ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring. Jostein Amdal Chief Risk Officer"

Transkript

1 ERM risikostyring i praksis i Gjensidige - risikoappetitt som en del av helhetlig risikostyring Jostein Amdal Chief Risk Officer

2

3 Innhold Gjensidige Organisasjon og styringsstruktur ERM i praksis Risikostyring i Gjensidige - Risikorammeverket - Styring gjennom risikoappetitt - Risikorapportering og internkontroll Veien videre 3

4 Gjensidige - organisasjon og styringsstruktur

5 Gjensidige Forsikring i dag* medarbeidere Norge Norden Baltikum Skadeforsikring Premie: 14,8 mrd Skadeforsikring Premie: 3,3 mrd Skadeforsikring Premie: 0,5 mrd Bank Brutto utlån: 24,2 mrd Pensjon Kapital til forvaltning: 14,0 mrd Sparing Kapital til forvaltning: 11,9 mrd * 2013-tall 5

6 Interessenter i risikostyringen Eiere Kunder Myndigheter Ansatte 6

7 Tre forsvarslinjer

8 ERM i praksis Risikostyring i Gjensidige

9 Risikostyring i Gjensidige hva handler det om? Understøtte oppnåelsen av finansielle og forretningsmessige mål Kontrollere nedsiderisikoen / sikre fortsatt solvens Regulatorisk utvikling 9

10 Fleksibel Varig Risikovurderinger og rapportering integrert i øvrige styringsprosesser Strategisk horisont (4+ år) Aksjonærenes forventninger Konsernstrategi Risikoappetitt Risikomatrise og tiltak Planleggingshorisont (1-4 år) Forretnings -planer Risikoappetitt Risikomatrise og tiltak Operativt (Budsjettåret) Budsjett og handlings -planer Risikoappetitt Risikomatrise og tiltak Overvåkning/ Management actions

11 Risikorammer Risikorammer Risikorammeverket Finansiell risiko Risikokapasitet Risikoappetitt Risikorammer Risikoprof il Forsikringsrisiko Risikounivers Forretningsog strategisk risiko Risikorammer 6 Operasjonell og compliance risiko 11

12 Gjensidiges risikoappetitt Utgangspunkt for strategisk utvikling Gjensidige skal til enhver tid operere innenfor alle legale rammer både hva gjelder solvens, produktutforming, kundedialog, intern styring og drift og rapportering. Beslutninger og handlinger skal være styrt av Gjensidiges verdigrunnlag og etiske regler. Dette skal trygge konsernets langsiktige verdiskapning og merkevaren. Gjensidige har stor risikoappetitt innenfor kjerneområdet skadeforsikring i Norden og Baltikum. Risikoappetitten er størst innenfor områder der vi både har historikk og kompetanse. Andre forretningsområder skal bidra til konsernets totale vekst og lønnsomhet, men med en begrenset risikoappetitt. Investeringenes primære formål er å understøtte forsikringsvirksomheten gjennom å sikre verdien av forsikringsforpliktelsene mot svingninger i markedsvariable. Midler utover dette skal investeres for å bidra til at konsernets totale lønnsomhetsmål nås, med en kontrollert nedsiderisiko.

13 Gjensidiges risikoappetitt Kvartalsvis rapportering Risikokategori Forretnings- og strategisk risiko Forsikringsrisiko Finansiell risiko Operasjonell og compliance risiko Risikoappetitt Kapitalisering > mål, alle perspektiver Sannsynlighet for lønnsomhet lavere enn definert målsetning skal være lavere enn gitt tak Alle oppkjøp/nyetableringer skal tilfredsstille konsernets avkastningskrav Alle produkter tilfredsstiller kapitalavkastningskrav Potensiell egenregning < definert maksimalbeløp per hendelse Risikojustert kapitalbehov langhalet personforretning < tak Årets resultat > definert minimum i stop-loss Likviditetsbuffer > krav Rammer for rente, ALM, kredittspread, motpartsrisiko, valuta og allokering i investeringsstrategi er overholdt, inklusive pensjonsforpliktelser og GPF. Samlet allokert kapital til investeringsrisiko < tak Kredittrisiko Bank i henhold målsatte krav Likviditets-/fundingsituasjon Bank i henhold til målsatte krav Avvik i form av alvorlige hendelser, kritiske tilsynsrapporter, IKT-/sikkerhetsbrudd følges tett opp og holdes på et forsvarlig nivå Kvalitet i tegnings- og oppgjørsprosess inkl kundeklager i henhold til målsatte krav Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø

14 Risikorammer Risikorammer Vurdering og rapportering av risiko i Gjensidige Årlig risikovurderingsprosess Risikoappetitt + finansielle og forretningsmessige mål Styring av operasjonell risiko, hendelser og internkontroll! Identifiserte, vurderte og analyserte hendelser, risikoer og tiltak Finansiell risiko Risikokapasitet Risikoappetitt Risikorammer Risikoprofil Forsikringsrisiko Risikounivers Forretningsog strategisk risiko Risikorammer Operasjonell og compliance risiko Rapportering og oppfølging Egen vurdering av risikoprofil opp mot kapitalbehov (ORSA)

15 Operasjonell risikostyring og internkontroll - utgangspunkt for kontinuerlig læring 1) Registrering av operasjonelle risikohendelser 2) Vurdering av: - operasjonell risiko i kritiske prosesser - effektivitet i eksisterende kontroller FOKUS: - Kostnadseffektive tiltak og kontroller - Bevisstgjøring rundt risikoappetitt for operasjonell risiko - Kontinuerlig læring 15

16 Veien videre

17 Utfordringer - både eksternt påført og fordi vi har ambisjoner internt Risikostyringskultur og styringsmål som inkluderer risiko- og kapitalhensyn Dreier seg (også) om forenkling og kommunikasjon Regulatorisk utvikling Blandet finanskonsern med virksomhet i flere jurisdiksjoner Solvens II er en mulighet; utfordringen er å få til en best mulig tilpasning Makro, renter, konkurransesituasjon, endret kundeatferd, teknologisk utvikling, levetidsutvikling, klimaeffekter..dette er de virkelige risikoene!

18

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. juni 2010 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 juni 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS

PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS PILAR 3 BASEL II 2011 Gothia Finans AS Side 2 av 10 INNHOLD 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og

Detaljer

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009

RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3. Narvik, mai 2009 RISIKOINFORMASJON BASEL II - PILAR 3 Narvik, mai 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2. RISIKO- OG KAPITALSTYRING...5 2.1 PRINSIPPER FOR RISIKO- OG

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Pilar 3 Oppdatert 2012 pr. 31.12.2012

Pilar 3 Oppdatert 2012 pr. 31.12.2012 Pilar 3 Oppdatert 2012 pr. 31.12.2012 2 Innhold Side 1. INNLEDNING 3 2. KAPTIALDEKNINGSREGELVERKET BASEL 2 3 3. KONSERNFORHOLD OG KONSOLIDERING 3 3.1. Oversikt over konsernet 3 3.2. Forskjeller mellom

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2013 1 INNHOLDSFORTERGNELSE 1 SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK... 3

Detaljer

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften

Pilar 3. SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014. Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon etter kapitalkravsforskriften SpareBank 1 Gruppen per 31.12.2014 1 INNHOLDSFORTERGNELSE 1 SPAREBANK 1 GRUPPEN ORGANISERING, STRUKTUR OG REGELVERK 3 1.1

Detaljer

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014

Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Årsrapport Oslo Forsikring AS 2014 Oslo Forsikring AS BALANSE PR. 31.12 Note 2014 2013 EIENDELER 1. Immaterielle eiendeler 1.2 Andre immaterielle eiendeler 4 868 452 6 304 972 Sum immaterielle eiendeler

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016

OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016 OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL Landkreditt konsern 2014 2016 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN 2014 2016 1 EIERSTYRING 2014-16 Sikre medlemsdemokrati Skape møteplasser og medlemsnytte SIDE 6

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter.

Markedskraft har fokus på opprettholdelse av høy etisk standard, og sitt gode omdømme både i markedet og hos myndigheter. Finansiell informasjon etter kapitalkravforskriften Hensikten med kravene til offentliggjøring av finansiell informasjon er å bidra til at ulike markedsaktører bedre kan vurdere Markedskrafts risiko, styring

Detaljer

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS

PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS PILAR 3 BASEL II 2014 arvato Finance AS Innhold 1. Basel II - Kapitaldekningsregler... 2 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 1.2 Pilar 2 vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig

Detaljer

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014

Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 Offentliggjøring av finansiell informasjon for 2014 Basel II - Pilar 3 rapport INNLEDNING 2 Eika Gruppen: Finanskonsernet som styrken lokalbanken... 3 OVERORDNET RISIKO OG KAPITALSTYRING 5 Risiko- og kapitalstyring

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING

KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING DnB NOR Virksomhetsrapport 21 STYRING I DnB NOR 45 KAPITALSTYRING OG RISIKOKATEGORIER KAPITALSTYRING Konsernpolicy for risikostyring DnB NORs konsernpolicy for risikostyring er retningsgivende for DnB

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Offentliggjøring av sentral informasjon

Offentliggjøring av sentral informasjon Basel II g Pilar 3 Offentliggjøring av sentral informasjon Oppdatert pr 30.06.2010 Innhold Oppsummering... 4 Basel II - Kapitaldekningsregelverk... 5 Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig kapital... 6 Pilar

Detaljer

Pilar III rapport 31.12. 2011

Pilar III rapport 31.12. 2011 Pilar III rapport 31.12. 2011 1 Innledning... 1 2 Basel II og Basel III- Kapitaldekningsregelverk... 2 2.1 Pilar 1 - Minimumskrav til ansvarlig kapital... 2 2.2 Pilar 2 - Bankens egenvurdering av samlet

Detaljer

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012

Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Basel II Pilar 3 Kapitalkravsforskriften 2012 Bank2 Basel II Pilar 3 Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse 1. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Pilar 1 minimumskrav til ansvarlig kapital... 3 1.2 Pilar

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring SpareBank 1 SMN har som mål å opprettholde en moderat risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Gruppen

Årsrapport 2014. Eika Gruppen Årsrapport 2014 Eika Gruppen Forside Innhold Konsernsjefens ord Foretaksstyring Årsberetning Årsregnskap English summary Kontakt oss 2 /62 Ved din side. Forside Innhold Konsernsjefens ord Foretaksstyring

Detaljer

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010

BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 BASEL II - PILAR III OFFENTLIGGJØRING AV FINANSIELL INFORMASJON ETTER KAPITALKRAVFORSKRIFTEN PR. 31.12.2010 1. INNLEDNING...3 2. BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER...3 2.1 PILAR 1 - MINIMUMSKRAV TIL ANSVARLIG

Detaljer

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon

Basel II Pilar 3. Offentliggjøring av finansiell informasjon Basel II Pilar 3 Offentliggjøring av finansiell informasjon 31.12.2008 Innhold Basel II Nye kapitaldekningsregler... 3 Introduksjon til nye kapitaldekningsregler... 3 Pilar 1: Minimumskrav til ansvarlig

Detaljer

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2012. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2012 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 NOTER Note

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring

Risiko- og kapitalstyring Risiko- og kapitalstyring SpareBank 1 SMN har som mål å opprettholde en moderat risikoprofil, og å ha en så høy kvalitet i sin risikooppfølging at ingen enkelthendelser skal kunne skade bankens finansielle

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2009 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011

Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Basel II PILAR III 2012 31.12.2011 Publisert 24.04.2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Introduksjon til kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 4

Detaljer

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen

Årsrapport 2011. SpareBank 1 Gruppen 1 Årsrapport 2011 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen Innhold Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 18 Utvidet resultat 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 21 Endring i egenkapital 22 Note 1

Detaljer

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond.

Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. PRINSIPPER FOR RISIKOSTYRING 1 BAKGRUNN OG FORMÅL Finansdepartementet har gitt Folketrygdfondet mandat til å forvalte Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond. Statens pensjonsfond Norge og

Detaljer