VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning"

Transkript

1 VEDLEGG V Omtalt i artikkel 4 Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning 1. Kroatia skal på datoen for iverksetting av denne avtalen avskaffe tollavgifter ved innførsel av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat, med unntak for produkter oppført i de følgende tabeller. a) For produkter opplistet i Tabell A, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 60% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 30 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 skal de resterende tollavgifter avskaffes. b) For produkter opplistet i Tabell B, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 70% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 50 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 til 40 % av basistollsatsen, den 1. januar 2005 til 30 % av basistollsatsen, den 1. januar 2006 til 15 % av basistollsatsen, den 1. januar 2007 skal de resterende tollavgifter avskaffes. c) For produkter opplistet i Tabell C, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 65% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 50 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 til 35 % av basistollsatsen, den 1. januar 2005 til 20 % av basistollsatsen, den 1. januar 2006 skal de resterende tollavgifter avskaffes. 2. For produkter oppført i dette vedlegg med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Kroatia tilstå en behandling som ikke er dårligere enn det som tilstås tilsvarende produkter med opprinnelse i Det europeiske fellesskap. Kroatia forplikter seg til straks å informere EFTA-statene om enhver endring av den behandling som tilstås Det europeiske fellesskap for produkter oppført i dette vedlegg. Den blandede komité skal omgående vedta de nødvendige endringer til dette vedlegg.

2 2 Forklarende anmerking til avtrappingstabellene i Vedlegg V Tabellene er delt inn i tre kolonner (HS Pos/Kroatisk tolltariffnummer/). Følgende viser metodologien anvendt for indikere avtrappingen: HS posisjon på 4-sifret nivå (HS-4) og den tilhørende varebeskrivelse, i uthevet skrift, refererer til alle produkter under denne posisjon som er gjenstand for avtrapping. n avsluttes med et punktum (.). ex HS heading på 4-sifret nivå (ex HS-4) refererer til en del av en HS posisjon uten underposisjoner, som er gjenstand for avtrapping. n avsluttes med kolon(:). Produktene omfattet av avtrappingen er oppført i den kroatiske tolltariffen (kroatiske underoppdelinger på 7 eller 8-sifret nivå og den tilhørende varebeskrivelse). HS underposisjon på 6-sifret nivå (uten ex) refererer til den relevante HS underposisjon, som i sin helhet er gjenstand for avtrapping. HS underposisjon på 6-sifret nivå (med ex) refererer til HS underposisjon, som er delvis gjenstand for avtrapping. Produktene omfattet av avtrappingen er oppført i den kroatiske tolltariffen (kroatiske underoppdelinger på 7 eller 8-sifret nivå og den tilhørende varebeskrivelse). Beskrivelser av underposisjoner uten underposisjonsnummer er ikke gjenstand for avtrapping. Slike beskrivelser er kun nevnt av opplysningshensyn.

3 3 TABELL A TIL VEDLEGG V ex Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å hindre at det klumper seg og holder seg frittrennende; sjøvann bordsalt og salt til matvareindustrien salt til annen industri - vegsalt ellers Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt alabast, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater. ex Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene. - motorbensin og andre lette destillater: -- flybensin -- blyfri motorbensin -- annen motorbensin spesialbensin (utvinnbar og andre) mineralterpentin (white spirit) jetbensin (flydrivstoff) - parafin og andre mellomdestillater: parafin jetparafin (flydrivstoff) alfa og normale olefiner (blandinger), vanlig parafin (C10 C13) - tunge oljer, unnatt avfall som skal anvendes i videre produksjon: -- gassoljer -- ekstra lette og lette spesial fyringsoljer lette, mellom, tunge og ekstra tunge fyringsoljer med lavt svovelinnhold

4 andre lette, mellom, tunge og ekstra tunge fyringsoljer basisoljer Bright stock smøreoljer og smørefett -- transformator- og isolasjonsoljer andre tunge oljer og produkter derav Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner. - gjort flytende: propan butan andre -- etylen, propylen, butylen og butadien - i gassform: andre Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jord-oljevoks, slack wax, ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget vaselin parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler jordoljebitumen Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs mastiks, cut-backs ). - bituminøs mastiks andre ex Karbon ( Carbon black og andre former av karbon som ikke er nevnt eller innbefattet annet sted) Carbon black Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre.

5 5 ex ex hydrogenklorid (saltsyre): for analytisk bruk Salpetersyre; nitrersyrer. - salpetersyre, for analytisk bruk andre salpetersyrer Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning. ex ammoniakk i vandig oppløsning for analytisk bruk Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali); natrium- og kaliumperoksid. - natriumhydroksid (kaustisk soda): ex i fast form granulert, for analytisk bruk ex kaliumhydroksid (kaustisk kali) granulert, for analytisk bruk Sykliske hydrokarboner. - xylener : ex o-xylen for analytisk bruk ex m-xylen for analytisk bruk ex p-xylen for analytisk bruk ex blandede xylenisomerer for analytisk bruk Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - mettede, enverdige alkoholer: ex metanol (metylalkohol): for analytisk bruk ex propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol):

6 for analytisk bruk Ketoner og kinoner, også med annen oksygenfunksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - asykliske ketoner uten annen oksygenfunksjon: ex aceton: for analytisk bruk Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - estere av eddiksyre: ex etylacetat : for analytisk bruk Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er). ex andre - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også hydrogenert): atrazine Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; immunsera og andre bestanddeler av blod samt modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og liknende produkter vaksiner for dyr ex andre: Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, eller 30.06) som består av to eller flere bestanddeler som er blandet sammen for terapeutisk eller profylaktisk bruk, men ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg ellers -- polymatose COMPLEX med jern(iii)hydroksid -- sukrose COMPLEX med jern(iii)hydroksid Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, eller 30.06) som består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk eller profylaktisk bruk, i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg. ex med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av andre antibiotika tilberedte legemidler for detaljsalg

7 7 - med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37, men uten innhold av antibiotika ex med innhold av insulin tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av binyrebarkhormoner ex andre tilberedte legemidler for detaljsalg tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner, andre produkter som hører under posisjon 29.37, eller antibiotika tilberedte legemidler for detaljsalg ex andre legemidler med innhold av vitaminer eller andre produkter som hører under posisjon ex andre: tilberedte legemidler for detaljsalg -- medisinsk te tilberedte legemidler for detaljsalg ellers -- doserte legemidler i bulk Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel esker og vesker med førstehjelpsutstyr Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiserings-midler og tilberedte farger, smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller glassindustrien; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel på basis av polyestere på basis av akryl- eller vinylpolymerer Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i vandig medium Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.

8 8 - trykkfarger : svarte andre Preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater (unntatt legemidler), herunder solbadpreparater; preparater for manikyr eller pedikyr. - ellers: ex ellers --- ikke pakket for detaljsalg pakket for detaljsalg Preparater til bruk før, under og etter barbering, kroppsdeodoranter, badepreparater, hårfjerningsmidler og andre parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med desinfiserende egenskaper. ex ellers: pakket for detaljsalg Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller metall, skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av papir, vatt, filt, fiberduk ( nonwovens ), skumplast og skumgummi, impregnert, bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som hører under posisjon Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, også i kassetter for røntegnfotografering Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere Frostvæsker og tilberedte væsker for avising Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former; andre polymerer av vinyl i ubearbeidde former. - polyvinylacetate : i vandig dispersjon annen Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, også i ruller ellers

9 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer og uten underlag. ex av polymerer av etylen folie med tykkelse på 12 micron i ruller på 50 til 90 mm bredde Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger, av plast av polymerer av etylen av annen plast - sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus): sneller, spoler, bobiner og liknende ex andre: tønner, fat og beholdere andre -- av polymerer av propylen, for emballering av margarin Bordservise, kjøkkenutstyr, andre husholdningsartikler og toalettartikler av plast Byggevarer av plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks. muffer, knær, flenser) ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten forbindelsesdeler forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall, uten forbindelsesdeler forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten forbindelsesdeler. ex med forbindelsesdeler: ellers -- egnet til å lede gasser og vesker, til bruk i sivile luftfartøyer Garderobekofferter, håndkofferter, toalett-kofferter, attachékofferter, dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier, etuier og vesker for kikkerter, kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt liknende beholdere; reisevesker, toalettvesker, ryggsekker, håndvesker, shopping-vesker, lommebøker, pengepunger, kartmapper, sigarettetuier, tobakkspunger, verktøyvesker, sportsvesker, flaskefutteraler, smykkeskrin, pudderdåser, etuier for bestikk og liknende beholdere, av lær, kunstlær, plast (som plater, duk eller folier), tekstilmateriale, vulkanfibrer eller papp eller helt eller hovedsakelig overtrukket med slike materialer eller med papir Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp), også sammensatte (uten forbindelse med andre materialer), unntatt de varer som hører under posisjon ex Kunstig pelsskinn og varer derav.

10 varer av kunstig pelsskinn Jernbane- og sporvegssviller av tre Bygningssnekker- og tømmermannsarbeider, herunder lamellplater med innvendig hulrom (celleplater), sammensatt parkett og takspon ( shingles og shakes ), av tre vinduer (herunder franske vinduer) og vindusrammer og -karmer dører og dørkarmer samt dørterskler: sammensatt parkett Annet ubestrøket papir og papp, i ruller eller ark, ikke videre bearbeidd eller behandlet enn det som er nevnt i note 2 til dette kapittel halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir (fluting) Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert, belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller ark, unntatt varer av det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, eller ex ellers andre - papir og papp påført klebestoff: --- klebrig papir til frimerker Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort av papir eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende ex esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp. - sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp: -- for emballering av melk ellers ex sekker og poser med bunn av bredde minst 40 cm. - andre sekker og poser, herunder kremmerhus. - annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater: sylindriske esker av to eller flere materialer sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende.

11 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre), mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med mellomliggende kopipapir samt liknende varer av papir eller papp til bruk i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt bokpermer av papir eller papp Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer. - papir påført klebestoff, i strimler eller ruller: selvklebende annet ruller, ark og skiver med trykk til selvregistrerende apparater. - annet papir og annen papp, av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål: trykt, mønsterpreget eller perforert annet brett, tallerkener, fat, kopper og liknende av papir eller papp støpte eller pressede varer av papirmasse: ex ellers: andre -- pakninger, underlagsskiver og andre tetninger, til bruk i sivile luftfartøyer Vevnader av kardet ull eller kardede, fine dyrehår. - som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår: andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter Garn av bomull (unntatt sytråd), i detaljopplegging som inneholder minst 85 vektprosent bomull Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt høyst 200 gram pr. m². - ensfargede: i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m andre vevnader - trykte:

12 i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt over 200 gram pr. m². - bleikede: i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill andre vevnader - ensfargede: andre vevnader - flerfargede: andre vevnader - trykte: andre vevnader Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m². - bleikede: andre vevnader - ensfargede: andre vevnader - trykte: andre vevnader Garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder syntetiske monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67 desitex. - teksturert garn: ex av polyester med mål som overstiger 50 tex pr. enkelt garn Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt over 170 gram pr. m²: - ubleikede eller bleikede: i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester. - ensfargede: i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester

13 i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester andre vevnader Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer. - av stapelfibrer av polyester: blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår ellers Vevnader av kunstige stapelfibrer ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede trykte ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede trykte - som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer: - som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter: - som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår: Vatt av tekstilmaterialer og varer derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5 mm (fnugg), støv og nupping av tekstilmaterialer. - vatt; andre varer av vatt: av bomull Fiberduk ( nonwovens ), også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert. - av syntetiske eller kunstige filamenter: med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²

14 med vekt over 150 gram pr. m² - annen: med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m² med vekt over 150 gram pr. m² Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige eller som metervare av andre tekstilmaterialer Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som metervare av nylon eller andre polyamider av andre syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer av andre tekstilmaterialer Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som metervare Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon av bomull Etiketter, merker og liknende varer av tekstilmateriale, som metervare, bånd eller tilskåret, ikke broderte ellers Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med fóring, armering eller tilbehør av andre materialer Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller gutter Tepper og pledd tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av ull eller dyrehår tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av bomull tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av syntet iske tekstilfibrer andre tepper og pledd Sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende sengelinnet av trikotasje - annet sengelinnet, trykt:

15 av bomull av syntetiske eller kunstige fibrer av andre tekstilmaterialer - annet sengelinnet: ex av bomull ellers --- av håndklefrotté og liknende frottéstoffer av andre tekstilmaterialer dekketøy av trikotasje - annet dekketøy: av bomull av andre tekstilmaterialer Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast. - sportsfottøy: ellers fottøy med overdel av stropper eller reimer som er festet til sålen med plugger: annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall: - annet fottøy som dekker ankelen ellers Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær. - sportsfottøy: ellers fottøy med yttersåle av lær, og overdel bestående av lærreimer som omslutter vristen og stortåen fottøy med trebunn, uten innvendig såle og uten innebygget beskyttelseståkappe av metall annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall - annet fottøy med yttersåle av lær som dekker ankelen ellers

16 16 - annet fottøy: som dekker ankelen ellers Annet fottøy med overdel av lær eller kunstlær med overdel av tekstilmateriale Hatter og andre hodeplagg, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt eller andre tekstilmetervarer (men ikke strimler), også fôrede eller garnerte; hårnett av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte Andre hodeplagg, også fôrede eller garnerte Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, lueskygger og hakereimer, til hodeplagg Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og liknende) Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og liknende Deler, utstyr og tilbehør til varer som hører under posisjon eller Bearbeidet monument- og bygningsstein (unntatt skifer) og varer derav, unntatt varer som hører under posisjon 68.01; mosaikkterninger og liknende, av naturlig stein (herunder skifer), også på et underlag; kunstig fargede korn, splinter og pulver av naturlig stein (herunder skifer). - annen monument- eller bygningsstein og varer derav, bare hogd eller sagd, med en flat eller jevn overflate: marmor, travertin og alabast annen kalkholdig stein annen stein - ellers: marmor, travertin og alabast annen kalkholdig stein annen stein Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for sliping, kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller polérsteiner for hånd, og deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte, naturlige eller kunstige slipestoffer eller av keramisk materiale, også med deler av andre materialer. - andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende: av andre agglomererte slipestoffer eller av keramikk ex bryne- eller polérsteiner for hånd:

17 av kunstig materiale Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilmateriale, papir, papp eller andre materialer, også tilskåret, sydd eller på annen måte sammenføyd Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske materialer; blandinger og varer av varme-isolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske materialer, unntatt slike som hører under posisjon eller eller kapittel slaggull, steinull og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes blandinger derav) i bulk, plater eller ruller Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen eller steinkulltjærebek) i ruller ex andre: ellers -- takshingel av bitumen Plater, paneler, fliser, blokker og liknende varer av vegetabilske fibrer, av halm eller av spon, sagflis eller annet avfall av tre, agglomererte med sement, gips eller andre mineralske bindemidler Varer av gips eller av blandinger på basis av gips Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også forsterkede, unntatt varer som hører under posisjon eller bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest og magnesiumkarbonat garn og tråd snører og liner, også flettede vevnader av trikotasje klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg papir, papp og filt pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller ex ellers: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer Friksjonsmateriale og varer derav (f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller liknende, på basis av asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstilmateriale eller andre materialer. ex bremsebelegg og bremseklosser:

18 andre ex annet: andre -- til bruk i sivile luftfartøyer -- til bruk i sivile luft fartøyer Keramiske murstein, blokker, hulstein og liknende Takstein, skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsornamenter og andre keramiske bygningsvarer Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og klosettskåler, spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast installasjon, av keramiske materialer "Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte trådglass Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk bruk, også graderte eller kalibrerte. ex av smeltet kvarts eller annen, smeltet silisiumdioksid andre -- kvart s reagernsrør og holdere til bruk i diffusjons- og oksidasjonsovner for tilvirkning av halvlederskiver av annet glass som har en lineær utvidelses-koeffisient på høyst 5 x 10-6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 0 C til C ellers Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål. ex fóringsrør og produksjonsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass: -- fóringsrør med utvendig diameter ikke overstigende produksjonsrør med en utvendig diameter under 3 ½ andre ex andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål andre ellers -- med fastsittende forbindelsesdeler, egnet til å lede gasser og vesker, til bruk i sivile luftfartøyer

19 Jern - og stålkonstruksjoner (unntatt prefabri kerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner bruer og bruseksjoner tårn og master ex utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i gruver) -- gruvestøtte andre Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt be holdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr. ex Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser. - uferdige beholdere for flytende oljegass andre Tau, liner, kabler, flettede bånd, stropper og liknende, av jern eller stål, uten elektrisk isolasjon. ex tau, liner og kabler: -- ståltråd -- ellers: --- med fastsittende forbindelsesdeler eller som ferdigvarer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex andre -- med fastsittende forbindelsesdeler eller som ferdigvarer, til bruk i sivile luftfartøyer andre Piggtråd av jern eller stål; vridd, flat tråd eller bånd, med eller uten pigger, samt løst snodd, dobbel tråd av det slag som brukes til gjerdetråd, av jern eller stål Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall av jern eller stål. - annen duk, gitter og netting: belagt eller overtrukket med sink plastbelagt ellers Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål.

20 Anker, dregger og deler dertil, av jern eller stål. ex Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av jern eller stål, også med hode av annet materi ale, men unntatt slike varer med hode av kobber for skinner for betong Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske tre skruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål. - gjengede varer skinneskruer (franske treskruer) andre treskruer skruekroker og øyeskruer selvgjengende skruer andre - ugjengede varer: sprengskiver og andre låseskiver nagler kiler og splittpinner andre Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål. - apparater for matlaging samt tallerkenvarmere for gass eller både gass og annet brensel for fast brensel Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure - og pussehansker og liknende, av jern eller stål stålull; gryteskrubber, skure og pussehansker og liknende - andre av rustfritt stål Andre varer av jern eller stål andre - smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde: ex varer av jern- eller ståltråd -- til bruk i sivile luftfartøyer

21 andre ex ellers: varer og deler dertil brukt til taktekking, regnvannsfjerningssystemer, taklister eller utstyr, takvindu rammer eller luftehull etc., stålbelagt med aluminiumsink legering som er videre belagt med lag av akrylmaling andre -- paller og platformer for håndtering av gods Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidedte til bruk i konstruksjoner. ex dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler andre ex ellers -- dører for båter og yatcher elementer til bruk i konstruksjoner andre -- master hvor tverrsnittet ikke overstiger 100mm Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, aluminium, uten elektrisk isolasjon Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskript-beholdere, penneskåler, stempeloppsatser og liknende kontor- eller skrivebordutstyr, av uedelt metall, unntatt kontormøbler som hører under posisjon Propper, kapsler og lokk (herunder crownkorks, skrukorker og skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og annet emballasjetilbehør, av uedelt metall. ex ellers: -- skrukorker segl, ikke videre bearbeidd segl, bearbeidet andre -- blikklokk med en diameter på 73 mm Kjeler for vanndamp eller annen damp (unntatt sentralvarmtvannskjeler som også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskjeler.

22 22 - kjeler for vanndamp eller annen damp vannrørskjeler med dampprsoduksjon over 45 tonn/h vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/h andre dampkjeler, herunder hybridkjeler ex hetvannskjeler: oppvarmet med ved Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon deler Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon eller (f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer for dampmaskiner deler Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og liknende utstyr. ex andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere: -- med kapasitet som ikke overstiger 84 MJ per time -- for fast brensel ellers: Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske; varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon kjøleskap av husholdningstypen: av kompresjonstypen av absorbsjonstypen, elektriske andre andre disker, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming, for behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur, f.eks. oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, steri lisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype. - ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstypen: gassfyrte varmtvannsberedere av gjennom-strømningstypen andre apparater og andre innretninger for sterilisering eller rektifisering - andre apparater og innretninger:

23 23 ex for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat --- til bruk i sivile luftfartøyer --- ellers ex ellers: --- til fremstilling av mat, uten ved koking --- industri-innretninger for damping av tre --- andre: ---- apparater for kjemisk pådamping på halvlederskiver andre Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt valsemaskiner for metall eller glass, samt valser dertil. ex kalandrer og andre valsemaskiner: -- strykemaskiner til bruk i hjemmet Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser. - sentrifuger, herunder tørkesentrifuger: ex tørkesentrifuger for tøy: til bruk i hjemmet ex andre - apparater for filtrering eller rensing av væsker: --- for andre væsker enn vann og drikkevarer, til bruk i sivile luftfartøyer ellers - apparater for filtrering eller rensing av gasser: ex luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer. --- til bruk i sivile luftfartøyer ellers ex andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ellers - deler:

24 24 ex til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger: --- deler til sentrifuger for bearbeiding av halvlederskiver --- deler til sentrifuger for påføring av fotografiske emulsjoner på halvlederskiver ellers Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags: konst antvekter og vekter som veier forut bestemte vektmengder og tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter - andre vekter og veieinnretninger: med veiekapasitet høyst 30 kg ex med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg --- elektroniske vekter for veiing av dyr, innebefattende elektronisk indikator med digital visning og loadbars, eller feet incorporating loadcells, til forbindelse med indikatorer ved hjelp av kabel eller trådløs kommunikasjon med indikatoren andre ellers Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller forstøvning av væs ker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde; sprøyte pistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende. ex brannslokningsapparater, også ladde: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre apparater: ex for land- eller hagebruk --- sprøyteapparater for vinmarker --- for kunstig regn --- andre atomisører høyst 400 l --- andre atomisører over 400 l andre Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte - eller håndteringsutstyr ex trucker med annen fremdriftsmotor: andre -- for transport av flytende slagg og metaller med løfte kapasitet høyst 50 t -- andre med løfte kapasitet høyst 5 t

25 traller uten fremdriftsmotor Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner). ex pneumatiske elevatorer og transportører: andre ex andre: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og materialer: -- til bruk i sivile luftfartøyer Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding eller kultive ring av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser: ploger skålharver andre - harver, opprivere, kultivatorer, ugrasrensere og hakker: såmaskiner, plantemaskiner og omplantemaskiner spredere for natur- eller kunstgjødsel andre maskiner og apparater Maskiner og apparater for innhøsting eller tre sking, herunder halm-, høyeller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og appa rater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under po sisjon plenklippere: motordrevne, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet andre slåmaskiner (unntatt plenklippere), herunder slåmaskiner for traktormontering Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel, for indu striell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller fjærfe maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller grønnsaker Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon 84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner; symaskinnåler symaskiner av husholdningstypen Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner og flerstasjonsmaskiner, for bearbeiding av metall.

26 én-stasjonsmaskiner flere-stasjonsmaskiner Dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) for metall andre - horisontale dreiebenker: Sponavtagende verktøymaskiner (herunder flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter) for boring, fresing eller gjenging i metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) som hører under posisjon ex ellers - andre boremaskiner, unntatt uteboremaskiner: --- koordinert andre - andre fresemaskiner: ex numerisk styrte: --- portal andre ex ellers: --- portal --- gjengefresemaskiner til fremstilling av registeraksler andre Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, poléring eller annen etterbehandling av metall eller cermeter ved hjelp av slipesteiner, slipe middel eller polérmiddel, unntatt maskiner for fresing, sliping, eller tannhjulsetterbe handling som hører under posisjon ex andre: - planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger: --- for kule eller rullelager deler for veivaksler andre - kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere): Verktøymaskiner for høvling, shaping, notstikking, rømming, tannhjulsskjæring eller tannhjulsetterbe handling, saging eller kapping samt andre sponavtakende verk tøymaskiner for bearbeiding av metall eller cermeter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted sage- eller kappemaskiner

27 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og liknende, herunder reduksjonsventiler og termostatventiler. ex reduksjonsventiler: andre ex kontrollventiler : andre -- trykkregulerte ventiler for komprimerte gass sylindre -- vakumkurv med ventil ex sikkerhets- eller avlastningsventiler: andre ex andre innretninger: -- med normal størrelse på 15 mm eller mer, men som ikke overstiger 1200 mm og med pressytelse høyst 16 MPa reguleringsventil drevet elektromekanisk eller pnematisk tilbehør til enkelt eller dobbeltrøret sentralvarme med nominell størrelse 3/8 eller mer, men ikke over 3/ Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater). - andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer: ex med ytelse over 750 W: --- motorer med ytelse over 735 W, likestrømsgeneratorer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex med ytelse over 75 kw, men ikke over 375 kw: --- motorer med ytelse over 140 kw og generatorer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex andre vekselstrømsmotorer, enfasede: -- motorer med reduksjonsgir til dør- åpning og lukning -- andre: --- med ytelse over 735 W, men ikke over 150 kw til bruk i sivile luftfartøyer andre - andre vekselstrømsmotorer, flerfasede : ex med ytelse høyst 750 W:

28 motorer med reduksjonsgir til dør- åpning og lukning --- andre elektriske motorer med reduksjonsgir --- andre: ---- med ytelse over 735 W, til bruk i sivile luftfartøyer ellers ex med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw --- elektriske motorer med reduksjonsgir --- andre: ---- til bruk i sivile luftfartøyer ellers Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere. ex med ytelse høyst 75 kva andre - generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer --- til bruk i sivile luftfartøyer ex med ytelse over 75 kva, men ikke over 375 kva andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ex med ytelse over 375 kva andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ex generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning andre ex andre: --- til bruk i sivile luftfartøyer - andre generatoraggregater: -- drevet av vindkraft --- likestrøm: ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre

29 vekselstrøm: ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre ex roterende, elektriske omformere ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer ex induktorer ( ballasts ) for lysstofflamper: andre -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre transformatorer: ex med ytelse over 500 kva --- til elektriske ovner for malmsmelting andre ex statiske omformere: -- til bruk i sivile luftfartøyer -- til automatiske databehandlingsmaskiner og enheter dertil, og telekommunikasjonsutstyr -- sammensatte trykte kretser til produkter som hører under denne avtale samt sammensetninger for ekstern tilkobling som f.eks. kort som faller inn under PCMCIA-standarden. Slike sammensetninger av trykte kretskort består av en eller flere trykte kretser under posisjon med ett eller flere aktive elementer satt på, også med passive elementer. Med betegnelsen aktive elementer forstås her dioder, transistorer og liknende halvlederenheter, også fotosensitive, som hører under posisjon 85.41, og integrerte kretser andre Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanent-magneter; elektromagnetiske og permanent-magnetiske chucker, tvinger og liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetsike koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikkreguleringsuttyr, for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller flyplasser (unntatt det som hører under posisjon utstyr for jernbaner eller sporveger annet utstyr Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder sealed beam lamper og lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper. - andre glødelamper,unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys:

30 andre Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte elektiske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler. - tråd til vikling av spoler: ex av kobber med diameter høyst 2,5 mm koaksialkabler og andre koaksialledere Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde eller elektriske akkumulatorer. ex drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde. -- brannsikre, som ikke danner gnister for vanlige sporskinner andre Andre lokomotiver; tendere Vogner med egen fremdriftsmotor for jernbaner eller sporveger, unntatt de som hører under posisjon Passasjervogner for jernbaner eller sporveger, med eller uten egen fremdriftsmotor; bagasjevogner, postvogner og andre spesialvogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor (unntatt de som hører under posisjon 86.04) Godsvogner og lastevogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger. - boggier, bisselboggier, aksler og hjul samt deler dertil drivboggier og bisselboggier andre boggier og bisselboggier kroker og annet koplingsutstyr, vognbuffere samt deler dertil. ex Beholdere (containere) (herunder beholdere for transport av flytende varer) spesielt bestemt og utstyrt for transport med ett eller flere slags transportmidler. - for transport av radioaktive substanser andre Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09): ex trekkvogner til semitrailere:

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 9 NR. 1 NEDTRAPPING AV TOLLTARIFFER PÅ INDUSTRIVARER

VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 9 NR. 1 NEDTRAPPING AV TOLLTARIFFER PÅ INDUSTRIVARER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 9 NR. 1 NEDTRAPPING AV TOLLTARIFFER PÅ INDUSTRIVARER VEDLEGG IV OMTALT I ARTIKKEL 9 NR. 1 NEDTRAPPING AV TOLLTARIFFER PÅ INDUSTRIVARER 1. Toll, og avgifter med tilsvarende

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER

K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER K A P I T T E L 4 6 VARER AV STRÅ, HALM, ESPARTO ELLER ANDRE FLETTEMATERIALER; KURVMAKERARBEIDER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter (foruten varer av luffa) halvfabrikater (posisjon 46.01)

Detaljer

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tekstilstoff som ikke er fremstilt som vevd stoff ved kryssing av varp- og vefttråder, men ved en serie løkker som

Detaljer

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter sink og sinklegeringer og visse varer derav. Sink utvinnes hovedsakelig av svovelholdig malm (sinkblende) og i mindre

Detaljer

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER

K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER K A P I T T E L 5 5 SYNTETISKE OG KUNSTIGE STAPELFIBRER Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Kapitlet omfatter

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER

K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER K A P I T T E L 4 5 KORK OG KORKVARER Alminnelige bestemmelser Kork fremstilles nesten utelukkende fra den ytre barken av korkeika (Quercus suber) som vokser i Sør-Europa og i Nord-Afrika. Den første barken

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I 1 TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I LISTE OVER BEARBEIDING FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er oppført

Detaljer

Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015.

Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015. Tabell over tolltariffnummer, dekk- og kjøretøy-/maskinkategorier, gebyrkoder og gebyrsatser/tillegg 1.1. 2015. Norsk Dekkretur AS har ikke gjort endringer i de miljøgebyrsatsene for dekk som ble gjort

Detaljer

TABELL C TIL VEDLEGG III. Den 1. januar 2011 skal importtollen reduseres til 55 % av basistollsatsen.

TABELL C TIL VEDLEGG III. Den 1. januar 2011 skal importtollen reduseres til 55 % av basistollsatsen. TABELL C TIL VEDLEGG III Tollsatsene ved innførsel av produkter som er omfattet av denne tabell, skal reduseres som følger: (a) Ved ikrafttredelse av denne avtalen skal importtollen reduseres til 70 %

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL

K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL K A P I T T E L 6 5 HODEPLAGG OG DELER DERTIL Alminnelige bestemmelser Med de unntak som er nevnt nedenfor, omfatter dette kapitlet hatteemner (stumper), hatter og ferdige hodeplagg, alle slags, uansett

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

K A P I T T E L 7 6 ALUMINIUM OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 6 ALUMINIUM OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 6 ALUMINIUM OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter aluminium og aluminiumlegeringer og visse varer derav. Aluminium utvinnes hovedsakelig av bauxitt som er et

Detaljer

INNLEDENDE ANMERKNINGER

INNLEDENDE ANMERKNINGER INNLEDENDE ANMERKNINGER Anmerkning 1 Generell innledning: 1.1 Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er

Detaljer

TABELL B TIL VEDLEGG III. Ved innførsel av produkter omfattet av dette vedlegg skal tollsatsen reduseres som følger:

TABELL B TIL VEDLEGG III. Ved innførsel av produkter omfattet av dette vedlegg skal tollsatsen reduseres som følger: TABELL B TIL VEDLEGG III Ved innførsel av produkter omfattet av dette vedlegg skal tollsatsen reduseres som følger: (a) (b) (c) (d) når denne avtalen trår i kraft, skal importtollen reduseres til 60 %

Detaljer

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1

A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R. Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 A L M I N N E L I G E F O R T O L K N I N G S R E G L E R Klassifisering av varer i tolltariffen skal skje etter følgende prinsipper: REGEL 1 TITLENE PÅ AVSNITT, KAPITLER OG UNDERKAPITLER TJENER BARE TIL

Detaljer

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV

K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Dette kapitlet omfatter: K A P I T T E L 4 3 PELSSKINN (OGSÅ KUNSTIG) OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser 1. Rå pelsskinn, unntatt rå huder og skinn som hører under posisjon 41.01, 41.02 eller 41.03.

Detaljer

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT)

K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) K A P I T T E L 4 2 VARER AV LÆR; SALMAKERARBEIDER; REISEEFFEKTER, HÅNDVESKER OG LIKNENDE BEHOLDERE; VARER AV TARMER (UNNTATT AV WORMGUT) Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter hovedsakelig varer

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK

KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK KAPITTEL 37 VARER TIL FOTOGRAFISK ELLER KINEMATOGRAFISK BRUK Alminnelige bestemmelser De fotografiske plater, film, papir, papp og tekstilstoff som hører under kapittel 37, er forsynt med ett eller flere

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg I

Tillegg 1 til Vedlegg I Tillegg 1 til Vedlegg I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet LISTE OVER PRODUKTER OG BEARBEIDINGER ELLER FOREDLINGER SOM GIR OPPRINNELSESSTATUS HSposisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding foredling utført på ikkeopprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus (1)

Detaljer

K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE

K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE K A P I T T E L 6 2 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, UNNTATT TRIKOTASJE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter klær, tilbehør til klær samt deler til slike varer for menn, kvinner eller barn, fremstilt

Detaljer

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.7.2011 Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens 63.01 Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming 63011000 RK-210 1,00 % 76.10 Konstruksjoner av aluminium

Detaljer

Definisjon av begrepet INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

Definisjon av begrepet INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Tillegg I Definisjon av begrepet VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: For alle varer fastsetter listen de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig

Detaljer

TABELL A TIL VEDLEGG III. Tollsats på produkter oppført i denne liste skal ved innførsel reduseres som

TABELL A TIL VEDLEGG III. Tollsats på produkter oppført i denne liste skal ved innførsel reduseres som TABELL A TIL VEDLEGG III følger: Tollsats på produkter oppført i denne liste skal ved innførsel reduseres som (a) (b) ved iverksetting av denne avtalen, til 40 % av basistollsatsen, og den 1. januar 2011

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer

A V S N I T T X I I I VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER

A V S N I T T X I I I VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER A V S N I T T X I I I VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLASS OG GLASSVARER K A P I T T E L 6 8 VARER AV STEIN, GIPS, SEMENT, ASBEST, GLIMMER

Detaljer

- 1 - TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V. Innledende anmerkninger til listen til vedlegg 2

- 1 - TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V. Innledende anmerkninger til listen til vedlegg 2 - 1 - TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V Innledende anmerkninger til listen til vedlegg 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK

K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK K A P I T T E L 5 9 TEKSTILSTOFF MED IMPREGNERING, OVERDRAG, BELEGG ELLER LAMINERT; TEKSTILVARER AV DET SLAG SOM EGNER SEG TIL INDUSTRIELT BRUK 59.01 TEKSTILSTOFF OVERTRUKKET MED NATURLIGE GUMMIER ELLER

Detaljer

(1) (2) (3) eller (4) kapittel 1 Levende dyr Alle anvendte dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet

(1) (2) (3) eller (4) kapittel 1 Levende dyr Alle anvendte dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet kapittel Levende dyr Alle anvendte dyr fra kapittel må være fremstilt i sin helhet 2 Kjøtt og spiselig slakteavfall materialer fra kapittel og 2 må være fremstilt i sin helhet ex 02.08 kapittel 3 4 Annet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 114/2000 av 22. desember om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 114/2000 av 22. desember 2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B

VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B VEDLEGG II TIL PROTOKOLL B LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som

Detaljer

K A P I T T E L 5 6 VATT, FILT OG FIBERDUK ( NONWOVENS ); SPESIALGARN; HYSSING, SNØRER, LINER OG TAU SAMT VARER DERAV

K A P I T T E L 5 6 VATT, FILT OG FIBERDUK ( NONWOVENS ); SPESIALGARN; HYSSING, SNØRER, LINER OG TAU SAMT VARER DERAV K A P I T T E L 5 6 VATT, FILT OG FIBERDUK ( NONWOVENS ); SPESIALGARN; HYSSING, SNØRER, LINER OG TAU SAMT VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke tekstilvarer av en spesiell

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon

Fremstilling fra materialer fra enhver posisjon kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet kapittel 2 Kjøtt spiselig slakteavfall materialer fra kapittel 1 2 må være fremstilt i sin helhet kapittel 3 4 Fisk krepsdyr,

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er

Detaljer

(1) (2) (3) eller (4) Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet

(1) (2) (3) eller (4) Fremstilling hvor alle anvendte materialer fra kapittel 3 må være fremstilt i sin helhet kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet kapittel 2 Kjøtt spiselig slakteavfall materialer fra kapittel 1 2 må være fremstilt i sin helhet kapittel 3 4 Fisk krepsdyr,

Detaljer

K A P I T T E L 7 3 VARER AV JERN ELLER STÅL

K A P I T T E L 7 3 VARER AV JERN ELLER STÅL K A P I T T E L 7 3 VARER AV JERN ELLER STÅL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter varer av jern (herunder støpejern som definert i note 1 til dette kapitlet) og stål. Posisjonene 73.01-73.24

Detaljer

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600

Froth-Pak 600. Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Froth-Pak 600 Reparasjons kit (Komponent A +B) Polyuretan skum Ekspansjon 1 dm 3 gir 3 dm 3 Gir 1420 dm 3 skum Brannklasse B2 (DIN 4102/1) Side 1 av 5 Revisjon 01 revisjonsdato 18.05.200

Detaljer

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens 63.01 Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming 63011000 RK-105 0,50 % 76.10 Konstruksjoner av aluminium

Detaljer

Tillegg 2 til Vedlegg I

Tillegg 2 til Vedlegg I Tillegg 2 til Vedlegg I LISTE OVER BEARBEIDING FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er oppført

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 18. årgang 5.5.2011 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 26 ISSN 1022-9310. 18. årgang 5.5.2011 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 26 18. årgang 5.5.2011 2011/EØS/26/01 EØS-komiteens beslutning nr. 4/2011 av 11. februar 2011

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG V PANAMAS TOLLAVVIKLINGSPLAN FOR ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER 1. Følgende nedtrappingskategorier oppført i tabellen til

Detaljer

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

K A P I T T E L 7 5 NIKKEL OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 5 NIKKEL OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 5 NIKKEL OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter nikkel og nikkellegeringer samt visse varer derav. Nikkel er et forholdsvis hardt, gråhvitt metall som smelter

Detaljer

Vedlegg til Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale)

Vedlegg til Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale) VEDLEGG 1 Vedlegg til Avtale mellom EFTA-statene og Det hasjimittiske kongeriket Jordan (frihandelsavtale) Vedlegg I Produkter som ikke er omfattet av avtalen Omtalt i artikkel 2, punkt a Produkter som

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010

Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING. av 23. februar 2010 Nr. 58/598 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSBESLUTNING 2015/EØS/58/73 av 23. februar 2010 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk.

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING. En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekk. MONTERINGSVEILEDNING En guide for panel installasjon, inkludert kutting og bukking/knekking INTRODUKSJON Flere installasjonsmetoder kan benyttes. Aluminium har en termisk utvidelse og en må beregne at

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN

VEDLEGG I. OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 2.1 NR. 1 (a) VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN -2- VEDLEGG I OMTALT I ARTIKKEL 2.1 VARER SOM ER UNNTATT FRA DENNE AVTALEN Varene i tabellene 1 og 2 er unntatt fra bestemmelsen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 188/1999 av 17. desember 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 188/1999 av 17. desember 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 188/1999 av 17. desember 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

Nr. 42/160 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave 3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL

KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL KAPITTEL 2 KJØTT, FLESK OG SPISELIG SLAKTEAVFALL Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kjøtt og flesk i hele skrotter (det vi si kroppen av dyret med eller uten hode), halve skrotter (skrotten

Detaljer

Er det så farlig? tømming av et magasin.

Er det så farlig? tømming av et magasin. Er det så farlig? tømming av et magasin Fort og "gærli" Utvidelse av Oslo Vitensenter med 700 m² Tømme magasin M11 Estimert: 6000 gjenstander 4 år, intern bemanning 2 gjenst.konservatorer 2 konservatorer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Standard container. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52. Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer.

Standard container. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52. Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer. Norway Lillestrøm 2003 Elvegaten 52 Mob: 0047 97619349 Tlf: 0047 63810016 Fax: 0047 63818940 Mail: Rcontainer@Rcontainer.no www. RContainer. no Standard container Tekniske spesifikasjoner Grunn plan 991

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V. Innledende anmerkninger til listen i tillegg 2

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V. Innledende anmerkninger til listen i tillegg 2 TILLEGG 1 TIL VEDLEGG V Innledende anmerkninger til listen i tillegg 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter ferdige klær og ferdig tilbehør til klær, av trikotasje, for herrer og gutter eller damer og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass

14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass BREEAM-NOR 2012 Teknisk sjekkliste A15 377 14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass Sjekkliste A15a - Rutiner for å overvåke avfall på byggeplassen og for å sette mål for å

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et

Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et 1 1 2 3 Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag og en fremgangsmåte for å fremstille et rør. Fleksible rør er vanlig og blir vanligvis

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er

Detaljer

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING

ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING ASBEST FAKTA OG PRØVETAKING 2 Hva er asbest og hvorfor ble det brukt? Asbest er en fellesbenevnelse på en rekke silikatmineraler som finnes i basiske bergarter. I utgangspunktet har asbest, som byggemateriale,

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

STOPNINGsMATERIALE TIL MØBELRESTAURERING!

STOPNINGsMATERIALE TIL MØBELRESTAURERING! STOPNINGsMATERIALE TIL MØBELRESTAURERING! Ved restaurering av gamle møbler, er det viktig å bruke samme type stopningsmateriale som er brukt opprinnelig. Alfagress, celocrin, krøllhår osv. ble mye brukt

Detaljer

K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL

K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL K A P I T T E L 5 1 ULL, FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VEVNADER AV TAGL Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt

Detaljer

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag

Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Tittel: Fleksibelt rørformet element med tettende tapelag Fagfelt Oppfinnelsen angår generelt fleksible rør og især en ny utforming for et fleksibelt rør med et tett båndlag. 5 Bakgrunn Fleksible rør er

Detaljer

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform:

Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014. Passform: Test av SwanTech N2 (CL1012) i Nilfisk GD930S2 28/9/2014 Poser som er testet: 1. SwanTech 3 lags fleece pose med papp mansjett type N2 (CL1012). Posens samlede overflate 5214 kvadrat cm. 2. Nilfisk Original

Detaljer

Bruksanvisning Infrarødt termometer

Bruksanvisning Infrarødt termometer Bruksanvisning Infrarødt termometer Funksjoner: - Presise målinger - Innebygd laser - Valgfritt C/ F - Automatisk visning av informasjon og automatisk funksjon for å skru av - Bakgrunnslys i displayet

Detaljer

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon.

Vennligst les denne veiledningen for riktig bruk og vedlikehold. Se også www.aryvacmaster.com for produktvideoer, tips & triks og mer informasjon. Ved hjelp av VACMASTER PRO110 vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO110 fjerner effektivt luft og øker holdbarheten på maten opptil fem ganger lenger en uten vakuum pakking.

Detaljer

Michelangelo 11Kw m/gass

Michelangelo 11Kw m/gass Michelangelo 11Kw m/gass Kabin som dekker alle behov Hans Johnny Dahl Hansen Kontrollpanel med touch display. Operatør kan herfra styre: - Lys - Temperatur - Sprøyte/tørkefase Fem brukere m/individuelt

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

12. Greit å vite om glass

12. Greit å vite om glass 12. Greit å vite om glass Glass og varme Termisk brudd Varmestråling fra lyskastere /spotlights Solvarmestråling Peis / ovns varme For glass gjelder at når det blir oppvarmet må hele flaten varmes likt.

Detaljer

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet!

Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789. Arbeidssikkerhet. Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-tilbehør 11/12 Arbeidssikkerhet Oversikt 789 Arbeidssikkerhet Glem ikke at profesjonelle også må tenke på egen sikkerhet! Bosch-kvalitet kommer til uttrykk også gjennom det komplette tilbehørsprogrammet

Detaljer

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere.

Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. 1 Teknisk felt [0001] Foreliggende oppfinnelse angår feltet generering av tørris og fylling av produsert tørris oppi bokser og beholdere. Bakgrunnsteknikk [0002] Tørris blir under atmosfærisk trykk direkte

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Rengjøringsinstruksjoner

Rengjøringsinstruksjoner Hvorfor? og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo SLITESTERKT BRUKERVENNLIG EFFEKTIVT Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet

Detaljer

Absol. det allsidige saneringsmiddelet

Absol. det allsidige saneringsmiddelet Absol det allsidige saneringsmiddelet Absol helt rett når du håndterer og sanerer miljøfarlige væsker Absol suger opp, sanerer og nøytraliserer miljøfarlige væsker raskt og effektivt. Produktet fungerer

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål

1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg. Hverdagsmatte. Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål 1,055 kg 1,5 kg 1,505 kg Hverdagsmatte Praktisk regning for voksne Del 7 Vi regner med ulike mål Innhold Del 7, Vi regner med ulike mål Kilo og gram 1 Liter og desiliter 10 Kvadratmeter 18 Tips til gruppeoppgaver

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter gjøres følgende endringer:

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter gjøres følgende endringer: Forslag til Forskrift om endring av forskrift 1. juni 2004 nr.922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Fastsatt av Klima- og miljødepartementet

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer