Båt på Tangen. Nr årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båt på Tangen. Nr. 3 2003 56. årgang"

Transkript

1 Nr årgang Båt på Tangen På 17.mai går kollekten i Tangen kirke til Tangen menighetsbarnehage. Det har vært en tradisjon som har vart i flere år. Men hva går pengene til? Tangen menighetsbarnehage har som alle andre barnehager et stramt budsjett. Pengene i budsjettet går til den daglige driften, vedlikehold og lønninger til de ansatte. Og da blir det ikke mye til overs til andre ting. Pengene fra 17.mai kollekten samt pengene som kommer inn fra pølse, brus, is og kake salg på 17 mai og julefesten, går uavkortet til leker og moro til barna. I fjor ble pengene brukt til å bygge en kjempefin trebuss, som barna kan boltre seg med. Og det er ikke få timer med bussturer, som er foretatt i den kan du tro. Prosjektet i år er en utrolig tøff båt. Her er barna med på hele planleggingsfasen og selve utførelsen. Denne båten kommer til å få mange fine reiser på de syv hav fremover. Andre ting som kjøpes inn er trehjulssykkler. Penger er en kjær gave til til barnehagen som blir brukt til ting det ellers ville ha vært vannskelig å funnet midler til i budsjettet. Barna er veldig førnøyde med tingene som blir kjøpt inn. Og viser det tydelig i leken. Så dette er en takk til alle dere som har gitt penger til barnehagen vår, enten gjennom kollekt eller ved kjøp av pølser, brus is og kaker på festene våre.

2 2 Stange kirkes kantori Øver hver onsdag kl i Stange kirk.åpent for alle som ønsker å synge i kor. Ta kontakt med organist Lars Gunnar Velle eller Elisabeth Kommisrud. Misjonsforeningene Såstad misjonsforening møte 2.mandag i måneden kl Leder: Kari Bjørgen. Stange misjonsforening 2. tirsdag i måneden kl Leder. Oddbjørg Torp Stange Santalforening møte 3.tirsdag i måneden kl Leder: Kirsti Enger. Menighetspleieforeningene Stange sentrum menighets pleie møte i Stange menighetssenter 1.tirsdag i måneden. Leder: Dagny Akselsen. Nordre sving menighetspleie møte 1.torsdag i måneden. Leder: Kirsten Baardseth. Sørholte menighetspleie møte 1.tirsdag i måneden. Leder: Ester Godsveen. Tangen menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Solvor Johansen, Tlf.: Ullsaker menighetspleie møte siste torsdag i måneden. Kontaktperson: Ester Haug, Tlf.: Vardeberg menighetspleie møte siste onsdag i måneden. Kontaktperson: Bitte Dons Haug. Tlf.: Skogen menighetspleie møte siste uka i måneden. Kontaktperson: Anne Lise Myhre, Tlf.: Nordre Tangen menighetspleie møte siste tirsdag i måneden. Kontaktperson: Bodil Granli, Tlf Espa Sjukepleierforening møte andre onsdag i måneden. Kontaktperson: Else Karin Nordnes, Tlf.: Barn og ungdom Tangen menighets barnehage Åpningstid: 10 14, Styrer: Inger Renolen. Åpen barnehage Stange menighet I Stange Menighetssenter tirsdag og torsdag kl Styrer: Elise Jevanor Assistent: Anne Kathrine Vasaasen Barneklubben i Stange Menighetssenter, Vollbo Møtes annenhver mandag kl Et tilbud for barn fra 4 7 år. Fortelling og sang, lek og forming. Ledere: Aslaug Bjørnstad og Kari Bjørgen. SMUK Ungdomsklubben på Vollbo for klasse Voksenledere: Marit Nordsveen, Else K. Bjørnstad, Knut Ola Emilsen, Vegard Fikke. Hjelpeledere: Anders Lundby, Robert Sveen, Krister Skjærbekk. Klubbkvelder vårhalvået 2003: 28. mars 9. mai. Stange og Tangen menighetsblad Utgiver: Menighetsrådene i Stange og Tangen Adresse: Stange kirkekontor, 2335 Stange. Tel.: Redaksjonen: Sigmund Rye Berg og Morten Stensberg. Grafisk formgiving: Rune Aasen Trykk: Hagen Offset, Brumunddal Kasserer: Stein Rusdal, Enerhaugen 5, 2335 Stange Frivillig abonnement kr. 100,. Postgiro: Frist for innlevering av stoff til neste nummer: Leie av Stange menighetssenter, Vollbo til møter kurs, arrangementer m.m. Henvendelse Stange kirkekontor tlf Tilsyn og praktiske spørsmål: Dag A. Andersen: tlf.: (dagtid) Menighetssenterets bankkonto:

3 3 Pinsedagsteksten er en beretning om Jesus omsorg for disiplene sine, ja, for hele sin kirke på jord. Det er en tekst om Jesus kjærlighet til alle som vil åpne seg for en Gud som er større og annerledes enn oss mennesker. Jesus sa: «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal bli hos dere for alltid: sannhetens Ånd. Verden kan ikke ta imot ham, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham; han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.» (Johannes14,15 18) PINSEN og de foreldreløse barna Når barn blir alene De fleste tenker selvsagt på de mange barn og tenåringer i afrikanske land som er blitt foreldreløse som følge av HIV/AIDS-sykdommen. Noen av oss kjenner enkeltskjebner hvor barn står alene tilbake, fordi stoffbruk og en elendig start i livet har ført til barns triste og tunge oppvekst tross sosial omsorg. Fysisk foreldreløshet skaper en tomhet og et fravær som må avhjelpes av kjærlighet, nærvær og godhet fra andre mennesker. Men foreldreløshet kan være så mangt. Der trygg omsorg og gode grensesettinger fra tilstedeværende foreldre i et ellers kommersielt mediesamfunn med mye stress, er en nødvendighet for alle små og store mennesker. Foreldrene og familien er selve kjernestedet for tilhørighet i det daglige liv. Barn trenger ikke bare fysiske foreldrenærvær, men også psykisk og åndelig omsorg og trygghet fra sine foreldre. Skolen er en viktig hverdagsarena hvor trygghet, læring og mestring er et hovedanliggende. Kirke i møte med familier og enkeltmennesker, enten det er i sorgtunge eller i glade sammenhenger, skal gi videre den omsorg og åndelige tilhørighet som Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Hver enkelt av oss har en himmelsk Far Fader vår du som er i himmelen som alltid vil følge oss med sin gode Ånd. Så behøver verken barn, ungdom eller voksne kjenne seg glemt og alene. Vi må bare huske å hjelpe hverandre så vi holder fast på Guds kjærlighet, slik at vi søker til den livskilde som Jesus har gitt i sin kirke på jord. Da hører vi til i Guds kjærlighet og lever den ut i omsorg og positiv interesse for hverandre og for de foreldreløse vi møter på vår vei. Pinsedag er fødselsdagen for Guds verdensvide kirke. Urmenigheten ble fylt av Guds Ånd. De svake og hjemløse disiplene fikk bekreftet at Jesus Kristus ikke ville la dem være glemt og etterlatt som foreldreløse barn. Fra pinsedagen av skal kirken/menigheten være et åndelig hjem for alle mennesker. All jordens menneskebarn behøver et hjem for sin sjel og ånd. Vi har en jordisk familiehistorie. Men i tillegg kommer at vi har fått en himmelsk familiehistorie. Kom Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt, Og glede i hvert hjerte giv som du har født til evig liv! Vær lovet Gud, vår fader god, Guds Sønn som opp av døde stod, Og Trøsteren som kom her ned: Vær lovet i all evighet! (NoS 208) srb

4 4 Glimt fra konfirmantenes pilegrimsvandring Lørdag 26. april gikk 160 ungdommer sin første pilegrimsvandring fra Tangen kirke til Stange kirke. En prosjektkomite bestående av prestene Hver konfirmant fikk med seg en vandringsstav ved utsendelsen fra Tangen kirke. Underveis fant alle en stein som de bar med seg underveis til Stange kirke. Den symboliserte det vanskelige og tunge i livet. En håpskvist ble plukket med underveis, og hver deltaker fikk med seg et tørkle i en av regnbuens farger. Ved an - komsten til Stange kirke ble steinene lagt ned ved prosejsonskorset i koret, og de spirende håpskvistene ble satt i trebutter. Kon - firmantene knelte ved alterringen og la fra seg de fargerike der. og to personer fra hvert menighetsråd jobbet med pilegrimsproskjektet over lang tid før det ble realisert. På kirkevangen var det middelaldertorg med stokkild, kaffeild og storgrill og servering av hamburgeree og pølser. Vi hørte middelaldermusikk på fløyte og sekkepipe, og konfirmantene deltok i kampsport som ble ledet av brødrene Kipper sund. Fra Hedmarksmuseet var det besøk med demonstrasjon av vakre middelalderdrakter og håndverksarbeider som tøystoff og ulike skinn-og treprodukter. Gjennom menighetsbladet retter vi en hjertelig takk til Bygde - kvinnelagene og representantene BILDENE FRA KIRKEVANGEN VED STANGE KIRKE: Øverst: Tony, Daniel, Vegard, Henning m.fl. slapper av ved stokkvarmen etter vandringen. Til venstre: Det ble mange pilegrimsstaver langs kirkegårdsmuren

5 5 fra Hed marksmuseet som var med og skapte middelaldertorget, Johan Lund som lånte oss grill samt mange enkeltpersoner som bidro på mange vis! Pilegrimsvandringen ble avsluttet med pilegrimsmesse i Stange kirke. Her ble både håpskvistene, steinene og halstørkleene hentet fram og tolket av både konfirmanter og prester. Og mens vi sang ble nattverdens brød og vin delt ut til de unge pilegrimene. Som et minne etter vandringen og til bruk for livet fikk hver deltaker ei pilegrimshåndbok og en innrammet tekst. Til høyre: Atle Lien Jensen trakterte sekkepipe. Under: Mari og Camilla m.fl. deltar i kamsportleken. Pilegrimsstaven er også et forsvarsvåpen!

6 6 Over: Grillmaten smakte for de 150 konfirmantene etter fullført vandring. Til venstre: Som et minne etter vandringen og til bruk for livet fikk hver deltaker en innrammet tekst. Under: Håndverksarbeider fra Domkirkeodden

7 7 Konfirmantene i Tangen kirke 25. mai 2003 Første rekke fra venstre: Knut-Arne Nordengen Stråbø, Ina Østli, Kaja Njøten Martinsen, Tore Bækkelund, Anders Ekren, Thomas Bakke Martinussen og Ola Källgren Rønningsbakken. Andre rekke: Marianne Temmen, Ida Guldbrandsen, Kjersti Skjellet Bråthen, Åse Nordhaug, Asta Margrethe Eliassen og Ann-Kristin Nordengen Stråbø. Bak: Mona Vardeberg Finstad, Marit Helene Strand Hougsrud, Kenneth Pedersen Alnæs, Birgitte Pedersen, Siri Monland, Oda Helene Lysgaard, Hans Christian Spitalen, Elin Østvold, Christian Erik Bergheim, Benedicte Sleppen Ålskog, Mona Kristiansen, Kjersti Svenskerud Bækkedal og Nina Bækkelund. (Foto: Paal Godager, Fotosentret, Stange.)

8 8 Konfirmantene i Stange kirke 1. juni 2003 Første rekke fra venstre: Tina Renate Brovold Solbakken, Jeanette Sørli Jørgensen, Henning Engeskaug Karlsen, May Elin Heggelund, Kine Hansen, Camilla Bjørnstad, Anders Lie Bækkedal, Marius Jensen, Kent Even Nilsen Andre rekke: Sigmund Rye Berg, Daniel Kulstad, Ole Christian Reinhartsen, Clas Kjernli, Tor Kristian Sørli Andersen, Aleksander Temmen Evensen, Kenneth Skullerud, Emil Dahl, Ove André Martinsen, Tony Normann Østgård, Vegard Peder Løken, Tommy Finstad. Tredje rekke: Lene Mikalsen Kjernli, Iselin Benedicte Kristiansen, Ida Sofie Vasaasen, Monica Agbo Steen, Hege Elisabeth Hoel, Stine Johansen, Lill Kristi Jevnaker Strandby, Bente Langberg, Karianne Kaatorp, Trine Therese Adolfsen, Mari Rønning, (Foto: Paal Godager, Fotosentret, Stange.)

9 9 Fire-felts E6 Forrige gang jeg skrev om E6 og ny firefelts motorvei, så trodde noen at jeg sendte Statens Vegvesen til helvete. Det gjorde jeg ikke. Leser man derimot Vegvesenets egen vurdering av hva som skjer med den sørlige enden av Tangen sokn, (dvs Espa og Strandlykkja) når dagens vei bygges om til firefelts vei så slår konsekvensutredningen deres fast at det blir intet mindre enn paradisiske tilstander. Ingen ting blir til det verre snarere tvert om. (Hvordan det går an å argumentere slik skjønner ikke jeg, men det er flott at moderne samferdsel kan være både human og trivselsbringende. Hvorfor har vi ikke sagt ja til dette før? Befolkningen utover Espa og Strandlykkja må være dumme som ikke ønsker å ta i mot de gode gaver en ny vei vil gi!) Blant annet vil en av effektene av en ny firefelts vei gi nye og bedre bademuligheter, og man kan jo bygge moloer. Det kanskje ingen har tenkt på, er hvor dyp Mjøsa er akkurat i dette området. Hvem sier vel «nei» til å bade i støyen og susen fra veien? Vegvesenet har sans for sopp og varmekjære løvtrær. Ingen skal kunne påstå at de ikke tenker helhetlig. Kommende generasjoner vil sikkert være glade for at soppen fikk leve, mens resten av mulighetene forsvant i støy og forurensning. Tenk hvordan det blir, når noen i 2020 passerer Strandlykkja og Espa kanskje får vite at her bodde for år siden mange mennesker, mens nå er det den verneverdige soppen som råder grunnen også løvtrærne da. De fleste vil sikkert takke både Vegvesen og kommune for en slik strålende framsynthet. La det være sagt med en gang, jeg er sikker på at alle dem som har engasjert seg i veisaken ser behovet for at dagens trasse ikke kan forbli slik den er. Debatten dreier seg ikke om vei, men hvor og hvordan. At Vegvesenet gjør oss, som vil se på andre alternativer enn det eksisterende forslaget, ansvarlige for at liv fortsatt går tapt bidrar ikke til å styrke dialogen. Jeg er heller ikke sikker på om argumentet deres holder vann. Det er vel fortsatt slik at føreren har ansvaret for å avpasse farten etter vei og vær forhold. Det er så vidt jeg vet ikke satt opp noe skilting langs dagens E6 som gjør oppmerksom på strekningen er spesielt ulykkesbelastet. I en litt videre sammenheng tror jeg dette dreier seg også om hvordan norske samferdselsmyndigheter tenker og planlegger veiutbygginger. Det er nok å dra til Sverige for å se at en søker andre løsninger når nye trasseer skal bygges, eller hva med Canada? Etter det jeg kjenner til har flere norske veisjefer vært der for å lære. Skulle kanadiske myndigheter ha utbedret en vei maken til den nåværende E6 ville de kanskje ha beholdt dagens vei som to av fire felt. Mens de andre to feltene ville blitt lagt inn på skogen, slik ville man ha løst flere problemer samtidig. For det første ville det blitt enklere å få avviklet trafikken under byggeperioden, for det andre ville man ha sluppet lysene fra møtende trafikk. Det er slettes ikke lett å få Veg - vesenet på glid, i slike saker går det lett prestisje. Det blir fort til at småsamfunnets interesser viker for storsamfunnets behov. Byråkratiet følger dessuten sine egne lover og har sin egen dynamikk. Derfor er det ekstra forstemmende at lokale politikere så lett lar seg diktere både av Vegvesen og partipisk. Ordfører og kommuneadministrasjon synes ganske sikkert at den beste form for utvikling sørenden av Stange fortjener er 4 felts vei. Nå skal vel snart både Vegvesenets prosjektansvarlig og ordføreren ha seg hus i nærheten av den planlagte E6'en, tomteprisene stiger sikkert også, siden det bare følger fordeler med en utbygging. Jeg må innrømme at det er et taktisk lurt trekk å jobbe for at dagens E6 utvides, for da er alle muligheter til å utvikle sørenden lagt død for lang tid framover. Hvis NSB vil bygge ut til to spor de også så blir det vel ikke så mye igjen, men kanskje vi heller ikke fortjener noe annet? Likevel, nå i høst er det kommunevalg, la oss gjøre denne saken til en lokal valgkampsak for sørenden av Stange (Tangen, Espa og Strand - lykkja). La oss få vite hva lokale politikere fra vårt distrikt har stemt i inneværende periode, og la oss få vite hva de tenker om utviklingen av sørenden for kommende periode. Vegsaken er den viktigste saken for lokalsamfunnene i distriktet vårt dette tiåret, utfallet av den bestemmer hva som skjer videre. La oss stemme inn de som vil se etter andre muligheter, la spørsmålet om partitilhørighet være sekundært i forhold til spørsmålet om utviklingsmulighetene for sørenden. Skal Tangen, Espa og Strandlykkja bevare og utvikle sine kvaliteter som lokalsamfunn, må vi alle engasjere oss. Det gjelder faktisk framtida til dem som skal ta over etter oss som utgjør dagens generasjon. Morten Erik Stensberg Kapellan i Stange

10 10 Årsmelding for Tangen Menighetsråd 2002 Tangen menighetsråd har i år 2002 hatt følgende sammensetning: Liv Berit Westby, leder Jahn Lundsveen, nestleder Henry Støen, kasserer Ingeborg Enger, sekretær Johan Petter Johansen, rådsmedlem Gro Nordli Kristiansen, rådsmedlem Gunvor Nordbakken, rådsmedlem Tone Gunn Holum, rådsmedlem Lisbeth Antonsen Skogsrud, møtende varamedlem Mai Kjerstin Lysgaard, møtende varamedlem Morten Erik Stensberg Representant til Stange kirkelige fellesråd har vært Johan Petter Johansen mens representanter til styret for Tangen menighets barnehage har vært Gunvor Nordbakken med Gro N. Kristiansen og Liv Berit Westby som varamedlemmer. Menighetsrådet har avholdt 13 møter og hatt 41 saker på sakslistene. Årsmøtet ble avholdt i Menighetshuset med 19 stk til stede. Rådet hadde sommeravslutningen sin i Halmhuset ved Tangen skole og juleavslutningen var på Menighetshuset. Aktiviteten i menighetsrådet Faste møtedager er 2. tirsdag i hver måned, men vi har hatt noen ekstramøter. Da vi var så og si i havn med Menighetshuset satte vi i gang med arbeidet med festeavgifter, og dette har engasjert oss meget gjennom hele året. Det har i tillegg vært mange andre oppgaver å arbeide med, og nedenfor vil vi ta for oss noen av disse: Dåpsopplæring Gjennom året så har arbeidet med Kristuskransen begynt å ta form. Kristuskransen er en liten krans med perler som «forteller» noe om skattene som den kristne tro gjemmer på. Den er utformet av den svenske biskopen Martin Lönnebo og har i Sverige blitt brukt arbeidet med å formidle kristen tro til både små og store. Tangen menighet er kransen i løpet av 2002 blitt delt ut til både dåpsbarn og 4 åringer sammen med Min egen Kirkebok. Det har vært arrangert 2 gudstjenester hvor 4 åringene har blitt spesielt invitert. Oppslutningen om disse gudstjenestene har vært god. Dessuten har kontakten og samarbeidet med Menighetsbarnehagen og Stenby barnehage vært inspirerende. 3 gudstjenester har det blitt i løpet av året, Høsttakkefest, Luciagudstjeneste og Påskegudstjeneste. Kontakten med barnehagen er en viktig byggestein i menighetens dåpsopplæring. På den negative siden må vi notere at det fortsatt ikke er noe kor eller klubb rettet inn mot unger i barnehage- og småskolealder. Det er en utfordring for menighetsråd og ikke minst menigheten. Konfirmantundervisningen Arbeidet med konfirmanter er spennende, men det er ikke alltid like lett å finne en form som passer. Etter at forrige års kull (2 stk) var ferdige i mai, fikk presten dekket opphold på Lia gård i 3 døgn slik at han kunne arbeide med et opplegg med utgangspunkt i Kristuskransen for året 2002/2003. Opplegget som ble utarbeidet der har nå vært prøvd ut over lengre tid og det fungerer godt, spesielt gjelder dette samlingene i kirka. Våren 2002 var siste gang menighetene i kommunen gikk sammen om konfirmantfestival i Stangehallen, for våren 2003 planlegges en pilegrimsvandring fra Tangen til Stange. Samlinger i kirka med Kristuskransen for voksne Det har vært arrangert månedlige samlinger (fra høsten) i kirka med perlene i Kristuskransen som tema. Oppslutningen har ikke vært stor, men denne muligheten er noe som på sikt helt sikkert kan fenge flere. Etter samlingen i kirka har det vært felles samtale og kveldsmat på menighetshuset.

11 Gudstjenester Det jevne med gudstjenestene er at de kommer 3 av 4 søndager hver måned. Ellers så begynner det å bli ganske ujevnt med tanke på oppslutning. Tangen menighet har noen dager gjennom året som spesielt godt etablerte, men det kan likevel ikke underslå det faktum at det på vanlige gudstjenester ikke kommer flere enn 2 til 10 stykker. Det totale antallet gudstjenester på søndager og helligdager 41, og antallet deltakere var på til sammen 2620 (gjennomsnittlig 64 deltakere pr gudstjeneste). For flere og utfyllende data vises det til Kirkelig årsstatistikk for Likevel Tangen menighet er heldig som har to barnehager og to barneskoler innenfor soknegrensene sin. Samarbeidet rundt gudstjenester er viktig og inspirerende og hos både barnehage og skole møtes alle initiativ med åpenhet og deltakelse. I hovedsak markerer skolene jula med lysmesse og julegudstjeneste, mens barnehagene har høsttakkefest, Luciagudstjeneste og påskegudstjeneste. Ellers så er det stor vilje blant kor og korps rundt om i bygda for deltakelse på gudstjenester og lignende. Klokkerkorpset består av: Anne Gry Kippersund, Anne Mari Sletli, Tone Gunn Holum, Kate og Marius Langberg. Det er viktig at det er andre enn presten som «synes» i forbindelse med gudstjenestene og slik sett bidrar klokkerne til nettopp det. Fortsatt nyter vi godt av deltakelsen til forsangergruppa. Det er en stor forskjell på hvordan liturgi og salmer blir når noen er med og leder. Gudstjenesten har fått et etterlengtet løft fordi noen har sagt seg villige til å være forsangere, om de ikke synes godt så høres de i hvert fall desto mer. Konserter Damekoret og mannskoret har hatt konsert i kirka «Forkledd Gud». Og har også samarbeidet med menighetsrådet i forbindelse med avviklingen av sangerstevne. Det har vært Grundtvik-arrangement i kirka og vi har sunget og spilt inn julen. Investeringer Utbedring av kirke og kirkegård er igangsatt etter initiativ fra kirketjeneren, blant annet er det satt opp utelys og felt noen trær. For våren 2003 er planlagt handicaprampe og felling av flere trær. Morten har deltatt i ungdomsprosjektet HIV/AIDS Sør-Afrika, blant annet fordi menighetsrådet bidro med reisestøtte etter søknad fra domprosten. Prestebo I juni ble kapellanen løst fra boplikten på Tangen og pålagt boplikt på Stange. Dette fordi boligen på Tangen ikke lenger var egnet som prestebolig. Det forhindret ikke kommunen til å omdisponere presteboligen til flyktningebolig og i oktober flyttet en somalisk familie på 9 inn. Kommunen har i møte med menighetsrådet sagt at det vil bli satt av midler til ny bolig over 2004 budsjettet. 11 Julekvelden Også 2002 ble det planlagt julekveld på menighetshuset, men oppslutningen var minimal. Dermed ble arrangementet avlyst. Nytt menighetsråd Det var lenge meningen at det «nye» rådet skulle ha en bli-kjent-samling, men i stedet ble det til at vi i august dro ei helg til Lia Gård på Koppang. Vi hadde ei fin helg på Lia Gård. Menighetshuset Etter at det ble oppnevnt eget husstyre for Menighetshuset har rådet hatt mindre med huset å gjøre. Dette ser ut til å fungere bra, særlig fordi vi ansatte Mari Sletli som husvert (se ellers husstyrets egen årsmelding). Tangen menighetsråd som grunneier I år 2002 har overdragelse av næringseiendommen til Elek-Tor skjedd etter at grenseregulering/reguleringsendring har skjedd. Videre er det opprettet ny festekontrakt med Tangen båtforening samt at festekontrakten for Klokkerhagen 23 er transport til ny eier. Det er opprettet og underskrevet sameievedtekter for seksjonseierne i Menighetshuset. Menighetsrådet har i mange år (flere valgperioder) hatt spørsmålet om regulering av festeavgiftene på programmet uten at dette har skjedd. Stange kirkelig fellesråd engasjerte advokat Stein Åge Martinsen til å utrede og gjennomføre reguleringene. Som tidligere nevnt har dette engasjert oss meget og mye møtetid er gått med til saken. Det er reist mange kompliserte problemstillinger og menighetsrådet har måttet treffe mange vanskelige og ubehagelige avgjørelser. Tangen, april 2003 Liv Berit Westby Morten Erik Stensberg

12 12 Telefon: Faks: Postboks 147, 2335 Stange E-post: Bjørn Frenning 2335 Stange Vi utfører alt i: Graving, sprenging og transport. Vi leverer også pukk, singel og veigrus fra eget pukkverk. Telefon: Mobil: Pukkverk:

13 Nytt fra Stange menighetsråd Ny gravferdsliturgi Stange menighetsråd har vedtatt å ta i bruk den nye gravferdsliturgien som Kirkemøtet vedtok høsten Menighetsmøtet har sluttet seg til dette. Denne gravferdsordningen har i realiteten vært i bruk i alle Stange - menighetene som et prøveprosjekt de siste to årene. Menigheten vil således ikke merke noen nevneverdig forskjell. Hovedhensikten med den nye liturgien er blant annet å styrke gravferden som gudstjenestlig handling. Gravferden skal være et gudstjenestefellesskap som gir hjelp til å bearbeide sorg, et sted for å motta trøst, et fellesskap for livstolkning og orientering i livet. Gravferden må ikke bli bare et rituale som raskest mulig skal gjennomføres. Det er også flere variasjonsmuligheter når det gjelder bønner. Minnedelen og den forkynnende delen i gravferden er gitt en tydeligere sammenheng for å skape klarere helhet. Situasjonene ved gravferd kan være høyst forskjellige, fra et lite barns død til et menneske som har fått leve et langt liv inn i sin alderdom. Tekstene som leses har derfor større variasjon med tanke på ulike omstendigheter og en reell kommunikasjon med de sørgende. Den avdøde settes også tydeligere i fokus i den nye liturgien, og overgivelsen av den døde vektlegges tydeligere for å hjelpe de etterlatte til å gi fra seg den døde. Det er også mulighet for at liturgien ved graven kan gjøres noe fyldigere med for eksempel skriftord og kort bønn. TINNITUS (ØRESUS) OG MÉNIÈRE? Ring tlf (normaltakst) man. ons. kl , for mer informasjon om Tinnitus og Ménière. Hørselhemmedes Landsforbund Adkomst for funksjonshemmede til kirken Diakoniutvalget har tatt opp spørsmålet om en bedring av adkomsten til Stange kirke for rullestolbruker, personer med krykker og andre som strever med adkomsten på den nokså krevende trappa inn til kirken. Man har også tildligere forsøkt å løse dette, men uten å oppnå noen reell forbedring. Nå forsøker vi igjen. Stange kirke er fredet middelalderkirke og underlagt riksantikvaren. Menighetsrådet har derfor behandlet et forslag til løsning av adkomstproblemet og bedt om at riksantikvaren kommer inn med konsulenttjeneste på saken. Dermed unngås at eventuelt utilstrekkelig forarbeid stoppes i etterkant. Saken er oversendt Stange kirkelige fellesråd. Rådet har allerede videresendt saken til riksantikvaren med håp om en så rask behandling som mulig. Menighetsrådet håper at adkomstproblemet blir løst inneværende år eller så snart som mulig. Kanskje er det mest realistisk å regne med en løsning til neste år. Men vi er optimister! Innsamlingsaksjonen til Litauen Besøkstjenesten i Stange Røde Kors sender en varm takk til alle dere som kom med klær og utstyr. Det kom inn veldig mye bra tøy. Alt er pakket i kartonger, og det ble 7 store tilhengerlass. Hedmark Røde Kors ordner med transport til Litauen, og det vil skje i løpet av juni måned. En hjertelig takk til dere som hjalp til med mottak, pakking og transport! For Styret i Besøkstjenesten Eldbjørg Hovin Tilbud for barn på sommerleir Stange menighetsråd sponser barn og unge i Stange som drar på leir med 50 % av prisen på leiroppholdet. Ta kontakt med kirkekontoret! Leirer på Mesnali 30. juni 3. juli: Barneleir 2 for 1. til 5. klassinger juli: Opplevelses dager for hele familien august: Knøtteleir (tidligere kalt Rufusleir) 0-9 år med foresatte november: Korhelg, for 1. til 7. klassinger desember: Adventsleir for 4. til 7. klassinger. 28. desember 01. januar: Nyttårsleir fra 8.-klassinger til 18- åringer. Tel.: E-post:

14 14 Bokanmeldelse Pilegrimsguiden Religionshistoriker og leder for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Eivind Luthen, har gitt ut en rekke bøker om pilegrimsvandring i middellalderen og i moderne tid. Hans siste bok, «Pilegrimsguiden. Tønsberg Oslo Hamar», er en glimrende håndbok for alle som vil gå denne strekningen eller deler av den. Denne håndboken har en oversiktlig struktur. Først får vi en konkret beskrivelse av pilegrimsveien mellom Tønsberg og Oslo lagt opp i seks dagsetapper. Så følger en omtale av aktuelle kulturminner langs denne strekningen. Pilegrimsveien fra Oslo til Hamar får en tilsvarende grundig presentasjon. Også denne pilegrimsveien foreslås gått i seks dagsetapper. Hver av etappene er i tillegg beskrevet med kart som anviser veien. Her er også alle de viktigste kulturminner avtegnet. Alle middelalderkirker langs veien er selvsagt omtalt. Pilegrimsguiden gir en grundig beskrivelse av hele denne lange veien med tanke på at pilegrimen ikke skal gå seg bort. Selv med oppmerket pilegrimsvei kan det lett bli strekninger som virker uoversiktlige første gang man er på vandring. I den siste delen av denne håndboka trekker Luthen trådene mellom fortid og nåtid i et pilegrimsperspektiv for alle som vil prøve ut nærmere det å være underveis også med sin kropp. Vi får presise og viktige innspill om midelalderkirken, veien, broen, vandrerstaven og kamskjellet St. Jakob, pilegrimenes apostel og skytshelgen, og St Hallvard, Oslo bys skytshelgen, og engelen Mikael omtales kort og presist med tanke på pilegrimsvandringen. Antall moderne pilegrimer gjennom Stange er økende hver sommer. Sist i april gikk konfirmantene strekningen Tangen til Stange kirke. Og i forbindelse med Hamar bispedømmes 850-årsjubileum kom pilegrimer både fra Tønsberg og Eidsvoll. De overnattet i Stange kirke og nådde Hamardomen til pinseaften og pilegrimsmesse der. Trivelige Heidtun på Espa Minnesamvær, jubileer, møter, bryllup m.m. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Tlf / Vi leverer også mat og bakevarer hjem til Deg. Ring og få tilsendt vår rikholdige cateringmeny. Tlf Tlf

15 Nå har vi fått en god beskrivelse av pilegrimsveien helt fra Tønsberg Oslo Hamar. Det er første gang vi har fått denne strekningen presentert sammenhengende som pilegrimsvei. Gjennom Stange kommune omtales Spitalen, Korslund, Korsødegården, Hov, Tangen kirke, Strange kirke og Husaby. Her kunne nok også andre kulturminner vært omtalt, men hovedvekten ligger selvsagt på det som kan knyttes opp mot pilegrimsmotiv og middelalder. Veien fra Stange kirke til Hamar har ved en feil kalt riksvei 222. Det skal selvsagt være Vestbygdveien. For øvrig går pilegrimsveien ned om Atlungstad og følger således i hovedsak Ottestadstien, kommer fram i Sandvika til Stangebrua og videre til Hamardomen. Stiftsbyene Tønsberg, Oslo og Hamar, med hver sin middelalderhistorie og tilhørende pilegrimstradisjoner, beskrives kort og pregnant. Siste del av denne guidboka, som bør være i enhver vandrers sekk på disse kanter, minner om Jesusbønnen som er god å bruke underveis. Her er også opplysninger om overnattingsmuligheter, og dessuten informasjon om hvilke alternativer de kan bruke som sykler pilegrimsveien. Pilegrimsguiden er illustrert med motiver fra middelalderen, takmalerier, relieff og bilder av pilegrimer. Denne håndboka er samtidig en glimrende innledning om det å være pilegrim i vår egen tid. Skaff deg denne boka praktisk og lærerik! 15 Eivind Luthen: Pilegrimsguiden. Tønsberg Oslo Hamar Verbum Forlag sider Sigmund Rye Berg Besøk fra den thailandske kirken Vi har feiret Hamar bispedømme 850 år med stor fest. I denne anledning hadde vi besøk fra den lutherske kirken i Thailand, som bispedømmet har samarbeidsavtale med. To representanter fra kirken kom til Hamar, biskop Visanukorn Upama og evangelist Taworn Suraket. Den Lutherske Kirken i Thailand har i dag omkring 2000 medlemmer fordelt på 14 menigheter. I tillegg er det noen prekensteder og smågrupper. Det er en ung kirke, grunnlagt i 1994,og mange utfordringer står i kø. Biskop Visanukorn har en fortid som buddhistisk novise. Han studerte buddhisme i 7 år. I denne tiden fikk han noen anfall, som for oss kunne høres ut som epileptiske anfall. Buddhistene mente dette rammet ham fordi han hadde gjort noe galt tidligere, og en spådame fortalte ham at han skulle dø, det hadde åndene sagt. Han dro da fra templet og kom deretter i kontakt med kristne, som sa at Jesus var sterkere enn åndene. De bad for ham og anfallene ble borte, han har siden ikke hatt anfall. Nå er han biskop i den Thailandske kirken! Evangelist Taworn møtte misjonen på et kjøpesenter i Singapoor, og ville bli døpt. Like før dåpen ble han syk, kom på sykehuset, men han ville bli døpt likevel. Han kom derfor til kirken med intravenøsdryppet på dåpsdagen! Taworn er i dag leder for en menighet i Nord- Thaland. Mye av arbeidet her har startet ved at thaier har vært i Singapoor og møtt den kristne tro der. De kom tilbake til sitt hjemsted og har ivret etter å dele sin tro. Har vi noe å lære? Kari Bjørgen

16 16 DU NÅR OSS HELE DØGNET Storhamargt Hamar Hjemmekonferanse uten ekstra kostnad Vi leverer blomster til alle anledninger Tingvold Cafe og Catering AS 2335 Stange Konfirmasjon - Bryllup Minnesamvær Alle anledninger Be om tilbud Tlf

17 17 Stange Døpte Nora Holtsagen-Lundby Sebastian Marcel Dehl Knutzen Østhagen Truls Ola Hoel Ine Johanne Berglie Heidemann (døpt i Ottestad) Jim Henrik Johnsgård (døpt i Furnes) Thomas Granerud Stian Sæther Erik André Sveen Andreassen Vigde Roar Faldbakken Hagen og Nina Elisabeth Larsen (viet i Vallset) Bjørn Krogh og Elin Finstad Finn Ansgar Haneberg og Elianne Ødegaard Døde Magnhild Elvira Martinsen f Kristian Dahlby f May-Britt Ruud f Knut Baardseth f Morgan Sigland f Margit Enger f Ingrid Pauline Hoberg f Lars Steinsrud f Lars Gunnar Velle f Alfred Hoel f Else Johanne Maurdal f Tangen Vigde Lars-Egil Østli og Elin Olsrud (viet i Løten) Døde Gerd Furuseth f Asbjørn Nicolaysen f Anna Marie Sveum f Asbjørn Evensen f Arne Alnes f Til alle som ennå ikke har betalt abonnement 2003 Stange og Tangen menighetsblad kommer ut med 6 nummer i året. Dette bladet er sommernummeret med forskjellige saker vi ønsker å informere om og invitere til å være med på. Den lokale menighet og kirke består av alle døpte medlemmer. Da blir vi faktisk ganske mange til sammen både i Tangen og Stange. Ta gjerne kontakt med oss om spørsmål du har. Kanskje kan vi ta det opp her i bladet dersom det er naturlig. Eller kanskje du har noe du vil formidle til menighetene, så er det fullt mulig. Menighetsbladet er bindeleddet til alle husstander i Stange og Tangen. Derfor er det viktig at vi kan gi ut bladet. Her finner du familienytt under spalten «Velsignet være din inngang og din utgang». Andaktsbetraktningen på side 3 er vanligvis skrevet av en av prestene. Ellers kan du finne nytt fra menighetsrådene og andre aktuelle saker i kirke og samfunn som vi tar opp. Gudstjenester og andre aktiviteter i menighetene blir du også oppdatert på. Takk til alle som gir sitt abonnementsbidrag til Stange og Tangen menighetsblad! Til himmels med Tangen menighet Tangen menighet vi ha med seg flest mulige til himmels! Derfor arrangerer vi gudstjeneste på Gjelberget søndag 31. august kl Vi møtes nede ved jernbaneovergangen kl Ta med kaffe/te/saft og litt til å spise, så blir det felles kaffe etter gudstjenesten. Dersom noen ønsker å komme seg raskere opp, stiller Sven Gangdal med klatreutstyr og noen medhjelpere slik at det blir mulig å klatre opp Gjel - berget (presten skal prøve seg som klatrer).

18 18 Vel møtt til sommerens gudstjenester! 22. juni - 2. søndag etter pinse Lukas 16, STANGE KIRKE kl Sommermesse. Rye Berg. Dåp. Offer til utsmykning og inventar. Menighetspleien serverer kirkekaffe. Liten kirkevandring etter kaffen. 29. juni - 3. søndag etter pinse Lukas 14, STRANDLYKKJA KAPELL kl Sommermesse. Rye Berg. 27. juli - 7. søndag etter pinse Matteus 5, STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. 3. august - 8. søndag etter pinse Markus 8,1 9. VEENSTRANDA kl Friluftsgudstjeneste. Rye Berg. Ta med kirkekaffe og eventuelt stoler etter behov! 13. juli - 5.søndag etter pinse Rom. 14,7 13. STANGE KIRKE kl Høymesse. Stensberg. Offer til Haraset Leirsted 20. juli - 6.søndag etter pinse TANGEN KIRKE kl Kveldsgudstjeneste. Stensberg. 10. august - 9. søndag etter pinse Ap.gj. 20, TANGEN KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. 24. august søndag etter pinse Lukas 19, STANGE KIRKE kl Høymesse. Rye Berg. Offer til Mesnali Ungdomssenter og Leirskole. Kirkegårdsvandring etter gudstjenesten forutsatt godt vær. Gudstjenester med sommermotiv Balberg er fast sted for årets første friluftsgudstjeneste som svært mange vil være med på. Vi takker Bygdekvinnelaget som raust og vennlig sørger for servering til alle, og Stein Sletten på Store Ree som gjør stedet klart for gudstjeneste. En spesiell takk skal også Stange/Vallset Musikkforening ha med Ola Nordsveen i spissen. De har gjennom mange år satt farge på friluftsgudstjenesten med sin flotte musikk. Sommermesse har vi også i Stange kirke 22. juni. Da er det blant annet dåp, og vi markerer avskjed med Olav Gjerstad som nå også formelt har avsluttet sin tjeneste som kirketjener. Takk til Olav for mye godt samarbeid gjennom mange år! Strandlykkja kapell er stedet for sommermesse 29. juni. Vi håper mange både fra Strandlykkja og Espa vil være med. Etter gudstjenesten blir det kirkebakkekaffe ved kapellet. Veenstranda/Hestnebben er samlingsstedet for sommerens andre friluftsgudstjeneste. Dette blir søndag 3. august kl Man kan kjøre til Gillundstranda og gå bort til Hestnebben eller parkere på Veen gård og gå ned til stranda derfra. Alternativ for de som vil gå litt lenger, er å parkere ved Stange kirke og så ta turen ned til stranda som en liten mosjonstur. Husk å ta med kaffe m.m. Blir det regn, søker vi inn under grantrærnes beskyttelse!

19 19 Kontaktsted for kirke og menighet Telefoner og kontortider Stange kirkekontor Vollasvingen 1, Postboks 163, 2335 Stange Telefon: Faks: Kontortid: mandag fredag kl Felles sekretær for prestene i Stange ved Stange kirkekontor: Gunnhild Slåtten Sokneprest Sigmund Rye Berg Telefon: Telefon privat: Organist Lars Gunnar Velle Kontortid tirsdag kl Telefon privat: Menighetsråsleder Per Westjordet Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Tangen presteog menighetskontor Tangen menighetshus, 2337 Tangen Telefon: Faks: Kontortid: tirsdag, torsdag og fredag kl Kapellan Morten Erik Stensberg Telefon privat: Fridag: Mandag Organist Kari Bjørgen Telefon privat: Menighetsrådsleder Liv Berit Westby Telefon privat: Bidrag til menighetsarbeidet: Bankkonto: Stange kirkelige fellesråd Vollasvingen 1, 2335 Stange Kirkeverge Alf Bruun Edvardsen Telefon: Faks: Konsulent: Randi Lier Hov Telefon: Kontortid: mandag fredag kl Stange menighetssenter, Vollbo Vollasvingen 1, 2335 Stange Telefon: Stange kirke Kirketjener Knut Kjeverud: Kirketjenerkontoret: Mobil: Tangen kirke Telefon: Kirketjener Oddvar Støen Telefon privat: Mobiltelefon: STANGE KIRKES BLOMSTERFOND Blomsterfondkortene er laget som kondolansehilsen til pårørende ved gravferd og bisettelse. Blomsterkortene kan brukes alene eller sammen med blomster. Minnekortene for menighetens blomsterfond kan kjøpes disse stedene: Kvisgaard, Fotosentret Stange, Gullsmed Bruun, Sparebanken Hedmark og på Kirkekontoret. Minnekortene koster nå kr. 20, pr. stk, og overskuddet av salget går til menighetens blomsterfond. Bli med på gudstjeneste! Ønsker du kirkeskyss? Ring Stange kirkekontor senest fredag før søndagen du ønsker skyss, tlf Eller du ringer Per Westjordet tlf , Stein Rusdal tlf , Marit Nordsveen tlf

20 20 Utdeling av barnas kirkebok i Stange Også bringer vi et par glimt fra familiegudstjenesten i Stange kirke med utdeling av barnas kirkebok 27. april. Øverst: Flott av sang av Barneklubben sammen med sin ledere Aslaug og Kari. Til høyre: Søndagens prekensamtale fra altertavla med barna som nære deltakere.

Telefonsentralen på Espa

Telefonsentralen på Espa Nr. 4 2003 56. årgang Telefonsentralen på Espa Årets 50-årskonfirmanter side 6 og 7 Den som frykter ulven side 10 og 11 Inger Gundersen på Espa, snart 86 år, vet mye om «gamledager». Hun vokste opp i et

Detaljer

Dør til dør-aksjon med konfirmantene!

Dør til dør-aksjon med konfirmantene! STANGE OG TANGEN menighetsblad Nr. 1 2004 57. årgang Fasteaksjon i Stange og Tangen: Dør til dør-aksjon med konfirmantene! Du et medlem i kirken side 3 Ny kantor i Stange prestegjeld side 4 5 Årsmelding

Detaljer

Ny kirketjener i Stange

Ny kirketjener i Stange Nr. 1 2003 56. årgang Ny kirketjener i Stange Misjonsvinduet side 4 Menighetslivet i bilder side 8 12 Årsmelding for Stange menighetsråd side 13 Regnskaper side 15 17 og 19 Knut Kjeverud heter den nytilsatte

Detaljer

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer?

menighetsblad Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Tanker om Tangen kirke Side 8 Stange kirkes orgelfond Side 7 Rettferdige bananer? STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2005 58. årgang TANGEN Kirkevergen takker av Side 4 og 5 Stange kirkes orgelfond Side 7 Sør-Afrika Side 10 og 11 Tanker om Tangen kirke Side 8 Rettferdige bananer? Side 14

Detaljer

50-års konfirmantene jubilerer

50-års konfirmantene jubilerer STANGE OG menighetsblad Nr. 4 2004 57. årgang TANGEN 50-års konfirmantene jubilerer Både for Stange og Tangen blir det jubileumsgudstjenester for 50-års konfirmantene: Søndag 12. september kl. 11.00 i

Detaljer

Adventstid i Stange og Tangen

Adventstid i Stange og Tangen Stange kulturskole Tirsdag 3. desember kl.18.00 arrangerer Stange kulturskole konsert i Stange kirke. Lysmessene 8. desember 2. søndag i advent, 8. desember, kl. 18.00 er det lysmesse i Stange kirke med

Detaljer

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper

Sett fra sakristiet. Årsmelding for jubileumsåret 2000. Årsmelding for Stange Menighetssenter Vollbo 2000. Årsregnskaper 141 000 til Aksjon Håp i Stange Søndag 10. desember gikk en stor flokk bøssebærere ut til Stanges befolkning for å samle inn en 2000 års takkegave til Norsk Misjonsråd. Pengene skulle benyttes til en rekke

Detaljer

menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9

menighetsblad Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2006 59. årgang TANGEN Sommervind over livet Side 3 En liten milepelsprat Side 4 Barnas medieverden trenger vi råd? Side 7 Konfirmantene Side 8 og 9 Musikknytt Side 11 Nytt

Detaljer

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9

menighetsblad Oppstandelseserfaringer hele året Rusfritt miljø på Tangen Nærmiljøsentral i Tangen? Om livet, sorgen og ensomheten SIDE 8 og 9 STANGE OG menighetsblad Nr. 4 og 5 2006 59. årgang TANGEN Oppstandelseserfaringer hele året SIDE 3 Rusfritt miljø på Tangen SIDE 6 Ny sokneprest i Stange Frede Mandt Fjågesund den nye soknepresten betegner

Detaljer

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17.

Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12. Tangen kirke jubilerer side 4 og 5. Kirkevalg side 7. 50 år side 9 og 17. Nr. 4 2011 64. årgang www.stangemenighet.no Foto: Lars Kristian Seierstad, Stangeavisa Tradisjon og fornyelse side 2, 3 og 12 Tangen kirke jubilerer side 4 og 5 Kirkevalg side 7 50 år side 9 og 17 100

Detaljer

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang

STANGE TANGEN. Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3. menighetsblad. Nr. 4 2009 62. årgang STANGE TANGEN OG menighetsblad Nr. 4 2009 62. årgang Innhøsting og formiddagskaffe på Korsødegården Side 3 Hva er det med Kirken? leder Noen av oss har det bare sånn at vi ikke klarer oss uten Kirken!

Detaljer

Karneval i Tangen menighets barnehage

Karneval i Tangen menighets barnehage STANGE OG menighetsblad Nr. 1 2005 58. årgang TANGEN Karneval i Tangen menighets barnehage Karneval er den store, morsomme festen før fastetida begynner. Karneval betyr egentlig «farvel til kjøttet», men

Detaljer

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang

menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 3 2008 61. årgang TANGEN Døpe og lære leder To av Kirkens viktigste oppgaver er å døpe og lære. I Jesu siste møte med disiplene var det dette han påla dem. Denne avskjedstalen

Detaljer

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5

Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 Nr. 3 2011 64. årgang Mona Vestli: «Korps er fantastisk» Side 4 og 5 www.stangemenighet.no Kulturkirke eller kulturuke Side 3 Kulturen endres Side 6 Menighetsrådsvalg Side 7 og 11 Stange kirke som kulturelt

Detaljer

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang

menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang STANGE OG menighetsblad Nr. 6 2006 59. årgang TANGEN En ny kake til jul? 60 g gjær 60 g sukker 1,5 dl lunken melk 250 g smør (usaltet) 1 klype kanel, kardemomme og malt muskatt 2 ss rom 200 g rosiner 5

Detaljer

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE!

menighetsblad To kammerkonserter Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 Ildsjelen fra Strandlykkja GOD PÅSKE! STANGE Nr. 1 2008 61. årgang OG menighetsblad TANGEN To kammerkonserter i Strandlykkja kapell Siste side Fasteaksjonen Side 6 og 7 GOD PÅSKE! Ildsjelen fra Strandlykkja Side 4 og 5 Sokler leder Året som

Detaljer

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67.

Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6. www.stangemenighet.no. Nr. 3 2014 67. www.stangemenighet.no Nr. 3 2014 67. årgang Åpne Guds rike - side 3 Kristendom men står for noe godt - side 4 Kirkevalg høsten 2015 - side 6 Ved dåp i Tangen kirke 31. august 2014 ble Sølvi- Emilia Nørgaard

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11

Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5. Konfirmasjonstanker side 6 7. Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 www.stangemenighet.no Nr. 2 2015 68. årgang Nils-Kristian Møller fra leder til tekstleser side 4 5 Konfirmasjonstanker side 6 7 Kirkejubileet i Strandlykkja side 10 11 Fellesrådets økonomiplan og kirkevalg

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang

Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Nr. 2 Mai 2013 78. årgang Interiør, Østsinni Kirke Foto: Kai Slettum KIRKEN I NORDRE LAND Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11

www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 www.stangemenighet.no Nr. 1 2014 67. årgang På krakken i Tangen side 4 og 5 Musikk side 8 og 9 Grunnlovsjubileet side 2, 10, 11 Bispevisitas og grunnlovsfeiring leder Menighetene i Stange og Tangen har

Detaljer

God påske ønskes alle våre lesere

God påske ønskes alle våre lesere Nr. 1 Vinteren 2006 18. årgang God påske ønskes alle våre lesere Påskesalme av Johan Halmrast 1890 1. Å salige stund uten like, 2. Han lever, og jeg skal få bringe 3. Å salige stund uten like, han lever

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner

Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Menighetsbladet Nr. 1 2015 46. årgang for Sørum Blaker Frogner Ord til deg: Herren er min styrke og min sang, han er blitt min frelse. Salme 118,14 Bli med på leir! Se baksiden Møt menighetsrådsmedlem

Detaljer

Med skogen som lekeplass

Med skogen som lekeplass Menighetsblad for Varteig og Hafslundsøy Med skogen som lekeplass Sofie og Frida har det flott i Hasle barnehage Se side 8-9 Nr.3-2008 Juni - september 2008 36. årgang www.varteig.menighetsblad.net 2 Organ

Detaljer

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter

Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Menighetsblad Nr. 2-2. årgang 2015 for Ringsaker, Åsmarka og Brumunddal/Veldre menigheter Barnedåp og ungdomsdåp Kirkevalget 2015 Årets vårkonfirmanter Klimapilegrim 2015 Temanummer: Dåp Leder Sommernummeret

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8

Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78. Konfirmanter 2009 i Modum side 4. Tro og Lys sommersamling side 7. Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Nr. 3 mai 2009 e. Kr. Årgang 78 Konfirmanter 2009 i Modum side 4 Tro og Lys sommersamling side 7 Intervju med Jon-Erik Bråthen i Olavskirken side 8 Den som ber han får, den som leter, han finner, og den

Detaljer