DEL 1: VÅGÅ PRESTEGJELDS ALLMUGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DEL 1: 1600-1800 VÅGÅ PRESTEGJELDS ALLMUGE"

Transkript

1 Bygdebok for Vågå og Sel, bd. 2 Innhald Forord Eit utgangspunkt DEL 1: VÅGÅ PRESTEGJELDS ALLMUGE : Kongens undersåttar Tingbønder og statsmakt Lokal elite og lokale tillitsmenn - lensmann og lagrette Ætt og arv Den tapande part Vedlikehald av Sundbrua Eit samfunn på form som ein pyramide Nye kyrkjer i Vågå og Sel Tuktens ris Barnelærdomen og bilda Menn og kvinner Fornying i eit sjølvbevisst samfunn Gruvedrift i Sel Vedkøyring for koparverket på Kvikne i Nord-Østerdal Det gudbrandsdalske bergverket i Sel Privileg og gruveanlegg - Rusthøa og Selsverket Norges eldste gruvekart frå 1647 Drifta dei første åra Handelshuset Marselis tek over Meistrar, gesellar og knektar - Johannes Barth Koparverket og bygdene omkring Lause fuglar og omstreifande tiggarar Tretten bergmånader i 1664 Vedkøyring som attåtnæring Namnebyte med gullglans - Gyldenløves Fredriksgave I skuggen av krig Overfallet i Kringane i og dagen derpå Gamle avtaler og nye pålegg - eit døme frå Nedre Heidal Skatte- og avgiftsgrepet blir strammare Frå "mann av huse" til Det waageske Compagnie Statthaldaren tek imot klagemål og bøneskriv Losji og innkvartering Maktbruk og rett Straffesaker Eit spørsmål om ære og rang Johannes Blessom og opprøret i Gudbrandsdalen i 1661 Bygder i forandring

2 : Bygder under frostår og krig Folkeauken held fram Kor mange menn og kor mykje folk? Unge folk møter frostår Folketalet i ein skatt på skor Unntaka - spedbarn, gamle, fattige, vanføre, soldatar, landdragonar Folketalet - auke eller stagnasjon Jordbruksbygder Sjølveigande bønder Kongens gardar og nybyggjargrender Jordbruket i Sjårdalen og i Baksida på Lalm Korndyrking og frostår Februk og fôrdyrking Plassfolk, ei ny samfunnsgruppe Endringar Mellom grannar Samarbeid om kunstig vatning Baksnakking om trolldomskunster Kjeftbruk og truging med kniv Anne Eiriksdotter venta barn Hore og madonna Hus og innbu Verksgarden Formo Kapteingarden Sandbu i Vågå Innbu og lausøre Kontrastar Draumar i krigens tid Vevarane og biletmotiva Ei eventyrverd med kongar og dronningar, visdom og dygder Vevnader til kvardag og fest Skifte og fordeling i heimraster og fjell Skiftet etter enkja Barbro Amundsdotter Bjølstad Grensegangar om felles ressursar Bjølstad med heimrast Deling i skog Sameiga i Sandbusmorka Nikolas Grein mot bøndene i Sel Grenser mot andre prestegjeld Vagværar og kvikneværar i holmgang Som det kunne søme seg for "smukke" grannar og grender Grannskap med skjåkværar i Finndalen Rettar og løyve Bønder blir sjølveigarar Jorddrottane - offiserar, forretningsfolk og velståande bønder Auksjonen på Elstad i 1726 Salet av kyrkjene Framgang under den vesle istida

3 : Velstand og større ulikskap Folkeauken held fram Folkeauke, men også svolt og epidemiar Barn av ugifte foreldre Spørsmål om ære og arv Gamle og nye grender Bygslar eller husmann? Bønder og plassfolk Tre husmannskontraktar Husmenn som ein økonomisk ressurs Ein underklasse blir til Allmenningsbruk Aukande sosial ulikskap Gard og grunn Kornavlingar og folltal Omsetjing og forråd av korn Husdyrhaldet Sætring sommar og vinter Kvilingssætrene i Randsverk Matmor og enkje Enkjer og gjengifte Vegar ut og heim Ein økonomisk oppsving og ei boble som sprakk Bygdesager og gardprisar Handel og nytingsmiddel Avstandar og strabasar - ulike sider ved presten Dopp Kongsvegen gjennom Gudbrandsdalen Post, kost og losji Nøytralitetens pris Herredømet over språket Lov og rett Skule og skriftkultur Dei store vart større, dei mange vart fleire Storofsen i 1789 Selsverket Taksten etter Storofsen DEL 2: FOLKET I VÅGÅ, SEL OG HEIDAL : På veg mot ei tålegrense Garden som sentrum for liv og verksemd Utskifting i skog, teigblanding heime Ein tilhaldsstad for folk og dyr Eit stabilt gardssamfunn Føderådsfolk, tenarar, innerstar, legdlemer Dobling av produksjon, tredobling av folketal

4 Folketal og yrke Gode år, mange fødde, få døde Yrke, stand og rang Høg og låg i same bygd Det tradisjonelle samfunnet når tålegrensa Handverkarane Opning for impulsar, evne til å gjennomføre, vilje til å ta i bruk Ein gullalder tek slutt Krig, naud og ein nyfødd stat Under krigsfana i 1808 og 1814 Naudsåra heime Året 1814 Eit pålagt bankinnskot og ein ekstraskatt på inntekt og formue Avvikling av det siste leiglendingsgodset Vågåpresten Spørsmål om autoritet - prest og bønder Ei maning til disiplin under fornuftens himmel Fast skule ved Vågåkyrkja Prosten Krag sitt ettermæle Bønder og lokalstyre Eit nytt forum for ein gamal elite Frå kornmagasin til sparebank Konflikt mellom formannsskapet og magasinforvaltaren Ein sparebank for Vågå eller heile Nord-Gudbrandsdalen Næringsfridom og samfunnsansvar To utsette kvinner Ansvaret for dei fattige Arbeidarforeiningar i Vågå, Heidal og Sel Arbeidsvandring og utflytting Ungdom til Romsdal, Nordmøre og Trøndelag Til Salten i Nordland Ekteskap og føderåd under levevilkår i endring : Nye tider Færre folk Utvandring til Amerika: Kjelder og omfang Med jord som mål - Andreas Andersen Hjerpeland Arbeidsvandring - Mari og Ola Austrem, Hans Kleiven Ei familiehistorie Oppbrot frå eit uverdig liv Avviklinga av husmannsvesenet i Heidal Nedlagde heimar Utfordringar for standssamfunnet Retten til eigedom og bruk i allmenningane Jakop Lårgard og Iver Sletten Omstilling i jordbruket Anlegg opnar nye perspektiv Frå overskot til underskot på arbeidskraft

5 Arbeidsløner og matproduksjon Husdyrhald og avl Ein marknad på Otta for driftefe Knutepunktet Randsverk Otta og Vågåmo Veg og jernbane, post og telefon Det gamle maktsenteret i hovudsoknet Ikkje lenger allmugen, men folket Folkeskulen avløyser allmugeskulen Høgremenn og venstremenn Folkeleg organisering DEL 3: NOTAR, KJELDER, LITTERATUR, REGISTER Notar Kjelder Litteratur Register

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11.

Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Jutulen Medlemsskrift for Vågå Historielag 2008. Årgang 11. Innhald Årsmøteinnkalling side 5 Årsmelding og rekneskap 2007 side 6 Program for opningsstemna 21. juli 1957 side 10 Dagningen 22.7.1957: Sol

Detaljer

Eit liv med kaffistover og bondeheimar

Eit liv med kaffistover og bondeheimar SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar 0 1 SMÅSKRIFTER FRÅ IVAR AASEN-TUNET 4 Kåre Kolås Eit liv med kaffistover og bondeheimar I samtalar med Nils Seland

Detaljer

"...for at finde en blidere Skjebne"

...for at finde en blidere Skjebne "...for at finde en blidere Skjebne" I 1989 markerte Hjartdal kommune at det var 150 år sidan dei første utvandrarane reiste til Amerika. Mellom anna blei boka "...for at finde en blidere Skjebne" utgitt.

Detaljer

DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET NORSK PERSPEKTIV

DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET NORSK PERSPEKTIV DET NORDVEST-EUROPEISKE HUSHALDSMØNSTERET I NORSK PERSPEKTIV HISTORIE STORFAG HAUST 1994 UNIVERSITETET I BERGEN ARNE SOLLI INNHALD Side INNHALD... ii KAPITTEL 1 INNLEIING... 4 1.1 Eit nordvesteuropeisk

Detaljer

Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder

Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder Søknad på strategisk høgskoleprosjekt frå Høgskulen i Volda, Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kristendom Kulturperspektiv på møte mellom embetsmenn og bønder Samandrag Prosjektet

Detaljer

Hjelpemiddelbehov i framtida

Hjelpemiddelbehov i framtida Hjelpemiddelbehov i framtida Ei framskriving av talet på brukarar av hjelpemiddel fram mot 2060 Av Sigurd Gjerde Samandrag I denne artikkelen vil vi gå gjennom framskrivingar av talet på brukarar av hjelpemiddel

Detaljer

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa

Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa Johannes Idsø Finanskrisa og oss (1) Den første av tre kronikkar om finanskrisa (Kronikk i SA og Firda 22.11.08) Kva er årsaka til finanskrisa og kva verknader vil den ha for oss som bur i Sogn og Fjordane?

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars

Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Landslaget for lokalaviser Telefon 452 89 111 Organisasjonsnummer Kongens gate 14 lla@lla.no 969 970 864 MVA 0153 Oslo www.lla.no Innspelsmøte NRK og konkurranse Kulturdepartementet mandag 23. mars Notat

Detaljer

1905 - Balestrand kommune

1905 - Balestrand kommune Side 1 av 9 Gamle Sagatun skule sett frå vegen mot hovudinngangen. Skulen vart opna i 1905 og var i bruk til ny skule kom på Kreklingen i 1983. Porten mot vegen og arkane i sveitserstil vart rivne ned

Detaljer

DEN INTERNASJONALE FRÅSEGNA OM MENNESKERETTANE

DEN INTERNASJONALE FRÅSEGNA OM MENNESKERETTANE DEN INTERNASJONALE FRÅSEGNA OM MENNESKERETTANE INNLEIING Då det å godkjenne det naturlege menneskeverdet med like og umissande rettar for alle menneske på jorda er grunnlaget for fridom, rettferd og fred

Detaljer

Pilegrimsvandrar i Fron

Pilegrimsvandrar i Fron Pilegrimsvandring har lange tradisjonar i Europa. Dette motivet er frå Galicia i Spania med tittel Monumento al peregrino. Med kamskjell i hatten og pilegrimsstav i hand mot målet, Santiago del Compostela

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND

Årbok for. Sykkylven SYKKYLVEN SOGENEMND Årbok for Sykkylven 1995 SYKKYLVEN SOGENEMND INNHALD: Side Astrid Falkum: Fjell... 1 Roald Solheim: Føreord... 2 Jostein Drabløs: Myre-stova... 3 Eldar Høidal: Rapport frå Sykkylven sogenemnd... 5 Biletkavalkade...

Detaljer

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren.

Sande. Fyrst i 1852 fekk brukaren den gongen, Thorkild Thomasson Sande kongeskøyte på eigedomen og blei soleis den fyrste sjølveigaren. 1 Sande Noko informasjon om Sande er samla i dette heftet. Meir finn du i bygdeboka for Luster, Gards- og Ættesoge for Luster, bind 3: Dale 2 og Nes sokn (1987). 01. Generelt om Sande Sande ligg på søraustsida

Detaljer

Kulturminneplan 2011-2021. urm

Kulturminneplan 2011-2021. urm Kulturminneplan 2011-2021 urm Innhald Forord Del 1 Plangrunnlag 1.1. Kulturminne og kulturminnevern 1.1.1 Kva er eit kulturminne? 1.1.2 Kvifor kulturminnevern? 1.1.3 Lovverk og juridiske dokument 1.1.4

Detaljer

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan

Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Wiconsin my Home av Erna Oleson Xan Utdraga frå boka er omsette og brukte med løyve frå The Board of Regents of the University of Wisconsin Press. Teikning: Mary Lou Warrick Om boka I 1847 sto det eit

Detaljer

Eit fleirkulturelt samfunn

Eit fleirkulturelt samfunn Eit fleirkulturelt samfunn Hei! Eg heiter Mahammed. Eg er 15 år gammal. Eg er fødd i Somalia, og flytta hit til Noreg for 5 år sidan. Eg liker å spele fotball og gå ut med vener. Eg er eigentleg avhengig

Detaljer

Godt nytt år? Januar 2010

Godt nytt år? Januar 2010 Januar 21 Godt nytt år? Framtidsutsiktene er blitt langt betre det siste året, men framleis er investeringslysta minimal. Verkstadsindustrien har tøffe tak med vesentleg svakare ordresituasjon. Næringsbarometeret

Detaljer

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland»

«De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» «De forlot sin barndoms egn og flyttet til Nordland» Av Ola M. Heide Utvandringa til Amerika var stor i Ringebu som i de fleste bygder i Gudbrandsdalen, og temaet er omtala i Hemgrenda ei rekke gonger

Detaljer

Jutulen. Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag. Redaktør: Knut Raastad. Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim

Jutulen. Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag. Redaktør: Knut Raastad. Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim Jutulen 2013 Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag Jutulen 2013 Årgang 17 Årsskrift frå Vågå Historielag Redaktør: Knut Raastad Fotoskanning: Nils Valde Annonser: Dag Aasheim Tilretteleggjing for trykk:

Detaljer

Pettergarden på Nysætra.

Pettergarden på Nysætra. Pettergarden på Nysætra. Året er 1882. Johan Olaus frå Pettergarden på Løset og Marte Regine frå Almeskar har funne kvarandre. Det vert fortalt at Johan og Marte vurderte å dra til Amerika for å finne

Detaljer

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket?

Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? Kva skattemessige konsekvensar har ei omdanning frå enkeltpersonføretak til aksjeselskap i landbruket? av 4 Mari Bente Beinnes What are the taxable consequences of converting organizational form from sole

Detaljer

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner

Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner Informasjon, inspirasjon og møte med gode venner 22. - 24. oktober i Stavanger Forum Landbrukpolitisk konferanse Program Landbruksutstilling/-messe Bondepub/ Festmiddag Gratis buss Til og frå Jernbanestasjonen

Detaljer

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane

Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Bondelag Utarbeidet av Merete Støfring Til Arild Bustnes, Næringspolitisk Fråsegn Kopi til Jordbruksforhandlingane 2012 - Fråsegn frå Sogn og Fjordane Det nærmar seg jordbruksforhandlingar.

Detaljer

Butikken som bygdeutviklar

Butikken som bygdeutviklar A R T I K L E R Finn Ove Båtevik og Unni Aarflot Butikken som bygdeutviklar «Å følge landhandelens historie er å følge Norges historie etter en bestemt linje. Å følge landhandelens samfunnsfunksjon det

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Alternativt budsjett 2012 Økonomiplan 2012- NY FRAMGANG FOR BERGEN Innhaldsliste: Side : Samandrag 2 Budsjettvedtak 4 Byrådsleiar si avdeling 5 Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eigarskap 6 Byrådsavdeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Romsa. ei perle i Sunnhordland. Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv. Anders Lundberg

Romsa. ei perle i Sunnhordland. Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv. Anders Lundberg Romsa ei perle i Sunnhordland Frå lokalsamfunn via frøplantasje til friluftsliv Anders Lundberg Friluftsrådet Vest og Statskog 2007 Føreord Initiativet til å skrive øybiografien om Romsa kom frå Friluftsrådet

Detaljer