Båt på Tangen. Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang"

Transkript

1 Nr årgang Båt på Tangen På 17.mai går kollekten i Tangen kirke til Tangen menighetsbarnehage. Det har vært en tradisjon som har vart i flere år. Men hva går pengene til? Tangen menighetsbarnehage har som alle andre barnehager et stramt budsjett. Pengene i budsjettet går til den daglige driften, vedlikehold og lønninger til de ansatte. Og da blir det ikke mye til overs til andre ting. Pengene fra 17.mai kollekten samt pengene som kommer inn fra pølse, brus, is og kake salg på 17 mai og julefesten, går uavkortet til leker og moro til barna. I fjor ble pengene brukt til å bygge en kjempefin trebuss, som barna kan boltre seg med. Og det er ikke få timer med bussturer, som er foretatt i den kan du tro. Prosjektet i år er en utrolig tøff båt. Her er barna med på hele planleggingsfasen og selve utførelsen. Denne båten kommer til å få mange fine reiser på de syv hav fremover. Andre ting som kjøpes inn er trehjulssykkler. Penger er en kjær gave til til barnehagen som blir brukt til ting det ellers ville ha vært vannskelig å funnet midler til i budsjettet. Barna er veldig førnøyde med tingene som blir kjøpt inn. Og viser det tydelig i leken. Så dette er en takk til alle dere som har gitt penger til barnehagen vår, enten gjennom kollekt eller ved kjøp av pølser, brus is og kaker på festene våre.

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Santalforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Menighetssenter, Vollbo Møtes annenhver mandag kl Et tilbud for barn fra 4 7 år. Fortelling og sang, lek og forming. Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Anders Lundby, Robert Sveen, Krister Skjærbekk. Klubbkvelder vårhalvået 2003: 28. mars 9. mai. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Hagen Offset, Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Pinsedagsteksten er en beretning om Jesus omsorg for disiplene sine, ja, for hele sin kirke på jord. Det er en tekst om Jesus kjærlighet til alle som vil åpne seg for en Gud som er større og annerledes enn oss mennesker. Jesus sa: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.» (Johannes14,15 18) PINSEN og de foreldreløse barna Når barn blir alene De fleste tenker selvsagt på de mange barn og tenåringer i afrikanske land som er blitt foreldreløse som følge av HIV/AIDS-sykdommen. Noen av oss kjenner enkeltskjebner hvor barn står alene tilbake, fordi stoffbruk og en elendig start i livet har ført til barns triste og tunge oppvekst tross sosial omsorg. Fysisk foreldreløshet skaper en tomhet og et fravær som må avhjelpes av kjærlighet, nærvær og godhet fra andre mennesker. Men foreldreløshet kan være så mangt. Der trygg omsorg og gode grensesettinger fra tilstedeværende foreldre i et ellers kommersielt mediesamfunn med mye stress, er en nødvendighet for alle små og store mennesker. Foreldrene og familien er selve kjernestedet for tilhørighet i det daglige liv. Barn trenger ikke bare fysiske foreldrenærvær, men også psykisk og åndelig omsorg og trygghet fra sine foreldre. Skolen er en viktig hverdagsarena hvor trygghet, læring og mestring er et hovedanliggende. Kirke i møte med familier og enkeltmennesker, enten det er i sorgtunge eller i glade sammenhenger, skal gi videre den omsorg og åndelige tilhørighet som Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Hver enkelt av oss har en himmelsk Far Fader vår du som er i himmelen som alltid vil følge oss med sin gode Ånd. Så behøver verken barn, ungdom eller voksne kjenne seg glemt og alene. Vi må bare huske å hjelpe hverandre så vi holder fast på Guds kjærlighet, slik at vi søker til den livskilde som Jesus har gitt i sin kirke på jord. Da hører vi til i Guds kjærlighet og lever den ut i omsorg og positiv interesse for hverandre og for de foreldreløse vi møter på vår vei. Pinsedag er fødselsdagen for Guds verdensvide kirke. Urmenigheten ble fylt av Guds Ånd. De svake og hjemløse disiplene fikk bekreftet at Jesus Kristus ikke ville la dem være glemt og etterlatt som foreldreløse barn. Fra pinsedagen av skal kirken/menigheten være et åndelig hjem for alle mennesker. All jordens menneskebarn behøver et hjem for sin sjel og ånd. Vi har en jordisk familiehistorie. Men i tillegg kommer at vi har fått en himmelsk familiehistorie. Kom Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt, Og glede i hvert hjerte giv som du har født til evig liv! Vær lovet Gud, vår fader god, Guds Sønn som opp av døde stod, Og Trøsteren som kom her ned: Vær lovet i all evighet! (NoS 208) srb

4 4 Glimt fra konfirmantenes pilegrimsvandring Lørdag 26. april gikk 160 ungdommer sin første pilegrimsvandring fra Tangen kirke til Stange kirke. En prosjektkomite bestående av prestene Hver konfirmant fikk med seg en vandringsstav ved utsendelsen fra Tangen kirke. Underveis fant alle en stein som de bar med seg underveis til Stange kirke. Den symboliserte det vanskelige og tunge i livet. En håpskvist ble plukket med underveis, og hver deltaker fikk med seg et tørkle i en av regnbuens farger. Ved an - komsten til Stange kirke ble steinene lagt ned ved prosejsonskorset i koret, og de spirende håpskvistene ble satt i trebutter. Kon - firmantene knelte ved alterringen og la fra seg de fargerike der. og to personer fra hvert menighetsråd jobbet med pilegrimsproskjektet over lang tid før det ble realisert. På kirkevangen var det middelaldertorg med stokkild, kaffeild og storgrill og servering av hamburgeree og pølser. Vi hørte middelaldermusikk på fløyte og sekkepipe, og konfirmantene deltok i kampsport som ble ledet av brødrene Kipper sund. Fra Hedmarksmuseet var det besøk med demonstrasjon av vakre middelalderdrakter og håndverksarbeider som tøystoff og ulike skinn-og treprodukter. Gjennom menighetsbladet retter vi en hjertelig takk til Bygde - kvinnelagene og representantene BILDENE FRA KIRKEVANGEN VED STANGE KIRKE: Øverst: Tony, Daniel, Vegard, Henning m.fl. slapper av ved stokkvarmen etter vandringen. Til venstre: Det ble mange pilegrimsstaver langs kirkegårdsmuren

5 5 fra Hed marksmuseet som var med og skapte middelaldertorget, Johan Lund som lånte oss grill samt mange enkeltpersoner som bidro på mange vis! Pilegrimsvandringen ble avsluttet med pilegrimsmesse i Stange kirke. Her ble både håpskvistene, steinene og halstørkleene hentet fram og tolket av både konfirmanter og prester. Og mens vi sang ble nattverdens brød og vin delt ut til de unge pilegrimene. Som et minne etter vandringen og til bruk for livet fikk hver deltaker ei pilegrimshåndbok og en innrammet tekst. Til høyre: Atle Lien Jensen trakterte sekkepipe. Under: Mari og Camilla m.fl. deltar i kamsportleken. Pilegrimsstaven er også et forsvarsvåpen!

6 6 Over: Grillmaten smakte for de 150 konfirmantene etter fullført vandring. Til venstre: Som et minne etter vandringen og til bruk for livet fikk hver deltaker en innrammet tekst. Under: Håndverksarbeider fra Domkirkeodden

7 7 Konfirmantene i Tangen kirke 25. mai 2003 Første rekke fra venstre: Knut-Arne Nordengen Stråbø, Ina Østli, Kaja Njøten Martinsen, Tore Bækkelund, Anders Ekren, Thomas Bakke Martinussen og Ola Källgren Rønningsbakken. Andre rekke: Marianne Temmen, Ida Guldbrandsen, Kjersti Skjellet Bråthen, Åse Nordhaug, Asta Margrethe Eliassen og Ann-Kristin Nordengen Stråbø. Bak: Mona Vardeberg Finstad, Marit Helene Strand Hougsrud, Kenneth Pedersen Alnæs, Birgitte Pedersen, Siri Monland, Oda Helene Lysgaard, Hans Christian Spitalen, Elin Østvold, Christian Erik Bergheim, Benedicte Sleppen Ålskog, Mona Kristiansen, Kjersti Svenskerud Bækkedal og Nina Bækkelund. (Foto: Paal Godager, Fotosentret, Stange.)

8 8 Konfirmantene i Stange kirke 1. juni 2003 Første rekke fra venstre: Tina Renate Brovold Solbakken, Jeanette Sørli Jørgensen, Henning Engeskaug Karlsen, May Elin Heggelund, Kine Hansen, Camilla Bjørnstad, Anders Lie Bækkedal, Marius Jensen, Kent Even Nilsen Andre rekke: Sigmund Rye Berg, Daniel Kulstad, Ole Christian Reinhartsen, Clas Kjernli, Tor Kristian Sørli Andersen, Aleksander Temmen Evensen, Kenneth Skullerud, Emil Dahl, Ove André Martinsen, Tony Normann Østgård, Vegard Peder Løken, Tommy Finstad. Tredje rekke: Lene Mikalsen Kjernli, Iselin Benedicte Kristiansen, Ida Sofie Vasaasen, Monica Agbo Steen, Hege Elisabeth Hoel, Stine Johansen, Lill Kristi Jevnaker Strandby, Bente Langberg, Karianne Kaatorp, Trine Therese Adolfsen, Mari Rønning, (Foto: Paal Godager, Fotosentret, Stange.)

9 9 Fire-felts E6 Forrige gang jeg skrev om E6 og ny firefelts motorvei, så trodde noen at jeg sendte Statens Vegvesen til helvete. Det gjorde jeg ikke. Leser man derimot Vegvesenets egen vurdering av hva som skjer med den sørlige enden av Tangen sokn, (dvs Espa og Strandlykkja) når dagens vei bygges om til firefelts vei så slår konsekvensutredningen deres fast at det blir intet mindre enn paradisiske tilstander. Ingen ting blir til det verre snarere tvert om. (Hvordan det går an å argumentere slik skjønner ikke jeg, men det er flott at moderne samferdsel kan være både human og trivselsbringende. Hvorfor har vi ikke sagt ja til dette før? Befolkningen utover Espa og Strandlykkja må være dumme som ikke ønsker å ta i mot de gode gaver en ny vei vil gi!) Blant annet vil en av effektene av en ny firefelts vei gi nye og bedre bademuligheter, og man kan jo bygge moloer. Det kanskje ingen har tenkt på, er hvor dyp Mjøsa er akkurat i dette området. Hvem sier vel «nei» til å bade i støyen og susen fra veien? Vegvesenet har sans for sopp og varmekjære løvtrær. Ingen skal kunne påstå at de ikke tenker helhetlig. Kommende generasjoner vil sikkert være glade for at soppen fikk leve, mens resten av mulighetene forsvant i støy og forurensning. Tenk hvordan det blir, når noen i 2020 passerer Strandlykkja og Espa kanskje får vite at her bodde for år siden mange mennesker, mens nå er det den verneverdige soppen som råder grunnen også løvtrærne da. De fleste vil sikkert takke både Vegvesen og kommune for en slik strålende framsynthet. La det være sagt med en gang, jeg er sikker på at alle dem som har engasjert seg i veisaken ser behovet for at dagens trasse ikke kan forbli slik den er. Debatten dreier seg ikke om vei, men hvor og hvordan. At Vegvesenet gjør oss, som vil se på andre alternativer enn det eksisterende forslaget, ansvarlige for at liv fortsatt går tapt bidrar ikke til å styrke dialogen. Jeg er heller ikke sikker på om argumentet deres holder vann. Det er vel fortsatt slik at føreren har ansvaret for å avpasse farten etter vei og vær forhold. Det er så vidt jeg vet ikke satt opp noe skilting langs dagens E6 som gjør oppmerksom på strekningen er spesielt ulykkesbelastet. I en litt videre sammenheng tror jeg dette dreier seg også om hvordan norske samferdselsmyndigheter tenker og planlegger veiutbygginger. Det er nok å dra til Sverige for å se at en søker andre løsninger når nye trasseer skal bygges, eller hva med Canada? Etter det jeg kjenner til har flere norske veisjefer vært der for å lære. Skulle kanadiske myndigheter ha utbedret en vei maken til den nåværende E6 ville de kanskje ha beholdt dagens vei som to av fire felt. Mens de andre to feltene ville blitt lagt inn på skogen, slik ville man ha løst flere problemer samtidig. For det første ville det blitt enklere å få avviklet trafikken under byggeperioden, for det andre ville man ha sluppet lysene fra møtende trafikk. Det er slettes ikke lett å få Veg - vesenet på glid, i slike saker går det lett prestisje. Det blir fort til at småsamfunnets interesser viker for storsamfunnets behov. Byråkratiet følger dessuten sine egne lover og har sin egen dynamikk. Derfor er det ekstra forstemmende at lokale politikere så lett lar seg diktere både av Vegvesen og partipisk. Ordfører og kommuneadministrasjon synes ganske sikkert at den beste form for utvikling sørenden av Stange fortjener er 4 felts vei. Nå skal vel snart både Vegvesenets prosjektansvarlig og ordføreren ha seg hus i nærheten av den planlagte E6'en, tomteprisene stiger sikkert også, siden det bare følger fordeler med en utbygging. Jeg må innrømme at det er et taktisk lurt trekk å jobbe for at dagens E6 utvides, for da er alle muligheter til å utvikle sørenden lagt død for lang tid framover. Hvis NSB vil bygge ut til to spor de også så blir det vel ikke så mye igjen, men kanskje vi heller ikke fortjener noe annet? Likevel, nå i høst er det kommunevalg, la oss gjøre denne saken til en lokal valgkampsak for sørenden av Stange (Tangen, Espa og Strand - lykkja). La oss få vite hva lokale politikere fra vårt distrikt har stemt i inneværende periode, og la oss få vite hva de tenker om utviklingen av sørenden for kommende periode. Vegsaken er den viktigste saken for lokalsamfunnene i distriktet vårt dette tiåret, utfallet av den bestemmer hva som skjer videre. La oss stemme inn de som vil se etter andre muligheter, la spørsmålet om partitilhørighet være sekundært i forhold til spørsmålet om utviklingsmulighetene for sørenden. Skal Tangen, Espa og Strandlykkja bevare og utvikle sine kvaliteter som lokalsamfunn, må vi alle engasjere oss. Det gjelder faktisk framtida til dem som skal ta over etter oss som utgjør dagens generasjon. Morten Erik Stensberg Kapellan i Stange

10 10 Årsmelding for Tangen Menighetsråd 2002 Tangen menighetsråd har i år 2002 hatt følgende sammensetning: Liv Berit Westby, leder Jahn Lundsveen, nestleder Henry Støen, kasserer Ingeborg Enger, sekretær Johan Petter Johansen, rådsmedlem Gro Nordli Kristiansen, rådsmedlem Gunvor Nordbakken, rådsmedlem Tone Gunn Holum, rådsmedlem Lisbeth Antonsen Skogsrud, møtende varamedlem Mai Kjerstin Lysgaard, møtende varamedlem Morten Erik Stensberg Representant til Stange kirkelige fellesråd har vært Johan Petter Johansen mens representanter til styret for Tangen menighets barnehage har vært Gunvor Nordbakken med Gro N. Kristiansen og Liv Berit Westby som varamedlemmer. Menighetsrådet har avholdt 13 møter og hatt 41 saker på sakslistene. Årsmøtet ble avholdt i Menighetshuset med 19 stk til stede. Rådet hadde sommeravslutningen sin i Halmhuset ved Tangen skole og juleavslutningen var på Menighetshuset. Aktiviteten i menighetsrådet Faste møtedager er 2. tirsdag i hver måned, men vi har hatt noen ekstramøter. Da vi var så og si i havn med Menighetshuset satte vi i gang med arbeidet med festeavgifter, og dette har engasjert oss meget gjennom hele året. Det har i tillegg vært mange andre oppgaver å arbeide med, og nedenfor vil vi ta for oss noen av disse: Dåpsopplæring Gjennom året så har arbeidet med Kristuskransen begynt å ta form. Kristuskransen er en liten krans med perler som «forteller» noe om skattene som den kristne tro gjemmer på. Den er utformet av den svenske biskopen Martin Lönnebo og har i Sverige blitt brukt arbeidet med å formidle kristen tro til både små og store. Tangen menighet er kransen i løpet av 2002 blitt delt ut til både dåpsbarn og 4 åringer sammen med Min egen Kirkebok. Det har vært arrangert 2 gudstjenester hvor 4 åringene har blitt spesielt invitert. Oppslutningen om disse gudstjenestene har vært god. Dessuten har kontakten og samarbeidet med Menighetsbarnehagen og Stenby barnehage vært inspirerende. 3 gudstjenester har det blitt i løpet av året, Høsttakkefest, Luciagudstjeneste og Påskegudstjeneste. Kontakten med barnehagen er en viktig byggestein i menighetens dåpsopplæring. På den negative siden må vi notere at det fortsatt ikke er noe kor eller klubb rettet inn mot unger i barnehage- og småskolealder. Det er en utfordring for menighetsråd og ikke minst menigheten. Konfirmantundervisningen Arbeidet med konfirmanter er spennende, men det er ikke alltid like lett å finne en form som passer. Etter at forrige års kull (2 stk) var ferdige i mai, fikk presten dekket opphold på Lia gård i 3 døgn slik at han kunne arbeide med et opplegg med utgangspunkt i Kristuskransen for året 2002/2003. Opplegget som ble utarbeidet der har nå vært prøvd ut over lengre tid og det fungerer godt, spesielt gjelder dette samlingene i kirka. Våren 2002 var siste gang menighetene i kommunen gikk sammen om konfirmantfestival i Stangehallen, for våren 2003 planlegges en pilegrimsvandring fra Tangen til Stange. Samlinger i kirka med Kristuskransen for voksne Det har vært arrangert månedlige samlinger (fra høsten) i kirka med perlene i Kristuskransen som tema. Oppslutningen har ikke vært stor, men denne muligheten er noe som på sikt helt sikkert kan fenge flere. Etter samlingen i kirka har det vært felles samtale og kveldsmat på menighetshuset.

11 Gudstjenester Det jevne med gudstjenestene er at de kommer 3 av 4 søndager hver måned. Ellers så begynner det å bli ganske ujevnt med tanke på oppslutning. Tangen menighet har noen dager gjennom året som spesielt godt etablerte, men det kan likevel ikke underslå det faktum at det på vanlige gudstjenester ikke kommer flere enn 2 til 10 stykker. Det totale antallet gudstjenester på søndager og helligdager 41, og antallet deltakere var på til sammen 2620 (gjennomsnittlig 64 deltakere pr gudstjeneste). For flere og utfyllende data vises det til Kirkelig årsstatistikk for Likevel Tangen menighet er heldig som har to barnehager og to barneskoler innenfor soknegrensene sin. Samarbeidet rundt gudstjenester er viktig og inspirerende og hos både barnehage og skole møtes alle initiativ med åpenhet og deltakelse. I hovedsak markerer skolene jula med lysmesse og julegudstjeneste, mens barnehagene har høsttakkefest, Luciagudstjeneste og påskegudstjeneste. Ellers så er det stor vilje blant kor og korps rundt om i bygda for deltakelse på gudstjenester og lignende. Klokkerkorpset består av: Anne Gry Kippersund, Anne Mari Sletli, Tone Gunn Holum, Kate og Marius Langberg. Det er viktig at det er andre enn presten som «synes» i forbindelse med gudstjenestene og slik sett bidrar klokkerne til nettopp det. Fortsatt nyter vi godt av deltakelsen til forsangergruppa. Det er en stor forskjell på hvordan liturgi og salmer blir når noen er med og leder. Gudstjenesten har fått et etterlengtet løft fordi noen har sagt seg villige til å være forsangere, om de ikke synes godt så høres de i hvert fall desto mer. Konserter Damekoret og mannskoret har hatt konsert i kirka «Forkledd Gud». Og har også samarbeidet med menighetsrådet i forbindelse med avviklingen av sangerstevne. Det har vært Grundtvik-arrangement i kirka og vi har sunget og spilt inn julen. Investeringer Utbedring av kirke og kirkegård er igangsatt etter initiativ fra kirketjeneren, blant annet er det satt opp utelys og felt noen trær. For våren 2003 er planlagt handicaprampe og felling av flere trær. Morten har deltatt i ungdomsprosjektet HIV/AIDS Sør-Afrika, blant annet fordi menighetsrådet bidro med reisestøtte etter søknad fra domprosten. Prestebo I juni ble kapellanen løst fra boplikten på Tangen og pålagt boplikt på Stange. Dette fordi boligen på Tangen ikke lenger var egnet som prestebolig. Det forhindret ikke kommunen til å omdisponere presteboligen til flyktningebolig og i oktober flyttet en somalisk familie på 9 inn. Kommunen har i møte med menighetsrådet sagt at det vil bli satt av midler til ny bolig over 2004 budsjettet. 11 Julekvelden Også 2002 ble det planlagt julekveld på menighetshuset, men oppslutningen var minimal. Dermed ble arrangementet avlyst. Nytt menighetsråd Det var lenge meningen at det «nye» rådet skulle ha en bli-kjent-samling, men i stedet ble det til at vi i august dro ei helg til Lia Gård på Koppang. Vi hadde ei fin helg på Lia Gård. Menighetshuset Etter at det ble oppnevnt eget husstyre for Menighetshuset har rådet hatt mindre med huset å gjøre. Dette ser ut til å fungere bra, særlig fordi vi ansatte Mari Sletli som husvert (se ellers husstyrets egen årsmelding). Tangen menighetsråd som grunneier I år 2002 har overdragelse av næringseiendommen til Elek-Tor skjedd etter at grenseregulering/reguleringsendring har skjedd. Videre er det opprettet ny festekontrakt med Tangen båtforening samt at festekontrakten for Klokkerhagen 23 er transport til ny eier. Det er opprettet og underskrevet sameievedtekter for seksjonseierne i Menighetshuset. Menighetsrådet har i mange år (flere valgperioder) hatt spørsmålet om regulering av festeavgiftene på programmet uten at dette har skjedd. Stange kirkelig fellesråd engasjerte advokat Stein Åge Martinsen til å utrede og gjennomføre reguleringene. Som tidligere nevnt har dette engasjert oss meget og mye møtetid er gått med til saken. Det er reist mange kompliserte problemstillinger og menighetsrådet har måttet treffe mange vanskelige og ubehagelige avgjørelser. Tangen, april 2003 Liv Berit Westby Morten Erik Stensberg

12 12 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

13 Nytt fra Stange menighetsråd Ny gravferdsliturgi Stange menighetsråd har vedtatt å ta i bruk den nye gravferdsliturgien som Kirkemøtet vedtok høsten Menighetsmøtet har sluttet seg til dette. Denne gravferdsordningen har i realiteten vært i bruk i alle Stange - menighetene som et prøveprosjekt de siste to årene. Menigheten vil således ikke merke noen nevneverdig forskjell. Hovedhensikten med den nye liturgien er blant annet å styrke gravferden som gudstjenestlig handling. Gravferden skal være et gudstjenestefellesskap som gir hjelp til å bearbeide sorg, et sted for å motta trøst, et fellesskap for livstolkning og orientering i livet. Gravferden må ikke bli bare et rituale som raskest mulig skal gjennomføres. Det er også flere variasjonsmuligheter når det gjelder bønner. Minnedelen og den forkynnende delen i gravferden er gitt en tydeligere sammenheng for å skape klarere helhet. Situasjonene ved gravferd kan være høyst forskjellige, fra et lite barns død til et menneske som har fått leve et langt liv inn i sin alderdom. Tekstene som leses har derfor større variasjon med tanke på ulike omstendigheter og en reell kommunikasjon med de sørgende. Den avdøde settes også tydeligere i fokus i den nye liturgien, og overgivelsen av den døde vektlegges tydeligere for å hjelpe de etterlatte til å gi fra seg den døde. Det er også mulighet for at liturgien ved graven kan gjøres noe fyldigere med for eksempel skriftord og kort bønn. TINNITUS (ØRESUS) OG MÉNIÈRE? Ring tlf (normaltakst) man. ons. kl , for mer informasjon om Tinnitus og Ménière. Hørselhemmedes Landsforbund Adkomst for funksjonshemmede til kirken Diakoniutvalget har tatt opp spørsmålet om en bedring av adkomsten til Stange kirke for rullestolbruker, personer med krykker og andre som strever med adkomsten på den nokså krevende trappa inn til kirken. Man har også tildligere forsøkt å løse dette, men uten å oppnå noen reell forbedring. Nå forsøker vi igjen. Stange kirke er fredet middelalderkirke og underlagt riksantikvaren. Menighetsrådet har derfor behandlet et forslag til løsning av adkomstproblemet og bedt om at riksantikvaren kommer inn med konsulenttjeneste på saken. Dermed unngås at eventuelt utilstrekkelig forarbeid stoppes i etterkant. Saken er oversendt Stange kirkelige fellesråd. Rådet har allerede videresendt saken til riksantikvaren med håp om en så rask behandling som mulig. Menighetsrådet håper at adkomstproblemet blir løst inneværende år eller så snart som mulig. Kanskje er det mest realistisk å regne med en løsning til neste år. Men vi er optimister! Innsamlingsaksjonen til Litauen Besøkstjenesten i Stange Røde Kors sender en varm takk til alle dere som kom med klær og utstyr. Det kom inn veldig mye bra tøy. Alt er pakket i kartonger, og det ble 7 store tilhengerlass. Hedmark Røde Kors ordner med transport til Litauen, og det vil skje i løpet av juni måned. En hjertelig takk til dere som hjalp til med mottak, pakking og transport! For Styret i Besøkstjenesten Eldbjørg Hovin Tilbud for barn på sommerleir Stange menighetsråd sponser barn og unge i Stange som drar på leir med 50 % av prisen på leiroppholdet. Ta kontakt med kirkekontoret! Leirer på Mesnali 30. juni 3. juli: Barneleir 2 for 1. til 5. klassinger juli: Opplevelses dager for hele familien august: Knøtteleir (tidligere kalt Rufusleir) 0-9 år med foresatte november: Korhelg, for 1. til 7. klassinger desember: Adventsleir for 4. til 7. klassinger. 28. desember 01. januar: Nyttårsleir fra 8.-klassinger til 18- åringer. Tel.: E-post:

14 14 Bokanmeldelse Pilegrimsguiden Religionshistoriker og leder for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Eivind Luthen, har gitt ut en rekke bøker om pilegrimsvandring i middellalderen og i moderne tid. Hans siste bok, «Pilegrimsguiden. Tønsberg Oslo Hamar», er en glimrende håndbok for alle som vil gå denne strekningen eller deler av den. Denne håndboken har en oversiktlig struktur. Først får vi en konkret beskrivelse av pilegrimsveien mellom Tønsberg og Oslo lagt opp i seks dagsetapper. Så følger en omtale av aktuelle kulturminner langs denne strekningen. Pilegrimsveien fra Oslo til Hamar får en tilsvarende grundig presentasjon. Også denne pilegrimsveien foreslås gått i seks dagsetapper. Hver av etappene er i tillegg beskrevet med kart som anviser veien. Her er også alle de viktigste kulturminner avtegnet. Alle middelalderkirker langs veien er selvsagt omtalt. Pilegrimsguiden gir en grundig beskrivelse av hele denne lange veien med tanke på at pilegrimen ikke skal gå seg bort. Selv med oppmerket pilegrimsvei kan det lett bli strekninger som virker uoversiktlige første gang man er på vandring. I den siste delen av denne håndboka trekker Luthen trådene mellom fortid og nåtid i et pilegrimsperspektiv for alle som vil prøve ut nærmere det å være underveis også med sin kropp. Vi får presise og viktige innspill om midelalderkirken, veien, broen, vandrerstaven og kamskjellet St. Jakob, pilegrimenes apostel og skytshelgen, og St Hallvard, Oslo bys skytshelgen, og engelen Mikael omtales kort og presist med tanke på pilegrimsvandringen. Antall moderne pilegrimer gjennom Stange er økende hver sommer. Sist i april gikk konfirmantene strekningen Tangen til Stange kirke. Og i forbindelse med Hamar bispedømmes 850-årsjubileum kom pilegrimer både fra Tønsberg og Eidsvoll. De overnattet i Stange kirke og nådde Hamardomen til pinseaften og pilegrimsmesse der. Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

15 Nå har vi fått en god beskrivelse av pilegrimsveien helt fra Tønsberg Oslo Hamar. Det er første gang vi har fått denne strekningen presentert sammenhengende som pilegrimsvei. Gjennom Stange kommune omtales Spitalen, Korslund, Korsødegården, Hov, Tangen kirke, Strange kirke og Husaby. Her kunne nok også andre kulturminner vært omtalt, men hovedvekten ligger selvsagt på det som kan knyttes opp mot pilegrimsmotiv og middelalder. Veien fra Stange kirke til Hamar har ved en feil kalt riksvei 222. Det skal selvsagt være Vestbygdveien. For øvrig går pilegrimsveien ned om Atlungstad og følger således i hovedsak Ottestadstien, kommer fram i Sandvika til Stangebrua og videre til Hamardomen. Stiftsbyene Tønsberg, Oslo og Hamar, med hver sin middelalderhistorie og tilhørende pilegrimstradisjoner, beskrives kort og pregnant. Siste del av denne guidboka, som bør være i enhver vandrers sekk på disse kanter, minner om Jesusbønnen som er god å bruke underveis. Her er også opplysninger om overnattingsmuligheter, og dessuten informasjon om hvilke alternativer de kan bruke som sykler pilegrimsveien. Pilegrimsguiden er illustrert med motiver fra middelalderen, takmalerier, relieff og bilder av pilegrimer. Denne håndboka er samtidig en glimrende innledning om det å være pilegrim i vår egen tid. Skaff deg denne boka praktisk og lærerik! 15 Eivind Luthen: Pilegrimsguiden. Tønsberg Oslo Hamar Verbum Forlag sider Sigmund Rye Berg Besøk fra den thailandske kirken Vi har feiret Hamar bispedømme 850 år med stor fest. I denne anledning hadde vi besøk fra den lutherske kirken i Thailand, som bispedømmet har samarbeidsavtale med. To representanter fra kirken kom til Hamar, biskop Visanukorn Upama og evangelist Taworn Suraket. Den Lutherske Kirken i Thailand har i dag omkring 2000 medlemmer fordelt på 14 menigheter. I tillegg er det noen prekensteder og smågrupper. Det er en ung kirke, grunnlagt i 1994,og mange utfordringer står i kø. Biskop Visanukorn har en fortid som buddhistisk novise. Han studerte buddhisme i 7 år. I denne tiden fikk han noen anfall, som for oss kunne høres ut som epileptiske anfall. Buddhistene mente dette rammet ham fordi han hadde gjort noe galt tidligere, og en spådame fortalte ham at han skulle dø, det hadde åndene sagt. Han dro da fra templet og kom deretter i kontakt med kristne, som sa at Jesus var sterkere enn åndene. De bad for ham og anfallene ble borte, han har siden ikke hatt anfall. Nå er han biskop i den Thailandske kirken! Evangelist Taworn møtte misjonen på et kjøpesenter i Singapoor, og ville bli døpt. Like før dåpen ble han syk, kom på sykehuset, men han ville bli døpt likevel. Han kom derfor til kirken med intravenøsdryppet på dåpsdagen! Taworn er i dag leder for en menighet i Nord- Thaland. Mye av arbeidet her har startet ved at thaier har vært i Singapoor og møtt den kristne tro der. De kom tilbake til sitt hjemsted og har ivret etter å dele sin tro. Har vi noe å lære? Kari Bjørgen

16 16 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte Nora Holtsagen-Lundby Sebastian Marcel Dehl Knutzen Østhagen Truls Ola Hoel Ine Johanne Berglie Heidemann (døpt i Ottestad) Jim Henrik Johnsgård (døpt i Furnes) Thomas Granerud Stian Sæther Erik André Sveen Andreassen Vigde Roar Faldbakken Hagen og Nina Elisabeth Larsen (viet i Vallset) Bjørn Krogh og Elin Finstad Finn Ansgar Haneberg og Elianne Ødegaard Døde Magnhild Elvira Martinsen f Kristian Dahlby f May-Britt Ruud f Knut Baardseth f Morgan Sigland f Margit Enger f Ingrid Pauline Hoberg f Lars Steinsrud f Lars Gunnar Velle f Alfred Hoel f Else Johanne Maurdal f Tangen Vigde Lars-Egil Østli og Elin Olsrud (viet i Løten) Døde Gerd Furuseth f Asbjørn Nicolaysen f Anna Marie Sveum f Asbjørn Evensen f Arne Alnes f Til alle som ennå ikke har betalt abonnement 2003 Stange og Tangen menighetsblad kommer ut med 6 nummer i året. Dette bladet er sommernummeret med forskjellige saker vi ønsker å informere om og invitere til å være med på. Den lokale menighet og kirke består av alle døpte medlemmer. Da blir vi faktisk ganske mange til sammen både i Tangen og Stange. Ta gjerne kontakt med oss om spørsmål du har. Kanskje kan vi ta det opp her i bladet dersom det er naturlig. Eller kanskje du har noe du vil formidle til menighetene, så er det fullt mulig. Menighetsbladet er bindeleddet til alle husstander i Stange og Tangen. Derfor er det viktig at vi kan gi ut bladet. Her finner du familienytt under spalten «Velsignet være din inngang og din utgang». Andaktsbetraktningen på side 3 er vanligvis skrevet av en av prestene. Ellers kan du finne nytt fra menighetsrådene og andre aktuelle saker i kirke og samfunn som vi tar opp. Gudstjenester og andre aktiviteter i menighetene blir du også oppdatert på. Takk til alle som gir sitt abonnementsbidrag til Stange og Tangen menighetsblad! Til himmels med Tangen menighet Tangen menighet vi ha med seg flest mulige til himmels! Derfor arrangerer vi gudstjeneste på Gjelberget søndag 31. august kl Vi møtes nede ved jernbaneovergangen kl Ta med kaffe/te/saft og litt til å spise, så blir det felles kaffe etter gudstjenesten. Dersom noen ønsker å komme seg raskere opp, stiller Sven Gangdal med klatreutstyr og noen medhjelpere slik at det blir mulig å klatre opp Gjel - berget (presten skal prøve seg som klatrer).

18 18 Vel møtt til sommerens gudstjenester! 22. juni - 2. søndag etter pinse Lukas 16, STANGE KIRKE kl Sommermesse. Rye Berg. Dåp. Offer til utsmykning og inventar. Menighetspleien serverer kirkekaffe. Liten kirkevandring etter kaffen. 29. juni - 3. søndag etter pinse Lukas 14, STRANDLYKKJA KAPELL kl Sommermesse. Rye Berg. 27. juli - 7. søndag etter pinse Matteus 5, STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. 3. august - 8. søndag etter pinse Markus 8,1 9. VEENSTRANDA kl Friluftsgudstjeneste. Rye Berg. Ta med kirkekaffe og eventuelt stoler etter behov! 13. juli - 5.søndag etter pinse Rom. 14,7 13. STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Haraset Leirsted 20. juli - 6.søndag etter pinse TANGEN KIRKE kl Kveldsgudstjeneste. Stensberg. 10. august - 9. søndag etter pinse Ap.gj. 20, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. 24. august søndag etter pinse Lukas 19, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Mesnali Ungdomssenter og Leirskole. Kirkegårdsvandring etter gudstjenesten forutsatt godt vær. Gudstjenester med sommermotiv Balberg er fast sted for årets første friluftsgudstjeneste som svært mange vil være med på. Vi takker Bygdekvinnelaget som raust og vennlig sørger for servering til alle, og Stein Sletten på Store Ree som gjør stedet klart for gudstjeneste. En spesiell takk skal også Stange/Vallset Musikkforening ha med Ola Nordsveen i spissen. De har gjennom mange år satt farge på friluftsgudstjenesten med sin flotte musikk. Sommermesse har vi også i Stange kirke 22. juni. Da er det blant annet dåp, og vi markerer avskjed med Olav Gjerstad som nå også formelt har avsluttet sin tjeneste som kirketjener. Takk til Olav for mye godt samarbeid gjennom mange år! Strandlykkja kapell er stedet for sommermesse 29. juni. Vi håper mange både fra Strandlykkja og Espa vil være med. Etter gudstjenesten blir det kirkebakkekaffe ved kapellet. Veenstranda/Hestnebben er samlingsstedet for sommerens andre friluftsgudstjeneste. Dette blir søndag 3. august kl Man kan kjøre til Gillundstranda og gå bort til Hestnebben eller parkere på Veen gård og gå ned til stranda derfra. Alternativ for de som vil gå litt lenger, er å parkere ved Stange kirke og så ta turen ned til stranda som en liten mosjonstur. Husk å ta med kaffe m.m. Blir det regn, søker vi inn under grantrærnes beskyttelse!

19 19 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Organist Lars Gunnar Velle Kontortid tirsdag kl Telefon privat: Menighetsråsleder Per Westjordet Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Liv Berit Westby Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud: Kirketjenerkontoret: Mobil: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

20 20 Utdeling av barnas kirkebok i Stange Også bringer vi et par glimt fra familiegudstjenesten i Stange kirke med utdeling av barnas kirkebok 27. april. Øverst: Flott av sang av Barneklubben sammen med sin ledere Aslaug og Kari. Til høyre: Søndagens prekensamtale fra altertavla med barna som nære deltakere.

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST

Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST Søndag, 1. november: ALLEHELGENSFEST KL. 10.00 - HØYMESSE KL. 16.00 - MESSE PÅ FILIPPINSK KL. 18.00 - MESSE PÅ SPANSK Vi som ennå underveis gleder oss med alle dem som alt er kommet hjem. Vi tror på de

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus

Vi ønsker våre lesere en velsignet julehøytid! Julekveld på Tangen menighetshus Nr. 6 2001 54. årgang Julekveld på Tangen menighetshus I år feires det julekveld på Tangen menighetshus. Arrangementet er åpent for alle som vil være med, enslige så vel som familier. Vi ønsker å innby

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11

Hva er det egentlig å elske? side 3. Filmklubb på Tangen side 5. Kirketjeneren hva gjør han? side 8. SMUK-start side 9. TV-aksjonen side 11 Nr. 5 2002 55. årgang Hva er det egentlig å elske? side 3 Filmklubb på Tangen side 5 Kirketjeneren hva gjør han? side 8 SMUK-start side 9 TV-aksjonen side 11 Barneklubben siste side 2 Stange kirkes kantori

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 4. juni 2017 Pinsedag Kapellan Elisabeth Lund I dag er det pinsedag, men prekenteksten er hentet fra noe som skjedde på påskedag. Disiplene var redde og hadde låst seg inne, fordi han som de hadde

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side

Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3. Misjonsvinduet. Gudstjenestene. som kommer side 10. side 5. se siste side Nr. 4 2002 55. årgang Hvem er dette? Et tegn som beskytter side 3 Glimt fra sommerens gudsjenester finner du på sidene 6 og 7 se siste side Misjonsvinduet side 5 Gudstjenestene som kommer side 10 2 Stange

Detaljer

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19

Korpsnytt. September og oktober Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpsnytt September og oktober 2015 Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Jes. 43,19 Korpslederen har ordet.. Kjære dere! I skrivende stund er det eksakt fire uker siden jeg

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5.

Nye menighetsråd i aksjon. Å bli sett... Sagt av konfirmantene. Konfirmantene. Glimt fra 17.maifeiringen. Stangebyen side 10 og 11. side 5. Nr. 3 2002 55. årgang Nye menighetsråd i aksjon side 5 Å bli sett... side 3 Sagt av konfirmantene side 7 Konfirmantene side 9 og 16 Glimt fra 17.maifeiringen i Stangebyen side 10 og 11 2 Stange kirkes

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN

PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PREKEN PÅ 3. SØNDAG I ÅPENBARINGSTIDEN PÅ SOLGUDSTJENESTE I HADSEL KIRKE SØNDAG 17. JANUAR 2016 BØNN: Jesus, gi oss ditt lys, gi oss din kraft, gi oss din glede! Amen. KRISTUS VÅR SOL På nedsiden av hovedveien

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2012-2013 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2013 Søndag 5. mai Nykirke kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 12. mai Borre kirke og Skoppum

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi

Reform av kirkens gudstjenesteliv Forslag til ny dåpsliturgi Forslag til ny dåpsliturgi MOTTAKELSE L Vi skal feire dåp i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Med takk og glede kommer vi med NN/disse barna til Gud, som har skapt oss i sitt bilde. Ved vann

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG

Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER. Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Småbarnas BIBEL- FORTELLINGER Gjenfortalt av Anne de Graaf Illustrert av José Pérez Montero LUNDE FORLAG Noah og Guds løfte 1. Mosebok 8 Det var vann overalt! Noah sendte en ravn for å lete etter tørt

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl

Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt kl Elverhøy kirke Høymesse med nattverd Søndag 2. okt. 2016 kl. 11.00 20. søndag i treenighetstiden NRK Radio Velkommen til gudstjeneste i Elverhøy kirke! Bokstaven M - står for menighet A - for alle (liturg

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer