kontakt Alexandra Bech Gjørv Granskeren Bekymring fra Politijuristene // JUS 20 år Vil beskytte juristtittelen // Obamas gamle arbeidsgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kontakt Alexandra Bech Gjørv Granskeren Bekymring fra Politijuristene // JUS 20 år Vil beskytte juristtittelen // Obamas gamle arbeidsgiver"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Alexandra Bech Gjørv Granskeren Bekymring fra Politijuristene // JUS 20 år Vil beskytte juristtittelen // Obamas gamle arbeidsgiver

2 kommentarutgaver.no Universitetsforlagets lovkommentarer på nett Nå med 17 titler! Søk i lovkommentarer Jevnlige oppdateringer Lenking til Lovdata Bestill gratis prøvetilgang på kommentarutgaver.no

3 Innhold Alexandra Bech Gjørv Siden sist Juristdagen 6 Alexandra Bech Gjørv Kommisjonslederen er nå tilbake i sin jobb som advokat og partner. 16 Rapport fra Gatejuristen Sverre Bromander Fengselshistorie Ny bok om jurister Studentmøte 16 Dokumentasjon Malin Strømberg Ambles masteroppgave ble dokumentasjon for Gatejuristen. 26 Advokatfirmaet Seland Jordskiftedomstolene Vil lovbeskytte «Jurist» Jusutdanningen 18 Bekymringsmelding Sverre Bromander i Politijuristene forteller at påtalemyndigheten er under press. 34 Etisk handel JUS 20 år Obamas dekan Doktorgrader 31 Jusutdanningen Susanne Eliassen sitter i arbeidsgruppen som ser på jusutdanningen. 44 BI Arbeidslivet De historiske dokumentene Curt A. Lier 38 Obamas dekan Douglas Baird er dekanen som ansatte Barack Obama. 50 Juss-Buss kommenterer 51 Fagartikkel Fag / Meninger / Debatt Marianne Karlsen Charlotte Bayegan-Harlem Stilling ledig Nytt om navn Drøftelsene om todelingen av jusstudiet har vært tøffe. Susanne Eliassen, side 31 Debatt side 52

4 INVITASJON TIL BOKLANSERING: I LAW YOU Historier fra jussens verden Onsdag 21. november kl 17:00 - Oslo sentrum Påmelding: Rød løpeer musserende varm mat underholdning lanseringsfest fotoutstilling Juristforbundet og Gyldendal norsk forlag

5 Hvem skal kunne kalle seg jurist? Hobbyjurist Sindre Piltingsrud i Flåklypa fungerer tidvis utmerket som Krokryggens egen juridiske rådgiver, med elgtvister og farskapssaker som spesialitet. Han skal visstnok ha studert ved det Kongelige Fredriks universitet og dessuten er han innehaver av Holmenkollskien. Men har han egentlig rett til å bruke jurist i tittelen? Ikke godt å si i Piltingsruds tilfelle, men jurist er i alle fall ikke en beskyttet yrkestittel. Det er bare jurister som er jurister vil vel mange tenke, men nå skjer det en utvikling innen jusut danningen som utfordrer bruken av den tradisjonsrike og innarbeidede tittelen. Vi har tidligere skrevet om eksisterende studietilbud i jus på bachelornivå og såkalte kombina sjonsmastere. Så hvor mye jus må man ha studert for å være jurist? Som du kan lese om i denne utgaven er i alle fall ikke Juristforbundet i tvil; forbundet jobber nå for å få lov beskyttet «jurist» som en tittel man kun kan bruke om man har master grad i rettsvitenskap eller er cand. jur. S amtidig er en arbeidsgruppe satt ned av Kunnskapsdepartementet snart klar med en rapport om framtidens jusutdanning i Norge. Gruppen har vurdert hvor mange jurister landet trenger framover, og hvordan de skal utdannes - inkludert om det skal innføres en todeling av jusstudiet i en mastergrad og en bachelorgrad. Per i dag tilbyr ingen av fakultetene bachelorgrader, men det gjør altså flere av høgskolene. Vi har snakket med Juristforbundets representant i gruppen, Susanne Eliassen, og hun kan fortelle at det har vært tøffe diskusjoner om en eventuell todeling av studiet. Kunnskapsdepartementet skriver i arbeidsgruppens mandat at de som tar et treårig studieløp vil ha «den grunnleggende metodiske skoleringen som er tilegnet gjennom jusstudiet», men også at «med mindre den juridiske utdanning gir rom for dypere refleksjon og erkjennelse, er det fare for at juristene ikke vil være i stand til å gi det bidrag som rettsstaten har rett til å forvente av profesjonen». Juristforbundet mener juristtittelen forplikter og ønsker at «jurist» skal være på listen over beskyttede titler. Flere utdanningsinstitusjoner tilbyr i dag utdannelsen «bachelor i rettsvitenskap». Noen vil dermed kombinere bachelorgraden med en master i andre fag, mens andre vil gå rett ut i arbeidsmarkedet. Men hvilke titler vil de bruke? «For Juristforbundet er det viktig at tittelen jurist forbeholdes dem som har master i rettsvitenskap», sier fagsjef Kristin Krogvold i saken om dette lenger ut i bladet. Juristforbundets arbeid og arbeidsgruppens rapport bør bli startskuddet til en bred debatt om innholdet i både justittelen og jusutdanningen. Ikke minst når mange jurister møtes under Juristkongressen og forbundets representantskapsmøte i slutten av november. Bachelorutdanning i jus er som sagt allerede en realitet, så da får vi se hvordan det går med kampen for juristtittelen kanskje det går som det gikk med hobbyjurist Sindre Piltingsruds legendariske fredsarbeid, som beskrevet av Kjell Aukrust: «Hobbyjuristens største bragd er uten tvil hans fredsarbeid i perioden , som ville ha båret de største frukter hvis ikke krigen hadde kommet.» Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 500,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Utgiver: Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 19. november Redaksjonen avsluttet 23. oktober Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Alexandra Bech Gjørv Tilbake på I et år ledet hun 22. juli - kommisjonen. Nå er det tilbake til hverdagen for advokat Alexandra Bech Gjørv. Av Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen De påpekte at det var mange sterke krefter som ville avspore arbeidet Det var klokken ti på tolv natt til 10. august i fjor at Jens Stoltenberg ringte Hjort-advokat Alexandra Bech Gjørv for å spørre om hun var villig til å lede den kommisjonen statsministeren ønsket sette ned for å granske hele myndighetsinnsatsen i forbindelse med terrorangrepet 22. juli. Instinktivt ville jeg svare ja, men jeg ba likevel om betenkningstid. Jeg fikk til neste morgen klokken ni på å svare, forteller Alexandra Bech Gjørv til Juristkontakt. Hun forhørte seg med flere rådgivere først. Noen av dem mente jeg burde si ja, men mange mente jeg burde la være. De påpekte at det var mange sterke krefter som ville avspore arbeidet og gjøre det vanskelig å lykkes med en slik oppgave, sier hun. Blant annet gjaldt det de potensielle hindringene med å få innsyn i forvaltningens dokumenter. Fallhøyden var stor. En advokat som påtar seg en så stor og omfattende granskning i offentlighetenes søkelys, og mislykkes med å gjøre en god jobb, risikerer en skrape i lakken og det gjør også firmaet. Jeg sa likevel ja neste morgen. Men rådene jeg fikk gjorde at jeg fikk enda større respekt for oppgaven vi gikk til. Fra dag nummer én fikk jeg forståelse for hvor vanskelig og krevende denne oppgaven kunne bli, forteller Gjørv, som sier hun opplevde stor støtte i eget partnerskap i advokatfirmaet. Rådene om å unngå vervet gjorde at hun tidlig fokuserte på å avklare alle innvendinger som kunne komme om kommisjonsmedlemmenes habilitet, og det var viktig å gjøre alt hundre prosent korrekt helt fra begynnelsen. Det gjaldt for eksempel innkjøp av hastehjelp på PR-fronten hun og kommisjonen trengte for å håndtere mediepresset de første dagene etter kunngjøringen 12. august. På morgenen den 13. august så jeg at vi ville trenge hjelp for å håndtere pressen i den første fasen. Samtidig fikk jeg influensa, så jeg satt faktisk i sengen og skrev invitasjon til å gi anbud på PR-tjenester til seks forskjellige byråer. Det var viktig å følge anskaffelsesreglene til punkt og prikke fra dag én, og ikke bare kontakte noen man kjenner», sier hun. Alt måtte gjennomføres korrekt, fra Datatilsynskonsesjoner til innsynspraksis og arbeid med å unngå lekkasjer til pressen eller andre. Pressestorm rundt et større feiltrinn ville kunne skadet kommisjonsarbeidet. Hvis det kunne settes spørsmålstegn ved kvaliteten i kommisjonens saksbehandling i en så mediefokusert sak om dette, ville det gå ut over granskingsrapportens verdi og dermed redusere nytten av dens konklusjoner, sier Gjørv. Hydro og Statoil Om enn ydmyk, var det ingen uerfaren advokat som skred til oppgaven som granskningsleder. Hjort-partneren har jobbet med flere større og mindre granskninger siden hun begynte i Hjort i 2010, og har en 6 Juristkontakt

7 kontoret Juristkontakt

8 imponerende CV som advokat både fra USA og Norge. Før hun sluttet seg til Hjort var Gjørv direktør for fornybar energi i Statoil, personaldirektør i konsernledelsen i Hydro, jurist i den amerikanske delen av Hydro og advokatfullmektig i Schjødt. Etter juridikum i 1990 tok hun fordypning i jus på Oxford og reiste til USA, der hun bestod den umulige advokateksamenen New York State Bar Exam. Etter en periode som advokatassistent i firmaet Edwards & Angell i Boston, ble hun ansatt som jurist i Norsk Hydro i 1993, ved Hydros juridiske kontor i New York. Det var som Hydro-jurist i USA på 1990-tallet hun for første gang fikk erfaring med ettervirkninger av en terrorsak. Etter radikale islamisters mislykkede bombeangrep på World Trade Center i 1993, ble Hydro saksøkt av de som forsikret bygget. De mente at Hydro hadde ansvar for at det ikke var tilsatt et eksplosjonshindrende stoff i kunstgjødselen terroristene hadde brukt, forklarer hun. Hydro vant i to rettsinstanser. Alexandra Bech Gjørv flyttet etter hvert hjem til Norge etter å ha blitt bedt av daværende Hydro-sjef Egil Myklebust om å jobbe for ham personlig som direksjonssekretær og siden som personaldirektør først i bildelen av Hydro og så i hele konsernet fra 2000 til Jeg jobbet med strategi, organisasjon og personalspørsmål. I de årene fikk Hydro på plass mye av det styringssystemet som trengs i et moderne konsern, på alt fra HMS til anti-korrupsjonsregelverk og varslingskanaler, sier hun. Etter fem år fikk hun tilbud av Eivind Reiten om å lede Hydros enhet Nye Energiformer. Denne virksomheten ble fusjonert inn i Statoils avdeling for Ny Energi etter sammenslåingen av selskapene. Gjørv fortsatte der, med spesiell satsing på de store vindkraftprosjektene til havs på britisk side av Nordsjøen. Flere granskinger Etterhvert ble imidlertid livet i Statoil fordelt på for mange forskjellige steder. Kontoret var i Stavanger, mange av møtene var i London og sjefen satt i Bergen. På samme tid var ungene i Oslo og vi hadde boplikt i Trøndelag, forklarer Gjørv, som sammen ektemannen driver slektsgården Gjørv i Inderøy. Det var da Else Bugge Fougner foreslo at tiden var moden for å bli advokat igjen», ifølge Gjørv, som takket ja til partnerskap i Hjort, der hun startet opp i En av granskningene hun var involvert i før 22. juli gjaldt påstått trakassering i bedriften Grenland Group og i Gran kommune, og et av oppdragene hun satt med kort tid før hun fikk kommisjonsvervet var å representere de ansatte i Adecoo i den mye omtalte Adecco-skandalen». Jeg leste blant annet mye i kommisjonsrapporten av 1945 Selv om du har granskingserfaring, er det neppe noen gransking som har vært av samme omfang i Norge i moderne tid. Hvordan forbereder man seg på å lede et slikt arbeid? Jeg leste blant annet mye i kommisjonsrapporten av 1945, den som gjennomgikk statsledelsens rolle før krigen og i april-dagene. Jeg har også lest hele 9/11-rapporten og rapporten om London-bombingen i Også Lundkommisjonens rapport hadde jeg stor nytte av å lese, sier hun. Hun liker ikke å omtale rapporten som Gjørv-rapporten etter henne selv. Dette er jo ikke bare mitt arbeid. Rapporten er resultatet av et godt samarbeid, både fra et usedvanlig sterkt og tverrfaglig team av dyktige kommisjonsmedlemmer, og av et svært dyktig sekretariat, ledet av Bjørn Otto Sverdrup, sier Gjørv. Hun er glad for at rapporten har fått mye oppmerksomhet. Vi kom med ganske alvorlige funn, så det var ikke unaturlig. Og jeg er glad for at debatten har vært en debatt om konklusjonene våre, ikke om granskingen i selg selv. Debatten i ettertid har mest handlet om våre anbefalinger og hva man kan gjøre for å forhindre lignende feil i fremtiden, ikke om vår habilitet, vår prosess eller om vi hadde grunnlag for funnene, sier hun. Hun minner om at man da kunne havnet i en debatt som handlet om kommisjonens arbeid i stedet for kommisjonens funn. Enigheten om kommisjonens funn og debatten om konklusjonene våre tyder på at vi har levert et solid håndverk. Vi har fulgt regelen om å show, dont tell». Jeg tror også rapportens fortellende form har sørget for at den har blitt lest grundig. Jeg er svært glad for de aller fleste er enige om at det arbeidet vi har levert er grundig og korrekt, sier hun, etter å ha sett reaksjonene i pressen og leste de fleste av høringsuttalelsene. Legge om kursen Hun er spesielt glad for at mange av de pårørende til ofrene har gitt uttrykk for at det er en god rapport, men tar det også som et godt tegn for oppfølgingen av rapporten at hun har møtt mange politimestre som sier det er mye de kan lære av i kommisjonsrapporten. Politiet er en superviktig samfunnsinstitusjon. Formålet med granskingen har jo ikke vært å svekke politiet gjennom kritikk, men å komme med råd til hvordan mangler kan rettes opp, sier Gjørv. Noen hevder at debatten fører til for mye fokus på politiets beredskap og kan bidra til at man glemmer politiets arbeid med lovbrudd og straffesaker? 8 Juristkontakt

9 Alt dette var forhold man visste om lenge. Likevel var det ikke fulgt opp Juristkontakt

10 Jeg er litt bekymret for at folk skal tro at det bare er Jens Stoltenberg som kan ringe Det er en betimelig påpekning. Men jeg tror ikke fokuset nødvendigvis er negativt. Det er viktig at politiets etterforskningsoppgaver ikke glemmes, men for å opprette en balanse må du av og til tillate for mye fokus på den ene siden av et forhold på den siden der det trengs mest endring. Det er som i seiling når du må legge om kursen. Hun minner om at noe av det rapporten peker på er at politiet ofte mangler klare mål for virksomheten og en plan for hvordan de skal nås. Politiet har hatt god dekning på straffesakstiden av sin virksomhet og den domstolorienterte delen av justissektoren, men på den trygghetsskapende virksomheten og forebyggingen har det ikke vært samme fokus. Å opprette den balansen tror jeg er viktig, sier hun. Operasjonssentralene og IKTsystemene er blant de viktige beredskapselementene som rapporten peker på. Hva i granskingen overrasket deg mest? Det var nok at man i forvaltningen selv hadde identifisert at disse sårbarhetene var altfor store, og at det likevel ikke var blitt gjort noe med dem, til tross for at man var blitt advart over flere år. Det gjelder blant annet sperringen av Grubbegata, vaktholdet rundt Regjeringskvartalet, svakhetene ved riksalarmsystemet og sårbarheten i operasjonssentralene. Alt dette var forhold man visste om lenge. Likevel var det ikke fulgt opp. Det overrasket meg. En ting er om man bare nylig hadde oppdaget dette, og ikke hadde hatt nok tid på å rette det opp, men her hadde man hatt tid på seg, sier Gjørv. Når det er sagt, så handler jo ikke denne rapporten spesifikt om politiet. Fokuset på politiet er et resultat av funnene, ikke av mandatet. Vi så også på helsevesenet og forsvaret, som i stor grad fungerte godt den dagen. Og den nasjonale krisehåndteringen, der deler fungerte som det skulle og andre deler ikke gjorde. Kaos av faktum Tror du andre sektorer i forvaltningen og andre offentlige etater ville enda opp med lignende konklusjoner, dersom de ble utsatt for slik gransking? Jeg vet ikke nok om andre sektorer til å si noe meningsfullt om det, men det er mange i helse-norge som har sagt til meg at de ble gransket på det de kan best på akutt helsearbeid. Hadde de blitt gransket på daglig drift, sier de, ville helt andre utfordringer avdekkes. Politiet i andre nordiske land ble overrasket over den manglende politiberedskapen i Norge angående terror. Hva kan det skyldes? Jeg tror det blant annet skyldes at flere av dem har hatt formannskapet i EU og avholdt EU-toppmøter, med de massive forberedelser og fokus på høyt terrorberedskap som det medfører. Hva bringer en jurist med seg til et slikt arbeid? Advokathåndverket handler jo om å finne frem i et vanvittig kaos av faktum på en ettersporbar måte, slik at de fleste i ettertid slår seg til ro med at funnene er så nær som mulig opptil det som faktisk skjedde. Det er lenge siden advokater hadde en slik status at det var nok at de slo fast at slik er det, og det ble dermed det akseptert. Det jeg som jurist har bragt inn i arbeidet som kommisjonsleder er vel et håndverk som legger vekt på grundighet og evnen til å forenkle det komplekse ned til et par punkter, som gjør at dem det gjelder kan kjenne seg igjen i beskrivelsen, sier Gjørv. Men hun vedgår at det naturligvis var en langt større samfunnsforventning til denne granskingen sammenliknet med mange andre. Gransking er mye av det jeg har gjort siden jeg kom til Hjort. Hjort har en tradisjon for å påta seg granskinger, både for små og store klienter. Noe av det som gjorde at jeg ønsket meg hit var allsidigheten i advokatpraksisen. Det er både forretningsjus, arbeidsrett og en stor strafferettspraksis, sier hun. Hun har representert både den siden i en sak som utsettes for gransking og den siden som iverksetter. I dag reklamerer Hjort med rådgivning innen beredskap på firmaets hjemmeside. Er vervet ditt blitt et pluss for firmaet? At det gikk relativt bra med granskingen er i alle fall en god ting. Jeg fikk god støtte av Hjort-apparatet underveis i arbeidet. Det som gjør at vi nå gir råd om beredskap er at vi ser at mange virksomheter og mange av våre klienter har opplevd 22. juli som en påminnelse om de trenger å vurdere sin kriseberedskap. Det er også en av rapportens anbefaleringer, og det har tydeligvis sunket inn hos mange ledere. Viktigere enn en gransking i ettertid er tross alt forebygging på forhånd, slik at krisen ikke inntreffer, sier Gjørv. Hun sier at en av utfordringene med å lede kommisjonen var oppgavens enorme størrelse, og det å klare å dele arbeidet opp i tilstrekkelig små biter. Kommisjonen har blant annet brukt en spørreundersøkelse for å snakke med over 4000 deltakere, besvart over to tusen innsynsbegjæringer og hatt åtte saker hos Sivilombudsmannen. Innsyn har ikke vært et hinder. Vi har fått alt vi har bedt om relativt raskt og har blitt møtt med stor åpenhet, sier hun. Det eneste som tok litt tid var lydloggen fra AMK-sentralen. Sluttsummen på arbeidet kom på ca. 36 millioner kroner. 10 Juristkontakt

11 Ikke bare Stoltenberg Hva gjør advokaten Alexandra Bech Gjørv nå? Nå er jeg tilbake i min ordinære advokatoppgave. Med unntak for et og annet foredrag om rapporten og noen oppfølgingsmøter om kommisjonens arbeid, er jeg nå tilbake i min vanlige jobb som partner, sier hun. Hun synes det enorme fokuset på hennes person de siste månedene har vært uvant, og sier det er viktig for å henne å presisere at hun jobber med langt mer enn 22. juli til vanlig. Den siste uken har jeg for eksempel vært i møter med fire enkeltpersoner, klienter, som jeg skal representere i arbeidslivskonflikter, sier hun. Hun jobber også mye med fornybar energi, et felt hun jobbet mange år med som direktør for fornybar energi i daværende Hydro og siden i Statoil etter sammenslåingen. 1. september trådte hun dessuten inn som ny styreformann i kraftselskapet Eidsiva. Jeg er litt bekymret for at folk skal tro at det bare er Jens Stoltenberg som kan ringe og bestille advokattjenester hos meg. Jeg er en helt alminnelig advokat, tilgjengelig for hvem som helst som ønsker mine advokattjenester. Hos Hjort er det mange som går mye i retten, og vi prøver å sørge for at rettssalens presisjonskrav 22. juli-kommisjonen under presentasjonens av kommisjonen rapport. F.v.: kommisjonens leder, Alexandra Bech Gjørv, Ragnar L. Auglend, Stefan Gerkman, Hanne Bech Hansen, Laila Bokhari, Torgeir Hagen, Guri Hjeltnes. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix). inspirerer vår rådgivning. De neste månedene har jeg sagt ja til noen mindre forsvareroppdrag, som en del av normaliseringen etter at rapportåret er omme. Har det vært et hektisk år? Det har vært et hektisk år, ja, med mange lange arbeidsuker. Men når det er sagt, ganske mange partnere i store advokatfirmaer jobber like mye i sin jobb som jeg har gjort i kommisjonen. TRENGER DIN KLIENT ØKONOMISK BISTAND I EN VANSKELIG PERIODE Bank2 kan være en god samarbeidspartner for personer som av ulike grunner trenger finansiell støtte i en vanskelig periode. Vi kan tilby finansielle løsninger som gir den nødvendige fleksibilitet på kort og lang sikt. Økonomisk hjelp som en del av en konfliktløsning Refinansiering ved fare for tvangssalg Likviditetslån i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd Mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig Det forutsettes sikkerhet i fast eiendom for alle engasjementer. - telefon Juristkontakt

12 Rettssikkerhet på programmet for kommunejurister Juristforbundet-Kommune holdt sitt årsmøte i Stavanger midt i oktober, kombinert med en tillitsvalgtkonferanse og et Jurist-Forum. Sivilombudsmann Arne Fliflet holdt et foredrag om rettssikkerhet i kommunene, med eksempler fra saker ombudsmannen får fra kommune-norge. Rettssikkerhet er et tema kommunejuristene har satt Arne Fliflet på dagsorden gjennom et rettssikkerhetsprosjekt, der man har ønsket oppmerksomhet om rettssikkerheten utfordres når to av tre norske kommuner ikke har ansatt en jurist. Det ble også valgt nytt styre i Juristforbundet-Kommune under årsmøtet i Stavanger. Vil lære av JURK En russisk delegasjon fra en organisasjon som jobber med kvinners rettigheter i den russiske provinsen Kalinigrad besøkte Norge for å lære av erfaringene til blant annet rettshjelprosjektet Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Spesielt interessant var det å se hvordan JURK involverer frivillige, sier jurist og delegasjonsmedlem Irina Gercik, som leder organisasjonen Kvinnelige velgere i Kalinigrad». Dette er det nyvalgte styret i Juristforbundet-Kommune Gercik vil også kopiere JURKs konsept om en rettighetsturne», der man i samarbeid med lokale sosialkontorer tilbyr rettshjelp på mange små steder over hele landet, og delegasjonsmedlem og advokat Vladimir Bagilin så en lærdom for rettshjelpprosjekter i Kalinigrad i å ha egne rettshjelpsprosjekter for kvinner. Det har vi ikke i Russland, og det kan være formålstjenlig å vurdere det, sier han. Lektor ved Immanuel Kant Universitet, Anna Alimpieva, var fascinert av hvordan rettshjelpen er direkte knyttet til studiestedene. Hos oss driver juristene en eller to konsultasjoner når de skal ha rettshjelpspraksis. Her arbeider de i et helt år, og organiserer opplegget selv, sier Aliempieva til Juristkontakt. Delegasjonen møtte også Kvinnesaksforeningen og Arbeiderpartiets kvinnenettverk under sitt besøk, som var organisert av menneskerettighetsorganisasjonen Menneskerettighetsakademiet. Hvor sakkyndige er de sakkyndige? Det var spørsmålet i en debatt arrangert av Juristforbundet og Polyteknisk Forening i begynnelsen av oktober. Søkelys ble satt på de sakkyndiges rolle i rettsprosesser, og spesifikt på den rettsmedisinske kommisjons rolle. Innledning var ved redaktør Per Egil Hegge, forfatter av boken De suverene». I debatten deltok rettspsykiater Randi Rosenqvist, tingrettsdommer Trine Standal og forsvarsadvokat Frode Sulland. Vi glemte Tromsø! I Juristkontakts sak om at Gatejuristen utvider, var Tromsø glemt på listen over byer med gatejurist. Men Gatejuristen er fullt til stede i Tromsø minner Nina Walthinsen, daglig leder av Gatejuristen i Tromsø, oss på. 12 Juristkontakt

13 Habil debatt Juristkontakt for bare noen tiår siden... Er vi gode nok til å håndtere utfordringene med interessekonflikter og habilitet? Det var spørsmålet i en debatt Juristenes Utdanningssenter arrangerte ved utdanningssenterets jubileumsmarkering. Temaet ble debattert av dr. juris Erik Boe, dr. juris Sverre Blandhol, leder av Advokatforeningen Erik Keiserud, politisk redaktør i Dagbladet Marie Simonsen, og Venstres Trine Skei Grande. Debattleder var Geir Heljesen. Hvor god er man til å vurdere sin egen habilitet, spurte Sverre Blandhol, og viste til undersøkelser som viser at de fleste har stor tiltro til sin egen habilitet og at man har vansker med å se egne svakheter. Man har et slags moralsk overmot, sa han. Advokat Erik Keiserud, leder av Advokatforeningen, advarte advokater å strekke reglene. En viss tendens til det kan man observere av og til. Er det da hensynet til inntjening som veier tyngst?, sa han og advarte mot å ta oppdrag og et samtidig styreverv for børsnoterte selskap. I debatten ble det vist til habilitetssaker fra politikk og forvaltning. Trine Skei Grande mente bevisstheten om disse spørsmålene er dårligst i lokalpolitikken. Erik Boe konkluderte med at habilitetsreglene er modne for revisjon og pekte på at reglene kan bli mer konkrete. Interessen for temaet var stort, over 200 jurister møtte opp for å høre foredragene og debatten. Juristkontakt for 40 år siden «Mere sunt utseende barn finner man neppe noe annet sted. Disiplinerte og høflige og ikke forknytt på noe måte.» (Fra kåseriet Spredte glimt fra et besøk i China som Bank- og forsikringsgruppen fikk høre) Juristkontakt for 30 år siden «Justisdepartementet har kjøpt inn et antall grammofonplater med innspilling av Oslo politiorkester. Platene kan brukes som små gaver i forbindelse med bl.a. offentlig besøk av utlendinger.» (Platene kan rekvireres fra Politiintendanturen opplyser Justisdepartementet i rundskriv) Juristkontakt for 20 år siden «Jeg kom til at det ville være tungt for meg å gå inn i den bransjen noen ligger det for, andre ikke.» (Jurist og justisminister Grete Faremo om hun har vurdert å starte som advokat) Atomvåpenmotstander besøkte UiO Den nobelprisnominerte New York-advokaten Peter Weiss holdt gjesteforelesning ved juridisk fakultet i Oslo 19. september. Weiss har vært aktiv i amerikansk justispolitikk siden Robert Kennedy var justisminister og er kjent blant annet for å ha prosedert forslaget om et folkerettslig forbud mot atomvåpen i ICJ-domstolen i Haag. 180x33 annonse_layout Side 1 Juristkontakt for 10 år siden «Ikke mer enn 20 prosent av de kvinnelige jusstudentene ønsker å bli advokat dersom de ser fem år frem etter utdanning.» (Studentundersøkelse utført ved fakultetet i Oslo) VI OVERSETTER JURIDISKE DOKUMENTER FOR JUSTISDEPARTEMENTET, OVER 100 ADVOKATKONTORER, RETTSINSTANSER OG POLITIDISTRIKT OVER HELE LANDET. VI TILBYR OGSÅ TOLKETJENESTER TIL OVER 90 SPRÅK. Tlf: , E-post: Translations Juristkontakt

14 Juristdagen 2012 Jurister fra hele landet Én dag i året står jurister på stands rundt i landet for å gi juridisk veiledning og informasjon. Av Ole-Martin Gangnes I september arrangerte Juristforbundet Juristdagen for syvende gang. I byer over hele landet møtte jurister og advokater fra både offentlig og privat sektor publikum med juridisk veiledning og informasjon. Og også om hva juristene bidrar med i samfunnet. Juristene er de som kjenner lovene og regelverket best. Derfor er en hovedoppgave for jurister i ulike roller å veilede og forklare rettsstatens innhold for politikere, bedrifter og offentlige etater. Men Juristforbundet ønsker også å drive aktiv informasjon og veiledning overfor publikum. Derfor står jurister fra ulike bransjer og etater sammen på stands rundt i landet én dag i året, sier prosjektleder Trond Egil Hustad Jakobsen i Juristforbundet om bakgrunnen for arrangementet. I Sandnes stilte (f.v.) Lena Maria Nessen, Linda Udnes, Hanne Mæland, Brage T. Hansen, Christine B. Orre og Kasandra Byberg. I Tromsø: Ann Margareth Solbakken, Cecilie Utstumo, John Olav Thorbjørnsen, Siw Helene Solli, Nadia Thraning, Aleksander Sandtrøen, Gyrid Giæver, Tor Reidar Klausen, Tor-Børge Bendiksen, Kristian Fredheim, Olaf Peter Asplund og Benedikte Rørvik Nilsen. Med var også Inger Klo og Barbro Paulsen. Juristdagen i Molde I Verdal opplevde man en jevn strøm av henvendelser. 14 Juristkontakt

15 ga råd Juristdagen samler rundt 200 jurister og advokater på stands og det blir besvart minst 2000 henvendelser om juridiske spørsmål og veivalg fra publikum, ifølge Juristforbundet. I løpet av de seks første årene vi har arrangert Juristdagen, har vi hjulpet publikum med til sammen over juridiske henvendelser, sier Hustad Jakobsen. De meste populære spørsmålene dreier seg om arv, ekteskap og eiendom i tillegg til lokalt aktuelle temaer. Jevn strøm I Oslo deltok ordfører Fabian Stang, selv jurist, på Juristdagen og flere steder meldes det om kø i god tid før standen åpnet klokken 11. I år ble dagen arrangert i Tromsø, Harstad, Sortland, Mo i Rana, Verdal, Molde, Leikanger, Sogndal, Sandnes, Kongsberg, Skien, Sandefjord, Tjøme, Ski, Nesodden, Oslo, Lillestrøm og Hamar. Vi hadde en jevn strøm av folk som lurte på alt fra overdragelse av eiendom, innsynsrett i testament og samboerkontrakter til noen som var misfornøyde med håndverkerarbeid, en gymskade og besøksforbud. Noen møtte opp i god tid før klokka 11 for å være sikre på å få hjelp. Tror også at de som oppsøkte oss var fornøyde da de gikk der i fra. Vi fikk hvert fall gode tilbakemeldinger, sier Marthe Aastad Brøndbo i advokatfirmaet Bauta om Juristdagen i Verdal. Det ble også en vellykket Juristdag i Sandnes. Alle deltakerne møtte opp, det var sol og det var mange som kom med juridiske spørsmål samt for å slå av en prat, sier advokatfullmektig Kasandra Byberg. I Hamar: (f.v.) Anne Kristin Ofstad, Håkon Laugerud, prosjektleder Camilla Kyllo, Ida Rørbye, Ellen Trosvik og Truls Norderhaug. Jens Christian Skallerud deltok også. Mo i Rana: (f.v.) Peter Wright advokatfullmektig ved Advokathuset Just, Cathrin Jensen seniorrådgiver ved Statens innkrevingssentral (SI), Marita Pedersen rådgiver ved SI, Marianne Mora Eskildsen seniorrådgiver ved SI og Merete Jakobsen seniorrådgiver ved SI. Sogndal og Leikanger: (f.v.) Tom Debu Nesvåg, Gunnar O. Hæreid, Arvid Mellingen, Birgitte Marie Formoe og Dag Digernes. Vi fikk gode tilbakemeldinger Kasandra Byberg og Brage T. Hansen i Sandnes. Jurister på plass i Tromsø Juristkontakt

16 Masteroppgave ble dokumentasjonsrapport for Gatejuristen Rapportforfatter Malin Strømberg Amble (t.h) og Ann Kathrin Nordbø, fungerende leder av Gatejuristen (Foto: Atle Briseid) At arbeidet i tilknytningen til min masteroppgave kan ha verdi for andre, og at arbeidet kan brukes av Gatejuristen er betydningsfullt for meg, sier Malin Strømberg Amble. Av Ole-Martin Gangnes En ny dokumentasjonsrapport fra Gatejuristen er utarbeidet på grunnlag av en masteroppgave skrevet at Malin Strømberg Amble, jusstudent og frivillig i Gatejuristen. Masteroppgaven ble levert før sommeren. I den anledning mottok Amble Gatejuristens stipend. Amble er første mottaker av stipendet, som ble opprettet med støtte fra Stiftelsen Scheibler. Stipendet ble utdelt for første gang i fjor, og jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått muligheten til å gå i dybden i et emne jeg syns er både spennende og viktig. At arbeidet i tilknytningen til min masteroppgave kan ha verdi for andre, og at arbeidet kan brukes av Gatejuristen er betydningsfullt for meg, sier Amble. De forholdene som beskrives i dokumentasjonsrapporten tegner bilde av dagens samfunn som vi ikke bør være tilfreds med, sier hun om rapporten som nylig ble presentert hos Gatejuristen i Oslo. 16 Juristkontakt

17 Gatejuristen er et rettshjelpstiltak som jobber oppsøkende og gir gratis rettshjelp til folk med rusproblemer. Rapporten tar for seg Gatejuristen i Oslos rettshjelpsvirksomhet i årene 2008 til Det er et omfattende arbeid som er nedlagt i rapporten. Over 1600 saker er gjennomgått og innhentet data fra, sier Ann Kathrin Nordbø, fungerende leder i Gatejuristen. Får ikke hjelp Rapporten konkluderer med at rusmisbrukere ofte ikke får den hjelpen de har krav på eller samme rettsvern som andre. Det pekes blant annet på at: I saker som dreier seg om helsehjelp blir ofte ikke rettigheter ivaretatt. Forvaltningen oppfyller i mange tilfeller ikke sin veiledningsplikt. For at rettigheter skal ha betydning trenger brukerne informasjon om dem. NAV-kontorene har i mange saker en lite helhetlig tenkning og strategi når personer står i fare for å bli kastet ut. Kjennskap til alminnelige forvaltningsrettslige grunnprinsipper i førsteinstans er ofte ikke god nok. Manglende forståelse av og etterlevelse av regelverket om oppholdskommuneprinsippet kommunens ansvar for de personer som oppholder seg der. Urimelig bøteleggingspraksis. Mange har betydelig forbruksgjeld og kredittselskapene fraskriver seg ansvaret for uforsvarlig kredittgivning. Rettssikkerhetsproblem Gjennom arbeidet med dokumentasjonsrapporten har jeg funnet at dagens regelverk og praktiseringen av den ikke ivaretar våre klienters rettigheter i tilstrekkelig grad. Til stadighet ser vi at saksbehandlingsregler ikke overholdes. Og på overordnet plan ser vi at mange i målgruppen ikke overprøver avgjørelser. Dette betyr at en av de viktigste rettssikkerhetsgarantiene i forvaltningsretten ikke kommer til anvendelse i mange saker. Når vi samtidig finner at mange avgjørelser tatt i førstelinjen ikke er riktige, og ser at kunnskapen om generelle forvaltningsrettslige prinsipper ikke er god nok, kan dette utgjøre et rettssikkerhetsproblem. Særlig på områder der kommunen kan utvise skjønn, og Fylkesmannens overprøvingskompetanse er beskåret, sier Amble. Hun mener det blir et gap mellom de som mangler ressurser til å korrigere saksgangen, og de som kan ivareta egne interesser. Lovgiver må ha et særskilt ansvar for å sikre at lovgivningen ivaretar de svakest stilte. Og forvaltningen har et ansvar for at deres saksbehandlere har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet når de behandler saker. Over 1600 saker er gjennomgått Håper den blir lest Målet er at dokumentasjonsrapporten vil bidra til fokus på folk med rusproblemers rettshjelpsbehov, forbedring av lovgivningen og praktiseringen av den. Vårt håp er at denne rapporten vil bli lest av politiske beslutningstakere, jurister, folk i førstelinjetjenesten og andre som jobber med vår klientgruppe, sier Ann Kathrin Nordbø i Gatejuristen. Gatejuristen startet opp som forprosjekt i 2004 av Cathrine Moksness. Første saksmottak ble holdt i januar Siden den gang har Gatejuristen bistått flere enn 2000 klienter og i overkant av 4000 saker. Gatejuristen finnes i dag foruten i Oslo, i Tromsø, Bergen, Trondheim, Kristiansand. I tillegg er det kontorer under etablering i Stavanger og på Hamar. Vi har også et pågående satellittprosjekt hvor vi ved hjelp fra ExtraStiftelsen vil teste ut en ny Gatejuristmodell basert utelukkende på frivillighet. Dette vil i første omgang testes ut i Tønsberg. Innen året er omme vil det dermed være Gatejurister å treffe i åtte byer i Norge. Vi har lagt mye arbeid i starthjelpsvirksomheten for å kunne bli landsdekkende. Årsaken til dette er at vi ser at det er av stor betydning at vi er der hvor våre klienter er, sier Ann Kathrin Nordbø. Advisor Communisafe er en enkel og trygg måte å kommunisere sikkert med dine klienter og andre aktører på nettet. Dialogen skjer via en passordbeskyttet webportal med samme sikkerhetsnivå som nettbanken. Dialogen og dokumenthåndteringen er integrert med Advisor for enkel saksbehandling. Advokaten benytter kun Advisor med kjent brukergrensesnitt. Scann QR koden eller gå inn på for å se informasjonsfilm om Advisor Communisafe. telefon: Juristkontakt

18 Uavhengighet under massivt press Bekymret for påtalemyndighetens Sverre Bromander, leder for Politi juristenet. Ifølge leder for Politijuristene, Sverre Bromander, er den integrerte påtalemyndighetens uavhengighet og gjennomslagskraft under massivt press mange steder. Dette forringer kraftig både legalitetsveiledningen og legalitetskontrollen. Flere steder begynner det nå å tendere mot at det er politi som styrer påtale, i stedet for at påtale styrer politi, sier han. Av Ole-Martin Gangnes Norsk politi- og påtalemyndighet har en organisering med integrert påtalemyndighet. Lederen for Politijuristene ønsker ikke å skille politi og påtalemyndighet, men sier at organiseringen innebærer store utfordringer med tanke på å ivareta rettsstaten og rettssikkerheten. Nå går han ut med en bekymringsmelding om påtalemyndighetens rolle i politiet. Vi er sterkt imot et skille mellom politi og påtalemyndighet, men om man ikke evner å ivareta den integrerte påtalemyndighetens uavhengighet og gjennomslagskraft, kan dagens ordning vanskelig forsvares i et rettssikkerhetsperspektiv, sier Sverre Bromander til Juristkontakt. Han advarer mot det han ser som en foruroligende utvikling. Flere steder begynner det nå å tendere mot at det er politi som styrer påtale, i stedet for at påtale styrer politi. Det skyldes både organisatoriske- og kulturelle endringer. Dette er ikke bare i strid med straffeprosessloven, men også med grunnleggende forutsetninger for hvordan rettsstaten er bygget opp. Det er foruroligende og i strid med de grunnleggende prinsippene som vår rettsstat bygger på med en uavhengig påtalemyndighet som skal styre og føre kontroll med politiets etterforsking, og som skal drive fortløpende og etterfølgende legalitetsveiledning og legalitetskontroll, sier Bromander. Han mener likevel at systemet med integrert påtalemyndighet har så stor verdi for kvaliteten og effektivi- 18 Juristkontakt

19 rolle i politiet Det er i strid med de grunnleggende prinsippene som vår rettsstat bygger på Vil styrke Riksadvokaten Han mener det nå må tas grep gjøres for å sikre bedre balanse mellom politi og påtalemyndighet. Mye kan kanskje gjøres ved å endre en kultur, men dette må støttes av organisering og ledelse. I dag virker det som om oppgaven med å ivareta disse grunnleggende verdiene er tillagt ulike administrasjonssjefer osv, som åpenbart ikke evner å se verdien den integrerte påtalemyndigheten utgjør i forhold til kvalitet og effektivitet eller verdien av grunnleggende prinsipper. Dermed er ikke den inteteten av politiets straffesaksarbeid at et skille mellom politi- og påtalemyndighet ikke er veien å gå. I tillegg har integrert påtalemyndighet stor positiv påvirkning på kulturen i politiet gjennom både fortløpende og etterfølgende legalitetsveiledning, legalitetskontroll og ivaretakelse av et grunnleggende rettssikkerhetsperspektiv. Men disse kvalitetene forutsetter at den integrerte påtalemyndighetens uavhengighet og gjennomslagskraft både sikres og forsterkes, mener han. I dag er den integrerte påtalemyndighets uavhengighet og gjennomslagskraft under massivt press mange steder. Dette forringer kraftig både legalitetsveiledningen og legalitetskontrollen. Og dersom man ikke gjør tilstrekkelig for å ivareta en sterk integrert påtalemyndighet, er det vanskelig å forsvare dagens ordning i et rettssikkerhetsmessig perspektiv. Politidirektoratet har så langt ikke vært i stand til å ivareta disse perspektivene og prinsippene, sier Bromander. grerte påtalemyndighet ivaretatt på en forsvarlig måte, sier Bromander. Han mener Riksadvokaten må styrkes. Man må få en bedre balanse og likevekt mellom påtalemyndigheten og politiet. Riksadvokatens kontor, og i nødvendig grad den øvrige påtalemyndighet, må sikres samme rammer og redskaper som politiet, hvor primært Politidirektoratet er sammenlignbart med Riksadvokaten. Riksadvokatens kontor må gis mulighet til å drive reell ledelse av den integrerte påtalemyndigheten og den offentlige straffeforfølgningen. I dag er det primært Politidirektoratet som bedriver denne ledelsen. Det er ikke riktig i et rettsstatsperspektiv og utfordrer grunnprinsipper for oppbyggingen av en rettssikker offentlig straffeforfølgning, sier Sverre Bromander. Prinsipper kastet over bord av pragmatiske hensyn Stadig flere som ikke er jurister tildeles påtalemyndighet. Nå kreves det mer trening for å holde et våpen enn for å forvalte alle den integrerte påtalemyndighets tvangsmidler. Det er for meg et stort tankekors, sier Politijuristenes leder Sverre Bromander. Bromander sier han synes det er sunt at politiets lederstillinger ikke lenger er forbeholdt jurister. Selv om vi nå ser at pendelen svinger mot at nivå to domineres av politiutdannede. Men når vi i tillegg opplever at stadig flere som ikke er jurister tildeles påtalemyndighet, er man på vei til å gjøre noe med både verdien av, poenget med og troverdigheten til den integrerte påtalemyndighet, sier han. Bromander mener det er få yrker hvor det er større behov for høy juridisk kompetanse enn i påtalemyndigheten. Det er bare domstolen som er gitt større kompetanse til å gripe inn i menneskers personlige sfære, og gjøre inngrep i personvern og rettssikkerhet. Det er lett å mene at legalitetsveiledningen og legalitetskontrollen blir fraværende i større grad, og at rettssikkerheten da ikke ivaretas. Her virker det som alle prinsipper er kastet over bord av pragmatiske hensyn. Nå kreves det mer trening for å holde et våpen enn for å forvalte alle den integrerte påtalemyndighets tvangsmidler Det er for meg et stort tankekors, sier han. Juristkontakt

20 Fengselshistorie som Fengslenes arkitektur, interiør og forholdene for ansatte og innsatte er et speil på samfunnet og hvordan man har tenkt rundt straff, sier forfatter og jurist Knut Even Isaksen. Av Henrik Pryser Libell Romsdal herredsrett i Molde hjelpefengsel, Vi får et innblikk i domstolenes bruk av rettslokale i Rådstua i fylkets lokalfengsel. Retten administreres av dommerfullmektig Claus Neergaard. Protokollfører er dommerfullmektig Tor Morsund. Prosessfullmektiger er Odd Lassen og Øivind August Wiborg. Bildet er fra januar og vinduet er dekket med ulltepper for kulda. (Foto: Birkeland) Knut Even Isaksen er fra Molde og arbeider i dag som senior skattejurist i Skatt Midt-Norge etter en juristkarriere i skatteetaten, kommunal forvaltning og i politiet. Han er forfatter av boka «Fengslet i Ålesund et gammelt hus», som tar for seg historien til fengselsvesenet i Ålesund, fra Sunnmøre arresthus i 1778, til 1860-tallets fengsel i Ålesund. Juristen, som også har vært fengselsbetjent, bruker lokalfengslet for å tegne et bilde på norsk fengselshistorie gjennom mer enn to hundre år. Interessen for fengselshistorie fikk Isaksen allerede som jusstudent på slutten av 1970-tallet, da han hadde bijobb som ekstrabetjent i Bergen, Molde og Oslo fengsel. Det førte til at han skrev avhandling spesialfag i rettshistorie med tema om 1860-tallets reform av lokalfengslene. Reformen på 1860-tallet var langt større enn de fleste i dag aner. Den har gått i glemmeboken nå, men i sin tid var den antakelig en av Norges aller største reformer og en av Europas mest omfattende og desentraliserte fengselsreformer. I fem statsbudsjett på rad i årene var fengsler den nest største utgiftsposten etter veibygging og da betalte staten bare halvparten av byggekostnadene. Resten ble betalt av byene og amtskommunene. Det ble på under et tiår bygget 56 nye lokale cellefengsler, distriktsfengslene, forteller Isaken til Juristkontakt. I fem statsbudsjett på rad var fengsler den nest største utgiftsposten Bot og bedring Mange av de gamle fengslene er i bruk den dag i dag, blant annet Ålesund, Hamar, Gjøvik, Eidsberg og Larvik fengsel. Reformen var produktet av fengselsloven i 1857 og kriminalloven av Lovene ga oss det klassiske bildet av et fengsel og hva fengselsstraff betyr: Innlåsing og ensomhet i dystre celler. Med Criminalloven av 1842 ble fengselsstraff en kortere frihets- 20 Juristkontakt

21 et speil på samfunnet Knut Even Isaksen bruker lokalfengslet for å tegne et bilde av norsk fengselshistorie gjennom mer enn to hundre år. Politimester og fengselsbestyrer Niels Sakslund i Tromsø i sitt kontor i byens rådstue i Politimestrene var gjerne bestyrere for lokalfengsler som lå i byene. (Foto: Lilly Synnøve Dæhlens fotosamling, Molde) straff, hvor frihetsberøvelsen i seg selv utgjorde straffen. Man gikk over til å påvirke fangens sinn og forbedring gjennom streng isolasjon fra medfanger og omverdenen. Denne fengselsstraffen skulle sones i de nye cellefengslene, forklarer han. Den mest utbredte frihetsstraffen hadde frem til da vært hardt fysisk straffarbeid. Straffen før 1842 var innrettet mot fangens arbeidsevne og arbeidskraft en slags kroppsstraff. I den var frihetsberøvelsen, kjernen i den moderne fengselsstraffen, mer et biprodukt enn straffen i seg selv, sier Isaksen. Han mener det tydelig viser hvordan samtiden påvirker hva fengslene er for samfunnet. De nye fengslene var inspirert av religiøse tradisjoner i USA, der man fokuserte på bot og bedring. Arkitekturen i dem ga oss dystre bygg med små glugger, høye murer og mange eneceller. Det var lange ganger, med nakne vegger og gallerier foran cellene oppover i etasjene. Fengslene skulle være «panoptisk», oversiktlig innvendig. Den nye tanken med loven var at fangene skulle bedres gjennom isolasjon. Ordet soning henger sammen med dette, sier Isaken. Uforandret i hundre år Det første cellefengselet her i landet var sentralanstalten Botsfengselet i Oslo, som stod ferdig i I årene kom lokalfengslene med eneceller. Forut for dette var fengslene fellesskapsfengsler, med sentralanstaltene tukthus og slaverier og arresthus i distriktene. Med fellesskap, mangelfull kontroll og dårlige forhold, var disse rene forbryterskoler usunne både fysisk Juristkontakt

22 og psykisk. Med de mange nye distriktsfengslene ble det mer fokus på at de skulle sone alene, og reflektere over sine dårlige handlinger, sier Isaksen. Frihetsberøvelsen ble det primære i den nye fengselsstraffen etter Criminalloven av 1842 og påvirkning av fangens sinn. Det lå en slags omsorg for fangene til grunn for cellesystemet, men i bunn og grunn var tanken om streng isolasjon inhuman. På mange måter kan du si det var den langsomme starten på den moderne tanke om rehabilitering av fanger, sier Isaksen fengslene dannet ifølge forfatteren ryggraden for det norske fengselsvesenet i godt over 100 år. Etaten var lenge budsjettmessig nedprioritert. Bortsett fra at det ble lagt inn strøm og vann, var fengslene stort sett uforandret i et århundre. Bygningene ble nedslitte og usanitære, sier Isaksen. Endring kom først da den store etterkrigsgenerasjonen gjorde seg gjeldende i fengslene på 1960-tallet. Det var et yngre, mer aktivt og urolig klientell enn tidligere. Fangetallet økte og klientellet hadde nye vaner. Det var også i denne tiden at narkotika sivet inn i fengslene, forteller Isaksen. Det forekom oftere bråk og voldsbruk enn tidligere. Rømninger ved overfall og voldsbruk mot betjeningen økte i omfang. Det måtte dødsfall til før myndighetene tok konsekvensen av dette. Bemanningen ble økt, og de gamle fengslene ble modernisert for å bedre forholdene for de innsatte, forteller han. Radikale endringer Knut Even Isaksen var selv fengselsbetjent i løpet av denne moderniseringen. Han dokumenterte det han så ved å ta mange bilder av de gamle bygningene, som sammen med hans studentavhandlingen i spesialfag, ble til boka «Fengselsforhold og fangebehandling i Romsdal gjennom 250 år» i «Oppfølgerboken» fra 2012 tar for seg Ålesund fengsel som et bilde på utvikling av kriminalomsorgen her til lands. Vanlig arrestrom i 1860-fengslene, også kalt «Borgercelle» i fengselet i Bergen (1926) Borgercellene var romsligere og hadde stort vindu. (Foto: UiB, Knudsensamlingen) Det var i bruk også som bystyresal og politikammer samtidig som det var fengsel Hvem som bebor fengslene, hva de sitter for, hvordan de sitter og hvordan de ansatte har det, har forandret seg radikalt i fengselsvesenets historie, sier Isaksen. I boken forteller han blant annet hvordan fengselsansatte frem den til den nye straffeloven i 1902, da driften av lokalfengslene ble overtatt av staten, så og si var livsbundet til fengslene de jobbet i. De ansatte, justisvaktmesteren og slutteren, fengselsbetjenten som hadde nøklene, hadde boplikt i tjenestebolig i fengselet. Slutteren satt til og med i en egen celle inne i selve fengslet. De var på jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uken, året rundt. Livet deres var å betjene fengslene, sier han. Han mener fengselsbetjenten var en tjener og at han var like ufri i sitt yrke som dem han skulle passe. Borgerskapscellen En annen slående forskjell var egne celler for de rike: «Borgerskapscellene». Den mildeste form for fengselsstraff, «straffearrest», var forbeholdt de bedre stilte i samfunnet. De skulle ha større og bedre utstyrte celler og større frihet. Hans Jæger ble dømt til straffearrest for sin bok Christiania-bohemen, og sonte denne i en borgercelle i fengselet i Møllergata 19. Der hadde han bedre plass enn vanlige fanger og hadde med seg eget møblement, malerier, bøker og kunne i større grad bestemme standarden selv, sier Isaksen. Tidens tenkning rundt straff gjenspeiles også i dommene. I et samfunn med større klasseforskjeller var eiendomsretten langt sterkere beskyttet, og følgelig var det langt flere av fangene som satt for vinningsforbrytelser enn i dag, sier forfatteren. 22 Juristkontakt

23 Hva som er en sedelighetsforbrytelsene er også sterkt endret i løpet av 150 år. I dag er det først og fremst voldtekt og overgrep som straffes. I sedelighetskapittelet i Criminalloven av 1842 var det blant annet straffbart å få barn med flere menn utenfor ekteskap og å bo sammen uten å være gift. Menn ble dessuten straffet for «natløberi», sier Isaksen. Dessuten var det hjemmel for å idømme fengselsstraff eller risstraff for barn ned til ti år. I fengselet i Møllergata 19 var rising av barn nærmest en daglig foreteelse i denne perioden, sier han. Rehabilitering av fanger Mye ble endret i fengselsloven av Den la opp til mindre isolasjon. Men skulle motvirke isolasjonens «skadelige pasifisering» gjennom større grad av aktivisering og fellesskap med andre. Det ble flere fellesrom, biblioteker og treningsrom, forklarer Isaken. Tanken er at den innsatte skal ta ansvar for seg selv og føres tilbake til samfunnet. Dette ligger til grunn for at vi i våre dager bygger fengsler i større omfang enn noen gang siden den store reformen i 1860-årene. Fengslene i Ringerike og Halden er resultater av denne nye tankegangen, sier Isaksen. Også bruken av fengselsbygg har endret seg. I dag er fengslene institusjoner i en samordnet etat. Slik var det ikke etter at 1860-fengslene var bygd. De var lokalt drevet og ble tatt i bruk til langt mer enn bolig for fangene. Ålesund fengsel var blant annet i bruk også som bystyresal og politikammer samtidig som det var fengsel, sier Isaksen. Det hendte at man lot familier som ble husløse på grunn av brann bo JuristKongress2012-ann-177x128LedigePlasser_Layout :25 Side 1 i fengselet, og det ble også ofte brukt til å internere gale. Fengslet var den gang en sosial institusjon, der man plasserte personer og gjenstander som ikke hørte hjemme noe annet sted, sier Isaksen. Justisdepartementet tok etter hvert den faglige kontrollen over lokalfengslene fra 1880-årene av. I 1904 tok staten over driften. Også i dag vil samtidens syn på straff, hvem som sitter i fengsel og for hva, være med å prege kriminalomsorgen i Norge, sier Isaksen. Jeg tør ikke spekulere i hvordan, men fremveksten av økonomisk kriminalitet, faren for terror, terrorangrepet 22. juli og den raskt økende andelen utenlandske fanger i fengslene på slutten av 00-tallet kan alle være faktorer som kommer med i fremtidige historiebøker om norske fengsler, sier Isaksen til Juristkontakt. Det er fortsatt noen ledige plasser november 2012 Thon Hotel Arena, Lillestrøm JURIST KONGRESS NORGES JURISTFORBUND

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

kontakt Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på mobilen

kontakt Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på mobilen JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2012 46. ÅRGANG Den vanskelige forsvarerrollen Bistandsadvokatene // Dommerforeningen 100 år Radioveteran Kai Sibbern // Følg lønnsoppgjøret på

Detaljer

kontakt Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord

kontakt Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2012 46. ÅRGANG Advokat Jan T. Dege Generalkonsulen Sikkerhetsbransjen vokser // De som soner lengst Gjørv-rapporten // Ny HumAk-rekord Aktuelle

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon

JURISTkontakt. Evig universitetsromantiker. Tor Langbach elsker blues og gode debatter. Norges yngste kemner i Orkdal. Jurist samarbeid mot korrupsjon Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 2 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Tor Langbach elsker blues og gode debatter Norges yngste kemner i Orkdal Arkeologiske lover stopper gravemaskiner Jurist

Detaljer

Sykler, svømmer og løper til topps

Sykler, svømmer og løper til topps JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 5 2013 47. ÅRGANG Advokat Line Foss deltar i Norseman Sykler, svømmer og løper til topps Kjemper for embetet // Vanskelig lovspråk // Grunnlovens

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Doktorgradgenerasjonen

Doktorgradgenerasjonen JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2013 47. ÅRGANG Aldri vært flere Doktorgradgenerasjonen Juristenes ti bud // Styrer med forskrifter Advokatene i KS // Bedrageri i vekst // Kontroll

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2012 46. ÅRGANG Statsadvokatene Forbereder bevisføringen i terrorsaken Studentenes ulike lønnsforventninger // Vil ha bachelorene inn i Juristforbundet

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram

Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 7 2013 47. ÅRGANG Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram De midlertidig ansatte // Trusselbildet

Detaljer

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten

JURISTkontakt. Har blitt profesjonell lekmann. Jan Arild Ellingsen etter åtte år i Justiskomiteen. Vi fant Peder Aas les om jakten Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Vi fant Peder Aas les om jakten Kvinner støtter kvinner i ny mentorordning Juristforbundet og Advokatforeningen skiller

Detaljer

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press

Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet. Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer øker // Ytringsfrihet under press W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 7 2014 48. ÅRGANG Bekymret statsadvokat om psykotiske drapsmenn Vi klarer ikke å ivareta samfunnsvernet Domstoler slås sammen // Hedrer juristhelt Barnebortføringer

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk

JURISTkontakt. Jorda rundt på 61 advokatkontorer. George Mitchell: Drømmejobbene er kartlagt. Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk Magasinet for hele jus-norge NR 8 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt George Mitchell: Jorda rundt på 61 advokatkontorer Drømmejobbene er kartlagt Lagdommer kritiserer DAs personalpolitikk 60 år siden Nürnberg

Detaljer

Angrepet på demokratiet

Angrepet på demokratiet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2011 45. ÅRGANG Angrepet på demokratiet Sorg og samhold i Justisdepartementet Foto: Aleksander Andersen/Scanpix. Høyesterett fikk store skader

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Får feildømte frikjent

Får feildømte frikjent JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2012 46. ÅRGANG Keith Findley og Wisconsin Innocence Project Får feildømte frikjent Tingrett består på Tynset // Jobb som jurist under verneplikt

Detaljer

På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister

På jobb bak murene. Ullersmo fengsel. Jussformidlingen i Bergen. Hans Petter Graver om nytt jusstudie. Tolk vil kurse jurister JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2010 44. ÅRGANG Hans Petter Graver om nytt jusstudie Jussformidlingen i Bergen Møt ny leder av dansk høyesterett Tolk vil kurse jurister

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer