Søknad til Velferdstinget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad til Velferdstinget"

Transkript

1

2

3 Søknad til Velferdstinget Hvem er vi? Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo, SBIO, er en interesseorganisasjon for BIstudentene ved BI Oslo. Vi har over 8000 medlemmer og arbeider for BI-studentenes velferd. Av de 8000 medlemmene har vi over 2000 studenter som jobber frivillig for foreningen, i tillegg til studier ved BI. Her er en kort presentasjon av hvordan studentforeningen er organisert, og kort informasjon om hvert område: SBIO-ledelsen og SBIO-styret. Arbeider for å etablere og gjennomføre mål og planer for studentforeningen. SBIO-ledelsen består av 9 tillitsvalgte studenter som koordinerer aktivitetene, og står for den daglige driften av SBIO. SBIO-styret består både av student- og eksternrepresentanter, og vedtar strategiske planer og hovedrammer for studentforeningens drift. Linjeforeninger. På BI i Oslo har hver studieretning (studieprogram) en egen linjeforening. Linjeforeningen har ansvaret for å øke studentvelferden på linjen og implementere SBIOs strategier. For å oppnå en god studentvelferd arrangerer linjene faglige og sosiale arrangementer på klassenivå og for hele studieretningen. Synligheten til linjeforeningen og gode kommunikasjonskanaler spiller også en viktig rolle i studentenes hverdag. Per dags dato har vi i dag totalt 22 linjeforeningen på bachelor- og masternivå.

4 Utvalg. Vi har 26 forskjellige utvalg i SBIO. Utvalgene er fordelt etter følgende kategorier: sport, interesse, næringsliv og tro. Utvalgene velger egne styrer og tar inn nye medlemmer hvert år. Medlemstallene per utvalg varierer mellom medlemmer. Det er i utvalgene de fleste aktive studentene i SBIO har sitt virke. Her er oversikt over alle utvalg per : - Sport: SBIO Athletics Fotball, Basketball, Håndball, Cageball, Tennis, Golf, Roklubb. Midas cheerleading, Lions Lacrosse og Aquila Sailing Team. - Tro: BIs Muslimske Studentsamfunn (BIMS), Sakkeus. - Interesse: Hytteutvalget, BULL og BUFF, Jakt og Fiskeutvalget, Outdoor, Stauren, Kapitalismeutvalget, Makroøkonomiskutvalg, - Næringsliv: Share-BI, Eiendomsutvalget, Shippingutvalget, Private Equity Group, Næringslivutvalget (NU), Børsgruppen Aktie, Start BI, Prosjekter. Vi har syv store prosjekter på BI. Prosjektene jobber hele året opp mot en periode, for å gi studentene opplevelser og gode erfaringer. - Fadderullan (velkomstukene) er SBIO sitt største prosjekt. Fadderullan foregår over 10 dager i starten av høstsemesteret med større arrangement hver dag. - BI Revyen er en revy/ show som fremføres på vår-semsteret. - Karrieredagene og Næringslivsdagene er to forskjellige prosjekter, som har fokus på jobb og karriere muligheter. Disse prosjektene har arrangement som foregår over flere dager, hvor studentene kan oppleve forskjellige bedrifter, foredrag, kurs og debatter. - StudentAksjonen og Aid To Play er SBIO sine to veldedige prosjekter. Førstnevnte baserer seg på en bøssebæreraksjon, mens Aid To Play samler inn penger via sportsarrangement. - Bergensbaneløpet (stafett mot NHH) er vårt mest sporty prosjekt. BBL har aktiviteter igjennom hele året, mens selve stafetten foregår i vår semesteret. Stabsfunksjoner. Jobber for og med hele Studentforeningen, og er støttende organer som arbeider for å få SBIO til å fungere. - Kommunikasjonsavdelingen har fokus på egne prosjekter og produksjoner. KA er inndelt i: Reklame og design Web og IT KA TV Redaksjonen Omdømmegruppen

5 - Markedsavdelingen jobber for å koordinere og støtte studentforeningens kontakt med næringslivet. - Studentpolitisk utvalg jobber med politikk eksternt og internt. - Økonomigruppen fører bilag for alle linjeforeningene i studentforeningen. - Miljøgruppen fremmer studentforeningens Miljøfyrtårn -sertifisering. - SBIO Athletics er felles idrettsklubb og støttefunksjon for alle idrettsutvalg i studentforeningen. - Insa fremmer de internasjonale studentenes behov ovenfor studentforeningen og BI. Drift. For å holde driften av foreningen i gang har vi et stort fokus på å være synlige på skolen. Det er gjennom regelmessige aktiviteter og kontinuerlig informasjon. Hvert år gir vi i tillegg ut gratis skolesekker til nye studenter, samt at vi trykker opp et eget SBIO magasin. SBIO magasinet lages av vår egen Kommunikasjonsavdeling, og er en fullstendig oversikt over SBIO. Videre arrangerer vi en rekke aktiviteter som rekrutteringsdager, konserter, BI-nner, graduation, Studenttorsdager osv. Vi har tre faste ansatte som hjelper til med å drifte studentforeningen. Hva søker vi om? I løpet av et år så har vi kostnader på rundt 16,3 millioner. Våre inntekter henter vi fra næringslivet (samarbeidsavtaler, salg av stand og bedriftspresentasjoner), støtteordninger (Akan, BI, VT og Frifond) og medlems og salgsinntekter (SBIO avgift, billettinntekter, og avgift bokskap). Vi jobber aktivt for at studentgruppene skal finne alternative inntektskilder som kan bidra til at prisen studentene betaler for å være med på aktiviteter blir minst mulig. I tillegg så har vi ca internasjonale studenter som vi ønsker å ha med på flest mulig arrangementer. For 2011 har vi fått støtte fra VT til drift av sbio, mens vi har fått støtte fra Kulturstyre til utvalgene (Linjer og prosjekter har søkt på egenhånd til Kulturstyre). For 2012 ønsker vi å søke om totalt ,- Fordeling: Linjeforeninger: Utvalg: Prosjekter: Stabsfunksjoner: Drift: Vi søker VT om økonomisk støtte for å kunne opprettholde de mulighetene og tilbud vi har til våre studenter. Fredrik Morberg Mats Kirkebirkeland Stine Årteig Leder av SBIO Politikk og samarbeidsansvarlig Sbio Økonomiansvarlig sbio

6 Vedlegg: - Vedtekter: - Budsjett og noter til budsjett - Regnskap 2011 samt spesifikasjoner for Balanse 2010, 2011(Ligger med i regnskap 2011) - Økonomisk organisering av SBIO. - Resultat hittil i år per

7 Årsberetning 2011 Interesseutvalgene Flere utvalg startet 2011 med å arrangere nyttårsbord for medlemmene sine. Dette fikk alle som søkte en fast sum i støtte til. I februar arrangerte SBIO utvalgsmesterskapet som var et arrangement som strakk seg over en uke. Utvalgene konkurrerte her seg i mellom i ulike aktiviteter. Oppslutningen var stor og konkurransefaktoren høy. I høst arrangeres det et nytt utvalgsmesterskap fordelt over hele semesteret. Her er nesten alle utvalgene representerte. I løpet av vårsemesteret ble det arrangert medlemsfester, fagdager og kurs. Noen fagdagene som ble arrangert av utvalgene på vårsemesteret var shippingdagen, eiendomsdagen og venture cup. I tillegg arrangeres det utvalgsledermøter hver tredje uke. Idrettsutvalgene har vært aktive i ulike konkurranser, turneringer og stevner, og har kommet hjem med flere gode resultater. Blant disse var Lacrosse sin andre plass fra Lacrosse-turneringen i Lund i Sverige nå i høst. Reisekostnader og avgift for disse arrangementene er i stor grad støttet av SBIO. Prosjektene Vi har også i år arrangert store prosjekter og arrangementer som Fadderullan, Revyen, Karrieredagene, Næringslivsdagene, Studentaksjonen og Bergensbaneløpet. Under Fadderullan hadde vi et bredt og godt program med store artister på plakaten som for eksempel Xzibit, Yoga Fire og Postgirobygget. Fadderullan er en fadderuke for alle nye studenter på BI samt for alle som jobber frivillig under fadderuken. Næringslivsdagene og Karrieredagene er begge næringslivsrettede arrangementer som har fokus på å vise studentene deres muligheter i arbeidslivet etter endt studie. Her er også motivasjon en viktig faktor, og flere inspirerende næringslivstopper og politikere holder foredrag for å gi studentene et foredrag i ulike viktige og relevante temaer. I år var blant andre Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Øyvind Hammer, Christian Ringnes og

8 Pelegrino Riccardi på programmet under næringslivsdagene. Karreieredagene hadde også store navn som Odd Reitan og Kristin Skogen Lund som foredragsholdere. Alle prosjektene er åpne for deltakelse for alle de 7000 studentene på BI. Studentkroa Vi har i år brukt mye ressurser på å få opp aktivitetsnivået på studentkroa. Vi har satset på å ha en til to store konserter i semesteret, i tillegg til faste konsepter på tirsdager og torsdager. Aktiviteten har økt betraktelig fra i fjor og vi vil stimulere til fortsatt økt aktivitet utover høsten Hver tredje uke arrangeres også BI-nner som er gratis middag på SHNAS hvor alle er velkomne. Gjennomsnittlig er det 300 personer på disse middagene. De fleste av disse er internasjonale studenter. Linjeforeningene Lederne av linjeforeningene har et eget forum i linjeledermøtene som i år har blitt holdt hver tredje uke. Linjeforeningene har holdt et høyt aktivitetsnivå med arrangementer som nyttårsbord/julebord, linjefester, fagdager, samt turer både innenlands og utenlands. I mars gikk dessuten tre av linjene sammen og arrangerte en felles skidag for alle BI studenter. Som eksempler på fagdager kan vi gi Kultur og Næringslivsdagen, Markedsføringsdagen og Siviløkonomdagen. Resten av året Nå i oktober skal vi dele ut bagger til alle de nye studentene. Totalt vil det bli delt ut 3500 bagger. Første uken i oktober er det oktoberfestival på kroa. Her er Bjørn Rosenstrøm trekkplaster. Dette er høstens store arrangement for festlystne studenter. Mot slutten av oktober har vi generalforsamling i SBIO med valg av ny ledelse og et nytt styremedlem. Måneden avsluttes så med SBIO ballet hvor ny ledelse vil bli presentert. Utover i november og desember arrangeres det julebord eller ball i alle linjeforeninger og utvalg. Semesteret avsluttes så med en semesteravslutning på kroa hvor alle våre medlemmer selvfølgelig er inviterte.

9

10 Overordnet budsjett 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Noter for 2012 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2011 Salgsinntekter Medlemskontigent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad 0 Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd NUs inntekter (50%) Årsoverskudd eksklusiv NUs inntekter

11 Resultat 2011 Budsjett 2010 Resultat 2010 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Medlemskontigent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad m.m. Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd NUs inntekter (50%) Årsoverskudd eksklusiv NUs inntekter

12 Noter til budsjett Her er ikke inntekter fra Karrieredagene 2013 ta3 med, da de3e budsje3et ikke blir utarbeidet før våren I denne posten er vårt søkebeløp Al VelferdsAnget på kr iberegnet. Under denne posten ligger også stø3en fra BI på kr i året. 3. BilleFnntekter fra Fadderullan er ikke ta3 med siden de3e budsje3et ikke er klart før våren Merk at heller ikke kostnadene for Fadderullan er ta3 med i budsje3et. SBIO event har ikkje lenger bilefnntekter e3erosm det ikkje eksisterer lenger og shnas er lagt ned. 4. SBIO har i 2011 ha3 en fast 100% salling og en 60% salling. I 2012 fikk vi en 100% regnskapsførersalling og fortse3er med vår rådgiver i ein 60% salling. Vi har også få3 ein 20% salling som si3er i luken i sekretariatet. Under denne posten ligger også honorar Al revisor og refusjon for skolepenger Al ledelsen. Beregning av lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter Alle hvite felt kan endres. Pensjon - felles kommunal ordning (KLP) 10,49% Pensjon - statens pensjonskasse (SPK - inkl. AFP-ordningen) 13,09% Forsikring Arbeidsgiveravgift 0,50% 14,10% Faktor for beregning av årslønn (12 mnd lønn - 30/26 månedslønn + 12% feriepengavsetning) 1, De3e er avskrivninger på diverse inventar, datautstyr og seilbåter. 6. De3e er hovedsakelig dritskostnader kny3et Al interesseutvalgene, ledelsen, stabsfunksjonene og prosjektene. Under denne posten kommer også noe av stø3en Al linjeforeningene i form av søkepo3en. 7. Linjene får 50% av næringslivsutvalgets inntekter. 50% av disse betales ut per hode, 25% fordeles ut fra akavitet og de siste 25% går Al en generell søkepo3 for alle linjene. 75% av disse midlene se3es altså direkte over Al linjenes bankkona på en fast dato hvert år. Ny3 for 2012 er at 25% fordeles ut fra akavitet i stedet for a3rakavitet slik som Adligere.

13 Resultat hittil i år per Kontonavn Totalt 3000 Salgsinntekt, avgiftspliktig 5 500, Bedriftspresentasjon Karrieredagen, avgiftspliktig , Stands, avgiftspliktig , Billettintekter, avgiftspliktig Bedriftspresentasjoner, avgiftspliktig , Sponsorinntekt med mva , Viderefakt m mva 1 770, Salgsinntekter mat Salgsinntekter drikke Billettsalg Fadderullan Salgsinntekt, avgiftsfri , Medlemskontigent Egenandel Medlemskontigent , Billettinntekter, avgiftsfri , bedriftspresentasjoner, avgiftsfritt Sponsorinntekt uten mva , Viderefakturering , Inntekt båtførerprøvenn, egenandel Salgsinnt. linjer utvalg Støtte , Støtte fra skolen , Driftsstøtte kulturstyret Støtte fra velferdstinget , Billettinntekter , Leie av bokskap Telefoninntekter Inntekt trykking Andre inntekter , Hytteleie , Annen driftsrelatert inntekt m/mva , Annen driftsrelatert inntekt u/mva Periodisering inntekter 0 Sum inntekter , Mineralvann Varekjøp innførselsmoms Innkjøp mat til videresalg Innkjøp drikke til videresalg 0 Sum vare/materialkostnad 186 Dekningsbidrag , Lønn til ansatte Refusjon semesteravgift Skyldig feriepenger 0 Sum lønnskostnader 0

14 5210 Fri telefon Fri kost, losji og bolig Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn Periodiseringskonto personalkostnader Naturalia til ansatte , Annen refusjon , Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget Mat, bevertning , Viderefakturering , Bevertning intern , Anne ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring Sosiale kostnader , Generalforsamling 0 Sum annen personalkostnad ,00 Sum personalkostnader , Avskrivning seilbåt Avskrivning inventar Persontransport ,00 Sum avskrivninger , Frakt og transport 3 293,00 Sum frakt/transport ved salg 3 293, Elektrisitet , Gass Fyringsolje 2 162,00 Sum kostnader ved produksjon , Leie lokale m/mva , Leie lokale u/mva , Renovasjon, vann, avløp o.l , Lys, varme Oppussing Hytte , Diverse kostnader hytte 4 150, Renhold , Sikkerhet 1 778,00 Sum kostnader lokaler , Leie av lyd og lys Leie kontormaskiner , Leie av bankterminal 7 650, Leie datasystemer Leie andre kontormaskiner 1 053, Andre utgifter kopimaskiner 5 036, Leie transportmidler , Innkjøp av div. driftsmsteriell 4 091, Rekvisita , Annen leiekostnad Idyll 0

15 6490 Annen leiekostnad , Trykkerikostnader ,00 Sum leiekostnader maskiner/inventar , Utstyr BI Atlethics Serviceavgifter Inventar 9 488, Driftsmateriale , Andre driftkostnader , kopiering Arbeidsklær og verneutstyr ,00 Sum kostnadsført verktøy/inventar mv , Reperasjon og vedlikehold bygninger 6 390, Foredragsholdere , Reparasjon og vedlikehold utstyr , Lyd og lys , Reperasjon og vedlikehold annet 0 Sum reparasjon og vedlikehold , Honorar revisjon , Honorar tekniker Honorar Artist , Honorar regnskap , Honorar instruktør Dommerhonorar ,00 Sum fremmedtjenester , Kontorrekvisita 7 451, Data/EDB kostnad 2 826, Domenenavn , Kopieringskostnader Canon Printing , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 2 416, Trykksaker Møte, kurs, oppdatering o.l ,00 Sum kontorkostnader , Telefon 1 561, Mobiltelefon , Porto 8 995,00 Sum telefon porto mv , Drivstoff bil 3 828, Kommunale utgifter 1 476, dugnad 8 429, Bilkostnader, bruk av privat bil i næring 1 400, Annen kostnad transportmidler 1 134, Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnad , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , Leie hotellrom ,00

16 7216 Hotell Utenlandsprosjektet Salgskostnad Diverse Trykk Tono-vederlag Markedsføring , Markedsføring, klær , Programblad , Div arrangement , Studenttur Mat/transport personale Rekrutteringsdagen Båtførerkurs Ekstraordinær støtte , Støtte utvalg arrangement , Miljøutgifter Representasjon, fradragsberettiget Representasjon, ikke fradragsberettiget , Kontingent, fradragsberettiget 5 400, Kontingent, ikke fradragsberettiget , Gave, fradragsberettiget Div kostnader revyen Arrangement BíŸrsgruppen 1 515, Gave, ikke fradragsberettiget , Refusjon for billetter crew Forsikringspremie , Lisensavgift og royalties Kostnad ved egne aksjer øreavrunding Bank og kortgebyr Annen kostnad, fradragsberettiget Konstanterte tap pí«fordringer Regatta Båtleie charterbåter , Andre kostnader 0 Sum andre driftskostnader ,00 Sum driftskostnader ,00 Driftresultat Annen renteinntekt Valutagevinst (agio) Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 4 319, Annen rentekostnad 3 627, Valutatap (disagio) Annen finanskostnad ,00 Sum finansposter ,00 Sum kontakt og EO poster 0

17 Finansposter ,00 Periodens resultat før disponeringer Udekket tap 0 Sum disponeringer 0 Disponeringer 0 Periodens resultat

18 Resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til egenkapital Sum overføringer Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1

19 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Seilbåt Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2

20 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, xx. september 2012 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3

21 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter ikke linjeforeningen da disse avlegger egne regnskap. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. f) Skatt SBIO er en ikke skattepliktig organisasjon. Note 2 Anleggsmidler Type anleggsmiddel Fast eiendom Båt Inventar mm Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Fast eiendom består av hytte for utleie og avskrives ikke regnskapsmessig. Seilbåt avskrives lineært over 10 år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært over tre år.

22 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Kostnader intern ledelse Sum Note 4 Ytelser/godtgjørelser til leder, styret og revisor I posten andre driftskostnader inngår blant annet ytelser som følger: Personer Leder 0 0 Styre Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap SBIO har følgende investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap: Selskap Eierandel Kostpris Studconsult AS 34 % BI-Studentenes Vikarbyrå AS 100 % Studentavisen Inside AS 100 % Note 6 Langsiktige fordringer Fordringer med forfall > 1 år Fordringene består av følgende: Lån til Studentenes Hus Nydalen AS Lån til BI-Studentenes Bemanningsbyrå AS Lån til Studentavisen Inside AS Selskapet har satt av kroner til fremtidige tap på ovennevnte lån.

23 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 7 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Delkrederavsetning Bokført verdi kundefordringer Note 8 Aksje- og pengemarkedsfond Markedsverdi Markedsverdi Pengemarkedsfond Sum Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Bevilget til linjeforeninger Egenkapital Note 11 Mottatt støtte SBIO har mottatt kr i støtte fra Handelshøyskolen BI for regnskapsåret Videre er det mottatt støtte fra Kulturstyret og Velferdstinget. Note 12 Andre driftskostnader De vesentligste største kontoene vedrørende andre driftskostander: Konto Annen leiekostnad Idyll Trykkerikostnader Andre driftkostnader Honorar Artist Markedsføring Div arrangement Studenttur Støtte utvalg arrangement Sum

24 Resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Medlemskontingent Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner Mottatt støtte Billettinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler Annen finanskostnad Resultat av finansposter Ordinært resultat Årsoverskudd Overføringer Avsatt til egenkapital Sum overføringer Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1

25 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Eiendeler Note Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Seilbåt Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Langsiktige investeringer Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksje- og pengemarkedsfond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2

26 Balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Egenkapital og gjeld Note Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Oslo, xx. september 2012 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3

27 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Regnskapet omfatter ikke linjeforeningen da disse avlegger egne regnskap. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. c) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap er vurdert etter kostmetoden da konsernet samlet ikke overstiger grensen for små foretak. f) Skatt SBIO er en ikke skattepliktig organisasjon. Note 2 Anleggsmidler Type anleggsmiddel Fast eiendom Båt Inventar mm Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger 0 0 Fast eiendom består av hytte for utleie og avskrives ikke regnskapsmessig. Seilbåt avskrives lineært over 10 år. Øvrige driftsmidler avskrives lineært over tre år.

28 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 3 Lønnskostnader Lønnskostnader Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Kostnader intern ledelse Sum Note 4 Ytelser/godtgjørelser til leder, styret og revisor I posten andre driftskostnader inngår blant annet ytelser som følger: Personer Leder 0 0 Styre Revisor, revisjon (eks. mva) Revisor, bistand (eks. mva) Note 5 Datterselskap og tilknyttet selskap SBIO har følgende investeringer i datterselskap og tilknyttet selskap: Selskap Eierandel Kostpris Studconsult AS 34 % BI-Studentenes Vikarbyrå AS 100 % Studentavisen Inside AS 100 % Note 6 Langsiktige fordringer Fordringer med forfall > 1 år Fordringene består av følgende: Lån til Studentenes Hus Nydalen AS Lån til BI-Studentenes Bemanningsbyrå AS Lån til Studentavisen Inside AS Selskapet har satt av kroner til fremtidige tap på ovennevnte lån.

29 Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) Regnskapsåret 2010 Note 7 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Delkrederavsetning Bokført verdi kundefordringer Note 8 Aksje- og pengemarkedsfond Markedsverdi Markedsverdi Pengemarkedsfond Sum Note 9 Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler: Note 10 Egenkapital Egenkapital Årets resultat Bevilget til linjeforeninger Egenkapital Note 11 Mottatt støtte SBIO har mottatt kr i støtte fra Handelshøyskolen BI for regnskapsåret Videre er det mottatt støtte fra Kulturstyret og Velferdstinget. Note 12 Andre driftskostnader De vesentligste største kontoene vedrørende andre driftskostander: Konto Annen leiekostnad Idyll Trykkerikostnader Andre driftkostnader Honorar Artist Markedsføring Div arrangement Studenttur Støtte utvalg arrangement Sum

30 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Salgsinntekter 3010 Salgsinntekt kontant, avgiftspliktig 0, , Salgsinntekter mat ,00 0, Salgsinntekter drikke ,00 0, Salgsinntekt, avgiftsfri ,00-576, Egenandel ,00 0, Viderefakturering , , Inntekt båtførerprøven, egenandel ,00 0, Salgsinnt. linjer utvalg , , Leie av bokskap ,50 0, , ,36 Medlemskontingent 3101 Medlemskontigent , , Medlemskontigent , , SIO medlemskontigent 0, , , ,64 Sponsorinntekter og bedriftspresentasjoner 3001 Bedriftspresentasjon Karrieredagen, avgi , , Stands, avgiftspliktig , , Bedriftspresentasjoner, avgiftspliktig , , Sponsorinntekt med mva , , bedriftspresentasjoner, avgiftsfritt , , Sponsorinntekt uten mva , , Periodisering inntekter , , , ,30 Mottatt støtte 3201 Støtte , , Støtte fra skolen , , Driftstøtte kulturstyret , , Støtte fra velferdstinget , , , ,00 Billettinntekter 3006 Billettintekter, avgiftspliktig ,00 0, Billettsalg Fadderullan , , Billettinntekter, avgiftsfri , , Billettinntekter , , , ,10 Annen driftsinntekt 3510 Service 0, , Telefoninntekter , , Inntekt trykking , , Andre inntekter ,00 0, Hytteleie ,89 0, Leie bokskap 0, , Annen driftsrelatert inntekt m/mva , , Annen driftsrelatert inntekt u/mva , , , ,54 Varekostnader 4014 Mineralvann 411,00 0, Innkjøp mat til videresalg , , Innkjøp drikke til videresalg , , Utbet. selv.næringsdrivende 0, , , ,50 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 1

31 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Lønnskostnader m.m Lønn til ansatte , , Refusjon semesteravgift , , Lønn under kr 1000, aga-pliktig 0, , Avsetning studentrefusjon 0, , Feriepenger 0, , Skyldig feriepenger ,34 0, Periodisering ref. studieavgift 0, , Fri telefon 1 980, , Fri kost, losji og bolig 2 732, , Arbeidsgiveravgift , , Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 169, , Periodiseringskonto personalkostnader ,51 0, Annen refusjon ,75 0, Årlige aktiviteter MØSS 0,00 60, Mat, bevertning , , Viderefakturering , , Bevertning intern , , Helse og refusjon 0, , Anne ikke arbeidsgiveravgiftspliktig for ,00 0, Pensjonsforsikring for ansatte 0, , Sosiale kostnader , , , ,76 Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 6001 Avskrivning seilbåt , , Avskrivning på inventar , , , ,96 Annen driftskostnad 5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsa , , Generalforsamling , , Frakt og transport 513, , Elektrisitet ,23 0, Bensin, dieselolje 631,13 0, Leie lokale m/mva , , Leie lokale u/mva , , Renovasjon, vann, avløp o.l ,00 0, Lys, varme , , Oppussing Hytte ,25 0, Diverse kostnader hytte ,00 419, Vedlikehold av Kroa 0, , Renhold , , Sikkerhet , , Leie av lyd og lys , , Leie av bankterminal ,25 0, Leie datasystemer , , Andre utgifter kopimaskiner , , Leie transportmidler , , Innkjøp av div. driftsmsteriell 3 951, , Rekvisita 277, , Annen leiekostnad Idyll , , Annen leiekostnad , , Trykkerikostnader , , Serviceavgifter 3 084,00 0, Inventar , , Driftsmateriale 5 725, , Andre driftkostnader , , kopiering 368,00 0, Kostnader tidligere foreniger 235,00 0, Reparasjon og vedlikehold utstyr , , Lyd og lys ,24 0, Reperasjon og vedlikehold annet , , Honorar revisjon , ,00 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 2

32 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Honorar tekniker 592, , Honorar Artist , , Honorar regnskap , , Honnorar instuktør , , Dommerhonorar , , Honorar for økonomisk og juridisk bistan 1 960,00 0, Honorar næringsdrivende innberetningspli 0, , Kontorrekvisita , , Data/EDB kostnad , , Domenenavn 6 973, , IT-Kostnader 0, , Kopieringskostnader ,92 144, Canon Printing , , Aviser, tidsskrifter, bøker o.l 6 718, , Trykksaker 3 875,00 298, Møte, kurs, oppdatering o.l , , Møte,kurs, oppdateringer m/mva 2 497,20 0, Telefon 6 541, , Mobiltelefon , , Porto , , Drivstoff bil 3 439, , SBiO Ball , , Kommunale utgifter 4 635, , dugnad , , Annen kostnad transportmidler 204, , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 2 553, , Bilgodtgjørelse 0,00 437, Reisekostnad , , Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , , Leie hotellrom , , Utenlandsprosjektet ,58 0, Salgskostnad 747, , Diverse Trykk 8 650, , Tono-vederlag 6 077,00 0, Markedsføring , , Markedsføring, klær 0, , Programblad , , Div arrangement , , Studenttur , , Matpenger 422, , Rekrutteringsdagen 2 093,02 0, Finanscruise 0, , Båtførerkurs ,00 0, Støtte utvalg arrangement , , Møteutgifter 131,00 0, Representasjon, fradragsberettiget , , Representasjon, ikke fradragsberettiget , , Kontingent, fradragsberettiget , , Kontingent, ikke fradragsberettiget , , Gave, fradragsberettiget , , Div kostnader revyen 2 422, , Arrangement Børsgruppen 1 632, , Gave, ikke fradragsberettiget , , Refusjon for billetter crew ,00 0, Forsikringspremie , , Lisensavgift og royalties 4 563,00 0, Kostnad ved egne aksjer 1 650,00 0, Tilrettelegging SHNAS 0, , Øreavrunding -0,68 86, Bank og kortgebyr , , Annen kostnad, fradragsberettiget , , Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 0, , Annen Kostnad, uten dokumentasjon 0, , Annen kostnad Nydalen 0, , Tilbakeført forholdsmessig mva 0, ,75 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 3 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 3

33 Spesifikasjon til resultatregnskap Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Konstanterte tap på fordringer , , Endring i avsetning tap på fordringer 0, , Regatta , , Båtleie charterbåter , , Andre kostnader , , Leiekostnad arrangement 0, , , ,16 Annen renteinntekt 8050 Annen renteinntekt , , , ,76 Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 8070 Annen finansinntekt -977, ,23-977, ,23 Annen finanskostnad 8150 Annen rentekostnad , , Annen finanskostnad 459,00 0, , ,81 Avsatt til egenkapital 8910 Årets resultat , , , ,26 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 4 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 4

34 Spesifikasjon til balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1100 BI-hulen , , , ,00 Seilbåt 1260 Seilbåter , , Avskrivning Seilbåter , , , ,04 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 1180 Inventar , , Avskrivning Inventar , , EDB-utstyr ,00 0, Avskrivning Kontorutstyr ,28 0, , ,00 Langsiktige investeringer 1200 BI studentenes vikarbyrå AS , , Aksjer Inside AS , , Aksjer StudConsult AS , , , ,00 Langsiktige fordringer 1320 Lån til Inside AS , , Lån til Studentenes Hus - Investering i , , Fordring Studentenes Hus - Lydanlegg , , Fordring Studentenes Hus - Oppussing av , , Satt av til tap på lån , , Andre fordringer ,00 0, , ,00 Kundefordringer 1500 Kundefordringer , , Avsetning tap på kundefordringer , , , ,13 Andre fordringer 1396 Depositum ,00 0, Forskudd lønn , , Mellomværende linjer moms , , Forskuddsbetalt forsikring , , Forskuddsbetalte båtplasser ,00 0, Andre forskuddsbetalte kostnader , , Andre periodiseringer 0, , , ,60 Aksje- og pengemarkedsfond 1960 Sparebank 1 pengemarkedsfond , , , ,94 Bankinnskudd, kontanter o.l Kasse Fadderullan 0, , Uidentifiserte banktransaksjoner , , Drift , , Oikos/Charity, 851, , INSA , , Fadderullan.no , , Bank , , sk.tr Sparebank , ,14 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 1 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 1

35 Spesifikasjon til balanse Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo BBL, , , Stauren , , Aquila Sailing Team , , BULL , , Bill.kto , , Hytte ,35 0, , ,86 Egenkapital 2020 Annen egenkapital , , Annen egenkapital , , , ,41 Leverandørgjeld 2400 Leverandørgjeld , , Uavklarte debetposter leverandører , , , ,57 Skyldig offentlige avgifter 2600 Forskuddstrekk ,00 2, Inngående merverdiavgift 25% , , Oppgjørskonto merverdiavgift , , Feilføring mva 0, , Skyldig arbeidsgiveravgift ,74-710, Påløpt arbeidsgiveravgift på påløpt lønn -169, , , ,00 Annen kortsiktig gjeld 2180 Andre avsetninger for forpliktelser , , Refusjon gjeld , , Skyldig lønn ,00 0, Skyldig feriepenger , , Annen påløpt kostnad , , Avsetning andre forpliktelser ,49 0, , ,59 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo Side 2 Studentforeningen Ved Handelshøyskolen Bi I Oslo 19:09:32 Side 2

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 854960) leder@sbio.no 8. september 2014 kl. 20.10 Til: s.sorensen@studentvelferd.no

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO

BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO BUDSJETTFORSLAG 2013 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, og har siden 1946 vært en viktig del av studentoffentligheten i Oslo. Avisen setter dagsorden i viktige

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012

3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3.1 Presentasjon av regnskap for 2012 Ærede landsting, Regnskapet for foregående år legges frem til Landstinget til orientering hvert år. I følge forbundets vedtekter

Detaljer

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2007 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2007 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6.161.561 12.271.651 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Driftsinntekter 4 7 932 118 10 450 981 Salg av spillerrettigheter 4 333 136 3 787 500 Sum driftsinntekter 8 265 254 14 238 481 Varekostnad

Detaljer

Standard kontoplan for statlige virksomheter

Standard kontoplan for statlige virksomheter Utrykt vedlegg til rundskriv R-102 om fastsettelse og bruk av standard kontoplan for statlige virksomheter Standard kontoplan for statlige virksomheter Fastsatt 25. november 2010 med virkning fra 1. januar

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO

KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO KICKSTARTING YOUR CAREER! STUDENTFORENINGEN VED HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO SINE ASTAD LEDER SBIO ODA KROGSTAD ØKONOMIANSVARLIG SBIO 2 Innhold Søknad for 2011... 4 Organisasjonskart... 8 Studentforeningen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A

ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A Det innkalles til ÅRSMØTE I SJØHAUG NATURISTSENTER S.A SAKSLISTE: Dato lørdag 25. april 2015 kl. 11.00 på Solrabben, Sjøhaug Registrering og utlevering av stemmesedler fra kl. 10.00 1. Opprop: oversikt

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1

Grunnkontoramme for. Periodiseringsprosjektet. Finansdepartementet. v.1.1 Periodiseringsprosjektet Grunnkontoramme for Periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1 Versjon 1.1 Side 1 August 2008 1 Innledning... 3 1.1 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer