VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG V. Omtalt i artikkel 4. Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning"

Transkript

1 VEDLEGG V Omtalt i artikkel 4 Avtrapping av importtoll og avgifter med tilsvarende virkning 1. Kroatia skal på datoen for iverksetting av denne avtalen avskaffe tollavgifter ved innførsel av produkter med opprinnelse i en EFTA-stat, med unntak for produkter oppført i de følgende tabeller. a) For produkter opplistet i Tabell A, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 60% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 30 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 skal de resterende tollavgifter avskaffes. b) For produkter opplistet i Tabell B, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 70% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 50 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 til 40 % av basistollsatsen, den 1. januar 2005 til 30 % av basistollsatsen, den 1. januar 2006 til 15 % av basistollsatsen, den 1. januar 2007 skal de resterende tollavgifter avskaffes. c) For produkter opplistet i Tabell C, skal tollavgiftene gradvis avskaffes i samsvar med følgende tidstabell: ved avtalens iverksetting til 65% av basistollsatsen, den 1. januar 2003 til 50 % av basistollsatsen, den 1. januar 2004 til 35 % av basistollsatsen, den 1. januar 2005 til 20 % av basistollsatsen, den 1. januar 2006 skal de resterende tollavgifter avskaffes. 2. For produkter oppført i dette vedlegg med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Kroatia tilstå en behandling som ikke er dårligere enn det som tilstås tilsvarende produkter med opprinnelse i Det europeiske fellesskap. Kroatia forplikter seg til straks å informere EFTA-statene om enhver endring av den behandling som tilstås Det europeiske fellesskap for produkter oppført i dette vedlegg. Den blandede komité skal omgående vedta de nødvendige endringer til dette vedlegg.

2 2 Forklarende anmerking til avtrappingstabellene i Vedlegg V Tabellene er delt inn i tre kolonner (HS Pos/Kroatisk tolltariffnummer/). Følgende viser metodologien anvendt for indikere avtrappingen: HS posisjon på 4-sifret nivå (HS-4) og den tilhørende varebeskrivelse, i uthevet skrift, refererer til alle produkter under denne posisjon som er gjenstand for avtrapping. n avsluttes med et punktum (.). ex HS heading på 4-sifret nivå (ex HS-4) refererer til en del av en HS posisjon uten underposisjoner, som er gjenstand for avtrapping. n avsluttes med kolon(:). Produktene omfattet av avtrappingen er oppført i den kroatiske tolltariffen (kroatiske underoppdelinger på 7 eller 8-sifret nivå og den tilhørende varebeskrivelse). HS underposisjon på 6-sifret nivå (uten ex) refererer til den relevante HS underposisjon, som i sin helhet er gjenstand for avtrapping. HS underposisjon på 6-sifret nivå (med ex) refererer til HS underposisjon, som er delvis gjenstand for avtrapping. Produktene omfattet av avtrappingen er oppført i den kroatiske tolltariffen (kroatiske underoppdelinger på 7 eller 8-sifret nivå og den tilhørende varebeskrivelse). Beskrivelser av underposisjoner uten underposisjonsnummer er ikke gjenstand for avtrapping. Slike beskrivelser er kun nevnt av opplysningshensyn.

3 3 TABELL A TIL VEDLEGG V ex Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å hindre at det klumper seg og holder seg frittrennende; sjøvann bordsalt og salt til matvareindustrien salt til annen industri - vegsalt ellers Marmor, travertin, ecaussin og annen kalkholdig monument- eller bygningsstein med en tilsynelatende spesifikk vekt av minst 2,5 samt alabast, også grovt bearbeidd eller bare oppdelt ved saging eller på annen måte i kvadratiske eller rektangulære blokker eller plater. ex Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, unntatt råoljer; produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted, som inneholder minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler, og med disse oljer som basis for produktene. - motorbensin og andre lette destillater: -- flybensin -- blyfri motorbensin -- annen motorbensin spesialbensin (utvinnbar og andre) mineralterpentin (white spirit) jetbensin (flydrivstoff) - parafin og andre mellomdestillater: parafin jetparafin (flydrivstoff) alfa og normale olefiner (blandinger), vanlig parafin (C10 C13) - tunge oljer, unnatt avfall som skal anvendes i videre produksjon: -- gassoljer -- ekstra lette og lette spesial fyringsoljer lette, mellom, tunge og ekstra tunge fyringsoljer med lavt svovelinnhold

4 andre lette, mellom, tunge og ekstra tunge fyringsoljer basisoljer Bright stock smøreoljer og smørefett -- transformator- og isolasjonsoljer andre tunge oljer og produkter derav Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner. - gjort flytende: propan butan andre -- etylen, propylen, butylen og butadien - i gassform: andre Vaselin; parafinvoks, mikrokrystallinsk jord-oljevoks, slack wax, ozokeritt, montanvoks, torvvoks og annen mineralsk voks samt liknende produkter fremstilt syntetisk eller på annen måte, også farget vaselin parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje eller fra oljer utvunnet av bituminøse mineraler jordoljebitumen Bituminøse blandinger på basis av naturasfalt, naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller mineraltjærebek (f.eks. bituminøs mastiks, cut-backs ). - bituminøs mastiks andre ex Karbon ( Carbon black og andre former av karbon som ikke er nevnt eller innbefattet annet sted) Carbon black Hydrogenklorid (saltsyre); klorosvovelsyre.

5 5 ex ex hydrogenklorid (saltsyre): for analytisk bruk Salpetersyre; nitrersyrer. - salpetersyre, for analytisk bruk andre salpetersyrer Ammoniakk, vannfri eller i vandig oppløsning. ex ammoniakk i vandig oppløsning for analytisk bruk Natriumhydroksid (kaustisk soda); kaliumhydroksid (kaustisk kali); natrium- og kaliumperoksid. - natriumhydroksid (kaustisk soda): ex i fast form granulert, for analytisk bruk ex kaliumhydroksid (kaustisk kali) granulert, for analytisk bruk Sykliske hydrokarboner. - xylener : ex o-xylen for analytisk bruk ex m-xylen for analytisk bruk ex p-xylen for analytisk bruk ex blandede xylenisomerer for analytisk bruk Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - mettede, enverdige alkoholer: ex metanol (metylalkohol): for analytisk bruk ex propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol):

6 for analytisk bruk Ketoner og kinoner, også med annen oksygenfunksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - asykliske ketoner uten annen oksygenfunksjon: ex aceton: for analytisk bruk Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. - estere av eddiksyre: ex etylacetat : for analytisk bruk Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som heteroatom(er). ex andre - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også hydrogenert): atrazine Blod fra mennesker; blod fra dyr tilberedt for terapeutisk, profylaktisk eller diagnostisk bruk; immunsera og andre bestanddeler av blod samt modifiserte immunologiske produkter, også fremstilt ved bioteknologiske prosesser; vaksiner, toksiner, kulturer av mikroorganismer (unntatt gjær) og liknende produkter vaksiner for dyr ex andre: Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, eller 30.06) som består av to eller flere bestanddeler som er blandet sammen for terapeutisk eller profylaktisk bruk, men ikke i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg ellers -- polymatose COMPLEX med jern(iii)hydroksid -- sukrose COMPLEX med jern(iii)hydroksid Legemidler (unntatt varer som hører under posisjon 30.02, eller 30.06) som består av blandede eller ublandede produkter for terapeutisk eller profylaktisk bruk, i doser eller i former eller pakninger for detaljsalg. ex med innhold av penicillin eller derivater derav, med penicillinsyrestruktur, eller streptomyciner eller deres derivater tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av andre antibiotika tilberedte legemidler for detaljsalg

7 7 - med innhold av hormoner eller andre produkter som hører under posisjon 29.37, men uten innhold av antibiotika ex med innhold av insulin tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av binyrebarkhormoner ex andre tilberedte legemidler for detaljsalg tilberedte legemidler for detaljsalg ex med innhold av alkaloider eller derivater derav, men uten innhold av hormoner, andre produkter som hører under posisjon 29.37, eller antibiotika tilberedte legemidler for detaljsalg ex andre legemidler med innhold av vitaminer eller andre produkter som hører under posisjon ex andre: tilberedte legemidler for detaljsalg -- medisinsk te tilberedte legemidler for detaljsalg ellers -- doserte legemidler i bulk Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel esker og vesker med førstehjelpsutstyr Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiserings-midler og tilberedte farger, smeltbare emaljer og glasurer, engober, flytende lusterfarger og liknende preparater av det slag som brukes i keramikk-, emalje- eller glassindustrien; fritte og annet glass, i form av pulver, granulater eller flak Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel på basis av polyestere på basis av akryl- eller vinylpolymerer Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i vandig medium Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.

8 8 - trykkfarger : svarte andre Preparater for skjønnhetspleie eller sminking og hudpleiepreparater (unntatt legemidler), herunder solbadpreparater; preparater for manikyr eller pedikyr. - ellers: ex ellers --- ikke pakket for detaljsalg pakket for detaljsalg Preparater til bruk før, under og etter barbering, kroppsdeodoranter, badepreparater, hårfjerningsmidler og andre parfyme-, kosmetikk- eller toalettpreparater, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte romdeodoriseringsmidler, også uparfymerte eller med desinfiserende egenskaper. ex ellers: pakket for detaljsalg Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller metall, skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av papir, vatt, filt, fiberduk ( nonwovens ), skumplast og skumgummi, impregnert, bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som hører under posisjon Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks Fyrstikker, unntatt pyrotekniske artikler som hører under posisjon Fotografiske plater og fotografisk planfilm, sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte, av andre materialer enn papir, papp eller tekstilstoff; øyeblikksplanfilm, sensitiv for lys eller annen bestråling, ueksponert, også i kassetter for røntegnfotografering Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere Frostvæsker og tilberedte væsker for avising Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i ubearbeidde former; andre polymerer av vinyl i ubearbeidde former. - polyvinylacetate : i vandig dispersjon annen Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, også i ruller ellers

9 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert eller på liknende måte forbundet med andre materialer og uten underlag. ex av polymerer av etylen folie med tykkelse på 12 micron i ruller på 50 til 90 mm bredde Produkter av plast for transport eller emballering av varer; propper, lokk, kapsler og andre lukkeanordninger, av plast av polymerer av etylen av annen plast - sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus): sneller, spoler, bobiner og liknende ex andre: tønner, fat og beholdere andre -- av polymerer av propylen, for emballering av margarin Bordservise, kjøkkenutstyr, andre husholdningsartikler og toalettartikler av plast Byggevarer av plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks. muffer, knær, flenser) ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten forbindelsesdeler forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall, uten forbindelsesdeler forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer, uten forbindelsesdeler. ex med forbindelsesdeler: ellers -- egnet til å lede gasser og vesker, til bruk i sivile luftfartøyer Garderobekofferter, håndkofferter, toalett-kofferter, attachékofferter, dokumentmapper, skoleransler, brilleetuier, etuier og vesker for kikkerter, kameraer, musikkinstrumenter eller våpen samt liknende beholdere; reisevesker, toalettvesker, ryggsekker, håndvesker, shopping-vesker, lommebøker, pengepunger, kartmapper, sigarettetuier, tobakkspunger, verktøyvesker, sportsvesker, flaskefutteraler, smykkeskrin, pudderdåser, etuier for bestikk og liknende beholdere, av lær, kunstlær, plast (som plater, duk eller folier), tekstilmateriale, vulkanfibrer eller papp eller helt eller hovedsakelig overtrukket med slike materialer eller med papir Garvede eller beredte pelsskinn (herunder hoder, haler, labber og andre stykker eller klipp), også sammensatte (uten forbindelse med andre materialer), unntatt de varer som hører under posisjon ex Kunstig pelsskinn og varer derav.

10 varer av kunstig pelsskinn Jernbane- og sporvegssviller av tre Bygningssnekker- og tømmermannsarbeider, herunder lamellplater med innvendig hulrom (celleplater), sammensatt parkett og takspon ( shingles og shakes ), av tre vinduer (herunder franske vinduer) og vindusrammer og -karmer dører og dørkarmer samt dørterskler: sammensatt parkett Annet ubestrøket papir og papp, i ruller eller ark, ikke videre bearbeidd eller behandlet enn det som er nevnt i note 2 til dette kapittel halvkjemisk papir for fremstilling av bølgepapir (fluting) Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, impregnert, belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller trykt, i ruller eller ark, unntatt varer av det slag som er beskrevet under posisjonene 48.03, eller ex ellers andre - papir og papp påført klebestoff: --- klebrig papir til frimerker Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og korrespondansekort av papir eller papp; esker, mapper og liknende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av brevpapir, konvolutter og liknende Esker, kasser, sekker, poser og annen emballasje av papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer; sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av papir eller papp av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende ex esker og kasser av bølgepapir eller bølgepapp. - sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapir eller bølgepapp: -- for emballering av melk ellers ex sekker og poser med bunn av bredde minst 40 cm. - andre sekker og poser, herunder kremmerhus. - annen emballasje, herunder omslag for grammofonplater: sylindriske esker av to eller flere materialer sorterings- og oppbevaringsesker og liknende varer av det slag som brukes i kontorer, butikker eller liknende.

11 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre), mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med mellomliggende kopipapir samt liknende varer av papir eller papp til bruk i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt bokpermer av papir eller papp Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte Annet papir og annen papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, tilskåret til bestemt størrelse eller form; andre varer av papirmasse, papir, papp, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer. - papir påført klebestoff, i strimler eller ruller: selvklebende annet ruller, ark og skiver med trykk til selvregistrerende apparater. - annet papir og annen papp, av det slag som brukes som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål: trykt, mønsterpreget eller perforert annet brett, tallerkener, fat, kopper og liknende av papir eller papp støpte eller pressede varer av papirmasse: ex ellers: andre -- pakninger, underlagsskiver og andre tetninger, til bruk i sivile luftfartøyer Vevnader av kardet ull eller kardede, fine dyrehår. - som inneholder minst 85 vektprosent ull eller fine dyrehår: andre, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter Garn av bomull (unntatt sytråd), i detaljopplegging som inneholder minst 85 vektprosent bomull Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt høyst 200 gram pr. m². - ensfargede: i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m andre vevnader - trykte:

12 i toskaftbinding, med vekt høyst 100 gram pr. m i toskaftbinding, med vekt over 100 gram pr. m i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill Vevnader av bomull, som inneholder minst 85 vektprosent bomull, med vekt over 200 gram pr. m². - bleikede: i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill andre vevnader - ensfargede: andre vevnader - flerfargede: andre vevnader - trykte: andre vevnader Vevnader av bomull, som inneholder mindre enn 85 vektprosent bomull, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige tekstilfibrer, med vekt høyst 200 gram pr. m². - bleikede: andre vevnader - ensfargede: andre vevnader - trykte: andre vevnader Garn av syntetiske filamenter (unntatt sytråd), ikke i detaljopplegging, herunder syntetiske monofilamenter med lengdevekt mindre enn 67 desitex. - teksturert garn: ex av polyester med mål som overstiger 50 tex pr. enkelt garn Vevnader av syntetiske stapelfibrer, som inneholder mindre enn 85 vektprosent slike fibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med bomull, med vekt over 170 gram pr. m²: - ubleikede eller bleikede: i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester. - ensfargede: i toskaftbinding av stapelfibrer av polyester

13 i 3- eller 4-tråders kyperbinding, herunder tvill, av stapelfibrer av polyester andre vevnader Andre vevnader av syntetiske stapelfibrer. - av stapelfibrer av polyester: blandet utelukkende eller hovedsakelig med stapelfibrer av viskoserayon blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår ellers Vevnader av kunstige stapelfibrer ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede trykte ubleikede eller bleikede ensfargede flerfargede trykte - som inneholder minst 85 vektprosent kunstige stapelfibrer: - som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med syntetiske eller kunstige filamenter: - som inneholder mindre enn 85 vektprosent kunstige stapelfibrer, blandet utelukkende eller hovedsakelig med ull eller fine dyrehår: Vatt av tekstilmaterialer og varer derav; tekstilfibrer med lengde høyst 5 mm (fnugg), støv og nupping av tekstilmaterialer. - vatt; andre varer av vatt: av bomull Fiberduk ( nonwovens ), også impregnert, overtrukket, belagt eller laminert. - av syntetiske eller kunstige filamenter: med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m²

14 med vekt over 150 gram pr. m² - annen: med vekt over 70 gram pr. m², men høyst 150 gram pr. m² med vekt over 150 gram pr. m² Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, knyttede, ferdige eller som metervare av andre tekstilmaterialer Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som metervare av nylon eller andre polyamider av andre syntetiske eller kunstige tekstilmaterialer av andre tekstilmaterialer Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftet, ferdige eller som metervare Slyngvevnader, unntatt bånd som hører under posisjon av bomull Etiketter, merker og liknende varer av tekstilmateriale, som metervare, bånd eller tilskåret, ikke broderte ellers Tekstilstoff impregnert, overtrukket, belagt eller laminert med plast, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon Gummiert tekstilstoff, unntatt tekstilstoff som hører under posisjon Slanger og liknende varer av tekstilmateriale, også med fóring, armering eller tilbehør av andre materialer Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts (unntatt badebukser), av trikotasje, for herrer eller gutter Tepper og pledd tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av ull eller dyrehår tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av bomull tepper (unntatt tepper med elektrisk oppvarming) og pledd av syntet iske tekstilfibrer andre tepper og pledd Sengelinnet, dekketøy, toalett- og kjøkkenhåndklær og liknende sengelinnet av trikotasje - annet sengelinnet, trykt:

15 av bomull av syntetiske eller kunstige fibrer av andre tekstilmaterialer - annet sengelinnet: ex av bomull ellers --- av håndklefrotté og liknende frottéstoffer av andre tekstilmaterialer dekketøy av trikotasje - annet dekketøy: av bomull av andre tekstilmaterialer Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast. - sportsfottøy: ellers fottøy med overdel av stropper eller reimer som er festet til sålen med plugger: annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall: - annet fottøy som dekker ankelen ellers Fottøy med yttersåle av gummi, plast, lær eller kunstlær og overdel av lær. - sportsfottøy: ellers fottøy med yttersåle av lær, og overdel bestående av lærreimer som omslutter vristen og stortåen fottøy med trebunn, uten innvendig såle og uten innebygget beskyttelseståkappe av metall annet fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall - annet fottøy med yttersåle av lær som dekker ankelen ellers

16 16 - annet fottøy: som dekker ankelen ellers Annet fottøy med overdel av lær eller kunstlær med overdel av tekstilmateriale Hatter og andre hodeplagg, flettede eller fremstilt ved sammensetting av strimler av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte Hatter og andre hodeplagg av trikotasje eller av blonder, kniplinger, filt eller andre tekstilmetervarer (men ikke strimler), også fôrede eller garnerte; hårnett av ethvert materiale, også fôrede eller garnerte Andre hodeplagg, også fôrede eller garnerte Svettereimer, fôr, trekk, underformer, hattestell, lueskygger og hakereimer, til hodeplagg Paraplyer og parasoller (herunder stokkparaplyer, hageparasoller og liknende) Spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og liknende Deler, utstyr og tilbehør til varer som hører under posisjon eller Bearbeidet monument- og bygningsstein (unntatt skifer) og varer derav, unntatt varer som hører under posisjon 68.01; mosaikkterninger og liknende, av naturlig stein (herunder skifer), også på et underlag; kunstig fargede korn, splinter og pulver av naturlig stein (herunder skifer). - annen monument- eller bygningsstein og varer derav, bare hogd eller sagd, med en flat eller jevn overflate: marmor, travertin og alabast annen kalkholdig stein annen stein - ellers: marmor, travertin og alabast annen kalkholdig stein annen stein Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende, uten stativer, for sliping, kvessing, polering, avretting eller skjæring, bryne- eller polérsteiner for hånd, og deler dertil, av naturlig stein, av agglomererte, naturlige eller kunstige slipestoffer eller av keramisk materiale, også med deler av andre materialer. - andre møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og liknende: av andre agglomererte slipestoffer eller av keramikk ex bryne- eller polérsteiner for hånd:

17 av kunstig materiale Naturlige eller kunstige slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av tekstilmateriale, papir, papp eller andre materialer, også tilskåret, sydd eller på annen måte sammenføyd Slaggull, steinull og liknende mineralsk ull; ekspandert vermikulitt, ekspandert leire, skumslagg og liknende ekspanderte mineralske materialer; blandinger og varer av varme-isolerende, lydisolerende eller lydabsorberende mineralske materialer, unntatt slike som hører under posisjon eller eller kapittel slaggull, steinull og liknende mineralsk ull (herunder innbyrdes blandinger derav) i bulk, plater eller ruller Varer av asfalt eller av liknende materialer (f.eks. av petroleumsbitumen eller steinkulltjærebek) i ruller ex andre: ellers -- takshingel av bitumen Plater, paneler, fliser, blokker og liknende varer av vegetabilske fibrer, av halm eller av spon, sagflis eller annet avfall av tre, agglomererte med sement, gips eller andre mineralske bindemidler Varer av gips eller av blandinger på basis av gips Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest og magnesiumkarbonat; varer av slike blandinger eller av asbest (f.eks. tråd, vevnader, klær, hodeplagg, fottøy, pakninger), også forsterkede, unntatt varer som hører under posisjon eller bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest eller på basis av asbest og magnesiumkarbonat garn og tråd snører og liner, også flettede vevnader av trikotasje klær, tilbehør til klær, fottøy og hodeplagg papir, papp og filt pakninger av sammenpressede asbestfibrer, i ark eller ruller ex ellers: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer Friksjonsmateriale og varer derav (f.eks. plater, ruller, bånd, segmenter, skiver, ringer, klosser), ikke monterte, til bremser, koblinger eller liknende, på basis av asbest, andre mineralske stoffer eller cellulose, også i forbindelse med tekstilmateriale eller andre materialer. ex bremsebelegg og bremseklosser:

18 andre ex annet: andre -- til bruk i sivile luftfartøyer -- til bruk i sivile luft fartøyer Keramiske murstein, blokker, hulstein og liknende Takstein, skorsteinspiper, pipehatter, gesimser, bygningsornamenter og andre keramiske bygningsvarer Oppvaskkummer, vasker, vaskeunderstell, badekar, bidet- og klosettskåler, spylecisterner, urinaler og liknende sanitærutstyr for fast installasjon, av keramiske materialer "Float glass" og planslipt eller polert glass i plater, også med et absorberende, reflekterende eller ikke-reflekterende belegg, men ikke bearbeidd på annen måte trådglass Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller farmasøytisk bruk, også graderte eller kalibrerte. ex av smeltet kvarts eller annen, smeltet silisiumdioksid andre -- kvart s reagernsrør og holdere til bruk i diffusjons- og oksidasjonsovner for tilvirkning av halvlederskiver av annet glass som har en lineær utvidelses-koeffisient på høyst 5 x 10-6 pr. Kelvin innen et temperaturområde fra 0 0 C til C ellers Andre rør og hule profiler (f.eks. med åpen søm, sveisede, naglede eller falsede), av jern eller stål. ex fóringsrør og produksjonsrør av det slag som brukes ved boring etter olje eller gass: -- fóringsrør med utvendig diameter ikke overstigende produksjonsrør med en utvendig diameter under 3 ½ andre ex andre, sveisede, med sirkelrundt tverrsnitt, av annet legert stål andre ellers -- med fastsittende forbindelsesdeler, egnet til å lede gasser og vesker, til bruk i sivile luftfartøyer

19 Jern - og stålkonstruksjoner (unntatt prefabri kerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer og bruseksjoner, sluseporter, tårn, master, tak, taksperrer, dører og vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, skodder, rekkverk, søyler og pilarer), av jern eller stål; plater, stenger, profiler, rør og liknende av jern eller stål, bearbeidde til bruk i konstruksjoner bruer og bruseksjoner tårn og master ex utstyr for bygningsstillaser, forskaling og avstiving (også til bruk i gruver) -- gruvestøtte andre Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt be holdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr. ex Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser. - uferdige beholdere for flytende oljegass andre Tau, liner, kabler, flettede bånd, stropper og liknende, av jern eller stål, uten elektrisk isolasjon. ex tau, liner og kabler: -- ståltråd -- ellers: --- med fastsittende forbindelsesdeler eller som ferdigvarer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex andre -- med fastsittende forbindelsesdeler eller som ferdigvarer, til bruk i sivile luftfartøyer andre Piggtråd av jern eller stål; vridd, flat tråd eller bånd, med eller uten pigger, samt løst snodd, dobbel tråd av det slag som brukes til gjerdetråd, av jern eller stål Duk (også endeløs), gitter og netting av jern- eller ståltråd; strekkmetall av jern eller stål. - annen duk, gitter og netting: belagt eller overtrukket med sink plastbelagt ellers Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål.

20 Anker, dregger og deler dertil, av jern eller stål. ex Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av jern eller stål, også med hode av annet materi ale, men unntatt slike varer med hode av kobber for skinner for betong Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske tre skruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål. - gjengede varer skinneskruer (franske treskruer) andre treskruer skruekroker og øyeskruer selvgjengende skruer andre - ugjengede varer: sprengskiver og andre låseskiver nagler kiler og splittpinner andre Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål. - apparater for matlaging samt tallerkenvarmere for gass eller både gass og annet brensel for fast brensel Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure - og pussehansker og liknende, av jern eller stål stålull; gryteskrubber, skure og pussehansker og liknende - andre av rustfritt stål Andre varer av jern eller stål andre - smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde: ex varer av jern- eller ståltråd -- til bruk i sivile luftfartøyer

21 andre ex ellers: varer og deler dertil brukt til taktekking, regnvannsfjerningssystemer, taklister eller utstyr, takvindu rammer eller luftehull etc., stålbelagt med aluminiumsink legering som er videre belagt med lag av akrylmaling andre -- paller og platformer for håndtering av gods Konstruksjoner av aluminium (unntatt prefabrikerte bygninger som hører under posisjon 94.06) og deler dertil (f.eks. bruer, bruseksjoner, tårn, master, tak, taksperrer, dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler, rekkverk, søyler og pilarer); plater, stenger, profiler, rør og liknende av aluminium, bearbeidedte til bruk i konstruksjoner. ex dører, vinduer samt rammer og karmer dertil og dørterskler andre ex ellers -- dører for båter og yatcher elementer til bruk i konstruksjoner andre -- master hvor tverrsnittet ikke overstiger 100mm Tanker, kar og liknende beholdere, av aluminium, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr Tau, liner, kabler, flettede bånd og liknende varer, aluminium, uten elektrisk isolasjon Arkiv- og kartotekskap, brevkurver, manuskript-beholdere, penneskåler, stempeloppsatser og liknende kontor- eller skrivebordutstyr, av uedelt metall, unntatt kontormøbler som hører under posisjon Propper, kapsler og lokk (herunder crownkorks, skrukorker og skjenkepropper), flaskekapsler, gjengede spunser, spunsdeksler, segl og annet emballasjetilbehør, av uedelt metall. ex ellers: -- skrukorker segl, ikke videre bearbeidd segl, bearbeidet andre -- blikklokk med en diameter på 73 mm Kjeler for vanndamp eller annen damp (unntatt sentralvarmtvannskjeler som også kan produsere lavtrykksdamp); hetvannskjeler.

22 22 - kjeler for vanndamp eller annen damp vannrørskjeler med dampprsoduksjon over 45 tonn/h vannrørskjeler med dampproduksjon høyst 45 tonn/h andre dampkjeler, herunder hybridkjeler ex hetvannskjeler: oppvarmet med ved Sentralvarmekjeler, unntatt kjeler som hører under posisjon deler Hjelpeapparater for kjeler som hører under posisjon eller (f.eks. forvarmere, overhetere, sotfjernere, rekuperatorer); kondensatorer for dampmaskiner deler Brennere til fyrsteder for flytende brensel, pulverisert fast brensel eller gass; mekaniske stokere, herunder mekaniske fyrrister dertil, mekaniske askefjernere og liknende utstyr. ex andre brennere til fyrsteder, herunder kombinerte brennere: -- med kapasitet som ikke overstiger 84 MJ per time -- for fast brensel ellers: Kjøleskap, frysere og annet kjøle- eller fryseutstyr, også elektriske; varmepumper, unntatt luftkondisjoneringsapparater som hører under posisjon kjøleskap av husholdningstypen: av kompresjonstypen av absorbsjonstypen, elektriske andre andre disker, bokser, skap og liknende møbler for kjøling eller frysing Apparater og andre innretninger, også med elektrisk oppvarming, for behandling av materialer ved en prosess som krever endring i temperatur, f.eks. oppvarming, koking, steking, destillering, rektifisering, steri lisering, pasteurisering, damping, tørking, fordamping, kondensering eller kjøling, unntatt husholdningsapparater; ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstype. - ikke elektriske varmtvannsberedere av gjennomstrømnings- eller magasineringstypen: gassfyrte varmtvannsberedere av gjennom-strømningstypen andre apparater og andre innretninger for sterilisering eller rektifisering - andre apparater og innretninger:

23 23 ex for fremstilling av varme drikker eller for koking, steking eller oppvarming av mat --- til bruk i sivile luftfartøyer --- ellers ex ellers: --- til fremstilling av mat, uten ved koking --- industri-innretninger for damping av tre --- andre: ---- apparater for kjemisk pådamping på halvlederskiver andre Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt valsemaskiner for metall eller glass, samt valser dertil. ex kalandrer og andre valsemaskiner: -- strykemaskiner til bruk i hjemmet Sentrifuger, herunder tørkesentrifuger; apparater for filtrering eller rensing av væsker eller gasser. - sentrifuger, herunder tørkesentrifuger: ex tørkesentrifuger for tøy: til bruk i hjemmet ex andre - apparater for filtrering eller rensing av væsker: --- for andre væsker enn vann og drikkevarer, til bruk i sivile luftfartøyer ellers - apparater for filtrering eller rensing av gasser: ex luftinnsugingsfilter til forbrenningsmotorer. --- til bruk i sivile luftfartøyer ellers ex andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ellers - deler:

24 24 ex til sentrifuger, herunder tørkesentrifuger: --- deler til sentrifuger for bearbeiding av halvlederskiver --- deler til sentrifuger for påføring av fotografiske emulsjoner på halvlederskiver ellers Vekter og veieinnretninger (unntatt slike som er følsomme for 50 mg eller mindre), herunder telle- og kontrollvekter; lodder til vekter, alle slags: konst antvekter og vekter som veier forut bestemte vektmengder og tømmer varene i sekker eller andre beholdere, herunder doseringsvekter - andre vekter og veieinnretninger: med veiekapasitet høyst 30 kg ex med veiekapasitet over 30 kg, men ikke over 5000 kg --- elektroniske vekter for veiing av dyr, innebefattende elektronisk indikator med digital visning og loadbars, eller feet incorporating loadcells, til forbindelse med indikatorer ved hjelp av kabel eller trådløs kommunikasjon med indikatoren andre ellers Mekaniske apparater (også for håndkraft) for spredning, sprøyting eller forstøvning av væs ker eller pulver; brannslokningsapparater, også ladde; sprøyte pistoler og liknende; dampblåse- eller sandblåsemaskiner og liknende. ex brannslokningsapparater, også ladde: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre apparater: ex for land- eller hagebruk --- sprøyteapparater for vinmarker --- for kunstig regn --- andre atomisører høyst 400 l --- andre atomisører over 400 l andre Gaffeltrucker; andre trucker samt traller uten fremdriftsmotor, med løfte - eller håndteringsutstyr ex trucker med annen fremdriftsmotor: andre -- for transport av flytende slagg og metaller med løfte kapasitet høyst 50 t -- andre med løfte kapasitet høyst 5 t

25 traller uten fremdriftsmotor Andre maskiner og apparater for løfting, håndtering, lasting eller lossing (f.eks. elevatorer, rulletrapper, transportører og taubaner). ex pneumatiske elevatorer og transportører: andre ex andre: ellers -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, for varer og materialer: -- til bruk i sivile luftfartøyer Maskiner og apparater for landbruk, hagebruk eller skogbruk for bearbeiding eller kultive ring av jord; ruller (tromler) for plener og sportsplasser: ploger skålharver andre - harver, opprivere, kultivatorer, ugrasrensere og hakker: såmaskiner, plantemaskiner og omplantemaskiner spredere for natur- eller kunstgjødsel andre maskiner og apparater Maskiner og apparater for innhøsting eller tre sking, herunder halm-, høyeller fôrpresser; slåmaskiner og plenklippere; maskiner og appa rater for rensing, sortering eller gradering av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt maskiner og apparater som hører under po sisjon plenklippere: motordrevne, med klippeutstyr som roterer i horisontalplanet andre slåmaskiner (unntatt plenklippere), herunder slåmaskiner for traktormontering Maskiner og apparater som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel, for indu striell behandling eller fremstilling av matvarer eller drikkevarer, unntatt maskiner og apparater for ekstraksjon eller behandling av animalske eller fete vegetabilske oljer eller fett maskiner og apparater for behandling og tilberedning av kjøtt eller fjærfe maskiner og apparater til behandling og tilberedning av frukt, nøtter eller grønnsaker Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker under posisjon 84.40; møbler, stativer og deksler spesielt innrettet for symaskiner; symaskinnåler symaskiner av husholdningstypen Maskineringssentre, enstasjonsmaskiner og flerstasjonsmaskiner, for bearbeiding av metall.

26 én-stasjonsmaskiner flere-stasjonsmaskiner Dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) for metall andre - horisontale dreiebenker: Sponavtagende verktøymaskiner (herunder flerveismaskiner bestående av to eller flere maskineringsenheter) for boring, fresing eller gjenging i metall, unntatt dreiebenker (herunder dreiesentre ("turning centres")) som hører under posisjon ex ellers - andre boremaskiner, unntatt uteboremaskiner: --- koordinert andre - andre fresemaskiner: ex numerisk styrte: --- portal andre ex ellers: --- portal --- gjengefresemaskiner til fremstilling av registeraksler andre Verktøymaskiner for avgrading, kvessing, sliping, honing, pussing, poléring eller annen etterbehandling av metall eller cermeter ved hjelp av slipesteiner, slipe middel eller polérmiddel, unntatt maskiner for fresing, sliping, eller tannhjulsetterbe handling som hører under posisjon ex andre: - planslipemaskiner med innstillingsnøyaktighet minst 0,01 mm i alle akseretninger: --- for kule eller rullelager deler for veivaksler andre - kvessemaskiner (for sliping av verktøy og fresere): Verktøymaskiner for høvling, shaping, notstikking, rømming, tannhjulsskjæring eller tannhjulsetterbe handling, saging eller kapping samt andre sponavtakende verk tøymaskiner for bearbeiding av metall eller cermeter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted sage- eller kappemaskiner

27 Kraner, ventiler og liknende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og liknende, herunder reduksjonsventiler og termostatventiler. ex reduksjonsventiler: andre ex kontrollventiler : andre -- trykkregulerte ventiler for komprimerte gass sylindre -- vakumkurv med ventil ex sikkerhets- eller avlastningsventiler: andre ex andre innretninger: -- med normal størrelse på 15 mm eller mer, men som ikke overstiger 1200 mm og med pressytelse høyst 16 MPa reguleringsventil drevet elektromekanisk eller pnematisk tilbehør til enkelt eller dobbeltrøret sentralvarme med nominell størrelse 3/8 eller mer, men ikke over 3/ Elektriske motorer og generatorer (unntatt generatoraggregater). - andre likestrømsmotorer; likestrømsgeneratorer: ex med ytelse over 750 W: --- motorer med ytelse over 735 W, likestrømsgeneratorer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex med ytelse over 75 kw, men ikke over 375 kw: --- motorer med ytelse over 140 kw og generatorer, til bruk i sivile luftfartøyer andre ex andre vekselstrømsmotorer, enfasede: -- motorer med reduksjonsgir til dør- åpning og lukning -- andre: --- med ytelse over 735 W, men ikke over 150 kw til bruk i sivile luftfartøyer andre - andre vekselstrømsmotorer, flerfasede : ex med ytelse høyst 750 W:

28 motorer med reduksjonsgir til dør- åpning og lukning --- andre elektriske motorer med reduksjonsgir --- andre: ---- med ytelse over 735 W, til bruk i sivile luftfartøyer ellers ex med ytelse over 750 W, men ikke over 75 kw --- elektriske motorer med reduksjonsgir --- andre: ---- til bruk i sivile luftfartøyer ellers Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske omformere. ex med ytelse høyst 75 kva andre - generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning (diesel- eller semidieselmotorer --- til bruk i sivile luftfartøyer ex med ytelse over 75 kva, men ikke over 375 kva andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ex med ytelse over 375 kva andre --- til bruk i sivile luftfartøyer ex generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning andre ex andre: --- til bruk i sivile luftfartøyer - andre generatoraggregater: -- drevet av vindkraft --- likestrøm: ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre

29 vekselstrøm: ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre ex roterende, elektriske omformere ---- til bruk i sivile luftfartøyer andre Elektriske transformatorer, statiske omformere (f.eks. likerettere) og induktorer ex induktorer ( ballasts ) for lysstofflamper: andre -- til bruk i sivile luftfartøyer - andre transformatorer: ex med ytelse over 500 kva --- til elektriske ovner for malmsmelting andre ex statiske omformere: -- til bruk i sivile luftfartøyer -- til automatiske databehandlingsmaskiner og enheter dertil, og telekommunikasjonsutstyr -- sammensatte trykte kretser til produkter som hører under denne avtale samt sammensetninger for ekstern tilkobling som f.eks. kort som faller inn under PCMCIA-standarden. Slike sammensetninger av trykte kretskort består av en eller flere trykte kretser under posisjon med ett eller flere aktive elementer satt på, også med passive elementer. Med betegnelsen aktive elementer forstås her dioder, transistorer og liknende halvlederenheter, også fotosensitive, som hører under posisjon 85.41, og integrerte kretser andre Elektromagneter; permanentmagneter og varer som etter magnetisering skal bli permanent-magneter; elektromagnetiske og permanent-magnetiske chucker, tvinger og liknende oppspenningsutstyr; elektromagnetsike koplinger, friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder elektromagnetiske koplinger, friksjonskoplinger og bremser Elektrisk signalutstyr, sikkerhetsutstyr eller trafikkreguleringsuttyr, for jernbaner, sporveger, veger, gater, elver, kanaler, parkeringsplasser, havner eller flyplasser (unntatt det som hører under posisjon utstyr for jernbaner eller sporveger annet utstyr Elektriske glødelamper eller lysstofflamper, herunder sealed beam lamper og lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; buelamper. - andre glødelamper,unntatt lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys:

30 andre Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte elektiske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler. - tråd til vikling av spoler: ex av kobber med diameter høyst 2,5 mm koaksialkabler og andre koaksialledere Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde eller elektriske akkumulatorer. ex drevet med kraft fra en ytre, elektrisk kraftkilde. -- brannsikre, som ikke danner gnister for vanlige sporskinner andre Andre lokomotiver; tendere Vogner med egen fremdriftsmotor for jernbaner eller sporveger, unntatt de som hører under posisjon Passasjervogner for jernbaner eller sporveger, med eller uten egen fremdriftsmotor; bagasjevogner, postvogner og andre spesialvogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor (unntatt de som hører under posisjon 86.04) Godsvogner og lastevogner for jernbaner eller sporveger, uten egen fremdriftsmotor Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for jernbaner eller sporveger. - boggier, bisselboggier, aksler og hjul samt deler dertil drivboggier og bisselboggier andre boggier og bisselboggier kroker og annet koplingsutstyr, vognbuffere samt deler dertil. ex Beholdere (containere) (herunder beholdere for transport av flytende varer) spesielt bestemt og utstyrt for transport med ett eller flere slags transportmidler. - for transport av radioaktive substanser andre Traktorer (unntatt traktorer som hører under posisjon 87.09): ex trekkvogner til semitrailere:

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015

Miljøgebyrliste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 liste fastsatt av RENAS AS med virkning fra 1.1.2015 Posisjon: Varebetegnelse: Tolltariffens 63.01 Tepper og pledd -tepper med elektrisk oppvarming 63011000 RK-105 0,50 % 76.10 Konstruksjoner av aluminium

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE.

A V S N I T T X V I. Alminnelige bestemmelser I. AVSNITTETS HOVEDSAKELIGE VAREOMRÅDE. A V S N I T T X V I MASKINER, APPARATER OG MEKANISKE REDSKAPER; ELEKTRISK MATERIELL; DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD, APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING

TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG AVGIFTER MED TILSVARENDE VIRKNING TILLEGG TIL VEDLEGG IV TOLL OG VGIFTER MED TILSVRENDE VIRKNING HSnummer 25 250100 Salt (herunder bordsalt og denaturert salt) og rent natriumklorid, også i vandig oppløsning eller tilsatt midler for å

Detaljer

K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER

K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER K A P I T T E L 7 0 GLASS OG GLASSVARER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter glass i alle former og varer av glass (andre enn varer som er unntatt i henhold til note 1 til dette kapitlet, eller

Detaljer

Alminnelige bestemmelser A. KAPITLETS OMFANG OG OPPBYGNING.

Alminnelige bestemmelser A. KAPITLETS OMFANG OG OPPBYGNING. K A P I T T E L 8 5 ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG MATERIELL, SAMT DELER DERTIL; APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE AV LYD OG APPARATER FOR OPPTAK ELLER GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN,

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

KAPITTEL 34. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 34. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 34 SÅPE, ORGANISKE, OVERFLATEAKTIVE STOFFER, VASKEMIDLER, SMØREMIDLER, KUNSTIG VOKS OG TILBEREDT VOKS, POLER- ELLER SKUREMIDLER, LYS OG LIKNENDE VARER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG DENTALPREPARATER

Detaljer

K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP

K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP K A P I T T E L 4 8 PAPIR OG PAPP; VARER AV PAPIRMASSE, PAPIR ELLER PAPP Kommentarer til varenummernoter o o o Varenummernote 1 I denne note angis minste sprengstyrke i h.t. Mullen i kilopascal (kpa).

Detaljer

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER

K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER K A P I T T E L 3 8 DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter et stort antall kjemiske og beslektede produkter. Det omfatter ikke isolerte kjemiske grunnstoffer eller

Detaljer

K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER

K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER K A P I T T E L 6 3 ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER; SETT; BRUKTE KLÆR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILVARER; FILLER Dette kapitlet omfatter: Alminnelige bestemmelser 1. Ferdige tekstilvarer under posisjonene 63.01

Detaljer

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER

INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER INTERNASJONAL KLASSIFIKASJON AV VARER OG TJENESTER VED REGISTRERING AV VAREMERKER (NICE KLASSIFIKASJON) TIENDE UTGAVE Oppdatert 2015.01.01. LISTE OVER VARER OG TJENESTER ORDNET ALFABETISK Vareklasser:

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

A V S N I T T X V I I I

A V S N I T T X V I I I A V S N I T T X V I I I INSTRUMENTER OG APPARATER TIL OPTISK, FOTOGRAFISK, KINEMATOGRAFISK, MEDISINSK ELLER KIRURGISK BRUK SAMT MÅLE-, KONTROLL- ELLER PRESISJONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; UR; MUSIKKINSTRUMENTER;

Detaljer

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2015.

Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) har mottatt følgende innspill til tolltariffen 2015. Toll- og avgiftsdirektoratet Vår ref: 2014/05689 Ark. nr.: 319 Avdeling for toll, merverdiavgift og vareførsel Vår dato: 13.05.2014 Deres dato: Tariff- og opprinnelsesseksjonen Deres ref: Vedlegg til høringsbrev

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle

Detaljer

Anvendelse av Alminnelige fortolkningsregler 1 og 6.

Anvendelse av Alminnelige fortolkningsregler 1 og 6. Avsnitt I 0210.99 1. Kyllingstykker (kjøtt av høns av arten Gallus Domesticus), impregnert eller innsprøytet med bordsalt i alle sine deler og helt gjennomfryst, med et saltinnhold på minst 1,2 vektprosent

Detaljer

KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER

KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER KAPITTEL 30 FARMASØYTISKE PRODUKTER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter pegylerte produkter som består av polyetylenglykolpolymerer (eller PEG-polymerer) bundet til farmasøytiske produkter

Detaljer

KAPITTEL 36 KRUTT OG SPRENGSTOFFER; PYROTEKNISKE PRODUKTER; FYRSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRENNSTOFFPREPARATER

KAPITTEL 36 KRUTT OG SPRENGSTOFFER; PYROTEKNISKE PRODUKTER; FYRSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRENNSTOFFPREPARATER KAPITTEL 36 KRUTT OG SPRENGSTOFFER; PYROTEKNISKE PRODUKTER; FYRSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRENNSTOFFPREPARATER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter krutt og tilberedte sprengstoffer,

Detaljer

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER

BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/3 BYGGEKOSTNADSINDEKS FOR BOLIGER AV NILS HÅVARD LUND OSLO 1981 ISBN 82-537-1232-4 ISSN 0332-8422 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd en serie byggekostnadsindekser

Detaljer

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE

K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE K A P I T T E L 6 1 KLÆR OG TILBEHØR TIL KLÆR, AV TRIKOTASJE Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter ferdige klær og ferdig tilbehør til klær, av trikotasje, for herrer og gutter eller damer og

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 011 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster

Detaljer

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN JANUAR 1985-73. ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN

Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. OPPGAVE EN 1 Presentasjon av Plast omgir oss overalt, og gjør hverdagen vår renere og lettere, tryggere og mer spennende og morsom. Bruk av plast bare øker og øker. Plast erstatter materialer som metall, tre, papir,

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED

KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED KAPITTEL 5 PRODUKTER AV ANIMALSK OPPRINNELSE, IKKE NEVNT ELLER INNBEFATTET ANNET STED Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter en rekke materialer av animalsk opprinnelse, ubearbeidd eller enkelt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96. av 20. november 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96. av 20. november 1996 Nr.21/60 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2214/96 av 20. november 1996 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delindekser under HKPI(*) KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR

Detaljer

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B)

Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg III Omtalt i artikkel 6, nr. 1(B) Vedlegg 1 til dette rundskriv BEARBEIDEDE LANDBRUKSPRODUKTER Artikkel 1 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksvarer som inngår i produkter

Detaljer