MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER"

Transkript

1 MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

2

3 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren.

4 Følgende er varemerker for Medtronic: Jewel, Marker Channel, Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart, Reveal og Vitatron Følgende er varemerker for Microsoft: Internet Explorer, Microsoft, Microsoft Office, Windows og Windows XP

5 Innhold Samsvarserklæring 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet 7 Om denne håndboken 8 Oversikt over forbedringer 9 1 Informasjon om programmereren 11 Beskrivelse og bruksområde 12 Advarsler 12 Forholdsregler 13 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 15 Krav til programvare 16 Programmererens funksjoner 16 Systemkomponenter 19 Funksjoner på skjermbildet 26 2 Klargjøre programmereren 31 Grunnleggende oppsett 32 Koble til periferutstyr 38 3 Utføre en pasientkontroll 39 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Lagring av komponenter 55 4 Bruke skrivere 57 Bruke eksterne skrivere 58 Fylle papir i skriveren 62 Skriverknapper 63 Rive av en utskrift 64 Lite papir 64 5 Velge innstillinger for programmereren 65 Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller 66 Stille klokkeslett og dato på programmereren 68 Velge lydsignaler 69

6 6 Innhold Endre språkinnstilling 70 Forsterke deteksjonen av pacespiker 70 Kontrollere programvareversjonen 71 Anskaffe tekniske håndbøker 72 Starte alternativet Demonstrations 72 Vise og oppdatere informasjonen om programmererens plassering og maskinvare 73 Velge annen programvare 74 6 Service på programmereren 75 Rengjøre systemkomponentene 76 Sterilisere programmeringshodet, EKG-kabelen og elektrodeledningene 76 Skifte PC-kort 77 Spesifikasjoner for programmereren 78 Særlige merknader 83 Begrenset garanti fra Medtronic 83

7 Samsvarserklæring 7 Samsvarserklæring Medtronic erklærer at dette produktet er i samsvar med de nødvendige kravene i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsutstyr, og direktiv 90/385/EØF om implanterbart medisinsk utstyr. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Medtronic på de telefonnumre og adresser som står bakerst i denne håndboken. Forklaring av symboler på pakningen og produktet Se på pakningen og produktet for å fastslå hvilke symboler som gjelder for dette produktet Conformité Européenne (samsvar med europeisk norm). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123) og R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Bruken av utstyret kan være underlagt individuelle lisensbestemmelser for land i Europa Conformité Européenne (samsvar med europeisk norm). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0123). Conformité Européenne (samsvar med europeisk norm). Dette symbolet betyr at utstyret er fullstendig i samsvar med EU-direktiv AIMD 90/385/EØF (NB 0344). Forsiktig! Se dokumentene som følger med Se i bruksanvisningen Systemet oppfyller gjeldende krav til elektrisk sikkerhet i Canada [C M90 (R2001)] og USA (UL :2003).

8 8 Om denne håndboken Type BF-utstyr Serienummer Krav til temperatur Av På Trådløs kommunikasjon aktivert Dette produktet skal ikke kastes i usortert kommunalt avfall. Produktet skal kastes i samsvar med lokale retningslinjer. På nettstedet finner du instruksjoner for riktig deponering av dette produktet. Forsiktig! I henhold til amerikansk lovgivning kan dette utstyret kun selges av eller etter forordning fra lege. Gjelder kun i USA. Om denne håndboken I denne håndboken beskrives egenskapene og funksjonene til 2090-programmereren.

9 Oversikt over forbedringer 9 Oversikt over forbedringer Ettersom programmereren har fått flere nye egenskaper og innholdet i denne håndboken er revidert, får du her en oversikt over endringene. Endringene er ordnet etter produktversjon (BOSS) Versjon 2.1 OS-migrering Ved hjelp av innebygd Ethernet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere den innebygde Ethernettilkoblingen. USB-porter gjør det mulig å installere programvare via en flashstasjon og gjør at en skriver kan kobles til 2090-programmereren. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere USB-portene. Programmerens programvare kan oppdateres ved hjelp av nettverket for programvaredistribusjon, men det kan bare brukes av Medtronic- eller Vitatron-personell. På enkelte programmerere er parallellporten fjernet fra siden på programmereren. Tekst og grafikk er oppdatert for å reflektere denne endringen. Symbolforklaringen er oppdatert (BOSS) Versjon 2.0 OS-migrering Sikkerhetsinformasjonen er oppdatert med spesielle hensyn som gjelder Windows-baserte programmerere. Kapitlet om fjernvisning er fjernet, og skjermbildene er revidert for å fjerne Remote View-symbolet. Ny informasjon om utvidet bruk av USB-porter til utskrift og installering og oppdatering av programvare (BOSS) Versjon 1.5 Ved hjelp av det trådløse kortet 2091WB kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet-tilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere det trådløse kortet 2091WB.

10 10 Oversikt over forbedringer Ved hjelp av Ethernet/modem-kortet kan 2090-programmereren koble seg til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved hjelp av en Ethernet- eller modemtilkobling. Grafikk og tekst er oppdatert for å reflektere Ethernet/ modem-kortet Symbolforklaringen er oppdatert for å inkludere WEEE-symbolet (Waste of Electrical and Electronic Equipment) som gir kunden råd om hvordan programmereren kastes på riktig måte.

11 Informasjon om programmereren1 1 Beskrivelse og bruksområde 12 Advarsler 12 Forholdsregler 13 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 15 Krav til programvare 16 Programmererens funksjoner 16 Systemkomponenter 19 Funksjoner på skjermbildet 26

12 12 Kapittel 1 Beskrivelse og bruksområde Beskrivelse og bruksområde Programmereren fra Medtronic/Vitatron er et bærbart, nettdrevet, mikroprosessorbasert system med programvare for avlesning og programmering av implanterbare enheter fra Medtronic og Vitatron. Andre funksjoner: Automatiske programvareoppdateringer via en oppringt forbindelse eller en LAN-tilkobling, avhengig av maskinvarekonfigurasjonen. Dette gjør det mulig for programmereren å programmere nye enheter og legge til nye funksjoner etter hvert som de blir tilgjengelige. En stor, lys skjerm som er justerbar slik at den kan brukes i både sittende og stående stilling. Tastatur som gjør det lettere å legge inn informasjon. Høy utskriftshastighet på 50 mm per sekund på papir. EKG-registrering og rapportering av diagnosedata. Du finner mer informasjon i de tekniske håndbøkene som følger med programvaren og maskinvaren. Merk! Programmereren egner seg ikke for bruk i nærheten av brennbare anestesigassblandinger. Advarsler Disse advarslene gjelder generelt bruk av programmereren til å programmere parameterinnstillinger på implanterbare enheter. I referansehåndbøkene for den implanterbare enheten og programmererens programvare finner du mer informasjon om de spesifikke implanterbare enhetene.

13 Informasjon om programmereren Forholdsregler 13 Før den implanterbare enheten programmeres, er det viktig å lese referansehåndboken for enheten nøye og finne riktige parameterinnstillinger basert på pasientens tilstand og pacesystemet som brukes. Referansehåndboken for den implanterbare enheten inneholder en fullstendig beskrivelse av hvordan enheten fungerer samt viktig informasjon, for eksempel indikasjoner for bruk, kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Instruksjonene i denne referansehåndboken og i referansehåndboken som følger med programmererens programvare, er begrenset til oppsett av programmereren og valg av riktige alternativer for ønsket programmeringsfunksjon. Feil bruk av programmereren kan føre til feilaktig eller uforvarende programmering, og det kan være at telemetri- og parameterfunksjoner ikke fungerer som de skal. Programmereren fungerer også som et digitalt måleinstrument til måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde for den implanterte enhetens pacespiker som registreres av hudelektrodene. Medtronic og Vitatron gir ingen lovnader eller garantier vedrørende programmererens evne til å fungere som et diagnoseverktøy for legen. Programmereren skal kun brukes til å programmere implanterbare enheter fra Medtronic eller Vitatron som er oppført som aktuelle enheter for programvaren som brukes. Hvis programmereren brukes på andre implanterte enheter, kan det forstyrre enheten og føre til at den ikke fungerer som den skal. Programmereren er ikke kompatibel med programmerbare enheter fra andre produsenter. Forholdsregler Denne enheten er testet med hensyn til samsvar med FCCbestemmelsene. Eventuelle endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av Medtronic, Inc. eller Vitatron, kan frata brukeren autorisasjonen til å bruke denne enheten.

14 14 Kapittel 1 Forholdsregler Miljømessige forholdsregler Sikker og effektiv bruk krever at du bruker programmereren med forsiktighet for å unngå at den skades av miljømessige faktorer som kan svekke funksjonen. I utformingen og produksjonen er det lagt vekt på at faren for skade på enheten ved normal bruk skal være minst mulig. Elektroniske enheter utsettes imidlertid for mange miljømessige belastninger, inkludert, men ikke begrenset til, følgende: Enheten må ikke mistes i gulvet eller håndteres på en måte som kan påføre den fysisk skade. Dette kan svekke enhetens funksjon. Selv om enheten tilsynelatende ser ut til å fungere rett etter at den er mistet i gulvet, kan det ha oppstått driftsmessige skader som først oppdages på et senere tidspunkt. Unngå å søle væske på enheten. Selv om enheten er utformet og produsert slik at faren for lekkasje skal bli minst mulig, kan væskeinntrengning forekomme, noe som kan svekke enhetens funksjon. Programmereren kan påvirkes av statisk elektrisitet. I et miljø der statisk elektrisitet er sannsynlig, for eksempel i et teppebelagt rom, må du utlade kroppen før du berører enheten. Det må tas spesielle hensyn (i forhold til elektromagnetisk kompatibilitet) når elektromedisinsk utstyr som programmereren installeres. Se det vedlagte tillegget: Erklæring om elektromagnetisk kompatibilitet. Unngå å åpne enheten. Enheten er konstruert slik at risikoen fra miljømessige faktorer skal bli minst mulig. Hvis enheten åpnes, kan den bli mer sårbar for miljømessige faktorer. Raske temperaturendringer kan påvirke enhetens funksjon. Sørg alltid for at temperaturen stabiliseres i miljøet der enheten skal brukes, før den tas i bruk. Langvarig oppbevaring eller bruk av enheten ved høy luftfuktighet kan påvirke funksjonen. Ved mistanke om skade på enheten skal den returneres til Medtronic eller Vitatron for kontroll og eventuelt reparasjon. I tillegg til disse eksemplene finnes det ulike andre miljømessige faktorer som kan svekke enhetens ytelse i et sykehusmiljø. Sørg alltid for å bruke forsvarlige metoder for å unngå miljømessige skader på enheten.

15 Informasjon om programmereren Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP 15 Sikkerhetsfunksjoner for operativsystemet Windows XP Den grunnleggende operativsystemprogramvaren for 2090-programmereren oppgraderes til et operativsystem basert på Microsofts Windows XP. Ved å ta i bruk et populært operativsystem som Windows XP kan Mectronic utvikle løsninger raskere, og det blir mye enklere å oppdatere systemet og programmene. Populariteten til Windows XP har gjort det mer utsatt for trusler som nettverksangrep og virus. Samtidig krever mange av funksjonene på 2090-programmereren tilkobling til sykehusets nettverk. De store fordelene ved å bruke funksjoner som krever nettverkstilkobling, gjør altså 2090-programmereren litt mer utsatt for mulige nettverksrelaterte trusler. Dette gjør Medtronic for at 2090-programmereren skal være sikker Medtronic har gjort sitt ytterste for å sørge for at 2090-programmereren skal være sikker og pålitelig programmereren er konfigurert for bruk med en spesifikk hensikt og er ikke tilgjengelig for generell bruk. Unødvendige komponenter som Internet Explorer, eller skrivebordsverktøy som Microsoft Office, som er spesielt utsatt for ondsinnede angrep, er fjernet fra operativsystemet som er installert på 2090-programmereren. Operativsystemdelen på den interne harddisken er skrivebeskyttet. Hver gang 2090-programmereren startes, starter den med siste fungerende konfigurasjon. Maskinvare som ikke støttes, inkludert PCMCIA-kort og USB-enheter, ignoreres av operativsystemet og kan ikke brukes fra programmereren. Når det gjelder sikkerheten i trådløse nettverk, støtter Medtronic nå også WPA-PSK (TKIP) i tillegg til WEP (Wired Equivalent Privacy). Medtronic arbeider kontinuerlig sammen med sine partnere for å analysere reelle trusler og evaluere potensielle konsekvenser for 2090-programmereren.

16 16 Kapittel 1 Krav til programvare Dette kan sykehuset gjøre for at 2090-programmereren skal være sikker Det viktigste sykehuset kan gjøre for å ivareta 2090-programmererens sikkerhet er å sørge for et sikkert nettverk. Dette inkluderer brannvegger samt sikkerhetstiltak som skal holde nettverket og eventuelt tilkoblet utstyr sikkert og beskyttet mot trusler fra utsiden. Enkelte trusler, for eksempel tjenestenektangrep, som fører til at det aktuelle systemet kontinuerlig responderer på falske nettverksforespørsler, kan kun oppstå på og påvirke systemer på lokalt nivå. Ved bruk av trådløse nettverksforbindelser anbefaler Medtronic på det sterkeste å bruke WPA-PSK-kryptering. Dette gjør du ved mistanke om at 2090-programmereren har blitt utsatt for en trussel Hvis du tror at 2090-programmereren har blitt utsatt for en sikkerhetstrussel, skal du slå av programmereren, koble den fra nettverket eller fjerne nettverkskortet, og starte systemet på nytt. Kontakt Medtronics tekniske støtte for å få hjelp. Krav til programvare Programmereren krever programvare fra Medtronic og Vitatron for å fungere. Når programvaren først er installert, blir den værende på programmererens harddisk. Medtronic og Vitatron oppdaterer programvaren regelmessig for å legge til funksjoner. Se Kontrollere programvareversjonen på side 71. Programmererens funksjoner Nedenfor finner du en oversikt over noen av programmererens funksjoner. Enkelte funksjoner avhenger av den implanterbare enheten som skal programmeres eller overvåkes, samt den installerte programvaren.

17 Informasjon om programmereren Programmererens funksjoner 17 Programmeringsfunksjoner: Permanent og midlertidig justering av parameterinnstillinger. Valg av nominelle parameterinnstillinger fastsatt av Medtronic, Vitatron eller brukeren. Akuttknapper for VVI-pacing. Telemetrifunksjoner: Automatisk registrering av implantert modell og oppstart av programvare skjer hvis programmeringshodet er i riktig posisjon når programmereren slås på. Automatisk bekreftelse av en programmert endring. Rapportering av gjeldende programmerte parameterinnstillinger som er i bruk, samt batteristatusen til den implanterte enheten. Rapportering av sanntidsmålingene til den implanterte enhetens driftsparametere, for eksempel batterispenning, utgangsenergi osv. Visning og utskrift fra Marker Channel-telemetri for å forenkle EGM-analyse. Visning og utskrift av et atrialt og/eller ventrikulært intrakardialt elektrogram (EGM) tatt fra elektrodene til den implanterte enhetens ledningssystem. EKG og andre diagnosefunksjoner: I EKG-vinduet på programmerings- og telemetribildet vises pasientens EKG kontinuerlig. I full størrelse har EKG-vinduet en frys-funksjon og en funksjon for amplitudejustering. EKG-visning i full bredde omfatter Marker Channel-telemetri, EGM-kurver eller eventuelt begge. Kontinuerlig registrering i flere kanaler (for eksempel EKG og Marker Channel-telemetri eller EKG og EGM). Funksjoner for testing av stimuleringsterskel. Direkte måling av pulsfrekvens, AV-intervall og pulsbredde. Midlertidig inhibering av den implanterbare enheten. Utskrift av programmert og målt informasjon for permanent arkivering.

18 18 Kapittel 1 Programmererens funksjoner Funksjoner for oppdatering av programvaren: Automatisk oppdatering og installasjon av programvare via en oppringt forbindelse eller en nettverksforbindelse til Medtronics nettverk for programvaredistribusjon. Oppdateringer er tilgjengelige fra nettverket for programvaredistribusjon døgnet rundt, alle dager. Programvareoppdateringene er alltid tilgjengelige på CD-ROM fra Medtronic- eller Vitatron-personell.

19 VVI Informasjon om programmereren Systemkomponenter 19 Systemkomponenter Figur 1-1. Programmererens komponenter sett forfra Skjerm 2 VVI-akuttknapp 3 Mikrofonkontakt 4 Hodetelefonkontakt 5 Tastaturdeksel 6 Tastatur 7 Skriverknapper 8 Telefonledning (følger ikke med) 9 Papir til skriveren 10 Programmeringshode 11 Pekepenn 12 Elektrodeledninger 13 EKG-kabel med plugg 14 Referansehåndbok 15 Deksel for diskettstasjon og PCkort 16 Nettledning 17 Ethernet-kabel (følger ikke med)

20 20 Kapittel 1 Systemkomponenter Merk! Bruk bare tilbehør som er godkjent av produsenten. Skjerm Skjermen har trinnløs justering fra lukket til nesten horisontal posisjon. Du velger programmeringsalternativer på skjermbildet med pekepennen. VVI-akuttknapp Brukes til behandling av bradykardi med VVI-pacing. Mikrofonkontakt For fremtidig bruk. Hodetelefonkontakt For fremtidig bruk. Tastaturdeksel Skyves frem for å beskytte tastaturet. Tastatur Brukes til å legge inn informasjon. Skriverknapper Brukes til å velge papirhastighet på 12,5; 25 eller 50 mm/s. Trykk én gang på knappen for å velge utskriftshastighet. Trykk på den igjen for å stoppe utskriften. Papirfremføringsknappen gjør det enkelt å justere papiret. Telefonledning Kobler programmererens modem til en telefonkontakt. Telefonledningen må ha en tykkelse på minst 26 gauge. (Leveres ikke av Medtronic.) Ethernet-kabel Brukes til å koble programmereren til sykehusets nettverk. Ethernet-kabelen må være av kategori 5 eller bedre. (Leveres ikke av Medtronic.) Papir til skriveren Papir til den interne skriveren. Programmeringshode Oppretter kommunikasjon mellom programmereren og pasientens implanterte enhet. Programmeringshodet har en sterk permanent magnet, radiosender og -mottaker (RF) og lyspanel. Hodet må holdes over den implanterte enheten når den blir programmert eller avlest. Pekepenn Brukes til å velge alternativer på skjermbildet. Pek med pennen på skjermbildet for å velge forhåndssatte alternativer.

21 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 21 Elektrodeledninger/EKG-kabel Kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflateregistrering av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Fem fargekodede elektrodeledninger kobles mellom kabelen og vanlige engangselektroder som festes på pasientens hud. Merk! Hvis du mottok en femledet kabel med plugg, kan du fjerne pluggen for femavlednings-ekg. Referansehåndbok Referansehåndboken for programmereren inneholder informasjon om oppsett av programmereren og funksjoner mellom pasientkontrollene. Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Figur 1-2. Kontakter foran (åpnet tastatur) Nettledning Kobler programmereren til en nettstrømskontakt Programmeringshode (merket med gult) 2 Analog inngang/utgang (merket med grønt) 3 EKG-kabel (merket med sort eller blått) Programmeringshode Kontakten er merket med gult. Analog inngang/utgang Med denne kontakten kan du koble en ekstern monitor eller skriver til programmereren. Kontakten er merket med grønt.

22 22 Kapittel 1 Systemkomponenter EKG-kabel Med denne kan du koble EKG-kabelen til programmereren. Kontakten er merket med sort eller blått. Figur 1-3. Sett fra venstre Av/på-bryter 2 Kjølevifte 3 Ekstra kontakt 4 Skriver Av/på-bryter Slår nettstrømmen til programmereren av og på. Når programmereren har blitt slått av, må du vente to sekunder før du slår den på igjen. Kjølevifte Intern vifte som sørger for kontinuerlig luftgjennomstrømning for å hindre overoppheting av de interne kretsene. Ekstra kontakt Gjør det mulig å benytte tilleggsfunksjoner, for eksempel Analyzer. Skriver Integrert termisk skriver med tekst- og grafikkfunksjon. Den valgte funksjonen avgjør om du skriver ut datarapporter eller et kontinuerlig EKG fra Marker Channel-telemetri, EGM eller begge deler når det er tilgjengelig.

23 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 23 Figur 1-4. Sett fra høyre Deksel for diskettstasjon og PC-kort 2 Infrarødt vindu Deksel for diskettstasjon og PC-kort Gir tilgang til diskettstasjonen og PC-kortet. Gir også tilgang til USB-port(er) og innebygd Ethernet-tilkobling eller parallellport hvis dette finnes på programmererens maskinvare. Infrarødt vindu For fremtidig bruk.

24 24 Kapittel 1 Systemkomponenter Figur 1-5. Deksel for diskettstasjon og PC-kort åpent (to maskinvarevarianter for programmereren er vist) PC-kortåpning 2 Parallellport 3 Diskettstasjon PC-kortåpning 2 USB-port 3 Diskettstasjon 4 Innebygd Ethernet PC-kortåpning Det er ulike typer PC-kort som kan settes inn i PC-kortåpningen: Modemkort. Kombinert Ethernet/modem-kort (kalt kombinasjonskort). Ethernet-kort for trådløst nettverk (kalt trådløst kort). Disse PC-kortene kan brukes til å koble programmereren til nettverk for programvaredistribusjon eller til en ekstern datamaskin. Advarsel! Ved bruk av modemkort eller kombinasjonskort er brukeren ansvarlig for at spenningen fra telefonkontakten ikke overskrider 125 V. Parallellport Med denne porten kan du koble en skriver eller CD ROM-stasjon til programmereren.

25 Informasjon om programmereren Systemkomponenter 25 Diskettstasjon For bruk av formaterte IBM-kompatible 3,5"-disketter. Lagringskapasiteten kan enten være 720 kb (DS, DD) eller 1,44 MB (DS, HD). Innebygd Ethernet Gjør det mulig å koble programmereren til nettverket for programvaredistribusjon og Paceart-databehandlingssystemet ved bruk av en Ethernet-tilkobling. Figur 1-6. Sett fra baksiden (dekslet til nettledningen er åpent) USB-port(er) 2 VGA-utgangsport 3 Nettledning USB-port(er) Gjør det mulig å installere programvare, programvareoppdateringer og fremtidige applikasjoner. USB-porten kan også brukes til å koble til en USB-skriver. VGA-utgangsport Gjør det mulig å sende skjermbilder fra programmereren til en ekstern VGA-skjerm eller å konvertere utgangssignalet til NTSC/PAL-format slik at bildet kan vises på en TV-skjerm. Forsiktig! For å beskytte mot forstyrrelser eller spenningssvingninger/lekkasjestrøm bør du bare benytte en VGAmonitor som oppfyller en godkjent sikkerhetsstandard som UL eller IEC Nettledning Kobler programmereren til nettstrøm.

26 26 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Funksjoner på skjermbildet Programmereren har en interaktiv skjerm som viser tekst og grafikk. Den fungerer også som et kontrollpanel med knapper og menyvalg som kan aktiveres ved hjelp av pekepennen. Funksjoner og symboler på skjermbildet Denne delen gir en oversikt over funksjonene på skjermbildet. Du finner mer informasjon i referansehåndboken for den implanterte enheten. Skjermbildet Select Model nedenfor viser hvordan et vanlig skjermbilde er bygd opp. Vitatron-skjermbildene kan være forskjellige. Se referansehåndboken for den implanterte enheten. Hvis du ser en -knapp, trykker du på denne for å vise Select Model-skjermbildet for Vitatron. Merk! Du finner informasjon om hvordan du endrer språket på skjermbildet (f.eks. fra engelsk til tysk) under Endre språkinnstilling på side 70. Figur 1-7. Hovedelementene på skjermbildet (eksempel) Oppgavelinje 2 Statuslinje 3 EKG-vindu 4 Oppgaveområde 6 5 Kommandolinje 6 Knapper 7 Verktøypalett

27 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 27 Oppgavelinje På oppgavelinjen kan du finne følgende symboler/indikatorer: Tabell 1-1. Symboler/indikatorer på oppgavelinjen Symbol Navn Funksjon Lyspanel for plassering av programmeringshode Indikator/velger for Analyzer Indikator/velger for enhetskontroll Lyser grønt for å angi at det er opprettet kommunikasjon mellom programmeringshodet og den implanterte enheten. Jo flere grønne elementer som lyser, jo bedre er kommunikasjonen. Minst to grønne elementer skal lyse. Brukes til å starte en Analyzer-kontroll eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en Analyzer-kontroll fra en enhetskontroll. Når en Analyzer-kontroll pågår, blir indikatorboksen grønn. (Du finner mer informasjon om Analyzer-enheten i referansehåndboken for 2290 Analyzer.) Brukes til å åpne Select Model-skjermbildet på programmereren eller, hvis enheten støtter kjøring av parallelle oppgaver, til å bytte til en enhetskontroll fra en Analyzer-kontroll. Når en enhetskontroll pågår, blir indikatorboksen grønn.

28 28 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Statuslinje Ingen informasjon vises på statuslinjen før du har valgt en modell. Du finner mer informasjon om statuslinjen i referansehåndboken for den implanterte enheten. Når du har valgt en modell, kan følgende vises på statuslinjen: Gjeldende pacemodus. Testtilstandstatus. Valgt modell. 1 1 Statuslinje EKG-vindu Dette vinduet viser et utsnitt av EKG-kurvene og inneholder en statuslinje og en knapperad for justering av kurven. Du kan maksimere vinduet til full størrelse ved å velge den lille firkantknappen øverst i høyre hjørne av vinduet eller ved å velge [Adjust...]. Når du har valgt en modell, kan Marker Channel-kurver og EGMkurver fra telemetri være tilgjengelig. I den aktuelle referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om EKG-vinduet. I referansehåndboken for 2290 Analyzer finner du informasjon om knappene på knapperaden for justering av kurven. 1 1 Knapperad for justering av kurven

29 Informasjon om programmereren Funksjoner på skjermbildet 29 Oppgaveområde Denne delen av skjermbildet ligger mellom EKG-vinduet og kommandolinjen. Oppgaveområdet endrer utseende etter den valgte oppgaven eller funksjonen. Kommandolinje Linjen helt nederst på skjermbildet viser kommandoknappene for automatisk oppstart av riktig programvare og visning av Select Model-skjermbildet for Vitatron. I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du informasjon om hvilke kommandoknapper som er tilgjengelige etter valg av modell. Knapper Knapper som ligner på de som beskrives nedenfor, brukes til å styre programmereren med pekepennen. Du kan "trykke på" en knapp ved å peke på den med tuppen av pekepennen. 1 Inaktiv knapp (angis med en lysere farge) 1 Knappene kan utføre en kommando direkte, for eksempel knappen [Freeze], eller de kan åpne et vindu der du kan utføre andre handlinger. Vanligvis har disse knappene et navn som slutter med en ellipse, for eksempel som knappene [Strips...] eller [Adjust...] vist ovenfor. I enkelte prosedyrer kan du få beskjed om å "trykke på og holde inne" en knapp. Trykk på knappen med pekepennens tupp til det er på tide å "slippe opp" knappen igjen. Når en knapp er inaktiv, får den en lysere farge og utfører ingen kommando når du trykker på den med pekepennen.

30 30 Kapittel 1 Funksjoner på skjermbildet Verktøypalett Samlingen av knapper og symboler langs kanten på skjermbildet kalles "verktøypaletten". Dette er kontroller som du bruker til å velge en oppgave eller funksjon. Du finner mer informasjon i Om verktøypaletten for bruk mellom pasientkontroller på side 66. Mer informasjon om verktøypaletten for kontrollene finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten.

31 Klargjøre programmereren2 2 Grunnleggende oppsett 32 Koble til periferutstyr 38

32 32 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Grunnleggende oppsett Før programmereren klargjøres, må den plasseres stødig på et sted der luftåpningene på høyre og venstre side ikke blokkeres. Programmereren går på nettstrøm, så den må plasseres i nærheten av en stikkontakt. Denne delen beskriver følgende: Posisjonere skjermen Koble til EKG-kabelen Koble til programmeringshodet Koble til nettledningen Koble til telefonledningen Koble til Ethernet-kabelen Slå på programmereren

33 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 33 Posisjonere skjermen 1. Trykk inn de to knappene på hver side av håndtaket. 2. Løft opp skjermen. 3. Sett den i en behagelig vinkel. Koble til EKG-kabelen 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn pilen på EKG-kabelen med den røde prikken på EKG-kontakten. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det sorte eller blå merket er på høyre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side.

34 34 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Merk! EKG-kabelen, modell 2090 EC/ECL, er beregnet for bruk med fem elektrodeledninger. Enkelte leger foretrekker imidlertid å bruke fire elektrodeledninger. Hvis det brukes fire elektrodeledninger, skal brystelektrodepluggen settes inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Beskrivelse av ledningen EKG-kabelen og elektrodeledningene kobler fem hudelektroder til programmereren. Beregnet bruk EKG-kabelen og elektrodeledningene kobler programmereren til hudelektroder på pasienten for å registrere EKG og andre parametere som krever overflatedeteksjon av signaler fra hjertet og den implanterte enheten. Advarsler og forholdsregler Integritet Hvis EKG-kabelen har tegn på skader når pakningen åpnes, skal du ikke bruke den. Kontakt den lokale representanten for Medtronic eller Vitatron. Koble til EKG-kabelen Feil tilkobling av kabelen kan skade kontaktpinnene. Koble fra EKG-kabelen Trekk ikke i den isolerte kabelledningen når kabelen kobles fra. Hvis den isolerte kabelledningen strekkes, kan det skade kabelen. Oppbevaringstemperatur EKG-kabelen må ikke oppbevares ved temperaturer over 70 C eller under -40 C. Vedlikehold og rengjøring Du finner instruksjoner for rengjøring under Rengjøre systemkomponentene på side 76.

35 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 35 Koble til programmeringshodet 1. Skyv tastaturdekslet helt tilbake. Trykk på låsen og vipp opp tastaturet. 2. Rett inn de røde prikkene på programmeringshodets kabel og kontakt. 3. Koble kabelen til kontakten slik at det gule merket er på venstre side. 4. Vipp ned tastaturet, og pass på at kabelen går inn i sporet på høyre eller venstre side. Koble til nettledningen 1. Åpne bakdekslet ved å trykke inn de to låsene. 2. Koble nettledningen til programmereren. 3. Koble nettledningen til en stikkontakt. Programmereren tilpasses automatisk den tilgjengelige nettspenningen. 4. Pass på at nettledningen går inn i sporet på venstre side, og lukk dekslet.

36 36 Kapittel 2 Grunnleggende oppsett Koble til telefonledningen 2 1. Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble telefonledningen til RJ-11-kontakten på modemkortet eller kombinasjonskortet. (Kombinasjonskortet er vist.) 3. Koble den andre enden av telefonledningen til en analog telefonkontakt. 4. Hvis du har skiftet kortet, må du starte programmereren på nytt før du bruker den. Koble til Ethernet-kabelen (avhengig av maskinvaren) Finn dekslet for diskettstasjon og PC-kort på høyre side av programmereren og vipp ned dekslet. 2. Koble Ethernet-kabelen til den innebygde Ethernet-tilkoblingen. 3. Ethernet-kabelen kan også kobles til RJ-45-kontakten på kombinasjonskortet i stedet for å bruke den innebygde Ethernet-tilkoblingen, eller hvis den innebygde Ethernettilkoblingen ikke er tilgjengelig. 4. Koble den andre enden av Ethernet-kabelen til en nettverkskontakt.

37 Klargjøre programmereren Grunnleggende oppsett 37 Slå på programmereren 1. Finn av/på-bryteren på venstre side av programmereren. 2. Trykk på øverste del av av/påbryteren. 1 Merk! Programmereren fungerer ikke uten at riktig programvare er installert. Hvis programmereren ikke fungerer, skal du kontakte representanten for Medtronic eller Vitatron. Merk! Den første gangen programmereren slås på etter at en av følgende endringer er utført, tar oppstarten to minutter: Når det er installert et nytt tastaturspråk Når tastaturet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med tastatur) Når et tastatur er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten tastatur) Når PC-kortet er fjernet (og programmereren tidligere ble slått på med et PC-kort) Når et PC-kort er lagt til (og programmereren tidligere ble slått på uten et PC-kort)

38 38 Kapittel 2 Koble til periferutstyr Koble til periferutstyr Med den analoge kontakten under tastaturet kan du koble til en perifer skriver eller monitor som er klassifisert som medisinsk utstyr. Du trenger en spesiell adapter (som ikke følger med programmereren) for å bruke den analoge kontakten. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få mer informasjon. Utgangssignalene avhenger av programvaren som brukes, men kan inneholde følgende: EKG Marker Channel-telemetri EGM Programvarespesifikke kurver Alt elektronisk utstyr som er koblet til programmereren, må oppfylle kravene til elektrisk sikkerhet i IEC Finne kontakten for periferutstyr 1 Kontakt for analog inngang/utgang merket med grønt (under tastaturet) 1

39 Utføre en pasientkontroll3 3 Klargjøre for en pasientkontroll 40 Starte en pasientkontroll 50 Avslutte en pasientkontroll 54 Lagring av komponenter 55

40 40 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll Gjør deg kjent med følgende informasjon før du starter en pasientkontroll: Koble programmereren til hudelektroder Bruke pekepennen Bruke tastaturet Posisjonere programmeringshodet VVI-akuttknapp Koble programmereren til hudelektroder Ved begynnelsen av hver pasientkontroll må EKG-kabelens elektrodeledninger kobles til pasienten for å detektere pacespiker på hjerte- og pulssignaler. Merk! Kvaliteten på engangselektrodene som brukes med programmereren, er viktig for programmererens evne til å sense signaler. Kjemiske reaksjoner som oppstår mellom elektroden og gelen produserer litt likespenning som kan blokkere EKG-signalet. Bruk av sølv/sølvklorid (Ag/AgCl)-elektroder av høy kvalitet kan redusere dette problemet. Elektrodene må være nye og komme fra samme eske. Pasientens hud må klargjøres i henhold til instruksjonene som følger med elektrodene. Protokollen for tilkobling av ledninger til EKG-elektroder kan variere. Ledningene kan kobles til elektrodene både før eller etter at elektrodene er festet på pasienten. Rekkefølgen i prosedyren nedenfor er vilkårlig. Advarsel! Programmereren må ikke kobles til ledninger eller elektroder som er inni pasientens kropp. Programmereren er laget slik at det kun er medisinsk forsvarlig å bruke den med hudelektroder.

41 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 41 Feste elektrodene 1. Fest fem vanlige EKG-elektroder til pasienten i posisjonene som er vist.

42 42 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Koble til EKG-kabelen RA RL V LL LA R N C F L 1. Koble en fargekodet elektrodeledning til hver av de fem elektrodene som vist. I Tabell 3-1 ser du hvilken farge som skal festes til hvilken elektrode. Merk! Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. 2. Koble hver elektrodeledning til EKGkabelen som vist i Tabell 3-2. Sørg for at kontaktene settes inn i riktig åpning på EKG-kabelen. Tabell 3-1. Fargekoder for elektrodeledningene AHA-kode a IEC-kode b Sted på kroppen Sort Gul venstre arm Rød Grønn venstre ben Brun Hvit venstre side av brystet c Grønn Sort høyre ben Hvit Rød høyre arm a American Hospital Association b International Electrotechnical Commission c Det er valgfritt å koble til brystelektrodeledningen. Hvis brystelektrodeledningen ikke brukes, skal du sette brystelektrodepluggen inn i den midterste åpningen på EKG-kabelen. Tabell 3-2. Fargekoder for EKG-kabelen AHA-kode IEC-kode Sort til LA Gul til L Rød til LL Grønn til F Brun til V a Hvit til C Grønn til RL Sort til N Hvit til RA Rød til R a Merket C på enkelte kabler

43 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 43 Merk! Av og til oppstår det gjensidige forstyrrelser mellom programmererens hudelektrodesignaler og signalene fra en ekstern EKG-skriver eller -monitor som er koblet direkte til pasienten. Disse forstyrrelsene kan føre til at programmererens funksjoner som avhenger av overflatedeteksjon av signaler, blir uregelmessige. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør ledningene fra den eksterne EKG-skriveren eller -monitoren kobles fra midlertidig. Disse forstyrrelsene påvirker ikke programmeringsfunksjonene til programmereren. Bruke pekepennen Pekepennen brukes til å velge programmeringsfunksjonene fra programvaren. Riktig bruk av pennen beskrives nedenfor i Figur 3-1 og under Velge et alternativ på skjermbildet på side 44. Figur 3-1. Bruke pekepennen VVI

44 44 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Velge et alternativ på skjermbildet 1. Flytt pekepennens tupp til en posisjon rett over ønsket alternativ Pekepennen skal ikke trykkes mot skjermen når den posisjoneres. Hold pekepennen vinkelrett i forhold til skjermen. Tuppen skal holdes nær skjermen. Hvis ønsket alternativ vises som en tast eller knapp, posisjonerer du pekepennens tupp innenfor denne firkanten. Hvis ønsket alternativ er et navn eller et tall, for eksempel en parameter eller en parameterinnstilling, posisjonerer du pekepennens tupp rett over bokstavene eller tallene. 2. Trykk pennen mot skjermen for å velge alternativet.

45 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 45 Bruke tastaturet I noen felter på skjermbildet kan du legge inn data, for eksempel pasientens navn eller fødselsnummer. Programmereren er utstyrt med et kompakt PC-tastatur som brukes til å legge inn data. Figur 3-2. Programmererens tastatur Plassere programmeringshodet Vanligvis når du bruker programmereren, må programmeringshodet på et visst tidspunkt plasseres over den implanterte enheten. Plassering av programmeringshodet er nødvendig for å oppnå kommunikasjon mellom programmereren og den implanterte enheten. Når programmeringshodet skal plasseres Forsiktig! Du må ikke plassere programmeringshodet over en implantert enhet under elektrokirurgi eller ekstern defibrillering. Mens pasientkontrollen pågår skal du alltid plassere programmeringshodet over den implanterte enheten før du gjør følgende:

46 46 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Velger en kommando som starter en programmeringsoverføring. Programmeringshodet må holdes i riktig posisjon til overføringen er fullført, noe som vanligvis blir angitt med en bekreftelsesmelding. Velger en kommando som starter en dataoverføring fra den implanterte enheten. Programmeringshodet må holdes helt i ro til alle dataene er mottatt, noe som vanligvis blir angitt med en bekreftelsesmelding. Velger en parameterfunksjon som krever at den implanterte enheten fungerer asynkront på grunn av magneten i programmeringshodet. For alle midlertidig programmerte statuser eller -funksjoner, eller funksjoner som mottar kontinuerlige data som Marker Channeltelemetri eller EKG-kurver, må programmeringshodet holdes over den implanterte enheten hele tiden mens funksjonen pågår eller til den skal avsluttes. Når du løfter bort programmeringshodet, avsluttes det midlertidige programmet og den telemetriforbindelsen blir avsluttet. Den implanterte enheten går tilbake til verdiene som er permanent programmert. Finne riktig posisjon For å oppnå kommunikasjon med en implantert enhet må programmeringshodet holdes direkte på pasientens hud. Undersiden av programmeringshodet må ligge parallelt med og ikke mer enn 5 cm fra den implanterte enheten. Programmeringshodet har ikke nødvendigvis optimal plassering når det er sentrert direkte over den implanterte enheten. Figur 3-3. Plassere programmeringshodet Lyspanel Grønt Gult/grønt 2

47 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 47 Riktig plassering av programmeringshodet angis på to steder: lyspanelet øverst i venstre hjørne på skjermbildet og lyspanelet med sju lys på programmeringshodet (se Figur 3-3). Programmering og avlesning anbefales ikke når mindre enn to grønne lys er tent. Programmere og avlese den implanterte enheten 1. Velg de riktige programvareparameterne i henhold til referansehåndboken. 2. Plasser programmeringshodet nær den implanterte enheten. Programmeringen og avlesningen kan begynne når lyspanelet for plassering av programmeringshodet lyser grønt. Merk! Når det gjelder Medtronic-enheter, viser lyspanelet for plassering av programmeringshodet signalstyrken til kommunikasjonsforbindelsen. Det anbefales å flytte på programmeringshodet til flest mulig grønne lys er tent. Det er ikke sikkert alle lysene tennes for alle modeller (se referansehåndboken for den implanterte enheten). Merk! Når det gjelder Vitatron- og Reveal Plus-enheter, kan det være at ett grønt lys på lyspanelet tennes for å angi at programmeringshodet er i riktig posisjon, men at signalstyrken ikke vises. Merk! Feil plassering av programmeringshodet kan føre til at programmeringsoverføringen svikter, og/eller at det ikke mottas data fra den implanterte enheten. Bruke P- og I-knappen P-knappen og I-knappen på programmeringshodet (Figur 3-4) tilsvarer kommandoene som vises på skjermbildet på programmereren. I den aktuelle referansehåndboken kan du lese mer om hvilke kommandoer knappene tilsvarer. For enkelhets skyld kan du trykke på P-knappen eller I-knappen på programmeringshodet i stedet for å velge alternativet på skjermbildet.

48 48 Kapittel 3 Klargjøre for en pasientkontroll Figur 3-4. P- og I-knappen P-knapp I-knapp Programmeringshodets magnet En sterk magnet i programmeringshodet aktiverer en sensor i den implanterte enheten slik at enheten blir mottakelig for programmering. (I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om magnetens effekt.) Vær oppmerksom på at programmeringshodet kan trekke til seg metallinstrumenter eller bli trukket mot metallflater. Magneten kan bli delvis avmagnetisert når den utsettes for motvirkende magnetfelter, dvs. at programmeringshodet trekkes mot en annen magnet. Programmeringshodet må holdes unna utstyr eller materiale som kan skades av magnetfeltet, for eksempel disketter. Programmeringshodet skal oppbevares som vist i Figur 3-6 på side 55 når det ikke er i bruk. VVI-akuttknapp Den røde VVI-akuttknappen på skjermen gir umiddelbar tilgang til VVI-pacing (Figur 3-5). (Spesifikke parameterinnstillinger fastsettes av hver enkelt applikasjon.) Ved bruk av pacemakere fra Medtronic er VVI-akuttknappen alltid aktiv når knappen [Emergency] vises på skjermen. Ved bruk av enkelte implanterbare defibrillatorer er VVIakuttknappen aktiv hele tiden. Når du trykker på denne knappen, aktiveres VVI-pacing, og alternativene på Emergency-skjermbildet vises.

49 Utføre en pasientkontroll Klargjøre for en pasientkontroll 49 Merk! VVI-akuttknappen er også tilgjengelig i programvaren og vises på skjermbildet. Knappen på skjermbildet har samme funksjon som knappen på skjermen. Advarsel! Den røde VVI-akuttknappen er deaktivert for følgende enheter: PCD, Jewel PCD, Micro Jewel II, Micro Jewel, Jewel CD, Jewel Plus, modell 7202 Jewel CD, modell 7218 og 7211, modell 7201 CD og Jewel AF. Bruk pekepennen til å velge VVI-akuttknappen [Emergency] på skjermbildet. Akutt bradykardipacing Du starter akutt pacing ved å plassere programmeringshodet i riktig posisjon over den implanterte enheten og trykke på den røde VVI-akuttknappen. En melding bekrefter programmering, og akutt VVI-pacing startes. Akutt takykardibehandling: Du starter behandlingen ved å trykke på den røde VVI-akuttknappen slik at Emergency-skjermbildet vises på programmereren, og deretter trykke på knappen [Deliver] med pekepennen. Når det gjelder spesifikke applikasjoner, finner du fullstendige instruksjoner om bruk av Delivery-knappen i referansehåndboken, systemreferansehåndboken eller den kliniske håndboken for den aktuelle enheten.

50 50 Kapittel 3 Starte en pasientkontroll Figur 3-5. Akuttknapp VVI VVI-akuttknapp (rød) Starte en pasientkontroll En pasientkontroll innebærer bruk av de ulike funksjonene på programmereren til prosedyrer som programmering av den implanterte enheten, analyse eller evaluering av den implanterte enhetens funksjon, feilsøking og rutinemessig oppfølging. Instruksjonene for bruk av de ulike funksjonene på programmereren finner du i referansehåndboken for den implanterte enheten. Merk! Før du starter, må du forsikre deg om at alle prosedyrene i Kapittel 2, Klargjøre programmereren på side 31 og under Klargjøre for en pasientkontroll på side 40 er utført.

51 Utføre en pasientkontroll Starte en pasientkontroll 51 Sjekkliste for programmereren 1. Er programmereren klargjort i henhold til prosedyrene i Kapittel 2? 2. Er EKG-kabelen, pekepennen og programmeringshodet tilkoblet programmereren? 3. Er nettledningen tilkoblet mellom programmereren og en stikkontakt? 4. Er riktig programvare installert? I Kapittel 6 finner du en beskrivelse av hvordan programvareversjonen verifiseres. 5. Er EKG-kabelens elektrodeledninger tilkoblet elektrodene på pasienten som beskrevet i Koble programmereren til hudelektroder på side 40? I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du spesifikk informasjon relatert til hver enkelt modell eller modellfamilie. Se referansehåndboken for den implanterte enheten før du starter en pasientkontroll. Modellidentifikasjon Ettersom programmereren samler inn og lagrer data mellom hver kontroll, er det viktig at du starter og avslutter hver kontroll på riktig måte. Programmereren støtter både Medtronic- og Vitatron-grensesnitt. Det grensesnittet som er i bruk når programmereren slås av, vil være det aktive grensesnittet når programmereren slås på igjen. For å veksle mellom Vitatron- og Medtronic-grensesnittet bruker du Bytte utstyr-knappen som vises nederst på skjermbildet. En pasientkontroll kan startes på to måter: Før du slår på programmereren, plasserer du programmeringshodet over pasientens implanterte enhet. Når du slår på programmereren, forsøker den å lese av den implanterte enheten. Programvaren starter automatisk eller det kommer opp en melding med videre instruksjoner. Dette avhenger av enheten.

52 52 Kapittel 3 Starte en pasientkontroll Etter at du har slått på programmereren, plasserer du programmeringshodet over pasientens implanterte enhet. I løpet av de første fem minuttene viser Medtronic-grensesnittet skjermbildet Find Patient. Deretter vises skjermbildet Select Model. Vitatron-grensesnittet viser skjermbildet Select Model umiddelbart. En pasientkontroll kan begynne enten med skjermbildet Select Model eller med skjermbildet Find Patient. Følg instruksjonene nedenfor, avhengig av hvilket skjermbilde som vises. Skjermbildet Find Patient Når programmereren slås på, viser Medtronic-grensesnittet først skjermbildet Find Patient. Etter ca. fem minutter erstattes dette skjermbildet med skjermbildet Select Model. Når skjermbildet Find Patient vises, kan du starte en pasientkontroll. Plasser programmeringshodet over pasientens implanterte enhet og hold det i ro. Når det gjelder de fleste enheter, identifiserer programmereren modellen og starter den aktuelle programvaren automatisk. Hvis modellen ikke kan identifiseres automatisk, viser programmereren en melding øverst på Find Patient-skjermbildet. Meldingen gir videre instruksjoner: trykk på Cancel og velg deretter riktig programvare manuelt på skjermbildet Select Model eller

53 Utføre en pasientkontroll Starte en pasientkontroll 53 trykk på Cancel og trykk deretter på Bytte utstyr-knappen for å velge Vitatron-grensesnittet eller kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron hvis meldingen angir at nødvendig programvare ikke er installert Skjermbildet Select Model En pasientkontroll kan også startes fra skjermbildet Select Model. Select Model-skjermbildet vises: Kort tid etter at programmereren er slått på. Etter at du har avsluttet en pasientkontroll. Hvis skjermbildet Select Model ikke vises, bruker du pekepennen til å velge Select Model-symbolet. Hvis Select Model-symbolet ikke vises, betyr det at en pasientkontroll pågår. Du må vente til denne kontrollen er avsluttet før du kan starte en ny. Hvis du ikke har startet en pasientkontroll, kan du gå til andre skjermbilder ved å bruke symbolene og knappene som beskrives i Kapittel 5. Hvis enheten er en Vitatron-enhet og ikke er oppført på Select Model-skjermbildet, skal du se i programmeringshåndboken til Vitatron-programvaren.

54 54 Kapittel 3 Avslutte en pasientkontroll Avslutte en pasientkontroll Hvis Select Model-skjermbildet ikke ser ut som i dette eksemplet, og du ser knappen, skal du trykke på knappen for å vise dette skjermbildet. Plasser programmeringshodet over pasientens implanterte enhet og hold det i ro. Trykk på [Find Patient] som vises på Medtronicgrensesnittet, eller velg enheten manuelt fra den viste listen over enheter og trykk på [Start]. Når en enhet velges manuelt fra listen over enheter, starter programmereren programvaren som tilsvarer dette valget, og ikke enheten under programmeringshodet. Find Patient-skjermbildet vises raskt når programmereren starter opp riktig programvare. Hvis programvaren ikke er installert, viser programmereren en melding om at programvaren må installeres før du fortsetter. Kontakt representanten for Medtronic eller Vitatron for å få hjelp. Merk! Hvis enheten ikke støtter kjøring av parallelle oppgaver, må du avslutte Analyzer-kontrollen før du kan starte en enhetskontroll. Det vil si at hvis du bruker oppgavelinjen til å bytte fra Analyzer-skjermbildet til Select Model-skjermbildet og deretter trykker på [Find Patient], så viser programmereren følgende melding: This application is not able to run concurrently with the Analyzer. Please exit the Analyzer and try again. Programmereren kan lese av pasientens implanterte enhet automatisk for å hente frem det meste av dataene som kan være nødvendige under kontrollen. For å kunne benytte den automatiske avlesningen, må du plassere programmeringshodet over den implanterte enheten og holde det helt i ro til avlesningen er fullført. I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om fastsetting av modellen. Når du ønsker å avslutte en pasientkontroll, har du to valg. Du kan lagre dataene på en diskett eller avslutte uten lagring. I referansehåndboken for den implanterte enheten finner du mer informasjon om lagring av enhetsdata.

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer / modell 2290 Analyzer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2005 0123 Programmereren 2090 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter

MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter MEDTRONIC CARELINK PROGRAMMERER Modell 2090-programmerer for Medtronic- og Vitatronenheter 0123 2001 2090-programmerer 0 Referansehåndbok 0 Veiledning for oppsett og bruk av 2090-programmereren. Følgende

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter

MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer for Medtronic- og Vitatron-enheter 2090/9986/SW007: 0123 2001 VSC01: 0344 2002 Innhold 1 Informasjon om programmereren 7 Forklaring av symboler på pakningen og produktet

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programmerer Referansehåndbok MEDTRONIC CARELINK 2090 Referansehåndbok Veiledning for oppsett og bruk av Medtronic CareLink 2090-programmereren. Den følgende listen inneholder

Detaljer

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA

ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA ADAPTA /VERSA /SENSIA / RELIA Adapta ADDR01/03/06 Adapta S ADDRS1 Adapta L ADDRL1 Adapta ADD01 Adapta ADVDD01 Adapta ADSR01/03/06 Versa VEDR01 Sensia SEDR01 Sensia L SEDRL1 Sensia SED01 Sensia SESR01 Sensia

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200

Hurtigstart. Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Hurtigstart Powerline 1200 + ekstra kontakt Modell PLP1200 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Med Powerline-adaptere får du en alternativ måte å utvide

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5221 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5221 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. 2 Komme i gang Powerline gir deg et alternativ til Ethernet-kabel og trådløst nettverk

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Oppdatering av programvare, modell 9995, til programmereren Tillegg til legehåndboken 0123 2008 Følgende er varemerker for Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Veiledning for maskinvareinstallasjon

Veiledning for maskinvareinstallasjon Pakke ut Trinn 1 Fjern all beskyttende emballasje. Illustrasjonene i denne håndboken er for en lignende modell. Selv om de kan kan avvike fra modellen din, er virkemåten den samme. Trinn 2 Fjern all beskyttende

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Minnemoduler. Brukerhåndbok

Minnemoduler. Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Brukermanual QL-700. Etikettskriver

Brukermanual QL-700. Etikettskriver Brukermanual Etikettskriver QL-700 Sørg for å lese nøye gjennom denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Vi anbefaler at du oppbevarer denne håndboken i nærheten for framtidig referanse. www.brother.com

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kom i gang Grid Pad Pro 18

Kom i gang Grid Pad Pro 18 Kom i gang Grid Pad Pro 18 Vedlikehold av din GridPad Plasser GridPad et trygt sted når den ikke er i bruk. Rengjøring Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR

REVEAL LINQ LNQ11. Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon. Teknisk håndbok om MR REVEAL LINQ LNQ11 Innsettbar hjertemonitor MR-prosedyreinformasjon Teknisk håndbok om MR 0123 2013 Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok

MEDTRONIC CARELINK MONITOR. MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok MEDTRONIC CARELINK MONITOR MODELL 2490G/2490H/2490J Pasienthåndbok Den følgende listen inneholder varemerker eller registrerte varemerker for Medtronic i USA og eventuelt i andre land. Alle andre varemerker

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

105SLPlus Hurtigreferanse

105SLPlus Hurtigreferanse 05SLPlus Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av skriveren. Du finner mer informasjon i Brukerveiledningen. Skriverkomponenter Figur viser komponentene inne i skriveren. Skriveren din

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Håndbok for rask installering. Versjon 1.0 56K ESP-2 MODEM Håndbok for rask installering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne håndboken er beregnet på brukere av 56K ESP-2 Modem. Det er ikke nødvendig å ha bestemte kunnskaper for å kunne installere

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 396846-091. Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 396846-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og den optiske stasjonen. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 IDE-lampe 3 Harddisk

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Tilkoblingsveiledning

Tilkoblingsveiledning Side 1 av 5 Tilkoblingsveiledning Operativsystemer som støttes Bruk CDen Software and Documentation til å installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Norsk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada A5 size Setup-Nor.fm R Norsk MSEUL0475 L A5 size Setup-Nor.fm Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Sjekke innholdet i esken papirbrett CD-ROM med skriverens programvare

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon.

Skriverminne. Minnebehandling 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikehold. Problemløsing. Administrasjon. Skriverminne Minnebehandling 1 Skriveren leveres med minst 32 MB minne. Du kan finne ut hvor mye minne som er installert i skriveren ved å velge Skriv ut oppsett fra verktøymenyen. Total mengde installert

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer