Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN"

Transkript

1 Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

2 Digital roentgen, PACS and RIS in Norway Roald Bergstrøm senior advisor KITH Norwegian Centre for Health Informatics Trondheim, Norway

3 Informasjonsstrømmen Helsevesenet er en betydelig samfunnssektor, med mange ansatte Den er meget kompleks og krever utstrakt samhandling mellom mange aktører Noen årlige volumtall: 3,5 mill. sykmeldinger 18 mill.resepter 4 mill. lab.prøver 1,8 mill. henvisninger 3,7 mill. epikriser 100 mill. røntgenbilder

4 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen Effektivitet og kvalitet i innhenting, lagring, gjenfinning og formidling av informasjon Informasjonen tilgjengelig til riktig tid og sted Unngå dobbeltregistreringer og feilkilder Når informasjon om pasienten er tilstede i nettet, kan det utvikles helt nye samarbeidsformer

5 IT-innføring Industri Privat tjenesteyting Offentlige tjenester

6 Norsk helsevesen har et godt utgangspunkt for å hente ut gevinster av informasjonsteknologien Nær alle primærleger har elektronisk pasientjournal 3/4 av alle sykehus har EPJ, full dekning i løpet av 1-2 år 2/3 av alle sykehus har digital røntgen, full dekning i løpet av 3-4 år Helsenettet på plass i løpet av 2003, vil gi volumvekst i elektronisk samhandling

7 KITHs to roller Nasjonalt kompetansesenter på oppdrag for sentral helseforvaltning Standarder og veiledinger innen informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og behandlingsrettede systemer (EPJ, PACS, ) Utarbeidelse av og veiledning i bruk av kodeverk og klassifikasjoner Oppdragsbasert rådgiving for helsevesenets ulike aktører; IT strategi, kravspesifikasjon, valg og innføring av IT-systemer KITH har 30 ansatte (Trondheim og Oslo)

8 Kostnader i helsevesenet Somatiske sykehus Brutto driftsutgifter: 32 mrd Antall ansatte: Antall behandlede pasienter: Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Brutto driftsutgifter: 36 mrd Antall ansatte: Antall tjenestemottakere: * 52% av kommunenes samlede personellressurser

9 PACS i Norge Alle sykehus anskaffer PACS og RIS 2/3-deler av sykehusene har anskaffet PACS eller de er i en anskaffelsesprosess 2,2 mill røntgenundersøkelser pr år er fulldigitale (i løpet av 3 år) 1/3-del av sykehusene planlegger PACS-innføring i løpet av de nærmeste 3 til 5 år 1,1 mill røntgenundersøkelser er filmbaserte (digitale i løpet av 5 år)

10 Et hvert sykehus må ha en røntgenavdeling! Medisinske bilder (røntgen) er et av de viktigste hjelpemidlene for diagnostikk, men røntgen brukes også i økende grad til behandling Bare 2 år etter at røntgen ble funnet opp fikk vi de første røntgenapparatene ved norske sykehus! Sykehusene går nå over fra en analog (filmbasert) røntgen til digital røntgen Diagnostikk Gjennomlysningsrøntgen CT (Computer Tomograph) MR (Magnetsk Resonans) Ultralyd osv Behandling Intervensjonsrøntgen Kirurgiske inngrep med bildestøtte

11 Hvor ofte går vi til røntgenundersøkelse? 1983: 641 pr 1000 innbygger 1993: 710 pr 1000 innbygger 2003: 780 pr 1000 innbygger

12 Hva er PACS? Picture Archive and Communication System RIS: Røntgen Informasjons System Røntgenapparat Modalitet Server Granskning Demonstrasjon Datanett Kliniker Lager Utskrift RIS

13 Norge og Europa Skandinavia Benelux Italia Storbritannia Tyskland Frankrike Spania % implementasjon

14 Bredbånd Røntgen us i Helseforetakene Utveksling av røntgenbilder krever tilgang til bredbånd PACS vil bli viktige funksjoner i det nasjonale helsenettet Utvikling mot regionale og/eller sentrale lagerløsninger 100 mill røntgenbilder pr år 3,3 mill røntgenundersøkelser pr år i milliard røntgenbilder i løpet av 10 år Ny teknologi gjør at antall bilder øker drastisk: 1 milliard årlig om 10 år Helseforetak Nord: Helseforetak Midt-Norge: Helseforetak Øst: Helseforetak Vest: Helseforetak Sør:

15 Leverandører Agfa Eterra Kodak Sectra Siemens Others GE Health Region Sigma Vest Stavanger: Haugesund: Bergen: Stord Odda: Voss: Førde: Kodak Siemens Agfa Agfa Agfa Agfa Siemens Health Region Midt-Norway Namsos: Levanger: Trondheim: Orkdal: Kristiansund: Molde: Ålesund: Volda: Health Region South Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Oslo, Rikshospitalet: Sectra Arendal: Sectra Tønsberg: Sectra Larvik Sectra Sandefjord Sectra Horten Sectra Skien: Agfa Porsgrunn Agfa Drammen: Kodak Hønefoss: Kodak Kongsberg: Kodak Diakonhjemmet Sectra Health Region North Hammerfest: Sigma Kirkenes: Agfa Harstad: Agfa Tromsø: Agfa Bodø: (MiniPACS) Agfa Rana: Sectra Health Region East Oslo, Aker: Lillehammer: Gjøvik: Fredrikstad: Moss Halden Sarpsborg Askim Oslo, Ullevål: Siemens Siemens Siemens Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Eterra

16 Others Others Second opinion Second opinion Teleradiology Teleradiology Isotop Isotop MR MR CT CT Ultrasound Ultrasound Bloodwessels Bloodwessels Mammographi Mammographi Nerv Nerv Urology Urology Stomach Stomach Neck/Thorax Neck/Thorax Skeleton Skeleton Undersøkelsestyper

17 Datamengden ype of examinations Amount of data pr image Images pr exam. Sum pr examinations Examinations pr year Sum GB Sum TB horax 8, MB GB ngio 1, MB Anslag GB T 0, MB GB ltrasound 0, MB GB R 0, ,4 MB GB sotop 0, ,4 MB GB ammographi 34, MB* * GB* ther 8, MB GB um year GB 85 TB national screening rograms 138 MB TB 00 mill røntgenbilder pr år = 20 til 80 km med arkivplass

18 Utfordringer Fritt sykehusvalg og ventelisteproblematikk Skal røntgenbildene kunne utveksles mellom alle sykehusene; dvs skal bildene kunne følge pasienten? Organisasjonsendringer og gevinstrealisering Digital røntgen og PACS krever store investeringer (4 milliarder NOK) Digital røntgen bidrar til nye samhandlingsmåter både mellom røntgenavdeling og klinikere/primærleger og mellom sykehus Hvordan skal vi kunne bidra til organisasjonsendringer som bidrar til mer effektive sykehus? Virtuelle røntgenavdelinger Spesialistmangel Det er mangel på radiologer i hele Vest-Europa inklusive USA Kan spesialistmangelen avhjelpes ved mer effektive røntgenavdelinger og/eller nye samarbeidformer? Utjevning av arbeidsbelastninger Kan bildene oversendes og granskes der både spesialisten og kompetansen er tilgjengelig? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster

19 PACS-trends in Norway Wide Area Network PACS within 2006 Norway will be the first country in the world to have a wide area PACS Teleradiology is out! Wide Area PACS is in! Over the next years all hospitals will take the steps to fully digital radiology departments, and ultimately, fully digital hospitals. 2,2 mill x-ray investigations pro year are digital. 1,1 mill x-ray investigations pro year are still film-based, but will be digital within the next years

20 Diagnostic Imaging july 2003

21 Integration Integration is a key requirement for all the PACS-system in Norway. PACS has to be integrated with RIS RIS has to be integrated with HIS/PAS In the beginning PACS was a departmental solution but nowadays it is a part of an enterprise. The role of PACS and RIS within the hospital has evolved, and is now moving towards fully integration with PACS as the imaging layer of the electronic patient record. In the future the PACS-system will be hiding for the clinician. They will only see and work with the EPR/EPJ (Electronic Patient Journal) with the PACS as an integrated part.

22 PACS and Teleradiology Norway has a long tradition for telemedicine and the pioneers in Norway started with Teleradiology-services 15 years ago. Teleradiology is in use for consulting in acute situations for second opinion for consulting between hospital and the primary health care. From Teleradiology to PACS to PACS-communication

23 Storage Images have to be on-line, 24 Hours a day. Offsite archiving is introduced and ASP-models (Application Service Provider) are going to be used by some hospitals. The amount of data produced by the imaging modalities increases and the only answer are SAN-solution (Storage Area Network). All images are stored on disk, with redundant solutions with at least 2 separate archives and a tape robot for backup.

24 Broadband Exchange of digital X-ray information requires broadband. PACS has become an important application to the National Health Net. Central storage (for the Regional Health Enterprise) with SAN-solutions) Central archive is cost saving. Central archive combined with Web technology makes it possible for the Health Enterprise to distribute images and related data throughout the enterprise

25 Midt-Norway PACS/RIS The first region to install PACS/RIS on a broadband regional health network. 8 Hospitals: ex/year Avstander mellom sykehusene i He ls e re g io n Midt-No rg e Redundant network Two different providers run the network. 8 to 155 Mbits + 155MBits Storage Localy, on each hospital: Start up: 2 TB RAID Primary 2 TB RAID Secondary All components mirrored Central: Start up: 5 TB RAID Primary 16 TB RAID Secondary All components mirrored Long time storage 300 TB on Tape Robot 6000 tapes Max 90 s retrieval time Sentralsjukehuset i Mø re o g Ro m s dal befolkning: Fylke s s juke h u s e t i Kristiansund befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukeh us e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Romsdal fe rg e 3 5 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylkes s jukeh u s e t i Vo ld a befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Namdal sykehus befolkning: Nord-Trøndelag 118 km 197 km Innherred sykehus befolkning: km Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regions ykehus et i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km Sør-Trøndelag

26 Mid-Norway PACS/RIS The Health Enterprise has decided: 100 mil NOK savings every year!

27 National screening / Mammography The National Cancer Register has initiated a project on digital exchange and examination of mammography images. In the National Screening Program women will be examined every second year. Exchange of mammography images represents a great information flow, which requires excellent broadband access. (Gigabit broadband)

28 Organizational PACS are not only for the x-ray department but will involve the whole hospital. Howe does PACS affect the hospital, not only the imaging department? With the introducing of PACS the Ministry of Health, as the hospital owner, want to raise some central question about the potential for profit realisation in this development.

29 Paperless Filmless and Paperless. The goals for the hospital are not only to get filmless, but they want to get Paperless PACS should bee an integrated part of the EHR

30 Virtual departments Broadband opens new ways of organising both the PACS systems and the X-ray services. The organizing of the hospitals as Health Enterprises opens for new way with extensive use of information technology. In the Virtual Radiological Department the physicians will be able to order, schedule, perform, read, dictate, and distribute a study from anywhere.

31 The needs for national co-ordination The recommendations from The Ministry of Health is to put more effort on: Standardisation Collaboration, harmonisation and integration between systems. IHE Organization Processes to gain organizational profits. Safety Information/patient safety Network and data safety.

32 1. Standardisation, collaboration, harmonisation and integration The Hospitals in Norway have chosen different solutions for PACS and RIS and although they all use the DICOM standard we cannot be certain that information exchange will work between the hospitals. The focus in the future will be on integration and on exchange of information across the hospitals. Norway is the first country in Scandinavia to join the work with IHE. A Norwegian mirror has been established. Recommendation: More efforts on national registers and coding for X-ray services. Standardisation and collaboration through IHE initiative. Better collaborating between primary health service and hospitals regarding X-ray services.

33 IHE Integrating the Health Care Enterprise IHE skal sikre interoperabilitet mellom ulike systemer Startet i USA for 3 år siden Mange land i Europa har sluttet seg til IHE-Norway ble stiftet i mai 2003 Konsentrerer seg foreløpig om røntgenområdet, men kan bli utvidet også til andre områder IHE skal ikke utvikle nye standarder, men fremme bruk av eksisterende standarder (DICOM og HL7) Baserer seg på konsensusløsninger Årlig Connect-atlon

34 3. Security Collaboration between different Health Enterprises through PACS presupposes a high degree of security (confidentiality, quality, accessibility). PACS/RIS are communication intensive system. Security is also a prerequisite in the intermediate infrastructure. Recommendation: Examine how X-ray images and information can be exchanged between hospitals within or between regions, respecting patient sensitive information. Examine how satisfactorily security regarding access to vital, critical information can be taken care of by regional and/or network-based solutions.

35 2. Organisation and profit realisation How can the X-ray services be re-organised to get a better and more effective health service? Which profits does the introduction of PACS and RIS give to the health service? Great economic investments in PACS and RIS are made in the Norwegian health service, but we know very little about the consequences this will have to the health service and patient treatment. Can the X-ray services be re-organised through an expanded collaboration or virtual X-ray divisions? The future's X-ray divisions can be virtual and work in a health net. The best specialist can always be consulted where he or she is available, and the capacity can be utilized through sharing the examination of X-ray images over the net. Recommendation: Examine possible future organisation of the X-ray services in Norway based on the changes technology can provide. Examine what profits the introduction of PACS and RIS can provide the health services

36 Hvilke gevinster kan hentes ut? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster Pasientbehandling Produksjon og lagring av bilder Arbeidsmiljøgevinster Samhandlingsgevinster Evaluering og læring

37 Arbeidsflyt Innføringen av PACS på sykehusene påvirker arbeidsflyten på røntgenavdelingen, men vil i enda større grad kunne påvirke arbeidsflyten i hele organisasjonen slik at vi kan få mer effektive sykehus.

38 Arbeidsprosessene endres fra den analoge filmbaserte avdelingen

39 til den digital avdeling

40 Samhandlingen Fordelene med en papirløs røntgenavdeling En fulldigital røntgenavdelingen fjerner ikke bare filmen, men også den store mengden med papir. Såvel henvisninger som røntgensvar sendes elektronisk og dette fører til en bedring av arbeidsflyten ved røntgenavdelingen, ved kommunikasjonen mellom røntgenavdelingen og klinikerne ved sykehuset og ved samhandlingen med primærlegene

41 Nye måter for granskning Røntgenbildene kan granskes av den enkelte spesialist på granskingsstasjoner avsatt til dette formålet, eller/og granskes av den enkelte spesialist på sitt kontor.

42 Vaktsamarbeid Mangelen på fagpersoner innen radiologi gjør at sykehusene i dag har vanskeligheter med å opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud med vakt og beredskap innen radiologifaget. Samarbeid gjennom utveksling av bilder vil kunne avhjelpe noe av spesialistmangelen ved at røntgenbilder kan distribueres og granskes der hvor spesialisten er tilgjengelig.

43 Hjemmevakt/ bakvaktordninger Røntgenbilder vil kunne hentes opp og granskes på en arbeidsstasjon som er plassert heime hos den enkelte.

44 Nye måter for demonstrasjon Sykehusenes nye bildediagnostiske enheter vil kunne distribuere røntgenbildene ut til hver enkelt kliniker i stedet for dagens ordning hvor klinikerne kommer til røntgenavdelingen for å få bildene demonstrert.

45 Behov for omtaking av bilder Digital røntgen fører til mindre behov for omtaking av bilder. To amerikanske studier (Baltimore VA og The University of Maryland) viser til en betydelig nedgang i behovet for omtaking av bilder etter innføringen av PACS Tidligere var det behov for at 5% av bildene måtte taes om igjen. Etter full-digitaliseringen ble dette redusert til 0,8% ved de to sykehusene som studiene ble gjennomført ved. Økt effektivitet på røntgenavdelingen samt til mindre strålingsdoser for pasientene

46 Forbedrer klinikernes produktivitet PACS forbedrer klinikernes produktivitet. Den amerikanske undersøkelsen fastsetter at 98% av klinikerne mener at PACS-systemet bedrer deres produktivitet i hverdagen med en innsparing på mellom 10 og 70 minutter pr dag

47 Økt produktivitet PACS forbedrer radiologens produktivitet. Alle studier ved sykehus som har innført PACS viser til store forbedringer i produktivitet.

48 Færre bortkomne bilder Digital røntgen fører til færre bortkomne bilder Tradisjonell film krever stor arkivplass og mye manuell håndtering. I mange tilfeller er bildene borte (ligger på et annet kontor, er feilarkivert ol) når legen trenger den. Undersøkelsen fra de to amerikanske sykehusene viser en nedgang i bortkomne bilder fra 8% til under 1%.

49 Dersom røntgen fortsatt hadde vært filmbasert 8% av bildene ville vært borte! eller 8 mill bilder hvert år i Norge (statistisk)

50 Organisering og gevinstrealisering Det gjøres store økonomiske investeringer i PACS og RIS i Norge, men vi vet svært lite om hva dette kan føre til for helsevesenet og/eller pasientbehandlingen Kan røntgen organiseres ved utstrakt samarbeid eller virtuelle røntgenavdelinger? Kan framtidens røntgenavdeling bli virtuell og fungere i et bredbåndsnett? Kan den beste spesialisten alltid bli tilgjengelig for granskning av røntgenbildene? Kan kapasitetene økes ved utjevning av arbeidsbelastinger? Hvilke fordeler gir PACS og RIS for helsevesenet? Kan røntgentjenestene (re)organiseres for å få en mer effektiv helsetjeneste?

51 Situasjonsanalyse Mulighetsanalyse Kost-/nytteanalyse Situasjonsanalysen innebærer en en kartlegging av av dagens situasjon med dens styrker, svakheter og og forbedringsområder Mulighetsanalysen gir gir en en oversikt over hva ny ny teknologi og og organisering av av arbeidet innebærer. Kost- nytteanalysen gir gir en en systematisk framstilling av av forventet nytte og og kostnader for for prosjektet

52 Gevinstrealiseringen innebærer: Identifisere og anslå potensial for gevinstrealisering Arbeidsprosesser og pasientforløp Samhandling og kommunikasjon innad og mellom nivåer Organisering og organisasjonsutvikling Grensesnitt mot tilstøtende systemer (EPJ, PAS/HIS osv) Analysere og lage gevinst/realiseringsplaner Lage beslutningsunderlag for igangsettelse av gevinstrealiseringsprosjekt Effektivisere driften Bedre kvalitet i tråd med helsereformens intensjoner Kunne gi betydelige innsparinger og gevinster for HelseNorge

53 Eksempel, kostnader 2 sykehus felles om en PACS/RIS-løsning Investering: 40 mill kr 5 års avskriving: 8 mill kr/år Vedlikehold: 6 mill kr/år Bredbånd, investering: 2 mill kr Bredbåndsløsning, drift: 0,4 mill kr/år It/PACS-medarbeider: 0,4 mill kr/år Totalkostnad pr år: 7,8 mill kr

54 Eksempel, nytte Årlige gevinst: Årlig kostnad: Årlig nytteverdi 12,8 mill kr 7,8 mill kr 5,0 mill kr

55 Eksempel, pasientnytte Raskere tilbakemeldinger Bedre informasjon Mindre reiser Kortere køer/ventelister Mindre stråledoser Økt sikkerhet Kortere sykehusopphold

56 Mindre behov for lokaler Mindre filmarkiv Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

57 Redusert filmkostnad Mindre laserfilm Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr 935 Vanskelig oppnåelig

58 Bedre diagnostikk Digital informasjon Raskere beskjeder Sikrere beskjeder Mer motiverte medarbeidere Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 3000 kr

59 Ingen destrueringskostnader Film og kjemi vekk Direkte nytte 1000 kr 170 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

60 Bedre tilgjengelighet Ingen unødige dobbeltbilder Bedre historikktilgang Bedre granskningsmiljø Mindre filmhåntering Vaktsamarbeid Ingen bilder som mistes Bedre henvisning og svar Færre driftsstopp Direkte nytte 1000 kr 130 kr 280 kr 200 kr 450 kr 60 kr Indirekte nytte 1000 kr 30 kr 450 kr Vanskelig oppnåelig 440 kr

61 Økt automatisering Mindre sykefravær Mindre arkivhåndtering Interessante arbeidsoppgaver Direkte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Indirekte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Vanskelig oppnåelig

62 Tilgang til mer legetid Effektivere/færre demonstrasjoner Bedre utnyttelse av arbeidstid Mindre røntgenbesøk Direkte nytte 1000 kr 100 kr 210 kr Indirekte nytte 1000 kr 90 kr 100 kr Vanskelig oppnåelig

63 Bedre personalkompetanse Beholde medarbeidere Lettere å rekrutterer dyktige medarbeidere Interessant videreutviklingsmiljø Direkte nytte 1000 kr 100 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 400 kr

64 Økt samarbeid 4 avdelinger = 1 avdeling Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

65 Bedre teknisk utrusting Mindre vedlikeholdskostnader Tidsbesparing teknisk personell Større driftssikkerhet Utvidbar teknologi Direkte nytte 1000 kr 125 kr 120 kr Indirekte nytte 1000 kr 125 kr 210 kr Vanskelig oppnåelig

66 Behovet for koordinering/samordning Det er et fåtal leverandører på det norske markedet, men PACS skal integreres med RIS, PAS, EPJ osv slik at kombinasjonene blir mange (6 n ) SHDir og KITH har satt i gang Radiologiprogrammet 1. Standardisering, samhandling, harmonisering og integrasjon mellom systemer. (IHE) 2. Organisasjonsendringer og gevinstrealisering 3. Sikkerhet

67 IHE- initiativet kommer fra USA Startet i 1998 av RSNA (Radiological Society of North America) og HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society) Målet var å utvikle et Teknisk Rammeverk for å forenkle integrasjon og informasjonsflyt mellom forskjellige medisinske informasjonssystemer innenfor røntgen informasjonsutvekslingen skulle baseres på eksisterende standarder (DICOM, HL7 v2.x) Fokus ble satt på integrasjon av systemer innenfor en røntgenavdeling ( PACS, RIS, HIS, ulike modaliteter (CT, MR, Ultralyd..)

68 Internasjonale retningslinjer for IHE-arbeidet Bedre utveksling av informasjon mellom helseaktører Bidra til at ulike produkter fra ulike leverandører kan utveksle informasjon seg imellom Basert på bruke av internasjonale standarder Sikre konkurransemulighetene for leverandører Sørge for at brukerne kan påvirke utviklingen av slike løsninger

69 Sentrale begreper i IHE-arbeidet Teknisk rammeverk - detaljert teknisk beskrivelse av hvordan standardene implementeres i IT-systemene Aktører - program som produserer/ håndterer/ innvirker på data som utveksles Transaksjoner - utveksling av informasjon mellom aktører melding basert på en etablert standard Integrasjonsprofiler - basert på arbeidsflyt og informasjonsutveksling beskrives de involverte aktørene og nødvendig informasjonsutveksling (transaksjoner)

70 Illustrasjon av integrasjonsprofil Planlagt arbeidsflyt Figure from

71 IHE i Europa IHE-arbeidet i USA syntes å være vellykket IHE i Europa startet i Land: Frankrike, Tyskland, Italia, England, Norge, Sverige og Danmark er i ferd med å starte arbeidet

72 IHE-Nasjonale utvidelser IHE basert på amerikanske forhold og behov Hovedsakelig for intern kommunikasjon innenfor en organisasjon Europeiske behov er avvikende Forskjeller i organisering av helsetjenestene Forskjeller også mellom europeiske land Ekstern kommunikasjon mellom organisasjoner Nasjonale utvidelser i tillegg til rammeverket

73 IHE Norge IHE-Norge er etablert som et forum Konstituerende generalforsamling avholdt 15. Mai 2003 Har over 70 medlemmer fra industri og brukere Industri: Agfa, Sectra, Siemens, KODAK, DIPS, GE, SGI Brukere: Radiologer, radiografer,it-pacs/ris ansvarlige

74 IHE-Norge Generalforsamling IHE-Norge Styret for IHE-Norge (5 representanter) Arbeidsutvalg ( 4 representanter) Arbeidsgruppe1 Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe n

75 IHE Norge, Styre Per Nakstad, UUS - styreleder Olav Sporaland, Sørlandet sykehus Jan Størmer, UNN Steinar Hellum, Sectra Norge Bente Lagesen, UUS

76 IHE Norge, Arbeidsutvalg Koordinator Thorill Antonsen, KITH Teknisk programleder Edgar Gluck, KITH Medleder industrien Medleder brukere Petter Østby, Agfa Norge Olaug Råd, Rikshospitalet

77 Utvidelse av IHE-arbeidet til andre områder hva skjer internasjonalt? Radiologi Generelle IT-profiler Laboratorieområdet Cardiologi Operasjonsavdelinger

78 Welcome to Trondheim! PACS og 12. februar 2004 i Trondheim EuroPACS 2006 September 2006 in Trondheim, Norway

79 Takk for oppmerksomheten!

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen Prosjektet er finansiert av SHDir og NFR v/høykom og med

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen SHDir Paraplyprosjektet Digital røntgen og kommunikasjon

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Radiologien i det nye Helse Norge

Radiologien i det nye Helse Norge Radiologien i det nye Helse Norge Et hvert sykehus måm ha en røntgenavdeling! r Diagnostikk Gjennomlysningsrøntgen CT (Computer Tomograph) MR (Magnetsk Resonans) Ultralyd osv Behandling Intervensjonsrøntgen

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Grid computing for radiologi

Grid computing for radiologi Grid computing for radiologi Wolfgang Leister Sjefsforsker, Norsk Regnesentral PACS 2005, Trondheim Grid computing for radiologi Hva er grid? Hva kan grid bidra for radiologi? Hvilke fordeler har bruk

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen!

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Bjørn Myrvold Vice President Tieto, Healthcare Scandinavia bjorn.myrvold@tieto.com Fremtiden vil bli skapt. Enten av oss eller

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Aslak Aslaksen Avd. direktør, Radiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Bergen Utfordringer Teknologiske Organisatoriske

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Arbeid, IKT og organisering

Arbeid, IKT og organisering Margunn Aanestad Arbeid, IKT og organisering Noen sentrale begreper 8. september 2015 Plan for dagen: Informasjonsinfrastrukturer som sosiotekniske + som felles ressurser ( shared ) Noen begreper til å

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når?

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? Parallell 1:3 Helsetjenester/samhandling Healthworld 2011 Jan Emil Kristoffersen, Akershus universitetssykehus 2 vi skal bare samhandle deg litt.. Min egen karriere

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF Gevinstrealisering og PACS Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF PACS/RIS i Helse Midt-Norge Alle sykehus i Helse Midt-Norge vil ha PACS/RIS

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Samhandling mellom foretak i Helse Øst

Samhandling mellom foretak i Helse Øst Inter Hospital Communication Får vi det til? Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS UUS Samhandling mellom foretak i Helse Øst Det enkle er ofte det beste Hva har skjedd så langt? Helse Øst inngikk rammeavtale

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Arbeidsflyt Klinisk problemstilling Bestilling Radiolog Svar Betingelser for bedret arbeidsflyt Digitalt bildemateriale

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr. Medisinske bildeinformasjon og kurvedata (Ultralyd, video, EKG, Vital Signs, digitale bilder etc)

Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr. Medisinske bildeinformasjon og kurvedata (Ultralyd, video, EKG, Vital Signs, digitale bilder etc) Behov for nasjonal strategi for - medisinske bilder og video - multimediainformasjon - EKG og kurvedata - medisinteknisk utstyr som knyttes opp til pasienten Epj-relaterte bilder og Point of Care -utstyr

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Nytt system - ingen jubel

Nytt system - ingen jubel Nytt system - ingen jubel Nytt felles system for RIS/PACS med tilhørende kommunikasjons- og informasjonsutvekslingssystem. Jubel med tvil og tro!? Hva er det rette? Hva er Kommunikasjon? Pasientsikkerhet

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

Reformen fritt behandlingsvalg

Reformen fritt behandlingsvalg Reformen fritt behandlingsvalg Helse- og omsorgsminister Bent Høie Pressekonferanse 23. januar 2015 For mange venter på behandling Sannhetsvitne. 2 Fritt behandlingsvalg 23. januar 2015 Reformen fritt

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011

Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Pleie- og omsorgsmeldinger i Helse Sør-Øst i 2011 Evalueringskonferanse ELIN-k Gardermoen 15. februar 2011 Kjell Arne Grøtting Temaer Forventninger Litt om meldingsløftet i Helse Sør-Øst Prioriteringer

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen?

Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? Integrerte IT-systemer. vordan skal den elektroniske dialog være ellom klinikeren og radiologen? av Nils Stangeland, Spesialrådgiver IKT STHF 15.02.2005 Innlegg PACS seminar,trondheim 1 Disposisjon: Sykehuset

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Bruk av IT i organisasjoner

Bruk av IT i organisasjoner Bruk av IT i organisasjoner Gruppetime INF3290 uke 37 kribrae@ifi.uio.no Agenda - Ordningslogikker i informasjonspraksiser en case fra hjertetransplantasjon (Grisot) - Subtle Redistribution of Work, Attention

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata) Hvorfor skal vi ha en strategi? Bruk av bilder innen medisinsk diagnostikk og behandling er det raskest

Detaljer

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund

Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten. Trond Svartsund Energi Norges arbeid med tilknytningsplikten Trond Svartsund Framtidens kraftsystem? Tilknytning til nettet Fra 1.januar 2010 trådte følgende lovtekst i kraft: 3-4. (Tilknytningsplikt) Alle som innehar

Detaljer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer

Digitalt Media Arkiv i Helse Vest. Muligheter og utfordringer Digitalt Media Arkiv i Helse Vest Muligheter og utfordringer HealthWorld, Oslo, 2014 Susanne Kroon, Helse Stavanger Nina Elisabeth Eltvik, Helse Vest IKT Susanne Kroon Inn med bilde av Susanne her Seksjonsoverlege,

Detaljer

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten

Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Refleksjoner rundt Guro Fjellangers historie - sett fra sykehus og spesialisthelsetjenesten Stein Sundstrøm St. Olav Hospital Min bakgrunn Onkolog siden 1983 DNR, UNN, St Olav Jobbet på «tvers» innen eget

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)??

Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? Hva må til og hvem tar ansvaret for å oppfylle målene i nasjonale strategier (nasjonale styringskrav)?? 139 styringskrav ett av dem: Helse Midt-Norge skal sikre at alle helseforetak skal kunne motta elektronisk

Detaljer

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge DISTRIKTSRØNTGEN 216 kommuner i Norge er definert som distriktskommuner ( mer enn 50 km fra et sykehus) 47 kommuner tilbyr distrikts røntgen (12 sentre) ( Bønes, 2014) Ulike modeller for organisering:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009. Status investeringer. Medisinsk-teknisk utstyr

Medisinsk Teknisk Forening Symposium 2009. Status investeringer. Medisinsk-teknisk utstyr Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Metodikk Øystein Jensen Avd.leder MTA universitetssykehus HF Rikshospitalet

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

ISY JobTech Bemanningsplanlegger

ISY JobTech Bemanningsplanlegger ISY JobTech Bemanningsplanlegger MainTech konferanse, 8. april 2015 Endre Lykke Agenda Kort om Norconsult ISY JobTech Bemanningsplanlegger i ISY JobTech Demo 1 Om Norconsult Norconsult er Norges og en

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4.

Merknad 1 Sykehuset har ikke et system som sikrer informasjon om fritt sykehusvalg. Det vises til Lov om pasientrettigheter 2-4. Vedlegg 2 Oversikt over gjennomførte tilsyn med hvordan pasienter sikres rett til vurdering, nødvendig helsehjelp og fritt sykehusvalg ved somatiske poliklinikker Helsetilsynet i Nord-Trøndelag gjennomførte

Detaljer

Carbon Footprint 2010

Carbon Footprint 2010 Carbon Footprint 2010 16.mars 2012 Atea AS Dag Fodstad CMO Marketing, Partners & Business Development Consolidation with strong local coverage 2006: Ementor Topnordic Atea 2007: Tre65 Informatikk Arendal

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Velferdsteknologi. Morgendagens omsorg Standardisering. roald.bergstrom@helsedir.no

Velferdsteknologi. Morgendagens omsorg Standardisering. roald.bergstrom@helsedir.no Velferdsteknologi Morgendagens omsorg Standardisering roald.bergstrom@helsedir.no Meld. St. 29: Morgendagens omsorg Velferdsteknologiprogrammet 2020: Nasjonalt program for utvikling og implementering av

Detaljer

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data

Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Behovet for leverandørenes samarbeid om standardering av utveksling av data Petter H. Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Innhold Utfordringen Hvordan komme videre Løsning? Utfordringen Pasienten skal ha

Detaljer

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge?

Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? Hvilken effekt har regionaliseringen på utbredelsen av IT og EPJ i Norge? EPJ-Observatoriet Årskonference 2004 28. oktober 2004, Hotel Nyborg Strand, Nyborg Herlof Nilssen, adm dir Helse Vest RHF Anders

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering

Heldigitalisert radiologi. Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Heldigitalisert radiologi Tid for økt fokus på automatisk doseregistrering Eva G. Friberg Seksjonssjef, seksjon for dosimetri og medisinsk strålebruk Statens strålevern HelsIT 2012 Trondheim, torsdag 20.

Detaljer