V.5.0. Brukerhåndbok. Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "V.5.0. Brukerhåndbok. Norsk"

Transkript

1 V.5.0 Brukerhåndbok Norsk

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse: 2 Forord: 3 Installasjon: 4 1) Installer Adobe Reader 4 2) Installer Dental Info 4 3) Brukerhåndbok 4 4) Om Ferrule Media 4 5) Oppgrader Dental Info 4 Programmets hovedelementer: 5 Dental Info 5 Dental Foto 5 Dental Tekst 5 Førstehjelp 6 Telefonliste 6 Første oppstart 6 Hovedmeny 7 Navigering 7 Tallmeny 7 Hurtigmeny 7 Ekstraknapp 7 Ekstrafunksjoner 7 Ekstrafunksjoner 8 Medikament info 8 Nyttige linker 8 Brukerhåndbok 8 Opplæringsfilm 8 Redigering av journaltekster 8 Andre produkter 8 Illustrasjoner 9 Naviger mellom illustrasjonene 9 Tallmeny 9 Forstørr / forminsk 10 Kliniske fotografier 10 Utskrivbare tekster 10 Journalfør 10 Hjelpesider 10 Meny-knapp 10 Hjelpeside-meny 11 Fotografier 12 Fotomeny 12 Navigasjon 12 Illustrasjoner 12 Utskrivbar tekst 12 Hjelpesider 12 Utskrifter 13 Redigerbare tekster 13 Utskrivbare tekster 13 Førstehjelp 14 Førstehjelp 14 Telefonliste 15 Redigere telefonlisten 15 Infoknapper 15 Privat/mobil og tlf/fax 15 Id-nummer 16 Kopiere telefonlisten 16 Integrasjon med journalsystem 16 Journalregistrering 16 Redigering av journaltekster 17 Feilsøk 18 2

3 Forord Dagens pasienter stiller store krav til informasjon om tannbehandling. Tannlegens og tannpleierens utfordring er å sørge for at pasienten virkelig forstår den informasjonen som blir gitt. Dental Info tar sikte på å forenkle denne prosessen og gir deg muligheten til å informere pasienten på en unik måte. Dental Info styres fra en oversiktlig meny. Her får man tilgang til en rekke illustrasjoner, kliniske fotografier og utskrivbare tekster, som belyser sykdom og behandling innen odontologi. Programmet er utviklet av tannleger, etter krav om et praktisk hjelpemiddel i en travel hverdag. Uansett om det er tannlegen, tannpleieren eller tannhelsesekretæren som informerer pasientene, vil Dental Info være en god investering. Programmet gjør at man på kort tid får pasienten til å forstå avansert behandling. Slik får man frigitt mer tid til å utføre klinisk tannbehandling. Ferrule Media både håper og tror at du vil få stor glede av Dental Info på din klinikk. 3

4 Installasjon/Oppgradering Dental Info installeres raskt og enkelt ved å starte installasjons-cd en. Du vil da bli presentert en meny med følgende valg : 1) Installer Adobe Reader 2) Installer Dental Info 3) Installer Dental Info Server 4) Brukerhåndbok 5) Om Ferrule Media 1) Installer Adobe Reader For å få mest ut av Dental Info, er det nødvendig først å installere programmet Adobe Reader. Adobe Reader åpnes automatisk når man skal skrive ut tekster fra Dental Info. Ved å følge installasjonsprogrammet, vil Adobe Reader raskt kopieres inn på harddisken. Full installasjon av Adobe Reader 9.4 krever omlag 30 mb ledig kapasitet på harddisken. 2) Installer Dental Info Velg Installer Dental Info for å kopiere Dental Info 5.0 inn på harddisken. Installasjonen gjennomføres automatisk og er ferdig iløpet av kort tid. Etterpå vil du kunne starte programmet fra Dental Info - ikonet på skrivebordet, eller fra tilegnet plass fra startmenyen. Dersom Dental Info er intsallert på harddisken fra tidligere, vil man få spørsmål om man vil beholde de eksisterende utskrivbare tekstene / journaltekstene. Svar Ja dersom du har gjort endringer og ønsker å bevare disse. Det tas automatisk backup av den gamle Dental Info isntallasjonen, så gamle tekster blir uansett ikke borte. Full installasjon av Dental Info v.5.0 krever omlag 220 mb ledig kapasitet på harddisken. 3) Installer Dental Info (Server) (ANBEFALES!!!) Velg Installer Dental Info (Server) dersom Dental Info skal installeres på Serveren. Serverinstallasjon har mange fordeler, og vil være anbefalt ved de fleste klinikker. Ved å trykke på denne knappen får man også mulighet til å skrive ut en egen manual som beskriver prosedyren for Serverinstallasjon. Det er viktig at installasjons-prosedyren følges. 4) Brukerhåndbok Her vil du få tilgang til brukerhåndboken. Denne kan benyttes dersom du ønsker å skrive ut en ekstra kopi. Programmet Adobe Reader må være installert på maskinen for å kunne lese eller skrive ut brukerhåndboken. 5) Om Ferrule Media Her vil du finne en versjon av vår hjemmeside. Denne inneholder informasjon om Dental Kanal, Dental Info, Dental Web, Maskien må være tilknyttet internett for at linken skal fungere. 4

5 Programmets hovedelementer Dental Info v.5.0 legger til rette for at du enkelt skal kunne informere om de vanligste former for behandling i en tannlege- eller tannpleierpraksis. Programmet er delt opp i følgende underkategorier : Dental Info illustrasjoner Følgende 26 temaer er tilgjengelig: Hull i tennene Sekundær karies Trinnvis ekskavering Krone Bro implantat Stift / Oppbygning Fasetter / Innlegg Helprotese / Delprotese Visdomstenner Gingivitt Periodontitt Hygieneinstruksjon Etseskade Børsteskade Tanngnissing Cuspefraktur Infraksjoner Irreversibel pulpitt Rotfylling Reinfisert rotfylling Rotspissamputasjon Kjeveledd Tannbleking Tannfrembrudd Traumer Dental Foto kliniske fotografier Følgende temaer er tilgjengelig med kliniske fotografier: Hull i tennene Gingivitt Periodontitt Hygieneinstruksjon Krone Bro Implantat Bleking Puss og polering Synlige fyllinger Etseskade Børsteskade Tanngnissing Cuspefraktur Infraksjoner Herpessår Skader etter snus Dental Tekst Utskrivbare tekster Utskrivbare tekster er tilgjengelig innen følgende 30 temaer: Krone Bro Implantat Stift og oppbygning Fasett Innlegg Helprotese Delprotese Kirurgi - pre operativt Kirurgi - post operativt Trinnvis ekskavering Ising i tennene Syreskader Tannpleierens oppgaver Traumer Tanngnissing Infraksjoner Gingivitt Periodontitt Rotfylling Reinfisert rotfylling Rotspissamputasjon Bleking Munntørrhet Dårlig ånde Daglig munnhygiene Tenner og graviditet After Herpes Tannfrembrudd 5

6 Programmets hovedelementer Førstehjelp Modulen har informasjon som kan benyttes til å friske opp kunnskapen om førstehjelp. En kort oppsummering om følgende temaer er tilgjengelig : Allergi Anafylaktisk sjokk Angina Pectoris Besvimelse Diabetes / lavt blodsukker Etseskader på øyet Fremmedlegeme i luftveiene Hjerte-Lunge Redning Hjerteinfarkt Telefonliste Her har man mulighet til å skreddersy sin egen telefonliste. Det er også mulig å legge inn kundenummer, adresser, faksnummer m.m. Slik får klinikken hurtig tilgang til den kontaktinformasjonen som benyttes i det daglige. 6

7 Hovedmeny Første oppstart Etter installasjon kan Dental Info startes fra et eget ikon på skrivebordet. Du vil da komme inn i programmets hovedmeny. Dental Info betjenes fra en enkel og oversiktlig meny. Hovedmenyen består av tre sider. Ønsket tema velges ved et trykk med venstre museknapp. Navigering Pilene til høyre og venstre benyttes til å navigere mellom menyens tre sider. Tallmeny Oppe til venstre er det en tallmeny. Den aktive siden vises med en lysere farge. Det er mulig å navigere til ønsket side ved å trykke det aktuelle tallet. Tallmenyen er et nyttig hjelpemiddel som gjør navigasjonen raskere og mer oversiktlig. Hurtigmeny Oppe til høyre er det en hurtigmeny. Her får du til enhver tid tilgang til programmets hoveddeler. Ved å trykke på ønsket ikon med venstre museknapp, vil dette føre deg direkte til h.h.v. fotografier, utskrifter, førstehjelp eller telefonlisten. Ekstra-knapp Nede til venstre sees en Ekstra -knapp. Ved å trykke på denne med venstre museknapp, kan man hente frem en menyoversikt over programmet nyttige ekstrafunksjoner. 7

8 Ekstra funksjoner Under ekstra funksjoner har vi lagt til en del nyttige hjelpemidler: Medikament informasjon Dette er nyttig informasjon om medikamenter / medikament bruk m.m. For å benytte denne delen av programmet må Word eller Open Office være installert på maskinen. Tanken er at den enkelte klinikk selv skal legge inn all nyttig informasjon den har tilgjengelig innen forskjellige temaer. Dermed får man et godt oppslagsverk i hverdagen. Nyttige Linker Her har vi samlet linker til enkelte nyttige hjemmesider. Maskinen må være tilknyttet internett for at denne funksjonen skal fungere. Trykk på ønsket link for å bli tatt direkte til tilhørende hjemmeside. Brukerhåndbok Her vil man kunne finne siste tilgjengelige brukermanual. Opplæringsfilm Filmen tar for seg de fleste funksjonene i Dental Info. Filmen er foreløpig basert på Dental Info 4.0, så menyene kan avvike noe. Den er likevel et nyttig hjelpemiddel som gjør at man raskt kan bruke programmet slik det er tiltenkt. Redigering av journaltekster Her vil man kunne redigere alle standard journalregistreringer som sendes fra Dental Info. Andre programmet Her vil man finne reklamebrosjyrer for de andre produktene som tilbys av Ferrule Media. Dental Kanal er en faglig venteromsløsning, mens Dental Web er faglig innhold til klinikkens hjemmesider. 8

9 Illustrasjonsmeny Hvert tema i Dental Info inneholder en serie illustrasjoner som kan benyttes til å informere pasienten. Illustrasjonene er nummerert, slik at du lett kan holde deg orientert om hvor du er i informasjonsserien. Naviger mellom illustrasjonene Pilene til venstre og høyre benyttes til å navigere mellom illustrasjonene (benytt venstre museknapp). Tallmeny Enkelte temaer inneholder en rekke illustrasjoner for å kunne ta for seg underkategorier. Oppe til venstre har vi derfor lagt til en tallmeny. Den aktive underkategorien vises med en lysere farge. Ved å holde musepilen over tallknappene, vil man få en kort beskrivelse av de tilgjengelige underkategoriene. Trykker man på tallknappen, hopper man direkte til den aktuelle underkategorien. Tallmenyen er et nyttig hjelpemiddel som gjør navigasjonen raskere og mer oversiktlig. 9

10 Illustrasjonsmeny Forstørr / forminsk Alle illustrasjoner kan forstørres og forminskes igjen dersom man trykker på dem med musepilen. Dette kan være hendig dersom pasienten sitter langt fra maskinen, har dårlig syn eller man ønsker å fremheve detaljer mens man informerer. Kliniske fotografier Dersom kliniske fotografier er tilgjengelig under valgt tema, vises dette med et lite ikon av et kamera nederst på siden. Et trykk på ikonet med venstre museknapp fører deg direkte til de kliniske fotografiene. Utskrivbare tekster Dersom en utskrivbar tekst er tilgjengelig under valgt tema, vises dette med et lite ikon av et ark nederst på siden. 1. Et trykk på ikonet med venstre museknapp vil hente frem teksten ved hjelp av programmet Adobe Reader. Her kan du deretter skrive ut teksten. 2. Et trykk på ikonet med høyre museknapp vil hente frem teksten ved hjelp av programmet Word. Dette er en redigerbar versjon av informasjonsteksten. Journalfør Ved å trykke på journalfør-knappen journalføres det automatisk at du har informert pasienten om det aktuelle temaet. Hjelpesider Nede til høyre sees en hvit Dental Info -logo. Ved å trykke på logoen med venstre museknapp, kan man hente frem tekst og beskrivelse til samtlige illustrasjoner innen valgt tema. Meny-knapp Nede til venstre sees en meny -knapp. Et trykk på knappen navigerer deg tilbake til hovedmenyen. 10

11 Hjelpeside-meny (illustrasjoner og fotografier) Samtlige tema i Dental Info har en kort beskrivelse til hver illustrasjon og fotografi. Dette gjør det raskt og enkelt for brukeren å sette seg inn i hvilke illustrasjoner som er tilgjengelige. Slik blir det også enkelt å instruere og lære opp tannhelsesekretæren til å benytte Dental Info. Hjelpesidene åpnes ved å trykke på den hvite Dental Info logoen nederst til høyre, på alle sider som viser illustrasjoner eller fotografier! Navigasjon Hjelpetekstene er fordelt over flere sider. Ved å benytte venstre eller høyre pil, kan man navigere mellom sidene. Hjelpesider til både illustrasjoner og fotografier Dersom det finnes både illustrasjoner og kliniske fotografier til det valgte tema, vil man kunne skifte mellom hjelpesidene ved hjelp av ikoner nederst på skjermen. Tilbake-knapp Nede til venstre sees en Tilbake -knapp. Et trykk på knappen navigerer deg tilbake til illustrasjonsmenyen. 11

12 Fotografier Menyen til fotogfrafiene betjenes på samme måte som Dental Info. Menyen består av to sider. Pilene til høyre og venstre benyttes til å navigere mellom menyens to sider. Ønsket tema velges ved et trykk med venstre museknapp. Oppe til høyre er det en hurtigmeny. Her får du til enhver tid tilgang til programmets hoveddeler. Ved å trykke på ønsket ikon med venstre museknapp, vil dette føre deg direkte til h.h.v. illustrasjoner, utskrifter, førstehjelp eller telefonlisten. Fotomeny Hvert tema inneholder en serie fotografier som kan benyttes til å informere pasienten. Fotografiene er nummerert, slik at du lett kan holde deg orientert om hvor du er i bildeserien. Navigasjon Fotografiene er fordelt over flere sider. Ved å benytte venstre eller høyre pil, kan man navigere mellom sidene. Underkategorier vises med tallmenyen oppe til venstre og kan raskt nås ved å trykke på det aktuelle tallet. Ved å holde musepilen over tallknappene, får man informasjon over tilgjengelige underkategorier. Illustrasjoner Dersom illustrasjoner er tilgjengelig under valgt tema, vises dette med et lite ikon av en tann nederst på siden. Et trykk på ikonet med venstre museknapp fører deg direkte til illustrasjonene. Utskrivbar tekst Dersom en utskrivbar tekst er tilgjengelig under valgt tema, vises dette med et lite ikon av et ark nederst på siden. Også her kan man velge om man vil åpne standard tekst (venste knapp) eller redigerbar tekst (høyre knapp). Hjelpesider Nede til høyre sees en Dental Info -logo. Ved å trykke på logoen med venstre museknapp, kan man hente frem tekst og beskrivelse til samtlige fotografier innen valgt tema. 12

13 Utskrifter Her finner du en oversikt over samtlige 30 utskrivbare tekster som er tilgjengelig i Dental Info v Ved å bevege musepilen over de forskjellige temaene, vil du få se et lite bilde av den aktuelle tekstens forside. Menyen består av tre sider. Tallmenyen eller pilene til høyre og venstre benyttes til å navigere mellom menyens tre sider. Når man skal åpne en tekst har man to valg : 1) Ved å trykke på teksten med venstre museknapp, åpnes teksten ved hjelp av Adobe Reader. Teksten kan da enkelt skrives ut. 2) Ved å trykke på teksten med høyre museknapp, åpnes teksten ved hjelp av Microsoft Office Word. Her har man mulighet til å redigere teksten og legge til de endringene man selv ønsker. Viktig vedrørende redigerbare tekster! Man må ikke endre dokument-navnet når man lagrer endringer i teksten. For å kunne benytte seg av redigerbare tekster, må Microsoft Office Word eller Open Office (gratis) være installert på maskinene. Ferrule Media kan ikke garantere at andre programmer vil kunne vise teksten med korrekt layout. 13

14 Førstehjelp Her finner du en oversikt over de temaer som er tilgjengelig med informasjon om førstehjelp. Ønsket tema velges ved et trykk med venstre museknapp. Temaet åpnes da opp i Adobe Reader. Slik vil man ha mulighet til å skrive ut informasjonen og lagre den i en HMS-perm. VIKTIG! Førstehjelpsmodulen i Dental Info er meget kortfattet og skal derfor kun brukes som en repetisjon for å friske opp gammel kunnskap. Vi anbefaler sterkt at helsepersonell deltar i praktiske kurs om førstehjelp med jevne mellomrom. Slik vil klinikken stå best mulig rustet ved en eventuell krisesituasjon. For en mer utfyllende informasjon anbefaler vi boken Førstehjelp, utgitt av forlaget Gyldendal Undervisning. En kort oppsummering om følgende temaer er tilgjengelig : Allergi Anafylaktisk sjokk Angina Pectoris Besvimelse Diabetes / lavt blodsukker Etseskader på øyet Fremmedlegeme i luftveiene Hjerte-Lunge Redning Hjerteinfarkt 14

15 Telefonliste Dental Info v. 5.0 gir klinikken muligheter til å skreddersy sin egen telefonliste. Telefonlisten navigeres ved hjelp av en oversiktlig og enkel meny. Hensikten med en telefonliste er at man til enhver tid har rask tilgang til de telefonnummer man benytter i hverdagen. Dette er en funksjon som er svært nyttig for administrasjonen og tannhelsesekretærene. Redigere telefonlisten Det er raskt og enkelt å legge inn telefonnummer i Dental Info sin telefonliste. 1. trykk på tekst-objektet du ønsker å endre 2. skriv inn nytt navn eller nummer 3. velg OK Endringene lagres automatisk og er derfor alltid tilgjengelig når du starter programmet Info-knapper Ved enkelte kategorier vil man kunne se infoknapper til høyre på skjermen. Ved å trykke på infoknappene, får man tilgang til en utvidet meny der man kan legge inn informasjon om adresse, fax og hjemmeside. Privat/mobil og tlf/fax Enkelte kategorier inneholder muligheten for å vise enten privatnummer eller mobil-nummer. Ved å trykke på knappene, kan man endre visning. Andre kategorier har muligheten til å vise telefonnummer eller faxnummer. Ved å trykke på knappene, kan man skifte mellom hva som skal vises. 15

16 Id-nummer Under apotek i telefonlisten vil man nede til høyre kunne se en knapp markert med ID-nummer. Ved å trykke på knappen, får man frem en meny der man kan legge inn id-nummeret til den enkelte tannlege. For å få maksimal nytte av programmets telefonliste anbefaler vi at Dental Info er installert på klinikkens server. Dette gjør at samtlige maskiner på klinikken kan dele og redigere en felles telefonsliste. Klinikker som ikke benytters seg av server-installsjon kan likevel dele telefonlisten på følgende måte: Kopiere telefonlisten fra en maskin til en annen Endringer du gjør i telefonlisten vil lagres i mappen Ferrule Media i Mine Dokumenter. For å overføre endringer til en annen maskin, gjør man følgende: 1. Gå inn på Mine Dokumenter. 2. Kopier mappen Ferrule Media over til usb minne-penn en. (Høyreklikk på mappen Ferrule Media og velg kopier. Gå til usb minne-penn en og velg lim inn.) 3. Kopier mappen Ferrule Media fra usb minne-pennen til Mine Dokumenter på en ny maskin. Endringene i telefonlisten vil da være synlige neste gang du starter Dental Info. Integrasjon med journal Opus Dental, Nextsys og Dentica Opus Systemer AS, Nextsys AS og Dentica har versjoner som legger til rette for integrasjon mellom journalsystem og Dental Info. Integrasjonen vil gjøre det mulig å registrere journalopplysninger direkte fra Dental Info. Dental Info vil automatisk finne ut hvilket journalsystem som er installert på dine maskiner. Ta kontakt med din journal-leverandør for å få tilgang til en versjon med støtte for integrasjon. Spesialfunksjon for brukere av Opus Dental Opus Dental har som eneste journalsystem støtte for linking av utskrivbare tekster. Dette fungerer på følgende måte: Åpne informasjonsteksten som pasienten skal ha med seg, før man trykker på journalfør-knappen i Dental Info. Når man deretter trykker journalfør, vil en kopi av teksten som ble gitt med lagres som et vedlegg i journalregistreringen. Dette er synlig som en binders i journal-linjen i Opus, og gjør at man til enhver tid kan hente frem den nøyaktige teksten man gav med pasienten. Dette gir ekstra ryggdekning for brukeren, og er en meget nyttig funksjon. 16

17 Standard journaltekst: Integrasjon med journal Vi har laget et forslag til journalregistrering for hvert enkelt tema i Dental Info. Det er likevel mulig for brukeren å redigere journalteksten som sendes til journalsystemet. Se eget punkt. Registrering fra illustrasjonssider / fotosider : Man kan til enhver tid trykke på journalfør -ikonet nede til venstre. Journalteksten sendes da til den aktive pasientjournalen. Registrering fra menysiden i Dental Tekst: Trykk på journalfør -ikonet tilhørende hvert tema for å sende informasjon til journalsystemet. Redigering av journaltekster. Fra ekstra-menyen (tilgjengelig fra Dental info-menyen)vil man kunne hente frem en oversikt der man enkelt kan redigere journalteksten som registreres for hvert enkelt tema. Trykk på ønsket tema, skriv inn endring i journalteksten og velg til slutt Lagre. Dental Info vil etter dette benytte den redigerte journalteksten. OBS! Det er viktig at man IKKE forandrer filnavnet når endringen i teksten lagres! 17

18 Feilsøking Tidssperre fullversjon Dental Info har innebygd tidssperre. Dette gjør at programmet slutter å virke etter ett år. Programmet låses opp for et nytt år ved å skrive inn tilsendt aktiveringskode. Du vil få tilsendt koden årlig i god tid før tidssperren slår inn. Dersom du ønsker å si opp avtalen med å benytte Dental Info på klinikken, må dette gjøres senest 30 dager før sluttdatoen. Journalregistrering fra Dental Info virker ikke. Denne funksjonen krever at du har siste versjon av journalsystemet installert. Ta kontakt med din journalsystem-forhandler for å få tilgang til oppdatert journalversjon. Bildet på Dental Info dekker kun en liten del av skjermen. Nyere pc er benytter seg ofte av høye oppløsninger. Man kan derfor oppleve at Dental Info kun vises som et lite bilde på skjermen. Husk at det er mulig å maksimere bildet - programmet skalerer da opp all grafikk slik at det dekker en større del av skjermen. Bildet av Dental info har feil proporsjoner. Normalt skyldes dette feil innstillinger på pc ens skjermoppløsning ved bruk av widescreen-skjerm. Det er viktig at man benytter en oppløsning som har samme størrelsesforhold som skjermen. Det er ikke mulig å skrive ut tekster (venstre museknapp) Adobe Reader må være installert på maskinen for å kunne skrive ut informasjonstekster. Adobe reader kan installeres ved hjelp av installasjonscd en. Redigerbare tekster har feil oppsett og design. Microsoft Office Word eller Open Office må være installert på maskinen for å benytte seg av redigerbare utskrifter. Andre programmer vil ikke kunne åpne tekstene og samtidig vise innholdet med korrekt oppsett. Forslag til oppdateringer : Dental Info er under konstant utvikling. Dersom du har forslag til forbedringer eller har spesielle ønsker, ber vi deg kontakte oss på følgende mail-adresse. Slik kan du være med og styre den videre utviklingen av Dental Info. 18

19 Andre produkter fra Ferrule Media: Dental Web er siste tilskudd i produktserien vår rettet mot tannleger. Som navnet tilsier, er dette tannhelseinformasjon tilpasset klinikkens hjemmeside. Med Dental Web kan klinikken profilere sine tjenester, og raskt få en faglig oppdatert hjemmeside av meget høy kvalitet. Dental Web er basert på faglig innhold fra Dental Info, Norges ledende informasjonssystem for tannleger. Informasjonen er utviklet av norske tannleger, der hvert tema har tilhørende illustrasjoner, kliniske fotografier og/eller filmer. 38 forskjellige tema lettlest informasjon kliniske fotografier informasjonsfilmer Hvorfor velge Dental Web? Dental Web gjør det enklere for tannleger å få en god hjemmeside for klinikken. Den faglige informasjonen er ferdig skrevet, og alt satt opp med et profesjonelt og elegant design. Innholdet er utviklet og kvalitetssikret av norske tannleger, men man kan også redigere tekstene selv om ønskelig. Med en god hjemmeside får man opplyste pasienter. Produktet kan med fordel benyttes sammen med Denal Info og Dental Kanal for å oppnå et fullstendig informasjonsregime for klinikken, venterommet og på nett.

20 Hvem har utviklet Dental Web? Dental Web er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Ferrule Media og Assist2net. Ferrule Media har hovedkontor i Rogaland, hvor vi i tillegg til Dental Web utvikler venteromsløsningen Dental Kanal, og informasjonssystemet Dental Info. Vi har også kontor i Danmark som tilpasser produktene til det danske markedet. Firmaet legger stor vekt på å utvikle driftsikre produkter med høy kvalitet - både faglig og estetisk. Ferrule Media har i løpet av de siste årene blitt Norges ledende leverandør av tannhelserelaterte informasjonssystemer. Assist2net er en leverandør av hjemmesider med god forankring i privat helsesektor og da spesielt dentalbransjen. Med over 70 klinikker på kundelisten er de en av landets ledende i dette segmentet. Assist2net sine webløsninger rettet mot denne bransjen skiller seg ut på profesjonalitet, omfang og kvalitet. De dominerer i søkemotorer og har generelt svært gode resultater med sin internettsatsning. Assist2net kan skreddersy en levedyktig hjemmeside tilpasset klinikkens eksakte behov for relevant informasjon og funksjonalitet. Ved å benytte informasjonspakken fra Dental Web, vil man enkelt kunne få en hjemmeside med et profesjonelt utseende og et kraftig, men enkelt administrasjonsverktøy. Assist2net hjelper deg fra idè til løpende drift. Ønsker du Dental Web til din hjemmeside? Enten du har en hjemmeside fra før, eller ønsker en ny hjemmeside for klinikken, er du velkommen til å kontakte oss for spørsmål om Dental Web. For spørsmål om- eller bestilling av Dental Web: hjemmeside: tlf: hjemmeside:

21 Overrask dine pasienter med Dental Kanal - en venteromsløsning med faglig fokus! Det legges stadig større vekt på at pasientene skal ha god informasjon både i forkant av-, under- og etter behandlingen. Dental Kanal tar sikte på å starte denne prosessen allerede på venterommet. Gjennom lettfattelige presentasjoner gis pasientene en innføring i de tjenester som tilbys på klinikken. Hvilken informasjon kan vises på skjermen? Dental Kanal er tilgjengelig med en rekke informasjonsmoduler, der hver modul tar for seg et tema innen tannbehandling. Informasjonen presenteres i en kombinasjon av tekst, illustrasjoner og fotografier. Dette gir et realistisk bilde av hva som er mulig ved tannbehandling. Det er viktig at all informasjon som presenteres i Dental Kanal er lettfattelig for pasienten. Et team av tannleger og grafikere har derfor utviklet et faglig- og visuelt korrekt produkt med høy kvalitet i alle ledd. Dental Kanal kan personifiseres med egne firmalogoer, åpningstider eller annen ønsket informasjon. Det er også lagt til rette for enkle underholdningsmoduler / naturbilder for å bryte opp det faglige innholdet.

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as

Brukerveiledning. ecclesia.tab for web. 2007 Ecclesia systemer as Brukerveiledning ecclesia.tab for web 2007 Ecclesia systemer as 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5 Systemkrav...5 Komme i gang...6 Hovedmenyen... 6 Arkfanene... 7 Søk... 7 Personlige innstillinger...

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

ÅPNER FOR NYE MULIGHETER

ÅPNER FOR NYE MULIGHETER Ny versjon! VIKTIG OPPDATERING AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE INNHOLD: Nyheter i versjon 12 De viktigste oppdateringene i ditt system fra Mamut. Side 2-5 Mamut One Neste generasjon forretningssystem kombinerer

Detaljer

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 2 / 2, Moderne egenskaper. Microsoft Windows Server 2003, Moderne egenskaper. Kurs 2 / 2

Microsoft Windows Server 2003 Kurs 2 / 2, Moderne egenskaper. Microsoft Windows Server 2003, Moderne egenskaper. Kurs 2 / 2 Microsoft Windows Server 2003, Moderne egenskaper Kurs 2 / 2 Tor-Eirik Bakke Lunde Side 1 / 24 11.04.2005 Introduksjon til Microsoft Windows Server 2003 Historisk sett har firmaet Novell dominert markedet

Detaljer

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe

BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT. 10. Trondheim speidergruppe BRUKERMANUAL NETTSIDELØSNING FOR XT - INTERNT 10. Trondheim speidergruppe Innholdsfortegnelse. Nr. Moment Side 1.0 Velkommen 2 Brukerstøtte 2.0 Vårt viktigste arbeidsredskap 4 3.0 Innlogging 5 4.0 4.1

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon

Mamut Business Software. Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Mamut Business Software Installasjonsveiledning Server og klient/arbeidsstasjon Installasjonsveiledning: Server og klient/arbeidsstasjon Innhold Om installasjon av programmet... 3 Serverinstallasjon...

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

En innføring i Adobe InDesign

En innføring i Adobe InDesign En innføring i Adobe InDesign Artikkelen er skrevet av Audun Brekke for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer

Detaljer

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk

E-HANDEL. Brukerveiledning Maske AS nettbutikk E-HANDEL Brukerveiledning Maske AS nettbutikk Innhold Velkommen til www.maske.no... 3 Kjære kunde... 3 Et overblikk... 5 Forsiden... 5 Varekategorier / navigering... 7 Upålogget navigering... 7 Tips: URL-navigering...

Detaljer

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet.

Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Brukerveiledning for det WEB baserte internkontrollsystemet. Velkommen som bruker av det WEB baserte internkontrollsystemet. Kontrollskjematuren for privatkunder tar utgangspunkt i NELFO sin sjekkliste

Detaljer