Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling 25. april 2015 kl Sted: Finstadtunet Adresse: Kråkstadveien 45, 1400 Ski

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling 25. april 2015 kl.15.00 Sted: Finstadtunet Adresse: Kråkstadveien 45, 1400 Ski"

Transkript

1 Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling 25. april 2015 kl Sted: Finstadtunet Adresse: Kråkstadveien 45, 1400 Ski

2 Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. 2. Årsberetning. 3. Regnskap med revisors beretning. 4. Budsjett. 5. Planer for drift og aktiviteter. 6. Saker og forslag som ønsket fremmet av medlemmer. 7. Saker som forelegges av styret. 8. Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløpøp til rasegruppene. 9. a) Valg av Nestleder. b) Valg av styremedlemmer og vararepresentant d) Valg av medlem til valgkomiteen + vara valgkomiteen. Punkt 1 Valg av møteleder, referent 2 medlemmer til å undertegne protokollen, samt ett tellekorps på minst 3 personer. Punkt 2 Årsberetning Styret: Etter valg på den ordinære generalforsamlingen 26. april 2014, har styret konstituert seg slik: Leder: Annlaug Gjerde Nestleder: Marius Kjos Sekretær: Marte Otrebski Hermanrud Styremedlem: Marit Thornes Styremedlem: Marit Helene Kasbohm Styremedlem: Gro Østmoe Granholt Styremedlem: Maritha Jensen Varamedlem: Anne Lise Frankplads Hovedsponsor for klubben gjennom året 2014 har vært Royal Canin. Revisor: Revisor: Åsta Sørensen Valgkomité: Leder: Heidi Hagen Medlemmer: Trond Storsveen og Eirik Kahrs Varamedlem: Grethe Bergendahl I perioden har det vært avholdt 16 styremøter februar ble det avholdt samarbeidsmøte med rasegrupper og raserepresentanter på Mastemyr, Den ordinære Generalforsamlingen fant sted 26. April på Røa Samfunnshus. TerrierSpesialen ble avholdt i Mjøndalshallen den 31 Mai i forbindelse med NKK s utstilling som ble avholdt dagen etterpå i Drammen. I samarbeide med NTK avdeling Oslo/Akershus ble det avholdt et Terrierseminar helgen Oktober november var Terrierklubben representert på Dogs4all med stor stand og raseparade. 28 november ble det tradisjonsrike julemøte avholdt på Røa samfunnshus. Komitéer og tillitsvalgte utnevnt av styret: Dommerkonferansekomité: Grethe Bergendahl, Anne Tove Strande, Trond Storsveen. Hikomité: Leder: Lena Kjempengren. Medlemmer: Siri Grøtterød, Thomas Pettersen, Glenn Lampe, Fra HS: Marius Kjos Fagkomité for kunsthiprøver: Lena Kjempengren Utstillingskomité: Heidi Hagen, Eirik Kahrs, Geir Stuldalen, Fra HS: Maritha Jensen Dommerkomite: Inger Kristiansen, Trond Storsveen, Kirsti Kahrs, Heidi Hagen. Europa Utstillingens komité Trond Storsveen, Heidi Hagen, Eirik Kahrs Fra HS: Annlaug Gjerde og Marte Otrebeski Hermanrud Medlemsansvarlig Edgar Waag, Redaktører for Terrierbladet: Bård Jensen og Annlaug Gjerde Utstillingsresultater: Marthe O. Hermanrud Webansvarlig: Hovedstyret Medlemsansvarlig: Edgar Waag Resultater Årets terrier: Trond Storsveen/ Marte Otrebski Hermanrud Valpeformidling: Blir ivaretatt av de respektive rasegruppene. Valpeformidlere for øvrige lavbente og høybente blir oppnevnt av Hovedstyret. Høybente terriere: Grethe Bergendahl Lavbente terriere: Solvor Bakken Airedale terrier: Magne Hovde Bull terrier: Elisabeth A. Moseby Cairn terrier: Ruth Sheila Rolstad Irish softcoated wheaten terrier: Nina Selvaldsen Jack russell terrier: Beate Kittelsen West highland white terrier: Connie Krokvik Medlemstallet: pr Pr Fullt betalende medlemmer: Husstand: Æresmedlem 2 3 Riddere/kommandører: Samlinger, møter og seminarer m.m: I perioden har det vært avholdt 16 styremøter. Møter med Rasegrupper, raserepresentanter og komiteer. 2

3 26. april: Generalforsamling 31.mai: TerrierSpesialen ble avholdt i Mjøndalshallen november: Norsk Terrier Klub var representert under Dogs4All med stand og raseparade. 28.november: Julefest på Røa Samfunnshus i Oslo. Lydighet- / Agilitystevner: Jan.-14 NTK Østfold, Fredrikstad LP+Rally Hiprøver Hiprøve Bevegelig, Frogn Hiprøve Bevegelig,Frogn Hiprøve, Frogn Hiprøve, Frogn Hiprøve, Hafslo/Hordaland April-juli 2014 Hiprøve - Bevegelig, Bergen Utstillinger: NTK Agder, Kristiansand. Dommere: Tuire Okkola, Cindy Petterson Antall påmeldte: 100 voksne + valper Norsk Terrier Klub, Terrierspesialen. Dommere: Turid Helene Stamnes, Paul Martin, Jan-Erik Ek, Falk-Rüdiger Siewert, Gillian Mcdermott Antall påmeldte: 330 voksne + valper Norsk Terrier Klub Trøndelag, Trondheim. Dommere: Heidi Hagen, Anne Tove Strande, Jul Hamlot Antall påmeldte: 161 voksne + valper NTK, Nesbyen Dommere: Hans Van Den Berg, Nina Kalsdotter, Sean Knight, Antall påmeldte: 126 voksne + valper Norsk Terrier Klub, Rogaland. Dommere: George Scogol, Leif-Herman Wilberg Antall påmeldte: 115 voksne + valper Norsk Terrier Klub, Hordaland. Dommer: Philomena Leonard Antall påmeldte: 68 voksne + valper. Medlemsbladet: Det er utgitt 4 nummer av Terrierbladet (TB) i Redaktør har vært Bård Jensen og Annlaug Gjerde. Rasespesial 1/14 Norfolk terrier, 2/14 Cairn terrier 3/14 Australsk terrier AVDELINGER: Agder Stiftelsesår: 2005 Antall medlemmer pr : fullmedlemmer og 6 husstandsmedlemmer Leder: Dorthe Lundell Sekretær: Mette Grøntoft Utstilling i Mars Valpekurs 1 på Våren og 2 på høsten Utstillingstrening våren 2014 Innendørs trening (lydighet, agility og utstilling) vinter/vår 2014 i samarbeid med Kr.sand hundeklubb Søndagstrening (div.) med Dorthe fra Jan frem til påske. Sosial helg på Odden camping Evje august. Årsmøte Våren: Felles søndagstrening frem til påske Innendørstrening (agility og lydighet) sammen med KHK tirsdager; januar, februar og mars Utstillingst kurs a 5 ganger, oppstart i januar. Valpekurs 6 ganger med oppstart etter påske. Felles turer Muligens kurs i hverdags-massasje ila året. Ny aktivitetskomite, etter påske Høsten: Valpe kurs Sosial helg / Terriertreff Felles turer Kurs i hverdagsmassasje Ringtreninngskurs/Utstillingstrening Hordaland Stiftelsesår: 1996 Antall medlemmer pr : Hovedmedlemmer, 19 husstandsmedlemmer Leder: Anita Høysæter Sekretær: Edgar Waag februar. Trimmekurs avlyst grunnet for få påmeldte. 13. og 20. og 27. mars, utstillingstrening i forkant av NKK utstillingen. Dette møtte opp mellom 4 og 7 ekvipasjer på de tre treningene. 11. mai. Blodsporkurs avlyst grunnet for få påmeldte. 4., 11 og 18. september utstillingstrening før vår egen utstilling. Oppmøte mellom 5 til 8 på de tre treningene. 27. september Utstilling med kun 68 påmeldte voksne og 17 valper. Dommere var Philomena Leonard (IRL) da Wim Wellens meldte avbud. Utstillingen gikk med et overskudd på kun kr , Januar trimmekurs. 19, 26. mars & 9. april utstillingstrening. 25. april. Blodsporkurs. 17, 24 sept. og 1. okt. Utstillingstrening. 10. Oktober. NTK Utstilling. 12. November. Årsmøte. 3

4 Nordland Avdeling: Nordland Antall medlemmer pr : 170 Stiftelsesår: Leder: Per Åke Forslund Sekretær: Ida Ness Styret har arrangert ringtrening stort sett hver onsdag hele Pelsstellkurs: det ble arrangert et pelsstellkurs tidlig i vår med Cindy Pettersson. En agilitygruppe har hatt treninger fram til våren april/mai. Medlemsmøter: 20. februar fikk medlemmene innføring i blodspor med Trine Storjord. 23. april holdt Per-Åke Heian et foredrag om hundens bevegelser. Ringtrening i mai, juni, juli, august, september og oktober før utstillingene i Bodø, Leknes, Sortland og Harstad. På disse treninger har det vært stor oppslutning. Innendørs ringtrening fra og med søndag 3. november i Garasjen under Glasshuset og hver søndag fremover. Pelsstellkurs: det er arrangert 2 trimmekurs april og november 2013 med svensk trimmer og dommer Cindy Pettersson. Alle deltakerne fikk stort utbytte av kurset. Kurs i blodspor via Nordland Dachshundklubb. Treningsbane: avdelingen har fått låne treningsbanen på Mellomåsen før Maskinisten, som er meget velegnet for ringtrening, trening i Rally Lydighet m.m.. Planlagte aktiviteter i 2014: På grunn av manglende kapasitet og fordi ressursene benyttes til andre aktiviteter vil Norsk Terrier Klub avdeling Nordland ikke avholde utstilling i Det er planlagt medlemsmøter/oppdrettertreff i februar, mars, april, mai, september, oktober, november og desember Det nye styret vil legge stor vekt på å aktivere flere medlemmer, slik vi får en mer aktiv terrierklubb i Nordland. Dette forutsetter at medlemmene ønsker å delta i aktiviteter. Videre planlegger vi: Kurs og trening i rallylydighet, agility Kurs og trening i blodspor i samarbeid med Nordland Dachshundklubb. Handlerkurs for nybegynnere og viderekommende. Kurs i pelsstell. Ringtrening. Styret vil arbeide for å skaffe lokale kontaktpersoner for hele Nordland. Oslo og Akershus Stiftelsesår: 2005 Antall medlemmer pr : 1249 Fullt betalende medlemmer: 1201 Husstandsmedlemmer: 46 Leder: Eirik Kahrs. Sekretær: Liselotte Lauritzen Samuelsen Det har blitt arrangert organisert ringtrening og egentrening i rallylydighet på Sinsen frem til sommeren. Det har blitt arrangert ringtreninger i Drammen Hundepark, som har vært et populært tilbud. En ringtrening har blitt arrangert på Hundeakademiet i Lillestrøm. To utetreninger på Ekeberg sommeren Det har vært godt oppmøte på alle treningene september arrangerte klubben handlerkurs på Hundeakademiet i Lillestrøm med Turid Stamnes som instruktør. Kurset ble fort fulltegnet og ble oppsummert med en lærerik helg oktober arrangerte klubben Terrierseminar i samarbeid med NTKs Hovedstyre på Quality Hotel Mastemyr, Kolbotn. Tilbakemeldingene fra medlemmene har utelukket vært positive. Ringtreninger i Sandvika, Lillestrøm og Drammen Helg med brukshundtrening Rallylydighetskurs Agilitykurs Medlemsmøte om blant annet mentalitet, da det på Terrierseminaret ble vedtatt at penger fra loddsalget skal gå til mentaltest utviklet for terriere. Jule-matchshow i Drammen Hundepark i desember Rogaland Stiftelsesår: 1996 Antall medlemmer pr : Hovedmedlemmer, 20 husstandsmedlemmer Leder: Kenneth Holm Vestby Sekretær: Charlotte Nicolaisen Aktiviteter 2014 Generelt om 2014 Vi har hatt våre vanlige tirsdagstreninger hvor hovedvekten i år, desverre for noen, har vært utstillingstrening. Vi har merket en kraftig nedgang i antall som kommer på disse treningene. Årets utstilling ble avholdt i Orstadhallen med godt over 140 hunder påmeldt. Vi har prøvd på styremøtene å finne ut av hva vi skal gjøre for å få en mer aktiv og inkluderende klubb. Dette håper vi å få bedre til neste år. Webside: Her har vi kommet litt i gang slik vi ønsker, men er fortsatt noen forbedringer som kan gjøres. Aktiviteter i perioden: Medlemsmøte med utdeling av årets hunder fra NTK avd. Rogaland sin utstilling. Planlagte aktiviteter 2015: Tirsdagstreninger Smeller trening Utstilling Fotokonkurranse Kurser Trøndelag Stiftelsesår: 1999 Antall medlemmer totalt pr : 459 4

5 Husstandsmedlemmer: 28 Leder: Atle Gundersen Sekretær: Wibeke Karlsen/Bernt Ludvig Willmann Det har vært ringtreninger som har gått hver uke siden som styret har instruert på. Vi har vært delarrangør på Trondheim hundefestival. Vi arrangerte vår utstilling på Granåsen med totalt 184 påmeldte, Vi har arr valpe-show og match-show på Malvik med 126 påmeldte valper og 34 til match-show. Siste søndag hver måned har det vært arrangert markaturer, Vi har deltatt på 4 møter i forbindelse med Trondheim Hundefestival, Det har vært 2 dugnader ifbm banen vår på Være, Avdeling Trøndelag har vært repr i huskomite hos Tr.H Hundefestival og deltatt på 2 møter der, Det har vært avhold 1 medlems-møte, Hjemmesiden har jevnlig blitt oppdater og vi har hatt møter i forkant av innlegg til Terrierbladet for å fylle opp med innlegg der. Arrangere valpeshow. Avholde klippe/nappekurs. Arrangere Sporkurs. Avholde vår hovedutstilling. Delarrangør i Tr.H Hundefestival. Ferdigstille Terrierbanen, Arrangere Ringtreninger. Gjennomføre agilitykurs for nybegynnere og videregående. Arrangere grunnkurs i lydighet og handlerkurs for viderekommende. Østfold Stiftelsesår: 1977 Antall medlemmer pr : 481 husstandsmedlemmer 12 Leder: Tarjei Bratt Hveding-Gabrielsen Sekretær: Mette Grønnevik Aktiviteter 2014: 11.1 Lydighetsstevne, Rallylydighetsstevne, 6 "Trimmelørdager", 12 stk. ringtrening, 7 medlemsmøter med ulike temaer; utstyr og fór, rehabilitering, Crufts, Mattilsynet informerer og tannhelse hos hund. LP-stevne i januar, trimmekurs, medlemsmøter/temakvelder, lokale turer i hele fylket. Raser: Airedale terrier Stiftelsesår: 1977 Antall medlemmer pr : 109 Leder: Helene Amlie Sekretær: Vivi Christiansen mai: Aktivitetshelg og trimmekurs, Drammen Hundepark august: Utstilling Nesbyen drift av vaffelbua 16. august: Open Show, Huseby gård, Skedsmo oktober: Trimmekurs, Finnskogen 26. november: Årsmøte, Oslo Planlagte aktiviteter i 2015 (med forbehold om endringer): april: Trimmekurs, Finnskogen Vår 2015: Trimmekurs, Vestlandet og Trøndelag (evt., datoer ikke fastsatt) mai: Aktivitetshelg, Drammen Hundepark 13. juni: Airedale terrier Open Show, Drammen Camping oktober: Trimmekurs, Østlandet Høst 2015:. Evt. trimmekurs Vestlandet / Trøndelag Årsmøte: 23. november, Oslo Amerikansk staffordshire terrier Antall medlemmer pr : 32 Navn på raserepresentant: Kjersti Groseth Australsk terrier Antall medlemmer pr : 48 Raserepresentant: Marie Kjøsnes Bedlington terrier Antall medlemmer pr : 29 Raserepresentant: Eva Oldemark Border terrier Antall medlemmer pr : 143 Raserepresentant: Kristin Bjølbakk Det ble avholdt et open show 24 mai-14. Bull terrier Antall medlemmer pr : 77 Stiftelsesår: 2000, Leder: Espen Thygesen Sekretær: Anette Skei Bekken Medlemsblad, utstillingstrening, Open Show og Årsmøte. Medlemsblad: 3 utg. Medlemsblad, utstillingstrening, Open Show og Årsmøte Cairn terrier Antall medlemmer pr : 289 Stiftelsesår: 1987, Leder: Petter Kaalstad Sekretær: Helén S. Solbakken Februar samarbeidsmøte med NTK for to styrerepresentanter. April, open show i Bergen med rasespesialist fra UK. Juni Cairn Camp i Vestfold. September open show. September tur til Guriset, medlemsmøte og sosial samling. 5

6 November, stand på dogs4all og deltagelse i raseparade. November, årsmøte. Trimmekurs i Trøndelag, på Vest og Østlandet, dato og sted er ikke bestemt, kurs avholdes vår og høst. Familiehelg med forskjellige aktiviteter på Morokulien i pinsehelgen, med medlemsmøte og Open show. Sosial samling på Kristi himmelfartsdag i Oslo området. Open show på Golsfjellet i September, med medlemsmøte og forskjellige aktiviteter. Årsmøte 21.november Cesky terrier Antall medlemmer pr : 13 Raserepresentant: Stepanka Horakova Engelsk toy terrier Antall medlemmer pr : 38 Raserepresentant: Marianne O. Hansen Fox terrier glatthåret Antall medlemmer pr : 43 Raserepresentant: Torbjørn Stormoen Fox terrier ruhåret Antall medlemmer pr : 37 Raserepresentant: Grethe Bergendahl Aktiviteter 2014: Vi var representert på stand på Dog4All 2014 alle tre dagene Vi har fått laget en Roll Up for rasen vår Ingen aktiviteter forøvrig avholdt i 2014 I april 2015 er det planlagt trimmekurs for rasen vår i Bærum. Irish glen of imaal terrier Antall medlemmer pr : 19 Raserepresentant: Hildebjørg Grønli. Irish softcoated wheaten terrier Antall medlemmer pr : 324 Stiftelsesår: 1988 Leder: Kristine Mali Rjaanes (tok over for Torill Hvalryg i september) Sekretær: Ranveig Isene Aktiviteter 2014: Oktober; oppdretter-seminar Planlagte aktiviteter 2015: Wheatenspesialen i samarbeid med NTK avd. Trøndelag Medlemsmøte i forbindelse med wheatenspesialen. Årsmøte september Irsk terrier Antall medlemmer pr : 32 Raserepresentant: Anne Sollerud Trimmedag, stand på Dogs4All (Norsk og Nordisk vinnerutstilling) og deltakelse i raseparaden på Nordisk vinnerutstilling 2014, begge dager. Trimmekurs våren 2015, deltakelse i NTKs stands og ev. raseparader. Jack russell terrier Antall medlemmer pr : 401 Stiftelsesår: 2009 Leder: Beate Kittilsen Sekretær: Iris Anita Jensen Aktiviteter 2014: Ingen, open showet ble avlyst pga. for få påmeldinger Ikke klart da bladet gikk i trykken, følg med på hjemmeside og facebook siden vår. Manchester terrier Antall medlemmer pr : 60 Raserepresentant: Kirsti Kahrs. Oppdretterseminar i oktober i tilknytning til NTKs Miniature bull terrier Antall medlemmer pr : 18 Raserepresentant: Bård Jensen Norfolk terrier Antall medlemmer pr : 74 Raserepresentant: Hanne Tangenes Vi hadde rasespesial i Terrierbladet 1/14 Vi hadde rasepresentasjon i Hundesport 3/14, sammen med Norwich terrier. Norfolk terrier var 50 år som egen rase i Dette ble markert på med en jubileumshelg på Homannsberget Camping september, for Norfolk og Norwich terriere og deres eiere. Lørdagen arrangerte vi "racerløp for hundene" og utstillingstrening, før vi avrundet med grillkveld. Søndag arrangerte vi Norfolk og Norwich terrier Open Show, med 32 påmeldte hunder. Dommer for Open Showet var Heidi Hagen, Kennel Wenrick. Hjemmesiden blir fortløpende oppdatert, med utstillingsresultater og annet relvant nytt. Vi vil arrangere et sosial treff i Osloområdet i løpet av våren. 6

7 Vi vil arrangere et sosial treff i forbindelse med EDS15. Norwich terrier Antall medlemmer pr : 38 Raserepresentant Betty Kristiansen Stand på Dogs4All. rasepresentasjon i Hundesport 3/14 Stand på European Dog Show, Lillestrøm Parson russell terrier Antall medlemmer pr : 92 Raserepresentant: Kari-Anne Horge Sealyham terrier Antall medlemmer per : 6 Raserepresentant: Line Sandli Silky terrier Antall medlemmer per : 37 Raserepresentant: Linn Ydse Høsøyen Skotsk terrier Antall medlemmer pr : 48 Raserepresentant: Guri Hafsten Aalerud Skye terrier Antall medlemmer pr : 10 Raserepresentant: Trond Storsveen Staffordshire bull terrier Antall medlemmer pr : 558 Stiftelsesår: 2010 Leder: Maritha Jensen Sekretær: Iren Krystad Medlemsmøter i Oslo, Kristiansand Open Show., Aktivitetshelg, 2 Sporkurs, Match show SBT Nederland, foredrag Dr.Baddaky, Julebord / foredrag, Årsmøte Medlemsmøte i Oslo, Medlemsmøte i Kristiansand Medlemsmøte i Oslo 23.og STB Open Show Medlemsmøte Trondheim Medlemsmøte i Oslo 24 og 25,10 Staffeseminar med oppdretterforum Årsmøte Tysk jakt terrier Antall medlemmer pr : 44 Raserepresentant Hans Olav Nordli Welsh terrier Antall medlemmer pr : 26 Raserepresentant: Eli Næsset Arrangert et meget vellykket welsh terrier treff i Drammen Hundepark med 10 welsh eiere og 14 hunder. Deltatt med stand på Dogs4all alle 3 dager og i raseparader alle 3 dager Welsh terrier treff i Drammen Hundepark eller annet sted Lakeland-, welsh -og fox terrier treff. West highland white terrier Antall medlemmer pr : 134 Stiftelsesår: 1979 Leder: Elisabeth Røsholdt Sekretær: Torunn Lorentzen Aktiviteter 2014: Foredrag/Oppdrettermøte Stand Dogs4All Trimmekurs vår & høst Westietreff Kalvøya Westietreff Finnskogen Fotokonkurranse Planlagte aktiviteter 2015: Trimmekurs vår & høst Kurs/Foredrag/Oppdrettermøte Westietreff Kalvøya Westietreff Finnskogen Fotokonkurranse 7

8 Punkt 3 Regnskap med revisors beretning KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 8

9 Revisors beretning 9

10 10

11 Revisors beretning Denne var ikke ferdig når innkallingen gikk i trykken og vil bli lagt ut på hjemmesiden og delt ut på generalforsamlingen. KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Hittil i år betyr 2014 og hittil i fjor er talene for Utstillinger Overskudd Terrierspesialen og utstillingen I Nesbyen til sammen kr Resten av innteker på kontoen skyldes avsluttning av kontoen til Nesbyenutstillingen Andre inntekter Inkluderer blant annet innbetalinger for salg av klær med NTK logo, salg av premier/termokopper innkjøpt tidligere. Annonser i TB er også blitt ført her Oppdretterliste Innbetalinger i forbindelse med oppføring som oppdretter på våre hjemmesider. Dette er penger som er betalt inn på feil konto. Innbetaling av resterende oppdretterlinker / valpeformidling er ført på konto Refusjonsbeløp betalt tilbake til rasene Endring beholdning. Denne posten er bruk av lagerbeholdning (den speiler varelageret) Avskrivninger Avskrivninger på tilhenger og øvrig utstyr. 11

12 6301 Standutgifter Leie av stand på Dogs4All Leie lokaler Leie av minilager og lager i Asker leie møtelokaler og 7700 møter og arrangementer Leie av lokale til juebord, HS møter og møter med komiteer o.l Utstyr Denne posten inneholder bla. kjøp av Paviliongtelt og plastkasser til bruk på lageret Porto Porto for ommadressering av Terrierbladet og utstillingsresultater Reisegodtgjørelse tillitsvalgte Er reisegodtgjørelse til styrets medlemmer, samt til andre tillitsvalgte og komitemedlemmer i forbindelse med klubbens møter og arrangementer Reisegodtgjørelse RR, RG, DA Er reisegodtgjørelse for tillitsvalgte som gjelder Rasegrupper, Distriktsavdelinger og Raserepresentanter i forbindelse med arrangementer/møter i regi av NTK Samling RR/RG/DA Utgifter til samling med Rserepresentanter og grupper på Mastemyr 7792 Driftsutgifter Hi Betaling av leie av område til hi for flere år, utgifter til rev, samt avsettning på (etter vedtak på GF 2014) til utbedring av hiet I Frogn (dette utbetales I 2015) Bankomkostninger Her er alle gebyrer og utgifter i forbindelse med drift av alle klubbens kontoer Raserepresentanter, rasegrupper og avdelinger Refusjonsbeløp til rasegrupper og tilskudd til raser/avdelinger Premier og salgsmateriell Blant annet pokaler, termokopper og rosetter i forbindelse med utstillinger. Klær med NTK logo. Restlager av premier/rosetter innkjøpt til Nesbyen for kr.- står på vårt lager og kan brukes på utstillingene I Disponering av resultat: Overføres til egenkapital. Regnskap Terrierspesialen 2014, Mjøndalen 31. mai 2014 Påmeldingsavgifter ,00 Parkering, katalogsalg, barn-og-hund ,00 Inntekter kiosk ,00 Salg rosetter 1 610,00 Sum inntekter ,00 Ringpersonell (reiseoppgjør/ringsekr.gaver og dommergaver) ,66 Hotell, middag, transport ;dommere ,00 Kostnader kiosk 4 733,35 Premier og rosetter ,25 Blomster 1 130,00 Premielister og kritikkskjema NKK 4 459,00 Aktivitetsavgift NKK + avgift elektronisk påmeld. NKK ,00 Katalog 1 739,00 Leie hall ,00 12

13 Annonser 3 160,00 T-shirts til hjelpere 1 275,00 Diverse rekvisita 1 118,80 Sum kostnader ,06 Resultat ,94 NORSK TERRIER KLUB - NESBYEN 2014 Inntekter Utgifter Lån fra NTK ,00 Sendt forskudd Ulvehund ,00 Utlegg 5488,00 Lån fra NTK ,00 Kontoregulering 350,00 Forskudd fra NKK ,00 Inngang / katalog - fredag 3 680,00 Inngang / katalog - søndag ,00 Salg av rosetter 7 325,00 Trukket grunnet dommerendring 1 550,00 Oppgjør elektronisk påmelding NKK ,00 Manuell påmelding 2 370,00 Faktura Rosettfabrikken 7 238,00 Faktura Rosettfabrikken ,00 Faktura Magnor Glass premier ,00 Reiseregninger ,95 Porto/konvolutt 1 314,40 Rosetter og premier overført til NTK ,79 Faktura vakthold kr : ,00 Leie av høytaleranlegg kr : ,00 Bankgebyrer ,50 Renter ,82 Sum , ,85 Overføres av IUHK fra fellesregning ,90 Tilbakebetale lån til NTK ,00 Sluttresultat 5 411,66 Punkt 4 Budsjett Budsjett 2015 Regnskap 2014 Inntekter Medlemskontingent Utstillinger Valpeformidling/oppdretterliste Andre inntekter MVA-kompensasjon Renteinntekter Dommerkonferanse Kostnader Administrasjon

14 Porto Terrierbladet Raserepr./rasegr./distr.avd Møter og arrangementer Bankomkostninger Drift/videreutvikling av websider Innkjøp av utstyr og materiell Gaver, blomster Stand utgifter Driftsutgifter hi Avskrivninger Tap på fordringer 0 0 Dommerkonferanse Regnskapshonnorar Driftsresultat Punkt 5 Planlagte aktiviteter UTSTILLINGER NTK avd Agder, Kristiansand NTK Terrirerspesialen i Mjøndalen NTK avd Trøndelag, Trondheim Euro DOG SHOW, Lillestrøm NKK NTK I Lillestrøm NTK avd Nordland, Bodø NTK avd Rogaland, Stavanger NTK avd Hordaland, Bergen LYDIGHET NTK avd Østfold klasse 1og NTK avd Østfold klasse 2 og elite HIPRØVER Frogn Frogn Frogn bevegelige prøve Julebord er planlagt i november/desember 2015 Punkt 6 Saker som ønskes fremlagt av medlemmer Forslag fra Anne Sollerud Sak som ønskes behandlet på Generalforsamlingen i Norsk Terrier Klub 2015, jf. klubbens lover 3-3. Gjeldende: 9-1 Distriktsavdelinger Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan NTKs styre opprette distriktsavdelinger. Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs styre. Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå av minst 1 hund av rase som omfattes av klubben. Forslag til endring i 9-1: 9-1 Distriktsavdelinger Der NTKs styre anser at forholdene ligger til rette for at det vil tjene klubbens og rasenes beste, kan NTKs styre opprette distriktsavdelinger. Distriktsavdelingene forplikter seg til å følge NTKs lover, regler og retningslinjer. Distriktsavdelingene velger sine egne styrer som er ansvarlig overfor NTKs styre. Distriktsavdelingene skal arbeide aktivt for klubbens formål etter 1-2. Dersom distriktsavdelingen stiller lag til konkurranser eller tilsvarende, skal laget bestå av raser som omfattes av FCI gruppe 3 Terriere. 14

15 Begrunnelse for forslaget: Når en distriktsavdeling i raseklubben Norsk Terrier Klub stiller lag til konkurranser bestående av raser som ikke omfattes av klubben eller annen terrierrase som omfattes av gruppe 3, gir dette ett inntrykk av at terriere ikke er egnet til aktiviteten. Det bør være en selvfølge at en det er en terrier fra FCI gruppe 3 som representerer klubben utad i de ulike aktiviteter. Forslaget er også fremmet tidligere, men ble ikke vedtatt. Argumentet i mot forslaget var at en slik lovendring ville hindre klubbens medlemmer å stille lag i agility, spesielt i klassen Large (L) (hunder fra og med 43 cm mankehøyde), da det ikke er tilstrekkelig antall store terriere som ønsker å delta i slike konkurranser. Jeg fremmer forslaget på nytt da jeg mener at Norsk Terrier Klub, som er en raseklubb for terrierrasene, og ikke en jakt- eller brukshundklubb for alle raser/hunder, ikke er tjent med å la seg representere av andre raser. Våre medlemmer med terriere som konkurrerer i klassen Large (L), kan konkurrere individuelt dersom det ikke er tilstrekkelig antall for å stille lag. Det er for øvrig intet som hindrer våre medlemmer som ønsker det, å stille på lag i sine lokale jakthund-, brukshund-, agility- eller hundeklubber. Styrets kommentar til forslaget: Styret er innforstått med problemstillingen i forbindelse med å stille lag, men vi som raseklubb er vi forpliktet til å jobbe for Terrierrasene og vi støtter derfor forslaget. Forslag fra Hans Olav Nordli Brukskrav for utstillingschampionat for Tysk Jaktterrier Da rasen er ifølge skaperne i Tyskland hovedsaklig en drivende hund med hi egenskaper så er det viktig at størrelsen blir holdt på et nivå som gjør at den er funksjonibel i hi, samt for å holde denne rasen som en jakthund så ønsker vi at det blir lagt inn krav om jaktprøve for å få godkjent utstillingschampionat. Det er jo krav om utstillingsresultater for å bli jaktchampion så da er det jo bare rett og rimelig at det er krav om jaktprøve for denne rasen som er en ren jakthund på samme linje som det er krav om jaktprøve for andre jakthundraser, for eksempel. Dachs, elghundrasene, spets og de fleste jaktrasene i gruppe 6 og 7. I tillegg så er det jo et krav om minst 2.premie på hi for å bli internasjonal utstillingschampion for Tysk Jaktterrier. Det vart kalt inn til medlemsmøte i forbindelse med treffet vårt i Hafslo våren 2014 der vi hadde denne saken oppe med avstemming. Det var 12 stemmeberrettigede medlemmer som møtte og alle stemte for at vi skulle gå for brukskrav, da med krav om premiering på hi, evt anleggsprøve for Tysk Jaktterrier når vi får det prøveforslaget igjennom. Så det vi ønsker er at det blir innført krav om premiering (1., 2. eller 3.) på Hi, eller minimum godkjent på anleggsprøve for Tysk Jaktterrier før de kan bli Norsk Utstillingschampion. Styrets kommentar til forslaget: søknad om innføring av annleggsprøve for rasen er sendt NKK, denne er ikke godkjent enda og vi mener at prøveformen må være godkjent før vi kan gå inn for dette forslaget. Punkt 7 - Saker som forelegges av styret Kapittel 8 Rasegrupper 8-4 Møte og stemmerett Alle rasegruppens medlemmer som har betalt kontingent til NTK og rasegruppen for det år årsmøtet avholdes, har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i rasegruppen. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være rasegruppens valgkomité i hende før årsmøtet. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal rasegruppens styre angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag. På rasegruppens årsmøte kan NTKs styre møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 15

16 Begrunnelse for forslaget: Presisering av at at regelen om 15 års grense også gjelder i rasegruppene. Samt at kontingent betyr kontingent til NTK og rasegruppen. Kapittel 9 Distriktsavdelinger 9-4 Møte og stemmerett Alle distriktsavdelingens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i distriktsavdelingen. Husstandsmedlemmer har ikke stemmerett. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemme. Forhåndsstemmer skal være distriktsavdelingens valgkomité i hende før årsmøtet. Forhåndsstemmer skal være hemmelige, og ved innkallingen skal distriktsavdelingens styre angi hvordan stemmesedlene skal innsendes. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker da dette vil medføre at et fremmet forslag må stemmes over kun slik det er fremsatt og ikke slik det kan justeres gjennom en debatt eller koordinering med andre innspill/forslag. På distriktsavdelingens årsmøte kan NTKs styre møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. Begrunnelse for forslaget: Presisering av at at regelen om 15 års grense og fullt medlemsskap også gjelder i avdelingene. Punkt 8 - Fastsetting av kontingent og refusjonsbeløp til rasegruppene Foreslås uendret. Punkt 9 - Valg Norsk Terrier Klubs styre har i 2014 bestått av følgende: Leder: Annlaug Gjerde ikke på valg Nestleder: Marius Kjos på valg ønsker ikke gjenvalg Styremedlem: Marit Thornes ikke på valg Styremedlem: Gro Østmoe Granholt ikke på valg Styremedlem: Marit Kasbohm på valg Styremedlem: Marte O. Hermanrud på valg ønsker ikke gjenvalg Styremedlem: Maritha Jensen på valg Varamedlem: Anne-Lise Frankplads på valg Revisor: Åsta Sørensen på valg ønsker ikke gjenvalg Vararevisor: Inger Kristiansen på valg Valgkomiteen: Heidi Hagen Trond Storsveen Eirik Kahrs Varamedlem: Grethe Bergendahl på valg kan ikke gjenvelges ikke på valg ikke på valg på valg Det har kommet inn følgende forslag på valg av tillitsmenn: Kandidater Forslått av Til følgende verv Petter Kaalstad Betty og Bjørn Kristiansen Nestleder Marit Kasbohm Betty og Bjørn Kristiansen Styremedlem Maritha Jensen Valgkomiteen Styremedlem 16

17 Ann Jeanette Stenhaug Jensen Valgkomiteen Styremedlem Marianne Ona Hansen Valgkomiteen Styremedlem Marius Kjos Betty og Bjørn Kristiansen Varamedlem Anne-Lise Frankplads Valgkomiteen Varamedlem Inger Kristiansen Valgkomiteen Valgkomitémedlem Grethe Bergendahl Valgkomiteen Varamedlem valgkomiteen Inga Buurskov Valgkomiteen Revisor Inger Kristiansen Valgkomiteen Vararevisor Innstilling fra valgkomiteen: Nestleder: Petter Kaalstad 2 år Styremedlem: Marit Kasbom 2 år Styremedlem: Maritha Jensen 2 år Styremedlem: Marianne Ona Hansen 2 år Varamedlem: Marius Kjos 1 år Valgkomitémedlem: Inger Kristiansen 3 år Varamedlem valgkomiteen: Grethe Bergendahl 1 år Revisor: Inga Buurskov 2 år Vararevisor: Inger Kristiansen 2 år Presentasjon av kandidater til Norsk Terrier Klubs styre og valgkomite 2015 (oppført alfabetisk etter verv) Kandidatene presenteres med 1. Navn, adresse, telefon. 2. Alder. 3. Hunderase. Hvor lenge har du hatt terrier. 4. Tidligere verv i NTK eller andre hundeklubber. 5. Interesser knyttet til hund. 1. Petter Kaalstad, Stokkaveien 157, 4313 Sandnes, tlf år. 3. I barne- og ungdomsårene var det både blandingshund, Rottweiler og Golden retriever i familien. Deretter Schäferhund i en del år. Har hatt Cairn terrier siden Har fire hunder hjemme, en hanne og tre tisper. Har egen kennel og driver oppdrett. 4. Har sittet som styremedlem/nestleder og er nå leder i rasegruppen for Cairn terrier. Har vært styremedlem i en periode tidligere i NTK. 5. Er interessert i det meste som omhandler hund. Ekstra opptatt av oppdrett av sunne og friske hunder, både fysisk og mentalt. Driver aktivt med utstilling. 1. Marianne Ona Hansen, Neverlia 9, 3300 Hokksund, tlf år. 17

18 3. Har vært hundeeier i 13 år, har hatt Engelsk Toy Terrier siden Før det hadde jeg Yorkshire Terrier i tre år. 4. Er raserepresentant på Engelsk Toy Terrier i to perioder, har sittet som styremedlem i Norsk Terrier Klubb avd. Oslo/Akershus i ett år og ble valgt inn som leder der i November Driver eget oppdrett og drar rundt en del på hundeutstillinger, arrangerer ringtrening igjennom NTKOA og er instruktør ved ringtrening i Drammen Hundepark. 1. Maritha Jensen, Lystadvegen 1, 2216 Roverud, tlf år. 3. Staffordshire bull terrier siden 2001 (har 8 stk i sofaen), hatt egen hund i 30 år. 4. Sitter som leder i styret for SBT RG. 2.året som leder, vært nestleder før det. 5. Er interessert i genetikk, avl og adferd hos hund. 1. Ann Jeanette Stenhaug Jensen, Herrefosservn. 352, 1890 Rakkestad, tlf år. 3. Bull terrier, Miniature bull terrier og Sealyham terrier. 4. Nestleder i Bull Terrier Forum, nestleder i Rakkestad Hundeklubb og leder i utstillingskomiteen i Rakkestad Hundeklubb. 5. Utstilling, lydighet, spor/søk. Jeg holder også på med og godkjenne den ene Bull terrieren min til Besøksvenn med hund gjennom Røde Kors. 1. Marit Kasbohm, Frysjaveien 1, 0883 Oslo, tlf år. 3. Ruhåret fox terrier. Fikk den første i Ny valp i Har vokst opp med Airedale terrier, var 13 år da familien fikk den første hunden i familien, en tispe, etter det har familien hatt 3 hannhunder. 4. Har sittet i styret til NTK avd Oslo/Akershus siden oppstart i 2004 frem til 2011, som styremedlem, sekretær, nestleder og siste året som leder. Har også sittet som hovedstyremedlem i NTK i 2 år. 5. Utstilling, pelsstell, lydighet. Ellers opptatt av alle typer aktiviteter hvor det er et godt samspill mellom hund og eier. Liker å ha en aktiv hund som kan være med på det meste, i skogen, på fjellet, ved sjøen og i hverdagssituasjoner. 1. Anne-Lise Frankplads, Leirudstubben 11, 2016 Frogner, tlf år. 3. Har hatt Irsk og Engelsk setter, Collie, Rottweiler, før vi startet med Cairn terrier, som vi nå har hatt i 10 år. 4. Har sittet 1 år som varamedlem i NTKs hovestyre. 5. Oppdrett av Cairn terrier, utstilling, og synes det er spennende med agility, og lydighet. 1. Marius Kjos, Haneborgveien 49, 1470 Lørenskog, tlf år. 3. Lakeland terrier, Skotsk terrier og Fransk bulldog. Har hatt terrier i ca. 6 år nå, men vokste opp med Airedale terrier og Lakeland terrier. 4. Har sittet som hovedstyremedlem i 3 år i Norsk Terrier Klub. Har vært raserepresentant for Lakeland terrier. 5. Hovedinteresse med hund er oppdrett og utstilling. 1. Inger Kristiansen, Idrettsveien 5, 1540 Vestby, tlf år. 3. Airedale terrier. Har hatt oppdrett av 10 kull. Har pt. ingen hund. Vokste opp med Airedale terrier. 4. Leder i NTK i 8 år, mangeårig leder i Utstillingskomiteen, sitter nå i Dommerkomiteen og har vært ansvarlig for NTK s utstilling på Nesbyen siden Ringsekretær siden 1988 og pt leder i utstillingskomiteen i Norsk Kennel Klub. 1. Grethe Bergendahl, Sigyns vei 3, 1349 Rykkinn, tlf år. 18

19 3. Fox terrier ruhåret fra 1946, oppdretter av rasen fra Har hatt de fleste verv i Norsk Terrier Klub og er æresmedlem i klubben 5. Alt innen hundesporten. Stemmeseddel Stemmeseddel Valg av nestleder for 2 år: Petter Kaalstad Stemmeseddel: Valg av 3 styremedlemmer for 2 år: Marianne Ona Hansen Maritha Jensen Ann Jeanette Stenhaug Jensen Marit Kasbohm (stryk minst 1 av navnene) Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem for 1 år: Anne-Lise Frankplads Marius Kjos (stryk minst 1 av navnene) 19

20 Stemmeseddel: Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 3 år: Inger Kristiansen Stemmeseddel: Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for 1 år: Grethe Bergendahl Stemmeseddel: Valg av revisor for 2 år: Inga Buurskov Stemmeseddel: Valg av vararevisor for 2 år: Inger Kristiansen Dersom du ønsker å forhåndsstemme, må det gjøres på følgende måte: Valget skal skje skriftlig. Du må benytte ovennevnte stemmesedler eller kopier av disse stemmesedlene da stemmesedlene skal være like. Øverst på hver stemmeseddel er angitt hvilket verv stemmeseddelen gjelder for. De foreslåtte kandidaters navn er ført opp på stemmesedlene. Du stryker dem som du ikke ønsker valgt. Stemmesedlene klippes fra hverandre og legges i en konvolutt merket STEMMESEDLER som lukkes, som igjen legges i en ny konvolutt sammen med et separat ark påført ditt navn og din adresse. Forhåndsstemmene må være valgkomiteen i hende senest 3 dager før generalforsamlingen og sendes til/leveres til: NTKs valgkomité v/leder Heidi Hagen Tærudstien SKEDSMOKORSET Ditt navn må vedlegges for at valgkomiteen skal kunne kontrollere at du har stemmerett. Dersom navnet ditt ikke er vedlagt eller du benytter andre stemmesedler, blir stemmesedlene forkastet. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Heidi Hagen Trond Storsveen Eirik Kahrs Leder 2.års medlem 1.års medlem 20

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 15.11.2014 kl 17.00, Lindeberg Fus Barnehage, Frogner Adresse: Lindeberg Fus barnehage Farexvegen 6, 2016 Frogner DAGSORDEN 1. Valg av

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen.

Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben. lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Referat årsmøte i Cairn Terrier Klubben lørdag 26. november kl. 17.00 på Folkets Hus, Strømmen. Det var 15 stk tilstede på årsmøte, hvorav 3 stk var fra hovedstyre i NTK. 1. Konstituering: Ordstyrer: Mairi

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Tirsdag 11.mars, kl. 19.30 Sted: Gausel Bydelshus (Lillesalen) Heddeveien 141, 4034 Stavanger SAKSLISTE 1. Valg av referent 2. Valg

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til årsmøte i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 03. april 2011 kl 13.00 Gamle Kantina til Institutt For Energiteknikk, Kjeller v/lillestrøm Medlemmer (hovedmedlemmer og

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT Innkalling til ekstraordinært årsmøte i NTK`s rasegruppe for WHWT tirsdag 7. januar 2014 kl. 19.00 Sted: Rica Helsfyr Hotel Adresse: Strømsveien 108, 0602 Oslo Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: lørdag 5. april 2008, kl. 14.00 Sted: Clarion Hotell Oslo Airport 2060 Gardermoen Dagsorden: 1. Valg av møteleder og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00

Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 1 Innkalling til Generalforsamling søndag 25. mai 2014 kl 10.30 på Rica Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 10.00 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30

Norsk Retrieverklubb avd. Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND. Onsdag 23.februar, kl. 19.30 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2011 I NORSK RETRIEVERKLUBB AVDELING ROGALAND Onsdag 23.februar, kl. 19.30 Sted: Bekkefaret Bydelshus Fridtjov Nansens vei 50, Stavanger, Rogaland SAKSLISTE 1. Valg av referent 2.

Detaljer

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset

Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011. Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2011 Lørdag 28. mai - kl 19:00 Støren Idrettsanlegg, klubbhuset DAGSORDEN Sak 1: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen -

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00

ÅRSMØTE. Norsk Münsterländer Klubb. Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 ÅRSMØTE Norsk Münsterländer Klubb Mortens Kro, 2.etg. Riksvei 22, Gjelleråsen,1481 Hagan, Onsdag 5.mars 2014 - kl 19.00 Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering. Valg av møteleder,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45

Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Innkalling til Generalforsamling Lørdag 30. mai 2015, kl 10.30 på Quality Hotell, Gardermoen Registrering fra kl 9.45 Til behandling foreligger: 1 Åpning 2 a. Valg av dirigent, referenter, tellekorps og

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN

ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN ÅRSMØTET 2012 24. MARS QUALITY HOTEL GARDERMOEN 1 HOVEDSTYRET Til alle avdelinger og utvalg 25.02.2012 i Norsk Schäferhund Klub Årsmøtet 2012 I henhold til Norsk Schäferhund Klubs lover 11 innkaller Hovedstyret

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling

Innkalling til Generalforsamling Dagsorden: Norsk Bearded Collie Klubbs Generalforsamling 2014 Lørdag 31. mai kl. 18:00 (med forbehold om utsettelse av tidspunkt pga NKK utstilling Drammen) Homannsberget camping, Svelvik Innkalling til

Detaljer