Søknad til Velferdstinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad til Velferdstinget"

Transkript

1

2

3 Søknad til Velferdstinget Hvem er vi? Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo, SBIO, er en interesseorganisasjon for BIstudentene ved BI Oslo. Vi har over 8000 medlemmer og arbeider for BI-studentenes velferd. Av de 8000 medlemmene har vi over 2000 studenter som jobber frivillig for foreningen, i tillegg til studier ved BI. Her er en kort presentasjon av hvordan studentforeningen er organisert, og kort informasjon om hvert område: SBIO-ledelsen og SBIO-styret. Arbeider for å etablere og gjennomføre mål og planer for studentforeningen. SBIO-ledelsen består av 9 tillitsvalgte studenter som koordinerer aktivitetene, og står for den daglige driften av SBIO. SBIO-styret består både av student- og eksternrepresentanter, og vedtar strategiske planer og hovedrammer for studentforeningens drift. Linjeforeninger. På BI i Oslo har hver studieretning (studieprogram) en egen linjeforening. Linjeforeningen har ansvaret for å øke studentvelferden på linjen og implementere SBIOs strategier. For å oppnå en god studentvelferd arrangerer linjene faglige og sosiale arrangementer på klassenivå og for hele studieretningen. Synligheten til linjeforeningen og gode kommunikasjonskanaler spiller også en viktig rolle i studentenes hverdag. Per dags dato har vi i dag totalt 22 linjeforeningen på bachelor- og masternivå.

4 Utvalg. Vi har 26 forskjellige utvalg i SBIO. Utvalgene er fordelt etter følgende kategorier: sport, interesse, næringsliv og tro. Utvalgene velger egne styrer og tar inn nye medlemmer hvert år. Medlemstallene per utvalg varierer mellom medlemmer. Det er i utvalgene de fleste aktive studentene i SBIO har sitt virke. Her er oversikt over alle utvalg per : - Sport: SBIO Athletics Fotball, Basketball, Håndball, Cageball, Tennis, Golf, Roklubb. Midas cheerleading, Lions Lacrosse og Aquila Sailing Team. - Tro: BIs Muslimske Studentsamfunn (BIMS), Sakkeus. - Interesse: Hytteutvalget, BULL og BUFF, Jakt og Fiskeutvalget, Outdoor, Stauren, Kapitalismeutvalget, Makroøkonomiskutvalg, - Næringsliv: Share-BI, Eiendomsutvalget, Shippingutvalget, Private Equity Group, Næringslivutvalget (NU), Børsgruppen Aktie, Start BI, Prosjekter. Vi har syv store prosjekter på BI. Prosjektene jobber hele året opp mot en periode, for å gi studentene opplevelser og gode erfaringer. - Fadderullan (velkomstukene) er SBIO sitt største prosjekt. Fadderullan foregår over 10 dager i starten av høstsemesteret med større arrangement hver dag. - BI Revyen er en revy/ show som fremføres på vår-semsteret. - Karrieredagene og Næringslivsdagene er to forskjellige prosjekter, som har fokus på jobb og karriere muligheter. Disse prosjektene har arrangement som foregår over flere dager, hvor studentene kan oppleve forskjellige bedrifter, foredrag, kurs og debatter. - StudentAksjonen og Aid To Play er SBIO sine to veldedige prosjekter. Førstnevnte baserer seg på en bøssebæreraksjon, mens Aid To Play samler inn penger via sportsarrangement. - Bergensbaneløpet (stafett mot NHH) er vårt mest sporty prosjekt. BBL har aktiviteter igjennom hele året, mens selve stafetten foregår i vår semesteret. Stabsfunksjoner. Jobber for og med hele Studentforeningen, og er støttende organer som arbeider for å få SBIO til å fungere. - Kommunikasjonsavdelingen har fokus på egne prosjekter og produksjoner. KA er inndelt i: Reklame og design Web og IT KA TV Redaksjonen Omdømmegruppen

5 - Markedsavdelingen jobber for å koordinere og støtte studentforeningens kontakt med næringslivet. - Studentpolitisk utvalg jobber med politikk eksternt og internt. - Økonomigruppen fører bilag for alle linjeforeningene i studentforeningen. - Miljøgruppen fremmer studentforeningens Miljøfyrtårn -sertifisering. - SBIO Athletics er felles idrettsklubb og støttefunksjon for alle idrettsutvalg i studentforeningen. - Insa fremmer de internasjonale studentenes behov ovenfor studentforeningen og BI. Drift. For å holde driften av foreningen i gang har vi et stort fokus på å være synlige på skolen. Det er gjennom regelmessige aktiviteter og kontinuerlig informasjon. Hvert år gir vi i tillegg ut gratis skolesekker til nye studenter, samt at vi trykker opp et eget SBIO magasin. SBIO magasinet lages av vår egen Kommunikasjonsavdeling, og er en fullstendig oversikt over SBIO. Videre arrangerer vi en rekke aktiviteter som rekrutteringsdager, konserter, BI-nner, graduation, Studenttorsdager osv. Vi har tre faste ansatte som hjelper til med å drifte studentforeningen. Hva søker vi om? I løpet av et år så har vi kostnader på rundt 16,3 millioner. Våre inntekter henter vi fra næringslivet (samarbeidsavtaler, salg av stand og bedriftspresentasjoner), støtteordninger (Akan, BI, VT og Frifond) og medlems og salgsinntekter (SBIO avgift, billettinntekter, og avgift bokskap). Vi jobber aktivt for at studentgruppene skal finne alternative inntektskilder som kan bidra til at prisen studentene betaler for å være med på aktiviteter blir minst mulig. I tillegg så har vi ca internasjonale studenter som vi ønsker å ha med på flest mulig arrangementer. For 2011 har vi fått støtte fra VT til drift av sbio, mens vi har fått støtte fra Kulturstyre til utvalgene (Linjer og prosjekter har søkt på egenhånd til Kulturstyre). For 2012 ønsker vi å søke om totalt ,- Fordeling: Linjeforeninger: Utvalg: Prosjekter: Stabsfunksjoner: Drift: Vi søker VT om økonomisk støtte for å kunne opprettholde de mulighetene og tilbud vi har til våre studenter. Fredrik Morberg Mats Kirkebirkeland Stine Årteig Leder av SBIO Politikk og samarbeidsansvarlig Sbio Økonomiansvarlig sbio

6 Vedlegg: - Vedtekter: - Budsjett og noter til budsjett - Regnskap 2011 samt spesifikasjoner for Balanse 2010, 2011(Ligger med i regnskap 2011) - Økonomisk organisering av SBIO. - Resultat hittil i år per

7 Årsberetning 2011 Interesseutvalgene Flere utvalg startet 2011 med å arrangere nyttårsbord for medlemmene sine. Dette fikk alle som søkte en fast sum i støtte til. I februar arrangerte SBIO utvalgsmesterskapet som var et arrangement som strakk seg over en uke. Utvalgene konkurrerte her seg i mellom i ulike aktiviteter. Oppslutningen var stor og konkurransefaktoren høy. I høst arrangeres det et nytt utvalgsmesterskap fordelt over hele semesteret. Her er nesten alle utvalgene representerte. I løpet av vårsemesteret ble det arrangert medlemsfester, fagdager og kurs. Noen fagdagene som ble arrangert av utvalgene på vårsemesteret var shippingdagen, eiendomsdagen og venture cup. I tillegg arrangeres det utvalgsledermøter hver tredje uke. Idrettsutvalgene har vært aktive i ulike konkurranser, turneringer og stevner, og har kommet hjem med flere gode resultater. Blant disse var Lacrosse sin andre plass fra Lacrosse-turneringen i Lund i Sverige nå i høst. Reisekostnader og avgift for disse arrangementene er i stor grad støttet av SBIO. Prosjektene Vi har også i år arrangert store prosjekter og arrangementer som Fadderullan, Revyen, Karrieredagene, Næringslivsdagene, Studentaksjonen og Bergensbaneløpet. Under Fadderullan hadde vi et bredt og godt program med store artister på plakaten som for eksempel Xzibit, Yoga Fire og Postgirobygget. Fadderullan er en fadderuke for alle nye studenter på BI samt for alle som jobber frivillig under fadderuken. Næringslivsdagene og Karrieredagene er begge næringslivsrettede arrangementer som har fokus på å vise studentene deres muligheter i arbeidslivet etter endt studie. Her er også motivasjon en viktig faktor, og flere inspirerende næringslivstopper og politikere holder foredrag for å gi studentene et foredrag i ulike viktige og relevante temaer. I år var blant andre Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Øyvind Hammer, Christian Ringnes og

8 Pelegrino Riccardi på programmet under næringslivsdagene. Karreieredagene hadde også store navn som Odd Reitan og Kristin Skogen Lund som foredragsholdere. Alle prosjektene er åpne for deltakelse for alle de 7000 studentene på BI. Studentkroa Vi har i år brukt mye ressurser på å få opp aktivitetsnivået på studentkroa. Vi har satset på å ha en til to store konserter i semesteret, i tillegg til faste konsepter på tirsdager og torsdager. Aktiviteten har økt betraktelig fra i fjor og vi vil stimulere til fortsatt økt aktivitet utover høsten Hver tredje uke arrangeres også BI-nner som er gratis middag på SHNAS hvor alle er velkomne. Gjennomsnittlig er det 300 personer på disse middagene. De fleste av disse er internasjonale studenter. Linjeforeningene Lederne av linjeforeningene har et eget forum i linjeledermøtene som i år har blitt holdt hver tredje uke. Linjeforeningene har holdt et høyt aktivitetsnivå med arrangementer som nyttårsbord/julebord, linjefester, fagdager, samt turer både innenlands og utenlands. I mars gikk dessuten tre av linjene sammen og arrangerte en felles skidag for alle BI studenter. Som eksempler på fagdager kan vi gi Kultur og Næringslivsdagen, Markedsføringsdagen og Siviløkonomdagen. Resten av året Nå i oktober skal vi dele ut bagger til alle de nye studentene. Totalt vil det bli delt ut 3500 bagger. Første uken i oktober er det oktoberfestival på kroa. Her er Bjørn Rosenstrøm trekkplaster. Dette er høstens store arrangement for festlystne studenter. Mot slutten av oktober har vi generalforsamling i SBIO med valg av ny ledelse og et nytt styremedlem. Måneden avsluttes så med SBIO ballet hvor ny ledelse vil bli presentert. Utover i november og desember arrangeres det julebord eller ball i alle linjeforeninger og utvalg. Semesteret avsluttes så med en semesteravslutning på kroa hvor alle våre medlemmer selvfølgelig er inviterte.

9

10 Overordnet budsjett 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Noter for 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2011 Salgsinntekter Medlemskontigent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad 0 Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd NUs inntekter (50%) Årsoverskudd eksklusiv NUs inntekter

11 Resultat 2011 Budsjett 2010 Resultat 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Medlemskontigent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad m.m. Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd NUs inntekter (50%) Årsoverskudd eksklusiv NUs inntekter

12 Noter til budsjett Her er ikke inntekter fra Karrieredagene 2013 ta3 med, da de3e budsje3et ikke blir utarbeidet før våren I denne posten er vårt søkebeløp Al VelferdsAnget på kr iberegnet. Under denne posten ligger også stø3en fra BI på kr i året. 3. BilleFnntekter fra Fadderullan er ikke ta3 med siden de3e budsje3et ikke er klart før våren Merk at heller ikke kostnadene for Fadderullan er ta3 med i budsje3et. SBIO event har ikkje lenger bilefnntekter e3erosm det ikkje eksisterer lenger og shnas er lagt ned. 4. SBIO har i 2011 ha3 en fast 100% salling og en 60% salling. I 2012 fikk vi en 100% regnskapsførersalling og fortse3er med vår rådgiver i ein 60% salling. Vi har også få3 ein 20% salling som si3er i luken i sekretariatet. Under denne posten ligger også honorar Al revisor og refusjon for skolepenger Al ledelsen. Beregning av lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Alle hvite felt kan endres. Pensjon - felles kommunal ordning (KLP) 10,49% Pensjon - statens pensjonskasse (SPK - inkl. AFP-ordningen) 13,09% Forsikring Arbeidsgiveravgift 0,50% 14,10% Faktor for beregning av årslønn (12 mnd lønn - 30/26 månedslønn + 12% feriepengavsetning) 1, De3e er avskrivninger på diverse inventar, datautstyr og seilbåter. 6. De3e er hovedsakelig dritskostnader kny3et Al interesseutvalgene, ledelsen, stabsfunksjonene og prosjektene. Under denne posten kommer også noe av stø3en Al linjeforeningene i form av søkepo3en. 7. Linjene får 50% av næringslivsutvalgets inntekter. 50% av disse betales ut per hode, 25% fordeles ut fra akavitet og de siste 25% går Al en generell søkepo3 for alle linjene. 75% av disse midlene se3es altså direkte over Al linjenes bankkona på en fast dato hvert år. Ny3 for 2012 er at 25% fordeles ut fra akavitet i stedet for a3rakavitet slik som Adligere.

13 Resultat hittil i år per Kontonavn Totalt 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 5 500, Bedriftspresentasjon Karrieredagen, avgiftspliktig , Stands, avgiftspliktig , Billettintekter, avgiftspliktig Bedriftspresentasjoner, avgiftspliktig , Sponsorinntekt med mva , Viderefakt m mva 1 770, Salgsinntekter mat Salgsinntekter drikke Billettsalg Fadderullan Salgsinntekt, avgiftsfri , Medlemskontigent Egenandel Medlemskontigent , Billettinntekter, avgiftsfri , bedriftspresentasjoner, avgiftsfritt Sponsorinntekt uten mva , Viderefakturering , Inntekt båtførerprøvenn, egenandel Salgsinnt. linjer utvalg Støtte , Støtte fra skolen , Driftsstøtte kulturstyret Støtte fra velferdstinget , Billettinntekter , Leie av bokskap Telefoninntekter Inntekt trykking Andre inntekter , Hytteleie , Annen driftsrelatert inntekt m/mva , Annen driftsrelatert inntekt u/mva Periodisering inntekter 0 Sum inntekter , Mineralvann Varekjøp innførselsmoms Innkjøp mat til videresalg Innkjøp drikke til videresalg 0 Sum vare/materialkostnad 186 Dekningsbidrag , Lønn til ansatte Refusjon semesteravgift Skyldig feriepenger 0 Sum lønnskostnader 0

14 5210 Fri telefon Fri kost, losji og bolig Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Periodiseringskonto personalkostnader Naturalia til ansatte , Annen refusjon , Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget Mat, bevertning , Viderefakturering , Bevertning intern , Anne ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring Sosiale kostnader , Generalforsamling 0 Sum annen personalkostnad ,00 Sum personalkostnader , Avskrivning seilbåt Avskrivning inventar Persontransport ,00 Sum avskrivninger , Frakt og transport 3 293,00 Sum frakt/transport ved salg 3 293, Elektrisitet , Gass Fyringsolje 2 162,00 Sum kostnader ved produksjon , Leie lokale m/mva , Leie lokale u/mva , Renovasjon, vann, avløp o.l , Lys, varme Oppussing Hytte , Diverse kostnader hytte 4 150, Renhold , Sikkerhet 1 778,00 Sum kostnader lokaler , Leie av lyd og lys Leie kontormaskiner , Leie av bankterminal 7 650, Leie datasystemer Leie andre kontormaskiner 1 053, Andre utgifter kopimaskiner 5 036, Leie transportmidler , Innkjøp av div. driftsmsteriell 4 091, Rekvisita , Annen leiekostnad Idyll 0

15 6490 Annen leiekostnad , Trykkerikostnader ,00 Sum leiekostnader maskiner/inventar , Utstyr BI Atlethics Serviceavgifter Inventar 9 488, Driftsmateriale , Andre driftkostnader , kopiering Arbeidsklær og verneutstyr ,00 Sum kostnadsført verktøy/inventar mv , Reperasjon og vedlikehold bygninger 6 390, Foredragsholdere , Reparasjon og vedlikehold utstyr , Lyd og lys , Reperasjon og vedlikehold annet 0 Sum reparasjon og vedlikehold , Honorar revisjon , Honorar tekniker Honorar Artist , Honorar regnskap , Honorar instruktør Dommerhonorar ,00 Sum fremmedtjenester , Kontorrekvisita 7 451, Data/EDB kostnad 2 826, Domenenavn , Kopieringskostnader Canon Printing , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2 416, Trykksaker Møte, kurs, oppdatering o.l ,00 Sum kontorkostnader , Telefon 1 561, Mobiltelefon , Porto 8 995,00 Sum telefon porto mv , Drivstoff bil 3 828, Kommunale utgifter 1 476, dugnad 8 429, Bilkostnader, bruk av privat bil i næring 1 400, Annen kostnad transportmidler 1 134, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , Leie hotellrom ,00

16 7216 Hotell Utenlandsprosjektet Salgskostnad Diverse Trykk Tono-vederlag Markedsføring , Markedsføring, klær , Programblad , Div arrangement , Studenttur Mat/transport personale Rekrutteringsdagen Båtførerkurs Ekstraordinær støtte , Støtte utvalg arrangement , Miljøutgifter Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, ikke fradragsberettiget , Kontingent, fradragsberettiget 5 400, Kontingent, ikke fradragsberettiget , Gave, fradragsberettiget Div kostnader revyen Arrangement BíŸrsgruppen 1 515, Gave, ikke fradragsberettiget , Refusjon for billetter crew Forsikringspremie , Lisensavgift og royalties Kostnad ved egne aksjer øreavrunding Bank og kortgebyr Annen kostnad, fradragsberettiget Konstanterte tap pí«fordringer Regatta Båtleie charterbåter , Andre kostnader 0 Sum andre driftskostnader ,00 Sum driftskostnader ,00 Driftresultat Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 4 319, Annen rentekostnad 3 627, Valutatap (disagio) Annen finanskostnad ,00 Sum finansposter ,00 Sum kontakt og EO poster 0

17 Finansposter ,00 Periodens resultat før disponeringer Udekket tap 0 Sum disponeringer 0 Disponeringer 0 Periodens resultat

18 Resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til egenkapital Sum overføringer Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1

19 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Seilbåt Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2

20 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, xx. september 2012 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3

21 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter ikke linjeforeningen da disse avlegger egne regnskap. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. f) Skatt SBIO er en ikke skattepliktig organisasjon. Note 2 Anleggsmidler Type anleggsmiddel Fast eiendom Båt Inventar mm Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Fast eiendom består av hytte for utleie og avskrives ikke regnskapsmessig. Seilbåt avskrives lineært over 10 år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært over tre år.

22 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Kostnader intern ledelse Sum Note 4 Ytelser/godtgjørelser til leder, styret og revisor I posten andre driftskostnader inngår blant annet ytelser som følger: Personer Leder 0 0 Styre Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap SBIO har følgende investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap: Selskap Eierandel Kostpris Studconsult AS 34 % BI-Studentenes Vikarbyrå AS 100 % Studentavisen Inside AS 100 % Note 6 Langsiktige fordringer Fordringer med forfall > 1 år Fordringene består av følgende: Lån til Studentenes Hus Nydalen AS Lån til BI-Studentenes Bemanningsbyrå AS Lån til Studentavisen Inside AS Selskapet har satt av kroner til fremtidige tap på ovennevnte lån.

23 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 7 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Delkrederavsetning Bokført verdi kundefordringer Note 8 Aksje- og pengemarkedsfond Markedsverdi Markedsverdi Pengemarkedsfond Sum Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Bevilget til linjeforeninger Egenkapital Note 11 Mottatt støtte SBIO har mottatt kr i støtte fra Handelshøyskolen BI for regnskapsåret Videre er det mottatt støtte fra Kulturstyret og Velferdstinget. Note 12 Andre driftskostnader De vesentligste største kontoene vedrørende andre driftskostander: Konto Annen leiekostnad Idyll Trykkerikostnader Andre driftkostnader Honorar Artist Markedsføring Div arrangement Studenttur Støtte utvalg arrangement Sum

24 Resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til egenkapital Sum overføringer Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1

25 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Seilbåt Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2

26 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, xx. september 2012 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3

27 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter ikke linjeforeningen da disse avlegger egne regnskap. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. f) Skatt SBIO er en ikke skattepliktig organisasjon. Note 2 Anleggsmidler Type anleggsmiddel Fast eiendom Båt Inventar mm Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Fast eiendom består av hytte for utleie og avskrives ikke regnskapsmessig. Seilbåt avskrives lineært over 10 år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært over tre år.

28 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Kostnader intern ledelse Sum Note 4 Ytelser/godtgjørelser til leder, styret og revisor I posten andre driftskostnader inngår blant annet ytelser som følger: Personer Leder 0 0 Styre Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap SBIO har følgende investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap: Selskap Eierandel Kostpris Studconsult AS 34 % BI-Studentenes Vikarbyrå AS 100 % Studentavisen Inside AS 100 % Note 6 Langsiktige fordringer Fordringer med forfall > 1 år Fordringene består av følgende: Lån til Studentenes Hus Nydalen AS Lån til BI-Studentenes Bemanningsbyrå AS Lån til Studentavisen Inside AS Selskapet har satt av kroner til fremtidige tap på ovennevnte lån.

29 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 7 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Delkrederavsetning Bokført verdi kundefordringer Note 8 Aksje- og pengemarkedsfond Markedsverdi Markedsverdi Pengemarkedsfond Sum Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Bevilget til linjeforeninger Egenkapital Note 11 Mottatt støtte SBIO har mottatt kr i støtte fra Handelshøyskolen BI for regnskapsåret Videre er det mottatt støtte fra Kulturstyret og Velferdstinget. Note 12 Andre driftskostnader De vesentligste største kontoene vedrørende andre driftskostander: Konto Annen leiekostnad Idyll Trykkerikostnader Andre driftkostnader Honorar Artist Markedsføring Div arrangement Studenttur Støtte utvalg arrangement Sum

30 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Salgsinntekter 3010 Salgsinntekt kontant, avgiftspliktig 0, , Salgsinntekter mat ,00 0, Salgsinntekter drikke ,00 0, Salgsinntekt, avgiftsfri ,00-576, Egenandel ,00 0, Viderefakturering , , Inntekt båtførerprøven, egenandel ,00 0, Salgsinnt. linjer utvalg , , Leie av bokskap ,50 0, , ,36 Medlemskontingent 3101 Medlemskontigent , , Medlemskontigent , , SIO medlemskontigent 0, , , ,64 Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner 3001 Bedriftspresentasjon Karrieredagen, avgi , , Stands, avgiftspliktig , , Bedriftspresentasjoner, avgiftspliktig , , Sponsorinntekt med mva , , bedriftspresentasjoner, avgiftsfritt , , Sponsorinntekt uten mva , , Periodisering inntekter , , , ,30 Mottatt støtte 3201 Støtte , , Støtte fra skolen , , Driftstøtte kulturstyret , , Støtte fra velferdstinget , , , ,00 Billettinntekter 3006 Billettintekter, avgiftspliktig ,00 0, Billettsalg Fadderullan , , Billettinntekter, avgiftsfri , , Billettinntekter , , , ,10 Annen driftsinntekt 3510 Service 0, , Telefoninntekter , , Inntekt trykking , , Andre inntekter ,00 0, Hytteleie ,89 0, Leie bokskap 0, , Annen driftsrelatert inntekt m/mva , , Annen driftsrelatert inntekt u/mva , , , ,54 Varekostnader 4014 Mineralvann 411,00 0, Innkjøp mat til videresalg , , Innkjøp drikke til videresalg , , Utbet. selv.næringsdrivende 0, , , ,50 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 1

31 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Lønnskostnader m.m Lønn til ansatte , , Refusjon semesteravgift , , Lønn under kr 1000, aga-pliktig 0, , Avsetning studentrefusjon 0, , Feriepenger 0, , Skyldig feriepenger ,34 0, Periodisering ref. studieavgift 0, , Fri telefon 1 980, , Fri kost, losji og bolig 2 732, , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 169, , Periodiseringskonto personalkostnader ,51 0, Annen refusjon ,75 0, Årlige aktiviteter MØSS 0,00 60, Mat, bevertning , , Viderefakturering , , Bevertning intern , , Helse og refusjon 0, , Anne ikke arbeidsgiveravgiftspliktig for ,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 0, , Sosiale kostnader , , , ,76 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6001 Avskrivning seilbåt , , Avskrivning på inventar , , , ,96 Annen driftskostnad 5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsa , , Generalforsamling , , Frakt og transport 513, , Elektrisitet ,23 0, Bensin, dieselolje 631,13 0, Leie lokale m/mva , , Leie lokale u/mva , , Renovasjon, vann, avløp o.l ,00 0, Lys, varme , , Oppussing Hytte ,25 0, Diverse kostnader hytte ,00 419, Vedlikehold av Kroa 0, , Renhold , , Sikkerhet , , Leie av lyd og lys , , Leie av bankterminal ,25 0, Leie datasystemer , , Andre utgifter kopimaskiner , , Leie transportmidler , , Innkjøp av div. driftsmsteriell 3 951, , Rekvisita 277, , Annen leiekostnad Idyll , , Annen leiekostnad , , Trykkerikostnader , , Serviceavgifter 3 084,00 0, Inventar , , Driftsmateriale 5 725, , Andre driftkostnader , , kopiering 368,00 0, Kostnader tidligere foreniger 235,00 0, Reparasjon og vedlikehold utstyr , , Lyd og lys ,24 0, Reperasjon og vedlikehold annet , , Honorar revisjon , ,00 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 2

32 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Honorar tekniker 592, , Honorar Artist , , Honorar regnskap , , Honnorar instuktør , , Dommerhonorar , , Honorar for økonomisk og juridisk bistan 1 960,00 0, Honorar næringsdrivende innberetningspli 0, , Kontorrekvisita , , Data/EDB kostnad , , Domenenavn 6 973, , IT-Kostnader 0, , Kopieringskostnader ,92 144, Canon Printing , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 6 718, , Trykksaker 3 875,00 298, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Møte,kurs, oppdateringer m/mva 2 497,20 0, Telefon 6 541, , Mobiltelefon , , Porto , , Drivstoff bil 3 439, , SBiO Ball , , Kommunale utgifter 4 635, , dugnad , , Annen kostnad transportmidler 204, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 553, , Bilgodtgjørelse 0,00 437, Reisekostnad , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Leie hotellrom , , Utenlandsprosjektet ,58 0, Salgskostnad 747, , Diverse Trykk 8 650, , Tono-vederlag 6 077,00 0, Markedsføring , , Markedsføring, klær 0, , Programblad , , Div arrangement , , Studenttur , , Matpenger 422, , Rekrutteringsdagen 2 093,02 0, Finanscruise 0, , Båtførerkurs ,00 0, Støtte utvalg arrangement , , Møteutgifter 131,00 0, Representasjon, fradragsberettiget , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , Kontingent, fradragsberettiget , , Kontingent, ikke fradragsberettiget , , Gave, fradragsberettiget , , Div kostnader revyen 2 422, , Arrangement Børsgruppen 1 632, , Gave, ikke fradragsberettiget , , Refusjon for billetter crew ,00 0, Forsikringspremie , , Lisensavgift og royalties 4 563,00 0, Kostnad ved egne aksjer 1 650,00 0, Tilrettelegging SHNAS 0, , Øreavrunding -0,68 86, Bank og kortgebyr , , Annen kostnad, fradragsberettiget , , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 0, , Annen Kostnad, uten dokumentasjon 0, , Annen kostnad Nydalen 0, , Tilbakeført forholdsmessig mva 0, ,75 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 3

33 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Konstanterte tap på fordringer , , Endring i avsetning tap på fordringer 0, , Regatta , , Båtleie charterbåter , , Andre kostnader , , Leiekostnad arrangement 0, , , ,16 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , , , ,76 Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 8070 Annen finansinntekt -977, ,23-977, ,23 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad , , Annen finanskostnad 459,00 0, , ,81 Avsatt til egenkapital 8910 Årets resultat , , , ,26 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 4 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 4

34 Spesifikasjon til balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1100 BI-hulen , , , ,00 Seilbåt 1260 Seilbåter , , Avskrivning Seilbåter , , , ,04 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1180 Inventar , , Avskrivning Inventar , , EDB-utstyr ,00 0, Avskrivning Kontorutstyr ,28 0, , ,00 Langsiktige investeringer 1200 BI studentenes vikarbyrå AS , , Aksjer Inside AS , , Aksjer StudConsult AS , , , ,00 Langsiktige fordringer 1320 Lån til Inside AS , , Lån til Studentenes Hus - Investering i , , Fordring Studentenes Hus - Lydanlegg , , Fordring Studentenes Hus - Oppussing av , , Satt av til tap på lån , , Andre fordringer ,00 0, , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Avsetning tap på kundefordringer , , , ,13 Andre fordringer 1396 Depositum ,00 0, Forskudd lønn , , Mellomværende linjer moms , , Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbetalte båtplasser ,00 0, Andre forskuddsbetalte kostnader , , Andre periodiseringer 0, , , ,60 Aksje- og pengemarkedsfond 1960 Sparebank 1 pengemarkedsfond , , , ,94 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse Fadderullan 0, , Uidentifiserte banktransaksjoner , , Drift , , Oikos/Charity, 851, , INSA , , Fadderullan.no , , Bank , , sk.tr Sparebank , ,14 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 1

35 Spesifikasjon til balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo BBL, , , Stauren , , Aquila Sailing Team , , BULL , , Bill.kto , , Hytte ,35 0, , ,86 Egenkapital 2020 Annen egenkapital , , Annen egenkapital , , , ,41 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , Uavklarte debetposter leverandører , , , ,57 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk ,00 2, Inngående merverdiavgift 25% , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Feilføring mva 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,74-710, Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn -169, , , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2180 Andre avsetninger for forpliktelser , , Refusjon gjeld , , Skyldig lønn ,00 0, Skyldig feriepenger , , Annen påløpt kostnad , , Avsetning andre forpliktelser ,49 0, , ,59 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 2

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90

-13 579 355,94 100-13 579 355,94 100 4301 Innkjøp mat til videresalg 20 502,90 20 502,90 Resultatrapport for SBIO År : 2010 Periode : 1 - > 13 Skrevet ut av : Økonomiansvarlig Utskriftsdato : 04.10.2011 22:08 Kontonr Kontonavn Periode 1 til 13 2010 % Hittil i år % Bedriftspresentasjon 3001

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kirkerudbakken Skisenter. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Billetter - Sesongkort / Dagskort mv. 4 388 640 4 781 967 Offentlig tilskudd 7 102 020 116 045 Annen driftsinntekt 1 264 744 960 281 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056

Årsregnskap 2013 for Child Africa. Organisasjonsnr. 977458056 Årsregnskap 2013 for Child Africa Organisasjonsnr. 977458056 Child Africa Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Innsamlede midler, gaver 5 646 919 2 653 779

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for Oppdal Golfklubb. Organisasjonsnr Årsregnskap 215 Organisasjonsnr. 98397693 Resultatregnskap Note 215 214 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 84 75 973 463 Annen driftsinntekt 24 298 3 48 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS

Resultatregnskap. for STAUP NATUR- OG AKTIVITETSBARNEHAGE AS 29 Salgs- og driftsinntekt 31 Egenandel kost ansatte 24 75 cr 25 55 cr 24 75 cr 25 55 cr 312 Foreldrebetaling 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 1 31 873,75 cr 1 315 246, cr 3441 Statstilskudd 3 232 675, cr

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

buildingsmart Norge Resultatregnskap

buildingsmart Norge Resultatregnskap GE ÅRSREGNSKAP 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingenter 3.152.500 3.085.500 buildingsmart Prosess 650.000 588.390 IFD Libary 130.000 0

Detaljer

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242

Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 NIL Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2014 2013 Driftsinntekter Kontingentinntekter 1 003 282 1 034 068 Annonser og abonnementer 3 019 093 2 968 314 Andre inntekter 391 740 436 242 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2012 Utarbeidet av: Øvre Storgate 37, 3018 DRAMMEN Tlf: 32213570 Fax: 32213571 Org.nr. 941 527 906 www.regnskapsbyraet.no Resultatregnskap Note 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 55 325 0 Sponsorinntekter Ringerike Grand

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer