Strategiske partnerskap og allianser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiske partnerskap og allianser"

Transkript

1 INTERNASJONALISERINGSKONFERANSEN 2014 Strategiske partnerskap og allianser TRONDHEIM MARS senter for internasjonalisering av utdanning

2 Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2014 > Hva kjennetegner strategiske partnerskap og allianser? > Hvilken betydning har de for høyere utdanning i dag? > Hvordan bygger og drifter institusjonene gode strategiske partnerskap og allianser? > Hvordan kan EUs utdannings- og forskningsprogram og andre internasjonale samarbeidsprogrammer støtte dette arbeidet? Samarbeidsavtaler og partnerskap mellom UH-institusjoner og med arbeids- og næringsliv har i løpet av de siste tiårene bidratt til endringer i høyere utdanning. Samarbeid finner sted innenfor regioner, over nasjonale grenser og mellom land og verdensdeler. Det er mye å tjene på samarbeid med de rette partnerne; blant annet med tanke på faglig og organisatorisk utvikling, infrastruktur, omdømmebygging, rekruttering og utveksling. Strategiske partnerskap og allianser er en sentral del av Erasmus+, Horisont 2020 og andre internasjonale samarbeidsprogrammer. Vårt mål er at Internasjonaliseringskonferansen 2014 skal bidra til større bevissthet om strategisk samarbeid gjennom å belyse temaet fra ulike institusjonsvinkler og med blikk utenfra. God konferanse! Tirsdag 4. mars Uformell sammenkomst på Rockheim det nasjonale museet for populærmusikk 2

3 Onsdag 5. mars 2014 Første dag av konferansen finner sted på Studentersamfundet i Trondhjem. Konferansier: Eirik Bergesen 09:00 Kaffe/te og registrering 10:00 Musikalsk velkomst: Trondheimssolistene 10:15 Velkommen Alf Rasmussen, direktør, Senter for internasjonalisering av utdanning Gunnar Bovim, rektor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Åpning av Internasjonaliseringskonferansen 2014 Internasjonalisering for kvalitet Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 11:00 Strategiske partnerskap og allianser hva er det og hva får vi ut av dem? > Ledelsens perspektiv: Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen > Faglig perspektiv: Geir Johnsen, professor, NTNU > Administrativt perspektiv: Guri Vestad, spesialrådgiver, Universitetet i Oslo > Studentperspektiv: Axel Hvistendahl Nerdrum, internasjonalt ansvarlig, Norsk studentorganisasjon 12:00 Lunsj 13:15 BRIKS i brennpunktet Hva gjør våre naboland? Lansering av rapport om samarbeid med BRIKS og Japan Arne Haugen, seniorrådgiver, SIU 3

4 Onsdag 5. mars :45 Erasmus+: European and global partnerships and alliances International Co-operation in Higher Education: Policy Development and Programme Implementation Harald Hartung, Head of Unit, Directorate General for Education and Culture, European Commission Emerging Trends in European and Global University Partnerships Lesley Wilson, Secretary General, European University Association (EUA) Moderator: Harald Nybølet, Counsellor for Education, Norwegian Mission to the EU 14:45 Kaffepause 15:15 Hvordan bygger institusjonene gode strategiske partnerskap og allianser? Gunilla Carlecrantz, seniorrådgiver, avdeling for eksterne relasjoner, Lunds universitet Menno Witter, professor, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU 16:00 Oppsummering Helge Klungland, rektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag 16:15-17:30 Møter for interessegrupper Uformelle samlinger for deltakere som jobber innenfor følgende områder: > Opptak, dokumentkontroll og verifisering > Nominasjonsweb > Rekruttering > Mottak Konferansemiddag på Rica Nidelven hotell Velkommen ved Hans-Jørgen Leksen, rektor, Dronning Mauds Minne Høgskole Utdeling av europeiske kvalitetsstempel: ECTS og DS Label for

5 Torsdag 6. mars 2014 PLENUM: Hvordan samarbeide for å skape kunnskapsvekst og internasjonal konkurransekraft? ROM: IT-BYGGET, ROM F1, 1.ETASJE Vi åpner andre dag av konferansen med debatt om betydningen av sterke allianser mellom utdanning og næringsliv med særlig vekt på internasjonalt samarbeid. Samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv er avgjørende for at vi skal ha relevant utdanning til et globalt arbeidsliv, og for næringslivets suksess i internasjonal konkurranse. Hvordan kan utdanningsinstitusjonene og næringslivet samarbeide bedre? Hvilken betydning har internasjonalisering av høyere utdanning i dette bildet? 08:30 Allianser mellom utdanning og arbeidsliv Innledninger og paneldebatt ved: > Kristin Skogen Lund, direktør, Næringslivets hovedorganisasjon > Tor Ulleberg, direktør for strategiske prosjekter i FoU, Statoil > Johan Hustad, prorektor for nyskaping, NTNU > Petter Aaslestad, leder, Forskerforbundet Ordstyrer: Eirik Bergesen 10:00 Kaffepause 10:30 Programmet fortsetter i fem parallelle spor 5

6 Spor 01 Hvordan styrke allianser mellom utdanning og arbeidsliv? Her drøftes samarbeidsformer mellom utdanning og arbeidsliv og merverdien av internasjonalisering. Hva er potensialet for mer og bedre samarbeid? Hvilke insentiver og støtteordninger finnes? ROM: Kjelhuset, rom 1KJL, 1. etasje 10:30 Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv: muligheter og utfordringer 12:30 Lunsj Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Helge Halvorsen, seniorrådgiver, NHO, og leder av Norgesuniversitetets ekspertgruppe for samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Kompetansesatsing, klynger og konkurransekraft Bjørn Arne Skogstad, programdirektør NCE, Innovasjon Norge Global Business Innovation og Systems Engineering internasjonalisering i samarbeid med industri og næringsliv Heidi Tovsrud Knutsen, seksjonssjef, Silja Sverreson Gulbrandsen, rådgiver, og Cecilie Myster Hope, masterstudent i industriell økonomi, Høgskolen i Buskerud og Vestfold Systematisert samarbeid mellom industri og utdanningsmiljø - viktig for norsk konkurransekraft Sverre Narvesen, prosjektleder, NCE Raufoss/SINTEF Ordstyrer: Helge Halvorsen, NHO 13:45 Samarbeid i praksis: tiltak og erfaringer Tiltak for å styrke samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv Vidar Pedersen, avdelingsdirektør, SIU Slutt Brasil, Texas og Trondheim petroleumsstudier i samarbeid med Statoil Tor Ulleberg, direktør for strategiske prosjekter i FoU, Statoil, og Jon Kleppe, professor, NTNU Internasjonal praksis i lærerutdanningen muligheter og utfordringer Ellen Watkinson, studieleder, Høgskolen i Oslo og Akershus Hvorfor praksis i utlandet? Erfaringer fra praksisopphold i Brussel Karoline Oftedal, masterstudent i Europastudier, NTNU Ordstyrer: Kristin Amundsen, seniorrådgiver, SIU 6

7 Spor 02 Erasmus+: nye muligheter i og utenfor Europa Her får deltakerne informasjon om Erasmus+, EUs utdanningsprogram Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, og Norge deltar i alle aktiviteter. Rom: Sentralbygg 2, rom S7, 1. etasje 10:30 Erasmus+: europeisk samarbeid 12:30 Lunsj Erasmus+: muligheter i det nye programmet Kristin Amundsen, seniorrådgiver, SIU Hvordan bruke Erasmus+ strategisk? HiOA har en plan Lise Bakke Brøndbo, seniorrådgiver, Høgskolen i Oslo og Akershus Studentenes perspektiv hva motiverer og hva hindrer europeisk studentmobilitet? Erin Nordal, Executive Committee Member, European Students Union Ordstyrer: John Andersen, direktør, internasjonale relasjoner, NHH 13:45 Globalt samarbeid i Erasmus+ EUs internasjonaliseringsstrategi: strategiske partnerskap og kapasitetsbygging Ragnhild Solvi Berg, nasjonal ekspert, Europakommisjonen Slutt Erfaringer fra samarbeidsprosjekt med Europas naboregioner Janerik Lundquist, universitetslektor, Linköpings universitet Relevans og erfaringer fra andre norske samarbeidsprogrammer Gro Tjore, avdelingsdirektør, SIU Ordstyrer: Frank Moe, seniorrådgiver, SIU 7

8 Spor 03 Samarbeid med BRIKS og Japan BRIKS-landene og Japan er prioriterte samarbeidsland for Norge. På bakgrunn av erfaringer med bilateralt samarbeid i Norge og i våre naboland ønsker vi før lunsj å legge opp til en diskusjon om politikk og prioriteringer. Etter lunsj rettes søkelyset mot Russland og Kina: Hvilke utfordringer og muligheter innebærer samarbeid med disse landene? Rom: Sentralbygg 2, rom S8, 1. etasje 10:30 Hvor går veien videre i samarbeidet med BRIKS og Japan? 12:30 Lunsj Innlegg og paneldiskusjon om sammenhengen mellom politiske mål og virkemidler for utdanningssamarbeid med BRIKS og Japan. Hvordan samsvarer politiske og akademiske mål for utdanningssamarbeid? > Heidi Dybesland, avdelingsdirektør, Kunnskapsdepartementet > Bjørn Tore Kjellemo, avdelingsdirektør, Forskningsrådet > Knut Fægri, viserektor, Universitetet i Oslo, og medlem av UHRs forskningsutvalg > Vibeke Munthe-Kaas, president, ANSA Ordstyrer: Gro Tjore, avdelingsdirektør, SIU 13:45 Kina og Russland: endrede landskap for utdannings- og forskningssamarbeid Hvordan øke samarbeidet med Kina, verdens største utdannings- og forskningsnasjon Thomas Hansteen, spesialutsending for utdanning og forskning, Ambassaden i Beijing Slutt Perspektiver på utdannings- og forskingssamarbeid med Russland Sverre Rustad, spesialutsending for utdanning, forskning og teknologi, Ambassaden i Moskva Ordstyrer: Dag Stenvoll, seniorrådgiver, SIU 8

9 Spor 04 Internasjonale søkere: opptak, verifisering og visum Dette sporet retter seg mot ansatte ved høyskoler og universiteter som jobber med internasjonale søkere til hele grader. Hvordan få til god samhandling med andre offentlige etater som politi og UDI. Målet er å utveksle kunnskap og erfaringer som kan bidra til gode og effektive prosesser ved institusjonene. Rom: Gamle fysikk, rom F4, 2. etasje 10:30 Nasjonal samordning av masteropptak Internasjonale søkere til masterutdanninger - en nasjonal samordning? Gunn Rognstad, studie- og forskningsdirektør, Høgskolen i Gjøvik, og leder av UHRs arbeidsgruppe for søknadsbehandling av internasjonale mastersøkere Centralized admissions to master s degrees an example from Finland Joanna Kumpula, Team Manager, University Admissions Finland Ordstyrer: Hanne-Gerd Nielsen, avdelingsleder, Universitetet i Oslo 12:30 Lunsj 13:45 Visum og oppholdstillatelse for studenter og forskere Oppholdstillatelse for studenter og forskere: informasjon fra UDI Magrethe Indresand, fungerende enhetsleder, Utlendingsdirektoratet Kontroll med kunnskapsoverføring Hege Kristin Halvorsen, seniorrådgiver, og Bodil Bakken, rådgiver, Politiets sikkerhetstjeneste Hvordan håndteres visum og oppholdstillatelse ved institusjonene? Oddrun Maaø, seniorkonsulent, NTNU Ordstyrer: Stig Arne Skjerven, avdelingsdirektør, NOKUT Slutt 9

10 Spor 05 Institusjonelt samarbeid: grader og mobilitet Sporet omhandler to av de mest sentrale formene for institusjonelt samarbeid: internasjonalt gradssamarbeid og mobilitet av studenter. Målet er å ta opp konkrete problem stillinger og synliggjøre virkemidler og verktøy som kan bidra til mer og bedre internasjonalt samarbeid om grader og mobilitet. Rom: Hovedbygningen, Rådssalen, 2. etasje 10:30 Internasjonalt gradssamarbeid: hva og hvordan Program for internasjonale fellesgrader, Nordic Master Programme og fellesgrader i Erasmus+ Frank Moe, seniorrådgiver, SIU 12:30 Lunsj Ny håndbok for fellesgradssamarbeid Jonny Sundnes, seniorrådgiver, Universitetet i Oslo Fellesgrader i et nordisk perspektiv Etelka Tamminen Dahl, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan: koffør, ka og kordan? Jørn Weines, førstekonsulent, UiT Norges arktiske universitet Ordstyrer: Etelka Tamminen Dahl, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen 13:45 Problemstillinger innenfor ph.d.-mobilitet Marie Skłodowska-Curie: fellesgrader på ph.d.-nivå Thorbjørn Gilberg, seniorrådgiver, Norges forskningsråd Slutt Praktisk tilrettelegging for ph.d.-mobilitet Kathrine Vangen, seniorrådgiver, NTNU Samveiledning, cotutelle, utveksling eller fellesprogram: Hva vil vi egentlig med mobilitet på ph.d.-nivået? Anna Buverud, rådgiver, Universitetet i Oslo Ordstyrer: Anna Buverud, rådgiver, Universitetet i Oslo 10

11 Takk for deltakelsen Vi sees på Internasjonaliseringskonferansen 2015.

Morgendagens internasjonalisering

Morgendagens internasjonalisering INTERNASJONALISERINGS- KONFERANSEN 2015 TROMSØ 11. 12. MARS Morgendagens internasjonalisering Velkommen til Internasjonaliseringskonferansen 2015 Under årets konferanse retter vi blikket fremover og ser

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor

Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor Høgskolen i Buskerud Hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor 15.-27. januar 2012 Heidi Tovsrud Knutsen Heidi Tovsrud Knutsen 2/9/2012 Rapport fra hospitantopphold ved Osloregionens Europakontor,

Detaljer

Internasjonal plattform

Internasjonal plattform Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Internasjonal plattform «Norsk høyere utdanning skal være internasjonalt orientert» 2014000957 Internasjonal

Detaljer

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter

Rapportserie 06/2014. Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter av utdanning Rapportserie 06/2014 Samarbeid med Japan i høyere utdanning: Forutsetninger, utfordringer og muligheter MILJØMERKET Trykksak Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Februar

Detaljer

Evaluering av kvoteordningen høring

Evaluering av kvoteordningen høring Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/3683 07.07.14 Evaluering av kvoteordningen høring Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i

Detaljer

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats

UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats UHRs posisjonsnotat om EUs forskningsinnsats Innledning I Universitets og høgskolerådet Universitets og høgskolerådet (UHR) er en interesseorganisasjon og et samarbeidsorgan for akkrediterte universiteter

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010).

Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). Felles Internasjonalt kontor mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik Evaluering av andre prosjektperiode (2008-2010). 18.10.2010 Bente Gaalaas Rønningen Leder av Internasjonalt kontor 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020

UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 UH-sektorens deltakelse i Horisont 2020 Forslag til tiltak for samspill og samarbeid mellom UHR, Forskningsrådet og KD Utarbeidet av en trepartsgruppe utgått fra UHR, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Internasjonal strategi

Internasjonal strategi Internasjonal strategi 2004-2007 1 Innledning Den internasjonale strategien bygger på skolens strategiske plan for 2003-2007 og visjonen om at Norges veterinærhøgskole (NVH), skal være blant de fremste

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON

Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON Universitets- og høgskolerådets INNSPILL TIL REGJERINGENS ARBEID MED NY FORSKNINGSMELDING KORTVERSJON UHR ser det som viktig å kunne komme med innspill til arbeidet med Forskningsmeldingen på et tidlig

Detaljer

MOBILITETSRAPPORT 2013

MOBILITETSRAPPORT 2013 MOBILITETSRAPPORT 13 SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV UTDANNING Rapport 1/14 INNHOLD /5/ 1. Innledning /6/ 2. Mobilitet i grunn opplæringen /6/ Den samlede mobiliteten i grunnopplæringen øker /7/ Lånekassens

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Høyere utdanning 2015

Høyere utdanning 2015 Tilstandsrapport Utgitt av: Kunnskapsdepartementet Publikasjonskode: F-4406 B Omslagsillustrasjon: Gjerholm Design/Anne Leela Trykk: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 05/2015 - opplag

Detaljer

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre?

Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Hva har samfunnsinnovasjon med meg som leder å gjøre? Ledelse, innovasjon og demokrati -et nytt masterprogram ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. OPPSTART oktober 2015 Velkommen til en innovativ læringsreise

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite

SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram. Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite SIU Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram Oslo, 9.3.2012 Internasjonaliseringskonferansen 2012 Vidar Pedersen/Ieva Serapinaite 2 Agenda Nyheter innenfor utvalgte utvekslingsprogram: Erasmus for

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013

Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer. Rapport 1/2013 Forbindelser mellom internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid Motivasjoner, modeller og erfaringer Rapport 1/2013 Utgiver: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) April 2013 Ansvarlig

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013

Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger kvalifisering og opptak Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR 20. desember 2013 Internasjonale søkere til masterutdanninger Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1

TERTIALRAPPORT. Januar april 2015. Greater Stavanger Tertialrapport januar april 2015 1 TERTIALRAPPORT Januar april 2015 1 Vi er inne i et taktskifte Fallet i oljeprisen har vært en påminnelse om regionens sårbarhet for endringer i olje- og gassnæringen. Regionen har en høy næringsmessig

Detaljer

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste

Referat UHRs Nasjonale råd for teknologisk utdanning (NRT-møte 1/12) Saksliste Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer