1. MERKNAD OM CD-PLATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. MERKNAD OM CD-PLATER"

Transkript

1

2 1. MERKNAD OM CD-PLATER KONDENS På regnværsdager eller i fuktige områder, kan det komme kondens på linsene inne i enheten. Hvis det skjer vil ikke enheten fungerer ordentlig. Ta ut platen og vent i ca. en time til fuktigheten har fordampet. 1. En skitten eller defekt plate kan forårsake lydavbrudd. For å oppnå best mulig lyd, skal platene håndteres som angitt nedenfor. Hold platen rundt kanten. For å holde den ren, må du ikke ta på overflaten. 2. Ikke lim papir eller tape på platen. 3. Ikke utsett platene for direkte sollys eller varmekilder som varmeapparat, og ikke la dem ligge i direkte sollys i en parkert bil der temperaturen kan stige betraktelig. 4. Før avspilling skal platene rengjøres med en rengjøringsklut som følger med som ekstrautstyr. Tørk hver plate fra midten og utover. 5. Ikke bruk rengjøringsmidler som bensin, tynner, vanlige vaskemidler eller antistatisk spray tiltenkt for analoge plater. Hvis du bruker platene som angitt nedenfor, kan limrestene gjøre at platen stopper å rotere, noe som kan forårsake funksjonsfeil eller ødeleggelse av platen. Ikke bruk brukte plater eller lånte plater som har limrester på overflaten (for eksempel fra klistremerker eller blekk). Limrester. Blekk er klisset. Ikke bruk lånte eller leide plater med gamle etiketter som begynner å flasse av. Klistremerker som begynner å flasse av etterlater limrester.

3 Ikke bruk plater med etiketter eller klistremerker. Etiketter er limt på. Ikke bruk plater som har en spesiell form. Pass på at du bare bruker runde plater og ikke plater med spesialformer i denne enheten. Bruk av plater med spesialformer kan føre til funksjonsfeil. Pass på at du bare bruker plater med dette merket i enheten. CD-R-plater og CD-RW-plater som ikke er ferdigstilt kan ikke spilles av. (For mer informasjon om ferdigstillelse, se i bruksanvisningen for CD-brenningsprogrammet.) Avhengig av opptaksstatusen, kan det være umulig å spille av enkelte CD-R- eller CD- RW-plater.

4 2. MONTERING - Før enheten settes helt på plass, kobler du ledningene midlertidig for å kontrollere at alt er koblet riktig og at enheten og systemet fungerer riktig. - Bruk bare deler som følger med enheten. Bruk av ikke godkjente deler kan forårsake feilfunksjon. - Rådfør deg med nærmeste forhandler hvis monteringen krever at det drilles hull eller andre modifikasjoner. - Installer enheten slik at den ikke er i veien for føreren og kan skade passasjeren ved en plutselig stopp, for eksempel nødstopp. - Hvis monteringsvinkelen overgår 30, kan det være at enheten ikke yter optimalt. - Unngå å installere enheten der den er utsatt for høye temperaturer, for eksempel fra direkte sollys eller varmeapparat, eller der den utsatt for støv og skitt eller mye vibrasjon. - Sørg for å fjerne frontdekselet før enheten installeres. FRONT- OG BAKMONTERING Enheten kan monteres riktig enten forfra (vanlig DIN frontmontering) eller bakfra (DIN bakmontering ved å bruke de gjengede skruehullene i sidene på enhetens ramme.) Se de følgende illustrerte monteringsmetodene A og B. DIN frontmontering (Metode A) Montere enheten 1. Dashbord 2. Holder Etter å ha satt inn halvfôringen i dashbordet, velger du den mest egnede klaffen i forhold til tykkelsen på dashbordmaterialet og bøyer dem innover for å feste holderen. 3. Skrue 1. Dashbord 2. Mutter (5 mm) 3. Fjærskive 4. Skrue (4x12 mm) 5. Skrue 6. Støttebånd Sørg for å bruke støttebåndet for å få baksiden av enheten på plass. Båndet kan bøyes for hånd til ønskelig vinkel. 7. Flat skive

5 Fjerne enheten a. Ramme b. Putt fingrene inn i sporet foran på rammen og trekk ut rammen. (Når rammen skal festes på nytt, hold siden med sporet nedover og fest den.) c. Sett inn spakene som følger med enheten i sporene på begge sidene av enheten som vist på bildet helt til du hører et klikk. Trekk i spakene for å fjerne enheten fra dashbordet. Dekkplatemontering: Skyv dekkplaten mot rammen til den er på plass. Dekkplaten må festes før frontpanelet, ellers går det ikke å feste den. DIN bakmontering (Metode B) Monteringen gjøres ved å bruke skruehullene i sidene på enheten. Enheten skal festes til radiomonteringsbraketten. 1. Velg en plassering der skruehullene i braketten er på linje med skruehullene i enheten, og fest skruene på to steder på hver side. 2. Skrue 3. Radiomonteringsbrakett 4. Dashbord eller konsoll 5. Krok (ta vekk denne delen) Merk: monteringsboksen, den ytre dekkringen og halvfôringen brukes ikke i monteringsmetode B.

6 3. AVTAKBART KONTROLLPANEL Fjerne kontrollpanelet Panelutløserknapp 1. Slå av strømmen. 2. Trykk på utløserknappen. 3. Ta vekk kontrollpanelet Sette på kontrollpanelet 1. Sett panelet inn på høyre side først. Punkt B på hovedenheten skal møte punkt A på kontrollpanelet (som vist på bildet). 2. Trykk den venstre siden av kontrollpanelet inn på hovedenheten til du hører et klikk. ADVARSEL - Ikke sett kontrollpanelet inn fra venstre side først. Da kan det bli skadet. - Kontrollpanelet kan legg bli skadet av støt. Når det er tatt av, skal det oppbevares i en beskyttelsesbeholder. Pass på så du ikke mister det eller utsetter det for harde støt. - Når utløserknappen er trykket inn og kontrollpanelet er låst opp, kan bilens vibreringer gjøre at det faller ned. For å unngå skader på kontrollpanelet, skal det alltid oppbevares i en beskyttelsesbeholder når det er tatt av. - Kontakten bak på kontrollpanelet som forbinder hovedenheten og kontrollpanelet er en svært viktig del. Pass på så det ikke skades ved å trykke på den med fingernegler, penner, skrutrekkere osv. Kontakt Merk: Hvis kontrollpanelet er skittent, skal det kun tørkes med en myk og tørr klut. Bruk en bomullsdott med isopropylalkohol til rengjøring av kontakten på baksiden av kontrollpanelet. Nullstille enheten Når frontpanelet er utløst, kan du bruke en blyant eller en annen ikke-metallisk gjenstand til å trykke og holde inne nullstillingsknappen i fem sekunder for å nullstille enheten.

7 4. KOBLINGSDIAGRAM

8 KOBLINGSSKJEMA FOR ISO-KONTAKT PIN LEDNINGSFARGE FUNKSJON A4 GUL BATTERI (+) A5 BLÅ STRØMANTENNE A7 RØD TENNING A8 SVART JORDING B1 LILLA HØYRE BAKHØYTTALER (+) B2 LILLA/SVART HØYRE BAKHØYTTALER (-) B3 GRÅ HØYRE FRONTHØYTTALER (+) B4 GRÅ/SVART HØYRE FRONTHØYTTALER (-) B5 HVIT VENSTRE FRONTHØYTTALER (+) B6 HVIT/SVART VENSTRE FRONTHØYTTALER (-) B7 GRØNN VENSTRE BAKHØYTTALER (+) B8 GRØNN/SVART VENSTRE BAKHØYTTALER (-) KOBLINGSSKJEMA FOR LYD/STRØM KABELSKJERMING PIN LEDNINGSFARGE FUNKSJON 1 GRÅ/SVART HØYRE FRONTHØYTTALER (+) 2 GRÅ HØYRE FRONTHØYTTALER (-) 3 LILLA HØYRE BAKHØYTTALER (+) 4 LILLA/SVART HØYRE BAKHØYTTALER (-) 5 6 GRØNN VENSTRE BAKHØYTTALER (+) 7 GRØNN/SVART VENSTRE BAKHØYTTALER (-) 8 RØD TENNING 9 SVART BAKRE FORFORSTERKER FELLES LINE OUT 10 RØD HØYRE BAKRE FORFORSTERKER LINE OUT 11 HVIT VENSTRE FRONTHØYTTALER (+) 12 HVIT/SVART VENSTRE FRONTHØYTTALER (-) BLÅ STRØMANTENNE 15 GUL BATTERI (+) 16 SVART KAROSSERIJORDING HVIT VENSTRE BAKRE FORFORSTERKER LINE OUT

9 5. KONTROLLPANELFUNKSJONER SYSTEM RADIO CD/MP3/WMA Bluetooth Kort trykk Langt trykk Kort trykk Langt trykk Kort trykk Langt trykk Kort trykk Langt trykk 1 Demp På/Av 2 Åpne/lukke panel Løse ut 3 Løse ut panel 4 Lydmeny Enter Telefon Svare/ Ringe 5 Modus Ringe Overføre anrop 6 Volumkontroll 7 Bånd Fil-/ Slette fil Slette mappesøk 8 SubW AF 9 Opptak/ TA kopi 10 ix-bass PTY 11 PS AS ID3 12 M1 Minne 1 Pause/ Avspilling 13 M2 Minne 2 Intro Intro i mappe 14 M3 Minne 3 Gjenta spor Gjenta spor i mappe 15 M4 Minne 4 Tilfeldig rekkefølge 16 M5 Minne 5 Neste mappe 17 M6 Minne 6 Forrige mappe 18 Display Meny 19 USB-kontakt 20 Forrige Søke Forrige kanal 21 Neste kanal oppover Søke nedover spor/fil Neste spor/fil Tilfeldig rekkefølge i mappe Spole bakover Spole fremover

10 6. GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER 3) PANELUTLØSERKNAPP Trykk på knappen for å løse ut kontrollpanelet. 1) AV-/PÅ-KNAPP Trykk på på-/av-knappen eller hvilken som helst annen knapp foran på radioen for å slå på enheten. Trykk på på-/av-knappen igjen for å slå av enheten. 1) DEMPEKNAPP Trykk kort på dempeknappen for å slå av lyden. Mute blinker i displayet. Trykk på dempeknappen igjen for å slå på lyden igjen. 8) SUBWOOFER (SubW) Trykk lenge på SubW-knappen for å slå på subwooferfunksjonen. Sub-woofer vises i displayet i tre sekunder. Trykk på SubW-knappen igjen for å slå av funksjonen. 10) ix-bass Trykk lenge på ix-bass-knappen for å slå på ix-bass-funksjonen. ix-bass vises i displayet i tre sekunder. Trykk på ix-knappen igjen for å slå av funksjonen. 5) MODUSKNAPP Trykk på modusknappen for å velge en annen modus. Tilgjengelige moduser er Tuner, CDP, USB Host, SD/MMC. 6) VOLUMKONTROLL For å øke volumet, roterer du volumkontrollen med klokken. For å dempe volumet, roterer du volumkontrollen mot klokken. Når volumet er justert, vises volumnivået i displayet som et tall fra 0 (lavest) til 46 (høyest).

11 7. MENYFUNKSJONER 18) MENYFUNKSJONSLISTE (MENY) Hold inne Display/Meny i mer en tre sekunder for å komme inn i menyen. MENU vises i displayet. Naviger i menyen ved å trykke kort på Display/Meny for å flytte til neste valg. Du kan også navigere i menyen ved å bruke søkeknappene. Når ønsket valg vises i displayet, endrer du innstillingen ved å dreie på volumkontrollen innen fem sekunder. Valgene som kan gjøres i menyen vises nedenfor. Bluetooth Denne funksjonen brukes for å koble enheten til mobiltelefonen eller en annen enhet via Bluetooth. I modusen Pairing, trykker du på lydknappen for å starte aktiveringen. Tips: Les kapitlet HANDSFREE BETJENING VIA BLUETOOTH for å se detaljer om funksjonen. Tilkobling/Frakobling Denne funksjonen lar deg koble til eller fra mobiltelefonen eller en annen Bluetoothenhet manuelt. I menyen RE-CONN, dreier du på koderen for å navigere gjennom RE-CONN (Tilkobling) og DIS-CONN (Frakobling). Når du har valgt ønsket modus for tilkobling, trykker du på lydknappen for å starte aktiveringen. Ringevolum på innkommende anrop (PHONE VOL) Du kan forhåndsinnstille ringevolumet for alle innkommende anrop. Standard ringevolumnivå er 20. Drei på volumkontrollen for å justere fra min. 0 til maks. 38. Autosvar (A ANSWER) Autosvarfunksjonen er som standard slått av. Hvis den er aktivert, blir alle innkommende anrop automatisk besvart uten at du må trykke på noe. Kontrast Kontrastnivået i displayet er CONTRAST 05 som standard. Drei på volumkontrollen for å justere kontrastnivået fra 00 til 10. Klokkeformat Du kan velge mellom 12- og 24-timers klokkeformat. Standard innstilling er 12- timersformat CLK FORMAT 12H. Drei på volumkontrollen for å bytte til 24- timersformat. Klokkeinnstilling Tiden stilles inn på som standard. Drei volumkontrollen med klokken for å stille inn minutter og mot klokken for å stille inn timer. Lokale signaler/avstandssignaler Denne funksjonen brukes for å angi styrken på signalene som radioen skal søke etter. Standard er Distance (Avstand), noe som gjør at radioen søker etter flere signaler. For

12 å stille radioen inn på å bare søke etter lokale kanaler med sterkt signal, dreier du på volumkontrollen (trykk på volum opp/ned) helt til Local vises i displayet. Frekvensområde Med denne funksjonen kan du velge frekvensområdet som egner seg for ditt område. AREA EUROPE (Europa) er standard. Drei på volumkontrollen for å velge andre områder. Region REGIONAL OFF vises som standard. Du har fem sekunder på å slå på funksjonen med volumknappen. Hvis den er på under AF- eller PI-søk, implementeres den i kanalen som har alle PI-kodene som gjeldende kanal. Hvis funksjonen er av under AF- eller PIsøk, ignoreres den regionale koden i PI-koden. Det er mulig å motta en regional kanal. Merk: Innstillingene for funksjonen er tilgjengelige når AF-funksjonen er på. Forhåndsinnstilt volum (VOL PGM) Med denne funksjonen kan du forhåndsinnstille et volumnivå for når radioen slås på. Standard innstilling er VOL PGM 12 som gjør at volumnivået når radioen slås på er det samme som da den ble slått av. For å forhåndsinnstille et bestemt volumnivå, dreier du volumkontrollen innen fem sekunder. Pipetone Hvis pipetonen er aktivert, høres en pipetone hver gang en knapp trykkes på. Standard er BEEP TONE On. Drei på volumkontrollen for å slå av pipetonen ( BEEP TONE Off ).

13 8. LYDFUNKSJONER Lydmeny Hold inne lydknappen for å komme inn i lydmenyen. Du kan navigere gjennom lydmenyen ved å trykke på lydknappen eller søkeknappen. Når ønsket valg vises i displayet, justerer du det ved å trykke på volumknappen innen fem sekunder. Menyvalgene nedenfor kan justeres. Du har fem sekunder til å justere valgene. Hvis du ikke trykker på noe innen den tiden, går du automatisk ut av lydmenyen. VOLUM Du kan justere volumnivået fra 00 (lavest) til 46 (høyest) med volumkontrollen. Volumnivået vises i displayet. BASS Du kan justere bassnivået fra -6 til +6 med volumknapp opp eller ned. DISKANT Du kan justere diskantnivået fra -6 til +6 med volumknapp opp eller ned. BALANSE Du kan justere balansen mellom de høyre og venstre høyttalerne fra R12 (kun høyre) til V12 (kun venstre) med volumknapp opp eller ned. C00 angir lik balanse mellom de høyre og venstre høyttalerne. FADER Du kan justere fading mellom de fremre og bakre høyttalerne fra R12 (kun bak) til F12 (kun foran). C00 angir lik balanse mellom de fremre og bakre høyttalerne.

14 9. RADIOFUNKSJONER 7) BÅNDKNAPP (BÅND/SØK) Trykk på knappen for å bytte mellom FM-bånd ) SØKEKNAPPER ( ) Manuell søking Hold inne en av søkeknappene i mer enn tre sekunder for å flytte radiofrekvensnummeret opp eller ned. Automatisk søking Trykk på en av søkeknappene i under tre sekunder for å flytte til neste kanal automatisk ) KANALKNAPPER Det er seks nummererte kanalknapper for å lagre og hente kanaler for hvert bånd. Lagre en kanal Velg et bånd (om nødvendig) og deretter en kanal. Hold nede en kanalknapp i tre sekunder. Kanalnummeret kommer opp i displayet. Hente en kanal Velg et bånd (om nødvendig). Trykk på en kanalknapp for å velge kanalen du har lagret der. 11) AUTOMATISK LAGRING/ SØKING ETTER LAGREDE KANALER (AS/PS) Automatisk lagring Lagrer seks kanaler med klart signal automatisk i det gjeldende båndet. Velg et bånd (om nødvendig). Hold inne AS/PS-knappen i mer enn tre sekunder. De nye kanalene erstatter kanaler som allerede er lagret i båndet. Søking etter lagrede kanaler Søker etter lagrede kanaler i båndet. Velg et bånd (om nødvendig). Trykk på AS/PSknappen. Enheten stopper i ti sekunder på hver lagret kanal. Trykk på AS/PS-knappen igjen for å stoppe søkingen når ønsket kanal er funnet. STEREO Enheten henter automatisk stereosignal når det er tilgjengelig. Når radioen er i stereo, vises ST-ikonet i displayet. Når ingen stereosignal er tilgjengelig, er radioen automatisk i mono, og ingen ikon vises.

15 10. RDS-FUNKSJONER Enheten er utstyrt med følgende RDS-funksjoner: - AF Vekslende frekvenser - CT Klokketid - EON Forsterket annet nettverk - PI Programidentifisering - PS Programservicenavn - PTY Programtype - REG Regional endring - TA Trafikkmelding - TP Trafikkprogram 1. AF-funksjon Trykk på AF-knappen for å slå på/av AF-funksjonen. AF ON eller AF OFF vises i displayet i fem sekunder. Når AF-funksjonen er på og hvis radiosignalet blir svakt, veksles det automatisk til en annen frekvens med et sterkere signal på det samme nettverket. Merk: Standardinnstilling er AF ON. 2. TA-funksjon Trykk på TA-knappen for å slå på TA-standbymodus. TA ON vises i displayet i fem sekunder og deretter TA. Når en trafikkmelding starter blir den prioritert uavhengig av funksjonsmodus. Når en trafikkmelding starter, vises TRAFFIC INFO i displayet. Trykk på TA-knappen for å avbryte en trafikkmelding. Radioen går tilbake i forrige modus, og TA går tilbake i standbymodus. Hvis TP ikke vises i over 60 sekunder, høres en alarmlyd, og Lost TP, TA vises i displayet. TA-søk aktiveres automatisk og søker etter en annen TA-stasjon. 3. PTY-funksjon Trykk på PTY-knappen for å slå på PTY-funksjonen. PTY vises i displayet. Lyset rundt volumkontrollen starter å blinke, og du har fem sekunder på å velge ønsket PTY ved å bruke volumkontrollen. Når du har valgt ønsket PTY, har du fem sekunder på å bekrefte med SELECT. Du kan også bruke søkeknappene til å søke etter valgt PTY. Displayet viser PTY SEEK. Hvis ingen kanal med valgt PTY kan mottas, blinker No Match PTY i displayet i fem sekunder før enheten går tilbake i forrige modus. Du kan lagre flere PTY med minneknappene M1-M6. Når du har valgt ønsket PTY, holder du inne en av minneknappene for å lagre. For å hente en lagret PTY, trykker du på minneknappen der den er lagret. Musikk Tale POP, ROCK NYHETER, POLITIKK, INFORMASJON ENKEL SPORT, UTDANNING, DRAMA KLASSISK, ANNET KULTUR, VITENSKAP, DIVERSE JAZZ, COUNTRY VÆR, FINANS, BARN SLAGERE SAMFUNN, RELIGION, INNRINGING FOLKEMUSIKK REISE, FRITID, DOKUMENTAR Merk: Forhåndslagret minne for PTY: M1/Nyheter, M2/Informasjon, M3/Pop, M4/Sport, M5/Klassisk, M6/Finans.

16 11. CD-/MP3-/WMA-AVSPILLING Sette inn og ta ut en CD Sett inn en CD med etiketten opp. Hvis enheten er på, begynner den å spille med en gang. Trykk på utløserknappen for å stoppe avspillingen og ta ut CD-en. Enheten må ikke være slått på for å kunne ta ut en CD. CD-DA-AVSPILLING 12) PAUSE Trykk på pauseknappen for å pause avspillingen. Trykk på pauseknappen igjen for å gjenoppta avspillingen ) VELGE SPOR Trykk kort på en av søkeknappene ( ) for å gå til forrige eller neste spor. Valgt spornummer vises i displayet. Hold inne en av søkeknappene ( ) for å spole fremover eller bakover. Avspillingen starter når knappen slippes opp. 14) GJENTA SPOR (RPT) Trykk på gjentakelsesknappen (RPT) under avspilling for å gjenta sporet. Trykk på knappen igjen for å stoppe gjentakelse. 15) TILFELDIG REKKEFØLGE (RDM) Trykk på knappen for tilfeldig rekkefølge (RDM) under avspilling for å spille av alle sporene på en CD i tilfeldig rekkefølge. Trykk på knappen igjen for å stoppe avspilling i tilfeldig rekkefølge. 13) INTRO (INT) Trykk på knappen for intro (INT) under avspilling for spille av de første ti sekundene av hvert spor på CD-en. Når du hører ønsket spor, trykker du på knappen igjen for å spille av hele sporet. MP3-/WMA-AVSPILLING Musikkfiltypene MP3 og WMA (Windows Media Audio) er i komprimert lydformat. Enheten kan spille av MP3/WMA direkte fra filer på CD-R/RW, USB-enhet, SD- eller MMC-minnekort. Merknad om MP3-/WMA-avspilling: Enheten kan spille av MP3 (MPEG1, 2, 2.5 AudioLayer3). MP3-opptaksmedier og aksepterte formater er imidlertid begrenset. Når du brenner MP3/WMA, må du huske på følgende: Aksepterte formater Følgende formater kan spilles av på enheten. Maks. antall tegn i filnavnet, inkl. skilletegn (. ) og filnavnendelsen på tre tegn, er angitt i parentes. - ISO 9660 Nivå 1 (11 tegn) - ISO 9660 Nivå 2 (31 tegn)

17 - Joliet (31 tegn) - Romeo (31 tegn) Det kan vises opptil 200 tegn i det lange filnavnformatet. For å se en liste over tilgjengelige tegn, kan du se i instruksjonene for brenneprogramvaren og i avsnittet Angi fil- og mappenavn nedenfor. Media som kan spilles av på denne enheten har følgende begrensninger: - Maks. antall nestede mapper: 8 - Maks. antall filer per plate: Maks. antall filer per mediaenhet: Maks. antall mapper per plate: 255 Det kan være at MP3/WMA som brennes i annet format enn ovenfor ikke kan spilles av og at og fil-/mappenavn ikke kan vises. Innstillinger for MP3-/WMA-omkoder og CD-brenner Bruk følgende innstillinger når du komprimerer lyddata i MP3 i MP3-omkoderen. - Overføringshastighet: kbps - Samplingsfrekvens: 32, 44.1, 48 khz (WMA) 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 khz (MP3) Når du bruker en CD-brenner for å brenne MP3/WMA opptil maks. platekapasitet, skal du deaktivere annen brenning. Når du skal brenne på en tom plate opptil maks. kapasitet, kontroller platen med én gang. Angi ID3-tag Denne enheten støtter ID3-tag, versjon 1.0 og 1.1. Angi fil- og mappenavn Navn som bruker kodelistetegn er de eneste fil- og mappenavnene som kan angis og vises. Alle andre tegn gjør at fil- og mappenavn ikke vises som de skal. Enheten kan bare gjenkjenne og spille av filer med MP3-/WMA-endelse. Merk: Det kan være at et filnavn med tegn som ikke er i kodelisten ikke spilles av som det skal. Brenne filer på mediaenhet Når en mediaenhet med MP3-/WMA-filer lastes, kontrollerer enheten all data. Hvis mediaenheten inneholder mange mapper eller filer som ikke er MP3/WMA, vil avspillingen av og søking etter MP3/WMA bli forsinket. Lasting av slike filer kan forårsake høy lyd og skade på høyttalerne. Ikke prøv å spille av en mediaenhet som inneholder filer som ikke er MP3/WMA eller en mediaenhet som inneholder filer som ikke er MP3/WMA, men som har MP3-/WMA-endelse. Overføringshastighet Enheten støtter overføringshastigheter fra kbps.

18 Avspillingsrekkefølge Når man velger avspilling eller søker etter mapper eller filer, vises mappene og filene i samme rekkefølge som da de ble lagt inn. På grunn av dette, spilles de kanskje ikke av i den rekkefølgen du forventer. Her vises en oversikt over mappe-/filstrukturen i en mediaenhet med MP3-/WMA-filer. Undermapper vises som mapper i mappen som velges. Enheten tildeler mappenumre. Brukeren kan ikke tildele mappenumre. * Det er ikke mulig å åpne mapper som ikke inneholder MP3-/WMAfiler. (Disse mappene hoppes over uten å vise nummeret og navnet på mappen.) SPILLE AV FILER/MAPPER Det finnes tre ulike avspillingsmetoder: Introavspilling - Hold inne M2-knappen i mer enn tre sekunder under MP3-/WMA-avspilling av for å spille av begynnelsen av alle filene i gjeldende mappe. Når introen på alle sangene er avspilt, spilles begynnelsen av den første filen. Deaktiver introavspillingen ved å holde M2-knappen inne i mer enn tre sekunder.

19 - Trykk på M2-knappen for å spille av begynnelsen av alle filene på platen. Når introen på alle sangene er avspilt, spilles begynnelsen av den første filen. Deaktiver introavspillingen ved å trykke på M2-knappen. Gjentakelse - Hold inne M3-knappen i mer enn tre sekunder under MP3-/WMA-avspilling av for å gjenta alle filene i gjeldende mappe. Filene gjentas helt til du deaktiverer funksjonen. Deaktiver gjentakelse ved å holde inne M3-knappen i mer enn tre sekunder. - Trykk på M3-knappen for å gjenta gjeldende fil. Filen gjentas helt til du deaktiverer funksjonen. Deaktiver gjentakelse ved å trykke på M3-knappen. Tilfeldig rekkefølge - Hold inne M4-knappen i mer enn tre sekunder under MP3-/WMA-avspilling av for å spille av alle filene i gjeldende mappe i tilfeldig rekkefølge. Deaktiver tilfeldig rekkefølge ved å holde inne M4-knappen i mer enn tre sekunder. - Trykk på M4-knappen for å spille av alle filene på platen i tilfeldig rekkefølge. Deaktiver tilfeldig rekkefølge ved å trykke på M4-knappen. Avspilling av neste/forrige mappe - Trykk på M5-knappen for å gå til neste mappe. - Trykk på M6-knappen for å gå til forrige mappe. SØKE ETTER MP3-/WMA-FIL ELLER MAPPE Søke direkte etter filnummer Trykk på båndknappen. Displayet viser Number og det lyser rundt volumkontrollen. Drei på kontrollen for å velge ønsket filnummer, og trykk på kontrollen for å bekrefte valget og spille av valgt fil. Navigere i filer og mapper Trykk to ganger på båndknappen. Displayet viser Navigate og det lyser rundt volumkontrollen. Drei på kontrollen for å navigere gjennom alle mappene og undermappene på platen. Mappenavnene vises i displayet. Hold inne kontrollen i mer enn tre sekunder for å spille av den første filen i mappen. Trykk på kontrollen for å gå inn undermapper eller filer. Drei på kontrollen for å navigere og trykk på kontrollen for å bekrefte og spille av. Trykk på AS/PS eller drei kontrollen mot klokken for å gå tilbake til den overliggende mappen. VISE ID3-INFORMASJON MP3-/WMA-filer kan brennes med ID3-informasjon. ID3-informasjon som navn på album, spor og artist vises automatisk i displayet under avspilling. Du kan også trykke flere ganger på AS/PS for å se informasjonen.

20 ID3-IKONER PÅ DISPLAYET IKON BESKRIVELSE MAPPE FIL SPOR ARTIST ALBUM

21 12. USB-TILKOBLING Enheten støtter USB-tilkobling. Den kan spille av MP3-/WMA-filer som er lagret på en USB-enhet eller musikkspiller med USB-tilkobling. Les gjennom dette før du bruker USB-tilkoblingen. Forlenger -ledning Koble til USB-enheten Advarsel: Ta aldri av panelet når det er koblet til en USB-enhet Forlengerledning Koble alltid fra USB-enheten før du tar av panelet Bytte til USB-modus Når du kobler til en USB-enhet, bytter enheten automatisk over til USB-modus. USB HOST vises i displayet og deretter Reading mens filene som er på USB-enheten leses. Når filene er lest, starter avpilling av første lydfil på USB-enheten automatisk. Trykk på modusknappen flere ganger for å veksle mellom moduser. ADVARSEL: Slå av spilleren eller bytt til en annen modus før du kobler fra USBenheten. Prøv aldri å koble fra USB-enheten mens musikkfilene på den spilles av. Det kan føre til at USB-enheten kan skades og at systemet låses. Merk: Enheten støtter musikkspillere med USB-tilkobling. På grunn av den raske teknologiske utviklingen og ulike typer maskinvare, kan det være at enheten ikke er kompatibel med alle musikkspillere og USB-enheter, spesielt de som krever installasjon av driver. Merk: Enheten bruker som regel lengre tid på å lese en musikkspiller med USBtilkobling enn en vanlig USB-enhet, spesielt Flashspillere som det kan ta sekunder å lese. Merk: Enheten er ikke kompatibel med bærbare harddisker. Avspilling av musikkfiler Avspilling av musikkfiler på USB-enheter gjøres på samme måte som med CD/MP3/WMA. Se kapittel 11 for detaljer.

22 13. MINNEKORTTILKOBLING Enheten støtter MP3- og WMA-filer som er lagret på SD- og MMC-kort. Les gjennom dette før du kobler til minnekort. Sette inn SD- eller MMC-kort Løs ut frontpanelet Sett inn minnekortet Trykk til du hører et klikk med etiketten opp Ta ut SD- eller MMC-kort Løs ut frontpanelet Trykk til du hører et klikk Ta ut minnekortet Bytte til minnekortmodus Når du har satt inn et minnekort, trykker du på modusknappen og velger SD/MMCmodus. SD/MMC vises i displayet og deretter Reading mens filene som er på minnekortet leses. Når filene er lest, starter avpilling av første lydfil på minnekortet automatisk. Trykk på modusknappen flere ganger for å veksle mellom moduser. Merk: Hvis ikke et minnekort er satt i, blir minnekortmodusen automatisk hoppet over. Avspilling av musikkfiler Avspilling av musikkfiler på SD-/MMC-kort gjøres på samme måte som med CD/MP3/WMA. Se kapittel 11 for detaljer.

23 14. OPPTAKSFUNKSJON Det er mulig å ta opp musikk med enheten. Du kan lagre favorittmusikken din på en USB-enhet eller et minnekort. Følgende lydkilder kan tas opp fra: - CD-spiller: musikkopptak Følgende mediaenheter kan brukes som lagringsenheter for musikk- og lydfiler: - USB-enhet - SD-minnekort - MMC-minnekort OPPTAK AV CD-MUSIKK Denne funksjonen er bare tilgjengelig i CD-avspillingsmodus. 1. Spill av sporet som skal tas opp og hold inne COPY/RECORD på frontpanelet for å aktivere opptaksmodusen. 2. vises i displayet som standard. Drei på volumkontrollen for å navigere gjennom > for å velge lagringsenhet. 3. Når du har valgt lagringsenhet, trykker du på lydknappen for å bekrefte og starte opptaket. Hvis ingen knapper trykkes på innen 10 sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. 4. Hvis det ikke er nok lagringskapasitet i lagringsenheten, vises i displayet før enheten automatisk går tilbake i forrige modus. (Følgende trinn er et eksempel med USB-enhet.) 5. Når du trykker på lydknappen for å starte opptaket, startes avspilling fra begynnelsen av sporet samtidig som opptaket begynner. 6. Under opptaket vises i displayet etterfulgt av forløpt tid. 7. Når opptaket er ferdig, vises i displayet en liten stund før neste spor på CD-platen automatisk avspilles. Opptaket lagres automatisk som en fil i mappen MY_CD av det avanserte filbehandlingssystemet i enheten. Tips: Les mer om filbehandlingssystemet i kapittelet FILBEHANDLING. Merk: 1) I opptaksmodus fungerer ikke alle avspillingsfunksjonene, for eksempel Velge spor, Gjenta spor, Tilfeldig rekkefølge, Intro. 2) Lyden tas opp selv om dempefunksjonen er aktivert. 3) Opptaket stopper automatisk hvis det ikke er nok lagringskapasitet på lagringsenheten.

24 Avbryte opptak Hold inne COPY/RECORD for å avbryte opptaket. Sporet som bare delvis er tatt opp, blir slettet. vises i displayet. Merk: Enheten avbryter opptaket automatisk ved følgende handlinger: 1) Enheten slås av. 2) Modusbytte. 3) CD-plate settes inn. 4) USB-enhet kobles til. 5) Frontpanelet løses ut. ADVARSEL: 1) Ta aldri ut USB-enheten når det tas opp på den. Det kan skade USB-enheten og føre til at systemet låser seg. 2) Det anbefales ikke å koble til en USB-enhet under opptak til en annen lagringsenhet. Husk alltid å stoppe opptaket eller vent til det er ferdig før du kobler til en USB-enhet. 3) Ikke bytt modus under opptak. 4) Ikke slå av enheten under opptak. 5) Ikke slå av tenningen under opptak.

25 15. MUSIKKFILOVERFØRING Takket være enhetens praktiske filoverføringsfunksjon, kan du overføre musikkfiler mellom USB-enheter, SD- eller MMC-minnekort og CD-plater. Filer kan overføres mellom følgende mediaenheter: - USB-enhet - SD-minnekort - MMC-minnekort Følgende filformater kan overføres: - MP3 - WMA OVERFØRE MP3- ELLER WMA-FILER TIL CD-PLATE Denne funksjonen er bare tilgjengelig ved avspilling av MP3- eller WMA-fil. 1. Spill av musikkfilen som skal overføres og hold inne COPY/RECORD på frontpanelet for å aktivere overføringsmodusen. 2. vises i displayet som standard. Drei på volumkontrollen for å navigere gjennom > for å velge lagringsenhet. 3. Når du har valgt lagringsenhet, trykker du på lydknappen for å bekrefte og starte overføringen. Hvis ingen knapper trykkes på innen 10 sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. 4. Hvis det ikke er nok lagringskapasitet i lagringsenheten, vises i displayet før enheten automatisk går tilbake i forrige modus. 5. Når du trykker på lydknappen for å starte overføringen, stoppes avspilling samtidig som opptaket begynner. (Følgende trinn er et eksempel med USB-enhet.) 6. Under overføringen vises i displayet. 7. Når overføringen er ferdig, vises i displayet en liten stund før musikkfilen som er overført automatisk avspilles. Den overførte musikkfilen lagres automatisk som en fil i mappen MY_MP3 eller MY_WMA av det avanserte filbehandlingssystemet i enheten. Tips: Les mer om filbehandlingssystemet i kapittelet FILBEHANDLING. Merk: 1) I overføringsmodus fungerer ikke alle avspillingsfunksjonene, for eksempel Velge spor, Gjenta spor, Tilfeldig rekkefølge, Intro. 2) Lyden tas opp selv om dempefunksjonen er aktivert. 3) Overføringen stopper automatisk hvis lagringskapasiteten på lagringsenheten er mindre enn 2 MB. Avbryte overføring Hold inne COPY/RECORD for å avbryte opptaket. Musikkfilen som bare delvis er overført, blir slettet. vises i displayet.

26 Merk: Enheten avbryter overføringen automatisk ved følgende handlinger: 1) Enheten slås av. 2) Modusbytte. 3) CD-plate settes inn. 4) USB-enhet kobles til. 5) Frontpanelet løses ut. OVERFØRE MP3- ELLER WMA-FILER MELLOM MEDIAENHETER Velg en enhet med modusknappen og spill av musikkfilen som skal overføres. 1. Hold inne COPY/RECORD på frontpanelet for å aktivere overføringsmodusen. 2. vises i displayet som standard. Drei på volumkontrollen for å navigere gjennom > for å velge lagringsenhet. 3. Når du har valgt lagringsenhet, trykker du på lydknappen for å bekrefte og starte overføringen. Hvis ingen knapper trykkes på innen 10 sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. 4. Hvis det ikke er nok lagringskapasitet i lagringsenheten, vises i displayet før enheten automatisk går tilbake i forrige modus. 5. Når du trykker på lydknappen for å starte overføringen, stoppes avspilling samtidig som opptaket begynner. (Følgende trinn er et eksempel med USB-enhet.) 6. Under overføringen vises i displayet. 7. Når overføringen er ferdig, vises i displayet en liten stund før musikkfilen som er overført automatisk avspilles. Den overførte musikkfilen lagres automatisk som en fil i mappen MY_MP3 eller MY_WMA av det avanserte filbehandlingssystemet i enheten. Tips: Les mer om filbehandlingssystemet i kapittelet FILBEHANDLING. Merk: 1) I overføringsmodus fungerer ikke alle avspillingsfunksjonene, for eksempel Velge spor, Gjenta spor, Tilfeldig rekkefølge, Intro. 2) Lyden tas opp selv om dempefunksjonen er aktivert. 3) Overføringen stopper automatisk hvis lagringskapasiteten på lagringsenheten er mindre enn 2 MB. ADVARSEL: 1) Ta aldri ut USB-enheten når det tas opp på eller overføres til den. Det kan skade USB-enheten og føre til at systemet låser seg. 2) Det anbefales ikke å koble til en USB-enhet under overføring til en annen lagringsenhet. Husk alltid å stoppe overføringen eller vent til det er ferdig før du kobler til en USB-enhet. 3) Ikke bytt modus under filoverføring. 4) Ikke slå av enheten under overføring. 5) Ikke slå av tenningen under overføring.

27 16. SLETTING AV MUSIKKFILER Du kan slette filer fra det innebygde flashminnet eller fra en USB-enhet eller minnekort. Musikkfiler kan slettes på følgende mediaenheter: - USB-enhet - Minnekort Merk: Musikkfiler kan ikke slettes fra CD-plater med denne enheten. SLETTE MUSIKKFILER FRA MEDIAENHET Det er tre måter å slette filer på. 1. Slette mens musikkfilen spilles av. - Hold inne båndknappen for å aktivere slettemodus. - vises i displayet. - Trykk på lydknappen for å gå inn i slettemodus. - Når du er i slettemodus, dreier du på volumkontrollen og velger for å bekrefte slettingen eller for å avbryte. Hvis ingen knapper trykkes på innen fem sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen igjen for å bekrefte slettingen av musikkfilen som spilles av. Merk: Hvis du vil avbryte slettingen av musikkfilen, dreier du på volumkontrollen til du kommer til. Trykk deretter på lydknappen for å avbryte slettingen. - Når du har trykket på lydknappen for å starte slettingen, stopper avspillingen av musikkfilen samtidig som slettingen begynner. - vises i displayet når slettingen av musikkfilen er fullført, og enheten starter automatisk avspilling av neste musikkfil. 2. Slette ved direkte søk etter filnummer Du kan velge musikkfilen du vil slette ved å søke direkte etter den. - Når du har valgt filnummeret du vil slette, holder du inne båndknappen for å aktivere slettemodus. - vises i displayet. - Trykk på lydknappen for å gå inn i slettemodus. - Når du er i slettemodus, dreier du på volumkontrollen og velger for å bekrefte slettingen eller for å avbryte. Hvis ingen knapper trykkes på innen fem sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen igjen for å bekrefte slettingen av musikkfilen som spilles av. Merk: Hvis du vil avbryte slettingen av musikkfilen, dreier du på volumkontrollen til du kommer til. Trykk deretter på lydknappen for å avbryte slettingen. - Når du har trykket på lydknappen for å starte slettingen, stopper avspillingen av musikkfilen samtidig som slettingen begynner.

28 - vises i displayet når slettingen av musikkfilen er fullført, og enheten starter automatisk avspilling av neste musikkfil. 3. Slette ved navigering i filer og mapper Du kan velge musikkfilen du vil slette ved å navigere i filer og mapper. - Når du har valgt filnummeret du vil slette, holder du inne båndknappen for å aktivere slettemodus. - vises i displayet. - Trykk på lydknappen for å gå inn i slettemodus. - Når du er i slettemodus, dreier du på volumkontrollen og velger for å bekrefte slettingen eller for å avbryte. Hvis ingen knapper trykkes på innen fem sekunder, går enheten automatisk tilbake i forrige modus. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen igjen for å bekrefte slettingen av musikkfilen som spilles av. Merk: Hvis du vil avbryte slettingen av musikkfilen, dreier du på volumkontrollen til du kommer til. Trykk deretter på lydknappen for å avbryte slettingen. - Når du har trykket på lydknappen for å starte slettingen, stopper avspillingen av musikkfilen samtidig som slettingen begynner. - vises i displayet når slettingen av musikkfilen er fullført, og enheten starter automatisk avspilling av neste musikkfil. ADVARSEL: 1) Ikke bytt modus under sletting. 2) Ikke slå av enheten under sletting. 3) Ikke slå av tenningen under sletting. 4) Ikke løs ut frontpanelet under sletting.

29 17. FILBEHANDLING Det avanserte filbehandlingssystemet i enheten hjelper deg å organisere musikkfilene dine akkurat som på en PC. MAPPER Enheten oppretter automatisk standardmapper som vist nedenfor på USB-enheter og SD-/MMC-kort når disse kobles til enheten. MY_CD: Mappe for å lagre alle musikkfiler fra CD-plate. MY_MP3: Mappe for å lagre MP3-filer som overføres fra mediaenhet. MY_WMA: Mappe for å lagre WMA-filer som overføres fra mediaenhet. FILER Enheten oppretter automatisk filnavn i mappene. For eksempel en musikkfil som tas opp fra en CD-plate, får automatisk filnavnet CD0001.MP3 og lagres i tilhørende mappe.

30 18. HANDSFREE BETJENING VIA BLUETOOTH 1) Når du bruker Bluetooth-hodeenheten, må du sørge for at mobiltelefonen støtter Bluetooth (hodetelefoner eller handsfree eller begge deler). 2) Før du starter å bruke hodeenheten, må du sørge for at det er først er forbindelse med mobiltelefonen. Se avsnittet Bluetooth-forbindelse. For at forbindelsen skal bli best mulig, må du sørge for at mobilbatteriet er fullt oppladet. 3) Vent noen minutter etter at mobiltelefonen er slått på før du prøver å opprette forbindelse. 4) BT60 er enhetens modellnummer som vises på mobiltelefonen. 5) For å oppnå best mulig ytelse, skal mobiltelefonen være innen tre meter fra hodeenheten. 6) Det må ikke være noen hindringer mellom mobiltelefonen og hodeenheten. 7) Plasser aldri metallgjenstander eller andre ting mellom mobiltelefonen og hodeenheten. 8) Noen mobiltelefonmerker, bl.a. Sony Ericsson, har mulighet for strømsparings når Bluetooth er aktivert. Du må IKKE slå på strømsparing når du bruker mobiltelefonen med hodeenheten, da det kan oppstå unormal forbindelse når strømsparing er slått på. 9) Før du ringer ut eller tar imot anrop, må du sørge for at mobiltelefonens Bluetoothfunksjon er aktivert. 10) For å sikre best mulig lydkvalitet under samtaler, må du ikke ha hodeenheten lenger unna enn én meter. 11) Hvis du vil koble fra forbindelsen mellom hodeenheten og mobiltelefonen, deaktiverer du Bluetooth-forbindelsen på mobiltelefonen eller går inn i systemmenyen og kobler fra Bluetooth-forbindelsen manuelt. (Les om Bluetooth-forbindelse i bruksanvisningen for mobiltelefonen.) 12) Noen mobiltelefoner støtter innenbånds ringetoner, bl.a. Nokia. Da vil ringetonen på enheten være den samme som på mobiltelefonen. Andre mobiltelefoner, bl.a. Sony Ericsson, har ikke denne funksjonen. Ringetonen vil da være standardringetonen i hodeenheten. 13) I telefonmodus, når du snakker, anbefales det å stille inn volumet på under 30 for å få best mulig lydkvalitet. Hvis volumet er for høyt, kan det oppstå ekko i bilen, noe som kan gi feedback i mikrofonen. 14) Hvis betjening via Bluetooth ikke fungerer som det skal, kan du prøve å tilbakestille Bluetooth-modulen ved å løsne frontpanelet og vente i ett minutt. Sett deretter på frontpanelet og prøv på nytt. Du kan også tilbakestille hele enheten ved å trykke på knappen RESET på baksiden av panelet. Merk: Når du trykker på RESET-knappen, tilbakestilles alt lagret minne til standardinnstilling.

31 Liste over mobiltelefoner som støtter Bluetooth Enheten støtter Bluetooth-spesifikasjon v1.2 eller høyere og er kompatibel med Bluetooth-profiler som handsfree eller hodetelefon. Funksjonen kan imidlertid være begrenset, da noen mobiltelefoner har egne dedikerte grensesnittspesifikasjoner. Denne oversikten er riktig i henhold til tidspunktet for trykking av denne bruksanvisningen. Oversikten gir eksempler på mobiltelefoner med Bluetooth. Hvis mobiltelefonen din ikke er på listen, kan det likevel være at den har Bluetooth. Se i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller spør din lokale forhandler hvis du er i tvil. 1. Sony Ericsson Funksjoner Anrops-ID Z600 Z600 Sparemodell T630 T630 Sparemodell K700i S700i Bluetooth Innk. anrop Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Samtale Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Utg. anrop Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale

32 Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale Z800i W800i W550i W550i Sparemodell W810i

33 2. Nokia Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale N N91 Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale N N91

34 Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale i 7380

35 3. Motorola Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale V600 E398 V501 V3 V80 V3X 4. Panasonic og Sharp Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale Panasonic X88 GX-T15 GX-T71

36 5. Siemens og BenQ Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale S55 S88 6. Dopod og MIO og Blackberry Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale A

37 7. Samsung og LG Funksjoner Anrops-ID Innk. anrop Samtale Utg. anrop Bluetooth Avbryte Bluetooth Innenbånds ringetone Godta anrop Avvise anrop Lydoverføring Volum opp/ned Legge på Lydoverføring Volum opp/ned Ringe opp Siste samtale D508 D528 KG320

38 Kontrollpanelfunksjoner for Bluetooth Funksjonsknapp Bluetooth-funksjon 1 LYD Kort trykk Modus for inntasting av telefonnummer Langt trykk Bekrefte inntasting av telefonnummer 2 Volumkontroll Numerisk inntasting 3 BÅND 1) Avvise innkommende anrop 2) Endre nummer 4 MODUS Kort trykk Bekrefte inntasting av telefonnummer Langt trykk Overføre samtale tilbake til mobiltelefon 5 MENY Tilkobling Merk: Les om menyfunksjoner for å få mer informasjon. 6 Søk bakover/fremover Flytte peker og endre nummer

39 BLUETOOTH-FORBINDELSE Opprette Bluetooth-forbindelse mellom enheten og mobiltelefonen - Gå inn i menyen og velg modusen PAIRING for å aktivere funksjonen. Merk: Se kapittelet Menyfunksjoner for å få flere detaljer. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen for å aktivere forbindelsen. Merk: Hold mobiltelefonen innen to meter fra enheten når du oppretter forbindelse. - For å avslutte forbindelsen, trykker du på sletteknappen. - Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen. Merk: Se i bruksanvisningen for mobiltelefonen for å lese om hvordan du aktiverer og deaktiverer Bluetooth-forbindelse. - BT60 skal komme opp i listen over enheter som mobiltelefonen har innen rekkevidde. Velg BT60 og skriv inn passordet "1234". - Hvis forbindelsen er vellykket, vises og mobiltelefonnavnet i displayet. - Hvis forbindelsen er mislykket, blinker i displayet i tre sekunder, og enheten går automatisk tilbake i forrige modus. Merk: Under Bluetooth-forbindelse er bare funksjonene AV/PÅ, Slette, Dempe og volumkontrollen tilgjenglige. Andre funksjoner er deaktivert og fungerer ikke. Gjenopprette Bluetooth-forbindelse Enheten har en innebygd funksjon for automatisk gjenoppretting. I noen tilfeller er det nødvendig å gjenopprette forbindelsen manuelt: - Hvis du går med mobiltelefonen utenfor rekkevidde (to meter fra hodeenheten) og kommer tilbake til enheten igjen. - Hvis du vil overføre lyden tilbake fra mobiltelefonen til hodeenheten. Du kan gjenopprette forbindelsen på følgende måter: - Gå inn i menyen og modusen RE-CONN for å aktivere manuell gjenoppretting. Merk: Se kapittelet Menyfunksjoner for å få flere detaljer. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen for å aktivere manuell gjenoppretting. Merk: o Hold mobiltelefonen innen to meter fra enheten. o Funksjonen for manuell gjenoppretting er bare tilgjengelig hvis mobiltelefonen tidligere har hatt Bluetooth-forbindelse med enheten. - vises i displayet under gjenopprettingen. - Hvis gjenopprettingen er vellykket, vises i displayet, og enheten går automatisk tilbake i forrige modus. - Hvis gjenopprettingen er mislykket, vises i displayet, og enheten går automatisk tilbake i forrige modus. Bluetooth-forbindelsen gjenopprettes automatisk ved følgende hendelser: - Når du slår på tenningen.

40 - Når du holder inne lydknappen eller trykker på modusknappen for å bekrefte et anrop. (Bare tilgjengelig hvis mobiltelefonen tidligere har hatt Bluetooth-forbindelse med enheten.) Koble fra Bluetooth-forbindelse Enheten har en funksjon for koble fra Bluetooth-forbindelsen. Du kan koble fra forbindelsen på følgende måter: - Gå inn i menyen og modusen DIS-CONN for å aktivere manuell frakobling. Merk: Se kapittelet Menyfunksjoner for å få flere detaljer. - Når vises i displayet, trykker du på lydknappen for å aktivere manuell frakobling. - vises i displayet under frakoblingen. - Hvis frakoblingen er vellykket, vises i displayet, og enheten går automatisk tilbake i forrige modus. INNKOMMENDE ANROP Godta innkommende anrop - Når det kommer et innkommende anrop, vises telefonnummeret i displayet. Hvis anropet har skjult nummer, vises i displayet. Du trykker på lyd- eller modusknappen for å godta samtalen. Merk: Trykk alltid på lyd- eller modusknappen for å godta en samtale etter at telefonnummeret vises i displayet. Merk: Lyden i gjeldende modus slås av og ringetonen høres hvis et anrop ikke besvares. - Du kan justere volumet med volumkontrollen. - For å avslutte samtalen, trykker du på sletteknappen. Enheten går automatisk tilbake til forrige modus og lyden slås på igjen. Merk: Hvis det kommer et innkommende anrop i standbymodus (tenningen er på, men enheten er på), aktiveres automatisk hodeenheten. Merk: Utløserknappen deaktivert under anrop og samtaler. Avvise innkommende anrop - Trykk på sletteknappen for å avvise et innkommende anrop. Merk: Lyden i gjeldende modus slås av og ringetonen høres hvis et anrop ikke besvares. Når du trykker på sletteknappen, slås lyden på igjen. UTGÅENDE ANROP Foreta et utgående anrop - Trykk på lydknappen for foreta et anrop. vises i displayet og en peker vil blinke før du angir telefonnummeret. - Drei på volumkontrollen for å navigere gjennom 0-9 *, # & +. - Trykk på lydknappen for å bekrefte nummeret. - Bruk søkeknappene for å flytte pekeren frem og tilbake for å rette eventuelle gale tall.

41 - Når telefonnummeret er riktig, holder du inne lydknappen eller trykker på modusknappen for å starte oppringingen. vises i displayet. Tips: Hvis du skal angi et nummer, for eksempel en pinkode eller servicenummer, når enheten er i telefonmodus, trykker du på lydknappen og dreier på volumkontrollen for å navigere gjennom tall. Trykk på lydknappen igjen for å bekrefte nummeret. Hold inne lydknappen for å avbryte inntasting. Merk: Lyden i gjeldende modus slås først av når telefonnummeret er bekreftet. Merk: Utløserknappen deaktivert under anrop og samtaler. OVERFØRING AV ANROP Overføre lyd fra hodeenhet tilbake til mobiltelefonen Under samtaler kan du trykke på overføringsknappen for å overføre lyden fra enheten tilbake til mobiltelefonen. vises i displayet i tre sekunder. Merk: Når du trykker på overføringsknappen, slås lyden fra forrige modus på enheten på igjen. Merk: Når du foretar et utgående anrop, er det ikke mulig å overføre anropet før anropet er besvart. Det er bare mulig å overføre til mobiltelefonen når anropet er besvart. Merk: Overføringstiden er ulik avhengig av type mobiltelefon. For eksempel tar det vanligvis 3-5 sekunder for Nokia-telefoner å overføre lyden etter at du har trykket på overføringsknappen. ANROPSLISTE Finne de ti siste oppringte numrene Enheten har minne for de ti siste numrene du har ringt. - Trykk på lydknappen. Når vises i displayet, holder du inne lydknappen. - Det siste oppringte nummeret vises i displayet. Drei på volumkontrollen for å navigere gjennom de ti siste oppringte numrene. - Hold inne lydknappen eller trykk på modusknappen for å ringe opp det valgte nummeret. - Du kan også redigere nummeret i anropslisten. Når nummeret du skal redigere vises i displayet, trykker du på lydknappen for å gå inn i redigeringsmods. Bruk søkeknappene for å flytte pekeren frem eller tilbake til tallene du vil endre. Merk: Enheten husker bare numre som er oppringt fra enheten, ikke numre som er oppringt fra mobiltelefonen. ANDRE TELEFONFUNKSJONER - Ringevolum på innkommende anrop Du kan forhåndsinnstille ringevolumet. Se PHONE VOL i menyen for innstilling. - Autosvar Du kan aktivere autosvar på innkommende anrop. Se A ANSWER i menyen for innstilling.

42 19. SPESIFIKASJONER CD-SPILLER System Spillbar plate Samplingsfrekvens Antall kvantiseringsbit Frekvens Antall kanaler S/N-forhold CD-lydsystem CD 44,1 KHz 1 bit Hz 2 stereo 70 db MEDIA USB-port Port 1.1 kompatibel med 2.0 Minnekort SD og MMC RADIO FM Frekvensområde Mellomfrekvens Utnyttbar følsomhet Stereodeling S/N-forhold BLUETOOTH Strømforbruk Utgangseffekt Frekvensbånd Rekkevidde Standard GENERELT Strømtilførsel Polaritet Høyttalerimpedans Nytteeffekt 87,5-108 MHz 10,7 MHz Bedre enn 15 db ved S/N 30 db 25 db ved 1 KHz 50 db Maks. 200 ma 0 dbm (Klasse II) 2,4 GHz ~ 2,2835 GHz ISM-bånd 3 meter (uten hindringer) Bluetooth 1.2 spesifikasjon DC V Negativ jording 4 Ohm 4 x 40 W MERKNAD: Spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk.

Brukerveiledning. Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. Brukerveiledning Tiny Audio M6+ Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. OVERSIKT 1. LCD-skjerm 4. Antenne 2. IR-vindu 5. DC-kontakt 3. Linje ut 6. På/av Fjernkontroll: 1. POWER: Sette radioen i standby-modus.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

1. SIKKERHETSINFORMASJON

1. SIKKERHETSINFORMASJON 1. SIKKERHETSINFORMASJON Når du kjører Hold volumet lavt nok til at du er oppmerksom på veien og trafikkforholdene. Når du vasker bilen Ikke utsett enheten for vann eller mye fuktighet. Det kan forårsake

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

Clatronic bilradio med CD-spiller

Clatronic bilradio med CD-spiller Clatronic bilradio med CD-spiller Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio

Versjon: 1.0. Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Versjon: 1.0 Brukerhåndbok DAB+/FM Radio Produktoversikt 1. Standby/Modus Trykk på skifte mellom FM og DAB-modus på arbeidsmodus, trykk og hold nede for å gå inn i standby-modus. 2. Skanne Trykk for å

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240. USB-håndsettet. Brukerhåndbok Calisto P240 USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Formålet med dette tillegget er å gi en kort oversikt over de vanligste funksjonene til Sensus Infotainment-system og hjelpe deg

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

MERKNADER OM SIKKERHET

MERKNADER OM SIKKERHET BRUKER MANUAL MERKNADER OM SIKKERHET Les følgende anbefalinger før du bruker Bluetooth-høyttaleren. Hold den tørr og ikke ta den med til fuktige steder for å unngå at produktets interne krets blir påvirket.

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO

Brukerveiledning. EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 323234. Rev C NO Brukerveiledning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 323234 Rev C NO Innhold 1. Introduksjon:... 2 2. Pakkens innhold:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Montering av GSM-modul... 4 5. Oppstart... 4 6. Koding av GSM-modulen...

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok

BackBeat SENSE. Brukerhåndbok BackBeat SENSE Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Innholdet i esken 4 Sammenkoble 5 Sammenkobling 5 Sammenkoble en andre enhet 5 Sammenkoble med Mac 5 Lade og tilpasse 6 Lade

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

BRUKSANVISNING SKAGEN

BRUKSANVISNING SKAGEN BRUKSANVISNING SKAGEN Takk for at du valgte din digitale portable radio med DAB-teknologi fra mydab. Vi tar gjerne imot dine meninger og synspunkter på vår epost-adresse: mydab@ veibel.no Nyheter og info

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Kort brukerveiledning

Kort brukerveiledning Kort brukerveiledning TANDBERG MXP-systemer Norsk Programvareversjon F1 D13623.04 June 2006 Reproduksjon av hele eller deler av dette dokumentet er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Innhold Generell

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter

Misong MP3-spiller. Innledning. Sikkerhetsanvisninger. Oversikt over komponenter Misong MP3-spiller Innledning Denne bruksanvisningen er laget slik at du skal få mest mulig glede og nytte av produktet ditt. Les derfor denne nøye før du tar i bruk produktet! Misong står ikke ansvarlig

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Binatone personlig. mobilradio

Binatone personlig. mobilradio Binatone personlig Oversikt over komponenter mobilradio Bruksanvisning Se oversiktsbilde over komponenter i den originale bruksanvisningen. TALK button Trykk og hold denne inne ved mottak. UP og DOWN-knapper

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler. Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne

BTL-62. Bruksanvisning. Blåtann Høyttaler.  Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne Bruksanvisning Blåtann Høyttaler BTL-62 www.denver-electronics.com Før du tar i bruk dette produktet, må du lese hele denne bruksanvisningen grundig. Bruksinstruksjoner Når du slår på høyttaleren vil den

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer