Rapport fra norsk skyggegruppe EU Smart grids

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra norsk skyggegruppe EU Smart grids"

Transkript

1 Rapport fra norsk skyggegruppe EU Smart grids Kjell Sand, Seniorforsker SINTEF Energi - /prof. II NTNU, Inst elkra>teknikk 1

2 Deltakere Kjell Sand - SINTEF Energi (leder/sekretariat) Ove Grande - SINTEF Energi Knut Samdal - SINTEF Energi Magnus Korpås - SINTEF Energi Steinar Fines - NTE Bjørnar Fladen - NVE Jan Ove Gjerde - StatneO SF Erland Eggen - Norges Forskningsråd Tor Ivar Eikaas - Norges Forskningsråd Mari Lyseid Authen - Norges Forskningsråd Grete Håkonsen Coldevin - The Norwegian Smartgrid Centre KjeVl Uhlen - NTNU 2

3 Målse\ng med skyggegruppen (fra søknaden) Formålet med prosjektet er å sikre koordinering og informasjonsutveksling mellom norske aktører på ulike europeiske arenaer innenfor temaet Smartgrids. Prosjektet vil gjennom dannelsen av slik skyggegruppe sikre at norske problemsvllinger kan prioriteres og ivaretas på en best mulig måte. Gruppen vil også fungere som et kontaktpunkt mellom Norge og Europa innenfor temaet Smartgrids. 3

4 Konkret målse\ng med søknaden er å få støoe Vl: Spredning av informasjon gjennom møter i den nasjonale gruppen Utarbeidelse av prosjektdokumentasjon fra møter i den nasjonale gruppen Informasjons- /koordineringsarbeid inn mot relevante aktører Spesielt vil The Norwegian Smart Grid Centre beny9es for å spre slik informasjon 4

5 Fra første møtet i skyggegruppen Informasjonsspredning er vikvg og en konkret målse\ng er å utarbeide underlag som viser mulighetsrommet for norske aktører og begrunnelse for hvorfor de skal delta i "EU- forskningen". Informasjonsspredning kan dels skje med breddeinfo Vl mange, men i Vllegg bør man markedsføre mulighetene mot ressurspersoner i selskap som vi i utgangspunktet tror kan ha interesse så da er det bare å melde sin interesse. 5

6 MoVvasjon: AkVvt inngrep innenfor de ulike arenaene i EU er vikvg fordi norske Smart Grid problemsvllinger Vl dels er betydelig forskjellige for problemsvllingene i mer termiske land. Dersom Norge ikke er representert i slike fora er det en fare for at norske prioriteringer ikke får fokus og derfor ikke blir VlgodeseO i ulike sammenhenger som f.eks. o Utlysninger ("calls") i FoU og demoprogrammene Vl EU (som Norge er med å finansierer) o Europeisk energiregulering (direkvver, forskri>er, network codes, ) o Europeiske standarder Pluss at vi går glipp av neoverk og informasjon 6

7 Fordeler ulemper Norge/Europa: Noen observasjoner Bruker mye strøm og har stor fleksibilitet Kra>systemet er svært fornybart mye mindre uhordringer enn EU EV har gode rammebevngelser Klare mål m.h.t AMS God IKT infrastruktur. Fiberselskap i regi av Energiselskap Utviklede markedsløsninger alle har adgang Vl kra>markedet Grønne servfikater (men flere land i EU har hao sterkere incenvver) Strøm er billig - kra>overskudd Svake neo mange steder DG i svake neo Lav arbeidsledighet kamp om ressursene Grisgrendt uhordringer mh.t leveringskvalitet 230V IT gir noen særnorske uhordringer som få AMS- leverandører ser et marked for Lite AMS- marked sammenlignet med mange land Stort seo beskjedne strømprisvariasjoner over døgnet (kan gi lav ressursutnyoelse) Selskapsstruktur kan gi uhordringer

8 Aktører i utvikling av et felles europeisk kra>marked EU: Forordninger, direkvv, vedtak Universitet - FoU Demo ACER (The Agency for the CooperaVon of Energy Regulators ): Framework guide lines Energiselskap ENTSO- E (The European Network of Transmission System Operators for Electricity) : Network Codes Leverandørindustrien, konsulentbransjen ESO (Europeiske standardiseringsorganisasjoner CEN/ CENELEC/ETSI) : Standarder Energikundene Samfunnet Miljøet 8

9 Fora vi deltar i: European Energy Research Alliance - EERA JP Smart Grids (SINTEF Energi) CENELEC TC8X System aspects of electrical energy supply (SINTEF Energi) CENELEC TC13 Equipment for electrical energy measurement and load control (NTE) Smart Grid CoordinaVon Group M490 (SINTEF Energi) European Electricity Grid IniVaVve - EEGI (NFR) The European Network of Transmission System Operators for Electricity ENTSO- E (StatneO) Teknologiplanormen (SINTEF Energi) Council of European Energy Regulators - CEER (NVE) InternaVonal Energy Agency (IEA) ImplemenVng Agreement for a Co- operavve Programme on Smart Grids ISGAN (StatneO) world wide he Global Smart Grid FederaVon GSGF (The Norwegian Smartgrid Centre) - world wide CENELEC BT WORKING GROUP No Mirror ENTSO- E AcVviVes (SINTEF Energi) 9

10 Lenker EERA JP Smart Grids (SINTEF Energi) - hop://www.eera- set.eu/index.php?index=21 CENELEC TC8X (SINTEF Energi) - p=104:7: ::::fsp_org_id,fsp_lang_id:1077,25 CENELEC TC13 (NTE) - p=104:7: ::::fsp_org_id,fsp_lang_id:1028,25 Smart Grid CoordinaVon Group M490 (SINTEF Energi) - UVliVesAndEnergy/SmartGrids/Pages/default.aspx EEGI (Norges Forskningsråd) - Electricity- Grid- IniVaVve ENTSO- E (StatneO) - European Technology Planorm SmartGrids (SINTEF Energi) CEER (NVE) - regulators.eu/portal/page/portal/eer_home ISGAN (StatneO) - isgan.org/ CENELEC BT Working Group No Mirror ENTSO- E AcVviVes (SINTEF Energi) - www/f?p=104:7: ::::fsp_org_id,fsp_lang_id:11506,25 10

11 Noen eksempler på hvem de er og hva de gjør: 11

12 CEER- Council of European Energy Regulators organisering (fra Karstein Brekke) GA CEERs parvcipants in the EC TF on Smart Grids Board Secretariat Smart Grid (internal) CoordinaVon group Implementation, Benchmarking and Monitoring Chair: K. Locquet VC: J. Mayer Legal Workstream Market Integrity and Transparency Chair: J. Braz VC: F. Lakhoua Wholesale Energy Market Electricity Chair:M.Crouch VC: G. Moelker Electricity Quality of Supply Gas Chair: W. Boltz VC: T. Maes Gas Storage Customers and Retail Markets Chair: P.de Suzzoni VC: T.Gómez Customer Empowerment International Strategy R. Huttunen M. Thiolliere Smart Grid Unbundling and Reporting Efficiency Benchmarking Sustainable Development Electricity Security of Supply Liquefied Natural Gas Retail Market Functioning Strategy & Communication Smart Meter

13 CEER leveranser innenfor Smart Grids Review on European Regulatory Approaches Enabling Smart Grid SoluVons Benchmarking Report on Flexibility Tools for future Electricity Markets Guidelines of Good PracVce on Demand Side Management: Realizing the energy efficiency and wider services potenval Status Review of Customer access to the cost and sources of energy and efficiency schemes Advice on Green Electricity Offers Advice on Data Management for BeOer Retail Market FuncVoning (Technical and Customer Data) Status Review of RegulaVon on Smart Metering, including an assessment of Roll- out Strategy for materializing the 2020 Vision CEERs Work Programme 2013: hop://www.energy- regulators.eu/portal/page/portal/eer_home/c12- WPDC _WP2013- Public_3- Sep- 2012_v2.pdf

14 Europeisk forskningsagenda aktørbilde og EERA JP Smartgrid Forskningssjef Elkra>systemer 14

15 European InnovaVon Triangle Horizon 2020

16 16

17 EEGI labelling av prosjekt 17

18 Teknologiplanormen WG 3 Demand and metering Ove S. Grande 18

19 SmartGrids SRA 2035 Research area RC Smart Retail and Consumer Technologies Stakeholders: Consumers, distributed electricity generators owners, electric vehicle/storage owners, Re- tailers, Aggregators, Power Exchanges, TSOs, DSOs Tasks: RC.1: Retail and Consumer InformaVon and CommunicaVon Technology Infrastructures RC.2: Retail and Consumer Energy Services & Management RC.3: Consumer Interfacing Technologies RC.4: Consumer Driven markets RC.5: AcVve Consumer Programs 19

20 Research Topics in research area Smart Retail and Consumer Systems RC01 Consumer Driven local services, markets considering distribudon grid constraints Advanced demand response and demand side management techniques and technologies for low-cost, secure and a sustainable distribution system operation b c d e f g Electronic Energy Market places to enhance small consumer and local generator participation in the distribution constrained power Centrally Controlled or Distributed/Federated energy markets, Command & Control or Peer 2Peer everything?: The new energy service company local for local Potential of consumer demand to interact and support DER generation in various markets: The ability of wind to bid into high priced markets in cooperation with Demand Response aggregators Local and national Demand Response programs: Possible conflicts between requirements to lower peak demand and network capacity issues Capacity and reserves Markets: What consumer types and demand response programs types are most appropriate for each market and how could these best be integrated. Residential and small commercial consumers and consumer based Ancillary Services Markets: How can this become a reality? What impact would such access have on the cost/benefit of resi dential programs and home automation 20

21 RC02 a b c d e f ICT for Smart Consumers Consumer Energy Cloud ICT: The Energy Cloud is the virtual solution for the collection and dis tribution (at any time and at any place) of meter and control data from all nodes in the smart energy system (like the future internet of things). ICT systems for Consumers Demand side participation (DSP): Autonomous ICT system solutions required of existing and potential future demand side participation applications for enabling ease of adaptability from existing dedicated solutions for seamlessly interfacing with ICT systems for the distribution and transmission networks Consumer opportunities with ICT: New consumer opportunities arising from modern ICT technolo gies Consumer information handling: Security, Privacy and Data Protection, Handling of huge amounts of data, Central vs Decentral management Consumer Service Architecture: Service Oriented Architectures to integration and standardiza tion User Interface: Simple, accurate, reliable, and intuitive displays and interfaces for the consumers RC03 EV for Smart Consumers a b Standardization for EV integration and harmonization of ICT interfaces to EV (connected to dis tribution grids) within national boundaries as well as across Europe Cyber security of the EV data including: storage, transmission, retrieval and the privacy 21

22 AuthoriVes (Energy Regulator) Regulation of natural monopolies Monopoly DSO Network tariff TSO Balancing Market (BM) Agreements Market Market operator/px Aggregator/ Power supplier Day Ahead (DA) Intra Day (ID) Current market prices Enforce competition law CompeVVon Authority Technology Price signals Monopoly Market Solar Infeed(?) DA hour CHP CHP Infeed(?) DA/ID/BM 15 min Wind Infeed(?) DA/BM 15 min Household Time-of-Day DA hour Commercial Time-of-Day DA/ID/BM 15 min ICT requirements (local load control) Meter Interface with controller Meter) Interface with controller Meter Interface with controller Meter Market interface Meter Market interface

23 NyO rammeprogram for forskning og utvikling Sterkt fokus på å løse store samfunnsuhordringer Mer fokus på innovasjon og introduksjon av close- to- market acvons Periode: BudsjeO: ca 70,2 mrd EUR (FP7: 50,5 mrd EUR) Samfunnsuhordring 3: Secure, clean and efficient energy Arbeidsprogram med 3 fokusområder: Smarte byer (lavutslipp, ressurseffekvve) EnergieffekVvitet KonkurransedykVg lavutslippsenergi Første utlysning: Rundt årsski>et 2013/2014 Mer info: Tor Ivar Eikaas, 23

24 Poenget med skyggegruppen er ikke å stå i veien for sola, men å hjelpe norske aktører fram i lyset. 24

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO.

The PQM project CLIENT S REF. Frank Nilsen 19.590.000 2009-06-30 PROJECT NO. CLASSIFICATION PROJECT MANAGER (NAME, SIGN.) NO. TITLE PROJECT PLAN The PQM project SINTEF Energy Research Address: NO-7465 Trondheim, NORWAY Reception: Sem Sælands vei 11 Telephone: +47 73 59 72 00 Telefax: +47 73 59 72 50 CLIENT(S) Norwegian Research

Detaljer

Smarte energinett Smart Grid

Smarte energinett Smart Grid Smarte energinett Smart Grid Vi ser på planer om et integrert europeisk energimarked, smarte energinett, AMSmålere, elektrifisering av transport og kunder som også produserer energi. Hvordan håndtere disse

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk

AMS og Smart Grids. Trender og føringer i Europa og Norge. Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk AMS og Smart Grids Trender og føringer i Europa og Norge Kjell Sand SINTEF Energi AS NTNU Institutt for elkraftteknikk 1 Innhold Oversikt EU Norge 2 Fire enkle bilder på et smartere energisystem Et navn

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport

ITS nettverk Horisont 2020. Øystein Strandli, NCP Transport ITS nettverk Horisont 2020 Øystein Strandli, NCP Transport Horisont 2020 Horisont 2020s tre hoveddeler The 3 Pillar structure of Horizon 2020 Excellent Science European Research Council (ERC) Competitive

Detaljer

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000

2000. årsrapport. Innhold. side. Styrets beretning 2000... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 2000. Innhold. side. Styrets beretning 2000.................... 2 3 Report by the Board of Directors 2000 Organisasjonsstruktur og mandat............. 4 Director s Status Report UNINETT styre og ansatte..................

Detaljer

AØO fordypningen høsten 2015

AØO fordypningen høsten 2015 AØO fordypningen høsten 2015 Anvendt økonomi og optimering - fordypning Fordypningstilbudet til studentene er en spesialisering innenfor økonomisk analyse og optimering som hovedsakelig er rettet mot industrielle

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX

KNX Metering er smart. Smart Metering with KNX KNX Metering er smart Smart Metering with KNX Innhold / Content KNX Metering er smart 4 KNX Metering is Smart KNX Metering spesifikasjon 8 Den verdensunike STANDARDEN for Smart Metering KNX Metering Specification

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

A N N U A L R E P O R T

A N N U A L R E P O R T Å R S R A P P O R T A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 NORSK REGNESENTRAL 2002 Innledning Årsberetning 2002 Regnskap Noter til regnskapet Revisjonsberetning Lille spill på skjermen der... Bildekomprimering

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme

Rapport. Interoperable betalingstjenester for lading av elbil. Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme - Åpen Rapport Interoperable betalingstjenester for lading av elbil Forfattere: Trond Foss Liv Øvstedal Kristin Ystmark Bjerkan Marianne Elvsaas Nordtømme SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Annual report Årsrapport 2008

Annual report Årsrapport 2008 Annual report Årsrapport 2008 Contents Mission 3 Market outlook 4 Platform for success 6 Products and service offerings 9 Business models 10 CEO 12 Corporate governance statement 14 Board of directors

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge

Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Status Koordineringskomiteen for demonstrasjonsaktiviteter Demo Norge Kjell Sand, SINTEF Energi/NTNU Eilert Bjerkan, Enfo Consulting Åpnet fagseminar i regi av The Norwegian Smartgrid Centre 2014-03-25

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t

Å r s r a p p o r t 2 0 1 0 A n n u a l r e p o r t Årsrapport 2 0 1 0 Annual report Content Innhold Forord 3 Introduction Årsberetning 2010 4 Årsregnskap 2010 6 7 8 8 9 10 11 12 13 Automatisk deteksjon av fangstgroper Klimascenarioer til praktisk nytte

Detaljer

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014

Datavarehus og Data Mining. Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Datavarehus og Data Mining Helge Rege Gårdsvoll og Lasse Bache-Mathiesen NTNU 21.01.2014 Om oss Helge Rege Gårdsvoll Sjefskonsulent i BIM NTNU Indøk 09 Prosjekter: VPS Oslo Kommune DNB Storebrand Lasse

Detaljer

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17.

Gradsdagen 2015. Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 17. Gradsdagen 2015 Presentasjon av masteroppgaver ved Handelshøyskolen (HH) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 17. juni 2015 Master i økonomi og administrasjon/ Master degree in Business Administration

Detaljer

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation

arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation 2011 arenaprogrammet.no Vekst og utvikling i samarbeid Innovation through cooperation Arena programmet Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer.

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt?

SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? SmartGrid - Hva skjer nasjonalt og internasjonalt? Status - trender - standardisering Kjell Sand Faglig leder The Norwegian Smartgrid Centre og formann i NEK NK8 SINTEF Energi, Inst. Elkraft, NTNU NEK

Detaljer

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet

Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Teknologisk utvikling og forsyningssikkerhet Gerd H. Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi, professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no Innhold Hva mener vi med, og hva påvirker forsyningssikkehet?

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 2.0 Mars 2012 Det er med glede vi lanserer en oppdatert og offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! Forrige utgave var nå fra 2009, og med 2011-oppdateringen av ITIL,

Detaljer

ITIL terminologiliste

ITIL terminologiliste ITIL terminologiliste Versjon 1.0 August 2009 Det er med glede vi lanserer en offisiell norsk versjon av ITIL terminologiliste! For hver term var utfordringen å få enighet om hvilken norsk term som skal

Detaljer

Make most out of your Energy. 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric

Make most out of your Energy. 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric Make most out of your Energy 21.08.2014 Arild Bjørkedal Vice President Energy & ITB, Schneider Electric Byene vokser og skaper utfordringer. 75% of the Earth s Energy consuption 50% of the Earth s population

Detaljer

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS

iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS iaas Documentation Release 0.1.0 NorCAMS June 18, 2015 Contents 1 Getting started 3 2 Installation 5 2.1 Hardware installation........................................... 5 2.2 IP Addressing Plan............................................

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer