LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER"

Transkript

1 LABORATORIE- SYKEHUS- OG SPESIALINNREDNINGER

2

3 KILAB AS HOVEDKATALOG

4 2 KILAB AS

5 Forord Kilab AS er et norsk firma som startet opp i 1988, med utvikling og salg av laboratorieinnredning og avtrekkskap. Fra en beskjeden omsetning i starten har vi vokst sakte, men sikkert, og er i dag en av Norges største leverandører innen vårt felt. Vi har siden vi startet opp alltid hatt fokus på våre kunder, og deres behov og ønsker. I samarbeid med kunden, det være seg sluttbruker, entreprenør, byggherre eller arkitekt, jobber vi for å forstå behovet og å tilpasse våre løsninger etter dette. Vi lytter, tenker, gir råd, tegner, prosjekterer, leverer, monterer og ferdigstiller. Preface Kilab AS is a Norwegian company founded in 1988, with development and sales of laboratory furniture and fume cupboards. From a modest turnover in the beginning we have grown slowly, and today we have become a major supplier in Norway in our field. We have since the beginning always been focused on our customers, with their needs and wants. In cooperation with the customer, whether it is end user, contractor, the builder or architect, we try to understand the requirements and adapt our solutions accordingly. We listen, think, give advice, designs, delivers, installs and finalizes. Besøksadresse: Kilab AS, Industriveien 13, 2050 Jessheim Postadresse: Kilab AS, PB 207, 2051 Jessheim Web: Mail: Telefon: (+47) Fax: (+47) KILAB AS 3

6 LABORATORIE INNREDNING MODUL INNREDNING AVTREKKSSKAP TILBEHØR Laboratorieinnredning 6-37 Innredning system A-C og K 6-13 teknisk Energibro Trillebord Høye skap teknisk Underseksjoner oversikt Overskap oversikt Modulinnredning Modul høyskap Modul underseksjoner Modul overskap Reoler for bakker og kurver 65 Trillebord og transportvogner 66 Bakker og kurver Tilbehør Avtrekkskap Avtrekkskap standard Avtrekkskap syrefast Avtrekkskap polypropylen Underskap Spjeldstyring Avtrekkskap lav arbeidshøyde Avtrekkskap walk-in Avtrekkskabinett 90 Tilbehør Giftskap 91 Armaturer 92 Arbeidsplater Biologisk sikkerhetsbenk 95 Ultradypfryser, inkubator 96

7 Laboratory furniture 6-37 Furniture system A-C and K 6-13 technical Energy bridge Trolleys Tall cabinets technical Underbench cabinets overview Wall cabinets overview Modular furniture Storage cabinets Underbench cabinets Wall cabinets Racks for modular trays and baskets 65 Trolleys and transport trolleys 66 Modular trays and baskets Accessories Fume Cupboard Fume Cupboard standard Fume Cupboard stainless steel Fume Cupboard polypropylene Underbench cabinets Fumehood controllers Fume Cupboard lowered working height Avtrekkskap walk-in Fumehood 90 Accessories Toxic cabinets 91 Taps 92 Worktops Biologic safety cabinet 95 Ultra low freezer, incubator etc 96 LABORATORY FURNTURE MODULAR FURNTURE FUME CUPBOARDS ACCESSORIES

8 6 KILAB AS

9 System A vårt mest solgte system gjennom tidene. Solid og stabilt understell på ben (endebukker formet som en A), hvor underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Leveres i høyde 90 cm for stående arbeid og 75 cm for sittende arbeid. Disse høydene kan selvfølgelig også kombineres på ett og samme bord. Systemet er modulbasert og fleksibelt, og kan bygges så langt som du ønsker. Endebenk med vask og underskap, installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, lys og overskap. System A - our best-selling system of all time. Solid and stable base on legs (the frames shaped like an A) for cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Available in 90 cm height for standing work and 75 cm for seated work, these heights can of course also be combined in one table. The system is module based and flexible, and can be as long as you want. End bench with sink and underbench cabinets, installation unit over the countertop with integrated electrical outlets, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System A leveres som løse frittstående bord, midtbord og langs vegg. Understell for vegg leveres som standard i 2 forskjellige høyder og dybder, høyde 75 cm og 90 cm, dybde inntil 60 cm og inntil 80 cm. Understell for midtbord leveres som standard i høyde 75 cm og 90 cm, dybde 120 cm og 150 cm. System A is supplied as freestanding table, island table and along the wall. Frame for wall comes standard in 2 different heights and depths, height 75 cm and 90 cm, depth up to 60 cm and up to 80 cm. Frames for island tables as standard in height 75 cm and 90 cm, and depth 120 cm and 150 cm. KILAB AS 7

10 8 KILAB AS

11 System C som supplement til System A, eller som eget system. Understell på ben (endebukker formet som en C), hvor underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Benyttes ofte i kombinasjon med System A for å utnytte sitteplassen mellom underseksjoner og i forbindelse med hjørneløsninger. Leveres i høyde 90 cm for stående arbeid og 75 cm for sittende arbeid. Systemet er modulbasert og fleksibelt, og kan bygges så langt som du ønsker. Installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, lys og overskap. System C - as a supplement to System A, or as a separate system. Frame on legs (the frames shaped like a C), for cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Often used in combination with System A to utilize the space between under bench sections, and in corners. Available in 90 cm height for standing work and 75 cm for seated work. The system is module based and flexible, and can be as long as you want. Installation unit over the worktop, with integrated electrical outlets, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System C leveres både som frittstående bord, midtbord og langs vegg. Understell for vegg leveres som standard i 2 forskjellige høyder og dybder, høyde 75 cm og 90 cm, dybde inntil 60 cm og inntil 80 cm. Understell for midtbord leveres som standard i høyde 75 cm og 90 cm, dybde 120 cm og 150 cm. System C is supplied as freestanding table, island table and along the wall. Frame for wall comes standard in 2 different heights and depths, height 75 cm and 90 cm, depth up to 60 cm and up to 80 cm. Frame for the island table comes standard in height 75 cm and 90 cm, and depth 120 cm and 150 cm. KILAB AS 9

12 10 KILAB AS

13 System K helt uten ben, hvor bordplaten og bærerammen henges opp på installasjonspanelet. I likhet med System A og C er systemet modulbasert, og underseksjoner henges opp i stålrammen og kan skyves sideveis. Installasjonspanelet leveres i høyde 90 cm, hvor bærerammen kan monteres for stående arbeid (90 cm) eller sittende arbeid (75 cm). Halvrund og fritt hengende endevask gir en delikat avslutning på benken, og er brukervennlig og praktisk i en travel hverdag. Installasjonsbro over benk med integrert strømuttak, datauttak, lys og overskap. System K - no legs, the table top and carrying frame fixed on the installation panel. Similar to System A and C, the system is module based, and cabinets to be fixed in the frame and can slide sideways. Installation panel comes in 90 cm height where the carrying frame can be mounted for standing work (90 cm) or seated work (75 cm). The semi circular and free hanging end sink gives a delicate finish on the bench, and is very user friendly and practical during a busy working day. Installation bridge over the worktop with integrated electrical outlets, data ports, lights and over bench cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Systemet leveres både som frittstående øy og for veggfeste. Løsningen uten ben verdsettes av både brukere så vel som rengjøringspersonell. Tekniske føringer kan også skjules ved at de legges inne i installasjonspanelet, som kles igjen med dekkplater. Dekkplater kan også lett demonteres, eller forsynes med inspeksjonsluker ved behov for service og ettersyn. The system is supplied both as island table and wall mounted. The solution without legs is most appreciated by both users as well as cleaning personnel. Technical constraints can also be hidden by being placed inside the installation panel, and then hidden with cover plates. Cover plates can also be disassembled or fitted with inspection hatches for future service and maintenance. KILAB AS 11

14 12 KILAB AS

15 System K, med elektrisk høyderegulering - helt trinnløst. Optimaliserer arbeidsplassen for den enkelte bruker og gir stor fleksibilitet. Minnefunksjon med to programmerbare høyder. Løsningen bygger på samme prinsipper som System K, og den er også mulig å ettermontere. Plasseringen av løfteanordningen gjør at arbeidshøyden kan varieres trinnløst mellom 75 cm og 100 cm. Det er også mulig å henge opp sideveis forskyvbare underseksjoner i stålrammen. Installasjonspanelet leveres i høyde 90 cm, hvor du fritt kan velge mellom hev-senk og rammer for stående (90 cm) eller sittende arbeid (75 cm). Løsningen er tilgjengelig for frittstående midtbord og veggmonterte bord. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE System K, with electric heigt adjustment - completely variably. Optimizes the workplace for the individual user and provides great flexibility. Memory function with two programmable levels. The solution is based on same principles as the System K, and it is also possible to retrofit. The location of the lifting device allows the working height to vary infinitely between 75 cm and 100 cm. It is also possible to attach underbench cabinets in the frame. Installation panel comes in 90 cm height where you are free to choose between electric height adjustment or standard frames for standing (90 cm) or seated work (75 cm). The solution is available for island- and wall mounted benches. KILAB AS 13

16 14 KILAB AS

17 Energibro for installasjon av elektriske uttak, datapunkter, telefon, lys, vann og gass. For midtbord leveres broen som et frittstående stativ med påmontert elektrokanal. Det er med andre ord ikke kanalen som bærer belastningen fra overskapene. Energibro for vegg leveres som standard uten ben, og festes direkte på vegg. Overskap monteres til slutt, etter at alle tekniske føringer er lagt. Elektrokanaler utrustes etter ønske med stikkontakter, telefonuttak, datapunkter og lysbryter, hvis det ønskes lys under skapene. Energy bridge - with electrical outlets, data points, telephone, light, water and gas. For island benches the bridge comes as a standalone steel frame with fixed trunking. This way it is the steelframe that carries the load from the overhead lockers. Energy bridge for wall comes standard without legs, and is fixed directly to the wall. Top cabinets are fitted last, after all the technical constraints have been added. Equipment on request with sockets, telephone sockets, data points and light switch, when light under the cabinets. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Armaturer for vann og gass kan monteres hengende i energibroen eller på bordplaten, avhengig av hvor tilførselen kommer fra, gulv eller tak. Ved tilførsel fra tak kan egen nedføringskasse leveres. Vi leverer armaturer for de fleste typer vann og gasser, for montering i energibro eller på benk. Fittings for water and gas can be suspended in the energy bridge or on the table, depending on where the supply comes from, floor or ceiling. When the supply comes from the roof a special cupboard for this purpose can be delivered. We provide fixtures for most types of water and gas, for mounting in the energy bridge or on the bench. KILAB AS 15

18 16 KILAB AS

19 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Trillebord Vi leverer trillebord i samme utførelse som standard innredning System A. Små mobile arbeidsplasser, eller større bord for instrumenter. Bordene kan på samme måte som System A bygges til ønsket lengde. Dette kan være aktuelt for deg som har instrumenter langs vegg og ønsker enkel tilgang i bakkant. Våre standard trillebord kan leveres med underseksjoner eller hyller. Underseksjoner kan også utstyres med hjul og topplate til små mobile enheter. Trillebord for svært tung belastning lages etter mål på forespørsel. I vårt utvalg av trillebord finnes også flere modeller i rustfritt stål. Disse bordene har ikke mulighet for oppheng av våre underseksjoner, men kan leveres med hyller i ett eller to plan. Trolleys We supply trolleys in the same design as standard furniture System A. Small mobile workstations, or larger tables for instruments. The tables may be expanded to the desired length, in the same way as System A. This may be relevant for those with instruments along the wall who want easy access at the rear. Our standard trolleys can be equipped with underbench cabinets or shelves. Under bench cabinets themselves, may also be equipped with wheels and worktop to become small mobile devices. Trolleys for very heavy loads are made by measure on request. In our range of trolleys are also several models of stainless steel. These tables do not have the opportunity of underbench cabinets, but may be supplied with shelves in one or two levels. KILAB AS 17

20 18 KILAB AS

21 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Høye skap Skap for oppbevaring av utstyr, instrumenter, forbruksmateriell, permer, bøker og annet, og også garderobeskap. Høyskap leveres i flere størrelser og utførelser, enkeltvis med sokkel, i rekke på felles sokkel, på stativ, med tett dør, dør med glass, uten dør eller med skuffer nede. Mulighetene er mange. Skapene leveres standard med en fast og fire flyttbare hyller. Hyllebærere i metall har pigger som går opp i hyllene og sikrer at hyllene ligger stabilt og ikke sklir ut. Når Kilab utfører montasjen blir skap med sokler alltid fuget mot gulv og 15 cm opp mot vegg på sider og i bakkant, med mindre annet er avtalt. Tall cabinets Cabinet for storage of equipment, instruments, supplies, binders, books and other items, as well as closets. Our tall cabinets come in several sizes and designs, with single plinth, on a common plinth when several units side by side, with legs, with door or glass-door, without door, or with drawers beneath. Several combinations available. The cabinets come with four adjustable shelves, and one fixed shelf. Metal supports secures that the shelves are stable, and do not slip out by accident. When assembly of cabinets are carried out by Kilab, the plinth is always grouted to the floor and to the wall on the sides and rear (15 cm above floor level), unless otherwise has been agreed. KILAB AS 19

22 System A bordstativer / System A bench frames 726/ Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525, 590 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Bredde Width Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525, 590 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525, 590 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add- on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525, 590 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. 20 KILAB AS

23 System A bordstativer for midtbord / System A bench frames for island tables LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 726/ /1480 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add-on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. KILAB AS 21

24 System C bordstativer / System C bench frames 726/ /675 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 525 og 675 mm. Dypere stativer kan også leveres, opp til 900 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Add-on bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Add-on bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 525 and 675 mm. Deeper frames are also available, up to 900 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. 22 KILAB AS

25 System C bordstativer for midtbord / System C bench frames for island tables LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 726/ /1480 Bredde Width Bredde Width Bordstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Bordstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 630, 900, 1200, 1480 og 1800 mm. Påbygningsstativ for sittende arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 750 mm ±10 mm. Påbygningsstativ for stående arbeid, total høyde inkludert 24 mm arbeidsplate er 900 mm ±10 mm. Leveres i følgende standard dybder: 1180 og 1480 mm. Bredde: 600, 870, 1170, 1450 og 1770 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 630, 900, 1200, 1480 and 1800 mm. Bench frames for seated work, total height including 24 mm worktop is 750 mm ±10 mm. Bench frames for standing work, total height including 24 mm worktop is 900 mm ±10 mm. Available i standard depths: 1180 and 1480 mm. Width: 600, 870, 1170, 1480 and 1770 mm. KILAB AS 23

26 System K INSTALLASJONSPANEL / System K Service Panels Bredde 300 Width Bredde Width Installasjonspanel veggfeste Dybde 150 mm, komplett med demonterbar frontplate og fotlist. Panelet er tilpasset for både fastmontert bæreramme og bæreramme med elektrisk høydejustering. Fastmontert bæreramme kan monteres i høyde 750 eller 900 mm. Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Installasjonspanel midtbord Dybde 300 mm, komplett med demonterbare frontplater og fotlist. Panelet er tilpasset for både fastmontert bæreramme og bæreramme med elektrisk høydejustering. Fastmontert bæreramme kan monteres i høyde 750 eller 900 mm. Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Service panel wall mounted Depth 150m, complete with removable front plate and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Service panel island table Depth 300 mm, complete with removable front plates and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. 24 KILAB AS

27 Bæreramme fastmontert / Suspension frame fixed height Bæreramme med elektrisk høydejustering / Suspension frame electric height adjustable LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE 625 Bredde 625 Width Bredde Width Bæreramme for installasjonspanel, fast høyde Dybde 625 mm, for montering i høyde 750 mm eller 900 mm Bredde: 900, 1200, 1500 og 1800 mm. Bæreramme med elektrisk høyderegulering Dybde 625 mm, trinnløs høydejustering mellom 720 og 1000 mm Bredde: 870, 1170, 1470 og 1770 mm. Suspension frame for service panels, fixed height Depth 625 mm, complete with removable front plates and skirting board. The service panel accommodates with suspension frames for fixed height, and for suspension frames with electric height adjustment. Fixed supension frames are fixed in height of 750 or 900 mm. Width: 900, 1200, 1500 and 1800 mm. Suspension frame with electric elevation adjustment Depth 625 mm, infinitely variable between 720 and 900 mm Width: 870, 1170, 1470 and 1770 mm. KILAB AS 25

28 Underseksjoner for System A, C og K sittende arbeid 750 mm / Underbench cabinets for System A, C and K seated work 750 mm Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2DS00712 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:705xD:522 mm Article: US2DS00712 Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf H:450xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:830xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00708 Venstrehengslet, varenr: US1DS00709 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00708 Left hinged, article: US1DS00709 Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2DS00713 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:830xD:522 mm Article: US2DS00713 Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00710 Venstrehengslet, varenr: US1DS00711 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00710 Left hinged, article: US1DS00711 Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:450xW:705xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2DS00714 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2DS KILAB AS

29 Underseksjon 2 skuffer H:450xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:415xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:415xD:522 mm Article: US2S LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon 2 skuffer H:450xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:565xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:565xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:705xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:705xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:830xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:830xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 2 skuffer H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:450xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:450xW:1130xD:522 mm Article: US2S KILAB AS 27

30 Underseksjoner for System A, C og K stående arbeid 900 mm / Underbench cabinets for System A, C and K standing work 900 mm Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2DS00169 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:705xD:522 mm Article: US2DS00169 Underseksjon 1 dør, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1D Venstrehengslet, varenr: US1D Underbench cabinet 1 door, 1adjustable shelf H:600xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1D Left hinged, article: US1D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:830xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:415xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00157 Venstrehengslet, varenr: US1DS00158 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:415xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00157 Left hinged, article: US1DS00158 Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2DS00171 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:830xD:522 mm Article: US2DS00171 Underseksjon 1 dør og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:565xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: US1DS00159 Venstrehengslet, varenr: US1DS00160 Underbench cabinet 1 door and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:565xD:522 mm Right hinged, article: US1DS00159 Left hinged, article: US1DS00160 Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2D Underbench cabinet 2 doors, 1adjustable shelf H:600xW:705xD:522 mm Article: US2D Underseksjon 2 dører og 1 skuff, 1 flyttbar hylle 19 mm H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2DS00174 Underbench cabinet 2 doors and 1 drawer, 1adjustable shelf 19 mm H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2DS KILAB AS

31 Underseksjon 2 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US2S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US3S LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon 2 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US3S Underseksjon 2 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US2S Underseksjon 3 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US3S Underbench cabinet 2 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US2S Underbench cabinet 3 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US3S KILAB AS 29

32 Underseksjon 4 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:415xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:415xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:565xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:565xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:705xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:705xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:830xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:830xD:522 mm Article: US5S Underseksjon 4 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US4S Underbench cabinet 4 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US4S Underseksjon 5 skuffer H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: US5S Underbench cabinet 5 drawers H:600xW:1130xD:522 mm Article: US5S KILAB AS

33 Underskap for vask / Sink cabinets Underseksjon for vask 1 dør H:600xB:585xD:522 mm Høyrehengslet, varenr: USFV Venstrehengslet, varenr: USFV Sink cabinet 1 door H:600xW:585xD:522 mm Right hinged, article: USFV Left hinged, article: USFV Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:705xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:705xD:522 mm Article: USFV Underskap på hjul / Cabinets on castors Underskap på hjul leveres også med arbeidsplate. Arbeidsplaten har grep i underkant front for lettere håndtering. Fremre hjul leveres med brems. Hjul leveres i to størrelser, diameter 50 mm og 100 mm. Leveres som et tillegg til underseksjonene, og har egne varenummer. Sett med hjul og arbeidplate underseksjon bredde 415 mm, varenr: USTRTPL597 Sett med hjul og arbeidplate underseksjon bredde 565 mm, varenr: USTRTPL598 Andre størrelser leveres på forespørsel. Cabinets on castors are also supplied with worktop. The worktop comes with a grip underneath in front for easier handling. Front castors with breaks. Castors comes in two sizes, diameter 50 mm and 100 mm. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:830xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:830xD:522 mm Article: USFV Delivered as an add on with dedicated article numbers. Unit for cabinet 415 mm wide with castors and worktop, article: USTRTPL597 Unit for cabinet 565 mm wide with castors and worktop, article: USTRTPL598 Other sizes available on request. Underseksjon for vask 2 dører H:600xB:1130xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 2 doors H:600xW:1130xD:522 mm Article: USFV Underseksjon for vask 3 dører H:600xB:1415xD:522 mm Varenr: USFV Sink cabinet 3 doors H:600xW:1415xD:522 mm Article: USFV KILAB AS 31

34 Høye skap / Tall cabinets Høyt skap H:2100xB:450xD:400 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:450xD:400 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:450xD:420 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0842 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0841 Tall cabinet H:2100xW:450xD:420 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0842 Left hinged, article: HSTSLD0841 Høyt skap H:2100xB:450xD:580 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:450xD:580 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0844 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0845 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0844 Left hinged, article: HSTSLD0845 Høyt skap H:2100xB:600xD:400 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:600xD:400 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:600xD:420 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0840 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0841 Tall cabinet H:2100xW:600xD:420 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0840 Left hinged, article: HSTSLD0841 Høyt skap H:2100xB:600xD:580 mm uten dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Varenr: HSUF Tall cabinet H:2100xW:600xD:580 mm without door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Article: HSUF Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0341 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0342 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0341 Left hinged, article: HSTSLD KILAB AS

35 Høyt skap H:2100xB:450xD:420 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSGSLD0836 Venstrehengslet, varenr: HSGSLD0837 Tall cabinet H:2100xW:450xD:420 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0836 Left hinged, article: HSTSLD0837 Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0185 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0186 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0185 Left hinged, article: HSTD5S0186 LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0838 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0839 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0187 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0188 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0838 Left hinged, article: HSTSLD0839 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0187 Left hinged, article: HSTD5S0188 Høyt skap H:2100xB:600xD:420 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0834 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0835 Høyt skap H:2100xB:450xD:600 mm 1 glass dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0189 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0190 Tall cabinet H:2100xW:600xD:420 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0834 Left hinged, article: HSTSLD0835 Tall cabinet H:2100xW:450xD:600 mm 1 glass-door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0189 Left hinged, article: HSTD5S0190 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm glass dør 1 fast og 4 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: HSTSLD0339 Venstrehengslet, varenr: HSTSLD0599 Høyt skap H:2100xB:600xD:600 mm 1 glass dør og 5 skuffer Høyrehengslet, varenr: HSTD5S0191 Venstrehengslet, varenr: HSTD5S0192 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm glass-door 1 fixed and 4 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: HSTSLD0339 Left hinged, article: HSTSLD0599 Tall cabinet H:2100xW:600xD:600 mm 1 glass-door and 5 drawers Right hinged, article: HSTD5S0191 Left hinged, article: HSTD5S0192 KILAB AS 33

36 Overskap for oppheng på vegg / Wall cabinets for suspension Overskap H:700xB:600xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:330 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:330 mm glass dør Høyrehengslet, varenr: OSGD Venstrehengslet, varenr: OSGD Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm glass-door Right hinged, article: OSTD Left hinged, article: OSTD Overskap H:700xB:1200xD:330 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:330 mm glass dører Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm glass-doors Article: OSTD Overskap H:700xB:600xD:330 mm Høyrehengslet, varenr: OSTD Venstrehengslet, varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:330 mm Right hinged, article: OSTD Left hinged, article: OSTD Overskap H:700xB:1200xD:330 mm glass dører Varenr: OSGD Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm glass-doors Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:330 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:330 mm sliding glass-doors Article: OSGL KILAB AS

37 Overskap H:700xB:1200xD:330 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:330 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:436 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:436 mm Article: OSTD LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Overskap H:700xB:900xD:436 mm Varenr: OSTD Overskap for energibrobro, gjennomgående / Cabinets for energy bridge, double access Wall cabinet H:700xW:900xD:436 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:600xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:436 mm Varenr: OSTD Wall cabinet H:700xW:600xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:436 mm Article: OSTD Overskap H:700xB:900xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:600xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00733 Wall cabinet H:700xW:900xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00733 Overskap H:700xB:1200xD:400 mm uten dør Varenr: OSUF Overskap H:700xB:900xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00734 Wall cabinet H:700xW:1200xD:400 mm without door Article: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00734 KILAB AS 35

38 Overskap H:700xB:1200xD:436 mm glass dører Varenr: OSGSL00735 Wall cabinet H:700xW:1200xD:436 mm glass-doors Article: OSGSL00735 Overskap H:700xB:1200xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:400 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:400 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:636 mm Varenr: OSTSL00590 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm Article: OSTSL00590 Overskap H:700xB:1200xD:400 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:400 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:900xD:636 mm Varenr: OSTSL00591 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm Article: OSTSL00591 Overskap H:700xB:600xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:636 mm Varenr: OSTSL00592 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm Article: OSTSL00592 Overskap H:700xB:900xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:6000 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00581 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL KILAB AS

39 Overskap H:700xB:900xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00582 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00582 Overskap med glass skillevegg / Cabinet with glass divider Overskap med dybde 600 mm for plassering på energibro, uten gjennomstikk. Cabinets with depth 600 mm for energybrigde, without double access. LABORATORIE INNREDNING LABORATORY FURNTURE Overskap H:700xB:1200xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00583 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00583 Overskap H:700xB:900xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:1200xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:600xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:600xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:900xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:900xD:6000 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:1200xD:600 mm uten dør Varenr: OSUF Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm without door Article: OSUF Overskap H:700xB:600xD:636 mm Varenr: OSTSL00587 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm Article: OSTSL Overskap H:700xB:900xD:636 mm Varenr: OSTSL00588 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm Article: OSTSL00588 Overskap H:700xB:1200xD:636 mm Varenr: OSTSL00589 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm Article: OSTSL00589 Overskap H:700xB:600xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00584 Wall cabinet H:700xW:600xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00584 Overskap H:700xB:900xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00585 Wall cabinet H:700xW:900xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00585 Overskap H:700xB:1200xD:636 mm glass dører Varenr: OSGSL00586 Wall cabinet H:700xW:1200xD:636 mm glass-doors Article: OSGSL00586 Overskap H:700xB:900xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:900xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL Overskap H:700xB:1200xD:600 mm glass skyvedører Varenr: OSGL Wall cabinet H:700xW:1200xD:600 mm sliding glass-doors Article: OSGL KILAB AS 37

40 38 KILAB AS

41 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE Modulinnredning Det grunnleggende prinsippet for modul systemet er basert på standardiserte system komponenter, som omfatter hele flyten av daglige forbruksvarer og tilbehør i sykehus. Med disse standardiserte komponentene, vil syklusen for vare etterspørsel, fylling og lagring bli betydelig forenklet. Varene lagres ved påfyllingsstasjoner hvor skap er innredet med bakker og kurver. Bestilling for påfyll av medisinske produkter og forbruksmateriell gjøres med et strekkodestøttet bestillingssystem opp mot sentrallageret. Modular furniture The basic principle of the modular system is based on standardised system components, which encompass the entire flow of medical products and assets in hospitals. With these standardized system components, the cycle of goods demand, supply, filling and storage is considerably simplified. The goods are stored at consumption points featuring cupboards with modular elements as trays and baskets. The ordering of medical products and commodities is done thru a barcodesupported ordering system with the central warehouse. KILAB AS 39

42 40 KILAB AS

43 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE 100 KILAB AS 41

44 Modulskap kan leveres med hullister for vanlige hyller, ABS vegger eller med perforerte skinner for teleskop-uttrekk. Med 100% uttrekk og stor bæreevne er dette en ideell løsning for lagring av tunge kurver og bakker. De perforerte skinnene gjør det enkelt å sette inn teleskop-uttrekkene som kan festes i intervaller på 28 mm. Innfestingen krever ikke verktøy, og gjør løsningen svært fleksibel og brukervennlig. ABS vegger kan også festes i de perforerte skinnene, uten verktøy eller skruer, slik at det er mulig å kombinere samme skap med både ABS vegger og teleskop-uttrekk. Dette gir stor fleksibilitet til å kunne ominnrede skapene, uten at det etterlates skjemmende hull etter skruer i veggene. Storage cabinets can be supplied with standard shelves, ABS support walls or perforated grid rails for telescopic runners. With an extension of 100% and a heavye load capacity, this is an ideal solution for storage of heavy trays and baskets. The grid rails makes assembling of the telescopic runners easy, in intervals of 28 mm. A very flexible and user friendly solution, as no tools are required. ABS support walls can also be fixed in the grid rails, still no tools are required, so a combination of support walls and telescopic runners is possible in the same cabinet. This gives great flexibility, and a main advantage, as disassembling inside the cabinets can be done without leaving marks on the sidewalls. 42 KILAB AS

45 I tillegg til ABS vegger med rett uttrekk, kan vi nå levere en helt nyutviklet vegg med tiltfunksjon. Dette er en vegg med rett innstikk, men med en utforming som gjør at bakkene kan tiltes 45 etter uttrekk. Løsningen gir meget god oversikt over innholdet, og er svært plassbesparende i forhold til vegger med skrått innstikk. ABS vegger med tilt kan også festes i de perforerte skinnene for teleskop-uttrekk. In addition to the standard ABS support walls, we are proud to introduce a new support wall with tilt function. For storage the insert are horizontal, but when extended the modular trays may be tilted at 45. The result is improved overview, and much better storage capasity compared to support walls with angled insert. Support walls with tilt may also be fixed in grid rails for telescopic runners. MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE KILAB AS 43

46 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS34T1082 Venstrehengslet, varenr: MHS34T1083 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS34T1082 Left hinged, article: MHS34T1083 Garderobeskap H:2100xB:356xD:650 mm 1 hylle og 1 klesstang Høyrehengslet, varenr: MHS36T1089 Venstrehengslet, varenr: MHS36T1090 Wardrobe cabinet H:2100xW:356xD:450mm 1 shelf and 1 hanger rail Right hinged, article: MHS36T1089 Left hinged, article: MHS36T1090 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm uten dør med ABS vegger Varenr: MHS34U1084 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm without door with ABS supportwalls Article: MHS34U1084 Modul høyskap H:2100xB:456xD:450 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS44T1091 Venstrehengslet, varenr: MHS44T1092 Storage cabinet H:2100xW:456xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS44T1091 Left hinged, article: MHS44T1092 Modul høyskap H:2100xB:356xD:450 mm med ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS34T1085 Venstrehengslet, varenr: MHS34T1086 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm with ABS supportwalls Right hinged, article: MHS34T1085 Left hinged, article: MHS34T1086 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS46T1093 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1094 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS46T1093 Left hinged, article: MHS46T1094 Modul høyskap H:2100xB:356xD:650 mm 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS36T1087 Venstrehengslet, varenr: MHS36T1088 Storage cabinet H:2100xW:356xD:450 mm 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS36T1087 Left hinged, article: MHS36T1088 Garderobeskap H:2100xB:456xD:650 mm 1 hylle og 1 klesstang Høyrehengslet, varenr: MHS46T1095 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1096 Wardrobe cabinet H:2100xW:456xD:450 mm 1 shelf and 1 hanger rail Right hinged, article: MHS46T1095 Left hinged, article: MHS46T KILAB AS

47 Modul høyskap H:2100xB:456xD:450 mm dør med glass 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS44G1097 Venstrehengslet, varenr: MHS44G1098 Storage cabinet H:2100xW:456xD:450 mm with glass-door 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS44G1097 Left hinged, article: MHS44G1098 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS46G1104 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1105 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door ABS supportwalls Right hinged, article: MHS46G1104 Left hinged, article: MHS46G1105 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass 5 flyttbare hyller, 19 mm Høyrehengslet, varenr: MHS46G1099 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1100 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door 5 adjustable shelves, 19 mm Right hinged, article: MHS46G1099 Left hinged, article: MHS46G1100 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm uten dør skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Varenr: MHS46U1106 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm without door with rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Article: MHS46U1106 MODUL INNREDNING MODULAR FURNTURE Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm uten dør med ABS vegger Varenr : MHS46U1101 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm without door with ABS supportwalls Article: MHS46U1101 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Høyrehengslet, varenr: MHS46T1107 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1108 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Right hinged, article: MHS46T1107 Left hinged, article: MHS46T1108 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm med ABS vegger Høyrehengslet, varenr: MHS46T1102 Venstrehengslet, varenr: MHS46T1103 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with ABS supportwalls Right hinged, article: MHS46T1102 Left hinged, article: MHS46T1103 Modul høyskap H:2100xB:456xD:650 mm dør med glass skinner for teleskop-uttrekk opp til 900 mm, ABS vegger øvre del Høyrehengslet, varenr: MHS46G1109 Venstrehengslet, varenr: MHS46G1110 Storage cabinet H:2100xW:456xD:650 mm with glass-door rails for telescopic runners up to 900 mm, upper part with ABS support walls Right hinged, article: MHS46G1109 Left hinged, article: MHS46G1110 KILAB AS 45

Prisliste 2008. Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs

Prisliste 2008. Price list. Norges Varemesse Norway Trade Fairs Servicesenteret, Norges Varemesse - fax 66 93 92 04, service@messe.no Service centre, Norway Trade Fairs - fax + 47 66 93 92 04, service@messe.no Norges Varemesse Norway Trade Fairs Prisliste 2008 Price

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Exhibition manual. Utstillermanual. This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Exhibition manual Utstillermanual This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Utstillermanual. Exhibition manual

Utstillermanual. Exhibition manual Utstillermanual Exhibition manual Denne manual gir en oversikt over utstyr, bestillingsskjema, kontaktpersoner og tidsfrister This manual provides an overview of equipment, order forms, contacts and deadlines

Detaljer

Vi ber om at luker i gulvet til uttak av strøm, tele, data, vann og avløp ikke dekkes til uten av Exporama Senteret AS er kontaktet på forhånd.

Vi ber om at luker i gulvet til uttak av strøm, tele, data, vann og avløp ikke dekkes til uten av Exporama Senteret AS er kontaktet på forhånd. REGLEMENT Utstilleren er selv ansvarlig for at han og hans personale er orientert om dette reglementets innhold. Manglende kjennskap til dette reglement fritar ikke utstilleren for ansvar eller erstatningsplikt

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations

Norges Varemesse Norway Trade Fairs. Reglement. Regulations Norges Varemesse Norway Trade Fairs Reglement Regulations 1 Reglement / Regulations 1 GENERELT Utstilleren plikter å følge dette reglement, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS FFU FFUnytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR. 3. NOVEMBER 2003 Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner Technology Awareness Workshop Side 4 Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

Modular Building Systems

Modular Building Systems FLEXMODUL A/S Modular Building Systems PLANLEGGING ARKITEKTUR KONSTRUKSJON Markhus MARKHUS A/S, i Grimstad, er et offshore- og maritimt relatert ingeniørfirma med erfarne arkitekter, ingeniører og tegnere.

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions

29.04.2008 RD/KMB. Villavent CA-3. Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning. Installation, user and maintenance instructions 29.04.2008 RD/KMB Villavent CA-3 Montasje, bruks- og vedlikeholdsanvisning Installation, user and maintenance instructions FORORD Villavent har produsert og levert utstyr for boligventilasjon i en årrekke.

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer