MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte Styreleder Petter Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte 9.10.14. 1 Styreleder Petter Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet."

Transkript

1 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte Dato: , kl Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Jon Hofsli (vara for Kristin) fra Asker vgs, Marius sen fra Holmen vgs, Tonje Wettre fra Bleiker vgs, Sander Søbye fra Dønski vgs, Øyvind Abildgaard fra Eikeli vgs, Hansen fra Nadderud vgs, Hauge-Corneliussen fra Rosenvilde vgs, Tobias Mangersnes (vara for Knut) fra Sandvika vgs, Pia Tuxen (vara for William) fra Sandvika vgs, Andrea Trydal fra Stabekk vgs, Lene Elisabeth Eide fra Drømtorp vgs, Andrea Jonasdal fra Frogn vgs, Danyal Nabi (fra kl. 11) fra Roald Amundsen vgs, Ingrid Lovise Angvik Hellenes fra Ski vgs, Eskild Gausemel Berge fra Vestby vgs, Kristian Markus Ambro fra Ås vgs, Astrid Jansen Gjersvik fra Bjertnes vgs, Caroline Jensen fra Bjørkelangen vgs, Emma Engevold (vara for Sivaani) fra Lillestrøm vgs, Hanna Huseklepp fra Lillestrøm vgs, Simon Bjørn Kristiansen fra Lørenskog vgs, Carina Wolden fra Skedsmo vgs, Merete Lunde Bertheau (vara for Tresor) fra Skedsmo vgs, Lise Elmine Ingebrigtsen fra Strømmen vgs, Kajashny Rasathurai (vara for Sander) fra Mailand vgs, Thuy Vy Cao Nguyen fra Mailand vgs, Glenn Robert Lunde fra Kjelle vgs, Arshak Asraf (vara for Nahid) fra Rælingen vgs, Nicolai Drager fra Hvam vgs, Linn E. Hexeberg (fra kl. 11) fra Eidsvoll vgs, Ingeborg Mikkelsen fra Jessheim vgs, Ingrid Stensjøen fra Jessheim vgs, Håkon Snorheim (vara for Thea) fra Nannestad vgs, Ragnhild Enstad fra AVO. Kristin Leistad fra Asker vgs (vara møtte), Kaja Twardowska fra Nesbru vgs, Knut Guettler og William Høie fra Sandvika (varaer møtte), Sander Bjerknes fra Rud vgs, Helene Stenstadvold fra Valler vgs, Helene Svendsrud fra Nesodden vgs, Henrik Dolonen fra Ås vgs, Eva Helen Nyland Wang fra Sørumsand vgs, Sivaani Nirmalanathan fra Lillestrøm (vara møtte), Tresor Virgil Debasse Dion fra Skedsmo vgs (vara møtte), Sander T. Josefsen fra Mailand vgs (vara møtte), Nahid Ramazani fra Rælingen vgs (vara møtte), Thea Grønsten fra Nannestad vgs (vara møtte), representant fra Nes vgs, Pernille Hjerpseth, lærlingrepresentant. Ragnhild Irja Enstad 2013/ EMNE Pkt. OPPGAVE/SAK 1 Styreleder Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet. 2 Orientering om «varsling- og krisehåndteringssystem i Akershus fylkeskommune» (VoKS) Prosjektleder Bjørn Venn (IT-avdelingen) orienterte om prosjektet som politikerne har bedt om. Prosjektet har som mål å utvikle et nytt system for varsling og krisehåndtering som skal implementeres på de videregående skolene i Akershus. Akershus har valgt å utvikle et helhetlig system, som skal kunne fange opp mange forskjellige typer hendelser, også der talevarsling vil virke mot sin hensikt. Derfor skal det finnes mulighet for «stille alarm». Systemet vil kunne ha en forebyggende effekt, i tillegg til å være et verktøy i en faktisk situasjon. Ansvarlig Bjørn Venn, Randi Holten, Morten Ellingsen, AFK Prosjektet består av to faser, og de er nå inne i fase 1 - utvikling av teknisk løsning. Fase 2 er innføring i organisasjonen. Prosjektet ser for seg at det utvikles en krise-app og et krisesenter (verktøy for skolens ledelse/kriseteam med overføring av lyd og bilde fra pc og smarttelefon). Randi Holten (administrasjonsavdelingen) har ansvar for å implentere løsningen på skolene.

2 Side 2 av 5 Klikk på lenken for å komme til presentasjonen som ble vist: https://docs.google.com/presentation/d/1b9yawuatlaaizescvaurqxp1idd KERS6bD8E9QuF9eo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Prosjektet har flere referansegrupper. De ønsker en som består av elever og spurte fylkeselevrådet om noen ønsket å sitte i gruppa. Referansegruppa skal ha ca. 3 møter i løpet av dette skoleåret, og det var mulig å ha møtene etter skoletid. 10 representanter meldte seg til å sitte i referansegruppa: Eikeli vgs. Strømmen vgs Drømtorp vgs Holmen vgs Mailand vgs Frogn vgs Ås vgs Skedsmo vgs Skedsmo vgs Rælingen vgs Øyvind Abildgaard Lise Elmine Ingebrigtsen Lene Elisabeth Eide Marius sen Kajashny Rasathurai Andrea Jonasdal Kristian Markus Ambro Carina Wolden Merete Lunde Bertheau Arshak Asraf Navn, skole og e-postadresse er sendt til prosjektleder. 3 Politiske saker Ragnhild orienterte om politiske saker som ble behandlet i forrige fylkesting og de kommende fram mot jul. Ragnhild I orientering om fylkestingssak 73/14 behandlet i møte : Strategi for innfartsparkering, kom det innspill fra en representant om at det er urettferdig at ungdom som bruker parkeringsplasser må betale det samme som de voksne, og at det burde finnes ungdomspris. Dette kan være en sak fylkeselevrådet vil uttale seg om. I orientering om fylkestingssak til møte (14/14643) om tobakksfri skolehverdag, kom det spørsmål om fylkeselevrådet kan gi innspill på at loven bør endres slik at lærere også må overholde denne regelen. Denne politiske saken tar ikke opp det spørsmålet, men kan være noe fylkeselevrådet vil uttale seg om. AVO forbereder en sak om samarbeid med politiet når det gjelder narkotikaforebyggende arbeid. Fylkeselevrådet vil etter planen få en orientering om dette på neste plenumsmøte, 25. november. Det ble utrykt ønske om å få forelagt økonomiplanen (ØP) til behandling. Ragnhild skal undersøke dette. Det ble uttrykt ønske om å delta på Ruters innspillsmøte (5.nov). Ragnhild undersøker mulighetene for dette.

3 Side 3 av 5 (I etterkant har Ragnhild undersøkt og fått tilbakemelding på at det er et lukket møte for hovedutvalg for samferdsel). Øvrige politiske saker som det ble orientert om ble ikke kommentert. 4 Internasjonal gruppes rapport fra ØstsamUng Internasjonal gruppe, ved, Andrea, Simon og Markus avga rapport fra møtet i ungdomsnettverket i Østlandssamarbeidet, ØstsamUng. Samlingen går på rundgang blant fylkene, i år ble samlingen holdt i Akershus, på Lørenskog. Tema var psykisk helse. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen åpnet samlingen, og snakket om at det er mange ungdommer i dag som er «litt for flinke», det er et høyt press. Han oppfordret ungdom til å tenke at det er «godt nok», ikke alt må være perfekt. På samlingen fortalte Charlott Nordstrøm i Røde Kors Ungdom om deres arbeid med psykisk helse og ungdom, og det ble arrangert en paneldebatt med en helsesøster, en psykolog og en ungdom. Dessverre var det ingen politikere som kunne delta i debatten, det hadde gjort debatten mer spennende. Det var også et produktivt gruppearbeid, der gruppene skulle jobbe komme fram til hvilke saker ØstsamUng sammen vil fremme for politikerne i Østlandssamarbeidet. Resultatet ble to temaer: Psykisk helse og Læreplasser. Internasjonal gruppe fortalte at de føler seg heldige som får være med på slike samlinger og treffe forskjellig ungdom som har masse erfaring. Fylkeselevrådet er også med i det baltiske nettverket BSSSC Youth (Akershus fylkeskommune er med i nettverket Baltic Sea States Sub-regional Cooperation (BSSSC)) og den europeiske organisasjonen Assembly of European Regions Youth Regional Network (AER YRN). Andrea og Markus skal neste uke delta på møte i BSSSC Youth og årskonferansen til BSSSC i Latvia. De vil avgi rapport ved neste plenumsmøte, 25. november. 5 Nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom På samlingen ØstsamUng var det en fra Oslo som orienterte om at Oslo ønsker å få til et nasjonalt medvirkningsorgan a la Ungdommens Storting. De støter ofte på problemstillinger i sitt Ungdommens Bystyremøte som er nasjonale og ønsker et nasjonalt organ som kan behandle slike saker. Oslo ved Sentralt Ungdomsråd har sendt spørsmål til Akershus fylkeselevråd om de er enige i at det er behov for et organ på nasjonalt nivå. Det var 32 stemmeberettigete til stede. Vedtak (enstemmig): Fylkeselevrådet støtter Oslos forslag om opprettelse av et nasjonalt organ for medvirkning for ungdom. Styret jobber fram et svar til Sentralt Ungdomsråd i Oslo. 6 Saksområder for fylkeselevrådet skolenes prioriteringer (Nadderud), Simon (Lørenskog), Andrea (Frogn), Markus (Ås)

4 Side 4 av 5 Elevrådene ved 19 skoler hadde diskutert prioriteringene fra oppstartsseminaret. De fire saksområdene som fikk flest stemmer var: Psykisk helse Kollektivtransport Læreres kompetanse Tobakksskadeloven 7 Handlingsplan for fylkeselevrådet Fylkeselevrådet ble delt inn i fem grupper som skulle komme fram til konkrete tiltak til de fire overordnete områdene. Tiltakene som ble vedtatt er: Tobakk - at tobakkskadeloven også skal gjelde for lærere Lærernes kompetanse Akershus fylkeselevråd skal utarbeide en plan med retningslinjer for lærerne. Akershus fylkeselevråd skal videre jobbe for: - at alle lærerne i Akershus fylkeskommune får kurs i formidling - at undervisningsvurderingen blir tatt seriøst og utløser tiltak - at en større andel av prøver rettes anonymt Kollektivtransport - at Oslo og Akershus skal være én sone - at ungdomskortet og studentkortet skal slås sammen - at man skal få barnebillett til fylte 18 år - at det skal gå flere busser i rushtiden - at elever ikke skal få fravær/anmerkning ved forsentkomming som skyldes kollektivtransport - at «farlig skolevei» skal være grunn til å få skoleskyss også på videregående Psykisk helse - at den kommunale skolehelsetjenesten blir styrket med midler fra fylkeskommunen o minst en helsesøster i 100 % stilling per 400 elever o skolepsykolog o rådgivere o Bedre samarbeid helsetjenester - skole - at det skal være styrket tilstedeværelse av psykolog ved skolestart - at elevene i Akershus skal få stressmestringskurs (gi f*-kurs) - at ViP-prosjektet («Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom») eller lignende skal være også for vg2 og vg3 - at det ikke skal være tabu å snakke om psykisk helse og benytte seg av helsesøster/psykolog

5 Side 5 av 5

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.11.2013 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013

Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Fylkestinget 11.02.2013 Møtested Schweigaardsgate4, Oslo, Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 11.02.2013 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011

AFK eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2011 AFK eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse Kapittel side 1 Informasjon om foretaket... 2 2 Styrets arbeid i 2011...6 3 Omtale av driften...6 4 Investeringsporteføljen - utførerrollen...12

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport

Ungdommens nasjonalforsamling 2010. - En erfaringsrapport Ungdommens nasjonalforsamling 2010 - En erfaringsrapport 1 Forord Ungdom har unik kompetanse som samfunnet må dra bedre nytte av. De siste tiårene har det skjedd en vesentlig endring i synet på unge. Der

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2014

UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2014 Referat fra UNGDOMMENS BYSTYREMØTE 2014 Oslo Rådhus 04.02.2014 og 13.02.2014 Sak 1: Praktiske formaliteter (vedlegg 1) 1.1 Åpning av møtet Møtet åpnes med innledninger fra Fabian Stang, Balder Bryn Morsund

Detaljer

Behandling i Ungdommens bystyre Jakop Kjellstad la frem uttalelsen. Hani og Elisabeth tok ordet under debatten

Behandling i Ungdommens bystyre Jakop Kjellstad la frem uttalelsen. Hani og Elisabeth tok ordet under debatten Uttalelser fra Ungdommens bystyre Uttalelser fra storbynettverket 1. Enslige mindreårige flyktninger (EMF) Enslige mindreårige flyktninger er unge flyktninger under 18 år som ankommer Norge uten foreldre

Detaljer

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet

-------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00. Sted: Personalrommet Referat fra FAU møte -------------------------------------------------- Tid: 26. mai 2014 kl. 19:00 Sted: Personalrommet -------------------------------------------------- Tilstede: Astrid Skrindo (3a),

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012

AKF eiendom FKF. Årsberetning og regnskap 2012 AKF eiendom FKF Årsberetning og regnskap 2012 1 1 Forsidefoto:Trude Synnøve Sandberg, IKT lærling. Stabekk videregående skole 2 Innholdsfortegnelse 1 INFORMASJON OM FORETAKET... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Årsmelding. Skoleåret 2012/2013. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Årsmelding Skoleåret 2012/2013 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 2. Informasjonsarbeid... 4 2.1 Fronter...

Detaljer

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk

Innhold. Fylkesrådmannen har ordet. Fylkesordføreren har ordet. Fylkestinget 2011-2015. Organisering. Utdanning og kompetanse. Året 2013 i korte trekk 13 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Innhold Innhold 04 05 06 08 Fylkesordføreren har ordet Fylkesrådmannen har ordet Fylkestinget 2011-2015 Organisering 10 17 25 37 Året 2013 i korte trekk Sentral styring

Detaljer

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013]

[ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] 2013 [ELEV- OG LÆRLINGOMBUDETS ÅRSMELDING - 2013] Innhold 1. Innledning... 2 2. Ombudsordningen... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Ombudets plassering og mandat... 3 2.3 Økonomi... 4 2.4 Undersøkelse... 5 3. Informasjonsarbeid...

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer