Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel 2014-2026"

Transkript

1 Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte: Deres ref.:... «REF» Løpenr.: /2014 Saksnr./vår ref.: /7303 Arkivkode: Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel Bodø bystyre har i møte 19. juni 2014 vedtatt kommuneplanens arealdel. Vedtaket inneholder noen endringer av planen som var på 1. gangs høring. Det er 3 punkter i bystyrets vedtak som avviker vesentlig fra planforslaget og utløser ny høring, jfr. plan- og bygningslovens 11-15, 1. ledd. Følgende vedtak sendes på ny høring: 1. I indre bykjerne gis det en generell økning i byggehøyden på 1. etg. i forhold til saksfremlegget fra administrasjonen. Den generelle økning av byggehøyden gjelder ikke deler av kvartalene som grenser mot Sjøgata og Kongens gate. 2. Byggehøyde i utviklingsområde øst settes til 4 etg. + 2 etg. tilbaketrukket (45 grader prinsipp fra gesims). 3. Gjelder sone 5 (område 37.05) på Rønvikleira annen arealbruk) Endringsforslag og 14.4 Område legges til i Område tas ut av 14.4 Om punkt 1 økt byggehøyde i indre bykjerne: Illustrasjonene nedenfor viser området for økt byggehøyde med en etasje i forhold til rådmannens innstilling. Ved gjennomføring av vedtaket må matrisene for de enkelte kvartal i planbestemmelsenes del C endres. Det vises til matrisen for de enkelte kvartal som ligger på nettsiden og som viser rådmannens innstilling. Endringen gjelder kvartal 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 106 og deler av 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26 og 101. Matrisen omarbeides etter denne høringen og legges fram for bystyret til ny sluttbehandling. Planbeskrivelsens punkt Bodø sentrum, avsnitt om Byform og høyder, omarbeides tilsvarende. Byplankontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, 8001 Bodø Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Herredshuset, 8010 Bodø Telefax:

2 Område med økt byggehøyde på plankartet Område med økt byggehøyde på bakgrunnskart Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

3 Om punkt 2 økt byggehøydee i utviklingsområde øst: Økning i byggehøyden omfatter hele omformingsområde øst. Ved V gjennomføring av vedtaket må matrisene for de enkelte kvartal i planbestemmelsenes del C endres for de kvartalene som s inngår i utviklingsområde øst. Det gjelder kvartalene 13 a, 13 b, 14 a, 144 b, 15, 16, 31, 32, 33, 34 og 35, se illustrasjon under. Utviklingsområde øst vist med skravur Utviklingsområde øst Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

4 Om punkt 3 endring av bestemmelsen om arealbruk i sone på Rønvikleira: Vedtaket innebærer endring av tidligere kommunedelplan for Indre havn. Rådmannens forslag var en videreføring av denne. Bestemmelsen for område 5 som var på høring og som er i samsvar med gjeldende plan; 14.4, første ledd: «I områdene 37.03, 37.04, 37.05, og kan det oppføres bygninger for tung næringsvirksomhet som industri, lager og transportvirksomhet. Kontor er tillatt kun som del av industri-, lager- og transportvirksomheten, og skal være underordnet hovedfunksjonen.» Bystyrets vedtak innebærer at sone flyttes til som endres til: «Områdene 37.02, 37.05, 37.06, 37.08, 37.09, 37.12, og skal nyttes til lett næringsvirksomhet, kontor og forretning samt offentlig og privat tjenesteyting. Nye etableringer av dagligvarebutikker tillates ikke. Øvrige forretningsetableringer kan være inntil 1500 m² BRA inkl. lager, men inntil 3000 m² hvis forretningens dominerende vareutvalg er plasskrevende varetyper. Engroshandel er tillatt.» Vedtaket anses som en vesentlig endring da den ikke har vært på høring og siden den i tillegg innebærer endring av gjeldende plan. Nedenfor er vist rådmannens forslag til plankart og plankart endret i overensstemmelse med bystyrets vedtak: Sone 37 kvartal 5, Rønvik. Formål: Næring Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

5 Sone 37 kvartal 5, Rønvik. Nytt formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål Ny sluttbehandling av kommuneplanens arealdel legges fram for bystyret i september. Sakens dokumenter ligger på servicetorgene og Bodø bibliotek. Kontaktpersoner: Knut Kaspersen og Annelise Bolland Høringsuttalelser og merknader merkes saksnummer 2013/7303 og sendes Bodø kommune, Boks 319, 8001 Bodø eller Høringsfrist er 15. august Med hilsen Kristin Stavnes Jordbru Fungerende byplansjef Brevet er elektronisk godkjent. Knut Kaspersen arkitekt Kopi til: Marvin Jakob Johansen Thor Arne Tobiassen Tor Åseng Asgeir Jordbru Arne Vinje Ståle Ellefsen Aasjord Bjørn Håvard Stamnes Trond Mikkelsen Vesa Jäntti Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

6 Adresseliste: Nordland Fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø Fylkesmannen i Nordland Moloveien Bodø Statens vegvesen, Region Nord Dreyfushammarn Bodø Jernbaneverket (plansaker) Fellestjenesten, PB Hamar Bodø hovedflystasjon, Forsvarets 8047 Bodø flyplassdrift v/bent Hanssen Bodø havn KS Boks Bodø Barnetalspersonen v/ Bjørn Heitmann Medåsveien Bodø Helse- og Miljøtilsyn Salten Notveien Bodø Iris Salten IKS Pb 6094 Mørkved 8031 Bodø Salten Brann IKS Dronningens gate Bodø Bodø eldreråd v) Nils Bøe Årnesveien 16a 8012 Bodø Råd for Funksjonshemmede v) Bjørkveien Bodø Fredrikke Myhre Bodø ungdomsråd v) Oppvekst- og Boks Bodø kulturavdelingen Faglig Trafikkforum v) Leif Boks Bodø Håkestad, Bratten aktivtetspark UNO Design og Arkitektur Postboks Bodø Norconsult Postboks Bodø Bodø Gårdeierforening c/o Bodø Næringsforum, postboks 8001 Bodø 1053 T. Kolstad Eiendom AS Postboks Bodø EPP AS v/petter Guttelvik Storgata Bodø Boligutleie Bodø AS v/jan O. Storgata Bodø Edvardsen Bodø Næringspark Postboks Bodø Stadssalg Eiendom AS Olav V gate Bodø Merkurgården AS Storgata Bodø Bodø Næringsforum Boks Bodø Nordland sivilforsvarsdistrikt Bodøterminalen 8006 Bodø Bodø Boligbyggelag Boks Bodø Bodø Energi Boks Bodø Fortidsminneforeningen avd. Nordl Boks Bodø Norges Handikapforbund v/ståle Lauvåsveien Bodø Normann Bodø arkitektgruppe v/kaja Hasvoll Bakke 4KLØVEREN EIENDOM AS c/o Runar Berg, Reinstien BODØ AAKRE MARTIN STORGATA 74 AAS EDMUND RAGNVALD IVAR LUNDS VEI 12 AAS RAKEL MARIE IVAR LUNDS VEI 12 ABDELRAHIM MUNTASER K S STORGATA 35 B ABED SHARHAN AHMED NORBYGATA 62 A 0190 OSLO ABELSEN FRØYDIS ELISABETH DRONNINGENS GATE 57 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

7 AHLSTRØM ELNA GALSCHIØDT LEIL. 301, STORGATA 59 AHLSTRØM JAN P GALSCHIØDT LEIL. 301, STORGATA 59 AMUNDSEN DAG-ANDRE GAMLE KONGSVEI BODØ AMUNDSEN ROBERT DRONNINGENS GATE 62 ANDERSEN SAMIR B M KONGENS GATE 40 BARHUM ANDREASSEN LINN-MARI STORGATA 76 ANDREASSEN OLAV NØSTGATA 6 A ANDREASSEN RUNE PARKVEIEN BODØ ANDREASSON HANNE SOFIE R GAMLE RIKSVEI BODØ ANGELL HARALD OSKAR POSTSBOKS BODØ ANGELL ROALD POSTBOKS BODØ ANTHONSEN EINAR ODDMUND STORGATA 59 P ANTONSEN ODDMUND PEDER STORGATA 33 ANTONSEN RANDI STORGATA 33 APENES MARIT HELENE LILLÅSVEIEN FJELLSTRAND ARNTSEN TRYGVE ASBJØRN STORGATA 59 ARNTZEN ANDRE LAUKLI KONGENS GATE 53 ARNTZEN INGER DAHL STORGATA 35 B ARNTZEN THOMAS ARNT STORGATA 35 B ARONSEN ALF ROGER RØER LEIL. A, DRONNINGENS GATE 43 ARONSEN JANNE BEATE RØER LEIL. A, DRONNINGENS GATE 43 BAKKE IVAR STORGATA 74 BAKKEN ANDERS KONGENS GATE 22 BAKKEN BEATE MYRVANG KONGENS GATE 22 BASEDOW SÜNNJE LINNÉA DRONNINGENS GATE 43 BAY-LARSEN OVE APENES GALNÅSEN BODØ BECK TORGUNN JOHANNE STORGATA 35 B BERG LISE-KARI SCHWENSENS GATE OSLO BERG PÅL STORGATA 51 BERG REIDAR ØYVIND REGINE NORMANNS VEI BODØ BERGHEIM RENATE KRISTIN KONGENS GATE 24 BERGHEIM RITA KARIN RENSÅSGATA 2 A 8005 BODØ BERGLUND JENS E NORMANN AMUND HELLANDS VEI 1 A 8019 BODØ BERGQUIST INGOLF ANDREAS 8100 MISVÆR BERGQUIST THORY STORGATA 86 MARGARETA BLOMQVIST GUNILLA ANETTE FENES 8098 LANDEGODE BODØ KFUK-KFUM BJERKENGVEIEN BODØ BODØ MISJONSMENIGHET Postboks BODØ BODØ RØDE KORS Postboks BODØ BOLIGUTLEIE BODØ AS Postboks BODØ BORETTSLAGET TORDENSKJOLDS GATE 4-6 TORDENSKJOLDSG 4-6 BORETTSLAGET ØSTRE Postboks BODØ Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

8 SKOLEPARK BORGEN KARIN JOHANNE STORGATA 35 B BOTTOLFSEN SHIRLEY I POSTBOKS BODØ BOTTOLFSEN STIG AMTMANN MEINICHS GATE OSLO A BOZKURT BERIVAN MERCAN STORGATA 72 BOZKURT NECATI STORGATA 72 BRA BO EIENDOM AS Nordstrandveien BODØ BRANDTZÆG BIRGIT HENNIE VESTERVEIEN BODØ BRATTØY MARY IREN NØSTGATA 3 BRATTØY MIRIAM ANDREA NØSTGATA 3 BREINES ØRJAN CATO URTEGÅRDSGATA 16 BREIVOLL TARJEI RÆDER KONGENS GATE 26 BREIVOLL TYRA RÆDER KONGENS GATE 26 BRENNA GUNN MARIE APENES OLE RØLVAAGS VEI BODØ BRÅTEN KRISTIAN IVAR LUNDS VEI 6 BULATOVAS TOMAS DRONNINGENS GATE 43 BUSARINA IRINA VIKTOROVNA OLE JENSVOLLS VEI BODØ BYE MAGNUS YTTERSTAD KONGENS GATE 28 BØRRESEN RAGNHILD SMIDT RØNVIKGATA 4 CAPON GUNN-IRIN KONGENS GATE 26 CARLSEN ARNHILD UBOSTAD DRONNINGENS GATE 94 CARLSEN TONE-LISE URTEGÅRDSGATA 19 CHRISTOFFERSEN MARIUS Ø DRONNINGENS GATE 90 B DALHEIM GERD RATH STORGATA 35 B DALHEIM PER STORGATA 35 B DENSTAD JAN ELIAS REINSLETTVEIEN BODØ DENSTAD THOR EINAR REINSLETTVEIEN 31 A 8009 BODØ DIDRIKSEN IRENE DRONNINGENS GATE 74 DIDRIKSEN KYRRE PER IDAR DRONNINGENS GATE 74 EBEN GUNN MARY STORGATA 59 LILLEGAARD EBEN ODD STORGATA 59 EGBOH HAMILTON STORGATA 59 IKECHUKWU EGELAND EINAR SKARSTAD STORGATA 59 EIVIK VEGARD NYHEIM IVAR LUNDS VEI 6 ELIASSEN SVEIN GUNNAR STORGATA 59 ELLINGSEN GEIR OLE POSTBOKS BODØ ENGMARK RAYMOND KONGENS GATE 22 ENGMO CHRISTOFFER STORGATA 72 ENGSETH JONNY GABRIELSEN FOSSVEIEN 16 B 0551 OSLO ERIKSEN LASSE VOLLSVEIEN JAR ERTSVIK OLE KR AS Postboks 4155 Jensvoll 8089 BODØ FAGERHEIM ANN-TOVE Ø PROFESSOR SCHYTTES G BODØ Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

9 FAGERHEIM VIDAR POSTBOKS BODØ FREDHEIM KARL ARNFINN DRONNINGENS GATE 74 GODTEMPLARHUSET AS Postboks BODØ GULLBERG FREDRIK NICOLAI STORGATA 59 GULLHAV BERIT STORGATA 59 GULSVIK INGRID FROGNERSETERVEIEN OSLO GUTTELVIK PETTER M VAAG POSTBOKS BODØ HAAGENSEN DUANGPORN KONGENS GATE 38 HAAGENSEN PER HELGE KONGENS GATE 38 HAAKENAASEN BJØRN NORDENGVEIEN 48 B 0755 OSLO HAAKENAASEN KNUT EVEN BETZY KJELSBERGS VEI 14 A 0486 OSLO HAAKENAASEN RANDI KONVALLVEIEN OSLO HAAKENAASEN UNNI OTTO RUGES VEI ØSTERÅS HAG EIRIK PEDERSEN HAUKEDALSBROTET TERTNES HAG FINN ARNE SJØGATA 3 HAG KIRSTEN HELGA PER OPPEGAARDS VEG LØVENSTAD HAGSTAD ERLEND STORGATA 35 A HANDBERG MORTEN ARNE DRONNINGENS GATE 82 HANSEN BÅRD HENRY DRONNINGENS GATE 37 A HANSEN FRANK HÅVARD LOFTSETASJEN, STORGATA 78 HANSEN HENNING NØSTGATA 3 HANSEN JAN IVAR STORGATA 80 HANSEN JOHANNES TORE OLE JENSVOLLS VEI BODØ HANSEN KARIN HARDA STORGATA 35 B HANSEN KJELL RAGNAR STORGATA 35 B HANSEN TROND VÅGAHOLMEN 8185 VÅGAHOLMEN HARBERG ANNE-LISE KOLBERG RENSMOVEIEN 13 A 8007 BODØ HAUAN ÅSHILD STORGATA 35 B HAUGLAND ANTON-OVE STORGATA 35 B HAUGLAND AUD STORGATA 35 B HAUGSNES EVA JOHANNE BISKOP KROGHS GATE 8 HAYDEN TORIL B RØNNEBERG P.O.BOX 492, HOPLAND, CA USA HEGGSTAD KARIN STORGATA 33 HEITMAN GRY IVAR LUNDS VEI 14 HELGEBOSTAD KJELL-ARNE NESSVÅGVEIEN RØST HELNESS INGEBJØRG STORGATA 33 HENRIKSEN STEN HELGE DRONNINGENS GATE 41 HENRIKSEN TOR JOHAN BANKGATA BODØ HERSETH LARS GUNNAR STORGATA 41 A HILLESTAD EVA IVAR LUNDS VEI 8 HILLESTAD SYNNØVE IVAR LUNDS VEI 8 HILLESTAD TOR ARNE IVAR LUNDS VEI 8 HIRSTI MARIE JOHANSEN STORGATA 59 HITLAND LINE THERESE ÅSLIGRENDA ULSET Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

10 HJELLVOLL LILL-MARGARETH STORGATA 59 HOLM ARNE OSCAR TRYGVE STRØMBERGS VEI 13 A 1263 OSLO HOLM JOHN HAMMARSVEIEN RØST HOLMEN ADA KLØVERVEIEN OSLO HOLST-LØKÅS JAN FRITHJOF DRONNINGENS GATE 78 HUNDSTAD SKJALG KRISTIAN POSTBOKS BODØ HUNSTAD HEGE IVAR LUNDS VEI 6 HVIDSTEN BODIL KONGENS GATE 32 HØIEM INVEST BODØ ANS Postboks BODØ HÅNDVERKERGÅRDEN BODØ Postboks 73 Stormyra 8088 BODØ AS INGEBRIGTSEN CHRISTIN DRONNINGENS GATE 90 A IVERSEN ARVID KJØPMANNSGATA KABELVÅG IVERSEN MARIANN VOLLSVEIEN JAR JAKHELLN BRYGGE AS Postboks BODØ JELSTAD LISS EVY NØSTGATA 6 A JENSEN ANDREAS TOLDER HOLMERS VEI BODØ JENSEN IVAR THORSEN BISKOP KROGHS GATE 12 JENSEN ØRJAN STORGATA 59 JENSSEN EIENDOM AS STORGATA 55 JENSSEN ROBERT STORGATA 55 JENSSEN STIAN TEIGEN BODØ JOHANNESSEN OLE MARTIN URTEGÅRDSGATA 12 JOHANSEN BJØRNAR TILLER MOEN TVERLANDET JOHANSEN BJØRN-TRYGVE IVAR LUNDS VEI 15 JOHANSEN ELIN-MARGRETHE KONGENS GATE 42 JOHANSEN ROBIN KONGENS GATE 28 JOHANSEN STEIN ÅGE IVAR LUNDS VEI 14 JOHANSEN STIG ROGER DAGLIFOTEN BODØ JOHANSEN THOR-SINDRE IVAR LUNDS VEI 4 JOHNSEN ALF INGE KONGENS GATE 59 JOHNSEN JANNIKE KONGENS GATE 59 JONASSEN ARNFINN STORGATA 59 JÆGER LAILA STORGATA 41 A JØRGENSEN HARALD OSCAR F GULDBERGLIA OSLO KALÅS LARS ØYVIND STORGATA 59 KARLSEN PER ODDVAR STORGATA 35 B KARLSEN SVANAUG ALLY STORGATA 35 B KARLSTAD JANNIKE LIE STORGATA 74 KIKVIK TOVE PEDERSEN KONGENS GATE 24 KIKVIK TOVE PEDERSEN KONGENS GATE 24 KLETTE DANIEL ALEXANDER M IVAR LUNDS VEI 4 KNAPLUND HÅKON STORGATA 35 B KNUDSEN JON KONGENS GATE 34 KNUDSEN KARIN TORDENSKJOLDS GATE 5 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

11 KNUDSEN KNUD SJØSTRAND SANDEFJORD KNUTSEN ELSE MARIE STORGATA 35 B KNUTSSØN ANDRÉ BODØSJØVEIEN BODØ KNUTSSØN ERIK RUNE FJELLVEIEN ØRNES KNUTSSØN GUN BRIT HÄGERSTENSVÄGEN 132 SE HÄGERSTEN, SVERIGE KOBBERSTAD JOHANNE KONGENS GATE 24 HANSEN KONGENS GT 18 AS Postboks BODØ KRANÅ EVA HELENE HAMMARN BODØ KRISTENSEN KENNETH DRONNINGENS GATE 63 KRISTENSEN SILJE THERESE STORGATA 74 KRISTIANSEN FRANS JARLE SKIPPERGATA VÆRØY KRISTIANSEN TOR KRISTIAN SKIPPERGATA VÆRØY KRISTOFFERSEN REMI ANDRÉ KONGENS GATE 67 B KUSZ JANUSZ STORGATA 76 LAGESEN JANNICKE KONGENS GATE 59 LAKSELVHAUG OLAUS EMIL STORGATA 35 B LANGSETH TONE MARI STORGATA 80 LANGÅS JAN OLAV SJØGATA 6 LARSEN GEIR ARNE DRONNINGENS GATE 35 LARSEN IRENE APENES KRINGLA TVERLANDET LARSEN RUNE MARVOLLVEIEN SALTSTRAUMEN LEIRVIK TOVE LISE KONGENS GATE 36 LENNING FRODE KONVALLVEGEN JESSHEIM LEONHARDSEN JOHNNY STORGATA 76 LERFALD INGRID ELIZABETH RØNVIKGATA 2 LEXBERG STIG-ANDRE STORGATA 78 LINDBERGET ELIN MARI RØNVIKGATA 8 LUND CARL STORGATA 33 LUND KAMILLA STORGATA 33 LUND TOM HOVEDVEIEN NORD STORSLETT LUNDSTRÖM GUSTAV THOMAS DRONNINGENS GATE 94 LYNGSTAD ANN HEIDI KONGENS GATE 61 MACCI AS Postboks BODØ MANUEL TOVE BOTTOLFSEN ØSTRE STRANDGATE KRISTIANSAND S MARKUSSEN TOMMY BARØY POSTBOKS BODØ MARTHINUSSEN KRISTIAN LEILIGHET NR 416, 5035 BERGEN SKUTEVIKSBODENE 24 MATHISEN-LARSEN ANNA N I DRONNINGENS GATE 35 MEHMOOD EJAZ DRONNINGENS GATE 53 MELØYSUND KAY MORTEN NESSVÅGVEIEN RØST MEYERSDATTER EVY M MARVOLLVEIEN SALTSTRAUMEN MIKALSEN LINDA KONGENS GATE 30 MOEN ARE ARNESEN STORGATA 35 B Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

12 MOLDJORD HÅVARD KRYKJA BODØ MOLDJORD KJELL GUNNAR NYHOLMSGATA BODØ MOLDJORD STIG EIVIND OLE TOBIAS OLSENS VEI BODØ MONTY AS Postboks BODØ MORTENSEN KJELL ANTON NØSTGATA 8 MOULOUA DRISS RØNVIKGATA 6 MUNKEBY MONA ELISABETH POSTBOKS BODØ MUNKEBY TERJE POSTBOKS BODØ MUNKHAUG GRETA BERGLJOT KONGENS GATE 20 MURI JAN MARTINUS HOVEVEIEN SANDNES MURI MONS WILHELM EKORNVEIEN RØYKEN MÆHLE KJERSTI DRONNINGENS GATE 57 MØLLEFOSS AS Sjøgata 37 NAUSTVOLL BERIT KONGENS GATE 22 NIKOLAISEN NILS R WIKA STORGATA 74 NILSEN TORKJELL NILS DRONNINGENS GATE 72 NORDBY ELIN ANDREAS MARKUSSONS VEI BODØ B NORDLANDSHUS AS Postboks BODØ NORDLANDSNETT AS Postboks BODØ NYBERG EIRIK ROSSHAVEN KRISTIANSAND S NYSTRAND ARVID KONGENS GATE 59 NÆRINGSLIVETSHUS BODØ AS Postboks 73 Stormyra 8088 BODØ NØSTGATA 5 AS Postboks 71 Stormyra 8088 BODØ OBLIGAR JEAN URTEGÅRDSGATA 16 OFFICELINK INVEST AS Kronlia BODØ OLSEN ARVID DRONNINGENS GATE 90 A OLSEN JAN OLE IVAR LUNDS VEI 2 OLSEN KRISTINA STORGATA 72 OLSEN LEIF HELGE DRONNINGENS GATE 47 OLSEN LILLIAN STORGATA 82 OLSEN TERJE ARTHUR ALKEVEIEN BRØNNØYSUND OPSJØN MARLEN LEILIGHET NR 416, 5035 BERGEN JOHANNESSEN SKUTEVIKSBODENE 24 OSKARSEN MARIUS KONGENS GATE 59 PARKHEIMEN BORETTSLAG Postboks BODØ PEDERSEN BERIT PAULINE DRONNINGENS GATE 39 PEDERSEN BÅRD MORTEN DRONNINGENS GATE 39 PEDERSEN GEIR KRISTIAN PRINSENS GATE 176 B 8005 BODØ PEDERSEN GERD WENCHE LEIL302, STORGATA 59 PEDERSEN MORTEN POSTBOKS BODØ PEDERSEN OLAUG LEIL.105, STORGATA 59 PEDERSEN PREBEN OLAV LEIL. C, DRONNINGENS GATE 43 PEDERSEN ROLF MAGNAR LEIL.105, STORGATA 59 PETTERSEN GUNNAR NESSETVEGEN INDERØY Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

13 PETTERSEN VANJA IREN DRONNINGENS GATE 80 PRONATOR AS Rådmann Halmrasts vei SANDVIKA RAMSTAD KARI OLAF RYES VEI BERGEN RAMSTAD RASMUS HOFFSJ. LØVENSKIOLDS V 48 B 0382 OSLO RINDAL HÅKON NØSTGATA 10 RINDAL INGER LISE NØSTGATA 10 ROSETH BERGLJOT STORGATA 33 ROSETH PER CHRISTIAN STORGATA 33 RUSTI LILLIAN ELISABETH KONGENS GATE 53 RØNNEBERG ANNE MATHILDE GREFSENKOLLVEIEN 20 C 0490 OSLO RØNNEBERG ASBJØRN GREFSENKOLLVEIEN 12 C 0490 OSLO KULSENG RØNNEBERG LARS ENOK OTTO SVERDRUPS VEI BODØ SALO EIENDOM AS Bringebærveien BODØ SALOMONSEN JOHN MAGNUS BRINGEBÆRVEIEN BODØ SALOMONSEN MAY BRITT R STORGATA 33 SALOMONSEN OLE EDVARD STORGATA 33 SELFORS LINE DRONNINGENS GATE 61 SEVERINSEN NILS H WEGLO DRONNINGENS GATE 57 SIMONSEN KARIN ELISABETH DRONNINGENS GATE 41 SIMONSEN RITA MARIE KONGENS GATE 51 SIMONSEN TERESE STORGATA 25 SIMONSEN TURID KONGENS GATE 57 SIVERTSEN AMUND FENES 8098 LANDEGODE SIVERTSEN SIGURD JOHANNES KONGENS GATE 65 SJØGATA 34/36 AS Sjøgata 34/36 SJØVOLL INGER LISE STORGATA 35 B SLETTMO EVA MARGRETHE DRONNINGENS GATE 49 SO PA LUTHAIRAT NØSTGATA 6 B SOLBAKK ERNA INGEBORG STORGT. 35 B SOLVOLL GRO ALIDA DRONNINGENS GATE 94 SOLØY STIG MAGNUS PRESTEGÅRDSVEIEN OSLO SOLØY VIBEKE ANETTE ULLEVÅLSALLÉEN OSLO SOMMERBAKK JON ARE STORGATA 84 SOMMERBAKK LISS HARRIET STORGATA 84 SOTO BODØ INVEST AS Prinsens gate BODØ STEFFENSEN BRITT SJØGT 1 STORGATA 31 AS Postboks BODØ STORGATA 39 BODØ EIENDOM c/o Lars Herseth, Storgata 41A AS STORGATA 54 AS Jernbanegata LILLESTRØM STORGATA 68 ANS Postboks BODØ STORGT 27/29 I/S SAMEIE Postboks BODØ STRAND HARRY STORGATA 59 STRAND KARIN HELEN URTEGÅRDSGATA 21 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

14 STRAND UNNI ELISE STORGATA 59 STRAUMAN RAGNHILD DRONNINGENS GATE 59 STRØM ANJA ØKSENGÅRD 8250 ROGNAN STRØM LEIF OSKAR ØKSENGÅRD 8250 ROGNAN STØRMER HANS CHRISTIAN LAUVÅSLIA BODØ SVENDSGÅRD JAN ROBERT TORVGATA BODØ SØRAA BJØRNAR ROBERT DRONNINGENS GATE 92 B SØRAA METTE SOFIE LARSEN DRONNINGENS GATE 92 B TELLEMANN PER ARVID KONGENS GATE 61 TEMPEL RIDDER ORDENEN RT STORGATA 66 SYVSTJERNE THOMESEN KATE JOHANNE STORGATA 76 THORGERSEN LENA KONGENS GATE 53 THORKILDSEN ARNE ROLF STORGATA 33 TJÆRANDSEN ERIK ASBJØRN MIDNATTSSOLVEIEN BODØ TJÆRANDSEN SOLFRID IRENE MIDNATTSSOLVEIEN BODØ TOFTEBAKK JAN OLAV LEIL. 201, STORGATA 59 TORDENSJOLDSGT 8-10 BRL TORDENSKJOLDSGATE 8 TRONSHART ÅSHILD O IVAR LUNDS VEI 4 ROKKAN TRYGVE ERIK FUNDER VOLLSVEIEN JAR TVEITA TRULS DRONNINGENS GATE 80 TVERLI STURE KONGENS GATE 53 UHRE BERIT MARIANNE TRYGVE STRØMBERGS VEI 13 A 1263 OSLO VALVIK THORHILD OSCARS GATE 6 A 0352 OSLO VESTERÅ LISA-MARI IVAR LUNDS VEI 10 A VIK LARS ANDREAS STORGATA 72 WALNUM EDGAR HILDING STORGATA 53 WIBO AS Postboks BODØ WIKSTRØMGÅRDEN AS Postboks BODØ WILHELMSEN MARIT HELENE SNORRES VEI BODØ ØIESVOLD BRIT AABAKKEN STORG 61, POSTBOKS BODØ ØSTENSEN JORUN PERNILLE M URTEGÅRDSGATA 15 Nytt offentlig ettersyn og høring av deler av kommuneplanens arealdel av 14

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum

Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering av Rådhuskvartalet, Sentrum Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 08.07.2014 Saksbehandler:...Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:...«ref» Løpenr.:... 45789/2014 Saksnr./vår

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst

Varsel om oppstart - endring av områderegulering for Kvalvikodden, atkomst Byplankontoret «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «KONTAKT» «POSTNR» «POSTSTED» Dato:... 18.09.2014 Saksbehandler:... Knut Kaspersen Telefon direkte:... 75 55 53 46 Deres ref.:... «REF» Løpenr.:... 58766/2014 Saksnr./vår

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Kommuneplanens arealdel , vedtak av endringer etter ny høring

Kommuneplanens arealdel , vedtak av endringer etter ny høring Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2014 50278/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/35 Komite for plan, næring og miljø 04.09.2014 14/128 Bystyret 11.09.2014 Kommuneplanens

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Naboliste, reguleringsplan for Holmen industriområde 1870-29/1 LIEN GRY FALKSETH Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge LILANDVEIEN 82 1870-29/1 LIEN OLE BJØRN Hjemmelshaver (H)

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1984 Menn 3000m bane (16.00) Erling Andersen 220960 Søfteland TIL 12.11,5 (z) Fana 05.05 Erik Furnes 111268 Søfteland TIL 12.41,0 (1) Melløs 16.09 Lars Ove Moen 151159 TIF Viking 12.47,0 (z) Fana 05.05 Johnny

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Førjulsstevnet 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Ragnhild Åsmo Hansen Gisund 24 38 43 79 184 0,- Gave 1. Runar Sætherskar Høgmo Tromsø 43 40 43 82 208 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 50 50 49 95 244 0,- Gave 1. Dennis

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1

Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 Ørskog-Fardal, grunneierliste vedlegg til tilleggssøknad april 2011 Alternativ 2.14.1 1 FØRDE 1432 30 2 FIMLAND BJARTE MALVIN EIKELAND 6800 FØRDE 2 FØRDE 1432 35 2 ANGEDAL GUNNAR HAUGEN 6800 FØRDE 3 FØRDE

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3.

200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 25-skudd kl. 1 1. Cato Seljevold Lakselvdal 50 49 49 97 245 0,- Gave 2. Jan-Tore Johansen Tromsø 42 45 37 96 220 0,- 3. Geir Ingebrigtsen Skulsfjord 31 44 35 86 196 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne

Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne Resultatliste fra Åpent Miniatyrstevne 05-07.02.2010 Antall deltakere: 117 Premieliste Aspirant 1 Agnethe Bergum Storsteinnes 43 47 46 93 229 Gjenstand 2 Fredrik Sivertsen Nedre Målselv 48 44 46 96 234

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal

27. 28. juni 2008. Resultat- og premielister. Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal 27. 28. juni 2008 Resultat- og premielister Årets Tromsøhylsamester i klasse 3-5 Børre Pedersen Lakselvdal TROMSØHYLSA 2008 Skyteprogram: 25 skudds DFS program (klassesettende) + 10 skudd i klassens høyeste

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Oskar Johannessen 1892 Barkestad Petra Johannessen 1899 Barkestad Karoline Johannessen 1932 Barkestad Frithjof Nilsen 1894 Barkestad Agnes Nilsen 1912 Barkestad Frida

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1804 BODØ FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================== ===== ============ ==== 200750 ANDERSEN BJØRN STEINAR 8095 HELLIGVÆR B 150283 ANDERSEN SVEIN

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy

FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy FNAVN ENAVN ADRESSE STATUS FDÅR BOSTED Ingolf Hansen fisker 1893 Sommarøy Anna Berthelsen enke/husmor 1885 Sommarøy nn Berthelsen sønn 1918 Sommarøy nn Berthelsen dtr 1917 Sommarøy nn nn dtrdtr 1943 Sommarøy

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord

Partiliste: Arbeiderpartiet. 16.09.2015 14:34:10 Valgoppgjør for Storfjord Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Storfjord Partiliste: Arbeiderpartiet 1 Sigmund Steinnes 1 ** 14,75 29 4 47,75 40,25 89 17 146,25 194,00 3 Øistein Nilsen 2 ** 0,00 22 3 25,00 0,00 59 20 79,00 104,00 2 Stine Jakobsson Strømsø 3 ** 14,75 11 2 27,75

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside:

Harstad Pistolklubb Postboks Harstad Telefon: Epost: Hjemmeside: Harstad Pistolklubb Postboks 783 9488 Harstad Telefon: 90116948 Epost: styret@harstadpistolklubb.no Hjemmeside: http://harstadpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1619015 Bane: Harstad Pistolarena

Detaljer

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram

200/300m 25-skudd kl /300m 25-skudd kl. 2. Osterøy Skyttarlag. Samlagsstevnet bane Leon - Resultatprogram 200/300m 25-skudd kl. 1 1. Raymond Korneliussen Bergen skytterlag *8X* * 48 *X* *9 49 XX*X* 50 147 X* * * * * * * *X 100 247 (16*) 2. Daniel Eliassen Herdla skyttarlag * * *X9 49 X9 *X* 49 *XXXX 50 148

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN

220 1273 CHRISTOFFERSEN GRO H H POSTBOKS 2663,KJØRBEKK, 3702 SKIEN Gnr Bnr Eiers navn Eiers adresse 220 48 SKIEN KOMMUNE, 221 834 BERGSODDEN EVA VEFALD FAUSKERUDVEGEN 15, 2390 MOELV 221 834 GLØSMYR LAILA VEFALD SANDTAKVEGEN 21, 3728 SKIEN 221 561 Storg 79 AS c/o Javid

Detaljer

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv

Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt. 1 Lars E. Dalsbø Lakselvdal Bengt Johnsen Målselv Premieliste Kl 2-5 Sammenlagt Lars E. Dalsbø Lakselvdal 4 49 48 49 99 245 2 Bengt Johnsen Målselv 5 50 49 46 98 243 3 Harry Bjerregård Bardu 5 50 48 50 94 242 3 Tor Jostein Jenssen Vestre Målselv 4 49

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møtested: 4. etg. Herredshuset Dato: 24.04.2017 Tidspunkt: 09:00 14:20 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Jon Tørset Leder SP Bodil Irene

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus.

Harstad Kommune. Rolle Hjemmelshaver (H) /11 HARSTAD KOMMUNE. Postmottak 9479 HARSTAD. Rolle Hjemmelshaver (H) Personstatus. Harstad Kommune Eierliste for: Gamle Stangnesvei 1903-54/11 HARSTAD KOMMUNE 1903-54/17 STAKKSUND HALLUR GAMLE STANGNESVEI 8 B 1903-54/19 HESSEN MERETE BIRGIT GAMLE STANGNESVEI 10 B 1903-54/19 KARLSEN TAGE

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Sakkyndig nemnd - eiendomsskatt Møtested: 311 Herredshuset 4. etg Dato: 28.04.2017 Tidspunkt: 09:00 13:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Jon Tørset Leder SP Bodil Irene

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Arbeiderpartiet 1 Mona Vauger 1973 Kirkeøy 2 Roy Hansen 1953 Vesterøy 3 Merete Pedersen 1976 Kirkeøy 4 Magne Steinar Aarum 1946 Spjærøy 5 Tone Jølstad Danielsen 1957 Asmaløy 6 Carl-Erik

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Naboliste for bygge- og delingssaker

Naboliste for bygge- og delingssaker Naboliste for bygge- og delingssaker 23.05.2014 00:00:00 Hjemmelshaver(e) : 1804-40/615 Navn: JENSVOLL EIENDOM AS Adresse: Postboks 710 Eiendomsadresse: Naboer: 1804-40/3 GREFSRUD ANNE SOFIE L 1804-40/3

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m Valnesfjord 29/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 95,-kr 50 49 50 149 99 248 Pengepremier 15 skudd kl. V73 149 50,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 99 45,-kr 4500 82 32206 95 00

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 40,-kr 49 48 48 145 98 243 Pengepremier 15 skudd kl. V73 145 25,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 98 15,-kr Ingeborg Aune Jørgensen

Detaljer

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy

Partiliste: Fremskrittspartiet :14:15 Valgoppgjør for Skjervøy Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget Valgoppgjør for Skjervøy Partiliste: Fremskrittspartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Vidar Langeland 1 ** 9,00 11 4 24,00 48,75 88 19 155,75 179,75 2 Arne Nilssen 2 ** 9,0 0 9,00

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer