VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER"

Transkript

1 VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

2 VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER 1. Følgende nedtrappingskategorier oppført i tabellen til dette vedlegg får anvendelse på nedtrappingen av toll ved innførsel til Panama i henhold til artikkel 2.3 nr. 1 i denne avtale: a) toll på varer som ikke er oppført som noen kategori, skal avskaffes fra den datoen denne avtale trer i kraft, b) toll på varer oppført som kategori «5» skal avvikles i fem like store årlige trinn fra den datoen denne avtale trer i kraft, og varer som nevnt skal være tollfrie med virkning fra 1. januar i år fem, c) toll på varer oppført som kategori «10» skal avvikles i ti like store årlige trinn fra den datoen denne avtale trer i kraft, og varer som nevnt skal være tollfrie med virkning fra 1. januar i år ti, og d) toll på varer oppført som kategori «F» skal opprettholdes etter bestevilkårssatsen bare med hensyn til Sveits og Liechtenstein. Slike varer skal unntas tolleliminering bare med hensyn til Sveits og Liechtenstein. 2. For formålene i dette vedlegg menes med «år en», det året denne avtale trer i kraft som fastsatt i artikkel For formålene i dette vedlegg skal hvert årlig trinn med tollreduksjoner tre i kraft 1. januar i det relevante året, fra år to. 4. Basistollsatsen ved innførsel av varer, som de gradvise reduksjonene etter dette vedlegg skal få anvendelse på, skal være gjeldende bestevilkårssats per 1. januar Dersom Panama på noe tidspunkt etter at denne avtale er trådt i kraft, reduserer sin anvendte bestevilkårssats ved innførsel, skal slike reduserte satser gjelde dersom de er lavere enn satsene beregnet i dette vedlegg.

3 TABELL PANAMA: NEDTRAPPINGSLISTE mel og pelleter av fisk, egnet til menneskeføde 15 F fiskeskjell og avfall derav 15 F tran (fiskeleverolje) og dens fraksjoner 10 F animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner 15 F andre 15 F mel, pulver og pelleter av fisk 15 F andre 15 F sjøvann rent natriumklorid bordsalt tilberedt til dyrefôr andre annen kvartsitt chamotte- eller dinasjord ikke brent brent andre andre skifer, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater ubearbeidd eller grovt bearbeidd ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein; alabast annen monument- eller bygningsstein andre makadam av slagg eller liknende industrielle avfallsprodukter, også med innhold av materialer som er nevnt under varenummer tjæremakadam andre brent eller sintret dolomitt stampemasser av dolomittblandinger ellers kalkstein til bruk som flussmiddel; stein til fremstilling av kalk eller sement ulesket kalk lesket kalk hydraulisk kalk hvit sement, også kunstig farget annen aluminatsement annen hydraulisk sement ubearbeidd glimmer og glimmer kløyvd til plater, ark eller splittings

4 glimmeravfall ikke knust eller pulverisert naturlige borater og konsentrater derav (også brente), unntatt borater utfelt av naturlige saltoppløsninger; naturlig borsyre med innhold av høyst 85 vektprosent H 3 BO 3, beregnet av tørrstoffet leucitt; nefelin og nefelinsyenitt naturlig kryolitt; naturlig chiolitt ikke agglomerert agglomerert røstet svovelkis (kisavbrann) manganmalm, også konsentrert, herunder jernholdig manganmalm, også konsentrert, med innhold av minst 20 vektprosent mangan beregnet av tørrstoffet kobbermalm, også konsentrert nikkelmalm, også konsentrert koboltmalm, også konsentrert aluminiummalm (bauxitt), også konsentrert antimonmalm, også konsentrert annen ellers som inneholder arsenikk, kvikksølv, thallium eller deres forbindelser, av det slag som brukes til utvinning av arsenikk eller nevnte metaller eller for fremstilling av deres kjemiske forbindelser inneholdende antimon, beryllium, kadmium, krom eller blandinger derav som hovedsakelig inneholder vanadium andre ellers andre aromatiske blandinger av hydrokarboner hvor 65 volumprosent eller mer (herunder tap) har destillert over ved 250 C etter ASTM D metoden kreosotoljer solvent nafta andre smøreoljer til elektriske transformatorer eller overbelastningsbrytere; smøreoljer til fly innenlandsk fremstilte smøreoljer bremsevæske og væsker for hydrauliske overføringer andre andre vaselin andre brent andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand ellers andre oksygen på underlag av polyolefiner 15 5

5 på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner på underlag av polyolefiner på underlag av polyolefiner på underlag av halogenerte polyolefiner aerosoler ellers ellers ellers til lær isolasjonsmaterialer for elektriske anlegg for kunstnere andre andre andre ellers andre andre andre med cif-verdi under USD 22,38 pr. liter ellers, med cif-verdi minst USD 22,38 pr. liter med cif-verdi under USD 4,43 pr. liter andre, med cif-verdi minst USD 4,43 pr. liter sminke for leppene sminke for øynene med cif-verdi minst USD 30,00 pr. kilo (brutto) andre preparater for manikyr eller pedikyr pudder for ansiktet med cif-verdi minst USD 30,00 pr. kilo brutto pudder for kroppen (talkum) med cif-verdi minst USD 10,00 pr. kilo brutto ellers ansiktskrem med cif-verdi minst USD 15,00 pr. kilo brutto kroppskrem (for kropp og hender) med cif-verdi minst USD 10,00 pr. kilo (brutto), unntatt preparater for manikyr eller pedikyr andre hudtonere solbadpreparater andre krem (pasta, fast eller halvfast) flytende, også til medisinsk bruk permanentpreparater

6 Hårlakk pomader, parfymerte pomader, uparfymerte Andre farge- og blekemidler til hårpleie Andre til medisinsk bruk Andre munn- og tannskyllevann andre preparater mot dårlig ånde Andre barberkrem og -skum på basis av denaturert alkohol (f.eks. av typen Bay Rum, Menticol og liknende) andre lotioner og eau de cologne med cif-verdi minst USD 4,43 pr. liter andre lotioner og eau de cologne Andre med cif-verdi minst USD 15,00 pr. kilo (brutto) Andre parfymert badesalt og andre badepreparater "agarbatti" og andre velluktende preparater som er virksomme ved brenning romdeodoriseringsmidler, sprayer og liknende i aerosolbeholdere Andre vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"), impregnert, bestrøket eller belagt med parfyme vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"), impregnert, bestrøket eller belagt med kosmetikkpreparater hårfjerningsmidler toalettpreparater for dyr, også medisinske produkter Andre såpe til badebruk og hudpleie og parfymert såpe, også med slipemidler, deodorantsåpe, glyserinsåpe til badebruk, også med innhold av bakteriostatiske stoffer; organiske overflateaktive preparater anvendt som såpe til badebruk og hudpleie og som deodorantsåpe, også med innhold av bakteriostatiske stoffer såpe og produkter brukt som såpe, til vask gelatinerte, brukt som smøremiddel papir, vatt, filt og fiberduk ("nonwovens"), impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel med slipemidler Andre som pulver, flak, spon, granuler og kuler, ikke til kosmetisk bruk til kosmetisk bruk, også med bakteriostatiske stoffer til medisinsk eller desinfiserende bruk, unntatt ordinære produkter med innhold av tilsatte bakteriostatiske stoffer Ellers Andre Ellers

7 Ellers Ellers flytende eller som pasta Ellers flytende, unntatt rengjørings- og avfettingsmidler for glass (frontruter og vindusglass) på basis av kvaternære ammoniumforbindelser som pulver, flak, spon, granuler og kuler rengjørings- og avfettingsmidler, unntatt midler på basis av såpe eller andre organiske overflateaktive stoffer midler til forvask og bløtlegging; blekemidler for klær Andre rengjørings- og avfettingsmidler, unntatt midler på basis av såpe eller andre organiske overflateaktive stoffer hjelpemidler for farging og bleking av tekstiler flytende, unntatt i aerosoler som pulver, flak, spon, granuler og kuler hjelpepreparater for forvask og bleking av tekstilprodukter rengjørings- og avfettingsmidler, unntatt midler på basis av såpe eller andre organiske overflateaktive stoffer annet smørefett pusse- og polérmidler og liknende preparater for skotøy eller lær pusse- og polérmidler og liknende preparater for vedlikehold av tremøbler, tregolv eller andre trevarer pusse- og polérmidler og liknende preparater for karosserier, unntatt metallpussemidler skurepasta, skurepulver og andre skuremidler Andre fødselsdagslys Andre Ellers produkter, alle slags, anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1kg fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon brukt som desinfeksjonsmidler, unntatt de som hører under posisjon sorbitol, unntatt sorbitol som hører under varenummer biodiesel og blandinger derav, som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler vinylsnorer til avskjerming og vinduer ellers med diameter høyst 4", unntatt til systemer for dryppvanning ellers med diameter høyst 4", unntatt til systemer for dryppvanning ellers med diameter høyst 4", unntatt til systemer for dryppvanning ellers andre andre andre 6 5

8 andre med forbindelsesdeler andre plater, golvfliser og andre fliser annet golvbelegg, i ruller ellers plater, golvfliser og andre fliser annet golvbelegg, i ruller av annen plast til elektrisk bruk andre plater til tak, bølgeprofilerte med brutte linjer andre andre andre diffusjonsplater av det slag som brukes i nedfôrede himlinger ellers diffusjonsplater av det slag som brukes i nedfôrede himlinger andre forsynt med trykk av celluloseacetat av andre cellulosederivater teflontape (polytetrafluoretylen) plater til tak, bølgeprofilerte med brutte linjer ellers skuresvamper skuresvamper gryteskrubber andre bøyelige skumplater gryteskrubber plater forsynt med trykk skuresvamper gjennomskinnelige plater av harpiks og glassfiber anvendelige som utvendig kledning på tak, flate eller korrugerte pvc-plater for konstruksjonsvirke av "machimbradas"-typen esker med rominndelere for flasker bøtter, spann og baljer andre sikkerhetsposer med selvklebende lukking som sikrer innholdets ukrenkelighet ellers av det slag som brukes i mikrobølgeovner sikkerhetsposer med selvklebende lukking som sikrer innholdets ukrenkelighet ellers andre andre

9 andre ellers engangstallerkener engangskopper med vekt 6 til 14 ounces engangsskjeer og -gafler dekorative brett, beholdere med lokk av "tupperware"-typen dekketøy bordservise og kjøkkenutstyr andre bøtter, spann og baljer avfallsbøtter og papirkurver, skittentøykurver og liknende varer svamper og skrubber andre såpekopper, håndkleholdere, toalettpapirholdere og liknende varer, unntatt innbygd utstyr eller utstyr for fast installasjon andre andre dører, vinduer, dør- og vinduskarmer og -rammer samt dørterskler markiser, herunder persienner andre såpekopper, håndkleholdere, toalettpapirholdere og liknende varer som brukes på bad, toaletter eller kjøkken, for fast installasjon eller for 6 5 innbygging under oppføring kontor- og skoleartikler frakker andre polymer av etylen kjøleskap, isoterme beslag, lister og liknende for netting og vinduer andre tilbehør til paneler og sjalusier (for visning), spesialknagger for oppheng av klær (brukt i offentlige miljøer) stativer og knagger til å henge klær på nett for dammer "smoked sheets" teknisk spesifisert naturgummi (tsnr) plater, duk eller bånd ellers plater, duk eller bånd ellers ellers ellers snorer, ikke belagt annet profiler ellers ellers

10 ellers ellers av de slag som brukes på personbiler (herunder stasjonsvogner og racerbiler) av de slag som brukes på busser eller lastebiler av de slag som brukes på luftfartøyer av de slag som brukes på motorsykler av de slag som brukes på sykler andre ellers andre ellers andre andre av de slag som brukes på busser eller lastebiler av de slag som brukes på luftfartøyer ellers felgbånd andre av de slag som brukes på motorsykler andre kondomer andre andre svamper til skrubbing, pussing eller rengjøring ellers matter og liknende for kjøretøyer som hører under avsnitt XVII fliser, unntatt kvadratiske eller rektangulære, fremstilt ved alminnelig tilskjæring andre radergummi (viskelær) fendere for fartøyer og kaier, også oppblåsbare puter, seter, madrasser og liknende varer redningsvester og livbelter andre lapper og plugger til reparasjon av luftslanger og andre varer andre andre fliser til brolegging, golv og vegger andre skrivetilbehør andre hele narvlær, uspaltet; narvspalt ellers hele narvlær, uspaltet; narvspalt ellers

11 i våt tilstand (herunder "wet-blue") i tørr tilstand ("crust") i våt tilstand (herunder "wet-blue") i tørr tilstand ("crust") av reptiler (krypdyr) i våt tilstand (herunder "wet-blue") i tørr tilstand ("crust") hele narvlær, uspaltet narvspalt andre hele narvlær, uspaltet narvspalt andre lær videre beredt etter garving eller "crusting", herunder pergamentbehandlet lær, av sau eller lam, uten ull, også spaltet, unntatt lær som hører under posisjon av geiter eller kje av reptiler (krypdyr) ellers til rengjøring (semsket lær) ellers lakklær og imitert lakklær; metallisert lær kunstlær på basis av lær eller lærfibrer, i plater eller remser, også i ruller pergamentbehandlet Ellers munnkurver Ellers med ytterside av lær eller kunstlær med ytterside av plast eller tekstilmateriale med ytterside av støpejern eller annet jern, stål eller nikkel med ytterside av kobber eller sink Ellers med ytterside av lær, kunstlær eller lakklær med ytterside av plast (som plater, duk eller folier) eller tekstilmateriale Andre av skinn av øgle (firfisle) Ellers Ellers brilleetuier Andre brilleetuier Andre skuldervesker, ryggsekker, skolevesker, shoppingvesker, gymbager, reisevesker, attachékofferter, hatteesker, toalettvesker og liknende varer tobakkspunger og pipeetuier/pipefutteraler

12 kasser for musikkinstrumenter eller verktøybager andre etuier og vesker av skinn av øgle (firfisle) Andre Andre skuldervesker, ryggsekker, skolevesker, shoppingvesker, gymbager, reisevesker, attachékofferter, hatteesker, toalettvesker og liknende varer tobakkspunger og pipeetuier/pipefutteraler for musikkinstrumenter eller verktøy andre kasser eller vesker, av tekstilmaterialer Andre av tekstilmaterialer Andre Andre skuldervesker, ryggsekker, skolevesker, shoppingvesker, gymbager, reisevesker, attachékofferter, hatteesker, toalettvesker og liknende varer tobakkspunger og pipeetuier/pipefutteraler for musikkinstrumenter eller verktøy Andre Ellers Ellers spesiallaget for sportsbruk Andre belter og bandolærer annet tilbehør til klær av skinn av øgle (firfisle) drivremmer Ellers varer av tarmer, blærer eller sener av mink av kanin eller hare av andre dyr hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp, ikke sammensatte hele skinn og stykker eller klipp derav, sammensatte klær og tilbehør til klær pledd og sengetepper hansker, vanter og votter Andre hansker, vanter og votter Andre pledd og sengetepper Andre trepelleter Ellers Andre spon av det slag som brukes i fremstillingen av eddik eller til å klare

13 væsker Andre treull; tremel av bartrær dark red meranti (mørkerød meranti), light red meranti (lyserød meranti) og meranti bakau Ellers tretråd hovedsakelig til fremstilling av fyrstikker avrundede stenger for nagler, plugger og liknende produkter Ellers bambus tretråd hovedsakelig til fremstilling av fyrstikker avrundede stenger for nagler, plugger og liknende produkter Ellers med densitet over 0,35 g pr. cm paneler for installasjon av kleshengere av det slag som brukes i offentlige miljøer med densitet over 0,35, men høyst 0,5 g pr. cm med densitet over 0,35 g pr. cm med densitet over 0,35, men høyst 0,5 g pr. cm med densitet over 0,35 g pr. cm med densitet over 0,35, men høyst 0,5 g pr. cm Andre med densitet over 0,35 g pr. cm Andre Andre plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Andre plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Ellers plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Ellers plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Andre plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Ellers plastbelagt for bruk i forskalingsarbeid Ellers Andre trerammer til malerier, fotografier, speil eller liknende gjenstander bikuber Andre pallekarmer tønnestaver Andre skaft og håndtak til koster, mopper, børster og husholdningsredskaper

14 Andre vinduer (herunder franske vinduer) og vindusrammer og -karmer dører og dørkarmer samt dørterskler forskaling til betongkonstruksjoner takspon ("shingles" og "shakes") stolper og bjelker til mosaikkgulv andre, flerlags Andre lamellplater med innvendig hulrom (celleplater), av tre, også kledd med plater av uedle metaller balkonger og rammer dertil Andre av ibenholt, sandeltre eller lakkert tre tallerkener, brett, skåler og fat, herunder serveringsfat brødkurver, deigeltere, støtere og mortere annen av ibenholt, sandeltre eller lakkert tre Andre skap, knaggrekker, hyller for børster og sorteringsbokser e.l. beregnet på kort og post og som ikke står på gulvet Andre plater eller paneler med tremosaikk og innlagt tre (marketeri) andre varer av ibenholt, sandeltre eller lakkert tre Andre kleshengere klesklyper blokker og blokkepinner for fottøy persienner og tregitter trapper og deler dertil strikkepinner, broderirammer seter til klosettskåler Andre naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidd Ellers avbarket eller grovt parallellskåret til blokker (kvadratiske eller rektangulære) og plater i ark eller strimler (bånd) andre, herunder skarpkantede emner til fremstilling av flaskepropper eller liknende pakninger, underlagsskiver, membraner Andre Andre propper, herunder emner pakninger, underlagsskiver, membraner Andre av bambus

15 av spanskrør* Ellers av bambus av spanskrør* av andre vegetabilske materialer fletninger og liknende produkter av flettematerialer, også sammenføyde til bånd Andre av bambus av spanskrør* Ellers Andre av bartrær av lauvtrær av bartrær av lauvtrær masse av bomull-linters halvkjemisk mekanisk halvkjemisk mekanisk Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers sikkerhetspapir papir til bøker, blader og annet papir til trykking, unntatt bankpostpapir og blokkpapir bankpostpapir og blokkpapir, papir til skrivemaskiner og annet skrivepapir tegnepapir ellers sikkerhetspapir papir til bøker, blader og annet papir til trykking, unntatt bankpostpapir og blokkpapir bankpostpapir og blokkpapir, papir til skrivemaskiner og annet skrivepapir tegnepapir ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers sikkerhetspapir papir til bøker, blader og annet papir til trykking, unntatt bankpost-

16 papir og blokkpapir bankpostpapir og blokkpapir, papir til korrespondanse og annet skrivepapir tegnepapir med vekt høyst 150 g pr. m² annet papir, med vekt over 150 g pr. m², men høyst 350 g pr. m² ("card") karbonråpapir ellers sikkerhetspapir papir til bøker, blader og annet papir til trykking, unntatt bankpostpapir og blokkpapir bankpostpapir og blokkpapir, papir til korrespondanse og annet skrivepapir tegnepapir med vekt høyst 150 g pr. m² annet, med vekt over 150 g pr. m², men høyst 350 g pr. m² ("card") Ellers toalettpapir Andre med vekt høyst 150 g pr. m² ubleiket ubleiket ubleiket ensartet bleiket i massen og med et innhold av fibrer fra kjemisk masse på mer enn 95 vektprosent av den totale fibermengde Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Andre kreppet papir Ellers Ellers ellers Ellers med vekt høyst 150 g pr. m² Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers Ellers gulvbelegg på basis av papir eller papp, også ferdig tilskåret

17 Ellers Ellers Ellers gulvbelegg på basis av papir eller papp, også ferdig tilskåret Ellers gulvbelegg på basis av papir eller papp, også ferdig tilskåret andre ellers ellers skrivepapir (1-10) tegnepapir papir for emballering eller innpakking, med reklame gulvbelegg på basis av papir eller papp, også ferdig tilskåret tilskåret i form, unntatt kvadratisk eller rektangulær, eller i bånd eller ruller med bredde høyst 15 cm, forutsatt at denne bredden ikke svarer til den som kreves for mekanisk fremstilling av sigaretter tapeter og liknende veggkledninger som består av papir, bestrøket eller belagt på rettsiden med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller på annen måte dekorert plastbelegg Ellers Andre konvolutter kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende toalettpapir lommetørklær, servietter for ansikt og hender håndklær bordservietter bordduker sett med duker og servietter Ellers Andre esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp sammenleggbare esker Ellers til sement og liknende til malt kaffe eller sukker Andre støvsugerposer Ellers til sement og liknende til malt kaffe eller sukker Ellers støvsugerposer andre klesposer og overtrekk av papir for klær 15 5

18 emballasje for egg andre sammenleggbare beholdere: Ellers sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende protokoller regnskapsbøker i sammenhengende baner Ellers uten trykt tekst Ellers dagbøker Andre stilbøker til skolebruk (med brede linjer, dobbelt linjeavstand, papir til skjønnskriving, rutepapir, notepapir, tegnepapir) andre, herunder notisbøker trekkspillmapper ringpermer av hengende type for presentasjonsformål, unntatt av manilapapir andre omslag for dokumenter, unntatt bokomslag Ellers blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir for regnskapsbøker Ellers Ellers etiketter og merkelapper til stilbøker andre varer, av de typer som fremstilles i landet Ellers andre varer, av de typer som fremstilles i landet Ellers filtrerpapir og -papp av bambus papirbegre behandlet med voks, unntatt begre med vekt 3 til 24 ounces sugerør Ellers former for trykking Andre papir og papp, enkelt tilskåret for emballering tørkepapir og -papp snittmønstre for klær brev av papir eller papp lokk til innpakking Vifter former for trykking

19 kort, ikke perforert, også i bånd, for hullkortmaskiner annet papir og annen papp, av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål papir og papp, av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål gulvbelegg på basis av papir eller papp, også ferdig tilskåret Andre Andre konvolutter, brevkort og andre skrivematerialer stemplet med frankeringsmaskiner sjekkblanketter, sjekkbøker, også stemplet, sjekkhefter unntatt reisesjekker Ellers lodd i offisielle lotterier, ikke utstedt lodd i offisielle lotterier, i omløp Ellers ikke utfylt, ikke utstedt eller ikke lovlig betalingsmiddel luftfraktbrev Andre Andre smeltbare overføringstrykk (dekalkomanier) Ellers med motiver fra Republikken Panama Ellers for tilføyelse av et skriftlig budskap Ellers messekort visittkort Ellers Ellers kalendere trykt på annet materiale enn papir eller papp, unntatt "sammensatte" kalendere eller evighetskalendere "sammensatte" kalendere eller evighetskalendere Ellers plakater, løpesedler og annet trykt reklamemateriell for kino- eller videofilmer Ellers plakater og løpesedler, unntatt undervisningsmateriale reproduksjoner av berømte malerier, av det slag som ikke fremstilles i Panama Ellers andre fotografier Andre kølapper og liknende for å opprettholde orden i køer, også i strimler reisebilletter stempelmerker (unntatt for verdipapirer) Andre garn av silke (unntatt garn spunnet av silkeavfall), ikke i detaljopplegging

20 garn spunnet av silkeavfall, ikke i detaljopplegging opprevne filler av ull eller av fine eller grove dyrehår kardet ull "kjemmet ull i fragmenter" Ellers grove dyrehår, kardet eller kjemmet som inneholder minst 85 vektprosent ull som inneholder under 85 vektprosent ull som inneholder minst 85 vektprosent ull som inneholder under 85 vektprosent ull kardet kjemmet som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår Annet med vekt høyst 300 g pr. m² Andre andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige stapelfibrer Andre jute og andre tekstilfibrer av bast, ubearbeidde eller røytede Ellers Ellers enkelt ikke emballert eller på annen måte forberedt for detaljsalg Ellers enkelt flerlagt (tvunnet) eller kabelslått garn av kokosfibrer garn av hamp ikke i detaljopplegging papirgarn spanskrør, palme, strå av polyestere av elastomergarn andre, av polypropylen Ellers Andre kunstige monofilamenter med lengdevekt minst 67 desitex og med et største tverrmål høyst 1 mm; strimler og liknende (f.eks. kunstige strå) 15 5 av kunstige tekstilmaterialer med en synlig bredde høyst 5 mm av nylon eller andre polyamider av polyestere av akryl eller modakryl av polypropylen kunstig fiberkabel

21 av nylon eller andre polyamider av polyestere av akryl eller modakryl i detaljopplegging Andre Andre Ellers fnugg av tekstilmaterialer støv og nupping av tekstilmaterialer nålefilt og fiberprodukter holdt sammen ved hjelp av kjedesting av ull eller fine dyrehår geomembraner og geotekstiler av det slag som brukes i bygg- og anleggsvirksomhet for å filtrere eller forsterke grunnen takfilt, også impregnert med asfalt Ellers metallisert garn, også omspunnet, fremstilt av tekstilgarn samt strimler og liknende som hører under posisjon eller 54.05, i forbindelse med metall i form av tråd, strimler eller pulver eller overtrukket med metall selvbindergarn og liknende garn Andre selvbindergarn og liknende garn av papir av abaca (manilahamp eller Musa textilis Nee) eller andre harde (blad)fibrer Ellers til fiske etter størje (tunafisk) for nett til fiske etter størje (tunafisk) hengekøyer Ellers til fiske etter størje (tunafisk) hengekøyer klessnorer mopper eller skuresvamper til rengjøring av gulv osv andre av ull eller fine dyrehår" Ellers gulvbelegg av kokosfibrer av ull eller fine dyrehår som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre Andre av varer som hører under kapittel som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre Andre av ull eller fine dyrehår til motorkjøretøyer badematter

22 som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre andre, med overflate høyst 1 m Andre til motorkjøretøyer badematter av varer som hører under kapittel som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre andre, med overflate høyst 1 m Andre av ull eller fine dyrehår som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre andre, som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre Andre av ull eller fine dyrehår til motorkjøretøyer badematter som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre andre, med overflate høyst 1 m andre til motorkjøretøyer badematter av varer som hører under kapittel som gjengir landskap, former eller dekorative mønstre andre, med overflate høyst 1 m Andre av ull eller fine dyrehår til motorkjøretøyer, ferdige badematter, ferdige andre, dekorert landskap, former eller tegninger, også ferdige andre, med overflate høyst 1 m Ellers til motorkjøretøyer, ferdige badematter, ferdige andre, dekorert med landskap, former eller tegninger, også ferdige andre, med overflate høyst 1 m Andre til motorkjøretøyer, ferdige badematter, ferdige andre, av vegetabilske fibrer som hører under kapittel dekorert med landskap, former eller tegninger andre, ferdige, med overflate høyst 1 m Andre med overflate høyst 0,3 m² Andre av ull eller fine dyrehår, ferdige eller som metervare

23 andre, ferdige, til motorkjøretøyer badematter, ferdige andre, av vegetabilske fibrer som hører under kapittel dekorert med landskap, former eller tegninger andre, ferdige, med overflate høyst 1 m Andre av lin; av hamp; av rami andre, av silke av lin; av hamp; av rami av jute andre, av silke andre, av ull eller fine dyrehår av lin; av hamp; av rami andre, av silke andre, av ull eller fine dyrehår Andre Ellers Ellers Andre tjenestetegn og gradsbetegnelser for uniformer tjenestetegn og gradsbetegnelser for uniformer tjenestetegn og gradsbetegnelser for uniformer tjenestetegn og gradsbetegnelser for uniformer Ellers på underlag av nålefilt eller fiberduk ("nonwovens") på underlag av andre tekstiler tekstiltapeter klebebånd med bredde høyst 20 cm malt lerret geomembraner og geotekstiler av det slag som brukes i bygg- og anleggsvirksomhet for å filtrere eller forsterke grunnen filterplater for herrer for gutter for herrer for gutter for gutter for damer for piker for damer for piker for damer for piker av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer

24 av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer for damer for piker for damer for piker av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer for damer for piker for damer for piker for damer

25 for piker for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for herrer for gutter for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker for damer for piker hvite og uten trykk Andre hvite og uten trykk Andre for herrer og damer Andre

26 for herrer og damer Andre for herrer og damer andre med krave, unntatt hvit Andre med krave, unntatt hvit Andre med krave, unntatt hvit Andre bomullsskjorter opp til størrelse 4T Andre skjorter opp til størrelse 4T Andre skjorter opp til størrelse 4T Andre av bomull av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer skidresser av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av syntetiske tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer klær framstilt av trikotasje som hører under posisjon 59.03, eller av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer strømpebukser, strømper og knestrømper med gradert kompresjon (f.eks. strømper som brukes av personer med åreknuter) dansetrikoter og andre strømpevarer for dans Andre trikoter og andre strømpevarer beregnet på dans Andre trikoter og andre strømpevarer beregnet på dans Andre andre strømper og knestrømper for damer hvor det enkelte garn har en lengdevekt som er mindre enn 67 desitex av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske tekstilfibrer gummierte knehøye støttestrømper mot åreknuter, unntatt knestrømper og strømpebukser Andre vernetøy for profesjonell bruk Andre

27 vernetøy for profesjonell bruk Andre vernetøy for profesjonell bruk Andre vernetøy for profesjonell bruk vernetøy for profesjonell bruk Andre sjal, skjerf, halstørklær, mantiljer, slør og liknende belter og bandolærer impregnert, overtrukket eller belagt med gummi eller i forbindelse med gummitråder slips, sløyfer og halstørklær Annet av tekstilmaterialer som er impregnert, overtrukket eller belagt med gummi eller i forbindelse med gummitråder Andre av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer av ull eller fine dyrehår av bomull av syntetiske eller kunstige tekstilfibrer av andre tekstilmaterialer for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre for gutter, med bukser fra størrelse 4 til Andre skjortejakker, andre jakker og blazere Andre

28 skjortejakker, andre jakker og blazere Andre skjortejakker, andre jakker og blazere Andre skjortejakker, andre jakker og blazere Andre for herrer, uten frontstykke og seler for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi over B/ pr. dusin for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi høyst B/ pr. dusin for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler skoleuniformer for kroppsøving andre, til skoleuniformer andre, for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler Andre skoleuniformer opp til størrelse for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi over b/ pr. dusin for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi høyst b/ pr. dusin for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler skoleuniformer for kroppsøving andre, til skoleuniformer andre, for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler Andre skoleuniformer opp til størrelse for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi over B/ per dusin for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi høyst B/ per dusin for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler skoleuniformer for kroppsøving andre, til skoleuniformer andre, for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler Andre skoleuniformer opp til størrelse for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi over B/ per dusin for herrer, uten frontstykke og seler, med cif-verdi høyst B/ per dusin

29 for gutter, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre med knebukser eller shorts andre med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi over B/96,00 pr. dusin med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi høyst B/96,00 pr. dusin andre, med skjørt eller bukseskjørt med knebukser eller shorts med bukser, med cif-verdi over B/. 108,00 pr. dusin med bukser, med cif-verdi høyst B/. 108,00 pr. dusin med knebukser eller shorts andre med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi over B/96,00 per dusin med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi høyst B/96,00 per dusin andre, med skjørt eller bukseskjørt med knebukser eller shorts med bukser, med cif-verdi over B/. 108,00 pr. dusin med bukser, med cif-verdi høyst B/. 108,00 pr. dusin med knebukser eller shorts andre med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi over B/96,00 pr. dusin med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi høyst B/96,00 pr. dusin andre, med skjørt eller bukseskjørt med knebukser eller shorts med bukser, med cif-verdi over B/. 108,00 pr. dusin med bukser, med cif-verdi høyst B/. 108,00 pr. dusin med knebukser eller shorts andre med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi over B/96,00 pr. dusin med skjørt eller bukseskjørt, opp til størrelse 6x, med cif-verdi høyst

30 B/96,00 pr. dusin andre, med skjørt eller bukseskjørt med knebukser eller shorts med bukser, med cif-verdi over B/. 108,00 per dusin med bukser, med cif-verdi høyst B/. 108,00 per dusin for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer opp til størrelse 6x andre for damer for piker, opp til størrelse 6x andre skoleuniformer opp til størrelse andre, for damer andre, for piker, opp til størrelse 6x andre skoleuniformer opp til størrelse andre, for damer andre, for piker, opp til størrelse 6x andre skoleuniformer opp til størrelse andre, for damer andre, for piker, opp til størrelse 6x andre shorts og knebukser, uten frontstykke og seler bukser, uten frontstykke og seler med frontstykke og seler skoleuniformer for kroppsøving andre, med frontstykke og seler andre for piker, opp til størrelse 16, uten frontstykke og seler, av denim med frontstykke og seler andre skoleuniformer for kroppsøving

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER

K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER Dette kapitlet omfatter: Alminnelige bestemmelser 1. Ferdige tekstilvarer under posisjonene 63.01

Detaljer

K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP

K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP Kommentarer til varenummernoter o o o Varenummernote 1 I denne note angis minste sprengstyrke i h.t. Mullen i kilopascal (kpa).

Detaljer

KAPITTEL 34. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 34. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 34 SÅPE, ORGANISKE, OVERFLATEAKTIVE STOFFER, VASKEMIDLER, SMØREMIDLER, KUNSTIG VOKS OG TILBEREDT VOKS, POLER- ELLER SKUREMIDLER, LYS OG LIKNENDE VARER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG DENTALPREPARATER

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG VGIFTER MED TILSVRENDE VIRKNING HSnummer 25 250100 Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter ferdige klær og ferdig tilbehør til klær, av trikotasje, for herrer og gutter eller damer og

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER

K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter glass i alle former og varer av glass (andre enn varer som er unntatt i henhold til note 1 til dette kapitlet, eller

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle

Detaljer

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter et stort antall kjemiske og beslektede produkter. Det omfatter ikke isolerte kjemiske grunnstoffer eller

Detaljer

K A P I T T E L 4 9 BØKER, AVISER, BILDER OG ANDRE TRYKKSAKER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEIDER SAMT ARBEIDSTEGNINGER

K A P I T T E L 4 9 BØKER, AVISER, BILDER OG ANDRE TRYKKSAKER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEIDER SAMT ARBEIDSTEGNINGER K A P I T T E L 4 9 BØKER, AVISER, BILDER OG ANDRE TRYKKSAKER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEIDER SAMT ARBEIDSTEGNINGER Alminnelige bestemmelser Med de få unntak som er nevnt nedenfor omfatter dette

Detaljer

KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER

KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter pegylerte produkter som består av polyetylenglykolpolymerer (eller PEG-polymerer) bundet til farmasøytiske produkter

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens 63.01 Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming 63011000 RK-105 0,50 % 76.10 Konstruksjoner av aluminium

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96. av 20. november 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96. av 20. november 1996 Nr.21/60 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96 av 20. november 1996 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

Detaljer

Anvendelse av Alminnelige fortolkningsregler 1 og 6.

Anvendelse av Alminnelige fortolkningsregler 1 og 6. Avsnitt I 0210.99 1. Kyllingstykker (kjøtt av høns av arten Gallus Domesticus), impregnert eller innsprøytet med bordsalt i alle sine deler og helt gjennomfryst, med et saltinnhold på minst 1,2 vektprosent

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/1999. av 23. juli 1999

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/1999. av 23. juli 1999 14.6.2001 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 31/121 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1749/1999 2001/EØS/31/23 av 23. juli 1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om delindekser

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold:

PROTOKOLL B. vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: PROTOKOLL B vedrørende definisjon av begrepet opprinnelsesprodukter og metoder for administrativt samarbeid -------- Innhold: AVDELING I - ALMINNELIGE BESTEMMELSER - Art. 1 Definisjoner AVDELING II - DEFINISJON

Detaljer

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER VED REGISTRERING AV VAREMERKER (NICE KLASSIFIKASJON) TIENDE UTGAVE Oppdatert 2015.01.01. LISTE OVER VARER OG TJENESTER ORDNET ALFABETISK Vareklasser:

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær

Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Svanemerking av Tekstiler, skinn og lær Inkluderer produkter til konfeksjon og innredninger Versjon 4.2 12. desember 2012 31. desember 2016 Nordisk Miljømerking Innhold Hva er svanemerkete tekstiler, skinn

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 18.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer