Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer"

Transkript

1 Innovations 2009

2

3 Innhold Contents Schüco 3 Innhold Contents Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems 4 Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems 12 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems 14 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems 18 Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems 24 Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems 26 Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen Steel Systems 28 Schüco kunststoffsystemer Schüco PVC-U systems 30 Schüco solenergisystemer Schüco solar energy system 32 Schüco Konsernet Schüco The Company 34

4 4 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75.SI optimert varmeisolasjon Schüco Window AWS 75.SI improved thermal insulation Energisparing og energiproduksjon, kombinert med sikkerhet, automatikk og design har blitt sentrale aspekter i arkitekturen. Vinduer utgjør en viktig del av energisparingen i en bygning. Utstyrt med det skjulte beslaget Schüco TipTronic, utnyttes energisparingspotensialet maksimalt. Saving energy and generating energy have become central themes for architecture, inextricably linked with the topics of security, automation and design. Above all, the Schüco Window AWS 75.SI has become an integral part of this development. In conjunction with the concealed Schüco TipTronic fitting, the energy-saving potential of building automation can be fully exploited. Schüco AWS 75.SI Med 3-lags energiglass og varmkant Schüco AWS 75.SI with triple glazing and thermally broken edge seal : Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: U f -verdier fra 1,3 W/m 2 K (synlig bredde 117 mm) U w 1,0 W/m 2 K med 3-lags energiglass Optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne Ny geometri på isolasjon i glassfals gir bedre varmeisolering og enklere produksjon Utvidet profilsortiment for mange løsninger Leveres også i designseriene RL = Residential Line og SL = Soft Line Kompatibel med Schüco dører ADS / ADS HD Features and benefits Outstanding thermal insulation for basic depth of 75 mm: U f value of 1.3 W/m²K (face width of 117 mm) U w 1.0 W/m²K with triple glazing Optimised centre gasket with fin and glazing rebate gasket with foam core Glazing rebate insulation has new geometry for improved thermal insulation and simpler production capacity Extended range of profiles for diverse solutions Available in the RL = Residential Line and SL = Soft Line design series Compatible with Schüco Doors ADS / ADS HD Energisparing ved optimert varmeisolasjon Saving energy by optimising thermal insulation

5 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco 5 Glasspakning med skumkjerne Glazing rebate gaskets with microcellular foam core Schüco vindu AWS 75.SI Systemoptimering i profilen gir bedre isolasjonsevne og sparer energi. Skumdel tilleggsisolerer glassfalsen Thermal insulation of glazing rebate with foam insulating wedge Schüco Window AWS 75.SI System optimisation in the profile improves thermal insulation and saves energy. 3-delt hulkammer for optimert varmeisolasjon Triple hollow chamber for optimised thermal insulation Koekstrudert midtpakning med leppe gir minimalt varmetap Minimal heat loss due to co-extruded centre gasket with fin Målestokk 1:2 Scale 1:2 Utvidet isolersone med skumstoff mellom de kammerinndelte isolerstegene Enlarged insulation zone with foam-filled insulating bar Schüco vindu AWS med byggedybde 75 mm har utallige løsningsmuligheter. Under følgende betingelser kan beste U-verdi oppnås: U w = 0,85 W/(m 2 K)* med bruk av 3-lags isolerglass U g = 0,44 W/(m 2 K) og varmkant psi = 0,041 W/(mK) * åpningsvindu dreie-vippe B x H 1200 x 1200 mm. Dette oppfyller kravet til Enova anbefaler. The best U-value can with these values be reached: U w = 0,85 W/(m 2 K)* with triple glazing U g = 0,44 W/(m 2 K) and varm edge spacer = 0,041 W/(mK) *opening window turn-tilt W x H 1200 x 1200 mm These values meets the requirements of Enova anbefaler. Infrarødt opptak termografi visualisering av varmetap Infrared images thermography for energy evaluation of buildings

6 6 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75 BS.SI Schüco Window AWS 75 BS.SI Det nye blokksystemet Schüco vindu AWS 75.BS.SI kombinerer de gode egenskapene ved blokkvindu - elegant design, størst mulig transparens, med det høye kravet til varmeisolasjon. The new Schüco AWS 75 BS.SI block system combine the proven benefits of block windows elegant design and the largest possible transparency - with the highest thermal insulation requirements. Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: Uf -verdier på 1,4 W/m2K. (synlig profilbredde 89 mm) Excellent thermal insulation for a basic depth of 75 mm: Uf value of 1.4 W/m²K (face width of 89 mm) Uw 1,0 W/m2K med 3-lags energiglass Nytt stegmateriale i vindusrammeprofil, optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne Schüco AWS 75 BS.SI Smale profiler med synlig bredde fra 67 mm. Ikke synlige glasslister Schüco TipTronic, mekatronisk åpningssystem kan monteres Omfattende profilsortiment med postprofil inntil 44 mm synlig bredde, karm inntil 51 mm, stolpeprofil og sprosser Schüco AWS som flytende vindu Schüco AWS as floating window Uw 1.0 W/m²K with triple glazing New bar material in the vent, optimised centre gasket with fin, and glazing rebate gaskets with foam core are all features of excellent thermal insulation Very narrow face widths from 67 mm due to concealed glazing beads Schüco TipTronic can be used Comprehensive profile range with mullion face widths up to 44 mm, insert outer frames of up to 51 mm, double vents and vent sash bars Flytende vindu Blokkvindussystemene med skjult vindusramme er ideelt egnet til å integrere i Schüco fasadesystemer. Ved bruk av flytende vindu i store fasadefelt oppnås særdeles smale synlige rammer. Floating window The block window systems with concealed vent frame can be integrated seamlessly into Schüco façade systems. In the case of large façade fields, "floating windows" allow especially narrow face widths. Innspenningsmål og glasstykkelser fra 24 til 51 mm Tolerances and glass thicknesses of 24 to 51 mm Synlig bredde 50 mm, avstemt med fasadesystemene Face width of 50 mm, tailored to the façade systems Byggedybder fra 65 til 75 mm Basic depths of 65 to 75 mm are possible

7 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75 WF.SI Schüco Window AWS 75 WF.SI Det nye superisolerte systemet Schüco vindu AWS 75 WF.SI er spesielt designet for økonomisk utføring av et fastfelt i en høyisolert fasadeløsning. : Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: Uf-verdier fra 1,5 W/m2K (synlig bredde 82 mm) Uw 1,0 W/m2K med 3-lags energiglass Nytt stegmateriale i vindusrammeprofil, optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne The new high insulation system, Schüco Window AWS 75 WF.SI, specially designed for the economical manufacture of ribbon windows with storey-height glazing with a mullion/transom appearance to meet the highest thermal insulation requirements. Excellent thermal insulation for a basic depth of 75 mm: Uf value of 1.5 W/m²K (face width of 82 mm) Uw 1.0 W/m²K with triple glazing Systemet er basert på blokksystemløsningen AWS 75 BS.SI New bar material in the vent, optimised centre gasket with fin, and glazing rebate gaskets with foam core are all features of excellent thermal insulation Skjult vindusramme gir liten rammeandel og stort glassfelt Based on the AWS 75 BS.SI block system solution Utvendig kun 50 mm synlig bredde Proportionally less frame and more glass due to concealed vent Stort utvalg av dekklister fra fasadesystemet FW 50+ Kan også leveres som blokkramme uten anslag eller ramme med standard- eller RL-optikk Schüco TipTronic, mekatronisk åpningssystem kan monteres Schüco AWS 75 WF.SI External face width of 50 mm Comprehensive design options with cover cap versions from the FW 50+ façade system Also available as flush-fitted block window or vent with standard or RL look Schüco TipTronic can be used Energisparing ved optimert varmeisolasjon Saving energy by optimising thermal insulation Schüco 7

8 8 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Beslag Schüco AvanTec 160 kg Schüco AvanTec fitting 160 kg Den nye generasjonen av beslag Schüco AvanTec kombinerer tidløs design med brukerorientert teknikk og har mange forskjellige funksjoner. Med rammevekt inntil 160 kg klarer det skjulte mekaniske beslaget arkitektoniske krav til store formater, samtidig som det gir et transparent uttrykk. Beslagsystemet for innadslående vindu med anslagsramme overbeviser med forbedret montasjeegenskaper og kan tilfredsstille opptil sikkerhetsklasse WK3. The new generation of fittings for Schüco AvanTec combines timeless design with userorientated technology and versatile functionality. With vent weights up to 160 kg, the concealed mechanical fitting not only meets architectural demands for large format designs and maximum transparency. The fittings system for inwardopening, face-fitted windows also has impressive installation properties and a modular security concept up to WK3. Smale spalter og skjulte beslag gir klare linjeføringer Skjult sikkerhet med Schüco AvanTec Security cannot be seen from outside with Schüco AvanTec Rammevekt inntil 130 kg eller 160 kg. Åpningsgrad inntil 90 Narrow face widths and concealed fittings ensure a streamlined appearance Enklere rammemontering ved hjelp av montasjeklips Vent weights up to 130 kg or 160 kg; opening angle up to 90 Horisontal innstilling ± 1,6 mm Easier vent installation using installation clips Selvutløsende saks Kun nødvendig med en ISR skrutrekker for sammensetting Schüco AvanTec vrider med radiostyring Horizontal adjustment ±1.6 mm Self-jigging stay Only one assembly tool required because all screw fittings use one ISR size Schüco AvanTec remote control handle Schüco AvanTec forbedret montasje Schüco AvanTec improved installation Schüco AvanTec frakoblingsbare åpningsbegrenser med låsbar vrider for å aktivere vaskerposisjon The Schüco AvanTec detachable limiting stay with lockable handle for activating the "cleaning position" Innbruddhemmende i WK3 med minst 8 ikke synlige låspunkter WK3 burglar resistance with at least 8 concealed security locking points

9 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Beslag Schüco TipTronic 160 kg Schüco TipTronic fitting 160 kg Schüco TipTronic er det første skjulte, mekatroniske beslaget som kombinerer energistyring, sikkerhet, bygningsautomatikk og design. Vinduet fungerer som en integrert del i bygningens styringssystem, og gir et vesentlig bidrag til bygningens potensielle energisparing. Mulighetene med Schüco TipTronic har blitt utvidet med et stort utvalg av åpningsarter, som dreie-lufte eller utadslående, og med flere styringsmuligheter f.eks. Schüco vrider med radiostyring. Rammevekt inntil 160 kg gir maksimal transparens og løsningsfrihet, selv ved 3-lags glass Lufteåpning inntil 300 mm er ideell til nattelufting eller andre luftesykluser Schüco TipTronic is the first concealed mechatronic fitting to combine energy management, security, building automation and design. In this way, the window becomes an integral component of the intelligent building and makes a substantial contribution to exploiting the energy potential of the building envelope. In addition to the large number of opening types such as side-hung ventilation vents or outward opening as well as numerous control mechanism options e.g. the number of solutions for Schüco TipTronic in the Schüco radio-controlled range has been extended. Vent weight up to 160 kg for maximum transparency and design freedom, even when triple glazing is used. 300 mm lufteåpning; komfortabel betjening via Schüco AvanTec vrider med radiostyring 300 mm opening width; convenient operation using Schüco AvanTec radio-controlled handle with integrated remote control Opening widths of up to 300 mm, ideal for night-time cooling or natural ventilation cycles Schüco AvanTec vrider med radiostyring, én kanal og optikk som Schüco TipTronic vrider Schüco AvanTec remote control handle with one radio channel and the look of the Schüco TipTronic handle. Schüco AvanTec vrider med radiostyring, én kanal og nytt design Schüco AvanTec remote control handle with one radio channel and a new design Schüco AvanTec vrider med radiostyring, tre kanaler og nytt design Schüco AvanTec remote control handle with switch for three radio channels and new design Schüco 9

10 10 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco AWS utadslående vindu med midtpakning Schüco AWS outward-opening window solution with centre gasket Størst mulig transparens og løsningsmuligheter, kombinert med effektiv varmeisolasjon beskriver det testede modulsystemet. Det nye utadslående vindussystemet fra Schüco overbeviser med fremragende varmeisolasjon, mange bruksmuligheter og bedre fabrikasjon. Med det nye beslagkonseptet, kan alt fra enkle standard løsninger til flerpunkts låsing og låsbare vridere i Schüco design realiseres. Alt etter de høyeste krav til bruk, komfort og sikkerhet. With maximum transparency and design freedom, together with ground-breaking thermal insulation in the tried-and-tested modular system. The new outward-opening solutions in the Schüco AWS window systems are distinguished by their excellent thermal insulation, wide range of applications and improved fabrication. With the new fittings concept from the simplest, standard start-up solution to multi-point locking with cavity-fitted gearbox, locking bar and Schüco Design lockable handle, the systems can fulfil the highest of design, comfort and security requirements. Schüco AWS 70.HI utadslående med skumdel Uf-verdier fra 1,7 W/m2K (synlig bredde 111 mm) Schüco AWS 70.HI outward-opening with glazing insulator Uf = 1.7 W/m²K (face width 111 mm) Nye varmeisolerende egenskaper for utadslående vindu The new thermal insulation standard for outward-opening Schüco AWS windows Beste varmeisolering for alle byggedybder på markedet Systemmoduler for byggedybder mm Enklere montasje grunnet prefabrikkert saksesett Føres som vertikalt glidehengslet vindu eller sidehengslet vindu, valgfritt med skjulte sakser eller utenpåliggende hengsler Maks. størrelse: vertikalt glidehengslet x mm sidehengslet x mm Best thermal insulation on the market for all basic depths Modular system for basic depths of mm Simplified installation due to prefabricated stay assemblies Can be designed as projected top hung or side hung windows, with a choice of concealed stays or surfacemounted hinges Maximum sizes: Projected top-hung window 2000 x 2000 mm Side-hung window 1450 x 1900 mm Optimert varmeisolasjon med midtpakning Optimised thermal insulation with centre gasket

11 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu / balkongdør AWS 75 BC.HI Schüco Window / balcony door AWS 75 BC.HI Schüco vindu AWS 75 BC.HI Vindusserie i blokkontur er spesielt utviklet for nordiske boliger og kontorbygg. Under følgende betingelser kan beste U-verdi oppnås: Uw = 0,89 W/(m2K)* med bruk av 3-lags isolerglass Ug = 0,475 W/(m2K) og varmkant psi = 0,043 W/(mK) * åpningsvindu dreie-vipp B x H 1200 x 1200 mm. Dette oppfyller kravet til Enova anbefaler. Schüco Window AWS 75 BC.HI The best U-value can be reached with these values: Uw = 0,89 W/(m2K)* with triple glazing Ug = 0,475 W/(m2K) and varm edge spacer = 0,043 W/(mK) *opening window turn-tilt W x H 1200 x 1200 mm These values meets the requirements of Enova anbefaler. Solution for inward-opening windows Løsning for innadslående vindu Concealed vent frame Skjult vindusramme Narrow face widths, only 67 mm Smal synlig ramme, bare 67 mm Can be combined with Schüco AvanTec Kombinerbar med Schüco AvanTec Schüco vindu AWS 75 BC.HI Balkong-/terrassedør i blokkontur spesielt utviklet for bolig og kontorbygg. Schüco Window AWS 75 BC.HI Window series with block contour, especially for residential and commercial projects Løsning for utadslående balkongdør Solution for outward-opening balcony door Barrierefri terskel Easy-access threshold Dørbladvekt inntil 60 kg Vent weights up to 60 kg Dørblad og karm ligger plant Flush-fittes vent Schüco AWS 75 BC.HI Schüco AWS 75 BC.HI terrassedør Schüco AWS 75 BC.HI terrace door Schüco 11

12 12 Schüco Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems Schüco ADS HD for store dører Schüco ADS HD for large doors Storformatdørene Schüco ADS HD (heavy Duty) er arkitektoniske blikkfang. De gir bygget en spesiell og individuell karakter. Spesielt i offentlige bygg overbeviser dørene med stabilitet ved stor bruksfrekvens og åpningsvinkel. På grunn av høy statisk belastbarhet egner Schüco dører ADS HD seg også til bruk i privat bolig hvor store dørformater er ønskelig. Det finnes profilkombinasjoner med ramme uten og med anslag, og designkonturer Sl og RL. The large-scale doors of Schüco ADS HD (Heavy Duty) can be striking features. They endow every building with a specific, individual character. For public buildings in particular, Schüco door systems offer large opening widths and durability even with heavy use. Schüco Doors ADS HD are suited for use in large door units in private homes because of their high structural load-bearing capacity. From May 2009, facefitted leaves and design contours (SL, RL) will be available, in addition to the current flush-fitted profile combinations. Schüco ADS 70 HD for store belastninger Schüco ADS HD for heavy loads Schüco ADS 75 HD.HI Schüco ADS 70 HD Schüco ADS 65 HD

13 Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems Schüco ADS 70 HD (heavy Duty) tillater store åpningsvinkler, og med høyder inntil 3000 mm egner dørene seg til bygg med høy bruksfrekvens. Dørenes design og høyverdige kvalitet passer til alle Schüco fasade- og vindussystemer med perfekte kombinasjonsmuligheter. Schüco Door ADS 70 HD (Heavy Duty) allows large opening widths and, with clearance heights of up to 3000 mm, it is particularly suited to buildings with high numbers of visitors. The high-quality design is suitable for all Schüco façade and window systems with excellent combination options. Innbruddsikret inntil WK3 Åpningsvinkel inntil 2800 mm (2-fløyet) Komfortable høyder inntil 3000 mm Maksimal rammevekt 200 kg Nye forsterkende hengsler som er belastningstestet med bevegelser Fritt valg mellom sokkelprofil eller omløpende dørbladprofil Valgfritt Automatisk dørtetting Barrierefrie løsninger Skjulte hengsler Burglar-resistant up to WK3 Opening width up to 2800 mm (double-leaf) Generous clearance heights of up to 3000 mm Maximum leaf weight 200 kg New reinforced steel barrel hinge tested in 1,000,000 cycles for continuous loading Schüco ADS 70 HD for store belastninger Schüco ADS HD for heavy loads Choice of sill rail profile or continuous leaf profile Optional Automatic door seal Easy-access solutions Concealed hinges Dekkende dørbladsfylling Leaf-enclosing infill Panikkbeslag Emergency fittings Rømningsdørsikring Emergency exit switch Adgangskontroll / dørbetjening Access control/door manager Radiostyring Radio control Integrering i byggets styringssystem Integration in building management system 2-fløyet fullpanikk-dør i WK2 med automatlåsing Schüco InterLock. Double-leaf full panic door in WK2 with Schüco InterLock automatic locking Schüco ADS 70 HD Målestokk 1:2 Scale 1:2 Schüco 13

14 14 Schüco Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco skyvesystem ASS 50 Schüco Sliding System ASS 50 Schüco ASS 50 Isolert skyve- og heveskyvesystem med mange dørløsninger. Solid og smalt dørblad. Varmeisolasjon etter DIN EN ISO 10077, del 1, U d -verdi fra 1,9 W/m 2 K ved elementstørrelse på 2500 mm x 2500 mm, 2-lags energiglass med en U g -verdi fra 1,1 W/m 2 K Maks. vekt dørblad 300 kg Maks. størrelse dørblad 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Skjult mekatronisk motorbeslagssystem Schüco e-slide kan integreres Solid og smalt dørblad FG-godkjent Schüco skyvesystem ASS 50.NI Schüco Sliding System ASS 50.NI Thermally insulated sliding and lift-and-slide system with a wide choice of doors and solid leaf frame with minimal face widths. Features and benefits Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077, Part 1, U d values of 1.9 W/m²K, and a unit size of 2500 mm x 2500 mm, double glazing with a U g value of 1.1 W/m²K Max. leaf weight 300 kg Door leaf sizes: max mm wide and 3000 mm high Schüco e-slide concealed mechatronic drive/fittings system can be integrated if required Continuous gaskets for increased sound reduction Solid leaf frame with minimal face width FG-approved Uisolert skyve- og heveskyve-system, egnet for store glassformater. Innbruddsikret inntil EF1 / WK2 Vekt dørblad inntil 150 kg Glasstykkelser fra 8 32 mm Utførelse med to løpeskinner er mulig Skyveelementene glir lett og stille Rasjonell produksjon Non-insulated sliding and lift-andslide system with narrow face width for large glazing units. Eigenschaften und Vorteile Burglar resistance up to EF1 / WK2 Leaf weights up to 150 kg Glazing thicknesses of 8 32 mm Double track design Smooth, quiet operation of sliding units Efficient installation due to optimised glazing beads, glass supports and glass packing Schüco ASS 50.NI

15 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco 15 Schüco skyvesystem ASS 70.HI Schüco Sliding System ASS 70.HI Systemet Schüco ASS 70.HI gir beste varmeisolasjon, god tetthet og svært god innbruddsikring med høyeste komfort. Til bruk ved store glassflater og ved ønske om stor åpningsbredde. Selv ved store dørblader med høy vekt lar de seg enkelt betjene. The Schüco ASS 70.HI system offers the best thermal insulation, perfect weathertightness and excellent burglar resistance with maximum ease of use. It is characterised by large opening widths with large scale glass constructions. Even large, heavy door leaves will lift and slide with a minimum of effort. Schüco ASS 70.HI To-spors heve-skyvedør for store åpningsarealer i privat bolig og næringsbygg. Varmeisolasjon etter DIN EN ISO 10077, del 1, U d -verdi fra 1,4 W/m 2 K ved elementstørrelse på 2500 mm x 2500 mm, 2-lags energiglass med en U g -verdi fra 0,7 W/m 2 K Innbruddsikret inntil WK2 FG-godkjent Høyverdige beslagdeler for komfortabel betjening Schüco e-slide kan integreres Myggnetting som påklipsbart skyveelement kan monteres Maks. størrelse dørblad 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Synlig bredde fra 108 mm Double-track lift-and-slide door for maximum transparency in residential and commercial buildings Features and benefits Optimised thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077, Part 1, U d values of 1.4 W/m²K, and a unit size of 2500 mm x 2500 mm, triple glazing, U g value of 0.7W/m²K Burglar resistance up to WK2 FG-approved High-quality fittings components for easy operation Optional Schüco e-slide drive system Flyscreen available as a sliding unit High transparency due to large vent sizes: max. width and height 3000 mm Face widths over 108 mm Snitt Schüco ASS 70.HI Section detail of Schüco ASS 70.HI Målestokk 1:2 Scale 1:4

16 16 Schüco Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco e-slide automatisk skyvedørssystem Schüco e-slide drive system Den skjulte automatikken i Schüco e-slide skyvedører åpner, lukker og låser etasjehøye elementer. Skyvedørene kan leveres med adgangskontroll. Enkel og komfortabel betjening via integrert betjeningspanel, ekstern bryter eller via styring i et BUS-system Nye vriderløse designløsninger med klar linjeføring Betjening via fingeravtrykkleser eller fjernkontroll er mulig Maks. vekt på skyvefelt 250 kg Skyvefeltstørrelse inntil 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Stor, transparent skyvedør med Schüco e-slide Large, transparent opening unit with Schüco e-slide The fully concealed Schüco e-slide drive system opens, closes and locks even floor-toceiling lift-and-slide units. For the first time, the use of access control also allows access from outside. Betjeningspanel Schüco e-slide Schüco e-slide control panel Features and benefits Easy, energy-saving control using control panel on the leaf, external button in the room or centrally via building management technology New, handle-free design solutions with clean lines Can be combined with Fingerprint system or remote control Leaf weights up to 250 kg Leaf sizes up to 3000 mm high and 3000 mm wide Fingeravtrykkleser for adgangskontroll fra utsiden Fingerpint access control from outside

17 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco 17 Foldedørsystemer Folding/sliding systems Schüco foldedører leveres i mange varianter og overbeviser med stillegående åpningsbetjening, god tetthet i lukket tilstand, og store åpningsarealer innvendig i boligen, eller mot utearealet. Schüco foldedør ASS 50 FD.NI Uisolert foldedør Egnet til bruk i privatbolig og næringsbygg, og til innglassing av balkong Flere glasslistvarianter Mulighet for flat dørterskel Maksimal rammevekt er 55 kg Profildybde 50 mm Glasstykkelser 8-30 mm Rammestørrelser: maks. bredde 1000 mm maks. høyde 2200 mm Schüco folding/sliding systems offer the benefits of a wide choice of styles, quiet operation, perfect weathertightness when shut and high transparency. Schüco Sliding System ASS 50 FD.NI Non-insulated folding/sliding construction Suitable for use in residential properties and public areas, as well as for balcony glazing Flush-fitted glazing bead Flat threshold option Vent weight up to 55 kg Basic depth 50 mm Glass thicknesses 8 30 mm Vent size: max. width 1000 mm, max. height 2200 mm Schüco ASS 50 FD.NI Schüco foldedør ASS 70 FD Isolert foldedør Egnet til bruk i privatbolig og næringsbygg, og til innglassing av balkong Stor fleksibilitet i løsnings- og fargevalg Maksimal rammevekt er 100 kg Profildybde 70 mm Glasstykkelser 6-45 mm Rammestørrelser: maks. bredde 1200 mm maks. høyde 3000 mm FG-godkjent Schüco Sliding System ASS 70 FD Thermally insulated folding/ sliding system Can also be used as balcony glazing Greater flexibility for project work due to the option for customer to roll profiles together Maximum leaf weight 100 kg Basic depth 70 mm Glass thicknesses 6 45 mm Leaf size: max. width 1200 mm, max. height 3000 mm FG-approved Schüco ASS 70 FD

18 18 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco fasade FW 50+.SI / FW 60+.SI Schüco Façade FW 50+.SI / FW 60+.SI Den nyutviklete SI-løsningen (Super Insulation) for systemene FW 50+.SI / FW 60+.SI med innovative isolasjonsteknologi, er et stort sprang inn i neste generasjon isolerte fasadesystemer. Enkel planlegging, produksjon og montasje er kjente og verdsatte systemegenskaper. Kreativiteten er nesten uten grenser. With innovative isolator technology, the newly developed SI solution (Super Insulation) for the FW 50+ / FW 60+ systems is a leap into the next generation of thermally insulated façade systems. The usual convenience in planning, fabricating and installing the tried and tested systems remains unaffected. There are almost no limits to creativity. Optimert varmeisolasjon via nytt isolatorkonsept med Uf -verdier helt ned til 0,8 W/m2K inkl. bruk av skruer Refleksjonsflater på isolasjonsbånd, og aluminium eller kunststoff dekklister reduserer strålingstapet Schüco FW 60+.SI med kunststoff dekklist Schüco FW 60+.SI with plastic pressure plate Glasslaster inntil 400 kg per losholt i FW 50+ og 600 kg i FW 60+ mulig 3-lags energiglass med inntil 64 mm glasstykkelse kan ved hjelp av ny glassbærer benyttes Formen på den nyutviklet isolatoren sørger for sikker innskruing i skrukanalen, selv med store glasstykkelser Fullt kompatible systemartikler ved integrering av SI delene i FW 50+ og FW 60+ systemene Systemløsning for fasadeintegrerte solceller sørger for sikker produksjon av synergifasader Optimisation of thermal insulation due to the new isolator concept with Uf values of up to 0.8 W/m²K including screw influence Reflective surfaces on the insulating tape, the aluminium pressure plate and on the plastic pressure plate reduce energy losses through thermal radiation Possible to support large glass loads of up to 400 kg per transom for FW 50+ and 600 kg for FW 60+ Triple glazing with up to 64 mm glass thickness possible due to the new glazing support Due to its shape, the new isolator ensures the screw guide is secure in the screw port, even for large glass thicknesses Integration of the SI components in the FW 50+ / FW 60+ systems with full compatibility to all existing system articles System solution for façadeintegrated photovoltaics ensures a secure and economical fabrication process for synergy façades Elektrisk kobling av solcellemoduler i Schüco FW 50+.SI Electrical connection of photovoltaic modules in the Schüco FW 50+.SI

19 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Oppfyller kravene etter ENEV 2009 for standard fasadekonstruksjoner med 2-lags energiglass Høyt innsparingspotensial for investor grunnet lavere materialforbruk enn med 3-lags energiglass Losholt Schüco FW 50+.SI med 3-lags energiglass og aluminium klemlist Schüco FW 50+.SI transom with triple glazing and aluminium pressure plate Integrerte høykvalitets solceller og solfanger bedrer energibilansen i bygget og sørger for reduserte driftskostnader som gir merverdi i det lange løp Et stort produktutvalg med forskjellige profilbredder og dekklister oppfyller de fleste arkitektoniske og konstruktive ønsker og krav Compliance with the requirements of ENEV 2009 for standard façade constructions with double glazing Losholt Schüco FW 50+.SI med 2-lags energiglass og kunststoff klemlist Schüco FW 50+.SI transom with double glazing and plastic pressure plate High energy-saving potential for the investor due to the high savings in weight and therefore material compared to triple glazing High quality, integrated Schüco photovoltaic and thermal solutions improve the ecological balance of a building and, in addition to reduced operating costs, guarantee to increase value in the long term Målestokk 1:2 Scale 1:2 A variety of products with different profile depths and a comprehensive range of cover caps to meet any architectural and construction requirement Fasadeintegrerte solceller som systemløsning (utvendig sett) Façade-integrated photovoltaics as a system solution (front view) Fasadeintegrerte solceller som systemløsning (innvendig sett) Façade-integrated photovoltaics as a system solution (rear view) Schüco 19

20 20 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco fasade USC 65 Schüco Façade USC 65 Schüco Fasade USC 65 (Unitized System Construction) er en elementfasade som optimalt forener energieffektivitet, estetikk og rasjonell produksjon. Med tre varianter tilbyr Schüco USC 65 den frihet og fleksibilitet som er nødvendig i realiseringen av spesielle arkitektoniske løsninger. Schüco Façade USC 65 (Unitised System Construction) is a unitised façade which optimally combines energy efficiency, style and efficient fabrication in one system. With three design options, Schüco USC 65 offers the precise amount of design freedom and flexibility required to meet the most sophisticated of architectural requirements. Schüco USC 65 F med rammeoptikk Schüco USC 65 F with framed appearance Schüco USC 65 F for elementvekt inntil 500 kg Schüco USC 65 F for unit weights of up to 500 kg Målestokk 1:2 Scale 1:2

21 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Omløpende smale profiler på 65 mm Tre varianter: Rammeoptikk, semi-sg med horisontal utheving, og semi-sg med vertikal utheving Variable elementer ved bruk av sprosser - Horisontale sprosser - Vertikale sprosser - Kryssprosser Store elementmål og elementvekt inntil 500 kg mulig - Byggedybde 125 og 150 mm - Statisk optimert profilgeometri - Asymmetriske hjørneforbindere for store glasslaster Fasadefeste for enfelts- og gjennomgangsbærer Variable tilpasninger til de forskjellige krav til varmeisolasjon med tre forskjellige isolersteglengder Schüco USC 65 FSG med horisontal utheving Schüco USC 65 FSG with horizontal emphasis Variable tilpasninger på forskjellige takkonstruksjoner: - 10 mm horisontale skjøtefuge for å oppta ±5 mm bevegelse - 20 mm horisontale skjøtefuge for å oppta ±10 mm bevegelse System e-connect: - Ingen utettheter ved føring av ledninger innvendig til utvendig - Ingen skader på ledninger ved overganger - Redusert fare for feil på elektroniske tilkoblinger ved enkle grensesnitt All-round narrow face widths up to 65 mm Three design options: framed appearance, semi SG with horizontal emphasis and semi SG with vertical emphasis Different unit divisions created by glazing bars: - Vertical glazing bars - Horizontal glazing bars - Crossed glazing bars Glasstykkelser: - Enkelt glass 4-16 mm - Energiglass mm Large unit dimensions and heavy unit weights of up to 500 kg possible: mm and 150 mm basic depths - Structurally optimised profile geometries - Asymmetric corner cleats for large glass loads Omfangsrike systemtester etter europeiske og amerikanske normer har blitt utført Façade fixing brackets for single-field and continuous beams Can be adjusted to meet different thermal insulation requirements thanks to 3 different insulating bar lengths Can be adapted to different floor deflections: - 10 mm horizontal butt joint to take up an expansion of ±5 mm - 20 mm horizontal butt joint to take up an expansion of ±10 mm e-connect system: Sealed wiring from inside to outside - No damage to the wiring where cable is connected - Single connection interface reduces danger of defective electrical connections Glass thicknesses: - Single glazing from 4 16 mm - Insulating glass from mm Extensive system tests in accordance with European and American standards Schüco 21

22 22 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco E² Fasade Schüco E² façade Det velintegrerte fasadesystemet Schüco E² fasade bygger på intelligent vis teknikk inn i bygningsskallet. Ved bruk av moduler med funksjoner som desentralisert ventilasjon, solskjerming med høy ytelse og solar energiproduksjon både sparer og produserer fasaden energi. Alle teknikkmoduler blir integrert i den enkle fasadekonstruksjonen skjult foran etasjeskillet. Fasadekonseptet kan i tillegg til Schüco fasade SFC 85, der fastfelt og åpningsvindu har lik optikk både på inn og utsiden, også integreres i andre Schüco fasader. Testet modulsystem The highly integrated Schüco E² façade intelligently combines the building services with the building envelope using the modules for decentralised ventilation technology, high performance solar shading and solar energy generation. All service modules are concealed in front of the intermediate floor within the single-skin façade construction. Tested modular system 4 funksjonsmoduler: - Åpningselementer - Desentralisert ventilasjon - Solskjerming - Solenergiteknikk Flere tester gjort av uavhengige testsentre gir sikker utførelse og planlegging Avstemte grensesnitt sørger for effektiv utførelse og planlegging Schüco E² fasade med parallell åpningsvinduer (PAF). Schüco E² façade with parallel-opening windows Skjult integrering av solskjerming og ventilasjon Concealed integration of solar shading and ventilation devices In addition to integration in the Schüco SFC 85 façade with fixed lights and opening units appearing identical from both inside and outside, the integrated façade concept is also possible with other Schüco façades. 4 function modules: opening units, decentralised ventilation, solar shading and solar technology Reliability in design and planning due to comprehensive testing at independent test institutes Integrated interfaces allow efficient planning and design

23 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Åpningselementer i fasade Insert units Det store utvalget innenfor Schüco AWS vindusseriene og Schüco ADS dørseriene dekker alle bruksområder for åpningselementer i vertikalfasader. Egen takluke Schüco AWS 57 RO for glasstak. The wide variety of Schüco AWS window series and Schüco ADS door series, with a very wide range of insert outer frames and adapter profiles, covers all scenarios for opening units in vertical façades. Schüco AWS 57 RO roof vents can also be incorporated into skylights in an almost unlimited way. Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI Effektiv lufting i hightech-fasader er ikke noe problem med det varmeisolerte Schüco vinduet AWS 102 i PAF- eller SK-utførelse. Stor omløpende spalte sørger for optimale luftebetingelser. Det innovative vindussystemet kan problemløst integreres, uten å påvirke den regelmessige fasadegeometrien. Og det ved rammevekter opp til 250 kg. Den uisolerte varianten Schüco AWS 102.NI er spesielt egnet for bruk i varmere klimasoner. Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI Efficient ventilation in high-tech façades is no problem with the thermally insulated Schüco Window AWS 102 as parallelopening or projected top-hung window. Large all-round openings ensure the best possible ventilation. The innovative window system can be seamlessly integrated without adversely affecting the uniform façade geometry and all with vent weights up to 250 kg. The noninsulated version Schüco Window AWS 102.NI is especially suitable for use in warmer climates. Innsettingselement Schüco AWS 102 som PAF-vindu. Schüco AWS 102 insert unit as parallelopening window Schüco takluke AWS 57 RO Ved å kunne velge mellom to forskjellige karmtyper med forskjellig høyde, kan Schüco takluke AWS 57 RO brukes så å si over alt. Det tilbyr systemsikkerhet ved vanskelige glasstakkonstruksjoner i kombinasjon med systemene Schüco FW 50+, FW 60+, SMC 50, tilleggskonstruksjonene FW 60+ AOS/AOT og vinterhagesystemet Schüco CMC 50. Schüco Roof Vent AWS 57 RO The Schüco Roof Vent AWS 57 RO can be used in an almost unlimited way due to the two different thermal insulation standards, the different heights of outer frame and the design options. It offers system reliability in sophisticated skylight constructions when combined with the Schüco FW 50+, FW 60+, SMC 50 systems, FW 60+AOS/AOT add-on constructions and the Schüco CMC 50 conservatory system. Schüco takluke AWS 57 RO Schüco Roof Vent AWS 57 RO Schüco 23

24 24 Schüco Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems Integrert Schüco solskjerming CTB Integrated Schüco Solar Shading CTB Aluminiumspersiennen som består av mikrolameller er integrert i fasaden og i oppkjørt tilstand ikke synlig. Når sola står 20 over bakkenivå skjermer persiennen for alt direkte sollys og fungerer optimalt som beskyttelse mot heten om sommeren. Evnen til å tåle en vindlast på opp til 30 m/s (vindstyrke 11) har gjort den utvendig plasserte persiennen så å si vinduavhengig. De elokserte lamellene fåes i 6 fargetoner og gir et enhetlig utseende fra utsiden. Den matte overflaten forhindrer blending på innsiden likesom på utsiden av bygget og muliggjør sammen med lamellformen bruken av mye diffust dagslys. Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) integrert i Schüco SFC 85 Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) is integrated in the Schüco SFC 85 Persiennen er plassert i plan med fasaden The blind is flush-fitted with the façade Lamellene blir diskré ført i fasadedekklisten The louvre blades are installed unobrusively in the façade cover cap profiles Innbyggingsrommet for solskjermingen ligger skjult i fasaden foran etasjeskillet Lamellkonturen er konveks mot utsiden og konkav mot innsiden. Dette forbedrer sikten fra innsiden og forhindrer innsyn Fra og med en solhøyde på 20 blir en Fc-verdi 0,11 for Schüco CTB oppnådd foran et varmebeskyttelsesglass (g = 0,6) Full funksjonsdyktighet ved vindstyrke 11 (30 m/s) The installation space for the solar shading is concealed in the façade in front of the intermediate floor The blade contour is convex on the outside and concave on the inside. This improves the view from the inside to the outside and makes it difficult to look inside from outside When the sun is at an angle greater than 20, FC values of less than or equal to 0.11 are reached for the Schüco CTB in front of the thermal insulation glass (g = 0.6) Fully funcational at gale force 11 (30 m/s) The aluminium blinds consisting of micro louvre blades are integrated in the façade and are not visible from outside when retracted. Complete shading when the sun is at an angle of 20 provides the best possible protection from heat in the summer. A wind load capacity of up to 30 m/s (gale force 11) makes the external solar shading virtually unaffected by wind. The anodised louvre blades are available in 6 anodised colours and provide a uniform profile face width on the outside. The low degree of gloss of the surface finish preventing glare inside and outside, makes it possible to exploit a large amount of diffuse daylight together with the blade contour.

25 Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems Schüco store lameller ALB Schüco Large Louvre Blades ALB Schüco store lameller ALB (Aluminium Louvre Blades) tilbyr systemteknikk med høy kvalitet og mange bruksmåter. Det store utvalget av lameller tillater store individuelle utformingsmuligheter. De horisontalt eller vertikalt plasserte lamellene kan enten være fast montert eller ordnet som et bevegelig anlegg. Due to their system technology, Schüco Large Louvre Blades ALB (Aluminium Louvre Blades) offer high quality with various implementation options. The wide range of louvre blades provides design freedom for individualised architecture. The horizonally or vertically arranged louvre blades can be mounted passively as well as installed as an active system. Hullameller i bredder fra mm og platelameller i breddene 470, 580 og 690 mm kan monteres fast Hollow blades with widths of mm and sheet metal blades with widths of 470, 580 and 690 mm can be mounted passively Bevegelige lamellanlegg kan benytte hullameller i bredder fra mm, glass eller solcellelameller, nålelameller eller lameller med perforert plate Active large louvre blade systems can consist of hollow blades with widths of mm, glass or PV blades, needle blades or "Hi-tech" blades Schüco store lameller ALB Schüco Large Louvre Blades ALB Linear drive The large louvre blades with narrow face widths can be installed in particularly close proximity to the façade due to the gearbox being concealed within the drive mullion and due to the compact motor. The maintenancefree AC motor can rotate the blades through a full 360. Lineærdrift Den vedlikeholdsfrie lineærdriften muliggjør at også store lamellprofiler kan beveges. Det er mulig å realisere maksimale lamellspennvidder og en lamellvending på opptil 110º. Skjult liggende drift Et drivverk som er skjult i drevprofilen og en kompakt motor tillater en spesielt nær montering av storlamellene til fasaden og et smalt utseende. Den vedlikeholdsfrie vekselstrømmotoren tillater en dreining av lamellene om 360º. Concealed drive The mainteance-free linear drive allows even large blade profiles to be moved. Maximum blade span widths and a blade rotation of up to 110 are possible. Lamelldriv ved hjelp av føringsstang og lineærdrift. Louvre blade drive via connecting rod and linear motor Lamelldriv ved hjelp av skjult liggende drift og motor. Louvre blade drive using concealed gearbox and motor Schüco 25

26 26 Schüco Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems Schüco aluminium brannsystemer Schüco aluminium fire protection systems Systemløsningene for brann- og røykbeskyttelse i aluminium fra Schüco oppfyller de komplekse kravene fra moderne arkitektur på en funksjonell, estetisk og effektiv måte. Schüco aluminium system solutions for fire and smoke protection allow all the complex requirements of a modern building concept to be met in terms of functionality, design and efficiency. Schüco brann- og røykbeskyttelsessystemer kjennetegnes av smale profiler som gir et elegant og filigrant utseende. Multifunksjonalitet og systemtilhørighet tillater høy fleksibilitet og effektiv produksjon. Schüco ADS 80 FR 60 aluminiums brannbeskyttelsessystem for 60 minutters brannmotstand. Schüco ADS 80 FR 60 aluminium fire protection system for 60 minutes of fire resistance Ved siden av fordelene innen bearbeiding og design setter også systemene Schüco ADS 80 FR 30 / ADS 80 FR 60 / ADS 65.NI FR 30 / ADS 65.NI SP og Firestop T90 standarden innen brann- og røykbeskyttelsesteknikk. Schüco aluminiumsystemer dekker de høyeste kravene, fra 30 til 90 minutters brannmotstand. Schüco tilbyr et helhetlig program fra profiler, beslag og tilbehør til brannbeskyttelsesglass. Schüco fire and smoke protection systems feature narrow profile widths thanks to an elegant, slimline look. Multifunctionality and system compatibility allows the developer maximum flexibility and the fabricator the highest possible level of process efficiency. In addition to the fabrication and design benefits, our Schüco ADS 80 FR 30 / ADS 80 FR 60 / ADS 65.NI FR 30 / ADS 65.NI SP and Firestop T90 systems set standards in fire and smoke protection technology. Schüco aluminium systems thereby satisfy the highest requirements, from 30 to 90 minutes of fire resistance. Schüco offers a complete range of profiles, fittings, accessories and fire-resistant glass. Schüco ADS 80 FR 30 aluminiums brannbeskyttelsessystem for 30 minutters brannmotstand, multifunksjonsdør som kan utstyres med innbruddhemning og adgangskontroll. Schüco ADS 80 FR 30 aluminium fire protection system for 30 minutes of fire resistance; can be used as a multipurpose door with burglar resistance and access control Schüco Firestop T90 komplett dør- og veggsystem som oppfyller alle krav til brannklasse T90 og F90 (EI90). The fully approved Schüco Firestop T90 door and wall system meets all the requirements of fire resistance classes T90 and F90 (EI90) Schüco ADS 65.NI FR 30 komplett dør- og veggsystem godkjent etter kravene fra NS EN 1364/1634. Schüco ADS 65.NI FR 30 door and wall system fully tested in accordance with DIN 4102 and EN 1364/1634

27 Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems Schüco ADS 80 FR 30 / FR 60 Schüco ADS 80 FR 30 / FR 60 Det nye dør- og veggprogrammet i aluminium for brannbeskyttelse i brannklasse EI The new aluminium door and wall system for fire protection in fire resistance classes EI60 (F60) and T60. Schüco ADS 80 FR 60 det nye brannbeskyttelsessystemet i aluminium for 60 minutters brannmotstand. Schüco ADS 80 FR 60 the new aluminium fire protection system for 60 minutes of fire resistance Komplett dør- og veggprogram etter NS EN 1364/1634 Stabil hulkammerprofil, 80 mm byggedybde Door and wall system fully approved in accordance with EN 1364/1634 (DIN 4102), including system fittings Rammestørrelser opp til 1440 x 2500 mm Robust hollow chamber profile, basic depth 80 mm Smale profiler Max. leaf sizes 1440 x 2500 mm Schücos integrerte dørlukker med klipsinnfesting Narrow profile face widths Multipurpose features (smoke protection, outside use) Rømningsdør etter NS EN 1125 / 179 Fireescape door after NS EN 1125 / 179 Systembeslagene er stort sett de samme som før System fittings predominantly compatible Multifunksjonsklemnot for en rask klipsinnfesting av systembeslagene Multipurpose groove for fast, push-in fixing of system fittings 98 Multifunksjonsegenskaper (røykbeskyttelse, utvendig bruk) Schüco integrated door closer with push-in fixings Målestokk 1:2 Scale 1:2 Schüco 27

28 28 Schüco Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen steel systems Fasadesystem VISS HI VISS HI façade system På grunn av en nyutviklet isoleringskjerne er det nå også mulig å bygge høyisolerte stålfasader, som ligger langt over kravene til EnEV. The innovative insulating core means it is possible to build highly insulated steel façades that exceed the values required by the EnEV energy saving regulations. Uf- verdi lavere enn 0,8 W/m²K (Passivhusstandard) Uf values lower than 0.8 W/m²K (passive house standard) Isolerglass opptil 70 mm kan benyttes Infill thicknesses up to 70 mm for multiple-pane insulating glass can be used Isoleringskjerne for post- og losholtprofil For oppgradering av bestående VISS fasade til en lavenergistandard Fasadesystem VISS HI VISS HI façade system Kan settes inn i VISS standardsystemer og VISS Ixtra og VISS Davex Rasjonell produksjon ved enkel innføring i glassfalsen Kan brukes med to-glass- og flere-glass isoleringsvindu Postsnitt VISS HI Mullion section detail for VISS HI Losholtsnitt VISS HI Transom section detail for VISS HI Insulating core for mullion and transom profiles Retrofitting existing VISS façades to low-energy standards Can be used in VISS standard systems, VISS Ixtra and VISS Davex Can be easily inserted in the space between panes for efficient fabrication Målestokk 1:2 Scale 1:2

29 Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen steel systems Schüco 29 Fasadesystem VISS Ixtra VISS Ixtra façade system Lasersveisede bæreprofiler i stål integrert i et komplett system, muliggjør nye arkitektoniske dimensjoner innen fasadedesign. Laser-welded steel load-bearing profiles integrated into a complete system bring new architectural dimensions to façade design. Ixtra stor: Etasjeovergripende, gjennomgående profiler gir høye statikkverdier og muliggjør absorbering av vertikallaster (for eksempel glasstak) Ixtra slank: Gjennomgående profilbredder på bare 50 eller 60 mm Ixtra sterk: Uavhengige veggtykkelser opp til 25 mm Ixtra large: Mullions running continuously over more than one storey due to very high static strength. Can also take vertical loads (e. g. skylights) Ixtra slimline: Continuous face widths of only 50 mm or 60 mm Ixtra strong: Independent wall thicknesses of up to 25 mm Ixtra vakker: Variabel utforming av bæreprofilene ved hjelp av stav- og gurtoppbygging Ixtra beautiful: Machining of the web and flanges offer a variety of loadbearing profile configurations Ixtra rasjonell: Kan kombineres med standard VISS-system ved hjelp av klipsbare losholt Ixtra efficient: Can be combined with the standard VISS system with push-on transoms Ixtra transparent: Store og tunge glass tillater maksimal transparens Ixtra transparent: Large and heavy glass units allow maximum transparency Ixtra sikker: CE-konformt, TRAV testet system, som innbruddshemming til WK3 Ixtra security: CE-approved system, tested in accordance with TRAV, burglar resistance up to WK3 Ixtra variabel: Mange profilgeometrier med boks-, T-, L-, H- eller I-konturer Fasadesystem VISS Ixtra VISS Ixtra façade system Ixtra variable: Infinite profile geometries with box, T, L, H or I contours VISS Ixtra Målestokk 1:2 Scale 1:2

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco folde- og skyvedører i aluminium Schüco folde- og skyvedører i aluminium 2 Schüco Schüco 3 Slipp lyset inn! Store glassflater slipper lyset inn i boligen. Med Schüco folde- og skyvedører har du muligheten til å åpne opp mot balkongen,

Detaljer

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco folde- og skyvedører i aluminium Schüco folde- og skyvedører i aluminium Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Schüco Schüco folde- og skyvedører i aluminium Innhold Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Detaljer

Schüco systemer for energieffektive boliger

Schüco systemer for energieffektive boliger Schüco systemer for energieffektive boliger Bolighus med individuell arkitektur Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Schüco Innhold Innhold Innhold Schüco 3 Kompetanse for

Detaljer

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold

Utvid ditt hjem. Med en vinterhage tilpasset norske forhold Utvid ditt hjem Med en vinterhage tilpasset norske forhold Finn din stil Vinterhage CMC 50.HI Nyt det skiftende været fra sofakroken. Med Schücos vinterhagesystem CMC 50.HI får du et ekstra rom i hjemmet.

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet Vi skaper tilgjengelighet HEIS Løfteplattformer med sjakt Lavløfteplattformer Plattformheiser til trapper Stolheiser til trapper Trappebårer www.tksheis.no HEIS Krav til økt tilgjengelighet Den nye Diskriminerings-

Detaljer

Schüco systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger

Schüco systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger Saving, Generating & Networking Energy Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Energy 3 Innhold Energy 3 3 04 05 06

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

Schüco privat. Systemer for individuell arkitektur

Schüco privat. Systemer for individuell arkitektur Schüco privat Systemer for individuell arkitektur 2 Schüco Innhold Schüco 3 Kompetanse for hele husets ytre Schüco er systemleverandør og utvikler kvalitetssystemer for hele husets ytre. Kjernen av vårt

Detaljer

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører

Aluminium in Architecture. For mer sol i livet. WICSLIDE 65FS Foldedører R Aluminium in Architecture For mer sol i livet WICSLIDE 65FS Foldedører Foldedører som fleksible romavslutninger mellom inne og ute Hvem ville ikke gjerne med et par håndgrep kunne fjerne veggene når

Detaljer

Schüco vinduer og dører i aluminium. Schüco vridere, beslag og låser

Schüco vinduer og dører i aluminium. Schüco vridere, beslag og låser Schüco vinduer og dører i aluminium 2 Schüco 3 Schüco Schüco vridere og håndtak Design i detaljene Vindusvridere og dørhåndtak må på samme måte som alle andre bygningskomponenter imøtekomme høye krav på

Detaljer

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet

Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet Dører og vinduer i rustfritt stål Profilsystem i høyverdig kvalitet 2 Schüco stålsystem Jansen Jansen-Economy uisolert profilserie i rustfritt stål Jansen-Economy, dører og vinduer i rustfritt stål Det

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance U-value products

Building Concept. WICONA High performance U-value products Building Concept WICONA High performance U-value products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi kontinuerlig

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design

Structural Glazing fasader og vinduer. Transparent design T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Structural Glazing fasader og vinduer Transparent design 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar

Detaljer

Mellan dig och naturen...

Mellan dig och naturen... Skyvedører Strømmen AS ble etablert i Norge i 1884, og har over 100 års erfaring med produksjon av skyvedører. Med materialer av høy kvalitet og personell med mye kunnskap og erfaring kan vi produsere

Detaljer

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door

Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Montering av Lian Skyvedør Installation of Lian Sliding Door Les dette før du starter monteringen! Read these instructions carefully before installation. Sjekk nøye at produktet stemmer med bestilling

Detaljer

Transparent design. Structural glazing

Transparent design. Structural glazing Transparent design Structural glazing 2 Helglassløsninger for arkitektur på sitt beste Glassfasader er en integrert del av moderne arkitektur og bidrar til å skape imponerende bygninger. Structural glazing

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING

TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING [Skriv inn tekst] TRAPPETA RN MONTERINGSANVISNING 3 x 1,6 m Trappetårn Monteringsveiledningen er laget for å gi en beskrivelse på monteringen av Delta TRAPPETÅRN. Delta TRAPPETÅRN er typegodkjent under

Detaljer

Instruksjons manual Instruction manual

Instruksjons manual Instruction manual knm Copyright c - 2011 knm Side. 1 BRUK AV UTSTYRET Utstyret er designet for løft, trekk, folding/bøying, kutting, støtteoperasjoner etc, og krever, med sitt høye operasjonstrykk og tunge arbeids last,

Detaljer

Schüco brann-og sikkerhetssystemer

Schüco brann-og sikkerhetssystemer Schüco brann-og sikkerhetssystemer Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer Schüco brann-og sikkerhetssystemer Innhold Schüco 3 Framtidens bygg med positiv energibalanse Større

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere

Tilkoblingsskinner. For kontaktorer og effektbrytere Tilkoblingsskinner For kontaktorer og effektbrytere Riktige tilkoblingsskinner gir optimale løsninger I tillegg til design, brukervennlighet og stort funksjonsområde er alle lavspenningsproduktene fra

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Fremtidens fasader og innovative fasadeprodukter

Fremtidens fasader og innovative fasadeprodukter Fremtidens fasader og innovative fasadeprodukter Steinar Grynning Forsker, PhD SINTEF Byggforsk Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner Norsk Bygningsfysikkdag, 19.Nov.2015, Oslo Innhold Energibalanse:

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

DC/AC inverters DC/AC invertere

DC/AC inverters DC/AC invertere DC/AC inverters DC/AC invertere Mascot range of DC/AC inverters Using a 12V or 24V battery, these inverters are ideal for applications such TV, video, smaller household appliances, and tools for camping,

Detaljer

PrEN 1634-2 Date: 2003-09

PrEN 1634-2 Date: 2003-09 PrEN 1634-2 Date: 2003-09 Fire resistance tests for door and shutter assemblies Part 2: Fire door hardware Building hardware for fire resisting doorsets and openable windows Standard for testing av beslag

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

Energibalansen. Steinar Grynning PhD.kandidat, Sivilingeniør

Energibalansen. Steinar Grynning PhD.kandidat, Sivilingeniør Energibalansen Steinar Grynning PhD.kandidat, Sivilingeniør the Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB) Glass og Fasadedagene, Lillehammer 3-4.April 2014 Innhold Varmetilskudd vs. Varmetap hva

Detaljer

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne!

AIR. Verdens minste enkelrørskinne! AIR. Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! AIR Verdens minste enkelrørskinne! AIR Verdens minste 2016 enkelrørsskinne! NORWAY - ERGOLIFT - OTOLIFT AIR PRICELIST PERIOD: 2016 The prices are ex-works, ex-v.a.t., ex-installation and transport-ready.

Detaljer

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles

Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles 6 Colours 3 es Absolute Collection 7 s Merak Un-glazed Porcelain Wall and Floor Tiles Merak includes seven sizes perfectly designed for seamless installation. 600 x 50mm 600 x 100mm 600 x 300mm 600 x 150mm

Detaljer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer

Sapa Systemvalg. Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Systemvalg Oversikt over ytelser for forskjellige systemer Sapa Dører systemoversikt 2086 SX høyisolert 2086 isolert 2074 isolert 2060 ekstra sterk 2050 uisolert Sapa Dørsystem 2086 / 2086 SX 2074

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad

Ja, de går. faktisk på hjul. Ja dom går. Yes, they actually go on wheels. faktisk på hjul. Design: sapdesign Svein Asbjørnsen / Jarle Slyngstad Ja, de går faktisk på hjul Ja dom går faktisk på hjul Yes, they actually go on wheels 245cm 230cm work talk 110cm 245cm relax double relax R 260cm 230cm 260cm 230cm conference R executive R 260cm 230cm

Detaljer

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE

MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE MONTASJEANVISNING INSTRUCTIONS FOR ASSEMBLY AND USE Småvarereol R 3000 Shelving unit R 3000 ZERTIFIZIER T 1. Gavl / Upright frame 2. Hylle / Dividing shelf 3. Krysstag / Back braces 4. Gitter bakvegg /

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s

Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY. TrioVing a.s Panikkbeslag ASSA - JPM - ABLOY 1 ASSA panikkbeslag SK1125 Panikkbeslag for utadslående dører. Kombineres med låskasser i 700- serien rømningslås for panikkbeslag med back-set 50 og 70 mm. Panikkbeslag

Detaljer

SubstiTUBE T5 High Output

SubstiTUBE T5 High Output SubstiTUBE T5 High Output LED rør til elektronisk høyfrekvens forkoblingsutstyr Bruksområder _ Belysning av produksjonsområder _ Supermarkeder og varemagasiner _ Offentlige bygninger, resepsjonsområder,

Detaljer

RF Power Capacitors Class kV Discs

RF Power Capacitors Class kV Discs RF Power Capacitors Class 0-5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne

Innovation at Redningsselskapet Martin Fuhr Bolstad. Redningsselskapet Ingen skal drukne Innovation at Martin Fuhr Bolstad From sail to water jet experience and knowledge built through 125 years. Innovation is a focus area in our strategy towards 2025. INNOVAtiON «We are known for our innovative

Detaljer

Smart Grid aktiviteter og FoU

Smart Grid aktiviteter og FoU Albert Leirbukt, Teknisk Møteplass, 22. september 2010 Smart Grid aktiviteter og FoU October 26, 2010 Slide 1 Agenda October 26, 2010 Slide 2 ABB Smart Grid portefølje Smart Grid FoU behov Smart Grid Demo:

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN

FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN FORNEBUPORTEN CAROLINE S. HJELSETH ARNE FØRLAND-LARSEN The complexity in building design The Facade The room Amount of insulation Glass area Glass quality Sun screen Orientation Room depth Heat gain equipment

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs

RF Power Capacitors Class1 5kV Discs RF Power Capacitors Class 5kV Discs Morgan Advanced Materials is a world leader in the design and manufacture of complex electronic ceramic components and assemblies used in a wide range of applications

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Bruk av "smarte" treelementer til rehabilitering av fasader

Bruk av smarte treelementer til rehabilitering av fasader Norsk bygningsfysikkdag 2013 UBC Ullevaal Buisness Class, Oslo 27 november 2013 Bruk av "smarte" treelementer til rehabilitering av fasader Berit Time SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn 1

Detaljer

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back!

Spar krefter SAVE ENERGY. spar ryggen! save your back! Spar krefter spar ryggen! SAVE ENERGY save your back! WINTER 2013 / 2014 Avalanche! er verdens mest solgte verktøy for fjerning av snø på tak. Avalanche! is the worlds best selling roof snow removal tool.

Detaljer

ENERGATE. Produktoversikt standardprodukter & Sertifikater WWW.ENERGATE.NO

ENERGATE. Produktoversikt standardprodukter & Sertifikater WWW.ENERGATE.NO ENERGATE Produktoversikt standardprodukter & Sertifikater WWW.ENERGATE.NO ENERGATE AS Superisolerte vinduer og dører 6264 Tennfjord Norway Mobil: +47 92 60 99 66 post@energate.no ENERGATE Type Overview

Detaljer

Berøringsfritt eksosavtrekkssystem

Berøringsfritt eksosavtrekkssystem Stasjonært systemet for biler med alle typer eksosrør Letthåndterlig system for alle typer verksteder. Består av et grunnleggende skinnesystem som er ferdig med et berøringsfritt eksosavtrekkssett. Svært

Detaljer

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og 5091 Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Innovasjoner som forenkler hverdagen Silent Gliss har mer enn 40 års erfaring på området motoriserte gardinskinner.

Detaljer

Dører SFB 2074 isolerte

Dører SFB 2074 isolerte Dører SFB 2074 isolerte Oppbyggingen av vårt byggsystem SFB 2074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til energiøkonomisering

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent

Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Alt fra én og samme leverandør fra Europas ledende portprodusent Programoversikt Garasjeporter Portåpnere Dører Karmer Industriporter Lastesystemer Garasje-leddporter Porter av høy kvalitet med loddrett

Detaljer

Strømmen. Mellan dig och naturen...

Strømmen. Mellan dig och naturen... Strømmen Mellan dig och naturen... 1 / www.strommen.no / Mellan dig och naturen... SKYVEDØRER Historien De første Strømmen-produktene kom på markedet allerede i 1884, og Strømmen har helt siden verdensutstillingen

Detaljer

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten.

Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Fleksible på det meste, bortsett fra kvaliteten. Vi skreddersyr krevende løsninger Hver eneste dag spesialproduserer vi dører og vinduer som virkeliggjør kompliserte planer fra arkitekt og utbygger. Faglige

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B.

Statens vegvesen. Rekkverket med føringsskinne av type A er i utgangspunktet samme egenskaper som det som var fullskalatestet, type B. Statens vegvesen Stalprodukt S.A ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia Polen Dawid Barnaś Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products

Building Concept. WICONA High performance Climate wall products Building Concept WICONA High performance Climate wall products Bild Bild Kyla/värme ev. energgideklaration Byggnad Projekt WICONA Et komplett byggsystem Med utgangspunkt i markedets krav presenterer vi

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Mounting the electrically elevating legrest

Mounting the electrically elevating legrest ASSEMBLY INSTRUCTION Mounting the electrically elevating legrest EN NO 9000A ..8 9000 Mounting the electrically elevating legrest Preparation Note! Switch off the wheelchair via remote control. Instructions

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS

Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS Invitation to Tender FSP FLO-IKT /2013/001 MILS OS April 15th 2013 Forfatter Prosjektittel 19.04.2013 19.04.2013 1 Introduction AGENDA Important aspects regarding the competition and Invitation to tender

Detaljer

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader

SAPA FASADE 4150/4150 SX Fleksibelt system for alle fasader SAPA FASADE 41/41 SX Fleksibelt system for alle fasader Sapa Fasade 41/41 SX Sapa 41 SX/41 gjør monteringen enkel og gir stor frihet i design og funksjon. Fasaden kan utføres som utenpåliggende fasade

Detaljer

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi

EU Energi, SET-plan. Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi EU Energi, SET-plan Beate Kristiansen, Spesialrådgiver/EU NCP Energi Drivere innen energiområdet Klare mål 3*20 i 2020 : 20 % fornybarandel i energimiksen 20 % energieffektivisering 20 % lavere klimagassutslipp

Detaljer

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Exclusivelly from. Isolerte Aluminiums Rulle Porter

Exclusivelly from. Isolerte Aluminiums Rulle Porter Exclusivelly from Isolerte Aluminiums Rulle Porter please translate legal/copyright notice This document and all of it s content are subject to copyright laws and may not be reproduced in part or whole

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge LECO sluttkonferanse Oslo, 4.11.2011 LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

BenchTop Extraction Arm FX2

BenchTop Extraction Arm FX2 The best and most cost-efficient solution for extraction of hazardous airborne contaminants, in applications where small, flexible and easy-to-use arms are required. Nederman FX2 arms are made of lightweight

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800

Silent Gliss Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Silent Gliss 8800 Skylight Overlyssystem Silent Gliss 8600, 8700 & 8800 Solen en nødvendig energikilde til livet Dagslyset er viktig for oss alle, og det gir oss kraft til å fungere ordentlig både på

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

SAPA VINDU Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort

SAPA VINDU Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort SAPA VINDU 10 Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Vårt isolerte vindussystem 10 med en profildybde på mm gir en lav U-verdi samt høy luftog vanntetthet. Den effektive tettingen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer

Magna Track HS. Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Eksosavtrekk for utrykningsstasjoner med høyere frekvens/flere turer Magnatrack HS er for stasjoner med høyere frekvens. Sporsystemet håndterer ett kjøretøy om gangen. Balanseblokken har konstant løftekraft.

Detaljer

SOLSKJERMING SPARER ENERGI

SOLSKJERMING SPARER ENERGI 2010 SOLSKJERMING SPARER ENERGI energi sparing miljø SIDE 2 SOLSKJERMING SPARER ENERGI HVEM BRUKER MEST ENERGI? ENERGIDIREKTIVET BAKGRUNN! EU vedtak i 2002 (Kyotoavtalen)! Bygninger står for ca. 40% av

Detaljer

Sapa Vindu Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort

Sapa Vindu Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Minimalt vedlikehold med god innendørskomfort Sapa Vindu 10 Vårt isolerte vindussystem 10 med en profildybde på mm gir en lav U-verdi samt høy luft- og vanntetthet. Den effektive tettingen

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer