LEIEPRIS: ,- Sauen er løs - Veka er i gang. Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEPRIS: 210 000,- Sauen er løs - Veka er i gang. Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år:"

Transkript

1 Næravisa Kommentar side 2 «Korleis skal det gå med lokalpolitikken no?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 4 Fredag Gratis Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år: LEIEPRIS: ,- Fakultetet betalte mer enn det dobbelte av vanlig markedspris for husleie i Hamnegata 6 i Volda. - Husleia hadde litt å si, men hovedgrunnen for konkursen var publikumssvikt på to store arrangementer, hevder Ronny Andre Roberts, styreleder i selskapet bak Fakultetet. Side 3 EN GANG OPTIMISTER: Fakultetet gikk konkurs rett over nyttår, et drøyt halvt år etter oppstart. Innehaverne Frank Kjetil Lyngstad og Ronny Andre Roberts måtte konstatere at driften ikke var lønnsom. (Arkivfoto: Ingeborg Svegården/Peikestokken) Sauen er løs - Veka er i gang VekeRevyen, voldastudentenes store kulturelle utfoldelse, har premiere i kveld. Næravisa har allerede sett den. Se side 11 Foto: Ivar Brandvol

2 2 LEIAR/KOMMENTAR Næravisa - Fredag Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta Møreuniversitet Et sentralt spørsmål i det kommende rektorvalget ved Høgskulen i Volda kan bli planene om en Møre-høgskole, eventuelt et Møreuniversitet. Nåværende rektor Gunnar Stave er i hovedsak positiv til planene om en form for sammenslåing av høgskolene i Molde, Ålesund og Volda til en felles institusjon. Utfordrerne er mer avventende, til dels negative. Er sammenslåing av de tre høgskolene en god ide? Neppe. Etter alt å dømme vil landets universiteter og høgskoler fra neste år bli omdannet til såkalte særlovselskaper eller foretak. Det fører til at mye mer makt blir lagt til høgskolenes ledelser både på bekostning av folkevalgte organer og av de vitenskapelig ansatte. Ledelsen blir pålagt å drive høgskolene som bedrifter - i konkurranse med offentlig og privateide utdanningsinstitusjoner, der inntektene kommer fra såkalt vekttallsproduksjon og eksterne forskningsoppdrag. Økonomiske hensyn blir lett overordnet faglige. Såkalte ulønnsomme fag blir lagt ned, uavhengig av instituttenes faglige nivå og fagenes samfunnsmessige betydning. Det er lite å spare på en sammenslåing av institusjoner som er så ulike og befinner seg så langt fra hverandre som de tre høgskolene i fylket. Det er også begrensete faglige synergieffekter. Resultatet kan minst like gjerne bli økt byråkrati og dobbeltadministrasjon. For ikke å snakke om uendelige stridigheter mellom de ulike lærestedene, der det overordnede blir å kjempe for sine lokale interesser. Men viktigst er at en sentralisert og styrket ledelse som befinner seg en halv eller hel dagsreise fra det faglige miljøet lettere vil se bort fra faglige argumenter når strategiske avgjørelser skal tas. En høgskole bør styres etter faglige og utdanningspolitiske mål. En sentralisering av denne typen vil være et skritt i gal retning. Redaksjonsskifte Etter et drøyt år med periodiske utgivelser av Næravisa, takker avgangsklassen i avisjournalistikk ved Høgskolen i Volda for seg. Nå venter praksisperiode i aviser annetsteds i landet. Næravisa vil imidlertid snart være tilbake igjen - nå levert til dere av førsteårsstudenter. Denne redaksjonen trår til side, og ønsker neste kull ut lykke til. Kommunal knappeteljing Idesse dagar sit lokalpolitikarar over heile landet og tel på knappane om dei skal stille til attval til kommunevalet i haust. At nokon vel å seie takk og farvel til lokalpolitikken er både normalt og nødvendig. Men at bortimot samtlege av representantane i eit kommunestyre vurderer å kaste inn handkleet er oppsiktsvekkjande. Næravisa kunne i går avsløre at berre fem av dei 35 sitjande representantane i Volda kommunestyre er sikre på at dei vil stille til attval. Det er ingen tvil om at dette skaper uro både i det politiske miljøet og blant lokalbefolkninga i Volda og ein spør seg; kva vil skje no? Sett på bakgrunn av at heile to representantar har sagt at dei vil trekkje seg er er det liten tvil om at det er duka for ei politisk omveltning i Volda kommune. Ei slik omveltning vil blant anna føre til at store delar av Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson Redaktør: Paul Bjerke Vaktsjef: Simen Vågsland Gonsholt kommunestyret vil bli skifta ut. Tvil og skepsis er naturlege umiddelbare reaksjonar på situasjonen som no har oppstått. Korleis skal det gå med lokalpolitikken no når politiske tungvektarar som Solfrid Førde (H) og Per T. Helset (V) trekkjer seg? Vil dei som kjem etter verkeleg greie å fylle tomrommet? Den trange kommuneøkonomien skal vere ein sentral årsak til at mange no vel å gi seg. Å vere i ein pressa situasjon økonomisk gjer at politikarane ofte må fatte vedtak dei ikkje er komfortable med. Det er klart at ein slik situasjon slit på dei som sit med politisk makt. Dersom ein gjentatte gongar blir nøydd til å gå på akkord med seg sjølv som politikar og gi avkall på saker som ein har kjempa for lenge misser ein fort gnisten. Tipstelefon: Næravisa Pressens faglege utval (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og Internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. Redaksjon Men midt opp i all tvil og skepsis finst det også enkelte lyspunkt. Eit av desse kunne ein lese om i Næravisa i går. Medan ein stor del av dei sitjande representantane tydelegvis har vanskar med å motivere seg for ein ny periode står den yngste representanten i kommunestyret, Odd Einar Magnussen (FrP), fram som ein svært engasjert kommunepolitikar. 24-åringen kunne fortelje at han allereie har planane klare for neste periode. Slike skulle Volda kommune hatt fleire av! I og med at ein no mest sannsynleg må foreta store utskiftingar i kommunestyret er det gode moglegheiter for at ein kan få inn fleire politikarar av denne typen. Nye representantar som trer inn i kommunestyret til hausten kjem til å tilføre nytt og friskt blod på den måten at dei vil kome til å E-post: Illustrasjon: Elin Bergsåker-Aspøy bringe nye perspektiv og dimensjonar inn i lokalpolitikken. Engasjement og evne til nytenking er etter mi meining to sentrale eigenskapar ein må ha dersom ein skal bli ein dyktig politikar. Rett over helga får vi det endelege svaret på kor mange av dagens representantar som kjem til å trekkje seg. Då kallar nominasjonskomiteen alle representantane inn til møte. For oss andre er det berre å vente i spenning. Kven veit; kanskje nokon av lokalpolitikarane ombestemmer seg etter å ha foretatt ei omtelling av knappane sine i løpet av helga? Det gjenstår å sjå. Ingvild Parr Utgjeve av avisstudentene ved Høgskulen i Volda. Trykk: Aarflots Prenteverk, Volda

3 Næravisa - Fredag NYHENDE 3 Betalte mer enn DOBBEL MARKEDSPRIS Vanligvis leies lokalene ut for kroner i måneden. Utestedet Fakultetet i Volda måtte ut med kr. pluss moms. Nå er de konkurs. Vidar Enerstvedt - Dersom summen stemmer var prosjektet helt borte i natta. Jeg kunne sagt på forhånd at det ikke ville holde mange månedene, sier eieren av lokalene, Ketil Johan Kroken, til Næravisa. Men: Huseieren fra Langevåg hadde ingenting med leieprisen å gjøre. Fra 1998 har han leid ut lokalene til Volda Restaurantdrift AS. Ifølge Kroken har leiesummen den siste tiden ligget på rundt kroner i måneden. Sommeren 2002 leide Volda Restaurantdrift AS lokalene videre til selskapet 2 Steps Invest AS, som drev Fakultetet. Prisen var hele I tillegg måtte selskapet betale moms, så den reelle summen kom opp i over kroner i måneden. Dette inkluderte husleie og inventar. Etter at selskapet bak Fakultetet gikk konkurs etter et halvt års drift, har Volda Restaurantdrift AS sagt opp leieavtalen med Krokens selskap, Strandgata 6 AS. KONK: Utestedet Fakultetet i Volda måtte stenge dørene rett over nyttår, et drøyt halvår etter oppstart. (Foto: Ivar Brandvol) - Ikke overpris Næravisa. Volda Restaurantdrift AS la ned hadde fokus på andre ting enn Glenn Thoresen i Volda Han sier investeringer på over Café Amsterdam sommeren 2002, virksomheten i Volda. Derfor Restaurantdrift AS avviser at to millioner ved oppstarten av etter nær fire års drift. Glenn valgte vi å trekke oss ut, sier leieprisen var urimelig høy. Café Amsterdam gjorde det Thoresen avviser at økonomiske Glenn Thoresen. - Det var ikke noe urimelig med nødvendig å leie videre til en hensyn låg til grunn. Blant disse var trener for leiesummen, uten at jeg vil høyere pris. Dette gjorde at - Grunnen var at vi i Volda fotballaget Hødd, Harald bekrefte noen sum. Det er et indre Fakultetet slapp unna større Restaurantdrift AS alle sammen Aasland Riise, som i september anliggende, sier Thoresen til investeringer da de starta opp. - Arrangementene har skylda 2001 ble registrert som daglig leder. Firmaet driver nå eiendomsutleie i Hareid. Glenn Thoresen vedgår at selskapet har tapt penger i Volda. - Volda har aldri vært god butikk for oss, men vi har ryggrad til å tåle det, forsikrer han. Styreleder Ronny Andre Roberts mener andre faktorer enn husleia var mest avgjørende for konkursen. - Hovedsaken til konkursen vår var to større arrangementer hvor det møtte opp altfor lite folk. Det var konserten med Trang Fødsel, og standupkvelden med Trude Mette Johansen. Husleia var en liten grunn, men hovedgrunnen var svikten i disse arrangementene, fastholder Roberts, styreleder i 2 Steps Invest AS, selskapet bak Fakultetet. - Når skjønte dere at det bar mot konkurs? - Det skjønte vi 1. januar. Seks dager senere slo de seg konkurs. Dermed stengte Fakultetet, og egenkapitalen på var tapt. Styreren av konkursboet, advokat Per Maurset i Stryn, er til dels enig med Ronny Andre Roberts sitt syn på årsaken til konkursen. - Det var nok en kombinasjon av høy husleie og mislykkede arrangementer som førte til konkursen, tror Maurset som bekrefter at leiesummen for lokaler og inventar var kroner, pluss moms. - Var det urealistisk å tro det kunne gå rundt med så høy husleie? - Nei, jeg tror det kunne gått. Budsjettene var bra. Bostyreren opplyser ellers at det har vært lite krav til boet. Det eneste kravet av en viss vesentlighet er fra utleieren. Huseieren: Ikke drevet godt nok Yumlin Zahns kommende kinarestaurant har større sjanse for å overleve enn Fakultetet hadde. Kinarestauranten slipper nemlig med langt under halve leia i de samme lokalene. KINESISK: Yumlin Zahn er for tiden godt i gang med å omgjøre lokalene i Hamnegata 6 til kinarestaurant. (Foto: Nærsynet) Den nye kinarestauranten leier nå direkte fra Krokens selskap for drøye kroner i måneden, ifølge Ketil Johan Kroken.. - Vi leier ut til markedspris, kanskje litt under, hevder huseieren overfor Næravisa. Ketil Johan Kroken ønsker nå Yumlin Zahn lykke til med den nye kinarestauranten. - Jeg håper virkelig de klarer seg godt, og blir et fint tilskudd i Volda, sier han. Kroken mener restaurantdriften de siste årene har vært for dårlig. - Det har det. Tidligere år har vi hatt leietagere som har drevet godt, men som måtte avvikle på grunn av sykdom. Jeg tenker på restauranten La Paz på midten av nittitallet, den klarte seg bra, forteller Kroken.

4 6 NYHENDE Næravisa - Fredag Ensomt på høyresida Hun kan bli Søre Sunnmøres Ine Marie Eriksen, men sliter med oppslutningen. Foreløpig består lokallaget til Unge Høyre av tre personer. Volda har mangel på partipolitisk ungdomsrekruttering. Randi Fuglehaug - Vi prøvde oss på en vervekampanje på skolen, men folk lo av oss da vi spurte om de var interesserte i Unge Høyre, sukker Linda Løvik (18). Datteren til stortingsrepresentant Petter Løvik har fått politikk inn med morsmelka, eventuelt pappas egen vervekampanje. Selv om det ikke er grunnen til hennes eget politiske engasjement, sitter hun nå i arbeidsrådet for Møre og Romsdal Unge Høyre og har fått det for seg at Volda trenger et lokallag. Det synet deler dessverre få av hennes medelever. - Alle som vil engasjere seg politisk, melder seg jo inn i SU, sier Løvik. SU gjør det bra - Stemmer nok, det, smiler leder for Volda Sosialistisk Ungdom, Kaisa Aarflot Aglen (18). - De fleste er på venstresida. Nå går det veldig bra. Men det har vært tøft. SU-gjengen består per i dag av 15 medlemmer. Med Unge Høyres tre, er det totale antallet parti-politisk involverte ungdommer i dag langt unna å fylle en kommunestyresal. SU og Unge Høgre er Voldas eneste ungdomspartier, og kommunestyrepolitikerne skulle gjerne sett at det fantes flere. Mangler ungdomspartier - Det er synd. Vi burde absolutt hatt et ungdomsparti, sier KrFs varaordfører Ingeborg Lyngnes Dahle. KrFU hadde tidligere et lokallag i Volda, men det døde ut på grunn av sviktende medlemstall. - Problemet er at det er vanskelig å finne ledere og medlemmer, jeg vet i grunnen ikke hvorfor, sier Dahle, som ikke har konkrete planer for å rekruttere ungdommer. Det ellers så markante ungdomspartiet AUF har heller ikke noe lokallag i Volda eller Ørsta. Kommunestyremedlem for Ap, Gunhild Humberset, forteller at det er 8 år siden sist. - Ungdommen har så mange ting å engasjere seg i for tiden. Hadde det vært større interesse for et lokalt AUF, ville det sikkert komme i stand. Men vi har et fylkeslag, da. - Vi hadde satt pris på mer ungdomsengasjement, men noen adskilt ungdomsorganisasjon er nok ikke aktuelt akkurat nå. Ikke når hovedorganisasjonen selv sliter med lave medlemstall, sier Eldar Dale i Volda Senterparti. Han mener likevel partiet bør ta selvkritikk for manglende rekruttering. - Vi har nok gjort litt for lite, ja. Det er mye å ta tak i. Politikk i skolen Kaisa i Volda SU er enig i at både politikere og lærere burde gjort mer for å få ungdom politisk engasjerte. - Man burde for eksempel ha mer politisk undervisning i skolen. Og da mener jeg ikke bare å lære om politikk, men også å lære om å ta standpunkt og finne sin egen mening. SUs viktigste mening for tiden er nei til krig i Irak, men lokallaget jobber også med arrangering av selvforsvarskurs for jenter og innføring av en politisk tavle på Volda vidaregåande skule. Unge Høyre avventer inntil videre de politiske fanesakene. Linda og de to partikollegaene hennes trenger først medlemmer, for deretter å holde et årsmøte, for så å forhåpentligvis stable et styre på bena. - Vi skal ha en ny vervekampanje nå snart, sier leder Linda. - Så får vi se om det har noe for seg. PÅ OPPSVING: Lederen i Volda SU, Kaisa Aarflot Aglen. FORTSATT LITEN: Linda Løvik har startet Unge Høyre-lokallag i Volda, men foreløpig er det ikke nok medlemmer til et fullstendig styre. (Begge foto: Randi Fuglehaug) Kvinne på kammeret 12. februar vil lensmannskontoret i Volda få en ny politibetjent. Da kommer Grete Hjelle (36) tilbake til Sunnmøre for å opprettholde lov og orden. Camilla Kilnes Hjelle vokste opp i nabokommunen Ørsta, gikk ut av Politihøyskolen i 1990 og har vært innom både Vardø og Måløy før hun bosatte seg i Florø. - Jeg har primært jobbet som etterforsker ved Flora politistasjon. Der hadde jeg hovedansvaret for vinningsforbrytelser og etterretning, sier Hjelle på telefon fra Florø. Eneste kvinne Lensmannen i Volda, Rune Mørkedal, er overbevisst om at Hjelle vil gjøre en god jobb. - Ja, hun har ti års ansiennitet fra forrige jobb. Dessuten ser vi frem til å få en kvinnelig ansatt. Det er noen år siden sist, sier Mørkedal. Han tror Hjelle kan bidra med diplomatiske løsninger på saker som berører familier. Hjelle har vært vant med en arbeidsplass med nesten like mange kvinner som menn. - Det blir en overgang å gå fra politistasjonen i Florø til lensmannskontoret i Volda. - Er det noen fordeler ved å være kvinne i dette yrket? - Ingen. Det er absolutt ingen fordeler. - I min gate - Det blir til sammen sju lensmannsbetjenter ved Volda Lensmannskontor når Hjelle kommer, sier Mørkedal. Han forteller at Hjelle ikke fikk jobben fordi hun var kvinne. - Vi ga tilbudet til noen andre først, men når han sa nei, så var hun den beste kvalifiserte. Hjelle vil gå kraftig ned i lønn ved å ta vikariatet ved lens- }mannskontoret til mindre i lønn er en av ankepunktene til at jeg ikke blir så lenge. Vikariatet vil vare i sju måneder. Hun er ikke helt sikker hvorfor hun valgte å bli politikvinne, men angrer ikke valget. - Det var vel tilfeldigheter. Jeg ENESTE KVINNE: Grete Hjelle vil bli eneste kvinne blant politibetjentene ved Lensmannskontoret i Volda. (Foto: privat) føler at etterforskning er i min gate. Selvsagt er det både positive og negative sider. Jeg får kunnskap om ting som er lite behagelig, og møter folk i vanskelige situasjoner. Men det positive er helt klart når du klarer å hjelpe disse menneskene.

5 Næravisa - Fredag NYHENDE 7 - Få dette huset vekk! Et falleferdig hus er til stor irritasjon i Volda sentrum. - Det er helt sjukt at et så stygt og forfallent hus skal få skjemme ut sentrum på denne måten, klager naboene. Camilla Berg Hansen Det vesle, grønne huset med adresse Halkjelsgate 28 har nok vært fint en gang i tiden, men i dag er det ikke et pent syn. Nesten samtlige ruter er knust, malingen flasser av i store flak, takplater henger fra taket og inne flyter det over av søppel, skrot og knust glass. - Sjukt og farlig - Få huset vekk, forlanger de nærmeste naboene, Oddvin Heggen og butikkeier Hans Høydalsvik. De er ikke sene om å legge fra seg snøskuffa når Næravisa spør hva de synes om det grønne huset. - Det er helt sjukt at det får ligge sånn og forfalle, sier de to. Også Kirsti Driveklepp, som jobber i klesbutikken rett ved siden av, er oppgitt. - Det er grusomt, huset er til irritasjon for hele sentrum. Hvorfor skal et så forfallent bygg få stå så stygt til? Oppgitt De to karene Heggen og Høydalsvik skuler på bygget og rister oppgitt på hodet. For dem er det ikke bare skjemmende og stygt å ha en slik rønne innpå seg, de mener at bygget også kan være farlig. - Det er ikke vanskelig for barn å komme seg inn i huset, og der inne kan de lett falle tvers igjennom råtne planker og slå seg, advarer Høydalsvik. Håper på riving Heggen rister på hodet igjen. Huset hans ligger nesten vegg i vegg, og han er ikke fornøyd med utsikten. - Gamle voldinger kommer forbi TO GODE NABOER OG EN DÅRLIG: Oddvin Heggen (t.v.) og Hans Høydalsvik skuler misfornøyd på det forfalne huset i Halkjellsgate 28. (Foto: Camilla Berg Hansen) og roser huset mitt fordi jeg har beholdt den gamle stilen. De synes ikke noe om at et gammelt, fint hus som dette har forfalt. Du vet, en gang på 40-, 50-tallet bodde det fjorten mennesker på en gang der inne!, forteller han. Høydalsvik, som driver elektroforretningen rett ved huset, synes det er synd sentrumstomta ikke kan brukes til noe bedre. - Her kunne det bygges noe fint, sier han. - Jeg bød en gang kroner for plassen sjøl. Men ingenting skjer. Vi har hørt det skal rives, og håper bare at det skjer snart. Det hadde vært flott om du fikk huset vekk, ber han. Nabo Heggen er helt enig: - Ja, hvis du klarer å få det vekk skal du sannelig få en lykketiøring av meg! - Skal snart rive huset Ansvarlig for huset, Eiliv Halkjelsvik, lover at huset i Halkjelsgate snart skal bort: - Det skal rives om en måned eller to. Halkjelsvik har en festeavtale på tomta gjennom firmaet Volda Ullspinneri AS. Han kjøpte huset i Til å begynne med var planen å restaurere huset, men så kom en ny kommunal reguleringsplan som satte av området til et nytt og bedre veikryss, sier Halkjelsvik. - Siden den gang har det vært meningen at bygget skal rives. Det er ingen som pusser opp et hus som skal restaureres, sier han. Ifølge Halkjelsvik ble ikke huset revet med en gang fordi han ventet på at utbyggingsavtalen på veiprosjektet skulle bli ferdig. Den gikk i orden for noen måneder siden, og nå lover han at huset skal bort om en måned eller to.

6 4 NYHENDE Næravisa - Fredag Volda SV: Klare for innflytelse Sosialistisk Venstreparti stormer fram på nasjonale meningsmålinger. Hvis voldingene følger på denne bølgen ved kommunevalget til høsten, vil Volda SV få nesten dobbelt så mange representanter som i dag. Guro Danielsen - SV er klare for å ta ansvar hvis vi skulle komme i den flotte situasjonen å få vesentlig mer å si i kommunestyret, sier gruppeleder i Volda SV, Gunnar Strøm. Og slik ligger det også an hvis man regner med at voldingene stemmer like mye SV som folket gjør på landsbasis. Hvis kommunevalget hadde vært i dag, ville SVs mandattall gått opp fra fire til sju i følge beregninger som Næravisa har foretatt. Klar ordførerkandidat Volda SV har ennå ikke klar nominasjonslista for kommunevalget til høsten, men røper at de allerede har tenkt på muligheten for å få ordførervervet. Kandidaten er klar, men ingen vil røpe hvem det er før nominasjonslista er klar i mars. Det er likevel grunn til å tro at det er Ingrid Opedal som vil stå øverst på nominasjonslista. Hun er stortingsvararepresentant for SV Møre og Romsdal og kommunestyrerepresentant for Volda SV. - Klart alternativ - Det er vår jobb å få velgerne til å huske den følelsen de har nå under valgkampen til høsten, sier Opedal. - Grunnen til at SV går så mye fram nå, er nok at vi framstår som det klareste alternativet til den borgerlige regjeringen som sitter i dag. Folk er kritiske til internasjonale hendelser som for eksempel USAs krigføring mot antall mandater Irak, og mange er dessuten skeptiske til privatiseringspolitikken som fører til blant annet høye strømpriser, mener hun. Koalisjon - SV er jo et parti som alltid har levd i en opposisjonstilværelse, men de siste åra har vi gått fra opposisjon på venstresida til å bli et seriøst politisk parti, sier Gunnar Strøm. Han mener at SV vil kunne være i stand til å samarbeide godt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis det skulle bli nødvendig for å få flertall i kommunestyret. Partiene har ikke startet noen formelle samtaler rundt en eventuell koalisjon, men Strøm regner med at det kommer til å skje før valget til høsten. Kampsaker - Det er jo også greit å bli enige på forhånd slik at velgerne vet hva de har å forholde seg til, sier Strøm. - SV kommer uansett til å fortsette å kjempe for sine saker. Som et lite parti har vi jo ikke alltid fått flertall for sakene våre, men det kan jo forandre seg nå, sier Ingrid Opedal. - Uansett er vi jo avhengig av mer penger til kommunene fra Stortinget for å kunne gjennomføre kampsaker som satsing på barn og unge, kultur og miljø, sier hun. Høyre KrF SP SV AP V FrP parti 1999 NÅ GENERELL NEDGANG: Næravisa har foretatt en uoffisiell beregning med utgangspunkt i dagens meningsmålinger som viser er nedgang i antall mandater i alle partier i Volda bortsett fra SV og FrP. Det er tatt hensyn til at kommunestyret i Volda blir kuttet fra 35 til 27 representanter høsten (Tabell: Guro Danielsen) TIL VENSTRE: - Du får stå på venstresida du da, Ingrid, der du hører hjemme, ler gruppeleder i Volda SV, Gunnar Strøm. (Foto: Guro Danielsen) Høgre håper på Bere De siste nasjonale meningsmålinger tyder på at Volda Høgre vil gjøre det dårligere enn forrige kommunestyrevalg som var i Camilla Kilnes Volda Høgre har hatt en sterk posisjon med ti representanter, men kan neste høst ende opp med bare seks. - Meningsmålinger svinger selvsagt opp og ned, det er umulig å si hva det vil ende på, sier Solfrid Førde, gruppeleder for Volda Høgre. Partiet hennes har stått svært sterkt i Volda, og Førde tillegger en sterk ordfører mye av æren. - Knut Bere har vært en fantastisk motivasjonsfaktor, og han har vært en markert ordfører i 16 år. - Ingen kommentar I Næravisa i går ble det antydet at Ap, Sv, Sp og KrF danner koalisjon før valget, og kan dermed true Høgre. - Jeg har ingen kommentar til hva de andre partiene driver på med. Vi vil bare holde på som før, IKKE BARE BERE: - Vi vil sikkert få noen gode kandidater på nominasjonsmøtet, sier Solfrid Førde, gruppeleder i Volda Høgre. og satse på de sakene som vi tror er viktig for lokalsamfunnet, sier Førde. Hun har selv valgt å si takk for seg når det gjelder kommunestyreverv. - Det kan slå ut på Høgres representasjon at mange vil slutte i kommunestyret, sier hun. Klare seg uten Bere - Vi holder på med programmet, men først skal vi i nominasjonskomiteen få gjøre vårt, sier Førde. Høgre skal ha nominasjonsmøte neste uke, og da får Voldas innbyggere vite om Bere kaster inn håndkleet. - Jeg kunne selvsagt tenkt meg at han satt i fire nye år, men det er viktig å vise at partiet kan markere seg selv om vi ikke har Bere med som ordførerkandidat, mener Førde. - Vi vil drive på som før, og vil ikke gjøre noe spesielt for å motvirke koalisjonsalternativet, forteller Førde. Høyre har generelt vært opptatt av privat næringsliv, og i Volda vil det satses på flere arbeidsplasser i næringslivet - ikke nødvendigvis i offentlig sektor. En annen stor fanesak for Volda Høgre vil være samferdsel.

7 Næravisa - Fredag NYHENDE 5 En ungdom med makt Lars Olsen Øye er ikkje som andre 17- åringar. Denne guten sine vurderingar kan påverke jamaldra sin fridom. Monica Bjermeland 17-åringen er nemleg leiar i det ganske nyoppretta ungdomsrådet i Ørsta. - Ja, eg har litt makt, innrømmer Olsen Øye. Mellomledd - Men eg ser nok heller på meg sjølv som ein vidareformidlar, eit bindeledd mellom ungdom i Ørsta kommune og politikarane våre, seier han. Olsen Øye går andre året ved Volda vidaregåande skule, på linja for media og kommunikasjon. Oppgåva som ungdomsrådsleiar tek han svært seriøst. - Det er positivt at kommunen ynskjer å gje ungdom moglegskapen til innverknad. Å være i rolla som leiar for rådet er ei stor utfordring. Det er artig å kunne yte noko for ungdommen, synest Olsen Øye. Han legg vekt på rolla si som mellomledd. - Vi vil at ungdom skal komme til oss med saker, slik at det ikkje er rådet som heile tida må ta initiativ. Det er jo dei vi arbeider for. Vil påverke Målet med ungdomsrådet er å gje ungdommen ei stemme som politikarane har lova å ta omsyn til. Ungdomsrådet skal blant anna HAR MAKT: Lars Olsen Øye (framme), leiar i ungdomsrådet i Ørsta. (Foto: Monica Bjermeland) fungere som ein høyringsinstans i kommunale saker som vedkjem ungdom. - Det er bra at kommunestyret vil høyre på oss. Vi veit jo sjølve mykje betre enn dei vaksne kva vi ynskjer. No arbeider ungdomsrådet for at ein av våre representantar skal få fast plass med talerett i kommunestyret. - Direkte påverknad er viktig, legg leiaren til. Mot rus Ungdomsrådet er enno i ein etableringsfase. Det er mykje å setje seg inn i reint praktisk. Den første store saka til rådet er rusførebygging. I slutten av mars skal rådet arrangere ei konferanse for alle ungdomsråda i Søre Sunnmøreregionen. Info og debatt - Vi får besøk av ein fagperson som skal informere om ungdom og rusproblem. Så skal vi debattere temaet. Vonleg vil vi òg kome fram til rusførebyggjande tiltak vi kan arbeide med i våre respektive kommunar, fortel Olsen Øye. - Kva trur du ein kan gjere? - Eg trur det er vesentleg å gje ungdommen eit så interessant alternativ at dette overdøyver freistinga til å nytte rus, meiner 17-åringen. Med rett til å bli høyrd Ørsta har det. Volda har det snart. Ungdomsråd med høyringsrett i kommunale saker som vedkjem ungdom. Ungdomsråda er organisert som eit kommunestyre i miniatyr. Ørsta har elleve representantar i sitt råd. Volda skal ha femten. Ungdomsråda har møte ein gong i månaden. I makta si «lune hole» - formannskapsalen. Berre ungdom I Volda skal berre ungdom sitje i styret, medan dei i Ørsta har ein representant frå formannskapet som fast medlem i ungdomsrådet. Ein av dei viktigaste rettane til ungdomsråda, er at dei får høyringsrett i kommunale saker som vedkjem ungdom. I tillegg løyver kommunane pengar til ungdomsråda sine. Ungdom kan i neste instans søke ungdomsrådet om midlar til prosjekt. I Ørsta kjem til dømes snowboardklubben til å søke rådet om støtte til bygging av innandørs hall. Så langt ligg det årlege beløpet ungdomsrådet i Ørsta har å rutte med på om lag kroner. Sju kommuner Det var Søre Sunnmøre regionråd som bestemte at det skulle opprettast ungdomsråd i distriktet. Regionrådet inkluderar ordførarane og administrasjonssjefane i dei sju kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid. Av desse er Volda siste kommune som opprettar ungdomsråd. Arbeidet med å velje inn representantar til rådet går føre seg akkurat no. Representantane vert velt inn frå ungdomsskular, vidaregåande og lag og organisasjonar der ungdom er med. Når representantane er velt inn, vel dei eit styre. Nestenulykke i Hovdebygda Ved ti-tiden fredag morgen holdt det på å bli full krasj mellom brøytebilen og en personbil på motorveien i Hovdebygda. Ved oppkjørselen til Ivar Aasen-tunet manøvrerte brøytebilen med påhengsplogen ut mot veien. Føreren av personbilen, en Peugeot Boxer, oppfattet det som at kjørefilen hans ble blokkert, og vrengte bilen ut og ned i motsatt grøftekant. Hjelpemannskap fikk siden trukket den forholdsvis uskadede bilen opp på veien. Føreren, en mann i førtiårene, var rystet av hendelsen men for øvrig i god behold. (sg) Hjelpemannskap i aksjon i Hovdebygda. (Foto: Simen Gonsholt) Rusbrus på REMA REMA 1000 i Volda har for en kort periode hatt rusbrus i sine hyller. Årsaken til dette er at det er kommet nye varer i sortimentet til REMA 1000 og at disse varene automatisk blir sendt ut til alle butikker. Varene kom til Volda rundt sist helg, og REMA regner med at de vil bli utsolgt kanskje allerede i dag. Rusbrusen kommer ikke til å bli tatt inn i vareutvalget igjen. (rdg) - Lidl velkomne - Lidl er sjølvsagt velkomne til Sunnmøre, med føresetnad om at dei vil følgje norske lover, seier Hanne Lise Sørensen i Ålesund Handel og Kontor. Ho seier at dei har hatt samtalar med Lidl Norge og har fått det inntrykket at selskapet vil følgja norske lover om blant anna organisering av tilsette. Handel og Kontor i Ålesund har tidlegare kome med krass kritikk av Lidl, men moderer no kritikken.(ks)

8 8 REPORTASJE Næravisa - Fredag Velkommen til Kraftverket fra 1939 strøm de kan fråtse ligger James Edmondston Ivar Brandvol - Vi har ingen strømkrise i Norge, påstår energiminister Einar Stensnæs. Helt riktig, mener innbyggerne i Osdal. 19 beboere Osdal ligger et godt stykke utenfor allfarvei, lengst inn i fjorden og langt opp i dalen. Et skjult strømeldorado. Grenda består av tre gardsbruk, 19 mennesker og et antikvarisk kraftverk som innbyggerne forguder: Kraftverket har siden 1939 trofast generert all den strøm innbyggerne måtte ønske. Strømkrise, sparedusj og alternative energikilder er fremmedord. Hos Nils Ivar Osdal IKKE AMPERT: Den antikvariske maskinen får kjærlig behandling. (Alle foto: Ivar Brandvol) DUGNAD OG DYNAMITT: Mye

9 Næravisa - Fredag REPORTASJE 9 «Lille Kuwait» jobber utrettelig for å gi Nils Ivar og de 18 sambygdingene gratis i. Men det er høyspenning i hverdagen: Går generatoren i stykker, grenda sju kilometer unna nærmeste strømledning. (44) står vedovnen mest til pynt. - Det hender jeg brenner noen tomme melkekartonger og litt rusk og rask. Ellers går det mest i gulvvarme. Da slipper jeg å hugge ved, humrer gardbrukeren. I kjelleren har han et monstrum av et sentralvarmeanlegg, som ustoppelig pumper varmt vann gjennom alle gulv - og gir mulighet for nonstop kvalitetstid i dusjen. Noen skal en gang ha sammenlignet Osdal med Kuwait, den oljerike ministaten med fattige naboland på alle kanter. Men det nekter de for, de beskjedne osdalingene. Elektrisk eksil De 19 innbyggerne lever i noe som må fortone seg som et elektrisk eksil. Osdal er det siste stedet i Norge som ikke er en del av Statnetts omfattende nettverk. Seks og en halv kilometer skiller grenda fra nærmeste strømnett. Hvis noe skjer med det gamle kraftverket kommer ingen smart ingeniør fra Tussa Kraft og rydder opp. Når lyspærene blunker og fryseren tiner er det ingen de kan ringe og klage til. Men at det er skummelt med et så gammelt anlegg, er ikke Nils Ivar Osdal enig i. Selv om strømstans betyr at han må fyre opp et nødaggregat for å få melket geitene i fjøset. Watt i ørene - Vi har vokst opp med denne maskinen, den har liksom stått og surret hele livet mitt. Er det noe som begynner å bli slitt, hører vi det på lyden. Jeg kjenner lyden av et slitt kulelager med en gang, skryter han. Det lille huset som rommer vidunderet, ligger i bunnen av ei 90 meter lang rørgate som starter i en liten demning oppe i lia. Nils Ivar Osdal skakker på hodet og åpner nølende døra, det er noe som ikke stemmer. - Det er faktisk et kulelager som er slitt. Hører dere ikke? Kjenn her, det er varmt sier han, og legger hånda på en innretning. Næravisa hører ingenting. Man må nok ha kilowatt i ørene for å høre slikt. Dugnad og dynamitt Demningen som samler vannet til kraftverket er en del av en unaturlig elv som ble gravd ut ved århundreskiftet. - De hadde jo ikke gravemaskiner den gang, det gikk i dugnad og dynamitt, mimrer gamlefar på gården Sigmund Osdal. Han kan så vidt huske da anlegget kom i gang i Turbinen ble kjøpt brukt fra kraftverket i bunnen av dalen. Så stod den og støvet ned i en låve før den ble montert. Siden har den snurret natt og dag, kun avbrutt av en årlig inspeksjon, forteller han. Det har blitt et par utbedringer på maskineriet likevel, opp gjennom årene. Vekselstrøm har erstattet likestrøm, og en diger regulator fra 1927 er blitt lempet inn i huset. Røret som går fra demningen til stasjonen pleide å være i trevirke, nå er det byttet ut til fordel for innovativ plastikk. - En del ansvar - Dere må ikke bare skrive om at vi har gratis strøm, det er en god del arbeid med dette! Nils Ivar Osdal vil helst ikke fremstå som en lat strømbaron. De tre gårdene som eier kraftverket deler på ansvaret det betyr at Nils Ivar Osdal er innom og sjekker vidunderet hver tredje dag. Nå vurderer grenda å bytte ut det kjære kraftverket med et moderne, og ikke minst effektivt anlegg. I dag kan de nyte godt av maks 37 kwh, med ett nytt anlegg kan de ta ut det doble. - Det gamle anlegget er verneverdig og skal ikke rives, altså. Per i dag har vi nok strøm, så vi får et luksusproblem med dobbelt mengde. Og så lenge nettverket er flere kilometer unna, kan ikke overskuddsstrømmen selges. Kanskje like greit, for med nettet kommer kostbar nettleie og energiminister Einar Stensnæs Lille Kuwaits Saddam. håndmakt ligger bak for å få vannet til å renne inn i kraftverket. VARME I ALLE GULV: Hunden Ronja og Nils Ivar Osdal koser seg med gulvvarme.

10 10 SPORT Næravisa - Fredag Folkestad trekkjer laget LITE FORNØYD: René Kongsvoll på Folkestad er bitter etter at at laget gikk i oppløsning. (Foto: Ivar Brandvol Folkestad sitt A-lag i fotball «rykte opp» til 5. divisjon framfor komande sesong, men har no bestemt seg for å trekkje A-laget. Spelarmangel og liten interesse er årsaka. Magne J. Krumsvik - Folk er ikkje interesserte i å spele fotball for Folkestad lenger. På eit spelarmøte møtte det berre opp fem aktuelle spelarar. Dermed vel vi å trekkje laget frå seriesystemet til Sunnmøre Fotballkrets, seier René Kongsvoll (20) til Næravisa. Styremedlemen er svært skuffa over at det ikkje lenger blir seniorlag i bygda. - Det er bittert. Vi hadde eit bra lag på gang i fjor då vi kom på andreplass i 6. divisjon. No viser det seg derimot at fleire av desse spelarane gir seg eller har flytta frå bygda, seier Kongsvoll. Nær tippeligaen Folkestad sitt A-lag har i løpet av si historie fått oppleve å rykkje opp tre gongar frå 8. til 5. divisjon. Alle gongane har det imidlertid skjedd fordi seriesystemet har blitt lagt om. - Ja, det var faktisk i fjor vi var nærast eit reelt opprykk til 5. divisjon etter sportslege prestasjonar, men Rollon vart for sterke. No hadde vi sjansen til å spele i same divisjon som Rollon, men den gang ei. Få med at vi aldri vore så nær tippeligaen før, seier ein tankefull Kongsvoll. 20-åringen har tidlegare spelt for Hovdebygda i 3. divisjon, og vil no prøve å få plass på 4. divisjonslaget saman med Folkestad-spelarane Henning Kongsvoll og Roy Meek. Kva dei andre spelarane på Folkestad vel å gjere er han usikker på. - Kanskje nokre vel å prøve seg i andre klubbar i regionen, men enkelte legg nok fotballskoa på hylla, seier han. Tre lag Sjølv om Folkestad IL vel å leggje ned A-laget, så vil klubben stille med tre aldersfastlagde lag. - Vi stiller nok med to gutte- og eit jentelag. Etter planen skal jentelaget til verdas største fotballturnering for aldersfastlagde lag denne sommaren. Norway Cup bli nok litt av ei oppleving for jentene, avrundar Kongsvoll. PS! Sæbø sitt A-lag, som tok sigeren i 6. divisjon framfor Folkestad og dermed direkte opprykk til 5. div., stiller lag i 5. divisjon. Det same gjer det etablerte samarbeidslaget Austefjord/Volda II som har spelt i denne divisjonen i fleire år. Volda Skisenter har reparert skitrekket Volda Skisenter har reparert skitrekket og inviterer til superhelg på Reset i helga. I kveld blir chipkorta utdelt, medan trekket går for fullt på laurdag og søndag. Magne J. Krumsvik Mange skientusiastar har irritert seg over stopp for skitrekket på Reset den siste tida. Dette har dugnadsgjengen som styrer Volda Skisenter teke på alvor og har gjort sitt beste for å reparere feilen. - Vi er ein dugnadsgjeng på om lag 70 personar som gjer vårt beste for at tilhøva på Reset skal vere dei beste. Av og til oppstår det problem i trekket og dette prøver vi å ordne opp i så raskt som mogleg. I det siste har vi hatt eit problem som har vore vanskeleg å løyse, men etter intens jobbing vonar no at alt skal vere i orden, seier Kåre Johan Eikrem. Leiaren i Volda Skisenter kan friste med glimrande forhold i bakken. Nye chipkort Eikrem kan fortelje at dei forseinka chipkorta vil verte utdelt på Reset i kveld. - Det vil ikkje verte kveldskøyring, men dei som skal ha chipkort kan få desse tildelt mellom klokka 16 og 20. Desse korta vil forenkle biletteringssystemet og gjere at alt går raskare på alle måtar, seier leiaren i Volda Skisenter. Ope i helga I helga vil Reset ha ope mellom klokka 11 og 16 både laurdag og søndag. - Varmestova er sjølvsagt open begge dagar og det er glimrande forhold både for alpint og telemark. Også på Bondalseidet i Ørsta kan dei melde om glimrande forhold til helga. FULL TENNING: Med fint vêr til helga blir det ein flott dag i bakken. (llustrasjonsfoto: Monica Bjermeland)

11 Næravisa - Fredag REPORTASJE 11 I kveld er det premiere på årets Vekerevy i Volda, «Folk flest er ganske vanleg (med atterhald om endringer)». I går var det generalprøve. Men hva skal man egentlig si om en generalprøve? eneralprøver kan ikke anmeldes James Edmondston Torsdag morgen kvart på ni. Melde seg frivillig til å dekke generalprøven på vekerevyen. Genial idé. Får en til å virke initiativrik og flittig. Torsdag morgen kvart over ti, ringe til revysjefen for å bekrefte oppmøte og få vite tidspunkt. - Klokken ti. - Ti? Som i to timer på midnatt, ti? - Ti. Angre som en hund. En hund som nettopp har gjort noe den angrer på. Næravisa har egentlig deadline lenge før kl. ti. Men det er ikke lett å fylle 16 sider avis fire dager i uken hvis du ikke har annonser og lange innlegg fra folk som vil si noe veldig viktig om kirken. Revysaken har fått satt av plass og plass må fylles. Derfor må journalist og fotograf innfinne seg med å troppe opp på Volda samfunnshus kl. ti. Det er regler for hva man kan skrive om en generalprøve. - Du skal ikke anmelde den. Skriv en stemmningsrapport, få med hvordan forberedelsene går og sånt. - Stemning, forberedelser, ikke anmelde. OK! Det er vel lov å være kritisk og negativ uten å anmelde? Det er i hvert fall ikke uttalt ulovlig? Hehe. Spydige kommentarer om revyen på vei. På vei ned sammen med en av koreografene kan man prøve å lure til seg litt innsideinfo. Hva slags folk er det som er med? Det er visst en del trøndere. Vips, har man noe man kan vinkle på. Det er sikkert en del lavmåls «Are og Odin»- vitser som vi kan henge ut. Vandre inn med fotograf, det er siste øyeblikks reparasjoner på møbler på scenen. En sofa som må spikres sammen. Lukter dårlig forberedelse lang vei. Få lov til å gå ned i sminkerommet. Forsøke halvhjertet å vitse - «så det er dette du er med på revyen for» - til en av de mannlige skuespillerne som får make-up. Alt mens fotografen får leve ut sine Se & Hør-nykker og ta bilder av «divaene». Opp igjen og finne seg en plass, det er jo faktisk en del folk som har møtt opp her. - Eg har lovt eg skal flire, sier en jente til naboen sin. Hvor dårlig kan dette opplegget være hvis stjernene må få slike garantier fra vennene sine? Lysene går ned og det blir stille i salen. Det er utrolig vanskelig å notere på en blokk når man ikke kan se noe, teateranmeldere har visst penner med små lykter på så de kan se hva de skriver. Her skal det jo ikke anmeldes, så heldigvis er pennen uten lykt. Første mann ut på scenen. Han synger på nynorsk. Han er faktisk morsom. Generalprøven går sin gang uten store feil, bortsett fra noen bein som går feil vei i en cancandans, og en som ikke kan spille blokkfløyte uten å le. Det er for så vidt ikke så lett å sitte i salen uten å le heller. Var man vennlig innstilt, kunne man rost for tidvis bitende og variert inspirerte sketsjer. Sangene går det jo også an å le av. Negative innstillinger blir fort slitsomme å holde på, når det blir sent og en tar seg selv i å le av noe man hadde tenkt å raljere over. Revyen er egentlig ganske bra, den. Flaks dette ikke er en anmeldelse. AKTISK GANSKE BRA: Sminkede revy-divarer gjør seg klare og serverer sang og dans ikledd diverse kostymer. Are og Ragnhild tar en Clinton, Else Marie kjører cowboy. Alle foto: Ivar Brandvol)

12 12 NYHENDE Næravisa - Fredag Foreldregruppe om skolenedleggelse: - Brøt forvaltningsloven Volda kommune brøt loven da kommunestyret vedtok å legge ned Dale skule, mener foreldregruppa ved skolen. Nå krever de ny saksbehandling. Trygve W. Jordheim Like før jul vedtok kommunestyret å legge ned Dale skule, og bestemte at elevene derfra skulle overføres til barneskolen på Folkestad fra høsten av. Foreldrene i Dalsbygd mener kommunen forsømte informasjonsplikten i forbindelse med budsjettbehandlinga. - Ble aldri orientert I et brev til kommunen skriver foreldregruppa at kommunen har brutt forvaltningsloven ved å ikke informere foreldre, elever og samarbeidsutvalg om det mulige utfallet av budsjettbehandlinga. De mener det budsjettforslaget som formannskapet fikk på bordet i starten av desember ikke ga klart nok uttrykk for at det ville medføre nedleggelse av Dale skule, men at dette kom fram under selve behandlinga. Foreldrene skriver at de aldri fikk noen formell orientering om de mulige følgene av budsjettforslaget, og at de helt tilfeldig fikk høre om saka gjennom en henvendelse fra avisa Møre. Det var da for seint å kalle sammen til møte for å vedta en felles uttalelse til møtet i kommunestyret, skriver foreldrene. Frykter oppdeling I brevet, som er undertegnet av foreldrene til alle barna ved Dale skule, vises det også til at skoleog barnehagekontoret i 2000 fastslo at den gamle barneskolen på Folkestad ikke er stand til å ta imot elevene både fra Dale og Fylsvik. Elevene fra Fylsvik er allerede overført til skolen på Folkestad. I tillegg viser foreldregruppa til at mange, også innan skuleverket regner dette bygget som ubrukelig. Kommunens plan er å bygge ut den gamle ungdomsskolen på Folkestad, som ligger noen hundre meter fra barneskolen, og gjøre denne om til kombinert SPENTE BARN: Lærer og elever ved Dale skule på første skoledag i fjor høst. (Foto: Jørn Olav Løset) barne- og ungdomsskole. Foreldregruppa frykter oppdeling av barneflokken fra Dale, ved at noen barn havner på den gamle skolen og noen på den nye. Klager fra naboer Oppdraget om å få bygge ut ungdomsskolen er satt på anbud, men ifølge Jørn Olav Løset i foreldregruppa er det fortsatt flere ting som er uklare i forbindelse med bygginga. Blant annet skal mange av naboene være misfornøyd med byggeplanene, og flere skal ha klagd til kommunen. Om bygginga likevel kommer i gang, er ikke Løset udelt begeistret for det. - En byggeplass er ikke noe heldig sted å være for barn. Vi frykter i det hele tatt mange improviserte løsninger i denne saka, sier han til Næravisa. Foreldrene i Dalsbygd stiller seg også uforstående til at foreldrene til de barna som allerede nå tilbringer dagene på Folkestad barneskole, ikke er blitt tatt med på høring i saka. Sæbø håper på ballbinge Sæbø kan få distriktets første ballbinge til sommeren. - De er utrolig populære over hele landet, så vi håper det går i boks, sier kultursjef i Ørsta kommune, Jostein O. Mo. POPULÆR: Det er en slik ballbinge Sæbø-folket ønsker seg. (Foto: Bingeparken) Anders Christiansen Det vil ikke drives organisert idrett i ballbingen i Sæbø. - Dette handler om å gå tilbake til utgangspunktet. Om å satse på lek og moro, sier Jostein O. Mo til Nærnett. Ørsta kommune er avhengige av tilskudd i form av spillemidler fra Norsk Tipping for å gjennomføre prosjektet. En ballbinge koster rundt kroner, og kommunen håper å innvilget rundt halvparten av denne summen når fylkeskulturutvalget i Møre og Romsdal samles i mai. Det resterende beløpet skal dekkes av sponsorer og jobbes inn på dugnad. God sjanse Ideen om å plassere en ballbinge i Sæbø kom første gang for to år siden. I år er det andre gang man søker om spillemidler for å realisere drømmen om et inngjerdet minianlegg hvor barn i alle aldre kan drive med ballspill. - Sjansen er stor for at det går i boks. Ballbingen i Sæbø har høy prioritet fra vår side, bekrefter Mo. Han har merket seg hvordan lignende ballbinger har dukket opp over hele landet de siste årene. Mange steder er de umåtelig populære - ikke bare blant barn og unge, men også blant eldre som vil spille løkkefotball. Norges Fotballforbund hadde lenge et mål om å bygge én ballbinge i hver kommune de kommende årene. Nå er tallet oppjustert binger Da forbundet feiret hundre år i fjor, ba de kommunene gi ballbinger til barna i jubileumsgave. - I løpet av noen år er målet å ha oppe 4000 binger over hele landet, sa president Per Ravn Omdal på en konferanse i november i fjor. Møre og Romsdal fikk til sammen 20 millioner kroner i spillemidler i fjor. - Vi er på hugget og får en forholdsvis stor del av potten siden vi har mange som søker om tilskudd, mener Jostein O. Mo. I Ulstein har man allerede flere ballbinger som den man nå drømmer om i Sæbø. Disse er ifølge kultursjefen i Ørsta svært populære. Vartdal Ryste om ski-nm: Lite nøgd Bodil Vartdal Ryste frå Hovdebygda er ikkje nøgd med plasseringa ho fekk på 5 kilometer klassisk under Ski-NM i Molde i går. Ho kom på 46. plass. Kurt Seim - Eg hadde ein dårleg dag, og det gjekk ikkje særleg bra, seier Bodil Vartdal Ryste. I gårsdagens Næravisa sa Vartdal Ryste at ho ikkje hadde alt for store forventingar til løpet på førehand. Ho skal òg til pers i morgon og på laurdag, høvesvis i sprint og på jaktstarten. - Eg trur det vil gå mykje betre i morgon, seier ho optimistisk.

13 Næravisa - Fredag PORTRETT 13 Det handler om engasjement Anniken Westtorp er mer engasjert enn folk flest. Som 23-åring innehar hun betydelige kunnskaper om hvorfor erfaring og engasjement er viktige stikkord i livet. Tekst: Heidi Strand Foto: Ivar Brandvol Hun er kanskje mindre enn de fleste. Med sine 150 centimeter skulle en tro hun ikke er lett å få øye på i folkemengden, men jeg ser henne med én gang. Med raske og målbevisste skritt manøvrer hun en fullpakket sekk og ei stor veske gjennom lokalet. Hun har holdt sin første pressekonferanse i dag. Det inngår som en del av internpraksisen på studiet informasjon ved Høgskulen i Volda. Pressekonferansen var ikke reell, men Økokrim ville vært stolte av måten hun taklet mediepresset på under Tore Tønne-saken. Ikke så tøff som Clemet Små, nervøse latterkuler triller ut i rommet. Anniken har aldri blitt intervjuet før. I fremtiden skal hun som informatør servere organisasjoners og firmaers informasjon til journalister. - Amnesty eller en annen internasjonal organisasjon. Men ikke ennå. Jeg vil ha mer bagasje og erfaring, sier Anniken på spørsmål om hvor hun vil jobbe. Hun har et våkent blikk. Hun kan godt se seg selv som litt karrierekvinne i fremtiden. Bare ikke så beintøff som en Kristin Clemet. Hun legger til at det ikke er viktig for henne å jobbe i et stort og profilert firma. - Mer viktig er det å trives. I disse selvrealiseringstider bør en trives med jobben, slik at jobben kan engasjere, påpeker hun. Møte med organisasjonslivet Og engasjement har hun. I hjembygda Flendalen i Trysil startet hun tidlig ved å være aktivt med i det lokale barnelaget i bygda. Hun tar en pause og viser med Flendalen-vottene sine før hun fortsetter. For, av, og med barn stod barnelaget for opptredener og sangvirksomhet, og sørget ellers for at det glade budskap i juleevangeliet nådde ut til folk rundt juletider. Senere var det 4H som stod på programmet. - Dette var mine første møter med organisasjonslivet, forklarer Anniken, som gestikulerer mye og ofte med hendene. Fremdeles står hun for det å spre budskap ut til folk. I år er det i Volda, som redaktør av Dokumentarfilmfestivalens programblad. Form og farge har hun alt begynt å tenke på, til tross for at styret ikke har fått inn alle filmene ennå. De har tatt en liten smugtitt, men til oss kan hun røpe lite. Det er konfidensielt og må diskuteres med styret først. Bush og rettferdig kaffe - Urettferdighet hvor det virkelig skinner gjennom at det er galt, er noe jeg bare ikke kan utstå. Da må jeg engasjere meg, sier Anniken, som verken har mye til overs for rasisme eller Bush sin politikk. - Likegyldighet er bare trist. Særlig i situasjoner hvor en faktisk kan gjøre noe. Likevel vil jeg ikke dømme noen. Folk bør gjøre noe de liker, ellers vil en ikke trives med seg selv og andre, påpeker hun. I det daglige innrømmer hun at det ikke alltid er mye en kan gjøre med de store problemene. De små derimot - Jeg forsøker å huske å kjøpe kaffe som er dyrket av mennesker som får en rettferdig lønn, men «All erfaring er god erfaring» det er ikke alltid jeg husker det, sier hun. Sosialt utbytte Anniken lar aldri sitt engasjement gå ut over venner og familie. Tvert imot. Hun skaper seg kontaktnett og venner. Da hun flyttet til Trondheim i 2001 og ikke kjente en sjel, ble hun med i både Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISFiT) og Student- TV. Slik endte hun opp i en svært sosial gjeng på femti studenter med et utrolig samarbeid seg imellom. - Noen ganger får jeg kjeft av andre. De sier jeg ikke burde ta på meg så mye, sier Anniken og innrømmer at stresset umulig kan være bra for henne. - Men midt oppi det hele har vi det kjempemorsomt, og det gir motivasjon til å fortsette. Etter ei uke med fullt kjør pleier hun å puste ut i helgene. Det gjøres ved å sove lenge om morgenen, se junk-tv, eller lese ei bok. Livsmotto - All erfaring er god erfaring. Men det må tas med en viss moderasjon, sier hun og forsøker å leve opp til mottoet sitt. Hun ser på alt sitt engasjement, alle sine erfaringer og venner som noe det vil bli nyttig å ha senere i livet. - Erfaring er en del av den bagasjen som gjør deg til deg, sier hun entusiastisk. - Og selv om du kanskje tenker at dette er det kjipeste jeg har opplevd, så er det i det minste en erfaring du kan lære av, sier 23- åringen. Dersom engasjement kunne måles som mennesker gjør, ville Anniken vært langt høyere enn det hun er. 180 centimeter, kanskje.

14 14 REPORTASJE Næravisa - Fredag Simone erobrer Kina? Kina har fått øynene opp for hele Voldas Simone. Nå spilles D Soundslageren «Talking talk» regelmessig på radio i Beijing! Vidar Enerstvedt Det var en svært overrasket Simone som mottok det glade budskap i et intervju med Radio Haugaland onsdag ettermiddag. Programleder Egil Martin Solberg spilte av en intro ingen skjønte noe av, før ordet D Sound ble sagt. Så begynte tonene fra «Talking talk». - Dette er bare helt utrolig og fantastisk!, utbrøt en entusiastisk og lattermild Simone. Selv om D Sound blir spilt på en dominerende radiokanal i Kina, har ikke Simone tro på umiddelbar storsuksess i det folkerike landet. Men gøy er det uansett! - Slike ting som dette gjør meg ydmyk. Vi må huske på at hvert fjerde menneske på jorda er fra Kina. At de nå kan høre på oss er rett og slett fantastisk!, jublet Voldas popdronning. Låta ble opprinnelig brukt i en reklamefilm for Nokia, produsert av den norske Hollywoodregissøren Harald Zwart. Det er trolig slik den har funnet veien til Kina. Ny plate Simone og resten av D Sound reiser nå til Sverige for å mikse ferdig sin nye plate, «Double Hearted», som kommer i butikkene 26. mai. Albumet blir deres fjerde etter debuten «Spice of Life» i Siden forrige plate har D`Sound byttet plateselskap, og håper å nå ny suksess. Forsmaken på plata, singlen «Do I Need a Reason», ble tatt lunkent imot av anmelderne, og fikk terningkast tre både i VG og Aftenposten. Likevel var sangen den åttende mest spilte i norske radiokanaler i forrige uke, allerede i sin andre uke på lista. DRA TIL KINA!: Simone, Jonny Sjo og Kim Ofstad i D Sound er stadig å høre på radioen i Kina. (Foto: Privat) Djup spellemann Komponist Magnar Åm frå Volda er nominert til årets Spellemannpris i klassen samtidsmusikk for plata «The Silver Core» som kom ut i fjor haust. Monica Bjermeland Plata inneheld musikken til tre komponistar. I tillegg til Åm sitt verk «Sølvtråden», utgjer Ragnar Sønderlind sin «kvartett nr.2» og Lasse Thoresen sitt verk «aion» plata sin heilskap. Oslo strykekvartett er den musikalske utøvaren. Volda-komponisten skal ha med seg prisutdelinga i Tønsberg 22. februar. - Er du stolt over nominasjonen? - Ja, dette synest eg er kjekt. Det er flott at nokon har funne verdi i musikken min, seier Åm. Konkretisering Gjennom musikken freistar komponisten å konkretisere det han går å kjenner på. Han skal òg ha sagt at «tid og rom strukturert som musikk er ein ypparleg reiskap for den som søker å bevisstgjere den djupaste essensen i og meininga med seg sjølv, enten ein skaper, framfører eller lyttar». Behaget ved å la ting bli ein vane, meiner Åm er eit freistande slør og eit hinder i all søking. Og i musikken si verd. Akkurat no sit han og skriv på ein fagottkonsert for Oslofilharmonien. Volda-trubadur kan bli idol Maurice Adams (27) deltar i kveldens «Idol» på TV2. I musikkmiljøet i Volda ryktes det allerede at trubaduren har gått videre i talentkonkurransen. Trygve W. Jordheim I kveld klokka sendes det tredje programmet i serien «Idol - jakten på en superstjerne». Programmet er et opptak fra en audition i Oslo, der blant andre Maurice Adams fra Volda deltok. Ettersom programmet er et opptak, er resultatet allerede klart. Fått munnkurv Næravisa kontaktet Adams i går, men han har fått munnkurv av TV2 fram til programmet er sendt. I musikkmiljøet i Volda snakkes det imidlertid en del om trubadurens deltagelse i talentkonkurransen, og ryktene tyder på at har Adams gått videre til andre runde i «Idol». Maurice Adams er en godt kjent musiker i lokalmiljøet, og spilte blant annet på Ørstafestivalen i fjor. Fire auditioner Totalt 4000 personer har møtt opp til «Idol»-audition i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. Bare hundre av deltagerne går videre til andre runde. I de to første rundene er det fire dommere som bestemmer utfallet, og den mest profilerte av disse er 80- tallskometen Ole «I Dole» Evenrud. I tredje og siste runde inntar dommerne «en mer rådgivende rolle overfor seerne», som til slutt bestemmer hvem som stikker av med platekontrakt og managementavtale. Dokumentere talent TV2 kaller premien «en unik mulighet til å bli Norges nye popstjerne». Det understrekes at målet ikke er å produsere en popstjerne, men å gi sjansen til en artist som faktisk kan dokumentere sitt talent. Det er opp til deltakerne selv å overbevise dommere og tv-seere om at de har det som trengs for å lykkes i musikkbransjen, skriver TV2 på sine nettsider.

15 Næravisa - Fredag KAVALKADE 15 Dette er siste Næravisa fra avgangskullet ved Høgskulen i Volda. Her ser vi tilbake på høydepunkter fra 26 numre. Skjønt, høydepunkter og høydepunkter. Velkommen til Næravisa på godt og vondt Simen V. Gonsholt, Tonje Eliasson og Ida Kvittingen En mann En hytte En avis Olav T. Vassbotn, volding med sterke meninger, prydet forsiden på Næravisa nr (se nedenfor). Det samme gjorde hytta hans på Botnasetra i fjellheimen over Volda, som ifølge kommunale vedtekter er over dobbelt så stor som tillatt. I intervjuet med Næravisa uttrykte Vassbotn sin frustrasjon over kommunen. Siden var han imidlertid minst like frustrert over Næravisas journalister, som under overskriften «Hellige Olav T.» skildret hans lyssky livsprosjekt på midtsidene. Olav T. Vassbotn (fullt navn: Olav Harald Tryggvason Ikke død, bare avlyst Ifjor høst var «Victoria Productions» på turne på Sunnmøre med sitt teaterstykke om tredokka Pinocchio. Det var imidlertid teatrets bekymring at mange barn ikke lenger kjenner til historien om den lille gutten som ikke kunne lyve. I et forsøk på å heve tallet på besøkende tok de kontakt med Næravisa for publisitet. Det skulle de kanskje ikke ha gjort. Næravisas artikkel om Pinocchios manglende resonans i folkedypet, «Pinocchio er død!», falt ikke i god jord hos Victoria Productions, som tok forestillingen av plakaten i Ørsta av frykt for glissent oppmøte. Deretter rykket leder for Ørsta kulturhus, Øystein Simonsen, ut i lokalmedia. I Møre erklærte han at artikkelen var «under beltestedet». Victoria Productions «følte seg lurt» av Næravisa. Og Møre-Nytt konstaterte at «Næravisaoppslag øydela teaterframsyning for barn». Men det var prosjekt-koordinator Cathrine Berg-Nielsen i Victoria Productions som sa det: «Vi sliter med å få folk til å komme, Pinocchio selger ikke.» Om noen uker setter Riksteatret opp en forestilling med (det som iallfall pleide å være de kjente og MØRE-NYTT kjære barnefigurene) «Karius og Baktus» hos kulturhusleder Øystein Simonsen. La det derfor være sagt her og nå: Karius og Baktus er ikke døde. Men de finnes ikke akkurat i virkeligheten heller. Hva er det egentlig med disse ungdommene? I løpet av det siste drøye året med Næravisa-utgaver har aldersgruppen «ungdom» (herunder: «unge», studenter», «rånere») dukket opp både titt og stadig i spaltene. Bare les nedenfor. Ting kan tyde på at det er kontroversielt å være ung nå for tiden. Det er kanskje Næravisa sin skyld. Det er kanskje de gamle sin skyld. Nei, vent! Det er kanskje rett og slett slik det bør være. Næravisa, om og av ungdom: : «Når folk ikke helt vet hva det handler om, så er det også vanskelig å engasjere seg» Ellen Vedde Blindheim i Natur og Ungdom forklarer grunnen til manglende miljøengasjement hos ungdom : «Unge er overvurdert» Akademiker Jostein Fet (78) støtter Rolv Wesenlunds eldresak. Vassbotn, født under krigen, kongelig navn i protest mot tyskerne, applaus i kirken da han ble døpt) reagerte på forsideoppslaget, som han syntes ble i meste laget. Han rykket ut i avisa Møre, hvor han advarte «alle mot å la seg intervjue av Næravisa... som bare er ute etter skandaleoppslag». En advarsel han selv tok kraftig innover seg, inntil han på baksida av Næravisa (se nedenfor) lot seg intervjue om rusbrus. Så hva, er vi venner igjen nå? : «Det er lett å få et rykte i Ørsta og Volda» Politibetjent Pål Inge Olsen. mener Ørsta lensmannskontor vil få et ungdomsproblem mindre om de stenger Shell. I nummeret etter slo Ørstaungdommen tilbake. (se faksimile) : «Ser unge ut som ramp, så er det ramp» Arne Kristian Tangstad i Volda FrP reagerer på ungdom som «går rundt med langt hår og lua ned i panna» : «Kanskje de har nok med seg selv?» Avtroppende leder i Studenttinget i Volda, Espen Bjerke, undrer på hvorfor ingen vil ta over etter ham : «Eg trur det er vesentleg å gje ungdommen eit så interessant alternativ at dette overdøyver freistinga til å nytte rus» Ungdomsrådsleder Lars Olsen Øye (17) Næravisa Overskrifter i Næravisa: «Ut med fransk sex» Filmklubb trekker kunstpornovisning «Brann i sentrum» Forsideoppslag. En skorsteinspipe tok fyr i Volda sentrum. Det tok ti minutter før brannvesenet fikk brannen under kontroll. Uttalelser i Næravisa: «Rasene har fulgt meg hele livet» Ordfører Knut Bere i Volda om rasfare (4.4.02) «Jesus skal komme tilbake til Oljeberget, ikke til Lørenskog» Pastor Stig Lekardal reagerer på Are Kalvøs «Bibelen 2» ( ) «Dette er ikke noe hyggelig» Administrasjonssjef Jarle Krumsvik og Volda kommune med kroner i aksjetap på en måned ( ) «En stein kan falle hvor som helst» Ordfører Knut Bere om rasfare ( ) «Det var på grunn av [konserten med] Trang Fødsel» Fakultetet redegjør for konkurs ( ) «Han er først og fremst en fremragende komiker. Thomas Giertsen når ham ikke til anklene.» Jostein Fet (78) støtter Rolv Wesenlunds eldresak. ( ) «Den norske folkesporten er å snyte på skatten» Tore Svendsen, desillusjonert tidligere likningssjef i Volda ( ) «Vi er bedre enn på lenge» Tidligere Volda-trener Stein Holsvik etter 0-5 mot Hødd ( ) «Kva har Sæbø å tilby 100 asylsøkjarar?» Sæbøs innbyggere bare spør, protestbrev til Ørsta kommune ( ) Næravisa innrømmer: «Volda golfbane blir 18-hulls» Nei, det blir den visst ikke. Hvis det skulle bli plass til 18 hull ved Rotevatnet, slik Næravisa meldte , måtte man ifølge Jan Gundersen i Volda golfklubb ha «sprengt bort Rotsethornet og fylt Rotevatnet med sprengmassen». Til neste år, da. «- Respektløst av studentene» brakte Næravisa videre en klage fra daglig leder Stein Lied ved barnevernsinstitusjonen Sunnmørsheimen i Volda, som ligger vis á vis studentboligene på Myrane. Lied klaget over nabostøy: «Det største problemet er festinga, og den har det vært endel av i høst», sa daglig leder. Han presiserte at institusjonen ikke ønsket å være «noen festbrems», men at han måtte «ha rett til å si ifra når noen går over streken». Det fikk han i Næravisa. Det presiseres i den forbindelse at det bare er maksimalt halvparten av Næravisa-redaksjonen som bor på Myrane.

16 En Næravisa SISTE revestrek Næravisa - Fredag Har du sett rev i Volda? VEKAS VESLE for mye Saue-og geitebøndene i Volda har sett seg lei på Mikkels revestreker. Nå vil de innføre skuddpremie på rødpelsen. Knut-Johann Jørgensen (55) - Nei, jeg har ikke sett rev verken i Volda eller andre steder. Men jeg har sett mange andre ville dyr. Elin Bergsåker-Aspøy En revestrek Elisabeth R. Johnsen Volda Sau og Geitalslag har fått nok av at Mikkel forsvinner med gårdens lam og killinger. Derfor har de opprettet et fond som skal betale jegerne i distriktet skuddpremie når de feller rødrev. Søknad om midler til fondet er oversendt kommunen og forskjellige bondelag i distriktet. Mikkel har tirret bøndene en gang for mye. Diskret jeger Det er ingen tvil om at reven er en slu type. Det er nemlig svært vanskelig å ta han på fersken idet han forsyner seg av saue-eller geiteflokken. - De eneste sporene på åstedet er som regel bare noen dotter med hår, forteller Liv Inga Homberset i Volda Sau og Geitalslag. Enkelte hevder også at man kan kjenne lukten av rev der lam og kje forsvinner. Men man finner sjelden større rester av revens bytte, derfor er det vanskelig å dokumentere at det faktisk har vært rev på ferde. Av og til blir han imidlertid observert idet han henger seg i rumpa på smålam i lek på vårbeiter, eller lister seg inn på innmarksbeiter i det han tror er i trygt ly av mørket. Skabbete Under hjortejakta, hender det også at en og annen jeger kan få et glimt av luringen. Og i det siste har de sett rødrev oftere enn før. Skabbrev har blitt et mer vanlig syn i distriktet, noe som ifølge Volda Sau og Geitalslag indikerer at stammen er for stor. Skabben Ill: Jonas Lundberg kommer av en midd som borer seg inn i revens hud, og gjør den betent. Pris per snute Volda Sau og Geitalslag har søkt om kroner i tilskudd til fondet, og tenker seg at de skal betale ut skuddpremier på til sammen 4000 kroner i året. Foreløpig tror de det kan være aktuelt å betale jegere rundt 500 kroner for hver rev de feller, men de utelukker ikke at premien kan bli større dersom fondet får inn mye penger. Det er ingen kvote på jakt av rødrev, men den er fredet i ynglingstiden og frem til ungene er så store at de kan klare seg selv. Stig Eivind Meisdal (28) - Nei, jeg har ikke sett rev i Volda i løpet av de tre årene jeg har bodd her. Men i hjemkommunen min Haram har jeg sett mye rev. Der regulerer skabb revebestanden, ellers synes jeg det er greit med revejakt så lenge man bevarer en bærekraftig stamme. Tore Andestad (50) -Nei, jeg har ikke sett rev her i området. Men hjemme i Molde har jeg sett mye. Der er jeg leder i viltnemda, og da hender det jeg blir tilkalt for å fjerne en og annen rev som har lurt seg inn i en potetkjeller. Eller så ringer folk fordi de vil ha felt rev som tar lam og andre forsvarsløse dyr. Henny-Marie Brænne (51) -Nei, selv om jeg har bodd her siden 1983, kan jeg ikke huske å ha sett rev her. - Vil du ha en rev? Jeg rekker dessverre å svare «nei takk, jeg har katt», før jeg oppdager foten i min egen munn. Det er selvfølgelig et litt annet dyrerike fyren foran meg nettopp har invitert meg inn i. Jeg kjenner varmen stige opp ryggraden og eksplodere i kinnene. «Eh he, he, he», stammer jeg nervøst, og leter febrilsk etter en vei ut. Fyren foran meg himler med øynene og forsvinner, og jeg står igjen med halen mellom bena. Som motstander av narkotika er det tydeligvis en del ting jeg har gått glipp av. Navn på herlighetene er en ting. Hasj, pot, gress, tjall, joint, fjon og mornings, i tillegg til rev er, med store forbehold om feil, bare noen av barnets kjære navn. De positive aspektene har også gått meg hus forbi. I følge brukere er hasj både billigere og mindre skadelig enn alkohol. Noen vil til og med ha meg til å tro at det er sunt. - Det er dokumentert, sier de. - Det er dokumentert, sier de igjen, på grunn av et litt råttent korttidsminne. Ja, da, det er sikkert dokumentert, men det er det at man får kreft av å tygge på kulepenner også. Gleden ved revestrekene er også noe som har gått meg hus forbi. Jeg må si jeg har vanskelig for å se gleden i å sitte og stirre tomt ut i luften, misforstå de enkleste budskap som bryter vei gjennom bomullen, for så å bryte ut i et hysterisk latteranfall fordi et støv på ruten tilfeldigvis ligner nesa til Thorvald Stoltenberg. - Det var dritkult i går, jeg husker ingenting, får jeg høre dagen etter, fulgt av en rusten latter som munner ut i verdens minst sjarmerende hostekule. - Det var dritkult, begynner de igjen, men hvor de ender vet jeg ikke. Da tar jeg heller katten min og går. Næravisa tips oss om det som skjer i Ørsta og Volda! telefon: Nærnett nernett.hivolda.no sport, nyhende og kulturstoff kvar vekedag telefon: Neste utgåve av Næravisa kjem fredag 21. februar. Radio Volda FM 105,5 mån, tys, tors og fre: mån og fre: tys og tors: Nærsynet mån, tys og og tors:1530 og 1730 tors: magasin 1740 reprise: 1930

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Våpen på hybelen. Krigsidyll

Våpen på hybelen. Krigsidyll Næravisa Kommentar side 2: «Men hvem har da denne guden virkelig på sin side?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 3 Torsdag 30.01. 2003 Gratis På studentheimene i Volda er det fritt fram for å ha våpen

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene

Voldamillionær lurt. Hardt ut mot Petter Nome. Privat krafttak mot strømprisene Næravisa Kommentar side 2: «Det blir nok en JA-seddel ved neste valg.» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 Onsdag 29.01.2003 Gratis Voldamillionær lurt Slik så den sagsomsuste bilen ut under oppussingsarbeidet

Detaljer

Ny politisk vind. «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2

Ny politisk vind. «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2 Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 18 fredag 19.09.2003 Gratis «Det passer ikke med politiske kommentarer på glanset papir.» Kommentar side 2 Ny politisk vind VENSTREDREINING. Med SV, Ap og Venstre

Detaljer

13-åringer i Volda prøver rusmidler

13-åringer i Volda prøver rusmidler Næravisa Kommentar side 2 Språkrådets siste møte: Halv seier til Oslo? Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 Fredag 21.02.2003 Gratis Margreth Olin til Festspela 13-åringer i Volda prøver rusmidler Filmskaparen

Detaljer

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro

Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen. Vaksen moro Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 04 fredag 05.03.2004 Gratis Kulturen lyser i Ørsta Det er i Volda at pæra har gått Kommentar side 2 Bidragsgjeld i millionklassen SKYLDER 4, 4 MILLIONER: Over

Detaljer

Bustadprisane opp sju prosent i Volda

Bustadprisane opp sju prosent i Volda NA Næravisa Når høstkulda setter inn Tømrer Jon Inge Andenes lever ikke som alle andre. I regnvær, kulde eller skinnende sol ute er han uansett. SIDE 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 fredag

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11

Fjernar ikkje omsorgskø. Østrogenfattig Veka 2003 Mennene i bresjen for Veka i Volda gir deg mange menn neste uke... Side 10 & 11 Næravisa «Har vi lov til å godta Kommentar side 2 diktaturer i 2003?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 Tirsdag 28.01.2003 Gratis Fjernar ikkje omsorgskø Nye Volda Omsorgssenter vil kunne overta dei

Detaljer

Bare bråk - aldri brann

Bare bråk - aldri brann NA Næravisa Skal vi bli flinkere til å reise kollektivt, må det være en selvfølge at et tilbud som Timeekspressen får være i fred. Leiar side 2 Mistet kameraten Toppturen endte katastrofalt da kameraten

Detaljer

Velkommen til festival

Velkommen til festival Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 9 23.4. 2004 Gratis «Det er på høg tid at den daglege rasismen, framandfrykta og diskrimineringa vert sett på dagsorden, også lokalt.» Kommentar side 2 Velkommen

Detaljer

Vil tvinge fram storkommune

Vil tvinge fram storkommune Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr.8 Fredag 07.03.2003 Gratis Kommentar side 2 «Kan man være feminin og feminist på samme tid?» TEMA: KVINNEDAGEN Foto: Elin Harstad Iversen Unge kvinner - Vi vil

Detaljer

Telefonstorm til Tussa

Telefonstorm til Tussa Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 13 fredag 04.04.2003 Gratis Kommentar side 2 «Psykiatrien har lenge vært et forsømt felt.» Telefonstorm til Tussa GLØDENDE TELEFONER: 600 sjokkerte og fortvilte

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 11 onsdag 14. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Tror på

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 11 onsdag 14. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Tror på NA Næravisa Toppen i sikte Næravisa har besteget Slogen, et av Norges flotteste toppturmål. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 11 onsdag 14. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda.

Detaljer

Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten

Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten NA Næravisa alvor bak latteren Natalie og Mia deltar i Ungdommens kulturmønstring med bilder om mobbing og selvmord. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 7 fredag 31. mars 2006. Øvingsavis for AMF,

Detaljer

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN

på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN NA Full Næravisa gallopp på Solvollen Sist helg arrangerte Volda Rideklubb stevne på selvlaget bane. Hestekreftene var til å ta og føle på. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 21 fredag 28. oktober

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker.

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 5 fredag 1. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. Lotteritilsynet gransker. NA Næravisa Tviler på Clemet Onsdagens feståpning av det nynorske opplæringssenteret i Volda bar under overflaten preg av tvil om Kristin Clemets nynorskengasjement. Side 5 Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 16. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. BARNEHAGESJEFEN Mutters alene

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 16. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS. BARNEHAGESJEFEN Mutters alene NA Næravisa Til topps Voldingen Rune Halkjelsvik (24) og fire kompiser klatret til topps på Sydvestgrønland. MIDTEN Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 16. september 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen

Detaljer

KVINNER HOLDES. UTENFOR Fly flate!

KVINNER HOLDES. UTENFOR Fly flate! NA Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 3 fredag 11. mars 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Opplevde marerittet Basarslutt etter 118 år Liv Folkestad (bildet) og de andre damene

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2009. Næravisa

STATSBUDSJETTET 2009. Næravisa NA Næravisa Med et frynsete rykte etter 1085 dager i regjering og nesten like mange brutte løfter, er dette statsbudsjettet en nøkkel til å gjenvinne tilliten hos velgerne. Leder s. 2 Kampsportfeber Ved

Detaljer

Sollaug (80) tok siste buss i mai

Sollaug (80) tok siste buss i mai NA Næravisa Vi er alle sammen noen skikkelige lesehester, og det er jo mye for det sosiale sin del også. Bokhaust Fleire store samtidsforfattarar kjem ut med nye bøker denne hausten. Møt lesehesten Reidun

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Utrykning i 120 km/t Lovens lange arm i Ørsta har høyest oppklaringsprosent på Sunnmøre, Her stopper de en mann etter en utrykning i 120 km/t. Næravisa ble med politiet på jobb. SIDE 8 og 9

Detaljer

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway.

Danset seg til Skottland. 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. NA Næravisa Danset seg til Skottland 23 elever ved Ørsta og Volda Ballettskule reiste i går til Skottland med forestillingen Lost in Norway. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 17 onsdag 11. oktober 2006.

Detaljer

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse

ORDFØRARVERV TIL HØGSTBYDANDE. Motivasjonssvikt i Ørsta. Næravisa. Alt om kommunevalet side 3, 4, 5, 6 og 7. mens Volda skårer høyt på undersøkelse NA Næravisa Flertallet i Volda ønsker altså å se en større vilje til utvikling i kommunen. Leder, side 2 Kongen er invitert Kong Harald kommer kanskje til åpningen av Eiksundsambandet. Side 11 Lokalavis

Detaljer

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Mot toppen. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 12 fredag 1. oktober 2004. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Mot toppen uten trener Lars Øie (bildet) og Ørsta/Voldas herrelag sesongdebuterer i 3. divisjon lørdag. Innen 2010 er planen å være et topplag i norsk håndball. Nå mangler de bare en trener.

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Ny kamp om Skårasalsvegen Naturvernarar og bønder førebur seg til andre runde i kampen om Skårasalsvegen. Side 3 Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 2 fredag 24. februar 2006. Øvingsavis for

Detaljer