MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte Styreleder Petter Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte 9.10.14. 1 Styreleder Petter Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet."

Transkript

1 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte Dato: , kl Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Jon Hofsli (vara for Kristin) fra Asker vgs, Marius sen fra Holmen vgs, Tonje Wettre fra Bleiker vgs, Sander Søbye fra Dønski vgs, Øyvind Abildgaard fra Eikeli vgs, Hansen fra Nadderud vgs, Hauge-Corneliussen fra Rosenvilde vgs, Tobias Mangersnes (vara for Knut) fra Sandvika vgs, Pia Tuxen (vara for William) fra Sandvika vgs, Andrea Trydal fra Stabekk vgs, Lene Elisabeth Eide fra Drømtorp vgs, Andrea Jonasdal fra Frogn vgs, Danyal Nabi (fra kl. 11) fra Roald Amundsen vgs, Ingrid Lovise Angvik Hellenes fra Ski vgs, Eskild Gausemel Berge fra Vestby vgs, Kristian Markus Ambro fra Ås vgs, Astrid Jansen Gjersvik fra Bjertnes vgs, Caroline Jensen fra Bjørkelangen vgs, Emma Engevold (vara for Sivaani) fra Lillestrøm vgs, Hanna Huseklepp fra Lillestrøm vgs, Simon Bjørn Kristiansen fra Lørenskog vgs, Carina Wolden fra Skedsmo vgs, Merete Lunde Bertheau (vara for Tresor) fra Skedsmo vgs, Lise Elmine Ingebrigtsen fra Strømmen vgs, Kajashny Rasathurai (vara for Sander) fra Mailand vgs, Thuy Vy Cao Nguyen fra Mailand vgs, Glenn Robert Lunde fra Kjelle vgs, Arshak Asraf (vara for Nahid) fra Rælingen vgs, Nicolai Drager fra Hvam vgs, Linn E. Hexeberg (fra kl. 11) fra Eidsvoll vgs, Ingeborg Mikkelsen fra Jessheim vgs, Ingrid Stensjøen fra Jessheim vgs, Håkon Snorheim (vara for Thea) fra Nannestad vgs, Ragnhild Enstad fra AVO. Kristin Leistad fra Asker vgs (vara møtte), Kaja Twardowska fra Nesbru vgs, Knut Guettler og William Høie fra Sandvika (varaer møtte), Sander Bjerknes fra Rud vgs, Helene Stenstadvold fra Valler vgs, Helene Svendsrud fra Nesodden vgs, Henrik Dolonen fra Ås vgs, Eva Helen Nyland Wang fra Sørumsand vgs, Sivaani Nirmalanathan fra Lillestrøm (vara møtte), Tresor Virgil Debasse Dion fra Skedsmo vgs (vara møtte), Sander T. Josefsen fra Mailand vgs (vara møtte), Nahid Ramazani fra Rælingen vgs (vara møtte), Thea Grønsten fra Nannestad vgs (vara møtte), representant fra Nes vgs, Pernille Hjerpseth, lærlingrepresentant. Ragnhild Irja Enstad 2013/ EMNE Pkt. OPPGAVE/SAK 1 Styreleder Hansen presenterte seg og ønsket velkommen til plenumsmøtet. 2 Orientering om «varsling- og krisehåndteringssystem i Akershus fylkeskommune» (VoKS) Prosjektleder Bjørn Venn (IT-avdelingen) orienterte om prosjektet som politikerne har bedt om. Prosjektet har som mål å utvikle et nytt system for varsling og krisehåndtering som skal implementeres på de videregående skolene i Akershus. Akershus har valgt å utvikle et helhetlig system, som skal kunne fange opp mange forskjellige typer hendelser, også der talevarsling vil virke mot sin hensikt. Derfor skal det finnes mulighet for «stille alarm». Systemet vil kunne ha en forebyggende effekt, i tillegg til å være et verktøy i en faktisk situasjon. Ansvarlig Bjørn Venn, Randi Holten, Morten Ellingsen, AFK Prosjektet består av to faser, og de er nå inne i fase 1 - utvikling av teknisk løsning. Fase 2 er innføring i organisasjonen. Prosjektet ser for seg at det utvikles en krise-app og et krisesenter (verktøy for skolens ledelse/kriseteam med overføring av lyd og bilde fra pc og smarttelefon). Randi Holten (administrasjonsavdelingen) har ansvar for å implentere løsningen på skolene.

2 Side 2 av 5 Klikk på lenken for å komme til presentasjonen som ble vist: https://docs.google.com/presentation/d/1b9yawuatlaaizescvaurqxp1idd KERS6bD8E9QuF9eo/pub?start=false&loop=false&delayms=3000 Prosjektet har flere referansegrupper. De ønsker en som består av elever og spurte fylkeselevrådet om noen ønsket å sitte i gruppa. Referansegruppa skal ha ca. 3 møter i løpet av dette skoleåret, og det var mulig å ha møtene etter skoletid. 10 representanter meldte seg til å sitte i referansegruppa: Eikeli vgs. Strømmen vgs Drømtorp vgs Holmen vgs Mailand vgs Frogn vgs Ås vgs Skedsmo vgs Skedsmo vgs Rælingen vgs Øyvind Abildgaard Lise Elmine Ingebrigtsen Lene Elisabeth Eide Marius sen Kajashny Rasathurai Andrea Jonasdal Kristian Markus Ambro Carina Wolden Merete Lunde Bertheau Arshak Asraf Navn, skole og e-postadresse er sendt til prosjektleder. 3 Politiske saker Ragnhild orienterte om politiske saker som ble behandlet i forrige fylkesting og de kommende fram mot jul. Ragnhild I orientering om fylkestingssak 73/14 behandlet i møte : Strategi for innfartsparkering, kom det innspill fra en representant om at det er urettferdig at ungdom som bruker parkeringsplasser må betale det samme som de voksne, og at det burde finnes ungdomspris. Dette kan være en sak fylkeselevrådet vil uttale seg om. I orientering om fylkestingssak til møte (14/14643) om tobakksfri skolehverdag, kom det spørsmål om fylkeselevrådet kan gi innspill på at loven bør endres slik at lærere også må overholde denne regelen. Denne politiske saken tar ikke opp det spørsmålet, men kan være noe fylkeselevrådet vil uttale seg om. AVO forbereder en sak om samarbeid med politiet når det gjelder narkotikaforebyggende arbeid. Fylkeselevrådet vil etter planen få en orientering om dette på neste plenumsmøte, 25. november. Det ble utrykt ønske om å få forelagt økonomiplanen (ØP) til behandling. Ragnhild skal undersøke dette. Det ble uttrykt ønske om å delta på Ruters innspillsmøte (5.nov). Ragnhild undersøker mulighetene for dette.

3 Side 3 av 5 (I etterkant har Ragnhild undersøkt og fått tilbakemelding på at det er et lukket møte for hovedutvalg for samferdsel). Øvrige politiske saker som det ble orientert om ble ikke kommentert. 4 Internasjonal gruppes rapport fra ØstsamUng Internasjonal gruppe, ved, Andrea, Simon og Markus avga rapport fra møtet i ungdomsnettverket i Østlandssamarbeidet, ØstsamUng. Samlingen går på rundgang blant fylkene, i år ble samlingen holdt i Akershus, på Lørenskog. Tema var psykisk helse. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen åpnet samlingen, og snakket om at det er mange ungdommer i dag som er «litt for flinke», det er et høyt press. Han oppfordret ungdom til å tenke at det er «godt nok», ikke alt må være perfekt. På samlingen fortalte Charlott Nordstrøm i Røde Kors Ungdom om deres arbeid med psykisk helse og ungdom, og det ble arrangert en paneldebatt med en helsesøster, en psykolog og en ungdom. Dessverre var det ingen politikere som kunne delta i debatten, det hadde gjort debatten mer spennende. Det var også et produktivt gruppearbeid, der gruppene skulle jobbe komme fram til hvilke saker ØstsamUng sammen vil fremme for politikerne i Østlandssamarbeidet. Resultatet ble to temaer: Psykisk helse og Læreplasser. Internasjonal gruppe fortalte at de føler seg heldige som får være med på slike samlinger og treffe forskjellig ungdom som har masse erfaring. Fylkeselevrådet er også med i det baltiske nettverket BSSSC Youth (Akershus fylkeskommune er med i nettverket Baltic Sea States Sub-regional Cooperation (BSSSC)) og den europeiske organisasjonen Assembly of European Regions Youth Regional Network (AER YRN). Andrea og Markus skal neste uke delta på møte i BSSSC Youth og årskonferansen til BSSSC i Latvia. De vil avgi rapport ved neste plenumsmøte, 25. november. 5 Nasjonalt medvirkningsorgan for ungdom På samlingen ØstsamUng var det en fra Oslo som orienterte om at Oslo ønsker å få til et nasjonalt medvirkningsorgan a la Ungdommens Storting. De støter ofte på problemstillinger i sitt Ungdommens Bystyremøte som er nasjonale og ønsker et nasjonalt organ som kan behandle slike saker. Oslo ved Sentralt Ungdomsråd har sendt spørsmål til Akershus fylkeselevråd om de er enige i at det er behov for et organ på nasjonalt nivå. Det var 32 stemmeberettigete til stede. Vedtak (enstemmig): Fylkeselevrådet støtter Oslos forslag om opprettelse av et nasjonalt organ for medvirkning for ungdom. Styret jobber fram et svar til Sentralt Ungdomsråd i Oslo. 6 Saksområder for fylkeselevrådet skolenes prioriteringer (Nadderud), Simon (Lørenskog), Andrea (Frogn), Markus (Ås)

4 Side 4 av 5 Elevrådene ved 19 skoler hadde diskutert prioriteringene fra oppstartsseminaret. De fire saksområdene som fikk flest stemmer var: Psykisk helse Kollektivtransport Læreres kompetanse Tobakksskadeloven 7 Handlingsplan for fylkeselevrådet Fylkeselevrådet ble delt inn i fem grupper som skulle komme fram til konkrete tiltak til de fire overordnete områdene. Tiltakene som ble vedtatt er: Tobakk - at tobakkskadeloven også skal gjelde for lærere Lærernes kompetanse Akershus fylkeselevråd skal utarbeide en plan med retningslinjer for lærerne. Akershus fylkeselevråd skal videre jobbe for: - at alle lærerne i Akershus fylkeskommune får kurs i formidling - at undervisningsvurderingen blir tatt seriøst og utløser tiltak - at en større andel av prøver rettes anonymt Kollektivtransport - at Oslo og Akershus skal være én sone - at ungdomskortet og studentkortet skal slås sammen - at man skal få barnebillett til fylte 18 år - at det skal gå flere busser i rushtiden - at elever ikke skal få fravær/anmerkning ved forsentkomming som skyldes kollektivtransport - at «farlig skolevei» skal være grunn til å få skoleskyss også på videregående Psykisk helse - at den kommunale skolehelsetjenesten blir styrket med midler fra fylkeskommunen o minst en helsesøster i 100 % stilling per 400 elever o skolepsykolog o rådgivere o Bedre samarbeid helsetjenester - skole - at det skal være styrket tilstedeværelse av psykolog ved skolestart - at elevene i Akershus skal få stressmestringskurs (gi f*-kurs) - at ViP-prosjektet («Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom») eller lignende skal være også for vg2 og vg3 - at det ikke skal være tabu å snakke om psykisk helse og benytte seg av helsesøster/psykolog

5 Side 5 av 5

MØTEREFERAT. Oppstartsseminar fylkeselevrådet 23.-24. september 2014. Representantene fra Eikeli vgs, Nesodden vgs, Strømmen vgs, Sørumsand vgs,

MØTEREFERAT. Oppstartsseminar fylkeselevrådet 23.-24. september 2014. Representantene fra Eikeli vgs, Nesodden vgs, Strømmen vgs, Sørumsand vgs, Dato: 24.09.2014 MØTEREFERAT Oppstartsseminar fylkeselevrådet 23.-24. september 2014 Til stede: Fraværende: Sted: Referent: Vår referanse: Asker vgs: Kristin Minh Leistad, Holmen vgs: Marius Pettersen,

Detaljer

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011)

Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) Asker VGS (Høst 2012) Asker VGS (Høst 2011) Undervisningsevaluering - AFK 2012-13 Akershus (Høst 2012) Akershus (Høst 2011) 1. Motivasjon og innsats 3,81 3,76 2. Organisering av undervisningen 3,92 3,87 3. Klasseledelse 4,04 4,02 4. Vurdering 3,63

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE MØTEREFERAT Referat plenumsmøte AFE 20.10.15 Dato: 21.10.2015 Til stede: Fraværende: Møteledere: Referent: Vår ref.: Hovedrepresentanter som møtte: Asker vgs: Martine Lindberget, Holmen vgs: Andreas Salomonsen,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr 31/15 32/15

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat oppstartsseminar for fylkeselevrådet 23.-24.09.2015

MØTEREFERAT. Referat oppstartsseminar for fylkeselevrådet 23.-24.09.2015 Dato: 24.09.2015 MØTEREFERAT Referat oppstartsseminar for fylkeselevrådet 23.-24.09.2015 Til stede: Fraværende: Asker vgs: Martine Lindberget, Holmen vgs: Andreas Salomonsen, Bleiker vgs: Tonje Wettre;

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte 25.11.14

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte 25.11.14 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte 25.11.14 Dato: 25.11.2014 Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Asker vgs: Kristin Leistad, Holmen vgs: Marius Pettersen Berg, Bleiker vgs: Tonje Wettre (fra kl.12),

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015/2016

HANDLINGSPLAN 2015/2016 HANDLINGSPLAN 2015/2016 Vedtatt på plenumsmøte 20.10.2015 Styret består av: Leder: Mathias Weseth, Nadderud videregående skole fylkeselevradet@afk.no / mow1@live.no Nestleder: Sivaani Nirmalanathan, Lillestrøm

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 21. januar 2015

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 21. januar 2015 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte AFE 21. januar 2015 Dato: 23.01.2015 Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Hovedrepresentanter som møtte: Marius Pettersen fra Holmen vgs, Tonje Wettre fra Bleiker

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011

DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 DITT VALG! Utdannings- og yrkesplanlegging 2010/2011 Arbeidshefte for 10.trinn om videregående opplæring - til bruk før Utdanningstorget / Åpen dag Vi vil at du skal bli mer nysgjerrig på hvordan framtiden

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte i fylkeselevrådet

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte i fylkeselevrådet Dato: 04.05.2015 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte i fylkeselevrådet 30.4.2015 Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Faste medlemmer: Marius Pettersen fra Holmen vgs, Sander Søbye fra Dønski vgs,

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 3. mars 2017

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 3. mars 2017 Dato: 06.03.2017 MØTEREFERAT Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 3. mars 2017 Hovedrepresentanter som møtte: Varaer som møtte: Fraværende: Referent: Vår referanse: Kristoffer Skare fra Asker vgs,

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 13.3.15

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 13.3.15 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte AFE 13.3.15 Dato: 16.03.2015 Til stede: Fraværende: Møteleder: Referent: Vår referanse: Faste medlemmer som møtte: Holmen vgs: Marius Pettersen, Bleiker vgs: Tonje Wettre,

Detaljer

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3

1 RENHOLDSOMFANG Kvalitetskontroll INNKJØP VINDUSVASK FASADEVASK RELEVANTE RUTINER... 3 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RENHOLDSOMFANG... 2 1.1 Kvalitetskontroll... 2 2 INNKJØP... 2 3 VINDUSVASK... 2 4 FASADEVASK... 3 5 RELEVANTE RUTINER... 3 5.1 Tidspunkt for renhold...

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra oppstartsseminar september 2017

MØTEREFERAT. Referat fra oppstartsseminar september 2017 Dato: 19.10.2017 MØTEREFERAT Referat fra oppstartsseminar 27.-28. september 2017 Til stede: Elise Agdestein, representant for Asker vgs, Isabelle Tambago Jacobsen, representant for Bjertnes vgs, Kristian

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat for oppstartsseminar for Akershus fylkeselevråd 24-25.9.2013

MØTEREFERAT. Referat for oppstartsseminar for Akershus fylkeselevråd 24-25.9.2013 MØTEREFERAT Referat for oppstartsseminar for Akershus fylkeselevråd 24-25.9.2013 Dato: 27.09.2013 Til stede: Fraværende: Referent: Vår referanse: Simen Bø (Asker), Tobias Østli Borgen (Holmen), Kristoffer

Detaljer

MØTEREFERAT. Plenumsmøte 18. oktober

MØTEREFERAT. Plenumsmøte 18. oktober Dato: 18.10.2016 MØTEREFERAT Plenumsmøte 18. oktober Faste medlemmer som møtte: Asker vgs:kristoffer Skare, Bleiker: Tommy S. Bråthen, Dønski: Amanda Krause, Eikeli: Simen Merckoll Sem, Nadderud: Mathias

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 leveres inn etter nøyaktig

Detaljer

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2

Bakgrunn Vyer Resultat. 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 av Ingunn Øglænd Nordvold Bakgrunn Vyer Resultat 23.09.2008 Akershus fylkeskommune 2 BEHOV FOR ELEVPLASSER I AKERSHUS 21000 20656 20521 20000 19825 20390 20314 19000 18793 18000 17765 17000 16000 15000

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 30.november 2016

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 30.november 2016 MØTEREFERAT Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 30.november 2016 Dato: 30.11.2016 Faste medlemmer som møtte: Asker vgs: Kristoffer Skare, Bleiker: Tommy S. Bråthen, Dønski: Amanda Krause, Eikeli:

Detaljer

Informasjon om valg av videregående opplæring

Informasjon om valg av videregående opplæring Informasjon om valg av videregående opplæring Videregående opplæring Hva passer for ditt barn/ din ungdom? Kilder: Utdanningsetaten, Osloskolen/Karriéreenheten og vilbli.no/inntaksreglement for Akershus

Detaljer

Sak Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak Ansvar/Tidsfrist/ Merknader 1. Godkjenning av referatet

Sak Beskrivelse/Oppfølging/Vedtak Ansvar/Tidsfrist/ Merknader 1. Godkjenning av referatet Referat Møte Ungdomspanelet Møtedato 15.02.2015 Tidspunkt Sted Tollboden Hotell Hvem Kristian Gravermoen Jørgen Wear Live Bendiksby Victoria Elisabeth Cavallini Jacob Sand Kruse Iren Grue Otilie Røer Tvedt

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2015/16) NORRØN MYTOLOGI

Turnéplan: (VGS 2015/16) NORRØN MYTOLOGI Fre 28. aug. 2015 kl. 11:30 Frogn VGS Frogn VGS: antall: 200 Holtbråtveien 51, 1440 DRØBAK 64 93 75 00 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/2hbxy Tilrettelagt Petter Sandsmark petter.sandsmark@frogn.vgs.no

Detaljer

Tor 8. sep kl. 12:10 12:55 Nadderud VGS / Auditoriet (220 plasser) (Bærum) Deltakere: Nadderud VGS: trinn: Vg3, antall: 90

Tor 8. sep kl. 12:10 12:55 Nadderud VGS / Auditoriet (220 plasser) (Bærum) Deltakere: Nadderud VGS: trinn: Vg3, antall: 90 Tor 8. sep. 2016 kl. 12:10 12:55 Nadderud VGS / Auditoriet (220 plasser) (Bærum) Nadderud VGS: trinn: Vg3, antall: 90 Gjønnesjordet 30, 1357 BEKKESTUA 67 10 87 70 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/p44hm

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra oppstartsseminaret

MØTEREFERAT. Referat fra oppstartsseminaret MØTEREFERAT Referat fra oppstartsseminaret 28.09.-29.09 2016 Dato: Tilstede: 29.09.2016 Kristoffer Skare (Asker vgs) Tommy Bråthen (Bleiker vgs), Juliane Grav (Holmen vgs),simen Merckoll Sem (Eikeli vgs),

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2016-2018 Vedtatt på plenumsmøte 18.10.2016 Styret består av: Leder: Mathias Opdal Weseth, Nadderud videregående skole fylkeselevradet@afk.no / mow1@live.no Nestleder: Håkon Snortheim Nannestad

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 20. april 2016

MØTEREFERAT. Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 20. april 2016 MØTEREFERAT Faste medlemmer som møtte: Referat fra plenumsmøte i fylkeselevrådet 20. april 2016 Holmen: Andreas Salomonsen; Nadderud: Mathias Weseth; Nesbru: Martine Maria Bjerck; Sandvika: Tobias Langås

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016

AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2016 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLE OG FORMIDLING AV LÆREPLASS SKOLEÅRET 2015 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål

Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål 04.01.2017 MATEMATIKK (MAT1005) Potenser / Prosenter / Tabeller / Diagrammer / Sentralmål / Spredningsmål DEL 1 (UTEN HJELPEMIDLER) 2 timer DEL 2 (MED HJELPEMIDLER) 3 timer (Del 1 må leveres inn før hjelpemidlene

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2013-2014 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2013-2014 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 087 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 565 elevplasser skoleåret 2013-2014.

Detaljer

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET

AKERSHUSSTATISTIKK NR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET AKERSHUSSTATISTIKK NR. 1-2017 INNTAK TIL VIDEREGÅENDE SKOLER OG FORMIDLING TIL LÆREPLASS SKOLEÅRET 2016-2017 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. Skoleåret 2014-2015 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING Skoleåret 2014-2015 1 Forord Akershus fylkeskommune har i 2013 behandlet 24 135 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 918 elevplasser skoleåret

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2015/16) BIRKEBEINERNE

Turnéplan: (VGS 2015/16) BIRKEBEINERNE Tir 12. apr. 2016 kl. 12:30 Asker VGS Asker VGS: trinn: Vg2, antall: 180 Fredtunvn. 81, 1386 ASKER 66 90 72 40 Tilrettelagt Gro Sætersmoen gro.satersmoen@asker.vgs.no 66907258, 97409352 Cathrine H Zandjani

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS VURDERING OG LÆRING 2 Akershus fylkeskommune VURDERING OG LÆRING 2016 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL Kart: Atrium Design EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) BARNERANEREN FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Kontaktperson utøver: Jon Haukeland

Turnéplan: (VGS 2016/17) BARNERANEREN FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Kontaktperson utøver: Jon Haukeland Ons 28. sep. 2016 kl. 12:00 14:15 SF KINO LILLESTRØM (Skedsmo) Rælingen VGS: trinn: Vg2, antall: 200 Kontakt Rælingen VGS: 63 83 53 00 Frøydis Sether froydis.sether@raelingen.vgs.no Solvår Lenes Solvar.Lenes@raelingen.vgs.no

Detaljer

Turnéplan: (VGS Film 2015/16) DRONE

Turnéplan: (VGS Film 2015/16) DRONE Man 18. jan. 2016 kl. 10:05 Stabekk VGS Stabekk VGS: antall: 170 Gamle Drammensvei 15, 1321 STABEKK 67835400 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/juqxz Kristin Berntsen kristin.berntsen@stabekk.vgs.no

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) BARNERANEREN FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Kontaktperson utøver: Jon Haukeland

Turnéplan: (VGS 2016/17) BARNERANEREN FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Kontaktperson utøver: Jon Haukeland Ons 28. sep. 2016 kl. 12:00 14:15 SF KINO LILLESTRØM (Skedsmo) Rælingen VGS: trinn: Vg2, antall: 200 Kontakt Rælingen VGS: 63 83 53 00 Frøydis Sether froydis.sether@raelingen.vgs.no Solvår Lenes Solvar.Lenes@raelingen.vgs.no

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Unni Skavdal Havdal

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Unni Skavdal Havdal 2 Ma 09.01.2017 11:00 Den Norske Opera & Ballett Nes VGS Vg1 15 15 Kl.11.00-13.00 på Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med Nes VGS, 1BAA (1 gruppe) og Lørenskog vgs, 3SF (2 grupper), har omvisning

Detaljer

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT

Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Kristin Granne Veiledningssenteret Romerike Arbeid med frafallsutsatt ungdom- Ansvar rutiner og skjønn, skole - OT Vår holdning til ungdom som strever med å mestre livene sine Vi utøver skjønn Veiledningssentrene

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Møtedato:

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 29.05.2017 Møtested: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Møtedato: 29.05.2017 Tid: 12:00 1 Saksliste Saksnr PS 8/17 PS 9/17 Tittel Høring

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Resultatrapport 2013. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 2013 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2013. Alle skoler som rapporterte inn

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 NB! Opprinnelig oppsatt fellesmøte med YON

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 27.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 27.01.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013

STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING. skoleåret 2012-2013 STATISTIKK OVER INNTAK OG FORMIDLING skoleåret 2012-2013 Forord Akershus fylkeskommune har i 2012 behandlet 24 002 søknader til videregående opplæring, og det er etablert 22 038 elevplasser skoleåret

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv)

Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Liste over skoler som deltar i forsøk med e n eller to karakterer i norsk Oppdatert pr. 13.10.2014 (nye fra 2014/2015 i kursiv) Offentlige videregående skoler Akershus fylkeskommune: Valler videregående

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 06.10.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 06.10.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 06.10.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 06.10.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Fre 28. okt kl. 11:20 12:20 Rælingen VGS (Rælingen) Deltakere: Rælingen VGS: trinn: Vg1 Vg3, antall: 90

Fre 28. okt kl. 11:20 12:20 Rælingen VGS (Rælingen) Deltakere: Rælingen VGS: trinn: Vg1 Vg3, antall: 90 Fre 28. okt. 2016 kl. 11:20 12:20 Rælingen VGS (Rælingen) Rælingen VGS: trinn: Vg1 Vg3, antall: 90 Bjørnholthagan 8, 2008 FJERDINGBY 63 83 53 00 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/72vwx Frøydis Sether

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra fylkeselevrådet 17. januar 2017

MØTEREFERAT. Referat fra fylkeselevrådet 17. januar 2017 MØTEREFERAT Referat fra fylkeselevrådet 17. januar 2017 Dato: 17.01.2017 Tilstede: Asker vgs: Kristoffer Skare, Bleiker: Tommy S. Bråthen, Dønski: Amanda Krause, Holmen: Juliane Grav, Nadderud: Mathias

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:05 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) KONGENS NEI - TRE DØGN I APRIL FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår

Turnéplan: (VGS 2016/17) KONGENS NEI - TRE DØGN I APRIL FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Tir 1. nov. 2016 kl. 09:00 11:30 Drøbak Kino (Frogn) Frogn VGS: trinn: Vg3, antall: 115 Kontakt Frogn VGS: 64 93 75 00 Siw Fjelstad siw.fjelstad@frogn.vgs.no 64937481, 93206216 Tilrettelagt Petter Sandsmark

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) KONGENS NEI - TRE DØGN I APRIL FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår

Turnéplan: (VGS 2016/17) KONGENS NEI - TRE DØGN I APRIL FH16 Kontaktperson DKS: Truels Rigvår Tir 1. nov. 2016 kl. 09:00 11:30 Drøbak Kino (Frogn) Frogn VGS: trinn: Vg3, antall: 115 Kontakt Frogn VGS: 64 93 75 00 Hege Britt Johnsen hege.britt.johnsen@frogn.vgs.no 47 75 18 80 Siw Fjelstad siw.fjelstad@frogn.vgs.no

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 20.11.15

MØTEREFERAT. Referat plenumsmøte AFE 20.11.15 MØTEREFERAT Referat plenumsmøte AFE 20.11.15 Dato: 23.11.2015 Faste medlemmer som møtte: Varaer som møtte: Fraværende: Møteleder: Referent: Vår referanse: Bleiker vgs: Tonje Wettre, Nadderud vgs: Mathias

Detaljer

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet

Møteinnhold. Om strukturen i videregående skole med Kunnskapsløftet Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen Utdanningstorget Filmer om videre utdanning De videregående skolene på Nedre Romerike Om private videregående skoler

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.05.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 30.05.2017 Tid: 15:00 1 Saksliste Saksnr

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 17.10.2017 Møtested: Jessheim vgs, Ringvegen 50, 2050 Jessheim Møterom: Jessheim videregående skole Møtedato: 17.10.2017 Tid:

Detaljer

09.01.2012 2011/19749-18. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012

09.01.2012 2011/19749-18. Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.01.2012 2011/19749-18 Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 13.03.2012 Ny GIV overgangsprosjektet - statusrapport Innstilling Hovedutvalget for

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2015/16) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA

Turnéplan: (VGS 2015/16) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Høsten 2015 kl. 10:00 Valler VGS Valler VGS: Brynsveien 46, 1338 SANDVIKA 67 80 57 50 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/j8vkw Håkon Winther hakon.winther@valler.vgs.no 67805758 AVLYST AV SKOLEN. kl

Detaljer

REFERAT 25. mars 2011.

REFERAT 25. mars 2011. ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 28. mars 2011 REFERAT 25. mars 2011. Tid: Kl 0900-1230

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 29.08.2016 Møtested Oslo kommune, Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Møtedato 29.08.2016 Tid 13:00 NB: Det skal være fellesmøte med Oslo kommune

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 31.01.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Christina Draugsvoll, Ypsilon vgs. Følgende varamedlemmer møtte:

Forfall var meldt fra flg. medlemmer: Christina Draugsvoll, Ypsilon vgs. Følgende varamedlemmer møtte: MØTEPROTOKOLL DRAMMEN KOMMUNE Ungdomsrådet Møtedato: 26.11.2015 Fra saksnr: 13/15 Fra/til kl: 16:00 Til saksnr: 14/15 Møtested: Møtesenteret kl 16:00 Tidligere oppstart grunnet opplæringsdag samme dag.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.02.2016 Møtested: Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 02.02.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer

Detaljer

Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i yrkesopplæringsnemnda 04.12.2017 Møtested: Schweigaards gate 4 Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.12.2017 Tid: 14:00 1 Saksliste Saksnr Tittel PS 20/17 Opplæringstilbudet

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 25.04.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 25.04.2017 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Internt notat / /38121/2014 EMNE B64 Telefon

Internt notat / /38121/2014 EMNE B64 Telefon SENTRALADMINISTRASJONEN Internt notat Vår saksbehandler Ulrike Sandø Vår dato 01.04.2014 Vår referanse 2014/12718-1/38121/2014 EMNE B64 Telefon 2205542006 Deres dato Deres referanse Til: Asker videregående

Detaljer

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse

Foreldremøte 8. Trinn. 29. August Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Foreldremøte 8. Trinn. 29. August 2013. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse Hovedintensjonen med Utdanningsvalg : Generelt styrke ungdomsskoleelevers

Detaljer

Informasjon fra rådgiver Anne Helene Jølstad på foreldremøte for 10.trinn 25.oktober 2016

Informasjon fra rådgiver Anne Helene Jølstad på foreldremøte for 10.trinn 25.oktober 2016 Informasjon fra rådgiver Anne Helene Jølstad på foreldremøte for 10.trinn 25.oktober 2016 Hva skjer frem mot søknadsfristen 1.mars: www.vilbli.no og www.utdanning.no og www.kg.vgs.no UTV-timer og samtaler

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos

Turnéplan: (VGS 2016/17) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Kontaktperson DKS: Hilde Kjos 2 Ma 09.01.2017 11:00 Den Norske Opera & Ballett Nes VGS Vg1 15 15 Kl.11.00-13.00 på Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med Nes VGS, 1BAA (1 gruppe - 15 stk) og Lørenskog vgs, 3SF (1 grupper - 8 stk),

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017

SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 SOSIAL HANDLINGSPLAN DØNSKI VIDEREGÅENDE SKOLE 2017 Skolens visjon: På Dønski skal alle lykkes Skolens verdier: Kompetanse, Felles innsats, Glede 1 Innhold LOVMESSIGE FØRINGER... 3 OPPLÆRINGSLOVEN 9a...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 22.04.2013 Møtested NELFO, Stanseveien 25, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 13:00 NB! Minner om fellesmøtet med Oslo som starter kl. 09.00. Program

Detaljer

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett.

På grunn av avrunding, kan enkeltresultater i denne rapporten avvike med 0.1% fra resultatene på Internett. Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge 2007. Alle skoler som var påmeldt Skolevalg 2007, og som rapporterte inn valgresultatene før kl.

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll

Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll Ungdommens Bystyremøte 2010 Protokoll 10. februrar 2010 De fem prioriterte sakene fra Ungdommens Bystyremøte 2010: Sak 1: Ungdommens nasjonalforsamling På Ungdommens Bystyremøte diskuteres det mange saker

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 30.08.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4/Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 30.08.2016 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom Fylkestingssalen Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 Disposisjon yrkesopplæringsnemndsmøte Oslo

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2015/16) BIRKEBEINERNE

Turnéplan: (VGS 2015/16) BIRKEBEINERNE Tir 12. apr. 2016 kl. 12:30 Asker VGS / Asker kino, Sal 1 (182 seter) (Asker) Asker VGS: trinn: Vg2, antall: 180 Fredtunveien 81, 1386 ASKER 66 90 72 40 Cathrine H Zandjani cathrine.zandjani@asker.vgs.no

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.:

Møteinnhold. Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Møteinnhold Kort om: Rådgivers ansvar og oppgaver Gangen i rådgivningen på Løkenåsen med bl.a.: Utdanningstorget Utprøving i videregående skoler Elev- og foreldresamtaler med rådgiver Søknadsprosessen

Detaljer

Turnéplan: (VGS 2015/16) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA

Turnéplan: (VGS 2015/16) INN I OPERAEN... OG VIDERE TIL SNØHETTA Høsten 2015 10:00 Valler VGS Valler VGS 60 60 AVLYST AV SKOLEN. kl 10-12.00 Den Norske Opera & Ballett. Omvisning med sceneprøve på Manon (ballett) og utøvermøte. Deles i 3 grupper ved 37 On 09.09.2015

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: Tid: 13:00 15:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 30.11.2015 Møtested: Schweigaards gate. 4 Møterom Rom 211 Møtedato: 30.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Akershus

Referat fra 1. Elevforsamling i Elevorganisasjonen i Akershus Til Medlemsskolene i Elevorganisasjonen i Akershus Kopi til Sentralstyret, landsstyret, kontrollkomiteen i Akershus, valgkomiteen i Akershus, Valgkomiteen nasjonalt, desisjonskomiteen. Fra Anna Handal

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer