LEIEPRIS: ,- Sauen er løs - Veka er i gang. Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEIEPRIS: 210 000,- Sauen er løs - Veka er i gang. Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år:"

Transkript

1 Næravisa Kommentar side 2 «Korleis skal det gå med lokalpolitikken no?» Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 4 Fredag Gratis Fakultetet gikk konkurs etter et halvt år: LEIEPRIS: ,- Fakultetet betalte mer enn det dobbelte av vanlig markedspris for husleie i Hamnegata 6 i Volda. - Husleia hadde litt å si, men hovedgrunnen for konkursen var publikumssvikt på to store arrangementer, hevder Ronny Andre Roberts, styreleder i selskapet bak Fakultetet. Side 3 EN GANG OPTIMISTER: Fakultetet gikk konkurs rett over nyttår, et drøyt halvt år etter oppstart. Innehaverne Frank Kjetil Lyngstad og Ronny Andre Roberts måtte konstatere at driften ikke var lønnsom. (Arkivfoto: Ingeborg Svegården/Peikestokken) Sauen er løs - Veka er i gang VekeRevyen, voldastudentenes store kulturelle utfoldelse, har premiere i kveld. Næravisa har allerede sett den. Se side 11 Foto: Ivar Brandvol

2 2 LEIAR/KOMMENTAR Næravisa - Fredag Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta Møreuniversitet Et sentralt spørsmål i det kommende rektorvalget ved Høgskulen i Volda kan bli planene om en Møre-høgskole, eventuelt et Møreuniversitet. Nåværende rektor Gunnar Stave er i hovedsak positiv til planene om en form for sammenslåing av høgskolene i Molde, Ålesund og Volda til en felles institusjon. Utfordrerne er mer avventende, til dels negative. Er sammenslåing av de tre høgskolene en god ide? Neppe. Etter alt å dømme vil landets universiteter og høgskoler fra neste år bli omdannet til såkalte særlovselskaper eller foretak. Det fører til at mye mer makt blir lagt til høgskolenes ledelser både på bekostning av folkevalgte organer og av de vitenskapelig ansatte. Ledelsen blir pålagt å drive høgskolene som bedrifter - i konkurranse med offentlig og privateide utdanningsinstitusjoner, der inntektene kommer fra såkalt vekttallsproduksjon og eksterne forskningsoppdrag. Økonomiske hensyn blir lett overordnet faglige. Såkalte ulønnsomme fag blir lagt ned, uavhengig av instituttenes faglige nivå og fagenes samfunnsmessige betydning. Det er lite å spare på en sammenslåing av institusjoner som er så ulike og befinner seg så langt fra hverandre som de tre høgskolene i fylket. Det er også begrensete faglige synergieffekter. Resultatet kan minst like gjerne bli økt byråkrati og dobbeltadministrasjon. For ikke å snakke om uendelige stridigheter mellom de ulike lærestedene, der det overordnede blir å kjempe for sine lokale interesser. Men viktigst er at en sentralisert og styrket ledelse som befinner seg en halv eller hel dagsreise fra det faglige miljøet lettere vil se bort fra faglige argumenter når strategiske avgjørelser skal tas. En høgskole bør styres etter faglige og utdanningspolitiske mål. En sentralisering av denne typen vil være et skritt i gal retning. Redaksjonsskifte Etter et drøyt år med periodiske utgivelser av Næravisa, takker avgangsklassen i avisjournalistikk ved Høgskolen i Volda for seg. Nå venter praksisperiode i aviser annetsteds i landet. Næravisa vil imidlertid snart være tilbake igjen - nå levert til dere av førsteårsstudenter. Denne redaksjonen trår til side, og ønsker neste kull ut lykke til. Kommunal knappeteljing Idesse dagar sit lokalpolitikarar over heile landet og tel på knappane om dei skal stille til attval til kommunevalet i haust. At nokon vel å seie takk og farvel til lokalpolitikken er både normalt og nødvendig. Men at bortimot samtlege av representantane i eit kommunestyre vurderer å kaste inn handkleet er oppsiktsvekkjande. Næravisa kunne i går avsløre at berre fem av dei 35 sitjande representantane i Volda kommunestyre er sikre på at dei vil stille til attval. Det er ingen tvil om at dette skaper uro både i det politiske miljøet og blant lokalbefolkninga i Volda og ein spør seg; kva vil skje no? Sett på bakgrunn av at heile to representantar har sagt at dei vil trekkje seg er er det liten tvil om at det er duka for ei politisk omveltning i Volda kommune. Ei slik omveltning vil blant anna føre til at store delar av Ansvarleg redaktør: Stig Nilsson Redaktør: Paul Bjerke Vaktsjef: Simen Vågsland Gonsholt kommunestyret vil bli skifta ut. Tvil og skepsis er naturlege umiddelbare reaksjonar på situasjonen som no har oppstått. Korleis skal det gå med lokalpolitikken no når politiske tungvektarar som Solfrid Førde (H) og Per T. Helset (V) trekkjer seg? Vil dei som kjem etter verkeleg greie å fylle tomrommet? Den trange kommuneøkonomien skal vere ein sentral årsak til at mange no vel å gi seg. Å vere i ein pressa situasjon økonomisk gjer at politikarane ofte må fatte vedtak dei ikkje er komfortable med. Det er klart at ein slik situasjon slit på dei som sit med politisk makt. Dersom ein gjentatte gongar blir nøydd til å gå på akkord med seg sjølv som politikar og gi avkall på saker som ein har kjempa for lenge misser ein fort gnisten. Tipstelefon: Næravisa Pressens faglege utval (PFU) er eit organ som behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål. Organet vurderer klager på trykt presse, radio, fjernsyn og Internett på bakgrunn av reglane i Ver Varsam-plakaten. Den som kjenner seg råka av urettvis omtale vert oppmoda om å ta kontakt med redaksjonen. Redaksjon Men midt opp i all tvil og skepsis finst det også enkelte lyspunkt. Eit av desse kunne ein lese om i Næravisa i går. Medan ein stor del av dei sitjande representantane tydelegvis har vanskar med å motivere seg for ein ny periode står den yngste representanten i kommunestyret, Odd Einar Magnussen (FrP), fram som ein svært engasjert kommunepolitikar. 24-åringen kunne fortelje at han allereie har planane klare for neste periode. Slike skulle Volda kommune hatt fleire av! I og med at ein no mest sannsynleg må foreta store utskiftingar i kommunestyret er det gode moglegheiter for at ein kan få inn fleire politikarar av denne typen. Nye representantar som trer inn i kommunestyret til hausten kjem til å tilføre nytt og friskt blod på den måten at dei vil kome til å E-post: Illustrasjon: Elin Bergsåker-Aspøy bringe nye perspektiv og dimensjonar inn i lokalpolitikken. Engasjement og evne til nytenking er etter mi meining to sentrale eigenskapar ein må ha dersom ein skal bli ein dyktig politikar. Rett over helga får vi det endelege svaret på kor mange av dagens representantar som kjem til å trekkje seg. Då kallar nominasjonskomiteen alle representantane inn til møte. For oss andre er det berre å vente i spenning. Kven veit; kanskje nokon av lokalpolitikarane ombestemmer seg etter å ha foretatt ei omtelling av knappane sine i løpet av helga? Det gjenstår å sjå. Ingvild Parr Utgjeve av avisstudentene ved Høgskulen i Volda. Trykk: Aarflots Prenteverk, Volda

3 Næravisa - Fredag NYHENDE 3 Betalte mer enn DOBBEL MARKEDSPRIS Vanligvis leies lokalene ut for kroner i måneden. Utestedet Fakultetet i Volda måtte ut med kr. pluss moms. Nå er de konkurs. Vidar Enerstvedt - Dersom summen stemmer var prosjektet helt borte i natta. Jeg kunne sagt på forhånd at det ikke ville holde mange månedene, sier eieren av lokalene, Ketil Johan Kroken, til Næravisa. Men: Huseieren fra Langevåg hadde ingenting med leieprisen å gjøre. Fra 1998 har han leid ut lokalene til Volda Restaurantdrift AS. Ifølge Kroken har leiesummen den siste tiden ligget på rundt kroner i måneden. Sommeren 2002 leide Volda Restaurantdrift AS lokalene videre til selskapet 2 Steps Invest AS, som drev Fakultetet. Prisen var hele I tillegg måtte selskapet betale moms, så den reelle summen kom opp i over kroner i måneden. Dette inkluderte husleie og inventar. Etter at selskapet bak Fakultetet gikk konkurs etter et halvt års drift, har Volda Restaurantdrift AS sagt opp leieavtalen med Krokens selskap, Strandgata 6 AS. KONK: Utestedet Fakultetet i Volda måtte stenge dørene rett over nyttår, et drøyt halvår etter oppstart. (Foto: Ivar Brandvol) - Ikke overpris Næravisa. Volda Restaurantdrift AS la ned hadde fokus på andre ting enn Glenn Thoresen i Volda Han sier investeringer på over Café Amsterdam sommeren 2002, virksomheten i Volda. Derfor Restaurantdrift AS avviser at to millioner ved oppstarten av etter nær fire års drift. Glenn valgte vi å trekke oss ut, sier leieprisen var urimelig høy. Café Amsterdam gjorde det Thoresen avviser at økonomiske Glenn Thoresen. - Det var ikke noe urimelig med nødvendig å leie videre til en hensyn låg til grunn. Blant disse var trener for leiesummen, uten at jeg vil høyere pris. Dette gjorde at - Grunnen var at vi i Volda fotballaget Hødd, Harald bekrefte noen sum. Det er et indre Fakultetet slapp unna større Restaurantdrift AS alle sammen Aasland Riise, som i september anliggende, sier Thoresen til investeringer da de starta opp. - Arrangementene har skylda 2001 ble registrert som daglig leder. Firmaet driver nå eiendomsutleie i Hareid. Glenn Thoresen vedgår at selskapet har tapt penger i Volda. - Volda har aldri vært god butikk for oss, men vi har ryggrad til å tåle det, forsikrer han. Styreleder Ronny Andre Roberts mener andre faktorer enn husleia var mest avgjørende for konkursen. - Hovedsaken til konkursen vår var to større arrangementer hvor det møtte opp altfor lite folk. Det var konserten med Trang Fødsel, og standupkvelden med Trude Mette Johansen. Husleia var en liten grunn, men hovedgrunnen var svikten i disse arrangementene, fastholder Roberts, styreleder i 2 Steps Invest AS, selskapet bak Fakultetet. - Når skjønte dere at det bar mot konkurs? - Det skjønte vi 1. januar. Seks dager senere slo de seg konkurs. Dermed stengte Fakultetet, og egenkapitalen på var tapt. Styreren av konkursboet, advokat Per Maurset i Stryn, er til dels enig med Ronny Andre Roberts sitt syn på årsaken til konkursen. - Det var nok en kombinasjon av høy husleie og mislykkede arrangementer som førte til konkursen, tror Maurset som bekrefter at leiesummen for lokaler og inventar var kroner, pluss moms. - Var det urealistisk å tro det kunne gå rundt med så høy husleie? - Nei, jeg tror det kunne gått. Budsjettene var bra. Bostyreren opplyser ellers at det har vært lite krav til boet. Det eneste kravet av en viss vesentlighet er fra utleieren. Huseieren: Ikke drevet godt nok Yumlin Zahns kommende kinarestaurant har større sjanse for å overleve enn Fakultetet hadde. Kinarestauranten slipper nemlig med langt under halve leia i de samme lokalene. KINESISK: Yumlin Zahn er for tiden godt i gang med å omgjøre lokalene i Hamnegata 6 til kinarestaurant. (Foto: Nærsynet) Den nye kinarestauranten leier nå direkte fra Krokens selskap for drøye kroner i måneden, ifølge Ketil Johan Kroken.. - Vi leier ut til markedspris, kanskje litt under, hevder huseieren overfor Næravisa. Ketil Johan Kroken ønsker nå Yumlin Zahn lykke til med den nye kinarestauranten. - Jeg håper virkelig de klarer seg godt, og blir et fint tilskudd i Volda, sier han. Kroken mener restaurantdriften de siste årene har vært for dårlig. - Det har det. Tidligere år har vi hatt leietagere som har drevet godt, men som måtte avvikle på grunn av sykdom. Jeg tenker på restauranten La Paz på midten av nittitallet, den klarte seg bra, forteller Kroken.

4 6 NYHENDE Næravisa - Fredag Ensomt på høyresida Hun kan bli Søre Sunnmøres Ine Marie Eriksen, men sliter med oppslutningen. Foreløpig består lokallaget til Unge Høyre av tre personer. Volda har mangel på partipolitisk ungdomsrekruttering. Randi Fuglehaug - Vi prøvde oss på en vervekampanje på skolen, men folk lo av oss da vi spurte om de var interesserte i Unge Høyre, sukker Linda Løvik (18). Datteren til stortingsrepresentant Petter Løvik har fått politikk inn med morsmelka, eventuelt pappas egen vervekampanje. Selv om det ikke er grunnen til hennes eget politiske engasjement, sitter hun nå i arbeidsrådet for Møre og Romsdal Unge Høyre og har fått det for seg at Volda trenger et lokallag. Det synet deler dessverre få av hennes medelever. - Alle som vil engasjere seg politisk, melder seg jo inn i SU, sier Løvik. SU gjør det bra - Stemmer nok, det, smiler leder for Volda Sosialistisk Ungdom, Kaisa Aarflot Aglen (18). - De fleste er på venstresida. Nå går det veldig bra. Men det har vært tøft. SU-gjengen består per i dag av 15 medlemmer. Med Unge Høyres tre, er det totale antallet parti-politisk involverte ungdommer i dag langt unna å fylle en kommunestyresal. SU og Unge Høgre er Voldas eneste ungdomspartier, og kommunestyrepolitikerne skulle gjerne sett at det fantes flere. Mangler ungdomspartier - Det er synd. Vi burde absolutt hatt et ungdomsparti, sier KrFs varaordfører Ingeborg Lyngnes Dahle. KrFU hadde tidligere et lokallag i Volda, men det døde ut på grunn av sviktende medlemstall. - Problemet er at det er vanskelig å finne ledere og medlemmer, jeg vet i grunnen ikke hvorfor, sier Dahle, som ikke har konkrete planer for å rekruttere ungdommer. Det ellers så markante ungdomspartiet AUF har heller ikke noe lokallag i Volda eller Ørsta. Kommunestyremedlem for Ap, Gunhild Humberset, forteller at det er 8 år siden sist. - Ungdommen har så mange ting å engasjere seg i for tiden. Hadde det vært større interesse for et lokalt AUF, ville det sikkert komme i stand. Men vi har et fylkeslag, da. - Vi hadde satt pris på mer ungdomsengasjement, men noen adskilt ungdomsorganisasjon er nok ikke aktuelt akkurat nå. Ikke når hovedorganisasjonen selv sliter med lave medlemstall, sier Eldar Dale i Volda Senterparti. Han mener likevel partiet bør ta selvkritikk for manglende rekruttering. - Vi har nok gjort litt for lite, ja. Det er mye å ta tak i. Politikk i skolen Kaisa i Volda SU er enig i at både politikere og lærere burde gjort mer for å få ungdom politisk engasjerte. - Man burde for eksempel ha mer politisk undervisning i skolen. Og da mener jeg ikke bare å lære om politikk, men også å lære om å ta standpunkt og finne sin egen mening. SUs viktigste mening for tiden er nei til krig i Irak, men lokallaget jobber også med arrangering av selvforsvarskurs for jenter og innføring av en politisk tavle på Volda vidaregåande skule. Unge Høyre avventer inntil videre de politiske fanesakene. Linda og de to partikollegaene hennes trenger først medlemmer, for deretter å holde et årsmøte, for så å forhåpentligvis stable et styre på bena. - Vi skal ha en ny vervekampanje nå snart, sier leder Linda. - Så får vi se om det har noe for seg. PÅ OPPSVING: Lederen i Volda SU, Kaisa Aarflot Aglen. FORTSATT LITEN: Linda Løvik har startet Unge Høyre-lokallag i Volda, men foreløpig er det ikke nok medlemmer til et fullstendig styre. (Begge foto: Randi Fuglehaug) Kvinne på kammeret 12. februar vil lensmannskontoret i Volda få en ny politibetjent. Da kommer Grete Hjelle (36) tilbake til Sunnmøre for å opprettholde lov og orden. Camilla Kilnes Hjelle vokste opp i nabokommunen Ørsta, gikk ut av Politihøyskolen i 1990 og har vært innom både Vardø og Måløy før hun bosatte seg i Florø. - Jeg har primært jobbet som etterforsker ved Flora politistasjon. Der hadde jeg hovedansvaret for vinningsforbrytelser og etterretning, sier Hjelle på telefon fra Florø. Eneste kvinne Lensmannen i Volda, Rune Mørkedal, er overbevisst om at Hjelle vil gjøre en god jobb. - Ja, hun har ti års ansiennitet fra forrige jobb. Dessuten ser vi frem til å få en kvinnelig ansatt. Det er noen år siden sist, sier Mørkedal. Han tror Hjelle kan bidra med diplomatiske løsninger på saker som berører familier. Hjelle har vært vant med en arbeidsplass med nesten like mange kvinner som menn. - Det blir en overgang å gå fra politistasjonen i Florø til lensmannskontoret i Volda. - Er det noen fordeler ved å være kvinne i dette yrket? - Ingen. Det er absolutt ingen fordeler. - I min gate - Det blir til sammen sju lensmannsbetjenter ved Volda Lensmannskontor når Hjelle kommer, sier Mørkedal. Han forteller at Hjelle ikke fikk jobben fordi hun var kvinne. - Vi ga tilbudet til noen andre først, men når han sa nei, så var hun den beste kvalifiserte. Hjelle vil gå kraftig ned i lønn ved å ta vikariatet ved lens- }mannskontoret til mindre i lønn er en av ankepunktene til at jeg ikke blir så lenge. Vikariatet vil vare i sju måneder. Hun er ikke helt sikker hvorfor hun valgte å bli politikvinne, men angrer ikke valget. - Det var vel tilfeldigheter. Jeg ENESTE KVINNE: Grete Hjelle vil bli eneste kvinne blant politibetjentene ved Lensmannskontoret i Volda. (Foto: privat) føler at etterforskning er i min gate. Selvsagt er det både positive og negative sider. Jeg får kunnskap om ting som er lite behagelig, og møter folk i vanskelige situasjoner. Men det positive er helt klart når du klarer å hjelpe disse menneskene.

5 Næravisa - Fredag NYHENDE 7 - Få dette huset vekk! Et falleferdig hus er til stor irritasjon i Volda sentrum. - Det er helt sjukt at et så stygt og forfallent hus skal få skjemme ut sentrum på denne måten, klager naboene. Camilla Berg Hansen Det vesle, grønne huset med adresse Halkjelsgate 28 har nok vært fint en gang i tiden, men i dag er det ikke et pent syn. Nesten samtlige ruter er knust, malingen flasser av i store flak, takplater henger fra taket og inne flyter det over av søppel, skrot og knust glass. - Sjukt og farlig - Få huset vekk, forlanger de nærmeste naboene, Oddvin Heggen og butikkeier Hans Høydalsvik. De er ikke sene om å legge fra seg snøskuffa når Næravisa spør hva de synes om det grønne huset. - Det er helt sjukt at det får ligge sånn og forfalle, sier de to. Også Kirsti Driveklepp, som jobber i klesbutikken rett ved siden av, er oppgitt. - Det er grusomt, huset er til irritasjon for hele sentrum. Hvorfor skal et så forfallent bygg få stå så stygt til? Oppgitt De to karene Heggen og Høydalsvik skuler på bygget og rister oppgitt på hodet. For dem er det ikke bare skjemmende og stygt å ha en slik rønne innpå seg, de mener at bygget også kan være farlig. - Det er ikke vanskelig for barn å komme seg inn i huset, og der inne kan de lett falle tvers igjennom råtne planker og slå seg, advarer Høydalsvik. Håper på riving Heggen rister på hodet igjen. Huset hans ligger nesten vegg i vegg, og han er ikke fornøyd med utsikten. - Gamle voldinger kommer forbi TO GODE NABOER OG EN DÅRLIG: Oddvin Heggen (t.v.) og Hans Høydalsvik skuler misfornøyd på det forfalne huset i Halkjellsgate 28. (Foto: Camilla Berg Hansen) og roser huset mitt fordi jeg har beholdt den gamle stilen. De synes ikke noe om at et gammelt, fint hus som dette har forfalt. Du vet, en gang på 40-, 50-tallet bodde det fjorten mennesker på en gang der inne!, forteller han. Høydalsvik, som driver elektroforretningen rett ved huset, synes det er synd sentrumstomta ikke kan brukes til noe bedre. - Her kunne det bygges noe fint, sier han. - Jeg bød en gang kroner for plassen sjøl. Men ingenting skjer. Vi har hørt det skal rives, og håper bare at det skjer snart. Det hadde vært flott om du fikk huset vekk, ber han. Nabo Heggen er helt enig: - Ja, hvis du klarer å få det vekk skal du sannelig få en lykketiøring av meg! - Skal snart rive huset Ansvarlig for huset, Eiliv Halkjelsvik, lover at huset i Halkjelsgate snart skal bort: - Det skal rives om en måned eller to. Halkjelsvik har en festeavtale på tomta gjennom firmaet Volda Ullspinneri AS. Han kjøpte huset i Til å begynne med var planen å restaurere huset, men så kom en ny kommunal reguleringsplan som satte av området til et nytt og bedre veikryss, sier Halkjelsvik. - Siden den gang har det vært meningen at bygget skal rives. Det er ingen som pusser opp et hus som skal restaureres, sier han. Ifølge Halkjelsvik ble ikke huset revet med en gang fordi han ventet på at utbyggingsavtalen på veiprosjektet skulle bli ferdig. Den gikk i orden for noen måneder siden, og nå lover han at huset skal bort om en måned eller to.

6 4 NYHENDE Næravisa - Fredag Volda SV: Klare for innflytelse Sosialistisk Venstreparti stormer fram på nasjonale meningsmålinger. Hvis voldingene følger på denne bølgen ved kommunevalget til høsten, vil Volda SV få nesten dobbelt så mange representanter som i dag. Guro Danielsen - SV er klare for å ta ansvar hvis vi skulle komme i den flotte situasjonen å få vesentlig mer å si i kommunestyret, sier gruppeleder i Volda SV, Gunnar Strøm. Og slik ligger det også an hvis man regner med at voldingene stemmer like mye SV som folket gjør på landsbasis. Hvis kommunevalget hadde vært i dag, ville SVs mandattall gått opp fra fire til sju i følge beregninger som Næravisa har foretatt. Klar ordførerkandidat Volda SV har ennå ikke klar nominasjonslista for kommunevalget til høsten, men røper at de allerede har tenkt på muligheten for å få ordførervervet. Kandidaten er klar, men ingen vil røpe hvem det er før nominasjonslista er klar i mars. Det er likevel grunn til å tro at det er Ingrid Opedal som vil stå øverst på nominasjonslista. Hun er stortingsvararepresentant for SV Møre og Romsdal og kommunestyrerepresentant for Volda SV. - Klart alternativ - Det er vår jobb å få velgerne til å huske den følelsen de har nå under valgkampen til høsten, sier Opedal. - Grunnen til at SV går så mye fram nå, er nok at vi framstår som det klareste alternativet til den borgerlige regjeringen som sitter i dag. Folk er kritiske til internasjonale hendelser som for eksempel USAs krigføring mot antall mandater Irak, og mange er dessuten skeptiske til privatiseringspolitikken som fører til blant annet høye strømpriser, mener hun. Koalisjon - SV er jo et parti som alltid har levd i en opposisjonstilværelse, men de siste åra har vi gått fra opposisjon på venstresida til å bli et seriøst politisk parti, sier Gunnar Strøm. Han mener at SV vil kunne være i stand til å samarbeide godt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet hvis det skulle bli nødvendig for å få flertall i kommunestyret. Partiene har ikke startet noen formelle samtaler rundt en eventuell koalisjon, men Strøm regner med at det kommer til å skje før valget til høsten. Kampsaker - Det er jo også greit å bli enige på forhånd slik at velgerne vet hva de har å forholde seg til, sier Strøm. - SV kommer uansett til å fortsette å kjempe for sine saker. Som et lite parti har vi jo ikke alltid fått flertall for sakene våre, men det kan jo forandre seg nå, sier Ingrid Opedal. - Uansett er vi jo avhengig av mer penger til kommunene fra Stortinget for å kunne gjennomføre kampsaker som satsing på barn og unge, kultur og miljø, sier hun. Høyre KrF SP SV AP V FrP parti 1999 NÅ GENERELL NEDGANG: Næravisa har foretatt en uoffisiell beregning med utgangspunkt i dagens meningsmålinger som viser er nedgang i antall mandater i alle partier i Volda bortsett fra SV og FrP. Det er tatt hensyn til at kommunestyret i Volda blir kuttet fra 35 til 27 representanter høsten (Tabell: Guro Danielsen) TIL VENSTRE: - Du får stå på venstresida du da, Ingrid, der du hører hjemme, ler gruppeleder i Volda SV, Gunnar Strøm. (Foto: Guro Danielsen) Høgre håper på Bere De siste nasjonale meningsmålinger tyder på at Volda Høgre vil gjøre det dårligere enn forrige kommunestyrevalg som var i Camilla Kilnes Volda Høgre har hatt en sterk posisjon med ti representanter, men kan neste høst ende opp med bare seks. - Meningsmålinger svinger selvsagt opp og ned, det er umulig å si hva det vil ende på, sier Solfrid Førde, gruppeleder for Volda Høgre. Partiet hennes har stått svært sterkt i Volda, og Førde tillegger en sterk ordfører mye av æren. - Knut Bere har vært en fantastisk motivasjonsfaktor, og han har vært en markert ordfører i 16 år. - Ingen kommentar I Næravisa i går ble det antydet at Ap, Sv, Sp og KrF danner koalisjon før valget, og kan dermed true Høgre. - Jeg har ingen kommentar til hva de andre partiene driver på med. Vi vil bare holde på som før, IKKE BARE BERE: - Vi vil sikkert få noen gode kandidater på nominasjonsmøtet, sier Solfrid Førde, gruppeleder i Volda Høgre. og satse på de sakene som vi tror er viktig for lokalsamfunnet, sier Førde. Hun har selv valgt å si takk for seg når det gjelder kommunestyreverv. - Det kan slå ut på Høgres representasjon at mange vil slutte i kommunestyret, sier hun. Klare seg uten Bere - Vi holder på med programmet, men først skal vi i nominasjonskomiteen få gjøre vårt, sier Førde. Høgre skal ha nominasjonsmøte neste uke, og da får Voldas innbyggere vite om Bere kaster inn håndkleet. - Jeg kunne selvsagt tenkt meg at han satt i fire nye år, men det er viktig å vise at partiet kan markere seg selv om vi ikke har Bere med som ordførerkandidat, mener Førde. - Vi vil drive på som før, og vil ikke gjøre noe spesielt for å motvirke koalisjonsalternativet, forteller Førde. Høyre har generelt vært opptatt av privat næringsliv, og i Volda vil det satses på flere arbeidsplasser i næringslivet - ikke nødvendigvis i offentlig sektor. En annen stor fanesak for Volda Høgre vil være samferdsel.

7 Næravisa - Fredag NYHENDE 5 En ungdom med makt Lars Olsen Øye er ikkje som andre 17- åringar. Denne guten sine vurderingar kan påverke jamaldra sin fridom. Monica Bjermeland 17-åringen er nemleg leiar i det ganske nyoppretta ungdomsrådet i Ørsta. - Ja, eg har litt makt, innrømmer Olsen Øye. Mellomledd - Men eg ser nok heller på meg sjølv som ein vidareformidlar, eit bindeledd mellom ungdom i Ørsta kommune og politikarane våre, seier han. Olsen Øye går andre året ved Volda vidaregåande skule, på linja for media og kommunikasjon. Oppgåva som ungdomsrådsleiar tek han svært seriøst. - Det er positivt at kommunen ynskjer å gje ungdom moglegskapen til innverknad. Å være i rolla som leiar for rådet er ei stor utfordring. Det er artig å kunne yte noko for ungdommen, synest Olsen Øye. Han legg vekt på rolla si som mellomledd. - Vi vil at ungdom skal komme til oss med saker, slik at det ikkje er rådet som heile tida må ta initiativ. Det er jo dei vi arbeider for. Vil påverke Målet med ungdomsrådet er å gje ungdommen ei stemme som politikarane har lova å ta omsyn til. Ungdomsrådet skal blant anna HAR MAKT: Lars Olsen Øye (framme), leiar i ungdomsrådet i Ørsta. (Foto: Monica Bjermeland) fungere som ein høyringsinstans i kommunale saker som vedkjem ungdom. - Det er bra at kommunestyret vil høyre på oss. Vi veit jo sjølve mykje betre enn dei vaksne kva vi ynskjer. No arbeider ungdomsrådet for at ein av våre representantar skal få fast plass med talerett i kommunestyret. - Direkte påverknad er viktig, legg leiaren til. Mot rus Ungdomsrådet er enno i ein etableringsfase. Det er mykje å setje seg inn i reint praktisk. Den første store saka til rådet er rusførebygging. I slutten av mars skal rådet arrangere ei konferanse for alle ungdomsråda i Søre Sunnmøreregionen. Info og debatt - Vi får besøk av ein fagperson som skal informere om ungdom og rusproblem. Så skal vi debattere temaet. Vonleg vil vi òg kome fram til rusførebyggjande tiltak vi kan arbeide med i våre respektive kommunar, fortel Olsen Øye. - Kva trur du ein kan gjere? - Eg trur det er vesentleg å gje ungdommen eit så interessant alternativ at dette overdøyver freistinga til å nytte rus, meiner 17-åringen. Med rett til å bli høyrd Ørsta har det. Volda har det snart. Ungdomsråd med høyringsrett i kommunale saker som vedkjem ungdom. Ungdomsråda er organisert som eit kommunestyre i miniatyr. Ørsta har elleve representantar i sitt råd. Volda skal ha femten. Ungdomsråda har møte ein gong i månaden. I makta si «lune hole» - formannskapsalen. Berre ungdom I Volda skal berre ungdom sitje i styret, medan dei i Ørsta har ein representant frå formannskapet som fast medlem i ungdomsrådet. Ein av dei viktigaste rettane til ungdomsråda, er at dei får høyringsrett i kommunale saker som vedkjem ungdom. I tillegg løyver kommunane pengar til ungdomsråda sine. Ungdom kan i neste instans søke ungdomsrådet om midlar til prosjekt. I Ørsta kjem til dømes snowboardklubben til å søke rådet om støtte til bygging av innandørs hall. Så langt ligg det årlege beløpet ungdomsrådet i Ørsta har å rutte med på om lag kroner. Sju kommuner Det var Søre Sunnmøre regionråd som bestemte at det skulle opprettast ungdomsråd i distriktet. Regionrådet inkluderar ordførarane og administrasjonssjefane i dei sju kommunane Ørsta, Volda, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid. Av desse er Volda siste kommune som opprettar ungdomsråd. Arbeidet med å velje inn representantar til rådet går føre seg akkurat no. Representantane vert velt inn frå ungdomsskular, vidaregåande og lag og organisasjonar der ungdom er med. Når representantane er velt inn, vel dei eit styre. Nestenulykke i Hovdebygda Ved ti-tiden fredag morgen holdt det på å bli full krasj mellom brøytebilen og en personbil på motorveien i Hovdebygda. Ved oppkjørselen til Ivar Aasen-tunet manøvrerte brøytebilen med påhengsplogen ut mot veien. Føreren av personbilen, en Peugeot Boxer, oppfattet det som at kjørefilen hans ble blokkert, og vrengte bilen ut og ned i motsatt grøftekant. Hjelpemannskap fikk siden trukket den forholdsvis uskadede bilen opp på veien. Føreren, en mann i førtiårene, var rystet av hendelsen men for øvrig i god behold. (sg) Hjelpemannskap i aksjon i Hovdebygda. (Foto: Simen Gonsholt) Rusbrus på REMA REMA 1000 i Volda har for en kort periode hatt rusbrus i sine hyller. Årsaken til dette er at det er kommet nye varer i sortimentet til REMA 1000 og at disse varene automatisk blir sendt ut til alle butikker. Varene kom til Volda rundt sist helg, og REMA regner med at de vil bli utsolgt kanskje allerede i dag. Rusbrusen kommer ikke til å bli tatt inn i vareutvalget igjen. (rdg) - Lidl velkomne - Lidl er sjølvsagt velkomne til Sunnmøre, med føresetnad om at dei vil følgje norske lover, seier Hanne Lise Sørensen i Ålesund Handel og Kontor. Ho seier at dei har hatt samtalar med Lidl Norge og har fått det inntrykket at selskapet vil følgja norske lover om blant anna organisering av tilsette. Handel og Kontor i Ålesund har tidlegare kome med krass kritikk av Lidl, men moderer no kritikken.(ks)

8 8 REPORTASJE Næravisa - Fredag Velkommen til Kraftverket fra 1939 strøm de kan fråtse ligger James Edmondston Ivar Brandvol - Vi har ingen strømkrise i Norge, påstår energiminister Einar Stensnæs. Helt riktig, mener innbyggerne i Osdal. 19 beboere Osdal ligger et godt stykke utenfor allfarvei, lengst inn i fjorden og langt opp i dalen. Et skjult strømeldorado. Grenda består av tre gardsbruk, 19 mennesker og et antikvarisk kraftverk som innbyggerne forguder: Kraftverket har siden 1939 trofast generert all den strøm innbyggerne måtte ønske. Strømkrise, sparedusj og alternative energikilder er fremmedord. Hos Nils Ivar Osdal IKKE AMPERT: Den antikvariske maskinen får kjærlig behandling. (Alle foto: Ivar Brandvol) DUGNAD OG DYNAMITT: Mye

9 Næravisa - Fredag REPORTASJE 9 «Lille Kuwait» jobber utrettelig for å gi Nils Ivar og de 18 sambygdingene gratis i. Men det er høyspenning i hverdagen: Går generatoren i stykker, grenda sju kilometer unna nærmeste strømledning. (44) står vedovnen mest til pynt. - Det hender jeg brenner noen tomme melkekartonger og litt rusk og rask. Ellers går det mest i gulvvarme. Da slipper jeg å hugge ved, humrer gardbrukeren. I kjelleren har han et monstrum av et sentralvarmeanlegg, som ustoppelig pumper varmt vann gjennom alle gulv - og gir mulighet for nonstop kvalitetstid i dusjen. Noen skal en gang ha sammenlignet Osdal med Kuwait, den oljerike ministaten med fattige naboland på alle kanter. Men det nekter de for, de beskjedne osdalingene. Elektrisk eksil De 19 innbyggerne lever i noe som må fortone seg som et elektrisk eksil. Osdal er det siste stedet i Norge som ikke er en del av Statnetts omfattende nettverk. Seks og en halv kilometer skiller grenda fra nærmeste strømnett. Hvis noe skjer med det gamle kraftverket kommer ingen smart ingeniør fra Tussa Kraft og rydder opp. Når lyspærene blunker og fryseren tiner er det ingen de kan ringe og klage til. Men at det er skummelt med et så gammelt anlegg, er ikke Nils Ivar Osdal enig i. Selv om strømstans betyr at han må fyre opp et nødaggregat for å få melket geitene i fjøset. Watt i ørene - Vi har vokst opp med denne maskinen, den har liksom stått og surret hele livet mitt. Er det noe som begynner å bli slitt, hører vi det på lyden. Jeg kjenner lyden av et slitt kulelager med en gang, skryter han. Det lille huset som rommer vidunderet, ligger i bunnen av ei 90 meter lang rørgate som starter i en liten demning oppe i lia. Nils Ivar Osdal skakker på hodet og åpner nølende døra, det er noe som ikke stemmer. - Det er faktisk et kulelager som er slitt. Hører dere ikke? Kjenn her, det er varmt sier han, og legger hånda på en innretning. Næravisa hører ingenting. Man må nok ha kilowatt i ørene for å høre slikt. Dugnad og dynamitt Demningen som samler vannet til kraftverket er en del av en unaturlig elv som ble gravd ut ved århundreskiftet. - De hadde jo ikke gravemaskiner den gang, det gikk i dugnad og dynamitt, mimrer gamlefar på gården Sigmund Osdal. Han kan så vidt huske da anlegget kom i gang i Turbinen ble kjøpt brukt fra kraftverket i bunnen av dalen. Så stod den og støvet ned i en låve før den ble montert. Siden har den snurret natt og dag, kun avbrutt av en årlig inspeksjon, forteller han. Det har blitt et par utbedringer på maskineriet likevel, opp gjennom årene. Vekselstrøm har erstattet likestrøm, og en diger regulator fra 1927 er blitt lempet inn i huset. Røret som går fra demningen til stasjonen pleide å være i trevirke, nå er det byttet ut til fordel for innovativ plastikk. - En del ansvar - Dere må ikke bare skrive om at vi har gratis strøm, det er en god del arbeid med dette! Nils Ivar Osdal vil helst ikke fremstå som en lat strømbaron. De tre gårdene som eier kraftverket deler på ansvaret det betyr at Nils Ivar Osdal er innom og sjekker vidunderet hver tredje dag. Nå vurderer grenda å bytte ut det kjære kraftverket med et moderne, og ikke minst effektivt anlegg. I dag kan de nyte godt av maks 37 kwh, med ett nytt anlegg kan de ta ut det doble. - Det gamle anlegget er verneverdig og skal ikke rives, altså. Per i dag har vi nok strøm, så vi får et luksusproblem med dobbelt mengde. Og så lenge nettverket er flere kilometer unna, kan ikke overskuddsstrømmen selges. Kanskje like greit, for med nettet kommer kostbar nettleie og energiminister Einar Stensnæs Lille Kuwaits Saddam. håndmakt ligger bak for å få vannet til å renne inn i kraftverket. VARME I ALLE GULV: Hunden Ronja og Nils Ivar Osdal koser seg med gulvvarme.

10 10 SPORT Næravisa - Fredag Folkestad trekkjer laget LITE FORNØYD: René Kongsvoll på Folkestad er bitter etter at at laget gikk i oppløsning. (Foto: Ivar Brandvol Folkestad sitt A-lag i fotball «rykte opp» til 5. divisjon framfor komande sesong, men har no bestemt seg for å trekkje A-laget. Spelarmangel og liten interesse er årsaka. Magne J. Krumsvik - Folk er ikkje interesserte i å spele fotball for Folkestad lenger. På eit spelarmøte møtte det berre opp fem aktuelle spelarar. Dermed vel vi å trekkje laget frå seriesystemet til Sunnmøre Fotballkrets, seier René Kongsvoll (20) til Næravisa. Styremedlemen er svært skuffa over at det ikkje lenger blir seniorlag i bygda. - Det er bittert. Vi hadde eit bra lag på gang i fjor då vi kom på andreplass i 6. divisjon. No viser det seg derimot at fleire av desse spelarane gir seg eller har flytta frå bygda, seier Kongsvoll. Nær tippeligaen Folkestad sitt A-lag har i løpet av si historie fått oppleve å rykkje opp tre gongar frå 8. til 5. divisjon. Alle gongane har det imidlertid skjedd fordi seriesystemet har blitt lagt om. - Ja, det var faktisk i fjor vi var nærast eit reelt opprykk til 5. divisjon etter sportslege prestasjonar, men Rollon vart for sterke. No hadde vi sjansen til å spele i same divisjon som Rollon, men den gang ei. Få med at vi aldri vore så nær tippeligaen før, seier ein tankefull Kongsvoll. 20-åringen har tidlegare spelt for Hovdebygda i 3. divisjon, og vil no prøve å få plass på 4. divisjonslaget saman med Folkestad-spelarane Henning Kongsvoll og Roy Meek. Kva dei andre spelarane på Folkestad vel å gjere er han usikker på. - Kanskje nokre vel å prøve seg i andre klubbar i regionen, men enkelte legg nok fotballskoa på hylla, seier han. Tre lag Sjølv om Folkestad IL vel å leggje ned A-laget, så vil klubben stille med tre aldersfastlagde lag. - Vi stiller nok med to gutte- og eit jentelag. Etter planen skal jentelaget til verdas største fotballturnering for aldersfastlagde lag denne sommaren. Norway Cup bli nok litt av ei oppleving for jentene, avrundar Kongsvoll. PS! Sæbø sitt A-lag, som tok sigeren i 6. divisjon framfor Folkestad og dermed direkte opprykk til 5. div., stiller lag i 5. divisjon. Det same gjer det etablerte samarbeidslaget Austefjord/Volda II som har spelt i denne divisjonen i fleire år. Volda Skisenter har reparert skitrekket Volda Skisenter har reparert skitrekket og inviterer til superhelg på Reset i helga. I kveld blir chipkorta utdelt, medan trekket går for fullt på laurdag og søndag. Magne J. Krumsvik Mange skientusiastar har irritert seg over stopp for skitrekket på Reset den siste tida. Dette har dugnadsgjengen som styrer Volda Skisenter teke på alvor og har gjort sitt beste for å reparere feilen. - Vi er ein dugnadsgjeng på om lag 70 personar som gjer vårt beste for at tilhøva på Reset skal vere dei beste. Av og til oppstår det problem i trekket og dette prøver vi å ordne opp i så raskt som mogleg. I det siste har vi hatt eit problem som har vore vanskeleg å løyse, men etter intens jobbing vonar no at alt skal vere i orden, seier Kåre Johan Eikrem. Leiaren i Volda Skisenter kan friste med glimrande forhold i bakken. Nye chipkort Eikrem kan fortelje at dei forseinka chipkorta vil verte utdelt på Reset i kveld. - Det vil ikkje verte kveldskøyring, men dei som skal ha chipkort kan få desse tildelt mellom klokka 16 og 20. Desse korta vil forenkle biletteringssystemet og gjere at alt går raskare på alle måtar, seier leiaren i Volda Skisenter. Ope i helga I helga vil Reset ha ope mellom klokka 11 og 16 både laurdag og søndag. - Varmestova er sjølvsagt open begge dagar og det er glimrande forhold både for alpint og telemark. Også på Bondalseidet i Ørsta kan dei melde om glimrande forhold til helga. FULL TENNING: Med fint vêr til helga blir det ein flott dag i bakken. (llustrasjonsfoto: Monica Bjermeland)

11 Næravisa - Fredag REPORTASJE 11 I kveld er det premiere på årets Vekerevy i Volda, «Folk flest er ganske vanleg (med atterhald om endringer)». I går var det generalprøve. Men hva skal man egentlig si om en generalprøve? eneralprøver kan ikke anmeldes James Edmondston Torsdag morgen kvart på ni. Melde seg frivillig til å dekke generalprøven på vekerevyen. Genial idé. Får en til å virke initiativrik og flittig. Torsdag morgen kvart over ti, ringe til revysjefen for å bekrefte oppmøte og få vite tidspunkt. - Klokken ti. - Ti? Som i to timer på midnatt, ti? - Ti. Angre som en hund. En hund som nettopp har gjort noe den angrer på. Næravisa har egentlig deadline lenge før kl. ti. Men det er ikke lett å fylle 16 sider avis fire dager i uken hvis du ikke har annonser og lange innlegg fra folk som vil si noe veldig viktig om kirken. Revysaken har fått satt av plass og plass må fylles. Derfor må journalist og fotograf innfinne seg med å troppe opp på Volda samfunnshus kl. ti. Det er regler for hva man kan skrive om en generalprøve. - Du skal ikke anmelde den. Skriv en stemmningsrapport, få med hvordan forberedelsene går og sånt. - Stemning, forberedelser, ikke anmelde. OK! Det er vel lov å være kritisk og negativ uten å anmelde? Det er i hvert fall ikke uttalt ulovlig? Hehe. Spydige kommentarer om revyen på vei. På vei ned sammen med en av koreografene kan man prøve å lure til seg litt innsideinfo. Hva slags folk er det som er med? Det er visst en del trøndere. Vips, har man noe man kan vinkle på. Det er sikkert en del lavmåls «Are og Odin»- vitser som vi kan henge ut. Vandre inn med fotograf, det er siste øyeblikks reparasjoner på møbler på scenen. En sofa som må spikres sammen. Lukter dårlig forberedelse lang vei. Få lov til å gå ned i sminkerommet. Forsøke halvhjertet å vitse - «så det er dette du er med på revyen for» - til en av de mannlige skuespillerne som får make-up. Alt mens fotografen får leve ut sine Se & Hør-nykker og ta bilder av «divaene». Opp igjen og finne seg en plass, det er jo faktisk en del folk som har møtt opp her. - Eg har lovt eg skal flire, sier en jente til naboen sin. Hvor dårlig kan dette opplegget være hvis stjernene må få slike garantier fra vennene sine? Lysene går ned og det blir stille i salen. Det er utrolig vanskelig å notere på en blokk når man ikke kan se noe, teateranmeldere har visst penner med små lykter på så de kan se hva de skriver. Her skal det jo ikke anmeldes, så heldigvis er pennen uten lykt. Første mann ut på scenen. Han synger på nynorsk. Han er faktisk morsom. Generalprøven går sin gang uten store feil, bortsett fra noen bein som går feil vei i en cancandans, og en som ikke kan spille blokkfløyte uten å le. Det er for så vidt ikke så lett å sitte i salen uten å le heller. Var man vennlig innstilt, kunne man rost for tidvis bitende og variert inspirerte sketsjer. Sangene går det jo også an å le av. Negative innstillinger blir fort slitsomme å holde på, når det blir sent og en tar seg selv i å le av noe man hadde tenkt å raljere over. Revyen er egentlig ganske bra, den. Flaks dette ikke er en anmeldelse. AKTISK GANSKE BRA: Sminkede revy-divarer gjør seg klare og serverer sang og dans ikledd diverse kostymer. Are og Ragnhild tar en Clinton, Else Marie kjører cowboy. Alle foto: Ivar Brandvol)

12 12 NYHENDE Næravisa - Fredag Foreldregruppe om skolenedleggelse: - Brøt forvaltningsloven Volda kommune brøt loven da kommunestyret vedtok å legge ned Dale skule, mener foreldregruppa ved skolen. Nå krever de ny saksbehandling. Trygve W. Jordheim Like før jul vedtok kommunestyret å legge ned Dale skule, og bestemte at elevene derfra skulle overføres til barneskolen på Folkestad fra høsten av. Foreldrene i Dalsbygd mener kommunen forsømte informasjonsplikten i forbindelse med budsjettbehandlinga. - Ble aldri orientert I et brev til kommunen skriver foreldregruppa at kommunen har brutt forvaltningsloven ved å ikke informere foreldre, elever og samarbeidsutvalg om det mulige utfallet av budsjettbehandlinga. De mener det budsjettforslaget som formannskapet fikk på bordet i starten av desember ikke ga klart nok uttrykk for at det ville medføre nedleggelse av Dale skule, men at dette kom fram under selve behandlinga. Foreldrene skriver at de aldri fikk noen formell orientering om de mulige følgene av budsjettforslaget, og at de helt tilfeldig fikk høre om saka gjennom en henvendelse fra avisa Møre. Det var da for seint å kalle sammen til møte for å vedta en felles uttalelse til møtet i kommunestyret, skriver foreldrene. Frykter oppdeling I brevet, som er undertegnet av foreldrene til alle barna ved Dale skule, vises det også til at skoleog barnehagekontoret i 2000 fastslo at den gamle barneskolen på Folkestad ikke er stand til å ta imot elevene både fra Dale og Fylsvik. Elevene fra Fylsvik er allerede overført til skolen på Folkestad. I tillegg viser foreldregruppa til at mange, også innan skuleverket regner dette bygget som ubrukelig. Kommunens plan er å bygge ut den gamle ungdomsskolen på Folkestad, som ligger noen hundre meter fra barneskolen, og gjøre denne om til kombinert SPENTE BARN: Lærer og elever ved Dale skule på første skoledag i fjor høst. (Foto: Jørn Olav Løset) barne- og ungdomsskole. Foreldregruppa frykter oppdeling av barneflokken fra Dale, ved at noen barn havner på den gamle skolen og noen på den nye. Klager fra naboer Oppdraget om å få bygge ut ungdomsskolen er satt på anbud, men ifølge Jørn Olav Løset i foreldregruppa er det fortsatt flere ting som er uklare i forbindelse med bygginga. Blant annet skal mange av naboene være misfornøyd med byggeplanene, og flere skal ha klagd til kommunen. Om bygginga likevel kommer i gang, er ikke Løset udelt begeistret for det. - En byggeplass er ikke noe heldig sted å være for barn. Vi frykter i det hele tatt mange improviserte løsninger i denne saka, sier han til Næravisa. Foreldrene i Dalsbygd stiller seg også uforstående til at foreldrene til de barna som allerede nå tilbringer dagene på Folkestad barneskole, ikke er blitt tatt med på høring i saka. Sæbø håper på ballbinge Sæbø kan få distriktets første ballbinge til sommeren. - De er utrolig populære over hele landet, så vi håper det går i boks, sier kultursjef i Ørsta kommune, Jostein O. Mo. POPULÆR: Det er en slik ballbinge Sæbø-folket ønsker seg. (Foto: Bingeparken) Anders Christiansen Det vil ikke drives organisert idrett i ballbingen i Sæbø. - Dette handler om å gå tilbake til utgangspunktet. Om å satse på lek og moro, sier Jostein O. Mo til Nærnett. Ørsta kommune er avhengige av tilskudd i form av spillemidler fra Norsk Tipping for å gjennomføre prosjektet. En ballbinge koster rundt kroner, og kommunen håper å innvilget rundt halvparten av denne summen når fylkeskulturutvalget i Møre og Romsdal samles i mai. Det resterende beløpet skal dekkes av sponsorer og jobbes inn på dugnad. God sjanse Ideen om å plassere en ballbinge i Sæbø kom første gang for to år siden. I år er det andre gang man søker om spillemidler for å realisere drømmen om et inngjerdet minianlegg hvor barn i alle aldre kan drive med ballspill. - Sjansen er stor for at det går i boks. Ballbingen i Sæbø har høy prioritet fra vår side, bekrefter Mo. Han har merket seg hvordan lignende ballbinger har dukket opp over hele landet de siste årene. Mange steder er de umåtelig populære - ikke bare blant barn og unge, men også blant eldre som vil spille løkkefotball. Norges Fotballforbund hadde lenge et mål om å bygge én ballbinge i hver kommune de kommende årene. Nå er tallet oppjustert binger Da forbundet feiret hundre år i fjor, ba de kommunene gi ballbinger til barna i jubileumsgave. - I løpet av noen år er målet å ha oppe 4000 binger over hele landet, sa president Per Ravn Omdal på en konferanse i november i fjor. Møre og Romsdal fikk til sammen 20 millioner kroner i spillemidler i fjor. - Vi er på hugget og får en forholdsvis stor del av potten siden vi har mange som søker om tilskudd, mener Jostein O. Mo. I Ulstein har man allerede flere ballbinger som den man nå drømmer om i Sæbø. Disse er ifølge kultursjefen i Ørsta svært populære. Vartdal Ryste om ski-nm: Lite nøgd Bodil Vartdal Ryste frå Hovdebygda er ikkje nøgd med plasseringa ho fekk på 5 kilometer klassisk under Ski-NM i Molde i går. Ho kom på 46. plass. Kurt Seim - Eg hadde ein dårleg dag, og det gjekk ikkje særleg bra, seier Bodil Vartdal Ryste. I gårsdagens Næravisa sa Vartdal Ryste at ho ikkje hadde alt for store forventingar til løpet på førehand. Ho skal òg til pers i morgon og på laurdag, høvesvis i sprint og på jaktstarten. - Eg trur det vil gå mykje betre i morgon, seier ho optimistisk.

13 Næravisa - Fredag PORTRETT 13 Det handler om engasjement Anniken Westtorp er mer engasjert enn folk flest. Som 23-åring innehar hun betydelige kunnskaper om hvorfor erfaring og engasjement er viktige stikkord i livet. Tekst: Heidi Strand Foto: Ivar Brandvol Hun er kanskje mindre enn de fleste. Med sine 150 centimeter skulle en tro hun ikke er lett å få øye på i folkemengden, men jeg ser henne med én gang. Med raske og målbevisste skritt manøvrer hun en fullpakket sekk og ei stor veske gjennom lokalet. Hun har holdt sin første pressekonferanse i dag. Det inngår som en del av internpraksisen på studiet informasjon ved Høgskulen i Volda. Pressekonferansen var ikke reell, men Økokrim ville vært stolte av måten hun taklet mediepresset på under Tore Tønne-saken. Ikke så tøff som Clemet Små, nervøse latterkuler triller ut i rommet. Anniken har aldri blitt intervjuet før. I fremtiden skal hun som informatør servere organisasjoners og firmaers informasjon til journalister. - Amnesty eller en annen internasjonal organisasjon. Men ikke ennå. Jeg vil ha mer bagasje og erfaring, sier Anniken på spørsmål om hvor hun vil jobbe. Hun har et våkent blikk. Hun kan godt se seg selv som litt karrierekvinne i fremtiden. Bare ikke så beintøff som en Kristin Clemet. Hun legger til at det ikke er viktig for henne å jobbe i et stort og profilert firma. - Mer viktig er det å trives. I disse selvrealiseringstider bør en trives med jobben, slik at jobben kan engasjere, påpeker hun. Møte med organisasjonslivet Og engasjement har hun. I hjembygda Flendalen i Trysil startet hun tidlig ved å være aktivt med i det lokale barnelaget i bygda. Hun tar en pause og viser med Flendalen-vottene sine før hun fortsetter. For, av, og med barn stod barnelaget for opptredener og sangvirksomhet, og sørget ellers for at det glade budskap i juleevangeliet nådde ut til folk rundt juletider. Senere var det 4H som stod på programmet. - Dette var mine første møter med organisasjonslivet, forklarer Anniken, som gestikulerer mye og ofte med hendene. Fremdeles står hun for det å spre budskap ut til folk. I år er det i Volda, som redaktør av Dokumentarfilmfestivalens programblad. Form og farge har hun alt begynt å tenke på, til tross for at styret ikke har fått inn alle filmene ennå. De har tatt en liten smugtitt, men til oss kan hun røpe lite. Det er konfidensielt og må diskuteres med styret først. Bush og rettferdig kaffe - Urettferdighet hvor det virkelig skinner gjennom at det er galt, er noe jeg bare ikke kan utstå. Da må jeg engasjere meg, sier Anniken, som verken har mye til overs for rasisme eller Bush sin politikk. - Likegyldighet er bare trist. Særlig i situasjoner hvor en faktisk kan gjøre noe. Likevel vil jeg ikke dømme noen. Folk bør gjøre noe de liker, ellers vil en ikke trives med seg selv og andre, påpeker hun. I det daglige innrømmer hun at det ikke alltid er mye en kan gjøre med de store problemene. De små derimot - Jeg forsøker å huske å kjøpe kaffe som er dyrket av mennesker som får en rettferdig lønn, men «All erfaring er god erfaring» det er ikke alltid jeg husker det, sier hun. Sosialt utbytte Anniken lar aldri sitt engasjement gå ut over venner og familie. Tvert imot. Hun skaper seg kontaktnett og venner. Da hun flyttet til Trondheim i 2001 og ikke kjente en sjel, ble hun med i både Internasjonal Studentfestival i Trondheim (ISFiT) og Student- TV. Slik endte hun opp i en svært sosial gjeng på femti studenter med et utrolig samarbeid seg imellom. - Noen ganger får jeg kjeft av andre. De sier jeg ikke burde ta på meg så mye, sier Anniken og innrømmer at stresset umulig kan være bra for henne. - Men midt oppi det hele har vi det kjempemorsomt, og det gir motivasjon til å fortsette. Etter ei uke med fullt kjør pleier hun å puste ut i helgene. Det gjøres ved å sove lenge om morgenen, se junk-tv, eller lese ei bok. Livsmotto - All erfaring er god erfaring. Men det må tas med en viss moderasjon, sier hun og forsøker å leve opp til mottoet sitt. Hun ser på alt sitt engasjement, alle sine erfaringer og venner som noe det vil bli nyttig å ha senere i livet. - Erfaring er en del av den bagasjen som gjør deg til deg, sier hun entusiastisk. - Og selv om du kanskje tenker at dette er det kjipeste jeg har opplevd, så er det i det minste en erfaring du kan lære av, sier 23- åringen. Dersom engasjement kunne måles som mennesker gjør, ville Anniken vært langt høyere enn det hun er. 180 centimeter, kanskje.

14 14 REPORTASJE Næravisa - Fredag Simone erobrer Kina? Kina har fått øynene opp for hele Voldas Simone. Nå spilles D Soundslageren «Talking talk» regelmessig på radio i Beijing! Vidar Enerstvedt Det var en svært overrasket Simone som mottok det glade budskap i et intervju med Radio Haugaland onsdag ettermiddag. Programleder Egil Martin Solberg spilte av en intro ingen skjønte noe av, før ordet D Sound ble sagt. Så begynte tonene fra «Talking talk». - Dette er bare helt utrolig og fantastisk!, utbrøt en entusiastisk og lattermild Simone. Selv om D Sound blir spilt på en dominerende radiokanal i Kina, har ikke Simone tro på umiddelbar storsuksess i det folkerike landet. Men gøy er det uansett! - Slike ting som dette gjør meg ydmyk. Vi må huske på at hvert fjerde menneske på jorda er fra Kina. At de nå kan høre på oss er rett og slett fantastisk!, jublet Voldas popdronning. Låta ble opprinnelig brukt i en reklamefilm for Nokia, produsert av den norske Hollywoodregissøren Harald Zwart. Det er trolig slik den har funnet veien til Kina. Ny plate Simone og resten av D Sound reiser nå til Sverige for å mikse ferdig sin nye plate, «Double Hearted», som kommer i butikkene 26. mai. Albumet blir deres fjerde etter debuten «Spice of Life» i Siden forrige plate har D`Sound byttet plateselskap, og håper å nå ny suksess. Forsmaken på plata, singlen «Do I Need a Reason», ble tatt lunkent imot av anmelderne, og fikk terningkast tre både i VG og Aftenposten. Likevel var sangen den åttende mest spilte i norske radiokanaler i forrige uke, allerede i sin andre uke på lista. DRA TIL KINA!: Simone, Jonny Sjo og Kim Ofstad i D Sound er stadig å høre på radioen i Kina. (Foto: Privat) Djup spellemann Komponist Magnar Åm frå Volda er nominert til årets Spellemannpris i klassen samtidsmusikk for plata «The Silver Core» som kom ut i fjor haust. Monica Bjermeland Plata inneheld musikken til tre komponistar. I tillegg til Åm sitt verk «Sølvtråden», utgjer Ragnar Sønderlind sin «kvartett nr.2» og Lasse Thoresen sitt verk «aion» plata sin heilskap. Oslo strykekvartett er den musikalske utøvaren. Volda-komponisten skal ha med seg prisutdelinga i Tønsberg 22. februar. - Er du stolt over nominasjonen? - Ja, dette synest eg er kjekt. Det er flott at nokon har funne verdi i musikken min, seier Åm. Konkretisering Gjennom musikken freistar komponisten å konkretisere det han går å kjenner på. Han skal òg ha sagt at «tid og rom strukturert som musikk er ein ypparleg reiskap for den som søker å bevisstgjere den djupaste essensen i og meininga med seg sjølv, enten ein skaper, framfører eller lyttar». Behaget ved å la ting bli ein vane, meiner Åm er eit freistande slør og eit hinder i all søking. Og i musikken si verd. Akkurat no sit han og skriv på ein fagottkonsert for Oslofilharmonien. Volda-trubadur kan bli idol Maurice Adams (27) deltar i kveldens «Idol» på TV2. I musikkmiljøet i Volda ryktes det allerede at trubaduren har gått videre i talentkonkurransen. Trygve W. Jordheim I kveld klokka sendes det tredje programmet i serien «Idol - jakten på en superstjerne». Programmet er et opptak fra en audition i Oslo, der blant andre Maurice Adams fra Volda deltok. Ettersom programmet er et opptak, er resultatet allerede klart. Fått munnkurv Næravisa kontaktet Adams i går, men han har fått munnkurv av TV2 fram til programmet er sendt. I musikkmiljøet i Volda snakkes det imidlertid en del om trubadurens deltagelse i talentkonkurransen, og ryktene tyder på at har Adams gått videre til andre runde i «Idol». Maurice Adams er en godt kjent musiker i lokalmiljøet, og spilte blant annet på Ørstafestivalen i fjor. Fire auditioner Totalt 4000 personer har møtt opp til «Idol»-audition i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo. Bare hundre av deltagerne går videre til andre runde. I de to første rundene er det fire dommere som bestemmer utfallet, og den mest profilerte av disse er 80- tallskometen Ole «I Dole» Evenrud. I tredje og siste runde inntar dommerne «en mer rådgivende rolle overfor seerne», som til slutt bestemmer hvem som stikker av med platekontrakt og managementavtale. Dokumentere talent TV2 kaller premien «en unik mulighet til å bli Norges nye popstjerne». Det understrekes at målet ikke er å produsere en popstjerne, men å gi sjansen til en artist som faktisk kan dokumentere sitt talent. Det er opp til deltakerne selv å overbevise dommere og tv-seere om at de har det som trengs for å lykkes i musikkbransjen, skriver TV2 på sine nettsider.

15 Næravisa - Fredag KAVALKADE 15 Dette er siste Næravisa fra avgangskullet ved Høgskulen i Volda. Her ser vi tilbake på høydepunkter fra 26 numre. Skjønt, høydepunkter og høydepunkter. Velkommen til Næravisa på godt og vondt Simen V. Gonsholt, Tonje Eliasson og Ida Kvittingen En mann En hytte En avis Olav T. Vassbotn, volding med sterke meninger, prydet forsiden på Næravisa nr (se nedenfor). Det samme gjorde hytta hans på Botnasetra i fjellheimen over Volda, som ifølge kommunale vedtekter er over dobbelt så stor som tillatt. I intervjuet med Næravisa uttrykte Vassbotn sin frustrasjon over kommunen. Siden var han imidlertid minst like frustrert over Næravisas journalister, som under overskriften «Hellige Olav T.» skildret hans lyssky livsprosjekt på midtsidene. Olav T. Vassbotn (fullt navn: Olav Harald Tryggvason Ikke død, bare avlyst Ifjor høst var «Victoria Productions» på turne på Sunnmøre med sitt teaterstykke om tredokka Pinocchio. Det var imidlertid teatrets bekymring at mange barn ikke lenger kjenner til historien om den lille gutten som ikke kunne lyve. I et forsøk på å heve tallet på besøkende tok de kontakt med Næravisa for publisitet. Det skulle de kanskje ikke ha gjort. Næravisas artikkel om Pinocchios manglende resonans i folkedypet, «Pinocchio er død!», falt ikke i god jord hos Victoria Productions, som tok forestillingen av plakaten i Ørsta av frykt for glissent oppmøte. Deretter rykket leder for Ørsta kulturhus, Øystein Simonsen, ut i lokalmedia. I Møre erklærte han at artikkelen var «under beltestedet». Victoria Productions «følte seg lurt» av Næravisa. Og Møre-Nytt konstaterte at «Næravisaoppslag øydela teaterframsyning for barn». Men det var prosjekt-koordinator Cathrine Berg-Nielsen i Victoria Productions som sa det: «Vi sliter med å få folk til å komme, Pinocchio selger ikke.» Om noen uker setter Riksteatret opp en forestilling med (det som iallfall pleide å være de kjente og MØRE-NYTT kjære barnefigurene) «Karius og Baktus» hos kulturhusleder Øystein Simonsen. La det derfor være sagt her og nå: Karius og Baktus er ikke døde. Men de finnes ikke akkurat i virkeligheten heller. Hva er det egentlig med disse ungdommene? I løpet av det siste drøye året med Næravisa-utgaver har aldersgruppen «ungdom» (herunder: «unge», studenter», «rånere») dukket opp både titt og stadig i spaltene. Bare les nedenfor. Ting kan tyde på at det er kontroversielt å være ung nå for tiden. Det er kanskje Næravisa sin skyld. Det er kanskje de gamle sin skyld. Nei, vent! Det er kanskje rett og slett slik det bør være. Næravisa, om og av ungdom: : «Når folk ikke helt vet hva det handler om, så er det også vanskelig å engasjere seg» Ellen Vedde Blindheim i Natur og Ungdom forklarer grunnen til manglende miljøengasjement hos ungdom : «Unge er overvurdert» Akademiker Jostein Fet (78) støtter Rolv Wesenlunds eldresak. Vassbotn, født under krigen, kongelig navn i protest mot tyskerne, applaus i kirken da han ble døpt) reagerte på forsideoppslaget, som han syntes ble i meste laget. Han rykket ut i avisa Møre, hvor han advarte «alle mot å la seg intervjue av Næravisa... som bare er ute etter skandaleoppslag». En advarsel han selv tok kraftig innover seg, inntil han på baksida av Næravisa (se nedenfor) lot seg intervjue om rusbrus. Så hva, er vi venner igjen nå? : «Det er lett å få et rykte i Ørsta og Volda» Politibetjent Pål Inge Olsen. mener Ørsta lensmannskontor vil få et ungdomsproblem mindre om de stenger Shell. I nummeret etter slo Ørstaungdommen tilbake. (se faksimile) : «Ser unge ut som ramp, så er det ramp» Arne Kristian Tangstad i Volda FrP reagerer på ungdom som «går rundt med langt hår og lua ned i panna» : «Kanskje de har nok med seg selv?» Avtroppende leder i Studenttinget i Volda, Espen Bjerke, undrer på hvorfor ingen vil ta over etter ham : «Eg trur det er vesentleg å gje ungdommen eit så interessant alternativ at dette overdøyver freistinga til å nytte rus» Ungdomsrådsleder Lars Olsen Øye (17) Næravisa Overskrifter i Næravisa: «Ut med fransk sex» Filmklubb trekker kunstpornovisning «Brann i sentrum» Forsideoppslag. En skorsteinspipe tok fyr i Volda sentrum. Det tok ti minutter før brannvesenet fikk brannen under kontroll. Uttalelser i Næravisa: «Rasene har fulgt meg hele livet» Ordfører Knut Bere i Volda om rasfare (4.4.02) «Jesus skal komme tilbake til Oljeberget, ikke til Lørenskog» Pastor Stig Lekardal reagerer på Are Kalvøs «Bibelen 2» ( ) «Dette er ikke noe hyggelig» Administrasjonssjef Jarle Krumsvik og Volda kommune med kroner i aksjetap på en måned ( ) «En stein kan falle hvor som helst» Ordfører Knut Bere om rasfare ( ) «Det var på grunn av [konserten med] Trang Fødsel» Fakultetet redegjør for konkurs ( ) «Han er først og fremst en fremragende komiker. Thomas Giertsen når ham ikke til anklene.» Jostein Fet (78) støtter Rolv Wesenlunds eldresak. ( ) «Den norske folkesporten er å snyte på skatten» Tore Svendsen, desillusjonert tidligere likningssjef i Volda ( ) «Vi er bedre enn på lenge» Tidligere Volda-trener Stein Holsvik etter 0-5 mot Hødd ( ) «Kva har Sæbø å tilby 100 asylsøkjarar?» Sæbøs innbyggere bare spør, protestbrev til Ørsta kommune ( ) Næravisa innrømmer: «Volda golfbane blir 18-hulls» Nei, det blir den visst ikke. Hvis det skulle bli plass til 18 hull ved Rotevatnet, slik Næravisa meldte , måtte man ifølge Jan Gundersen i Volda golfklubb ha «sprengt bort Rotsethornet og fylt Rotevatnet med sprengmassen». Til neste år, da. «- Respektløst av studentene» brakte Næravisa videre en klage fra daglig leder Stein Lied ved barnevernsinstitusjonen Sunnmørsheimen i Volda, som ligger vis á vis studentboligene på Myrane. Lied klaget over nabostøy: «Det største problemet er festinga, og den har det vært endel av i høst», sa daglig leder. Han presiserte at institusjonen ikke ønsket å være «noen festbrems», men at han måtte «ha rett til å si ifra når noen går over streken». Det fikk han i Næravisa. Det presiseres i den forbindelse at det bare er maksimalt halvparten av Næravisa-redaksjonen som bor på Myrane.

16 En Næravisa SISTE revestrek Næravisa - Fredag Har du sett rev i Volda? VEKAS VESLE for mye Saue-og geitebøndene i Volda har sett seg lei på Mikkels revestreker. Nå vil de innføre skuddpremie på rødpelsen. Knut-Johann Jørgensen (55) - Nei, jeg har ikke sett rev verken i Volda eller andre steder. Men jeg har sett mange andre ville dyr. Elin Bergsåker-Aspøy En revestrek Elisabeth R. Johnsen Volda Sau og Geitalslag har fått nok av at Mikkel forsvinner med gårdens lam og killinger. Derfor har de opprettet et fond som skal betale jegerne i distriktet skuddpremie når de feller rødrev. Søknad om midler til fondet er oversendt kommunen og forskjellige bondelag i distriktet. Mikkel har tirret bøndene en gang for mye. Diskret jeger Det er ingen tvil om at reven er en slu type. Det er nemlig svært vanskelig å ta han på fersken idet han forsyner seg av saue-eller geiteflokken. - De eneste sporene på åstedet er som regel bare noen dotter med hår, forteller Liv Inga Homberset i Volda Sau og Geitalslag. Enkelte hevder også at man kan kjenne lukten av rev der lam og kje forsvinner. Men man finner sjelden større rester av revens bytte, derfor er det vanskelig å dokumentere at det faktisk har vært rev på ferde. Av og til blir han imidlertid observert idet han henger seg i rumpa på smålam i lek på vårbeiter, eller lister seg inn på innmarksbeiter i det han tror er i trygt ly av mørket. Skabbete Under hjortejakta, hender det også at en og annen jeger kan få et glimt av luringen. Og i det siste har de sett rødrev oftere enn før. Skabbrev har blitt et mer vanlig syn i distriktet, noe som ifølge Volda Sau og Geitalslag indikerer at stammen er for stor. Skabben Ill: Jonas Lundberg kommer av en midd som borer seg inn i revens hud, og gjør den betent. Pris per snute Volda Sau og Geitalslag har søkt om kroner i tilskudd til fondet, og tenker seg at de skal betale ut skuddpremier på til sammen 4000 kroner i året. Foreløpig tror de det kan være aktuelt å betale jegere rundt 500 kroner for hver rev de feller, men de utelukker ikke at premien kan bli større dersom fondet får inn mye penger. Det er ingen kvote på jakt av rødrev, men den er fredet i ynglingstiden og frem til ungene er så store at de kan klare seg selv. Stig Eivind Meisdal (28) - Nei, jeg har ikke sett rev i Volda i løpet av de tre årene jeg har bodd her. Men i hjemkommunen min Haram har jeg sett mye rev. Der regulerer skabb revebestanden, ellers synes jeg det er greit med revejakt så lenge man bevarer en bærekraftig stamme. Tore Andestad (50) -Nei, jeg har ikke sett rev her i området. Men hjemme i Molde har jeg sett mye. Der er jeg leder i viltnemda, og da hender det jeg blir tilkalt for å fjerne en og annen rev som har lurt seg inn i en potetkjeller. Eller så ringer folk fordi de vil ha felt rev som tar lam og andre forsvarsløse dyr. Henny-Marie Brænne (51) -Nei, selv om jeg har bodd her siden 1983, kan jeg ikke huske å ha sett rev her. - Vil du ha en rev? Jeg rekker dessverre å svare «nei takk, jeg har katt», før jeg oppdager foten i min egen munn. Det er selvfølgelig et litt annet dyrerike fyren foran meg nettopp har invitert meg inn i. Jeg kjenner varmen stige opp ryggraden og eksplodere i kinnene. «Eh he, he, he», stammer jeg nervøst, og leter febrilsk etter en vei ut. Fyren foran meg himler med øynene og forsvinner, og jeg står igjen med halen mellom bena. Som motstander av narkotika er det tydeligvis en del ting jeg har gått glipp av. Navn på herlighetene er en ting. Hasj, pot, gress, tjall, joint, fjon og mornings, i tillegg til rev er, med store forbehold om feil, bare noen av barnets kjære navn. De positive aspektene har også gått meg hus forbi. I følge brukere er hasj både billigere og mindre skadelig enn alkohol. Noen vil til og med ha meg til å tro at det er sunt. - Det er dokumentert, sier de. - Det er dokumentert, sier de igjen, på grunn av et litt råttent korttidsminne. Ja, da, det er sikkert dokumentert, men det er det at man får kreft av å tygge på kulepenner også. Gleden ved revestrekene er også noe som har gått meg hus forbi. Jeg må si jeg har vanskelig for å se gleden i å sitte og stirre tomt ut i luften, misforstå de enkleste budskap som bryter vei gjennom bomullen, for så å bryte ut i et hysterisk latteranfall fordi et støv på ruten tilfeldigvis ligner nesa til Thorvald Stoltenberg. - Det var dritkult i går, jeg husker ingenting, får jeg høre dagen etter, fulgt av en rusten latter som munner ut i verdens minst sjarmerende hostekule. - Det var dritkult, begynner de igjen, men hvor de ender vet jeg ikke. Da tar jeg heller katten min og går. Næravisa tips oss om det som skjer i Ørsta og Volda! telefon: Nærnett nernett.hivolda.no sport, nyhende og kulturstoff kvar vekedag telefon: Neste utgåve av Næravisa kjem fredag 21. februar. Radio Volda FM 105,5 mån, tys, tors og fre: mån og fre: tys og tors: Nærsynet mån, tys og og tors:1530 og 1730 tors: magasin 1740 reprise: 1930

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad

GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad GISKE OS øydelagd av orkanen Dagmar. Tekst: Kjell Mork Soot. Foto : Lars Petter Folkestad Først i denne delen om Giske OS står skrive om korleis vi bygde stasjonsbygninga. Der står nemnt at vi rekna med

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen

Elvemuslingen. Av: Julianne K. Larsen Elvemuslingen Av: Julianne K. Larsen! Int. gymsal dag I en stor gymsal står en scene. Oppe på scenen står et mikrofonstativ og en ordfører (50) som holder en mikrofon. Han er tjukk, har lite hår og har

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke.

Livet til det lykkelige paret Howie og Becca blir snudd på hodet når deres fire år gamle sønn dør i en ulykke. RABBIT HOLE av David Lyndsay-Abaire Scene for mann og kvinne. Rabbit hole er skrevet både for scenen og senere for film, manuset til filmen ligger på nettsidene til NSKI. Det andre manuset kan du få kjøpt

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to.

SC1 INT KINO PÅL (29) og NILS (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. PÅ DIN SIDE AV TIDEN v5.0 SC1 INT KINO (29) og (31) sitter i en kinosal. Filmen går. Lyset fra lerretet fargelegger ansiktene til disse to. hvisker i øret til Pål Vil du gifte deg med meg? Hva? trekker

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Heilårsbruk av hus på gard og i grend

Heilårsbruk av hus på gard og i grend Heilårsbruk av hus på gard og i grend Historikk 1999: Gardsformidlingsprosjektet. Samarbeid med bondeorganisasjonane. Kartlegging av ledige gardsbruk. Kr.150 000 til seljar. På 1,5 år vart denne ordninga

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon

Også i år har Sandsøy samarbeidd med Kvamsøy på a-lags nivå, 5 spelarar var med og spelte kampar i 6. divisjon Sandsøy Idrettslag 2. februar 2007 6089 Sandshamn Årsmelding for 2006 Dette året har styret i Sandsøy IL bestått av: Leiar Anders Bringsvor, nestleiar John Longva, kasserar Svein Helge Bringsvor og styremedlemmer

Detaljer

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011

Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011. Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 Ungdom og regional utvikling i Nordhordland Spørjeundersøking 2011 Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) AUD-rapport nr 7 2011 1 2 Metode Undersøkinga er utført av Analyse, utgreiing og dokumentasjon

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

MEDLEMSINFO. august 2009

MEDLEMSINFO. august 2009 MEDLEMSINFO august 2009 No er ferien over! Sidan siste medlemsinfo har vi slett ikkje hatt ferie. Denne sommaren har vore veldig aktiv. Tusen takk til alle dokke som har stått på i sommar!! Det har vore

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 2 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. BADREOM MORGEN Line er morgenkvalm. Noe hun har vært mye den siste uken. Hun kaster opp,

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne. Manus ligger på NSKI sine sider, men kan også fåes kjøpt på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse

Dokumentarfilm. undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Mål med opplegget Dokumentarfilm undervisningsopplegg på ein eller to timar for niande og tiandeklasse Gi ei forståing av ulike måtar å lage dokumentarfilm på og samstundes ei forståing av kva dokumentarfilm

Detaljer

http://www.samfunnsveven.no/eintervju

http://www.samfunnsveven.no/eintervju http://www.samfunnsveven.no/eintervju Intervjuskjema Takk for at du deltar i skolevalgundersøkelsen! For at resultatene skal bli så pålitelige som mulig, er det viktig at du gir deg god tid, og at du besvarer

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman

Carl Frode Tiller Innsirkling 3. Roman Carl Frode Tiller Innsirkling 3 Roman OM FORFATTEREN: Carl Frode Tiller (f. 1970) er ein av dei fremste forfattarane i norsk samtidslitteratur. For dei fire romanane Skråninga (2001), Bipersonar (2003),

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer