Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN"

Transkript

1 Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

2 Digital roentgen, PACS and RIS in Norway Roald Bergstrøm senior advisor KITH Norwegian Centre for Health Informatics Trondheim, Norway

3 Informasjonsstrømmen Helsevesenet er en betydelig samfunnssektor, med mange ansatte Den er meget kompleks og krever utstrakt samhandling mellom mange aktører Noen årlige volumtall: 3,5 mill. sykmeldinger 18 mill.resepter 4 mill. lab.prøver 1,8 mill. henvisninger 3,7 mill. epikriser 100 mill. røntgenbilder

4 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen Effektivitet og kvalitet i innhenting, lagring, gjenfinning og formidling av informasjon Informasjonen tilgjengelig til riktig tid og sted Unngå dobbeltregistreringer og feilkilder Når informasjon om pasienten er tilstede i nettet, kan det utvikles helt nye samarbeidsformer

5 IT-innføring Industri Privat tjenesteyting Offentlige tjenester

6 Norsk helsevesen har et godt utgangspunkt for å hente ut gevinster av informasjonsteknologien Nær alle primærleger har elektronisk pasientjournal 3/4 av alle sykehus har EPJ, full dekning i løpet av 1-2 år 2/3 av alle sykehus har digital røntgen, full dekning i løpet av 3-4 år Helsenettet på plass i løpet av 2003, vil gi volumvekst i elektronisk samhandling

7 KITHs to roller Nasjonalt kompetansesenter på oppdrag for sentral helseforvaltning Standarder og veiledinger innen informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og behandlingsrettede systemer (EPJ, PACS, ) Utarbeidelse av og veiledning i bruk av kodeverk og klassifikasjoner Oppdragsbasert rådgiving for helsevesenets ulike aktører; IT strategi, kravspesifikasjon, valg og innføring av IT-systemer KITH har 30 ansatte (Trondheim og Oslo)

8 Kostnader i helsevesenet Somatiske sykehus Brutto driftsutgifter: 32 mrd Antall ansatte: Antall behandlede pasienter: Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Brutto driftsutgifter: 36 mrd Antall ansatte: Antall tjenestemottakere: * 52% av kommunenes samlede personellressurser

9 PACS i Norge Alle sykehus anskaffer PACS og RIS 2/3-deler av sykehusene har anskaffet PACS eller de er i en anskaffelsesprosess 2,2 mill røntgenundersøkelser pr år er fulldigitale (i løpet av 3 år) 1/3-del av sykehusene planlegger PACS-innføring i løpet av de nærmeste 3 til 5 år 1,1 mill røntgenundersøkelser er filmbaserte (digitale i løpet av 5 år)

10 Et hvert sykehus må ha en røntgenavdeling! Medisinske bilder (røntgen) er et av de viktigste hjelpemidlene for diagnostikk, men røntgen brukes også i økende grad til behandling Bare 2 år etter at røntgen ble funnet opp fikk vi de første røntgenapparatene ved norske sykehus! Sykehusene går nå over fra en analog (filmbasert) røntgen til digital røntgen Diagnostikk Gjennomlysningsrøntgen CT (Computer Tomograph) MR (Magnetsk Resonans) Ultralyd osv Behandling Intervensjonsrøntgen Kirurgiske inngrep med bildestøtte

11 Hvor ofte går vi til røntgenundersøkelse? 1983: 641 pr 1000 innbygger 1993: 710 pr 1000 innbygger 2003: 780 pr 1000 innbygger

12 Hva er PACS? Picture Archive and Communication System RIS: Røntgen Informasjons System Røntgenapparat Modalitet Server Granskning Demonstrasjon Datanett Kliniker Lager Utskrift RIS

13 Norge og Europa Skandinavia Benelux Italia Storbritannia Tyskland Frankrike Spania % implementasjon

14 Bredbånd Røntgen us i Helseforetakene Utveksling av røntgenbilder krever tilgang til bredbånd PACS vil bli viktige funksjoner i det nasjonale helsenettet Utvikling mot regionale og/eller sentrale lagerløsninger 100 mill røntgenbilder pr år 3,3 mill røntgenundersøkelser pr år i milliard røntgenbilder i løpet av 10 år Ny teknologi gjør at antall bilder øker drastisk: 1 milliard årlig om 10 år Helseforetak Nord: Helseforetak Midt-Norge: Helseforetak Øst: Helseforetak Vest: Helseforetak Sør:

15 Leverandører Agfa Eterra Kodak Sectra Siemens Others GE Health Region Sigma Vest Stavanger: Haugesund: Bergen: Stord Odda: Voss: Førde: Kodak Siemens Agfa Agfa Agfa Agfa Siemens Health Region Midt-Norway Namsos: Levanger: Trondheim: Orkdal: Kristiansund: Molde: Ålesund: Volda: Health Region South Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Oslo, Rikshospitalet: Sectra Arendal: Sectra Tønsberg: Sectra Larvik Sectra Sandefjord Sectra Horten Sectra Skien: Agfa Porsgrunn Agfa Drammen: Kodak Hønefoss: Kodak Kongsberg: Kodak Diakonhjemmet Sectra Health Region North Hammerfest: Sigma Kirkenes: Agfa Harstad: Agfa Tromsø: Agfa Bodø: (MiniPACS) Agfa Rana: Sectra Health Region East Oslo, Aker: Lillehammer: Gjøvik: Fredrikstad: Moss Halden Sarpsborg Askim Oslo, Ullevål: Siemens Siemens Siemens Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Eterra

16 Others Others Second opinion Second opinion Teleradiology Teleradiology Isotop Isotop MR MR CT CT Ultrasound Ultrasound Bloodwessels Bloodwessels Mammographi Mammographi Nerv Nerv Urology Urology Stomach Stomach Neck/Thorax Neck/Thorax Skeleton Skeleton Undersøkelsestyper

17 Datamengden ype of examinations Amount of data pr image Images pr exam. Sum pr examinations Examinations pr year Sum GB Sum TB horax 8, MB GB ngio 1, MB Anslag GB T 0, MB GB ltrasound 0, MB GB R 0, ,4 MB GB sotop 0, ,4 MB GB ammographi 34, MB* * GB* ther 8, MB GB um year GB 85 TB national screening rograms 138 MB TB 00 mill røntgenbilder pr år = 20 til 80 km med arkivplass

18 Utfordringer Fritt sykehusvalg og ventelisteproblematikk Skal røntgenbildene kunne utveksles mellom alle sykehusene; dvs skal bildene kunne følge pasienten? Organisasjonsendringer og gevinstrealisering Digital røntgen og PACS krever store investeringer (4 milliarder NOK) Digital røntgen bidrar til nye samhandlingsmåter både mellom røntgenavdeling og klinikere/primærleger og mellom sykehus Hvordan skal vi kunne bidra til organisasjonsendringer som bidrar til mer effektive sykehus? Virtuelle røntgenavdelinger Spesialistmangel Det er mangel på radiologer i hele Vest-Europa inklusive USA Kan spesialistmangelen avhjelpes ved mer effektive røntgenavdelinger og/eller nye samarbeidformer? Utjevning av arbeidsbelastninger Kan bildene oversendes og granskes der både spesialisten og kompetansen er tilgjengelig? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster

19 PACS-trends in Norway Wide Area Network PACS within 2006 Norway will be the first country in the world to have a wide area PACS Teleradiology is out! Wide Area PACS is in! Over the next years all hospitals will take the steps to fully digital radiology departments, and ultimately, fully digital hospitals. 2,2 mill x-ray investigations pro year are digital. 1,1 mill x-ray investigations pro year are still film-based, but will be digital within the next years

20 Diagnostic Imaging july 2003

21 Integration Integration is a key requirement for all the PACS-system in Norway. PACS has to be integrated with RIS RIS has to be integrated with HIS/PAS In the beginning PACS was a departmental solution but nowadays it is a part of an enterprise. The role of PACS and RIS within the hospital has evolved, and is now moving towards fully integration with PACS as the imaging layer of the electronic patient record. In the future the PACS-system will be hiding for the clinician. They will only see and work with the EPR/EPJ (Electronic Patient Journal) with the PACS as an integrated part.

22 PACS and Teleradiology Norway has a long tradition for telemedicine and the pioneers in Norway started with Teleradiology-services 15 years ago. Teleradiology is in use for consulting in acute situations for second opinion for consulting between hospital and the primary health care. From Teleradiology to PACS to PACS-communication

23 Storage Images have to be on-line, 24 Hours a day. Offsite archiving is introduced and ASP-models (Application Service Provider) are going to be used by some hospitals. The amount of data produced by the imaging modalities increases and the only answer are SAN-solution (Storage Area Network). All images are stored on disk, with redundant solutions with at least 2 separate archives and a tape robot for backup.

24 Broadband Exchange of digital X-ray information requires broadband. PACS has become an important application to the National Health Net. Central storage (for the Regional Health Enterprise) with SAN-solutions) Central archive is cost saving. Central archive combined with Web technology makes it possible for the Health Enterprise to distribute images and related data throughout the enterprise

25 Midt-Norway PACS/RIS The first region to install PACS/RIS on a broadband regional health network. 8 Hospitals: ex/year Avstander mellom sykehusene i He ls e re g io n Midt-No rg e Redundant network Two different providers run the network. 8 to 155 Mbits + 155MBits Storage Localy, on each hospital: Start up: 2 TB RAID Primary 2 TB RAID Secondary All components mirrored Central: Start up: 5 TB RAID Primary 16 TB RAID Secondary All components mirrored Long time storage 300 TB on Tape Robot 6000 tapes Max 90 s retrieval time Sentralsjukehuset i Mø re o g Ro m s dal befolkning: Fylke s s juke h u s e t i Kristiansund befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukeh us e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Romsdal fe rg e 3 5 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylkes s jukeh u s e t i Vo ld a befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Namdal sykehus befolkning: Nord-Trøndelag 118 km 197 km Innherred sykehus befolkning: km Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regions ykehus et i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km Sør-Trøndelag

26 Mid-Norway PACS/RIS The Health Enterprise has decided: 100 mil NOK savings every year!

27 National screening / Mammography The National Cancer Register has initiated a project on digital exchange and examination of mammography images. In the National Screening Program women will be examined every second year. Exchange of mammography images represents a great information flow, which requires excellent broadband access. (Gigabit broadband)

28 Organizational PACS are not only for the x-ray department but will involve the whole hospital. Howe does PACS affect the hospital, not only the imaging department? With the introducing of PACS the Ministry of Health, as the hospital owner, want to raise some central question about the potential for profit realisation in this development.

29 Paperless Filmless and Paperless. The goals for the hospital are not only to get filmless, but they want to get Paperless PACS should bee an integrated part of the EHR

30 Virtual departments Broadband opens new ways of organising both the PACS systems and the X-ray services. The organizing of the hospitals as Health Enterprises opens for new way with extensive use of information technology. In the Virtual Radiological Department the physicians will be able to order, schedule, perform, read, dictate, and distribute a study from anywhere.

31 The needs for national co-ordination The recommendations from The Ministry of Health is to put more effort on: Standardisation Collaboration, harmonisation and integration between systems. IHE Organization Processes to gain organizational profits. Safety Information/patient safety Network and data safety.

32 1. Standardisation, collaboration, harmonisation and integration The Hospitals in Norway have chosen different solutions for PACS and RIS and although they all use the DICOM standard we cannot be certain that information exchange will work between the hospitals. The focus in the future will be on integration and on exchange of information across the hospitals. Norway is the first country in Scandinavia to join the work with IHE. A Norwegian mirror has been established. Recommendation: More efforts on national registers and coding for X-ray services. Standardisation and collaboration through IHE initiative. Better collaborating between primary health service and hospitals regarding X-ray services.

33 IHE Integrating the Health Care Enterprise IHE skal sikre interoperabilitet mellom ulike systemer Startet i USA for 3 år siden Mange land i Europa har sluttet seg til IHE-Norway ble stiftet i mai 2003 Konsentrerer seg foreløpig om røntgenområdet, men kan bli utvidet også til andre områder IHE skal ikke utvikle nye standarder, men fremme bruk av eksisterende standarder (DICOM og HL7) Baserer seg på konsensusløsninger Årlig Connect-atlon

34 3. Security Collaboration between different Health Enterprises through PACS presupposes a high degree of security (confidentiality, quality, accessibility). PACS/RIS are communication intensive system. Security is also a prerequisite in the intermediate infrastructure. Recommendation: Examine how X-ray images and information can be exchanged between hospitals within or between regions, respecting patient sensitive information. Examine how satisfactorily security regarding access to vital, critical information can be taken care of by regional and/or network-based solutions.

35 2. Organisation and profit realisation How can the X-ray services be re-organised to get a better and more effective health service? Which profits does the introduction of PACS and RIS give to the health service? Great economic investments in PACS and RIS are made in the Norwegian health service, but we know very little about the consequences this will have to the health service and patient treatment. Can the X-ray services be re-organised through an expanded collaboration or virtual X-ray divisions? The future's X-ray divisions can be virtual and work in a health net. The best specialist can always be consulted where he or she is available, and the capacity can be utilized through sharing the examination of X-ray images over the net. Recommendation: Examine possible future organisation of the X-ray services in Norway based on the changes technology can provide. Examine what profits the introduction of PACS and RIS can provide the health services

36 Hvilke gevinster kan hentes ut? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster Pasientbehandling Produksjon og lagring av bilder Arbeidsmiljøgevinster Samhandlingsgevinster Evaluering og læring

37 Arbeidsflyt Innføringen av PACS på sykehusene påvirker arbeidsflyten på røntgenavdelingen, men vil i enda større grad kunne påvirke arbeidsflyten i hele organisasjonen slik at vi kan få mer effektive sykehus.

38 Arbeidsprosessene endres fra den analoge filmbaserte avdelingen

39 til den digital avdeling

40 Samhandlingen Fordelene med en papirløs røntgenavdeling En fulldigital røntgenavdelingen fjerner ikke bare filmen, men også den store mengden med papir. Såvel henvisninger som røntgensvar sendes elektronisk og dette fører til en bedring av arbeidsflyten ved røntgenavdelingen, ved kommunikasjonen mellom røntgenavdelingen og klinikerne ved sykehuset og ved samhandlingen med primærlegene

41 Nye måter for granskning Røntgenbildene kan granskes av den enkelte spesialist på granskingsstasjoner avsatt til dette formålet, eller/og granskes av den enkelte spesialist på sitt kontor.

42 Vaktsamarbeid Mangelen på fagpersoner innen radiologi gjør at sykehusene i dag har vanskeligheter med å opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud med vakt og beredskap innen radiologifaget. Samarbeid gjennom utveksling av bilder vil kunne avhjelpe noe av spesialistmangelen ved at røntgenbilder kan distribueres og granskes der hvor spesialisten er tilgjengelig.

43 Hjemmevakt/ bakvaktordninger Røntgenbilder vil kunne hentes opp og granskes på en arbeidsstasjon som er plassert heime hos den enkelte.

44 Nye måter for demonstrasjon Sykehusenes nye bildediagnostiske enheter vil kunne distribuere røntgenbildene ut til hver enkelt kliniker i stedet for dagens ordning hvor klinikerne kommer til røntgenavdelingen for å få bildene demonstrert.

45 Behov for omtaking av bilder Digital røntgen fører til mindre behov for omtaking av bilder. To amerikanske studier (Baltimore VA og The University of Maryland) viser til en betydelig nedgang i behovet for omtaking av bilder etter innføringen av PACS Tidligere var det behov for at 5% av bildene måtte taes om igjen. Etter full-digitaliseringen ble dette redusert til 0,8% ved de to sykehusene som studiene ble gjennomført ved. Økt effektivitet på røntgenavdelingen samt til mindre strålingsdoser for pasientene

46 Forbedrer klinikernes produktivitet PACS forbedrer klinikernes produktivitet. Den amerikanske undersøkelsen fastsetter at 98% av klinikerne mener at PACS-systemet bedrer deres produktivitet i hverdagen med en innsparing på mellom 10 og 70 minutter pr dag

47 Økt produktivitet PACS forbedrer radiologens produktivitet. Alle studier ved sykehus som har innført PACS viser til store forbedringer i produktivitet.

48 Færre bortkomne bilder Digital røntgen fører til færre bortkomne bilder Tradisjonell film krever stor arkivplass og mye manuell håndtering. I mange tilfeller er bildene borte (ligger på et annet kontor, er feilarkivert ol) når legen trenger den. Undersøkelsen fra de to amerikanske sykehusene viser en nedgang i bortkomne bilder fra 8% til under 1%.

49 Dersom røntgen fortsatt hadde vært filmbasert 8% av bildene ville vært borte! eller 8 mill bilder hvert år i Norge (statistisk)

50 Organisering og gevinstrealisering Det gjøres store økonomiske investeringer i PACS og RIS i Norge, men vi vet svært lite om hva dette kan føre til for helsevesenet og/eller pasientbehandlingen Kan røntgen organiseres ved utstrakt samarbeid eller virtuelle røntgenavdelinger? Kan framtidens røntgenavdeling bli virtuell og fungere i et bredbåndsnett? Kan den beste spesialisten alltid bli tilgjengelig for granskning av røntgenbildene? Kan kapasitetene økes ved utjevning av arbeidsbelastinger? Hvilke fordeler gir PACS og RIS for helsevesenet? Kan røntgentjenestene (re)organiseres for å få en mer effektiv helsetjeneste?

51 Situasjonsanalyse Mulighetsanalyse Kost-/nytteanalyse Situasjonsanalysen innebærer en en kartlegging av av dagens situasjon med dens styrker, svakheter og og forbedringsområder Mulighetsanalysen gir gir en en oversikt over hva ny ny teknologi og og organisering av av arbeidet innebærer. Kost- nytteanalysen gir gir en en systematisk framstilling av av forventet nytte og og kostnader for for prosjektet

52 Gevinstrealiseringen innebærer: Identifisere og anslå potensial for gevinstrealisering Arbeidsprosesser og pasientforløp Samhandling og kommunikasjon innad og mellom nivåer Organisering og organisasjonsutvikling Grensesnitt mot tilstøtende systemer (EPJ, PAS/HIS osv) Analysere og lage gevinst/realiseringsplaner Lage beslutningsunderlag for igangsettelse av gevinstrealiseringsprosjekt Effektivisere driften Bedre kvalitet i tråd med helsereformens intensjoner Kunne gi betydelige innsparinger og gevinster for HelseNorge

53 Eksempel, kostnader 2 sykehus felles om en PACS/RIS-løsning Investering: 40 mill kr 5 års avskriving: 8 mill kr/år Vedlikehold: 6 mill kr/år Bredbånd, investering: 2 mill kr Bredbåndsløsning, drift: 0,4 mill kr/år It/PACS-medarbeider: 0,4 mill kr/år Totalkostnad pr år: 7,8 mill kr

54 Eksempel, nytte Årlige gevinst: Årlig kostnad: Årlig nytteverdi 12,8 mill kr 7,8 mill kr 5,0 mill kr

55 Eksempel, pasientnytte Raskere tilbakemeldinger Bedre informasjon Mindre reiser Kortere køer/ventelister Mindre stråledoser Økt sikkerhet Kortere sykehusopphold

56 Mindre behov for lokaler Mindre filmarkiv Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

57 Redusert filmkostnad Mindre laserfilm Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr 935 Vanskelig oppnåelig

58 Bedre diagnostikk Digital informasjon Raskere beskjeder Sikrere beskjeder Mer motiverte medarbeidere Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 3000 kr

59 Ingen destrueringskostnader Film og kjemi vekk Direkte nytte 1000 kr 170 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

60 Bedre tilgjengelighet Ingen unødige dobbeltbilder Bedre historikktilgang Bedre granskningsmiljø Mindre filmhåntering Vaktsamarbeid Ingen bilder som mistes Bedre henvisning og svar Færre driftsstopp Direkte nytte 1000 kr 130 kr 280 kr 200 kr 450 kr 60 kr Indirekte nytte 1000 kr 30 kr 450 kr Vanskelig oppnåelig 440 kr

61 Økt automatisering Mindre sykefravær Mindre arkivhåndtering Interessante arbeidsoppgaver Direkte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Indirekte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Vanskelig oppnåelig

62 Tilgang til mer legetid Effektivere/færre demonstrasjoner Bedre utnyttelse av arbeidstid Mindre røntgenbesøk Direkte nytte 1000 kr 100 kr 210 kr Indirekte nytte 1000 kr 90 kr 100 kr Vanskelig oppnåelig

63 Bedre personalkompetanse Beholde medarbeidere Lettere å rekrutterer dyktige medarbeidere Interessant videreutviklingsmiljø Direkte nytte 1000 kr 100 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 400 kr

64 Økt samarbeid 4 avdelinger = 1 avdeling Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

65 Bedre teknisk utrusting Mindre vedlikeholdskostnader Tidsbesparing teknisk personell Større driftssikkerhet Utvidbar teknologi Direkte nytte 1000 kr 125 kr 120 kr Indirekte nytte 1000 kr 125 kr 210 kr Vanskelig oppnåelig

66 Behovet for koordinering/samordning Det er et fåtal leverandører på det norske markedet, men PACS skal integreres med RIS, PAS, EPJ osv slik at kombinasjonene blir mange (6 n ) SHDir og KITH har satt i gang Radiologiprogrammet 1. Standardisering, samhandling, harmonisering og integrasjon mellom systemer. (IHE) 2. Organisasjonsendringer og gevinstrealisering 3. Sikkerhet

67 IHE- initiativet kommer fra USA Startet i 1998 av RSNA (Radiological Society of North America) og HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society) Målet var å utvikle et Teknisk Rammeverk for å forenkle integrasjon og informasjonsflyt mellom forskjellige medisinske informasjonssystemer innenfor røntgen informasjonsutvekslingen skulle baseres på eksisterende standarder (DICOM, HL7 v2.x) Fokus ble satt på integrasjon av systemer innenfor en røntgenavdeling ( PACS, RIS, HIS, ulike modaliteter (CT, MR, Ultralyd..)

68 Internasjonale retningslinjer for IHE-arbeidet Bedre utveksling av informasjon mellom helseaktører Bidra til at ulike produkter fra ulike leverandører kan utveksle informasjon seg imellom Basert på bruke av internasjonale standarder Sikre konkurransemulighetene for leverandører Sørge for at brukerne kan påvirke utviklingen av slike løsninger

69 Sentrale begreper i IHE-arbeidet Teknisk rammeverk - detaljert teknisk beskrivelse av hvordan standardene implementeres i IT-systemene Aktører - program som produserer/ håndterer/ innvirker på data som utveksles Transaksjoner - utveksling av informasjon mellom aktører melding basert på en etablert standard Integrasjonsprofiler - basert på arbeidsflyt og informasjonsutveksling beskrives de involverte aktørene og nødvendig informasjonsutveksling (transaksjoner)

70 Illustrasjon av integrasjonsprofil Planlagt arbeidsflyt Figure from

71 IHE i Europa IHE-arbeidet i USA syntes å være vellykket IHE i Europa startet i Land: Frankrike, Tyskland, Italia, England, Norge, Sverige og Danmark er i ferd med å starte arbeidet

72 IHE-Nasjonale utvidelser IHE basert på amerikanske forhold og behov Hovedsakelig for intern kommunikasjon innenfor en organisasjon Europeiske behov er avvikende Forskjeller i organisering av helsetjenestene Forskjeller også mellom europeiske land Ekstern kommunikasjon mellom organisasjoner Nasjonale utvidelser i tillegg til rammeverket

73 IHE Norge IHE-Norge er etablert som et forum Konstituerende generalforsamling avholdt 15. Mai 2003 Har over 70 medlemmer fra industri og brukere Industri: Agfa, Sectra, Siemens, KODAK, DIPS, GE, SGI Brukere: Radiologer, radiografer,it-pacs/ris ansvarlige

74 IHE-Norge Generalforsamling IHE-Norge Styret for IHE-Norge (5 representanter) Arbeidsutvalg ( 4 representanter) Arbeidsgruppe1 Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe n

75 IHE Norge, Styre Per Nakstad, UUS - styreleder Olav Sporaland, Sørlandet sykehus Jan Størmer, UNN Steinar Hellum, Sectra Norge Bente Lagesen, UUS

76 IHE Norge, Arbeidsutvalg Koordinator Thorill Antonsen, KITH Teknisk programleder Edgar Gluck, KITH Medleder industrien Medleder brukere Petter Østby, Agfa Norge Olaug Råd, Rikshospitalet

77 Utvidelse av IHE-arbeidet til andre områder hva skjer internasjonalt? Radiologi Generelle IT-profiler Laboratorieområdet Cardiologi Operasjonsavdelinger

78 Welcome to Trondheim! PACS og 12. februar 2004 i Trondheim EuroPACS 2006 September 2006 in Trondheim, Norway

79 Takk for oppmerksomheten!

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH

IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing. Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH IHE-profilen XDS: Cross-Enterprise Clinical Documents Sharing Thorill Antonsen og Edgar Glück KITH Agenda IHE Integrating the Healthcare Enterprise IHE teknisk rammeverk og IHE-profiler XDS-profilen for

Detaljer

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1.

NOTAT. IHE- Integrating the Healtcare Enterprise. Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. NOTAT Til IHE-Norge Fra Thorill Antonsen Dato 03.03.03 IHE- Integrating the Healtcare Enterprise Dette notatet gir en kort beskrivelse av IHE Integrating the Healtcare Enterprise. 1. Bakgrunn IHE står

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv

Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv Prekonferanse tirsdag 22. september Radiologi i et samhandlingsperspektiv 09.00 Registrering og kaffe 10:00 Velkommen 10.00: Radiologi i et samhandlingsperspektiv Samhandlingsreformen kan medføre at en

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Bør IHE Norge revitaliseres?

Bør IHE Norge revitaliseres? Behov for standardisering og samordning Bør IHE Norge revitaliseres? Edgar Glück Spesiallege KITH www.kith.no IHE Integrating the Healthcare Enterprise Å få til høy grad av integrasjon mellom informasjonssystem

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen Prosjektet er finansiert av SHDir og NFR v/høykom og med

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen SHDir Paraplyprosjektet Digital røntgen og kommunikasjon

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Grid computing for radiologi

Grid computing for radiologi Grid computing for radiologi Wolfgang Leister Sjefsforsker, Norsk Regnesentral PACS 2005, Trondheim Grid computing for radiologi Hva er grid? Hva kan grid bidra for radiologi? Hvilke fordeler har bruk

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Radiologien i det nye Helse Norge

Radiologien i det nye Helse Norge Radiologien i det nye Helse Norge Et hvert sykehus måm ha en røntgenavdeling! r Diagnostikk Gjennomlysningsrøntgen CT (Computer Tomograph) MR (Magnetsk Resonans) Ultralyd osv Behandling Intervensjonsrøntgen

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit

Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge. HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Realisering av Handlingsplan for medisinske bilder i Helse Midt-Norge HelsIT Trondheim - 22.09.2009 Bjørn Våga, Prosjektleder Hemit Hemit betjener 20.000 av Norges mest krevende IT-brukere 24 timer i døgnet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen!

Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Et lite skritt for fremtiden, et stort skritt for fremtidens helsevesen! Bjørn Myrvold Vice President Tieto, Healthcare Scandinavia bjorn.myrvold@tieto.com Fremtiden vil bli skapt. Enten av oss eller

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk

Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Radiologisk avdeling om 5 år 10 år sett med samhandlingsblikk Eivind Reitan, avdelingssjef Radiologisk avdeling Før X-ray Røntgenfilm Lyskasser Mørkerom Demonstrasjoner Papir og penn Nå Digitalisering

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner.

Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Kjell Borthne, Ronny Kristiansen Overføring av røntgenbilder og røntgensvar mellom institusjoner. Michael 2005; 2: 137 43. Sammendrag De fleste helseforetak i Norge har innført, eller er i ferd med å innføre

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF

IKT i hverdagen. Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF IKT i hverdagen Jon Haakon Malmer-Høvik Avd. sjef, radiolog, Bildediagnostikk VV-HF Bruker Carestream i dag Valgt som regional RIS/PACS-leverandør i HSØ vinteren 2013 Carestream valgt som RIS/PACS leverandør

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Uke 5. Magnus Li INF /

Uke 5. Magnus Li INF / Uke 5 Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 26/27.09.2017 Repetisjon av begreper Diskusjonsoppgaver I første innlevering ønsker vi et brukerperspektiv i et informasjonssystem - Hva kan inngå i et slikt informasjonssystem?

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når?

IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? IKT i helsetjenesten Quo Vadis og når? Parallell 1:3 Helsetjenester/samhandling Healthworld 2011 Jan Emil Kristoffersen, Akershus universitetssykehus 2 vi skal bare samhandle deg litt.. Min egen karriere

Detaljer

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger

Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Utfordringer og erfaringer underveis med å etablere teleradiologiløsninger Aslak Aslaksen Avd. direktør, Radiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Bergen Utfordringer Teknologiske Organisatoriske

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Internationalization in Praxis INTERPRAX

Internationalization in Praxis INTERPRAX Internationalization in Praxis The way forward internationalization (vt) : to make international; also: to place under international control praxis (n) : action, practice: as exercise or practice of an

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Heidi Jacobsen, NST Regionale seminar november 2007

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

Arbeid, IKT og organisering

Arbeid, IKT og organisering Margunn Aanestad Arbeid, IKT og organisering Noen sentrale begreper 8. september 2015 Plan for dagen: Informasjonsinfrastrukturer som sosiotekniske + som felles ressurser ( shared ) Noen begreper til å

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF

Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF Gevinstrealisering og PACS Vårmøte i norsk radiologforening, 7. 9. mai 2003 Asbjørn Hofsli, Prosjektdirektør Helse Midt-Norge RHF PACS/RIS i Helse Midt-Norge Alle sykehus i Helse Midt-Norge vil ha PACS/RIS

Detaljer

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY

FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY FAMILY MEMBERS EXPERIENCES WITH IN-HOSPITAL CARE AFTER SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY Audny Anke and Unn Sollid Manskow Trondheim 4. Mai 2017 Unn Sollid Manskow, RN, MPH, PhD Audny Anke, MD, professor Department

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU

Klinisk nytte av kvalitetsregister. Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av kvalitetsregister Torstein Hole Klinikksjef Klinikk for medisin, Helse Møre og Romsdal HF 1. Amanuensis II, DMF, NTNU Klinisk nytte av helseregister Utgangspunkt i arbeidet som kliniker/linjeleiar

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Samhandling mellom foretak i Helse Øst

Samhandling mellom foretak i Helse Øst Inter Hospital Communication Får vi det til? Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS UUS Samhandling mellom foretak i Helse Øst Det enkle er ofte det beste Hva har skjedd så langt? Helse Øst inngikk rammeavtale

Detaljer

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2 Mathematics 4Q Name: SOLUTIONS. (x + 5)(x +5x) 7 8 (x +5x) 8 + C [u x +5x]. (3 x) (3 x) + C [u 3 x] 3. 7x +9 (7x + 9)3/ [u 7x + 9] 4. x 3 ( + x 4 ) /3 3 8 ( + x4 ) /3 + C [u + x 4 ] 5. e 5x+ 5 e5x+ + C

Detaljer

Haukeland og Haraldsplass

Haukeland og Haraldsplass Haukeland og Haraldsplass En historie fra virkeligheten Lars Birger Nesje Avdelingssjef dr. med. Medisinsk avdeling Haukeland Universitetssykehus HelsIT, Trondheim 27.09.2006 Agenda: Haukeland og Haraldsplass

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter

Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Sivilt-militært samarbeide - Status og fremtidige muligheter Jan Sommerfelt-Pettersen Kontreadmiral, lege, specialist i samfunnsmedisin Sjef Forsvarets Sanitet 2018-01-04 Samfunnssikkerhetskonferansen,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions

Sarepta Energi AS Projects and Ambitions Sarepta Energi AS Projects and Ambitions A major windpower region under developement Potential:1885MW installed capasity - 5205 TWh production Sarepta s vision The vision Is to generate values from Mid

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS

Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting. Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Strukturert Rapportering eller DICOM Structured Reporting Kjell Borthne Prosjektleder RIS/PACS Arbeidsflyt Klinisk problemstilling Bestilling Radiolog Svar Betingelser for bedret arbeidsflyt Digitalt bildemateriale

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK www.sintef.no/pfk Natasa Nord, førsteamanuensis Institutt for Energi- og prosessteknikk, NTNU Annex 47 Kostnadseffektiv funksjonskontroll

Detaljer