AKUTTE ØYELIDELSER. Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUTTE ØYELIDELSER. Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus"

Transkript

1 AKUTTE ØYELIDELSER Overlege Atle Einar Østern Øyeavdelingen Oslo universitetssykehus

2 AKUTTE ØYELIDELSER Smerter Inflammasjon Infeksjon Trykk Lysømfintlighet Kornea Uvea Synstap Uklare media Netthinnesykdom Synsnerveaffeksjon Cerebral affeksjon

3 PRESEPTAL CELLULITT Infeksjon foran orbitas fremre septum Går fra periost til øyelokkets tarsalplate. Danner barriere mot dypere orbitale strukturer.

4 PRESEPTAL CELLULITT Rød, varm, palpasjonsøm hevelse over øyet, i øyelokk og periorbitalt. Staphylococcus aureus og epidermidis. Haemophilus influenzae. Behandling: Mild og moderat preseptal cellulitt, pasient 5 år: Diclocil el. Keflex tbl. i 7-10 dager. Moderat / alvorlig preseptal cellulitt, barn 5 år, forverring, påvirket allmenntilstand og høy feber: Eksempelvis Keflin i.v. eller Pentrexyl / Ekvacillin i.v. (ev. ved barneavd.).

5 ORBITAL CELLULITT (Orbita-flegmone, postseptal cellulitt). Infeksjon bak orbitas fremre septum. Symptomer / anamnese: Rask utvikling. Dobbeltsyn. Smerter (ved øyebevegelser). Hevelse i øyelokk og rundt øye med rubor, varme og palpasjonsømhet. Proptose (øyet buler frem). Innskrenket øyebevegelse! Konjunktival injeksjon (rødt øye) og hevelse. Feber. Red. allmenntilstand. Komplikasjoner: Permanent synstap. Subperi-orbital/orbital absess. Meningitt. Hjerneabsess. Sinus cavernosus thrombose (svært alvorlig tilstand).

6 ORBITAL CELLULITT Etiologi: Lokal spredning fra annet infeksjonsfokus. Etmoiditt hos 90% (oftest barn/unge). Mediale orbitale vegg er tynn. Direkte spredning fra infeksjon i øyet og dets omgivelser. Direkte inokulasjon: Orbitalt traume. Post-operativt. Hematogen spredning pga bakteremi. Utredning: Innlegges sykehus som øyeblikkelig hjelp! CT-bilder tas. Visus-målinger. Behandling: Behandles med i.v. antibiotika, overgang dernest til peroral antibiotika. Ved absess-dannelse vurderes kirurgisk drenasje.

7 DAKRYOCYSTITT (Tåresekk-betennelse) Symptomer / anamnese: Smerter. Feber. Rubor / tumor ved nedre nasale øyelokk og videre nasalt periorbitalt. Eksprimering av puss fra tåreveis-punktet. Preseptal eller orbital cellulitt?

8 DAKRYOCYSTITT Behandling: Puss: Kloramfenikol profylaktisk. Systemiske antibiotika: Afebril: Diclocil el. Keflex tbl. i 7-10 dager. Feber: Innlegges. I.v. beh. som ved orbital cellulitt. Smertebehandling. Varme kompresser. Forsiktig massasje. Drenering ved spent, smertefull absess som ikke har spontant åpnet seg. Kirurgi: Indikasjon ved residiv er dacryocystorhinostomi (= Toti) eller dacryocystektomi.

9 BAKTERIELL KONJUNKTIVITT Symptomer / anamnese: Ensidig debut. Andre øyet affiseres ofte 1-2 dager senere. Ruskfølelse. Brenning. Gjenklistring om morgenen. Lett rødt, hovent øyelokk. Mukopurulent puss langs cilier. Konjunktival injeksjon. Etiologi: Stafylokokker, streptokokker, pneumokokker og haemophilus influenzae. Ev. chlamydia trachomatis, meningokokker eller neisseria gonorrhoeae.

10 BAKTERIELL KONJUNKTIVITT Behandling: Spontan helbredelse (60% innen 5 dager). Håndvask. Seponere kontaktlinser til minimum 2 døgn etter fravær av symptomer. Ev. "Vent og se resept". Start gjerne behandling tidlig hos barn. Kan da vende tilbake til barnehage/skole. Retningslinjer fra 2009: Fravær ikke nødvendig ved mild konjunktivitt. Fjerne puss før drypping. Bruke sterile tupfere/kompresser. Vaske med øyebadevann/fysiologisk saltvann, særlig om morgenen. Antibiotika-dråper: Kloramfenikol øyedråper x 1-2 dråper hver timer (ev. x 4 i det andre øyet) i 2-3 dager. Dernest hver time inntil 2 dager etter symptomfrihet; Kloramfenikol øyesalve om kvelden (vesper) i samme tidsrom eller alene 3-4 ganger. Alternativ: Fucithalmic øyedråper x 4 første døgn, dernest x 2 o.u. Alternativ: Azyter x 2 i 3 dager. Bedring bør inntreffe etter 1-2 døgn (da ikke lenger smittefarlig). Kontroll? Fotofobi? Forverring?

11 VIRAL KONJUNKTIVITT (Adenoviral keratokonjunktivitt) Symptomer / anamnese: Smitter lett: Hos familiemedlemmer? Epidemisk. Ensidig debut. Andre øyet involveres hos 60% Fremmedlegemefølelse. Svie. Kløe. Vandig sekresjon. Ved keratitt: Sterke smerter og lysømfintlighet.

12 VIRAL KONJUNKTIVITT Øvre luftveis-infeksjon. Rødt, hovent øyelokk. Rødt øye: Betydelig injisert. Subkonjunktivale blødninger. Chemose (konjunktival hevelse). Follikler ("ris-korn"-liknende flekker) i palpebrale konjunktiva. Membran-dannelser. Keratokonjunktivitt: Små sår på hornhinnen.

13 VIRAL KONJUNKTIVITT Etiologi (klassifikasjon): Ikke-spesifikk akutt follikulær konjunktivitt: Ofte mildere forløp. Sår hals og forkjølelse er vanlig. Faryngo-konjunktival feber (adenovirus type 3, 4 og 7): Ofte hos barn. Øvre luftveis-symptomer. Ofte mildere keratitt (30%). Epidemisk keratokonjunktivitt (adenovirus type 8, 19 og 37): Ofte keratitt (80%). Kronisk / residiverende adenoviral keratokonjunktivitt: Kan bestå over år.

14 VIRAL KONJUNKTIVITT Behandling: Smitte-hygiene: Smittes gjennom hender (inkl. indirekte) og dråpesmitte. Desinfisere utstyr på legekontor. Svært viktig med hyppig håndvask. Separate håndklær. Vurderes sykemelding (unngår å smitte kolleger). Spontan bedring etter dager til uker. Ingen kurativ terapi ("forkjølelses-virus"). Topikale antibiotika ved mistanke om sekundær bakteriell infeksjon. Kunstige tåresubstitutter uten konserveringsmiddel (lindrer). Smerte-behandling: Paracet eller Paralgin Forte. Aldri lokale anestetika. Korneale lesjoner forsvinner etter måneder og år.

15 EPISKLERITT Inflammasjon i skleras ytre lag. Symptomer / anamnese: Akutt debut. Mild smerte. Residiv. Mye vanligere enn skleritt. Sektoriell (eller sjeldnere diffus), rødfiolett misfarging av episklera.

16 EPISKLERITT Etiologi: Idiopatisk (vanligst). Behandling: Mild affeksjon: Ekspektans (ofte spontan remisjon). Tåresubstitutter. Moderat / alvorlig affeksjon: Steroider (eksempelvis Ultracortenol eller Spersadex øyedråper).

17 SKLERITT Diffus eller lokalisert inflammasjon av sklera. Symptomer / anamnese: Uttalte, borrende og utstrålende smerter. Gradvis forverret rødt øye og synssvekkelse. Injisert (rødt) øye. Sklera ev. blå-aktig, tynn og ødematøs.

18 SKLERITT Etiologi: 50% er assosiert med systemisk sykdom, oftest bindevevssykdommer (RA, Mb. Bechterew, Wegeners granulomatose, Reiters syndrom, polyarteritis nodosa, SLE). Infeksjoner (herpes zoster ophtalmicus, tuberkulose, borreliose, bakterie). Behandling: NSAIDS. Ev. perorale steroider eller også immunosuppressiv behandling. Ved perforasjonsfare: Beskyttende briller eller øyeskjold.

19 KORNEA Okulær barriere. Kroppens mest innerverte vev: Subepitelialt plexus Dypt stromalt plexus

20 INFEKSIØS KERATITT Bakteriell keratitt. Herpes keratitt. Soppkeratitt. Akantamøbe-keratitt. Differensialdiagnose: Steril keratitt

21 BAKTERIELL KERATITT Anamnese: Kontaktlinsebruk (19-42%)? Refraktiv kirurgi? Traume? Steroid-bruk (som øyedråper)? Symptomer: Smerter. Fotofobi (lysømfintlighet). Redusert syn.

22 BAKTERIELL KERATITT Synsreduksjon, særlig ved sentral affeksjon. Øyelokkshevelse. Puss. Injisert (rødt) øye. Gråhvitt infiltrat med noe uklare kanter og epiteldefekt (gult fluorescein-opptak). Sårdannelse, fortynning og ev. perforasjon. Etter tilheling: Avgrenset arr (makel) i hornhinne. Karinnvekst.

23 BAKTERIELL KERATITT Etiologi: Pseudomonas aeruginosa vurderes ved rask utvikling og kontaktlinsebruk. Pneumokokker, stafylokokker og streptokokker. Superinfeksjon med bl.a. sopp. Utredning: Prøver fra hornhinne og konjunktiva.

24 BAKTERIELL KERATITT Behandling: Ikke kontaktlinser i akuttfasen! Lite (< 1/2 mm) perifert infiltrat: Kloramfenikol. Mindre infiltrat (< 1 mm) der pseudomonas ikke kan utelukkes: Cilox øyedråper. Alvorlig keratitt (mulig pseudomonas, sentralt infiltrat, diameter over 1,5 mm): Zinacef øyedråper (Cefuroxim) timesdrypp + Garamycin (aminoglykosid) forsterkete øyedråper timesdrypp. Manglende bedring: Herpes-keratitt? Fungal keratitt? Akantamøbe-keratitt?

25 HERPES SIMPLEX-KERATITT HSV type 1 (95%) % av befolkningen er infisert. Latent i n. trigeminus (sensoriske ganglia). Sannsynligvis også i hornhinne. Holdes i sjakk av immunforsvaret. Viktig årsak til blindhet (3. verden). Redusert hornhinnesensibilitet. Utredning: Positiv PCR (fra hornhinne-vev eller tårefilm).

26 EPITELIAL HERPES-KERATITT Infeksiøs tilstand med virus-replikasjon. Dendritika: Grenformete mønstere. Geografiske sår: Amøbe- eller kartformete. Behandling: Selvlimiterende. Zovirax øyesalve. Ikke steroid-dråper!

27 STROMAL HERPES-KERATITT Stromale inflammatoriske infiltrat. Sekundært fortynning, arrdannelse og karinnvekst. Behandling: Steroider (Spersadex). Zovirax øyesalve. Alvorlig nekrotiserende variant eller residiv-tendens: Valtrex tabletter.

28 HERPES-ENDOTELITT Fokalt eller diffust stromalt ødem (uten infiltrat). Fremre uveitt ("iridocyclitt"). Behandling: Topikale steroider: Spersadex øyedråper over uker. Zovirax øyesalve. Ev. Valtrex tabletter ved manglende bedring og reaktivering.

29 HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS Reaktivering av humant herpes virus 3 (HHV-3), dvs varicella-zoster virus (=vannkopper), i område til første trigeminus-gren (n. ophthalmicus). Halvsidige makler, papler, sår og kruster i ansiktet. Hevelse i øyelokk. Hutchinsons tegn: Lesjon på nesetupp er assosiert med øyeaffeksjon (ramus nasociliare fra oftalmiske gren).

30 HERPES ZOSTER OPHTHALMICUS Dendritika (a). Nummulær keratitt (b). Stromal keratitt (c). Behandling: Ved kortvarig sykehistorie (< 72 timer): Valaciclovir (Valtrex) tabl mg x 3 i 7 dager. Ev. Zovirax øyesalve x 5 i 7 dager + ev. x 3 i 1 uke til.

31 KORNEA-EROSJON Symptomer / anamnese: Nylig skade mot øyet (finger, gjenstand). Akutt oppstått skarp smerte. Fotofobi. Residiv (gammel korneaskade/erosjon)? Konjunktival injeksjon. Avflakket epitel (transparent). Fluorescein-opptak. Behandling: Første episode: Tilheles etter timer eller dager. Kloramfenikol salve. Residiv: Kunstig øyesalve (Simplex) om kvelden. Ev. laser (PTK).

32 GLAUKOM Nervefiberskade med skotomer (blinde flekker i synsfeltet), endrete synsnerver og ofte forhøyet øyetrykk (over 21 mmhg). Glaukom-diagnose kan ofte først fastslås ved oppfølging over lengre tid. Klassifikasjon: Åpenvinklet glaukom (idiopatisk, steroider, uveitt, skader): Asymptomatisk i lang tid. Vinkelblokk = trangvinkelglaukom: Halo, hornhinneødem, smerter, rødt øye (sjeldent!). Behandling: Dråper (betablokkere, prostaglandiner, brimonidin, karbonanhydrase-hemmere, pilokarpin). Tablett (Diamox). Laserbehandling: YAG iridotomi (lage ekstra åpning i regnbuehinnen), LTP (mot kammervinkel for å øke drenasjen), Cyclodiodelaser (redusere væskeproduksjon). Operasjon: Filtrerende kirurgi (trabekulektomi) eller innsettelse av ventil.

33 IRIDOCYCLITT Fremre (og bakre) uveitt. Symptomer / anamnese: Pressende smerte. Fotofobi. Synssvekkelse. Tåresekresjon. Redusert visus. Ciliær injeksjon i konjunktiva. Presipitater ("hvitlige flekker") på endotelsiden av hornhinnen. Lysvei og korpuskler i fremre kammer. Miose (liten pupille). Ev. bakre synekier (uregelmessig pupille pga sammenvoksinger mellom iris og linsen).

34 IRIDOCYCLITT Etiologi: Idiopatisk. HLA-B27. Morbus Bechterew. Sarkoidose, ulcerøs colitt, Mb. Crohn, reiters syndrom, behçets sykdom, psoriasis-arthritt. Traume. Etter øyeoperasjoner (NB! endoftalmitt). Behandling: Steroider (kortison) som øyedråper (Spersadex), ev. timesdrypp og salve (Ultracortenol). Utvidende øyedråper (Cyclopentolat, Atropin). Ev. sprenge bakre synekier. Ev. perorale steroider (Prednisolon). Behandle bakenforliggende tilstand! Endoftalmitt: Øyeblikkelig hjelp!!!

35 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER BAKRE CORPUSAVLØSNING (glasslegemeløsning med fortetninger) Symptomer / anamnese: Bevegelige flytere = mouches volantes ("rumpetroll", "fluer", "tråder", "flekker", "tåkedotter"). Lysglimt? Frisk rød refleks ved direkte oftalmoskopi Behandling: Ingen netthinnerift: Ekspektans. Kontroll. Netthinnerift: Laserbehandling ("lime" rundt riften / hullet).

36 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER CORPUSBLØDNING (glasslegemeblødning) Symptomer / anamnese: Akutt eller subakutt visustap, gjerne først mørke eller røde fortetninger. Svekket rød refleks (mørke partier ev. i bevegelse). Synsreduksjon. Behandling: Rift eller bakenforliggende netthinneløsning som skal behandles? Fjerne glasslegemet (vitrektomi) ved manglende oppklarning etter 3 måneder.

37 AKUTTE NETTHINNETILSTANDER NETTHINNELØSNING (retinal detachment, amotio retinae) Symptomer / anamnese: Skader? Øyeoperasjoner? Nærsynthet? Flytere. Lysglimt. Skyggefelt fra periferien ("rullegardin" oppad, "mørk mur" nedad). Øker i omfang over timer eller dager. Synstap. Skygge i rød refleks ved direkte oftalmoskopi. Avløst netthinne sees ved indiekte (og direkte) oftalmoskopi. Behandling: Operasjon!

38 GRENVENE- OG SENTRALVENE- TROMBOSE Symtomer / anamnese: Synsfelt-utfall eller visustap. Raskt tilkommet over timer ( våknet om morgenen med det ). Oftest unilateralt. Hypertensjon, arteriosklerose, diabetes, vaskulitt? Redusert syn. Blødninger (flammeformete eller flekkvise) i sektor av eller hele netthinne langs forløp av retinal vene. Bløte eksudater (hvite flekker på netthinne). Dilaterte, slyngete vener. Behandling: Ev. laserbehandling ved senere nydannelse av blodkar (neovaskularisering). Makulaødem: Sprøyter intraokulært med Anti-VEGF (Avastin eller Lucentis). Albyl-E?

39 ARTERIE-OKKLUSJONER Symptomer / anamnese: Plutselig unilateralt smerteløst synsfeltutfall. Ev. tidl. episoder med amaurosis fugax. Hvitlig farging av retina med ødem langs arterie. Kirsebær-rød makula. Etiologi: Embolus fra a. carotis (ultralyd halskar) eller ev. hjerteklaff (ekko-kor). Kjempecelle-arteritt (vurder alltid arteritis temporalis, ta sekning og CRP)! Kronisk immunopati (SLE, polyarteritis nodosa, Behçet, takayasu). Behandling? Henvisning til øyelege og ev. nevrolog.

40 OPTIKUS-NEVRITT Betennelse i synsnerven (nervus opticus) som kan opptre ved papillen (papillitt) eller bak papillen (retrobulbær nevritt). Symptomer / anamnese: Alder gjerne år. Oftere kvinner (2:1). Kjent MS? Tidligere episoder (residiv)? Subakutt synstap (over timer eller oftere dager) i lett eller uttalt grad. Oftest unilateralt (ev. bilateralt hos barn). Orbital eller retrobulbær smerte. Smerter ved øyebevegelser, særlig den første uken.

41 OPTIKUS-NEVRITT Redusert visus (fra 1,0 til ingen lyssans) og farvesyn. Synsfeltutfall. Relativ afferent pupilledefekt. Palpasjonsømt øyeeple. Papillitt: Synsnerve-ødem. Retrobulbær nevritt: Normal papille og netthinne. Etiologi: Demyeliniserende sykdom (MS)! Infeksjoner, inflammatorisk tilstand i nærliggende anatomisk område, kroniske immunopatier, toksisitet. Behandling: Ev. Solu-Medrol i.v. i 3 dager etterfulgt av Prednisolon i dager. Ikke bedre sluttresultat!

42 TEMPORALIS-ARTERITT Andre navn: Arteritis temporalis, kjempecelle-arteritt, AION (AAION) = arteritic (anterior) ischemi opticus neuropathy. Temporalis-arteritt er en systemsykdom. Rammer arteria ophtalmica og derav visus hos 8-50%. Symptomer / anamnese: Generelt: Alder > 50 (60) år, proksimale muskel- og leddsmerter (polymyalgia rheumatica), sykdomsfølelse, tretthet, red. matlyst, feber, nattesvette, tinningsmerter, nyoppstått hodepine, ubehag ved hårkjemming, kjeveclaudicatio (økende tyggesmerter). Oftalmologiske: Episoder med: Diplopi (parese av nervus abducens). Forutgående sentral arterie-okklusjon eller episodisk synsreduksjon (amaurosis fugax)? Raskt avtakende visus over timer / dager (ev. til fingertelling). Uni- og etter hvert ev. bilaterale symptomer.

43 TEMPORALIS-ARTERITT Generelt: Palpasjonsøm hodebunn og tinninger. Hard, knudrete, slynget og pulsløs (el. pulssvak) a. temporalis. SR > 50. (Ev. forhøyet CRP og trombocytter). Positiv temporalis-biopsi. Oftalmologisk: Afferent pupilledefekt. Papilleødem (ev. i et segment). Sekvele: Papilleatrofi.

44 TEMPORALIS-ARTERITT Differensialdiagnose: NAION = nonarteritic ischemic optic neuropathy. Behandling: Ingen øyesymptomer: Oppfølging og behandling ved medisinsk avdeling. Øyesymptomer: Synstruende tilstand. Øyeblikkelig hjelp! Hensikt med behandling er særlig å beskytte det andre øyet. Prednisolon mg eller Solu-Medrol i.v. 250 mg x 4 i 3 dager initialt. Langsom nedtrapping av Prednisolon ut fra klinikk og CRP/SR. Langvarig behandling, ev. resten av livet. Justering til vedlikeholdsdose 2,5-10 mg. Ev. forsøksvis seponering årlig.

45 AKUTTE ØYELIDELSER Smerter Inflammasjon Infeksjon Trykk Lysømfintlighet Kornea Uvea Synstap Uklare media Netthinnesykdom Synsnerveaffeksjon Cerebral affeksjon Henvis!

Kilder... 9. Epikriser... 10

Kilder... 9. Epikriser... 10 NOF Kvalitetshåndbok NASJONAL KVALITETSHÅNDBOK FOR OFTALMOLOGI... 6 ARBEIDSSTRUKTURER... 7 NASJONALE OG FLERREGIONALE BEHANDLINGSTJENESTER... 7 De#inisjoner... 7 Oversikt over nasjonale behandlingstjenester...

Detaljer

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø

Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK. 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Tittel:. INFEKSIØS KONJUNKTIVITT OG ANTIBIOTIKABRUK 5.årsoppgave i Stadium IV medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karen Prytz MK- 05 Veileder: Knut Holtedahl,, prof allmennmedisin, dr. med UiT Tromsø

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2011 Fredag 13. januar 2012, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll

Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Endoftalmitt etter kataraktkirurgi: vurdering av topikal postoperativ antibiotika og førstedagskontroll Av Marianne Råen En avhandling innlevert til Høgskolen i Buskerud for graden Master i synsvitenskap.

Detaljer

Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen. Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss

Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen. Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss Blefaritt, konjunktivitt og andre øyesykdommer som kan behandles av allmennlegen Rafal Majlinger Overlege, øyeavdeling Moss Blefaritt Betennelse av øyelokk. Hyppig hos eldre pasienter med sebore, eksem,

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin UNIVERSITETET I OSLO DET MEDISINSKE FAKULTET Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin Fredag 15. juni 2012, kl. 9.00-14.00 våren 2012 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler:

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2014 Onsdag 13. august 2014, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å

Mange tusen nordmenn har glaukom uten å OM DETTE INFORMASJONSHEFTET Mange tusen nordmenn har glaukom uten å vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for pasienter og pårørende har som sin fremste oppgave

Detaljer

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014

Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Ordinær eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin høsten 2014 Fredag 9. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 6 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen Citizen SR-270X

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling

Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrer i revmatologi Sykdommer og medikamenter av Sirin Johansen Praksiskonsulent ved Revmatologisk avdeling, UNN Utarbeidet i samarbeid med avdelingsoverlege ved Revmatologisk avdeling Prosedyrene

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2013

Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2013 Kontinuasjonseksamen eksamen, MEDSEM8R, grunnstudiet i medisin våren 2013 Onsdag 14. august 2013, kl. 9.00-14.00 Oppgavesettet består av 5 sider Viktige opplysninger: Hjelpemidler: kalkulator av typen

Detaljer

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35):

GLAUK. Fokuserer på det gode livet. Å leve med. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Å leve med GLAUK M MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (www.glaukomforeningen.no) NR. 2 2010 Les hele historien på side 3. Glaukomiker Atle Sandvold (35): Fokuserer på det gode livet. LES OGSÅ OM: Øyesykepleier

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER

KLASEHODEPINE DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING («CLUSTER HEADACHE») VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER KLASEHODEPINE («CLUSTER HEADACHE») DIAGNOSTIKK OG BEHANDLING VED NILS ERIK GILHUS, ROLF SALVESEN OG LARS JACOB STOVNER INNHOLD Forord................................................3 Navn.................................................5

Detaljer

Redaksjonen ble avsluttet: november 09.

Redaksjonen ble avsluttet: november 09. Forord Effektive antibiotika er blant de aller beste medisiner vi har til behandling av alvorlig sykdom. Økende bruk og misbruk av antibiotika har i store deler av verden ført til resistensutvikling og

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lucentis 10 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml inneholder 10 mg ranibizumab*. Hvert hetteglass inneholder

Detaljer

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest

Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest Veiledening i bruk av antibiotika for Helse-Vest 1 VEILEDNING I BRUK AV ANTIBIOTIKA På bakgrunn av at alle sykehus i Helse Vest mangler egen oppdatert veileder i antibiotikabruk ble i 2003 satt i gang

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side 4 1.2 Målsetning. side 4 1.2.1 Hovedmål 1.2.2 Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap.

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN LUMIGAN 0,1 mg/ml øyedråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml oppløsning inneholder 0,1 mg bimatoprost. Hjelpestoff med kjent effekt:

Detaljer

Tema Munnhulen. www.tidsskriftet.no/tema

Tema Munnhulen. www.tidsskriftet.no/tema Tema Munnhulen I Tidsskriftet nr. 9 10/2006 publiseres flere artikler om munnhulen. Serien er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom redaksjonen og redaktør Gudrun Sangnes i Den norske tannlegeforenings

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

ØYNENr. 4 / Mars 09 6TIPS

ØYNENr. 4 / Mars 09 6TIPS Myter Gulrøtter er ikke alltid til det beste for synet Laserbehandling Hva skjer egentlig under en laseroperasjon? ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Tørre øyne Fem tips til forebygging og behandling

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad

Friske barnehager. Illustrasjon Ella: Okstad Friske barnehager Illustrasjon Ella: Okstad Barn blir syke. Ingen rutiner vil kunne forhindre at aktive, nysgjerrige barn med ujevne mellomrom blir forkjølte, får virussykdommer, oppkast, diaré og alt

Detaljer

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI

RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI RETNINGSLINJER I KLINISK OPTOMETRI UTARBEIDET AV NORGES OPTIKERFORBUND, 05-08 FORORD Målet med retningslinjer i klinisk praksis innen optometri er å gi optikere et verktøy for sikker og forsvarlig virksomhet.

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

TEORI OG KASUISTIKKER

TEORI OG KASUISTIKKER MUNNSLIMHINNELIDELSER TEORI OG KASUISTIKKER Paula Frid, tannlege og spesialist i oralkirurgi og oralmedisin NTpF s fagdager i Alta 2-3 juni 2010 PAULA FRID 1997-2003 DOT, Tromsø 2003-2008 Spesialist-utdanning

Detaljer