LHL i Akershus. Jenter på triminstruktørkurs se side 3 Lokallagsstoff se side 6-10 Et folk i bevegelse se side 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LHL i Akershus. Jenter på triminstruktørkurs se side 3 Lokallagsstoff se side 6-10 Et folk i bevegelse se side 10"

Transkript

1 LHL i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus NR Tursøndag i Skedsmomarka Foto: Hans Elstad Jenter på triminstruktørkurs se side 3 Lokallagsstoff se side 6-10 Et folk i bevegelse se side 10

2 2 Lederen har ordet LHL har bestemt at vi skal ha 3 hovedsatsningsområder i De 3 områdene er hjertelig hilsen-kampanjen, det er medlemsvekst og det er KOLS. Hjertelig hilsen-logoen har vært synlig på mange arenaer siden begynnelsen av desember. Akkurat nå er vi midt inne i hovedaksjonsperioden for Det er perioden fra 8. februar til 8. mars. Jeg vet at mange lokallag i Akershus deltar i denne aksjonen, som først og fremst skal sette fokus på kvinner og hjertesykdom. All forskning på hjerter har vært utført på menn, og av menn. Så viser det seg da at symptomene på hjertesykdom hos kvinner kan være annerledes enn på menn. Dette er det viktig at vi finner ut mer om. Derfor er denne aksjonen, som går ut på Fylkeskontoret inn i nye lokaler Tekst: Torunn Figenschou, fylkessekretær LHL Akershus flyttet til FFO s lokaler i Lørenskog. Solheimsveien 62 B. Telefonnummeret er uendret Grunnen til at dette ble gjort var at: Det er rimeligere husleie hos FFO enn det vi hadde på Strømmen. Vi trenger ikke eie så mye utstyr selv. Vi leier tilgang til kopimaskin, frankering, kjøkken, ol. Vi kan få hjelp til enkle kontorfunksjoner via FFO, kopiering, utsending av dokumenter, etc. Betaler kun for medgått papir/ porto ikke arbeidet. FFO kan organisere matservering til våre møter samt at her er møterom med alle tekniske ting vi trenger. To møterom med 10 og 25 plasser. Vi fikk et kontorfellesskap med andre tilsvarende helseorganisasjoner. Hyggeligere for fylkessekretæren å ha et miljø rundt seg. Vi lærer av hverandre og diskuterer problemstillinger. å samle inn penger til forskning på kvinner og hjertesykdom viktig. Ikke bare er symptomene forskjellig. Virkningen av medisinene kan også være forskjellig. Når vi så vet at det dør flere kvinner av hjertesykdom enn av alle kreftformene til sammen, skjønner vi at denne innsamlingsaksjonen er viktig. Jeg vil derfor oppfordre alle lag til å ta del i denne aksjonen. Still opp og selg hjerte-pins, eller støtt aksjonen økonomisk på andre måter. Hjertepins kan selges hele året. Medlemsvekst var også et hovedfokus i Det resulterte i en økning i medlemsmassen på ca medlemmer på landsbasis. Etter flere år med nedgang er dette svært gledelig. Det viser at optimismen i organisasjonen er tilbake, og at tilliten til organisasjonen er god. I Akershus hadde vi en samlet medlemsøkning på litt over 200 Hjertelig hilsenkampanjen Hva møter en på Hjertelig hilsen norske kunsnere En rekke av landets mest anerkjente kunstnere har donert kunstverk til LHLs kampanje Hjertelig hilsen til inntekt for mer forskning på hjert-og karsykdommer hos kvinner. Det er med stolthet og stor forventning Kampanjeleder Jarle Heitmann letter litt på sløret rundt en av de mest spennende tiltakene i Hjertelig Hilsen -kampanjen i år. -I perioden 8. februar 28. februar vil det anerkjente kunstauksjonsfirmaet Blomquist auksjonere bort 30 kunstverk donert av en rekke kjente kunstnere, forteller han entusiastisk. Intekten fra auksjonen går til Hjertefondet LHL har etablert for mer forskning og økt kunnskap på hjertekarsykdommer hos kvinner. medlemmer i Det er en økning på ca. 5%. Vi bør alle ha en ambisjon om å gjøre det enda bedre i Meldinger jeg har fått fra enkelte lokallag tyder på at vi er på god veg. Flere lag melder nå om flere nye medlemmer innmeldt allerede i januar. Hvis så mange som mulig klarer å verve ett nytt medlem, vil vi sikre en god vekst også i Det er fine vervepremier å hente for de som verver, og økt medlemstall gir bedre økonomi til både lokallag, fylkeslag og hovedorganisasjonen. Det igjen gjør oss i stand til å gi et bedre tilbud til våre medlemmer, og i arbeidet for bedre behandling og rehabilitering av hjerte- og lungesyke. Og det er det som er jobben vår. Utgiver: LHL Akershus Årgang 16 Nr Ansvarlig annonser og innlevering: Active Media-systems Norge A.S Pb. 24, 3341 Åmot Tlf Fax: Sats: AMN AS,Tlf Trykk: Komet Trykk LHL Akershus Solheimsveien 62 B, 1473 Lørenskog Kontortid: Tirsdag-onsdag-torsdag: Tlf Fax Redaksjonskomité: Torunn Figenschou, Ole Bele og Hans Elstad Bladet utgis 3 ganger årlig. LHL i Akershus

3 FFO Akershus Tekst: Tove Malnes, Fylkessekretær, FFO Akershus Styret i FFO Akershus består i februar 2011 av 7 styremedlemmer og 1 varamedlem. Følgende organisasjoner er representert: Foreningen for Søvnsykdommer, Momentum, MS-forbundet, Mental Helse, Norsk Revmatikerforbund, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Hørselshemmedes Landsforbund. Det avholdes i snitt et styremøte pr. måned. Styret innkaller til årsmøte og en lederkonferanse hvert år for sine medlemsorganisasjoner som befestet i FFO`s vedtekter. Oppmøtet på nevnte arrangementer er synkende, og medlemsorganisasjonene blir mer og mer fraværende. Vi forsøker å tilkalle oppmerksomheten ved å engasjere eksterne foredragsholdere, temaer vi siste tiden har belyst er blant annet orienteringer fra Brukerutvalget på AHUS, Regionalt Brukerutvalg i Helse Sør-Øst, samhandlingsreformen og en skattekveld. FFO Akershus har organisert seg med ulike underutvalg med representanter både fra styret og medlemsorganisasjonene. NAV-utvalget arbeider for mer brukervennlige NAV-kontorer, møtegodtgjørelse for brukerrepresentantene, parkeringsplasser for handikappede og brukeropplæring innen NAV. FFO Akershus har brukerrepresentanter både på kommune- og fylkesnivå. Videre har vi et utvalg for oppvekst og utdanning, sammen med ung-utvalget. Dette utvalget har fokus på å arbeide for mere innflytelse i råd og utvalg som arbeider både på lokalt - og nasjonalt plan. Utvalget er også invitert til og delta som brukermedvirkere i et rehabiliterings prosjekt ved FRAM Rehabiliteringsklinikk i Asker. Prosjektet er et pilotprosjekt som er rettet mot unge funksjonshemmede i alderen år. Prosjektet finansieres gjennom Helse Sør Øst. Utvalget gir også svar på henvendelser fra kommuner angående medisinering av barn i skole, skolefritidsordning og barnehage. Samfunnspolitisk utvalg prioriterer fylkes- og kommunevalget Utvalget har politiske saker på agendaen opp mot fylkeslag og kommunale råd. Årets store begivenhet blir en dialogkonferanse med politikere i Skedsmo Rådhus i august. Utvalget for brukermedvirkning oppnevner brukerrepresentanter til ulike råd, utvalg og prosjekter. De arrangerer erfaringskonferanser for brukerrepresentantene, følger opp med informasjon og koordinerer tilbakemeldinger fra brukerne. FFO Akershus deltar på Torgdag sammen med andre organisasjoner og har et konstruktivt samarbeid med Norsk Revmatikerforening. Hvor holder vi til? FFO Akershus har nå etablert et kontorfellesskap i Solheimveien 62 B på Lørenskog. Her er det lyse, trivelige og store lokaler med et stort møterom plass til nærmere 50 stykker og et mindre møterom som er perfekt for styremøter. I våre lokaler har følgende foreninger kontor: Norges Migreneforbund, Foreningen for Cystisk Fibrose, Momentum, Landsforeningen for Trafikkskadde, Norges Diabetesforbund, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Foreningen for Søvnsykdommer og Funksjonshemmedes Studieforbund. Dette er vi veldig stolte av, kun et år etter at vi selv flyttet inn er dette samarbeidet et faktum. FFO Akershus tilbyr tjenester som kopiering, pakking av brev, osv. til alle medlemsorganisasjoner. Her er møterom for utleie til en liten kostnad. Det er integrert teleslynge i både stort og lite møterom, og tilgjengeligheten er forsøkt lagt godt til rette for de fleste funksjonshemminger. FFO Akershus samarbeider med arbeidsmarkedsbedriftene Norasonde og NITOR. Dette føler vi er meget konstruktivt og udelt positivt for begge parter. Denne løsningen er lagt til rette slik at vi kan tilby våre leietakere servering til møter, og vi er stort sett til stede for medlemsorganisasjonene hver dag. HJERTEREGISTER UTSATT Regjeringen har foreslått å etablere et personidentifiserbart hjerte- og karregister. Nå har stortingskomiteen utsatt behandlingen av lovforslaget. Aftenposten skriver at helse- og omsorgskomiteen har utsatt behandlingene av registeret og sendt et brev til helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen med den del utfyllende spørsmål om personvern. Saksordfører Tover Karoline Knutsen (Ap) sier til avisen at regjeringspartiene er veldig fornøyd med lovforslaget fra regjeringen. LHL, som er en av mange aktører som lenge har arbeidet for et kvalitetsreg- ister for hjerte- og karsykdom, støtter forslaget og mener det er basert på en riktig avveining mellom personvernhensyn og pasientsikkerhetshensyn. LHL mener det snarest må etableres et register som gir informasjon om den behandlingen den enkelte hjertepasienten får, slik at behandlingen kan evalueres og forbedres. Manglende kunnskap om forekomst og behandling av hjertesykdom kan koste liv, sier Jahren. I disse dager gjennomfører LHL kampanjen Hjertelig hilsen, som har sin bakgrunn i at kunnskapen om kvinner og hjertesykdom er mangelfull, og at hjertesykdom oppdages for seint hos kvinner. Med et kvalitetsregister vil det være mulig å dokumentere og forbedre behandlingen av kvinner som får akutt hjerteinfarkt, sier Jahren LHL i Akershus 3

4 Aurskog Høland Frogn Ullensaker Nes Røed Fjellboring AS Linåkervn Aurskog Tlf: Stasjonsveien 27, 1940 Bjørkelangen Tlf Fax: Eidsvoll Leto Møbler AS 2080 Eidsvoll Tlf: Fax: Maskinentreprenør Ole M. Almeli AS Tlf Fax Vognv., ørn, 2072 Dal Fet Ekornes Fetsund AS J.e.Ekornesv.22 N-1900 Fetsund Tlf: Aurskog Høland Lundefoss Kraftstasjon AS 1940 Bjørkelangen Tlf H. Aanerud Eftf. AS 1930 Aurskog Tlf: Aurskog Elektriske Forretning 1930 Aurskog Tlf Gjerdrum Kjell Rud Maskin Vestbyveien, 2022 Gjerdrum Tlf Fet Bailine Fetsund Garderbakken 6, 1900 Fetsund Tlf: Gratis prøvetime Meny Drøbak City Tlf: Nittedal Nittedal Vask og Vedlikehold Bjønndalsvn. 11, 1481 Hagan Tlf Mob Pb. 59, 1488 Hakadal Tlf: Nannestad Nannestad Kommune Tlf: AK Byggsystemer Maura - Tlf Eidsvoll Bjørnstad Bil AS 2092 Minnesund Tlf Fax Bøn Sykehjem A/S Bønsbakken 13, 2073 Bøn Tlf Nannestad KIWI 2030 Nannestad Tlf Areol Innredninger AS Tlf: Maura KIWI avd. Maura Tlf Nannestad Rørleggerbedrift Mob: Alt i rørleggerarbeid Alt som gjelder biler og litt til Merkeforhandler av Volvo og Ford Brukte biler, verksted Jessheim Tlf; Byggmester Knut Bjørge Berglia 18, 2056 Algarheim Tlf Mob Hafslund Fjernvarme 2060 Gardermoen Tlf Industriv. 23, 2050 Jessheim Tlf Fax Gustavsen&Slemdal AS Sveise og plateverksted Krokfossv 76C, 2050 Jessheim Tlf/fax: UNO-X Energi Romerike Tlf: Arild Enderud Graving og transport 2050 Jessheim Mob: Nes Vorma Økonomi og Regnskap BA Bankgården, 2150 Årnes Tlf: Årnes bil & Karosseri AS Øvre Hagav, 2150 Årnes Tlf: Håkon Udnes AS Udnesv.80, 2150 Årnes Tlf: Raumnes AS Tlf: Anonym Støtte Årnes Sport AS Jernbanegt.17, 2150 Årnes Tlf: Aulibråten Bilverksted Vormsundv.1, 2150 Årnes Tlf: Brødrene Søgård AS Graving & Transport Silovn.81, 2150 Årnes Tlf: / En bedrift med mennesket i fokus- Runniveien 41, 2150 Årnes Tlf: Sørum Sørumsand Fysioterapi Spes. manuellterapi Sverre Scavenius og Kristine Scavenius Fossum 1920 Sørumsand - Tlf Sæterdal s Frisersalong P.b Sørumsand Tlf Diverse 3520 Jevnaker Tlf: Frogn G-Sport Drøbak AS Holterv 3, 1440 Drøbak Tlf: Ullensaker Hedalm Anebyhus AS Tlf Team RegnskapJessheim AS Tlf Fax Hovin Trevare AS Dører/Vinduer og alt i glass. Tlf www.hovintrevare.no Ås O. Westad & Sønner AS Lastebiltransport Langbakken 22, 1430 Ås Tlf Mob LHL i Akershus

5 Jenter på triminstruktørkurs. Tekt: Torunn Figenschou, LHL Akershus Høsten 2010 arrangerte LHL triminstruktørkurs på Nærland. LHL Lørenskog stilte med 3 deltakere og LHL Akershus stilte med 1. 3 av oss var påmeldt kurset vanntriminstruktør og 1 var påmeldt hallinstruktør. Vi kom til Jæren i sol og fint vær. Vi bodde på Jæren hotell og hadde teoriundervisningen der. Alle vann- og hallaktiviteter skjedde på Nærland, som er LHL s eget senter underlagt Krokeidesenteret. Kurset var gratis for deltakerne, og lokallagene betalte kr. 800,- for første deltakere, litt mindre for neste osv. Dette burde flere benytte seg av. Vi hadde 3 fine dager på Jæren med mye trim i hall og basseng. LHL har utarbeidet materiell for triminstruktører Enklere blåreseptordning for KOLS-legemidler Kombinasjonslegemidlene Seretide og Symbicort får forhåndsgodkjent refusjon for pasienter med alvorlig KOLS fra 15. januar 2011, heter det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette gjør at en gruppe pasienter med alvorlig, kronisk sykdom får enklere og raskere tilgang til kostnadseffektive legemidler sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. I underkant av 5000 pasienter som i dag får disse legemidlene etter individuell refusjon kan nå få legemidlene forskrevet direkte på blå resept uten at legen først må søke HELFO. Pasienter med alvorlig KOLS får dermed legemidlene refundert etter samme ordning som pasienter som har astma eller en kombinasjon av astma og KOLS. Endelig vil altså norske KOLS-pasienter få lik tilgang til disse medisinene som pasienter ellers i Europa. som ble brukt der. Kursdeltakerne kom tilbake til lokallagene med mange nye ideer og klar til Ventetider Mange opplever at de må vente lenge på å få stilt en diagnose eller utført en viktig behandling. Ventetiden for sykehusbehandling øker stadig. Selv i vårt velferdssamfunn er det slik at altfor mange venter altfor lenge på livsviktig behandling. Det å måtte gå skuffet fra postkassen dag etter dag fordi innkallingen til undersøkelse eller operasjon ikke har kommet er en stor belastning. Frykten for at sykdommen skal forverre seg mens en venter skaper hos mange en uro det er vanskelig å takle. LHL er opptatt av at køer og ventetider blir redusert slik at syke mennesker unngår den ekstrabelastningen og økte risikoen det fører med seg å måtte vente for lenge. LHLs pasientombud Atle Larsen oppfordrer pasienter som venter til ikke å gi opp, men presse på for den behandling de venter på. fornyet innsats. Teoriundervisningen var ved fysioterapeuter fra Nærland. LHL-tur til Kongsberg Tekst: Henny Olsen LHL Lørenskog, LHL Rælingen og Enebakk og LHL Skedsmo arrangerte tur til Kongsberg sist sommer. Fossesholm Gård Der overvar vi en minikonsert i Kongsberg kirke. Byen er også kjent for Bergverkmuseet, myntmuseet og skimuseet som alle ble avlagt et besøk. Vi fikk senere en interessant omvisning og deilig middag på Fossesholm Gård. Det ble en meget vellykket tur i flott forsommervær. LHL i Akershus 5

6 Tekst : Solveig Engh LHL Aurskog-Høland På årsmøtet i LHL Aurskog-Høland 25.januar ble Tore Norderud gjenvalgt til forman. Det ble også gjenvalg av resten av det sittende styre med: Solveig Engh Sten Engh Jacob Sandrup Knutsen Ruth Dahlby Per Roar Gulbrandsen Gunnar Dahlby Finn Mong nestleder sekretær kasserer styremedlem styremedlem varamedlem varamedlem Det ble også lite endringer i de sittende komiteer og utvalg. Dagsentret velger sitt utvalg for 2 år med: Ruth og Gunnar Dahlby Jacob Sandrup Knutsen Randi Sundby Gerd Vestad og May Aaserud ledere kasserer husmor medhjelpere Dagsenterets arbeidsutvalg: Jacob Sandrup Knutsen, Ruth og Gunnar Dahlby Møter og aktiviteter Laget har vekslet mellom Aurskog, Skullerud, Setskog og Bjørkelangen med sine lagsmøter, for å forene hele medlemsmassen i sitt langstrakte distrikt. Det har dessuten vært deltagelse med stand i de samme distrikter med salg av lodder, handarbeider, kaffe og vafler. Det har vært teaterbesøk til Evig ung med bl.a. Charlotte Frogner som er innfødt Aurskog-Hølending. Og en meget vellykket tur til Skeikampen og Hunderfossen med Ivo Caprino s Eventyrgrotte. I regi av dagsenteret ble det arrangert en fin dagstur til Stavern. Dagsenteret ser tilbake på et fint år med 32 torsdagsmøter hvor nærmere 50 medlemmer har kost seg med et varmt måltid, kaffe, handarbeid og sang til god musikk. Tekst : Torunn Figenschou LHL Lørenskog LHL Lørenskog med 280 medlemmer - har en rekke aktiviteter for sine medlemmer. 1. Trening i varmtvannbasseng på Rolvsrudhjemmet, tirsdager 2. Hjertetrim i gymsal på Solheim skole, onsdager 3. Stavgang fra Benterud Skole hver mandag kl Søndagsturer fra Bunnpris, Skårersletta kl Hjertetrim Bowling, hver 1. og 3. onsdag i måneden, kl Lungetrim på Volt Aktivitetssenter, Skårersletta, tirsdag kl Hobbyaktiviteter samt enkel servering på Volt fra kl på tirsdag. 8. Lagsmøter med foredrag og servering, siste torsdag i måneden. 9. Julemesse med salg av mye fint håndarbeid. 10. Påskemesse med salg av div. håndarbeid. 11. Harrytur til Sverige før jul med handling av både mat og drikke 12. Julebord for medlemmene 13. Diverse bussturer med og uten overnatting, både til fjells og til kysten LHL Lørenskog er en aktiv og glad gjeng som liker å trimme og drive forebyggende arbeid. De tar vel imot nye medlemmer og innlemmer dem i sine aktiviteter. Medlemsavgift kr. 300,- pr. år. All trening er gratis. (Lørenskog Kommune betaler) Den sosiale delen av samværet betyr mye for mange. Kontaktpersoner: Formann: Tom Paulsen, tlf Likemann: Karin Øien, tlf Laget kan nås på Wennersgaard as Søndre Ski Gård 1400 Ski Tlf: Postboks 573, 1401 Ski Salg og utleie av: Søppelcontainere, lagercontainere Regnbuens gjennvinningsanlegg på Langhus Mottak av: Papp, papir, glass, trevirke, og jern Tlf Fax LHL i Akershus

7 LHL Nes Tekst og foto:arild O. Olsen, leder Årsmøte den 7. februar Det møtte 29 medlemmer med godt humør tross store snøkjerringer i lufta. Fylkeslaget var representert ved leder Ole Bele. Møtet gikk greit unna. Det hadde ikke kommet noen forslag fra medlemmer, men styret la frem 5 forslag til bevilgninger. Bl.a. kr.20,000 til ablasjonsbehandling Feiringklinikken, kr til Hjertelig hilsen aksjonen og forskning, kr til likemannsarbeid rettet mot kommunen og samhandling, kr til trim og dekke de kostnader som måtte komme ved arrangementer rettet mot de gamle og syke inntil kr (Et slikt arr. hadde vi i november også). Valg LHL Nes Valget gikk greit unna. Styret ble enstemmig gjenvalgt, med unntak av varamedlemmer som er nye. Trygve Larsen gikk ut etter mange år som styremedlem og som varamedlem i de senere årene. Han fikk blomster som takk for innsatsen. Styret består nå av leder Arild Oskar Olsen, nestleder Sigmund Kvåle, sekretær Lillian Bjørningstad, kasserer Solveig Damvin og styremedlem Reidun Rødsdalen. Vara er Gunnar Kongsrud og Lise Britt Nordli. Begge nye. Gunnar Kongsrud kommer fra LHL Eidskog og har 17 års fartstid i LHL. Mye nyttig erfaring her. Planer for våren er Hjertelig hilsen aksjon rundt 8 mars, samarbeid med Årnes apotek rundt røykeslutt/ kols kurs. Arr. for de gamle i februar og stand på Årnesdagene mai/ juni. For øvrig så starter vi med trimmen 3. mars med Lind Spigseth som instruktør. Sommertur er under planlegging. Ole Bele overrakte 2 fl. medisin fra fylkeslaget. Leder ga de disse som en påskjønnelse til de som lager den gode maten til oss, som igjen la den i potten av gevinster. Raust gjort! Flotte smørbrød og allsang samt åresalg avsluttet et meget ryddig årsmøte. Leder takker for tiliten. Samhandling 2011, Nes kommune. Dette er et tema som det jobbes med sammen med kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, heretter forkortet til Kommunalt råd. Vi ser på dette med representasjon av brukermedvirkere i utvalg og planlegger åpent møte med Helse Sosial etaten, fastleger, politikere og sykehus (Ahus og Kongsvinger). LHL Rælingen og Enebakk Tekst og foto: Ole Bele Oversikt over møter vinteren og våren MEDLEMSMØTER VÅREN Øvre Rælingen kirke kl : Mandag 24. jan., Tom Bengtson underholder Mandag 28. febr. Årsmøte med vanlige årsmøtesaker Mandag 21. mars, Lene Skovholt forteller. Mandag 11. apr. Ole Bele snakker om universell utforming Mandag 23. mai. Sommeravslutning med servering I Menighetshuset. OBS! Av hensyn til våre allergikere unngå parfyme på medlemsmøtene. BYGGMESTER ANDERS DAHL Valhallaveien 41, 1412 Sofiemyr * Nybygg * Eneboliger * Tilbygg * Rehabilitering * Vinduer/dører * bad * Totalentreprise E-post: Mobil: Faks: Elkjøp Stormarked Lørenskog Nordens største elektromarked Alt på en flate Stor parkeringsplass v/inngangen Solheimsvn. 6, 1473 Skårer Tlf Fax Ring din lokale elektriker! Alt innen elektriske anlegg YIT Building Systems AS Avd. Asker og Bærum Tlf E-post: INTER - SUN A.S Verkstedvn. 8, P. Boks 104, 1401 Ski DAMEKLÆR Tlf: STØTTER FOLLO LHL Rælingen kommune 2008 Fjerdingby, Tlf Støtter Rælingen LHL LHL i Akershus 7

8 Tekst : Hans Elstad LHL Skedsmo Heder og ære til Eli På årsmøte i LHL Skedsmo ble Eli Hofseth Pettersen i år belønnet med æresmedlemskap og LHL s hedersmedalje i sølv for sitt arbeid for LHL helt siden Medalje og diplomer ble overrakt av leder i hedersmerke komiteen Bjørg Bratvold. Eli kom med i fylkesstyret allerede da LHL Akershus og Oslo hadde felles arbeidsutvalg og hvor hun representerte LHL Ullensaker, laget hun hadde vært med å stifte noen år tidligere. Som medlem av fylkesstyret arbeidet hun mest innen de politiske utvalg helt fram til på begynnelsen av nittitallet. Eli satt som leder av LHL Ullensaker i lagets ni første ni år og ytterligere to år etter lagets ti års jubileum Det kan også nevnes at LHL Ullensaker var fadderlag til LHL Nannestad og Gjerdrum da dette laget ble stiftet Eli har i tillegg til sitt lederskap vært en meget aktiv kursholder innen ulike handarbeidsfag og arbeidet meget for en aktiv senterdrift i hele fylket. De siste ti årene har Eli ledet LHL Senter Skedsmo og vært fast medlem av styret i lokallaget. I tillegg til senterdriften har hun hatt flere styreverv, ledet turkomiteen og planlagt mange flotte turer for medlemmene. Styret i LHL Skedsmo er meget takknemlig for det arbeid Eli har nedlagt for laget, og stolte på hennes vegne for hennes arbeid for hele LHL i Akershus. Styret 2011 Styret i LHL Skedsmo vil 2011 bestå av følgende: Per Martinsen leder Svein Olav Eikrem Sekretær Hans Elstad Kasserer Astrid S. Røvik Styremedlem Terje Johnsen Styremedlem Randi Stubberud Varamedlem Haldor Osnes Varamedlem LHL Skedsmo besøker Skedsmo Røde Kors LHL Skedsmo ble midt i januar invitert til medlemsmøte i Skedsmo Røde Kors for å presentere laget og hva vår organisasjon står for. Det ble et meget vellykket møte med Røde Kors i deres lokaler i Lillestrøm. Leder Per Martinsen og Hans Elstad presenterte laget og organisasjonen Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL). Julegave til LHL Skedsmo Første torsdagen i julemåneden 2010 kunne vi overraskende lese at vårt lag ville bli tidelt en gave på kr ,- fra Romerikes Blad. Torsdag, fredag og lørdag fram til jul ville kjente personer i distriktet få disponere nevnte beløp, som de kunne tildele veldedige formål i distriktet. Først utvalgte var den kjente norske filmskaper og skuespiller Trond Fausa Aurvåg, og han valgte at gaven skulle gå til LHL Skedsmo. På spørsmål om hva han ville ha som kjernesak hvis han hadde vært statsminister? ville han kutte sin pensjon å gi pengene til hjemmeværende mødre. Gaven har vi mottatt med takk og ser både gaven og den flotte pr. for laget som fjorårets flotteste julegave for laget. Romerikes Blad har senere invitert alle frivillige organisasjoner i sitt lokalområde til et orienterende møte angående sin nye annonseportal. Her kan foreningene selv lage layout og presentere sine dagsaktuelle aktivitetstilbud via Origo/Romerike.no. LHL Senter Skedsmo har flyttet Fra februar er LHL Senter Skedsmo på plass i Velferden i Lillestrøm. Det er også blitt ny møtedag, fra tidligere torsdager er det nå på tirsdager fra kl til Det er dermed blitt bedre plass både for Marit s lungetrim og de andre faste aktiviteter. 8 LHL i Akershus

9 Tekst : H. Falang LHL Vestby Årsmøte i LHL Vestby LHL Vestby avholdt sitt årsmøte i Seniorsenteret i Vestby. I alt femti personer hadde møtt fram inkl. styret og Johan Skandsen som representant fra fylkestyret. Vanlige årsmøtesaker ble gjennomgått og stort sett godkjent med akklamasjon. Styret fikk ros fra salen for sitt arbeide. Valgkomitéen hadde gjort sine saker på en utmerket måte og de to nye i styret ble klappet inn. Etter at formalitetene var unnagjort var det tid til en enkel bevertning og hyggelig samvær. Konferansecruise til København april LHL Akershus i samarbeid med LHL Oslo har den glede å invitere dere med ledsager på kurs i fremtidens helse og omsorgstjenester samhandlingsreformen. Vi vil gjennomgå nasjonal helse- og omsorgsplan og betydning av denne. Kurset passer for medlemmer og tillitsvalgte. OBS kort svartid. OPPGI NAVN OG FØDSELSDATO SOM STÅR I PASSET. HA MED PASSET SOM SKAL BENYTTES SOM LEGITIMASJON. Påmelding til fylkeskontoret tlf eller senest den 8. mars Begrenset antall plasser så først til mølla.. Avreise fra Oslo søndag 10. april 2011 og retur tirsdag 12. april Oppmøte på brygga søndag 10. april 2011 klokken hvor vi blir sluppet inn på båten. Kurset starter kl Se eget program. Tilbake i Oslo tirsdag morgen ca. kl Bak fra v.: Kåre Helgestad, styrem. og trimleder, Joar Eikås, sekretær, Per Eriksen, varam., Bjørn Erik Hanssen, studieleder, Leif Ringstad, varam., Bjørn S. Hagen, kasserer og turkomite, Kjell Karlstad styrem. Foran: Karen Halvorsen, nestleder (gjen.v.), Helge Falang, leder (gj.v.), Aagot Mathisen, styrem. og turkomité. LHL Vestby trimmer Tekst: Bjørn E. Hanssen LHL Vestby er kommet godt i gang med trimaktivitetene etter nyttår. Nærmere 60 deltagere er på plass hver mandag, noe færre på torsdagene. Trimmen foregår i gymnastikksalen i Vestby VGS. I tillegg trimmer personer i Son de samme ukedagene. Trimmen foregår i fin, munter atmosfære. Vestby LHL har også stavgang med deltagere hver onsdag. I tillegg er det startet opp en ny aktivitet, nemlig petanque. Mer om dette senere. Pris pr. konferansedeltager / ledsager. EGENANDELER SOM BETALES AV LAGET TIL AKERSHUS FYLKE. Utvendig singel lugar Fra kr Commodore singel lugar Fra kr Vi tilbyr ledsagerpris fra kr ,- pr. pers. Denne prisen forutsetter at ledsager deler lugar med konferansedeltager. Prisen dekker: Shuttlebuss tur/retur DFDS Terminalen I København (kun ved skipets ankomst og avgang) 2 x Frokostbuffet 2 x Middag 1 x 3-retters Festmeny inkludert vin ad libitum og kaffe avec Det Store Kolde Bord inkludert.1 øl/mineralvann eller 1 glass vin Møterom dag en fra kl kl samt på retur fra kl kl inkl. kaffe/te og mineralvann og standard teknisk utstyr. 1 x Lunsjbuffet inkludert 1 drikke. Serveres mellom kl kl Frisk frukt serveres i konferanseavdelingen begge dager 7 timer til rådighet i Dronningens by. Lørenskog, den 16. februar Med vennlig hilsen LHL Akershus Fylkesstyre v/ studieleder Astrid Røvik LHL i Akershus 9

10 10 LHL Nittedal/Hakadal Tekst : Tormod Qualben NYTT FRA LHL NITTEDAL/HAKADAL Årsmøtet 2011 Lagets årsmøte ble holdt onsdag 26. januar 2011 på Glittreklinikken. Ca. 30 medlemmer trosset vinterkulden og deltok på møtet. Ivar Bogetvedt møtte som gjest fra LHL Akershus. Innledningsvis ble Tormod Qualben og Gitte Korvann valgt henholdsvis som møteleder og protokollfører. Sakslisten inneholdt de saker som årsmøtet skal behandle i henhold til vedtektene. Årsberetningen som gjenspeilet virksomheten gjennom driftsåret 2010, viste at laget holdt et høyt aktivitetsnivå i forhold til møter og ulike typer trim, likemannstjeneste og arbeidsstue. I forbindelse med turarrangement til Kosterøyene i Sverige i juni og Tallinn i Estland i september, ble det holdt kurs i henholdsvis folkedans med 30 deltakere og LHL din organisasjon med 45 deltakere. Pr. årsskiftet var det registrert 422 betalende medlemmer som er 11 færre enn året før. Til tross for nedgang i medlemstallet ble det likevel vervet 36 nye medlemmer. Regnskapet viste denne gang et underskudd, vesentlig på grunn av sponsing til medlemmene ved enkelte arrangementer. Likevel har laget god økonomi hvor inntektene i hovedsak er relatert til medlemskontingent, salg av LHL-lodd og egne loddsalg. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. For 2011 ble det enstemmig vedtatt å bevilge kr ,- til kulturavdelingen på Glittreklinikken. Fra handlingsplanen nevnes at lagsmøter holdes første onsdag hver måned unntatt januar, juli og august. Trimaktivitetene er svømming i bassenget på Glittreklinikken tirsdager kl og kl , mens organisert vanngymnastikk foregår kl Lungetrim holdes onsdager kl i Glittreklinikkens gymnastikksal. Samme sted er det hjertetrim torsdager kl Det nye styret består av følgende: Leder Tormod Qualben ble gjenvalgt. De øvrige som konstituerer seg selv er Ingrid Juell, Gitte Korvann, Annbjørg Dahl, Arvid Johnsen, Turid Følling Eilertsen og Magne Blomberg. Varamedlemmer til styret ble Johannes Viken og Odd Karlsen. Har du lyst til å være likemann på Glittreklinikken? LHL Nittedal/Hakadal har siden januar 2004 hatt ansvar for ukentlige likemannssamtaler på Glittreklinikken, myntet på pasienter og bygdas befolkning. For å være likemann på sykehus, krever LHL sentralt at man har gjennomgått kurs i likemannstjeneste og undertegnet taushetserklæring. Ved oppstart var det relativt mange av våre medlemmer, både lungesyke og hjertesyke, som hadde gått kurset og deltok i likemannstjenesten, men etter hvert har de falt fra en etter en og nå er det nesten ingen igjen. Siden desember 2010 har vi beklageligvis ikke klart bemanningen i det hele tatt. Prinsippet med likemannstjeneste er at lungesyke hjelper lungesyke og hjertesyke hjelper hjertesyke, men det har ikke vært lett å få til i praksis. For å få det til å gå rundt, har vi vært nødt til å bruke folk som ikke er lungesyke, men hjertesyke. Vi har fått høre fra LHL sentralt at slik bør det ikke være. Dermed tvinges vi til å avslutte tjenesten etter de rådende forhold og det er synd. Både pasienter og personalet ved Glittreklinikken har satt stor pris på at vi har vært der. På lederkonferansen for LHL Akershus 29. januar i år orienterte jeg om dette forhold i håp om at det kanskje var potensielle likemenn fra andre lokallag, men hittil er det ikke kommet noen respons. Det viktigste er ikke hvilket lag man kommer fra, men at noen med iver og rett bakgrunn kan gå inn i denne meningsfylte tjeneste. Er du interessert, så nøl ikke. Ta kontakt med undertegnede eller ditt lokallag, så skal vi sørge for nødvendig kursing! Et folk i bevegelse Fysisk aktivitet og bevegelse er viktig for kroppen og kroppens funksjoner og beskytter mot utvikling og forverring av hjerte- og lungesykdom. Ved hjerteinfarkt forebygger regelmessig fysisk aktivitet og bevegelse faren for nye infarkter, ved kronisk obstruktiv lungesykdom og astma hemmes forverring av sykdommen, og ved overvekt og forebygging av diabetes er fysisk aktivitet og bevegelse et avgjørende tiltak. Det moderne samfunnets motoriserte transportsystemer og automatisering av mange av funksjoner gir færre anledninger til bruk av kroppen i dagliglivet. LHL ser det derfor som svært viktig at alle fra de er barn og unge utvikler faste vaner med daglig fysisk aktivitet. LHL støtter at alle skoleelever får minst én times fysisk aktivitet hver dag. LHL mener at skolen bør prioritere å bygge opp elevenes kompetanse om kropp og helse og om samliv og konfliktløsning. LHL mener at det må gjøres mer på arbeidsplassene for å motivere og tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet og bevegelse. Og LHL ser det å stimulere til økt fysisk aktivitet og bevegelse som en viktig oppgave også i eldreomsorgen. Samtidig som LHL vil stimulere våre medlemmer til økt fysisk aktivitet og bevegelse og våre lokallag til en inkluderende holdning som får flest mulig med i LHLs trim- og turtilbud, vil LHL utfordre idrettsbevegelsen til å bli et sterkere samlingspunkt og kompetansemiljø for alle som vil drive regelmessig fysisk aktivitet og bevegelse, og ikke bare for de konkurranseinnstilte. LHL ser høy egenbetaling som et hinder for deltakelse i organisert mosjon og idrett. LHL mener tilbud om fysisk aktivitet må gjøres tilgjengelig for alle. LHL i Akershus

11 LHL AKERSHUS Fylkesleder: Ole Bele Ekornvn. 36, 2014 Blystadlia Tlf Mobil E-post Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl Tlf LHL ASKER Postboks 51, 1371 Asker Kjell Ellingsen Vabråten 99, 1392 Vettre Tlf Mobil E-post: LHL AURSKOG-HØLAND Postboks 12, 1941 Bjørkelangen Tore Norderud Haukevn. 7, 1930 Aurskog Tlf Mobil E-post: LHL BÆRUM Arne Larsen Godthåphaven 14, 1356 Bekkestua Mobil E-post: LHL EIDSVOLL Leder: Karl Gulbrandsen Puttekjennvegen 23 A, 2070 Råholt Tlf , m e-post: LEDERE AV LOKALLAGENE 2011 LHL DRØBAK/FROGN Jørn Pettersen Mobil Urdsv. 3, 1445 Heer E-post: LHL LØRENSKOG Postboks 228, 1471 Skårer Tom Paulsen Bregnevn. 10, 1825 Tomter Mobil E-post: LHL FOLLO Postboks 495, 1401 Ski Glenn Arne Alvad, Steinspranget 11, 1156 Oslo Tlf Mobil E-post: LHL NANNESTAD OG GJERDRUM Kjell Olstad Asmyrgt Gjerdrum Tlf Mobil E-post: LHL NITTEDAL/HAKADAL Tormod Qualben Tøyenhøgda 26, 1487 Hakkadal Tlf: Mobil E-post: LHL SØRUM Jan Tørres Solstad, 1925 Blaker Tlf Mobil E-post: LHL ULLENSAKER Kirsten Berg Johansen Hvitveiskroken 3D, 2052 Jessheim Tlf Mob: E-post: LHL RÆLINGEN OG ENEBAKK Ole Bele Ekornvn. 36, 2014 Blystadlia E-post: LHL NES Arild Olsen Tandbergvn 9, 1929 Auli Tlf: Mob: E-post: LHL SKEDSMO Postboks 106, 2027 Kjeller Per Martinsen Nordbyvn. 211, 2030 Skjetten Mobil E-post: LHL OPPEGÅRD Johan Skandsen Løvlia 17, 1412 Sofiemyr Tlf Mobil E-post: LHL VESTBY Postboks 149, 1540 Vestby Helge Falang Sole allé 43, 1540 Vestby Tlf Mobil E-post: Friskere av å le Resultater fra medisinske forskning bekrefter at det er en nær sammenheng mellom vår fysiske og psykiske helse. Ordtaket En god latter forlenger livet viser seg å medføre riktighet. Stress og sinne Man har lenge visst at mennesker som ofte er sinte og stresset blir hyppigere rammet av sykdommer i hjertet og blodårene enn roligere personer. Dette skyldes blant annet at stresshormonet adrenalin øker blodtrykket og risikoen for at blodet skal klumpe seg slik at man får en blodpropp. Oppstår proppen i en av blodårene som forsyner hjertet med næring, vil cellene i en del av hjertet dø. Dette kalles et hjerteinfarkt. Inntreffer det samme i hjernen får man et hjerneslag. Morfinlignende stoff Forskere studerte nylig hva som skjer når vi ler. De oppdaget at kjertler i hjernen (hypothalamus og hypofysen) utskiller det morfinlignende stoffet beta-endorfin. Det fraktes deretter med blodet omkring i kroppen og fester seg blant annet til cellene som kler innsiden i blodårene. Forskere mener at dette får disse cellene til å lage gassen nitrogenoksyd (NO). Man vet fra tidligere at nitrogenoksyd utvider blodårer og hemmer dannelsen av blodpropper. Det reduserer sannsynligheten for at man får hjerteinfarkt eller hjerneslag. Nitroglycerin er en hyppig brukt medisin mot brystsmerter som skyldes trange blodårer i hjertet. Medisinen blir i kroppen omdannet til nitrogenoksyd. Forskerne mener altså en god latter virker litt på samme måte som nitroglycerin. Kilde: Medical hypothesis 2010 LHL i Akershus 11

12 B LHL Akershus Solheimsveien 62 B 1473 Lørenskog LIFEPAK CR+ Halvautomatisk Hjertestarter Det blir stadig mer dokumentert at publikums innsats ved plutselig hjertestans utenfor sykehus er avgjørende for personens mulighet for overlevelse. Fokuset på god Hjerte-Lunge-Redning og tidlig bruk av defibrillator ( hjertestarter ) er to av de viktigste momentene i behandlingstiltakene som redder liv. Gruppen akuttmedisinsk-kompetanse.nokompetanse.no er en solid leverandør av opplæring i livreddende førstehjelp og salg/drift av hjertestarterberedskap. Med kontorer i Strømmen har vi lokal tilknytning til lokallagene i LHL Akershus. LIFEPAK CR+ fra Medtronic er meget brukervennlig, krever minimalt med opplæring og har markedets lengste garanti 8 år. Vi har levert LIFEPAK CR+ til flere lokallag av LHL og har derfor utarbeidet en egen LHL-pakke. LHL-pakken består av: - 1 stk. LIFEPAK CR+, komplett til bruk - 1 stk. 6 timers Grunnkurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter, 10 deltagere LHL Akershus Møt oss på nett: gå inn på lhl lokalt og velg Akershus Pristilbud LHL-pakken Kr ,- Ekskl. mva. og frakt Kontakt meg for en hyggelig prat Erik Bjørnstad Mob. tlf.: Sentralbord: Besøk oss på

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk

Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012. Kurs i data på lett norsk Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2012 Kurs i data på lett norsk Leder side 2 Tror på Ahus-ja side 5 Lokallagsstoff side 6-16 Lokallagsoversikt side 18 Nytt fra studieutvalget side 19 1 Lederen Tom

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2013 Romeriksåsen Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Årsmøteuttalelse side 5 Lokallagsstoff side 6-18 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19 Lokallagsoversikt side 20 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 1-2014 Vår i Lillestrøm Foto: Svein O. Eikrem Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 Et nasjonalt kraftsenter side 5 Lokallagsstoff side 6-19

Detaljer

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15

i Akershus Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11 Reisebrev fra Budapest side 12-15 i Akershus Informasjonsblad fra LHL Akershus Nr. 2-2014 Milleniumplassen i Budapest Foto: Gitte Korvann Lederen har ordet side 2 Redaktøren har ordet side 3 LHLs landsmøte side 4 Lokallagsstoff side 6-11

Detaljer

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Æresmedlemmer side 14. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 4 2012 årgang 12 Parkinson Nr 4 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Æresmedlemmer side 14 God jul og godt nyttår MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 2, 2002 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Norsk sykehjem i Spania s. 4 Årsmøte i LHS, referat s. 6 Foredrag Pre-implantasjon s.12 Årsmelding 2001 for fylkeslagene s.17 HUNTINGTONS SYKDOM Tidsskrift

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai

Hør på meg. side 12! Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på. Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Nummer 2-2011 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 2 juni 2011 årgang 5 Leif fra helgesamlingen i Kristiansund 20.-22. mai Av innholdet ellers: Hva skjer i fylket? Se mer om det på side 12! Rettighetshjørnet

Detaljer

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE

Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Nr. 3 september 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Syk, jeg? Hvordan bedre sykehustilbudet til nyrepasientene Gledelige transplantasjonstall for 1. halvår Årsberetning Stiftelsen

Detaljer

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP

BEKKEN I FOKUS. Et medlemsblad for LKB Østfold. Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD HJELP BEKKEN I FOKUS Nr. 1 2005 Årgang 2 JURIDISK HJELP TIDBEGRENSET UFØRESTØNAD Et medlemsblad for LKB Østfold STYRET I LKB ØSTFOLD 2005 Bekken i Fokus redaksjon Ansvarlig redaktør: Tone Camilla Lillestølen

Detaljer

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12

Parkinson. bladet. Setertausa på Holsingsetra. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 3 2012 årgang 12 Parkinson Nr 3 2012 årgang 12 bladet Nord-Trøndelag Parkinsonforening 1987 2012 25 år Setertausa på Holsingsetra MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no Side 2 Parkinsonbladet

Detaljer

Årsmøte 2013. Foreningens mål:

Årsmøte 2013. Foreningens mål: Årsmøte 2013 Foreningens mål: Styret arbeider for at alle pasienter og pårørende kan oppleve best mulig livskvalitet og verdighet i hverdagen, at den enkeltes menneskeverd blir respektert som likeverdig

Detaljer

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015

i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 i Buskerud Bladet vårt Nr. 1-2015 LHL i Buskerud 1/2015 1 Rolf B. Haukland Leder LHL Buskerud LEDEREN Så har vi hatt et Årsmøte i LHL Buskerud. Det siste i Fylkeslaget, og det første i Fylkesutvalget.

Detaljer

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34.

Parkinson. bladet. Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33. God sommer. Vinn en reise for 2 til New York side 34. Parkinson Nr. 2. juli 2010 årgang 10 Vinn en reise for 2 til New York side 34. bladet Medlemstur med Hurtigruta Side 32-33 God sommer MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13

Parkinson. bladet. God sommer. LSVT big på Kastvollen. MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger. Nr 2-2013 årgang 13 Parkinson Nr 2-2013 årgang 13 bladet LSVT big på Kastvollen MEDLEMSBLAD FOR Namdal og Nord-Trøndelag Parkinsonforeninger www.parkinson.no God sommer Side 2 Parkinsonbladet Innhold Nr 2-2013 Trøndersk seminar,

Detaljer

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010.

2009 ble et nytt rekordår. Ny tur til Kreta i september. HENT-studien Helse etter nyretransplantasjon. Vinter-VM 2010. Nr. 1 Mars 2010 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Ny tur til Kreta i september Vinter-VM 2010 2009 ble et nytt rekordår HENT-studien Helse etter

Detaljer

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

LNT-nytt ønsker sine lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Nr. 4 desember 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Cytomegalovirusinfeksjon hos nyretransplanterte pasienter Nordisk treff i Finland Filmpremiere og representantskapsmøte LNTs besøkstjenestekurs

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk

Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller frisk Nr. 2 juni 2007 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Hjemmehemodialyse som alternativ til senterdialyse Fagseminar bruk av levende giver ved nyretransplantasjon Kosthold til ungdom syk eller

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13

MAGASINET. Møt landsstyrekandidatene LTN FOR PERSONSKADEFORBUNDET. På full fart mot landsmøte i Personskadeforbundet LTN. s. 8-13 MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 7-12. årgang 2013 Én + én + to = fire s. 4-7 Vårt potensiale er stort s. 8 Informasjon fra Statens sivilrettsforvaltning s. 14 På full

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2004 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Den glemte person ved Huntingtons Chorea s. 4 Nordisk konferanse s. 6 Årsmøte i Kristiansand s. 10 Ny webside s. 15 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM NR. 3-2003

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 3-2009 - 19. årgang De lærer slagrammede å gå Den gode samtale Rask behandling nytter Leder En sommer er over Vel overstått

Detaljer