Kapittel 1 Bli kjent med Vibe Funksjoner og egenskaper...4 Systemstøtte...4 Kontroller...4 Skjermvisning...5 Bli kjent med menytreet...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 1 Bli kjent med Vibe 500...4. Funksjoner og egenskaper...4 Systemstøtte...4 Kontroller...4 Skjermvisning...5 Bli kjent med menytreet..."

Transkript

1 Brukerhåndbok 1

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bli kjent med Vibe Funksjoner og egenskaper...4 Systemstøtte...4 Kontroller...4 Skjermvisning...5 Bli kjent med menytreet...6 Kapittel 2 Kort innføring...7 Slå strømmen PÅ/AV...7 Lade batteriet...7 Bruke rullefeltet...8 Tilbakestille spilleren...9 Koble spilleren til datamaskinen...9 Koble spilleren fra datamaskinen...10 Kapittel 3 Ha musikk og data klare...10 Synkronisere musikk på spilleren...10 Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player Bruke spillelister...15 Kopiere data til spilleren ved hjelp av Windows Utforsker...18 Kapittel 4 Nyte musikken...19 Spille musikk...19 Justere lydstyrken ved avspilling...20 Bruke intervallrepetering...20 Endre avspillingsmodus...20 Vise sporinformasjon...21 Stille inn EQ (utligner)...21 Stille in SRS (WOW)-forbedringseffekt...21 Legge til sanger på spillelisten (PlayList)...22 Kapittel 5 Vise bilder og videoe r...22 Vise et bilde...22 Spille av en video...24 Administrere mapper...24 Kopiere filer...24 Kapittel 6 Bruke tilleggsfunksjone r...25 Bruke spilleren som en fil-leser...25 Opptak...26 Spille spill

3 Kapittel 7 Tilpasse innstillingene...28 Automatisk standby...28 Skjermsparer...28 Lysstyrke...29 Språk...29 Dato/klokkeslett...29 EQ-innstilling...30 Følsomhet...30 Om...30 Tilbakestill alt...30 Kapittel 8 Oppdate r fastvare...31 Vedlegg A Spesifikasjoner...32 Vedlegg B Sikkerhet og kamerakompatibilitet...33 Sikkerhetsforanstaltninger...33 Kamerakompatibilitet...34 Programvare- og maskinvarekomponentene oppdateres med jevne mellomrom. Derfor kan enkelte av instruksjonene, spesifikasjonene og bildene i denne dokumentasjonen avvike noe fra det du ser i din egen installasjon. Packard Bell forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. Packard Bell kan uansett ikke stilles til ansvar for eventuelle følgeskader eller indirekte skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjenest e eller annen forretningsmessig skade som kan oppstå som følge av bruk av dette produktet. Opphavsrett NEC Computers International BV. Alle rettigheter forbeholdt. VAREMERKER Alle andre merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. er et varemerke for SRS Labs, Inc. WOW-teknologi er innebygd på lisens fra SRS Labs, Inc. 3

4 Kapittel 1 Bli kjent med Vibe 500 Gratulerer, og takk for at du kjøpte en Packard Bell Vibe 500-spiller! Funksjoner og egenskaper 1,8 tommers LCD-fargeskjerm 20/30 GB lagringskapasitet MP3/WMA med eller uten DRM/WAV-lydavspilling Støtte for videoformatene MOV og AVI Motion JPEG (M-JPEG, inklusive M-JPEGA og M-JPEGB) Støtte for bildeformatene JPG, JPEG og bitmap Støtte for lysbildevisning Taleopptaker Intervallrepetering ved musikkavspilling Støtte for digitalkamera To EQ-modi som kan kundetilpasses, forhåndsinnstillinger og SRS-effekt Gjenoppladingskrets via USB-kabel eller medfølgende ladeapparat Oppgraderbar fastvare Systemstøtte Spilleren støtter Windows ME/2000/XP. For å synkronisere musikkfiler mellom spilleren og datamaskinen din må du installere Windows Media Player 9 (for Windows ME, 2000 og XP) eller 10 (kun for Windows XP) på datamaskinen. For å laste ned Windows Media Player kan du gå til Microsofts web-området: Hvis du bruker Windows Media Player 9, må du installere en Windows Media Player plug-in-funksjon fra CDen som følger med, slik at datamaskinen din kan støtte spilleren fullt ut. Sett CDen inn i den optiske stasjonen på datamaskinen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen. Forviss deg om at Windows XP Service Pack 2 er installert på datamaskinen før du installerer Windows Media Player 10. Kontroller 1 Hold-bryter Skyv oppover for å låse kontrollene og forhindre evt. uønsket operasjon under opptak eller avspilling. Skyv nedover for å låse opp. 2 På/av-knapp Trykk for å slå spilleren på eller av. 3 Record-knapp (Opptak) Trykk for å ta opp tale eller lyder. 4

5 4 USB-port Koble en ende av den medfølgende lange USB-kabelen til en datamaskin eller en ende av den korte USB-kabelen til et digitalt kamera. 5 Strømkontakt Koble den til vekselstrømadapteren. 6 Tilbakestillingsbryter Start spilleren om igjen i tilfelle den holder opp å reagere, eller blir ustabil. 7 Menyknapp (Menu) 8 Knappen Venstre/ Forrige/Spol tilbake 10 OK / Gjenta A-B-knapp Knappen Avspilling/Pause Knappen Høyre/Neste/Forover I avspillingsmodus - Trykk denne for å gå til forrige spor. Trykk og hold den for å gå bakover i et spor. Ikke i avspillingsmodus - Trykk denne for å gå til forrige element. Trykk denne for å spille av et spor. Under avspilling kan du trykke for å sette spilleren på pause og trykke en gang til for å starte avspilling igjen, eller trykke og holde for å stoppe avspillingen. I avspillingsmodus - Trykk denne for å gå til neste spor. Trykk og hold den for å gå raskt forover i et spor. Ikke i avspillingsmodus - Trykk denne for å gå til neste element. 14 Avbryt-knapp Trykk for å gå tilbake til forrige meny, eller trykk og hold i to sekunder for å gå tilbake til hovedmenyen. 17 Kontakt for hodetelefoner Koble til de medfølgende hodetelefonene. Skjermvisning Trykk for å vise en handlingsmeny. 9 Skjermvisning Les status og informasjon på skjermen. 12 Rullefelt Bekreft valget ditt, åpne en undermeny eller aktiver Gjenta A-til-B-funksjonen. Skyv for å velge menyelementer eller for å justere volumet. 15 Mikrofon Motta lyder og tale for opptak. 16 Linje inn-kontakt Koble til en ekstern linje inn-enhet. Hovedmeny Hovedmenyen vises etter at spilleren er slått på og sporoppdateringen er utført. 1 Flere menyer som kan velges 2 Aktuelt klokkeslett 3 Valgt meny 4 Batteristatus 5 Låsestatus (hold) Vanlig avspillingsmodus Avspillingsskjermen vises nedenfor. Avspillingsprosedyrene finner du i avsnittet Spille musikk senere i dette dokumentet. 1 Totalt antall spor i den aktuelle spillelisten 2 Aktuelt spornummer 3 Interaktiv equalizer 4 Aktuell EQ-modus 5 Album-, artist- og sporinformasjon 6 Avspillingsfremdrift 7 Repetisjonsmodus 5

6 Bli kjent med menytreet Musikk Bilder Opptak Spill Innstillinger Spillelister Alle sanger Artister Album Mapper Genre MyRecorded Sorteringsrekkefølge Harddisk Opptak Linje-Inn Opptak MIC LinjeInn-oppsett MIC-oppsett Snake Reel Auto Standby Skjermsparer Lysstyrke Språk Dato &Tid EQ-innstilling SRS WOW Lesemodus Følsomhet Om Tilbakestill alle 6

7 Kapittel 2 Kort innføring Slå strømmen PÅ/AV Bare trykk på strømknappen for å slå spilleren på eller av. Når spilleren er på, slår den hvite lysdioden seg på i 15 sekunder for identifikasjon når du trykker knappene i kontrollområdet, inklusive knappene OK og Avbryt. Oppdatere spor Hver gang du slår på spilleren, viser skjermen en melding som spør om du vil oppdatere sporene på den. Velg NEI (standardinnstilling) hvis du legger til musikk på spilleren ved å følge den riktige prosedyren beskrevet i kapittel 3. Hvis du ikke bruker de riktige prosedyrene når du legger til musikk, må du velge JA for å oppdatere spordataene på spilleren. Det kan ta mye tid å oppdatere spor, avhengig av spordataene på spilleren. Koble spilleren til vekselstrøm når du oppdaterer sport, for å unngå at strømmen plutselig slår seg av fordi at batteriet er for lavt. Hvis oppdateringen ikke blir fullført, gjenta prosessen. Lade batteriet Forsiktig: Vi anbefaler deg å lade batteriet helt opp hver gang spilleren er fullstendig utladet. Da sikrer du optimal ytelse fra spilleren. Unngå hyppig, fullstendig utladning, da dette er en ekstrabelastning for batteriet. Flere delvise utladninger med hyppig oppladning er bedre for Li-Ion-batterier enn én fullstendig utladning. Forsiktig: Når det er lite strøm igjen på batteriet, må du passe på å lade det opp i tide. Ellers kan spilleren bli slått av automatisk og da kan du ikke få slått den på igjen. Hvis spilleren blir fullstendig utladet og ikke kan startes igjen, skal du gjøre følgende: 1. Koble spilleren til vekselstrømadapteren i minst tre minutter før du slår den på. 2. Etter denne korte ventetiden bør batteriet være tilstrekkelig oppladet til at spilleren skal kunne fungere som normalt ved tilkobling til vekselstrømadapteren eller en datamaskin. 7

8 Du kan lade batteriet på en av følgende måter: Lade med vekselstrømadapter: Trekk til side plasttappen som dekker strømkontakten på spilleren. Koble vekselstrømadapteren til strømkontakten. Spilleren lades automatisk. Full opplading mens spilleren er slått av tar ca. 2,5 timer. Lade via datamaskinen: Slå på datamaskinen, men slå av spilleren. Koble en ende av den medfølgende lange USB-kabelen til spilleren, og den andre enden til en USB-port på datamaskinen. Datamaskinen avgir da strøm for automatisk opplading av spilleren. Full opplading mens spilleren er slått av tar ca. 13 timer. Spilleren må være avslått for at du skal kunne lade den opp via datamaskinen. Bruke rullefeltet Rullefeltet befinner seg mellom OK-knappen og Avbryt-knappen. Du kan bruke rullefeltet til å foreta følgende operasjoner: Skyve opp eller ned på rullefeltet for å navigere gjennom menyene, endre innstillingsverdiene eller justere volumet. Trykke og holde øverst eller nederst på rullefeltet for gradvis å øke navigeringshastigheten. Trykke på (ikke skyve) den øverste eller nederste fjerdedelen av rullefeltet for å gå til forrige eller neste punkt på en liste. Når du skyver på rullefeltet, vil den hvite lysdioden under kontrollområdet tennes automatisk. 8

9 Tilbakestille spilleren Skulle spilleren låse seg eller bli ustabil, må du stikke en utrettet binders inn i tilbakestillingsbryteren som befinner seg på høyre side av spilleren. Spilleren vil starte på nytt. Koble spilleren til datamaskinen For å koble spilleren til datamaskinen må du følge den prosedyren som er beskrevet i Lade via datamaskinen i avsnittet Lade batteriet. Når du kobler spilleren til datamaskinen for å synkronisere eller kopiere filer, må du passe på å bruke vekselstrømadapteren med spilleren. Ellers kan det hende at det vil oppstå feil i USB-porten på datamaskinen, fordi strømmen blir for lav, og du vil måtte starte datamaskinen om igjen. Tilkoblingsmodus Det er to tilkoblingsmodi mellom spilleren og datamaskinen: MTP Media Player-modus (MTP) Når spilleren er slått på før tilkobling til datamaskinen, er den i MTP-modus. MTP-modus støtter kun Windows Media Player 10. Du må bruke MTPmodus for å synkronisere musikkfiler ved hjelp av Windows Media Player 10 for optimal systemytelse. (Se Synkronisere musikk ved hjelp av Windows Media Player 10 for informasjon.) 9

10 Masselagerenhetsmodus (MSD) Når spilleren slås på etter at du har koblet den til datamaskinen, er den i MSDmodus. Hvis du bruker Windows Media Player 9, kan du kopiere musikkfiler i MSD-modus. (Se Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player 9 for informasjon.) I MSD-modus fungerer spilleren som en harddiskstasjon og du kan overføre datafiler (uten musikk) mellom spilleren og datamaskinen ved hjelp av Windows Utforsker. Koble spilleren fra datamaskinen 1. Klikk på MTP Media Player-ikonet i MTP-modus, eller på ikonet for Trygg fjerning av maskinvare i MSD-modus, på oppgavelinjen. 2. Klikk på Trygg fjerning av USB masselagerenhet. 3. Vent til du får meldingen Trygt å fjerne maskinvare på skjermen. 4. Nå kan du koble spilleren fra datamaskinen. I MTP-modus er det bare å koble USB-kabelen fra datamaskinen. Spilleren starter igjen hvis den er koblet til vekselstrømadapteren. Hvis ikke, slår den seg av. Kapittel 3 Ha musikk og data klare Vi anbefaler deg å bruke vekselstrømadapteren med spilleren under synkronisering eller filoverføring. Ellers kan strømmen på spilleren slå seg av automatisk når statusen for batteristrøm er lav. Synkronisere musikk på spilleren Du må bruke Windows Media Player 10 for å synkronisere musikkfiler til spilleren i MTP-modus. Når du kobler spilleren til datamaskinen for første gang i MTP-modus, starter Window Media Player veiviseren for maskinvare for å hjelpe deg å konfigurere automatisk eller manuell synkronisering mellom datamaskinen og spilleren. Hvis du bruker Windows Media Player 9, se Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player 9 for å få vite hvordan du kopierer musikk. Konfigurere automatisk synkronisering 1. Slå på spilleren og koble den så til datamaskinen for å starte MTP-modus. 2. Når du blir bedt om det, må du velge Synkroniser mediefiler til denne enheten ved hjelp av Windows Media Player og klikke på OK. 10

11 3. Veiviseren for maskinvare starter. Velg Automatisk for første gangs synkronisering. 4. Klikk på Fullfør. Automatisk synkronisering begynner. Hvis synkroniseringen ikke starter, må du klikke på knappen Start synkronisering. 11

12 Konfigurere manuell synkronisering 1. Slå på spilleren og koble den så til datamaskinen for å starte MTP-modus. 2. Når du blir bedt om det, må du velge Synkroniser mediefiler til denne enheten ved hjelp av Windows Media Player og klikke på OK. 3. Veiviseren for maskinvare starter. Velg Manuell for første gangs synkronisering. 4. Klikk på Fullfør. Veiviseren lukkes, og synkroniseringsfunksjonen i Windows Media Player vises. Synkronisere musikk manuelt 1. Slå på spilleren og koble den så til datamaskinen for å starte MTP-modus. 2. Når du blir bedt om det, må du velge Synkroniser mediefiler til denne enheten ved hjelp av Windows Media Player og klikke på OK. 3. I Sync-funksjonen klikker du på Rediger spilleliste. 12

13 4. Klikk på et element i biblioteket for å legge det til på spillelisten. Når du er ferdig med å legge til elementer på spillelisten, klikker du på OK. 5. I vinduet Elementer på enhet velger du spilleren. 13

14 Gjør ett av følgende: Vis kvalitetsnivåinnstillingene ved å klikke på knappen Vis egenskaper og innstillinger. Lag en mappe på enheten ved å klikke på knappen Opprett mappe. Slett mapper og elementer permanent fra spilleren for å frigjøre lagringsplass for det synkroniserte innholdet ditt, ved å klikke på mapper og elementer som vises i vinduet Elementer på enhet, og klikk deretter på knappen Slett valgte elementer på enheten som inneholder andre filer enn digitale mediefiler.. Windows Media Player kan ikke slette mapper For å formatere spilleren må du klikke på knappen Formater lagringsmedium. Merk at formatering sletter alle data på spilleren. 6. Klikk på knappen Start synkronisering. Nærmere informasjon om bruken av Windows Media Player 10 finner du i hjelpen til Windows Media Player på datamaskinen. Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player 9 Hvis du bruker Windows Media Player 10, se Synkronisere musikk ved hjelp av Windows Media Player 10 for informasjon om synkronisering av musikk. Pass på at du har installert plug-in-funksjonen for Windows Media Player fra den medfølgende CDen før du kopierer musikk med Windows Media Player Koble spilleren til datamaskinen og slå så spilleren på for å gå i MSD-modus. 2. Start Windows Media Player. 3. Klikk Kopier til CD eller enhet. Eller, klikk Fil, velg Kopier og klikk så Kopier til bærbar enhet. 4. I panelet Elementer som skal kopieres, klikk elementet du vil kopiere i nedtrekkslisten. 14

15 5. Fjern om nødvendig avkrysningene foran de filene du ikke ønsker å kopiere. 6. I panelet Elementer på enhet, klikk Packard Bell Vibe 500 i nedtrekkslisten. MERK DEG at du ikke må velge den flyttbare disken i nedtrekkslisten, for da fungerer ikke plug-in-funksjonen for Windows Media Player. 7. Klikk knappen Kopier øverst i høyre hjørne. Musikkfilen blir kopiert til mappen MUSIKK på spilleren. 8. Gjenta trinnene 4~7 for andre elementer du vil kopiere til spilleren. Bruke spillelister En spilleliste er en brukertilpasset liste over musikkfiler du vil lytte til. Du kan opprette spillelister i Windows Media Player og deretter synkronisere spillelistene med spilleren for avspilling. Opprette en spilleliste i Windows Media Player Start Windows Media Player. 2. I bibliotekfunksjonen kan du trekke elementer fra innholds- eller detaljvinduet i biblioteket til listevinduet for å legge dem til den nye spillelisten. 3. I listevinduet kan du klikke på Avspillingsliste og deretter velge Lagre spilleliste som. 15

16 4. I dialogboksen Lagre som må du skrive inn navnet på spillelisten i Filnavn og klikke på Lagre. Den nye spillelisten din legges til i kategorien Mine spillelister i innholdsvinduet. Synkronisere en spilleliste med spilleren 1. Slå på spilleren og koble den så til datamaskinen for å starte MTP-modus. 2. Når du blir bedt om det, må du velge Synkroniser mediefiler til denne enheten ved hjelp av Windows Media Player og klikke på OK. 3. I synkroniseringsfunksjonen må du velge den spillelisten som skal synkroniseres i vinduet Synkroniseringsliste. 4. Klikk på knappen Start synkronisering. Opprette en spilleliste i Windows Media Player 9 1. Start Windows Media Player. 2. Klikk Mediebibliotek, klikk knappen Spillelister og klikk så Ny spilleliste. 16

17 3. I listen Vis Mediebibliotek ved, klikk kategorien du vil bruke til å sortere innholdet i mediebiblioteket. 4. Klikk på et element i listen i mediebiblioteket for å utvide det og finne den enkeltfilen du ønsker å legge til. 5. Klikk på den enkeltfilen for å legge den til i spillelisten. 6. I boksen Spillelistenavn, skriv inn navnet på spillelisten. 7. Klikk OK. Den nye spillelisten blir lagt til i kategorien Mine spillelister. 17

18 Kopiere en spilleliste til spilleren Når du skal kopiere en spilleliste til spilleren, følger du prosedyren beskrevet under Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player 9. Når du velger elementet du skal kopiere i nedtrekksmenyen, velg den spillelisten du opprettet tidligere. Kopiere data til spilleren ved hjelp av Windows Utforsker Forsiktig: DU MÅ IKKE slette SYSTEM-mappen på spilleren, som inneholder viktige systemfiler. Ellers kan spilleren få problemer ved neste oppstart. Vi anbefaler ikke kopiering av musikkfiler ved hjelp av Windows Utforsker. Når du skal legge til musikkfiler på spilleren, se Synkronisere musikk ved hjelp av Windows Media Player 10 og Kopiere musikk ved hjelp av Windows Media Player 9 tidligere i dette kapittelet. 1. Koble spilleren til datamaskinen. (Se prosedyren beskrevet under Lade via datamaskinen i avsnittet Lade batteriet.) 2. Slå på spilleren for å gå inn i MSD-modus. Skjermen angir at spilleren er i USB-tilkoblingsmodus. Spilleren vil gjenkjennes som en flyttbar disk. 3. Overfør filer til eller fra spilleren med Windows utforsker. Filtype Lyd og video Linje inn-opptak Taleopptak Spilleliste Mål på spilleren Bildemappen Linje inn-mappen Talemappen Spillelistemappen 18

19 4. Etter at filene er kopiert, kan du koble spilleren fra datamaskinen som beskrevet i avsnittet Koble spilleren fra datamaskinen tidligere i dokumentet. Nå kan du overføre dataene til en annen datamaskin. Kapittel 4 Nyte musikken Før avspilling må du forvisse deg om at du har synkronisert eller kopiert musikkfilene med spilleren ved hjelp av Windows Media Player. Se kapittel 3 for nærmere informasjon. For å forvisse deg om at musikkfilene på spilleren din er oppdatert, må du velge music (musikk) fra hovedmenyen, velge Refresh Tracks (Oppdater spor) og trykke på OK-knappen. Spille musikk 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen din. 2. Velg music (musikk) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. Hvis du vil spille av alle musikkfilene på spilleren, må du velge All Songs (Alle sanger) og trykke på OK-knappen. Du kan også velge fra andre kategorier, inklusive Playlists (Spillelister), Artists (Artister), Albums (Album), Folders (Mapper), Genres (Genre) og MyRecorded (MineInnspilte). 4. Trykk på OK-knappen for å starte avspilling. 5. Under avspillingen kan du gjøre følgende: Sette avspillingen på pause ved å trykke på Spill/Pause-knappen ( ). Trykk på knappen igjen for å fortsette avspillingen. Stoppe avspillingen ved å trykke på og holde inne Spill/Pause-knappen ( ). Spole hurtig bakover innenfor en fil ved å trykke og holde Forrige-knappen ( ). Spole hurtig forover innenfor en fil ved å trykke og holde Neste-knappen ( ). Hoppe til begynnelsen av den aktuelle filen ved å trykke på Forrige-knappen ( ). etter at den aktuelle avspillingen har vart i fem sekunder. Hoppe til begynnelsen av den forrige filen ved å trykke på Forrige-knappen ( ) før den aktuelle avspillingen har vart i fem sekunder. 19

20 Hoppe til begynnelsen av neste fil ved å trykke på Neste-knappen ( ). For å forandre sorteringsrekkefølgen for sporene i en spilleliste må du velge Sorting Order (Sorteringsrekkefølge) fra funksjonen music (musikk), og velge Sort by Title (Sorter etter tittel), Sort by Track No. (Sorter etter spornr. eller Sort by Artist (Sorter etter artist). Under avspilling kan du trykke på Cancel-knappen (Avbryt) for å bruke andre funksjoner. Merk at spilleren automatisk vil vise avspillingsskjermen etter at den har vært inaktiv i 15 sekunder. Hvis du ikke stopper avspillingen før du starter spilleren på nytt, vil spilleren automatisk fortsette avspillingen og vise avspillingsskjermen etter omstart. Justere lydstyrken ved avspilling Når du skyver på rullefeltet for å justere lydstyrken under avspilling, vil skjermen for lydstyrkejustering vises. Skyv på rullefeltet for å øke eller redusere volumet. Når du er ferdig, må du trykke på OK/Avbryt-knappen for å gå tilbake til avspillingsskjermen. Bruke intervallrepetering Du kan lytte til et spesielt avsnitt gjentatte ganger under avspilling hvis du vil konsentrere deg spesielt om det gjentatte avsnittet. Denne funksjonen er meget nyttig ved læring av språk. 1. Under avspilling må du trykke på OK/Gjenta A-B-knappen for å stille inn startpunktet. A-ikonet kommer frem sentrert nederst på skjermen. 2. Trykk på OK/Gjenta A-B-knappen igjen for å stille inn sluttpunktet. A-B-ikonet kommer frem på skjermen. Du vil høre det valgte intervallet bli spilt av gjentatte ganger. 3. Trykk på OK/Gjenta A-B-knappen igjen for å gå tilbake til vanlig avspilling. Endre avspillingsmodus Stille inn lesemodus 1. I avspillingsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Read mode (Lesemodus) og trykk på OK-knappen. 3. Velg ett av følgende: No Repeat (Ingen repetisjon): Spill av valgte spor i rekkefølge. Repeat one (Repeter ett): Repeter gjeldende spor. Repeat all (Gjenta alle): Repeter alle valgte spor. 20

21 Shuffle (I vilkårlig rekkefølge): Spill av alle valgte spor i vilkårlig rekkefølge og bare én gang. Du kan også gå til Read mode (Lesemodus) fra funksjonen settings (innstillinger). Vise sporinformasjon 1. I avspillingsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Properties (Egenskaper) og trykk på OK-knappen. Skjermen viser informasjon om filnavnet og filstørrelsen. Stille inn EQ (utligner) Spilleren har flere EQ-modi (utlignermodi) du kan bruke til å øke gleden ved å lytte til musikk og tilfredsstille dine personlige behov eller vaner. 1. I avspillingsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Equalizer (Utligner) og trykk OK-knappen. 3. Velg den ønskede EQ-modusen og trykk OK-knappen. For innstilling av EQ-innstillingene Brukertilpasset 1 og Brukertilpasset 2 kan du se etter i avsnittet EQ-innstilling i kapittel 7. Stille in SRS (WOW)-forbedringseffekt WOW er en spesiell kombinasjon av SRS-lydteknologier som skaper en spennende opplevelse av dyp og rik bass fra lydkilden. 1. I avspillingsmodus, trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen 2. Velg Equalizer og trykk OK. 3. Velg SRS WOW og trykk OK. SRS vises i øvre høyre hjørne av avspillingsmodusen og angir at SRS-effekten er aktivert. 4. Trykk Avbryt for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 21

22 Legge til sanger på spillelisten (PlayList) 1. I avspillingsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Add to Playlist (Legg til på spillelisten) og trykk på OK-knappen. 3. Velg den spillelisten du vil legge til sporet på. Kapittel 5 Vise bilder og videoer Vise et bilde Før du ser på bilder, må du passe på at du har kopiert filene til mappen \Pictures (Bilder) på spilleren ved hjelp av Windows Utforsker. Se avsnittet Kopiere data til spilleren ved hjelp av Windows Utforsker i kapittel 3 for mer informasjon. Overføre bilder ved hjelp av MagicPicture Magic Picture er et program som gir deg muligheten til å konvertere dine digitale fotografier for visning på din Vibe 500. Før du kan bruke dette programmet må du installere det på datamaskinen din: 1. Sett følge-cden inn i datamaskinen. 2. Klikk på MagicPicture-ikonet og følg anvisningene på skjermen for å fullføre installasjonen. 3. Velg en fil på datamaskinen, som du vil overføre til Vibe Høyreklikk på bildet og klikk på MagicPicture. 5. Hvis spilleren er koblet til datamaskinen, blir billedstørrelsen justert, navnet endret til "xxx- MagicPicture.jpg" og bildet automatisk overført til spilleren 6. Hvis spilleren ikke er koblet til datamaskinen, oppretter MagicPicture en ".jpg"-kopi av fotografiet og legger til "MagicPicture" i filnavnet. Gjenta disse trinnene for alle fotografiene du vil overføre til spilleren. 7. Koble spilleren til datamaskinen og kopier bildene til mappen "IMAGES (BILDER) ved hjelp av Windows Utforsker. 22

23 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen din. 2. Velg multimedia fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. Velg bildet du vil vise fra listen og trykk på OK-knappen. 4. Du kan trykke på knappen Venstre ( )/Høyre ( ) for å navigere til forrige/neste bilde. Vise filinformasjon 1. I visningsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Properties (Egenskaper) og trykk på OK-knappen. Skjermen viser informasjon om filnavnet og filstørrelsen. Lysbildepresentasjon 1. I visningsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Slideshow (Lysbildevisning) og trykk på OK-knappen. Lysbildevisningen begynner. For å stoppe lysbildevisningen må du trykke på Cancel-knappen (Avbryt) for å gå tilbake til fillisten. Slette et bilde 1. I visningsmodus må du trykke på Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 2. Velg Delete (Slett) og trykk på OK-knappen. 3. Velg Yes (Ja) og trykk på OK-knappen for å slette bildet. 23

24 Spille av en video Før du viser videoer må du passe på at du har kopiert filene til mappen \Pictures (\Bilder) på spilleren ved hjelp av Windows Utforsker. Se nærmere informasjon i avsnittet Kopiere data til spilleren ved hjelp av Windows Utforsker i kapittel 3. Merk at når du spiller av en video(mov- eller AVI-filer), stopper musikkavspillingen. Avspilling av svart/hvittvideoer støttes ikke. 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen din. 2. Velg multimedia fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. Velg den videoen du vil se på fra listen og trykk på OK-knappen for å starte avspillingen. Administrere mapper Du kan opprette nye mapper for bilde- eller videofiler på spilleren. Følg denne prosedyren: 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen. 2. Velg multimedia fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 4. Velg New folder (Ny mappe) og trykk på OK-knappen. Når dette er gjort, går skjermen tilbake til listemodus og den nye mappen (kalt folderx der x angir sekvensnummeret) kommer frem på listen. For å slette en mappe: 1. I listemodus, velg mappen du vil slette fra listen. 2. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 3. Velg Delete (Slett) og trykk på OK-knappen. 4. Velg YES (Ja) og trykk på OK-knappen for å slette den valgte mappen. Kopiere filer Du kan kopiere bilde- eller videofiler til en annen mappe i listemodus. Følg denne prosedyren: 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen. 2. Velg multimedia fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. I listemodus, velg filen du vil kopiere fra listen. 4. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 5. Velg Copy (Kopier) og trykk på OK-knappen. 6. I listemodus, velg om nødvendig målmappen og trykk sp på OK-knappen. 7. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 8. Velg Paste (Lim inn) og trykk på OK-knappen. 24

25 Kapittel 6 Bruke tilleggsfunksjoner Bruke spilleren som en fil-leser Du kan bruke spilleren til å overføre data til og fra et digitalt kamera. Koble spilleren til et digitalt kamera 1. Husk å slå på det digitale kameraet før du kobler det til. Ellers vil ikke spilleren oppdage kameraet. 2. Koble en ende av den medfølgende korte USB-kabelen til USB-porten på spilleren, og koble en ende av den USB-kabelen som fulgte med digitalkameraet ditt til den andre enden av den korte USB-kabelen. 3. Koble den andre enden av kameraets USB-kabel til USB-porten på kameraet. Enkelte digitale kameramodeller vil kanskje ikke støttes. Se nærmere informasjon i avsnittet Kamerakompatibilitet i vedlegg B. Tilkoblingsmetoden kan variere med kameramodellen. Du finner detaljert informasjon i kameradokumentasjonen. Det anbefales at du bruker vekselstrømadapteren med spilleren når du kobler til et digitalt kamera. Ellers kan spilleren komme til å slå seg av automatisk hvis det er lite strøm på batteriet eller hvis den er koblet til en enhet som bruker mye strøm. Kopiere filer til spilleren Etter at du har koblet sammen spilleren og digitalkameraet, kan du kopiere filer fra kameraet til spilleren. Følg denne prosedyren: 1. Etter at de to enhetene er koblet til hverandre, vises automatisk en handlingsmeny på skjermen. 2. Velg Copy all (Kopier alle) og trykk på OK-knappen. Kopieringsprosessen begynner. Du kan ikke velge eller kopiere enkeltfiler i denne prosedyren. Flere funksjoner i fil-leseren. Fra handlingsmenyen kan du også utføre følgende operasjoner: Open to view (Åpne for å vise) Vis de mappene og filene som er lagret i det digitale kameraet. Extract all (Pakk ut alle) Flytt alle filene fra digitalkameraet til spilleren. 25

26 Hvis du bare vil kopiere én fil fra det digitale kameraet til spilleren, følg denne prosedyren: 1. Etter at de to enheten er koblet sammen, blir det automatisk vist en handlingsmeny på skjermen. 2. Velg Open to view (Åpne for å vise) og trykk på OK-knappen. 3. Velg mappen eller filen som skal kopieres fra det digitale kameraets filliste. 4. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 5. Velg Copy (Kopier) og trykk på OK-knappen. 6. Skjermen viser da listemodusen for multimedie-menyen. 7. Velg om nødvendig målmappen og trykk på OK-knappen. 8. Trykk Meny-knappen for å vise handlingsmenyen. 9. Velg Paste (Lim inn) og trykk på OK-knappen. Opptak Spilleren støtter tale- og lydopptak via den innebygde mikrofonen og linje-inn-kontakten. Opptak via mikrofon Standardopptaksmodus er via den innebygde mikrofonen. 1. Merk at avspillingen vil stoppe når du bruker opptaksfunksjonen. 2. Hold spilleren med mikrofonen nær munnen din. 3. Trykk på Opptaks-knappen på spilleren for å starte opptaket. Skjermen viser opptaksfunksjonen. 4. Under opptak kan du trykke Avspillings-knappen for å lage en pause og trykke Avspillings-knappen igjen for å gjenoppta. 5. For å stoppe opptaket må du trykke på Opptaks-knappen. Opptaket lagres i WAV-format. 6. For å spille av opptaket ditt må du se etter i avsnittet Spille av en opptaksfil senere i dette kapitlet. Opptak via linje-inn-kontakten Da standardopptaksmodus er via den innebygde mikrofonen, må du først endre innstillingen til linje-inn-modus. 1. Velg Record (opptak) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 2. Velg Record Line-In (Opptak via linje-inn) og trykk på OK-knappen. 3. Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Ta opp via linje-inn-kontakten: 1. Koble en ende av den medfølgende lydkabelen til linje-ut-kontakten på den eksterne kildeenheten, som f.eks. datamaskinen din. Koble så den andre enden av kabelen til linje-inn-kontakten på spilleren. 2. Trykk på Opptaks-knappen på spilleren for å starte opptaket, og spill så av musikken fra kildeenheten. Skjermen viser opptaksfunksjonen. 3. Under opptaket kan du trykke Avspillings-knappen for å lage en pause og trykk Avspillings-knappen igjen for å gjenoppta 4. For å stoppe opptaket må du trykke på Opptaks-knappen. Opptaket lagres i MP3-format. 5. For å spille av opptaket ditt må du se etter i avsnittet Spille av en opptaksfil senere i dette kapitlet. 26

27 Spille av en opptaksfil 1. Pass på at spilleren ikke er koblet til datamaskinen din. 2. Velg music (musikk) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 3. Velg MyRecorded (MineInnspilte) og trykk på OK-knappen. 4. For å spille av et mikrofonopptak må du velge mappen Voice (Tale). For å spille av et linje-inn-opptak må du velge mappen LineIn. 5. Velg den ønskede filen og trykk på OK-knappen for å starte avspillingen. Stille inn opptakskvaliteten 1. Velg record (opptak) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 2. Velg MIC Setup (Mikrofonoppsett) eller LineIn Setup (Linje-inn-oppsett) og trykk på OK-knappen. 3. Du kan velge mellom fire kvalitetsalternativer. For mikrofonopptak Best Quality (Beste kvalitet) (32 Kbps), Superior Quality (Overlegen kvalitet) (16 Kbps), Good Quality (God kvalitet) (12 Kbps; forhåndsinnstilling) og Standard Quality (basiskvalitet) (8 Kbps). For linje-inn-opptak Best Quality (Beste kvalitet) (256 Kbps), Superior Quality (Overlegen kvalitet) (192 Kbps), Good Quality (God kvalitet) (128 Kbps; forhåndsinnstilling) og Standard Quality (basiskvalitet) (64 Kbps). Velg det ønskede alternativet og trykk på OK-knappen. 4. Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Spille spill Snake 1. Velg games (spill) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 2. Velg Snake og trykk på OK-knappen. 3. Trykk på Spill-knappen ( ) for å starte spillet. Beveg slangen for å samle opp bonuspoeng som dukker opp på vilkårlige steder på skjermen. Øverste venstre del av skjermen ( = 2) viser det antall liv du har igjen (du har to liv når spillet begynner), og de poengene du får, vises øverst til høyre ( = 0). 4. Knappefunksjonene beskrives som følger: Høyreknapp ( ) sving til høyre. Venstreknapp ( ) sving til venstre. Menyknapp viser spilleinstruksjonene 5. Du kommer til neste nivå etter at du har tatt flere biter. Spillet er slutt når det ikke er noe liv igjen. Trykk på Spill-knappen ( 6. For å avslutte spillet må du trykke på Avbryt-knappen. ) for å starte et nytt spill. 27

28 Reel 1. Velg games (spill) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. 2. Velg Reel og trykk på OK-knappen. 3. Trykk på Spill-knappen ( ) for å starte spillet. Dette er en enarmet banditt. Øverst til venstre på skjermen ($ = 30) vises det beløpet du har igjen (du har 30 dollar når spillet begynner). 4. Du må plassere innsatsen din før du spinner hjulet. Knappefunksjonene beskrives som følger: Venstreknappen ( ) plasserer innsatsen din (fem dollar er høyeste innsats). En høyere innsats øker antallet rader som kan kombineres. Høyreknappen ( ) setter hjulet i gang. Menyknappen viser spilleinstruksjonene. 5. Gevinstene bestemmes i henhold til de gevinstgivende kombinasjonene. Spillet er slutt når du ikke har penger igjen å spille for. Trykk på Spill-knappen ( 6. For å avslutte spillet må du trykke på Avbryt-knappen. ) for å starte et nytt spill. Kapittel 7 Tilpasse innstillingene Du kan justere innstillingene etter eget behov. Velg settings (innstillinger) fra hovedmenyen og trykk på OK-knappen. Nærmere informasjon om innstillingselementene for SRS WOW og Read mode finner du i kapittel 4. Automatisk standby Du kan stille inn tidsinnstillingen slik at spilleren automatisk slås av når den har vært inaktiv i en viss tid. 1. Velg Auto Standby (Automatisk standby) fra menyen settings (innstillinger), og trykk på OK-knappen. 2. Velg det ønskede alternativet og trykk på OK-knappen. Alternativene er 5 Min (5 min.) (standardinnstilling), 10 Min (10 min.), 30 Min (30 min.) og Always On (Alltid på). 3. Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Skjermsparer Etter å ha vært inaktiv i noen sekunder, også i avspillingsmodus, vil enheten automatisk slå av bakgrunnslyset for å spare strøm. I skjermsparermodus vil den hvite lysdioden under kontrollområdet blinke rundt de fire knappene hvert 10. sekund for å varsle deg om at spilleren ikke er i strøm av-status. Du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å tenne bakgrunnslyset igjen. 28

29 1. Velg Screen Saver (Skjermsparer) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Velg det ønskede alternativet og trykk på OK-knappen. Alternativene er 10 Sec (10 sek.) 20 Sec (20 sek.) (standardinnstilling), 60 Sec (60 sek.) og Always On (Alltid på). 3. Trykk på Avbryt-knappen for å lagre endringen og gå tilbake til forrige skjermbilde. Lysstyrke 1. Velg Brightness (Lysstyrke) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Skyv på rullefeltet for å justere lysstyrken. 3. Trykk på OK/Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Språk Du kan vise spillerens grensesnitt på flere språk. 1. Velg Language (Språk) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OKknappen. 2. Velg det ønskede alternativet og trykk på OK-knappen. Alternativene er English (standardinnstilling) og Français (avhengig av hvilken modell du har, kan spilleren også støtte Deutsch, Español, Nederlands, Português and Italiano). 3. Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Dato/klokkeslett 1. Velg Date&Time (Dato og tid) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Velg Date&Time (Dato og tid) og trykk på OK-knappen. 3. Bruk rullefeltet til å justere verdien, og bruk knappene venstre ( ) og høyre ( ) til å navigere til andre felt. 4. Trykk på OK-knappen for å lagre endringen og gå tilbake til forrige skjermbilde. 5. For å endre datoformatet må du velge DD-MM-YYYY (DD-MM-ÅÅÅÅ) (standardinnstilling) og trykke på OKknappen for å endre formatet. 6. For å endre tidsformatet må du velge 24 Hours (24 timer) (standardinnstilling) og trykke på OK-knappen for å endre formatet. 7. Trykk på Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. 29

30 EQ-innstilling I tillegg til forskjellige EQ-forhåndsinnstillinger har spilleren to sett EQ-innstillinger som kan tilpasses av brukeren. Følg prosedyren for å tilpasse EQ-innstillingen: 1. Velg EQ Setting (EQ-innstilling) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Velg Custom 1 (Brukertilpasset 1) eller Custom 2 (Brukertilpasset 2) og trykk på OK-knappen. 3. Bruk rullefeltet til å justere frekvensen, og bruk knappene venstre ( ) og høyre ( ) til å navigere til andre frekvensstolper. 4. Trykk på OK/Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Følsomhet Du kan justere følsomheten til rullefeltet. 1. Velg Sensitivity (Følsomhet) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Skyv på rullefeltet for å øke eller redusere følsomheten. 3. Trykk på OK/Avbryt-knappen for å gå tilbake til forrige skjermbilde. Om For å vise enhetsinformasjon for spilleren må du velge About (Om) fra menyen settings (innstillinger) og trykke på OK-knappen. Tilbakestill alt Tilbakestille til fabrikkens standardinnstillinger: 1. Velg Reset All (Tilbakestill alt) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. 2. Velg Yes (Ja) og trykk på OK-knappen. 30

31 Kapittel 8 Oppdater fastvare Du må bruke vekselstrømadapteren med spilleren under oppdatering av fastvare. Ellers kan spilleren komme til å slå seg av automatisk hvis det er lite strøm på batteriet. Før du oppdaterer fastvaren må du kontrollere den aktuelle fastvareversjonen på spilleren din ved å velge About (Om) fra menyen settings (innstillinger) og trykke på OK-knappen. 1. Last ned den siste fastvarefilen fra Packard Bell Support a. Velg land. b. Velg Support, deretter Last ned. c. Rull ned til MP3-delen. d. Klikk på enheten din og velg den fastvaren du vil laste ned. Fullfør installasjonen ved å følge instruksjonene. 1. Koble spilleren til datamaskinen. 2. Du kjører hjelpeprogrammet Player Update ved å gå til: Start > Alle programmer > Packard Bell Vibe 500 > Firmware Download. 3. Sjekk versjonen for Current Firmware (Gjeldende fastvare) og Upgrade Firmware (Oppgradert fastvare). Hvis du er sikker på at det er den riktige versjonen for oppgradering, klikk på Start Fastvaren blir overført til spilleren. Vent til overføringen er fullført og klikk Close (lukk) for å avslutte. 6. Etter at du har startet spilleren på nytt, må du velge Reset All (Tilbakestill alt) fra menyen settings (innstillinger) og trykk på OK-knappen. Hvis du oppgraderer fastvaren, kan det hende at noen av instruksjonene i den medfølgende dokumentasjonen ikke lenger er aktuelle. 31

32 Vedlegg A Spesifikasjoner Størrelse (B x H x D) Vekt Ca. 101 x 59,6 x 22 mm 150 g Kapasitet 20 GB (5.000 sanger, 4 MB per sang), eller 30 GB (7.500 sanger, 4 MB per sang) Driftstemperatur 0 C~45 C Oppbevaringstemperatur -20 C~+70 C Lydspesifikasjoner Maks. effekt: 10 mw rms (5 mw per kanal), støtte for SRS(WOW)-funksjon. Frekvens: 45 til 20K Hz SNR: >84 db LCD-modul 1,8-tommers TFT-LCD 160x128 piksler fargers modul Linje-inn-/taleopptak Opptaksformat via mikrofon: WAV Opptaksformat via linje-inn: MP3 Innebygd harddisktype 4,57 cm I/U inngang Stereo lyd-ut 3,5 mm Stereo linje inn-kontakt 3,5 mm USB-port for USB-slave og USB-vert EMI og sikkerhet CE, CB Grensesnittspråk Engelsk, fransk, tysk, spansk, nederlandsk, portugisisk, italiensk (de språkene som støttes kan variere fra modell til modell) Ørepropper Stereo utgang: 20 mw rms (10 mw per kanal) Batterikapasitet Li-Ion oppladbart, 1000 mah Batteriets ladetid Batterilevetid Full lading fra vekselstrømadapter når spilleren er slått av: 2,5 timer Full lading fra vekselstrømadapter når spilleren er slått på: 4 timer Full lading fra USB når spilleren er slått av: 13 timer 9~10 timers lydavspilling og lydopptak 32

33 Vedlegg B Sikkerhet og kamerakompatibilitet Sikkerhetsforanstaltninger Å lytte til sterk lyd over lengre tid kan gi varige hørselsskader. Før du setter på deg hodetelefonene, heng dem rundt halsen og skru ned lydstyrken. Sett så på deg hodetelefonene og øk lydstyrken litt etter litt til du har funnet et behagelig lyttenivå. Det er bare de hodetelefonene eller øreproppene som følger med denne enheten som er garantert å oppfylle europeiske standarder for støy. Det anbefales å bare bruke spilleren med USB-porter som oppfyller CE-standardene. For å minimere risikoen ved statisk elektrisitet, unngå å bruke spilleren i ekstremt tørre omgivelser. En elektrostatisk utladning kan føre til at produktet ikke virker som det skal og muligens må tilbakestilles før det igjen kan brukes på vanlig måte. Du må ikke bruke andre vekselstrømadaptere enn den som følger med enheten din. Hold enheten din unna høy fuktighet og ekstreme temperaturer. Unngå å utsette enheten din for direkte sollys eller sterkt ultrafiolett lys for lengre tid av gangen. Unngå støt eller slag mot enheten. Ikke sett noe oppå enheten, da dette kan ødelegge skjermen. Ikke la enheten din falle. Hold enheten unna sterkt magnetiske materialer. Dette kan føre til feil på harddisken. Oppbevar enheten i et beskyttende etui når den ikke er i bruk. Skjermoverflaten får lett riper. Unngå å berøre den med fingrene, penner eller blyanter. Ikke rengjør enheten når den er slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. Eksplosjonsfare hvis batteriet skiftes ut med feil batteritype. Må kun skiftes ut med samme type batteri eller en lignende type som anbefales av produsenten. Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene. Ikke bruk hodetelefoner mens du kjører bil eller motorsykkel. Dette kan føre til farlige trafikksituasjoner og er ulovlig enkelte steder. Når du er på reise må du sørge for at batteriet er fulladet. Ta med deg vekselstrømadapteren når du reiser. Bruk vekselstrømadapteren som strømkilde og som lader for batteriet. Husk å besøke ofte! Sjekk avsnittet Support: Det inneholder oppdatert informasjon, hjelp, drivere og nedlastinger. Du kan også dele erfaringene dine med andre Packard Bell-brukere og finne hjelp i Brukerforum. 33

34 Kamerakompatibilitet Merke Modell Canon DIGITAL IXUS II DIGITAL IXUS 400 IXY DIGITAL 500 PowerShot G3 PowerShot G5 Casio Exilim EX-Z55 FujiFilm FinePix A340 Olympus C-7000 Zoom Panasonic Lumix DMC-FZ10K Sony Cyber-shot DSC-P93 Cyber-shot DSC-T1 Cyber-shot DSC-V1 Cyber-shot U DSC-U10 Cyber-shot P10 Hewlett-Packard Photosmart M407 Photosmart R507 Photosmart R707 Photosmart 945 Kodak EasyShare DX4530 EasyShare DX7590 EasyShare DX7630 Konica/Minolta DiMAGE X50 DiMAGE Z1 Nikon Coolpix 2200 Coolpix 4300 Coolpix E

Din bruksanvisning PHILIPS SA1OPS32K http://no.yourpdfguides.com/dref/2781037

Din bruksanvisning PHILIPS SA1OPS32K http://no.yourpdfguides.com/dref/2781037 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier.

Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445. Klikk! Du kan gå direkte til siden. Overføre musikk. Overføre videoer/fotografier. Klikk! Du kan gå direkte til siden Overføre musikk Overføre videoer/fotografier Feilsøking Brukerveiledning NWZ-E443 / E444 / E445 2009 Sony Corporation 4-154-409-41(1) Merknad Avhengig av hvilket land/område

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946

Din bruksanvisning SONY NWZ-S545 http://no.yourpdfguides.com/dref/2785946 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT

SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT SA5225BT SA5245BT SA5247BT SA5285BT SA5287BT SA5295BT Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips. For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr, må du registrere produktet på www.philips.com/welcome

Detaljer

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport

MP3-spiller. Brukerhåndbok. Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Sansa Fuze TM MP3-spiller Brukerhåndbok Teknisk brukerstøtte USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Resten av verden: www.sandisk.com/techsupport Hvis du vil ha mer informasjon om dette produktet, kan du gå til

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen.

Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. NORSK BRUKERHÅNDBOK Version 1.0 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Kjære kunde. Takk for at du valgte dette Archos-produktet. Vi håper du vil like produktet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Sansa c200. Bruksanvisning

Sansa c200. Bruksanvisning Sansa c200 Bruksanvisning Teknisk Support: USA: 1-866-SANDISK (726-3475) Internett: www.sandisk.com/techsupport c200-7um-nor INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsinstruksjoner...1 Introduksjon...1 Egenskaper...1

Detaljer

Din bruksanvisning ARCHOS 504 http://no.yourpdfguides.com/dref/1227026

Din bruksanvisning ARCHOS 504 http://no.yourpdfguides.com/dref/1227026 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

MP3-spiller AF-T100. MP3-spilleren din lar deg gjøre så mye annet enn å bare høre på musikk!

MP3-spiller AF-T100. MP3-spilleren din lar deg gjøre så mye annet enn å bare høre på musikk! MP3-spiller AF-T100 Innhold MP3-spilleren din har følgende innhold og tilbehør: - Digital Jukebox-spiller - Stereo hodetelefoner - USB-kabel - Ledning - Strømadapter - Bruksanvisning - CD med programvare

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 2020 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 2020 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer Aspire 2020 Series Notisbokdatamaskin Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 3 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395

Din bruksanvisning HP PHOTOSMART 435 http://no.yourpdfguides.com/dref/918395 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3)

Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202. 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Brukerveiledning NW-S202F / S203F / S205F / S202 2006 Sony Corporation 2-887-524-41 (3) Om håndbøkene En Quick Start Guide og denne brukerveiledningen i PDF-format er inkludert med spilleren. Når du har

Detaljer

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com

Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Besøk Kodaks hjemmeside http://www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare og Ektanar er varemerker for Eastman Kodak

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok

Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok Kodak EasyShare dokkingstasjon med skriver plus Brukerhåndbok www.kodak.com For interaktiv innføring, se www.kodak.com/go/howto Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com

SM-N9005. Brukerhåndbok. www.samsung.com SM-N9005 Brukerhåndbok www.samsung.com Om denne brukerhåndboken Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise.

Detaljer

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera

KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera KODAK EASYSHARE DX3900 digitalt zoomkamera Brukerhåndbok Besøk Kodaks hjemmeside www.kodak.com Eastman Kodak Company 343 State Street Rochester, New York 14650, USA Eastman Kodak Company, 2001 Kodak, EasyShare

Detaljer