Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010"

Transkript

1 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig høgskole for landbruk og naturressurser. 1970: NLH legger grunnlaget for kommersiell lakseoppdrett. 2009: Universitetet feirer 150-årsjubileum. Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer Rektor går av I Knut Hoves tid har UMB fått universitetsstatus og blitt vedtatt sammenslått med NVH. Stipend til skogstudenter 3,8 millioner kroner skal lokke ungdommen til å velge skogfag. Skognæringen betaler. Teknologistudier i praksis Studenter utvikler miljøbil fra grunnen for å delta i Shells Eco- Marathon i Tyskland. Slottsplassen i endring En hagehistoriker fra UMB skal sørge for at identiteten bevares når Slottsplassen skal renoveres. Redd for demokrati Professor Bill Derman gir bakgrunn for den negative utviklingen i Zimbabwe. Fra stall til auditorium UMB er først i Norge med universitetsutdannelse i hestefag. Næringen trenger mer kompetanse.

2 Innhald Portrett: Den siste korrektur 4 Slottsplassens dronning 6 Fra Tokyo til Ås for å lære om bjørn 10 Redd for demokrati 12 Kronikk: Økologisk jordbruk 14 Fra stall til auditorium 16 Køyrer bil for miljøet 18 Forsking med sting 24 Verdas sjømatforsyning i fare 25 Miljøvernledere med ballast fra UMB 26 Miljøborgerlønn 28 Skoglauget næringens studentpleie 29 Forskningsprisen Fornyer Fornybar energi 32 Bevaringsverdige kuraser 34 Siden sist 36 Skogvernets dramatiske historie 38 Den kulaste laksen har prikkar 42

3 umb nytt - nr leder Stafettpinnen leveres videre takk for meg! Utgiver: Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet for miljøog biovitenskap. Ansvarlig redaktør: Tonje Grave Redaktør: Kai Tilley Sideutforming: Åslaug Borgan, Håkon Sparre Bildeansvarlig: Håkon Sparre Trykk: RK GRAFISK A/S Kontakt: Telefon E-post Opplag: Flere eksemplarer av dette magasinet kan bestilles på e-post Forsidebilde: Skogbruksstudent inspiserer tuntreets helsetilstand. Foto: Håkon Sparre Etter ått og et halvt år i rektorstolen ved UMB er det ugjenkallelig slutt. Det har vært år fylt med store endringer. Den mest synlige forandringen kom i 2005 da Norges landbrukshøgskole ble Universitetet for miljø- og biovitenskap. Med denne endringen kom vi på vår rettmessige plass i utdanningssystemet! Det er med stor tilfredshet jeg har sett at søkertallene til UMB har økt hvert år siden vi ble universitet. Alle endringene er ikke like synlig, men likevel av stor betydning. I 2003 innførte UMB en ny ledelsesform med ansatte instituttledere med økonomi- og resultatansvar. Samtidig styrket vi kontakten mellom rektor, sentraladministrasjon og instituttene. Det har virket samlende og gjør at UMB opptrer mer enhetlig utad. I konkurransen med andre og større aktører innen universitetssektoren har det gjort oss mer synlige. Kvalitetssikringen av utdanning og forskning hører også til de mindre synlige endringene som har stor betydning for vårt renommé. UMB er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for andre gang med ros og uten anmerkninger. Det kan vi med rette være stolte av. Det har vært moro og utfordrende å lede UMB i en periode hvor institusjonen står overfor nye og store utfordringer. Stortingsvedtaket i 2008 om flytting og sammenslåingen av Norges veterinærhøgskole, NVH, og UMB på Ås til et «nytt» universitet er utfordrende og gir muligheter til å tenke ny forskning og utdanning. Samlokalisering med Veterinærinstituttet befester Campus Ås stilling som Norges største biovitenskapelige forskningsmiljø utenom humanmedisin. For UMB har det også vært viktig å sikre utviklingen og styrken til de fagområdene som ikke berøres direkte av fusjonen med NVH. Alle UMBs fagmiljøer skal med! Samarbeidet med høgskolene rundt oss, Buskerud, Vestfold og Østfold, i Oslofjordalliansen har gitt resultater i form av økt søkning til teknologistudiene. Samarbeidet passer godt med Kunnskapsdepartementets ønske om utvikling av høyere utdanning. UMBs internasjonale kontaktflate er formidabel. For meg er det en glede å konstatere at vi er en etterspurt samarbeidspartner i Afrika og Asia, og at UMBs profil som norsk internasjonalt studiested er på topp i Norge. Det har vært en stor glede å samarbeide med studentene både i formelle og uformelle sammenhenger. De er dyktige, forberedte og friskt korrigerende for oss som har levd en stund. Både studenter og ansatte ser seg som borgere av universitetet vårt. Dette gir riktige grunnverdier når vi også i kommende år skal kjempe for vår plass i kunnskapsallmenningen. Til alle ansatte og studenter gjennom disse årene ønsker jeg å si: Takk for samarbeidet, det har vært moro å samarbeide med dere alle. Rektor Knut Hove 3

4 Universitetet for miljø- og biovitenskap portrett Den siste korrektur Knut Hove har snart et knapt decennium bak seg som rektor. Foran venter forskning, forelesninger og fritid Tekst: Knut J. Meland, Fotomontasje: Håkon Sparre Du kjenner sikkert til ham. Det er han med det evige, godslige smilet og de stadig gestikulerende, grove bondenevene. Siden 2002 har han hatt tilholdssted på det viktigste kontoret ved universitetet. Det er rektor Knut Hove. Mannen som har vært dette stedets ansikt gjennom jubileum og hamskifte i samfulle åtte og et halvt år. Og smilet er fortsatt like godt. Over There Da Knut Hove svingte på seg rektorkappa for første gang, var det Norges Landbrukshøgskole han var valgt som øverste leder for. Han kjente godt til stedet. Med unntak av et ettårig studieopphold i Iowa, Over There, har han holdt seg på Ås siden Med en nylig avlagt doktorgrad om drøvtyggere fra Norges veterinærhøgskole ble han den gang satt i sving som førsteamanuensis. Hove var tilknyttet det som i dag heter Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap (IHA), og som han senere skulle ende opp som instituttleder for. Han ble utnevnt til professor i 1988, før han omsider endte i universitetshierarkiet. Trygge hender Nå er det snart slutt. Slutt på stive galla selskap og lange møter. I august 2010 er det skogøkonomen Hans Fredrik Hoens navn som skal på døra. Jeg føler jeg har brukt tida mi godt, og da er det greit å gå, sier Hove. Han er ikke det minste bekymret for universitetets framtid. Hoen var en av de 4 første instituttlederne Knut Hove tilsatte. Hans Fredrik kjenner jeg godt, og jeg vet at UMB er i gode hender. Jeg tror han kan bygge videre på den jobben som er gjort de siste åtte årene, sier rektoren som viser til arbeidet som er lagt ned for å bygge en helhetlig ledelse og et velsmurt apparat. Hove håper også at både hans internasjonale kontakter og dialog med det norske samfunns- og næringslivet har gjort at han ikke bare har vært rektor på, men også for, UMB. «Jeg har aldri vært opptatt av å få et granitthue i parken.» By doing Da Knut Hove i 2002 innledet sin rektorgjerning, måtte han smake på en del usikkerhet. Ville han fylle skoene? Det var en lang vei å gå fra professor til rektor, men jeg har lært utrolig mye om ledelse og styring. I motsetning til alle de som tar et kurs i ledelse, har jeg lært det meste «by doing». Det har vært tøft, men effektivt, sier han. Det står nok av milepæler igjen etter innsatsen til Knut Hove og hans medarbeidere i rektorat og øvrig ledelse ved universitetet de siste åtte årene. Det er viktig for ham å understreke at resultatene kommer som følge av teamarbeid. Ett av de viktiste målene ble nådd i 2005: Etter 30 år med uttallige forsøk var det i Knut Hoves periode Norges Landbrukshøgskole endelig vant fram i kampen for å bli universitet. Det er også Hove som stille lempet for å få samlet fagmiljøene fra Norges Veterinærhøyskole og Veterinærinstituttet (VI) på Ås. Blant annet. Om det er noe han har ugjort som rektor? Ingen kommentar. Min tid er over, og jeg har aldri vært opptatt av å få et granitthue i parken, sier han. Rødpennen Det ryktes på gangene i Cirkus at den skal stå opp tidlig som skal få en tekst godkjent av Knut Hove, «Rødpennen», som han kalles av mange som har vært offer for hans intense pasjon for gode formuleringer. Jeg bruker en del tid på å ergre meg over dårlig språk, vedgår Hove. Da UMB Nytt ankommer pinlig presise til vår intervjuavtale, sitter Knut Hove fordypet i et dokument som stadig krydres med forslag til forbedringer. Jeg må bare lese gjennom dette her, sier UMBs avtroppende rektor. Ti minutter senere korker han motvillig pennen etter å ha lagt siste hånd på lederartikkelen til dette nummeret av UMB Nytt. Og som du sikkert kan gjette: Denne teksten er også behørig gjennomlest. Den siste korrektur som rektor ved UMB.

5 umb nytt - nr

6 Universitetet for miljø- og biovitenskap mat samfunn Slottsplassens dronning Slottsplassen trenger en makeover, og UMBs hagehistoriker Annegreth Dietze- Schirdewahn skal se til at den historiske egenarten bevares. Av Knut J. Meland Det er noe galt ved Det Norske Slott. Når regnet høljer ned over Slottsplassen sklir det ut grus, og noe seiler langt nedover Slottsbakken, helt ned i Karl Johans gate. Slottsplassen er simpelthen lekk og skal derfor repareres. Men dette er et minnesmerke, og da må det behandles slik, sier hagekunsthistoriker Annegreth Dietze-Schirdewahn. Hun er landskapsarkitekt og MA of Arts in Garden History. Hun har dessuten en doktorgrad fra UMB og er en av forskerne i faggruppen hagekunsthistorie. Nå er hun også Slottsforvaltningens konsulent i arbeidet med å reparere skadene på paradeplassen foran Det Kongelige Slott. Hennes jobb er å se til at endringene gjøres i tråd med stedets utvikling gjennom tidene, samt forsikre seg om at «historiske spor» ikke ødelegges. «Lystslott» Oppussingen eksisterer fortsatt bare som et forprosjekt, og krever finansiering over Statsbudsjettet dersom det skal 6 På plass: Hagehistoriker Annegreth Dietze- Schirdewahn har store visjoner for Slottsplassen. Foto: Håkon Sparre

7 umb nytt - nr

8 Universitetet for miljø- og biovitenskap Historisk riss 1822 Stortinget bevilger spesidaler til bygging av «Bolig for Statens Overhode» Etter lange forhandlinger ansettes Hans Ditlev Frants Linstows ( ) som slottsarkitekt og byggeleder for slottets oppførelse under Slottsbygningskommisjonens ledelse Nye reguleringsplaner til kvartalene mellom Slottet og byen kommer ut. 250 almetrær, 250 popler og 3000 busker og ville trær sendes med skip fra København Plassen rundt Slottet er ferdig planert Slottet tas i bruk 26. Juli av Kong Oscar I og hans familie Carl Johans rytterstatue settes opp på Slottsplassen, og Stortinget vedtar Bidrag til oppsetting av Karl Johans gate Slottplassen planeres nedenfor Carl Johans rytterstatue, og rennesteiner anlegges Slottsplassen dreneres Slottsplassens V-form fremheves med et skiferbelagt fortau langs hver V-arm Sokkelsonen mot Slottet steinlegges, og pullerter med kjetting og nye lyktestolper settes opp Stiftelsen «Folkegave til Det Kgl. Slott» opprettes med det formål å steinsette Slottsplassen. Etter voldsom offentlig debatt takker Kongen nei til gaven Arbeidet med opprusting av Karl Johans gate fullføres Planer om rehabilitering og fornying av Slottsplassen foreligger, men er foreløpig ikke finansiert. realiseres. Dersom vernemyndighetene skal godta en videre utvikling av et anlegg som Slottsplassen, er det avgjørende å ha gode historiske argumenter. Dette har Dietze-Schirdewahn skaffet til veie gjennom utarbeidelsen av en omfattende historisk rapport som gjengir Slottsplassens utvikling trinn for trinn fra den opprinnelige planleggingen tiltok i 1822 og fram til i dag. Det har vært sentralt for arbeidet hennes å avdekke slottsarkitekt Hans Ditlev Frants Linstows ( ) mål og intensjoner for plassen, særlig hans uttalte ønske om å: «sætte(r) Pladsen i Forbindelse med Byen». Videre mente han at delen nedenfor paradeplassen ikke skulle brukes til «promenade», altså park, for da ville anlegget miste sitt ansikt mot byen og «Bygningen får et Udseende af et Lystslott». Historien viser at Slottsplassen ikke er et resultat av én arkitekt eller en mote fra én bestemt tid. Slottsplassen forener innflytelsen fra mange mennesker og ulike stilarter, sier hun. Ikke bare har Slottsplassens materiale, farge og form vært i endring også stedets bruksområde har variert. Grov grus Under andre verdenskrig rådet det tyske militæret over Slottsplassen, og de tok seg ikke bryet med å hente inn noen konsulent da de ville gjøre plassen mer anvendelig for inn- og utfart med tunge kjøretøy. De la ganske enkelt asfalt over hele plassen. Det var ingen god idé, i alle fall sett med norske øyne. Når det blir litt helling, har sanden lett for å skli, særlig hvis vannet trenger gjennom gruslaget. Det er det som er skjedd nå, sier Dietze-Schirdewahn. Løsningen blir å grave opp plassen, fjerne asfalten og drenere bort regn- og smeltvann. Dessuten skal grusdekket erstattes for å stoppe avrenningen helt. Men det er ikke bare så lett. Per i dag ligger det forholdsvis grov grus på topp og bunn og en del finere materiale som et midtre lag. Dermed siver vann ned gjennom grusen, og danner nærmest en tett sjakt. Vannet flyter og tar med seg den grove grusen som ligger løst. Resultatet kan jo alle se, sier hun, og peker nedover gaten der små ansamlinger av rød grus er dandert langs fortauskantene. Arkitektonisk historie Geolog Per Dugstad har jobbet tett med «Slottsplassen er ikke et resultat av én arkitekt eller en mote fra én bestemt tid.» Annegreth Dietze-Schirdewahn Dietze-Schirdewahn, og deres klare anbefaling er at det benyttes en ny type grussammensetning som toppdekke når området likevel skal graves opp og dreneres. Det nye gruslaget skal bygges opp lagvis slik at det inneholder slitelag, bærelag, forsterkningslag og filterlag i tillegg til et dynamisk sjikt som blant annet fungerer lastfordelende. For Dietze-Schirdewahn er det et naturlig valg å benytte grus som toppdekke. Slottsplassen har alltid hatt grusdekke. Et stein- eller granittdekke ville markere et tydelig brudd med den arkitektoniske historien, noe jeg ikke ville anbefalt. Selv om mye kan tyde på at den opprinnelige slottsarkitekt Linstow hadde visjoner om steinlegging, ble det aldri realisert, sier hun. Et eksplisitt forslag om steinlegging kom imidlertid på bordet i 1995, da Kong Harald og Dronning Sonja fylte 60 år. I forbindelse med markeringen ønsket den private stiftelsen «Folkegave til Det Kongelige Slott» å samle inn 45 millioner kroner til å kle Slottsplassen i stein. Etter 8

9 umb nytt - nr Velkommen: Hagekunsthistoriker Annegreth Dietze-Schirdewahn mener Slottsplassen er en inviterende plass der folk bør føle seg volkomne. Foto: Håkon Sparre en heftig debatt i media valgte kongen selv å avslå gaven i offentlighet: Jeg er ikke sikker på om prosjektet egner seg som en folkegave, ettersom prosjektet ser ut til å virke mer splittende enn samlende på folket, sa Kong Harald den gang til NTB. I opplysningstidens ånd Det er ingen tvil om at Slottsplassen engasjerer. Den er godt eksponert som landets fremste paradeplass. Hver 17. mai traver barnetoget over plassen mens kongefamilien vinker fra Slottsbalkongen, og når andre lands statsoverhoder kommer på statsbesøk, er det her de blir tatt imot av Kongeparet. Folket føler en tilhørighet til plassen, tror Dietze-Schirdewahn og viser til at stedet er et opplagt stoppested for mange turister, men at også osloborgerne bruker stedet som rekreasjonssted. Se bare der, sier hun og peker på en ung mann som har slått seg ned med en bok på sokkelen til statuen av Carl Johan som er oppført midt på plassen. Slottet er den nyeste og siste slottsbebyggelsen i Europa, og plassen foran kongeboligen har helt siden oppføringen vært ment som et forenende element mellom monark og folk. I tråd med opplysningstidens ånd ønsket man bedre kommunikasjon mellom kongen og folket, og derfor er det for eksempel ingen gjerder her. Dette skulle være en inviterende plass der folk kunne samles. Jeg synes de lyktes med intensjonen, sier Dietze-Schirdewahn. Oppussingen Oppussingen er et forprosjekt, og krever finansiering over Statsbudsjettet dersom det skal realiseres. Prisanslaget er 102 millioner kroner, og prosjektet har forventet en byggetid på om lag to år. Det kongelige hoff er premisslegger for rehabiliteringen og fornyingen. Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og gjennomføring i samarbeid med Riksantikvaren og Slottsforvaltningen. Det er også utarbeidet planer for oppussing av Slottets stallbygning samt taket på selve Slottet. Statsbygg anslår totalkostnadene til om lag en halv milliard kroner. 9

10 Universitetet for miljø- og biovitenskap forskning Fra Tokyo til Ås for å lære om bjørn Det skandinaviske bjørneprosjektet gir UMB stor internasjonal oppmerksomhet. Nå har Japans største universitet Nihon sendt bjørneforsker Yoshikazu Sato til Ås for å lære. Av Cathrine Glosli Yoshikazu Sato er kommet hit til Norge for å lære om bjørneforskning fordi det er mange fellestrekk mellom Japans og Norges bjørnepopulasjoner. Begge øker, samtidig som habitatet forringes av utbygging og skogbruk. Nærgående dyr skaper usikkerhet i befolkningen, og det er skader på menneskelig eiendom, husdyr i Norge og avlinger i Japan, sier professor Jon Swenson ved Institutt for naturforvaltning (INA) som er lederen for det skandinaviske bjørneprosjektet. Det er verdens mest produktive bjørneprosjekt, målt i antall vitenskapelige publikasjoner. De har tatt imot gjesteforskere eller gitt råd til forskningsprosjekter og forvaltning av bjørn i Italia, Spania, Frankrike, Bulgaria, Polen, Slovenia, Georgia, USA, Korea, Sri Lanka og nå også Japan. Japan: høye konfliktnivåer I Japan blir bjørnekonflikter betraktet som et lokalt problem. Som i Norge, er holdningene mot rovdyr mer positive i byene, men ulikt Norge er de største problemområdene ikke predasjon på husdyr, 10 På besøk: Yoshikazu Sato tilbringer sommeren ved UMB. Foto: Cathrine Glosli men i forhold til jordbruk. Bjørner spiser mais, sukkerroer og ris for å nevne noe, i tillegg til å bli ansett som en forstyrrelse. Jeg er kommet hit for å lære fra det skandinaviske bjørneprosjektet. I Skandinavia har bjørnepopulasjonen blitt kraftig redusert, for så å øke igjen. Den japanske brunbjørnen har ikke vært igjennom en slik flaskehals. Men habitatet er redusert, og dagens populasjon er mer fragmentert enn hva den var for 100 år siden, sier Yoshikazu, assisterende professor ved Nihon University. Yoshikazu tok sin bachelorgrad ved Hokkaido University, og sin mastergrad ved universitetet i Tokyo. Sistnevnte fokuserte på Hokkaidobjørnens diett. Doktorgraden hans fra 2002, også ved universitetet i Tokyo, hadde tittelen An ecological study on human-bear conflicts in Urahoro. Fram til august i år skal Yoshikazu være ved UMB for å lære. Hans forskningsfelt er brunbjørn (Ursus arctos yesoensis) på Japans nordligste øy, Hokkaido. Han fokuserer blant annet på konflikter mellom mennesker og bjørn, og japansk viltforvaltning. Hokkaido har en bjørnepopulasjon på cirka 3000 individer. For bjørnene der er tømmerhogst et stort problem. De naturlige skogene erstattes med plantasjer, noe som reduserer kvaliteten på bjørnens habitat. De siste årene har også jaktpresset på bjørn gått ned, noe som har økt konfliktnivået da avskytingen har blitt redusert. I tillegg til bjørner, er hjort og

11 umb nytt - nr Det Skandinaviske bjørneprosjektet Prosjektet startet opp i Sverige i 1984 i Sarek nasjonalpark. Det har siden blitt utvidet flere ganger, og omfatter nå to store studieområder i Sverige, samt Hedmark fylke i Norge. Så langt har over 600 bjørner blitt bedøvet, og over 400 individer blitt radiomerket. Prosjektet har hittil kommet med ca 350 publikasjoner, hvorav over 100 er artikler i vitenskapelige journaler. Det Skandinaviske Bjørneprosjektet har som ambisjon og målsetting å: Dokumentere brunbjørnens grunnleggende biologi Bidra med kunnskap og rådgivning til myndighetene i deres forvaltning av brunbjørn Formidle informasjon og kunnskap om brunbjørnen til myndigheter og allmennheten For mer informasjon: Den er ikke farlig: Japanske barn opplever nærkontakt med bjørn i en dyrehage. Foto: Zemlinki hønsefugl populære arter i Japan, men japanske jakttradisjoner er i ferd med å forsvinne: Gjennomsnittsalderen på en japansk jeger er nærmere 60 år. Jakt er ikke attraktivt for unge japanere. Det blir ansett som gammeldags, forklarer Yoshikazu. Behov for forskning På Hokkaido bygger forvaltningen lite på vitenskapelige resultater. Det er begrensede ressurser tilgjengelig og stort behov for en helhetlig forvaltningsplan. Viltforvaltningen tar bare ut problemdyr uten noen tegn på at det gir langsiktige effekter. For et par år siden ble 5000 bjørner tatt ut over hele Japan i et forsøk på å redusere konfliktnivået, forteller Yoshikazu. For tiden jobber han med sitt eget prosjekt i Urahoro, som bygger videre på doktorgradsavhandlingen hans. Vi har ikke nok data på bjørneøkologi til å peke på årsakene til økningen i konfliktnivået. Jeg ønsker å organisere et større overvåkningsprosjekt for å komme til bunns i dette, i likhet med Skandinaviske bjørneprosjektet, sier Yoshikazu. Nihon University Japans største universitet Budsjett: USD 14 fakulteter, 83 departementer, 32 forskningsinstitutter Bedriver forskning og undervisning innenfor et meget bredt spekter av temaer Cirka ansatte Cirka studenter Antall disputaser per år: cirka

12 Universitetet for miljø- og biovitenskap samfunn Redd for demokrati Hvite farmere representerer bare en liten del av konflikten i Zimbabwe. Et røykteppe som Mugabe bruker for å skjule hva det egentlig handler om: Å beholde makten. Det sier Bill Derman, professor ved Noragric. Av Siri Lehne Nilsen Mugabes motstandere særlig landarbeiderne mistet bolig, levebrød og stemmeretten. Tilhengere fikk overta «hvite» gårder. Nei, dette handlet ikke først og fremst om rettferdig fordeling mellom svarte og hvite, sier Derman. Han har forsket på Zimbabwe i snart 25 år, de siste fem ved universitetet i Ås. I arbeidene sine har han blant annet vært opptatt av å påvise at det ikke bare er hvite farmere som har fått lide under regimet til president Robert Mugabe og Zimbabwe African National Union (ZANU-PF), senest i boka «Land, Identity and Violence in Zimbabwe». Tvert imot regimet terroriserer både svarte og hvite. Skillet går mellom tilhengere og motstandere av Mugabe. offensiv landreform Urettferdig fordeling av jorda har preget Zimbabwe i årtier; de beste jordbruksområdene har vært eid av hvite, mens svarte har blitt tvunget over på dårligere områder. Problemet har en historie som strekker seg tilbake til den britiske koloniseringen av landet. I 1980 kom Robert Mugabe og hans parti ZANU (Zimbabwe African National Union) til makten, og startet arbeidet med å overføre «hvitt» land til de svarte. Områdene ble solgt til markedspris, og handelen var frivillig for begge parter. Det var først på slutten av 90-tallet at regjeringen ble veldig opptatt av å få til en offensiv landreform, veldig raskt. Derman mener hensikten med dette var å beholde makten: På dette tidspunktet i begynte ønsket om demokrati for alvor å blomstre. Et nytt politisk parti, Movement for Democratic Change (MDC), ble dannet, lokalsamfunn og menneskerettsgrupper var aktive, og kravet om reformer ble sterkere. Dette utgjorde en trussel for Mugabe og ZANU-PF, og en voldelig prosess ble satt i gang under dekke av rettferdighet for de svarte. Blodig: En Tsvangiraitilhenger i Zimbabwe etter å ha blitt angrepet av mugabetilhengere ved et lovlig politisk møte i 2007 Foto: Sokwanele 12

13 umb nytt - nr Skryter: Noragric er det beste stedet jeg har jobbet. Miljøet er preget av respekt og støtte, sier Bill Derman. Foto: Håkon Sparre Bill Derman Professor ved Noragric (Department of International Environment and Development Studies), UMB. Medforfatter av bl.a. Land, Identity and Violence in Zimbabwe (2007) og Citizenship and Identity: Conflicts over Land and Water in Contemporary Africa (2007) mugabes trussel Hvite farmere ble fordrevet. Det ble også landarbeiderne. De fleste av dem var svarte, men mange av dem støttet opposisjonen. Dessuten var de mange: Landarbeiderne utgjorde mer enn 20 prosent av arbeidsstyrken. Dermed ble de en trussel for Mugabes muligheter til å vinne det neste valget. Mange av landarbeiderne var fremmedarbeidere, og stemmerett var knyttet til arbeidskontrakten. Det var derfor effektivt for ZANU-PF å ta fra dem jobben. Derman påpeker også at det i liten grad var objektive kriterier som lå til grunn for fordelingen av «hvite» gårder. Mange av de beste gårdene ble gitt til generaler, ledere i partiet, forretningsfolk og regjeringsmedlemmer. Ofte uten kompensasjon. Mislykket reform I dag er mer enn 95 prosent av de hvite farmerne fordrevet fra sine landområder. Men reformen har vært mislykket. Den har fordrevet flere personer enn den har gitt landområder til. Dessuten: I dag preges Zimbabwe av alvorlig sult, tørke, underernæring og redusert levealder. Utdanningssystemet har kollapset, sykehusene mangler leger og utstyr og landet er total avhengighet av matvarehjelp fra de samme som Mugabe sier ødelegger regjeringen. I 2009 ble en samlingsregjering dannet. Mugabe er president, mens opposisjonsleder Morgan Tsvangerai (MDC) er statsminister. Men situasjonen er fremdeles ustabil, og løftene om forbedringer er foreløpig ikke satt ut i livet. Optimistisk På tross av år med undertrykking og kriser er Derman optimistisk på vegne av utviklingen i Zimbabwe. Mange talentfulle mennesker jobber for forandring, og tusener er villige til å risikere livet for en bedre framtid. Mugabe kommer ikke til å vinne det neste valget, mener Derman. Når det kommer en ny og bedre regjering i Zimbabwe, er det viktig at land som Norge står klar til å bidra. Det trengs utvilsomt hjelp utenfra for å få landet på fote igjen, sier han. Det beste stedet jeg har jobbet Bill Derman blir pensjonist denne sommeren, og kan se tilbake på en lang akademikerkarriere ved universiteter i Norge, USA og flere afrikanske land. Noragric er utvilsomt det beste stedet jeg har vært. Miljøet preges av støtte og respekt. Du blir ikke avskrevet om du representerer et annet fagfelt eller en annen mening. Tvert imot sier folk; «Interessant! La oss diskutere det!» Det er slik et akademisk miljø burde være! På tross av pensjoniststatus, blir ikke forandringene særlig store. Jeg går av i juni. Men jeg har jo fremdeles mine forskningsprosjekter og vil fortsette å undervise til høsten også. 13

14 Universitetet for miljø- og biovitenskap kronikk Økologisk jordbruk en dårlig miljøløsning Det er fullt mulig å produsere nok mat og samtidig ta vare på naturressursgrunnlaget, men da kan vi ikke akseptere restriksjonene i det økologiske jordbruket. Av Agroøkolog Jens B. Aune, Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstuder (Noragric) Helt siden menneskeheten begynte å rydde nytt land for oppdyrking har landbruket påvirket miljøet. Denne miljøvirkning har økt i takt med befolkningsveksten, oppdyrking, vanning og bruk av mineralgjødsel og plantevernmidler. Sentrale miljøutfordringer innen landbrukssektoren er i dag klimagasser, arealbruk, utslipp av plantenæringsstoffer til miljøet og bruk av plantevernmidler. Ufrie bønder Det er ulike syn på hva som er et miljøvennlig jordbruk. Mange forstår miljøvennlig landbruk som et økologisk landbruk. Statlig finansierte kampanjer bidrar også til å forsterke dette synet. Økologisk jordbruk er en ideologisk basert jordbruksform med et klart definert regelverk hvor verken mineralgjødsel eller plantevernmidler tillates brukt. Problemet er at det er dette regelverket som bestemmer hva som er miljøvennlig, ikke hva som er dagens kunnskapsnivå om miljøvennlig jordbruk. Bonden står altså ikke fritt til å 14 velge de mest miljøvennlige løsningene dersom det økologiske regelverket skal følges. Ett eksempel er bruk av høstpløying og brakklegging som brukes for å redusere ugrasmengden. Dette gir stor jorderosjon og utslipp av plantenæringsstoffer til vassdrag. En økt satsing på økologisk jordbruk vil føre til høyere matvarepriser og økende knapphet på mat i global målestokk. Verdens befolkning er beregnet å vokse fra 6,5 milliarder i dag til cirka ni milliarder innen år På grunn av befolkningsvekst og endrede matvaner har FNs organisasjon for landbruk og mat (FAO) beregnet at verdens jordbruksproduksjon må øke med 50 prosent innen år Økologisk jordbruk har ikke et godt svar på hvordan verdens jordbruksproduksjon kan økes. Offisiell statistikk fra Sverge og Danmark viser derimot at jordbruksproduksjonen går ned med 25 til 50 prosent ved en overgang til økologisk jordbruk. En studie fra Canada viser at uten bruk av mineralgjødsel vil det kun være mat til under tre milliarder mennesker. Et annet problem er vannressursforvaltningen i økologisk jordbruk. Vann er allerede en knapphetsfaktor i enkelte områder i verden og vannforbruket øker i sektorer utenfor jordbruket. Forbedrete vanningsteknikker er viktige, men dersom tilgangen til plantenæringsstoffer er lav, som i økologisk jordbruk, vil jordbruksproduksjonen per liter vann bli lav. Global utvikling Utslipp av klimagasser er en miljøutfordring som landbruket vil bli tvunget til å ta mer alvorlig i framtida. Den største klimaeffekt av jordbruksproduksjon er avskoging som følge av oppdyrking. Problemet med økologisk landbruk er at det for arealkrevende. En lav produksjon, som i økologisk jordbruk, vil føre til økt press på verdens skogareal. For India er det blitt beregnet at dersom det ikke hadde blitt introdusert bruk av mineralgjødsel og nye hvetesorter (den grønne revolusjon) på 1960 og -70 tallet hadde indere måtte bruke det dobbelte av dagens

15 umb nytt - nr jordbruksareal for å produsere nok mat. Økt oppdyrking øker også jorderosjonen fordi den beste jorda allerede er oppdyrket. Dyrkning i marginale områder gir ofte stor jorderosjon. Klimagassutslippene fra jordbrukssektoren vil være avhengig av om de beregnes per kilo produsert mat eller per arealenhet. Per arealenhet kan økologsk produksjon være bedre enn konvensjonelt jordbruk, men per kilo produsert mat er det liten forskjell mellom konvensjonell og økologisk dyrking. Den globale urbaniseringen gjør at den geografiske avstanden mellom produsent og konsument av mat øker. Dette gjør at det blir enda vanskeligere og mer kostbart enn tidligere å resirkulere plantenæringsstoffer fra kloakk og matavfall. Denne globale utviklingen gjør økologisk jordbruk enda mer vanskelig. Kloakksystemer basert på vannklosett er en del av dette problemet, og det vil bli viktig å utvikle nye kloakkløsninger for at mer av plantenæringsstoffene kan resirkuleres. Særlig er dette viktig for fosfor, fordi det kan bli knapphet på dette i framtida. «En økt satsing på økologisk jordbruk vil føre til høyere matvarepriser og økende knapphet på mat.» Nødvendig økologisering Framtidas jordbruk må økologiseres, men en slik økologisering kan ikke begrenses til prinsippene i økologisk jordbruk. En annen utviklingsvei for jordbruket er å satse på det som internasjonal går under betegnelsen «conservation agriculture». Denne jordbruksformen er karakterisert ved redusert eller ingen jordarbeiding, permanent jorddekke (såkalt «mulching») og veksling mellom ulike jordbrukskulturer. Denne formen for jordbruk er særlig utbredt i Sør- Amerika og USA. Arealet under «conservation agriculture». er i global målestokk tre ganger så stort som arealet under økologisk jordbruk. Denne formen for jordbruk har særlig hatt en sterk vekst de siste 20 årene. I motsetning til økologisk jordbruk, tillates bruk av minergjødsel og plantevernmidler. Mineralgjødsel tilfører imidlertid bare stoffer som finnes naturlig i kretsløpene og erstatter tapet av plantenæringsstoffer gjennom at produksjonen høstes og selges til konsumenter i byen. «Conservation agriculture» etterlikner på mange måter et naturlig økosystem hvor jorda i minst mulig grad blir forstyrret. Fordelen med denne typen jordbruk er like høye avlinger som i konvensjonelt jordbruk, minimal jorderosjon, karbonbinding i jord, små tap av plantenæringsstoffer og lave energikostnader. I motsetning til økologisk jordbruk, er denne jordbruksformen ikke på samme måte som økologisk jordbruk avhengig av store subsidier for å overleve. Det er i praksis svært vanskelig å bruke prinsippene for «conservation agriculture» i et økologisk jordbruk. Dette fordi avlingene vil bli for lave slik at ikke Foto: Betrand Monney nok organisk materiale kan tilbakeføres til jorda som jorddekningsmateriale og fordi ugrasproblemene vil bli for store dersom ikke ugrasmidler kan brukes. Kunnskapsbasert jordbruk Det er fullt mulig å produsere nok mat og samtidig ta vare på naturressursgrunnlaget. For at dette skal lykkes må vi imidlertid ikke belaste jordbruket med de restriksjonene som ligger i økologisk jordbruk. Vi må istedet utvikle et kunnskapsbasert jordbruk som i størst mulig grad søker å forene både produksjons- og miljøhensyn. 15

16 Universitetet for miljø- og biovitenskap studier Fra stall til auditorium Nå har hesten fått sin universitetsutdannelse. Arbeidshesten ble utkonkurrert, men kom sterkt tilbake og er til og med blitt helsearbeider. En sterkt voksende hestenæring trenger mer kompetanse til å veilede brukerne. Av Trond Solem Siden år 2000 har antallet hester i Norge økt fra anslagvis til , mens verdiskapningen i hestenæringen nesten har fordoblet seg til 3,1 milliarder kroner. I tråd med hestens renessanse lanserer Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) fra høsten av den første norske universitetsutdannelsen i hestefag en treårig bachelorgrad. Og interessen er stor: 50 personer har søkt om opptak når bachelorprogrammet starter denne høsten. I vekst Hesteinteressen er i sterk vekst både i Norge og Europa. Noen velger til og med hest i stedet for hund. Derfor bør vi utdanne folk til å veilede brukerne, sier stipendiat Hilde Hauge ved UMB på Ås. Den nye utdannelsen skjer i samarbeid med Norsk Hestesenter (NHS) på Starum, som blant annet utdanner ridelærere og travtrenere. Vi har samarbeidet med UMB lenge, og når de ville opprette en bachelorgrad som også har en praktisk vinkling, ville vi gjerne være med på det, sier rektor Arne Amlien ved NHS. 16 «Hesten lyver ikke og merker på deg om du har en dårlig dag. Du lærer å være tydelig og ærlig i kommunikasjonen» Lisa Linn Lorentzen Krever klar tale Selv om hesten først nå får en egen utdannelse, er selvfølgelig ikke studier av hest noe nytt. Lisa Linn Lorentzen skriver masteroppgave om hvordan hester takler uerfarne ryttere. Men hva er så spesielt med hester? Du lærer mye om deg selv ved å omgås hest. Hesten lyver ikke og merker på deg om du har en dårlig dag. Du lærer å være tydelig og ærlig i kommunikasjonen med en hest, sier Lorentzen. Det er også fascinerende å kunne kommunisere med og mestre et så stort dyr, sier hun. Kunnskapsløft Hauge tror det nye bachelorstudiet vil løfte kunnskapen om hesters adferd generelt og gi en tiltrengt basiskunnskap innen alle aspekter ved hestehold. Det er viktig å ha kunnskap til å kunne vurdere helheten i hesteholdet. Alt henger sammen, og det hjelper ikke med topp avstamning hvis hesten får atferdsproblemer av oppstallingen. Det samme gjelder forholdet mellom fôring og trening, poengterer hun. Studiet vil ta for seg alle aspekter ved godt hestehold, og legge vekt på å omsette kunnskapen i praksis. Helse i hestekrefter For den uteksaminerte studenten venter en hestenæring i omstilling og vekst. Det er ikke bare rideskoler og hestesentre som trenger flere fagpersoner. Hesten har også

17 umb nytt - nr Firbent støttekontakt: forksning viser at kontakt med dyr er positivt for fysisk og psykisk syke. Student Lisa Linn Lorentzen skriver masteroppgave om hester. Foto: Bente Geving fått mer og mer tiltro som helsearbeider og støttekontakt. Det er etter hvert en kjent sak og dokumentert gjennom forskning at kontakt med dyr er positivt for fysisk og psykisk syke. «Terapiridning» er heller ikke noe nytt. Nå kommer også anerkjennelsen for at hesten kan gi forebyggende helse for friske mennesker, for eksempel gjennom å stimulere mestringsfølelse, sier Hilde Hauge. Forskning på hest ved UMB: UMB har i dag doktorgrader om hesten innen hvert av hovedfagfeltene til Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap; etologi, avl og ernæring. Det forskes på hvordan foring påvirker fysisk prestasjon, avl av ridehest og hestens effekt på ungdoms mestringsfølelse. Det blir hvert år uteksaminert flere masterstudenter som skriver masteroppgaven innen hestefaget. Eksempler på tema for oppgavene er avl og bevaring av norske hesteraser, ungdoms opplevelse av kontakt med hest, sosiale interaksjoner og hestens atferd samt ernæring og beregning av næringsbehov. Norsk Hestesenter (NHS): NHS driver yrkesfagutdanning på hest, med utdanningstilbud godkjent av NOKUT (Organet for kvalitet på høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge). NHS merker økt interesse fra elever for videre utdanningstilbud innen hestefaget. Det er også interesse fra andre høgskoler om samarbeid på utdanningssiden. Tall om hest Anslag om antall hester i Norge: 1945: : : Fordeling: Travhester /Sportshester /Ponnier 8200/ Særnorske raser Det finnes cirka 50 ulike hesteraser i Norge Bruksområder: Trav/galopp, ryttersport, kjøring, turisme, hest i helsesammenheng, jordog skogbruk. For hver tiende hest skapes ett årsverk, altså skaper norske hester cirka 6000 årsverk i dag. (Kilde: Norsk Hestesenter) 17

18 Universitetet for miljø- og biovitenskap mat miljø Køyrer bil for miljøet Med inspirasjon frå djevelrokker og grashopper, og med særs lite drivstoff, stilte ein gjeng UMB-studentar med eigenprodusert miljøbil i Shells Eco- Marathon i Tyskland. Av Knut J. Meland For dei uinnvidde er utfordringa i Shells Eco-marathon å designe, byggje og køyre det mest drivstoffeffektive køyretyet. Målet er ikkje å setje fartsrekordar eller å vere den fyrste over målstreken, men heller å bruke så lite drivstoff som mogeleg over ein gitt distanse. I Europa gjekk løpet for fyrste gong i Frankrike i Vinnaren den gongen køyrde 680 kilometer på ein liter bensin, mens den sveitsiske vinnaren i 2005 kom heile 3836 kilometer på lik mengd energi. Det tilsvarar meir enn strekninga Oslo-Tromsø tur/retur. Lista lå med andre ord høgt, men det hindra ikkje ein gjeng ingeniørstudentar frå Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) i å melde seg på den krevjande konkurransen. Kløtsjen røyk Diverre fekk Ecotwin-teamet marginane mot seg og fullførte aldri løpet. Laget sleit med ei rekke problem og måtte blant anna bytte motor heilt på tampen. Konkurransedagane var dessutan prega av regnvêr, og det vart ikkje høve til å Egenproduserte felger: Lars Norberg og Jannicke H. Asakskogen sjekker dekkene. Foto: Håkon Sparre 18

19 umb nytt - nr

20 Universitetet for miljø- og biovitenskap Ecotwin-laget av elleve studentar frå tre ulike studieretningar. Dette er verkeleg teori sett ut i praksis. Vi har lært utrolig mykje, særleg reint ingeniørmessig, og kva det vil seie å starte bedriftsprosjek på eigenhand. Vi har også sett behovet for betra undervisning, for eksempel kunne vi nytt godt av eit komposittkurs (materiallære, journ.anm.) og det har vi spelt inn overfor instituttet, seier marknadsføringsansvarleg Åsmund Møll Frengstad, tredjeårsstudent på Maskin, energi og produktutvikling ved IMT. Nest siste puss: Alt må skinne før avreise til Tyskland Foto: Håkon Sparre prøvekøyre noko særleg før løpet sto. Til sist var det kløtsjen som ikkje ville virke, og dermed var eventyret ute for Ecotwin for denne gong. Ecotwin-gjengen er godt nøgde til tross: Vi er det fyrste norske laget som har prestert å overhovude få i gong bilen i debutåret, og vi er stolte over det vi har fått til. Neste år stiller vi igjen, seier økonomiansvarleg Janicke H. Asakskogen i Ecotwin. Samansett og samansveisa Det som begynte som eit stadig tilbakevendande samtaletema over matboksane i kantina, enda i februar 2009 opp i ei forpliktande storsatsing: Ecotwin. Etter som prosjektet skreid fram, har flinke folk hekta seg på, og i dag består Lik ein kantklippar Doningen Ecotwin er ein såkalla parallellhybrid som bruker både elektrisk energi og biodrivstoff. Vi har utvikla vårt eige hybridsystem som gjer at vi heile tida står fri til å velje den mest effektive måten å overføre energi frå dei ulike energilagera og ut til hjula på, seier Frengstad. Sjølve forbrenningsmotoren er tilsvarande den ein kan finne i ein ordinær kantklippar. Dei sparsame 25 kubikkane er nok til å drive bilen framover, for motoren driv berre eit hjul av gongen. I tillegg til direkte kopling mot hjula, er motoren også kopla til ein generator som gjer at lasten på motoren heile tida blir tilpassa det som gir optimal effektivitet. Elektrisiteten som generatoren produserer, blir lagra i ein superkondensator (eit alternativ til batteri, som er forbode av Shell), og kan nyttast av elektromotoren når det trengst. Det er særleg i samband med akselerasjon at vi bruker elektromotoren. Den er meir effektivt enn forbrenningsmotoren sidan den er mindre avhengig av korrekt turtal for å få god effektivitet, forklarer teknikar Lars Norberg, som er tredjeårsstudent på Maskin og energi ved IMT. Ingen leik Forbrenningsmotoren har vorte testa i UMB sitt motorlaboratorium for å Fra tegnebrettet til modell: Via plugg og til form og støp, er det en lang vei. Foto: Henrik F. Holmberg / ECOTWIN 20

21 umb nytt - nr

22 Universitetet for miljø- og biovitenskap «Ser det bra ut reint matematisk, kan du vere sikker på at resultatet blir bra også.» Designansvarleg Erik Olsvik finne den perfekte køyreteknikken. Dei ulike motordelane har gått gjennom ein stadig optimalisering, det er jobba fram eit system som hentar ut høykvalitetsenergi frå varmen motoren lagar. Vi leikar ikkje ingeniørar, seier designansvarleg Erik Olsvik tørt. Olsvik er fjerdeårsstudent ved Maskin, prosess- og produktutvikling ved IMT. Hovudoppgåva hans i Ecotwinlaget er designutvikling. Han kan fortelje om lange og utmattande, men givande prosessar. Enkelt sagd begynner det heile med tallause timar ved teiknebordet og dreiebenken for å få ferdig ein leiremodell. Så Erik Olsvik Foto: Knut J. Meland blir det heile skanna for å få til ein tredimensjonal modell som endeleg kan realiserast i form av ein minst like tidkrevjande produksjonsprosess. Så sinnssjukt som mogeleg Vi vil gjere noko som er så sinnssjukt som mogeleg innanfor dei rammene Shell I Mål: Den personlige seieren var sikret, tross teknisk kluss og brutt løp. Foto: Christian Clausen / ØB 22

23 umb nytt - nr Bilen vurderers av juryen og blir analysert på kryss og t vers Foto: Henrik F. Holmberg / ECOTWIN pålegg oss. Ser det bra ut reint matematisk, kan du vere sikker på at resultatet blir bra også, seier Olsvik. Dei fyrste designskissene henta inspirasjon frå grashopper og djevelrokker: skapningar som bruker svært liten energi i dei stadige fluktmanøvrane sine. Designen er prega av strømningslinjer og sporty utsjånad samtidig som det ivaretek funksjonaliteten til ein bil i urbant miljø, seier Olsvik. Du skal ikkje verte overraska dersom bilen vert masseprodusert og hamner på norske vegar som ein mopedbil til slutt. Ecotwin sine konkurrentar frå Luleå har allereie fått bilen sin godkjent av det svenske biltilsynet. Satsar igjen Ecotwin-teamet består av 3. og 5.-klassingar. Minst to av desse er ferdige ved UMB når sumaren kjem, og må erstattast. For sjølv om det ikkje er endelig vedteke på instituttnivå, ynskjer Ecotwin-teamet å stille til neste års løp også. NTNU deltok med den same bilen dei hadde i fjor. Det er eit fortrinn sidan dei kan konsentrere på å forbetre detaljane framfør å byggje ein helt ny bil. No er bilen vår ferdig, og sjølv om vi må seie oss særs godt nøgde, er det nok rom for forbetringar som neste team må ta seg av, seier Frengstad. Årets team består utelukkande av IMT-studentar, men neste år håper Ecotwin-teamet å rekruttere frå andre institutt ved UMB. Det kunne vore hensiktsmessig å ha med ein kjemistudent med erfaring innan organisk kjemi til bruk som drivstoff, og sjølv skulle eg gjerne vorte avløyst av en økonomistudent, seier Frengstad, som vedgår at jobben som marknadsansvarleg har vore tøff. 23

24 Universitetet for miljø- og biovitenskap Forsking med sting UMB-forskar Florian Wolschin og resten av forskargruppa «The Nasonia Genome Working Group» haustar internasjonal merksemd for arbeidet sitt på snylteveps. Av Knut J. Meland og Siri E. Skotland Parasittiske veps, såkalla snylteveps, angrip og drep pestspreiande insekt. Hoene legg nemleg egga sine i flugepupper, som dermed vert næringa for avkommet til snyltevepsane. Mange av desse vepsane er mindre enn eit knappenålshovud, så folk legg ikkje merkje til dei eller kjenner til den viktige rolla deira for å hindre sjukdomsspreiing. Av medisinsk verdi Forskar Florian Wolschin ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitskap (IKBM) er ein av dei mange bidragsytarane i forskargruppa «The Nasonia Genome Working Group» som har lagt snyltevepsen under lupa. I ein studie har gruppa sekvensert genomane til tre parasittiske Nasoniaarter, og forskinga har avslørt ei rekkje spanande funn som kan vere nyttige innafor skadedyrnedkjemping og medisin, og som kan auke forståinga vår innafor så vel genetikk som evolusjon. Identifisering av protein Snyltevepsen har ein merkverdig fordel når det kjem til utvikling: diapause. Det er ei form for dvale larvane går inn i dersom forholda dei lever under ikkje er optimale. Under diapause stoppar utviklinga opp, men når forholda betrast vert diapausen avbroten, og utviklinga held fram, forklarer Wolschin. Hans bidrag til forskinga har bestått av identifisering av protein som vert uttrykt under utvikling, noko som har hjelpt til å stadfeste kva gen som er involverte. For å auke talet identifiserte protein har Wolschin nytta prøvar både frå larvar med normal utvikling og larvar i diapause. Nyttige parasittar Studien vart publisert i tidsskriftet Science 15. januar 2010, under tittelen: «Functional and Evolutionary Insights from the Genomes of Three Parasitoid Nasonia Species». Forskargruppa vert leidd av John H. Werren og Stephen Richards og har veps som forskingsfelt, nærmare bestemt dei parasittiske Nasonia-artane. Det finst over artar av desse fantastiske skapningane og vi skulder dei ein heil del. Dersom det ikkje var for dei parasittiske vepsane, og andre naturlege fiendar, hadde vi stått til knea i sjukdomsspreiande insekt, seier Werren. Florian Wolschin arbeider som forskar tilknytt Gro Amdams forskingsgruppe ved IKBM. Amdam sitt arbeid om bier vart også nyleg omtalt i Science. I AKSJON: Ei Nasonia-hoveps stikk eggleggjarsrøyret inn i enn vertspuppe, som her er frå ei floge. Foto: Michael Clark / velvillig utlånt fra Werren Laboratory. Foto: Brenda Rascón 24

25 umb nytt - nr Verdas sjømatforsyning i fare Mattryggleika til fleire milliardar menneske er trua som følgje av at fisket i mange utviklingsland ber preg av manglande kontroll og infrastruktur. UMB-professor Atle Guttormsen bidreg til å klargjere problematikken gjennom ein nyleg publisert artikkel i tidsskriftet Science. Av Knut J. Meland Auka stønad frå rike industriland, spesifikt øyremerkt for å etablere ein berekraftig infrastruktur for fisket i fattige utviklingsland, kan spele ei vesentleg rolle når det kjem til å betre mattryggleiken for milliardar av menneske. Det var blant bodskapa i ein artikkel som stod å lese i det prestisjetunge forskingstidsskriftet Science fredag 12. februar Artikkelen er førd i pennen av eit internasjonalt nettverk av 20 leiande økonomar, havforskarar og økologar, blant dei økonomiprofessor Atle G. Guttormsen ved Institutt for økonomi og ressursforvalting (IØR). Prisen avgjer Guttormsen og medforfattarane tek føre seg den tette koplinga haustinga av sjømat har til økosystema og korleis fiskeria og akvakulturen sin avhengigheit av skøyre fellesressursar utgjer ein konstant trussel. Store massar fisk blir importerte frå utviklingsland som ikkje er i stand til å behandle ressursane sine på ein berekraftig måte. Prisen på sjømat bør derfor reflektere kostnaden av å vedlikehalde økosystemet i dei landa der fangsten eller innhaustinga skjer, seier Guttormsen. Ofte oversett Sjømat er ein viktig, men ofte oversett komponent når det kjem til mattryggleik i eit globalt perspektiv, seier Guttormsen og viser til at sjømat er den mest omsette matvaregruppa i verda og ei svært viktig kjelde til protein for nærare tre milliardar menneske. Samtidig bidreg fiske til levebrødet for over 560 millionar menneske. Han trur mange utviklingsland kunne tent meir på å eksportere større delar av fiskeproduksjonen framfor å konsumere han innanlands. KLÅR MELDING UT: Økonomiprofessor Atle Guttormsen vil stogge den uheldighe utviklinga i fiskeindustrien. Foto: Scanpix / Kyrre Lien UiS-professor bidreg Den fulle og heile artikkelen er tilgjengeleg gjennom Sciences heimesider. Her kan du lese meir om dei samansette faktorane innan miljø, politikk og økonomi som truar det globale sjømattilfanget og mattryggleiken for milliardar av menneske. Professor Frank Asche ved Universitetet i Stavanger (UIS) er også blant medforfattarane. Dei resterande 18 er tilknytte: National Center for Ecological Analysis and Synthesis, University of Rhode Island, University of California-Santa Barbara, Hawaii Institute of Marine Biology, University of Georgia, University of Arizona, Stanford University, World Wildlife Fund, Southwest Fisheries Science Center, Memorial University and Dalhousie University, Canada, Whole Foods Market og Comunidad y. Biodiversidad A.C., Mexico. 25

26 Universitetet for miljø- og biovitenskap miljø Miljøvernledere med ballast fra UMB Disse to påvirker din og min hverdag gjennom sine nøkkelposisjoner i norsk miljøbevegelse. Begge er utdannet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Av Knut Jul Meland Truls Gullowsen border skip med giftig avfall. Foto: Greenpeace 26

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 1-2010 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 3-2009

Et magasin fra Universitetet for miljø- og biovitenskap Nummer 3-2009 1859: Undervisningen starter ved Den høiere Landbrugsskole i Aas, den første høyere utdanningsinstitusjonen som det norske Stortinget selv oppretter. Naturvitenskapen skal ut til folket. 1897: Vitenskapelig

Detaljer

Utgave 1-2010. Fengslende klimademonstrasjon i. København. Energiforengingen. KOSelig julebord. i vinden. Eviggrønn nr. 1-2010

Utgave 1-2010. Fengslende klimademonstrasjon i. København. Energiforengingen. KOSelig julebord. i vinden. Eviggrønn nr. 1-2010 Utgave 1-2010 Fengslende klimademonstrasjon i København KOSelig julebord Energiforengingen Eviggrønn_utkast-4.indd 1 i vinden 1 02.02.2010 18:22:41 Redaktør: Nils-Ener Lundsbakken Layout: Sean Nikolai

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime

S a k n r. 1 [10:03:46] Møte onsdag den 7. mars 2012 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k. Muntlig spørretime 2520 7. mars Muntlig spørretime Møte onsdag den 7. mars kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 60): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten: Representanten

Detaljer

Tema: Forskning i Norge. Fortellingen om norsk forskning Forskning skal være kvalitet Dårlig forvaltning av forskere og forskning

Tema: Forskning i Norge. Fortellingen om norsk forskning Forskning skal være kvalitet Dårlig forvaltning av forskere og forskning TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2009 SAMFUNNSVITEREN Tema: Forskning i Norge Fortellingen om norsk forskning Forskning skal være kvalitet Dårlig forvaltning av forskere og forskning TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE

Detaljer

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11

UniverS. Stavanger-regionen løfter sammen. Slik skapes verdier. Tema verdiskaping side 3-11 LEDER Side 2 VERDISKAPING Side 3 Regional verdiskaping gjennom samarbeid. Side 4 Samhandling regionens største fortrinn. Side 6 Gir gode ideer luft under vingene. Side 8 Gjennomslag for samfunnsforskinga.

Detaljer

forskerforum 3 2009 side 2

forskerforum 3 2009 side 2 m a r s 2 0 0 9 N U M M E R 3 Å R G A N G 41 F Fornuft og følelser Det lynte i øynene på helseministeren da en forsker kalte opplevelsen hans med Snåsamannen for en anekdote. Virker forskerne provoserende

Detaljer

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35

UniverS. Kultur. Stavanger2008 Temaområde ved UiS. Tema side 7 35 LEDER Side 2 UNIVERSITETSPOLITIKK Mål finansierer finsk utdanning. Side 3 Budsjett og resultater i Åbo. Side 6 Satser på kultur. Side 7 Norges største kulturarrangement. Side 8 Engasjerer seg i kulturhovudstaden.

Detaljer

UniverS. Språk. gir muligheter. Tema side 3 11

UniverS. Språk. gir muligheter. Tema side 3 11 LEDER Side 2 SPRÅK Gi språkfagene et kunnskapsløft. Side 4 Ansvarlig statsråd er bekymret. Side 6 Språk gir muligheter. Side 8 Norsk er også eit framandspråk. Side 10 Trenger engelsklærere. Side 11 FORSKNING

Detaljer

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar

ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008. Hundedagar ÅRGANG 40 NUMMER 2 2008 F Hundedagar Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet blir flyttet til Ås mot sin vilje. Sentrale forskningsaktører hevder at det ikke var faglige argumenter som avgjorde

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

Jeg + privat næringsliv= sant!

Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3 2012 SAMFUNNSVITEREN Jeg + privat næringsliv= sant! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 3-2012 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik JObber også i privat næringsliv For

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla

september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 Livet ved tavla september 2010 NUMMER 7 ÅRGANG 42 F Livet ved tavla Det snakkes om undervisningsplikt og forskningsfri. Hvilken status har forelesningen i akademia? Og hvordan når man best fram til studentene? Side 12

Detaljer

Klimaendringenes menneskelige ansikt

Klimaendringenes menneskelige ansikt Historiens viktigste møte: Les CAREs guide til klimatoppmøtet i København Kvinnene reddet oss fra sulten: Kornlager som forsvar mot tørke i Niger Håp for fremtidens miljø: Siri Kalvig nekter å gi opp.

Detaljer

Rammet av virkeligheten

Rammet av virkeligheten OKTOBER 2011 NUMMER 8 ÅR GANG 43 F Rammet av virkeligheten 22. juli ble Ragnhild Bjørnebekks forskning brått virkelig og veldig etterspurt. Hva kreves av forskere i en slik unntakstilstand? Universitetet

Detaljer

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden.

Samisk Vitenskapssenter i Kautokeino er tegnet med en sammenkrøpet rev i tankene. Campusutvikling blir viktigere og viktigere i fremtiden. ET MAGASIN FRA STATSBYGG NR 1 2010 KUNNSKAPSBYGG UNIversitetet for miljø- og biovitenskap på ås INNHOLD Kunnskap om campus og kunnskapsbygg Kraftig studentvekst i de kommende årene krever oppgradering

Detaljer

TEMA: Mat MØT FORSKERNE SOM FORBEREDER OSS PÅ FREMTIDENS MATVAREKRISER s.19

TEMA: Mat MØT FORSKERNE SOM FORBEREDER OSS PÅ FREMTIDENS MATVAREKRISER s.19 2014 21. årgang Magasin om forskning og utdanning fra 1Universitetet i Bergen TEMA: Mat MØT FORSKERNE SOM FORBEREDER OSS PÅ FREMTIDENS MATVAREKRISER s.19 UiB GLOBALT: KIRURGISK NØDHJELP LEGER FRA BERGEN

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset

NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45. Stanger mot glasset NOVEMBER 2013 NUMMER 9 ÅRGANG 45 F Stanger mot glasset Mye framforsket kunnskap blir ikke brukt av dem som utformer politikken. Det er ikke bare politikernes skyld, mener forskningsleder Asun St. Clair.

Detaljer

band på tvers av landegrenser, er statsråden heller ikkje i tvil om. Både gjennom studentutveksling og gjennom samarbeid om forsking og utdanning.

band på tvers av landegrenser, er statsråden heller ikkje i tvil om. Både gjennom studentutveksling og gjennom samarbeid om forsking og utdanning. UniverS har snakka med statsråd Erik Solheim om verdien av utdanning og utveksling av kunnskap på tvers av landegrenser. Han meiner utdanning er avgjerande for at verda skal gå framover. Utan utdanning

Detaljer

Ein pris er utlova. Forskerforum

Ein pris er utlova. Forskerforum Forskerforum SEPTEMBER 2014 NUMMER 7 ÅRGANG 46 tidsskrift for forskerforbundet Ein pris er utlova John Harrison brukte heile livet på å konkurrere om prisen for å finne lengdegraden til sjøs. No er insentivprisar

Detaljer

1/2004. AlumniNLH. Norges landbrukshøgskole. www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE

1/2004. AlumniNLH. Norges landbrukshøgskole. www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE 1/2004 AlumniNLH Norges landbrukshøgskole www.nlh.no/alumni NLH NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE NLH Alumni - forening for tidligere studenter ved NLH Knut Werner Alsén REDAKTØR Knut Werner Alsén [knutwe@nlh.no]

Detaljer

Forskerforum. Bortkastede reklamemillioner TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET

Forskerforum. Bortkastede reklamemillioner TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET Å RG A N G 39 N U M M E R 7 2 0 0 7 Forskerforum TIDSSKRIFT FOR FORSKERFORBUNDET Bortkastede reklamemillioner De sju norske universitetene brukte i vår 32 millioner kroner på reklame, viser ferske tall

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 4, mandag 10. oktober 2011 Formiddagsmøtet Landsmøte ble satt for dagen kl 09:00. Dirigenten ønsket velkommen

Detaljer

NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 1/2015. made in norway. Fra sort til grønn. STUDENT Bli med på jobbsøkerkurs / 22

NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 1/2015. made in norway. Fra sort til grønn. STUDENT Bli med på jobbsøkerkurs / 22 NATURVITEREN ET MAGASIN FRA NATURVITERNE Nr. 1/2015 made in norway PROFILEN / 18 Svalbards miljøvernsjef Guri Tveito STUDENT Bli med på jobbsøkerkurs / 22 Fra sort til grønn / UTGAVE 1/2015 INNHOLD 3 LEDER

Detaljer

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem.

OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40. God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. OKTOBER 2008 NUMMER 8 ÅRGANG 40 F God nok for EU? EU-pengene strømmer inn til Forsknings-Norge. Men langt fra alle ser noe til dem. Side 12 17 Alltid oversiktlig HK Reklamebyrå Foto: Lasse Berre Jens Arne

Detaljer