Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel 2014-2026"

Transkript

1 Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte: Deres ref.:... «REF» Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /7303 Arkivkode: Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel Bodø bystyre har i møte 19. juni 2014 vedtatt kommuneplanens arealdel. Vedtaket inneholder noen endringer av planen som var på 1. gangs høring. Det er 3 punkter i bystyrets vedtak som avviker vesentlig fra planforslaget og utløser ny høring, jfr. plan- og bygningslovens 11-15, 1. ledd. Følgende vedtak sendes på ny høring: 1. I indre bykjerne gis det en generell økning i byggehøyden på 1. etg. i forhold til saksfremlegget fra administrasjonen. Den generelle økning av byggehøyden gjelder ikke deler av kvartalene som grenser mot Sjøgata og Kongens gate. 2. Byggehøyde i utviklingsområde øst settes til 4 etg. + 2 etg. tilbaketrukket (45 grader prinsipp fra gesims). 3. Gjelder sone 5 (område 37.05) på Rønvikleira annen arealbruk) Endringsforslag og 14.4 Område legges til i Område tas ut av 14.4 Om punkt 1 økt byggehøyde i indre bykjerne: Illustrasjonene nedenfor viser området for økt byggehøyde med en etasje i forhold til rådmannens innstilling. Ved gjennomføring av vedtaket må matrisene for de enkelte kvartal i planbestemmelsenes del C endres. Det vises til matrisen for de enkelte kvartal som ligger på nettsiden og som viser rådmannens innstilling. Endringen gjelder kvartal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 106 og deler av 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26 og 101. Matrisen omarbeides etter denne høringen og legges fram for bystyret til ny sluttbehandling. Planbeskrivelsens punkt Bodø sentrum, avsnitt om Byform og høyder, omarbeides tilsvarende. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax:

2 Område med økt byggehøyde på plankartet Område med økt byggehøyde på bakgrunnskart Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

3 Om punkt 2 økt byggehøydee i utviklingsområde øst: Økning i byggehøyden omfatter hele omformingsområde øst. Ved V gjennomføring av vedtaket må matrisene for de enkelte kvartal i planbestemmelsenes del C endres for de kvartalene som s inngår i utviklingsområde øst. Det gjelder kvartalene 13 a, 13 b, 14 a, 144 b, 15, 16, 31, 32, 33, 34 og 35, se illustrasjon under. Utviklingsområde øst vist med skravur Utviklingsområde øst Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

4 Om punkt 3 endring av bestemmelsen om arealbruk i sone på Rønvikleira: Vedtaket innebærer endring av tidligere kommunedelplan for Indre havn. Rådmannens forslag var en videreføring av denne. Bestemmelsen for område 5 som var på høring og som er i samsvar med gjeldende plan; 14.4, første ledd: «I områdene 37.03, 37.04, 37.05, og kan det oppføres bygninger for tung næringsvirksomhet som industri, lager og transportvirksomhet. Kontor er tillatt kun som del av industri-, lager- og transportvirksomheten, og skal være underordnet hovedfunksjonen.» Bystyrets vedtak innebærer at sone flyttes til som endres til: «Områdene 37.02, 37.05, 37.06, 37.08, 37.09, 37.12, og skal nyttes til lett næringsvirksomhet, kontor og forretning samt offentlig og privat tjenesteyting. Nye etableringer av dagligvarebutikker tillates ikke. Øvrige forretningsetableringer kan være inntil 1500 m² BRA inkl. lager, men inntil 3000 m² hvis forretningens dominerende vareutvalg er plasskrevende varetyper. Engroshandel er tillatt.» Vedtaket anses som en vesentlig endring da den ikke har vært på høring og siden den i tillegg innebærer endring av gjeldende plan. Nedenfor er vist rådmannens forslag til plankart og plankart endret i overensstemmelse med bystyrets vedtak: Sone 37 kvartal 5, Rønvik. Formål: Næring Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

5 Sone 37 kvartal 5, Rønvik. Nytt formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål Ny sluttbehandling av kommuneplanens arealdel legges fram for bystyret i september. Sakens dokumenter ligger på servicetorgene og Bodø bibliotek. Kontaktpersoner: Knut Kaspersen og Annelise Bolland Høringsuttalelser og merknader merkes saksnummer 2013/7303 og sendes Bodø kommune, Boks 319, 8001 Bodø eller Høringsfrist er 15. august Med hilsen Kristin Stavnes Jordbru Fungerende byplansjef Brevet er elektronisk godkjent. Knut Kaspersen arkitekt Kopi til: Marvin Jakob Johansen Thor Arne Tobiassen Tor Åseng Asgeir Jordbru Arne Vinje Ståle Ellefsen Aasjord Bjørn Håvard Stamnes Trond Mikkelsen Vesa Jäntti Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

6 Adresseliste: Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar Bodø hovedflystasjon, Forsvarets 8047 Bodø flyplassdrift v/bent Hanssen Bodø havn KS Boks Bodø Barnetalspersonen v/ Bjørn Heitmann Medåsveien Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Bodø eldreråd v) Nils Bøe Årnesveien 16a 8012 Bodø Råd for Funksjonshemmede v) Bjørkveien Bodø Fredrikke Myhre Bodø ungdomsråd v) Oppvekst- og Boks Bodø kulturavdelingen Faglig Trafikkforum v) Leif Boks Bodø Håkestad, Bratten aktivtetspark UNO Design og Arkitektur Postboks Bodø Norconsult Postboks Bodø Bodø Gårdeierforening c/o Bodø Næringsforum, postboks 8001 Bodø 1053 T. Kolstad Eiendom AS Postboks Bodø EPP AS v/petter Guttelvik Storgata Bodø Boligutleie Bodø AS v/jan O. Storgata Bodø Edvardsen Bodø Næringspark Postboks Bodø Stadssalg Eiendom AS Olav V gate Bodø Merkurgården AS Storgata Bodø Bodø Næringsforum Boks Bodø Nordland sivilforsvarsdistrikt Bodøterminalen 8006 Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Norges Handikapforbund v/ståle Lauvåsveien Bodø Normann Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke 4KLØVEREN EIENDOM AS c/o Runar Berg, Reinstien BODØ AAKRE MARTIN STORGATA 74 AAS EDMUND RAGNVALD IVAR LUNDS VEI 12 AAS RAKEL MARIE IVAR LUNDS VEI 12 ABDELRAHIM MUNTASER K S STORGATA 35 B ABED SHARHAN AHMED NORBYGATA 62 A 0190 OSLO ABELSEN FRØYDIS ELISABETH DRONNINGENS GATE 57 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

7 AHLSTRØM ELNA GALSCHIØDT LEIL. 301, STORGATA 59 AHLSTRØM JAN P GALSCHIØDT LEIL. 301, STORGATA 59 AMUNDSEN DAG-ANDRE GAMLE KONGSVEI BODØ AMUNDSEN ROBERT DRONNINGENS GATE 62 ANDERSEN SAMIR B M KONGENS GATE 40 BARHUM ANDREASSEN LINN-MARI STORGATA 76 ANDREASSEN OLAV NØSTGATA 6 A ANDREASSEN RUNE PARKVEIEN BODØ ANDREASSON HANNE SOFIE R GAMLE RIKSVEI BODØ ANGELL HARALD OSKAR POSTSBOKS BODØ ANGELL ROALD POSTBOKS BODØ ANTHONSEN EINAR ODDMUND STORGATA 59 P ANTONSEN ODDMUND PEDER STORGATA 33 ANTONSEN RANDI STORGATA 33 APENES MARIT HELENE LILLÅSVEIEN FJELLSTRAND ARNTSEN TRYGVE ASBJØRN STORGATA 59 ARNTZEN ANDRE LAUKLI KONGENS GATE 53 ARNTZEN INGER DAHL STORGATA 35 B ARNTZEN THOMAS ARNT STORGATA 35 B ARONSEN ALF ROGER RØER LEIL. A, DRONNINGENS GATE 43 ARONSEN JANNE BEATE RØER LEIL. A, DRONNINGENS GATE 43 BAKKE IVAR STORGATA 74 BAKKEN ANDERS KONGENS GATE 22 BAKKEN BEATE MYRVANG KONGENS GATE 22 BASEDOW SÜNNJE LINNÉA DRONNINGENS GATE 43 BAY-LARSEN OVE APENES GALNÅSEN BODØ BECK TORGUNN JOHANNE STORGATA 35 B BERG LISE-KARI SCHWENSENS GATE OSLO BERG PÅL STORGATA 51 BERG REIDAR ØYVIND REGINE NORMANNS VEI BODØ BERGHEIM RENATE KRISTIN KONGENS GATE 24 BERGHEIM RITA KARIN RENSÅSGATA 2 A 8005 BODØ BERGLUND JENS E NORMANN AMUND HELLANDS VEI 1 A 8019 BODØ BERGQUIST INGOLF ANDREAS 8100 MISVÆR BERGQUIST THORY STORGATA 86 MARGARETA BLOMQVIST GUNILLA ANETTE FENES 8098 LANDEGODE BODØ KFUK-KFUM BJERKENGVEIEN BODØ BODØ MISJONSMENIGHET Postboks BODØ BODØ RØDE KORS Postboks BODØ BOLIGUTLEIE BODØ AS Postboks BODØ BORETTSLAGET TORDENSKJOLDS GATE 4-6 TORDENSKJOLDSG 4-6 BORETTSLAGET ØSTRE Postboks BODØ Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

8 SKOLEPARK BORGEN KARIN JOHANNE STORGATA 35 B BOTTOLFSEN SHIRLEY I POSTBOKS BODØ BOTTOLFSEN STIG AMTMANN MEINICHS GATE OSLO A BOZKURT BERIVAN MERCAN STORGATA 72 BOZKURT NECATI STORGATA 72 BRA BO EIENDOM AS Nordstrandveien BODØ BRANDTZÆG BIRGIT HENNIE VESTERVEIEN BODØ BRATTØY MARY IREN NØSTGATA 3 BRATTØY MIRIAM ANDREA NØSTGATA 3 BREINES ØRJAN CATO URTEGÅRDSGATA 16 BREIVOLL TARJEI RÆDER KONGENS GATE 26 BREIVOLL TYRA RÆDER KONGENS GATE 26 BRENNA GUNN MARIE APENES OLE RØLVAAGS VEI BODØ BRÅTEN KRISTIAN IVAR LUNDS VEI 6 BULATOVAS TOMAS DRONNINGENS GATE 43 BUSARINA IRINA VIKTOROVNA OLE JENSVOLLS VEI BODØ BYE MAGNUS YTTERSTAD KONGENS GATE 28 BØRRESEN RAGNHILD SMIDT RØNVIKGATA 4 CAPON GUNN-IRIN KONGENS GATE 26 CARLSEN ARNHILD UBOSTAD DRONNINGENS GATE 94 CARLSEN TONE-LISE URTEGÅRDSGATA 19 CHRISTOFFERSEN MARIUS Ø DRONNINGENS GATE 90 B DALHEIM GERD RATH STORGATA 35 B DALHEIM PER STORGATA 35 B DENSTAD JAN ELIAS REINSLETTVEIEN BODØ DENSTAD THOR EINAR REINSLETTVEIEN 31 A 8009 BODØ DIDRIKSEN IRENE DRONNINGENS GATE 74 DIDRIKSEN KYRRE PER IDAR DRONNINGENS GATE 74 EBEN GUNN MARY STORGATA 59 LILLEGAARD EBEN ODD STORGATA 59 EGBOH HAMILTON STORGATA 59 IKECHUKWU EGELAND EINAR SKARSTAD STORGATA 59 EIVIK VEGARD NYHEIM IVAR LUNDS VEI 6 ELIASSEN SVEIN GUNNAR STORGATA 59 ELLINGSEN GEIR OLE POSTBOKS BODØ ENGMARK RAYMOND KONGENS GATE 22 ENGMO CHRISTOFFER STORGATA 72 ENGSETH JONNY GABRIELSEN FOSSVEIEN 16 B 0551 OSLO ERIKSEN LASSE VOLLSVEIEN JAR ERTSVIK OLE KR AS Postboks 4155 Jensvoll 8089 BODØ FAGERHEIM ANN-TOVE Ø PROFESSOR SCHYTTES G BODØ Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

9 FAGERHEIM VIDAR POSTBOKS BODØ FREDHEIM KARL ARNFINN DRONNINGENS GATE 74 GODTEMPLARHUSET AS Postboks BODØ GULLBERG FREDRIK NICOLAI STORGATA 59 GULLHAV BERIT STORGATA 59 GULSVIK INGRID FROGNERSETERVEIEN OSLO GUTTELVIK PETTER M VAAG POSTBOKS BODØ HAAGENSEN DUANGPORN KONGENS GATE 38 HAAGENSEN PER HELGE KONGENS GATE 38 HAAKENAASEN BJØRN NORDENGVEIEN 48 B 0755 OSLO HAAKENAASEN KNUT EVEN BETZY KJELSBERGS VEI 14 A 0486 OSLO HAAKENAASEN RANDI KONVALLVEIEN OSLO HAAKENAASEN UNNI OTTO RUGES VEI ØSTERÅS HAG EIRIK PEDERSEN HAUKEDALSBROTET TERTNES HAG FINN ARNE SJØGATA 3 HAG KIRSTEN HELGA PER OPPEGAARDS VEG LØVENSTAD HAGSTAD ERLEND STORGATA 35 A HANDBERG MORTEN ARNE DRONNINGENS GATE 82 HANSEN BÅRD HENRY DRONNINGENS GATE 37 A HANSEN FRANK HÅVARD LOFTSETASJEN, STORGATA 78 HANSEN HENNING NØSTGATA 3 HANSEN JAN IVAR STORGATA 80 HANSEN JOHANNES TORE OLE JENSVOLLS VEI BODØ HANSEN KARIN HARDA STORGATA 35 B HANSEN KJELL RAGNAR STORGATA 35 B HANSEN TROND VÅGAHOLMEN 8185 VÅGAHOLMEN HARBERG ANNE-LISE KOLBERG RENSMOVEIEN 13 A 8007 BODØ HAUAN ÅSHILD STORGATA 35 B HAUGLAND ANTON-OVE STORGATA 35 B HAUGLAND AUD STORGATA 35 B HAUGSNES EVA JOHANNE BISKOP KROGHS GATE 8 HAYDEN TORIL B RØNNEBERG P.O.BOX 492, HOPLAND, CA USA HEGGSTAD KARIN STORGATA 33 HEITMAN GRY IVAR LUNDS VEI 14 HELGEBOSTAD KJELL-ARNE NESSVÅGVEIEN RØST HELNESS INGEBJØRG STORGATA 33 HENRIKSEN STEN HELGE DRONNINGENS GATE 41 HENRIKSEN TOR JOHAN BANKGATA BODØ HERSETH LARS GUNNAR STORGATA 41 A HILLESTAD EVA IVAR LUNDS VEI 8 HILLESTAD SYNNØVE IVAR LUNDS VEI 8 HILLESTAD TOR ARNE IVAR LUNDS VEI 8 HIRSTI MARIE JOHANSEN STORGATA 59 HITLAND LINE THERESE ÅSLIGRENDA ULSET Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

10 HJELLVOLL LILL-MARGARETH STORGATA 59 HOLM ARNE OSCAR TRYGVE STRØMBERGS VEI 13 A 1263 OSLO HOLM JOHN HAMMARSVEIEN RØST HOLMEN ADA KLØVERVEIEN OSLO HOLST-LØKÅS JAN FRITHJOF DRONNINGENS GATE 78 HUNDSTAD SKJALG KRISTIAN POSTBOKS BODØ HUNSTAD HEGE IVAR LUNDS VEI 6 HVIDSTEN BODIL KONGENS GATE 32 HØIEM INVEST BODØ ANS Postboks BODØ HÅNDVERKERGÅRDEN BODØ Postboks 73 Stormyra 8088 BODØ AS INGEBRIGTSEN CHRISTIN DRONNINGENS GATE 90 A IVERSEN ARVID KJØPMANNSGATA KABELVÅG IVERSEN MARIANN VOLLSVEIEN JAR JAKHELLN BRYGGE AS Postboks BODØ JELSTAD LISS EVY NØSTGATA 6 A JENSEN ANDREAS TOLDER HOLMERS VEI BODØ JENSEN IVAR THORSEN BISKOP KROGHS GATE 12 JENSEN ØRJAN STORGATA 59 JENSSEN EIENDOM AS STORGATA 55 JENSSEN ROBERT STORGATA 55 JENSSEN STIAN TEIGEN BODØ JOHANNESSEN OLE MARTIN URTEGÅRDSGATA 12 JOHANSEN BJØRNAR TILLER MOEN TVERLANDET JOHANSEN BJØRN-TRYGVE IVAR LUNDS VEI 15 JOHANSEN ELIN-MARGRETHE KONGENS GATE 42 JOHANSEN ROBIN KONGENS GATE 28 JOHANSEN STEIN ÅGE IVAR LUNDS VEI 14 JOHANSEN STIG ROGER DAGLIFOTEN BODØ JOHANSEN THOR-SINDRE IVAR LUNDS VEI 4 JOHNSEN ALF INGE KONGENS GATE 59 JOHNSEN JANNIKE KONGENS GATE 59 JONASSEN ARNFINN STORGATA 59 JÆGER LAILA STORGATA 41 A JØRGENSEN HARALD OSCAR F GULDBERGLIA OSLO KALÅS LARS ØYVIND STORGATA 59 KARLSEN PER ODDVAR STORGATA 35 B KARLSEN SVANAUG ALLY STORGATA 35 B KARLSTAD JANNIKE LIE STORGATA 74 KIKVIK TOVE PEDERSEN KONGENS GATE 24 KIKVIK TOVE PEDERSEN KONGENS GATE 24 KLETTE DANIEL ALEXANDER M IVAR LUNDS VEI 4 KNAPLUND HÅKON STORGATA 35 B KNUDSEN JON KONGENS GATE 34 KNUDSEN KARIN TORDENSKJOLDS GATE 5 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

11 KNUDSEN KNUD SJØSTRAND SANDEFJORD KNUTSEN ELSE MARIE STORGATA 35 B KNUTSSØN ANDRÉ BODØSJØVEIEN BODØ KNUTSSØN ERIK RUNE FJELLVEIEN ØRNES KNUTSSØN GUN BRIT HÄGERSTENSVÄGEN 132 SE HÄGERSTEN, SVERIGE KOBBERSTAD JOHANNE KONGENS GATE 24 HANSEN KONGENS GT 18 AS Postboks BODØ KRANÅ EVA HELENE HAMMARN BODØ KRISTENSEN KENNETH DRONNINGENS GATE 63 KRISTENSEN SILJE THERESE STORGATA 74 KRISTIANSEN FRANS JARLE SKIPPERGATA VÆRØY KRISTIANSEN TOR KRISTIAN SKIPPERGATA VÆRØY KRISTOFFERSEN REMI ANDRÉ KONGENS GATE 67 B KUSZ JANUSZ STORGATA 76 LAGESEN JANNICKE KONGENS GATE 59 LAKSELVHAUG OLAUS EMIL STORGATA 35 B LANGSETH TONE MARI STORGATA 80 LANGÅS JAN OLAV SJØGATA 6 LARSEN GEIR ARNE DRONNINGENS GATE 35 LARSEN IRENE APENES KRINGLA TVERLANDET LARSEN RUNE MARVOLLVEIEN SALTSTRAUMEN LEIRVIK TOVE LISE KONGENS GATE 36 LENNING FRODE KONVALLVEGEN JESSHEIM LEONHARDSEN JOHNNY STORGATA 76 LERFALD INGRID ELIZABETH RØNVIKGATA 2 LEXBERG STIG-ANDRE STORGATA 78 LINDBERGET ELIN MARI RØNVIKGATA 8 LUND CARL STORGATA 33 LUND KAMILLA STORGATA 33 LUND TOM HOVEDVEIEN NORD STORSLETT LUNDSTRÖM GUSTAV THOMAS DRONNINGENS GATE 94 LYNGSTAD ANN HEIDI KONGENS GATE 61 MACCI AS Postboks BODØ MANUEL TOVE BOTTOLFSEN ØSTRE STRANDGATE KRISTIANSAND S MARKUSSEN TOMMY BARØY POSTBOKS BODØ MARTHINUSSEN KRISTIAN LEILIGHET NR 416, 5035 BERGEN SKUTEVIKSBODENE 24 MATHISEN-LARSEN ANNA N I DRONNINGENS GATE 35 MEHMOOD EJAZ DRONNINGENS GATE 53 MELØYSUND KAY MORTEN NESSVÅGVEIEN RØST MEYERSDATTER EVY M MARVOLLVEIEN SALTSTRAUMEN MIKALSEN LINDA KONGENS GATE 30 MOEN ARE ARNESEN STORGATA 35 B Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

12 MOLDJORD HÅVARD KRYKJA BODØ MOLDJORD KJELL GUNNAR NYHOLMSGATA BODØ MOLDJORD STIG EIVIND OLE TOBIAS OLSENS VEI BODØ MONTY AS Postboks BODØ MORTENSEN KJELL ANTON NØSTGATA 8 MOULOUA DRISS RØNVIKGATA 6 MUNKEBY MONA ELISABETH POSTBOKS BODØ MUNKEBY TERJE POSTBOKS BODØ MUNKHAUG GRETA BERGLJOT KONGENS GATE 20 MURI JAN MARTINUS HOVEVEIEN SANDNES MURI MONS WILHELM EKORNVEIEN RØYKEN MÆHLE KJERSTI DRONNINGENS GATE 57 MØLLEFOSS AS Sjøgata 37 NAUSTVOLL BERIT KONGENS GATE 22 NIKOLAISEN NILS R WIKA STORGATA 74 NILSEN TORKJELL NILS DRONNINGENS GATE 72 NORDBY ELIN ANDREAS MARKUSSONS VEI BODØ B NORDLANDSHUS AS Postboks BODØ NORDLANDSNETT AS Postboks BODØ NYBERG EIRIK ROSSHAVEN KRISTIANSAND S NYSTRAND ARVID KONGENS GATE 59 NÆRINGSLIVETSHUS BODØ AS Postboks 73 Stormyra 8088 BODØ NØSTGATA 5 AS Postboks 71 Stormyra 8088 BODØ OBLIGAR JEAN URTEGÅRDSGATA 16 OFFICELINK INVEST AS Kronlia BODØ OLSEN ARVID DRONNINGENS GATE 90 A OLSEN JAN OLE IVAR LUNDS VEI 2 OLSEN KRISTINA STORGATA 72 OLSEN LEIF HELGE DRONNINGENS GATE 47 OLSEN LILLIAN STORGATA 82 OLSEN TERJE ARTHUR ALKEVEIEN BRØNNØYSUND OPSJØN MARLEN LEILIGHET NR 416, 5035 BERGEN JOHANNESSEN SKUTEVIKSBODENE 24 OSKARSEN MARIUS KONGENS GATE 59 PARKHEIMEN BORETTSLAG Postboks BODØ PEDERSEN BERIT PAULINE DRONNINGENS GATE 39 PEDERSEN BÅRD MORTEN DRONNINGENS GATE 39 PEDERSEN GEIR KRISTIAN PRINSENS GATE 176 B 8005 BODØ PEDERSEN GERD WENCHE LEIL302, STORGATA 59 PEDERSEN MORTEN POSTBOKS BODØ PEDERSEN OLAUG LEIL.105, STORGATA 59 PEDERSEN PREBEN OLAV LEIL. C, DRONNINGENS GATE 43 PEDERSEN ROLF MAGNAR LEIL.105, STORGATA 59 PETTERSEN GUNNAR NESSETVEGEN INDERØY Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

13 PETTERSEN VANJA IREN DRONNINGENS GATE 80 PRONATOR AS Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA RAMSTAD KARI OLAF RYES VEI BERGEN RAMSTAD RASMUS HOFFSJ. LØVENSKIOLDS V 48 B 0382 OSLO RINDAL HÅKON NØSTGATA 10 RINDAL INGER LISE NØSTGATA 10 ROSETH BERGLJOT STORGATA 33 ROSETH PER CHRISTIAN STORGATA 33 RUSTI LILLIAN ELISABETH KONGENS GATE 53 RØNNEBERG ANNE MATHILDE GREFSENKOLLVEIEN 20 C 0490 OSLO RØNNEBERG ASBJØRN GREFSENKOLLVEIEN 12 C 0490 OSLO KULSENG RØNNEBERG LARS ENOK OTTO SVERDRUPS VEI BODØ SALO EIENDOM AS Bringebærveien BODØ SALOMONSEN JOHN MAGNUS BRINGEBÆRVEIEN BODØ SALOMONSEN MAY BRITT R STORGATA 33 SALOMONSEN OLE EDVARD STORGATA 33 SELFORS LINE DRONNINGENS GATE 61 SEVERINSEN NILS H WEGLO DRONNINGENS GATE 57 SIMONSEN KARIN ELISABETH DRONNINGENS GATE 41 SIMONSEN RITA MARIE KONGENS GATE 51 SIMONSEN TERESE STORGATA 25 SIMONSEN TURID KONGENS GATE 57 SIVERTSEN AMUND FENES 8098 LANDEGODE SIVERTSEN SIGURD JOHANNES KONGENS GATE 65 SJØGATA 34/36 AS Sjøgata 34/36 SJØVOLL INGER LISE STORGATA 35 B SLETTMO EVA MARGRETHE DRONNINGENS GATE 49 SO PA LUTHAIRAT NØSTGATA 6 B SOLBAKK ERNA INGEBORG STORGT. 35 B SOLVOLL GRO ALIDA DRONNINGENS GATE 94 SOLØY STIG MAGNUS PRESTEGÅRDSVEIEN OSLO SOLØY VIBEKE ANETTE ULLEVÅLSALLÉEN OSLO SOMMERBAKK JON ARE STORGATA 84 SOMMERBAKK LISS HARRIET STORGATA 84 SOTO BODØ INVEST AS Prinsens gate BODØ STEFFENSEN BRITT SJØGT 1 STORGATA 31 AS Postboks BODØ STORGATA 39 BODØ EIENDOM c/o Lars Herseth, Storgata 41A AS STORGATA 54 AS Jernbanegata LILLESTRØM STORGATA 68 ANS Postboks BODØ STORGT 27/29 I/S SAMEIE Postboks BODØ STRAND HARRY STORGATA 59 STRAND KARIN HELEN URTEGÅRDSGATA 21 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

14 STRAND UNNI ELISE STORGATA 59 STRAUMAN RAGNHILD DRONNINGENS GATE 59 STRØM ANJA ØKSENGÅRD 8250 ROGNAN STRØM LEIF OSKAR ØKSENGÅRD 8250 ROGNAN STØRMER HANS CHRISTIAN LAUVÅSLIA BODØ SVENDSGÅRD JAN ROBERT TORVGATA BODØ SØRAA BJØRNAR ROBERT DRONNINGENS GATE 92 B SØRAA METTE SOFIE LARSEN DRONNINGENS GATE 92 B TELLEMANN PER ARVID KONGENS GATE 61 TEMPEL RIDDER ORDENEN RT STORGATA 66 SYVSTJERNE THOMESEN KATE JOHANNE STORGATA 76 THORGERSEN LENA KONGENS GATE 53 THORKILDSEN ARNE ROLF STORGATA 33 TJÆRANDSEN ERIK ASBJØRN MIDNATTSSOLVEIEN BODØ TJÆRANDSEN SOLFRID IRENE MIDNATTSSOLVEIEN BODØ TOFTEBAKK JAN OLAV LEIL. 201, STORGATA 59 TORDENSJOLDSGT 8-10 BRL TORDENSKJOLDSGATE 8 TRONSHART ÅSHILD O IVAR LUNDS VEI 4 ROKKAN TRYGVE ERIK FUNDER VOLLSVEIEN JAR TVEITA TRULS DRONNINGENS GATE 80 TVERLI STURE KONGENS GATE 53 UHRE BERIT MARIANNE TRYGVE STRØMBERGS VEI 13 A 1263 OSLO VALVIK THORHILD OSCARS GATE 6 A 0352 OSLO VESTERÅ LISA-MARI IVAR LUNDS VEI 10 A VIK LARS ANDREAS STORGATA 72 WALNUM EDGAR HILDING STORGATA 53 WIBO AS Postboks BODØ WIKSTRØMGÅRDEN AS Postboks BODØ WILHELMSEN MARIT HELENE SNORRES VEI BODØ ØIESVOLD BRIT AABAKKEN STORG 61, POSTBOKS BODØ ØSTENSEN JORUN PERNILLE M URTEGÅRDSGATA 15 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2013 Tidspunkt: 12:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Eldrerådet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldrerådet Rådhuset, blåsalen Dato: 19.11.2012 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Nordreisa kommune Plankontoret

Nordreisa kommune Plankontoret Nordreisa kommune Plankontoret Adresseliste Deres ref: Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato 2010/1848-72 25980/2013 L12 05.07.2013 Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2013-2025 for Nordreisa

Detaljer

Resultatliste 09.06.2012

Resultatliste 09.06.2012 K 17-19 Fauske-Mørkved 1 Ingrid Sofie Storteig innstranda 1:54:46 02:07 2 Marte Pedersen elev Bodin vg.skole 1:59:06 04:20 02:12 3 Emilie Ness Olsen Team Skibabes 1:59:08 04:22 02:12 4 Trine Sønstelien

Detaljer

Resultatliste 29.3.2015. Reinhornrennet 2015. Rennleder: Ørjan Kristensen. TD: Eva Lund Pedersen

Resultatliste 29.3.2015. Reinhornrennet 2015. Rennleder: Ørjan Kristensen. TD: Eva Lund Pedersen Reinhornrennet 2015 Resultatliste 29.3.2015 Rennleder: Ørjan Kristensen TD: Eva Lund Pedersen Nr. Navn Idrettslag Tid Etter K00 Kvinner 15 16 år 1 1 Sigrid Therese Helbostad Innstrandens IL 01:32:37 :00

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Vedlegg 3 Adresser grunneiere

Vedlegg 3 Adresser grunneiere Vedlegg 3 Adresser grunneiere Verneplan for Lofotodden nasjonalpark Moskenes kommune Antall grunneiere: 463 Knr Gnr BnrFnr/Snr Bruksnavn Navn Adresse, Postnr og Poststed 1874 1 1 0 0 kirkefjord ERNSTSEN

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl.

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Tusenhjemmet, 2.etg. rom 2 Dato: 25.08.2008 Tidspunkt: Kl. 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Råd

Detaljer

Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn

Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn Deltakerarkiv pr 16.02.2014 - sortert etter antall fullførte renn Fornavn Etternavn Klubb Antall renn Johan Fagerli Kvæfjord IL 28 Erling Kvamme DNB NOR 28 Roar Røkenes Kvæfjord IL 28 Geir Olsen Kvæfjord

Detaljer

Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte

Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte Fagforbundets 3. ordinære landsmøte 11. 15. november 2013 Pressehefte omtanke solidaritet samhold Praktiske opplysninger for pressen landsmøtet 2013 Fagforbundets 3. ordinære landsmøte går fra 11. 15.

Detaljer

Resultater fra Blåvegen 2011 02.03.2011

Resultater fra Blåvegen 2011 02.03.2011 Resultater fra Blåvegen 2011 02.03.2011 Det var totalt 974 startende. Klasse K15-16 1 påmeldt, 1 startende 1 premiert 1 Julie Kristoffersen Storforshei if / Polarsirkelen Ski 2:50:23 Klasse M15-16 4 påmeldt,

Detaljer

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380

Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan Planid 1380 PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN PLANAVDELINGEN Deres ref: Vår ref (saksnr): 201207760 Saksbeh: Ålaug Rosseland Dato:09.03.2015 Adresseliste E39 - Gartnerløkka - Meieriet detaljregulering Vedtatt plan

Detaljer

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015

Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Nord-Norges beste skøyteløpere gjennom tidene pr. 1.7.2015 Versjon 2 Tilegnet minnet om Karl Johan Eliassen (1949-2013), hedersmannen og skøyteentusiasten fra Skjervøy som dessverre ble revet bort så alt

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015

Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Resultater fra Blåvegenløpet 2015 28.03.2015 Det var totalt 1113 startende. Klasse K15-16 45.0 km 1 påmeldt, 1 startende 1 premiert 1 Benedicte Stien Schreiner Bossmo & Ytteren IL 2:32:29 Klasse M15-16

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA

ANDERSEN RUNE BAKKEVEIEN 3 B 3055 KROKSTADELVA ANDERSEN SIGRID MOGEN UVDAL 3632 UVDAL ANDERSSON ØIVIND OG NINA Adresseliste ved 1. gangs høring av områdereguleringsplan for Øvre Uvdal reiselivsområde Naboliste Høringsfrist 24.04.2014 «Navn» «Kontaktperson» «Adresse» «Poststed» AABAKKEN JO HELLIK W STEENSTRUPS GATE

Detaljer

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen

Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Nr. 4 - desember - 63. årgang Vi ønsker alle en riktig god jul! Velforbundet lager lekekasse for barn med Grasrotandelen Barna på Nesodden sier ikke nei takk til flere lekestativer som de kan turne i!

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars

OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2013 HINNØYLØPET 23. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID [Skriv inn tekst] Side 1 TURRENNKLASSER Vandrepremier:

Detaljer

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars

RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars OFFISIELL RESULTATLISTE 2011 HINNØYLØPET 26. Mars LAG s- OG INDIVIDUELLE PREMIER STATUETTER OG PLAKETTER FAMILIEKLASSEN HINNØYPILTEN TRIM UTEN TID TURRENNKLASSER Vandrepremier: 1. HARSTAD SPAREBANK s pokal

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse SØGNETUNET 1 Vest-agder Fylkeskommune 118 1 / 1 / / 8 85 2 2 Bratland Berit Langfeldt 118 1 / 2 / / 6 5 8 85 4 725 2 9 45 8 Stokke Marianne Breland 118 1 /

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Røros kommune Eiendomsskattekontoret Skatteliste 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Nervik Oline Ragna 164 / 5 / / 88 88 1 76 Ryen Randi 164 48 / 3 / / 1 1 Fremstad Oddgeir 164 95 / 1 / 7

Detaljer

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste

Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste Utgjevar Sykkylven sogenemnd 1996 Oppdatering 2000 Til linkliste 1 INNHALD Forord og forkortingar Husstandar gnr 1-7 Aursnes - Grebstad Husstandar gnr 8-16 Eidem - Nakkegjerde Husstandar gnr 17-19 Vik

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Ryen Randi 164 48 3 1 1 1 Fremstad Oddgeir 164 95 1 7 71 1 71 1 44 Løkken Kjell-ola 164 13 553 364 1 364 78 Blekesaune Serianna 164 13 1568 473 1 473 946 1

Detaljer

Knarvikmila 2012 Naturløyper

Knarvikmila 2012 Naturløyper 4309 A. Nesse, Torstein (NOR) 3:45:29 3249 Abbedissen, Kirsti (NOR) 2:15:00 2913 Abdul Rahim, Noor Atika Binti (MAS) 2:23:02 2501 Agasøster, Sissel (NOR) 3:03:33 2502 Ahmad, Siti Binti (MAS) 0:35:16 3225

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst!

16/1 2012 Eva M Jensen. Arrangements-komitéen 2012: Se helt nederst! Forord til adresse-liste pr 2010: Etter å ha fått mange spørsmål: Nedenstående navn er fra stor-lista pluss navn som kom til etter hvert. Deretter ble adressene oppdatert før 2010-treffet. Var du på 2004-lista,

Detaljer

16/1 2012 Eva M Jensen

16/1 2012 Eva M Jensen Forord til stor-lista 2004: Etter å ha fått mange spørsmål: Navnene er samlet inn av Eva M Jensen. Jeg har ikke jobbet på kontoret, heller ikke hatt tilgang på Texacos egne lister. Navnene nedenfor er

Detaljer

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen

Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen. Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund. Hvordan spiller du? Junior!! Guide til nettbridgen NORSK BRIDGE Medlemsblad for Norsk Bridgeforbund Nr. 4 September 2004 10. årgang Tor Ivar Bang og Eskild Hagen vant parfinalen Hvordan spiller du? Nord DJ9 EJ62 83 K1052 Syd EK8632 3 EK72 D7 Du skal spille

Detaljer