STEVNEVEILEDER RALLYLYDIGHET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STEVNEVEILEDER RALLYLYDIGHET"

Transkript

1 STEVNEVEILEDER RALLYLYDIGHET 1

2 Innhold Før stevnet: Søk om stevne til NKK Få tak i dommer, ringsekretær, stevneleder og andre funksjonærer Få bekreftelse på dommeroppdrag Påmelding Reklamer for stevnet Finn sponsorer Bestill merker, rosetter og bånd Print/fyll ut nødvendige skjemaer Dommergave Print ut startlister (gjerne A3 ark), tidsskjema og nummerlapper Lag et infoskriv til funksjonærer Lag en Velkommen mail til deltakerne.... Feil! Bokmerke er ikke definert. Stevnedagen: Gjør klar til stevnet: På stevnet... 6 Etter stevnet: Papirer til kasserer i den arrangerende klubben: Papirer til NKK (innen 4 uker): Raseklubber Resultatregistrering Om man ønsker... 7 Vedlegg 1 Sjekkliste før og etter stevne... 8 Vedlegg 2 - Informasjon til hjelpere Vedlegg 3 - Korrigering av hunder på stevne I denne veiledningen har man tatt utgangspunkt i egne erfaringer med å arrangere stevner, og tidligere NRL veiledere. 2

3 Før stevnet: 1. Søk om stevne til NKK. Frist er året før og gjøres elektronisk på NKK sine nettsider. Dette gjør du ved å gå inn på: Tjenester Klubber og andre Klubbadministrasjon. Der logger du inn med klubbens ID og passord. 2. Få tak i dommer, ringsekretær, stevneleder og andre funksjonærer. Oversikt over godkjente dommere i Norge finner du her: Dommer kan ikke stille på prøve dem selv dømmer på, heller ikke prøvens leder eller NKKs representant siden disse er prøvens høyeste myndighet. Andre funksjonærer man trenger er: Sekretariat, tidtaker, banemannskap, kioskansvarlig osv. NRL påpeker at funksjonærene ikke burde jobbe i den klassen dem selv stiller. På den måten unngår man etiske problemer. 3. Bekreftelse på dommeroppdrag. Skjema for dette finner du her: Fyll ut, send til dommer og be dommer returnere med underskrift og info. PS! Etter at man har funnet dommer kan det være lurt å høre om han/hun har noe man må ta hensyn til. For eksempel hva slags mat dommer vil ha på stevnedagen. 4. Påmelding. Husk å føre på NKK terminliste hvor/hvordan man melder seg på. Påmelding burde inneholde: Navn på fører Navn på hund Reg. nummer til hund Klasse Skulderhøyde på hund Det er lurt å sette opp startlisten etter hundenes størrelse når man kommer til kl. 2. På den måten sparer man tid ved at man ikke må flytte opp/ned hinder etter hver hund. Mobilnummer til fører adresse til fører Mobilnummer og adresse er lurt å ha om man trenger å komme i kontakt med fører på stevnedagen eller i ettertid. Det er viktig å informere dem som melder seg på at det står i står i "Regler for rallylydighet" punkt 1.2 at påmelding er bindende og dersom man uteblir fra prøven skal avgiften uoppfordret betales til klubben. Dersom en person ikke møter og ikke betaler registrerer man deltager som «ikke møtt og ikke betalt» på Dogweb. 3

4 Påmeldingsavgiften betales bare tilbake hvis påmeldingen ikke godtas. Husk at eier må være medlem av medlems klubb eller en utenlands kennelklubb samarbeidende med NKK, ellers skal man betale dobbel påmeldingsavgift. 5. Reklamer for stevnet. Reklamer for stevnet på hjemmesiden til klubben og andre steder folk er aktive (for eksempel Facebook). Ta med dato, sted, hvordan man melder seg på og at påmeldingen er bindene. Man kan også kontakte lokalavisen for å høre om dem vil komme på stevnedagen. 6. Finn sponsorer. Start tidlig med å finne sponsorer. Med en gang prøvedato er godkjent av NKK, send forespørsler til for eksempel forleverandører eller dyrebutikker. 1/3 av de startende bør få premie. 7. Bestill merker, rosetter og bånd. Merker Eksempel på rosett Bånd Rosetter (evt. også cert-rosetter) bestilles hos Veileder for hvordan NRL vil rosettene skal se ut: Gå inn på nevnte nettside: Meny bestilling av rosetter - hunderosetter Rallylydighet. Man kan trykke klubbens logo i midten, eller la det være blankt. Det er opp til arrangør om man vil dele ut cert-rosett til en hund med 1. premie i elite som allerede har championat. Merker (bronse, sølv og gull). Rallylydighet bruker samme type som LP. Bestilles hos: Bånd (rød, blå, gul, cert, chamionat). Bestilles hos: Championatbånd deles ut hund som har 3x1 premie fra tre forskjellige dommere og nødvendig utstillingspremiering. 8. Kritikkskjema og startlister Når påmeldingsfristen har gått ut setter man opp startlister og bestiller kritikkskjema fra For å bestille ferdig utfylt kritikkskjema sender man en excelfil med følgende: Arrangør Fører 4

5 Prøvens ref. nr. Sted Dato Startnummer Hundens navn Rase Reg. nr. Klasse Eksempel på hvordan sette opp: PS! Det er lurt å sette opp startlisten etter hundenes størrelse når man kommer til kl. 2. På den måten sparer man tid ved at man ikke må flytte opp/ned hinder etter hver hund. PS!! Send startliste til kasser slik at han/hun får sjekket at de påmeldte har betalt. 9. Print/fyll ut nødvendige skjemaer. Print/fyll ut det som er mulig av informasjon og ta med disse skjemaene på stevnet. Skjemaene trenger underskrift, så det kan være lurt å få gjort unna dette på stevnedagen. Oppgjørsskjema for aktivitetsavgift (http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/for_arrangorer/) Rapport fra NKK representant (http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/for_arrangorer/) Referat fra prøvens leder (http://web2.nkk.no/no/arrangor+_frivillig/prover/for_arrangorer/) Reiseregning (http://www.rally-lydighet.com/forarrangrer.htm) Kritikkskjemaer tilsendt av NKK Resultatlister tilsendt av NKK 10. Dommergave. Dommer bør også få en oppmerksomhet for å dømme. (Husk: ikke alltid like stas for en langveisfarende dommer å få med seg en blomst). 11. Sjekk at utstyret man trenger for å fullføre stevnet er i orden. Se «Regler for rallylydighet» 11. Utstyr s. 40 Annet utstyr: Saks, penner, skriveblokk, skriveunderlag til dommer og ringsekretær og bøtte med vann om en hund skulle tisse i ringen. 12. Print ut startlister, tidsskjema og nummerlapper. Print ut startlister (gjerne A3), tidskjema og nummerlapper til stevnet. 13. Lag et infoskriv til funksjonærer Det kan være lurt å sende ut informasjon til funksjonærer med beskrivelse at arbeidsoppgaver før stevnet. Se vedlegg 2 som eksempel. 5

6 14. Informasjon til deltagere. Lag en «Velkommen mail» til deltakerne. Denne bør inneholde: Veibeskrivelse, oppmøtetid, hvem som er dommer, startliste, tidsskjema og påminnelse om å ta med vaksinasjonskort og betalingsbevis. Skal sendes ut til deltagerne senest en uke før stevnet. Stevnedagen: 15. Gjør klar til stevnet: Sett opp ringbånd. Bord og stoler (Til premier, rosetter, sekretariat, ringsekretær/tidtaker). Gjør klart premiebord og rosetter. Heng opp startlister og tidskjema. Sett ut nødvendig utstyr. Se «Regler for rallylydighet» 11. Utstyr s. 40 Finn frem annet nødvendig utstyr: Skjemaer, kritikkskjema, resultatlister, sløyfer, merker, binders el. stiftemaskin for å feste sløyfer, penner, skriveblokk, skriveunderlag til dommer og ringsekretær og bøtte med vann om en hund skulle tisse i ringen. Gjør klar bord til sekretariat med nødvendig utstyr (Info, startlister, nummerlapper, kritikkskjema, skrivesaker, bånd, binders eller stiftemaskin til å sette fast bånd) 16. På stevnet Sjekk vaksinasjonskort og betalingsbevis etter hvert som deltakerne melder sin ankomst. Sørg for at ringsekretær og dommer har mat og drikke tilgjengelig. Sørg for at dommer undertegner resultatlistene og får fylt ut informasjonen som trengs på reiseregning før han/hun forlater stevnet + dommernummeret (dette nummeret trenger man for å registrere resultatene) Sørg for at ringsekretær får fylt ut informasjon som trengs for oppgjørsskjema før han/hun forlater stevnet. Sørg for at NKK representant fyller ut Rapport for NKK representant Sørg for at stevneleder fyller ut Referat fra prøvens leder. Etter stevnet: 17. Papirer til kasserer i den arrangerende klubben: Send reiseregning for dommer og ringsekretær til kasser. Betales så fort som mulig. 18. Papirer til NKK (innen 4 uker): Oppgjørsskjema for aktivitetsavgift. Rapport fra NKK representant. Referat fra prøveleder. Resultatliste med underskrift fra dommer. Den originale delen (hvite) av alle kritikkskjemaene. PS! Alle resultater settes inn i resultatlisten. Med premie menes om ekvipasjen har oppnådd poengsum tilsvarende 1.premie, 2.premie, 3.premie. Også 0.premie og diskvalifikasjoner føres opp. Dommeren skal kontrollere og signere. 6

7 19. Raseklubber Den siste delen av kritikkskjema (den røde delen), skal sendes til den raseklubben som ekvipasjen representerer. For eksempel: Golden Retriever Norsk Retrieverklubb. Adresse til raseklubben finner du på tjenester finn rase-/lokalklubb. 20. Resultatregistrering Resultatene skal registreres hos NKK. Tjenester klubbadministrasjon skriv inn Klubb ID og Passord vedlikehold av prøver fyll ut prøvetype søk trykk på res.reg. PS! Alle resultater settes inn i resultatlisten. Med premie menes om ekvipasjen har oppnådd poengsum tilsvarende 1.premie, 2.premie, 3.premie. Også 0.premie og diskvalifikasjoner føres opp. PS!! Deltakere som har «ikke møtt og ikke betalt» skal også registreres. 21. Om man ønsker Kan resultatliste sendes til Norsk Rallylydighetsklubb og den arrangerende klubben. Mail til NRL: Kan man skrive en liten artikkel om stevnet. 7

8 Vedlegg 1 Sjekkliste før og etter stevne Oppgave Ansvarlig Før stevnet Få tak i dommer, ringsekretær, stevneleder og andre funksjonærer. Sende bekreftelse dommeroppdrag. Reklamere for stevnet. Finne sponsor/premier. Bestille sløyfer, merker og kritikkskjema fra NKK: (kan bestille ferdig utfylt kritikkskjema) Bestille rosetter Print/fyll ut nødvendige skjemaer Oppgjørsskjema for aktivitetsavgift Rapport fra NKK representant Referat fra prøvens leder Reiseregning Kritikkskjemaer tilsendt av NKK (legges i riktig rekkefølge) Resultatlister tilsendt av NKK Dommergave. Sjekk at utstyr man trenger er i orden. Skrive ut startlister, tidsskjema og nummerlapper. Sende ut et infoskriv til funksjonærer. Sende informasjon og startlister til deltagere og dommer min. en uke før stevnet. Sjekke at kritikkskjema ligger i riktig rekkefølge. Sette opp ringbånd. Gjøre klar premier og rosetter til alle klassene. Finne frem bord og stoler (Til premier, sekretariat, ringsekretær/tidtaker). Gjør klart premiebord og rosetter. Heng opp startlister og tidskjema. Sett ut nødvendig utstyr. Se «Regler for rallylydighet» 11. Utstyr s. 40. Lett tilgjengelig. Finn frem annet nødvendig utstyr: Skjemaer, kritikkskjema, resultatlister, sløyfer, merker, binders el. stiftemaskin for å feste sløyfer, penner, skriveblokk, skriveunderlag til dommer og ringsekretær og bøtte med vann om en hund skulle tisse i ringen. Gjøre klart bordet til sekretariat med nødvendig utstyr (Info, startlister, kritikkskjema, skrivesaker, bånd, binders eller stiftemaskin til å sette fast bånd). Sette opp kafeteria. Kjøpe inn varer. Veksel. Prisliste. Sjekke toaletter er fulle med toalettpapir og ryddig. 8

9 Sørg for at dommer undertegner resultatlistene og får fylt ut informasjonen som trengs på reiseregning før han/hun forlater stevnet + dommernummeret (dette nummeret trenger man for å registrere resultatene). Sørg for at ringsekretær får fylt ut informasjon som trengs for oppgjørsskjema før han/hun forlater stevnet. Sørg for at NKK representant fyller ut Rapport for NKK representant. Sørg for at stevneleder fyller ut Referat fra prøvens leder. Etter steve Rydde. Sende reiseregning dommer til kasser - Betale dommer. Papirer til NKK (innen 4 uker): Oppgjørsskjema for aktivitetsavgift. Rapport fra NKK representant. Referat fra prøveleder. Resultatliste med underskrift fra dommer. Den originale delen (hvite) av alle kritikkskjemaene. Resultatliste og kopi av kritikkskjema sendes til raseklubbene. Legge inn resultater i Dogweb. 9

10 Vedlegg 2 - Informasjon til hjelpere STEVNELEDER: Stevnelederen må ha god innsikt i regelverket! Stevnelederen er sammen med NKK s representant prøvens høyeste myndighet. Ønsker velkommen. Gir felles beskjed til deltakerne angående oppmøte i ringen, endringer, toaletter, kafeteria og annen viktig informasjon. Har oversikt over diverse oppgaver ut i fra mannskapslistene og deres instrukser og sørger for at alle vet hvilke oppgaver de har. SEKRETARIAT: Før stevnet Setter seg godt inn i hva som kreves til de forskjellige oppgavene. Innregistrerer deltagere og gir ut startnummer ifølge startlisten. Tar i mot penger fra deltagere som ikke har betalt, har gyldig kvittering eller ikke er registret som betalt. Under stevnet Regner ut poengsummer på kritikkskjemaer i hver klasse. Ordner kritikk skjemaene i rekkefølge fra disk og oppover til 1 plass. Stifter på kvalikbånd på kopi til deltager. (Gult ark) En kopi deles ut til deltaker. (Gult ark) Gjør klar resultatlistene etter hver klasse. Har tett kontakt med ringsekretær. Hvordan regne ut poengsum og skrive på kritikkskjema: Etter hver deltaker får dere et kritikkskjema hvor dere må regne ut poengsummen til deltagerne. Deltagerne starter med 200 poeng og dommer fører på forkortelser som viser hva som skal trekkes. Sekretariatet må sette på hvor mange poeng som trekkes og totalsum. Det må også føres på plassering i klassen og premie. Under ser dere en tabell med forkortelsene som brukes og hvor mange poeng som skal trekkes. Denne kan være lur å printe ut for å se på under stevnet. Trekk Forkortelse 1 poeng S TR ST T 1 poeng for hvert sekund over maksimaltid. 2 poeng SK SL DK AV RO 3 poeng R FK F 2DK V L K 5 poeng KH VB UP IT Premie/ kvalikbånd Klasse 1 premie (rød sløyfe) minimum 170 poeng premie (blå sløyfe) minimum 160 poeng premie (gul sløyfe) minimum 150 poeng Klasse 2 premie (rød sløyfe) minimum 180 poeng premie (blå sløyfe) minimum 170 poeng premie (gul sløyfe) minimum 160 poeng Klasse 3 og elite premie (rød sløyfe + cert i elite) minimum 190 poeng premie (blå sløyfe) minimum 180 poeng premie (gul sløyfe) minimum 170 poeng Direkte opprykk Klasse 1: minimum 190 poeng Klasse 2: minimum 195 poeng Klasse 3: minimum 197 poeng 10

11 Under ser dere et eksempel på hva dere skal fylle ut (merket med rød ring) RINGSEKRETÆR: Har hovedansvaret for det som skjer i ringen. Opprop av alle deltagere i rekkefølge før hver klasse. Holde orden på startlister og rope opp neste deltager. Gir riktig kritikkskjema til dommer. Sier ifra til dommer om en utøver ikke møter til start i riktig rekkefølge. OBS! Dette er svært viktig slik at kritikkskjema stemmer med deltager. Leverer kritikkskjema fra dommer til sekretariatet. Sørger for at ingen forstyrrer dommeren unødig. Være fleksibel og hjelpe deltagerne så godt det går. Frakte båndet fra start til målområdet for klasse 2 og høyere. TIDTAKER: Sørger for å ha en stoppeklokke som fungerer. Tar tiden på briefing av banen for hver klasse. 10 min. Sørger for å plassere seg slik at tiden blir tatt på samme sted ved start og mål for hver deltager. Ser til at dommer/ringsekretær noterer tiden før klokken blir nullet ut. Gi beskjed til dommer når du er klar med klokken for hver deltager. BANEMANNSKAP: Finne frem skilter til den klassen som skal starte. Ha nummerskilter klare for dommeren. Sørge for at alt hindermateriell er på plass og lett tilgjengelig. Hjelpe dommer med å sette opp bane. Om nødvendig være hjelper i klasse 3 og elite om man skal berøre hunden eller passe honnør i elite. 11

12 Vedlegg 3 - Korrigering av hunder på stevne NRL har dessverre fått en del bekymringsmeldinger fra deltagere ang. korrigering av hunder utenfor ringen på stevner. Styret er bekymret for denne utviklingen og kommet frem til at det er nødvendig med en påminnelse til deltagere og arrangører om grunnverdiene og regelverket til Rallylydighet. Rallylydighet grunnverdier og regler Rallylydighet er en hundesport som fokuserer på samspill, glede og holdninger. Det er en sport som skal knytte hunder og eiere sammen på en positiv måte, og skal promotere et positivt samhold mellom hund og eier basert på tillit og respekt. Dette fokuset gjelder ikke kun i ringen, men også utenfor ringen og på trening. Enhver deltager på stevne plikter å følge NKKs regler for Rallylydighet. Deltagere skal i følge reglementet føre hundene i bånd på stevneområdet og er ansvarlige for sine egne hunder. Hardhendt avstraffelse og bruk av strupebånd, pigghalsbånd og strøm er forbudt. Brudd på regler, oppførsel i strid med god skikk og til sjenanse for andre, kan medføre advarsel, bortvisning fra stevneområdet, innrapportering til NKK og føre til tap av premie og/eller utestengelse fra fremtidige stevner. Ved bortvisning refunderes ikke påmeldingsavgiften. Hva er hardhendt avstraffelse? Hardhendt avstraffelse kan være hard verbal korrigering eller fysisk korrigering: Hard verbal korrigering defineres som en korrigering som virker støtende overfor andre og/eller skaper en tydelig negativ reaksjon hos hunden. En hund kan virke like blid selv om fører kommanderer hardt og truende, men man skal allikevel reagere overfor en slik fører. Fysisk korrigering defineres som å korrigere hunden fysisk på en måte som ikke oppfattes positivt. F. eks rykk i båndet eller ta tak i nakkeskinnet. Hva ønsker vi i NRL? Avstraffelse av hund på stevneområdet er ikke ønskelig. Vi håper at prøveledere på kommende stevner informerer deltagerne om dette. Dommere har ofte nok å gjøre i ringen, derfor har prøveledere og stevnearbeidere et ansvar for å hjelpe dommere med at reglene også følges utenfor ringen. Deltagere oppfordres også til å si ifra til dommer eller prøveleder om man ser noe som defineres som hardhendt avstraffelse. Vi håper at alle som deltar på stevner i fremtiden vil hjelpe å snu denne utviklingen slik at vi kan opprettholde det positive rallylydighetsmiljøet. LYKKE TIL MED STEVNET 12

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM)

STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) STEVNEVEILEDNING FOR KREATIV LYDIGHET FREESTYLE (FS) OG HEELWORK TO MUSIC (HTM) Oppdatert januar 2015 Søknad om avholdelse av terminfestet konkurranse kan gjøres av alle NKKs medlemsklubber. Søknadsfristen

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

En kortversjon av Hvordan avholde utstilling

En kortversjon av Hvordan avholde utstilling En kortversjon av Hvordan avholde utstilling Det egentlige formålet med utstilling er å vise fram og få bedømt resultat av avlsarbeidet. Ren konkurranse? For noen er det også en sosial sammenkomst man

Detaljer

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP

Norges Skøyteforbund. Arrangørveileder KUNSTLØP Norges Skøyteforbund Arrangørveileder KUNSTLØP Oppdatert 8.september 2014 Forord Denne veilederen er ment som et redskap for klubbene før og under stevnearrangementer. Vi jobber med å lage ett dokument

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører. Søknadsrutiner

Veiledning for Utstillingsarrangører. Søknadsrutiner Veiledning for Utstillingsarrangører Søknadsrutiner Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility... 4 Søknad om avholdelse av utstilling... 5 Søknadsfrist... 5 Søknadsrutiner for

Detaljer

Regler for lure coursing

Regler for lure coursing Regler for lure coursing Gyldig fra 01.01.2014-31.12.2016 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 3 1.1. ARRANGEMENT... 3 Generelt.... 3 Søknader... 3 Prøvedokumenter... 3 Ledelse av

Detaljer

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011

Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Veiledning for Utstillingsarrangører 2011 Søknadsrutiner for 2012 Innholdsfortegnelse Arrangere utstilling, lydighet og/eller agility...4 Søknad om avholdelse av utstilling...5 Søknadsfrist...5 Søknadsrutiner

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE

HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE HÅNDBOK FOR PRØVELEDERE Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktpersoner... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER

HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER HÅNDBOK FOR JAKTPRØVEKOMITEER Innhold: 0 Forord... 3 1 Informasjon fra Aktivitetsavdelingen i NKK... 4 1.1 Kontaktperson... 4 2 Søknad... 5 2.1 Beslutning på klubbplan, budsjett... 5 2.2 Generelt/frister...

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene.

Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Råd og rettledning for arrangører av jaktanleggsprøve, vannapportprøve og jaktprøve for spanielrasene. Denne veilederen er utarbeidet av NSKs Jaktkomite (mai 2013) for å være et praktisk hjelpeverktøy

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER

KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER ARRANGEMENTSVEILEDING 2013 KJÆRE TRI-VENNER OG STEVNEARRANGØRER Triatlon-sesongen 2012 er knapt over, før vi skifter fokuset til 2013. Det har skjedd mye positivt de siste årene, hvor vi har fått en del

Detaljer

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen.

Ny i ringen. - for deg som ikke har vært på utstilling før. nkk.no. Foto: Thomas Haugersveen. Ny i ringen - for deg som ikke har vært på utstilling før nkk.no Foto: Thomas Haugersveen. Utstilling og utstillingssystemet Hvorfor utstilling? Utstillinger avholdes for at hundeeiere, oppdrettere og

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 75 L, Tlf. 21 02 90 00 Fax: 21 02 96 11 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232

Detaljer

håndboken Praktiske råd med sjekklister

håndboken Praktiske råd med sjekklister STEVNE håndboken Praktiske råd med sjekklister FORORD Jeg har blitt bedt om å lage denne håndboken ut fra egne og andres erfaringer av å arrangere modellflystevner eller treff. Vi lever i et samfunn hvor

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.3.0-18.juni. 2005 Side 1/19 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015

ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 ARRANGØRMANUAL TRIAL Mars 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Ansvarlige... 3 3. Tidsplan... 4 4. Lover, regler, håndbøker... 4 5. Oppgaver/funksjoner... 5 5.1 Formalia... 5 5.2 Stevneleder...

Detaljer

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker

Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet. HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Hånes Idrettsforening, Instruks for Sekretariatet HIF håndball - instruks for sekretær og tidtaker Når HIF som klubb har et arrangement i Håneshallen og skal bemanne sekretariatet skal denne instruks anvendes.

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.5.0-10.nov. 2005 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20

Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 Regelverk for konkurranser i akro Paragliding - Revisjon 2.7.0-13.des. 2008 Side 1/20 1. Innledning 1.1. Formål a. Formålet med dette reglementet er at gjennom et åpent nasjonalt mesterskap å legge til

Detaljer

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE:

NB!!! IKKE gyldige før sesongen 2014/2015. INNHOLDSFORTEGNELSE: NB!!!. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. FELLESBESTEMMELSER.... 4 1.1. ARRANGEMENT.... 4 Generelt.... 4 Søknader.... 4 Prøvedokumenter.... 4 Ledelse av prøven.... 4 Overtegning.... 4 Avlysning av prøven.... 5 Godkjenning

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Arbeidsinstruks for bisittere

Arbeidsinstruks for bisittere Arbeidsinstruks for bisittere Formål: Oppgaver: Framtreden: Egenskaper: Hvem: Habilitet: Diskresjon: Honorar: Materiell: Bisitterne skal assistere dommerne med skriving, utregning og sortering av dommerpapirer.

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer