Kurstilbud høsten For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud høsten 2013. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet."

Transkript

1 Kurstilbud høsten 2013 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

2 MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK YRKESUTØVELSE Høstens program Dette er høstens program for Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk psykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vi håper og tror at vi har fått til et faglig spennende og relevant kurstilbud for flest mulig av medlemmene av ordningen. I tillegg finner du også omtale av noen kurs som ikke er en del av spesialiseringsutdanningen, men som vi tror kan være relevante og aktuelle. Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltagerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Kommentarer og spørsmål til programmet: Per Arneberg e-post: tlf.: Kurspåmelding e-post: Marianne Langeland tlf.: / 77 Kontaktperson Utdanningsforbundet Einar Ove Standal e-post: tlf.: Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning Over hundre pedagoger har siden 1983 tatt utdanning som spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Mer enn 200 pedagoger er i dag under utdanning. Etterutdanningen forutsetter ikke medlemskap i Utdanningsforbundet, men Utdanningsforbundets medlemmer betaler redusert kursavgift. Spesialiseringsutdanningen gir både en profesjonsrettet etterutdanning og en spesialisering i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Etterutdanningen er rettet mot praktisk yrkesutøving innen pedagogiskpsykologisk rådgivning. Utdanningen er et tilbud til pedagoger som arbeider med pedagogiskpsykologisk rådgivning. De som gjennomfører spesialiseringen, har rett til å bruke tittelen, Spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgiving-utdanningsforbundet. Etterutdanningstilbudet tilrettelegges av Utdanningsforbundet. Spesialiseringsutdanningen har ingen deltakeravgift, kun avgift knyttet til deltakelse på kursene. Et økende antall kommuner godkjenner utdanningen som likeverdig med bl.a. psykolog-spesialist når det gjelder tilsetting og lønn. Utdanningen har gitt pedagoger bedre muligheter til å konkurrere med fagfolk med tilsvarende utdanning fra andre fagfelt om stillinger i og utenfor skoleverk Les mer på

3 OBLIGATORISK BASISKURS: Etikk og rådgivning utfordringer for rådgivere i ppt og spesialpedagoger Tid: september2013, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet) 3500 (andre) Bindende påmeldingsfrist: 3. september Foredragsholder: Lars Gunnar Lingås Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er obligatorisk basiskurs for de som er tatt opp i ordningen. Om kurset Utdanningsforbundet har vedtatt profesjonsetisk plattform for lærere. Dette er ikke en medlemsetikk, men en profesjonsetikk rettet inn mot lærere, førskolelærere, skoleledere og styrere. Verdigrunnlaget er det samme for oss som for lærere. Utfordringen blir hvordan arbeider vi videre med profesjonsetikken i vår sammenheng og hva er spesifikke utfordringer for oss i vårt arbeid? Det kurset vi her inviterer til, vil nettopp ta opp disse problemstillingene og vil være et innspill til et basiskurs i i profesjonsetikk i spesialiseringstutdanningen. Du vil her få anledning til å være med å påvirke arbeidet med hva slags profesjonsetikk som bør prege vår profesjon. PROFESJONS- ETIKK PLATTFORM RÅDGIVNING UTFORDRINGER Målet med kurset Bli kjent med etiske begreper og tenkemåter Gjenkjenne og gjennomtenke etiske utfordringer i rådgivningsarbeidet med vekt på menneskesyn Utfordres på etiske sider ved rådgivningsarbeidets grunnforståelse Se de etiske utfordringene når en samarbeider med andre En innføring i lærerprofesjonens etiske plattform og dens relevans for rådgivere Introduseres for bruk av etisk refleksjonsmodell Innhold Introduksjon til noen moralfilosofiske emner Profesjonsetikkens rolle og betydning Grunnlagsforståelse, menneskesyn og etikk Fag og etikk på tvers Etisk refleksjon Form Kurset går over to dager og vil veksle mellom forlesninger, arbeid i grupper og dialoger i plenum. Deltakerne oppfordres til i forkant av kurset å nedtegne eksempler fra egen praksis på etiske utfordringer og dilemmaer. Kursansvarlig Lars Gunnar Lingås er førsteamanuensis ved Inst for pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Han var konsulent for Utdanningsforbundet i arbeidet med å utvikle Lærerprofesjonens etiske plattform. Han er utgitt boka Etikk for pedagoger (2011) og er medredaktør av boka Pedagogisk veiledning (2013). Fag og etikk

4 TVILSDAGENE 2013: STEMME Tid: september Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 3600 Bidragsytere: Marie Bergmann, Ingrid Lund, Astrid G Eikseth, Unn Hammervold, Anne Helgeland, Thomas Hyland Erksen, Merete Lindstrøm, Herborg Kråkevik, Åse Linderborg m.fl. Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk- psykologisk rådgivning og ansatte innen utdanning, helse og kultursektoren STEMME TVIL SKRÅSIKKHET De tverrfaglige tvilsdagene går av stabelen for tolvte år på rad, og er tilbake i Norge for første gang siden Arrangementet vil i år løfte fram en rekke aspekter ved begrepet stemme. Det er Wilhelmsen Kulturformidling som er koordinator og arrangør, i samarbeid med Utdanningsforbundet, Stiftelsen Bergensklinikkene, Kompetansesenter Rus-Oslo, KoRus Øst, Norsk Sykepleierforbund og Danmarks Lærerforening. Sentrale temaer: Å bli holdt nede: Brukerstemmen om tvang i psykiatrien Barnets stemme i utfordrende livssituasjoner Erfaringer hentet fra den familieterapeutiske hverdag Etiske utfordringer i barnehage og skole Hvordan opplever og håndterer lærere og førskolelærere dette? De stille stemmene hvem ivaretar disse? Forumteater som metode for å forstå egne og andres misforståelser Hjelpekunst. Kierkegaard I tillegg blir det arrangert både konserter, debatter og vandringer. Vandringer: Jenny og de andre spinnejentene Frykt og fryd i Tøyengata En vandring i byens skygge Vandring motstrøms med Kirkens Bymisjon Stemmer i andre hus. Vandringer i litteraturen Detaljert program og informasjon om arrangementet finner du på TVIL sin egen hjemmeside - Påmelding på

5 Alle kan snakke om traumer Tid: oktober, kl (begge dager) Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (ikke-medlem) Påmeldingsfrist: 3. oktober Foredragsholder: Anette Holmgren, psykolog Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning, rådgivere, sosiallærere, lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper om hvordan vi kan snakke med barn og unge om ubehagelige og traumatiske opplevelser. Kurset er en oppfølging av modul 1, og deltakerne må ha deltatt på denne for å kunne være med på modul 2. Mange barnehagelærere og lærere tror at man må være ekspert for å snakke med barn om traumatiske opplevelser, og derfor unngår de å snakke med barn og unge om slikt. Dette kan være fatalt. Mange barn forteller om det som har skjedd dem kun én gang, og siden aldri igjen. Dette kursets formål er å påvise at alle kan snakke med barn og unge om ubehagelige opplevelser. Med utgangspunkt i det narrative perspektiv vil foredragsholder demonstrere hvordan det er mulig å reetablere et barns tro på seg selv og sine egne verdier. TRAUMER Program Trening av samtaleferdigheter i relasjon til samtaler med barn og unge om ubehagelige og traumatiske opplevelser. - Traumesamtalen - Sorg og krise - Tidligere traumer - Familier og grupper Foreleser Anette Holmgren er fra Danmark. Hun er psykolog og medeier av utdanningsinstituttet DISPUK, forfatter av boken Terapifortællinger (2008), og redaktør av bøkene Fra terapi til pædagogik (2010) og Narrativ praksis i skolen (2012).

6 Inkludering og nevropedagogikk med PAS og Zonemodellen som redskap Sted: Røde Kors Konferansesenter, Hausmanns gate 7 Tid: november, kl Pris: 2800 (medlem), 3500 (ikke-medlem), Bindende påmelding: 14. oktober PAS ZONE Kursledere: Psykologenen Steen Hilling og Lotte Behrend Målgruppe: Medlemmer i Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-posykologisk rådgivning og ansatte i skole og barnehage som er engasjert i og arbeider med inkludering. Kurset vil handle om betingelser for å få til inkludering. De erfaringer som er høstet i forbindelse med forskning på dette feltet bør konkretiseres i en erfaringsdannelse rettet inn mot hva vellykket inkludering kan innebære. Dag 1 vil besvare følgende spørsmål: - Hva er elementene i vellykket inkludering? - Hva kan gjøres for å skape det inkluderende læringsrommet? - Hvor går grensene for å inkludere? - Hvilke faglige tiltak må til for at inkludering kan lykkes? Her vil PAS (Pedagogisk Analyse System) og Zonemodellen presenteres. Dag 2 vil ta for seg ulike redskap for å få til inkludering. - Det vil bli søkelys på sosialmetriske redskaper og en presentasjon av Unge Pas for å fremme forståelsen av gruppedynamikk. - Det vil bli løftet fram en læringsanalyse som vil skape innsikt i den enkelte elevs forutsetninger. - Modellene som presenteres er godt utprøvd og tydeliggjør elementer i vellykket inkludering. Sentrale faktorer i et inkluderende perspektiv er foreldrenes rolle og skolens/institusjonens organisering. Kurset bygger på følgende bøker: Hilling, Behrend &Sunesen: Inklusion og Neuropædagogik med PAS og Zonemodellen som redskab, Munkholm Forlag, (2013) Hilling, Behrend & Sunesen: Undervisningsdifferentiering - i kontekst, Munkholm Forlag, (2012) Hilling & Behrend: Inklusion betingelser for succes og begrænsninger, Munkholm, (2011)

7 OBLIGATORISK BASISKURS: Forvaltning og sakkyndig arbeid Tid: november Sted: Lærernes hus, Oslo Pris: 2800 (medlem av Utdanningsforbundet), 3500 (ikke-medlem) Påmeldingsfrist: 4. november Kursledere: Johannes Drabløs og Hanne Melander. Målgruppe: Medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Kurset er obligatorisk basiskurs for de som er tatt opp i ordningen. Om kurset Kurslederne vil innledningsvis belyse sentrale juridiske og forvaltningsmessige rammer for grunnopplæringen hentet fra opplæringsloven med forskrifter og sentrale begrep og bestemmelser fra forvaltningsloven. Noen eksempler er formålsbestemmelsen og bestemmelsen om tilpasset opplæring, sentrale elevrettigheter som rett og plikt til opplæring, innhold i og vurdering av opplæringen, retten til et godt psykososialt miljø, hjem-skolesamarbeid. Ut fra dette vil de sette søkelys på PPTs rolle, ved foredrag og gjennom drøftinger i grupper. Siste del av første kursdag vil vies saksgang og prosesser i skole og PPT - fra bekymring til tiltak. Obligatorisk basiskurs Andre dag av kurset vil vi gå dypere inn i opplæringslovens bestemmelser om spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder, og spesialundervisning både for elever grunnskole og videregående opplæring. Utdanningsdirektorates Veilder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning er en sentral kilde. Form Kurset går over to dager, og vil veksle mellom forelesninger, dialog i plenum og drøftinger i grupper. Det legges opp til arbeid med case. Kursdeltakerne oppfordres derfor til å ha med case til kurset. Kursansvarlige Johannes Drabløs er leder for PPT Ålesund og styremedlem i spesialiseringsordningen. Hanne Melander er seniorrådgiver på Utdanningsavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland.

8 Kurs med relevans for medlemmer av spesialiseringsutdanningen, men som ikke inngår i kursrekken: Pris pr. kurs: 1000 (medlem av Utdanningsforbundet), 1800 (andre), 600 (student) Vi tar forbehold om endringer i programmene og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen. Påmeldingssfrister: se Liten i barnehagen Tid og sted: 30. september, kl , Raddison Blu hotell, Kristiansand Foredragsholder: May Britt Drugli, professor, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, NTNU På dette kurset vil du bl.a. få en oversikt over internasjonal forskning på området og svar på hva som bør vektlegges i utviklingen av gode norske barnehagetilbud til de yngste barna, for eksempel i forbindelse med tilvenningsprosessen, daglig samspill og foreldresamarbeid. Barn, foreldresamarbeid og skilsmisse Tid og sted: 18. oktober, kl , Lærernes hus, Oslo Tid og sted: 11. november, kl Hotel Terminius, Bergen, Foredragsholder: Ingrid Lund, førsteamanuensis, Universitetet i Agder På dette kurset ønsker vi å øke kompetansen til de ansatte i barnehagen i forhold til barns reaksjoner ved samlivsbrudd, foreldresamarbeid og relevant regelverk som er aktuelt for ansatte i barnehagen knyttet til seperasjon og skilsmisse. Landskonferansen for PPT konferansen Tid og sted: 21. november, Thon Oslofjord hotell, Sandvika. Foredragsholdere: Tore Frost, Nils Breilid, Eli Gundersen, Bjørg T. Klokk, Gro Hartveit, Anne Dorthe Tveit og Henrik Syse Den årlige Landskonferansen for PP-tjenesten arrangeres i felleskap av Utdanningsforbundet, Psykologforeningen, KS og Utdanningsdirektoratet. Dette er en fagpolitisk konferanse hvor PP-tjenesten settes inn i en nasjonal kontekst. Tema på årets konferanse er PP- tjenestens rolle i et inkluderingsperspektiv. Konferansen er en arena hvor utdanningspolitiske debatter og politiske føringer som angår PP-tjenesten belyses. Klasseledelse Tid og sted: 26. november, kl , Radisson Blu, Kristiansand Foredragsholder: Terje Ogden, professor og forskningsdirektør, Atferdssenteret-Unirand Foreleser vil ta for seg forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forhold som er forbundet med god klasseledelse, og kan samles under følgende hovedpunkter: Miljøets atferdsregulerende funksjon, positive elev-lærer relasjoner, elevmedvirkning, regler og rutiner, strukturert undervisning og læringsaktiviteter, anerkjennelse, problem- og konfliktforebygging Ekspedisjon til Regnbueløvens rike Tid og sted: 28. november, kl , Lærernes hus, Oslo Foredragsholdere: Eyvind Skeie, idémaker og forfatter og Sigrid Frigstad, styrer i Snømyra barnehage og veileder i Være Sammen. På dette kurset vil det bli presentert et forebyggende pedagogisk program for barn i aldersgruppen 4-5 år. Grunntemaet er sosial kompetanse, aggresjonsmestring og relasjonsbygging. Overordnede fokus er selve barnefellesskapet og tilhørighet til dette. Kurset omfatter både de stille, innagerende barna, de utagerende- og de mer «vanlige barna. På kurset vil det også bli presentert en foreldrepakke som skal inspirere foreldre til å framstå som varme og tydelige foreldre. Les mer på Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO Telefon

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2014. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2014 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud høsten 2012. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud høsten 2012 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no MELD DEG INN i SPESIALISERINGS- ORDNINGEN! ETTERUTDANNING

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg

RAPPORT. Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg RAPPORT Grafisk blad fra Orion Righard, produsert under programmets gang. Foto: Arne Solli, Første Steg 13. TVERRFAGLIGE TVILSARRANGEMENT BERGEN, 10. 11. SEPTEMBER 2014 1 INNHOLD Årets tema: Seg selv-

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole

10/11. Kompetanseheving for lærere og ledere. Videregående skole 10/11 Kompetanseheving for lærere og ledere Videregående skole Lære mer, fullføre og bestå Innhold Én av tre elever fullfører ikke videregående skole. Frafall og høyt fravær er blitt et politisk prioriteringsområde.

Detaljer

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne

SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010. Sørlandsk lærerstevne SØRLANDSK LÆRERSTEVNE 22. OKTOBER 2010 Sørlandsk lærerstevne Kristiansand 1 Innhold Velkommen 4 Praktisk informasjon 5 Styret 6 Hilsen fra rektor 7 Læremiddelutstilling 8 Åpningsforedrag 9 Kursoversikt

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene.

KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2012. www.bergensklinikkene. KoRus vest Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2012 www.bergensklinikkene.no 1 Forord Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 18. år på rad

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE.

PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. PLAN FOR VEILEDNING AV NYUTDANNEDE BARNEHAGELÆRERE I BERGEN KOMMUNE. Oppdatert 4.3.2014 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Om Plan og oppfølging av nyutdannet barnehagelærer i Bergen kommune... 2 Planen

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole

Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Kvalitetsmelding 2011 Barnehage og skole Behandlet i Mandal bystyre 26.5.2011 (j.nr.: 2010/731) Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Struktur og innhold... 4 Dokumentasjon og kilder... 5 Økonomi...

Detaljer

FAGBOKHANDELEN PÅ HØGSKOLEN I MOLDE HAR SKIFTET NAVN. har blitt til BOK. Åpent mandag - fredag 9-16 torsdag 9-18 BRUK DIN LOKALE FAGBOKHANDEL

FAGBOKHANDELEN PÅ HØGSKOLEN I MOLDE HAR SKIFTET NAVN. har blitt til BOK. Åpent mandag - fredag 9-16 torsdag 9-18 BRUK DIN LOKALE FAGBOKHANDEL ATLE DYREGROV Sorg og traumer BOK Fagbokhandelen på Høgskolen i Molde Postboks 2110 6402 MOLDE Britvegen 2 Tlf.: 71 21 41 91 6411 Molde Fax: 71 21 41 80 www.simoldebok.no simoldebok@himolde.no FAGBOKHANDELEN

Detaljer

Framtidens barnehage

Framtidens barnehage Fagdager for førskolelærere Framtidens barnehage Trondheim 12. 13. februar 2014 Invitasjon til førskolelærere, styrere og ansatte i kommune- og fylkesadministrasjoner Velkommen til fagdager Dronning Mauds

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012

Ledelse av etnisk mangfold. Marit O. Langås 15.06.2012 Ledelse av etnisk mangfold Marit O. Langås 15.06.2012 Master i skoleledelse NTNU 2012 Forord Min masteroppgave utgjør sluttproduktet etter fire års deltidsstudium i skoleledelse ved NTNU. Da jeg startet

Detaljer

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst!

Kursplan for 2014. for barnehagene i Asker kommune. Liten og viktigst! Kursplan for 2014 for barnehagene i Asker kommune Liten og viktigst! Som beskrevet i den overordnede kompetanseplan for 2012 2014 er temaet for 2014: Danning mer enn sosial kompetanse? Barnehagens oppgave

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla

PPT for Ytre Nordmøre. «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg. Averøy Aure Kristiansund - Smøla PPT for Ytre Nordmøre «Ta grep» Rapport fra prosjektet «Ta grep». Perioden 2012 2015. Tone Merete Berg Averøy Aure Kristiansund - Smøla Innhold Forord... 4 Sammendrag... 5 1. Innledning... 6 2. Prosjektets

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer