm glass-door Right hinged, article: OSTD Left hinged, article: OSTD Overskap H:700xB:1200xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:330 mm glass dører Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm glass-doors Article: OSTD Overskap H:700xB:600xD:330 mm Høyrehengslet, varenr: OSTD Venstrehengslet, varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm Right hinged, article: OSTD Left hinged, article: OSTD Overskap H:700xB:1200xD:330 mm glass dører Varenr: OSGD Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm glass-doors Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm sliding glass-doors Article: OSGL KILAB AS

37 Overskap H:700xB:1200xD:330 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:436 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:436 mm Article: OSTD LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Overskap H:700xB:900xD:436 mm Varenr: OSTD Overskap for energibrobro, gjennomgående / Cabinets for energy bridge, double access Wall cabinet H:700xW:900xD:436 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:600xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:436 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:436 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:600xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00733 Wall cabinet H:700xW:900xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00733 Overskap H:700xB:1200xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:900xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00734 Wall cabinet H:700xW:1200xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00734 KILAB AS 35

38 Overskap H:700xB:1200xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00735 Wall cabinet H:700xW:1200xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00735 Overskap H:700xB:1200xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:400 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:400 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:636 mm Varenr: OSTSL00590 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm Article: OSTSL00590 Overskap H:700xB:1200xD:400 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:400 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:900xD:636 mm Varenr: OSTSL00591 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm Article: OSTSL00591 Overskap H:700xB:600xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:636 mm Varenr: OSTSL00592 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm Article: OSTSL00592 Overskap H:700xB:900xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:6000 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00581 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL KILAB AS

39 Overskap H:700xB:900xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00582 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00582 Overskap med glass skillevegg / Cabinet with glass divider Overskap med dybde 600 mm for plassering på energibro, uten gjennomstikk. Cabinets with depth 600 mm for energybrigde, without double access. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Overskap H:700xB:1200xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00583 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00583 Overskap H:700xB:900xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:1200xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:6000 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:636 mm Varenr: OSTSL00587 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm Article: OSTSL Overskap H:700xB:900xD:636 mm Varenr: OSTSL00588 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm Article: OSTSL00588 Overskap H:700xB:1200xD:636 mm Varenr: OSTSL00589 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm Article: OSTSL00589 Overskap H:700xB:600xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00584 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00584 Overskap H:700xB:900xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00585 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00585 Overskap H:700xB:1200xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00586 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00586 Overskap H:700xB:900xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:1200xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL KILAB AS 37

40 38 KILAB AS

41 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE Modulinnredning Det grunnleggende prinsippet for modul systemet er basert på standardiserte system komponenter, som omfatter hele flyten av daglige forbruksvarer og tilbehør i sykehus. Med disse standardiserte komponentene, vil syklusen for vare etterspørsel, fylling og lagring bli betydelig forenklet. Varene lagres ved påfyllingsstasjoner hvor skap er innredet med bakker og kurver. Bestilling for påfyll av medisinske produkter og forbruksmateriell gjøres med et strekkodestøttet bestillingssystem opp mot sentrallageret. Modular furniture The basic principle of the modular system is based on standardised system components, which encompass the entire flow of medical products and assets in hospitals. With these standardized system components, the cycle of goods demand, supply, filling and storage is considerably simplified. The goods are stored at consumption points featuring cupboards with modular elements as trays and baskets. The ordering of medical products and commodities is done thru a barcodesupported ordering system with the central warehouse. KILAB AS 39

42 40 KILAB AS

43 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE 100 KILAB AS 41

44 Modulskap kan leveres med hullister for vanlige hyller, ABS vegger eller med perforerte skinner for teleskop-uttrekk. Med 100% uttrekk og stor bæreevne er dette en ideell løsning for lagring av tunge kurver og bakker. De perforerte skinnene gjør det enkelt å sette inn teleskop-uttrekkene som kan festes i intervaller på 28 mm. Innfestingen krever ikke verktøy, og gjør løsningen svært fleksibel og brukervennlig. ABS vegger kan også festes i de perforerte skinnene, uten verktøy eller skruer, slik at det er mulig å kombinere samme skap med både ABS vegger og teleskop-uttrekk. Dette gir stor fleksibilitet til å kunne ominnrede skapene, uten at det etterlates skjemmende hull etter skruer i veggene. Storage cabinets can be supplied with standard shelves, ABS support walls or perforated grid rails for telescopic runners. With an extension of 100% and a heavye load capacity, this is an ideal solution for storage of heavy trays and baskets. The grid rails makes assembling of the telescopic runners easy, in intervals of 28 mm. A very flexible and user friendly solution, as no tools are required. ABS support walls can also be fixed in the grid rails, still no tools are required, so a combination of support walls and telescopic runners is possible in the same cabinet. This gives great flexibility, and a main advantage, as disassembling inside the cabinets can be done without leaving marks on the sidewalls. 42 KILAB AS

45 I tillegg til ABS vegger med rett uttrekk, kan vi nå levere en helt nyutviklet vegg med tiltfunksjon. Dette er en vegg med rett innstikk, men med en utforming som gjør at bakkene kan tiltes 45 etter uttrekk. Løsningen gir meget god oversikt over innholdet, og er svært plassbesparende i forhold til vegger med skrått innstikk. ABS vegger med tilt kan også festes i de perforerte skinnene for teleskop-uttrekk. In addition to the standard ABS support walls, we are proud to introduce a new support wall with tilt function. For storage the insert are horizontal, but when extended the modular trays may be tilted at 45. The result is improved overview, and much better storage capasity compared to support walls with angled insert. Support walls with tilt may also be fixed in grid rails for telescopic runners. MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE KILAB AS 43

46 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS34T1082 Venstrehengslet, varenr: MHS34T1083 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS34T1082 Left hinged, article: MHS34T1083 Garderobeskap H:2100xB:356xD:650 mm 1 hylle og 1 klesstang Høyrehengslet, varenr: MHS36T1089 Venstrehengslet, varenr: MHS36T1090 Wardrobe cabinet H:2100xW:356xD:450mm 1 shelf and 1 hanger rail Right hinged, article: MHS36T1089 Left hinged, article: MHS36T1090 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm uten dør med ABS vegger Varenr: MHS34U1084 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm without door with ABS supportwalls Article: MHS34U1084 Modul høyskap H:2100xB:456xD:450 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS44T1091 Venstrehengslet, varenr: MHS44T1092 Storage cabinet H:2100xW:456xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS44T1091 Left hinged, article: MHS44T1092 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm med ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS34T1085 Venstrehengslet, varenr: MHS34T1086 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm with ABS supportwalls Right hinged, article: MHS34T1085 Left hinged, article: MHS34T1086 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS46T1093 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1094 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS46T1093 Left hinged, article: MHS46T1094 Modul høyskap H:2100xB:356xD:650 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS36T1087 Venstrehengslet, varenr: MHS36T1088 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS36T1087 Left hinged, article: MHS36T1088 Garderobeskap H:2100xB:456xD:650 mm 1 hylle og 1 klesstang Høyrehengslet, varenr: MHS46T1095 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1096 Wardrobe cabinet H:2100xW:456xD:450 mm 1 shelf and 1 hanger rail Right hinged, article: MHS46T1095 Left hinged, article: MHS46T KILAB AS

47 Modul høyskap H:2100xB:456xD:450 mm dør med glass 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS44G1097 Venstrehengslet, varenr: MHS44G1098 Storage cabinet H:2100xW:456xD:450 mm with glass-door 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS44G1097 Left hinged, article: MHS44G1098 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS46G1104 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1105 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door ABS supportwalls Right hinged, article: MHS46G1104 Left hinged, article: MHS46G1105 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS46G1099 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1100 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS46G1099 Left hinged, article: MHS46G1100 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm uten dør skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Varenr: MHS46U1106 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm without door with rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Article: MHS46U1106 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm uten dør med ABS vegger Varenr : MHS46U1101 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm without door with ABS supportwalls Article: MHS46U1101 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Høyrehengslet, varenr: MHS46T1107 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1108 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Right hinged, article: MHS46T1107 Left hinged, article: MHS46T1108 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm med ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS46T1102 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1103 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with ABS supportwalls Right hinged, article: MHS46T1102 Left hinged, article: MHS46T1103 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Høyrehengslet, varenr: MHS46G1109 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1110 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Right hinged, article: MHS46G1109 Left hinged, article: MHS46G1110 KILAB AS 45

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig

Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig Kvernaland omsorgssenter Interiør - barnebolig BAD TIL BRUKER POST INVENTAR ANTALL EGENSKAP/KRAV/ 4. 7 Talkumforsterket plaststol i polypropylen med åpen rygg. 4. 7 SKITTENTØYSKURVER -farge hvit -Uttrekkbar

Detaljer

Tema Fusion Monteringsanvisning

Tema Fusion Monteringsanvisning Monteringsanvisning Assembly instruction N-6230 SYKKYLVEN - NORWAY TLF. 70 25 59 00 - TELEFAX. 70 25 59 01 E-POST: post@tema.no Målsetting Dimensions Monter fast skrogene på veggen før du monterer skuffer,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017

Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017 Sittemøbler EFG Mingle 19/10/2017 EFG014507 EFG Mingle EFG Mingle er et modulbasert sofasystem utviklet for fleksibilitet og komfort der det er liten plass. Sofasystemet har rette eller buede moduler for

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER. Avtrekkskap Fume cupboards

LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER. Avtrekkskap Fume cupboards LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER Avtrekkskap Fume cupboards Avtrekkskap Fume cupboards Vi har avtrekkskap til de fleste formål og til de fleste typer laboratorier. Skapene vi leverer er utviklet

Detaljer

SORTIMENT. ergonomiutstyr

SORTIMENT. ergonomiutstyr SORTIMENT ergonomiutstyr KJØKKEN - Ergonomisystemer Våre ergonomi systemer for kjøkken består av elektriske og manuelle hev/senk systemer der skap, kjøkkenmaskiner og benker kan justeres til ønsket arbeidshøyde.

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig

hygienehjelpemidler Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig Spesialtilpassede hygienehjelpemidler -ALT er mulig ~ Anne Mette Lauridsen, Ergoterapeut Det skjer ofte at man som terapeut står i en situasjon, hvor man bare har lyst til å gi opp. Man har prøvd alle

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører

BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører BORD inspirasjon fra utvalgte leverandører TABLES TOM DIXON 41 42 ARKI Pedrali ARKI TABLES TOM DIXON 43 44 ARKI ark3.6 Bare understell Understell og compact laminat ø70 ark4.6 Bare understell TOM DIXON

Detaljer

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service

Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service Mobile reoler Kvalitet sikkerhet service 2 Velg våre oppbevaringsløsninger Velkommen til Sarpsborg Metall AS din leverandør av garderobe-, arkiv- og oppbevaringsløsninger. Vi er en moderne og proaktiv

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015.

Bytte til split Collin Lanyard RSL. Obligatorisk - alle rigger skal ha dette montert ved hopping etter 01.01.2015. S e r v i c e o r d r e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer pålegg omkring forhold som ansees som vesentlige for å oppnå de målsettinger som er satt for materiellarbeidet via denne Service

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove.

60-162-300. Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +47 35 94 65 65 www.sove. UK Monteringsanvisning Assembly Instructions Monteringsanvisning Produkt nr. / Product no. / Produkt nr. 60-162-300 Ordr. nr. Dato. Sign. Søve Lekemiljø AS 3830 Ulefoss - Norway Tlf: +7 35 9 65 65 www.sove.no

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back!

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back! Spar krefter spar ryggen! SAVE ENERGY save your back! WINTER 2013 / 2014 Avalanche! er verdens mest solgte verktøy for fjerning av snø på tak. Avalanche! is the worlds best selling roof snow removal tool.

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer!

For at salget skal se organisert ut, er det viktig at klær henges på klesstativene og legges i kassene på en ryddig måte. Da vil du få solgt mer! If we are organized in the way we hang clothes on the racks and put clothes in the bins, we ll have a wonderfully organized sale! And you will sell more! With the front of the clothing item facing you,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Ruter vitrine. Status Se live oppdatering av endringspunkter på regnearket: Designer: Morten Kleppan

Ruter vitrine. Status Se live oppdatering av endringspunkter på regnearket: Designer: Morten Kleppan Ruter vitrine Status 2014-12-01 Se live oppdatering av endringspunkter på regnearket: https://docs.google.com/a/grid.no/spreadsheet/ccc?key=0askyebolxf8jdfh2euviathqserqafoyefdlujzwrgc#gid=0 Designer:

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

TRANSFORMERS WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY

TRANSFORMERS WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY WESTERN UNITED ELECTRIC SUPPLY Single-Phase Pole-Mounted Distribution Transformer Designed and manufactured in compliance with all applicable ANSI, RUS and DOE standards. All transformers are oil filled,

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

BenchTop Extraction Arm FX2

BenchTop Extraction Arm FX2 The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required. Nederman FX2 arms are made of lightweight

Detaljer

L- og T-reoler. Kvalitet - service - sikkerhet. Vi ordner med levering og montering. Kontakt oss for pris. BORG inventar og montasje

L- og T-reoler. Kvalitet - service - sikkerhet. Vi ordner med levering og montering. Kontakt oss for pris. BORG inventar og montasje L- og T-reoler Kvalitet - service - sikkerhet Systembeskrivelse Prgrammet kan leveres som fast reol, montert på vegg, som frittstående reol på gulv. T-søylene leveres også som mobil reol - hjul med og

Detaljer

Follo Diem. Follo Diem er en serie produkter som gjør det mulig for pasienter å gripe dagen og hjelpe til med rehabiliteringen selv.

Follo Diem. Follo Diem er en serie produkter som gjør det mulig for pasienter å gripe dagen og hjelpe til med rehabiliteringen selv. Follo Diem Follo Diem er en serie produkter som gjør det mulig for pasienter å gripe dagen og hjelpe til med rehabiliteringen selv. Aktiv rehabilitering innebærer at mennesker selv må ta en del av ansvaret

Detaljer

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service

Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Reoler og hyllesystemer Kvalitet sikkerhet service Hyllesystemer 4 Arkivreoler 10 Mobile reoler 14 Småvarereoler 18 2 Smarte og solide arkivløsninger for kontor og lager. Vi hjelper deg med å fi nne rett

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

Monteringsanvisninger

Monteringsanvisninger Monteringsanvisninger Innholdsfortegnelse Index 191210 Kode Beskrivelse Description Underskap m/ 1 hylle Basecabinet w/1 shelf U2 Underskap hvit 20 Basecabinet white 20 U3 Underskap hvit 30 Basecabinet

Detaljer

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors

Rockhopper and Spacers Bobbins Stoppeskiver / Steel Discs Låseskiver / Stopwashers Trekant Børtre / Triangle Yoke. Dører / Doors 2.0 Tråltyper / Trawl 2.1 Sorteringssystem / Sorting Systems 2.2 Sekker / Cod Ends 2.3 Lin - Nett / Nets Slitematter / Protcetion Net Labbetuss 2.4 Kuler / Floats 2.5 2.6 2.7 2.8 Gear Rockhopper and Spacers

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E

Innhold. Instruks for melding av hærverk. ID1743-a- hærverk. IE76286-b- Trafikkdetektor Leggebeskrivelse E og E Statens vegvesen Region Midt Elektrokontrakt Nordmøre og Romsdal Innhold Mappe I - Omfatter aktuelle drifts-/vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Modell 1000 Garderobeskap

Modell 1000 Garderobeskap Modell 1000 Garderobeskap Tlf: 22281580 E-mail: post@msk1.no Garderobeskap modell 1000 Solide StålSkap for alle oppbevaringsbehov Garderobeskap modell 1000 består av fere bredder som gjør at du kan sette

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska

BRANDANGERSUNDET BRO. Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska BRANDANGERSUNDET BRO Entreprenørens utfordringer ved bygging av broa Presentasjon på Brodagen 10.november 2009 Ved Torbjørn Kjoberg, Skanska Brandangersundet network arch bridge Free span: 220 meter Skanska

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter

Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Johan Sverdrup Accommodation Module Vår største jobb noen sinne og livet etter Apply LQ & HD Johan Sverdrup Accommodation Module Etter Johan Sverdrup Product offering Business model with three main focused

Detaljer

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger

Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 Grunnlag: 11 år med erfaring og tilbakemeldinger Antenor Management System v5 AMS v5 første versjon lanseres 13. november 100% uavhengig plattform 100% dedikert til Quality

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

SIDEPROPPELLER MJOSUNDET BÅT & HYDRAULIKK AS.

SIDEPROPPELLER MJOSUNDET BÅT & HYDRAULIKK AS. SIDEPROPPELLER Siden 1990 har vi levert flere hundre anlegg. De er alle konstruert under krav om liten tilgjengelig plass, mye tilgjengelig kraft og enkel montering. Som et supplement til standardserien

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market

Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Introduction to the UN, Humanitarian and Development market Vidar Ellingsen Innovation Norway NOREPS www.innovationnorway.no www.noreps.no Vidar Ellingsen Ingvild von Krogh Strand (on leave) Gunn Wenche

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105 Faglig kontakt under eksamen: Sigurd Skogestad Tlf: 913 71669 (May-Britt Hägg Tlf: 930 80834) Eksamensdato: 08.12.11 Eksamenstid: 09:00 13:00 7,5 studiepoeng Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

MERCEDES. Body Components and Front & Rear Lighting. Edition 1

MERCEDES. Body Components and Front & Rear Lighting. Edition 1 MERCEDES Body Components and Front & Rear Lighting Edition 1 Introduction Bison Parts are one of the UK fastest growing Commercial Vehicle specialists of steering, suspension and body components. All products

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Spesialinnredning for tannhelsesektoren

Spesialinnredning for tannhelsesektoren Artikkelliste Medequip Spesialinnredning for tannhelsesektoren Innhold: M1: Benkemoduler s. 2, 3 M2: Veggmoduler standard høyde 525 mm s. 4 M3: Veggmoduler høyde 720 mm s. 5 M4: Mobilseksjoner s. 6 M5:

Detaljer

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad Ja, de går faktisk på hjul Ja dom går faktisk på hjul Yes, they actually go on wheels 245cm 230cm work talk 110cm 245cm relax double relax R 260cm 230cm 260cm 230cm conference R executive R 260cm 230cm

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet

Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontor- og arkivskap Kvalitet - service - sikkerhet Kontorskap Kontorskap i metall gir muligheter for moderne, funksjonelle og ikke minst praktiske innredninger av kontormiljøer og individuell tilpasning

Detaljer

SPENNENDE KONTORSERIE ERGONOMISK, FLEKSIBEL OG STILREN

SPENNENDE KONTORSERIE ERGONOMISK, FLEKSIBEL OG STILREN DESIGN FROM NORWAY SPENNENDE KONTORSERIE ERGONOMISK, FLEKSIBEL OG STILREN Designed by: Int. ark. M.N.I.L. Ind. designer M.N.I.D. Jahn Aamodt DREAMWORK DREAMWORK Ekte arbeidsglede koster mindre enn du tror.

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

Serie[f] city. 2 Serie[f] city

Serie[f] city. 2 Serie[f] city Serie[f] city 2 Serie[f] city Serie[f] city Serie[f] city bord har klassiske firkantben, veldesignede plater og en personlig karakter. Vi har tenkt utenfor boksen og plassert den smaleste delen av benet

Detaljer

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo

Little England Design A/S Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Priser på Little England toalett serie. Alle priser er notert inklusiv m. v. a. eksklusiv utkjøring fra vårt lager i Oslo Vår egen toilettserie gir mange kombinasjonsmuligheter med 3 grunn-modeller som

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne!

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! AIR Verdens minste enkelrørskinne! AIR Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! NORWAY - ERGOLIFT - OTOLIFT AIR PRICELIST PERIOD: 2016 The prices are ex-works, ex-v.a.t., ex-installation and transport-ready.

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter.

Montasjeveiledning Samson veggabsorbent System T. Slagfast og ekstra slagfast system for veggabsorbenter. Montasjeveiledning Samson absorbent System T Slagfast og ekstra slagfast system for absorbenter. Samson absorbent - System T GENERELL INFORMASJON: Produktinformasjon: Samson er en akustisk absorbent som

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Delekatalog Levo Kid & Junior

Delekatalog Levo Kid & Junior Delekatalog Levo Kid & Junior Gjelder for stolnummer f.o.m. 410000 / 510000 Rev:150301 Utgave: Mars 2001 Forside A.1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Forside Innholdsfortegnelse Side A.1.1 B.1.1 Ramme 1.1.1

Detaljer

OVER TO YOU THREE STEPS IN ONE WITH THE LOADING-TRANSPORTING-UNLOADING

OVER TO YOU THREE STEPS IN ONE WITH THE LOADING-TRANSPORTING-UNLOADING LOADING-TRANSPORTING-UNLOADING THREE STEPS IN ONE WITH THE Extraordinarily versatile, it enables a single operator to carry out the entire process. OVER TO YOU Nobody is better qualified than yourself

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

- TRIVSEL PÅ JOBBEN -

- TRIVSEL PÅ JOBBEN - - TRIVSEL PÅ JOBBEN - 2 En spennende kontorserie... 3 4 ScanSørlie er totalleverandør av arbeidsplass-løsninger. Vi har egen avdeling for spesial, hvilket betyr at vi kan skreddersy det meste etter kundens

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Safety a t t h e f A c t o r y

Safety a t t h e f A c t o r y Safety a t t h e f A c t o r y Sikkerhet på fabrikken Safety at the factory NÅ har du god tid til å lese denne brosjyren! I en krisesituasjon har du ikke like god tid You have plenty of time to read this

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer