Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN"

Transkript

1 Digital røntgen (PACS) K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR ET BEDRE HELSEVESEN

2 Digital roentgen, PACS and RIS in Norway Roald Bergstrøm senior advisor KITH Norwegian Centre for Health Informatics Trondheim, Norway

3 Informasjonsstrømmen Helsevesenet er en betydelig samfunnssektor, med mange ansatte Den er meget kompleks og krever utstrakt samhandling mellom mange aktører Noen årlige volumtall: 3,5 mill. sykmeldinger 18 mill.resepter 4 mill. lab.prøver 1,8 mill. henvisninger 3,7 mill. epikriser 100 mill. røntgenbilder

4 Informasjonsteknologi for et bedre helsevesen Effektivitet og kvalitet i innhenting, lagring, gjenfinning og formidling av informasjon Informasjonen tilgjengelig til riktig tid og sted Unngå dobbeltregistreringer og feilkilder Når informasjon om pasienten er tilstede i nettet, kan det utvikles helt nye samarbeidsformer

5 IT-innføring Industri Privat tjenesteyting Offentlige tjenester

6 Norsk helsevesen har et godt utgangspunkt for å hente ut gevinster av informasjonsteknologien Nær alle primærleger har elektronisk pasientjournal 3/4 av alle sykehus har EPJ, full dekning i løpet av 1-2 år 2/3 av alle sykehus har digital røntgen, full dekning i løpet av 3-4 år Helsenettet på plass i løpet av 2003, vil gi volumvekst i elektronisk samhandling

7 KITHs to roller Nasjonalt kompetansesenter på oppdrag for sentral helseforvaltning Standarder og veiledinger innen informasjonsutveksling, informasjonssikkerhet og behandlingsrettede systemer (EPJ, PACS, ) Utarbeidelse av og veiledning i bruk av kodeverk og klassifikasjoner Oppdragsbasert rådgiving for helsevesenets ulike aktører; IT strategi, kravspesifikasjon, valg og innføring av IT-systemer KITH har 30 ansatte (Trondheim og Oslo)

8 Kostnader i helsevesenet Somatiske sykehus Brutto driftsutgifter: 32 mrd Antall ansatte: Antall behandlede pasienter: Kommunal pleie- og omsorgstjeneste Brutto driftsutgifter: 36 mrd Antall ansatte: Antall tjenestemottakere: * 52% av kommunenes samlede personellressurser

9 PACS i Norge Alle sykehus anskaffer PACS og RIS 2/3-deler av sykehusene har anskaffet PACS eller de er i en anskaffelsesprosess 2,2 mill røntgenundersøkelser pr år er fulldigitale (i løpet av 3 år) 1/3-del av sykehusene planlegger PACS-innføring i løpet av de nærmeste 3 til 5 år 1,1 mill røntgenundersøkelser er filmbaserte (digitale i løpet av 5 år)

10 Et hvert sykehus må ha en røntgenavdeling! Medisinske bilder (røntgen) er et av de viktigste hjelpemidlene for diagnostikk, men røntgen brukes også i økende grad til behandling Bare 2 år etter at røntgen ble funnet opp fikk vi de første røntgenapparatene ved norske sykehus! Sykehusene går nå over fra en analog (filmbasert) røntgen til digital røntgen Diagnostikk Gjennomlysningsrøntgen CT (Computer Tomograph) MR (Magnetsk Resonans) Ultralyd osv Behandling Intervensjonsrøntgen Kirurgiske inngrep med bildestøtte

11 Hvor ofte går vi til røntgenundersøkelse? 1983: 641 pr 1000 innbygger 1993: 710 pr 1000 innbygger 2003: 780 pr 1000 innbygger

12 Hva er PACS? Picture Archive and Communication System RIS: Røntgen Informasjons System Røntgenapparat Modalitet Server Granskning Demonstrasjon Datanett Kliniker Lager Utskrift RIS

13 Norge og Europa Skandinavia Benelux Italia Storbritannia Tyskland Frankrike Spania % implementasjon

14 Bredbånd Røntgen us i Helseforetakene Utveksling av røntgenbilder krever tilgang til bredbånd PACS vil bli viktige funksjoner i det nasjonale helsenettet Utvikling mot regionale og/eller sentrale lagerløsninger 100 mill røntgenbilder pr år 3,3 mill røntgenundersøkelser pr år i milliard røntgenbilder i løpet av 10 år Ny teknologi gjør at antall bilder øker drastisk: 1 milliard årlig om 10 år Helseforetak Nord: Helseforetak Midt-Norge: Helseforetak Øst: Helseforetak Vest: Helseforetak Sør:

15 Leverandører Agfa Eterra Kodak Sectra Siemens Others GE Health Region Sigma Vest Stavanger: Haugesund: Bergen: Stord Odda: Voss: Førde: Kodak Siemens Agfa Agfa Agfa Agfa Siemens Health Region Midt-Norway Namsos: Levanger: Trondheim: Orkdal: Kristiansund: Molde: Ålesund: Volda: Health Region South Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Oslo, Rikshospitalet: Sectra Arendal: Sectra Tønsberg: Sectra Larvik Sectra Sandefjord Sectra Horten Sectra Skien: Agfa Porsgrunn Agfa Drammen: Kodak Hønefoss: Kodak Kongsberg: Kodak Diakonhjemmet Sectra Health Region North Hammerfest: Sigma Kirkenes: Agfa Harstad: Agfa Tromsø: Agfa Bodø: (MiniPACS) Agfa Rana: Sectra Health Region East Oslo, Aker: Lillehammer: Gjøvik: Fredrikstad: Moss Halden Sarpsborg Askim Oslo, Ullevål: Siemens Siemens Siemens Sectra Sectra Sectra Sectra Sectra Eterra

16 Others Others Second opinion Second opinion Teleradiology Teleradiology Isotop Isotop MR MR CT CT Ultrasound Ultrasound Bloodwessels Bloodwessels Mammographi Mammographi Nerv Nerv Urology Urology Stomach Stomach Neck/Thorax Neck/Thorax Skeleton Skeleton Undersøkelsestyper

17 Datamengden ype of examinations Amount of data pr image Images pr exam. Sum pr examinations Examinations pr year Sum GB Sum TB horax 8, MB GB ngio 1, MB Anslag GB T 0, MB GB ltrasound 0, MB GB R 0, ,4 MB GB sotop 0, ,4 MB GB ammographi 34, MB* * GB* ther 8, MB GB um year GB 85 TB national screening rograms 138 MB TB 00 mill røntgenbilder pr år = 20 til 80 km med arkivplass

18 Utfordringer Fritt sykehusvalg og ventelisteproblematikk Skal røntgenbildene kunne utveksles mellom alle sykehusene; dvs skal bildene kunne følge pasienten? Organisasjonsendringer og gevinstrealisering Digital røntgen og PACS krever store investeringer (4 milliarder NOK) Digital røntgen bidrar til nye samhandlingsmåter både mellom røntgenavdeling og klinikere/primærleger og mellom sykehus Hvordan skal vi kunne bidra til organisasjonsendringer som bidrar til mer effektive sykehus? Virtuelle røntgenavdelinger Spesialistmangel Det er mangel på radiologer i hele Vest-Europa inklusive USA Kan spesialistmangelen avhjelpes ved mer effektive røntgenavdelinger og/eller nye samarbeidformer? Utjevning av arbeidsbelastninger Kan bildene oversendes og granskes der både spesialisten og kompetansen er tilgjengelig? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster

19 PACS-trends in Norway Wide Area Network PACS within 2006 Norway will be the first country in the world to have a wide area PACS Teleradiology is out! Wide Area PACS is in! Over the next years all hospitals will take the steps to fully digital radiology departments, and ultimately, fully digital hospitals. 2,2 mill x-ray investigations pro year are digital. 1,1 mill x-ray investigations pro year are still film-based, but will be digital within the next years

20 Diagnostic Imaging july 2003

21 Integration Integration is a key requirement for all the PACS-system in Norway. PACS has to be integrated with RIS RIS has to be integrated with HIS/PAS In the beginning PACS was a departmental solution but nowadays it is a part of an enterprise. The role of PACS and RIS within the hospital has evolved, and is now moving towards fully integration with PACS as the imaging layer of the electronic patient record. In the future the PACS-system will be hiding for the clinician. They will only see and work with the EPR/EPJ (Electronic Patient Journal) with the PACS as an integrated part.

22 PACS and Teleradiology Norway has a long tradition for telemedicine and the pioneers in Norway started with Teleradiology-services 15 years ago. Teleradiology is in use for consulting in acute situations for second opinion for consulting between hospital and the primary health care. From Teleradiology to PACS to PACS-communication

23 Storage Images have to be on-line, 24 Hours a day. Offsite archiving is introduced and ASP-models (Application Service Provider) are going to be used by some hospitals. The amount of data produced by the imaging modalities increases and the only answer are SAN-solution (Storage Area Network). All images are stored on disk, with redundant solutions with at least 2 separate archives and a tape robot for backup.

24 Broadband Exchange of digital X-ray information requires broadband. PACS has become an important application to the National Health Net. Central storage (for the Regional Health Enterprise) with SAN-solutions) Central archive is cost saving. Central archive combined with Web technology makes it possible for the Health Enterprise to distribute images and related data throughout the enterprise

25 Midt-Norway PACS/RIS The first region to install PACS/RIS on a broadband regional health network. 8 Hospitals: ex/year Avstander mellom sykehusene i He ls e re g io n Midt-No rg e Redundant network Two different providers run the network. 8 to 155 Mbits + 155MBits Storage Localy, on each hospital: Start up: 2 TB RAID Primary 2 TB RAID Secondary All components mirrored Central: Start up: 5 TB RAID Primary 16 TB RAID Secondary All components mirrored Long time storage 300 TB on Tape Robot 6000 tapes Max 90 s retrieval time Sentralsjukehuset i Mø re o g Ro m s dal befolkning: Fylke s s juke h u s e t i Kristiansund befolkning: km + ferge 35 min. Fylkessjukeh us e t i Mo lde befolkning: km + Møre og Romsdal fe rg e 3 5 m in. 66 km + ferge 20 min. Fylkes s jukeh u s e t i Vo ld a befolkning: km 195 km + ferge 20 min. 212 km + ferge 20 min. Namdal sykehus befolkning: Nord-Trøndelag 118 km 197 km Innherred sykehus befolkning: km Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus befolkning: Regions ykehus et i 43 km Trondheim befolkning: Orkdal Sanitetsforenings sjukehus befolkning: km Sør-Trøndelag

26 Mid-Norway PACS/RIS The Health Enterprise has decided: 100 mil NOK savings every year!

27 National screening / Mammography The National Cancer Register has initiated a project on digital exchange and examination of mammography images. In the National Screening Program women will be examined every second year. Exchange of mammography images represents a great information flow, which requires excellent broadband access. (Gigabit broadband)

28 Organizational PACS are not only for the x-ray department but will involve the whole hospital. Howe does PACS affect the hospital, not only the imaging department? With the introducing of PACS the Ministry of Health, as the hospital owner, want to raise some central question about the potential for profit realisation in this development.

29 Paperless Filmless and Paperless. The goals for the hospital are not only to get filmless, but they want to get Paperless PACS should bee an integrated part of the EHR

30 Virtual departments Broadband opens new ways of organising both the PACS systems and the X-ray services. The organizing of the hospitals as Health Enterprises opens for new way with extensive use of information technology. In the Virtual Radiological Department the physicians will be able to order, schedule, perform, read, dictate, and distribute a study from anywhere.

31 The needs for national co-ordination The recommendations from The Ministry of Health is to put more effort on: Standardisation Collaboration, harmonisation and integration between systems. IHE Organization Processes to gain organizational profits. Safety Information/patient safety Network and data safety.

32 1. Standardisation, collaboration, harmonisation and integration The Hospitals in Norway have chosen different solutions for PACS and RIS and although they all use the DICOM standard we cannot be certain that information exchange will work between the hospitals. The focus in the future will be on integration and on exchange of information across the hospitals. Norway is the first country in Scandinavia to join the work with IHE. A Norwegian mirror has been established. Recommendation: More efforts on national registers and coding for X-ray services. Standardisation and collaboration through IHE initiative. Better collaborating between primary health service and hospitals regarding X-ray services.

33 IHE Integrating the Health Care Enterprise IHE skal sikre interoperabilitet mellom ulike systemer Startet i USA for 3 år siden Mange land i Europa har sluttet seg til IHE-Norway ble stiftet i mai 2003 Konsentrerer seg foreløpig om røntgenområdet, men kan bli utvidet også til andre områder IHE skal ikke utvikle nye standarder, men fremme bruk av eksisterende standarder (DICOM og HL7) Baserer seg på konsensusløsninger Årlig Connect-atlon

34 3. Security Collaboration between different Health Enterprises through PACS presupposes a high degree of security (confidentiality, quality, accessibility). PACS/RIS are communication intensive system. Security is also a prerequisite in the intermediate infrastructure. Recommendation: Examine how X-ray images and information can be exchanged between hospitals within or between regions, respecting patient sensitive information. Examine how satisfactorily security regarding access to vital, critical information can be taken care of by regional and/or network-based solutions.

35 2. Organisation and profit realisation How can the X-ray services be re-organised to get a better and more effective health service? Which profits does the introduction of PACS and RIS give to the health service? Great economic investments in PACS and RIS are made in the Norwegian health service, but we know very little about the consequences this will have to the health service and patient treatment. Can the X-ray services be re-organised through an expanded collaboration or virtual X-ray divisions? The future's X-ray divisions can be virtual and work in a health net. The best specialist can always be consulted where he or she is available, and the capacity can be utilized through sharing the examination of X-ray images over the net. Recommendation: Examine possible future organisation of the X-ray services in Norway based on the changes technology can provide. Examine what profits the introduction of PACS and RIS can provide the health services

36 Hvilke gevinster kan hentes ut? Digital røntgen fører ikke til gevinster i seg selv, men gir muligheter for gevinster Pasientbehandling Produksjon og lagring av bilder Arbeidsmiljøgevinster Samhandlingsgevinster Evaluering og læring

37 Arbeidsflyt Innføringen av PACS på sykehusene påvirker arbeidsflyten på røntgenavdelingen, men vil i enda større grad kunne påvirke arbeidsflyten i hele organisasjonen slik at vi kan få mer effektive sykehus.

38 Arbeidsprosessene endres fra den analoge filmbaserte avdelingen

39 til den digital avdeling

40 Samhandlingen Fordelene med en papirløs røntgenavdeling En fulldigital røntgenavdelingen fjerner ikke bare filmen, men også den store mengden med papir. Såvel henvisninger som røntgensvar sendes elektronisk og dette fører til en bedring av arbeidsflyten ved røntgenavdelingen, ved kommunikasjonen mellom røntgenavdelingen og klinikerne ved sykehuset og ved samhandlingen med primærlegene

41 Nye måter for granskning Røntgenbildene kan granskes av den enkelte spesialist på granskingsstasjoner avsatt til dette formålet, eller/og granskes av den enkelte spesialist på sitt kontor.

42 Vaktsamarbeid Mangelen på fagpersoner innen radiologi gjør at sykehusene i dag har vanskeligheter med å opprettholde et tilstrekkelig tjenestetilbud med vakt og beredskap innen radiologifaget. Samarbeid gjennom utveksling av bilder vil kunne avhjelpe noe av spesialistmangelen ved at røntgenbilder kan distribueres og granskes der hvor spesialisten er tilgjengelig.

43 Hjemmevakt/ bakvaktordninger Røntgenbilder vil kunne hentes opp og granskes på en arbeidsstasjon som er plassert heime hos den enkelte.

44 Nye måter for demonstrasjon Sykehusenes nye bildediagnostiske enheter vil kunne distribuere røntgenbildene ut til hver enkelt kliniker i stedet for dagens ordning hvor klinikerne kommer til røntgenavdelingen for å få bildene demonstrert.

45 Behov for omtaking av bilder Digital røntgen fører til mindre behov for omtaking av bilder. To amerikanske studier (Baltimore VA og The University of Maryland) viser til en betydelig nedgang i behovet for omtaking av bilder etter innføringen av PACS Tidligere var det behov for at 5% av bildene måtte taes om igjen. Etter full-digitaliseringen ble dette redusert til 0,8% ved de to sykehusene som studiene ble gjennomført ved. Økt effektivitet på røntgenavdelingen samt til mindre strålingsdoser for pasientene

46 Forbedrer klinikernes produktivitet PACS forbedrer klinikernes produktivitet. Den amerikanske undersøkelsen fastsetter at 98% av klinikerne mener at PACS-systemet bedrer deres produktivitet i hverdagen med en innsparing på mellom 10 og 70 minutter pr dag

47 Økt produktivitet PACS forbedrer radiologens produktivitet. Alle studier ved sykehus som har innført PACS viser til store forbedringer i produktivitet.

48 Færre bortkomne bilder Digital røntgen fører til færre bortkomne bilder Tradisjonell film krever stor arkivplass og mye manuell håndtering. I mange tilfeller er bildene borte (ligger på et annet kontor, er feilarkivert ol) når legen trenger den. Undersøkelsen fra de to amerikanske sykehusene viser en nedgang i bortkomne bilder fra 8% til under 1%.

49 Dersom røntgen fortsatt hadde vært filmbasert 8% av bildene ville vært borte! eller 8 mill bilder hvert år i Norge (statistisk)

50 Organisering og gevinstrealisering Det gjøres store økonomiske investeringer i PACS og RIS i Norge, men vi vet svært lite om hva dette kan føre til for helsevesenet og/eller pasientbehandlingen Kan røntgen organiseres ved utstrakt samarbeid eller virtuelle røntgenavdelinger? Kan framtidens røntgenavdeling bli virtuell og fungere i et bredbåndsnett? Kan den beste spesialisten alltid bli tilgjengelig for granskning av røntgenbildene? Kan kapasitetene økes ved utjevning av arbeidsbelastinger? Hvilke fordeler gir PACS og RIS for helsevesenet? Kan røntgentjenestene (re)organiseres for å få en mer effektiv helsetjeneste?

51 Situasjonsanalyse Mulighetsanalyse Kost-/nytteanalyse Situasjonsanalysen innebærer en en kartlegging av av dagens situasjon med dens styrker, svakheter og og forbedringsområder Mulighetsanalysen gir gir en en oversikt over hva ny ny teknologi og og organisering av av arbeidet innebærer. Kost- nytteanalysen gir gir en en systematisk framstilling av av forventet nytte og og kostnader for for prosjektet

52 Gevinstrealiseringen innebærer: Identifisere og anslå potensial for gevinstrealisering Arbeidsprosesser og pasientforløp Samhandling og kommunikasjon innad og mellom nivåer Organisering og organisasjonsutvikling Grensesnitt mot tilstøtende systemer (EPJ, PAS/HIS osv) Analysere og lage gevinst/realiseringsplaner Lage beslutningsunderlag for igangsettelse av gevinstrealiseringsprosjekt Effektivisere driften Bedre kvalitet i tråd med helsereformens intensjoner Kunne gi betydelige innsparinger og gevinster for HelseNorge

53 Eksempel, kostnader 2 sykehus felles om en PACS/RIS-løsning Investering: 40 mill kr 5 års avskriving: 8 mill kr/år Vedlikehold: 6 mill kr/år Bredbånd, investering: 2 mill kr Bredbåndsløsning, drift: 0,4 mill kr/år It/PACS-medarbeider: 0,4 mill kr/år Totalkostnad pr år: 7,8 mill kr

54 Eksempel, nytte Årlige gevinst: Årlig kostnad: Årlig nytteverdi 12,8 mill kr 7,8 mill kr 5,0 mill kr

55 Eksempel, pasientnytte Raskere tilbakemeldinger Bedre informasjon Mindre reiser Kortere køer/ventelister Mindre stråledoser Økt sikkerhet Kortere sykehusopphold

56 Mindre behov for lokaler Mindre filmarkiv Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

57 Redusert filmkostnad Mindre laserfilm Direkte nytte 1000 kr 3000 kr Indirekte nytte 1000 kr 935 Vanskelig oppnåelig

58 Bedre diagnostikk Digital informasjon Raskere beskjeder Sikrere beskjeder Mer motiverte medarbeidere Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 3000 kr

59 Ingen destrueringskostnader Film og kjemi vekk Direkte nytte 1000 kr 170 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

60 Bedre tilgjengelighet Ingen unødige dobbeltbilder Bedre historikktilgang Bedre granskningsmiljø Mindre filmhåntering Vaktsamarbeid Ingen bilder som mistes Bedre henvisning og svar Færre driftsstopp Direkte nytte 1000 kr 130 kr 280 kr 200 kr 450 kr 60 kr Indirekte nytte 1000 kr 30 kr 450 kr Vanskelig oppnåelig 440 kr

61 Økt automatisering Mindre sykefravær Mindre arkivhåndtering Interessante arbeidsoppgaver Direkte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Indirekte nytte 1000 kr 140 kr 280 kr Vanskelig oppnåelig

62 Tilgang til mer legetid Effektivere/færre demonstrasjoner Bedre utnyttelse av arbeidstid Mindre røntgenbesøk Direkte nytte 1000 kr 100 kr 210 kr Indirekte nytte 1000 kr 90 kr 100 kr Vanskelig oppnåelig

63 Bedre personalkompetanse Beholde medarbeidere Lettere å rekrutterer dyktige medarbeidere Interessant videreutviklingsmiljø Direkte nytte 1000 kr 100 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig 400 kr

64 Økt samarbeid 4 avdelinger = 1 avdeling Direkte nytte 1000 kr Indirekte nytte 1000 kr Vanskelig oppnåelig

65 Bedre teknisk utrusting Mindre vedlikeholdskostnader Tidsbesparing teknisk personell Større driftssikkerhet Utvidbar teknologi Direkte nytte 1000 kr 125 kr 120 kr Indirekte nytte 1000 kr 125 kr 210 kr Vanskelig oppnåelig

66 Behovet for koordinering/samordning Det er et fåtal leverandører på det norske markedet, men PACS skal integreres med RIS, PAS, EPJ osv slik at kombinasjonene blir mange (6 n ) SHDir og KITH har satt i gang Radiologiprogrammet 1. Standardisering, samhandling, harmonisering og integrasjon mellom systemer. (IHE) 2. Organisasjonsendringer og gevinstrealisering 3. Sikkerhet

67 IHE- initiativet kommer fra USA Startet i 1998 av RSNA (Radiological Society of North America) og HIMMS (Healthcare Information and Management Systems Society) Målet var å utvikle et Teknisk Rammeverk for å forenkle integrasjon og informasjonsflyt mellom forskjellige medisinske informasjonssystemer innenfor røntgen informasjonsutvekslingen skulle baseres på eksisterende standarder (DICOM, HL7 v2.x) Fokus ble satt på integrasjon av systemer innenfor en røntgenavdeling ( PACS, RIS, HIS, ulike modaliteter (CT, MR, Ultralyd..)

68 Internasjonale retningslinjer for IHE-arbeidet Bedre utveksling av informasjon mellom helseaktører Bidra til at ulike produkter fra ulike leverandører kan utveksle informasjon seg imellom Basert på bruke av internasjonale standarder Sikre konkurransemulighetene for leverandører Sørge for at brukerne kan påvirke utviklingen av slike løsninger

69 Sentrale begreper i IHE-arbeidet Teknisk rammeverk - detaljert teknisk beskrivelse av hvordan standardene implementeres i IT-systemene Aktører - program som produserer/ håndterer/ innvirker på data som utveksles Transaksjoner - utveksling av informasjon mellom aktører melding basert på en etablert standard Integrasjonsprofiler - basert på arbeidsflyt og informasjonsutveksling beskrives de involverte aktørene og nødvendig informasjonsutveksling (transaksjoner)

70 Illustrasjon av integrasjonsprofil Planlagt arbeidsflyt Figure from

71 IHE i Europa IHE-arbeidet i USA syntes å være vellykket IHE i Europa startet i Land: Frankrike, Tyskland, Italia, England, Norge, Sverige og Danmark er i ferd med å starte arbeidet

72 IHE-Nasjonale utvidelser IHE basert på amerikanske forhold og behov Hovedsakelig for intern kommunikasjon innenfor en organisasjon Europeiske behov er avvikende Forskjeller i organisering av helsetjenestene Forskjeller også mellom europeiske land Ekstern kommunikasjon mellom organisasjoner Nasjonale utvidelser i tillegg til rammeverket

73 IHE Norge IHE-Norge er etablert som et forum Konstituerende generalforsamling avholdt 15. Mai 2003 Har over 70 medlemmer fra industri og brukere Industri: Agfa, Sectra, Siemens, KODAK, DIPS, GE, SGI Brukere: Radiologer, radiografer,it-pacs/ris ansvarlige

74 IHE-Norge Generalforsamling IHE-Norge Styret for IHE-Norge (5 representanter) Arbeidsutvalg ( 4 representanter) Arbeidsgruppe1 Arbeidsgruppe 2 Arbeidsgruppe n

75 IHE Norge, Styre Per Nakstad, UUS - styreleder Olav Sporaland, Sørlandet sykehus Jan Størmer, UNN Steinar Hellum, Sectra Norge Bente Lagesen, UUS

76 IHE Norge, Arbeidsutvalg Koordinator Thorill Antonsen, KITH Teknisk programleder Edgar Gluck, KITH Medleder industrien Medleder brukere Petter Østby, Agfa Norge Olaug Råd, Rikshospitalet

77 Utvidelse av IHE-arbeidet til andre områder hva skjer internasjonalt? Radiologi Generelle IT-profiler Laboratorieområdet Cardiologi Operasjonsavdelinger

78 Welcome to Trondheim! PACS og 12. februar 2004 i Trondheim EuroPACS 2006 September 2006 in Trondheim, Norway

79 Takk for oppmerksomheten!

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir. 1.0 Formål PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen Prosjektet er finansiert av SHDir og NFR v/høykom og med

Detaljer

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir

PARAPLYPROSJEKTET. Paraplyprosjektet. SHDir PARAPLYPROSJEKTET Paraplyprosjektet skal gi: 1. En samlet oversikt over PACS og RIS i Norge 2. Gi nasjonale føringer for den videre utviklingen SHDir Paraplyprosjektet Digital røntgen og kommunikasjon

Detaljer

Statusbeskrivelse, elektronisk samhandling

Statusbeskrivelse, elektronisk samhandling Statusbeskrivelse, elektronisk samhandling Versjon 1.0 KITH Rapport F03-2003 Dato: 12.09.2003 KITH-rapport Statusbeskrivelse, elektronisk samhandling Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Forfatter(e):

Detaljer

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest

Prosjektrapport. Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Prosjektrapport Omfang og potensial for telemedisinske løsninger i Helse Vest Telemedisin som virkemiddel for å styrke lokalsykehusfunksjonen i Helse Fonna Ellen Rygh, Heidi Jacobsen, Line Linstad, Elin

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor

Nr. 2006:11. Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Nr. 2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor Forord Pfl oppdrag fra Norges forskningsrfld har Statskonsult gjennomf@rt en kartlegging og vurdering av planer og strategier

Detaljer

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 2000. Innhold. side. Styrets beretning 2000.................... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 Organisasjonsstruktur og mandat............. 4 Director s Status Report UNINETT styre og ansatte..................

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge.

Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Folkehelseinstituttets anbefalinger til oppfølging av ECDC/ WHOs rapport om tuberkulosekontrollprogrammet i Norge. Dokumentet er utarbeidet etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18.07.2012,

Detaljer

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag

Sunnaasmodellen. kultivering av telemedisin i en organisasjon. Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Universitetet i Agder Fakultet for helse- og idrettsfag Institutt for helsefag Hovedprosjekt HSI412 Sunnaasmodellen kultivering av telemedisin i en organisasjon Gruppe 2 Bodil Helene Bach Anne Bergland

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen

Mobility Management. En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? TØI rapport 669/2003. Jan Usterud Hanssen TØI rapport 669/2003 Mobility Management En effektiv strategi for å begrense bilbruken i byer? Jan Usterud Hanssen Denne publikasjonen er vernet etter Åndsverklovens bestemmelser, og Transportøkonomisk

Detaljer

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet!

NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TIL MEDLEMMER AV NORSK KIRURGISK FORENING Nr. 2/2006 NB! Vedlagt fullt program for det 82. Høstmøtet! TEMA: Morgendagens operasjonsstue SIDE 8 Betraktninger rundt akuttfunksjon i sykehus SIDE 12 Spesialistforeningene

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Helt i forkant UNINETT 2008. Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten.

Helt i forkant UNINETT 2008. Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten. UNINETT 2008 Helt i forkant Ingen hadde behov for å sende tekstmeldinger før lanseringen av sms. Behovet ble skapt av muligheten. Hele Norges IT-sjef Drakampen om Internett Lønnsom gigasatsing Ikke en

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren?

Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? Prosjektrapport Hva må til for bedre utnyttelse av IKT i helse- og omsorgssektoren? En intervjuundersøkelse blant helsepersonell med IKT-ansvar Helle Kise Hjertstrøm Tittel: Hva må til for bedre utnyttelse

Detaljer

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO

7. juni 2014. Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge. Utarbeidet for NHO 7. juni 2014 Privat bidrag til offentlig finansiert helse og omsorg i Norge Utarbeidet for NHO 2 PRIVAT BIDRAG TIL OFFENTLIG FINANSIERT HELSE OG OMSORG I NORGE DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Spesialisthelsetjenesten Status og utfordringer

Detaljer

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen

Prosjektrapport. Telemedisin i rehabilitering. Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging. Sunnaas-modellen Prosjektrapport Telemedisin i rehabilitering Bruk av videokonferanse i pasientoppfølging Sunnaas-modellen Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset Nord Norge HF

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten

Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om IKT i sykehus og elektronisk samhandling i helsetjenesten Dokument nr. 3:7 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi

OrtoPol@r. Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap

Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap NF-rapport nr. 9/2011 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap 20 15 Sissel Ovesen Arild Gjertsen Wenche Rønning 10 5 Evaluering av KRDs og NHDs tilskudd til Ungt Entreprenørskap av

Detaljer

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård

Teknologi. for bedre ressursbruk i helsesektoren. Teknologiforum 2013. Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Teknologi for bedre ressursbruk i helsesektoren Teknologiforum 2013 Torsdag 12. september 2013 Seminar i Trondheim, Lerchendal gård Abstract fra innlederne 1 Forord NTVA arrangerer hvert år i september

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18

Innhold. Side. Vi står på! 1. Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2. 90-årenes telenett 8. Bredbåndsnett 13. Satellittkommunikasjon 18 Innhold Side Vi står på! 1 Dette er Teledirektoratets forskningsavdeling 2 90-årenes telenett 8 Bredbåndsnett 13 Satellittkommunikasjon 18 Optisk kommunikasjon 22 Morgendagens mobilkommunikasjon - GSM

Detaljer

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project

OrtoPol@r : Distance learning in orthodontic postgraduate training a pilot project Prosjektrapport OrtoPol@r Desentralisert,universitetsledet spesialistutdanning ikjeveortopedi Jan-Hugo Olsen Arild Stenvik Ragnhild Nordengen Lisen Espeland Håkon Edvardsen Stig Karoliussen EliArild 2

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer