INTELLIGENT MACHINE CONTROL. Visual Machine. Brukermanual. Software version: 3.01 / 3.02 Norsk MIKROFYN A/S ODENSE DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTELLIGENT MACHINE CONTROL. Visual Machine. Brukermanual. Software version: 3.01 / 3.02 Norsk MIKROFYN A/S ODENSE DANMARK WWW.MIKROFYN."

Transkript

1 INTELLIGENT MACHINE CONTROL Visual Machine Brukermanual Software version: 3.01 / 3.02 Norsk MIKROFYN A/S ODENSE DANMARK

2 Anskaffelse Gratulerer med anskaffelsen av VisualMachine. VisualMachine er et ideelt verktøy for å øke produktiviteten i alle typer entreprenørarbeid. Denne håndboken inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt veiledning i omsetning og betjening av systemet. Se Sikkerhetsanvisninger for å få ytterligere opplysninger. Les brukermanualen nøye før du starter å bruke produktet. Av hensyn til sikkerheten under anvendelsen av systemet skal du lese retningslinjene og anvisningerne i brukerhåndboken og sikkerhetshåndboken fra: Maskinprodusenten. Hensikten med denne manualen er å forklare mulighetene og bruken av VisualMachine. De spesifikke applikasjonene i systemet kan variere. Denne manualen er ikke en opplæringsmanual. Det er viktig å lese denne manualen for å bli kjent med mulighetene i og bruken av VisualMachine. VisualMachine komponenter VisualMachine består av et kontrollpanel og et varierende antall sensorer avhengig av type maskin og kundens behov. Produkt identifikasjon Produktenes type og serienummer er angitt på merket i bunn av enheten. Angi modell og serienummer fra håndboken og sørg for å ha disse opplysninger tilgjengelig når du kontakter din forhandler eller ditt Mikrofyn-autoriserte verksted. Type: XC3D Kontrollpanel Serial No.: Type: XC16 Kontrollpanel Serial No.: Bruker Korrekt kalibrering og oppsett av maskinens system er i hovedsak brukerens ansvar. Dette inkluderer oppsett av maskinen, prosjektdata, generering av 3D modeller og riktig bruk. 2 Introduksjon

3 Symboler Symbolene i denne håndboken har følgende betydninger: Type Fare Advarsel Forsiktig Description Fare betegner en meget farlig situasjon som vil resultere i død eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Angir en risikabel situasjon eller mulighet for utilsiktet anvendelse. Hvis dette ikke unngås er det risiko for dødsfall eller alvorlig personskade. Angir en risikabel situasjon eller en mulighet for utilsiktet anvendelse. Hvis dette ikke unngås er det risiko for mindre til moderate kvestelser og/ eller betydelige materielle, økonomiske eller miljømessige skader. Viktige punkter som skal overholdes i praksis da de er med på å sikre at produktet anvendes på en teknisk hensiktsmessig og effektiv måte. Gyldigheten av denne håndbok Denne håndboken gjelder for VisualMachine. Introduksjon 3

4 Innholdsfortegnelse I denne manual Innhold Produktoversikt 6 GPS Mottageren 6 GPS serialport innstillinger 6 USB penn 6 Filformater 6 Tastatur 6 XC3D Betjeningspanel oversikt 7 VMC16 Betjeningspanel oversikt 8 Produktoversikt VMC16 9 Produktbeskrivelse og -funksjoner VMC16 9 Innhold i kasse 11 Menyer 14 Hurtigtaster 14 Hurtigmeny 14 Betjening 16 Lese inn prosjekter 16 Lage egne punkter 17 Rett et punkt du selv har laget. 17 Lage en linje av KOF punkter med graveprofil 18 Lage en linje av KOF punkter med graveprofil 19 Endre skjermbilde 19 Endre flater 20 Endre referanselinje 21 Endre målepunkt på skuffen 22 Lagre et logpunkt 23 Få punktnavn 25 Få kode på punkt 26 Slette en fil 27 Aktivere Natt Modus 28 Stoppe 3D kontroll 29 Velg mellom N/L og delta H 30 Legge inn avstand under/over ferdig flate (Delta verdi, gjelder ikke VisualDigger) 31 Taste inn verdien for Delta manuelt 32 Kjøre på kotehøyde 33 Prosjekt klipping 34 Velg koordinat system for GPS 35 4 Innholdsfortegnelse

5 Connect/Disconnect NTRIP/GSM 36 Velg radio kanal 36 Set Reference Station ID 37 Radio info 37 Tracker 38 Send / Motta data via VisualMobility 39 Språk 40 Enhet for avstand 40 Enhet for vinkel 41 Kamera modus på/av (Bruker modus) 41 Triangel-/Tegning-modell 42 Enhets merking PÅ/AV 42 GPS eller Tracker 43 Om VisualMachine Anvendelse av VisualDriller 44 Vedlikehold og Transport 52 Generelle bemerkninger 52 Transport 52 Oppbevaring 52 Rengjøring og tørking 53 Sikkerhetsanvisninger 54 Generelt 54 Tilsiktet anvendelse 54 Bruksmessige begrensninger 55 Ansvarsområder 55 Fare ved bruk 56 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 59 Merking 61 Tekniske spesifikasjoner XC3D 62 XC3D Kontrollpanel 62 Tekniske spesifikasjoner VMC16 63 Internasjonal begrenset garanti, softwarelisensavtale 65 Internasjonalbegrensetgaranti 65 Software-lisensavtale 65 Innholdsfortegnelse 5

6 Produktoversikt GPS Mottageren Leica GPS mottager med OWI oppsettes automatisk med hensyn til koordinater og format. Leica GPS mottager uten OWI må settes opp til å sende lokale koordinater i formatet LLQ. Trimble GPS mottager må settes opp til å sende lokale koordinater i formatet PJK. Topcon GPS mottager må settes opp til å sende lokale koordinater i formatene MP og ATT. Uthastigheten på mottageren bør være på min 10Hz for gravemaskin og 20Hz for doser for optimalt resultat. GPS serialport innstillinger Innstillingene for GPS porten må være: Baud rate: Data bits: 8 Paritet: None Stopp bit: 1 Flytkontroll: None USB penn Det kan benyttes nesten hvilken som helst USB penn mot VisualMachine. I katalogen Mikrofyn/Models legges alle prosjektdata. Hvis ønskelig kan det lages nye mapper under denne for en bedre struktur av prosjektene. Filformater VisualMachine leser disse filformatene: LandXML KOF DXF GSI Vml XYZ Tastatur Vi anbefaler ikke å ha tilkoblet noe tastatur til kontrollpanelet ved bruk av VisualMachine. 6 Produktoversikt

7 XC3D Betjeningspanel oversikt A B C D E F G H I ESC OK J K L M N O T S R Q P A: Slår XC 3D på og av. B: Skrur på Grade position. Trykk i 2 sek til ZERO setter alarmdybden. C: Avstand til valgt nivå. D: Bytter mellom høyde og avstand til valgt linje. E: Velg skuff og brukermeny. Holdes inne 2 sek for brukermeny. F: Øker ønsket gravedybde. G: Minsker ønsket gravedybde. H: Øker ønsket fall på utgravningen. I: Minsker ønsket fall på utgravningen. J: Kamera mode: Zoom ut, ellers valg. Navn: Opp. K: Kamera mode: Zoom inn, ellers valg. Navn: Ned. L: Kamera mode: Roter Venstre, ellers valg. Navn: Venstre. M: Kamera mode: Roter Høyre, ellers valg. Navn: Høyre. N: Angre, tilbake. Navn: ESC. O: OK. Navn: OK. P: Avstand referanselinje. Q: Høyde. R: GPS status S: Antall GPS satellitter i bruk. T: Høydenøyaktigheten på GPS antennen. Produktoversikt 7

8 VMC16 Betjeningspanel oversikt Slå På /Av Knap F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Beskrivelse Funktionsknapper. Funktionsknapper. Åbner Meny. Esc Navigasjonsknap. Brukes i Kamera mode og til å navigere mellem menyer. : Enter/OK knap. : Kamera mode: Roter Venstre/Høyre, ellers valg Venstre/Høyre. : Kamera mode: Zoom ut/inn, ellers valg Opp/Ned. : Angre / Tilbake. 8 Produktoversikt

9 Produktoversikt VMC16 Produktbeskrivelse og -funksjoner VMC16 Generelt Strømforsyning, kommunikasjon Kontrollpanelet har taster omkring skjermen til brukerinntasting. Fargedisplayet på 3,5 har en innebygget, avansert LCDfargeskjerm som er lett å bruke, selv når solen skinner. Den robuste IP56-indkapslingen er beregnet til bruk i krevende miljøer. Kontrollpanelet forsynes med strøm fra en docking stasjon basert på en avansert induksjonsløsning, mens data overføres trådløst via infrarøde stråler mellom PS10-docking stasjonen og VMC16- kontrollpanelet. PS10-enheten kalles docking stasjon gjennom hele manualen. VMC16 har også supports for de trådløse standardene WLAN og Blue-tooth. I bunnen av VMC16 finnes stikk til SD-kort og USB. VMC16 a) Knappanel. b) 7 LCD grafisk display. c) WLAN antenne. d) IR-port til dataoverføring. e) Bluetooth antenne. f) SMA Stikk. g) Plugg ventilasjon. h) Plugg til kommunikasjons port. i) USB 2.0 stikk. j) SD-kort stikk i full størrelse. k) Stikk til ekstern power (RS422). Produktoversikt VMC16 9

10 + IR-Porten til dataoverføring må ikke være tildekket. Det kan føre til avbrytelser av dataoverføringen. Bluetooth og WLAN antenne er ikke montert på VMC16 når den leveres. Når VMC16 skal oppbevares i transportkassen, skal begge antenner være demontert. Advarsel Dette produkt må kun monteres på anleggsmaskiner av en fagmann med tilstrekkelig utdannelse og kvalifikasjoner. Advarsel Uautoriserte endringer av maskiner ved montering av produktet kan endre maskinens funksjon og sikkerhet. Sikkerhetsregler: Følg anvisningen fra maskinprodusenten. Hvis det ikke finnes noen anvisning skal du innhente denne fra maskinprodusenten før du monterer produktet. 10 Produktoversikt VMC16

11 Software version: 3.01 Norsk INTELLIGENT MACHINE CONTROL MIKROFYN A/S ODENSE DANMARK Innhold i kasse Kasse til instrument og tilbehør 7 8 VMC 16 Visual Machine Brukermanual a VMC16_PG3D_003 a) Transportkasse b) Brukermanual c) WLAN antenne b c d e d) Bluetooth antenne e) VMC16 f) USB memory stikk f Produktoversikt VMC16 11

12 VMC16 Systemstart Installasjon Installasjonsinformasjon VMC16 er klar til bruk når den leveres fra fabrikken, det er ikke nødvendig å installere kontrollpanelet. For å starte systemet skal følgende prosedyre gjennomføres: 1. Tilkobling av kontrollpanel til docking stasjon 2 Tilkobling av kontrollpanel til docking stasjon: VMC Sett kontrollpanelet på krokene i bunn av docking stasjonen. 2. Klikk deretter kontrollpanelet fast på docking stasjonen ved å trykke den ned mot stasjonen Slå på panelet Systemet startes og slås av med bryteren på høyre side av docking stasjonen. Dette er hovedbryteren til hele systemet. + Hvis panelet avmonteres slukkes også strømmen. 12 VMC16 Systemstart

13 VMC Kontrollpanelet frigjøres ved å trykke på knappen i bunn av docking stasjonen, trekke kontrollpanelet mot deg og deretter løfte det opp. 1 Inspeksjon før systemstart Inspeksjon 1.Sjekk at kontakten på docking stasjonen er i AV posisjon. 2.Sjekk at VMC16 er satt rett i docking stasjonen. 3.Sjekk at docking stasjonens LEDs fungerer normalt: Den øverste LED skal blinke for å vise at beskjeder transmiteres fra CANbus til IR link. Den mellomste LED skal blinke for å vise at beskjeder mottas fra CANbus over IR link. Den nederste LED skal lyse hele tiden for å vise at docking stasjonen har nok strøm. Strømforsyning Strømforsyning VMC16 strømforsynes på følgende måte: Induksjonbasert strøm gjennom baksiden av VMC16 vendt mot docking stasjonen. Via stikket til ekstern strømforsyning (RS422). Det brukes som en backup forbindelse når IR ikke er tilgjengelig. VMC16 Systemstart 13

14 Menyer Hurtigtaster Ved å trykke på ESC en gang får du opp hva de forskjellige hurtigtastene gjør (F1-F6). Innholdet i menyen kan variere alt etter hvilken applikasjon man bruker (Grader, Gravemaskin, Doser). Hurtigmeny Ved å trykke på ESC to ganger får du frem en hurtigmeny. Innholdet i menyen kan variere alt etter hvilken applikasjon man bruker (Grader, Gravemaskin, Doser). Ved å trykke på ESC en tredje gang vender du tilbake til normal visning. 14 Menyer

15 Hovedmeny Ved å trykke på OK får du frem hovedmenyen. Menyer 15

16 Betjening Lese inn prosjekter Gå til Hoved Meny / Prosjekt / Load / Ved å trykke på OK F1 F1. Her velger du rett prosjekt/mappe med pil Opp eller Ned og bekrefter med OK tasten. Neste gang du starter boksen vil den automatisk gå til sist valgte prosjekt. 16 Betjening

17 Lage egne punkter Gå til Hoved Meny / Prosjekt / My Project / New / Nytt punkt ved å trykke på OK F1 F2 F1 F1. I dialogen kan man endre på punktets navn og verdi før det lagres. Første gang du skal lage dit eget punkt vil du bli spurt om å navngi filen hvor punktene skal lagres. Rett et punkt du selv har laget. Gå til Hoved Meny / Prosjekt / My Project / Edit / Edit Point ved å trykke på OK F1 F2 F2 F1 Her kan man endre på punktnavn eller verdi. Betjening 17

18 Lage en linje av KOF punkter med graveprofil Du velger KOF filen i prosjektliste. Du får da opp ett skjermbilde som dette: Velg hvilke punkter du ønsker å lage linjen igjennom. Du velger punkter på venstre side. Ønsker du å velge bort punkter igjen gjøres dette på høyre side. Ønsker man å velge alle punktene trykk F6. Ønsker du ikke å lage linjer utfra punktene, men bare se dem, trykker du cancel. Trykk OK for å lage linjen. 18 Betjening

19 Lage en linje av KOF punkter med graveprofil Nå skal du spesifisere profilen langs linjen. Tast inn fall og bredde til venstre og høyre. Endre skjermbilde Hvis du er i Kameramodus, tast F3 slik at Kameramodusikonet ikke står øverst på skjermen. Trykk så på en av piltastene slik at den gule menyen på venstre side av skjermen kommer til syne. Gå med pil opp til skjerm som står med gul skrift. Velg deretter det skjermbildet du ønsker med pil Høyre eller Venstre. Betjening 19

20 Endre flater Hvis du er i Kameramodus, tast F3 så Kameramodusikonet ikke står øverst på skjermen. Trykk deretter på en av piltastene slik at den gule menyen på høyre side av skjermen kommer til syne. Gå med pil opp til flaten som står med gul skrift. Velg så den flaten du ønsker med pil Høyre eller Venstre. Merk: Enkelte prosjekter innholder kun en flate eller ingen. 20 Betjening

21 Endre referanselinje Hvis du er i Kameramodus, tast F3 så Kameramodusikonet ikke står øverst på skjermen. Trykk deretter på en av piltastene slik at den gule menyen på høyre side av skjermen kommer til syne. Gå med pil Opp eller Ned til linjen som står med gul skrift. Velg den linjen du ønsker med pil Høyre eller Venstre. Merk: Enkelte prosjektfiler inneholder ikke linjer. Betjening 21

22 Endre målepunkt Hvis du er i Kameramodus, tast F3 så Kameramodus ikonet på skuffen ikke står øverst på skjermen. Trykk på en av piltastene slik at den gule menyen på høyre side av skjermen kommer til syne. Gå med pil Opp eller Ned til målepunktet står med gul skrift. Velg det punktet du ønsker med pil Høyre eller Venstre. Du kan velge mellom venstre, midten og høyre. Målepunkt 22 Betjening

23 Lagre et loggpunkt Ved å taste F6 lagrer du målepunktet som et loggpunkt, der det grønne punktet på skuffen er. Det lagres X, Y og Z koordinater rett i både KOF og VML format. På skjermen kommer det en bekreftelse på at punkt er lagret. Det siste punkt som ble logget er uthevet som en lilla kube. Betjening 23

24 Aktivere Simplify Meny Gå till Hoved Meny / Verktøy / Simplify Menus ved å trykke på; OK F2 F6. I eksempelet nedenfor er Simplify Menus på. På skjermen vises Simplify Menus ikonet. Ved å trykke F6, slås Simplify Menus av/på. (Show Full Menus) Ved å aktivere Simplify Menus skjules visse menypunkter. 24 Betjening

25 Få punktnavn Gå til Hoved Meny / Punkt Måling / Punkt Navn ved å trykke på OK F3 F3. Bruk piltastene til å velge bokstav. Tast OK for å aktivere den valgte bokstav. Når du har skrevet punktnavnet du vil ha, bruk piltastene for å velge Ok knappen og trykk OK. Programmet vil automatisk legge til tallverdi. Eksempel: hvis du skriver fjell vil programmet legge til 1, 2, 3 osv fjell1, fjell2, fjell3 osv. Betjening 25

26 Få kode på punkt Gå til Hoved Meny / Punkt Måling / Punkt Kode ved å trykke på OK F3 F4. Velg punktkode fra listen. Denne koden vil være aktiv helt til en annen blir valgt. Hvis du ønsker en ny punktkode, skal du velge Add new point code. Bruk piltastene til å velge bokstav. Tast OK for å aktivere den valgte bokstaven. Når du har skrevet punkt koden du vil ha, bruk piltastene for å velge Ok knappen og trykk OK. 26 Betjening

27 Slette en fil Gå til Hoved Meny / Verktøy / Slett Fil ved å trykke på OK F2 F3 eller VisualDigger hurtigmeny ESC ESC F6. Bruk piltastene Opp eller Ned for å velge en mappe. Trykk Høyre for å åpne en mappe, Venstre for å lukke den. Bruk piltastene til å velge filen eller mappen som du vil slette og trykk OK. Betjening 27

28 Aktivere Natt Modus Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Skjermoppsett / Natt modus Av/På OK F6 F2 F4 eller VisualDigger hurtigmeny ESC ESC F5. Dette endrer skjermlyset fra nattmodus til dagmodus eller vice versa. 28 Betjening

29 Stoppe 3D kontroll I enkelte situasjoner kan det være behov for å stoppe dataflyten mellom 3D programmet og maskinstyringen. Dette gjøres på følgende måte: Gå til Hoved Meny / Verktøy ved å trykke på OK F2 Trykk F4 for å stoppe 3D Kontroll. Når du vil starte dataflyt igjen tast OK. Betjening 29

30 Velg mellom N/L og delta H Gå til Hoved Meny / Prosjekt / Oppsett / Velg mellom N/L delta H ved å trykke på OK F1 F4 F3 eller VisualDigger: Hurtig tast F5. På skjermen vises valget med et ikon samt avstanden: N/L : Avstanden er vinkelrett på flaten. Delta H: Avstanden er loddrett. 30 Betjening

31 Legge inn avstand Gå til Hoved Meny / Prosjekt / Oppsett / Delta høyde Opp/Ned under/over ferdig ved å trykke på OK F1 F4 F2. flate (Delta verdi, gjelder ikke VisualDigger) Bruk piltastene Opp eller Ned for å endre Delta verdi. Verdien vises på skjermen med grønn skrift. Betjening 31

32 Taste inn verdien Hvis du ønsker å taste inn verdien kan du gå til Hoved Meny / for Delta manueltprosjekt / Oppsett / Legg inn Delta høyde ved å trykke på OK F1 F4 F1. Bruk piltastene til å velge et tall. Tast OK for å aktivere det valgte tallet. Når du har tastet verdien du vil ha, bruk piltastene for å velge OK knappen og press OK. 32 Betjening

33 Kjøre på kotehøyde Gå til Hoved Meny / Prosjekt / Fixed Height / Fixed Height On/Off ved å trykke på OK F1 F6 F1 eller VisualDigger: Hurtig tast F2. På denne måte aktiveres et horisontalt plan med egendefinert kotehøyde (h.o.h). Slå av funksjonen på samme måte som beskrevet ovenfor. Høyden på planet blir høyden på det aktuelle målepunktet. Hvis en ønsker å endre høyden, slå av Fixed Height som beskrevet ovenfor. Flytt skuffen eller bladet til den ønskede høyden eller referansehøyde og slå på Fixed Height som beskrevet ovenfor. Nå er kotehøyden skuffen står i satt som referansehøyde. Legg inn ønsket dybde eller høyde i forhold til denne i systemet med venstre eller. For dozer tast Hurtig tast F4. Betjening 33

34 Prosjektklipping Ved oppstart er prosjektklipping på. Det vil si at prosjektdelen som er langt borte, ikke vil bli vist. Gå til Hoved Meny / Prosjekt / Oppsett / Prosjekt klipping Av/på ved å trykke på: OK F1 F4 F5. 34 Betjening

35 Velg koordinatsystem for GPS Gå til Hoved Meny / GPS / Velg koordinatsystem ved å trykke på: OK F4 F2. Betjening 35

36 Connect/ Disconnect NTRIP/GSM Du forbinder/avbryter NTRIP/GSM forbindelsen til GPS ved å Gå til Hoved Meny / GPS / Connect/Disconnect NTRIP/GSM ved å trykke på: OK F4 F3. Oppsett av NTRIP skal foretas på GPS en. Velg radiokanal Gå til Hoved Meny / GPS / Velg radiokanal: OK F4 F4. 36 Betjening

37 Set Reference Station ID Gå til Hoved Meny / GPS / Set Reference Station ID ved å trykke på: OK F4 F5. Her kan du velge: Any reference station. First received. Custom ID (Hvis du tidligere har satt Reference Station ID til Any reference station vil verdien for Custom ID være satt til et stort tall. Radio info Gå til Hoved Meny / GPS / Radio info ved å trykke på: OK F4 F6. Her kan du se statistikk for GPS radioforbindelsen. Betjening 37

38 Tracker I menyen for tracker kan du følgende: Dynamic search. 360 degree search, right. 360 degree search, left. Next prism. Move tracker. Turn left Turn right Turn Up Turn down Stop tracking Start tracking 38 Betjening

39 Send / motta data via VisualMobility Gå til Hoved Meny / Verktøy / Send/Motta ved å trykke på; OK F2 F6. eller VisualDigger Hurtig meny ESC ESC F3. For å kunne sende data via VisualMobility, må du ha et GSM Modem koblet til kontrollpanelet. Betjening 39

40 Språk Gå til Hoved Meny / VisualMachine Regional Settings / Language ved å trykke på: OK F6 F1 F1 Her kan du endre språket. Enhet for avstand Gå til Hoved Meny / VisualMachine Regional Settings / Distance Unit ved å trykke på: OK F6 F1 F2 Her kan du endre enheten for avstand. Velg mellom meter, inch, foot og USSurveyFoot 40 Betjening

41 Enhet for vinkel Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Regional Settings / Angle Unit ved å trykke på: OK F6 F1 F3 Her kan du endre enheten for vinkler. Velg mellom grader, prosent og promille. Kamera modus på/av (Bruker modus) Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Skjerm-oppsett / kamera-modus På/Av ved å trykke på: OK F6 F2 F1 eller bruk Hurtig tast F3. Når Kameramodus er koblet til kommer det et lite ikon til syne øverst på skjermen. Du kan med bruk av piltastene dreie kameraet (pil til venstre / høyre) og zoome inn og ut (pil opp/ned). Kameramodus virker kun i 3D skjerm. Betjening 41

42 Triangel-/Tegningmodell Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Skjermopsett / Triangel-/Tegning-modell ved å trykke på: OK F6 F2 F2 I Triangle vil prosjektet bli vist som flater. I Tegning-modell vil prosjektet bli vist som strektegning. Enhetsmerking PÅ/AV Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Skjermoppsett / Enhetsmerking PÅ/AV ved å trykke på: OK F6 F2 F3 Navnet vil bli vist for den geometritype som er valgt (punkt, linje, flater eller profil). 42 Betjening

43 GPS eller Tracker Gå til Hoved Meny / VisualMachine / GPS or Tracker? ved å trykke på: OK F6 F3 Her kan du velge eller velge bort GPS og tracker Om VisualMachine... Gå til Hoved Meny / VisualMachine / Om VisualMachine ved å trykke på: OK F6 F6. Her kan du bl. a. se hvilken programvareversjon og lisens du bruker. Betjening 43

44 Anvendelse av VisualDriller Generelle opplysninger Dette kapittelet omhandler bruken av de spesifikke VisualDriller funksjonene. Arbeidsmåter VisualDriller 3.02 kan arbeide på to måter: 1. Forutdefinerte bunnpunkter lagret i KOF fil. I KOF filen skal bunnpunktet for hvert hull være lagret. Når filen lastes inn vil det automatisk bli laget et hull for hvert bunnpunkt utfra den kasteretning og kastevinkel som sist er valgt. Endres kasteretning eller kastevinkel vil alle hull bli endret. VisualDriller velger automatisk det hullet som er nærmest. 2. Fast dybde definert av brukeren. Brukeren kan velge å arbeide uten terrengdata og i stedet sette en fast dybde som det skal bores til. Det finnes derfor ingen forutdefinert topp eller bunnpunkt, men den aktuelle posisjon av borekronen vil alltid bli brukt som toppunkt. Orienteringen av hullet vil alltid bli beregnet utfra den valgte kasteretning og kastevinkel. For valg av fast dybde: Se Fixed Height. 44 Anvendelse av VisualDriller

45 Hurtigtaster for VisualDriller Ved å trykke på ESC en gang får du opp hva de forskjellige hurtigtastene gjør (F1-F6). For funksjonene på hurtigtastene F1, F2, F3 og F6 henviser vi til generell beskrivelse under VisualMachine. Hurtigtastene F4 og F5 beskrives her: Overfør prosjekt til boksen Gå til Hurtig Taster / Sync USB ved å trykke på F5. Dette vil kopiere prosjektet fra USB pennen til boksen. Samtidig blir logfiler kopiert fra boksen til USB pennen. Prosjektene må ligge i mappen Mikrofyn/Models eller dens undermapper. Endre kasteretning Gå til Hurtig Taster / Driller Settings / Change Hole Heading ved å trykke på F4 F1. Sett maskinen så den står med front i kasteretningen og trykk OK. Anvendelse av VisualDriller 45

46 Endre kasteretning Maskinens aktuelle retning i grader blir vist i en dialogboks og det er nå mulig å endre den. Trykk OK. Ønsker man at kasteretning er motsatt rettet skal man legge til en halv omgang (180 grader). Endre kastevinkel Gå til Hurtig Taster / Driller Settings / Change Hole Angle ved å trykke på F4 F2. Her kan man taste inn kastevinkel i grader. 46 Anvendelse av VisualDriller

47 Abort punkt Gå til Hurtig Taster / Driller Settings / Abort Punkt ved å trykke på F4 F3. Hvis man under boring ønsker å avbryte, kan man markere dette i logfilen ved at velge Abort punkt Fixed Height Gå til Main menu / Prosjekt / Fixed Height ved å trykke på OK F1 F6 F1. Når man velger Fixed height (Boring til fast kote) vil den nåværende kote bli foreslått. Tast inn den kote som ønskes og trykk OK. Når man velger å bore til fast kote vil det kun være guidance for orientering av tårnet. Se videre avsnittet Navigasjon with Bulls eye. Se også den generelle beskrivelsen av Fixed Height for VisualMachine i annet avsnitt. Endre horizontal Gå til Main Menu / Prosjekt / Oppsett / Horizontal Tolerance tolerance ved å trykke på F1 F4 F1. Her settes toleransen for hvor langt ut topp/bunn-punkt på tårnet kan være for at posisjonen og orientering aksepteres i bulls eye (Sirkel blir hvit / grønn). Anvendelse av VisualDriller 47

48 Endre slope tolerance Gå til Main Menu / Prosjekt / Oppsett / Slope Tolerance ved å trykke på F1 F4 F2. Her settes toleransen for hvor stor unøyaktighet kastvinkel på tårnet kan ha for at orienteringen aksepteres i bulls eye (Sirkel blir orange). Navigasjon med Bulls Eye Bulls Eye brukes til å navigere maskinen til det ønskede hullet. Bull-Eye indikerer i hvilken retning boret skal beveges, samt hvordan boret skal vinkles for å oppnå den korrekte arbeidsposisjon. Verktøyet vises som et Bulls Eye - en grønn sirkel med et grønt kryss. Piler viser deg vei. Sirkler viser deg målet. Opplyste sirkler indikerer at du er ved målet. Topppunkt navigasjon: Den brede pilen vil vise deg retningen du skal ta og distansen. Bunnpunkt navigasjon: De orange pilene viser deg orienteringen av tårnet. Parallell navigasjon: Den orange trekanten indikerer orienteringen av tårnet. 48 Anvendelse av VisualDriller

49 Topppunkt navigasjon (Hvit sirkel) Den hvite pilen viser deg retning og avstand. En hvit sirkel vil lyse når du er tett nok på. Anvendelse av VisualDriller 49

50 Bunnpunkt navigasjon (Orange sirkel) Orange piler viser deg retningen til tårnet (topp). En grønn sirkel vil lyse når du er tett nok på. 50 Anvendelse av VisualDriller

51 Parallell navigasjon En orange trekant indikerer retningen du skal bevege deg for å ha tårnet parallelt med hullet. En orange sirkel vil lyse når du er tett nok på. Både topp- og En ekstra ytre grønn sirkel vil lyse når både topp- og bunnpunkt bunnpunkter er tett nok på. navigasjon er OK Anvendelse av VisualDriller 51

52 Vedlikehold og Transport Generelle bemerkninger Generelle opplysninger Periodiske serviceettersyn Vedlikeholdet av systemet krever kun begrenset tid. Alle elektroniske komponenter er plassert i et solidt kabinett, hvor de er beskyttet mot mekaniske skader. Hvis noen av komponentene utsettes for alvorlige støt skal du kontrollere at de fungerer korrekt før du utfører noen form for arbeid med systemet. Transport Transport i felt Transport i et kjøretøy Forsendelse Når utstyret transporteres i felt skal du alltid sørge for å bære produktet i den originale transportkassen. Produktet må aldri ligge løst i et kjøretøy under transporten da det kan påvirkes av støt og vibrasjoner. Sørg alltid for å transportere produktet i transportkassen og feste denne. Hvis produktet skal transporteres med tog, fly eller skip skal du alltid sørge for å anvende den opprinnelige Mikrofynemballasjen; transportkasse og pappkasse eller tilsvarende, slik at produktet beskyttes mot støt og vibrasjoner. Oppbevaring Produkt Overhold temperaturgrensene for oppbevaring av utstyret. Dette gjelder spesielt hvis utstyret transporteres i et kjøretøy om sommeren. Se Tekniske Spesifikasjoner for å få ytterligere opplysninger om temperaturgrensene. 52 Vedlikehold og Transport

53 Rengjøring og tørking Produkt Kabler og stikk Fuktige produkter Tørk av produktet. Bruk en ren, bløt og lofri klut til rengjøring. Fukt eventuelt kluten med vann eller finsprit. Bruk ikke andre væsker da disse kan angripe polymerkomponentene. Hold stikkene rene og tørre. Blås vekk støv som kan sette seg i stikkontaktene til forbindelseskablene. Tørk produktene ved en temperatur under 40 C og rengjør dem. Legg ikke produktene i kassen før de er helt tørre. Vedlikehold og Transport 53

54 Sikkerhetsanvisninger Generelt Beskrivelse Følgende retningslinjer skal hjelpe den som har ansvaret for produktet, samt brukeren med å forutse og unngå faresituasjoner i forbindelse med driften. Personen som har ansvaret for produktet, skal sørge for at alle brukere forstår disse retningslinjene og overholder dem. Tilsiktet anvendelse Tillatt anvendelse Utilsiktet anvendelse Bestem posisjonen for et dozer-/graderblad eller en gravemaskins skuff. Beregn avstanden mellom blad/skuff og en referansemodell (overflate, linje eller punkt). Automatisk justering av hydrauliksystemet for dozer/grader, så bladet passer til referansemodellen. Bruk av produktet uten veiledning. Bruk utenfor de angitte begrensningene. Deaktivering av sikkerhetssystemer. Fjerning av fareskilt. Åpning av produktet med verktøy, fx en skrutrekker, med mindre dette er spesifikt angitt for bestemte funksjoner. Endring eller konvertering av produktet. Bruk etter utilsiktet bruk. Bruk av produkter med tydelig synlige skader eller defekter. Bruk av tilbehør fra andre produsenter uten på forhånd å ha innhentet godkjennelse fra Mikrofyn. Utilstrekkelig sikkerhetskontroll på arbeidsplassen, eks. ved arbeid på offentlig vei. Kontroll av maskiner, flytting av gjenstander eller lignende overvåkning uten ekstra kontroll- og sikkerhetsinstallasjoner. Advarsel Utilsiktet anvendelse kan medføre kvestelser, feilfunksjon og skader. Det påhviler den personen som er ansvarlig for utstyret å opplyse brukeren om faresituasjoner, samt om hvordan disse forebygges. Produktet må ikke betjenes før brukeren er blitt instruert i dets anvendelse. 54 Sikkerhetsanvisninger

55 Advarsel Uautoriserte endringer av entreprenørmaskiner ved montering eller installering av produktet kan endre maskinens funksjon og sikkerhet. Sikkerhetsregler: Følg anvisningen fra maskinprodusenten. Hvis det ikke finnes noen anvisning skal du innhente denne fra maskinprodusenten, før du monterer eller installerer produktet. Bruksmessige begrensninger Omgivelser Egnet til anvendelse i miljøer hvor det oppføres boliger. Ikke egnet til anvendelse i aggressive industrimiljøer. Fare Den personen som er ansvarlig for utstyret skal kontakte de lokale sikkerhetsmyndigheter og eksperter før det utføres arbeid i farlige omgivelser, i nærheten av elinstallationer eller i lignende situasjoner. Ansvarsområder Produsent av produktet Mikrofyn A/S, heretter omtalt som Mikrofyn, er ansvarlig for levering av produktet, herunder brukerhåndboken og originalt tilbehør i fullstendig sikker stand. Andre produsenter enn Mikrofyn, som fremstiller tilbehør Andre produsenter enn Mikrofyn, som fremstiller tilbehør til dette produktet er ansvarlige for å utvikle, implementere og kommunikere sikkerhetsregler for egne produkter, og de er også ansvarlige for at disse sikkerhetsregler fungerer i kombinasjon med produktet fra Mikrofyn. Den ansvarlige for produktet Den personen som er ansvarlig for produktet har følgende forpliktelser: Å forstå sikkerhetsanvisningen til produktet og anvisningene i brukerhåndboken. Å være kjent med lokal lovgivning for sikkerhet og forebygging av ulykker. Å underrette Mikrofyn omgående hvis produktet og dets anvendelse er i strid med sikkerheten. Sikkerhetsanvisninger 55

56 Advarsel Personen som har ansvar for produktet skal sørge for at all anvendelse foregår i overensstemmelse med forskriftene. Denne person er også ansvarlig for utdannelse og utvelgelse av personalet som betjener produktet samt for sikkerheten under anvendelsen. Advarsel Uautoriserte endringer av maskiner ved montering av produktet kan endre maskinens funksjon og sikkerhet. Sikkerhetsregler: Følg anvisningen fra maskinprodusenten. Hvis det ikke finnes noen anvisning skal du innhente denne fra maskinprodusenten før du monterer produktet. Advarsel Dette produktet må kun monteres på anleggsmaskiner av en fagmann med tilstrekkelig utdannelse og kvalifikasjoner. Fare ved bruk Advarsel Disse produktene må kun repareres av Mikrofyn-autoriserte verksteder. Advarsel Installasjon i nærheten av mekanisk bevegelige maskinkomponenter kan skade produktet. Sikkerhetsregler: Bring de mekanisk bevegelige maskinkomponenter så langt vekk fra hverandre som mulig, og fastsett en sikker installasjonssone. Advarsel Vær oppmerksom på utilstrekkelig styring hvis maskinen er defekt etter et sammenstøt, et annet uhell eller ved endringer av maskinens konfigurasjon. Sikkerhetsregler: Foreta jevnlig kontrollmålinger og feltjusteringer på maskinen, som anvist i brukerhåndboken. Under arbeidet skal konstruksjon og fall kontrolleres etter egnede metoder, fx med vater, tachometer, både før og etter viktige måleoppgaver. Advarsel Ulykker under styring eller navigering av maskinen kan oppstå som følge av a) en operatør, som ikke er oppmerksom på omgivelserne (personer, grøfter, trafikk osv.), eller b) feilfunksjon (i en systemkomponent, forstyrrelser osv.). 56 Sikkerhetsanvisninger

57 Sikkerhetsregler: Operatøren skal sørge for at maskinen betjenes, føres og overvåkes av en kvalifiseret bruker (fx en fører). Brukeren skal være i stand til å ta nødforanstaltninger, fx foreta et nødstopp. Advarsel Manglende eller utilstrekkelig anvisning kan føre til feil eller uhensiktsmessig bruk og kan forårsake uhell med vidtrekkende menneskelige, materielle, økonomiske og miljømessige konsekvenser. Sikkerhetsregler: Alle brukere skal følge sikkerhetsanvisningerne fra produsenten og anvisningen fra den ansvarlige for produktet. Forsiktig Vær oppmerksom på feilaktige måleresultater hvis produktet er blitt tapt, misbrukt, endret, oppbevart i lengre tid eller er blitt transportert. Sikkerhetsregler: Utfør regelmessige prøvemålinger og foreta feltjusteringer etter anvisningen i brukerhåndboken. Dette gjelder spesielt hvis produktet har vært utsatt for unormal bruk før eller etter viktige arbeidsoppgaver. Fare Da det er risiko for elektrisk støt er det ytterst farlig å bruke stenger og forlengermoduler i nærheten av elinstallationer, som strømkabler eller kjøreledninger. Sikkerhetsregler: Sørg for å holde sikker avstand til elinstallationer. Hvis det blir nødvendig å arbeide i disse omgivelsene skal du først kontakte sikkerhetsmyndighetene som er ansvarlige for de elektriske installationene, og deretter følge deres anvisninger. Advarsel Under bruk hvor maskinen er i bevegelse er det risiko for ulykker hvis ikke brukeren er oppmerksom på omgivelsene, fx forhindringer, utgravninger eller trafikk. Sikkerhetsregler: Personen som har ansvar for produktet skal sørge for at alle brukere er fullt ut oppmerksomme på tilstedeværende farer. Sikkerhetsanvisninger 57

58 Advarsel Utilstrekkelig sikkerhet på arbeidsplassen kan skape farlige situasjoner, fx i trafikken, på byggeplasser og på industrianlegg. Sikkerhetsregler: Sørg altid for at arbeidsplassen er tilstrekkelig sikret. Overhold lovbestemmelser om sikkerhet og forebygging av ulykker samt ferdselsregler. Advarsel Hvis det anvendte tilbehøret til produktet ikke er montert ordentlig og produktet utsettes for mekaniske støt, fx slag eller fall, risikerer man at produktet skades eller at personer blir kvestet. Sikkerhetsregler: Ved installasjon av produktet skal du altid sørge for at tilbehør som stativ og forbindelseskabler er korrekt tilpasset, montert, fastspent og fastlåste. Unngå å utsette produktet for mekanisk belastning. Advarsel Hvis ikke produktet brukes som anvist kan det skje følgende: Ved brann i polymerdeler vil det bli dannet giftige gasser som kan være skadelige. Hvis batterier skades eller oppvarmes kraftig kan de eksplodere og forårsake forgiftning, forbrenning, etsing eller miljøforurensing. Hvis ikke produktet brukes på korrekt og ansvarlig vis, kan uautoriserte personer få adgang til det og anvende det i strid med lovgivningen. De kan da risikere alvorlige kvestelser på seg selv eller tredjepart, og risikoen for miljøforurensing økes. Sikkerhetsregler: Produktet skal brukes korrekt og i overensstemmelse med de lokale lovbestemmelser. Sørg alltid for at uautorisert personale forhindres adgang til produktet. 58 Sikkerhetsanvisninger

59 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC Beskrivelse Betegnelsen elektromagnetisk kompatibilitet skal forstås som produktets evne til å fungere korrekt i omgivelser hvor det er elektromagnetisk stråling eller elektrostatisk ladning, uten å forårsake elektromagnetiske forstyrrelser i annet utstyr. Advarsel Elektromagnetisk stråling kan medføre forstyrrelser i annet utstyr. Selvom produktet lever opp til strenge forordninger og standarder som gjelder innenfor dette området, kan Mikrofyn ikke helt utelukke muligheten for at det kan oppstå forstyrrelser i annet utstyr. Forsiktig Det er risiko for at det kan oppstå forstyrrelser i annet utstyr hvis produktet anvendes i forbindelse med tilbehør fra andre produsenter, fx feltcomputere, pc er, toveis-radioer, atypiske kabler eller eksterne batterier. Sikkerhetsregler: Bruk kun utstyr og tilbehør som anbefales av Mikrofyn. Når disse kombineres med produktet vil de leve opp til de strenge krav som er angitt i retningslinjer og standarder. Ved anvendelse av computere og toveis-radioer skal du være oppmerksom på opplysninger fra produsenten om elektromagnetisk kompatibilitet. Forsiktig Forstyrrelser som forårsakes av elektromagnetisk stråling kan medføre feilaktige målinger. Selvom produktet lever opp til strenge forordninger og standarder som gjelder innenfor dette området kan Mikrofyn ikke helt utelukke muligheten for at produktet blir forstyrret av meget kraftig elektromagnetisk stråling, fx i nærheten av radiosendere, toveis-radioer eller dieselgeneratorer. Sikkerhetsregler: Kontrollér påliteligheten til de resultatene som oppnås under disse forholdene. Advarsel Hvis produktet betjenes mens forbindelseskablene, fx eksterne forsyningskabler og interface-kabler, kun er tilkoblet i den ene enden kan dette medføre at det tillatte nivå for Sikkerhetsanvisninger 59

60 elektromagnetisk stråling overskrides. Dette kan forringe andre produkters funksjon. Sikkerhetsregler: Når produktet er i bruk skal forbindelseskabler, fx mellom produkt og eksternt batteri eller produkt og computer være tilkoblet i begge ender. 60 Sikkerhetsanvisninger

61 Merking Merking XC-3D Kontrollpanel TYPE: XC-3D P/N: S/N: 1940XXXX Denmark Merking VMC16 Kontrollpanel PGVMC16_001 Type: VMC-16 Art. No S. No X Power: 12V, 2A max. Mikrofyn A/S DK-5250 Odense Manufactured: 2010 Made in Sweden Contains: FCC-ID: QOQWT11E FCC-ID: RYK-WL850R Bluetooth-QPL: BO3005 This device complies to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Sikkerhetsanvisninger 61

62 Tekniske spesifikasjoner XC3D XC3D Tekniske spesifikasjoner XC3D systemet er designet til å kjøre med standardstrømsystemer til kjøretøyer ved V DC kontroller dette for å sikre korrekt tilkobling og polaritet. XC3D Kontrollpanel Parameter Specification Spenningsområde Strømforbruk Grafisk display Tastatur Stikk Størrelse Vekt 24 V DC (nom.) Nominell spenning 24 V DC, område 10 V - 30 V 2 7 LCD fargeskjerm WVGA 20 taster 4 x RS232 4 x Digital switch 2 x CAN. Post 1 x Output 19,4 x 21 x 7 cm 1860g 62 Tekniske spesifikasjoner XC3D

63 Tekniske spesifikasjoner VMC16 VMC16 systemet er designet til å kjøre med standardstrømsystemer til kjøretøyer ved 24 V DC kontroller dette for å sikre korrekt tilkobling og polaritet. Instrumentport Navn SD kort port USB port Ekstern Strømforsyning BT WLAN Beskrivelse 1x SD kort i full størrelse support. Denne porten er plassert i bunnen av boksen. 1x USB 2.0 port. Denne porten er plassert i bunnen av boksen. 1x RS-422. Denne porten er plassert på baksiden av boksen. VMC16 kan strømforsynes direkte med 24V (±10%) via dette stikk. Det brukes som en backup forbindelse når IR ikke er tilgjengelig. Bluetooth modul til kommunikasjon. Denne porten er innbygget i boksen. Wi-Fi IEEE a/g controller. 100MBit Ethernet. Denne porten er innbygget i boksen. Størrelse på VMC16 Lengde [mm] Høyde [mm] Dybde [mm] Vekt 1.5kg Spenningsområde Ekstern strømforsyning (dockingstation): Strømforbruk: Nominell spenning 24 V DC, Område 20 V-28 V 1 24 V dockingstation og VMC V VMC16 (eksklusiv dockingstation) Tekniske spesifikasjoner VMC16 63

64 Antenner Miljømessige spesifikasjoner 1x WLAN antenne SMA stikk. 1x Bluethooth antenne SMA stikk. Temperatur Type Arbeidstemperatur [ C] Oppbevaringstemperatur [ C] Instrument -20 til til +85 Beskyttelse mot vann, støv og sand Type Beskyttelse Instrument IP54 (IEC 60529) Fuktighet Type Beskyttelse Instrument Max 95 % ikke kondenserende relativ fuktighet. Kondensskader forebygges ved periodisk å sørge for en absolutt uttørking av instrumentet. General Input og knapper* 4 knapper på hver side av displayet. Navigasjon, Meny, Enter og ESC knapper. * Funksjonene på knappene kan variere alt etter hvilken software som kjøres på VMC16. CPU, Chipset, VGA og Lyd ADLink ETX Intel Celeron M 1Ghz 1Mb L2. NXP lpc2300 micro controller. HDMI1.1 interface. Hukommelse 256MB DDR2 SDRAM SO-DIMM. IDE port Compact FLASH 1 GB. 64 Tekniske spesifikasjoner VMC16

65 Internasjonal begrenset garanti, softwarelisensavtale Internasjonal begrenset garanti Dette produkt er underlagt de vilkår og betingelser som er fastlagt i vår internasjonale begrensede garanti som du kan få fra din Mikrofyn-forhandler. Denne garantien er eksklusiv og gjelder i stedet for alle andre uttrykkelig eller underforståtte garantier, vilkår eller betingelser, enten de er faktiske eller etter loven, lovbestemte eller annet, herunder garantier, vilkår eller betingelser vedrørende salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, tilfredsstillende kvalitet og ikke-krenkelse av tredjemanns rettigheter, som alt sammen uttrykkelig frasies. Softwarelisensavtale Dette produkt inneholder enten preinstalleret software, et datamedie med software eller software som kan downloades med forutgående tillatelse fra Mikrofyn. Softwaren er beskyttet av loven om opphavsrett og andre lover og dens bruk defineres og reguleres av Mikrofyn-softwarelisensavtalen, som dekker følgende aspekter, men ikke begrenset til, lisensens omfang, garanti, intellektuelle eiendomsrettigheter, ansvarsbegrensing, utelukkelse av andre erklæringer, gjeldende lovgivning og juridiksjon. Sørg alltid for å overholde vilkårene og betingelsene i Mikrofyns softwarelisensavtale. Denne avtalen leveres sammen med alle produkter og den kan også fås hos din Mikrofyn-forhandler. Du må ikke installere eller bruke softwaren med mindre du har lest og akseptert vilkår og betingelser i Mikrofyns softwarelisensavtale. Når du installerer eller bruker softwaren eller en del av denne aksepterer du automatisk samtlige vilkår og betingelser i en slik lisensavtale. Hvis du ikke kan akseptere alle eller noen av betingelsene i denne lisensavtalen må du ikke downloade, installere eller bruke softwaren, og du skal returnere den ubrukte software sammen med den medfølgende dokumentasjon og kjøpskvitteringen til forhandleren hvor du kjøpte produktet innen for ti (10) dager etter kjøpet for å oppnå en full refundering av kjøpsprisen. International begrenset garanti, softwarelisensavtale 65

66 INTELLIGENT MACHINE CONTROL MIKROFYN A/S ODENSE DANMARK Din forhandler: Scanlaser AS Finstadhagen Næringspark, 1930 Aurskog Telefon: Fax: P/N: * *

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks

Eye-Pal Solo. Brukerveiledning. ProVista AS Tromøyveien Arendal Tlf Faks Eye-Pal Solo Brukerveiledning ProVista AS Tromøyveien 24 4841 Arendal Tlf 37058686 Faks 37058687 mail@provista.no www.provista.no Produsent: Abisee, Inc. 20 Main Street, Suite G2 Acton. Massatchussetts

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger

Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger Xastir Konfigurasjon av Xastir for Igate + TX/RX av meldinger For å fullføre denne konfigurasjon trenger du en PC med Linux (jeg bruker Ubuntu 10.10), fast Internett forbindelse og en 2m radio med TNC.

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com

Gallop Time TRACKER TROT DEVELOPMENT BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com Gallop BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres eller

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0

Lite LITE. Veiledning for hurtiginstallering. Versjon 1.0 SPACEC@M LITE Veiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust SpaceC@m Lite. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper for å kunne installere

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert.

DPS900 Oppstart 1. 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. Oppstart av DPS900 på borerigg En kort gjennomgang av oppstartsprosedyrer for DPS900. Utstyr: 1 stk. Trimble Site Tablet PC med DPS900 installert. 2 stk. Trimble Zephyr Rugged antenner Montering skjer

Detaljer

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT

BRUKSANVISNING. Norsk. www.trot DEVELOPMENT.com TROT DEVELOPMENT Trot TRACKER BRUKSANVISNING TROT DEVELOPMENT 1 Copyright 2013 Trot Development AS Alle rettigheter til din Tracker er forbeholdt Trot Development AS. Verken deler eller helhet av denne Tracker kan kopieres

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks

Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks Distributør Utvikler Bruksanvisning for Blekkspruten koblingsboks NorMedia Tlf 66 91 54 40 Postboks 24 Fax 21 55 76 14 1450 Nesoddtangen E-post: kontakt@normedia.no www.normedia.no Innhold Beskrivelse...

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT

BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT BRUKERHÅNDBOK TWINKLE BRIGHT Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 2 INNHOLDSFORTEGNELSE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

ViaTripMy. Installasjonsmanual

ViaTripMy. Installasjonsmanual ViaTripMy Installasjonsmanual Rev Date Prepared By Approved By ECO No Pages 01 05.03.2009 AM - - 22 Innholdsfortegnelse 1 ViaTripMy programvareinstallasjon... 4 1.1 Installasjon av.net Framework 3.5 SP1...

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCA USB 19200 Brukerveiledning for hurtiginstallering Versjon 1.0 1 1. Innledning Denne veiledningen er beregnet på brukere av Trust Flat Scan USB 19200. Du trenger ingen bestemte forhåndskunnskaper

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Innhold Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Muligheter:... 3 Konfigurasjon og bruk:... 4 Innstillinger:... 4 Oversikt

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Avstandskamera. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Avstandskamera Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0105 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

Brukermanual BM 5.D.16

Brukermanual BM 5.D.16 Måleinstrument 1. Måleuttak. Rød = positiv, blå = negativ 2. QVGA-skjerm (240x320 pixler) med blacklight 3. Tastatur 4. Mini-USB utgang for kommunikasjon med PC og opplading Skjerm 5. Menyvalg 6. Målt

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon Hurtigmanual Viltkamera Brecom CM 2600 m/mms og 2-veis kommunikasjon NORSK Innledning Brecom CM 2600 MMS Pakken inneholder: - Kamera med MMS modul - Batteriboks - GSM Antenne - Festestropp - USB kabel

Detaljer