nr 04/ NO Õrgang 13 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 04/15-2015.02.16 NO Õrgang 13 ISSN 1503-5808"

Transkript

1 nr 04/ NO Õrgang 13 ISSN Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomrõdet BESÏKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte design... 3 Internasjonale designregistreringer Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Slettede, utgõtte og opph rte nasjonale designregistreringer Fornyelse av registreringer INID-koder I kunngj ringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (11) Registreringsnummer (15) Registreringsdato (18) Dato som registreringen gjelder til (21) S knadsnummer (22) Inngivelsesdato (24) L pedag (30) Prioritetsopplysninger (43) Allment tilgjengelig dato (51) Klasse (54) Produkt (55) Avbildning(er) (72) Designer (73) Innehaver (74) Fullmektig 2

3 registrerte design nr 04/15 Registrerte design I henhold til designloven º 18 f rste ledd i.f. kunngj res i dag f lgende registrerte design. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven ºº 25 flg. og designforskriften ºº 26 flg. Designregistreringen gjelder for den eller de periodene põ fem Õr som s knaden er innlevert for, regnet fra s knadsdagen. Registreringen kan fornyes, jf. designloven ºº 23 og 24. Maksimal beskyttelsestid er 25 Õr. For reservedeler, se unntaket i designloven º 23 annet ledd. (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Haemonetics Corporation, 400 Wood Road,, US-MA02184 BRAINTREE, USA (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Blodbehandlingsapparat (51) Klasse: (72) Designer: Gary F Prokop, 830 Pick Street, IL60187 WHEATON, USA (US) Robert Gonsalves, 39 Leonard Street, MA02330 CARVER, USA (US) Gary Stacey, 51 Hampstead Way, MA02050 MARSHFIELD, USA (US) Robert Lancelot, 13 Bayview Drive, MA02025 COHASSET, USA (US) Ebenezer Degbor, 27 Todd Drive Ext., MA02766 NORTON, USA (US) Paul McGovern, 948 Winter Street, MA02341 HANSON, USA (US) Jessica Connolly, 66 Bayfield Rd. S., MA02171 QUINCY, USA (US) Andre Buechner, 4 Hickorywood, MA02360 PLYMOUTH, USA (US) Edward Kaleskas, 85 Old Main Road, MA02556 NORTH FALMOUTH, USA (US) Howard Sumner, 7 Flintlock Drive, MA01730 BEDFORD, USA (US) Daniel R Johnson, 8534 South 84th Avenue, IL60457 HICKORY HILLS, USA (US) Christopher Newell, 421 West Street, MA02184 BRAINTREE, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/491,774,

4 registrerte design nr 04/

5 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Luzense AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, Norge (74) Fullmektig: Advokatfirma Rµder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) Design 2 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW)

6 registrerte design nr 04/ Design 3 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) Design 4 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW)

7 registrerte design nr 04/15 Design 5 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) Design 6 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) Design 7 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW)

8 registrerte design nr 04/15 Design 8 (54) Produkt: Takspot/downligth (51) Klasse: (72) Designer: Per Norman Nielsen, Industriveien 11, 1481 HAGAN Chao Wen Hsin, c/o Kaoyi Electronic Co. Ltd, No. 241, Sec 1, Meiliao Road, 508 HOMEI TOWN, CHANGHUA COUNTY, Taiwan (TW) (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Footbalance System Oy, Valimotie 5, FI VANDA, Finland (74) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Design 1 (54) Produkt: Pad/pute for tilpassing av en form til en innersõle (ortopedisk utstyr) (51) Klasse: (72) Designer: Erkki Hakkala, Tulisuonkuja 1 B 11, HELSINGFORS, Finland (FI) (30) Prioritet: , EM, ,

9 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: W.C. BRADLEY CO., 1017 Front Avenue, US-GA31904 COLUMBUS, USA (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Grill (51) Klasse: (72) Designer: Wesley J Wagner, 4462 Ritch Haven Road, GA31909 COLUMBUS, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/494,389,

10 registrerte design nr 04/ Design 2 (54) Produkt: Grill (51) Klasse: (72) Designer: Wesley J Wagner, 4462 Ritch Haven Road, GA31909 COLUMBUS, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/494,390,

11 registrerte design nr 04/

12 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: SMEKAB AB, Skolgatan 1, SE ÍNNESTAD, Sverige (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Del av sykkelstativ (51) Klasse: (72) Designer: Britt J nsson, c/o Kirstin J nsson, Almbacksgatan 18 B Lgh 1404, MALMÍ, Sverige (SE) Jessica Nilsson, Skvadronsgatan 12 Lgh 1301, MALMÍ, Sverige (SE) Louise Andersson, Idaborgsgatan 57 D Lgh 1403, MALMÍ, Sverige (SE) Filip Hõllefors, Frykholmsgatan 15 B Lgh 1101, H SSELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, Design 2 (54) Produkt: Del av sykkelstativ (51) Klasse: (72) Designer: Britt J nsson, c/o Kirstin J nsson, Almbacksgatan 18 B Lgh 1404, MALMÍ, Sverige (SE) Jessica Nilsson, Skvadronsgatan 12 Lgh 1301, MALMÍ, Sverige (SE) Louise Andersson, Idaborgsgatan 57 D Lgh 1403, MALMÍ, Sverige (SE) Filip Hõllefors, Frykholmsgatan 15 B Lgh 1101, H SSELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3,

13 registrerte design nr 04/15 Design 3 (54) Produkt: Del av sykkelstativ (51) Klasse: (72) Designer: Britt J nsson, c/o Kirstin J nsson, Almbacksgatan 18 B Lgh 1404, MALMÍ, Sverige (SE) Jessica Nilsson, Skvadronsgatan 12 Lgh 1301, MALMÍ, Sverige (SE) Louise Andersson, Idaborgsgatan 57 D Lgh 1403, MALMÍ, Sverige (SE) Filip Hõllefors, Frykholmsgatan 15 B Lgh 1101, H SSELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3, Design 4 (54) Produkt: Del av sykkelstativ (51) Klasse: (72) Designer: Britt J nsson, c/o Kirstin J nsson, Almbacksgatan 18 B Lgh 1404, MALMÍ, Sverige (SE) Jessica Nilsson, Skvadronsgatan 12 Lgh 1301, MALMÍ, Sverige (SE) Louise Andersson, Idaborgsgatan 57 D Lgh 1403, MALMÍ, Sverige (SE) Filip Hõllefors, Frykholmsgatan 15 B Lgh 1101, H SSELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, 3,

14 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: STA RESELL, RESDALSVEIEN 44, 7335 JERPSTAD, Norge Design 1 (54) Produkt: Barnebunad (51) Klasse: (72) Designer: STA RESELL, RESDALSVEIEN 44, 7335 JERPSTAD

15 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA (74) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Elektronisk anordning for gjengivelse av lyd og bilde, klasse 14-01; Elektronisk anordning for databehandling og lagring, klasse 14-02; Elektronisk anordning for kommunikajson, klasse (51) Klasse: (72) Designer: Jody Akana, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Bartley K. Andre, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Shota Aoyagi, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Anthony Michael Ashcroft, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Jeremy Bataillou, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Daniel J. Coster, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Daniele De Iuliis, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) M. Evans Hankey, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Julian Hoenig, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Richard P. Howarth, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Jonathan P. Ive, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Duncan Robert Kerr, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Matthew Dean Rohrbach, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Peter Russell-Clarke, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Benjamin Andrew Shaffer, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Mikael Silvanto, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Christopher J. Stringer, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Eugene Antony Whang, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) Rico Z rkend rfer, c/o Apple Inc., 1 Infinite Loop, MS 302-1ID, CA95014 CUPERTINO, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/489,981, 1 (50) Anmerkning: Patentstyret har foretatt supplerende unders kelse

16 registrerte design nr 04/

17 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Hege Marita Andersen, Nedre Bjertnes 11 B, 1482 NITTEDAL, Norge Design 1 (54) Produkt: Hjelpemiddel for hundedressur (51) Klasse: (72) Designer: Hege Marita Andersen, Nedre Bjertnes 11 B, 1482 NITTEDAL

18 registrerte design nr 04/

19 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Flexiframe AS, Falkenborgvn. 36, 7044 TRONDHEIM, Norge (74) Fullmektig: Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Profilert list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 2 (54) Produkt: Profilert list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

20 registrerte design nr 04/15 Design 3 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 4 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

21 registrerte design nr 04/15 Design 5 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 6 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

22 registrerte design nr 04/15 Design 7 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 8 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 9 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

23 registrerte design nr 04/15 Design 10 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 11 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 12 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

24 registrerte design nr 04/15 Design 13 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 14 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 15 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

25 registrerte design nr 04/15 Design 16 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 17 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM Design 18 (54) Produkt: Del av list/foring (51) Klasse: (72) Designer: Vidar Marstein, Uglahaugstien 10, 7024 TRONDHEIM

26 registrerte design nr 04/15 (11) Reg.nr.: (21) S kn.nr.: (22) Inngitt: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Registrert: (45) Kunngjort: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Klean Kanteen, Inc, 4345 Hedstrom Way, US-CA95973 CHICO, USA (74) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Design 1 (54) Produkt: Flaske (51) Klasse: (72) Designer: Philip John Notheis, 405 Cypress Street, CA95928 CHICO, USA (US) Eckehart Zimmermann, Forest View Road, CO80132 MONUMENT, USA (US) (30) Prioritet: , US, 29/494, 384,

27 Internasjonale designregistreringer I henhold til designloven º 57 fjerde ledd, kunngj res i dag f lgende internasjonale registreringer som har virkning i Norge. Det kan fremsettes krav om at designregistreringen helt eller delvis skal oppheves, jf. designloven ºº 58 fjerde ledd og 25 flg. og designforskriften ºº 26 flg. Virkningen av en internasjonal registrering gjelder for den eller de periodene põ fem Õr som s knaden er innlevert for, regnet fra den dagen registreringen ved det Internasjonale byrõet anses Õ ha skjedd. Registreringen kan fornyes etter bestemmelsene i GenÞveavtalen, se dl º 58 tredje ledd. Maksimal beskyttelsestid er 25 Õr. (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 TRIENGEN, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Mugs (51) Klasse: (72) Designer: Jorgen Bodum, Kõppelistrasse 15, 6045 MEGGEN, Sveits (CH)

28 1.7 Design 2 (54) Produkt: Mugs (51) Klasse: (72) Designer: Jorgen Bodum, Kõppelistrasse 15, 6045 MEGGEN, Sveits (CH)

29 2.7 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: TOD'S S.P.A., Via Filippo Della Valle, 1, IT SANT'ELPIDIO A MARE (FM), Italia Design 1 (54) Produkt: Footwear sole (51) Klasse: (72) Designer: Daniele Bergonzi, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) Diego Della Valle, Via Filippo Della Valle 1, SANT'ELPIDIO A MARE (FERMO), Italia (IT) (30) Prioritet: , EM, ,

30 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Hella Gutmann Solutions GmbH, Am Krebsbach 2, DE IHRINGEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Diagnostic testing apparatus other than for medical or laboratory purposes (51) Klasse: (72) Designer: Medienformer GmbH, Alexanderstr. 26 A, STUTTGART, Tyskland (DE) Design 2 (54) Produkt: Diagnostic testing apparatus other than for medical or laboratory purposes (51) Klasse: (72) Designer: Medienformer GmbH, Alexanderstr. 26 A, STUTTGART, Tyskland (DE)

31 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Stelton A/S, Christianshavns Kanal 4, DK-1406 KÏBENHAVN K, Danmark Design 1 (54) Produkt: Drinking cup (51) Klasse: (72) Designer: Christian Wilhelm Carstensen, c/o Stelton A/S, Christianshavns Kanal 4, 1406 KÏBENHAVN K, Danmark (DK) Michael Ring, c/o Stelton A/S, Christianshavns Kanal 4, 1406 KÏBENHAVN K, Danmark (DK) Mads Surel, c/o Stelton A/S, Christianshavns Kanal 4, 1406 KÏBENHAVN K, Danmark (DK)

32 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: GROENEVELD-ELCEA B.V., De Hak 21, NL-5107RG DONGEN, Nederland Design 1 (54) Produkt: Ear plug (51) Klasse: (72) Designer: Cornelis Adrianus Johannes Schijvenaars, Churchillstraat 30, 5103TH DONGEN, Nederland (NL)

33 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND, Norge (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Fish cage (51) Klasse: (72) Designer: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND (30) Prioritet: , NO, , Design 2 (54) Produkt: Wall elements of fish cages (51) Klasse: (72) Designer: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND (30) Prioritet: , NO, ,

34 2.4 Design 3 (54) Produkt: Wall elements of fish cages (51) Klasse: (72) Designer: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND (30) Prioritet: , NO, ,

35 Design 4 (54) Produkt: Bottom elements of fish cages (51) Klasse: (72) Designer: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND (30) Prioritet: , NO, , Design 5 (54) Produkt: Bottom elements of fish cages (51) Klasse: (72) Designer: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 HAUGESUND (30) Prioritet: , NO, ,

36 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: KIKKOMAN FOODS EUROPE B.V., 100, De Vosholen, NL-9611TG SAPPEMEER, Nederland Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Jan Stutvoet, De Vosholen 100, 9611TG SAPPEMEER, Nederland (NL) Bianca Meijer, De Vosholen 100, 9611TG SAPPEMEER, Nederland (NL)

37 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: BAHAG BAUS HANDELSGES. AG - ZWEIGNIEDERLASSUNG MANNHEIM, Gutenbergstrasse 21, DE MANNHEIM, Tyskland (50) Anmerkninger: Designene er i farger.registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Joints for pipes Design 2 (54) Produkt: Joints for pipes

38 Design 3 (54) Produkt: Joints for pipes 3.1 Design 4 (54) Produkt: Joints for pipes Design 5 (54) Produkt: Joints for pipes

39 Design 6 (54) Produkt: Joints for pipes Design 7 (54) Produkt: Joints for pipes

40 Design 8 (54) Produkt: Joints for pipes 8.1 Design 9 (54) Produkt: Joints for pipes

41 Design 10 (54) Produkt: Joints for pipes Design 11 (54) Produkt: Joints for pipes Design 12 (54) Produkt: Joints for pipes

42 Design 13 (54) Produkt: Joints for pipes Design 14 (54) Produkt: Joints for pipes

43 Design 15 (54) Produkt: Hose pistols Design 16 (54) Produkt: Hose pistols Design 17 (54) Produkt: Hose pistols

44 Design 18 (54) Produkt: Hose pistols Design 19 (54) Produkt: Part of hose pistol 19.1 Design 20 (54) Produkt: Hose pistol (72) Designer: N N

45 Design 21 (54) Produkt: Part of hose pistol 21.1 Design 22 (54) Produkt: Hose pistol Design 23 (54) Produkt: Part of hose pistol

46 Design 24 (54) Produkt: Hose pistol Design 25 (54) Produkt: Part of hose pistol 25.1 Design 26 (54) Produkt: Appliance for the irrigation of plants

47 Design 27 (54) Produkt: Part of hose pistol 27.1 Design 28 (54) Produkt: Joints for pipes Design 29 (54) Produkt: Joints for pipes (72) Designer: N N

48 Design 30 (54) Produkt: Hose pistol Design 31 (54) Produkt: Part of hose pistol 31.1 Design 32 (54) Produkt: Joints for pipes

49 Design 33 (54) Produkt: Joints for pipes Design 34 (54) Produkt: Joints for pipes Design 35 (54) Produkt: Joints for pipes

50 Design 36 (54) Produkt: Joints for pipes

51 Design 37 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants

52 Design 38 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants

53 Design 39 (54) Produkt: Joint for pipes 39.1 Design 40 (54) Produkt: Part of appliance for the irrigation of plants

54 Design 41 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants

55 Design 42 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants 42.1 Design 43 (54) Produkt: Part of appliance for the irrigation of plants 43.1 Design 44 (54) Produkt: Appliance for the irrigation of plants (72) Designer: N N

56 Design 45 (54) Produkt: Parts of appliance for the irrigation of plants Design 46 (54) Produkt: Parts of appliance for the irrigation of plants 46.1 Design 47 (54) Produkt: Sprinklers (lawn)

57 Design 48 (54) Produkt: Sprinklers (lawn) 48.1 Design 49 (54) Produkt: Sprinklers (lawn)

58 Design 50 (54) Produkt: Sprinklers (lawn) Design 51 (54) Produkt: Sprinklers (lawn)

59 Design 52 (54) Produkt: Part of appliance for the irrigation of plants 52.1 Design 53 (54) Produkt: Appliance for the irrigation of plants

60 Design 54 (54) Produkt: Parts of appliances for the irrigation of plants 54.1 Design 55 (54) Produkt: Parts of appliances for the irrigation of plants

61 Design 56 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants Design 57 (54) Produkt: Appliances for the irrigation of plants

62 Design 58 (54) Produkt: Sprinklers (lawn) 58.1 Design 59 (54) Produkt: Sprinklers (lawn)

63 Design 60 (54) Produkt: Appliance for the irrigation of plants 60.1 Design 61 (54) Produkt: Parts of appliances for the irrigation of plants

64 Design 62 (54) Produkt: Parts of appliances for the irrigation of plants 62.1 Design 63 (54) Produkt: Joints for pipes 63.1 Design 64 (54) Produkt: Joints for pipes

65 Design 65 (54) Produkt: Sprinkler (lawn) Design 66 (54) Produkt: Garden hose Design 67 (54) Produkt: Joint for pipes

66 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: AURORA LIMITED, 16 Alban Park Hatfield Road, GB-AL40JJ ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia Design 1 (54) Produkt: Light fittings (51) Klasse: (72) Designer: Andrew Johnson, c/o Aurora Limited, 16 Alban Park, Hatfield Road, AL40JJ ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, Design 2 (54) Produkt: Light fittings (51) Klasse: (72) Designer: Andrew Johnson, c/o Aurora Limited, 16 Alban Park, Hatfield Road, AL40JJ ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

67 Design 3 (54) Produkt: Light fittings (51) Klasse: (72) Designer: Andrew Johnson, c/o Aurora Limited, 16 Alban Park, Hatfield Road, AL40JJ ST ALBANS, HERTFORDSHIRE, Storbritannia (GB) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

68 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: PAX AB, Box 72, SE H LLEFORSN S, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Ventilating fans (51) Klasse: Design 2 (54) Produkt: Ventilating fans (51) Klasse:

69

70 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: COMUS INTERNATIONAL ZWEIRADTEILE UND SPORTARTIKEL HANDELSGESELLSCHAFT MBH, ABC-tower, Ettore-Bugatti-Str. 6-14, DE KÍLN, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Bicycle (51) Klasse: (72) Designer: Axel Boese, Herforder Str.155 a, BIELEFELD, Tyskland (DE)

71 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: TRAILER INDUSTRIER I SELE AKTIEBOLAG, Hammargatan 4, SE NGELHOLM, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Trailers (51) Klasse: (72) Designer: MÕrten Rittfeldt, Stefan L fvings võg 5, SKANÍR, Sverige (SE) Joel Andersson, Erik Dahlbergsgatan 19 B, MALMÍ, Sverige (SE) J rgen Fundin, Villagatan 2, NGELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

72 Design 2 (54) Produkt: Trailers (51) Klasse: (72) Designer: MÕrten Rittfeldt, Stefan L fvings võg 5, SKANÍR, Sverige (SE) Joel Andersson, Erik Dahlbergsgatan 19 B, MALMÍ, Sverige (SE) J rgen Fundin, Villagatan 2, NGELHOLM, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

73

74 2.7 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: LOTUSGRILL GMBH, Rheing nheimer Weg 3-5, DE LIMBURGERHOF, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Barbecue (51) Klasse: (72) Designer: Harri Paakkanen, Helaweg 8, HEIDELBERG, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

75 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Saverglass, 3 rue de la Gare, FR FEUQUIERES, Frankrike Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Fraser Reynolds, Flat 2, 68 Norwood RD, SE249BB LONDON, Storbritannia (GB)

76 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Saverglass, 3 rue de la Gare, FR FEUQUIERES, Frankrike Design 1 (54) Produkt: Bottle (51) Klasse: (72) Designer: Jokin Arregui Letamendi, SERIES NEMO, Ramon Turr¾ 23, BARCELONA, Spania (ES) (30) Prioritet: , EM, ,

77 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: SLOPE LIGHTING SOLUTIONS B.V., Cruquiusweg 111R, NL-1019AG AMSTERDAM, Nederland Design 1 (54) Produkt: Flare spot light (51) Klasse: (72) Designer: Henrik Crone, Middelburgsestraat 16, 2587CW HAAG, Nederland (NL) (30) Prioritet: , EM, ,

78 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: LUMINA ITALIA S.R.L., Via Casorezzo, 63, IT ARLUNO, Italia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Lamps (51) Klasse: (72) Designer: Norman Foster, c/o Foster & Partners Ltd, Riverside, 22 Hester Road, SW114AN LONDON, Storbritannia (GB) Design 2 (54) Produkt: Lamps (51) Klasse: (72) Designer: Norman Foster, c/o Foster & Partners Ltd, Riverside, 22 Hester Road, SW114AN LONDON, Storbritannia (GB)

79 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-M³ller-Strasse 3, DE D SSELDORF, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Cracker (51) Klasse: (72) Designer: Henk Wyniger, B³rgerstrasse 18, D SSELDORF, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

80 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Juan Ferri Soler, Pintor Carlets, 1. Esc 1-22, ES ONTENIENTE (VALENCIA), Spania (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Suitcases (51) Klasse: (72) Designer: Juan Ferri Soler, Pintor Carlets, 1. Esc 1-22, ONTENIENTE (VALENCIA), Spania (ES)

81 Design 2 (54) Produkt: Suitcases (51) Klasse: (72) Designer: Juan Ferri Soler, Pintor Carlets, 1. Esc 1-22, ONTENIENTE (VALENCIA), Spania (ES) Design 3 (54) Produkt: Suitcases (51) Klasse: (72) Designer: Juan Ferri Soler, Pintor Carlets, 1. Esc 1-22, ONTENIENTE (VALENCIA), Spania (ES)

82

83 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: IMAGO TECHMEDIA LIMITED, The Malt House, 25/29 High Street, GB-KT11LL KINGSTON UPON THAMES, Storbritannia (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Logos (51) Klasse: (72) Designer: Vivid Associates, Mulgrave Chambers Mulgrave Rd, SM26LE SUTTON, Storbritannia (GB) 1.1 Design 2 (54) Produkt: Logos (51) Klasse: (72) Designer: Vivid Associates, Mulgrave Chambers Mulgrave Rd, SM26LE SUTTON, Storbritannia (GB)

84 Design 3 (54) Produkt: Logos (51) Klasse: (72) Designer: Vivid Associates, Mulgrave Chambers Mulgrave Rd, SM26LE SUTTON, Storbritannia (GB) 3.1 Design 4 (54) Produkt: Logos (51) Klasse: (72) Designer: Vivid Associates, Mulgrave Chambers Mulgrave Rd, SM26LE SUTTON, Storbritannia (GB)

85 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Frank Hecker, Kronprinzenstrasse 7, DE KÍNIGSWINTER, Tyskland Marc Kirwald, Winzerstrasse 84, DE KÍNIGSWINTER, Tyskland Franz Dieter Konzen, Rommersdorfer Strasse 70, DE BAD HONNEF, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Barbecue grills (51) Klasse: (72) Designer: Franz Dieter Konzen, Rommersdorfer Strasse 70, BAD HONNEF, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , WO, DM/083564, 1, 2, Design 2 (54) Produkt: Barbecue grills (51) Klasse: (72) Designer: Franz Dieter Konzen, Rommersdorfer Strasse 70, BAD HONNEF, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , WO, DM/083564, 1, 2,

86 Design 3 (54) Produkt: Barbecue grills (51) Klasse: (72) Designer: Franz Dieter Konzen, Rommersdorfer Strasse 70, BAD HONNEF, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , WO, DM/083564, 1, 2,

87 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: SG Armaturen AS, Postboks 1013, 4794 LILLESAND, Norge Design 1 (54) Produkt: Built-in ceiling lamp (51) Klasse: (72) Designer: Knut Ivar Tveten, Gartneriveien 26, 1811 ASKIM Knut Ïyvind Jarulf, KjellÕsveien 9, 1815 ASKIM Ola Hel, Batteriheia 8, 4790 LILLESAND Anders Dannevig, Kjerkeheia 9, 4790 LILLESAND (30) Prioritet: , NO, XXX, Eliaden 2014, Lillestr m, Norway

88

89 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Bl³cher Metal A/S, Pugdalvej 1, DK-7480 VILDBJERG, Danmark (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Protective element for drains (51) Klasse: (72) Designer: Per Thanning Johansen, Kaprifolievej 9A, Sejs, 8600 SILKEBORG, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2, Design 2 (54) Produkt: Floor drain covers (51) Klasse: (72) Designer: Per Thanning Johansen, Kaprifolievej 9A, Sejs, 8600 SILKEBORG, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

90 Design 3 (54) Produkt: Floor drain covers (51) Klasse: (72) Designer: Per Thanning Johansen, Kaprifolievej 9A, Sejs, 8600 SILKEBORG, Danmark (DK) (30) Prioritet: , EM, , 1, 2,

91 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: MP-SYSTEM GMBH, Seewernstrasse 204 Halle 30a, CH-6423 SEEWEN, Sveits (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Transportable basins for plant germination and vegetation (51) Klasse: (72) Designer: Gerhard M³ller, Wilen 7b, 6440 BRUNNEN, Sveits (CH) Hans Peter Abegg, Langfurenstrasse 61, 8143 STALLIKON, Sveits (CH) (30) Prioritet: , CH, , 1, 2, 3, Design 2 (54) Produkt: Transportable basins for plant germination and vegetation (51) Klasse: (72) Designer: Gerhard M³ller, Wilen 7b, 6440 BRUNNEN, Sveits (CH) Hans Peter Abegg, Langfurenstrasse 61, 8143 STALLIKON, Sveits (CH) (30) Prioritet: , CH, , 1, 2, 3,

92 Design 3 (54) Produkt: Transportable basins for plant germination and vegetation (51) Klasse: (72) Designer: Gerhard M³ller, Wilen 7b, 6440 BRUNNEN, Sveits (CH) Hans Peter Abegg, Langfurenstrasse 61, 8143 STALLIKON, Sveits (CH) (30) Prioritet: , CH, , 1, 2, 3, Design 4 (54) Produkt: Transportable basins for plant germination and vegetation (51) Klasse: (72) Designer: Gerhard M³ller, Wilen 7b, 6440 BRUNNEN, Sveits (CH) Hans Peter Abegg, Langfurenstrasse 61, 8143 STALLIKON, Sveits (CH) (30) Prioritet: , CH, , 1, 2, 3,

93 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: LUXESS GMBH, Gothaer Str. 2, DE RATINGEN, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Bottles for perfumery (51) Klasse: (72) Designer: Andre Wilps, Subbelratherstr. 144c, KÏLN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , US, 29/491,141, 1, 2, 3, Design 2 (54) Produkt: Bottles for perfumery (51) Klasse: (72) Designer: Andre Wilps, Subbelratherstr. 144c, KÏLN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , US, 29/491,141, 1, 2, 3,

94 Design 3 (54) Produkt: Bottles for perfumery (51) Klasse: (72) Designer: Andre Wilps, Subbelratherstr. 144c, KÏLN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , US, 29/491,141, 1, 2, 3, Design 4 (54) Produkt: Bottle cap (51) Klasse: (72) Designer: Andre Wilps, Subbelratherstr. 144c, KÏLN, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , US, 29/491,141, 1, 2, 3,

95 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Fritz Hansen A/S, Aller dvej 8, DK-3450 ALLERÏD, Danmark Design 1 (54) Produkt: Armchair (51) Klasse: (72) Designer: Jaime Hayon, C/Convento de Santa Clara 10, Puerta 9a, VALENCIA, Spania (ES)

96 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Fritz Hansen A/S, Aller dvej 8, DK-3450 ALLERÏD, Danmark (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Dining chairs (51) Klasse: (72) Designer: Jaime Hayon, C/Convento de Santa Clara 10, Puerta 9a, VALENCIA, Spania (ES)

97 Design 2 (54) Produkt: Dining chairs (51) Klasse: (72) Designer: Jaime Hayon, C/Convento de Santa Clara 10, Puerta 9a, VALENCIA, Spania (ES)

98 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: B Braun Melsungen AG, Carl-Braun-Strasse 1, DE MELSUNGEN, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Apparatus for delivering medication to a patient (51) Klasse: (72) Designer: Joachim Beine, Rh nstrasse 7, CUXHAGEN, Tyskland (DE) Volker Lamprecht, Beisef rther Strasse 16, MAISFELD, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

99 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Audi AG, DE INGOLSTADT, Tyskland Design 1 (54) Produkt: Vehicle wheel rim (51) Klasse: (72) Designer: Andreas Valencia Pollex, Adolf-Kolping-Str. 7 a, INGOLSTADT, Tyskland (DE) (30) Prioritet: , EM, ,

100 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: BO FASTENING AB, Hõlleflundregatan 12, SE V STRA FRÍLUNDA, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Devices for hanging grid cable trays (51) Klasse: (72) Designer: Bo Karlsson, nghagsvõgen 30B, TORSLANDA, Sverige (SE) Niclas Hedell, Grubbehagenvõgen 29, HÍVIKSN S, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1,

101 Design 2 (54) Produkt: Devices for hanging grid cable trays (51) Klasse: (72) Designer: Bo Karlsson, nghagsvõgen 30B, TORSLANDA, Sverige (SE) Niclas Hedell, Grubbehagenvõgen 29, HÍVIKSN S, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 1, Design 3 (54) Produkt: Devices for hanging grid cable trays (51) Klasse: (72) Designer: Bo Karlsson, nghagsvõgen 30B, TORSLANDA, Sverige (SE) Niclas Hedell, Grubbehagenvõgen 29, HÍVIKSN S, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 3, 4,

102 Design 4 (54) Produkt: Devices for hanging grid cable trays (51) Klasse: (72) Designer: Bo Karlsson, nghagsvõgen 30B, TORSLANDA, Sverige (SE) Niclas Hedell, Grubbehagenvõgen 29, HÍVIKSN S, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 3, 4, Design 5 (54) Produkt: Devices for hanging grid cable trays (51) Klasse: (72) Designer: Bo Karlsson, nghagsvõgen 30B, TORSLANDA, Sverige (SE) Niclas Hedell, Grubbehagenvõgen 29, HÍVIKSN S, Sverige (SE) (30) Prioritet: , EM, , 3, 4,

103 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Rafet Eren Yorulmazer, Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli, TR- ISTANBUL, Tyrkia Design 1 (54) Produkt: Building complex (51) Klasse: (72) Designer: Rafet Eren Yorulmazer, Askerocagi Caddesi No:15 Suzer Plaza Kat:30/31 Sisli ISTANBUL, Tyrkia (TR)

104 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Nibe AB, Box 134, SE MARKARYD, Sverige (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

105

106 Design 2 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

107 2.7 Design 3 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

108

109 Design 4 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

110 4.7 Design 5 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

111

112 Design 6 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

113 6.7 Design 7 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

114

115 Design 8 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

116 8.7 Design 9 (54) Produkt: Fireplaces (51) Klasse: (72) Designer: Mangus Olsson, Bõckaskiftsvõgen 25, ENSKEDE, Sverige (SE) Julia Treutiger, Marviksvõgen 5, RSTA, Sverige (SE)

117

118 (11) Reg.nr.: DM/ (21) S kn.nr.: (22) Inngitt i WIPO: (15) Registrert i WIPO: (24) L pedag: (43) Allm. tilgj.: (15) Besluttet gjeldende NO: (45) Kunngjort NO: (18) Reg. gjelder til: (73) Innehaver: Intersnack Group GmbH & Co KG, Peter-M³ller-Strasse 3, DE D SSELDORF, Tyskland (50) Anmerkninger: Registreringen gjelder samregistrering. Design 1 (54) Produkt: Crackers (51) Klasse: (72) Designer: FrÚdÚric Manabl, c/o Intersnack France SAS, 4 Place de Berlin - Roissyp le BÔtiment Neptune - Continental Square BP 11762, ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, Frankrike (FR) (30) Prioritet: , EM, , 1, Design 2 (54) Produkt: Crackers (51) Klasse: (72) Designer: FrÚdÚric Manabl, c/o Intersnack France SAS, 4 Place de Berlin - Roissyp le BÔtiment Neptune - Continental Square BP 11762, ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX, Frankrike (FR) (30) Prioritet: , EM, , 1,

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808

nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 nr 07/15-2015.03.30 NO rgang 13 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngj ringer innenfor designomr det BES KSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 15/09-2009.07.13 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 25/08-2008.12.01 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808

nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 nr 10/11-2011.05.16 NO årgang 9 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 11/09-2009.05.18 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2005.03.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2004.04.13 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2004.05.10 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 16/15-2015.04.13 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 20 04.10.1999 NO årgang 29 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende MELDINGER Informasjon til Patentstyrets kunder og brukere fra World Intellectual Property Organization (WIPO) WIPO inviterer interesserte

Detaljer

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 18/15-2015.04.27 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 30/12-2012.07.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 .. nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933

nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 . nr 30/13-2013.07.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4933

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4933 . nr 28/12-2012.07.09 årgang 102 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 19/10-2010.05.10 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4933 . nr 12/11-2011.03.21 årgang 101 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 33/15-2015.08.10 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.06-50/04 nr 50/04-2004.12.06 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.02.27-09/04 nr 09/04 2004.02.27 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 13/10-2010.03.29 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 31/07-2007.07.30 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 6-2004.02.02 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 6 2000.02.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4933

nr 11/10-2010.03.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4933 . nr 11/10-2010.03.15 årgang 100 ISSN 1503-4933 BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep. 0033 Oslo E-POST mail@patentstyret.no TELEFON 22 38 73 00 TELEFAKS 22 38 73 01 INFOSENTERETS

Detaljer

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 25 2000.06.19 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.01.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer