AKUTTE ØYELIDELSER. Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUTTE ØYELIDELSER. Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 AKUTTE ØYELIDELSER Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus

2 AKUTTE ØYELIDELSER Smerter Inflammasjon Infeksjon Trykk Lysømfintlighet Kornea Uvea Synstap Uklare media Netthinnesykdom Synsnerveaffeksjon Cerebral affeksjon

3 PRESEPTAL CELLULITT Infeksjon foran orbitas fremre septum Går fra periost til øyelokkets tarsalplate. Danner barriere mot dypere orbitale strukturer.

4 PRESEPTAL CELLULITT Rød, varm, palpasjonsøm hevelse over øyet, i øyelokk og periorbitalt. Staphylococcus aureus og epidermidis. Haemophilus influenzae. Behandling: Mild og moderat preseptal cellulitt, pasient 5 år: Diclocil el. Keflex tbl. i 7-10 dager. Moderat / alvorlig preseptal cellulitt, barn 5 år, forverring, påvirket allmenntilstand og høy feber: Eksempelvis Keflin i.v. eller Pentrexyl / Ekvacillin i.v. (ev. ved barneavd.).

5 ORBITAL CELLULITT (Orbita-flegmone, postseptal cellulitt). Infeksjon bak orbitas fremre septum. Symptomer / anamnese: Rask utvikling. Dobbeltsyn. Smerter (ved øyebevegelser). Hevelse i øyelokk og rundt øye med rubor, varme og palpasjonsømhet. Proptose (øyet buler frem). Innskrenket øyebevegelse! Konjunktival injeksjon (rødt øye) og hevelse. Feber. Red. allmenntilstand. Komplikasjoner: Permanent synstap. Subperi-orbital/orbital absess. Meningitt. Hjerneabsess. Sinus cavernosus thrombose (svært alvorlig tilstand).

6 ORBITAL CELLULITT Etiologi: Lokal spredning fra annet infeksjonsfokus. Etmoiditt hos 90% (oftest barn/unge). Mediale orbitale vegg er tynn. Direkte spredning fra infeksjon i øyet og dets omgivelser. Direkte inokulasjon: Orbitalt traume. Post-operativt. Hematogen spredning pga bakteremi. Utredning: Innlegges sykehus som øyeblikkelig hjelp! CT-bilder tas. Visus-målinger. Behandling: Behandles med i.v. antibiotika, overgang dernest til peroral antibiotika. Ved absess-dannelse vurderes kirurgisk drenasje.

7 DAKRYOCYSTITT (Tåresekk-betennelse) Symptomer / anamnese: Smerter. Feber. Rubor / tumor ved nedre nasale øyelokk og videre nasalt periorbitalt. Eksprimering av puss fra tåreveis-punktet. Preseptal eller orbital cellulitt?

8 DAKRYOCYSTITT Behandling: Puss: Kloramfenikol profylaktisk. Systemiske antibiotika: Afebril: Diclocil el. Keflex tbl. i 7-10 dager. Feber: Innlegges. I.v. beh. som ved orbital cellulitt. Smertebehandling. Varme kompresser. Forsiktig massasje. Drenering ved spent, smertefull absess som ikke har spontant åpnet seg. Kirurgi: Indikasjon ved residiv er dacryocystorhinostomi (= Toti) eller dacryocystektomi.

9 BAKTERIELL KONJUNKTIVITT Symptomer / anamnese: Ensidig debut. Andre øyet affiseres ofte 1-2 dager senere. Ruskfølelse. Brenning. Gjenklistring om morgenen. Lett rødt, hovent øyelokk. Mukopurulent puss langs cilier. Konjunktival injeksjon. Etiologi: Stafylokokker, streptokokker, pneumokokker og haemophilus influenzae. Ev. chlamydia trachomatis, meningokokker eller neisseria gonorrhoeae.

10 BAKTERIELL KONJUNKTIVITT Behandling: Spontan helbredelse (60% innen 5 dager). Håndvask. Seponere kontaktlinser til minimum 2 døgn etter fravær av symptomer. Ev. "Vent og se resept". Start gjerne behandling tidlig hos barn. Kan da vende tilbake til barnehage/skole. Retningslinjer fra 2009: Fravær ikke nødvendig ved mild konjunktivitt. Fjerne puss før drypping. Bruke sterile tupfere/kompresser. Vaske med øyebadevann/fysiologisk saltvann, særlig om morgenen. Antibiotika-dråper: Kloramfenikol øyedråper x 1-2 dråper hver timer (ev. x 4 i det andre øyet) i 2-3 dager. Dernest hver time inntil 2 dager etter symptomfrihet; Kloramfenikol øyesalve om kvelden (vesper) i samme tidsrom eller alene 3-4 ganger. Alternativ: Fucithalmic øyedråper x 4 første døgn, dernest x 2 o.u. Alternativ: Azyter x 2 i 3 dager. Bedring bør inntreffe etter 1-2 døgn (da ikke lenger smittefarlig). Kontroll? Fotofobi? Forverring?

11 VIRAL KONJUNKTIVITT (Adenoviral keratokonjunktivitt) Symptomer / anamnese: Smitter lett: Hos familiemedlemmer? Epidemisk. Ensidig debut. Andre øyet involveres hos 60% Fremmedlegemefølelse. Svie. Kløe. Vandig sekresjon. Ved keratitt: Sterke smerter og lysømfintlighet.

12 VIRAL KONJUNKTIVITT Øvre luftveis-infeksjon. Rødt, hovent øyelokk. Rødt øye: Betydelig injisert. Subkonjunktivale blødninger. Chemose (konjunktival hevelse). Follikler ("ris-korn"-liknende flekker) i palpebrale konjunktiva. Membran-dannelser. Keratokonjunktivitt: Små sår på hornhinnen.

13 VIRAL KONJUNKTIVITT Etiologi (klassifikasjon): Ikke-spesifikk akutt follikulær konjunktivitt: Ofte mildere forløp. Sår hals og forkjølelse er vanlig. Faryngo-konjunktival feber (adenovirus type 3, 4 og 7): Ofte hos barn. Øvre luftveis-symptomer. Ofte mildere keratitt (30%). Epidemisk keratokonjunktivitt (adenovirus type 8, 19 og 37): Ofte keratitt (80%). Kronisk / residiverende adenoviral keratokonjunktivitt: Kan bestå over år.

14 VIRAL KONJUNKTIVITT Behandling: Smitte-hygiene: Smittes gjennom hender (inkl. indirekte) og dråpesmitte. Desinfisere utstyr på legekontor. Svært viktig med hyppig håndvask. Separate håndklær. Vurderes sykemelding (unngår å smitte kolleger). Spontan bedring etter dager til uker. Ingen kurativ terapi ("forkjølelses-virus"). Topikale antibiotika ved mistanke om sekundær bakteriell infeksjon. Kunstige tåresubstitutter uten konserveringsmiddel (lindrer). Smerte-behandling: Paracet eller Paralgin Forte. Aldri lokale anestetika. Korneale lesjoner forsvinner etter måneder og år.

15 EPISKLERITT Inflammasjon i skleras ytre lag. Symptomer / anamnese: Akutt debut. Mild smerte. Residiv. Mye vanligere enn skleritt. Sektoriell (eller sjeldnere diffus), rødfiolett misfarging av episklera.

16 EPISKLERITT Etiologi: Idiopatisk (vanligst). Behandling: Mild affeksjon: Ekspektans (ofte spontan remisjon). Tåresubstitutter. Moderat / alvorlig affeksjon: Steroider (eksempelvis Ultracortenol eller Spersadex øyedråper).

17 SKLERITT Diffus eller lokalisert inflammasjon av sklera. Symptomer / anamnese: Uttalte, borrende og utstrålende smerter. Gradvis forverret rødt øye og synssvekkelse. Injisert (rødt) øye. Sklera ev. blå-aktig, tynn og ødematøs.

18 SKLERITT Etiologi: 50% er assosiert med systemisk sykdom, oftest bindevevssykdommer (RA, Mb. Bechterew, Wegeners granulomatose, Reiters syndrom, polyarteritis nodosa, SLE). Infeksjoner (herpes zoster ophtalmicus, tuberkulose, borreliose, bakterie). Behandling: NSAIDS. Ev. perorale steroider eller også immunosuppressiv behandling. Ved perforasjonsfare: Beskyttende briller eller øyeskjold.

19 KORNEA Okulær barriere. Kroppens mest innerverte vev: Subepitelialt plexus Dypt stromalt plexus

20 INFEKSIØS KERATITT Bakteriell keratitt. Herpes keratitt. Soppkeratitt. Akantamøbe-keratitt. Differensialdiagnose: Steril keratitt

21 BAKTERIELL KERATITT Anamnese: Kontaktlinsebruk (19-42%)? Refraktiv kirurgi? Traume? Steroid-bruk (som øyedråper)? Symptomer: Smerter. Fotofobi (lysømfintlighet). Redusert syn.

22 BAKTERIELL KERATITT Synsreduksjon, særlig ved sentral affeksjon. Øyelokkshevelse. Puss. Injisert (rødt) øye. Gråhvitt infiltrat med noe uklare kanter og epiteldefekt (gult fluorescein-opptak). Sårdannelse, fortynning og ev. perforasjon. Etter tilheling: Avgrenset arr (makel) i hornhinne. Karinnvekst.

23 BAKTERIELL KERATITT Etiologi: Pseudomonas aeruginosa vurderes ved rask utvikling og kontaktlinsebruk. Pneumokokker, stafylokokker og streptokokker. Superinfeksjon med bl.a. sopp. Utredning: Prøver fra hornhinne og konjunktiva.

24 BAKTERIELL KERATITT Behandling: Ikke kontaktlinser i akuttfasen! Lite (< 1/2 mm) perifert infiltrat: Kloramfenikol. Mindre infiltrat (< 1 mm) der pseudomonas ikke kan utelukkes: Cilox øyedråper. Alvorlig keratitt (mulig pseudomonas, sentralt infiltrat, diameter over 1,5 mm): Zinacef øyedråper (Cefuroxim) timesdrypp + Garamycin (aminoglykosid) forsterkete øyedråper timesdrypp. Manglende bedring: Herpes-keratitt? Fungal keratitt? Akantamøbe-keratitt?

25 HERPES SIMPLEX-KERATITT HSV type 1 (95%) % av befolkningen er infisert. Latent i n. trigeminus (sensoriske ganglia). Sannsynligvis også i hornhinne. Holdes i sjakk av immunforsvaret. Viktig årsak til blindhet (3. verden). Redusert hornhinnesensibilitet. Utredning: Positiv PCR (fra hornhinne-vev eller tårefilm).

26 EPITELIAL HERPES-KERATITT Infeksiøs tilstand med virus-replikasjon. Dendritika: Grenformete mønstere. Geografiske sår: Amøbe- eller kartformete. Behandling: Selvlimiterende. Zovirax øyesalve. Ikke steroid-dråper!

27 STROMAL HERPES-KERATITT Stromale inflammatoriske infiltrat. Sekundært fortynning, arrdannelse og karinnvekst. Behandling: Steroider (Spersadex). Zovirax øyesalve. Alvorlig nekrotiserende variant eller residiv-tendens: Valtrex tabletter.

28 HERPES-ENDOTELITT Fokalt eller diffust stromalt ødem (uten infiltrat). Fremre uveitt ("iridocyclitt"). Behandling: Topikale steroider: Spersadex øyedråper over uker. Zovirax øyesalve. Ev. Valtrex tabletter ved manglende bedring og reaktivering.

29 HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS Reaktivering av humant herpes virus 3 (HHV-3), dvs varicella-zoster virus (=vannkopper), i område til første trigeminus-gren (n. ophthalmicus). Halvsidige makler, papler, sår og kruster i ansiktet. Hevelse i øyelokk. Hutchinsons tegn: Lesjon på nesetupp er assosiert med øyeaffeksjon (ramus nasociliare fra oftalmiske gren).

30 HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS Dendritika (a). Nummulær keratitt (b). Stromal keratitt (c). Behandling: Ved kortvarig sykehistorie (< 72 timer): Valaciclovir (Valtrex) tabl mg x 3 i 7 dager. Ev. Zovirax øyesalve x 5 i 7 dager + ev. x 3 i 1 uke til.

31 KORNEA-EROSJON Symptomer / anamnese: Nylig skade mot øyet (finger, gjenstand). Akutt oppstått skarp smerte. Fotofobi. Residiv (gammel korneaskade/erosjon)? Konjunktival injeksjon. Avflakket epitel (transparent). Fluorescein-opptak. Behandling: Første episode: Tilheles etter timer eller dager. Kloramfenikol salve. Residiv: Kunstig øyesalve (Simplex) om kvelden. Ev. laser (PTK).

32 GLAUKOM Nervefiberskade med skotomer (blinde flekker i synsfeltet), endrete synsnerver og ofte forhøyet øyetrykk (over 21 mmhg). Glaukom-diagnose kan ofte først fastslås ved oppfølging over lengre tid. Klassifikasjon: Åpenvinklet glaukom (idiopatisk, steroider, uveitt, skader): Asymptomatisk i lang tid. Vinkelblokk = trangvinkelglaukom: Halo, hornhinneødem, smerter, rødt øye (sjeldent!). Behandling: Dråper (betablokkere, prostaglandiner, brimonidin, karbonanhydrase-hemmere, pilokarpin). Tablett (Diamox). Laserbehandling: YAG iridotomi (lage ekstra åpning i regnbuehinnen), LTP (mot kammervinkel for å øke drenasjen), Cyclodiodelaser (redusere væskeproduksjon). Operasjon: Filtrerende kirurgi (trabekulektomi) eller innsettelse av ventil.

33 IRIDOCYCLITT Fremre (og bakre) uveitt. Symptomer / anamnese: Pressende smerte. Fotofobi. Synssvekkelse. Tåresekresjon. Redusert visus. Ciliær injeksjon i konjunktiva. Presipitater ("hvitlige flekker") på endotelsiden av hornhinnen. Lysvei og korpuskler i fremre kammer. Miose (liten pupille). Ev. bakre synekier (uregelmessig pupille pga sammenvoksinger mellom iris og linsen).

34 IRIDOCYCLITT Etiologi: Idiopatisk. HLA-B27. Morbus Bechterew. Sarkoidose, ulcerøs colitt, Mb. Crohn, reiters syndrom, behçets sykdom, psoriasis-arthritt. Traume. Etter øyeoperasjoner (NB! endoftalmitt). Behandling: Steroider (kortison) som øyedråper (Spersadex), ev. timesdrypp og salve (Ultracortenol). Utvidende øyedråper (Cyclopentolat, Atropin). Ev. sprenge bakre synekier. Ev. perorale steroider (Prednisolon). Behandle bakenforliggende tilstand! Endoftalmitt: Øyeblikkelig hjelp!!!

35 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER BAKRE CORPUSAVLØSNING (glasslegemeløsning med fortetninger) Symptomer / anamnese: Bevegelige flytere = mouches volantes ("rumpetroll", "fluer", "tråder", "flekker", "tåkedotter"). Lysglimt? Frisk rød refleks ved direkte oftalmoskopi Behandling: Ingen netthinnerift: Ekspektans. Kontroll. Netthinnerift: Laserbehandling ("lime" rundt riften / hullet).

36 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER CORPUSBLØDNING (glasslegemeblødning) Symptomer / anamnese: Akutt eller subakutt visustap, gjerne først mørke eller røde fortetninger. Svekket rød refleks (mørke partier ev. i bevegelse). Synsreduksjon. Behandling: Rift eller bakenforliggende netthinneløsning som skal behandles? Fjerne glasslegemet (vitrektomi) ved manglende oppklarning etter 3 måneder.

37 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER NETTHINNELØSNING (retinal detachment, amotio retinae) Symptomer / anamnese: Skader? Øyeoperasjoner? Nærsynthet? Flytere. Lysglimt. Skyggefelt fra periferien ("rullegardin" oppad, "mørk mur" nedad). Øker i omfang over timer eller dager. Synstap. Skygge i rød refleks ved direkte oftalmoskopi. Avløst netthinne sees ved indiekte (og direkte) oftalmoskopi. Behandling: Operasjon!

38 GRENVENE- OG SENTRALVENE- TROMBOSE Symtomer / anamnese: Synsfelt-utfall eller visustap. Raskt tilkommet over timer ( våknet om morgenen med det ). Oftest unilateralt. Hypertensjon, arteriosklerose, diabetes, vaskulitt? Redusert syn. Blødninger (flammeformete eller flekkvise) i sektor av eller hele netthinne langs forløp av retinal vene. Bløte eksudater (hvite flekker på netthinne). Dilaterte, slyngete vener. Behandling: Ev. laserbehandling ved senere nydannelse av blodkar (neovaskularisering). Makulaødem: Sprøyter intraokulært med Anti-VEGF (Avastin eller Lucentis). Albyl-E?

39 ARTERIE-OKKLUSJONER Symptomer / anamnese: Plutselig unilateralt smerteløst synsfeltutfall. Ev. tidl. episoder med amaurosis fugax. Hvitlig farging av retina med ødem langs arterie. Kirsebær-rød makula. Etiologi: Embolus fra a. carotis (ultralyd halskar) eller ev. hjerteklaff (ekko-kor). Kjempecelle-arteritt (vurder alltid arteritis temporalis, ta sekning og CRP)! Kronisk immunopati (SLE, polyarteritis nodosa, Behçet, takayasu). Behandling? Henvisning til øyelege og ev. nevrolog.

40 OPTIKUS-NEVRITT Betennelse i synsnerven (nervus opticus) som kan opptre ved papillen (papillitt) eller bak papillen (retrobulbær nevritt). Symptomer / anamnese: Alder gjerne år. Oftere kvinner (2:1). Kjent MS? Tidligere episoder (residiv)? Subakutt synstap (over timer eller oftere dager) i lett eller uttalt grad. Oftest unilateralt (ev. bilateralt hos barn). Orbital eller retrobulbær smerte. Smerter ved øyebevegelser, særlig den første uken.

41 OPTIKUS-NEVRITT Redusert visus (fra 1,0 til ingen lyssans) og farvesyn. Synsfeltutfall. Relativ afferent pupilledefekt. Palpasjonsømt øyeeple. Papillitt: Synsnerve-ødem. Retrobulbær nevritt: Normal papille og netthinne. Etiologi: Demyeliniserende sykdom (MS)! Infeksjoner, inflammatorisk tilstand i nærliggende anatomisk område, kroniske immunopatier, toksisitet. Behandling: Ev. Solu-Medrol i.v. i 3 dager etterfulgt av Prednisolon i dager. Ikke bedre sluttresultat!

42 TEMPORALIS-ARTERITT Andre navn: Arteritis temporalis, kjempecelle-arteritt, AION (AAION) = arteritic (anterior) ischemi opticus neuropathy. Temporalis-arteritt er en systemsykdom. Rammer arteria ophtalmica og derav visus hos 8-50%. Symptomer / anamnese: Generelt: Alder > 50 (60) år, proksimale muskel- og leddsmerter (polymyalgia rheumatica), sykdomsfølelse, tretthet, red. matlyst, feber, nattesvette, tinningsmerter, nyoppstått hodepine, ubehag ved hårkjemming, kjeveclaudicatio (økende tyggesmerter). Oftalmologiske: Episoder med: Diplopi (parese av nervus abducens). Forutgående sentral arterie-okklusjon eller episodisk synsreduksjon (amaurosis fugax)? Raskt avtakende visus over timer / dager (ev. til fingertelling). Uni- og etter hvert ev. bilaterale symptomer.

43 TEMPORALIS-ARTERITT Generelt: Palpasjonsøm hodebunn og tinninger. Hard, knudrete, slynget og pulsløs (el. pulssvak) a. temporalis. SR > 50. (Ev. forhøyet CRP og trombocytter). Positiv temporalis-biopsi. Oftalmologisk: Afferent pupilledefekt. Papilleødem (ev. i et segment). Sekvele: Papilleatrofi.

44 TEMPORALIS-ARTERITT Differensialdiagnose: NAION = nonarteritic ischemic optic neuropathy. Behandling: Ingen øyesymptomer: Oppfølging og behandling ved medisinsk avdeling. Øyesymptomer: Synstruende tilstand. Øyeblikkelig hjelp! Hensikt med behandling er særlig å beskytte det andre øyet. Prednisolon mg eller Solu-Medrol i.v. 250 mg x 4 i 3 dager initialt. Langsom nedtrapping av Prednisolon ut fra klinikk og CRP/SR. Langvarig behandling, ev. resten av livet. Justering til vedlikeholdsdose 2,5-10 mg. Ev. forsøksvis seponering årlig.

45 AKUTTE ØYELIDELSER Smerter Inflammasjon Infeksjon Trykk Lysømfintlighet Kornea Uvea Synstap Uklare media Netthinnesykdom Synsnerveaffeksjon Cerebral affeksjon Henvis!

Konjunktivitt og keratitt. Torbjørn Damskog

Konjunktivitt og keratitt. Torbjørn Damskog Konjunktivitt og keratitt Torbjørn Damskog Bakteriell konjunktivitt Ensidig debut. Andre øyet smittes ofte. Ruskfølelse. Igjenklistring av øyelokk om morgenen. Rødt øye. Puss. Funn bakteriell konjunktivitt

Detaljer

Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen. Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss

Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen. Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss Blefaritt Betennelse av øyelokk. Hyppig hos eldre pasienter med sebore, eksem,

Detaljer

SENTRALVENETROMBOSE H34.8

SENTRALVENETROMBOSE H34.8 Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 22.06.2017 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Øyeavdelingen Retningslinje Dok. eier: Jenssen, Frank Tore Dok. ansvarlig: Morten Hove (

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015 Onsdag 12. august 2015, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 7 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004

Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve. Kull V01. Onsdag 11. august 2004 Eksamensoppgaver 7. semester Utsatt prøve Kull V01 Onsdag 11. august 2004 Oppgave 1 En tidligere frisk mann kommer til legen fordi han har vært svimmel i noen måneder. Tilfeldig har han merket at når han

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R høst 2010 Fredag 7. januar 2011, kl. 9.00-14.00

Ordinær eksamen, MEDSEM8R høst 2010 Fredag 7. januar 2011, kl. 9.00-14.00 Ordinær eksamen, MEDSEM8R høst 2010 Fredag 7. januar 2011, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Deloppgavene i besvarelsen skal skrives på separate ark Hjelpemidler: Norsk

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener.

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. 2 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen,

Detaljer

OKULOPLASTIKK. Marketa Jenssen

OKULOPLASTIKK. Marketa Jenssen OKULOPLASTIKK Marketa Jenssen PRESENTASJONENS INNHOLD Øyelokkets stilling Øyelokkstumor Tåreveier Enukleasjon, eviscerasjon, protesetilpassing Endokrin orbitopati ØYELOKKETS STILLING Dermatochalase Ptose

Detaljer

Hud og bløtdelsinfeksjoner. Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017

Hud og bløtdelsinfeksjoner. Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017 Hud og bløtdelsinfeksjoner Eivind Damsgaard Bergen Legevakt Legevaktkonferansen 2017 Hud og bløtdelsinfeksjoner abscesser Ikke-abscederende infeksjoner Infeksjoner i fingre og tær Generelle prinsipper-1

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være i

Detaljer

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG?

KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? 1 KAN BARNET MITT GÅ I BARNEHAGEN I DAG? Vurdering av barnet Du kommer sikkert mange ganger til å stille deg selv spørsmålet: Er barnet mitt friskt nok til å være

Detaljer

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon

Øyesykdommer- en hefteserie. Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare. Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Øyesykdommer- en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn

Detaljer

Innherred Medisinske Forum Anna Gajda 2 mars 2011

Innherred Medisinske Forum Anna Gajda 2 mars 2011 Innherred Medisinske Forum Anna Gajda 2 mars 2011 Diabetes er assosiert med Diabetisk retinopati Hjernenervepareser(3.,4. og 6.) Glaucoma Katarakt Rask refraksjonsendring (hyperopi/myopi) Diabetisk retinopati(dr)

Detaljer

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen.

Kasuistikk tirsdag 08.10.13. Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Kasuistikk tirsdag 08.10.13 Kristin Angel, LIS, lungeavdelingen. Bakgrunn Mann, 43 år gammel. Samboer, ett barn. Kontorarbeid. Aldri eksponert for støv eller gass. Aldri røkt. Ingen kjent forekomst av

Detaljer

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02

Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve. Kull V02 Eksamen 7. semester 10. juni 2005 Ordinær prøve Kull V02 Oppgave 1 En 3 år gammel gutt har hatt gradvis tiltagende heshet, og med tiden blir hans stemmeproblem permanent. Han får visse pusteproblemer når

Detaljer

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier.

Barn: Voltaren Ophtha er ikke indisert til anvendelse hos barn. Pediatrisk erfaring er begrenset til enkelte publiserte kliniske studier. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning. Voltaren Ophtha 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholdere. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml.

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1. LEGEMIDLETS NAVN Isopto-Maxidex 1 mg/ml øyedråper, suspensjon

PREPARATOMTALE. 1. LEGEMIDLETS NAVN Isopto-Maxidex 1 mg/ml øyedråper, suspensjon PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Isopto-Maxidex 1 mg/ml øyedråper, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 1 mg deksametason. Hjelpestoffer med kjent effekt:

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Keratokonus/hornhinneektasi Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Vent på gangen til du hører startsignalet.

Vent på gangen til du hører startsignalet. STASJONER GITT PÅ OSKE FOR IIAB, VÅR 2016 STUDENTINSTRUKSJONER (Forbehold om endring av tekst og innhold dersom oppgavene blir redigert) STASJON 1 Hanne Olsen er en 55 år gammel kvinne. Hun kommer til

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Skriftlig eksamen MD4030 semester IIA/B Forskerlinje

Skriftlig eksamen MD4030 semester IIA/B Forskerlinje NTNU Det medisinske fakultet Sensurfrist: 4. februar 2013 Skriftlig eksamen MD4030 semester IIA/B Forskerlinje Mandag 14. januar 2013 Kl. 09.00-15.00 (16.00) Oppgavesettet er på 28 sider inklusive forsiden

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom

Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Revmatiske sykdommer hos barn og ungdom Grunnleggende og nytt Helga Sanner November 2012 Artritt -leddbetennelse Hevelse Varme Nedsatt bevegelse Smerter Halting Leddsmerte trenger ikke å bety leddbetennelse

Detaljer

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom)

Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Glaukom - grønn stær (medfødt Glaukom) Informasjonsskriv til foreldre Hva er Glaukom (grønn stær)? Glaukom (grønn stær) er en livslang øyesykdom som er vanligst hos voksne over 65 år, men som også forekommer

Detaljer

1 ml oppløsning inneholder 1 mg deksmetasonfosfat som deksmetasonnatriumfosfat.

1 ml oppløsning inneholder 1 mg deksmetasonfosfat som deksmetasonnatriumfosfat. 1. LEGEMIDLETS NAVN Monopex 1 mg/ml øyedråper, oppløsning i endosebeholder 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 1 mg deksmetasonfosfat som deksmetasonnatriumfosfat. For

Detaljer

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare

Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Øyesykdommer en hefteserie Orientering om Glaukom (grønn stær) - en snikende fare Sykdomsutvikling Normalt syn: Her er en trapp, sett med friske øyne. Øyesykdommen grønn stær har ingen ting med fugler

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE

RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE RETNINGSLINJER FOR SYKE BARN I BARNEHAGE Korrigert av kommuneoverlege Anne-Line Sommerfeldt april 2012 Smittsomme sykdommer opptrer hyppig blant barn, og barnehagen er en arena for å føre sykdommer videre.

Detaljer

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010

ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 ANDERS THORSTENSEN ST.OLAVS HOSPITAL OG NTNU KASUISTIKK HØSTMØTET 2010 1 SYKEHISTORIE 48 år gammel mann. Tidligere hypertensjon og kroniske nakkesmerter. Ingen medikamenter Vekttap 18 kg. Kvalme og oppkast.

Detaljer

Diabetes og øyekomplikasjoner. David Simonsen

Diabetes og øyekomplikasjoner. David Simonsen Diabetes og øyekomplikasjoner David Simonsen EPIDEMIOLOGI RISIKOFAKTORER PATOGENESE INNDELING BEHANDLING Epidemiologi hyppigst enkelt årsak til ervervet blindhet i yrkesaktive aldersgrupper i Norge 6

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN BEHANDLING AV ALDERSSYN 1 Man tukler ikke med øynene, tenkte jeg. Men etter å ha møtt fagfolkene hos Memira forsvant all skepsis! Ivar Haugsbakk, prosjektmedarbeider (55

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning, uten konserveringsmiddel dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.

Detaljer

Åreknuter Pasientinformasjon

Åreknuter Pasientinformasjon Åreknuter Pasientinformasjon Informasjon til deg som har åreknuter: Åreknuter (varicer) er synlige, uregelmessige utvidelser i beinas overfladiske blodårer (vener). Årsak til dette er oftest en kombinasjon

Detaljer

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012)

Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) Læringsmål og læringsutbytte i 8.semester (2012) I 8. semester inngår fagene psykiatri (voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri) og øyesykdommer foruten farmakologi, anatomi, nevrobiologi, patologi

Detaljer

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN

VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN VANLIGE SYKDOMMER HOS BARN En kort oversikt over de vanligste barnesykdommene, hvordan de arter seg og tiltak. I tillegg råd i forhold til skole/barnehage. Rådene er i tråd med anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Detaljer

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Øyesykdommer 13 14 Barn der det er fare for amblyopiutvikling

Detaljer

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1

1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1 1. LEGEMIDLETS NAVN Spersadex med kloramfenikol øyedråper, oppløsning 1+5 mg/ml 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 1 mg deksametasonnatriumfosfat og 5 mg kloramfenikol. For fullstendig

Detaljer

Voksne, inkludert eldre populasjon Kliniske studier har vist at dosereduksjon ikke er nødvendig ved bruk hos eldre.

Voksne, inkludert eldre populasjon Kliniske studier har vist at dosereduksjon ikke er nødvendig ved bruk hos eldre. 1. LEGEMIDLETS NAVN Vexol 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 10 mg rimeksolon Hjelpestoff med kjent effekt: 1 ml suspensjon inneholder 10 mg benzalkoniumklorid For fullstendig

Detaljer

Aniridi - spørsmål og svar

Aniridi - spørsmål og svar 1 Aniridi - spørsmål og svar fra 1st European Conference on Aniridia 8.-10. juni 2012 i Oslo Sommeren 2012 ble den første europeiske kongressen om aniridi arrangert i Oslo. Her finner du et utvalg spørsmål

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016

Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Luftveisinfeksjoner hos barn Vårmøtet for allmennpraktikere Mars 2016 Jon Olav Gjengstø Hunderi Det syke barnet Observasjon bevissthetsgrad tegn på engstelse, ubehag eller smerte respirasjonsmønster sirkulasjon

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging

Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging Symptomer ved MS, og aktuell/mulig oppfølging MS-Attakk: behandling og oppfølging; Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Anne Britt Skår, Tori Smedal, Randi Haugstad, Lars Bø Behandlingsforløp

Detaljer

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.

Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner. Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09. Kasuistikker bruk og tolkning av definisjoner Thale Berg og Nina Sorknes Avdeling for infeksjonsovervåking Overvåkingsdagen, 11.09.2012 Innledning Definisjon av Helsetjeneste Assosierte Infeksjoner (HAI)

Detaljer

HVA ER EN GOD HENVISNING?

HVA ER EN GOD HENVISNING? HVA ER EN GOD HENVISNING? Emnekurs revmatologi Januar 2015 Overlege Sigrid Svalastoga Disposisjon Generelle bakgrunnstanker Om vår virksomhet Hvem skal henvises Hvilke opplysninger er relevante ved ulike

Detaljer

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert.

GI Kurs 2014. Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. GI Kurs 2014 Kasus01 77 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse øsofagitt med belegg. Biopsert. Kasus02 57 år gammel mann. Ved endoskopisk undersøkelse Barrett slimhinne og en liten polypp i ora serrata.

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 1. HVA ER REVMATISK FEBER? 1.1. Om revmatisk feber Revmatisk feber er forårsaket

Detaljer

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet

Palliativ enhet. Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen. Palliativ enhet Palliativ enhet Steroider hos kreftpasienter Palliasjonsforum 1.2.2012 Ørnulf Paulsen Palliativ enhet Kasuistikk Indikasjoner Bruk Engangsdosering Seponering Kendall, Reichstein og Hench: Nobelprisen 1950:

Detaljer

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA)

Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Spondylartritt/Entesitt Relatert Artritt (SpA-ERA) Versjon av 2016 1. HVA ER JUVENIL SPONDYLARTRITT/ENTESITT RELATERT ARTRITT (SpA-ERA) 1.1 Hva er

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin Fredag 15. juni 2012, kl. 9.00-14.00 våren 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler:

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Brytningsfeil i hornhinnen Hornhinnen er den fremste, gjennomsiktige delen av øyeveggen, og står for 2/3 av øyets totale brytning. For høy krumming gir nærsynthet,

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN OZURDEX 700 mikrogram intravitrealt implantat i applikator 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ett implantat inneholder 700 mikrogram deksametason.

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Uveitter. Tanja Hovland overlege øyeavdeling SUS

Uveitter. Tanja Hovland overlege øyeavdeling SUS Uveitter Tanja Hovland overlege øyeavdeling SUS 16.03.2012 Uvea Iris regulerer lysmengde, deltar i fokusering. C.ciliare kammervannproduksjon,akkomod asjon, produskjon av zonulatråder og corpus vitreum.

Detaljer

PLEURAEMPYEM OG LUNGEABSCESS

PLEURAEMPYEM OG LUNGEABSCESS PLEURAEMPYEM OG LUNGEABSCESS Audun Os lege/phd Lungemedisinsk avdeling, UUS auduos@ous-hf.no 2 Pleuravæske - Transudat eller Eksudat? Transudat: - trykkfiltrasjon over intakte kapillærvegger (VV svikt,

Detaljer

Barnerevmatologisk sykdom

Barnerevmatologisk sykdom Barnerevmatologisk sykdom Sykdommene og behandlingen Helga Sanner November 2014 Inndeling 1. Juvenil idiopatisk artritt 2. Bindevevssykdommer 3. Vaskulittsykdommer Først -JIA Juvenil idiopatisk artritt

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Kommuneoverlegen i Trøgstad De vanligste sykdommer og plager i barnehagen

Kommuneoverlegen i Trøgstad De vanligste sykdommer og plager i barnehagen De vanligste sykdommer og plager i barnehagen 1 Når kan barnet gå i barnehagen og når bør det holdes hjemme Barnet kan gå i barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Barnet bør være feberfritt. Bør

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog

Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Kjære kollega! Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Sjekkliste/ huskeliste ved henvisning til revmatolog Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Denne sjekklista/huskelista

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Voltaren Ophtha Abak 1 mg/ml, øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. LEGEMIDLETS NAVN. Voltaren Ophtha Abak 1 mg/ml, øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha Abak 1 mg/ml, øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Diklofenaknatrium 1 mg/ml Hjelpestoff: makrogolglycerol ricinoleat 50 mg/ml For fullstendig

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Onsdag 18. februar 2015, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Verdt å vite om kontaktlinsene dine

Verdt å vite om kontaktlinsene dine Verdt å vite om kontaktlinsene dine Instruksjonsbok 1 Innhold INNLEDNING s. 05 ØYETS OPPBYGGING OG FUNKSJON s. 06 HYGIENE s. 10 KOM I GANG s. 11 SETTE INN LINSENE s. 12 TA UT LINSENE s. 14 GODE RÅD s.

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Fredag 13. januar 2012, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital

Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Avdeling for øyesykdommer St. Olavs Hospital Grå stær fører til at synet blir dårligere fordi linsen er uklar. Ved operasjonen byttes den uklare linsen med en ny kunstig linse. Risikoen ved inngrepet er

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

10/9/2013 HORNHINNESÅR OG ANDRE ARVELIGE ØYELIDELSER HOS BOXER ØYETS ANATOMI. Ernst-Otto Ropstad, Phd, DVM, Dipl ECVO Norges veterinærhøgskole

10/9/2013 HORNHINNESÅR OG ANDRE ARVELIGE ØYELIDELSER HOS BOXER ØYETS ANATOMI. Ernst-Otto Ropstad, Phd, DVM, Dipl ECVO Norges veterinærhøgskole HORNHINNESÅR OG ANDRE ARVELIGE ØYELIDELSER HOS BOXER Ernst-Otto Ropstad, Phd, DVM, Dipl ECVO Norges veterinærhøgskole 1 Øyets anatomi Øyelokk HORNHINNESÅR OG ANDRE ARVELIGE ØYELIDELSER HOS BOXER Distichiasis

Detaljer

SCHEME OF WORK EYELASH TINTING

SCHEME OF WORK EYELASH TINTING SCHEME OF WORK EYELASH TINTING Oppbyggingen av teori er relatert. Eventuelle diagrammer skal være festet fast til dette skjemaet. Farging av vipper og bryn Eleven skal forstå og anerkjenne de kontraindikasjoner

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå?

Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? Informasjon om tørre øyne (KCS) Min hund har tørre øyne - hva nå? KCS (Kerato Conjunctivitis Sicca) skyldes at enkelte celler i hundens eget immunforsvar angriper tårekjertlene. Dette fører til redusert

Detaljer

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM

PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM PASIENTHEFTE CROHNS SYKDOM INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er Crohns sykdom?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til Crohns sykdom... 11 Prognose... 13 Behandling... 15 3 Hva er Crohns sykdom? Crohns sykdom

Detaljer

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus

Temadag for helsesøstre 14.10.2015. Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Temadag for helsesøstre 14.10.2015 Ved Anett Mykleby, overlege Barnenevrologisk seksjon Barne og ungdomsklinikken Ahus Hodepine hos barn - hvordan kan vi hjelpe? Rollen til en helsesøster hos barn med

Detaljer

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011

Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011. Oslo universitetssykehus Avdeling for smittevern. Egil Lingaas 09/2011 Overvåkingsdagen 6.september, 211 j helsetjenesteassosiert infeksjon (HAI) Gjennomgang og diskusjon av kasuistikker - bruker vi definisjonene? Infeksjon som ikke var tilstede og som ikke var i inkubasjonsfasen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Karkirurgi

Prioriteringsveileder - Karkirurgi Prioriteringsveileder - Karkirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Tilstander for karkirurgi Aneurismesykdom der operasjonsindikasjon foreligger Aneurismesykdom der operasjonsindikasjon

Detaljer

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009

Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 Akutt appendicitt i svangerskapet Kasuistikk Bjørg Lorentzen, Rikshospitalet 15. Oktober 2009 36 år - Tidligere frisk Grav 3, Para 2 Tidligere svangerskap og fødsler ukompliserte Dette svangerskapet normalt

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren TRUSOPT 20 mg/ml øyedråper, oppløsning dorzolamid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO)

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) Versjon av 2016 1. HVA ER CRMO 1.1 Hva er det? Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO) er

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Hjerneslag Definisjon (WHO):

Hjerneslag Definisjon (WHO): Hjerneslag Definisjon (WHO): Plutselig oppstått global eller fokal forstyrrelse i hjernens funksjoner Vaskulær årsak Vedvarer mer enn 24 timer eller fører til død Hjerneslag.no Norge: 16.000 pr år 3. hyppigste

Detaljer

Smertebehandling ved artrittsykdom Del 2. RevmaForumNord Gunnstein Bakland Stipendiat/overlege UiT/UNN

Smertebehandling ved artrittsykdom Del 2. RevmaForumNord Gunnstein Bakland Stipendiat/overlege UiT/UNN Smertebehandling ved artrittsykdom Del 2 RevmaForumNord Gunnstein Bakland Stipendiat/overlege UiT/UNN Kameraten Kameraten Slapp Trett Stivhet Leddsmerter Artralgi Artralgi Artritt Ømme ledd Hvilke ledd?

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Nøytropen feber. - og bittelitt onkologi. Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm

Nøytropen feber. - og bittelitt onkologi. Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm Nøytropen feber - og bittelitt onkologi Kristin Voss Hestvold Konst. overlege gyn/fødeavd. Drm Onkologi på gyn i Drammen Utredning på pol. kl Inneliggende pasienter på avdelingen Kjemoterapi på dagenheten

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2015 Mandag 15. juni, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X Vi ber

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro DIRA Versjon av 2016 1. Hva er DIRA 1.1 Hva er det? DIRA er en sjelden genetisk sykdom. Sykdommen gir betennelse i hud og knokler. Andre organer, som eksempelvis

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker

Kne: Leddbånd. Kne: Leddbånd. Tidsaspektet: Akutt: mindre enn 2 uker etter skade Subakutt: 2-6 uker kronisk: mer enn 6 uker Ligament skade er en vanlig skade i kneet Selv mindre skade kan føre til større handikapp Selv små skader bør tas alvorlig fordi det kan føre til ustabilitet og eventuell adheranse dannelse Dersom pasienten

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus

Å leve med lupus. Informasjon til pasienter, familie og venner. Lær mer om Lupus Å leve med lupus Informasjon til pasienter, familie og venner Lær mer om Lupus Innledning Hvis du leser denne brosjyren, er du sannsynligvis rammet av lupus eller kjenner noen med sykdommen. Lupus blir

Detaljer

Forord. GA 000 Innføring i klinisk revmatologi.indd 5 03.09.2013 09:19

Forord. GA 000 Innføring i klinisk revmatologi.indd 5 03.09.2013 09:19 Forord En bok i klinisk revmatologi er ikke ment å erstatte større oppslagsverk innen dette fagområdet. Boken er først og fremst tenkt brukt i allmennlegers daglige arbeid med pasienter med revmatiske

Detaljer