Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold Contents. Schüco 3. Innhold Contents. Schüco aluminium vindussystemer. Schüco aluminium window systems. Schüco aluminium dørsystemer"

Transkript

1 Innovations 2009

2

3 Innhold Contents Schüco 3 Innhold Contents Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems 4 Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems 12 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems 14 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems 18 Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems 24 Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems 26 Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen Steel Systems 28 Schüco kunststoffsystemer Schüco PVC-U systems 30 Schüco solenergisystemer Schüco solar energy system 32 Schüco Konsernet Schüco The Company 34

4 4 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75.SI optimert varmeisolasjon Schüco Window AWS 75.SI improved thermal insulation Energisparing og energiproduksjon, kombinert med sikkerhet, automatikk og design har blitt sentrale aspekter i arkitekturen. Vinduer utgjør en viktig del av energisparingen i en bygning. Utstyrt med det skjulte beslaget Schüco TipTronic, utnyttes energisparingspotensialet maksimalt. Saving energy and generating energy have become central themes for architecture, inextricably linked with the topics of security, automation and design. Above all, the Schüco Window AWS 75.SI has become an integral part of this development. In conjunction with the concealed Schüco TipTronic fitting, the energy-saving potential of building automation can be fully exploited. Schüco AWS 75.SI Med 3-lags energiglass og varmkant Schüco AWS 75.SI with triple glazing and thermally broken edge seal : Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: U f -verdier fra 1,3 W/m 2 K (synlig bredde 117 mm) U w 1,0 W/m 2 K med 3-lags energiglass Optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne Ny geometri på isolasjon i glassfals gir bedre varmeisolering og enklere produksjon Utvidet profilsortiment for mange løsninger Leveres også i designseriene RL = Residential Line og SL = Soft Line Kompatibel med Schüco dører ADS / ADS HD Features and benefits Outstanding thermal insulation for basic depth of 75 mm: U f value of 1.3 W/m²K (face width of 117 mm) U w 1.0 W/m²K with triple glazing Optimised centre gasket with fin and glazing rebate gasket with foam core Glazing rebate insulation has new geometry for improved thermal insulation and simpler production capacity Extended range of profiles for diverse solutions Available in the RL = Residential Line and SL = Soft Line design series Compatible with Schüco Doors ADS / ADS HD Energisparing ved optimert varmeisolasjon Saving energy by optimising thermal insulation

5 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco 5 Glasspakning med skumkjerne Glazing rebate gaskets with microcellular foam core Schüco vindu AWS 75.SI Systemoptimering i profilen gir bedre isolasjonsevne og sparer energi. Skumdel tilleggsisolerer glassfalsen Thermal insulation of glazing rebate with foam insulating wedge Schüco Window AWS 75.SI System optimisation in the profile improves thermal insulation and saves energy. 3-delt hulkammer for optimert varmeisolasjon Triple hollow chamber for optimised thermal insulation Koekstrudert midtpakning med leppe gir minimalt varmetap Minimal heat loss due to co-extruded centre gasket with fin Målestokk 1:2 Scale 1:2 Utvidet isolersone med skumstoff mellom de kammerinndelte isolerstegene Enlarged insulation zone with foam-filled insulating bar Schüco vindu AWS med byggedybde 75 mm har utallige løsningsmuligheter. Under følgende betingelser kan beste U-verdi oppnås: U w = 0,85 W/(m 2 K)* med bruk av 3-lags isolerglass U g = 0,44 W/(m 2 K) og varmkant psi = 0,041 W/(mK) * åpningsvindu dreie-vippe B x H 1200 x 1200 mm. Dette oppfyller kravet til Enova anbefaler. The best U-value can with these values be reached: U w = 0,85 W/(m 2 K)* with triple glazing U g = 0,44 W/(m 2 K) and varm edge spacer = 0,041 W/(mK) *opening window turn-tilt W x H 1200 x 1200 mm These values meets the requirements of Enova anbefaler. Infrarødt opptak termografi visualisering av varmetap Infrared images thermography for energy evaluation of buildings

6 6 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75 BS.SI Schüco Window AWS 75 BS.SI Det nye blokksystemet Schüco vindu AWS 75.BS.SI kombinerer de gode egenskapene ved blokkvindu - elegant design, størst mulig transparens, med det høye kravet til varmeisolasjon. The new Schüco AWS 75 BS.SI block system combine the proven benefits of block windows elegant design and the largest possible transparency - with the highest thermal insulation requirements. Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: Uf -verdier på 1,4 W/m2K. (synlig profilbredde 89 mm) Excellent thermal insulation for a basic depth of 75 mm: Uf value of 1.4 W/m²K (face width of 89 mm) Uw 1,0 W/m2K med 3-lags energiglass Nytt stegmateriale i vindusrammeprofil, optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne Schüco AWS 75 BS.SI Smale profiler med synlig bredde fra 67 mm. Ikke synlige glasslister Schüco TipTronic, mekatronisk åpningssystem kan monteres Omfattende profilsortiment med postprofil inntil 44 mm synlig bredde, karm inntil 51 mm, stolpeprofil og sprosser Schüco AWS som flytende vindu Schüco AWS as floating window Uw 1.0 W/m²K with triple glazing New bar material in the vent, optimised centre gasket with fin, and glazing rebate gaskets with foam core are all features of excellent thermal insulation Very narrow face widths from 67 mm due to concealed glazing beads Schüco TipTronic can be used Comprehensive profile range with mullion face widths up to 44 mm, insert outer frames of up to 51 mm, double vents and vent sash bars Flytende vindu Blokkvindussystemene med skjult vindusramme er ideelt egnet til å integrere i Schüco fasadesystemer. Ved bruk av flytende vindu i store fasadefelt oppnås særdeles smale synlige rammer. Floating window The block window systems with concealed vent frame can be integrated seamlessly into Schüco façade systems. In the case of large façade fields, "floating windows" allow especially narrow face widths. Innspenningsmål og glasstykkelser fra 24 til 51 mm Tolerances and glass thicknesses of 24 to 51 mm Synlig bredde 50 mm, avstemt med fasadesystemene Face width of 50 mm, tailored to the façade systems Byggedybder fra 65 til 75 mm Basic depths of 65 to 75 mm are possible

7 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu AWS 75 WF.SI Schüco Window AWS 75 WF.SI Det nye superisolerte systemet Schüco vindu AWS 75 WF.SI er spesielt designet for økonomisk utføring av et fastfelt i en høyisolert fasadeløsning. : Fremragende varmeisolerende egenskaper med 75 mm byggedybde: Uf-verdier fra 1,5 W/m2K (synlig bredde 82 mm) Uw 1,0 W/m2K med 3-lags energiglass Nytt stegmateriale i vindusrammeprofil, optimert midtpakning med leppe og glasspakning med skumkjerne The new high insulation system, Schüco Window AWS 75 WF.SI, specially designed for the economical manufacture of ribbon windows with storey-height glazing with a mullion/transom appearance to meet the highest thermal insulation requirements. Excellent thermal insulation for a basic depth of 75 mm: Uf value of 1.5 W/m²K (face width of 82 mm) Uw 1.0 W/m²K with triple glazing Systemet er basert på blokksystemløsningen AWS 75 BS.SI New bar material in the vent, optimised centre gasket with fin, and glazing rebate gaskets with foam core are all features of excellent thermal insulation Skjult vindusramme gir liten rammeandel og stort glassfelt Based on the AWS 75 BS.SI block system solution Utvendig kun 50 mm synlig bredde Proportionally less frame and more glass due to concealed vent Stort utvalg av dekklister fra fasadesystemet FW 50+ Kan også leveres som blokkramme uten anslag eller ramme med standard- eller RL-optikk Schüco TipTronic, mekatronisk åpningssystem kan monteres Schüco AWS 75 WF.SI External face width of 50 mm Comprehensive design options with cover cap versions from the FW 50+ façade system Also available as flush-fitted block window or vent with standard or RL look Schüco TipTronic can be used Energisparing ved optimert varmeisolasjon Saving energy by optimising thermal insulation Schüco 7

8 8 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Beslag Schüco AvanTec 160 kg Schüco AvanTec fitting 160 kg Den nye generasjonen av beslag Schüco AvanTec kombinerer tidløs design med brukerorientert teknikk og har mange forskjellige funksjoner. Med rammevekt inntil 160 kg klarer det skjulte mekaniske beslaget arkitektoniske krav til store formater, samtidig som det gir et transparent uttrykk. Beslagsystemet for innadslående vindu med anslagsramme overbeviser med forbedret montasjeegenskaper og kan tilfredsstille opptil sikkerhetsklasse WK3. The new generation of fittings for Schüco AvanTec combines timeless design with userorientated technology and versatile functionality. With vent weights up to 160 kg, the concealed mechanical fitting not only meets architectural demands for large format designs and maximum transparency. The fittings system for inwardopening, face-fitted windows also has impressive installation properties and a modular security concept up to WK3. Smale spalter og skjulte beslag gir klare linjeføringer Skjult sikkerhet med Schüco AvanTec Security cannot be seen from outside with Schüco AvanTec Rammevekt inntil 130 kg eller 160 kg. Åpningsgrad inntil 90 Narrow face widths and concealed fittings ensure a streamlined appearance Enklere rammemontering ved hjelp av montasjeklips Vent weights up to 130 kg or 160 kg; opening angle up to 90 Horisontal innstilling ± 1,6 mm Easier vent installation using installation clips Selvutløsende saks Kun nødvendig med en ISR skrutrekker for sammensetting Schüco AvanTec vrider med radiostyring Horizontal adjustment ±1.6 mm Self-jigging stay Only one assembly tool required because all screw fittings use one ISR size Schüco AvanTec remote control handle Schüco AvanTec forbedret montasje Schüco AvanTec improved installation Schüco AvanTec frakoblingsbare åpningsbegrenser med låsbar vrider for å aktivere vaskerposisjon The Schüco AvanTec detachable limiting stay with lockable handle for activating the "cleaning position" Innbruddhemmende i WK3 med minst 8 ikke synlige låspunkter WK3 burglar resistance with at least 8 concealed security locking points

9 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Beslag Schüco TipTronic 160 kg Schüco TipTronic fitting 160 kg Schüco TipTronic er det første skjulte, mekatroniske beslaget som kombinerer energistyring, sikkerhet, bygningsautomatikk og design. Vinduet fungerer som en integrert del i bygningens styringssystem, og gir et vesentlig bidrag til bygningens potensielle energisparing. Mulighetene med Schüco TipTronic har blitt utvidet med et stort utvalg av åpningsarter, som dreie-lufte eller utadslående, og med flere styringsmuligheter f.eks. Schüco vrider med radiostyring. Rammevekt inntil 160 kg gir maksimal transparens og løsningsfrihet, selv ved 3-lags glass Lufteåpning inntil 300 mm er ideell til nattelufting eller andre luftesykluser Schüco TipTronic is the first concealed mechatronic fitting to combine energy management, security, building automation and design. In this way, the window becomes an integral component of the intelligent building and makes a substantial contribution to exploiting the energy potential of the building envelope. In addition to the large number of opening types such as side-hung ventilation vents or outward opening as well as numerous control mechanism options e.g. the number of solutions for Schüco TipTronic in the Schüco radio-controlled range has been extended. Vent weight up to 160 kg for maximum transparency and design freedom, even when triple glazing is used. 300 mm lufteåpning; komfortabel betjening via Schüco AvanTec vrider med radiostyring 300 mm opening width; convenient operation using Schüco AvanTec radio-controlled handle with integrated remote control Opening widths of up to 300 mm, ideal for night-time cooling or natural ventilation cycles Schüco AvanTec vrider med radiostyring, én kanal og optikk som Schüco TipTronic vrider Schüco AvanTec remote control handle with one radio channel and the look of the Schüco TipTronic handle. Schüco AvanTec vrider med radiostyring, én kanal og nytt design Schüco AvanTec remote control handle with one radio channel and a new design Schüco AvanTec vrider med radiostyring, tre kanaler og nytt design Schüco AvanTec remote control handle with switch for three radio channels and new design Schüco 9

10 10 Schüco Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco AWS utadslående vindu med midtpakning Schüco AWS outward-opening window solution with centre gasket Størst mulig transparens og løsningsmuligheter, kombinert med effektiv varmeisolasjon beskriver det testede modulsystemet. Det nye utadslående vindussystemet fra Schüco overbeviser med fremragende varmeisolasjon, mange bruksmuligheter og bedre fabrikasjon. Med det nye beslagkonseptet, kan alt fra enkle standard løsninger til flerpunkts låsing og låsbare vridere i Schüco design realiseres. Alt etter de høyeste krav til bruk, komfort og sikkerhet. With maximum transparency and design freedom, together with ground-breaking thermal insulation in the tried-and-tested modular system. The new outward-opening solutions in the Schüco AWS window systems are distinguished by their excellent thermal insulation, wide range of applications and improved fabrication. With the new fittings concept from the simplest, standard start-up solution to multi-point locking with cavity-fitted gearbox, locking bar and Schüco Design lockable handle, the systems can fulfil the highest of design, comfort and security requirements. Schüco AWS 70.HI utadslående med skumdel Uf-verdier fra 1,7 W/m2K (synlig bredde 111 mm) Schüco AWS 70.HI outward-opening with glazing insulator Uf = 1.7 W/m²K (face width 111 mm) Nye varmeisolerende egenskaper for utadslående vindu The new thermal insulation standard for outward-opening Schüco AWS windows Beste varmeisolering for alle byggedybder på markedet Systemmoduler for byggedybder mm Enklere montasje grunnet prefabrikkert saksesett Føres som vertikalt glidehengslet vindu eller sidehengslet vindu, valgfritt med skjulte sakser eller utenpåliggende hengsler Maks. størrelse: vertikalt glidehengslet x mm sidehengslet x mm Best thermal insulation on the market for all basic depths Modular system for basic depths of mm Simplified installation due to prefabricated stay assemblies Can be designed as projected top hung or side hung windows, with a choice of concealed stays or surfacemounted hinges Maximum sizes: Projected top-hung window 2000 x 2000 mm Side-hung window 1450 x 1900 mm Optimert varmeisolasjon med midtpakning Optimised thermal insulation with centre gasket

11 Schüco aluminium vindussystemer Schüco aluminium window systems Schüco vindu / balkongdør AWS 75 BC.HI Schüco Window / balcony door AWS 75 BC.HI Schüco vindu AWS 75 BC.HI Vindusserie i blokkontur er spesielt utviklet for nordiske boliger og kontorbygg. Under følgende betingelser kan beste U-verdi oppnås: Uw = 0,89 W/(m2K)* med bruk av 3-lags isolerglass Ug = 0,475 W/(m2K) og varmkant psi = 0,043 W/(mK) * åpningsvindu dreie-vipp B x H 1200 x 1200 mm. Dette oppfyller kravet til Enova anbefaler. Schüco Window AWS 75 BC.HI The best U-value can be reached with these values: Uw = 0,89 W/(m2K)* with triple glazing Ug = 0,475 W/(m2K) and varm edge spacer = 0,043 W/(mK) *opening window turn-tilt W x H 1200 x 1200 mm These values meets the requirements of Enova anbefaler. Solution for inward-opening windows Løsning for innadslående vindu Concealed vent frame Skjult vindusramme Narrow face widths, only 67 mm Smal synlig ramme, bare 67 mm Can be combined with Schüco AvanTec Kombinerbar med Schüco AvanTec Schüco vindu AWS 75 BC.HI Balkong-/terrassedør i blokkontur spesielt utviklet for bolig og kontorbygg. Schüco Window AWS 75 BC.HI Window series with block contour, especially for residential and commercial projects Løsning for utadslående balkongdør Solution for outward-opening balcony door Barrierefri terskel Easy-access threshold Dørbladvekt inntil 60 kg Vent weights up to 60 kg Dørblad og karm ligger plant Flush-fittes vent Schüco AWS 75 BC.HI Schüco AWS 75 BC.HI terrassedør Schüco AWS 75 BC.HI terrace door Schüco 11

12 12 Schüco Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems Schüco ADS HD for store dører Schüco ADS HD for large doors Storformatdørene Schüco ADS HD (heavy Duty) er arkitektoniske blikkfang. De gir bygget en spesiell og individuell karakter. Spesielt i offentlige bygg overbeviser dørene med stabilitet ved stor bruksfrekvens og åpningsvinkel. På grunn av høy statisk belastbarhet egner Schüco dører ADS HD seg også til bruk i privat bolig hvor store dørformater er ønskelig. Det finnes profilkombinasjoner med ramme uten og med anslag, og designkonturer Sl og RL. The large-scale doors of Schüco ADS HD (Heavy Duty) can be striking features. They endow every building with a specific, individual character. For public buildings in particular, Schüco door systems offer large opening widths and durability even with heavy use. Schüco Doors ADS HD are suited for use in large door units in private homes because of their high structural load-bearing capacity. From May 2009, facefitted leaves and design contours (SL, RL) will be available, in addition to the current flush-fitted profile combinations. Schüco ADS 70 HD for store belastninger Schüco ADS HD for heavy loads Schüco ADS 75 HD.HI Schüco ADS 70 HD Schüco ADS 65 HD

13 Schüco aluminium dørsystemer Schüco aluminium door systems Schüco ADS 70 HD (heavy Duty) tillater store åpningsvinkler, og med høyder inntil 3000 mm egner dørene seg til bygg med høy bruksfrekvens. Dørenes design og høyverdige kvalitet passer til alle Schüco fasade- og vindussystemer med perfekte kombinasjonsmuligheter. Schüco Door ADS 70 HD (Heavy Duty) allows large opening widths and, with clearance heights of up to 3000 mm, it is particularly suited to buildings with high numbers of visitors. The high-quality design is suitable for all Schüco façade and window systems with excellent combination options. Innbruddsikret inntil WK3 Åpningsvinkel inntil 2800 mm (2-fløyet) Komfortable høyder inntil 3000 mm Maksimal rammevekt 200 kg Nye forsterkende hengsler som er belastningstestet med bevegelser Fritt valg mellom sokkelprofil eller omløpende dørbladprofil Valgfritt Automatisk dørtetting Barrierefrie løsninger Skjulte hengsler Burglar-resistant up to WK3 Opening width up to 2800 mm (double-leaf) Generous clearance heights of up to 3000 mm Maximum leaf weight 200 kg New reinforced steel barrel hinge tested in 1,000,000 cycles for continuous loading Schüco ADS 70 HD for store belastninger Schüco ADS HD for heavy loads Choice of sill rail profile or continuous leaf profile Optional Automatic door seal Easy-access solutions Concealed hinges Dekkende dørbladsfylling Leaf-enclosing infill Panikkbeslag Emergency fittings Rømningsdørsikring Emergency exit switch Adgangskontroll / dørbetjening Access control/door manager Radiostyring Radio control Integrering i byggets styringssystem Integration in building management system 2-fløyet fullpanikk-dør i WK2 med automatlåsing Schüco InterLock. Double-leaf full panic door in WK2 with Schüco InterLock automatic locking Schüco ADS 70 HD Målestokk 1:2 Scale 1:2 Schüco 13

14 14 Schüco Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco skyvesystem ASS 50 Schüco Sliding System ASS 50 Schüco ASS 50 Isolert skyve- og heveskyvesystem med mange dørløsninger. Solid og smalt dørblad. Varmeisolasjon etter DIN EN ISO 10077, del 1, U d -verdi fra 1,9 W/m 2 K ved elementstørrelse på 2500 mm x 2500 mm, 2-lags energiglass med en U g -verdi fra 1,1 W/m 2 K Maks. vekt dørblad 300 kg Maks. størrelse dørblad 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Skjult mekatronisk motorbeslagssystem Schüco e-slide kan integreres Solid og smalt dørblad FG-godkjent Schüco skyvesystem ASS 50.NI Schüco Sliding System ASS 50.NI Thermally insulated sliding and lift-and-slide system with a wide choice of doors and solid leaf frame with minimal face widths. Features and benefits Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077, Part 1, U d values of 1.9 W/m²K, and a unit size of 2500 mm x 2500 mm, double glazing with a U g value of 1.1 W/m²K Max. leaf weight 300 kg Door leaf sizes: max mm wide and 3000 mm high Schüco e-slide concealed mechatronic drive/fittings system can be integrated if required Continuous gaskets for increased sound reduction Solid leaf frame with minimal face width FG-approved Uisolert skyve- og heveskyve-system, egnet for store glassformater. Innbruddsikret inntil EF1 / WK2 Vekt dørblad inntil 150 kg Glasstykkelser fra 8 32 mm Utførelse med to løpeskinner er mulig Skyveelementene glir lett og stille Rasjonell produksjon Non-insulated sliding and lift-andslide system with narrow face width for large glazing units. Eigenschaften und Vorteile Burglar resistance up to EF1 / WK2 Leaf weights up to 150 kg Glazing thicknesses of 8 32 mm Double track design Smooth, quiet operation of sliding units Efficient installation due to optimised glazing beads, glass supports and glass packing Schüco ASS 50.NI

15 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco 15 Schüco skyvesystem ASS 70.HI Schüco Sliding System ASS 70.HI Systemet Schüco ASS 70.HI gir beste varmeisolasjon, god tetthet og svært god innbruddsikring med høyeste komfort. Til bruk ved store glassflater og ved ønske om stor åpningsbredde. Selv ved store dørblader med høy vekt lar de seg enkelt betjene. The Schüco ASS 70.HI system offers the best thermal insulation, perfect weathertightness and excellent burglar resistance with maximum ease of use. It is characterised by large opening widths with large scale glass constructions. Even large, heavy door leaves will lift and slide with a minimum of effort. Schüco ASS 70.HI To-spors heve-skyvedør for store åpningsarealer i privat bolig og næringsbygg. Varmeisolasjon etter DIN EN ISO 10077, del 1, U d -verdi fra 1,4 W/m 2 K ved elementstørrelse på 2500 mm x 2500 mm, 2-lags energiglass med en U g -verdi fra 0,7 W/m 2 K Innbruddsikret inntil WK2 FG-godkjent Høyverdige beslagdeler for komfortabel betjening Schüco e-slide kan integreres Myggnetting som påklipsbart skyveelement kan monteres Maks. størrelse dørblad 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Synlig bredde fra 108 mm Double-track lift-and-slide door for maximum transparency in residential and commercial buildings Features and benefits Optimised thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 10077, Part 1, U d values of 1.4 W/m²K, and a unit size of 2500 mm x 2500 mm, triple glazing, U g value of 0.7W/m²K Burglar resistance up to WK2 FG-approved High-quality fittings components for easy operation Optional Schüco e-slide drive system Flyscreen available as a sliding unit High transparency due to large vent sizes: max. width and height 3000 mm Face widths over 108 mm Snitt Schüco ASS 70.HI Section detail of Schüco ASS 70.HI Målestokk 1:2 Scale 1:4

16 16 Schüco Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco e-slide automatisk skyvedørssystem Schüco e-slide drive system Den skjulte automatikken i Schüco e-slide skyvedører åpner, lukker og låser etasjehøye elementer. Skyvedørene kan leveres med adgangskontroll. Enkel og komfortabel betjening via integrert betjeningspanel, ekstern bryter eller via styring i et BUS-system Nye vriderløse designløsninger med klar linjeføring Betjening via fingeravtrykkleser eller fjernkontroll er mulig Maks. vekt på skyvefelt 250 kg Skyvefeltstørrelse inntil 3000 mm bredde og 3000 mm høyde Stor, transparent skyvedør med Schüco e-slide Large, transparent opening unit with Schüco e-slide The fully concealed Schüco e-slide drive system opens, closes and locks even floor-toceiling lift-and-slide units. For the first time, the use of access control also allows access from outside. Betjeningspanel Schüco e-slide Schüco e-slide control panel Features and benefits Easy, energy-saving control using control panel on the leaf, external button in the room or centrally via building management technology New, handle-free design solutions with clean lines Can be combined with Fingerprint system or remote control Leaf weights up to 250 kg Leaf sizes up to 3000 mm high and 3000 mm wide Fingeravtrykkleser for adgangskontroll fra utsiden Fingerpint access control from outside

17 Schüco aluminium skyvesystemer Schüco aluminium sliding systems Schüco 17 Foldedørsystemer Folding/sliding systems Schüco foldedører leveres i mange varianter og overbeviser med stillegående åpningsbetjening, god tetthet i lukket tilstand, og store åpningsarealer innvendig i boligen, eller mot utearealet. Schüco foldedør ASS 50 FD.NI Uisolert foldedør Egnet til bruk i privatbolig og næringsbygg, og til innglassing av balkong Flere glasslistvarianter Mulighet for flat dørterskel Maksimal rammevekt er 55 kg Profildybde 50 mm Glasstykkelser 8-30 mm Rammestørrelser: maks. bredde 1000 mm maks. høyde 2200 mm Schüco folding/sliding systems offer the benefits of a wide choice of styles, quiet operation, perfect weathertightness when shut and high transparency. Schüco Sliding System ASS 50 FD.NI Non-insulated folding/sliding construction Suitable for use in residential properties and public areas, as well as for balcony glazing Flush-fitted glazing bead Flat threshold option Vent weight up to 55 kg Basic depth 50 mm Glass thicknesses 8 30 mm Vent size: max. width 1000 mm, max. height 2200 mm Schüco ASS 50 FD.NI Schüco foldedør ASS 70 FD Isolert foldedør Egnet til bruk i privatbolig og næringsbygg, og til innglassing av balkong Stor fleksibilitet i løsnings- og fargevalg Maksimal rammevekt er 100 kg Profildybde 70 mm Glasstykkelser 6-45 mm Rammestørrelser: maks. bredde 1200 mm maks. høyde 3000 mm FG-godkjent Schüco Sliding System ASS 70 FD Thermally insulated folding/ sliding system Can also be used as balcony glazing Greater flexibility for project work due to the option for customer to roll profiles together Maximum leaf weight 100 kg Basic depth 70 mm Glass thicknesses 6 45 mm Leaf size: max. width 1200 mm, max. height 3000 mm FG-approved Schüco ASS 70 FD

18 18 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco fasade FW 50+.SI / FW 60+.SI Schüco Façade FW 50+.SI / FW 60+.SI Den nyutviklete SI-løsningen (Super Insulation) for systemene FW 50+.SI / FW 60+.SI med innovative isolasjonsteknologi, er et stort sprang inn i neste generasjon isolerte fasadesystemer. Enkel planlegging, produksjon og montasje er kjente og verdsatte systemegenskaper. Kreativiteten er nesten uten grenser. With innovative isolator technology, the newly developed SI solution (Super Insulation) for the FW 50+ / FW 60+ systems is a leap into the next generation of thermally insulated façade systems. The usual convenience in planning, fabricating and installing the tried and tested systems remains unaffected. There are almost no limits to creativity. Optimert varmeisolasjon via nytt isolatorkonsept med Uf -verdier helt ned til 0,8 W/m2K inkl. bruk av skruer Refleksjonsflater på isolasjonsbånd, og aluminium eller kunststoff dekklister reduserer strålingstapet Schüco FW 60+.SI med kunststoff dekklist Schüco FW 60+.SI with plastic pressure plate Glasslaster inntil 400 kg per losholt i FW 50+ og 600 kg i FW 60+ mulig 3-lags energiglass med inntil 64 mm glasstykkelse kan ved hjelp av ny glassbærer benyttes Formen på den nyutviklet isolatoren sørger for sikker innskruing i skrukanalen, selv med store glasstykkelser Fullt kompatible systemartikler ved integrering av SI delene i FW 50+ og FW 60+ systemene Systemløsning for fasadeintegrerte solceller sørger for sikker produksjon av synergifasader Optimisation of thermal insulation due to the new isolator concept with Uf values of up to 0.8 W/m²K including screw influence Reflective surfaces on the insulating tape, the aluminium pressure plate and on the plastic pressure plate reduce energy losses through thermal radiation Possible to support large glass loads of up to 400 kg per transom for FW 50+ and 600 kg for FW 60+ Triple glazing with up to 64 mm glass thickness possible due to the new glazing support Due to its shape, the new isolator ensures the screw guide is secure in the screw port, even for large glass thicknesses Integration of the SI components in the FW 50+ / FW 60+ systems with full compatibility to all existing system articles System solution for façadeintegrated photovoltaics ensures a secure and economical fabrication process for synergy façades Elektrisk kobling av solcellemoduler i Schüco FW 50+.SI Electrical connection of photovoltaic modules in the Schüco FW 50+.SI

19 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Oppfyller kravene etter ENEV 2009 for standard fasadekonstruksjoner med 2-lags energiglass Høyt innsparingspotensial for investor grunnet lavere materialforbruk enn med 3-lags energiglass Losholt Schüco FW 50+.SI med 3-lags energiglass og aluminium klemlist Schüco FW 50+.SI transom with triple glazing and aluminium pressure plate Integrerte høykvalitets solceller og solfanger bedrer energibilansen i bygget og sørger for reduserte driftskostnader som gir merverdi i det lange løp Et stort produktutvalg med forskjellige profilbredder og dekklister oppfyller de fleste arkitektoniske og konstruktive ønsker og krav Compliance with the requirements of ENEV 2009 for standard façade constructions with double glazing Losholt Schüco FW 50+.SI med 2-lags energiglass og kunststoff klemlist Schüco FW 50+.SI transom with double glazing and plastic pressure plate High energy-saving potential for the investor due to the high savings in weight and therefore material compared to triple glazing High quality, integrated Schüco photovoltaic and thermal solutions improve the ecological balance of a building and, in addition to reduced operating costs, guarantee to increase value in the long term Målestokk 1:2 Scale 1:2 A variety of products with different profile depths and a comprehensive range of cover caps to meet any architectural and construction requirement Fasadeintegrerte solceller som systemløsning (utvendig sett) Façade-integrated photovoltaics as a system solution (front view) Fasadeintegrerte solceller som systemløsning (innvendig sett) Façade-integrated photovoltaics as a system solution (rear view) Schüco 19

20 20 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco fasade USC 65 Schüco Façade USC 65 Schüco Fasade USC 65 (Unitized System Construction) er en elementfasade som optimalt forener energieffektivitet, estetikk og rasjonell produksjon. Med tre varianter tilbyr Schüco USC 65 den frihet og fleksibilitet som er nødvendig i realiseringen av spesielle arkitektoniske løsninger. Schüco Façade USC 65 (Unitised System Construction) is a unitised façade which optimally combines energy efficiency, style and efficient fabrication in one system. With three design options, Schüco USC 65 offers the precise amount of design freedom and flexibility required to meet the most sophisticated of architectural requirements. Schüco USC 65 F med rammeoptikk Schüco USC 65 F with framed appearance Schüco USC 65 F for elementvekt inntil 500 kg Schüco USC 65 F for unit weights of up to 500 kg Målestokk 1:2 Scale 1:2

21 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Omløpende smale profiler på 65 mm Tre varianter: Rammeoptikk, semi-sg med horisontal utheving, og semi-sg med vertikal utheving Variable elementer ved bruk av sprosser - Horisontale sprosser - Vertikale sprosser - Kryssprosser Store elementmål og elementvekt inntil 500 kg mulig - Byggedybde 125 og 150 mm - Statisk optimert profilgeometri - Asymmetriske hjørneforbindere for store glasslaster Fasadefeste for enfelts- og gjennomgangsbærer Variable tilpasninger til de forskjellige krav til varmeisolasjon med tre forskjellige isolersteglengder Schüco USC 65 FSG med horisontal utheving Schüco USC 65 FSG with horizontal emphasis Variable tilpasninger på forskjellige takkonstruksjoner: - 10 mm horisontale skjøtefuge for å oppta ±5 mm bevegelse - 20 mm horisontale skjøtefuge for å oppta ±10 mm bevegelse System e-connect: - Ingen utettheter ved føring av ledninger innvendig til utvendig - Ingen skader på ledninger ved overganger - Redusert fare for feil på elektroniske tilkoblinger ved enkle grensesnitt All-round narrow face widths up to 65 mm Three design options: framed appearance, semi SG with horizontal emphasis and semi SG with vertical emphasis Different unit divisions created by glazing bars: - Vertical glazing bars - Horizontal glazing bars - Crossed glazing bars Glasstykkelser: - Enkelt glass 4-16 mm - Energiglass mm Large unit dimensions and heavy unit weights of up to 500 kg possible: mm and 150 mm basic depths - Structurally optimised profile geometries - Asymmetric corner cleats for large glass loads Omfangsrike systemtester etter europeiske og amerikanske normer har blitt utført Façade fixing brackets for single-field and continuous beams Can be adjusted to meet different thermal insulation requirements thanks to 3 different insulating bar lengths Can be adapted to different floor deflections: - 10 mm horizontal butt joint to take up an expansion of ±5 mm - 20 mm horizontal butt joint to take up an expansion of ±10 mm e-connect system: Sealed wiring from inside to outside - No damage to the wiring where cable is connected - Single connection interface reduces danger of defective electrical connections Glass thicknesses: - Single glazing from 4 16 mm - Insulating glass from mm Extensive system tests in accordance with European and American standards Schüco 21

22 22 Schüco Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Schüco E² Fasade Schüco E² façade Det velintegrerte fasadesystemet Schüco E² fasade bygger på intelligent vis teknikk inn i bygningsskallet. Ved bruk av moduler med funksjoner som desentralisert ventilasjon, solskjerming med høy ytelse og solar energiproduksjon både sparer og produserer fasaden energi. Alle teknikkmoduler blir integrert i den enkle fasadekonstruksjonen skjult foran etasjeskillet. Fasadekonseptet kan i tillegg til Schüco fasade SFC 85, der fastfelt og åpningsvindu har lik optikk både på inn og utsiden, også integreres i andre Schüco fasader. Testet modulsystem The highly integrated Schüco E² façade intelligently combines the building services with the building envelope using the modules for decentralised ventilation technology, high performance solar shading and solar energy generation. All service modules are concealed in front of the intermediate floor within the single-skin façade construction. Tested modular system 4 funksjonsmoduler: - Åpningselementer - Desentralisert ventilasjon - Solskjerming - Solenergiteknikk Flere tester gjort av uavhengige testsentre gir sikker utførelse og planlegging Avstemte grensesnitt sørger for effektiv utførelse og planlegging Schüco E² fasade med parallell åpningsvinduer (PAF). Schüco E² façade with parallel-opening windows Skjult integrering av solskjerming og ventilasjon Concealed integration of solar shading and ventilation devices In addition to integration in the Schüco SFC 85 façade with fixed lights and opening units appearing identical from both inside and outside, the integrated façade concept is also possible with other Schüco façades. 4 function modules: opening units, decentralised ventilation, solar shading and solar technology Reliability in design and planning due to comprehensive testing at independent test institutes Integrated interfaces allow efficient planning and design

23 Schüco aluminium fasadesystemer Schüco aluminium façade systems Åpningselementer i fasade Insert units Det store utvalget innenfor Schüco AWS vindusseriene og Schüco ADS dørseriene dekker alle bruksområder for åpningselementer i vertikalfasader. Egen takluke Schüco AWS 57 RO for glasstak. The wide variety of Schüco AWS window series and Schüco ADS door series, with a very wide range of insert outer frames and adapter profiles, covers all scenarios for opening units in vertical façades. Schüco AWS 57 RO roof vents can also be incorporated into skylights in an almost unlimited way. Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI Effektiv lufting i hightech-fasader er ikke noe problem med det varmeisolerte Schüco vinduet AWS 102 i PAF- eller SK-utførelse. Stor omløpende spalte sørger for optimale luftebetingelser. Det innovative vindussystemet kan problemløst integreres, uten å påvirke den regelmessige fasadegeometrien. Og det ved rammevekter opp til 250 kg. Den uisolerte varianten Schüco AWS 102.NI er spesielt egnet for bruk i varmere klimasoner. Schüco AWS 102 / Schüco AWS 102.NI Efficient ventilation in high-tech façades is no problem with the thermally insulated Schüco Window AWS 102 as parallelopening or projected top-hung window. Large all-round openings ensure the best possible ventilation. The innovative window system can be seamlessly integrated without adversely affecting the uniform façade geometry and all with vent weights up to 250 kg. The noninsulated version Schüco Window AWS 102.NI is especially suitable for use in warmer climates. Innsettingselement Schüco AWS 102 som PAF-vindu. Schüco AWS 102 insert unit as parallelopening window Schüco takluke AWS 57 RO Ved å kunne velge mellom to forskjellige karmtyper med forskjellig høyde, kan Schüco takluke AWS 57 RO brukes så å si over alt. Det tilbyr systemsikkerhet ved vanskelige glasstakkonstruksjoner i kombinasjon med systemene Schüco FW 50+, FW 60+, SMC 50, tilleggskonstruksjonene FW 60+ AOS/AOT og vinterhagesystemet Schüco CMC 50. Schüco Roof Vent AWS 57 RO The Schüco Roof Vent AWS 57 RO can be used in an almost unlimited way due to the two different thermal insulation standards, the different heights of outer frame and the design options. It offers system reliability in sophisticated skylight constructions when combined with the Schüco FW 50+, FW 60+, SMC 50 systems, FW 60+AOS/AOT add-on constructions and the Schüco CMC 50 conservatory system. Schüco takluke AWS 57 RO Schüco Roof Vent AWS 57 RO Schüco 23

24 24 Schüco Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems Integrert Schüco solskjerming CTB Integrated Schüco Solar Shading CTB Aluminiumspersiennen som består av mikrolameller er integrert i fasaden og i oppkjørt tilstand ikke synlig. Når sola står 20 over bakkenivå skjermer persiennen for alt direkte sollys og fungerer optimalt som beskyttelse mot heten om sommeren. Evnen til å tåle en vindlast på opp til 30 m/s (vindstyrke 11) har gjort den utvendig plasserte persiennen så å si vinduavhengig. De elokserte lamellene fåes i 6 fargetoner og gir et enhetlig utseende fra utsiden. Den matte overflaten forhindrer blending på innsiden likesom på utsiden av bygget og muliggjør sammen med lamellformen bruken av mye diffust dagslys. Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) integrert i Schüco SFC 85 Schüco CTB (Concealed Toughened Blind) is integrated in the Schüco SFC 85 Persiennen er plassert i plan med fasaden The blind is flush-fitted with the façade Lamellene blir diskré ført i fasadedekklisten The louvre blades are installed unobrusively in the façade cover cap profiles Innbyggingsrommet for solskjermingen ligger skjult i fasaden foran etasjeskillet Lamellkonturen er konveks mot utsiden og konkav mot innsiden. Dette forbedrer sikten fra innsiden og forhindrer innsyn Fra og med en solhøyde på 20 blir en Fc-verdi 0,11 for Schüco CTB oppnådd foran et varmebeskyttelsesglass (g = 0,6) Full funksjonsdyktighet ved vindstyrke 11 (30 m/s) The installation space for the solar shading is concealed in the façade in front of the intermediate floor The blade contour is convex on the outside and concave on the inside. This improves the view from the inside to the outside and makes it difficult to look inside from outside When the sun is at an angle greater than 20, FC values of less than or equal to 0.11 are reached for the Schüco CTB in front of the thermal insulation glass (g = 0.6) Fully funcational at gale force 11 (30 m/s) The aluminium blinds consisting of micro louvre blades are integrated in the façade and are not visible from outside when retracted. Complete shading when the sun is at an angle of 20 provides the best possible protection from heat in the summer. A wind load capacity of up to 30 m/s (gale force 11) makes the external solar shading virtually unaffected by wind. The anodised louvre blades are available in 6 anodised colours and provide a uniform profile face width on the outside. The low degree of gloss of the surface finish preventing glare inside and outside, makes it possible to exploit a large amount of diffuse daylight together with the blade contour.

25 Schüco aluminium solskjerming Schüco aluminium solar shading systems Schüco store lameller ALB Schüco Large Louvre Blades ALB Schüco store lameller ALB (Aluminium Louvre Blades) tilbyr systemteknikk med høy kvalitet og mange bruksmåter. Det store utvalget av lameller tillater store individuelle utformingsmuligheter. De horisontalt eller vertikalt plasserte lamellene kan enten være fast montert eller ordnet som et bevegelig anlegg. Due to their system technology, Schüco Large Louvre Blades ALB (Aluminium Louvre Blades) offer high quality with various implementation options. The wide range of louvre blades provides design freedom for individualised architecture. The horizonally or vertically arranged louvre blades can be mounted passively as well as installed as an active system. Hullameller i bredder fra mm og platelameller i breddene 470, 580 og 690 mm kan monteres fast Hollow blades with widths of mm and sheet metal blades with widths of 470, 580 and 690 mm can be mounted passively Bevegelige lamellanlegg kan benytte hullameller i bredder fra mm, glass eller solcellelameller, nålelameller eller lameller med perforert plate Active large louvre blade systems can consist of hollow blades with widths of mm, glass or PV blades, needle blades or "Hi-tech" blades Schüco store lameller ALB Schüco Large Louvre Blades ALB Linear drive The large louvre blades with narrow face widths can be installed in particularly close proximity to the façade due to the gearbox being concealed within the drive mullion and due to the compact motor. The maintenancefree AC motor can rotate the blades through a full 360. Lineærdrift Den vedlikeholdsfrie lineærdriften muliggjør at også store lamellprofiler kan beveges. Det er mulig å realisere maksimale lamellspennvidder og en lamellvending på opptil 110º. Skjult liggende drift Et drivverk som er skjult i drevprofilen og en kompakt motor tillater en spesielt nær montering av storlamellene til fasaden og et smalt utseende. Den vedlikeholdsfrie vekselstrømmotoren tillater en dreining av lamellene om 360º. Concealed drive The mainteance-free linear drive allows even large blade profiles to be moved. Maximum blade span widths and a blade rotation of up to 110 are possible. Lamelldriv ved hjelp av føringsstang og lineærdrift. Louvre blade drive via connecting rod and linear motor Lamelldriv ved hjelp av skjult liggende drift og motor. Louvre blade drive using concealed gearbox and motor Schüco 25

26 26 Schüco Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems Schüco aluminium brannsystemer Schüco aluminium fire protection systems Systemløsningene for brann- og røykbeskyttelse i aluminium fra Schüco oppfyller de komplekse kravene fra moderne arkitektur på en funksjonell, estetisk og effektiv måte. Schüco aluminium system solutions for fire and smoke protection allow all the complex requirements of a modern building concept to be met in terms of functionality, design and efficiency. Schüco brann- og røykbeskyttelsessystemer kjennetegnes av smale profiler som gir et elegant og filigrant utseende. Multifunksjonalitet og systemtilhørighet tillater høy fleksibilitet og effektiv produksjon. Schüco ADS 80 FR 60 aluminiums brannbeskyttelsessystem for 60 minutters brannmotstand. Schüco ADS 80 FR 60 aluminium fire protection system for 60 minutes of fire resistance Ved siden av fordelene innen bearbeiding og design setter også systemene Schüco ADS 80 FR 30 / ADS 80 FR 60 / ADS 65.NI FR 30 / ADS 65.NI SP og Firestop T90 standarden innen brann- og røykbeskyttelsesteknikk. Schüco aluminiumsystemer dekker de høyeste kravene, fra 30 til 90 minutters brannmotstand. Schüco tilbyr et helhetlig program fra profiler, beslag og tilbehør til brannbeskyttelsesglass. Schüco fire and smoke protection systems feature narrow profile widths thanks to an elegant, slimline look. Multifunctionality and system compatibility allows the developer maximum flexibility and the fabricator the highest possible level of process efficiency. In addition to the fabrication and design benefits, our Schüco ADS 80 FR 30 / ADS 80 FR 60 / ADS 65.NI FR 30 / ADS 65.NI SP and Firestop T90 systems set standards in fire and smoke protection technology. Schüco aluminium systems thereby satisfy the highest requirements, from 30 to 90 minutes of fire resistance. Schüco offers a complete range of profiles, fittings, accessories and fire-resistant glass. Schüco ADS 80 FR 30 aluminiums brannbeskyttelsessystem for 30 minutters brannmotstand, multifunksjonsdør som kan utstyres med innbruddhemning og adgangskontroll. Schüco ADS 80 FR 30 aluminium fire protection system for 30 minutes of fire resistance; can be used as a multipurpose door with burglar resistance and access control Schüco Firestop T90 komplett dør- og veggsystem som oppfyller alle krav til brannklasse T90 og F90 (EI90). The fully approved Schüco Firestop T90 door and wall system meets all the requirements of fire resistance classes T90 and F90 (EI90) Schüco ADS 65.NI FR 30 komplett dør- og veggsystem godkjent etter kravene fra NS EN 1364/1634. Schüco ADS 65.NI FR 30 door and wall system fully tested in accordance with DIN 4102 and EN 1364/1634

27 Schüco aluminium sikkerhetssystemer Schüco aluminium security systems Schüco ADS 80 FR 30 / FR 60 Schüco ADS 80 FR 30 / FR 60 Det nye dør- og veggprogrammet i aluminium for brannbeskyttelse i brannklasse EI The new aluminium door and wall system for fire protection in fire resistance classes EI60 (F60) and T60. Schüco ADS 80 FR 60 det nye brannbeskyttelsessystemet i aluminium for 60 minutters brannmotstand. Schüco ADS 80 FR 60 the new aluminium fire protection system for 60 minutes of fire resistance Komplett dør- og veggprogram etter NS EN 1364/1634 Stabil hulkammerprofil, 80 mm byggedybde Door and wall system fully approved in accordance with EN 1364/1634 (DIN 4102), including system fittings Rammestørrelser opp til 1440 x 2500 mm Robust hollow chamber profile, basic depth 80 mm Smale profiler Max. leaf sizes 1440 x 2500 mm Schücos integrerte dørlukker med klipsinnfesting Narrow profile face widths Multipurpose features (smoke protection, outside use) Rømningsdør etter NS EN 1125 / 179 Fireescape door after NS EN 1125 / 179 Systembeslagene er stort sett de samme som før System fittings predominantly compatible Multifunksjonsklemnot for en rask klipsinnfesting av systembeslagene Multipurpose groove for fast, push-in fixing of system fittings 98 Multifunksjonsegenskaper (røykbeskyttelse, utvendig bruk) Schüco integrated door closer with push-in fixings Målestokk 1:2 Scale 1:2 Schüco 27

28 28 Schüco Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen steel systems Fasadesystem VISS HI VISS HI façade system På grunn av en nyutviklet isoleringskjerne er det nå også mulig å bygge høyisolerte stålfasader, som ligger langt over kravene til EnEV. The innovative insulating core means it is possible to build highly insulated steel façades that exceed the values required by the EnEV energy saving regulations. Uf- verdi lavere enn 0,8 W/m²K (Passivhusstandard) Uf values lower than 0.8 W/m²K (passive house standard) Isolerglass opptil 70 mm kan benyttes Infill thicknesses up to 70 mm for multiple-pane insulating glass can be used Isoleringskjerne for post- og losholtprofil For oppgradering av bestående VISS fasade til en lavenergistandard Fasadesystem VISS HI VISS HI façade system Kan settes inn i VISS standardsystemer og VISS Ixtra og VISS Davex Rasjonell produksjon ved enkel innføring i glassfalsen Kan brukes med to-glass- og flere-glass isoleringsvindu Postsnitt VISS HI Mullion section detail for VISS HI Losholtsnitt VISS HI Transom section detail for VISS HI Insulating core for mullion and transom profiles Retrofitting existing VISS façades to low-energy standards Can be used in VISS standard systems, VISS Ixtra and VISS Davex Can be easily inserted in the space between panes for efficient fabrication Målestokk 1:2 Scale 1:2

29 Schüco stålsystemer Jansen Schüco Jansen steel systems Schüco 29 Fasadesystem VISS Ixtra VISS Ixtra façade system Lasersveisede bæreprofiler i stål integrert i et komplett system, muliggjør nye arkitektoniske dimensjoner innen fasadedesign. Laser-welded steel load-bearing profiles integrated into a complete system bring new architectural dimensions to façade design. Ixtra stor: Etasjeovergripende, gjennomgående profiler gir høye statikkverdier og muliggjør absorbering av vertikallaster (for eksempel glasstak) Ixtra slank: Gjennomgående profilbredder på bare 50 eller 60 mm Ixtra sterk: Uavhengige veggtykkelser opp til 25 mm Ixtra large: Mullions running continuously over more than one storey due to very high static strength. Can also take vertical loads (e. g. skylights) Ixtra slimline: Continuous face widths of only 50 mm or 60 mm Ixtra strong: Independent wall thicknesses of up to 25 mm Ixtra vakker: Variabel utforming av bæreprofilene ved hjelp av stav- og gurtoppbygging Ixtra beautiful: Machining of the web and flanges offer a variety of loadbearing profile configurations Ixtra rasjonell: Kan kombineres med standard VISS-system ved hjelp av klipsbare losholt Ixtra efficient: Can be combined with the standard VISS system with push-on transoms Ixtra transparent: Store og tunge glass tillater maksimal transparens Ixtra transparent: Large and heavy glass units allow maximum transparency Ixtra sikker: CE-konformt, TRAV testet system, som innbruddshemming til WK3 Ixtra security: CE-approved system, tested in accordance with TRAV, burglar resistance up to WK3 Ixtra variabel: Mange profilgeometrier med boks-, T-, L-, H- eller I-konturer Fasadesystem VISS Ixtra VISS Ixtra façade system Ixtra variable: Infinite profile geometries with box, T, L, H or I contours VISS Ixtra Målestokk 1:2 Scale 1:2

Schüco systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger

Schüco systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger systemer for energieffektive næringsbygg og privatboliger Saving, Generating & Networking Energy Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Energy 3 Innhold Energy 3 3 04 05 06

Detaljer

Schüco systemer for energieffektive boliger

Schüco systemer for energieffektive boliger Schüco systemer for energieffektive boliger Bolighus med individuell arkitektur Grønn teknologi for den blå planeten Ren energi fra sol og vinduer 2 Schüco Innhold Innhold Innhold Schüco 3 Kompetanse for

Detaljer

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET

LEDERE ENDRING OG KONTINUITET 34 LEDERE ENDRING OG KONTINUITET Vi begynner denne utgaven med å ta et varmt farvel med Lennart Engström, som går av med pensjon fra redaksjonen vår. Han startet Copper Forum for 18 år siden, og har spilt

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death

Sea Survival. by Hansen Protection...might be the difference between life and death Sea Survival by Hansen Protection..might be the difference between life and death 2 Sea Survival A FIRST CLASS SURVIVAL SUIT CAN MEAN THE DIFFERENCE BETWEEN LIFE AND DEATH. AS ONE OF THE WORLDS FOREMOST

Detaljer

Ronda 160 med innsats / with insert

Ronda 160 med innsats / with insert NO Brukerveiledning 2 GB User manual 10 SE Monteringsanvisning 17 Ronda 160 med innsats / with insert Art.no: CC-RON00-1X0/ CC-RON01-1X0/ CC-RON02-1X0 Last updated: 03.07.2012 RRF: 29 09 2201. Innhold

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 25/2008 Prisvinner, luksuriøse Stella Maris Kunstverket i kobber Marie Louise Kold Kobberutsmykning og arkitektur Helsinki Music House dagens status Redaksjonelt

Detaljer

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10

Bergen. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9. Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 Bergen NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 Product no: SA-BERG0-000 RRF no: 40 10 2244 Last updated: 27.05.10 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9

Orion NO GB. Brukerveiledning 2 User manual 9 Orion NO GB Brukerveiledning 2 User manual 9 Produkt nr: SN-00000-000 Sintef nr: 045-047 Sist oppdatert: 23.11..2009 INNHOLD 1. Før du installerer nytt ildsted 2 Installasjon og kontroll før bruk 2 Pipetrekk

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE DS-75 PRODUKTIVITET PÅ EN ENKEL MÅTE Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet DS-75 PRODUCTIVITY PRODUKTIVITET MADE PÅ EASY EN ENKEL MÅTE Are you working in an environment

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15

X-25F. NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 X-25F NO Brukerveiledning 2 GB User manual 9 SE Installationsanvisning 15 Product no: IN-0X25F-100 Sintef no: 10204435B RRF no: 40 13 3328 Last updated: 071013 Innhold 1. Før du installerer nytt ildsted

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt

Boliger med potensial. Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt Boliger med potensial Inspirasjon og tips til ditt boligprosjekt 2 Schüco Boliger med potensial Boliger med potensial Schüco 3 Bolig Brydesvei Kontrasten mellom gammelt og nytt er stor og fasinerende Sted:

Detaljer

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA

AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA AVGANG 2013 PRODUKTDESIGN BA/MA Avgangsutstilling PRODUKTDESIGN DogA juni 2013 Det er med stor glede og ydmykhet jeg nå forsøker å formulere noen ord til årets avgangsutstilling, og vi er privilegerte

Detaljer

T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort

T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort T E C H N O L O G Y F O R I D E A S Transparent komfort Innholdsfortegnelse Stemning 4 Inne eller ute, det er ditt valg. Med våre systemprodukter åpnes flater mot dine omgivelser. Du finner flere valg

Detaljer

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE. Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet

DS-75 PRODUKTIVITET ENKEL MÅTE. Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet og bekvemmelighet PRODUKTIVITET PÅ EN ENKEL MÅTE Den avanserte kombinasjonen av produktivitet, allsidighet bekvemmelighet PRODUKTIVITETMADE PÅ EASY PRODUCTIVITY EN ENKEL MÅTE Are you working in an environment where mail

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer