Ungdom & Fritids årsberetning for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom & Fritids årsberetning for 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013

2 Ungdom & Fritids årsberetning for 2013 Oversikt over Ungdom & Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte Sentralstyret : Tor Haave Leder (ny) (voksen) Janne Enerstvedt Nestleder (ungdom) Trine Ottosen Nestleder (ny) (voksen) Anne Marie Lund Medlem (ny) (ungdom) Siv Janna Glømmi Medlem (voksen) Oda Pernille Hoff Medlem (ungdom) Mobaarak Omer Medlem (ny) (voksen) William Leiro Olsen Medlem (ungdom) Kenneth Laugaland Medlem (voksen) Amir Keyani Vara (voksen) Vegard Winters Vara (ny) (ungdom) Karina Sommerseth Vara (voksen) Evelyn Oldervik Vara (ny) (ungdom) Dette styret ble valgt på Landsting, som fant sted i april Disse gikk samtidig ut av styret: Bård Vinge (leder), Martin Stokkeland, Tina Athari, Linn Jeanette Nordstrand. Tor Haave var tidligere nestleder, Trine Ottosen var tidligere ordinært styremedlem og William Leiro Olsen var tidligere varamedlem.

3 Arbeidsutvalget Tor Haave Janne Enerstvedt Trine Ottosen Leder (voksen) Nestleder (ungdom) Nestleder (voksen) Dette arbeidsutvalget ble valgt inn i forbindelse med det nye styret. Tor Haave erstattet Bård Vinge, og ble erstattet av Trine Ottosen. Valgkomiteen Eileen Feste Sylvi Jørgensen Anna Moripen Trond Martin Sæterhaug Solveig Baartvedt Leder (voksen) Medlem (voksen) Medlem (voksen) Vara (voksen) Vara (voksen) Denne valgkomiteen ble valgt på Landsting i april Trond Martin Sæterhaug erstattet André Rud. Kontrollkomiteen Fredrik Meyer Vangsnes Knut Remi Heimvik Anne Kari Ullensvang Linn Jeanette Nordstrand Bård Vinge Leder (voksen) Medlem (voksen) Medlem (voksen) Vara (voksen) Vara (voksen) Denne kontrollkomiteen ble valgt på Landsting i april Linn Jeanette Nordstrand og Bård Vinge erstattet Lasse Sæther og Hanna Styve. Sekretariatet Pål Isdahl Solberg Generalsekretær 100 % Åremål Ida Schmidt Informasjonskonsulent 100 % Fast stilling, Marit Bredesen Organisasjonskonsulent 100 % Fast stilling Aleksander Haugen Administrasjonskonsulent 100 % Fast stilling José Espinoza Renholder ca 4 t. pr/uke Fast stilling. Benedicte A. Hertwig Organisasjons- og kompetansekonsulent 100 % Fast stilling Heidi Anderssen Samfunnskontakt 100 % Fast stilling Hanne Backe- Hansen Administrasjonskonsulent 50 % vikar Rose Thuo Internship 100 % 5 måneder Steven Gersh Praksis 100 % 3 måneder Kort om Ungdom & Fritid Ungdom & Fritid har som mål å fremme interessene til brukere, ansatte og frivillige i åpne kommunale og kommunalt støttende fritidstiltak for ungdom. Ungdom & Fritid skal medvirke til å styrke miljøer der barn og unge kan utvikle egenaktivitet, og der demokrati og samarbeid blir vektlagt. For Ungdom & Fritid er det et overordnet mål at barn og ungdom skal kunne engasjere seg i demokratisk arbeid, og at alle skal ha lik rett og mulighet til å delta i slikt arbeid. Gjennom egne demokratiske styrer i det enkelte fritidstiltaket skal barn og ungdom kunne ha reell innflytelse over drift og innhold i tilbudet. Det er de enkelte medlemstiltakene som er lokallagene i Ungdom & Fritid.

4 Organisatorisk struktur Medlemmene av Ungdom & Fritid er ungdomskulturhus, aktivitetshus, fritidsklubber og andre åpne tiltak for ungdom. Medlemmene kan organisere seg i kretser, som er sammenslutninger av fritidstiltak fra minst tre kommuner eller tre bydeler med egne bydelsadministrasjoner. På landstinget 2013 ble dette kravet nedjustert til to kommuner eller bydeler, for å gjøre det enda lettere å danne kretser. Disse kretsene blir medlemmenes påvirkningskanal i organisasjonen. Landstinget avholdes annethvert år, og er organisasjonens høyeste organ. Her møtes kretsene, sentralstyret, komiteer og utvalg. Her fattes vedtak på de formelle sakene som regnskap, budsjett, handlingsplan og politiske dokumenter, samt at man her velger sentralstyre og komiteer. Sentralstyrets arbeid I april 2013 ble det avholdt Landsting i Ungdom & Fritid. Sentralstyret har hatt 7 styremøter i 2013 og har hatt 68 saker har vært til behandling i perioden. Arbeidsutvalget har ved behov hatt telefonmøter mellom sentralstyremøtene. Fordelingsutvalget for frifondsmidlene, som består av ungdomsrepresentantene i sentralstyret, har hatt møter i forbindelse med sentralstyremøtene og hatt telefonmøter ved behov. Medlemmer Oversikten viser utvikling i registrerte fritidstiltak i Norge og utviklingen av medlemsmassen i Ungdom & Fritid. Årstall Medlemsutvikling Antall fritidstiltak (klubber) fra i Kostra Antall kommunale fritidssenter (fra 2009) i Kostra n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Kommer i juni

5 I 2009 ble rapporteringssystemet til Kostra lagt om, slik at det ikke er mulig å sammenligne tall fra med tallene fra Mens man tidligere målte antall kommunale fritidstiltak, måler man nå antallet fritidssenter. Dette betyr at man nå registrerer flere ulike type tiltak inn under denne kategorien. Tallene de siste årene kan tyde på at nedgangen vi opplevde fra 2003 til 2008 har bremset noe opp, men at vi det siste året igjen ser en nedgang i tallene. Vi har hatt en økning fra 608 til 618 medlemmer fra 2012 til En stor andel av fritidstiltakene ser verdien av å ha en sterk interesseorganisasjon når det er turbulente tider i kommune-norge, og vi mottar jevnlig søknader om medlemskap. En sterk indikator på at sektoren fortsatt under sterkt press og fortsatt opplever en nedbygging, er antallet årsverk som er ansatt i sektoren. Dette tallet har gått dramatisk ned mellom 2002 og 2009, og vi ser en nedgang på nesten 39,27 %, noe som betyr at nesten 4 av 10 årsverk har forsvunnet i denne perioden. Tilsvarende tall er ikke tilgjengelig etter 2009.

6 Kretser Ungdom & Fritid jobber stadig med å etablere nye kretser. For og lykkes med våre mål om å styrke det lokale arbeidet og å oppnå felles slagkraft utad, er vi avhengige av en organisering og et demokrati som fungerer. Kretsene inngår som et demokratisk ledd i landsforeningen Ungdom & Fritid. Det langsiktige målet er å bygge opp kretser i hele landet slik at alle Ungdom & Fritids medlemmer tilhører en krets. Denne modellen åpner også for at kommuner på tvers av fylkesgrensene kan danne en krets der dette er naturlig. Det ble vedtatt en omorganisering av kretsstrukturen under fjorårets landsting. Kravet for å bli en krets er nå som følger: En krets er en sammenslutning av flere fritidstiltak i minst to nærliggende kommuner, eller bydeler med egne bydelsadministrasjoner. Dette kravet var tidligere tre kommuner eller bydeler, vi ønsker med dette å tilrettelegge for enda tettere samarbeid der dette faller seg naturlig etter kretsenes ønske. Under fjorårets landsting var over halvparten av våre kretser representert med ungdoms- og voksendelegat, i tillegg hadde mange med seg observatør. Totalt var vi 57 kretsrepresentanter under fjorårets landsting og vi er godt fornøyd med årets oppslutning. Kretsaktivitet Vi legger ned mye ressurser i å mobilisere og holde tett kontakt med våre kretser. De fleste kretsene vi har nå er stabile og det er et spenn i størrelse, felles interesser og samarbeidsform. Det er særlig fokus på kompetanse og felles kurs i våre nyeste kretser, en positiv ringvirkning etter opplæringsprogrammet. Et annet fokusområde er felles arrangement for ungdom, synliggjøring ved å fronte klubbene bredt ut og kontakt mellom ungdom på tvers av kommuner osv. I perioden har vi hatt 20 aktive kretser i Ungdom & Fritid, av disse er det er etablert en ny ressurssterk krets og vi har enda flere potensielle kretser under etablering. Vi har også en krets som holder på å omorganisere seg med nye samarbeidspartnere, noe som vil styrke denne kretsen. Som vanlig varierer aktivitetsnivået og noen av kretsene har også blitt registret passive i perioden. Vi arbeider kontinuerlig med å holde tett kontakt en rekke potensielle kretser. Den siste tiden har flere klubber i ulike områder vist interesse for kretsarbeid, og har status som potensielle kretser. Arbeidet med kretser og organisasjonsstrukturen er et langsiktig og omstendelig arbeid. Å etablere nye kretser og holde tett kontakt med eksisterende kretser er arbeidskrevende. Det er store variasjoner lokalt og et etablert samarbeid på tvers av kommunegrenser tar nødvendigvis tid. De største utfordringene man møter er tid og penger, drivkrefter og motivasjon for slikt arbeid. Vi vet at fordelene og mulighetene er veldig store med kretsarbeid. En fungerende krets vil motivere, gi mer kunnskap og skape gode aktiviteter og et godt demokrati i organisasjonen. Man forsøker stadig å finne utfordringene sentralt for å løse de og bedre legge til rette for etablering og drift av kretser. Vi har i perioden vært på møter med potensielle nye kretser, på klubbesøk, møter med etablerte kretser og på regionsamlinger. Det er nødvendig at slik oppsøkende virksomhet fortsetter. Gjennom denne type kontakt etablerer vi også gode relasjoner mellom sentral og lokalleddet. Vi har også et eget utvalg som jobber med kretser og oppfølging av kretser. Vi tilbyr også rabatter på kurs for våre kretser og oppfordrer dem til å søke om regionskurs.

7 Aktive kretser Oslo Grorudalen krets (Bjerke, Grorud, og Stovner) Akershus Akershus krets (Skedsmo, Fet, Rælingen og Lørenskog) GNU (Nes, Aurskog-Høland,Ullensaker Buskerud Hallingdal krets (Gol, Nesbyen, Hemsedal, Gol, Ål, Geilo) Vest Agder Indre Agder Krets (Vennesla, Iveland) Aust Agder Aust Agder krets (Åmli, Tromøy, Froland og Vegårshei) Rogaland Haugaland krets (Tysvær, Haugesund, Karmøy, Bokn, Vindafjord) Hordaland LARM-kretsen (Austrheim kommune, Radøy, Meløy og Lindås) Sør-Trøndelag Os, Røros og Holtålen krets (Os, Røros og Holtålen) Trondheim krets 1 Tronheim krets 2 Nord-Trøndelag Namdal krets (Nærøy, Leka, Vikna, Grong) Innherred Ungdom & Fritid (Verdal, Inderøy, Levanger) Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Malvik, Hommelvik/vikhammer, Frosta, Selbu, Tydal) Nordland Vesterålen krets (Sortland, Hadsel, Bø) HALD-kretsen (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) Oppland Land krets (Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten) Østfold NGK - Nedre Glomma krets (Fredrikstad, Sarpsborg og Halden)

8 Utvalgsarbeid Fordelingsutvalget Fordelingsutvalget består av sentralstyrets ungdommer. Ungdommene deltar på lik linje med de voksne i sentralstyret og har i tillegg ansvaret for fordelingen av frifond til Ungdom & Fritids medlemmer. Fordelingsutvalget har hatt jevnlige møter i forbindelse med styremøter, og har fungert godt i perioden. Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget består av styrets leder, og de to nestlederne. Arbeidsutvalget skal ha møter hvis det er behov for dette mellom styremøter. Utvalget har hatt telefonmøter ved behov. Andre utvalg I 2013 etablerte styret tre nye utvalg. Utvalgene har særlig fagansvar på sine områder. Internasjonalt utvalg Organisasjonsutvalg Kontaktutvalg Prosjekter Test din klubb Test din klubb er et nettbasert veiledningsverktøy, med formål å hjelpe ansatte og brukere på fritidsklubber med å videreutvikle fritidstiltaket. Det er utformet som en nettbasert test med spørsmål innenfor følgende fire kategorier: Ungdoms innflytelse, søknadsarbeid, planlegging og faglig utvikling. Frikurs Vi lanserte i 2012 vårt kompetanseprosjekt Frikurs. Frikurs tilbyr gratis kurs for ungdomsarbeidere når de vil, hvor de vil. Dette er et prosjekt vi har jobbet med i lengre, og nå kan ungdomsarbeidere over hele landet klikke seg inn på nettsiden frikurs.no og få gratis kurs i ulike ungdomsfaglige temaer. Tanken bak prosjektet er å tilby virtuelle forelesninger om emner som berører ungdomsarbeid. Gjennom Frikurs får ungdomsarbeidere i hele landet tilgang til forelesninger og kurs om relevante temaer.

9 Frikurs er en kunnskapsbank der de som jobber med ungdom enkelt kan få faglig påfyll og inspirasjon uten å måtte betale for det eller reise. I 2013 har vi fortsatt publiseringer av forelesninger på nett. I dag ligger det 23 forelesninger tilgjengelig for streaming, og vi har ytterligere 19 foredrag som er filmet og vil bli publisert i tiden fremover. Ungdom & Fritids opplærlingsprogram Ungdom & Fritids Opplæringsprogram for Ungdomsarbeidere var et treårig prosjekt finansiert av Helsedirektoratet der målsettingen var å styrke det rusforebyggende arbeidet i fritidsklubber i Norge, gjennom å øke kompetansen blant ansatte i fritidsklubber og ungdomshus. Prosjektet ble startet i 2010, og ble avsluttet i desember I prosjektårene deltok omlag 600 ungdomsarbeidere på kursene. De siste kursene ble avholdt i de første månedene i 2013 da det også ble arrangert en evalueringssamling for kursholdere i programmet. Opplæringsprogrammet er videreført som en del av Ungdom & Fritids faste kurspakke. I 2013 solgte vi de fem kursmodulene i Opplæringsprogrammet til Haugesund kommune. Vi har også jobbet videre med skriftliggjøring av programmet som skal ende opp i et fagkompendium. Fairtrade-prosjektet På Ungdom & Fritids landsting i 2009 ble det vedtatt at vi skulle sette Fairtrade på dagsorden. Ungdom & Fritid samarbeider fortsatt med Fairtrade, og vi opprettholder tittelen Fairtrade-klubb. Vi fortsetter å synliggjøre Fairtrade ved passende anledninger, og vi vedlegger informasjon om Fairtrade og Fairtradeklubb ved enkelte utsendinger. Lovfesting Lovfesting har alltid vært Ungdom & Fritids viktigste interessepolitiske sak. I 2007 hadde vi kampanjen ungdomslov.no i samarbeid med en rekke andre organisasjoner. I ettertid har arbeidet med lovfesting foregått via møter med ministere og byråkrater i relevante fagdepartement. Vi tar opp lovfesting ved alle anledninger, og forteller om konsekvensene av manglende lovfesting i alle høringsuttalelser, men har ikke gjennomført noen kampanjer siden ungdomslov.no.

10 Aktiviteter Jubileumsåret 2013 I 2013 hadde Norges første fritidsklubb, Hammersborg, 60 års jubileum. Samtidig hadde Ungdom & Fritid sitt 35 års jubileum. Styret oppnevnte en jubileumskomité som jobbet med jubileumsaktiviteter gjennom året. Ungdom & fritid hadde gjennom året fokus på å vise den historiske utviklingen frem til i dag, synliggjøre bredden av kulturaktiviteter i fritidsklubber og inspirere til jubileumsfeiring rundt omkring i landet. Her er et knippe aktiviteter hvor vi har hatt fokus på å markere jubileet: Ungtid.no (digital historiebok for klubbene) Nasjonal ungdomskampanje (ungdommen nå til dags!) Innsamling og digitalisering av historisk materiale (foto- og filmmateriale) Landskonferanse (overblikk og øyeblikk) Landsomfattende fotokonkurranse (øyeblikk) Jubileumsmidler (støtte til jubileumsaktiviteter over hele landet) Fritidsklubbenes dag (jubileumsfokus) Feiring av Hammersborg, landets eldste fritidsklubb Info om jubileet (foredrag, nett, sosiale medier, blad og nyhetsbrev) ungtid.no I 2013 lanserte vi en ny interaktiv nettside for våre medlemmer (ungtid.no). Her skal vi fronte klubbene, deres historie og mangfoldet av aktiviteter. Formålet er å vise hvor viktige klubbene har vært for ungdom og deres kultur opp gjennom tidene. Ungdom & Fritid fikk prosjektstøtte fra LNU Kultur. Nettsiden fungerer som en felles klubbdugnad. Fritidsklubbene kan laste opp og dokumentere klubbens historie, vise frem aktiviteter og kategorisere dette etter tema, sted og tidsepoke. Dette blir en idébank til inspirasjon for andre klubber, hvor de kan hente ut eksempler fra ulike kulturaktiviteter og klubber rundt omkring i landet. Vi jobbet også med innsamling av historisk materiale fra landets eldste klubber, i tillegg ble det innhentet historisk materiale fra NRK, Scanpix, eksterne fotografer og egne arkiv. For å skape oppmerksomhet arrangerte vi en ungdomskampanje. Denne ble planlagt av ungdom under en todagers workshop. Resultatet ble en ungdomsprodusert trailer med tilhørende kampanjemateriell og slogan (ungdommen nå til dags et steg foran). Ungdommene ønsket å vise frem det unike med fritidsklubb, at klubbene en arena hvor de får mulighet til å dyrke sine interesser. I kampanjeperioden kunne våre medlemmer laste opp bidrag og være med å stemme frem sine favoritter på ungtid.no. De tre klubbene som fikk mest stemmer hadde totalt 1400 stemmer. En ungdomsjury valgte ut en vinner fra toppkandidatene på lista, vinnerklubben fikk kr til aktivitet og utstyr. Vi fikk inn mange gode bidrag og det var mye aktivitet på siden. I løpet av den første måneden hadde Ungtid.no over sidevisninger og opp mot 9000 klikk om dagen. Vi fikk også god tilbakemeldinger fra brukere; flere klubber fått kontakt med hverandre og bidragene har inspirert både klubbansatte og ungdom.

11 Fritidsklubbenes dag og jubileumsfeiring Fritidsklubbenes dag arrangeres hvert år for å markere behovet for fritidsklubber. Dette gjennomføres over hele landet den siste helgen i april. Klubbene bruker muligheten til å vise seg frem i lokalmiljøet og synliggjøre de positive sidene ved klubben rundt om kring i landet. Når fritidsklubber og ungdomshus omtales i media, er det ofte i negative settinger forbundet med nedbemanning, kutt og nedleggelser. Mange klubber går sammen og lager større konserter, turneringer, markeder og stands. Det er en flott anledning til å vise lokalpolitikere, media og andre i nærmiljøet hva som faktisk skjer på klubben. Ungdom & Fritid lager hvert år opp kampanjemateriell for å tilrettelegge for dette. I år hadde vi fokus på 60 års jubileet og vi inviterte klubbene til å søke om jubileumsstøtte til å arrangere fritidsklubbenes dag eller markere eget jubileum. Vi jobbet med tett oppfølging og infomateriell i forkant. Dette resulterte i et mangfold av jubileumsaktiviteter rundt omkring over hele landet. Klubbene feiret både eget jubileum og tok del av den nasjonale jubileumsmarkeringen. Et eksempel er arrangementet til Hamna Fritidsklubb i Oslo som fikk støtte til arrangementet Fra Swing til Dupstep fritidsklubben 60 år. Hamna samarbeidet med Oslo Jazzfestival. Feiringen besto av konserter og scenekunst, og ungdomsartister fra flere klubber i Oslo stod for underholdningen. Ungdom & Fritids bidro med stand og appell. Dette fikk pressedekning og førte til nasjonal oppmerksomhet. Landsomfattende fotokonkurranse Ungdom & Fritid arrangerer hvert år en kunstkonkurranse for ungdom for å vise frem kulturaktivitetene rundt omkring i landet, for å inspirere til mer aktivitet og for å få tettere kontakt med våre medlemmer. Vinnerbidraget premieres med er et gavekort på kr til fotoutstyr til klubben. Temaet for årets film- og fotokonkurranse er Øyeblikk. Valget av tema hang sammen med årets landskonferanse. Her viste vi fram de beste bildene og filmene i en utstilling. Vi oppfordret ungdom til å vise frem et eller flere øyeblikk som har vært viktig for ungdommen siden de startet å gå på ungdomshuset, rockeverkstedet, ungdomskulturhuset eller fritidsklubben. Ungdom fra våre medlemsklubber kan delta i konkurransen, og vi fikk inn bidrag fra klubber over hele landet. Enas Aldebari (16) fra Ungdomskultursenteret AXIS på Klepp ble årets vinner av Ungdom & Fritids fotokonkurranse. Ungdom & Fritids pris 2013: Pris til initiativrik ungdom Ungdom & Fritid deler hvert år ut en pris til en klubb, krets eller ildsjel som har utmerket seg på en spesiell måte. Prisen kan gå til både unge, voksne, enkeltpersoner eller grupper, frivillige eller ansatte. Prisen kan også gå til en klubb eller en krets. Med Ungdom & Fritids pris vil vi gi noe tilbake til de som virkelig gjør en forskjell, og vise at innsatsen blir satt pris på. Årets vinnere av Ungdom & Fritids pris viste ekte ungdomsinitiativ som er samlende på tvers av alder, kjønn og kommunegrenser. Tidligere år har prisen gått til voksne som jobber med ungdom. I år har juryen valgt å sette fokus på ungdom i klubb. Juryen ønsket å få frem ungdomsinitiativene og synliggjøre bredden av kulturelle uttrykk i regi av fritidsklubben. Adrian Nakken og Jarl Anders Hjelle mottok prisen

12 på vegne av Storfjordgruppa og Stordal ungdomsklubb under årets landsting i Ungdom & Fritid. Prisen består av 5000 kroner til Stordal ungdomsklubb. Høring om lovfesting av medbestemmelsesordning for ungdom I desember 2011 ble NOU en Ungdom, Makt og Medvirkning lansert. Tidligere organisasjonskonsulent i Ungdom & Fritid Trond Martin Sæterhaug satt i utvalget, og sørget for god dekning av både Ungdom & Fritid og av fritidsklubbfeltets betydning for ungdoms medvirkning. I 2012 leverte vi et innspill i høringsrunden der vi spesielt vektla stemmerett for 16- åringer, fritidsklubber som rekrutteringskanal til lokale medvirkningsorganer, samt at vi anbefalte å følge opp ekspertutvalgets rapport om kompetansesentre for ungdomsarbeidere. I 2013 ble arbeidet fulgt opp med en høringsrunde om lovfesting av medbestemmelsesordning for ungdom. Ungdom & Fritid deltok i høringen, og vektla rekruttering fra fritidsklubber eller liknende arenaer, samt betydningen av inkluderende metodikk, språk og arenaer for en slik ordning. Landskonferansen 2013 Den 4. og 5. november arrangerte Ungdom & Fritid sin årlige landskonferanse for alle som jobber i ungdomsklubbsektoren. Konferansen ble arrangert i Lillestrøm og hadde 230 deltakere. Konferansen var en jubileumskonferanse, Ungdom & Fritid ble 35 år og det var 60 år siden landets første fritidsklubb ble åpnet. Konferansens åpningsinnlegg var ved statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Maria Hoff Aanes (Frp).

13 Samarbeid med sentrale myndigheter Ungdom & Fritid samarbeider med en del sentrale aktører. Noen av disse er: Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet (BLD) Ungdom & Fritid har faste kontaktmøter med BLD en gang i halvåret. Møtet er et kontaktmøte der vi informerer om hva vi driver med og departementet informerer om sine satsningsområder. Vi deltar på den årlige kontaktkonferansen mellom BLD og ungdomsorganisasjonene, og Barne- og ungdomskonferansen. I forbindelse med denne kontaktkonferansen er vi også med på idémyldringsmøter for å komme med innspill til hva konferansen kan ha som tema, og hvilket opplegg de skal ha. I løpet av 2013 hadde vi ett møte med politisk ledelse i BLD. Dette var et møte ministeren inviterte til i sitt arbeid med radikalisering. Etter dette møtet ble vi invitert til nok et møte med ministeren, der agendaen var mer åpen. Dette møtet ble gjennomført i Årets Barne- og ungdomskommune Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet inviterer til nominering av Årets barne- og ungdomskommune. Hensikten er å løfte fram gode eksempler på ulike typer av virksomhet for barn og ungdom i kommunene. I 2013 fikk Kongsberg kommune prisen som årets barne- og ungdomskommune. Styreleder i Ungdom & Fritid er representert i juryen for prisen. Helsedirektoratet Vi har de siste årene hatt flere prosjekter finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektet Ungdom & Fritids Opplæringsprogram for Ungdomsarbeidere er fullfinansiert av Helsedirektoratet. Dette prosjektet ble avsluttet i 2012, og vi har i 2013 jobbet med å få overføre programmet inn i vår vanlige kurspakke. Bufdir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Aktiv Ungdom. Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring, deriblant ungdomsutveksling, volontørtjeneste og ungdomsinitiativ. Målgruppen for Aktiv Ungdom programmene er ungdom og ungdomsarbeidere mellom 13 og 30 år. Vi er representert ved Marit Bredesen i Nasjonalt Utvalg som behandler søknadene. I 2013 deltok vi også på et kontaktmøte med Bufdir. Barneombudet Barneombudet er en svært sentral instans i arbeidet for barns og unges rettigheter. Ombudet har tidligere reist kravet om en egen oppvekstlov og støtter Ungdom & Fritid i arbeidet med lovfesting av fritidstiltak for ungdom. Ungdom & Fritid deltar i Barneombudets nettverksgruppe for barn og unges medvirkning. Stortinget Høsten 2013 var vi i møte med Familie og kulturkomiteen på Stortinget for å gi innspill til statsbudsjettet. Der tok vi blant annet opp behovet for kompetanseheving for ungdomsarbeidere og betydningen av støtteordninger for ungdom på åpne møteplasser.

14 Samarbeid med andre organisasjoner Ungdom & Fritid har hatt som mål å øke antall samarbeidspartnere. Hovedårsaken til dette er for å øke mangfoldet. Nedenfor er en oversikt over samarbeidspartnere. Fagforbundet Vi har i flere år samarbeidet tett med Fagforbundet om lovfesting av fritidsklubber. Dette samarbeidet har tatt seg opp de siste årene. Vi samarbeider på flere felt, annethvert år har vi samarbeidet om landskonferansen. Det siste året har de vært en viktig samarbeidspartner i vår satsing på kompetanseheving. Fagforbundet og Ungdom & Fritid samarbeider om landskonferansen i NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) Gjennom vårt prosjekt Kvalifisering som forebyggende metode i fritidsklubb (2009), innledet vi et tett samarbeid med forskningsinstitusjonen. I 2013 har vi oppretthold kontakten med tanke på fremtidige forskningsprosjekter, og har også deltatt på presentasjoner av ny forskning fra NOVA. Høgskolen i Vestfold I 2010 etablerte vi tett kontakt med Høgskolen i Vestfold. De har stått for deler av det faglige innholdet i Ungdom & Fritids Opplæringsprogram. I 2011 søkte vi om midler til å gjennomføre et prosjekt i samarbeid med Høgskolen i Vestfold, Malmø högskola, Fritidsledarutbildningen og Islanska högskolan om å utvikle en bachelorutdanning for ungdomsarbeidere. Søknaden om prosjektmidler ble ikke innvilget, vi har derfor i 2013 videreført samarbeidet med Høgskolen i Vestfold om å utvikle en norsk bachelorgrad i ungdoms og fritidspedagogikk. Norges Idrettshøgskole I 2012 innledet vi et samarbeid med Norges Idrettshøgskole. NIH holdt foredrag om selvorganisert idrett i fritidsklubb under landskonferansen, og har i 2013 også blitt en samarbeidspartner i arbeidet med å få på plass en høyskoleutdannelse. Landsforening for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) Vi har over lang tid utviklet et tett samarbeid med LOSU både faglig og politisk. De leide kontor av oss i kontorfellesskapet fram til 2013, så kontakten med dem har naturligvis vært tett også administrativt. Dessverre har støtten til LOSU i 2012 bortfalt, så organisasjonen har måttet si opp sine ansatte. Vi har i 2013 oppretthold kontakten med LOSU, særlig knyttet til avviklingen av deres kontor hos oss. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Vi har hatt jevnlig kontakt med LNU det siste året, både faglig og politisk. Vi har tidligere samarbeidet både på enkeltsaker og prosjekter. Ungdom & Fritid er representert i fordelingsutvalget for LNU kulturmidlene gjennom organisasjonskonsulent Marit Bredesen. Unge Funksjonshemmede Vi har samarbeidet med Unge Funksjonshemmede på en del områder det siste året, både faglig og politisk. Vi samarbeider på både enkeltsaker og i forbindelse med prosjekter.

15 Av-og-til Vi knyttet oss i 2009 til kampanjeorganisasjonen Av-og-til som arbeider for alkoholfrie soner. Forum for barnekonvensjonen Vi knyttet oss i 2009 til Forum for barnekonvensjonen og følger opp arbeidet med Barnekonvensjonen og arbeidet med å skrive supplerende rapport. Forumet, og især representanter fra Redd Barna og Plan, var viktige samarbeidspartnere i forbindelse med kampanjen Send en penn i Aktiv Ungdom Vi har hatt jevnlige møter med Aktiv ungdom, og er også representert i Nasjonalt Utvalg. Dette er et rådgivende organ for tildeling av midler til prosjekter. Ungdom & Fritid er representert i nasjonalt utvalg gjennom organisasjonskonsulent Marit Bredesen. Vi har et tett samarbeid i 2013, for å stimulere til økt aktivitet i fritidstiltak for ungdom både nasjonalt og internasjonalt. Fairtrade Max Havelaar Norge I samarbeid med Fairtrade Norge utarbeidet vi i 2009 kriterier for tildeling av tittelen Fairtrade-klubb. Sparebankstiftelsen Vi har tatt aktivt del i sparebankstiftelsens prosjekter, og deltatt på flere møter i forbindelse med sparebankstiftelsens arbeid. Vi har også en deltager med i deres «dannelsesprogram» for unge ledere. Frivillighet Norge Ungdom & Fritid meldte seg høsten 2006 inn i Frivillighet Norge, som er en paraplyorganisasjon for alle frivillige organisasjoner i Norge. Vi deltar på relevante møter og konferanser, og legger særlig vekt på momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Masteroppgave om fritidsklubber I løpet av 2013 avsluttet vi et samarbeid med en masterstudent i sosialt arbeid ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Vi samarbeidet om gjennomføringen i alle faser av masterprosjektet. Tema for masterprosjektet er trivselsfaktorer i fritidsklubber. Metodisk er prosjektet en kvantitativ undersøkelse blant ungdom og ansatte i fritidsklubb, supplert med deltakende observasjon i enkelte fritidsklubber. Masteroppgaven kan hentes ned fra våre nettsider. Vi inngikk i 2013 et nytt samarbeid med en student ved Peace and conflict studies ved Universitetet i Oslo om gjengdannelser. Denne masteroppgaven fremdeles under arbeid.

16 Frifond Ungdom & Fritid deler hvert år ut millioner av kroner til våre medlemsklubber, gjennom støtteordningen Frifond Organisasjon. Midlene skal bidra til lokal aktivitet, og skape mer aktivitet i våre medlemsklubber og ungdomshus. Ungdom & Fritid mottar Frifondsmidler fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Ungdom & Fritid søker om støtte på vegne av alle sine medlemmer, og fordeler pengene videre til disse. Sentralleddet i Ungdom & Fritid beholder en administrasjonsandel av midlene, fastsatt av Stortinget, som utgjør 5 % av det totale tilsagnet. Ungdom & Fritid vedtar tildelingsmåte og retningslinjer innenfor rammene satt av LNU. Retningslinjene vedtas av Ungdom & Fritids sentralstyre. I 2013 fikk vi tildelt kr Vi utbetalte kr til lokal aktivitet i alle landets fylker. Alle våre medlemsklubber som var søknadsberettiget fikk minst en søknad innvilget. I år har enda flere av våre medlemmer søkt, så dette er en positiv trend. Forvaltning Frifondsmidlene er penger som på en enkel og ubyråkratisk måte skal komme ungdom til gode, og et kriterium er at det skal være ungdomsinitierte og ungdomsstyrte aktiviteter på lokalt nivå. Det vi støtter skal være med å skape et aktivitetsfremmende tilbud til ungdom som alle kan delta på. Det vil si at tilbudet skal komme flest mulig til gode og det er klubben som helhet som søker, på vegne av ungdommen. Vi gir støtte til prosjekt og ulike typer arrangementer i regi av klubben. Vi støtter også utstyr til ungdomsaktiviteter på klubben. Organisasjonene velger i stor grad selv hvordan frifondsmidlene de disponerer skal fordeles lokalt. Vi opererer med tre ulike søknadskategorier; utstyr, prosjekt og samarbeidsmidler. Én medlemsklubb kan kun få innvilget én søknad i hovedrunden, med unntak av de som søker om krets- eller samarbeidsmidler. Felles for alle kategoriene er at midlene skal gå til lokale aktiviteter: I 2013 kunne våre medlemmer søke fra 1. februar, og mange medlemmer benyttet seg av sjansen til å søke tidlig. Ved å starte opp tidlig får fordelingsutvalget tid til flere møter, og dermed får flere muligheten til å revidere søknaden sin. Det har også vært tid til tettere oppfølging i denne prosessen. Flere har også fått tid til å søke om medlemskap underveis, frifondsordningen har dermed ført til ny tilvekst av medlemmer under behandlingsrunden.

17 Oversikt over søknadskategoriene: Utstyr: Søknadssum maks kr ,- Prosjekter: Søknadssum maks kr ,- Samarbeidsmidler: Veiledende maksgrense kr ,- Jubileumsmidler: Veiledende maksgrense kr Utstyrssøknader blir behandlet fortløpende av organisasjonskonsulenten. Prosjektsøknader, samarbeidssøknader og jubileumssøknadene ble behandlet av et eget ungdomsutvalg som består av ungdommene i sentralstyret. Fordelingsutvalget er flinke til å sende søknader i retur for forbedringer i stedet for å gi avslag. Antall klubber som deltok i 2013 Vi fikk inn 482 søknader, langt flere søknader enn i tidligere. Vi hadde jevn pågang gjennom hele året og som vanlig mest trøkk på slutten av året. I år har vi også klart å få opp statistikken på antall klubber som søker, noe som er svært positivt. Hele 370 klubber fikk innvilget midler, mot 360 klubber i fjor. I år ble 464 søknader ble innvilget. De som ikke ble innvilget var enten et ikke-medlem eller klubben hadde sendt inn flere søknader i hovedrunden. Disse fikk valget om å prioritere en søknad.

18 FRIFOND Antall Sum Snitt/søknad Avrunda Antall søknader Sum innvilget Innvilget utstyrssøknader % 51 % Innvilget prosjektsøknader % 41 % Innvilget samarbeid % 7 % Innvilga søknader totalt % Avslåtte søknader 18 Antall søknader totalt Antall klubber søkt Antall klubber mottatt Antall klubber mottatt av alle medl 61 % Tilsagnsprosent 96 % Avslagsprosent 4 %

19 Gjennomføring Vi opplever at klubbene i all hovedsak er svært fornøyde og at vi får skapt mye god ungdomsaktivitet for pengene. Vi er tilfreds med gjennomføringen av årets søknadsrunde og ser at dette er svært viktig for oss som organisasjon. Vi fikk i fjor en million ekstra til fordeling, vi klarte allikevel å fordele alt innen fristen og hadde enda flere gode arrangement rundt om kring i landet. Vi har også klart å skape mange flotte jubileumsaktiviteter gjennom å spre informasjon og tilrettelegge for dette via våre frifondsmidler. Dette gav svært gode resultater og tettere kontakt med våre medlemmer. Vi jobber nå med å utvikle nytt informasjonsmateriell som vi kan dele ut til klubbene, og et nytt elektronisk behandlingsverktøy som blant annet også vil ta sikte på å forenkle og kvalitetssikre saksbehandlingen i forbindelse med Frifond. Internasjonalt Ungdom & Fritid har siden 2010 fått internasjonal driftstøtte, og har siden da hatt en høy internasjonal aktivitet. I løpet av disse årene har vi opparbeidet oss et internasjonalt nettverk og samarbeid med flere internasjonale aktører og deltakelse i flere internasjonale organisasjoner. Samarbeidet er sentrert rundt temaene kompetanseutvikling, politiske påvirkning og nettverksbygging. Vi har i løpet av disse årene bygget opp en god grunnstruktur for det internasjonale arbeidet, og en god arbeidsfordeling mellom internasjonalt utvalg, internasjonalt ansvarlig og generalsekretær. Både styremedlemmer og ansatte er involvert i enkeltprosjekter. Nordisk I Norden har Ungdom & Fritid hovedsakelig sitt engasjement gjennom UFN, og det nordiske høyskolenettverket. Ungdom & Fritid Norden (UFN) er en Nordisk sammenslutning av nasjonale fritidsklubbforeninger. Gjennom samarbeidet om utvikling av en høgskoleutdannelse for ungdomsarbeidere og UFN, har vi blitt godt kjent med både ungdomsarbeidere og ansatte på universiteter og høgskoler på Island og i Sverige. Vi deltar også fast på hverandres landskonferanser. UFN Ungdom & Fritid overtok sekretariatet for UFN (Ungdom & Fritid Norden) i 2011, og styrelederen for UFN er Eileen Feste, mangeårig tillitsvalgt i Ungdom & Fritid. UFN består i dag av Norge, Sverige, Finland, Åland, Færøyene og Grønland. UFN er finansiert gjennom midler fra NORDBUK. UFN er et samarbeidsforum for å bedre kontakten mellom de nordiske land. Ungdom & Fritid overtok sekretariatet for UFN i august Vi fikk ikke innvilget driftsmidler i 2012, men gjennomførte planlagte aktiviteter ved hjelp av opparbeidet egenkapital i UFN. De viktigste aktivitetene var en nordisk forskerkonferanse og en nordisk ungdomskonferanse. I 2013 fikk vi innvilget midler igjen, men kun halvparten av det vi har mottatt tidligere. Vi har søkt på nytt om midler, og planlegger en ungdomskonferanse og en forskerkonferanse i Finland, og et kurs for ungdomsarbeidere i Sverige. I 2013 ble det gjennomført generalforsamling med workshop på Færøyene. Det var både ungdom og ungdomsarbeidere til stede. Høyskoleutdannelse for ungdomsarbeidere Ungdom & Fritid har de siste årene samarbeidet med Malmö Högskola, Fritidsledarutbildningen i Sverige, Universitetet på Island og Høyskolen i Vestfold om utvikling av en høyskoleutdannelse for ungdomsarbeidere (Bachelor i fritidspedagogikk). Intensjonen var å undersøke behov og tilpasninger hos relevante aktører, fra arbeidstaker og arbeidsgivere, til politikere og fagfolk, for å kunne gi en anbefaling om hvilket innhold en utdannelse for ungdomsarbeidere burde ha. Arbeidet var tenkt finansiert gjennom Leonardo Da Vinci ordningen, men vi har ikke lykkes i å få finansiering gjennom denne ordningen.

20 Ungdom & Fritid har det siste året i stedet satset på å få etablert en høgskoleutdannelse på nasjonalt nivå. I løpet av 2013 har vi etablert et samarbeid med ansatte ved Norges Idrettshøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi har allerede et godt etablert samarbeid med Fagforbundet, og vi har startet en dialog med KS. De nordiske samarbeidspartnerne vil inngå i en referansegruppe knyttet til dette arbeidet, i tillegg til å delta i aktiviteter i regi av forskernettverket. Vi har en god dialog med embetsverket i Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har god kjennskap til, og veileder oss i denne prosessen. Vi har også vært i møte med Familie - og kulturkomiteen på Stortinget. Høyskolene planlegger å søke Kunnskapsdepartementet om etablering av studieplasser i Parallelt har Ungdom & Fritid i samarbeid med de ovennevnte nordiske utdanningsinstitusjonene opprettet et nordisk forskernettverk, og vi arrangerte i mars 2012 en forskerkonferanse på Högskolen i Malmö. De svenske partnerne i forskernettverket, arrangerte høsten 2013 en ny forskerkonferanse, der 40 nordiske ungdomsforskere deltok. Europeisk På Europeisk nivå har vi hatt en rekke ulike samarbeidsprosjekter, og har blitt kjent med ulike organisasjoner. Siden 2010 har vi samarbeidet med organisasjoner fra en rekke Europeiske land, og har i 2013 særlig hatt god kontakt med ulike organisasjoner i Storbritannia, Norden, Litauen og Estland. ECYC European Confederation of Youth Club Organsations (ECYC) er den europeiske sammenslutningen av nasjonale foreninger for ungdomshus. Vi har deltatt på møter i regi av ECYC hovedsakelig representert ved styreleder. POYWE POYWE (Professional Open Youth Work in Europe) er en organisasjon som ble etablert i Ungdom & Fritids generalsekretær er president i POYWE.. POYWE arrangerte sin første generalforsamling i januar I den forbindelse ble det arrangert en internasjonal konferanse i Wien hvor vi var medarrangører. Konferansen hadde deltakere fra hele Europa. Deltakerne representerte ulike aktører innenfor ungdomsarbeid, både EU- byråkrater, forskere og lokale ungdomsarbeidere var representert. I 2013 har POYWE styrket sin samhandling med EU, og har etablert seg som en sentral aktør på feltet når det gjelder satsing på kompetanse og utdanning. YES forum Ungdom & Fritid avsluttet i 2013 et samarbeid med YES forum, et nettverk av organisasjoner som jobber med å utveksle erfaring om ulike kompetansehevingstiltak for ungdomsarbeidere. Ungdom og Fritid var involvert i det toårige prosjektet Improving intercultural competences mainstreaming intercultural opening, sammen med andre Yes-forum representanter fra Belgia, Tyskland og Frankrike. Hensikten var erfaringsutveksling om hvordan man kan utvikle den interkulturelle kompetansen til ansatte i organisasjoner som jobber med flerkulturelle og sårbare grupper. AIESEC Vi inngitt i 2010 et samarbeid med AIESEC, en internasjonal studentorganisasjon om å være vertskap for en praktikant fra et afrikansk land. Vi har hatt to praktikanter fra Mosambik og en fra Kenya. Disse har vært involvert i engelskspråklige prosjekter. Fra 2014 får vi en ny praktikant fra Mosambik.

21 Annen kontaktvirksomhet Vi har blitt invitert til og deltatt på flere konferanser, seminarer, møter og studieturer. Vi har vært representert i Østerrike, Frankrike, Litauen, Kypros. Estland, Island, Sverige, Belgia, England. Øvrig internasjonal representasjon Mye av vår internasjonale aktivitet forgår i Norge, men vi er også representert i utlandet. Her følger en oversikt januar POYWE konferanse i Wien mars EU youth conference mars Seminar i Litauen april Grundtvig seminar i Paris mai Møte i Litauen EØD-midlene mai Ecyc- møte Brussel juni Grundvtig møte i Brussel august Studietur med mentorprosjektet til Litauen september UFN- møte på Færøyene september ECYC- kurs i Irland 30. september- 1. okt Forskerkonferanse i Malmö oktober POYWE møte i Wien oktober ECYC møte Kypros november Møte i Brussel november Foredrag Island Kurs Ungdomskurs Ungdom & Fritid har i 2013 hatt en jevn pågang av kurshenvendelser. Spesielt har ungdomskursene vært hyppig bestilt og vi tilbyr nå tre ulike kurs for ungdom i fritidsklubber. Det ble gjennom 9 ungdomskurs i 2013, de fleste av disse var todagerskurs. Kurs for ungdomsarbeidere Ungdom & Fritid har etablert et kurssamarbeid med Aktiv Ungdom. Dette kursopplegget springer ut fra det tidligere prosjektet Opplæringsprogrammets modul D. Kursene er gratis og åpent for alle som jobber med ungdom, men vil være spesielt tilpasset de som jobber i fritidsklubber. Kursene er ferdigstilt og det er bestilt flere kurs som skal gjennomføres på nyåret. Kompetansepakken (Tidligere Opplæringsprogrammet) Det har blitt gjennomført flere kurs i 2013 med sammensetning av ulike moduler fra Kompetansepakken. Pakken kan bestilles som en helhet, eller det kan settes sammen slik kursbestiller ønsker. Kompetansepakken (en eller flere av modulene) har blitt gjennomført fem ganger i løpet av 2013.

22 Skriftliggjøring av Opplæringsprogrammet Kompendiet har blitt videreutviklet gjennom hele 2013, og vil ferdigstilles i løpet av våren Informasjons- og mediearbeid Ungdom & Fritid har i 2013 benyttet ulike informasjonskanaler som fungerer godt overfor målgruppene som i hovedsak er ansatte, frivillige og brukere på landets fritidsklubber og ungdomshus. Dette viser seg tydelig i antall treff på nettsiden og responsen på den informasjonen vi formidler ut til vårt nettverk. Medlemsblad Medlemsbladet Ung & Fri kom ut fire ganger i løpet av Bladet sendes ut til fritidsklubber, kommuner, myndigheter, media og andre som har interesse av å holde seg oppdatert på hva skjer i fritidsklubbsektoren, og har et opplag på rundt 3500 eksemplarer. Bladet er mer og mer preget av at ungdom selv skriver saker. Dette er et resultat av mentorprosjektet. Hver utgave av Ung&Fri har hatt bidrag fra ungdomsjournalister. Den nye barne-, likestillings- og inkluderingsministeren skrev en hilsen til våre medlemmer i Ung&Fri 04/13. Nyhetsbrev Det digitale nyhetsbrevet ble sendt ut ti ganger i Nyhetsbrevtjenesten gir oss direkte oversikt over hvor mange som klikker seg inn på hver enkelt sak, og vi ser at dette er en effektiv metode for å spre informasjon til medlemmer og andre interesserte. Nyhetsbrevet ble i slutten av 2013 renset opp i har over 700 mottakere, og en jevn tilstrømning av påmeldinger. Nyhetsbrevet fikk ny profil etter at vi innførte den nye grafiske profilen til organisasjonen. I tillegg til nyhetsbrev sender vi egne e-poster og brev i forbindelse med stormøte, landsting og andre store arrangementer.

23 Nettsiden Nettsiden oppdateres jevnlig og er populær. Vi har i gjennomsnitt hatt 6800 treff på siden i måneden i Beste måneden var september med treff, minst i juli med 2000 treff. Nettsidene fungerer som informasjonssted for de som jobber i klubb, samt for andre som er interessert i Ungdom & Fritid. Nettsiden skal speile Ungdom & Fritids arbeid. I tillegg finnes det en søknadskalender på siden med viktige søknadsfrister til støtteordninger som er aktuelle for klubbene. Nettsiden ble i 2013 tilpasset vår nye grafiske profil. Dette er et midlertidig grep som er gjort frem til vi får nye nettsider. Andre sosiale medier Ungdom & Fritid benytter seg aktivt av Facebook for å spre informasjon om våre saker, og for å følge med på arrangementer og kampanjer i klubbnorge. Ungdom & Fritid har nærmere 1000 følgere på Facebook. I tillegg har alle i sekretariatet egne profesjonelle profiler som de bruker til å spre informasjon og sette saker på dagsorden. Vi har også egen twitterkonto med 330 følgere og instagramkonto med 86 følgere for å spre informasjon effektivt og bredt. Vi jobber jevnt med å få flere til å følge oss på sosiale medier. Grafisk profil Ungdom & Fritid har i 2013 fått ny grafisk profil. Av økonomiske og miljømessige hensyn vil vi bruke opp alt av materiell med den gamle logoen før vi bestiller nytt. Nettside og nyhetsbrev er tilpasset ny profil. Materiell Vi har laget nytt informasjonsmateriell om organisasjonen i samsvar med den nye grafiske profilen. I 2013 ble det også bestilt nye penner, nøkkelbånd, talestol og banner med den nye logoen. I forbindelse med Fritidsklubbenes dag trykket vi opp plakater, t-skjorter, klistremerker og flyers som vi solgte uten fortjeneste til medlemmene. Vi trykker opp faktaark om aktuelle prosjekter, temaer og fanesaker organisasjonen jobber med. Dette for og enklere få spredt informasjon om de ulike områdene vi holder på med i organisasjonen. Media Ungdom & Fritids profilering utad har i 2013 i all hovedsak dreid seg om temaene lovfesting av fritidsklubber, nedleggelse av fritidsklubber, fritidsklubb som kulturarena og kompetanseheving for ungdomsarbeidere. I 2013 har vi også hatt stort fokus på fritidsklubb som en viktig kulturarena for ungdom. NRK Ytring publiserte i den forbindelse en kronikk fra Ungdom & Fritid. Organisasjonen har vært synlig i media ved en rekke anledninger de siste årene, både på lokalt og nasjonalt plan. I 2013 fikk vi særlig oppmerksomhet i forbindelse med jubileumsfeiringen av Ungdom & Fritid (35 år) og Norges første fritidsklubb Hammersborg (60 år). Vi har vært aktive med å sende ut pressemeldinger om jubileene, samt Kulturløftet 2014 og budsjettforhandlinger. Dette har ført frem. Fritidsklubber har fått mye oppmerksomhet og eksterne aktører meldte seg på i debatten. Sarpsborg Arbeiderblad hadde et fem siders hovedoppslag om fritidsklubben som den kulturelle grunnmuren i mars Ungdom & Fritid uttalte seg i flere riksdekkende medier og var i studio i NRK P1, Her og nå, og snakket om fritidsklubber og ungdomshus i forbindelse med fakkeltoget i Oslo i midten av desember.

24 Noen saker om jubileumsåret og fritidsklubber: Dittoslo.no «Hammersborg fritidsklubb fyller 60 år!» Romerikes blad : «Full fres i 40 år på klubben» NRK Østlandssendingen på TV og nett, : «Landets første fritidsklubb feirer 60 år» Aftenposten, Osloby, : «Der ungdom kan være ungdom» Noen saker om budsjettforhandlinger: Klassekampen : «Seier med bismak» Dagsavisen : «Støttet av politiet» Aftenposten, Osloby : «Truslene om å legge ned fritidsklubbene er ikke et spill» Aftenposten : «Bare tomme trusler?» Dittoslo : «Ungmedia på Sagene blir reddet» Aftenposten : Innlegg fra visepolitimester Roger Andresen: «Gode ungdomstilbud er ikke utgift, men investering» Aftenposten Innlegg av Don Martin: «Å rane barn gir barneran» (delt over ganger i sosiale medier) Dagsavisen : «Kjemper for fritidsklubbene» Osloby : «Gikk i fakkeltog for å skjerme fritidsklubbene» Finnmarken : «Glad de tar de unge på alvor» Helgelands blad : «Føler oss oversett» Andre: Kronikk på NRK Ytring : «Ingen kulturløft(er) for ungdom»: «Kulturutredningen 2014 med at fritidsklubber og kulturhus for ungdom er en viktig del av vår kulturelle grunnmur i lokalmiljøet, men at de er tapere i regjeringens kulturløft». NTB, VG, NRK og Dagsavisen : «Ber foreldre bry seg» Vi ser også at Ungdom & Fritid til stadighet nevnes i artikler i forbindelse med at vi utbetaler Frifondmidler til ulike prosjekter som får dekning i lokalpressen. Mentor I 2011 startet Mentor-prosjektet. Gjennom 2013 har Ungdom & Fritid fulgt opp deltakerne. Vi arrangerte en workshop hvor deltakerne fikk opplæring i kamerabruk og intervjuteknikk på film. Under denne workshopen ble planleggingsarbeidet med studietur igangsatt og deltakerne skrev en prosjektskisse som ble utgangspunktet for en Aktiv Ungdom-søknad. Søknaden ble innvilget og i september dro 8 mentordeltakere fra Norge til Vilnius i Litauen for å jobbe med 8 litauiske ungdommer om menneskerettigheter og media. Prosjektet har sin egen Facebook-gruppe hvor deltakerne kan kommunisere med hverandre. Mentorjournalistene har hatt saker på trykk i Ung&Fri gjennom hele I tillegg har de fått presseoppslag i andre medier. Mentorsaker i pressen: Solabladet, : «- Som to forskjellige verdener» Firda Tidene, : «Firdaelevar på tur i tidligare Sovjetrepublikk»

25 Politisk påvirkningsarbeid De siste årene har vi kartlagt hvilke arenaer vi bør være aktive på når det gjelder politisk påvirkningsarbeid og har gjennom stillingen som samfunnskontakt utviklet en struktur på hvordan Ungdom & Fritid representeres på ulike arenaer. Vi har utarbeidet en kommunikasjonsplattform for å styrke vårt politiske påvirkningsarbeid. Det siste året har vi deltatt aktivt i skriftlige og muntlige høringer, og både ungdom og voksne i styret har representert Ungdom & Fritid i møte med politisk ledelse i flere departement og på ulike arenaer. De viktigste høringene i 2013 har vært høring om Nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, høring om lovfesting av medbestemmelsesordning for ungdom og kulturutredningen. I tillegg har vi deltatt i en muntlig høring med familie og kulturkomiteen på Stortinget om statsbudsjettet, samt et dialogmøte om radikalisering med Barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne. Økonomi Ungdom & Fritid søker hvert år Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) via Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) om midler til drift. I 2013 ble vi tildelt kr ,-. i driftsmidler, den samme summen vi mottok i Vi søkte også om internasjonalt driftstilskudd og fikk tildelt kr ,- øremerket til internasjonalt arbeid. Organisasjonen hadde totalt inntekter på ,-, og utgifter på ,-. Regnskapet for 2013 etter finansposter viser et underskudd på kr ,- (for mer detaljer, se vedlagt årsregnskap). Det var i 2013 budsjettert med et underskudd på ,-. Underskuddet ut over dette skyldes i hovedsak at: Kostnadene med årets Landskonferanse ble noe høyere enn budsjettert. Vi hadde høyere utgifter til trykkmateriell enn vi hadde budsjettert som følge av at vi skiftet logo I forbindelse med avslutningen av opplæringsprogrammet kom det en del ekstra utgifter, som ikke var budsjettert. Utviklingen av ny database er dyrere enn beregnet, og kostnaden fordeles nå over flere år. Underskuddet overføres fra egenkapitalen. Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Foreningens aktiviteter er avhengig av offentlige tilskudd. Størrelsen på disse varier fra år til år, og aktiviteten tilpasses dette. Det har ikke inntruffet andre forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for det framlagte årsregnskapet. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Ungdom & Fritids årsberetning for 2012

Ungdom & Fritids årsberetning for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdom & Fritids årsberetning for 2012 Oversikt over Ungdom & Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte Sentralstyret 2012-2013: Bård Vinge Leder (voksen) Janne Enerstvedt Nestleder

Detaljer

Ungdom & Fritids årsberetning for 2010

Ungdom & Fritids årsberetning for 2010 Årsberetning 2010 Ungdom & Fritids årsberetning for 2010 Oversikt over Ungdom & Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte Sentralstyret Bård Vinge Inger Stine Brekke Knut Remi Heimvik Lasse Sæther

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

ÅRSBERETNING Ungdom og Fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus

ÅRSBERETNING Ungdom og Fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus ÅRSBERETNING 2016 Ungdom og Fritid Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus INNHOLDSFORTEGNELSE Oversikt over Ungdom og Fritids administrasjon og sentralt tillitsvalgte 3 Om Ungdom og Fritid 4

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOM & FRITID 2013 2015

HANDLINGSPLAN FOR UNGDOM & FRITID 2013 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 HANDLINGSPLAN FOR UNGDOM & FRITID 2013 2015 ORGANISASJON Medlemsklubbene

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer.

TROBUR hadde i 2013 26 medlemsorganisasjoner med totalt 18 119 enkeltmedlemmer. Årsmelding 2013 Generelt TROBUR har tre hovedarbeidsområder: Forvaltning, interessepolitikk og kompetanseheving. - Forvaltning av fylkeskommunale aktivitetsmidler gjennom tre støtteordninger: Aktivitetsstøtte,

Detaljer

Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser?

Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser? Hvordan engasjere ungdom til å medvirke på åpne møteplasser? Fra Ungdom og Fritid Heidi Anderssen-Dukes Samfunnskontakt - Kid Oslo og Lier 80-90-tallet - Klubbleder Manglerud ungdomshus - Rådmannen og

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring

UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring UNG i Europa EUs program for ikke-formell læring Hva kan DU bruke UNG i Europa til? 11.05.2006 1 Målsettinger for UNG i Europa Mobilitet og aktiv deltagelse for ALL UNGDOM. Ikke-formell læring gir verdifull

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969

Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom sak 13/1969 Kommunal- og regionaldepartementet, Akersgata 59, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Deres ref Your ref: Vår ref Our ref: Vår dato Our date: 25.11.2013 Høringssvar vedrørende høring om lovfesting av medvirkningsordning

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015.

Prosjektet har derfor hatt et fokus på å synliggjøre revmatikere i kommunevalget 2015. Prosjektnavn: Ledd, levekår og lokalpolitikk Prosjektleder: Hanne Skiaker Søkerorganisasjon: Norsk Revmatikerforbund Virksomhetsområde: forebygging Søknadsid: 13086 Forord Har faktisk lært veldig mye i

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg Arbeidsprogram for UngOrg 2017-2018 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. UngOrg bidrar til en sterk frivillig

Detaljer

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007.

I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Årsmelding for 2008 Generelt I løpet av året 2008 har aktiviteten tatt seg i opp i forhold til 2007. Vi har aktivt arbeidet for å øke kompetansen vår rundt frivillig arbeid, for best mulig å kunne støtte

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu

EUs støtteordning for ungdomsprosjekter. Produsert med støtte fra Europakommisjonen. aktivungdom.eu EUs støtteordning for ungdomsprosjekter Produsert med støtte fra Europakommisjonen aktivungdom.eu Prosjekttyper Informasjon, søknadsskjema og søkerveiledning finner du på aktivungdom.eu Gjennom Aktiv Ungdom

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016

Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 8 Arbeidsprogram for UngOrg 2015-2016 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus

Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Barne og ungdomskonferansen 2009 Pål Isdahl Solberg Ungdom & Fritid Åpne hus innhold og aktiviteter i klubber og ungdomshus Ungdomshus og fritidsklubber

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Arbeidsprogram for UngOrg

Arbeidsprogram for UngOrg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Arbeidsprogram for UngOrg 2016-2017 Vedtatt på UngOrgs årsmøte, 30. mars 2016. Barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse Handlingsplan 2015-2017 Til behandling på SKUPs årsmøte 20. mars 2015 Visjon og målsetting Stiftelsens formål er å inspirere til undersøkende journalistikk.

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Alle landets kommuner Alle bydeler i Oslo Fylkeskommuner Fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 13/275-29.05.2013 Barne- og ungdomskonferansen 2013 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet vil også

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2013 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan den drives: Norsk Dystoniforening (NDF)

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund

Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Styrets forslag til Handlingsplan for Norsk cøliakiforenings ungdom 2016 Landsmøtet 2015 Ålesund Formål NCFU jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og DH. Vi skal lage sosiale

Detaljer

Innspill til kommunereform

Innspill til kommunereform Innspill til kommunereform Oslo, 11.05.2017 2 Ungdom og Fritid Årsberetning 2016 Foto: Almedie Ungdom og Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Vi er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon

Detaljer

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving

Samarbeid om etisk kompetanseheving. Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving Samarbeid om etisk kompetanseheving Kari Hesselberg Prosjektleder i KS for Samarbeid om etisk kompetanseheving www.ks.no/etikk-kommune Hva nå? Engasjert? Overveldet? Forutsetning for å delta: Kommunen

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord

Årsmelding FUB 2011. Del I Innledning. Forord Årsmelding FUB 2011 Del I Innledning Forord Foreldreutvalget for barnehager har nå lagt bak seg sitt første hele arbeidsår. Utvalget består av følgende personer: - leder Lena Jensen - nestleder Egil Dahl

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode

Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung ( ) Bakgrunn/målsetting Antall personer nådd av prosjektet Prosjektgjennomføring/metode Sluttrapport for prosjektet Nofus Ung (2012-3-385) Forord Nofus Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens er en liten forening med 550 medlemmer fordelt over hele landet. Foreningen

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

SAKSPAPIR LANDSTING 2017 Møtedato. 31.mars 2. april Saksnummer og Konstituering

SAKSPAPIR LANDSTING 2017 Møtedato. 31.mars 2. april Saksnummer og Konstituering 31.mars 2. april Saksnummer og 17-019-1 Konstituering A. Valg av ordstyrere og referenter Ordstyrere er de Landstinget velger til å lede møtet. Ordstyrerne holder orden på talerliste, sørger for at Landstinget

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene.

4.1. Miljøagentene beholder 5% av Frifond midlene sentralt, som administrasjonsandel for å fordele Frifond til lokallagene. Retningslinjer for Frifond organisasjon i Miljøagentene Vedtatt på sentralstyremøtet til Miljøagentene 20. November 2013. 1. Bakgrunn Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning

Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Spørsmål, svar og presiering av retningslinjene for NVCs støtteordning Hvem kan få støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015.

Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Retningslinjer for Frifond organisasjon 2015 Vedtatt av LNUs styre 12.11.2014, gjeldende for tilskuddsåret 2015. Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april 2015. Det vil være mulig å levere søknad

Detaljer

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP

Sluttrapport prosjekt om forebygging: «Motiverende fellesskap» Diabetesforbundet, Februar 2014 MOTIVERENDE FELLESSKAP MOTIVERENDE FELLESSKAP Forord Diabetesforbundet utdanner instruktører som oppretter motivasjonsgrupper over hele landet. Motivasjonsgruppene er et likemannstilbud for alle som har diabetes, eller de som

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling.

Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 % stilling. forum for natur og friluftsliv Nordland ARBEIDSPLAN 2014 ORGANISASJON Generell drift Kontoret driftes fra Storgt. 39 på Fauske av daglig leder i 100 % stilling og prosjektleder folkehelsearbeid i 50 %

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning

Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Spørsmål og svar om NVCs støtteordning Hvem kan søke om støtte? - Nasjonale organisasjoner og grupper av, for og med personer med nedsatt funksjonsevne, fra minst tre nordiske land - Samnordiske organisasjoner

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017

Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttingets informasjonsstrategi 2013-2017 Studenttinget NTNU studentenes stemme Studenttinget skal til enhver tid ha reell innflytelse for å bedre studentenes hverdag på NTNU. Studenttinget skal bli

Detaljer

Politisk plattform - Ungdom og Fritid

Politisk plattform - Ungdom og Fritid Politisk plattform - Ungdom og Fritid 2017-2019 Den politiske plattformen er det politiske grunnlaget til organisasjonen. Den beskriver organisasjonens politiske ståsted. Ungdom og Fritids styringsdokumenter

Detaljer

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj

Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt internasjonalt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj Område Mål Tiltak Ansvarlig Status Overordnet Bygge opp et stabilt utvalg Knytte tett kontakt med minst 5 søsterorganisasj oner Bygge IU Være best av ungdomspartien e på arbeid, i år 2015! Bygge opp et

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner

Presedensarkiv Gjeldende per Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Presedensarkiv Gjeldende per 13.1.2017 Avgjørelser og avklaringer for regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner Innhold Innledning... 3 1. Likepersonsmidler... 3 1.1. Likepersonsaktiviteter...

Detaljer

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund.

Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 41 saker i 2008. Styret var representert ved Harald Haugsvær på regionskonferansen i Kristiansund. Årsmelding 2008 Innledning Frivilligsentral har lagt bak seg et år med svært høy aktivitet. Uten at vi har redusert på det vi kaller en til en tjenester har sentralen i større grad klart å etablere aktivitet

Detaljer

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake.

Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond- sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to deler: et sammendrag og fullstendige

Detaljer

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret.

Et rammebudsjett setter de overordnede rammene for organisasjonens aktivitet det kommende kalenderåret. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 02.02-16 Gjelder Rammebudsjett for 2017 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til rammebudsjett for 2017 3 RAMMEBUDSJETT

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer