Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil"

Transkript

1 Hydraulisk Nivåregulerings System Bobil LEVELSYSTEM

2 Norsk - Hydraulisk Nivåregulerings System (vers. ams/ms )

3 Innholdsfortegnelse Forord... Side 1 Systemet Bruk av systemet... Side 2 Funksjoner og drift... Side 2 Viktige advarsler... Side 3 Innstillinger Stille nullpunktet... Side 4 Programmering av luftfjæring... Side 4 Kontrollenhet... Side 5 Operativsystemet Automatisk nivåregulering... Side 6 Manuell nivåregulering... Side 6 Tilbaketrekking av støttebena... Side 7 Koblingsskjema Diagram... Side 7 Spesielle egenskaper / tips... Side 8 Helle-funksjon: Lettvint tømming av avløpsvannbeholder... Side 8 Nøddrift... Side 9 Feilsøking (inkl. feil modus)... Side 10 Vedlikehold... Side 12 Anbefalte oljer... Side 12 Garanti... Side 13 Notater... Side 14

4 Forord Produktene må være 100 % brukervennlig og pålitelig. Dette er den strategiske visjonen til E&P Hydraulics, sin designer av dette systemet. Ved å kjøpe dette produktet vil du bli permanent løst fra problemer med å få bobilen i vater. Du vil oppleve en bobil som ikke lengre beveger seg når du går gjennom den, eller når vinden blåser sterkt, ingen flere dører som åpnes eller stenges på grunn av forskjeller i høyde, ikke mer dusjvann som renner feil vei og aldri mer følelsen av at du sover i nedoverbakke. Med bare ett tastetrykk, vil bobilen bli planert helt automatisk. Helt i vater på mindre enn to minutter. Det er ikke vanskelig å betjene E&P sitt nivåreguleringssystem. Det er et lett og kompakt samt svært solid produkt som er tilnærmet vedlikeholdsfritt. Produksjonen er basert på ganske mange testtimer. Og skulle du til tross for dette oppleve at feil begynner å vises i fremtiden, vil du alltid kunne stole på garantien og servicen til E&P Hydraulics. Men uansett hvor lett å betjene, ekstremt solid og vedlikehold vennlig vårt system er, vil du alltid ha en brukerveiledning. Vi vil ikke bare finne det viktig å vise funksjonene i dette produktet, men også vise hva du ikke kan gjøre med det. Derfor bør du lese denne bruksanvisningen nøye før du setter systemet i drift. Akkurat som alle andre system, har også E&P nivåreguleringssystem sine begrensninger, og det er svært viktig at du er klar over dem. Når du (delvis) løfter bobiler er det sterke krefter i bruk, og disse må brukes med forsiktighet og dyktighet. Sikkerhet først. Hvis du følger advarslene og anbefalinger i denne bruksanvisningen, vil du nyte bruken av vårt produkt i mange år. På vegne av E&P Hydraulics Eric Klinkenberg & Pierre Blom LEVELSYSTEM 1.

5 Systemet E&P elektroniske nivåreguleringssystem er et elektrisk/hydraulisk drevet system. En hydraulisk pumpe er drevet av en 12V likestrøm motor, noe som vil føre væske gjennom et system av rør, kontrollenheter og støtteben, slik at bobilen settes i vater og stabiliseres. E&P sine støtteben har den bæreevne som bobilen krever. Hvert ben har en 228 mm diameter gulvplate på et kuleledd som garanterer størst mulig stabilitet på alle overflater. Støttebena styres av en sentral 12V likestrøm motor/pumpe enhet. Den inneholder oljetanken, reguleringsventildistributør og elektromotor. E&P nivåreguleringssystem er elektronisk styrt. Det kan betjenes delautomatisk eller helautomatisk. Kunden kan fritt velge plasseringen av bryterpanelet. E&P sitt nivåreguleringssystem er fullt integrert med understellet på bobilen. Bruk av systemet Parker bobilen på en overflate som er så plant som mulig Sett på håndbrekket Sett giret i nøytral posisjon eller i park Når nivåregulering systemet er i drift, skal der ikke være personer eller dyr i bobilen. Tenningen av kjøretøyet må være slått på. Funksjoner og drift Automatisk kjører ut støttebena fra en tilbaketrukket posisjon. Automatisk eller manuelt planering av støttebena. Automatisk trekker inn støttebena. Alarm-modus (Støtteben ikke tilbaketrukket og håndbrems er ikke på). Automatiske feilmeldinger støtteben og feilmodus. Konfigurasjon funksjon for utjevning av nullpunktet. 2.

6 Advarsler Ved å ignorere følgende advarsler kan dette føre til skader på bobilen og/eller alvorlige personskader.! Bruk av E&P nivåregulering for andre formål enn å støtte bobilen er offisielt forbudt ifølge E&P Hydraulikk sin begrensede garanti. Dette produktet er utelukkende utviklet som et nivåregulerende system og kan ikke brukes til annet arbeid under bobilen som for eksempel til dekkskift, vedlikehold eller legge på kjettinger.! Når systemet er i drift, bør alle mennesker og dyr holde avstand.! Hender og andre kroppsdeler må aldri komme i kontakt med frigitt væske. Olje som forlater nivåregulering system kan være under høyt trykk og kan forårsake alvorlige skader på huden.! Løft aldri bobilen fullt på støttebena. Hvis dekkene ikke lenger når bakken, kan dette føre til ustabilitet og farlige situasjoner.! Bobilen skal parkeres på et solid nivå og sklisikker overflate. Parkeringsplassen må være fri for hull og fri for avfall og omkringliggende gjenstander.! Dersom bobilen er parkert på svært bløt jord, må du plassere en støtte plate under hvert støtteben for å fordele vekten.! Sjekk at installasjonen av systemet er utført av en dyktig mekaniker med tilstrekkelig praktisk erfaring og teknisk trening da installasjonen krever et høyt nivå av dyktighet. Vi håndterer tross alt utstyr som blir integrert i understellet, og som blir utsatt for store krefter, krefter som ofte undervurderes av folk som ikke har teknisk trening. Mekanikere vil til enhver tid bære ansvaret for montering av systemet.! Ved reparasjon/funksjonssvikt: vit hva du gjør. Prøv aldri å reparere det selv, men rådføre en ekspert.! Les denne bruksanvisningen fra begynnelse til slutt, før du bruker nivåreguleringssystemet. 3.

7 Innstillinger Stille nullpunktet Før automatisk nivåregulering kan aktiveres, må du angi nullpunktet. Dette er det punktet systemet vil returnere til i en automatisk syklus. For innstilling av nullpunktet, må du først utføre en manuell planering, slik at kjøretøyet kan plasseres på ønsket nivå. Bare da vil du kunne sette nullpunktet. Gjør dette ved å plassere et vater i bilen Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5 Trinn 6 For å aktivere denne modusen, må du følge neste sekvens. Slå av kontrollpanelet. Slå på kontrollpanelet. Trykk på knappen FRONT (nr. 12) fem ganger. Trykk på knappen REAR (nr. 11) fem ganger. Alle LED lysene blinker. Du er nå i null modus. Trykk på knappen RETRACT ALL (nr. 8) tre ganger mens i null-modus, for å sette nullpunkt. Vent 20 sekunder, før systemet har lagret nullpunktet. Programmering av luftfjæring modus (når installert) Sett først kjøretøyet i vannrett posisjon. Slå av kontrollpanelet. Slå på kontrollpanelet. Trykk på knappen FRONT (nr. 12) fem ganger. Trykk på knappen REAR (nr. 11) fem ganger. Alle lysene blinker. Du er nå i null modus. Trykk på knappen RETRACT ALL (nr. 8) tre ganger Vent 2 sekunder Trykk igjen knappen RETRACT ALL (nr. 8) tre ganger Nå er airsuspension modus aktivert. Skru av kontroll panel. 4.

8 Kontrollenhet 1 LED melding SLOPE TO STRONG - I denne posisjonen kan ikke bobilen nivå reguleres (overflaten er ikke engang nok). Om nødvendig, bytte over til manuell modus. 2 LED melding LOW VOLTAGE - batteriet er tomt eller spenningen er for lav til å kunne arbeide trygt. 3 LED melding ENGAGE HAND BRAKE - melding indikerer at håndbrekket er frikoblet. Når håndbrekket er satt på igjen, vil LED lyset slukkes. 4 LED melding JACKS NOT (fully) RETRACTED - Én eller flere støtteben er ute eller ikke fullt ut tilbaketrukket. 5 Knapp ON / OFF - slår kontrollpanelet på eller av. 6 Knapp MANUAL MODE - bryterpanelet er i manuell modus. 7 Knapp automatisk modus ON - indikerer at systemet er klart for automatisk nivåregulering av bobil. 8 Knapp RETRACT ALL JACKS - trekker alle støttebena automatisk inn. 9 LED melding MANUAL MODE - indikerer at bobilen kan nå bli brakt til riktig nivået manuelt. 10 Knapp LEFT SIDE - kontrollerer utkjøring og innkjøring av venstre støtteben. 11 Knapp REARE SIDE - kontrollerer utkjøring og innkjøring av bakre støtteben. 12 Knapp FRONT SIDE - kontrollerer utkjøring og innkjøring av fremre støtteben. 13 Knapp RIGHT SIDE - kontrollerer utkjøring og innkjøring av høyre støtteben. 14 LED melding LEVEL - indikerer at bobilen er brakt til ønsket nivå. 15 Tilt-funksjon - tømmer lett avløps-vannbeholder. - Kontrollenhet 5.

9 Operativsystemet Automatisk nivåregulering Kontroller at bilens håndbrekk er på og at tenningen er på. Trykk på ON/OFF-bryteren (1 x på no. 5) på bryterpanelet. LED med E & P-logoen vil lyse. Dersom håndbrekket ikke er på, vil ENGAGE HAND BRAKE (nr. 3) begynne å blinke. Pass på at alle har forlatt bilen, inkludert deg. Trykk nå på knappen AUTO (nr. 7) for å starte den automatiske nivåregulering prosedyren. Bare gå inn i bobilen igjen når den grønne LED lyset i midten av lampene på kontrollpanelet lyser. Trykk på ON / OFF-bryteren (nr. 5) for å slå av systemet. Manuell nivåregulering Trykk på ON / OFF-bryteren (1 x på no. 5) på bryterpanelet. Trykk på knappen MANUELL (nr. 6) til LED lyset lyser. Trykk på knappen FRONT (nr. 12), inntil støttebena når gulvet (få først kjøretøyet på nivå fra foran og bak). Trykk på knappen REAR (nr. 11), inntil kontaktene når bakken. Trykk på knappen FRONT eller REAR: Trykk knappen FRONT Hvis pilen peker mot fronten av bobilen, trykk på knappen REAR Hvis pilen peker mot baksiden. Hold på knappen til den stopper automatisk (pil er av). Trykk på knappen LEFT (nr. 10) eller RIGHT (nr. 13): hvis pilen er på venstre side av bobilen, trykkes knappen LEFT, hvis pilen er på høyre side av bobilen, trykkes knappen RIGHT. Hold trykket på knappen til det grønne LED lyset i midten lyser (halv-automat funksjon i manuell modus kan manifestere seg nå). Hvis du holder knappen til systemet stopper og den grønne LED lyset 14 lyser, har du nådd riktig punkt. Hvis LED lyset i midten ikke lyser, kan det være at sylindrene har nådd sin maksimale slaglengde. Støttebena vil alltid operere to og to på samme tid. Hvis nødvendig, gjenta trinn 2 til 5. Så skru av systemet (nr. 5). Gå rundt bilen for å se at alle støttebena har nådd bakkenivå.! Advarsel: Løft aldri alle hjul helt fra bakken. Hvis hjulene ikke lenger har kontakt med overflate, vil det være en risiko for skader eller alvorlige ulykker. 6.

10 Tilbake trekking av støttebena Tips: hvis du halvveis gjennom prosedyren, ønsker å avbryte tilbaketrekking umiddelbart, slå systemet av (knapp nr. 5) og på igjen (også ved hjelp av knappen nr. 5). Slå på systemet (Knapp nr. 5). Meldingen ON / OFF lyser. Trykk på knappen RETRACT ALL JACKS (nr. 8). Hvis i manuell modus, blir støttebena bare trukket så lenge som knappen RETRACT trykkes. I automatisk modus, trenger du bare å trykke knappen RETRACT én gang. Når alle støttebena har blitt helt tilbaketrukket, vil LED lyset JACKS DOWN (nr. 4) slukkes. Slå av systemet ved hjelp av ON / OFF-bryteren (nr. 5) på bryterpanelet. Etter en kort inspeksjon rundt bobilen, for å sjekke at støttebena er helt tilbaketrukket, kan du kjøre. Kobling Plugg med 9 penner: 1. Brun (jord) 2. Mørk rød (ventil foran til høyre) 3. Grå (pumpe strømforsyning) 4. Grønn (ventil foran venstre) 5. Gul (trykkbryter) 6. Blå (ventil bak til venstre) 7. Hvit (12V tenning terminal) 8. Svart (pumpe strømforsyning) 9. Rød (ventil bak til høyre) 7.

11 Spesielle egenskaper / tips Etter 4 minutter uten drift, vil systemet slå seg av automatisk. Den automatiske nivåregulering syklusen kan bare startes etter at alle støttebena er blitt trukket tilbake. Hvis støttebena ikke trekkes tilbake når den automatiske syklusen starter, vil systemet gjøre dette automatisk. Så det er ikke mulig å lage små justeringer på støttebena. Systemet vil alltid først trekke støttebena helt inn. Ved lav batterispenning, vil systemet automatisk slå seg helt av. Støttebena er ute, og du vil kjøre! Systemet vil umiddelbart avgi en varseltone og støttebena blir automatisk trukket opp så snart håndbrekket blir frikoblet. For kjøretøy med luftbremser, skjer dette når motoren startes. Alle normale funksjoner i systemet er slått av i error modus. I manuell modus kan du alltid bare bruke to støtteben om gangen, ved innkjøring, operer alle fire samtidig. Bare i tilfelle av korte justeringer etterpå, kan man kort betjene alle 4 støttebena separat. Svingbare stoler: noen bobiler har svingbare stoler som ikke fungerer når håndbrekket er på. Så snart nivåreguleringssystemet er ferdig og tenning på bilen er av, kan du løse ut håndbrekket. Før du gjør det, må du selvfølgelig sjekke at bilen er i gir. I snørike områder legg noe (f.eks. et stykke teppe) under støttebena for å unngå å skli. Manuell betjening er i hovedsak å anbefale for dårlige overflater. I manuell drift, bør alle støttebena alltid kjøres ut. Systemet kan ikke justere noe helling, grenseverdiene varierer per bobil. Hvis systemet oppdager en sterk helning som er for stor og ikke lenger svarer på forespørsler for automatisk planering, anbefaler vi å bringe bobilen så nært som mulig til nullpunktet i manuell modus. Du vil oppdage at systemet også har en halv-automatisk funksjon. Under manuell betjening, 1 eller 2 piler kan tennes nær det grønne LED lyset 14. På denne måten, viser systemet hvor det laveste punktet er i det øyeblikket. Eksempel: først kjøre ut de bakre støttebena ved manuell betjening (bobil er i bevegelse). Vent et øyeblikk, og trykk deretter på pilen for de fremre støttebena. Den vil stoppe automatisk når nullpunktet er nådd. Et annet alternativ i tilfelle bratte bakker, er å kjøre bobilen på kiler og noe å sette under støttebena. (Ta hensyn til stabilitet). Helling-funksjon Du kan enkelt tømme avløpsvann ut av tanken. På denne måten går avløpsvannet så raskt ut av tanken at også jord og rusk er inkludert. Det er ingen rester av vann igjen i tanken For å aktivere funksjonen konverter den første installasjonen (nr. 5) og deretter på nr. 15 vil bobilen automatisk anta den posisjonen som din forhandler har programmert den til. 8.

12 Nøddrift E&P elektroniske nivåreguleringssystem kan også betjenes ved hjelp av en hjelpemotor. Dette være seg et verktøy, som for eksempel en batteridrevet drill, eller en batteridrevet skrutrekker. I tilfelle feil, kan du på denne måten, trekke tilbake støttebena manuelt. For dette må du først bruke den medfølgende unbrakonøkkel (sekskant). Skru først de fire ventilene med klokken (se figur 5a), ellers vil ikke nød kontrollen fungere. Neste trinn: Fjern den beskyttende etiketten (se figur 6). Sett inn hjelpeverktøyet (f.eks. en batteridrevet drill) med medfølgende sekskant bit i koblingen i henhold den beskyttende etiketten (se figur 7). La drillen gå forover (med klokken) for å utvide kontaktene. Bakover (mot klokken) for å trekke tilbake kontaktene. På denne måten kan du fortsatt fullt trekke eller kjøre ut støttebena manuelt. Når du er ferdig, ikke glem å snu ventilen mot urviseren (figur 5b). Dette er nødvendig for å fastslå støttebena i sine nye posisjoner. Fig. 5a Skru med klokken for å åpne ventilen. Fig. 6 Fjern etiketten foran nød kontrollen. Fig. 7 Kjør drillen forover for å trekke inn støttebena. Fig. 5b Steng så ventilen igjen (skru mot klokken) 9.

13 Feilsøking I tilfelle feilmelding, sjekk om håndbrekket er på, om tenningen er slått på, om batteriet har tilstrekkelig spenning, om oljenivået er riktig, enten det er noe skade på støttebena, og sjekk kabelstrekk. Hvis dette ikke fører til en løsning for funksjonsfeil, kan feilen ligge i drivenheten. Ettersom drivenheten ikke har noen reparerbare deler, begrenser letingen etter funksjonsfeil og vedlikeholdsarbeidet på elektronikken seg til å erstatte de ovennevnte komponentene. (se også side 11). Feilmodus Dersom tenningen ikke er på eller håndbrekket ikke er på, kan heller ikke enheten slås på med mindre støttebena er blitt senket og håndbrekket er av, i hvilket tilfelle "park brake" LED vil blinke og alarmen piper. Du kan nå slå på enhet med av / på knapp. Dersom, når du trekker inn støttebena, kjører pumpen på overtrykk i noen sekunder, skal tilbaketrekkingen stoppe (både i manuell og automatisk modus). En timer vil kjøre, den vil telle opp når pumpen er i gang og telle ned når pumpen ikke kjører. Hvis denne timeren når en verdi som er for høy, vil pumpen stoppe for å hindre overoppheting. Under normale omstendigheter, er alle LED lysene slukket og enheten vil kun svare på "on / offknappen (Slå på). 10.

14 ? Systemet slår seg ikke på (ingen melding på og av). Mulige årsaker Løsning Tenning av kjøretøyet ikke er på Slå på tenningen. Håndbrems er ikke på. Sett på håndbrems. Kontrollpanel slått seg av (Fire minutters regelen). Slå av og på (knapp 5).? Led lyset BATTERY lyser, men går ut hvis jeg ikke bruker knappen for kontaktene. Mulige årsaker Løsning Batteriet er nesten tomt. Start motoren på bobilen for å lade batteriet! For alle andre rapporter og / eller dårlig funksjon av systemet, må du kontakte forhandleren! 11.

15 Vedlikehold Den elektriske motoren har ingen deler som kan vedlikeholdes. Hvis motoren ikke fungerer, må den erstattes. Det eneste du kan gjøre er å sjekke kabler og tilkoblinger. Når motoren er tatt fra hverandre, vil garantien bli ugyldig. De mekaniske delene av E & P nivåreguleringssystem kan skiftes. Spør E & P Hydraulics for informasjon, hvis du trenger deler. Kontroller oljenivået hver måned. a) Sjekk oljen bare når støttebena er helt tilbaketrukket. b) Når du sjekker oljenivået, skal nivået være ca. 2-5 centimeter under påfyllingsåpningen. c) Fyll bare tanken når støttebena er helt tilbaketrukket. Hvis dette gjøres når støttebena er ute, kan oljen renne over når de blir trukket inn igjen. Oljen bør skiftes hver 36 måned. De elektriske tilkoblingsenhetene skal sjekkes årlig. Rengjør støttebena jevnlig. Skitt, sand, leire og andre forurensinger som akkumuleres under kjøring, kan begrense funksjonaliteten i systemet. Hvis støttebena forblir senket over en lengre periode, må de utsatte bena være beskyttet ved å sprøyte dem ukentlig med et silikon smøremiddel. Gjør dette hver 2. eller 3. dag, hvis bobilen er plassert i et salt miljø. Vi anbefaler at komplett støtteben, inkludert slanger og tilkoblinger behandles med et korrosjonshindrende middel. Dette laget (f.eks. tectyl) vil beskytte systemet mot erosjon og rust. Dette bør allerede ha blitt gjort under montering. Årlig bruk av korrosjonshemmende middel til systemet vil øke produktets levetid. Spray når støttene er trukket inn. Årlig overvåkning av sporet og skader på stempelstangen.! Advarsel: Før alt vedlikeholdsarbeid under bobilen, må du sikre aksler foran og bak ved hjelp av blokker. Hvis ikke, vil det være en risiko for skader eller alvorlige ulykker. Anbefalte oljer Bruk kun automatgirolje «A» (Automatic Transmission Fluid - ATF). E&P anbefaler ATF med Dexron III eller Mercon 5 eller en blanding av begge. Under frysepunktet, kan støttebena flyte tregere på grunn av viskositeten på oljen. Under ekstremt kalde værforhold, bør du bruke en spesiell type olje for lave temperaturer. Rådfør E&P Hydraulics eller en anerkjent forhandler, før du bruker en annen type olje. 12.

16 Garanti Reparasjoner på bobilen må utføres av forhandlere godkjent av E&P Hydraulics. For systemer som endres, installeres eller repareres av annet enn godkjent E&P Hydraulics forhandler, kan man risikere at garantien ikke gjøres gjeldende. E&P gir garantier for deler av sitt Recreational Vehicle Electronic Nivåregulering System ("produkt") for feil i materialer og produksjon for en periode på 24 måneder fra kjøpstidspunktet. Dersom et E&P produktet ble kontrollert av en offisiell E&P forhandler og en feil i materiale eller produksjon ble oppdaget innenfor nevnte tidsrom, kan E&P velge følgende løsninger. reparerer eller erstatter den defekte delen gratis i E&P fabrikk (Eller et annet sted bestemt av E&P) Sende en mekaniker til stedet der produktet befinner seg, for å reparere eller erstatte produktet på Stedet Eller, skrive ut en tilgodelapp for produktet. Alle garantikrav krever en produkt test og godkjenning av (en forhandler av) E&P. Alle reparasjoner må være godkjent av E&P før arbeidet starter. Det finnes ingen unntak fra denne prosedyren. Ta umiddelbart kontakt med E&P direkte før du prøver å utføre en reparasjon eller endre ditt E&P produkt. Krav om påståtte skader på produktene er kun akseptert dersom E&P har hatt mulighet til å kontrollere påstanden. Garantien blir ugyldig dersom kjøperen bygger elementer i systemet, eller om han gjør innstillinger, ved misbruk eller forsømmelse, inkludert men ikke begrenset til feil bruk, overbelastning, skade gjennom ulykke, feil lasting eller feil vektfordeling, skader ved feil bruk eller feil vedlikehold, tilkobling til feile deler eller reparasjonsforsøk fra andre personer enn E&P. Denne garantien gjelder ikke for personskade, skader forårsaket av naturkatastrofer, i tilfeller av kommersiell bruk eller tilpasning av produkt eller for produkter som selges som et spesielt tilbud og / eller "med feil". Denne garantien vil bli ugyldig dersom produktets identifikasjons informasjon, som var festet i fabrikken, endres eller fjernes. 13.

17 Notater 14.

18 NEDERLAND NORGE AS Technical center Importør og installasjon Tarwestraat Nesbyen 2153 GE Nieuw Vennep Mark Steijger Tel.: Fax: Commercial/Service-center Schuttersstraat 26E 6191 RZ Beek Nederland Også på facebook Tel.: +31 (0) Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) LEVELSYSTEM

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt

AVFUKTER BRUKSANVISNING. Norsk. Før du bruker enheten. Drift. Feilsøking MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innholdsoversikt AVFUKTER MODELL MJ-E14CG-S1-SWE BRUKSANVISNING Norsk NO Funksjoner Innvendig tørking Luftfilter og sølvionfilter for sterilisering og fjerning av lukt Enkel avfukting Intelligent klestørk Innholdsoversikt

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker- og sikkerhetshåndbok Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 320-30 Delenr. 3122740 December 14, 2006 Norwegian Operation & Safety FORORD FORORD Denne håndboken er

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYA07LCC ASYA09LCC ASYA12LCC ASYA14LCC ASYA18LCC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Fig. 1 17 1 2 9 10

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Art.nummer:

Detaljer

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen.

Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bruker-, sikkerhets- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. LIFTLUX Modell 203-24 Serienummer fra og med 15548 Inkluderer Serienummer 12378

Detaljer

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr.

Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA. Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. Bruksanvisning for båndsag STG 320 GA Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før transport og bruk av denne maskinen! Serie Nr. P. MEIDELL AS Norsk versjon 1.06 / Desember 2000 Innhold Service og

Detaljer

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower.

Auto Mower. Bruksanvisning 101 89 90-21. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. Auto Mower Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du tar i bruk Auto Mower. 0 89 90- Vi vil gratulere deg som nybleven eier av Husqvarna Auto Mower. Du har valgt et produkt

Detaljer

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13

Elektrisk rullestol. Brukerveiledning. Salsa R2 og Salsa M 000690688.13 Elektrisk rullestol Salsa R2 og Salsa M Brukerveiledning 000690688.13 Informasjon for bruker Bruksformål for elektriske rullestoler: Elektriske rullestoler skal brukes innendørs eller utendørs av personer

Detaljer

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870

HÅNDBOK MANUAL. Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 870 BO 870 HÅNDBOK MANUAL Beha bygg-inn oppvaskmaskin Les denne håndboken! 1. S I K K E R H E T Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Varmepumpe ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED bruksanv.indd 1 03.11.2006 15:10:42

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4

Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Luftavfukter Modell: DD122FWMK4 Vennligst les denne bruksanvisningen før bruk og bevar den trygt for fremtidig referanse LES ALLE INSTRUKSJONENE FØR BRUK. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER ADVARSEL - Dette

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s

Bruksanvisning. Norsk. K300/C300/C300s Bruksanvisning Norsk K300/C300/C300s Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med:

Båndsag Extend 700.520 A 1500. Serviceinformasjon. Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: Serviceinformasjon Ved tekniske problemer eller behov for bestilling av reservedeler, vennligst ta kontakt med: P. Meidell AS Stålfjæra 16, Kalbakken 0975 OSLO Tlf : 22 20 20 25 Faks : 22 82 14 01 Web

Detaljer

Brukerveiledning Winner

Brukerveiledning Winner Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel

Detaljer

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk

DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel. Instruksjoner for bruk DirectPower Drivsystem for elektrisk sykkel Instruksjoner for bruk Innhold 1 Innledende kommentarer om sikkerhetsinstruksjoner... 1 1.1 Symboler... 1 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 2 2.1 Tiltenkt bruk...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Norsk - 3 husqvarna AUTOMOWER SOLAR HYBRID BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og sikkerhet... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i bruksanvisningen... 7 1.4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer