Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU"

Transkript

1 Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen skaper for norsk arbeidsliv, og Bærum Viseklubb spilte og sang Prøysen-sanger. I meldingsåret har styret hatt følgende sammensetning: Leder: Gerhard Prøsch, Rælingen valgt for 1 år Nestleder: Kristian Taagerud, Ski valgt for 2 år Kasserer: Terje Finstad, Bærum valgt for 1 år Sekretær: Sverre Støverud; Ullensaker valgt for 2 år Styremedlemmer: Solveig Aamodt: Eidsvoll valgt for 1 år Anne-Lise Urke: Bærum valgt for 1 år Siri M. Iversen, Oppegård valgt for 1 år Varamedlemmer: 1.) Morten Seip valgt for 1 år 2.) Mari S. Beitnes valgt for 1 år 3.) Steinar Dalbakk valgt for 1 år 4.) Unni Bingen valgt for 1 år Revisorer: Odd Rønningen, Ås og Frogn valgt for 1 år Geir Ljøgodt, Ullensaker valgt for 1 år Valgkomiteen har bestått av Sverre Rimstad (Nes, leder), Anny Nilsen (Bærum) og Unni Degrum (Enebakk). Styrets arbeid Kjell Arnestad er fylkeslagets sekretær. Styret har lagt Nei til EUs arbeidsplan og prioriteringer vedtatt på landsmøtet 8. til 10. november 2013, og Akershus Nei til EUs arbeidsplan vedtatt på vårt årsmøte til grunn for sitt arbeid i Det er holdt 10 styremøter og behandlet 77 saker i Styrets arbeid i meldingsåret har vært preget av arbeidet med å planlegge Akershus Nei til EUs arbeid med «Strategiplanen for å erstatte EØS med en moderne Handelsavtale» og fylkeslagets bidrag i Grunnlovsstafetten og 20-årsjubileet for Nei-seieren i ) Det ble holdt to styremøter før årsmøtet, møtene ble vesentlig brukt til planlegging av årsmøtet og to-dagers seminaret på Best Western i Letohallen ved Dal. Det var bestemt at seminaret skulle arrangeres i samarbeid med Oslo Nei til EU, og Akershus Nei til EU søkte UD om kr som tilskudd til arrangementet, og vi fikk bevilget kr. Planleggingen av jubileumsstafetten i Akershus ble startet i det første styremøtet i ) I mange år har Akershus Nei til EU bare hatt kontaktpersoner i mange av kommunene i fylket. I disse lokallagene blir det ikke holdt årsmøter og de som kommer på fylkeslagets årsmøte er ikke valgte utsendinger. Bortsett fra at antall medlemmer i lokallaget bestemmer hvor mange utsendinger hvert lag skal ha på årsmøtet, har det ikke vært bestemmelser i Akershus Nei til EUs vedtekter om lokallagenes representasjon på årsmøtet. Hvordan medlemmene i lokallagene der vi bare har kontaktperson og medlemmer, eller bare medlemmer, skal være representert i

2 fylkeslagets årsmøte, har det ikke vært noen regler for. Leder og fylkessekretær fikk i oppdrag å lage et forslag som skulle legges fram for årsmøtet i 2014, om hvordan de nevnte lagenes representasjon kan praktiseres på en forsvarlig måte. Det går ikke fram av protokollen fra årsmøtet om forslaget ble behandlet. 3.) I det første styremøtet etter årsmøtet ble følgende utvalg oppnevnt: a.) Organisasjonsutvalg med særlig vekt på kontakt med fagorganisasjoner: Gerhrad og Unni b.) Jubileumsutvalg med særlig oppdrag å organisere grunnlovsstafetten i Akershus: Siri, Terje og Kristian. c.) Verving: Det ble vedtatt å belønne det medlemmet i Akershus som vervet flest, en tur til Brussel d.) Mediearbeid med særlig vekt på lokalpressen i Akershus: Gerhard og Sverre 4.) Jubileumsutvalget startet planleggingen tidlig med fylkeslagets bidrag til jubileumsstafetten, og tidlig i mai ble det bestemt at det skulle være arrangementer i Bærum, Ås, Sørum og Eidsvoll. Seinere ble dette forandret slik at Sørum ble droppet, og stafetten besøkte i tillegg Rælingen, Enebakk og Lillestrøm. Det detaljerte arbeidet med arrangementene ble overlatt til lokallagene i de respektive kommunene og fulgt opp av fylkesstyret. 5.) På styremøte ble det lagt fram tre notater om Nei til EUs arbeid med å si opp EØS-avtalen: Infoskriv 1/2014 EØS (Strategiutvalget), Nei til EUs strategidebatt 2014 notat nr 2 (Heming Olaussen), og et notat skrevet av Morten Harper om samme tema. Saken ble drøftet på grunnlag av notatene og det ble summert opp hva som trengs for å sette Akershus Nei til EU i bedre stand til å arbeide effektivt for å si opp EØS-avtalen; styrke lokallaga, medlemsverving spesielt blant ungdom, kvinner og innvandrere, og å styrke samarbeidet med Nei-alliansen. 6.) Styret har arbeidet med å skaffe stoff fra Akershus til Jubileumsboka og seinere med fordeling og salg av boka. 7.) Gerhard og Unni Bingen var valgt som representanter for Akershus Nei til EU på rådsmøte 27. april. Bare Gerhard møtte. Terje Finstad var observatør fra kontrollkomiteen. Gerhard og Unni Degrum representerte Akershus Nei til EU på rådsmøte 11. oktober 8.) Medlemsmøte og sommeravslutning. Akershus Nei til EU hadde fellesmøte med Oslo Nei til EU på Lambertseter Gård der Johan Petter Andresen og Erling Laugsand innledet om EØS. Det var fire deltakere fra Akershus. 9.) Sentralledelsen i Nei til EU har månedlige telefonmøter der fylkeslederne eller nestlederne deltar. I 2014 var det 9 slike møter. 10.) Det var innkalt til fylkesledersamling om EØS 5. september. På møte drøftet styret to notat om saken, ett fra Heming Olaussen og ett fra Boye Ullmann. I tillegg til leder kunne en til delta på møtet. Siri ble utpekt, men hadde forfall og Kristian møtte i stedet.

3 11.) Det er tatt lokalt initiativ for å starte opp lokallag på Nesodden igjen. På åpent møte 10. september ble videre organisering drøftet. Heming O. deltok i møtet. Lokallagsledermøtet 22.oktober Før det formelle lokalledermøtet innledet Johan Petter Andresen (Oslo Nei til EU) om Nei til EUs strategidokument om EØS. Han la vekt på at enkle løpesedler er viktig for at folk skal oppfatte budskapet vårt, at en underskriftskampanje er et middel for å komme i kontakt med folk, og at en folkeavstemning er egnet til legge press på Storting og regjering for å sette i gang en prosess for å komme ut av EØS. Det kom fram flere synspunkter i debatten etterpå. Valg av utsendinger til Landsmøtet: Leder er selvskreven utsending. Som valgte utsendinger: Unni Bingen, Sørum Anne-Lise Urke, Bærum Turid Wenche Bache, Ås/Frogn Morten Seip, Bærum Tor Anders Østby, Ski Kristian Taagerud, Ski. Som vara: 1. Unni Degrum, Enebakk 2. Inger Berg, Asker 3. Anne May Kvale, Sørum 4. Elin Slette, Enebakk 1. Arne O. Skjelvåg, Ås/Frogn 2. Steinar Dalbakk, Sørum 3. Fred Wenger, Asker Terje Finstad møter på landsmøtet som representant for Nei til EUs kontrollutvalg. Delegatmøte ) Leder, som var medlem av den sentrale valgkomiteen, orienterte om arbeidet framfor landsmøtet. Møtet ga ingen føringer til delegatene fra Akershus Nei til EU om hvilke kandidater de skulle stemme på. 2.) Leder gikk gjennom forslaget til Nei til EUs budsjett og merknadene til budsjettet. Det ble bestemt at Akershus Nei til EU skulle fremme alternativt forslag om kontingentsatsene der kontingenten for hovedmedlem reduseres, og tapet av inntekt ved en slik reduksjon balanseres mot økning i kontingenten for husstandsmedlemmer og andre grupper. 3.) Det forelå to forslag om hvor ofte landsmøtet skal holdes. I delegatmøtet kom det fram forskjellig syn på denne saken. 4.) Enkelte punkter om EØS i Arbeidsplan for Nei til EU ble drøftet. Det var enighet i møtet om at det viktigste arbeidsområdet for Nei til EU i 2015 er å reise debatten om EØS, peke på alternativer og derigjennom arbeide for flertall mot EØS i folket og etter hvert blant stortingsrepresentantene. Akershus Nei til EU vil understreke at det er avgjørende at vi lykkes med dette arbeidet, særlig i fagbevegelsen.

4 Det var enighet om at følgende alternative forslag til Arbeidsplanen fra Sørum Nei til EU skulle fremmes for landsmøtet: a.) Linje 890: Det må være et ufravikelig krav til offentliggjøring og åpen debatt før Storting og Regjering undertegner internasjonale handelsavtaler som TTIP og TISA. b.) Linje 928: Nei til EU må jobbe aktivt inn mot partiprogrammene lokalt og sentralt for å få partiene til å debattere EØS i valgkampen. Utadrettet virksomhet Akershus Nei til EUs utadrettede virksomhet har i beretningsåret vesentlige bestått av to arrangementer: 1.) Seminar om nasjonalitets- og demokratiutvikling 22. og 23. mars og 2.) Arrangementer i 7 kommuner da grunnlovstafetten besøkte Akershus i ukene 39 og 40 Nasjonalitets- og demokratiutvikling 22. og 23. mars på Best Western Hotell på Dal 22. og 23. mars Foredragsholdere: Bård Frydenlund: 1814 den politiske revolusjonen i Norge Bård Frydenlund: 1814 hva skjedde på Eidsvoll? Roar Madsen: Nei-kampene i 1962, 1972 og 1994 Marthe Hommerstad: Politisk identitet og utviklinga av folkestyret Vigdis Hobøl: EØS en utfordring for folkestyret! Det var ca 50 deltakere på seminaret. Det faglige utbyttet av seminaret var bra, og debatten til slutt var konstruktiv Jubileumsstafetten i ukene 39 og 40 Jubileumsstafetten besøkte Øvre og Nedre Romerike, Follo og Vestregionen. Nei til EU-bilen hadde med seg to sentrale representanter for Nei til EU og utstyr til stand og diverse materiell for utdeling. I forkant av besøkene samarbeidet Nei til EU-lagene i regionene om bekjentgjøring av hva som skulle skje. Stafetten besøkte følgende steder: 25. september: Jessheim (Ullensaker): Stand i ca 2 timer. Tom Staahle som er gruppeleder for Frp i kommunestyret og nå ordførerkandidat for Frp i Ullensaker, møtte opp og tok imot budstikka. Eidsvoll Ullensaker Blad var til stede da Staahle tok imot budstikka, og det kom et bra oppslag i avisa dagen etter. Publikum hadde dessverre moderat interesse for å ta imot informasjon om EØS. Råholt (Eidsvoll): Stand. Sundet (Eidsvoll): Kveldsmøte der Per Olaf Lundteigen og Tommy Beck innledet om «Aktuelle EØS-saker». Etter innledningene var det spørsmål og debatt. Det var ca 30 frammøtte. 26. september: Rælingen: Møte med ordfører som tok imot budstikka. Enebakk: Stand der bl.a. Anne Beathe Tvinnereim deltok. Utdeling av info 27. september Lillestrøm (Skedsmo): Stand, utdeling av info om EØS.

5 30. september: Ås (Andedammen, NMBU): Stand med appell og utdeling av info om EØS Tale: Heming Olaussen: Dobbeltjubileet =sant. Ordføreren i Ås tok imot budstikka. Ås rådhus: Kveldsmøte: Innledere: Per Olaf Lundteigen om EU/EØS-kampen videre, Margaret Hillestad: Matforsyning og matsikkerhet og Morten Harper: Matsikkerhet. Etter innledningene var det spørsmål og debatt. Det var engasjerte personer til stede. 29. september Sandvika (Bærum); Stand: utdeling av info om EØS. En ansatt fra formannskapskontoret møtte fram og tok imot budstikka. Kveldsmøte: Innledere: Berit Ås kåserte om kvinnenes innsats i forbindelse folkeavstemningene i 1972 og i 1994, og Inger Strand Johansen fra Bærum LO om problemer som EØS-avtalen skaper for arbeidslivet. Etter innleggene var det spørsmål og debatt. Det var ca. 25 frammøtte Kommentarer Utadrettet virksomhet Seminaret 22. og 23. mars og arrangementene da jubileumsstafetten besøkte Akershus i ukene 39 og 40, har krevd mye forberedelser og lagt beslag på mye av styrets arbeid. I sum var disse arrangementene vellykket. Vi kom i kontakt mange personer, men det var «gamle kjente» og få nye ansikter. Sosiale medier Akershus Nei til EU har en egen hjemmeside på Nei til EUs hjemmeside. I 2014 har det vært få nye innlegg. Det er 30 personer som «liker» vår side. På vår Facebook-side har det vært mange innlegg men ikke debatt. Innleggene har i liten grad tatt opp aktiviteten vår i Akershus. 38 personer «liker» siden. Verving: Det er gjort noen spredte forsøk på verving og gjenverving i meldingsåret. Men styret har hatt for liten tid til å følge opp dette arbeidet. Det er ikke registret hvem som har vervet flest, og den utlovede premien er ikke delt ut. I løpet av 2014 har antall medlemmer i Akershus Nei til EU gått ned fra 1876 til Organisasjonsbygging: Nesodden Nei til EU er restartet i løpet av året, og det er fem lokallag som oppfyller betingelsene for å motta sin del av medlemskontingenten. Dessverre er det ikke valgt styre i de fleste lokallagene, og i noen kommuner har vi heller ikke kontaktperson. I løpet av året har det ikke lyktes å finne personer som er villige til å danne styrer eller være kontaktpersoner. Å nå de målene som det siste landsmøtet har lagt opp til, gir oss store utfordringer. Å bygge organisasjonen er derfor viktig! Mediearbeid: Vi har fått inn 5 leserinnlegg om EØS, TTIP og TISA i Romerikes Blad. I RB har det vært liten eller ingen reaksjon på våre innlegg, og vi har heller ikke reagert på alle jainnlegg fordi temaene de tar opp, er velkjente og delvis utdaterte.

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Innkalling til Årsmøte.

Innkalling til Årsmøte. Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Nr. 1. Feb./mars - 2015 Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 7. mars kl. 11.00 på Thon Hotel Elverum (gamle Central hotell) Kjøreplan

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet...

Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3. Medlemmer... 3. Medlemsutvikling over tid... 3. Representantskapet... 4. Møter i Representantskapet... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Organisasjon... 3 Fylkespartiet... 3 Medlemmer... 3 Medlemsutvikling over tid... 3 Representantskapet... 4 Møter i Representantskapet...

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering

Dagsorden. Forretningsorden. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Konstituering Sakspapirer til årsmøtet i Bodø Arbeiderparti 14. februar 2015 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Konstituering 3. Innledning ved Rune Fredriksen, leder Fredrikstad Arbeiderparti 4. Fremlegging

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti

Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Årsmøte Sarpsborg Arbeiderparti Onsdag 11. mars 2015 Forslag til dagsorden/kjøreplan 1 Åpning v/leder Fredrik Bjørnebekk 2 Konstituering 3 Den politiske situasjonen 4 Årsberetning for Sarpsborg Arbeiderparti

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Årsmelding Nes Venstre 2013

Årsmelding Nes Venstre 2013 . Årsmelding Nes Venstre 2013 Årsmelding Nes Venstre 2013 1. Tillitsvalgte i 2013 På årsmøtet 17. januar 2013 ble følgende valgt: A) Styret Leder: Politisk nestleder: Organisatorisk nestleder: Sekretær:

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

! " # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen

!  # $ & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1. Klubbavis for Lions Club Rælingen ! " # $ % & # # # '! ( )!! # * ) + #! ),!! -. / 0 1 Klubbavis for Lions Club Rælingen ralingen@lions.no Distrikt 104 J Sone 6 Charterdato: 4. november 1976 Klubbkasse: 1621.20.23640 Aktivitetskasse: 1275.58.02113

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor

Årsberetning. Oslo/Akershus Handel og Kontor Årsberetning 2012 Oslo/Akershus Handel og Kontor Oslo/Akershus HK i protest mot at Nobelkomiteen valgte å gi fredsprisen til EU midt i en økonomisk krise hvor arbeidere i Europa betaler prisen gjennom

Detaljer